Terpia Rodziny

 • 1,715 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,715
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. DIAGNOZA
  KONTRAKT terapeutyczny
  OFERTA TERAPEUTYCZA
  Rodzina w procesie przemiany
  TERAPIA RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
 • 2. TERAPIA RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
  Badania empiryczne wskazują, że uczestnictwo rodziny w terapii osób uzależnionych znacząco wpływa na efekty tego leczenia. Martien Kooyman przytacza wyniki wieloletnich badań, prowadzonych w tym zakresie w ośrodku stacjonarnym Emilienhoeve w Hadze /Holandia/. W przypadku uczestnictwa rodziny w terapii pacjenta liczba wyleczeń wynosiła 64%, podczas gdy w przypadku braku tego uczestnictwa liczba ta spadała do 25%. /Kooyman, 2001/ Karpowicz P., Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Kreator, Białystok 2002, s.160.
  2
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 3. TERAPIA RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
  W świetle teorii systemowej uzależnienie dziecka, czy jego niebezpieczne eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, są objawem zaburzeń całego systemu rodzinnego.
  Jeżeli rodzice nie zaangażują się w pracę nad własnymi uczuciami, potrzebami, wadliwymi postawami i niewłaściwymi zachowaniami, na ogół nie można liczyć na pozytywną zmianę, gdy idzie o uzależnienie dziecka. Rodzicom proponujemy udział w cyklu spotkań edukacyjnych, dotyczącym problemu narkomanii oraz korzystanie z indywidualnych konsultacji i spotkań z terapeutą.
  3
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 4. DIAGNOZA
  Kilka pierwszych spotkań z rodziną obejmuje pracę w trzech obszarach:
  kontakt i budowanie relacji
  diagnoza indywidualna i diagnoza systemu rodzinnego
  kontrakt indywidualny z każdym zainteresowanym i rodzinny
  4
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 5. DIAGNOZA
  W sytuacji, gdy klient przybywa z rodziną, uwaga terapeuty musi być podzielona pomiędzy dwie lub trzy osoby. Sytuację komplikuje fakt, że młody człowiek odczuwa wstyd, dyskomfort oraz napięcie, związane z przymusem spotkania z terapeutą.
   
  Rodzice przeżywają strach, żal, złość, wściekłość i nieujawnioną wrogość do dziecka. Obciążeni są poczuciem winy oraz zazwyczaj pogrążeni w desperacji i bezradności.
  Dziecko zaś doświadcza podobnych uczuć w stosunku do rodziców.
  5
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 6. DIAGNOZA
  Terapeuta w takiej sytuacji powinien być zdolny do wykonania właściwej pracy w czterech podstawowych obszarach:
  Nawiązanie kontaktu i stworzenie bezpiecznej relacji z osobą i cała rodziną
  Wykonanie podstawowych czynności diagnostycznych. Diagnoza obejmuje sytuację osobistą, rodzinną; diagnoza sytuacji, potrzeb i możliwości rodziców
  Modelowanie relacji dziecko – rodzice.
  Sformułowanie, omówienie i zatwierdzenie kontraktu indywidualnego z każdym zainteresowanym oraz z rodziną. Podjęcie rozwiązań dotyczących całego systemu rodzinnego.
  6
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 7. DIAGNOZA
  W kontekście rodzinnym dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak:
  uwalnianie z bolesnych uczuć wrogości, paniki, strachu, poczucia winy, które zaburzają relacje rodzinne
  troska o szacunek i partnerstwo, traktowanie każdego członka rodziny z taką samą uwagą. Dzięki równemu traktowaniu następuje modelowanie relacji między rodzicami a dzieckiem. Terapeuta zachowuje pełny szacunek do uzależnionego pacjenta, niezależnie od licznych błędów i nadużyć, których się dopuścił
  7
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 8. TERAPIA RODZINY Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA
  W kontekście rodzinnym dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak:
  tworzenie z młodym człowiekiem relacji opartej na odpowiedzialności zamiast odrzucającej lub nadopiekuńczej
  umacnianie wszystkich członków rodziny w stwierdzeniu, że warto korzystać z pomocy profesjonalnej
  przedstawienie i przedyskutowanie systemowych rozwiązań zaistniałej sytuacji
  8
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 9. DIAGNOZA
  W kontekście rodzinnym dochodzą dodatkowe czynniki, takie jak:
  uwalnianie z bolesnych uczuć wrogości, paniki, strachu, poczucia winy, które zaburzają relacje rodzinne
  troska o szacunek i partnerstwo, traktowanie każdego członka rodziny z taką samą uwagą. Dzięki równemu traktowaniu następuje modelowanie relacji między rodzicami a dzieckiem. Terapeuta zachowuje pełny szacunek do uzależnionego pacjenta, niezależnie od licznych błędów i nadużyć, których się dopuścił
  tworzenie z młodym człowiekiem relacji opartej na odpowiedzialności zamiast odrzucającej lub nadopiekuńczej
  umacnianie wszystkich członków rodziny w stwierdzeniu, że warto korzystać z pomocy profesjonalnej
  przedstawienie i przedyskutowanie systemowych rozwiązań zaistniałej sytuacji
  9
  Opracowała: Dorota Oboza
 • 10. Obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony dziecka lub klienta
  Opracowała: Dorota Oboza
  KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
  zobowiązanie do utrzymania abstynencji
  zobowiązanie do regularnego, zgodnego z programem uczestnictwa w indywidualnej terapii
  zobowiązanie do wykonywania ustalonych z terapeutą zadań domowych
  zobowiązanie do podjęcia w odpowiednim terminie terapii grupowej
  zobowiązanie do regularnego poddawania się testom sprawdzającym obecność narkotyku w moczu, wykonywanym przez rodziców.
  10
 • 11. Kontrakt terapeutyczny obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony rodziców lub partnera
  Opracowała: Dorota Oboza
  KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
  zobowiązanie do regularnych spotkań konsultacyjnych z terapeutą
  zobowiązanie do uczestniczenia w edukacji dla rodziców
  zobowiązanie do podjęcia indywidualnych spotkań o charakterze terapeutycznym, jeżeli zachodzi taka potrzeba
  11
 • 12. Kontrakt terapeutyczny obejmuje między innymi następujące odpowiedzialności ze strony terapeuty
  Opracowała: Dorota Oboza
  KONTRAKT TERAPEUTYCZNY
  zobowiązanie do odpowiedzialnego koordynowania wymienionych procesów terapeutycznych
  zobowiązanie do udzielania obiektywnych informacji
  zobowiązanie do dodatkowego kontaktu w przypadku sytuacji trudnej lub kryzysowej
  12
 • 13. Rodzina z nieletnim, który eksperymentuje
  Opracowała: Dorota Oboza
  OFERTA TERAPEUTYCZNA
  Nieletni – grupa edukacyjna o charakterze rozwojowym – umiejętności życiowe, rozwój osobisty
  Rodzice – grupa edukacyjna – cykle rozwojowe życia rodziny, okres dorastania, umiejętności wychowawcze: komunikacja, potrzeby, granice, środki psychoaktywne
  Rodzina – cykliczne sesje rodzinne – rozliczanie kontraktu
  13
 • 14. Rodzina z nieletnimnadużywającym
  Opracowała: Dorota Oboza
  OFERTA TERAPEUTYCZNA
  Nieletni – grupa edukacyjna o charakterze psychokorekcyjnym – mechanizmy i fazy uzależnienia , umiejętności życiowe, rozwój osobisty
  Rodzice – grupa edukacyjna – mechanizmy i fazy uzależnienia, środki psychoaktywne, cykle rozwojowe życia rodziny, problemy wieku dorastania, umiejętności wychowawcze; komunikacja, potrzeby, granice, odpowiedzialności, wartości wspomagające rozwój
  Rodzina – cykliczne sesje rodzinne – rozliczenie kontraktu, bieżące problemy
  14
 • 15. Rodzina z nieletnim uzależnionym
  Opracowała: Dorota Oboza
  OFERTA TERAPEUTYCZNA
  Nieletni – grupa terapeutyczna, kilka razy w tygodniu – terapia stacjonarna
  Rodzice – najpierw grupa edukacyjna – mechanizmy i fazy uzależnienia, środki psychoaktywne, zapobieganie nawrotom, cykle rozwojowe życia rodziny, problemy wieku dorastania, umiejętności wychowawcze: komunikacja, potrzeby, granice, odpowiedzialności, wartości wspomagające rozwój – następnie terapia małżeńska
  Rodzina – cykliczne sesje rodzinne – rozliczanie kontraktu
  15
 • 16. Rodziny z dziećmi biologicznie dorosłymi
  Opracowała: Dorota Oboza
  OFERTA TERAPEUTYCZNA
  Mieszkający z rodzicami – sesje rodzinne służące rozliczaniu kontraktu dotyczącego wspólnego zamieszkania
  Rodzice – grupa dla współuzależnionych
  Partnerzy – grupa dla współuzależnionych
  16
 • 17. Emocje i procesy poznawcze w okresie wykrycia uzależnienia dziecka
  Emocje i procesy poznawcze po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego
  Opracowała: Dorota Oboza
  przerażenie, panika, szok, poczucie bezradności
  mocne poczucie winy, obwinianie siebie i innych
  uogólniony smutek, żal, rozpacz
  rozpoznanie i „oswojenie” sytuacji; lęk z towarzyszącą nadzieją
  wzrastająca możliwość jasnego określenia swojej odpowiedzialności
  uczucie żalu w odniesieniu do konkretnych zachowań i sytuacji
  coraz bardziej obiektywny obraz samego siebie, innych członków rodziny i rodziny jako całości
  17
  RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN
 • 18. Komunikacja intra i interpersonalna w okresie wykrycia uzależnienia dziecka
  Komunikacja intra i interpersonalna po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego
  Opracowała: Dorota Oboza
  niedostateczna świadomość własnych uczuć
  komunikaty często sprzeczne wzajemnie
  konflikty i różnice zdań ukrywane, tłumione lub rozstrzygane na drodze przemocy
  zrywanie komunikacji, lekceważenie osób, unikanie kontaktu
  przypisywanie własnych uczuć i postaw drugiej osobie - projekcja
  wzrastająca umiejętność w zakresie rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
  komunikacja coraz częściej zawiera realne informacje, podawane z pozycji „ja”
  konflikty są ujawniane, omawiane i rozstrzygane w drodze dialogu, negocjacji, kompromisu
  szacunek dla osobowych granic
  przyjęcie odpowiedzialności za myśli, działania, własne uczucia
  18
  RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN
 • 19. Struktura rodziny i układ ról
  w okresie wykrycia uzależnienia dziecka
  Struktura rodziny i układ ról
  po zakończeniu cyklu psychoedukacyjnego
  Opracowała: Dorota Oboza
  niedostateczna świadomość własnych uczuć
  komunikaty często sprzeczne wzajemnie
  konflikty i różnice zdań ukrywane, tłumione lub rozstrzygane na drodze przemocy
  zrywanie komunikacji, lekceważenie osób, unikanie kontaktu
  przypisywanie własnych uczuć i postaw drugiej osobie - projekcja
  układ otwarty, elastyczne wzajemne wsparcie w rodzinie
  podział ról płynny, elastyczny
  możliwość negocjacji oraz wyboru ról i zadań
  odpowiedzialność spersonalizowana
  19
  RODZINA W PROCESIE PRZEMIAN