Informatika e biznesit java5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
390
On Slideshare
390
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Informatika e Biznesit Besart Hashani
 • 2. Organizimi i te dhenave
 • 3. Te dhenat, informacioni, njohuria dhe mencuria Mencuria Njohuria Informacioni Te dhenat Aplikim i njohurise per te arritur qellimet e caktuara Kuptim i qarte i informacionit Te dhena te perpunuara dhe kuptimplote Fakte te paperpunuara ose simbole 3
 • 4. Sistemi informatik • Sistemi i cili eshte ne marredhenie dhe interaksion me rrethinen ne te cilen kemben madhesite hyrese dhe dalese quhet sistem informatik. • Sistemi informatik shnderron te dhenat ne informata • Elemente kryesore te sistemit informatik jane njerezit dhe pajisjet => sisteme artificiale • Inputet, procesimi, outputet dhe ruajtja e te dhenave realizohet nga personeli dhe pajisjet
 • 5. • Detyrat dhe aktivitet e sistemit informativ sipas J.W. Wilkinson
 • 6. Organizimi i te dhenave • Burime te ndryshme te te dhenave • Natyra te ndryshme te te dhenave • Nivele te ndryshme te nderlikueshmerise se te dhenave
 • 7. • Pamja logjike e te dhenave – Dizajni logjik • Pamja fizike e te dhenave – Dizajni fizik
 • 8. Dizajni logjik i te dhenave • Model abstrakt – si jane te grupuara te dhenat • Dizajni logjik i mire duhet te definoje sturkturen dhe lidhjet ndermjet te dhenave, ashtu qe te drejtoje dizajnin fizik. • Dizajni logjik perdoret si baze per dizajnin fizik • Elementet e pamjes logjike: – Shenjat (Characters)– ndonje element te alfabetit ose te ndonje bashkesie numerike – Fusha e te dhenave (Data File) – varg i shenjave qe ka kuptim – Segmenti i te dhenave (Segment Data) – Fusha te peraferta – Datoteke e te dhenave (Data Record) - te gjitha fushat qe logjikisht lidhen me nje objekt dhe e pershkruajne ate – Datoteka logjike e te dhenave (Logical Data File) – bashkesi te rregulluar dhe te organizuar
 • 9. • Arsyet per krijimin e modelit logjik te te dhenave jane: – Ndihmon ne kuptimin e kerkesave dhe elementeve te te dhenave biznesore – Krijon bazen per dizajnin fizik te bazes se te dhenave – Lehteson evitimin e redundances dhe te jokonsistences se te dhenave – Lehteson ri-perdorimin dhe shperndarjen e te dhenave – Zvogelon kohen dhe koston e zhvillimit dhe mirembajtjes • Dizajni logjik eshte i pavarur nga teknologjia
 • 10. Dizajni fizik i te dhenave • Ka te beje me karakteristikat fizike te te dhenave. • Zhvillohet nga specialistet e teknologjise • Shfrytezohen mundesite qe ofron teknologjia • Merren parasysh kufizimet qe ofron teknologjia e caktuar • Dizajni fizik varet nga teknologjia specifike
 • 11. Sasia e Informates • Sipas Shannon, sasia e informates eshte: n H   p( xi ) log 2 p ( xi ) i 1 • P(xi) – probabiliteti i ndodhjes se ngjarjes xi • Shenja negative ka te beje me entropine negative (informaten) • Logaritem me baze 2 sepse transmetimi i sinjaleve eshte binar (“1” ose “0”  PO ose JO). – Sasia e informates matet me bit
 • 12. Ruajtja e te dhenave • Kompjuteret i ruajne te dhenat ne forme te biteve (bit) – b e vogel • Nje bit mund te kete njeren nga dy gjendjet 1 ose 0 – u korrespondojne sinjaleve elektrike • 8 bite = 1 bajt (Byte) – B e madhe • 16 bite = 2 bajt (Byte) = 1 fjale (Word) • Ne Informatike zakonisht perdoren shumefishe te biteve ose bajteve 14
 • 13. Shumefishat • Ne liber – nje konfuzion i vogel 15
 • 14. Sistemet numerike • Cka nenkuptojme me sisteme numerike? • Sistemet numerike antike… • Ekzistojne nje numer i konsiderueshem i sistemeve numerike: – Decimal – Binar – Oktal – Heksadecimal –… 18
 • 15. Sistemi numerik decimal • Ka baze 10. • Sistemi numerik decimal eshte sistemi me i perdorshem ne ditet e sotme. • PSE? 19
 • 16. 20
 • 17. Sistemi numerik binar • Ka baze 2. • Sistemi me i perdorshem ne inxhinierine e komunikimeve. • PSE? 21
 • 18. 22
 • 19. Kodimi ne informatike • Transformimi nga nje forme ne tjetren • Llojet e kodimit: – Kodim i orientuar ne domethenie – njesi e kodimit eshte e tere permbajtja (Perkthimet e librave) – Kodim i orientuar ne porosi – nje bashkesi me kuptim shnderrohet ne bashkesi me kuptim (Book - Liber) – Kodim i orientuar ne shenja - nje shenje e vecante e permbajtjes shnderrohet ne nje shenje tjeter (: /) • Kode standarde per komunikimin njeri-makine – ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) • 8 biteshe => 256 sinjale
 • 20. Probleme me te dhenat?
 • 21. Komponentet e sistemit informatik te menaxhmentit te biznesit • • • • • Komponenta materiale Komponenta jo-materiale Komponenta njerezore Komponenta transmetuese Komponenta organizative
 • 22. Qeverisja me te dhena
 • 23. • Menaxhimi i te dhenave, politika te organizimit te te dhenave, procese menaxhuese biznesore, menaxhimi i rrezikut perdoren bashkarisht per te bere nje organizim sa me te mire te te dhenave • Organizatat duan te perdorin qeverisjen me te dhena per te kontrolluar proceset dhe metodat me ane te se cilave trajtohen te dhenat
 • 24. • Qeverisja me te dhena mundeson menaxhim formal te te dhenave ne ndermarrje • Rritet besueshmeria e te dhenave • Dihen pergjegjesite e secilit person ne rast te kualitetit jo te mire te te dhenave • Dihet se kush cka mund te beje per te rritur cilesine e vendim-marrjes. • Mundesohet rritja e pergjithshme e nderlidhjes midis teknologjise dhe stafit
 • 25. • Disa nga qellimet e qeverisjes me te dhenat perfshijne: – Rritja e konsistences dhe vetebesimit ne te dhenat potenciale – Zvogelimi i rrezikut nga gjobat e rregullatorit – Rritja e sigurise se te dhenave – Maksimizimi i te hyrave potenciale nga te dhenat – Percaktimi i pegjegjesise per cilesine e informatave – Mundesia e planifikimit me te mire nga stafi mbikqyres – Minimizimi ose eliminimi i punes se dyfishte – Rritja e efektivitetit te stafit – Mundesia e caktimit me te sakte te caqeve
 • 26. • Nivelet e qeverisjes se te dhenave: – Qeverisje e padisciplinuar (zero qeverisje) • Secilit perdorues i besohet se do te vendose te dhena te sakta dhe ne kohe. – Qeverisje me ane te qendrave te ekselences (COE) • Krijohet nje grup me qellim te krijimit dhe verifikimit te te dhenave para futjes ne sistem – Qeverisje pasive • Perdoruesit i fusin te dhenat ne sistemin e automatizuar, i cili i raporton gabimet te autoret per korrektim, e raportin e cilesise e dergon te menaxhmenti – Qeverisje aktive • Para se te postohen te dhenat, ato duhet te vleresohen automatikisht
 • 27. CIA’s big data mission: ‘Collect everything and hang onto it forever’ http://www.rawstory.com/rs/2013/03/21/cias-big-datamission-collect-everything-and-hang-onto-it-forever/