INNOVATIONSPLATFORM:DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR    SMART CITIES    STATUSMØDE   25. JANUAR 2012       CPHCLEA...
DAGSORDEN1. Formålet med dagens møde2. Status for arbejdet i innovationsplatformen3. Oplæg om Århus Kommunes Smart Cities ...
FORMÅL•  Hvilke data skal en digital infrastruktur for smart cities indeholde?•  Hvordan skal infrastrukturen organisere...
STATUS•  Afholdt fire workshops inden for emnerne: transport, vand, affald og energi•  Afdækket en række udfordringer – ...
FRAGMENTERET FELT – OFTE GLEMMES  FOKUS!• Særdeles fragmenteret felt, mange aktører. Mange af udfordringerne handler om ...
BEHOV FOR DATA – MEN MEGET ER IKKE  TILGÆNGELIGT• Kunsten er at samle data, som kan skabe et beslutningsgrundlag for at ...
IGANGVÆRENDE OPEN DATA  AKTIVITETER• Digitaliseringsstyrelsen (ODIS), Københavns Kommune, Århus Kommune og andre arbejde...
OPLÆG VED LINE GERSTRAND KNIVE, AARHUS KOMMUNE                    SIDE 8
IDENTIFICEREDE UDFORDRINGEROG DATABEHOV               SIDE 9
HVOR ER DER MEST AT VINDE?(FORDELING AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG; KILDE: ENS.DK)                  ...
DANSKE HUSSTANDES ENERGIUDGIFTER(KILDE: DANMARKS STATISTIK)               SIDE 11
UDFORDRINGER OG DATABEHOV1.  Energi2.  Transport3.  Vand4.  Affald                SIDE 12
ENERGI:                  UDFORDRINGER OG DATABEHOV                  Ex. udfordringer  ...
IDENTIFICEREDE IDEER: ENERGI •  Husets Web version 2.0 (facility management program) •  Simulering af energisamspil mell...
TRANSPORT:                      UDFORDRINGER OG DATABEHOV                      ...
IDENTIFICEREDE IDEER: TRANSPORT•  Intelligent rejseplan (inkl alle former for transport)•  Smart parking: parkerings app...
TO UDFORDRING FRA KØBENHAVNS KOMMUNE:       • CPH FLOW     • BYENS BEVÆGELSER                 S...
CPH FLOW• MÅL: VISION OM NY TYPE BYTRAFIK• Bytrafik karakteriseret ved:•  Køretøjer styrer selv – er digitalt styrede•  ...
BYENS BEVÆGELSER• MÅL: OPTIMERE ALLE FORMER FOR TRANSPORT VED AT SKABE OVERBLIK OVER ALLE BEVÆGELSER I BYEN inkl biler, ...
VAND:                 UDFORDRINGER OG DATABEHOV                 Ex. udfordringer   Ex. ...
IDENTIFICEREDE IDEER: VAND •  Måling af forbrug af drikkevand •  Monitorere kvalitet af drikkevand •  Måling af tryk og...
AFFALD:                   UDFORDRINGER OG DATABEHOV                    Ex. udfordring...
IDENTIFICEREDE IDEER: AFFALD 1. Simuleringsmodel for optimal affaldshåndtering fx for  virksomheder, boligforeninger, et...
DESIGN AF SMART CITY INFRASTRUKTUR               SIDE 24
OPLÆG VED SØREN PETER NIELSEN             SIDE 25
DESIGN AF MODEL FOR SMART CITYINFRASTRUKTURSTRUKTUR:1. Samle data knyttet til udvalgte spydsspidsinitiativer2. Katalog ove...
OVERVEJELSER OM ET KOMMENDE UDBUD, JØRGEN ROSTED                    SIDE 27
NÆSTE SKRIDT• Drøftelser med virksomheder, der ser behov for åbne data inden for smart cities. Hvad konkret har de brug f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

25 januar version 5

1,583 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

25 januar version 5

 1. 1. INNOVATIONSPLATFORM:DIGITAL INFRASTRUKTUR FOR SMART CITIES STATUSMØDE 25. JANUAR 2012 CPHCLEANTECH.COM INFO@CPHCLEANTECH.COM T: +45 3322 0222
 2. 2. DAGSORDEN1. Formålet med dagens møde2. Status for arbejdet i innovationsplatformen3. Oplæg om Århus Kommunes Smart Cities indsats, ved Line Gerstrand Knive4. Identificerede udfordringer på områderne affald, vand, transport og energi - samt databehov på disse områder5. Design af Smart City infrastruktur. Hvilke modeller kan man forestille sig?6. Overvejelser om et kommende udbud, ved Jørgen Rosted7. Afrunding og næste skridt SIDE 2
 3. 3. FORMÅL• Hvilke data skal en digital infrastruktur for smart cities indeholde?• Hvordan skal infrastrukturen organiseres?• Hvilke forretningsmodeller skal den bygge på? Udbudsmateriale SIDE 3
 4. 4. STATUS• Afholdt fire workshops inden for emnerne: transport, vand, affald og energi• Afdækket en række udfordringer – samt hvilke typer af data udfordringerne kalder på• Nordhavns Energipartnerskab har besluttet at lade innovationsplatformen arbejde videre med ideer til etablering af digital infrastruktur• Digitaliseringsstyrelsen åben for samarbejde• Københavns Kommune har spillet to forslag ind på innovationsplatformen• Så småt i gang med at afdække det konkrete databehov. Hvilke data findes – hvad er valide data? Hvad er offentlig tilgængeligt? Hvilken form ligger de i? SIDE 4
 5. 5. FRAGMENTERET FELT – OFTE GLEMMES FOKUS!• Særdeles fragmenteret felt, mange aktører. Mange af udfordringerne handler om lovgivning, uhensigtsmæssig organisering (fx af energileverandørerne).• Behov for at løsninger – og derfor databehov - højere grad tænkes som hele systemer i stedet for små kasser. I dag: høj grad af suboptimering!• Mange udfordringer og ideer til løsninger – men stor forskel på potentielle miljømæssige gevinster og prisen for disse løsninger.• Store forskelle i udfordringer i eksisterende byer hhv nye bydele (fx Nordhavn). SIDE 5
 6. 6. BEHOV FOR DATA – MEN MEGET ER IKKE TILGÆNGELIGT• Kunsten er at samle data, som kan skabe et beslutningsgrundlag for at træffe kvalificerede valg af de mest miljømæssigt og økonomisk bæredygtige løsninger (fjernvarme eller naturgas?). Og som kan danne grundlag for udvikling af nye, smarte løsninger (mindre miljøbelastende affaldshåndtering).• På de fleste områder findes der mange data – dog er de færreste offentlig tilgængelige og der mangler overblik.• Real-time data stort set ikke eksisterende.• Mange juridiske, tekniske, kommercielle og politiske interesser på spil når vi taler åbne data og smart cities. Mange data anses stadig som personfølsomme. SIDE 6
 7. 7. IGANGVÆRENDE OPEN DATA AKTIVITETER• Digitaliseringsstyrelsen (ODIS), Københavns Kommune, Århus Kommune og andre arbejder med at udvikle åbne dataportaler.• Flere udenlandske byer har etableret ”open data”- portaler – dog ofte en bred smart cities tilgang (inkl. uddannelse, sundhed, etc.). Forskellige modeller til finansiering.• Diverse danske og udenlandske virksomheder udvikler smart cities løsninger på baggrund af eksisterende data – men der er brug for mere data (fx Husets Web, Movia, Powerapp, små app-udviklere, etc) SIDE 7
 8. 8. OPLÆG VED LINE GERSTRAND KNIVE, AARHUS KOMMUNE SIDE 8
 9. 9. IDENTIFICEREDE UDFORDRINGEROG DATABEHOV SIDE 9
 10. 10. HVOR ER DER MEST AT VINDE?(FORDELING AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG; KILDE: ENS.DK) Energiforbrug i 30% bygninger 40% Energiforbrug transport Energiforbrug proces og produktion 30% SIDE 10
 11. 11. DANSKE HUSSTANDES ENERGIUDGIFTER(KILDE: DANMARKS STATISTIK) SIDE 11
 12. 12. UDFORDRINGER OG DATABEHOV1. Energi2. Transport3. Vand4. Affald SIDE 12
 13. 13. ENERGI: UDFORDRINGER OG DATABEHOV Ex. udfordringer Ex. databehov Ex. datakilder Smartere udnyttelse Bygningsdata om BBR register af kapacitet i el-net boligens bestykning Smart meters Energibesparelser i Bygningers bygninger ”servicebog” Sensor information Beslutningsgrundlag EnergimærkningIntelligente CPR register systemer for valg at varmekilde energi i bygninger Forbrugsdata DMI Beslutningsgrundlag for energirenovering Graddage Kort og matrikel data Simulering af Energimærknings- Antal personer bydele/samspil rapporter energiforbrug Prisdata Genbrug af Tilstandsrapporter 13 returvarme Apparat information SIDE
 14. 14. IDENTIFICEREDE IDEER: ENERGI • Husets Web version 2.0 (facility management program) • Simulering af energisamspil mellem bygninger • Xx • xx SIDE 14
 15. 15. TRANSPORT: UDFORDRINGER OG DATABEHOV Ex. udfordringer Ex. databehov Ex. datakilder Reducere CO2 Data om Beboeres ved at skabe trafik/bevægelses bevægelsesmønstre bedre flow mønstre via mobil Sensorer til at Vejrdata registrere aktivitet Reducere CO2 systemer (ITS) ved trafiklysIntelligente pga p-søgning Data om transport parkeringsbehov Street cameras og ledige p-pladser Intelligent Billetkøb i tog og rejseplan busser Data om vejarbejde, ulykker Kloge parkometre Optimal brug af Data om bycyklers Køreplaner busbaner lokalisering SIDE GPS 15 data
 16. 16. IDENTIFICEREDE IDEER: TRANSPORT• Intelligent rejseplan (inkl alle former for transport)• Smart parking: parkerings applikation• Crowding på cykelstierne-app• Dedikeret rute for tung trafik i byer SIDE 16
 17. 17. TO UDFORDRING FRA KØBENHAVNS KOMMUNE: • CPH FLOW • BYENS BEVÆGELSER SIDE 17
 18. 18. CPH FLOW• MÅL: VISION OM NY TYPE BYTRAFIK• Bytrafik karakteriseret ved:• Køretøjer styrer selv – er digitalt styrede• Hastighed koordineres i real-time med øvrige køretøjer• Cykler og fodgængere tilgodeses• Fx flåde af små, elektriske køretøjer, som styrer sig selv mens man læser avis.• Hybrid mellem privat og offentlig transport SIDE 18
 19. 19. BYENS BEVÆGELSER• MÅL: OPTIMERE ALLE FORMER FOR TRANSPORT VED AT SKABE OVERBLIK OVER ALLE BEVÆGELSER I BYEN inkl biler, busser, cykler, materialer, affald etc.• Data indsamles og udstilles real-time, men også historiske data• Simulering af den samlede trafik i byen i en samlet model• Simulering kan bruges til at forudsige trafikproblemer, adaptiv justering af signaler, trafikinformation, planlægning etc. SIDE 19
 20. 20. VAND: UDFORDRINGER OG DATABEHOV Ex. udfordringer Ex. databehov Ex. datakilder Drikkevand som Viden om Smarte vandmålere knap ressource vand forbrug hos kunder Viden om tryk og Vandspild i rør flow Sensorer i rørIntelligente Kvalitet af Målinger af systemer drikkevand drikkevand vand Skybrud og Geografisk tæthed Vejrdata afløbssystemer af vejrdata Muligheder for Køling/ boringer opvarmning Ejendoms data Simulering af flere huses varmebehov SIDE 20
 21. 21. IDENTIFICEREDE IDEER: VAND • Måling af forbrug af drikkevand • Monitorere kvalitet af drikkevand • Måling af tryk og flow i vandrør • Oversigt over potentielle oversvømmelser • Simulering af hvornår og hvor meget der regner, og hvor • Simulering af grundvandskøling/ opvarmning fra fx fjernvarme SIDE 21
 22. 22. AFFALD: UDFORDRINGER OG DATABEHOV Ex. udfordringer Ex. databehov Ex. datakilder Simulere optimal Data om I dag begrænset affaldshåndtering brændværdi, data om affald genanvendelighed Reduktion af affald Miljøstyrelsens og øget genbrug database AktørersIntelligente Smart transport af affaldsmængder, systemer Kommunale data affalds- affald typer, mønstre Automatisk betaling Viden om Real time om for affaldshåndtering henkastet affald, opfyldningsgrad mønstre, af containere mm Reducere affald i lokalisering byrummet Mere detaillerede data om Smartere Priser på virksomhed/ 22 pantsystemer affaldshåndtering SIDE husholdningsaffald
 23. 23. IDENTIFICEREDE IDEER: AFFALD 1. Simuleringsmodel for optimal affaldshåndtering fx for virksomheder, boligforeninger, etc. SIDE 23
 24. 24. DESIGN AF SMART CITY INFRASTRUKTUR SIDE 24
 25. 25. OPLÆG VED SØREN PETER NIELSEN SIDE 25
 26. 26. DESIGN AF MODEL FOR SMART CITYINFRASTRUKTURSTRUKTUR:1. Samle data knyttet til udvalgte spydsspidsinitiativer2. Katalog over eksisterende smart city data – med mulighed for løbende udvidelse3. Kombination af 1 og 24. ”Strømlinet” platform- HVEM KUNNE MAN FORESTILLE SIG SOM BYGHERRE AF EN SÅDAN INFRASTRUKTUR?- OFFENTLIG FINANSIERING/PRIVAT FINANSIERING? SIDE 26
 27. 27. OVERVEJELSER OM ET KOMMENDE UDBUD, JØRGEN ROSTED SIDE 27
 28. 28. NÆSTE SKRIDT• Drøftelser med virksomheder, der ser behov for åbne data inden for smart cities. Hvad konkret har de brug for?• Drøftelser med relevante parter om ”privacy”- problemstillinger• Drøftelser med potentielle bygherrer om forretningsmodeller for digital infrastruktur• Indsamle viden om forretningsmodeller for åbne smart cities data i udenlandske byer SIDE 28

×