ใบงานที่ ๕ อาณาจักรสัตว์

16,366 views

Published on

ใบงาน เรื่อง อาณาจักรสัตว์

Published in: Education

ใบงานที่ ๕ อาณาจักรสัตว์

  1. 1. ใบงานที่ ๕ วิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖จงตอบคาถามต่อไปนี้ ๑. ลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ คือ............................................................................................... ๒. อาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ไฟลัม อะไรบ้าง................................................................................................. ๓. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมพอลิเฟอรา ได้แก่ .................................................................................. ............................. ๔. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมซีเลนเทอราตา หรือไนดาเรีย ได้แก่ ..................................................................................... ๕. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมแพลธิเฮลมินเทส ได้แก่ .หนอนตัวแบน................................................................................. ๖. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมนีมาโทดา ได้แก่ ............................................................................................................... ๗. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมอาร์โทโพดา ได้แก่ ......................................................................................................... ๘. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา ได้แก่ ......................................................................... .......................... ๙. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมมอลลัสกา ได้แก่ ............................................................................................................... ๑๐. สิ่งมีชีวิตในไฟลัมคอร์ดาตา ได้แก่ ................................................. .............................................................. ๑๑. จงจัดกลุ่มสัตว์ โดยการตัดภาพที่ให้มาลงในสมุด แล้วเขียนชื่อไฟลัมของสัตว์ชนิดนี้ แมลงหวี่ ปลาม้าลาย กบ ไก่ งูแสงอาทิตย์ ฟองน้า แมงกะพรุน แม่เพรียง หอยทาก รูป 1 เม่นทะเล ดอกไม้ทะเล หอยงวงช้าง เพรียง รูป 2แมงดา ทะเล รูป 3 ปลิงทะเล ดาวขนนก ปลาแฮกฟิช งู ตุ่นปากเป็ด เพรียง หมัด ลูกกุ้ง

×