03 sjellja e kostos ppt

719 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 sjellja e kostos ppt

 1. 1. 3 Sjellja e kostos Kontabiliteti menaxherial Objektivat mësimore  Përcaktimi dhe shpjegimi i kostove fikse, variabël dhe të përziera.  Përdorimi i burimeve dhe të veprimtarive, si dhe lidhjen e tyre me sjelljen e kostos.  Ndarja e kostove të përziera në përbërësit e tyre fiks dhe variabël, duke përdorur • metodën ‘e lartë - e ulët’, • metodën ‘scatter-plot’, si dhe • metodën e katrorëve më të vegjël. 2 1
 2. 2. Mënyra e sjelljes së kostove  Mënyra e sjelljes së kostove është mënyra se si ndikohen kostot prej ndryshimeve në nivelin e aktiviteteve  Dy kategoritë e përgjithshme të faktorëve nxitës të veprimtarisë janë: • faktorët nxitës për nivel njësie  Materialet direkte, orët e punës direkte, orët e makinerisë etj. • faktorët nxitës jo për nivel njësie  Organizimet, porositë e punës, lëvizjet e materialeve etj. 3 Mënyra e sjelljes së kostove  Parimi bazë i mënyrës së sjelljes së kostove është që me rritjen e nivelit të aktiviteteve, normalisht duhet të rriten edhe kostot.  Problem, për secilin zë të kostos, është përcaktimi: • i mënyrës sipas të cilës kostot rriten, dhe • me sa rriten dhe cilat kosto rriten, me rritjen e nivelit të aktiviteteve. 4 2
 3. 3. Bazat e sjelljes së kostos Kostot fikse  Kostot fikse janë kostot totali i të cilave mbetet konstant brenda rangut relevant (kufijve përkatës) të aktivitetit nxitës. • Shembull: Dy linja prodhimi mund të prodhojnë nga 10,000 kompjuterë në vit secila. Punonjësit mbikëqyren nga një menaxher i linjës i cili paguhet €24,000 në vit. Për prodhim deri në 10,000 njësi, nevojitet vetëm një mbikëqyrës. 5 Bazat e sjelljes së kostos – Kosto fikse Njësitë e prodhuara Mbikëqyrja (kosto totale) 4,000 €24,000 8,000 €24,000 10,000 €24,000 12,000 16,000 20,000 6 3
 4. 4. Bazat e sjelljes së kostos – Kosto fikse Sjellja e kostos fikse Kostoja e mbikëqyrjes €24,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 Numri i njësive 7 Modelet e sjelljes së kostove Kostot gjysmë fikse  Kosto gjysmë fikse është ajo kosto e cila është fikse për nga natyra po kjo mbetet kështu vetëm për nivele të caktuara të aktivitetit (brenda rangut relevant)  Shembull: Dy linja prodhimi mund të prodhojnë nga 10,000 kompjuterë në vit secila. Punonjësit mbikëqyren nga një menaxher i linjës i cili paguhet €24,000 në vit. Për prodhim deri në 10,000 njësi, nevojitet vetëm një mbikëqyrës. Kur prodhimi të jetë mbi 10,000 njësi kompjuterë të prodhuar, nevojiten dy mbikëqyrës. 8 4
 5. 5. Bazat e sjelljes së kostos – Kosto fikse Njësitë e prodhuara Mbikëqyrja (kosto totale) 4,000 €24,000 8,000 €24,000 10,000 €24,000 12,000 €48,000 16,000 €48,000 20,000 €48,000 9 Bazat e sjelljes së kostos – Kosto fikse Sjellja e kostos fikse Kostoja e mbikëqyrjes €48,000 24,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 Numri i njësive 10 5
 6. 6. Bazat e sjelljes së kostos – Kosto fikse Njësitë e prodhuara Mbikëqyrja (kosto totale) Kosto për njësi 4,000 €24,000 €6.00 8,000 €24,000 €3.00 10,000 €24,000 €2.40 12,000 €48,000 €4.00 16,000 €48,000 €3.00 20,000 €48,000 €2.40 11 Bazat e sjelljes së kostos Kostot e ndryshueshme (variabile)  Kostot e ndryshueshme janë kosto totali i të cilave ndryshon në proporcion të drejt me ndryshimet e nxitësit të aktivitetit (nivelit të aktivitetit). • Shembull: Një ‘CD ROM drive’ me kosto prej €30 për njësi i montohet secilit kompjuter. Kostoja totale e ‘CD ROM drive’ ndryshon për çdo ndryshim të nivelit të prodhimit. 12 6
 7. 7. Bazat e sjelljes së kostos – kosto variabile Njësitë e prodhuara Kosto për njësi 4,000 €30 8,000 €30 10,000 €30 12,000 €30 16,000 €30 20,000 €30 13 Bazat e sjelljes së kostos – kosto variabile Njësitë e prodhuara Kosto për njësi Kosto totale 4,000 €30 €120,000 8,000 €30 €240,000 10,000 €30 €300,000 12,000 €30 €360,000 16,000 €30 €480,000 20,000 €30 €600,000 14 7
 8. 8. Bazat e sjelljes së kostos – kosto variabile Sjellja e kostos variabile Kostoja totale (.000) 600 480 360 240 120 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 Numri i njësive 15 Bazat e sjelljes së kostos – kosto variabile  Kostot variabile mund të paraqiten gjithashtu me një ekuacion linear.  Kostot totale variabile varen nga • niveli i faktorit nxitës të veprimtarisë (p.sh. numri i njësive të CD ROM drive të montuar) dhe • kostos variabile për njësi (p.sh. çmimi i një CD ROM drive).  Kjo marrëdhënie mund të përshkruhet si vijon: Kostot totale variabile = Numri i njësive të faktorit nxitës x kosto variabile për njësi 16 8
 9. 9. Bazat e sjelljes së kostos – kosto variabile - kostot variabile lakore (b) € Kostot € Kostot (a) Vëllimi i njësive dalëse Vëllimi i njësive dalëse  Secila njësi shtesë e prodhuar në grafikun (a) shkakton një rritje më të vogël se sa përpjesëtimi në kostot përkatëse;  secila njësi shtesë e prodhuar në grafikun (b) shkakton një rritje më të madhe se sa përpjesëtimi në kostot përkatëse. 17 Bazat e sjelljes së kostos Kostot mikse  Kostot mikse janë ato kosto të cilat përmbajnë edhe komponentë fikse edhe komponentë variabile dhe në këtë mënyrë ndikohet pjesërisht prej ndryshimeve në nivelin e aktiviteteve. • • • • Energjia elektrike Faturat e telefonit Pagat e shitësve Kosto e marrjes me qira të një auto-veture 18 9
 10. 10. Bazat e sjelljes së kostos - Kostot mikse Sjellja e kostos mike KV Kostot mikse KV KF 19 (a) Vëllimi i njësive dalëse € Kostot – Ngarkesat minimale € Kostot – Kostot maksimale Modele të tjera të sjelljes së kostove (b) Vëllimi i njësive dalëse  Grafiku (a) përfaqëson një zë të kostos i cili ndryshon në varësi të njësive dalëse deri në një nivel maksimal të kostos.  Grafikun (b) përfaqëson një zë të kostos i cili ndryshon në varësi të njësive dalëse vetëm pasi arrihet një nivel i caktuar i kostove në fjalë 20 10
 11. 11. Burimet, aktivitetet dhe sjellja e kostos  Burimet janë elemente ekonomike që lehtësojnë dikë që të kryejë veprimtaritë • Burimet e një kompanie prodhuese përfshijnë materialet direkte, punën direkte, rrymën elektrike, pajisjet etj.  Kur kompani shpenzon para për burimet, ajo po siguron mundësinë (aftësohet) për të kryer një veprimtari (aktivitet). • veprimtaria është thjesht një detyrë, si p.sh vendosja e pajisjeve, blerja e materialeve, montimi i materialeve dhe paketimi i njësive të përfunduara nëpër kuti 21 Burimet, aktivitetet dhe sjellja e kostos  Kompania që siguron burimet e nevojshme për të kryer një veprimtari, ajo fiton kapacitete të veprimtarisë. • kapaciteti praktik - nivel efikas i rendimentit të aktivitetit • kapaciteti i papërdorur - kur nuk përdoret i gjithë kapaciteti i siguruar i aktivitetit  Marrëdhënia midis shpenzimit të burimeve dhe përdorimit të burimeve përdoret për të përcaktuar sjelljen e kostos fikse ose variabile. 22 11
 12. 12. Burimet, aktivitetet dhe sjellja e kostos  Burimet mund të kategorizohen si • Burime fleksibël - blihen kur të nevojiten dhe në sasitë e kërkuara për përdorim.  trajtohen si kosto variabile  nuk ka kapacitet të papërdorur • Burime të zotuara - blihen përpara përdorimit dhe sigurojnë kapacitetin afatgjatë të veprimtarisë  mund të tejkalojnë kërkesën për përdorimin e tyre, prandaj ka mundësi të kemi kapacitet të papërdorur  blerja ose marrja me qira e ndërtesave dhe e pajisjeve  trajtohen si kosto fikse 23 Metodat për ndarjen e kostove të përziera  Regjistrimet kontabël të një kompanie raportojnë kostot totale mikse (të përziera) dhe nivelet e aktiviteteve të ndërlidhura me ato kosto  Menaxhmenti duhet të dinë komponentet fikse dhe variabile të atyre kostove mikse 24 12
 13. 13. Metodat për ndarjen e kostove të përziera Sjellja e kostos mike KV KV KV KF KF KF KF 25 Metodat për ndarjen e kostove të përziera  Metodat për ndarjen e kostove të përziera janë: • metoda ‘e lartë-e ulët’, • metoda ‘scatter-plot’, dhe • metoda e katrorëve më të vegjël.  Secila metodë është vetëm një vlerësim i përafërt, dhe secila metodë nxjerr në pah rezultate të ndryshme 26 13
 14. 14. Metoda ‘e lartë - e ulët’  Vlerësimi i elementeve fikse dhe variabile të kostove gjysmë variabile bëhet sipas hapave në vazhdim: • Hapi 1 Rishikoni regjistrimet e kostove në periudhat e mëparshme.  Zgjidhni periudhën me nivelin më të lartë të aktiviteteve.  Zgjidhni periudhën me nivelin më të ulët të aktiviteteve. • Hapi 2 Përcaktoni si më poshtë.     Kostot totale në nivelin e lartë të aktiviteteve Kosto totale në nivelin e ulët të aktiviteteve Njësitë totale në nivelin e lartë të aktiviteteve Njësitë totale në nivelin e ulët të aktiviteteve 27 Metoda “e lartë - e ulët”  Hapi 3 Llogaritja e kostove variabile për njësi. ∑ Kostove të aktiviteteve Njësit në aktivitetet - ∑ Kostove të aktiviteteve - Njësit në aktivitetet  Hapi 4 Përcaktimi i kostove fikse ∑ Kosto fikse = ∑ Kostove të aktiviteteve – - (Njësit në aktivitetet x kosto variabile për njësi) 28 14
 15. 15. Kostot e shitjes (€) Metoda ‘scatter-plot’ X X X X X X X X X X X X Vëllimi i shitjeve 29 Metoda e katrorëve më të vegjël  Është një teknikë për vlerësimin e vijës së përputhjes më të mirë.  Pasi përcaktohet ekuacioni për vijën e përputhjes më të mirë, shumë thjeshtë mund të bëhen parashikime  ka të bëjë me përdorimin e formulave për ‘a’ dhe ‘b’ në ekuacionin Y = a+ bX. b n  XY   X  Y n  X 2   X  2 a Y X b n n 30 15

×