Wet Geurhinder en Veehouderij

2,182 views

Published on

Nut en noodzaak van digitale bestanden met gegevens uit milieuvergunningen van veehouderijen. Presentatie Henk Ullenbroeck van Arcadis op 24 mei 2007 in opdracht van provincie Gelderland

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wet Geurhinder en Veehouderij

 1. 1. Wet Geurhinder en Veehouderij Nut en noodzaak van digitale bestanden met gegevens uit milieuvergunningen van veehouderijen Henk Ullenbroeck 24 mei 2007
 2. 2. Bouwstenen van de oude regelgeving Stankcirkels per categorie Omgekeerde werking Individueel en (soms) cumulatief
 3. 3. Ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder
 4. 4. Oude toetsingskaders <ul><li>Wet stankemissie veehouderijen (Wsv): alleen reconstructiegebieden </li></ul><ul><ul><li>Landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden, extensiveringsgebieden rond natuur (2003) </li></ul></ul><ul><li>Richtlijn veehouderij en stankhinder (1996), Brochure veehouderij en hinderwet (1985) </li></ul><ul><ul><li>Extensiveringsgebieden rond kernen, niet-reconstructiegebieden </li></ul></ul><ul><li>Belangrijkste verschillen bij inwerkingtreden van de Wsv </li></ul><ul><ul><li>Wel of geen cumulatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe omrekenfactoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Categorie-indelingen (o.a. dorpen in landelijk gebied, burgerwoningen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bescherming woningen van voormalige veehouderijen </li></ul></ul>
 5. 5. ROOD: = GEEN WONINGBOUW CATEGORIE 1 MOGELIJK I.V.M. AGRARISCHE STANKHINDER INCLUSIEF TOETS OP CUMULATIE EXCLUSIEF TOETS OP CUMULATIE
 6. 6. Wet Geurhinder en Veehouderij (1) <ul><li>Concentratiegebied en niet-concentratiegebied </li></ul><ul><li>Binnen of buiten de bebouwde kom </li></ul><ul><li>Ruimte voor aanpassen normen, binnen een bandbreedte, </li></ul><ul><li>Aanpassen normen via verordening, gekoppeld aan ruimtelijke visie </li></ul><ul><li>Vooraf kan de gemeente een aanhoudingsbesluit nemen </li></ul><ul><li>Koppeling met reconstructieplan en bestemmingsplan buitengebied ligt voor de hand </li></ul><ul><li>Maar daarnaast zijn vooral ook de effecten van de “nieuwe contouren” op ruimtelijke ontwikkelingen van belang </li></ul>
 7. 7. Wet Geurhinder en Veehouderij (2) <ul><li>Een heel andere wijze van berekenen </li></ul><ul><li>Van mestvarkeneenheden naar “odeur units” per m3 </li></ul><ul><li>Van een cirkel naar een grillige contour (geurbelasting houdt rekening met ruwheid en meteo) </li></ul><ul><li>Van een grafiek naar een model/computerprogramma </li></ul><ul><li>Veel meer detailgegevens bepalend voor omvang contour </li></ul><ul><li>Cumulatie: versleuteld in normen en bandbreedte, periodiek beoordelen </li></ul>
 8. 8. Nieuwe omrekenfactoren in 2003: effecten op (toen) lopende projecten Nu is de rekenmethode veel ingrijpender gewijzigd… Uitgaande van de basiswaarden uit de wet relatief vaker overlap ruimtelijke ontwikkelingen met nieuwe contouren bij grotere intensieve veehouderijen => juist daar aanleiding voor eigen normen of aanpassen ruimtelijke plannen
 9. 9. Basiswaarden en bandbreedte Daarnaast ook vaste waarden voor inrichtingen zonder omrekeningsfactoren (rundvee, paarden) en woningen bij veehouderijen onderling; 100 c.q. 50 meter ook die kunnen naar beneden worden bijgesteld (50 c.q. 25 meter) 3,0 >= 14,0 <= 35,0 2,0 >= 8,0 <= 20,0 Buiten bebouwde kom 0,1 >= 3,0 <= 14,0 0,1 >= 2,0 <= 8,0 Bebouwde kom Concentratiegebied Niet-concentratiegebied Geurbelasting (belasting gevoelig object, odour units per m3)
 10. 11. Gemeenten: van toepassen stankregels naar opstellen en uitvoeren stankbeleid <ul><li>Visie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en milieubelasting (geurhinder) vertalen in eigen normen (mogelijkheid, geen verplichting) </li></ul><ul><li>Meer ruimte voor eigen beleidskeuzen, vaak ook keuze tussen reconstructiedoelen (minder geurgehinderden versus meer ruimte voor …) </li></ul><ul><li>Maar ook meer “discussie” op gemeentelijk niveau over die keuzen </li></ul><ul><li>Nieuwe methode: bedoeld als vereenvoudiging, maar in eerste instantie vooral lastig …. </li></ul>
 11. 12. Quick Scan en opstellen verordening <ul><li>Kans op optreden ongewenste neveneffecten </li></ul><ul><li>Kan op ongewenste ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Met het nemen van een aanhoudingsbesluit kan dit deels worden voorkomen </li></ul><ul><li>Vaak is het uitvoeren van een zogenaamde quick scan de eerste stap </li></ul><ul><li>Hoe ziet het eruit, uitgaande van de basiswaarden uit de wet </li></ul><ul><li>Waar kan en moet ik gaan “sleutelen”? </li></ul><ul><li>Onderbouwing toepassing eigen normstelling </li></ul><ul><li>Scenario’s (milieubelasting, ontwikkeling veehouderij, ruimtelijke ontwikkelingen) </li></ul><ul><li>Overleg </li></ul><ul><li>Besluitvorming (raad) </li></ul>
 12. 13. Basisgegevens: bronnen en geurgevoelige objecten
 13. 14. Kan die quick scan echt wel snel?
 14. 16. Ervaringen in Noord-Brabant en Limburg met uitvoering quick-scan’s Wet Geurhinder en Veehouderij <ul><li>Behoefte aan snel inzicht kans op optreden ongewenste neveneffecten </li></ul><ul><li>De “intensieve gemeenten” hebben meestal een aanhoudingsbesluit genomen (eind 2006) </li></ul><ul><li>Snelheid gewenst, vanwege politieke druk, aanvragen milieuvergunningen, voortgang ruimtelijke projecten </li></ul><ul><li>Uitvoeren quick-scan vaak met behulp van gegevens uit provinciale registratie milieuvergunningen </li></ul><ul><li>Eerste indruk, signaleren knelpunten en risico’s </li></ul><ul><li>Inzoomen op de “”hot-spots” met behulp van gedetaillerde gegevens </li></ul><ul><li>Gegevens uit milieuvergunningen </li></ul><ul><li>Gegevens uit het bestemmingsplan buitengebied (bouwblokken, burgerwoningen) </li></ul><ul><li>Ggevens over lopende actuele ruimtelijke projecten </li></ul><ul><li>Visie documenten, koepelplannen etc. </li></ul>
 15. 17. Koppeling van ruimtelijke gegevensbestanden vergunningen bestemmingsplan Gecombineerd databestand bouwblokken en vergunningen Contouren rondom bouwblokken Milieuruimte v.w.b. stank Gevoelige functies Geurbelasting
 16. 20. Milieuruimte intensieve veehouderij in landbouwontwikkelingsgebieden wordt vaak sterk bepaald door stankregelgeving
 17. 21. Milieuruimte veehouderijen
 18. 25. Relatie norm en kans op hinder
 19. 28. Samenvattend (1) <ul><li>Van toepassen regels naar formuleren eigen beleid </li></ul><ul><li>Behoefte om snel inzicht te hebben in risico’s en mogelijke knelpunten </li></ul><ul><li>Behoefte aan totaaloverzicht uit gemeentelijke gegevensbestanden </li></ul><ul><li>Behoefte aan gegevens buurgemeenten en afstemming v.w.b. normen </li></ul><ul><li>Voor specifieke gebieden uitbreiding met gegevens uit bestemmingsplan, lopende projecten </li></ul><ul><li>Bij opstellen gebiedsvisies zeer sterke koppeling tussen enerzijds gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds huidige en gewenste milieubelasting </li></ul>
 20. 29. Samenvattend (2) <ul><li>In de loop van de tijd gegevens over bronnen (veehouderijen) uitbreiden </li></ul><ul><li>Beheer van gegevens over bronnen en objecten </li></ul><ul><li>Behoefte om de vinger aan de pols te houden </li></ul><ul><li>Een actueel provinciaal basisbestand met gegevens uit milieuvergunningen van veehouderijen is van groot belang bij het formuleren, uitvoeren en zo nodig bijstellen van het gemeentelijk geurbeleid </li></ul>
 21. 30. Werkkaart met gegevens uit Rabarp-systeem

×