Continguts digitals per al bloc de mesura

1,091 views
968 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Continguts digitals per al bloc de mesura

 1. 1. MESURA Pili Royo i Xavier Vilella Jornada de presentació de materials, eines i experiències docents en l’àmbit digital per a primer curs d’ESO 1 de juliol de 2010
 2. 2. Què és mesurar? <ul><li>Tothom sap el que és mesurar: </li></ul><ul><ul><li>Donada una quantitat qualsevol, c , i una quantitat unitat, u , es verifica que: existeix un λ que pertany al conjunt dels nombres reals positius, tal que c = λ * u . </li></ul></ul><ul><ul><li>Llavors λ és la mesura de c respecte de u , i s’expressa així: m c ( u ) = λ </li></ul></ul>
 3. 3. Què es mesurar? <ul><li>Una comparació amb una unitat que hem establert prèviament </li></ul><ul><li>La mesura: un model de comparació i quantificació de les magnituds </li></ul><ul><li>És una de les 6 activitats matemàtiques de totes les cultures del món* </li></ul><ul><li>*Alan J. Bishop, Enculturación matemàtica , ed. Paidós, col·lecció Temas de Eduación, Barcelona, 1999 </li></ul>
 4. 4. Consideracions a analitzar: <ul><li>Quina importància li donem a l’experiència </li></ul><ul><li>La necessitat de manipulació d’objectes </li></ul><ul><li>Quina consideració es mereix l’error i l’exactitud </li></ul><ul><li>La importància del context </li></ul><ul><li>Com controlem el pas de la mesura concreta a l’abstracte </li></ul>
 5. 5. Abans de la Secundària...(?) <ul><li>3 estratègies potents: - comparació directa (llargària, pes) - comparació indirecta usant un intermediari (corda, balança de dos plats) - determinar una unitat no convencional i veure quantes vegades hi cap. </li></ul><ul><li>Se’n deriven necessitats: </li></ul><ul><ul><li>Avançar en el model </li></ul></ul><ul><ul><li>Unitats per a mesures més grans i subdivisions de la unitat per a mesures més petites </li></ul></ul>
 6. 6. Construir una seqüència didàctica <ul><li>Partint de: - sistemes antropomòrfics - manipulació de materials - estimacions </li></ul><ul><li>Arribar a: - sistemes metrològics - instruments de mesura homologats - mesures “exactes” </li></ul><ul><li>Cal passar per unitats arbritàries no convencionals abans d’arribar al SMD </li></ul><ul><li>Cal que l’alumne interioritzi la unitat abans de mesurar </li></ul>
 7. 7. Seqüència didàctica: una proposta VOLUM SUPERFICIE LONGITUD L’error Potències Fraccions Decimals Sistema mètric decimal (SMD) Sistemes antropomòrfics
 8. 8. Mesures arbitràries tradicionals <ul><li>Una cana eren 8 pams, i cada pam era 4 quarts. 56 quarts, quantes canes són? 2 canes, 5 pams i 1 quart, quants quarts són? </li></ul><ul><li>Una cana equivalia també a 2 passos, i cada pas era 3 peus. 31 passos i 5 peus, quantes canes són? 4 canes i 3 pams, quants peus són? </li></ul>
 9. 9. Ús del dibuix Representació de fraccions
 10. 10. Diverses maneres de representar
 11. 11. Operacions en context
 12. 12. Fraccions que s’utilitzen i es representen en context
 13. 14. Atenció a la proporció que calcula:
 14. 15. L’exercici dels 56 quarts: 32 quarts fan una cana, però... els 24 quarts restants, formen 6 pams i... 6 pams no arriben a 8, per fer una cana. Quina part de cana són 6 pams?
 15. 16. El pas per la fracció
 16. 18. Les eines digitals ens permeten fer moltes coses que abans eren molt difícils o impossibles: <ul><ul><li>Crear fòrums de debat </li></ul></ul><ul><ul><li>Escriure un document a moltes mans </li></ul></ul><ul><ul><li>Recollir feines de l’alumnat en format digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentacions amb el canó </li></ul></ul><ul><ul><li>Respondre a qüestionaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrir una finestra al món: per a mirar (cerca d’informació) o per a mostrar </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar-nos amb altres persones de tot el món </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar de programari específic (full de càlcul, tractament de text, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 17. 19. Cercar informació, de moltes maneres… <ul><li>Il·lustrar amb imatges una narració pròpia </li></ul><ul><li>Veure un video i extreure’n una narració </li></ul><ul><li>Enregistrar un video i penjar-lo </li></ul><ul><li>Informar-nos sobre la vida i els fets d’un personatge, amb alguna finalitat </li></ul><ul><li>Analitzar una entrevista i convertir-la en coneixement persona </li></ul><ul><li>Comparar diferents parts del món </li></ul><ul><ul><li>Aspectes socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes naturals </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes culturals </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
 18. 20. Però la pregunta és… <ul><li>¿Què en farem de totes aquestes possibilitats si la nostra manera de treballar a l’aula és: </li></ul><ul><ul><li>explicar les lliçons seguint el llibre, </li></ul></ul><ul><ul><li>mostrar uns exemples </li></ul></ul><ul><ul><li>i posar uns exercicis i deures (com els exemples presentats)? </li></ul></ul>
 19. 21. En què som millors que els ordinadors? <ul><li>En la gestió de les relacions entre les persones i amb els ordinadors </li></ul><ul><ul><li>Comunicar-nos </li></ul></ul><ul><ul><li>Raonar </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacionar-nos </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar cooperativament i liderar equips </li></ul></ul><ul><ul><li>Negociar, consensuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Conviure amb el fracàs </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovar </li></ul></ul>Seguint Aldarrondo, ItworldEdu2009
 20. 22. Què puc fer ara que abans no podia fer? <ul><li>No ens hem de preguntar </li></ul><ul><ul><li>Què tinc? </li></ul></ul><ul><li>Ens hem de preguntar </li></ul><ul><li>Què espero aconseguir? </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Conèixer Bones Pràctiques d’altres </li></ul><ul><li>versus </li></ul><ul><li>Analitzar les meves pràctiques i millorar-les </li></ul>
 22. 24. L’anàlisi de les pròpies pràctiques <ul><li>Cal un criteri d’anàlisi, una referència per a decidir si les pràctiques actuals necessiten una millora o no </li></ul><ul><li>Aquesta referència és: ¿Aconsegueixo formar persones competents per afrontar el repte de viure la vida? </li></ul><ul><ul><li>La vida que triï - o li toqui - a cadascú: diversitat de tota mena a les aules </li></ul></ul>
 23. 25. Trobar com millorar les pròpies pràctiques <ul><li>Mitjançant l’enriquiment competencial de tasques pobres </li></ul>
 24. 26. Autoanàlisi Contrast Redescripció de la pràctica 1 2 3
 25. 27. <ul><li>¿Què vol dir que l’ordinador (i altres eines digitals) sigui un recurs per ensenyar? </li></ul><ul><li>Que la seva manipulació porti al desenvolupament d’aspectes competencials en l’alumnat </li></ul><ul><li>Això demanarà que... </li></ul><ul><ul><li>enriquim la tasca </li></ul></ul><ul><ul><li>enriquim la gestió que en farem a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>i caldrà programar-ho, observar-ho a l’aula, avaluar-ho </li></ul></ul>
 26. 28. 3 mirades, 3 nivells
 27. 29. <ul><li>Enriquiment de la tasca i de la gestió a l’aula </li></ul><ul><li>Com m’ajudarà l’entorn digital en l’ensenyament d’aquest contingut de l’assignatura </li></ul><ul><li>Lligar-lo amb un contingut o tema </li></ul>
 28. 31. Compet è ncies b à siques Compet è ncies transversals Compet è ncies espec í fiques centrades en conviure i habitar el m ó n Comunicatives Metodològiques Personals Comunicativa ling üí stica i Audiovisual Art í stica i cultural Tractament de la informaci ó i digital Matem à tica Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Coneixement i interacció amb el món físic Social i ciutadana
 29. 32. <ul><li>Solapen les àrees de continguts: només es poden desenvolupar si es treballen des de diverses àrees a l’hora </li></ul><ul><li>Afronten situacions de la vida real </li></ul><ul><li>Tenen tres eixos: </li></ul><ul><ul><li>Resolució de situacions problemàtiques  saber conèixer </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensament i raonament lògic  saber fer </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació de les idees pròpies  saber ser, saber conviure </li></ul></ul><ul><li>Demanen </li></ul><ul><ul><li>pensament analític i crític </li></ul></ul><ul><ul><li>Imaginació, creativitat </li></ul></ul><ul><li>... </li></ul>
 30. 34. Punt de partida de l’1x1 <ul><li>El professorat, en general, treballa… </li></ul><ul><ul><li>a partir del llibre de text </li></ul></ul><ul><ul><li>En base als continguts de la seva assignatura </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzant una metodologia més o menys tradicional </li></ul></ul><ul><li>Com són els llibres de text de matemàtiques? </li></ul>
 31. 35. En un llibre digital…
 32. 36. Les TIC… <ul><li>Apareix l’ús d’un full de càlcul: </li></ul><ul><ul><li>en acabar el tema, </li></ul></ul><ul><ul><li>sota el títol de “matemàtiques recreatives” , </li></ul></ul><ul><ul><li>darrera de “Un poquito de historia” </li></ul></ul>
 33. 37. Què hi ha al darrera de les seqüències tradicionals? <ul><li>Es presenten a l’alumnat unes eines, fruit del desenvolupament social i cultural de molts segles, abans de saber per a què serveixen </li></ul><ul><li>Es mostren uns exemples del servei que poden fer, fets pel professorat </li></ul><ul><li>Es demana que l’alumnat resolgui exercicis calcats dels que se’ls han presentat </li></ul><ul><li>Nivell esperat: reproducció, eco </li></ul><ul><li>Valors associats: disciplina, obediència </li></ul>
 34. 38. Això demana un canvi <ul><li>Ensenyar una àrea: </li></ul><ul><ul><li>Professorat : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descobrir la seva lògica interna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Explicacions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>exemples </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Alumnat : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicar els coneixements: reproducció, eco </li></ul></ul></ul><ul><li>Presentar a l’alumne una demanda més o menys real: repte </li></ul><ul><li>Provocar la seva reflexió i la seva anàlisi </li></ul><ul><li>Ajudar a trobar els coneixements, habilitats, actituds... que necessita per a resoldre-la: relacionar </li></ul>
 35. 39. La tasca que proposem a l’aula <ul><li>En un institut de l’àrea metropolitana de Barcelona: </li></ul><ul><li>¿Quantes vegades ha bategat el cor d’una persona de 80 anys en tota la seva vida, si suposem una mitjana de 72 batecs per minut? </li></ul><ul><li>Contingut competencial? </li></ul><ul><li>Resultat a l’aula, en termes competencials ? </li></ul><ul><li>Resultat a l’aula, en termes d’inclusivitat, d’atenció a la diversitat? </li></ul>
 36. 40. La tasca enriquida <ul><li>¿Quantes vegades batega el cor d’una persona de 80 anys en tota la seva vida, si suposem una mitjana de 72 batecs per minut ? </li></ul><ul><li>Queda així: </li></ul><ul><li>Quantes vegades batega el cor d’una persona en tota la seva vida? </li></ul><ul><li>Contingut competencial? </li></ul><ul><li>Resultat a l’aula, en termes competencials ? </li></ul><ul><li>I en termes inclusius? </li></ul>
 37. 41. La tasca enriquida <ul><li>Quantes vegades batega el cor d’una persona </li></ul><ul><li>en tota la seva vida? </li></ul><ul><li>Treure dades enriqueix la tasca </li></ul><ul><li>Gestió rica: </li></ul><ul><ul><li>treball individual + petits grups + gran grup </li></ul></ul><ul><li>Connexions entre àrees: </li></ul><ul><ul><li>Tecnologia, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències naturals, </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació física, </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul></ul>
 38. 42. <ul><li>Si enriqueixes una tasca pobra (o la gestió pobra de l’activitat)‏ </li></ul><ul><ul><li>apareixen les connexions entre continguts de forma natural </li></ul></ul><ul><ul><li>Es desenvolupen més aspectes competencials </li></ul></ul><ul><ul><li>Es facilita l’atenció a la diversitat </li></ul></ul>
 39. 43. Què hi ha al darrera de les seqüències innovadores? <ul><li>Es presenten a l’alumnat unes situacions problemàtiques que, en principi, no han de saber resoldre </li></ul><ul><li>Per a poder resoldre-les, posaran en moviment tot el que saben de dins i de fora del centre escolar , també el treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Si els és necessari, demanaran eines , fruit del desenvolupament social i cultural de molts segles </li></ul><ul><li>En acabar, quedarà del tot justificat que es comuniquin els resultats dels uns als altres </li></ul><ul><li>Nivell esperat: reflexió, connexió </li></ul><ul><li>Valors associats: afrontar el repte, curiositat, empatia, equip, imaginació... </li></ul>
 40. 44. Continguts versus competències <ul><li>Els continguts són el vehicle per a desenvolupar les competències </li></ul><ul><li>Desenvolupem competències en base a ensenyar uns continguts </li></ul><ul><li>No totes les metodologies porten a aquest punt </li></ul>
 41. 45. Com treballar a l’aula per a desenvolupar competències <ul><li>Ideal: </li></ul><ul><ul><li>Treball individual i d’equip, </li></ul></ul><ul><ul><li>interdisciplinar, </li></ul></ul><ul><ul><li>amb projectes interdisciplinars, tipus crèdit de síntesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>sense deixar-nos cap contingut important </li></ul></ul><ul><ul><li>amb avaluació contínua, </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 42. 46. <ul><li>Siguem realistes... </li></ul><ul><ul><li>Partir de l’anàlisi de les tasques que ARA portem a l’aula, des del punt de vista competencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Descobrir la seva riquesa -i la seva pobresa- competencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Les característiques que fan riques a les tasques riques, estendre-les a les tasques pobres </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguir aquest procés mes a mes, trimestre a trimestre, curs a curs… </li></ul></ul>
 43. 47. Enriquir una tasca pobre <ul><li>Estem d’acord en el que considerem una tasca pobra ? </li></ul><ul><ul><li>des del punt de vista del desenvolupament de les competències bàsiques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complexitat  realitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Repte  curiositat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visió estratègica  objectius clars, previsió de conseqüències </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Representacions  oportunitat per a tots/es </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metareflexió  apropiació personal </li></ul></ul></ul>
 44. 48. Gestió rica <ul><li>Reflexió individual, 7’ </li></ul><ul><li>Treball en equips heterogenis, 20’ </li></ul><ul><li>Posada en comú en gran grup = debat per a establir la veritat, 25’ </li></ul><ul><li>En una sessió (de 55’) recorres tota una seqüència rica i complexa </li></ul>
 45. 49. On arribarem? <ul><li>Si som perseverants, anirem cap al treball per competències de qualitat, en un continu entre la situació de partida, actual, i la situació ideal que perseguim. </li></ul><ul><li>Es pot demanar ajuda externa al centre! </li></ul><ul><li>Es pot intentar el veritable treball d’equip en le centre i amb altres serveis educatius! </li></ul>
 46. 50. Enriquiment d’una tasca pobra <ul><li>Contextualitzar-la </li></ul><ul><li>Respecte a les dades: </li></ul><ul><ul><li>Amagar-ne alguna </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar-ne massa </li></ul></ul><ul><li>Respecte a la pregunta: </li></ul><ul><ul><li>Donar una resposta i demanar la pregunta </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentar una resposta llarga i demanar l’anàlisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambiar la pregunta </li></ul></ul><ul><li>Gestió rica de l’activitat: </li></ul><ul><ul><li>Cerca d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball REAL en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Posada en comú en gran grup, eclipsat el professor, la professora </li></ul></ul>
 47. 51. Un camí de millora <ul><li>Reconèixer el nucli realment important del contingut </li></ul><ul><li>Establir els aspectes competencials que ens permet desenvolupar (de les 8 CB) </li></ul><ul><li>Connectar-lo amb altres continguts de l’assignatura </li></ul><ul><li>Contextualitzar-lo </li></ul><ul><li>Establir els valors associats </li></ul>
 48. 52. Bondats d’aquesta proposta <ul><li>Aquesta proposta es basa en l’enriquiment competencial i digital de les tasques i de la gestió d’aquestes a l’aula </li></ul><ul><li>Pot ser assumida per qualsevol professor o professora a partir d’un llibre de text (digital o no) </li></ul>Parteix d’una millora competencial personal, individual, i pot arribar a ser un Pla d’Acció de Centre
 49. 54. indicadors competencials: el planteig Es planteja com a pregunta o problema? Porta a aplicar coneixements ja adquirits i a fer alguns nous aprenentatges? És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la creativitat de l’alumnat? Implica l’ús d’instruments o materials diversos? Ajuda a relacionar coneixements diversos? http://phobos.xtec.cat/creamat ACTIVITAT Respon a una seqüència didàctica lògica?
 50. 55. indicadors competencials: la gestió Es fomenta l ’ autonomia dels alumnes? S ’ interv é a partir de preguntes adequades m é s que amb explicacions? Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? Es tenen en compte les necessitats individuals i els diferents estils d’aprenentatge? Implica raonar sobre el què s’ha fet i justificar els resultats, i es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges ? ACTIVITAT http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/programacio/del_curriculum_a_les_programacions.pdf

×