• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Informatika e biznesit java5
 

Informatika e biznesit java5

on

 • 169 views

 

Statistics

Views

Total Views
169
Views on SlideShare
169
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Informatika e biznesit java5 Informatika e biznesit java5 Presentation Transcript

  • Informatika e Biznesit Besart Hashani
  • Organizimi i te dhenave
  • Te dhenat, informacioni, njohuria dhe mencuria Mencuria Njohuria Informacioni Te dhenat Aplikim i njohurise per te arritur qellimet e caktuara Kuptim i qarte i informacionit Te dhena te perpunuara dhe kuptimplote Fakte te paperpunuara ose simbole 3
  • Sistemi informatik • Sistemi i cili eshte ne marredhenie dhe interaksion me rrethinen ne te cilen kemben madhesite hyrese dhe dalese quhet sistem informatik. • Sistemi informatik shnderron te dhenat ne informata • Elemente kryesore te sistemit informatik jane njerezit dhe pajisjet => sisteme artificiale • Inputet, procesimi, outputet dhe ruajtja e te dhenave realizohet nga personeli dhe pajisjet
  • • Detyrat dhe aktivitet e sistemit informativ sipas J.W. Wilkinson
  • Organizimi i te dhenave • Burime te ndryshme te te dhenave • Natyra te ndryshme te te dhenave • Nivele te ndryshme te nderlikueshmerise se te dhenave
  • • Pamja logjike e te dhenave – Dizajni logjik • Pamja fizike e te dhenave – Dizajni fizik
  • Dizajni logjik i te dhenave • Model abstrakt – si jane te grupuara te dhenat • Dizajni logjik i mire duhet te definoje sturkturen dhe lidhjet ndermjet te dhenave, ashtu qe te drejtoje dizajnin fizik. • Dizajni logjik perdoret si baze per dizajnin fizik • Elementet e pamjes logjike: – Shenjat (Characters)– ndonje element te alfabetit ose te ndonje bashkesie numerike – Fusha e te dhenave (Data File) – varg i shenjave qe ka kuptim – Segmenti i te dhenave (Segment Data) – Fusha te peraferta – Datoteke e te dhenave (Data Record) - te gjitha fushat qe logjikisht lidhen me nje objekt dhe e pershkruajne ate – Datoteka logjike e te dhenave (Logical Data File) – bashkesi te rregulluar dhe te organizuar
  • • Arsyet per krijimin e modelit logjik te te dhenave jane: – Ndihmon ne kuptimin e kerkesave dhe elementeve te te dhenave biznesore – Krijon bazen per dizajnin fizik te bazes se te dhenave – Lehteson evitimin e redundances dhe te jokonsistences se te dhenave – Lehteson ri-perdorimin dhe shperndarjen e te dhenave – Zvogelon kohen dhe koston e zhvillimit dhe mirembajtjes • Dizajni logjik eshte i pavarur nga teknologjia
  • Dizajni fizik i te dhenave • Ka te beje me karakteristikat fizike te te dhenave. • Zhvillohet nga specialistet e teknologjise • Shfrytezohen mundesite qe ofron teknologjia • Merren parasysh kufizimet qe ofron teknologjia e caktuar • Dizajni fizik varet nga teknologjia specifike
  • Sasia e Informates • Sipas Shannon, sasia e informates eshte: n H   p( xi ) log 2 p ( xi ) i 1 • P(xi) – probabiliteti i ndodhjes se ngjarjes xi • Shenja negative ka te beje me entropine negative (informaten) • Logaritem me baze 2 sepse transmetimi i sinjaleve eshte binar (“1” ose “0”  PO ose JO). – Sasia e informates matet me bit
  • Ruajtja e te dhenave • Kompjuteret i ruajne te dhenat ne forme te biteve (bit) – b e vogel • Nje bit mund te kete njeren nga dy gjendjet 1 ose 0 – u korrespondojne sinjaleve elektrike • 8 bite = 1 bajt (Byte) – B e madhe • 16 bite = 2 bajt (Byte) = 1 fjale (Word) • Ne Informatike zakonisht perdoren shumefishe te biteve ose bajteve 14
  • Shumefishat • Ne liber – nje konfuzion i vogel 15
  • Sistemet numerike • Cka nenkuptojme me sisteme numerike? • Sistemet numerike antike… • Ekzistojne nje numer i konsiderueshem i sistemeve numerike: – Decimal – Binar – Oktal – Heksadecimal –… 18
  • Sistemi numerik decimal • Ka baze 10. • Sistemi numerik decimal eshte sistemi me i perdorshem ne ditet e sotme. • PSE? 19
  • 20
  • Sistemi numerik binar • Ka baze 2. • Sistemi me i perdorshem ne inxhinierine e komunikimeve. • PSE? 21
  • 22
  • Kodimi ne informatike • Transformimi nga nje forme ne tjetren • Llojet e kodimit: – Kodim i orientuar ne domethenie – njesi e kodimit eshte e tere permbajtja (Perkthimet e librave) – Kodim i orientuar ne porosi – nje bashkesi me kuptim shnderrohet ne bashkesi me kuptim (Book - Liber) – Kodim i orientuar ne shenja - nje shenje e vecante e permbajtjes shnderrohet ne nje shenje tjeter (: /) • Kode standarde per komunikimin njeri-makine – ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) • 8 biteshe => 256 sinjale
  • Probleme me te dhenat?
  • Komponentet e sistemit informatik te menaxhmentit te biznesit • • • • • Komponenta materiale Komponenta jo-materiale Komponenta njerezore Komponenta transmetuese Komponenta organizative
  • Qeverisja me te dhena
  • • Menaxhimi i te dhenave, politika te organizimit te te dhenave, procese menaxhuese biznesore, menaxhimi i rrezikut perdoren bashkarisht per te bere nje organizim sa me te mire te te dhenave • Organizatat duan te perdorin qeverisjen me te dhena per te kontrolluar proceset dhe metodat me ane te se cilave trajtohen te dhenat
  • • Qeverisja me te dhena mundeson menaxhim formal te te dhenave ne ndermarrje • Rritet besueshmeria e te dhenave • Dihen pergjegjesite e secilit person ne rast te kualitetit jo te mire te te dhenave • Dihet se kush cka mund te beje per te rritur cilesine e vendim-marrjes. • Mundesohet rritja e pergjithshme e nderlidhjes midis teknologjise dhe stafit
  • • Disa nga qellimet e qeverisjes me te dhenat perfshijne: – Rritja e konsistences dhe vetebesimit ne te dhenat potenciale – Zvogelimi i rrezikut nga gjobat e rregullatorit – Rritja e sigurise se te dhenave – Maksimizimi i te hyrave potenciale nga te dhenat – Percaktimi i pegjegjesise per cilesine e informatave – Mundesia e planifikimit me te mire nga stafi mbikqyres – Minimizimi ose eliminimi i punes se dyfishte – Rritja e efektivitetit te stafit – Mundesia e caktimit me te sakte te caqeve
  • • Nivelet e qeverisjes se te dhenave: – Qeverisje e padisciplinuar (zero qeverisje) • Secilit perdorues i besohet se do te vendose te dhena te sakta dhe ne kohe. – Qeverisje me ane te qendrave te ekselences (COE) • Krijohet nje grup me qellim te krijimit dhe verifikimit te te dhenave para futjes ne sistem – Qeverisje pasive • Perdoruesit i fusin te dhenat ne sistemin e automatizuar, i cili i raporton gabimet te autoret per korrektim, e raportin e cilesise e dergon te menaxhmenti – Qeverisje aktive • Para se te postohen te dhenat, ato duhet te vleresohen automatikisht
  • CIA’s big data mission: ‘Collect everything and hang onto it forever’ http://www.rawstory.com/rs/2013/03/21/cias-big-datamission-collect-everything-and-hang-onto-it-forever/