Evaluare tic

1,272 views
1,101 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evaluare tic

 1. 1. MODULUL II.2 Metode și mijloace valorizate prin TIC
 2. 2. II.2. Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC în procesul didactic: • Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC; • Folosirea adecvată a metodelor şi mijloacelor valorizate prin utilizare TIC
 3. 3. Activitate 1 – Prezentarea conținuturilor cursului • Interval orar: 8,00-10,00 • Sarcini: – Prezentarea obiectivelor și competențelor modului- 10 min – Studierea exemplele propuse pentru competenţele specifice ce trebuiesc formate elevilor pe parcursul unui an şcolar şi care pot fi atinse prin utilizarea TIC (ghidul formatorului, pagina 78-86) – 20 min – Prezentarea tehnologiilor care utilizează TIC și integrarea lor în procesul didactic – 1 oră
 4. 4. • Sarcini de lucru: – Formarea grupelor de lucru (5 min) – Discuții pe baza noțiunilor teoretice prezentate și propuneri din partea cursanților a altor metode care pot fi valorizate prin utilizarea TIC (15 min) – Prezentarea de către un membru din fiecare grup a concluziilor și propunerilor (10 min) – Pauză, interval orar: 10,00 – 10,30
 5. 5. Obiective modul de formare • Cursanţii vor dobândi cunoştinţe legate de rolul T.I.C. în structurarea curricumului unei discipline. • Cursanţii trebuie să fie capabili să identifice instrumentele T.I.C. colaborative pentru eficientizarea învăţării. • Cursanţii trebuie să fie capabili să acceseze surse informaţionale. • Cursanţii vor dobândi cunoştinţe legate de diversitatea instrumentelor T.I.C. specifice disciplinei de predat.
 6. 6. Competenţe pe care le formează cursanţilor: • Identificarea instrumentelor T.I.C. colaborative pentru eficientizarea învăţării. • Dobândirea abilităţilor de accesare a surselor informaţionale. • Identificarea instrumentelor T.I.C. specifice disciplinei de predat.
 7. 7. Metode de formare: • Modalităţile de formare preferate în sesiunile de lucru sunt: dezbaterea, exerciţii de reflecţie, studiul de caz, joc de rol, documentarea. Resurse materiale: • Calculator, Videoproiector, Fişe de lucru, Suport de curs, Flipchart. Modalităţi/ instrumente de evaluare formativă: • - chestionarul de evaluare; • - fişe de lucru; • - evaluarea folow-up; • - analiza produselor activităţii de documentare.
 8. 8. • Valoarea unei tehnologii educaţionale – atrage atenţia T. Bates – expert internaţional în tehnologii educaţionale (1999), provine din modul inteligent în care aceasta este încorporată în procesul de instruire, pentru a-i conferi acestuia (procesului)capacităţi menite să–l îmbunătăţească… tehnologiile trebuie folosite pe scară extinsă în educaţie, dar fără a se exagera rolul acestora. • Cu alte cuvinte,valenţele TIC sunt dependente de modul concret în care sunt utilizate. Altfel ele nu pot avea un impact de profunzime asupra proceselor predării şi învăţării. Potenţialul lor pedagogic virtual nu poate deveni în mod automat un potenţial real.
 9. 9. Tehnica electronică de brainstorming • Concret, prin intermediul Internetului conceptul de grup electronic (al căror membri nu se află în contact fizic) conduce la eliminarea unor dezavantaje ale brainstorming-ului tradiţional: participanţii pot rămâne anonimi, contextul în care se află fiecare dintre cursanţi este mai motivant (fiecare dintre ei se află în propriul spaţiu un de comoditatea participării este asigurată) şi dezinhibant (ce poate genera curajul exprimării unor idei novative), numărul de participanţi poate fi mult mai mare decât în varianta tradiţională, dispar barierele de statut,participanţii pot să se afle la distanţe geografice considerabile unii de alţii etc. • O astfel de dezvoltare poate fi gândită şi la adresa altor metode de interacţiune educaţională. Într-adevăr, problematica relaţiei monovalente cu computerul rezolva poate unele probleme cum ar fi lipsa contactului formativ cu alte persoane, interactivitatea putând îmbrăca, de multe ori, doar atributul interactivităţii elev – computer - profesor. De aceea exemplul tehnicii electronice de brainstorming poate fi luat şi de alte metode de interacţiune educaţional.
 10. 10. Tehnica mozaicului • Metoda se bazează pe un principiu relativ simplu: fiecare dintre grupurile de studiu primeşte o parte specifică a unei probleme pe care trebuie să o trateze din punctul de vedere propriu. Pentru ca acest lucru să se îndeplinească, ei devin „experţi” în această parte a problemei. În timpul în care membrii unuia dintre grupuri desfăşoară un astfel de proces, membrii celorlalte grupuri se află într-un proces similar, doar că ei trebuie să devină „experţi” în alte părţi a problemei (aceasta din urmă a fost divizată de la bun început de către instructor într-un număr egal de „părţi” cu numărul grupurilor implicate în respectiva activitate). • Fiecare grup ia cunoştinţă şi se focalizează doar pe partea care i-a fost atribuită de către instructor. În momentul în care grupurile consideră că membrii proprii au atins gradul de expertiză necesar,instructorul dispune o reorganizarea întregului colectiv de cursanţi: noile grupuri formate vor conţine câte un „expert” din fiecare dintre grupurile anterioare (în acest mod se reasamblează problema). În acest mod se constituie „mozaicul”, din părţi ale aceleiaşi probleme care trebuie, printr-un efort a noilor grupuri constituite, să se armonizeze şi să funcţioneze ca un întreg.
 11. 11. Controversa creativă Această metodă interactivă presupune utilizarea dezbaterii şi stărilor conflictuale pentru înţelegerea în profunzime a situaţiilor problematice pe care elevii le studiază. Modelul elaborat în 1992 de Johnson, Johnson şi Holubee urmăreşte şapte paşi: • (1) problematica este propusă de către instructor; • (2) cursanţii sunt grupaţi câte doi pentru a cerceta problematica în literatura de specialitate, urmărind atât perspectiva „pro” cât şi perspectiva „contra”; • (3) echipele se întâlnesc şi de pe poziţii contradictorii îşi oferă, în mod curtenitor, argumente în dezbatere, „pro” şi „contra”; • (4) echipele îşi inversează rolurile încercând să susţină punctul opus de vedere într-un mod cât mai convingător; • (5) echipele îşi abandonează rolurile de avocat al unei poziţii ori alta şi trebuie să alcătuiască, în scris, un raport care să se bazeze pe compromis;
 12. 12. • (6) fiecare persoană din colectivul de cursanţi participanţi la controversă primeşte un test scris bazat pe materialul discutat şi primeşte puncte bonus dacă toţi membrii din echipa cu care a construit compromisul au scoruri apropiate de criteriile oferite; • (7) echipele primesc 10 minute pentru a susţine un raport oral prin care să prezinte compromisul la care a ajuns întregul colectiv. • Din punctul de vedere al utilizării TIC în cadrul activităţilor de predare şi de învăţare, activitatea de dezbatere poate avea loc într- un grup de discuţii, fiecare putând să folosească computerul în timpul dezbaterii, pentru a identifica şi a aduce elemente în plus care să-i susţină cauza. În final, compromisul la care ajung poate fi comparat cu alte poziţii similare existente în baza de date a profesorului (rezultate ale generaţiilor anterioare) şi astfel, elevii pot înţelege că uneori realitatea nu este doar albă sau neagră, ci are multiple tonuri de gri.
 13. 13. TGT(Teams/Games/Tournaments) • Pentru început, elevii sunt împărţiţi în echipe de câte patru-cinci persoane. După aceasta, echipa astfel formată lucrează la un material pe care profesorul l-a prezentat recent în clasă, practicând diverse jocuri proiectate pentru a testa şi a extinde înţelegerea informaţiilor. La sfârşitul săptămânii, clasa/grupa de cursanţi joacă „turneul”: aceştia concurează cu reprezentanţi din alte echipe pentru puncte. În TGT, echipele sunt cu atenţie formate pentru a include membrii cu abilităţi/niveluri diferite, iar în turnee ei concurează doar cu cei cu abilităţi egale (astfel, şi elevii mai puţin capabili pot să aducă puncte pentru echipa lor). • Din punctul de vedere al utilizării TIC în cadrul activităţii de predare şi învăţare putem avea o perspectivă extrem de interesantă în sensul că modul în care elevii învaţă cooperarea prin acordarea de sprijin reciproc pentru învăţare (şi care, în mod concret, aduce echipei şansa succesului) poate fi maximizat. Astfel, elevii pot căuta împreună o structură a informaţiilor care să fie potrivită pentru fiecare, această acţiune de căutare sudând în fapt echipa şi oferindu-le fiecărui membru senzaţia importanţei proprii pentru grup.
 14. 14. STAD (Student TeamsAchievement Divisions) • În mod asemănător este descrisă şi metoda propusă de către Slavin; şi aici avem echipe în care fiecare membru poate aduce puncte echipei pentru că, deşi în această situaţie cunoştinţele asimilate de către el nu sunt comparate cu cele ale celorlalţi, ci sunt evaluate individual, elevii sunt apreciaţi în relaţie cu performanţa lor precedentă, şi deci, în mod similar cu TGT, fiecare membru poate aduce puncte echipei. • Realizarea scorului individual şi performanţa evolutivă, dinamică a fiecărui elev poate să fie în cazul utilizării TIC în procesul de predare şi învăţare un pas înainte în asigurarea unui demers de automonitorizare şi automotivare. Astfel, elevul devine mai stăpân pe propria dezvoltare şi propriul destin educaţional, acest lucru fiind un stagiu pregătitor pentru momentul intrării în lumea adultă, în piaţa muncii, unde el devine singurul responsabil pentru evoluţia proprie şi pentru succesul personal şi social.
 15. 15. Instruirea în clasa virtuală • Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Conform conf. dr. ing. Adrian Adascăliţei Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de învăţământ care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii , caracteristice societăţii contemporane. • Softul educaţional (SE) este un produs program special proiectat pentru a fi utilizat în procesul de învăţare. Courseware este un pachet care cuprinde un soft educaţional, documentaţia necesară (indicaţii metodice şi descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) şi eventual alte resurse materiale (fişe de lucru, exerciţii propuse, etc
 16. 16. • În esenţă, softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic, proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective, conţinut specific, caracteristici ale elevilor, metode, feedback secvenţial şi evaluări formative). În raport de funcţiile (sarcinile) asumate, softurile cunosc o mare diversitate. Dintre acestea, cele mai solicitate se dovedesc a fi : – softurile tematice – softurile de exersare – softurile de investigaţie – softurile de sinteză ( recapitulative); – softurile de simulare – softurile pentru testarea cunoştinţelor, – softurile concepute sub formă de jocuri didactice
 17. 17. Modalităţi de utilizare TIC pentru evaluarea elevilor • Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea performanţei în învăţare. Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat prin tehnologie, pe de o parte, şi ceea ce este făcut mai dificil sau inhibat de către mediul nou folosit, pe de altă parte. • Punctul de plecare îl constituie metodele tradiţionale de evaluare de performanţe, care sunt preluate şi validate (de cele mai multe ori, de practică) în mediul tehnologic. • Avantajele utilizării calculatorului şi Internet-ului în evaluare au fost enunţate de diferiţi cercetători şi practicieni (Bennett, 2003; Raikes & Harding, 2003; Greenwood, Cole, McBride, Morrison, Cowan, & Lee, 2000) şi includ costuri administrative scăzute, adaptare crescută la caracteristicile individuale ale celui care învaţă şi mai puţină muncă din partea profesorilor. Problemele care se pun constau în aspectele privind eficienţa evaluărilor cu ajutorul computerului, precum şi cele privind relaţia dintre modalitatea de evaluare şi comportamentul elevilor evaluaţi.
 18. 18. Forme de evaluare cu ajutorul TIC • Evaluarea cu ajutorul TIC poate îmbrăca diverse forme şi se poate face în diverse moduri. Enumerăm în cele ce urmează principalele puncte de incidenţă între evaluarea elevilor şi utilizarea noile tehnologii: • elevii sunt evaluaţi printr-un test scris, pe care îl rezolvă/ completează pe calculator; – testul poate fi salvat local, pe calculatorul pe care lucrează elevul; – testul poate fi dat pe Internet/ Intranet; opţiunile elevului sunt înscrise automat într-o bază de date şi se poate calcula pe loc un scor; – variantă mixtă, în care un test din cadrul unui program de instruire trimite opţiunile prin Internet, la un server care preia datele şi le stochează; rezultatele pot fi consultate oricând de către profesor sau elevul respectiv; – elevilor li se cere să elaboreze o lucrare sau să dezvolte un proiect pe care îl vor prezenta utilizând un calculator şi un videoproiector/ Whiteboard (alternativ, lucrarea sau proiectul pot fi trimise prin email cadrului didactic şi colegilor);
 19. 19. Activitate 2: Activități practice • Interval orar: 10,30 – 13,30 • Sarcini de lucru: – Brainstorming utilizând aplicația Skype – 1 oră – Tehnica mozaicului – 1 oră – Instruirea în clasa virtuală – 50 min – Reflexii asupra propriei învățări: 10 min
 20. 20. Brainstorming utilizând aplicația Skype • Folosind skype-ul, iniţiaţi o conferinţă şi dezbateţi tema: „Migraţiile în lumea contemporană”. • Lansaţi Skype-ul (dacă acest program nu este instalat puteţi face lucru acesta accesând link-ul http://www.skype.com/intl/en-us/get- skype/on-your-computer/windows/)
 21. 21. • După logare, adăugaţi 3 persoane în zona Contacts. Pentru a iniţia conferinţa,cele 3 persoane ar fi bine să facă parte dintr-un grup(doar un singur membru al grupului va iniţia conferinţa, ceilalţi veţi da acceptul pentru a participa). • Poziţionaţi mouse-ul pe meniul Contacts se va afişa lista contactelor. Daţi clic pe instrumentul Add a Contact pentru a adăuga o singură persoană, apoi pe instrumentul Create a group, pentru a crea un grup, căruia îi veţi da un nume, apoi executaţi clic pe grupul creat şi trageţi pictogramele asociate celor 3 prieteni, în zona de afişare (panelul din dreapta) pentru a face parte din grup.
 22. 22. • În situaţia în care membrii grupului alcătuit de tine sunt online vei putea iniţia o conferinţă cu acceptul lor. În momentul în care un membru al grupului este online, va apărea unul din statusuri asociat numelui aşa cum se vede în panelul din stânga. Pentru a suna grupul, se apasă butonul de culoare verde Suna Grup (Call Group).
 23. 23. Tehnica mozaicului • Accesaţi adresa http://www.wikispaces.com/, astfel încât să deschideţi pagina de start a aplicaţiei de tip wiki şi executaţi clic pe Sign In. • Un membru din grupul d-voastră de lucru va trebui să creeze un nou wiki. Deoarece în prima parte a cursului v-aţi creat un cont, conectaţi-vă cu nume. Prenume şi creaţi un nou wiki, care va fi considerat wiki-ul grupului: Create a New Wiki şi completaţi câmpurile, astfel încât să se genereze un wiki cu denumirea dorită, de tip Higher Education, cu drepturi tip Protected. • Căutaţi cu ajutorul unui motor de căutare: Cauzele celui de-al doilea război mondial. Folosiţi link-ul: (http://ro.wikipedia.org/wiki/Cauzele_celui_de- al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial) • Salvaţi textul care apare mai jos într-un document Word.
 24. 24. • Creaţi trei pagini noi care să se numească Naţionalism, Militarism, Probleme Teritoriale nerezolvate. De ex: în wikispaces generat, pentru a crea pagina Naţionalism daţi clic pe meniul Page and File, iar de aici selectaţi New Page. • Dezbateţi cu un coleg aflat în oraşul d-voastră, folosind un serviciu de chat, problematica naţionalismului şi completaţi informaţiile în pagina aferentă. • Administratorul wiki-ului va da drepturi celor trei persoane din grup. Pentru a invita şi a acorda drepturi, alegeţi Administrează wiki (Manage wiki) şi de aici Membri (Members). Trimiteţi câte un email fiecărui membru din grup. Pentru a adăuga noi fişiere, accesaţi Fişiere şi apoi căutaţi fişierul de pe calculatorul d-voastră şi daţi click pe Upload.
 25. 25. Instruire în clasa virtuală • Folosind un browser de internet descărcați o lecție de pe portalul http://portal.edu.ro/, urmând pașii descriși în ghidul pus la dispoziție de formator • Parcurgeți momentele lecției • Căutați în materialele furnizate de formator folderul Istorie, apoi clasa a 6-a și alege Societatea feudala_1, Societatea_feudala_2 • Parcurgeți momentele lecției
 26. 26. Reflexie asupra propriei învățări • Reflectaţi asupra activităţilor şi abordărilor incluse în acest modul în wiki-ul grupei dumneavoastră. • Gândiţi-vă la modul în care cunoştinţele pe care le-aţi dobândit din acest modul vor avea impact asupra procesului de predare şi a procesului de învăţare al elevilor. • Pauză. Următoarea întâlnire la ora 15,00
 27. 27. Activitatea 3 - Modalităţi de utilizare TIC pentru evaluarea elevilor • Interval orar: 15,00 – 16,00 (curs) și 16,00 – 18,00 (activități practice) • Sarcini de lucru – Prezentarea instrumentului informatic INSAM – 1 oră – Realizarea unui test pe plarformă : 105 min – Reflexii asupra propriei învățări: 15 min
 28. 28. • Urmăriți tutorialul pus la dispoziție de formator. Pentru fiecare item, în sistemul informatic INSAM este definit şi salvat un set comun de informaţii, precum şi informaţii particulare în funcţie de tipul de item: • Descriere item , Disciplină • Capitol / Temă , Subcapitol / Subtemă • Competenţe adresate
 29. 29. • Dificultate, Cuvinte cheie • Enunţ / Sarcină de lucru / Cerinţă / Întrebare, Răspunsuri • Elemente multimedia asociate itemului, dacă este cazul (imagini, filme, audio) • Text lacunar / de lucru (dacă este cazul) • Imagine cu mai multe zone de răspuns, dacă este cazul • Indiciu de rezolvare (dacă este cazul) • Instrucţiune pentru utilizarea itemului de către elev • Barem de corectare (pentru profesorul corector; este obligatoriu pentru itemii subiectivi), inclusiv fişiere dacă e cazul • Punctajul orientativ pentru acel item
 30. 30. • Accesaţi sistemului informatic INSAM şi generaţi un test. Aplicaţia este disponibilă online. Pentru autentificarea în sistemul informatic parcurgeţi următorii paşi: • Deschideţi un browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc. În bara de adrese a browser-ului tastaţi adresa http://insam.softwin.ro/insam
 31. 31. Descrierea paşilor necesari pentru generarea automată a unui test în sistemul INSAM • PAS 1: constă în definirea filtrelor pentru generarea automată, pentru a restrânge numărul de itemi din baza de date, astfel încât aceştia să corespundă criteriilor dorite de utilizatorul de tip profesor. Utilizatorul va seta filtrele, prin definirea/selectarea valorilor următoarelor seturi de date de la nivelul itemilor: • PAS 2: constă în previzualizarea testului generat automat de către sistem pe baza criteriilor de filtrare definite la pasul anterior de către utilizator. În această pagină, utilizatorul de tip Profesor va putea vizualiza lista itemilor selectaţi de către sistem pentru a fi incluşi în testul generat automat. Afişarea itemilor se va face în aceeaşi pagină, unul sub celălalt. În cazul în care sunt mulţi itemi se va folosi bara de derulare din partea dreaptă a ferestrei browser-ului. În cadrul listei de itemi selectaţi de către sistem pentru a fi incluşi în testul generat automat, itemii vor fi afişaţi sub forma enunţ + răspunsuri.
 32. 32. Reflexie asupra propriei învățări Reflectaţi asupra modului în care elementul central al acestei activități v-a folosit: • Cum voi evalua învăţarea elevilor? • Cum voi implica elevii în procesul de evaluare?

×