Fy f pp

98 views
62 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
98
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fy f pp

 1. 1. 1
 2. 2. De kers op de taarten hoe musea kansen op private financiering missen...2
 3. 3. 22 maart 2013...3
 4. 4. QuickTime™ and aH.264 decompressorare needed to see this picture.4
 5. 5. 5En zo introduceerde SaskiaStuiveling, President van deAlgemene Rekenkamer, dewebsite Find your Funding,door letterlijk een kers op detaart te plaatsen...
 6. 6. Hoe het allemaal begon...6
 7. 7. 7‘Ik zou wat willen doen voor moderne kunst.Maar ik heb niet direct contact in die wereld.Als ik de sites van musea voor moderne kunstbekijk, zoals het Cobra Museum of De Pont,zie ik niet of ze ergens financiering voorzoeken. En ik ga ze niet allemaal afbellen...’Een directeur van een middelgrote onder-neming die binnenkort zou jubileren.Een ontmoeting...
 8. 8. 8‘Ik heb eigenlijk wel een aardig idee voor eencultureel project, mede op basis van mijneigen verzameling, dat ik ook financieel zouwillen willen ondersteunen. Maar ik heb noggeen idee waar ik dat idee eens zou kunnendroppen...’Een vermogende particulier met bijzonderebelangstelling voor kunst en cultuur.Nog een ontmoeting...
 9. 9. 9Ontwikkel een website als onafhankelijkeen centrale zoek- en vindplaats voor vraagén aanbod bij de financiering van projectenvan instellingen voor kunst en cultuur.(Vergelijk ‘www.marktplaats.nl’)Bestaat niet in Nederland. (Wel zoiets in Amerika)De naam: Find your Funding, tweeledig:- Vind de ‘funding’ die je graag wilt hebben.- Vind de ‘funding’ die je graag wilt bieden.Een logische gedachte...
 10. 10. 10Voor concrete plannen of projectenVoor middelgrote bedragen ineens (> € 5.000)Zoeken/vinden met enkele muisklikkenVoor bezoeker géén kosten of registratieKosten worden gedragen door vrager/aanbiederHandmatige verwerking en bewaking kwaliteitGéén verdere bemoeienis, in feite ‘dating site’Een extra middel náást subsidies, vrienden-acties, crowdfunding etc. Geen ‘verstoring’Eerst alleen musea, later ook andere sectorenUitgangspunten
 11. 11. 11Samenstelling Commissie van Advies(2 oud-directeuren musea, 2 mecenassen,2 cultuur-adviseurs, theaterproducent)Discussie over opnemen van ‘Aanbod’,naast de Vraag.Dit is gehandhaafd omdat:- er zijn mecenassen die de weg niet kennen- om het idee van ‘markt’ aan te geven- geen zoveelste ‘bedelsite’- mogelijk met anonieme procedureVoorwerk (1)
 12. 12. 12Verkenning: op de meeste musea-sitesstaan geen projectenBrieven met het idee naar ca. 25 museaCa. 15 spontane, positieve reacties:- ‘Dit is een ei van Columbus...’- ‘Waarom is dit niet eerder bedacht?’‘Wij hebben een of meer projecten waarvoorwe financiering zoeken, maar die staaninderdaad niet op onze website.’Voorwerk (2)
 13. 13. 13Grote variëteit en spreidingZochten/zoeken samen € 6 miljoen voor25 concrete projecten (van € 5.000 tot € 250.000)Eerste deelnemersAllard Pierson MuseumAmsterdam MuseumBijzondere CollectiesUniversiteit van AmsterdamCobra MuseumDrents MuseumFrankendael FoundationHaags Historisch MuseumMauritshuisMuseum vlakglas- enemaillekunstMuseum BelvédèreMuseum De LakenhalMuseum Van LoonmuZEEum (Vlissingen)Rijksmuseum TwentheSinger LarenTeylers Museum
 14. 14. 14De website...Menu:Vraag & AanbodActualiteitenOver deze siteVoorwaardenAanmeldenContactEn dan in drie kliks...
 15. 15. 15Klik 1...Kies naar vraagen aanbod’...
 16. 16. 16Klik 2...Kies vraag ofaanbod en sector
 17. 17. 17Klik 3...Opsomming(sorteerbaar):Naam museumCategorie projectKorte projectinfoBudgetindicatieKies meer infoover het project....
 18. 18. 18Per museum...Informatie over:Het museumHet projectBenodigd budgetContactpersoon
 19. 19. Na de introductie van de site...19
 20. 20. 20Veel musea hebben geen concreteprojecten of plannen paraat(Kleinere) musea zijn niet gewendiets te betalen voor fondsenwervingZij denken aan uitgebreide formulieren...Branchevereniging (NMV) wil zichniet committeren aan particuliereinitiatieven voor fundraisingOnvermoede reacties...
 21. 21. Een prikkel om breder te kijken dansimpele doel van de website...21
 22. 22. 22In 2008 (!) constateerde De CommissieCultuurprofijt (o.a. Morris Tabaksblat) aldat in Nederland naast de bestaandeculture of giving een sterkere entransparante culture of asking moetworden ontwikkeld en gefaciliteerd.Instellingen stellen hun (grotere)financieringsvragen nu vaak alleen viagebaande paden en in eigen kringen.Wie niet vraagt, wordt vergeslagen...‘Culture of asking’
 23. 23. 23Rapport ‘Geven in Nederland 2013’ vande Werkgroep Filantropische Studies vande Vrije Universiteit constateert:‘...In zijn algemeenheid geven Nederlandseparticulieren en bedrijven minder geld aangoede doelen dan in het verleden. Vooral decultuursector wordt hard getroffen...’Dus geld ‘krijgen’ gaat niet zomaar; jezult er extra aan moeten trekken...‘Geven in Nederland 2013’
 24. 24. 24Dezelfde VU-werkgroep schreef eerderover de invloed van de nieuwe Geefwet:‘...Van particulieren die al gebruik makenvan de giftenaftrek kunnen hogere giftenverwacht...’‘...Van bedrijven kunnen zowel meer alshogere culturele giften worden verwachtomdat de drempel wordt weggenomen ende verhoogde aftrekbaarheid groter is...’Invloed van de Geefwet
 25. 25. 25In Angelsaksische landen is een sterketoename te zien van (rijke) particulieren enbedrijven die aan kunst/cultuur geven.Conclusie kan zijn dat ‘men’ wellicht mindergeeft maar dat – ook in Nederland – van(jonge!) vermogende particulieren en bedrijvendoor toenemend verantwoordelijkheidsgevoeljegens kunst/cultuur méér kan wordenverwacht, als zij gericht kunnen geven.Maar dan moeten zij wel gemakkelijk deweg kunnen vinden anders haken zij af...Gericht geven...
 26. 26. 26Robbert Dijkgraaf in de NRC:‘...Steeds meer filantropen volgen hun eigenneus in de keuze van hun onderwerp enbenadering. Zeker de nieuwe generatie diehun geld hebben verdiend in high techof high finance. Daar succesvol zijn, vergteen bijzonder analytisch vermogen. Het isondenkbaar dat zo iemand alleen harde cashen niet de bijkomende kennis wil delen...’Maar conservatoren zullen dan wel moetenwennen aan bemoeienis...Gevers willen meedenken...
 27. 27. 27Renée Steenbergen in de NRC:‘...Er is ook goed nieuws voor de goededoelen. Geven verschuift naar een jongeregeneratie. Daar nemen vermogens toe uitnalatenschappen van de vóór de oorloggeboren generaties die uitsterven en dankzijde naoorlogse welvaart – én hun spaarzamementaliteit – flink wat nalaten.De verwachting is dat door de welvarendebabyboomgeneratie in 2027 een miljard euroaan vermogen wordt gelegateerd…’Goed nieuws voor goede doelen... (1)
 28. 28. 28Commentaar van Prof. Schuyt (VU):‘...Maar wil de cultuursector daarvan een deelkrijgen, dan is een versnelde professiona-lisering van de werving vereist.Goededoelenorganisaties hanteren nog vaakde oude denktrant: als de economie aantrekt,stijgen de subsidies wel weer. De omslagnaar een ander bestel is nog niet gemaakt.De weigering te beseffen dat het oudesubsidiesysteem niet meer terugkomt,belemmert het structureel en systematischvragen om giften…’Goed nieuws voor goede doelen... (2)
 29. 29. 29‘Culture of asking’ geldt ook voor vrienden.Bijvoorbeeld de vriendenwerving van het Rijks:Het Rijks verkocht vóór de opening 50.000e-tickets via de website. Op de site ontbreekteen directe button ‘Steun het Rijksmuseum’.Het Louvre en Metropolitan halen hiermeevele kleine giften binnen.In de hal staat geen bus voor spontanedonaties van tevreden bezoekers.Het Tate in Londen heeft meer dan 100.000‘members’. Het Rijks, ons grootste museum,telt 3.000 vrienden...Ook voor vriendenwerving...
 30. 30. 30Ca. 40 musearenoveren enverbouwen samenvoor € 1,5 miljard.Maar hebben nute weinig geld.Prinses Beatrix‘opent’ zich rot...De ambities van musea zijn groot... (1)
 31. 31. 31Oók op websitesvan deze museageen oproeptot steun voorprojecten etc...De ambities van musea zijn groot... (2)
 32. 32. 32In de recente ‘Museumbrief’ van Staats-secretaris Bussemaker (10 juni jl., 12pagina’s) staats niets over noodzakelijkeprivate werving van gelden.Het woord ‘sponsor’ valt één keer, te wetenin de mededeling dat sponsorgelden minderworden...‘Museumbrief’ van de staatssecretaris
 33. 33. 33Onderzoek/steekproef onder websites van200 musea (leden NMV):- worden concrete plannen of projectenvermeld waarvoor financiering wordtgezocht? (Sponsoring, grotere giften etc.)- idem, in het kader van werving van(kleine) vrienden?Die zijn er dus wel degelijk...Voorlopige uitkomst: 5% wel, 95% niet...Voortgang Find your Funding... (1)
 34. 34. 34Publicatie/publiciteit uitkomsten onderzoekMail aan museumdirecties over e.e.a.Naast oorspronkelijke praktische doel vande website met een ‘blog’ werken aan eenmoderne ‘culture of asking’ en een gevoelvan urgentie bij vragers en aanbieders.Een idealistisch gevoel begint zichlangzaam op te dringen...Voortgang Find your Funding... (2)
 35. 35. 35Omzien naar je funding...

×