Presentatie: "Bevlogen Beambten: bedienen van burgers"

928 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
278
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Inzet van ICT wordt op nationaal als internationaal niveau als vanzelfsprekend gezien Groot technovertrouwen (verwijsindex risicojongeren om maasmeisje te voorkomen)
 • Discussie in politieke debat over bovenstaande gaan vaak over efficiëntie, privacy, veiligheid. Door welke bril bekijken
 • WRR: nadruk op stuwende beginselen, disbalans
 • Is geen halleluja verhaal onderscheid publieke verantwoordelijkheid overheid en collectieve verantwoordelijkheden van burgers niet wenselijk: kwaliteit +veiligheid van elementaire voorzieningen Overheid verdwijnt niet Trek niet te snel de conclusie dat de burger er niks aan kan doen Aandacht: gaat uit van mondige goed georganiseerde burgers Bv decentralisatie…. Het zijn niet de mensen die in eerste instantie goed zijn in het organiseren van hun eigen leven. Niet te snel denken dat mensen het niet kunnen Omgeving om deze mensen heen organiseren
 • Presentatie: "Bevlogen Beambten: bedienen van burgers"

  1. 1. BEVLOGEN BEAMBTEN: BEDIENEN BURGERS Drs. Jacqueline Rutjens plv. Directeur Directie Burgerschap en Informatiebeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaarcongres Center for Public Innovation
  2. 2. <ul><li>1) Kafka’esque </li></ul>The three ages of government <ul><li>Arbitrary </li></ul><ul><li>Random </li></ul><ul><li>Coercive </li></ul>2) Bureaucratic <ul><li>Rules-based </li></ul><ul><li>Administrative </li></ul><ul><li>Top-down </li></ul><ul><li>Gov-centric </li></ul><ul><li>One-size-fits-all </li></ul>3) Open & participative <ul><li>Transparent </li></ul><ul><li>Responsive </li></ul><ul><li>Innovative </li></ul><ul><li>User-centric </li></ul><ul><li>Personalised </li></ul>UN public service awards
  3. 3. De rol van de burger en overheid in de i-samenleving
  4. 4. Veiligheid Privacy Dienstverlening Van e- naar i Overheid Identiteitsmanagement Agenda Burgerschap Open data Strategische kennis agenda BZK
  5. 5. <ul><li>eOverheid = inzet van techniek voor dienstverlening </li></ul><ul><li>iOverheid = ICT is alomtegenwoordig. Informatiestromen en – netwerken, gericht op meer dan dienstverlening (controle, zorg) </li></ul><ul><li>iOverheid kent reële gevolgen, maar is vaak niet op politiek- bestuurlijke radar. </li></ul><ul><li>Centrale boodschap WRR rapport = </li></ul><ul><li>Veranker het besef iOverheid te zijn </li></ul>Van e- naar i Overheid
  6. 6. <ul><li>Informatie wordt gekoppeld, gedeeld, verspreid </li></ul><ul><li>Facilitators als basisregistraties en unieke nummers (BSN) noodzakelijk </li></ul><ul><li>Publiek en private partijen oefen invloed uit (bv. bij ov-chip kaart) </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid voor juistheid informatie niet goed belegd. Fouten sijpelen door. </li></ul>Kabinetsreactie WRR-rapport : Van e naar i Overheid Overzicht van de instanties waarmee de Belastingdienst gegevens uitwisselt.
  7. 7. <ul><li>Beginselen (‘krachten’) i Overheid </li></ul><ul><li>Stuwend: veiligheid, effectiviteit, efficiëntie </li></ul><ul><li>Verankerend: privacy en keuzevrijheid </li></ul><ul><li>Procesmatig: transparantie en accountability </li></ul><ul><li>WRR rapport adviseert: </li></ul><ul><ul><li>Gebruik beginselen om beslissingen te nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Weeg expliciet af of er clusters moeten worden gemaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Institutionele verankering: Commissie iOverheid, iPlatform, iAutoriteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenstellen en verrijken (creëren van nieuwe informatie en profielen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventief en proactief beleid (ingrijpen in samenleving o.b.v. risicocalculatie) </li></ul></ul>Kabinetsreactie WRR-rapport : Van e naar i Overheid
  8. 8. <ul><li>Kabinetsreactie </li></ul><ul><li>Beschouwend </li></ul><ul><ul><li>Herkenning transformatie naar iOverheid en bij </li></ul></ul><ul><ul><li>-behorende gevolgen voor maatschappij. </li></ul></ul><ul><ul><li>Parallel met boekdrukkunst </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen nieuwe instituties (moet juist doordrongen zijn in gehele overheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antwoord op iSamenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen volledige regie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeteren besluitvormingskader en –structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondiger maken van de burger </li></ul></ul>
  9. 9. Veiligheid Privacy Dienstverlening Van e- naar i Overheid Identiteitsmanagement Agenda Burgerschap Open data Strategische kennis agenda BZK
  10. 10. Generaties burgerschap <ul><ul><li>Omdat… bureaucratisering, grootschaligheid, standaardisering en aanbodgerichte dienstverlening niet langer financieel houdbaar zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet… compacte overheid zelforganiserend vermogen benutten </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bewezen: beter en goedkoper </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Uitgangspunt kanteling: overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven </li></ul><ul><ul><li>Van burgerinitiatieven niet van overheid afkomstig </li></ul></ul><ul><ul><li>… tot zuivere zelforganisatie (’21 ste eeuw) </li></ul></ul><ul><ul><li>betrekken bij beleids-ontwikkeling (’90) </li></ul></ul><ul><ul><li>afgedwongen inspraak in beleid (‘70) </li></ul></ul>
  11. 11. Burgerschap leeft! <ul><ul><li>burgers nemen verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving of daarbuiten en samenleving als geheel & zelfredzaamheid komt steeds beter tot zijn recht </li></ul></ul><ul><ul><li>Steeds vaker: organiseert gemeenschap zelf zaken en de overheid faciliteert (denk hierbij dus ook aan i overheid): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veiligheid – bv Burgernet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opvoedingsondersteuning – bv Home-Start </li></ul></ul></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><ul><li>“ de” burger bestaat niet, de overheid wil voorbij de ‘diplomademocratie..’ </li></ul></ul>
  12. 12. Instrument: gezamenlijke agenda burgerschap <ul><ul><li>nieuwe verantwoordelijkheid verdeling tussen overheid en burgers </li></ul></ul><ul><ul><li>Burger betrekt de overheid ipv andersom </li></ul></ul><ul><ul><li>aanpassing van de attitude en verwachtingen bij de overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>iedereen kan meedoen, open uitnodiging om initiatieven aan te dragen </li></ul></ul><ul><ul><li>aandacht: krimpregio’s, bewonersparticipatie en zelfbeheer in de leefomgeving, burgerschapscompetenties in het onderwijs en decentralisatiedossiers </li></ul></ul><ul><ul><li>medio 2012 een gemeenschappelijke agenda </li></ul></ul>
  13. 13. En verder? <ul><li>- Kabinet wil burgers (ont)regelruimte geven </li></ul><ul><ul><li>Meer zicht geven op informatiestromen (mijnoverheid.nl) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer transparantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ophalen signalen van burgers in burgerpanels en social media bij nieuwe ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgers bewust maken van risico’s (kopie paspoorten etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centraal meldpunt ID fraude en fouten </li></ul></ul>
  14. 14. Veiligheid Privacy Dienstverlening Van e- naar i Overheid Identiteitsmanagement persoonsinformatie Agenda Burgerschap Open data Strategische kennis agenda BZK
  15. 15. Identiteitsmanagement
  16. 17. Programma Identiteitsmanagement <ul><li>Verbetergebieden </li></ul><ul><li>Identiteitsvaststelling (één overheid, protocol) </li></ul><ul><li>Kwaliteit van registraties en uitwisseling </li></ul><ul><li>Fraude (5,6%) en fouten (procedure fouten herstel, preventie) </li></ul>
  17. 18. Veiligheid Privacy Dienstverlening Van e- naar i Overheid Identiteitsmanagement Agenda Burgerschap Open data Strategische kennis agenda BZK
  18. 20. Nut en noodzaak van vrij hergebruik van overheidsinformatie en open data <ul><ul><li>Openbare overheidsinformatie zonder juridische en financiële beperkingen ter beschikking stellen voor hergebruik voor niet-commercieel en commercieel hergebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>tegen alleen kosten van verstrekking </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiëntere overheid: hergebruik eigen data en informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Democratische waarde: participatie en transparantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijdrage aan economie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>28 miljard voor EU; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creativiteit en innovatie, nieuwe kansen voor burgers en ondernemers </li></ul></ul></ul>
  19. 21. Buurtvergelijker.nl, bron CBS Voorbeeld open data
  20. 22. Bouwbesluit online, bron overheid.nl Voorbeeld open data
  21. 23. Wcvinder.nl bron Amsterdam.nl Voorbeeld open data
  22. 24. Veiligheid Privacy Dienstverlening Van e- naar i Overheid Identiteitsmanagement Agenda Burgerschap Open data Strategische kennis agenda BZK
  23. 25. 2012 – 2014: naar nieuwe verantwoordelijkheden voor burgers en overheid <ul><li>Mogelijkheden en kwetsbaarheden in de digitale wereld </li></ul><ul><li>digitaliserende samenleving </li></ul><ul><li>risico’s </li></ul><ul><li>rol van de overheid in deze wereld </li></ul><ul><li>Medialisering </li></ul><ul><li>wantrouwen/onvrede in de instituties </li></ul><ul><li>laat incidenten en falen onverbiddelijk zien </li></ul><ul><li>beeldvorming en soundbites </li></ul><ul><li>imago </li></ul>
  24. 26. V r a g e n ? Jacqueline Rutjens Directie Burgerschap en Informatiebeleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [email_address] http:// twitter.com / JacqRutjens

  ×