• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Walker, dr. norman w.  voda i vase zdravlje, mogucnosti i rizici
 

Walker, dr. norman w. voda i vase zdravlje, mogucnosti i rizici

on

 • 4,267 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,267
Views on SlideShare
4,267
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
74
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Walker, dr. norman w.  voda i vase zdravlje, mogucnosti i rizici Walker, dr. norman w. voda i vase zdravlje, mogucnosti i rizici Presentation Transcript

  • Dr. Norman W. Walker VODA I VAŠE Z D R A V L J E Mogućnosti i rizici Upozorenje za čitatelje Nakladnik bi želio, kako u vlastito ime tako i u imeautora ove knjige izričito upozoriti na to da sadržajknjige treba čitatelje informirati. Autorova nakananije da u njoj dijeli savjete za individualne zdravstve­ne probleme. Takve biste savjete trebali zatražiti odsvog liječnika.
  • DR. NORMAN W. WALKER Računalni slog MARINKO HARDI Izdavač Karitativni fond U P TNE ŽIVI Č O V J E K S A M O O K R U H U ĐAKOVO
  • Naziv izvornika VVASSER Sadržaj und Ihre Gesundheit Chancen und Risiken Njemački izdavačW A L D H A U S E N V E R L A G IN DERN A T U R A VIVA V E R G L A G S G m b H , 71256 WEIL DER STADT 7. Auflage 2006. Knjiga se m o ž e naručiti na adresu: Knjižnica U PRAVI T R E N U T A K 31400 Đ A K O V O , pp 51 Tel/fax: (031) 811-774 e-mail: zirdum@upt.hr www.upt.hr
  • 6 7
  • PREDGOVOR Harvey i Marilyn Diamond Uza sva postignuća uvijek postoji velik broj ljudi koji svoje znanje i svoje spoznaje dijele s drugima, kako bi se svijet i život mogli poboljšati. Katkad takvi ljudi steknu diljem svijeta ugled i priznanje za svoja djela i postanu j o š za svog života poznate ličnosti. Drugi daju svoj prilog u tišini i ostanu čitav svoj život relativno nepoznati. Oni tada međutim često postanu poznatima i slavnima za čovječanstvo na temelju značenja njihovih zasluga tek kasnije, kad odu iz ovog života. Upravo je takav čovjek bio dr. Norman W. Wal­ ker. On je tričetvrt stoljeća provodio istraživanja o tome kako se može ostvariti dug, zdrav i plodan život. Njegova sposobnost, da tu nešto složeniju temu svede na jednostavnu životnu formulu koju mogu milijuni ljudi razumjeti i provesti u djelo, učinila je njega i nje­ gove knjige prihvaćenima i cijenjenima u čitavom svijetu. Mi smo imali sreću da smo s dr. Walkerom pismeno kontaktirali. Njegove su riječi bile uvijek pune ljuba­ vi, razumijevanja i jasno očitovale čisti, nekomplici- rani nazor 0 zdravstvenoj skrbi koji je lako budio pouzdanje. U našoj su biblioteci njegove knjige stalni8
  • i često korišteni izvor znanja i uvijek korisnih infor­macija. PREDGOVOR Već davno prije nego što je prehrana postala omil­j e n o m temom rasprava savjetovao je dr. Walker svo­ Manfreda G. Langeraj i m čitateljima prehranu koja sadrži što manje mesnih i mliječnih proizvoda i da stave svoje glavno težište na Dr. Walker je bio jedan od najznačajnijih liječnika ipunovrijedne, svježe živežne namirnice iz biljnog car­ nutricionista u SAD-u koji su se bavili istraživanjimastva. Danas je konzumiranje sokova od voća i povrća na području zdrave prehrane u korist ljudskog zdrav­"posljednji krik", osobito u SAD-u. Već prije više od lja. Njegove su knjige bile uzor za mnoge liječnike,50 godina upućivao je dr. Walker na mnoge koristi što istraživače i pisce knjiga. Harwey i Marilyn Diamond,ih donosi sa sobom redovito prijenje takvih sokova. autori bestsellera "Fit furs Leben", isto su se tako Uspjeh ostavlja za sobom tragove! U to nema sum­ služili iskustvima dr. Walkera u svojim proučavanji­nje. A svatko može imati uspjeha a k o je svjestan sna­ ma vezanim uz prehranu.ge koja se krije u njemu. Dr. Walker]t kao jedan od prvih upućivao na pozi­ Dr. Walker, koji je sam živio kao najbolji primjer za tivni učinak sokova voća i povrća na zdravlje, a njego­ svoj jednostavni i slobodni životni nazor, bio je čitav va brojna objavljena djela znatno su pridonijela tomesvoj život aktivan i poletan. Rad u vrtu ispunjavao ga da se danas u gotovo svakom američkom kućanstvuje velikom radošću i time se svakodnevno bavio, i to pije mnogo sokova; no to su na žalost u većini slučaje­do svoje smrti, kad je otišao s ovog svijeta u snu, bez va pasterizirani tvornički sokovi, a ne prirodni, svježeboli. Bilo mu je 116 godina! Da, uspjeh uistinu ostav­ iscijeđeni.lja za s o b o m tragove! Knjige dr. Walkera od tako su velikog značenja da bi ih trebao pročitati svatko tko traga za što boljim učinkom hrane na naše zdravlje. Radi toga smo odlučili izdati 1990./91. prijevode tih knjiga: "Tdglichfrische Salate erhalten Ihre Gesundheit" "Frische Frucht- und Gemiisesafte" "Darmgesundheit ohne Verstopfung " "Naturliche Gewichtskontrolle " 1110
  • "Wasser und Ihre Gesundheit" - Chancen und Risi-ken" PREDGOVOR Dr. Walker je svoju posljednju knjigu napisao u Donalda S. Woodsideadobi od 113 godina. On je do svoje smrti u 116. godiniživota bio u punoj snazi, obavljao radove u kući i vrtui j o š se uvijek vozio biciklom. Često može spoznaja istine biti iskustvo koje plaši, On je nadživio svoje kritičare i sve one koji su mu ali istodobno donosi novu nadu.se podsmjehivali, te danas važi kao začetnik prirod­ Dr. Norman W. Walker je tijekom 40 godina napi­nog, zdravog načina života. sao mnogo uvjerljivih knjiga o zdravlju, koje prije svega daju nadu da svi mi m o ž e m o živjeti bolje i zdra­ vije, ako to želimo. Knjiga Ć A Walkera "Wasser kann Ihre Gesundheit /: zerstoren" napisana je za ljude koji razmišljaju o na­ šoj pitkoj vodi, pitaju se kako ona utječe na naše zdravlje i kako m o ž e m o izbjeći probleme što ih može izazvati zagađena voda. Pomoću ove knjige moći ćete bolje razumjeti i lakše rješavati jedan od naših naj­ važnijih zdravstvenih problema.12 13
  • Prvo poglavlje JE LI PROBLEM VODE UISTINU TAKO OZBILJAN? "Brzo zovite liječnika! Otac ima srčani infarkt!" Dogodi li se tako nešto, tada se probudite i počneterazmišljati. Je li srčani napadaj ozbiljna stvar? Je lizačepljenje koronarnih arterija ozbiljni problem? Je liarterioskleroza koja sprječava normalni optok krvi uVašim krvnim žilama problem koji se treba ozbiljnoshvatiti? Kad je došao liječnik, opipao je pacijentu puis iprovjerio cirkulaciju krvi. Da, taj se srčani napadaj ui­stinu mogao spriječiti. On je bio izazvan začepljenjemkrvnih žila. Što li je moglo dovesti do začepljenja arterija ilibilo kojih krvnih žila, čime je bio izazvan srčani napa­daj koji je mogao imati smrtonosne posljedice? Jed- 15
  • P R O B A V N I SUSTAVnostavno ostaci izmjene tvari - mnogo puta mineralnetvari iz vode. Odgovor je jednostavan ako razmatrate probavniproces. Vaš probavni sustav mora probaviti sve štostavite u usta i progutate! Pogledajte moju priloženu skicu probavnog susta­va. Čim progutate krutu hranu ili tekućinu, ona sekreće kroz želudac i poslije kratkog vremena dospije utanko crijevo. Tanko je crijevo dugačko oko 6-7 m.Sve što ste pojeli mora proći kroz njega i otprema sedalje u jetru radi daljnje raspodjele ili se, ako je neu­potrebljivo, prenosi dalje u debelo crijevo. PROBAVNI I S E K R E T O R N I O R G A N I 1716
  • Voda sadrži vapno (kalcij) - , ali vi ga ne možetevidjeti! Tekućine brzo prolaze kroz mikroskopski sitnekrvne žilice u stjenkama tankog crijeva. Sve što sadržitekućina u koloidnom obliku, odlazi zajedno stekućinom izravno u jetru. Koloidi su tvari u kojih su Drugo poglavlječestice tako sitne da 20.000.000 do 50.000.000 čestica(jedna jedina čestica u koloidnoj otopini veličine je 10do 1000 A (angstrema) = 1 milijuntina do 1 desetti- ŠTO SE DOGAĐA Ssućina m m : to znači da je 10.000.000 do 100.000 MINERALIMA U VODI?čestica položenih u nizu dugačkom jedan c e n t i m e t a r -pristaju u j e d a n ccm. S vodom dospijeva dakle u jetrumnogo minerala, kao na primjer kalcija (vapna), ma­gnezija i drugih. Čim tekućina, svejedno o kojoj se radilo, dospije u jetru, filtrira se od svega stoje u njoj sadržano s iznim­ kom vodika i kisika od kojih se sastoji čista voda. Čista je voda ona koja se ne sastoji ni od čega dru­ gog osim vodika i kisika. To je jedina voda koju mogu r krv i lim a iskoristiti pri svom radu. Krv i limfa treba­ ju za svoj rad čistu vodu. Destilirana je voda najčišća voda koja postoji. Bez obzira na to koje su mineralne tvari i drugi kemij­ ski elementi sadržani u vodi, svi se procesom razla­ ganja u jetri izdvajaju i otpremaju ili u krvotok ili pohranjuju kao zaliha. "Normalnom ili prirodnom" vodom možemo sma­ trati svu vodu iz izvora, zdenca, rijeka i jezera, te iz vodovoda. Ta je voda međutim onečišćena mineral-18 19
  • nim tvarima što potječu iz doticaja sa zemljom, tlom, kakvoće i neprikladni za potrebe stanice. Zbog toga ihstijenjem i vodovodima. stanice otklanjaju od sebe. Na taj način nastaju tije­ "Prah si, u prah ćeš se i vratiti" - to se ne odnosi kom vremena velike nakupine takvih minerala kojina dušu. nisu ni više ni manje od otpada. Mineralne tvari u tijelu -, a tijelo se sastoji od mi­nerala - iste su kao minerali od kojih je sastavljenazemlja. Čovjekovo je tijelo stvoreno iz zemljinog pra­ Destilirana voda ispire iz tijelaha. Postoji međutim velika razlika između mineralnih nataložene anorganske mineraletvari u tijelu i onih u zemlji. Ta razlika nije u vrsti ilikakvoći minerala, već u životnoj snazi. Mineralima u Destilirana voda posjeduje osobitu sposobnost ma­zemlji nedostaje životna snaga ili život. Svaka je poje­ gneta. Ona može uzeti nataložene minerale, te ihdina mikroskopski mala stanica našeg tijela skup mi­ pomoću krvi i limfe otpremiti u bubrege, putem kojihneralnih atoma života. Vrsta, . kakvoća i količina se izlučuju iz tijela.mineralnih tvari različite su pri svakoj skupini stanica, Taj se način izlučivanja minerala pogrešno nazivau skladu s funkcijama i zadacima pojedinih stanica. "izluživanjem". Tvrdnja da destilirana voda izlužuje minerale iz tijela, posve je pogrešna. Destilirana voda Vaše stanice trebaju hranu ne izlužuje minerale iz tijela, već sabire i uklanja mi­ koja ne dovodi do začepljenja neralne tvari što su ih stanice tijela odbacile i koje su se nataložile, a mogu se smatrati smećem što ometa i stvaranja taloga funkcije tijela. Pokušajte dva do tri tjedna ne piti ništa drugo osim Stanice se moraju opskrbljivati hranom koja sadrži destilirane vode. Dajte pregledati mokraću prije negominerale. One ih trebaju, kako bi mogle ispunjavati što započnete s tim. Bit ćete začuđeni kakve ćete mi­svoje zadatke. Minerali što ih neka stanica ili skupina neralne taloge naći u svojoj mokraći nakon samo 3stanica ne može iskoristiti, smetaju funkciji tih stani­ tjedna. Ništa ne može nadomjestiti osobno iskustvo!ca. Mineralne tvari koje su veće od koloidnih čestica Ostaci minerala u Vašem tijelu potječu od pijenja "pri­začepljuju stanice! rodne" vode. Izlučivanje mineralnih tvari, ako pijete Minerali u normalnoj, prirodnoj vodi prekrupni su, destiliranu vodu, uvjerljiv je dokaz za ispravnost mojepregrubi i nemaju životnu snagu. Oni su anorganske tvrdnje.20 21
  • Koje minerale treba tijelo? Sok od povrća dobiven iz mrkve, cikle i krastavca divno je sredstvo za čišćenje Priroda nije predvidjela da minerale što ih treba bubrega naše tijelo pribavljamo sebi pijenjem "prirodne" vode. Minerali što ih trebaju stanice našeg tijela u Više od pola stoljeća viđao sam taloge u mokraći svrhu izgradnje, dolaze iz prirodne prijesne hrane. Je­ljudi koji su bili naviknuti piti velike količine prirodne dina je živa hrana ona koja sadrži sve enzime i svevode (ili napitaka koji su bili pripremani vodom iz vo­ druge vitalne tvari za čovjekovu prehranu, a to sudovoda ili zdenca). Bilo je to začudno! Svježi su soko­ svježe, prijesno povrće, salate, voće, začinsko bilje,vi od prijesnog povrća živa organska voda. U njima su orasi i sjemenke koji su u otvorenoj prirodi primalimineralne tvari u čudesnoj ravnoteži, usklađenosti, sunčanu energiju, te se tako mogu nazivati ibaš kakve su potrebne za prehranu tjelesnih stanica i sunčanom hranom.za unutarnje čišćenje. Ako su sokovi od povrća prije­sni i svježi, tada je voda sadržana u njima uistinu de­stilirana voda, a destilira je priroda. To su sokovi Što je glavni uzrok većine bolesti?najbolje vrste i kakvoće. Hrana kakvu treba tijelo. Isključe li se nesreće, kao i tegobe koje se mogu pripisati stresu i emocionalnim poremećajima, tada je Destilirana voda čisti tijelo glavni uzrok svih bolesti u čovjeka pogrešno vladanje od vapnenih taloga! pri prehrani. Važno je osim toga paziti istodobno na to da bude uklonjeno sve što ometa normalni optok krvi Ne postoji voda ili bilo koja druga tekućina koja (taloži, začepljenja). Važno je brinuti se za to da ostacimože "izlužiti" minerale iz stanica i tkiva tijela, čim probavnog procesa i druge otpadne tvari redovito na­su minerali kao organski elementi postali sastavnim puštaju crijevo ili druge organe izlučivanja.dijelovima tijela. Tjelesne stanice i tkiva odbacujusamo anorganske mineralne tvari. Anorganske mine­ralne tvari mogu uzrokovati začepljenja u areterijamaili j o š opasnije štete, ako se ne izbace iz organizma. Tese mineralne tvari moraju dakle odstraniti, a to jemoguće upravo s destiliranom vodom. 2322
  • Treće poglavlje BRIGA O LJUDSKOM TIJELU Ja se u svojoj raspravi o prednostima i nedostacimadestilirane vode bavim isključivo zdravstvenimaspektima i uz to vezanim argumentima za ili protivdestilirane vode ili prirodne vode. Ono što nas zanima, to je djelovanje vode na našezdravije, naše dobro osjećanje i životni vijek. Pripremite se za svoju starost! Mene osobito zanima dugotrajni učinak stalnog pi­jenja vode i njezine upotrebe za pripravljanje jela. Utoku od 3 0 , 5 0 ili 70 godina računajući od danas moguse javiti mnoge tegobe i ozbiljne bolesti koje se višene mogu promijeniti. Ako je čovjek u starosti obogaljen ili nemoćan,tada se to može pripisati ovdje opisanim uzrocima, 25
  • tako da biste se time trebali već sada pozabaviti s cil­ Najbolji su minerali sadržani u prijesnom povrću,j e m prevencije. salatama, voću, ljekovitom bilju, orasima i sjemenka­ ma. Ti su minerali sastavni dio sokova tih prirodnih Upoznajte samoga sebe proizvoda. Ta biljna-voda, sokovi, rezultat su destila­ cije tijekom rasta biljke, pri čemu se koriste vlaga zra­ Upoznajte se sa svojim tijelom, s onim nevjerojat­ ka i voda iz zemlje. Ta se biljna voda obogaćujeno sićušnim "građevnim kamenjem života" od kojega enzimima i predstavlja prirodni "životni sok". To jese sastoji Vaše tijelo. To su stanice što čine tkiva, od čista destilirana voda.kojih je izgrađen svaki dio Vašeg tijela. Vaše se tijelo sastoji od milijardi i milijardi sitnog,neizmjerno sićušnog životnog građevnog kamenjakoje se naziva stanicama. Postupajte dobro sa svojim plućima! A k o više ne možete uzeti u svoja pluća kisik, tadaje gotovo! Svršetak - kraj! Kisik je bez iznimke naj­važniji i najnužniji element Vašeg života uopće. Kisik se uzima iz zraka što ga udišete svojimplućima. On se tada iz pluća otprema krvlju u stanice.Svaki poremećaj funkcije Vaših pluća znači umanji­vanje Vaše vitalnosti u budućim godinama. A k o su stanice dobile kisik, tada mogu mineralnetvari preinačiti u organsko stanje, u kojemu se onemogu upotrijebiti za razne i brojne dijelove tijela, kaona primjer mišiće, živce, sluznice, vezivna tkiva itd.26 27
  • Četvrto poglavlje ORGANSKI I ANORGANSKI MINERALI Minerali su u "prirodnoj" vodi neaktivni. Oni ne sadrže enzime, životne enzime. Priroda se pobrinula da tim mineralnim tvarima i elementima da život ra­ stom i sazrijevanjem biljaka. Tijekom rasta biljaka prima korijenje minerale iz zemlje, preinačuje ih u žive organske elemente i sabire ih u stabljici, u listovi­ ma, u sjemenkama, u cvjetovima i plodovima. Stoga je dakle prirodno da pijenje sokova od svježeg prijesnog povrća i voća doprema stanicama i tkivima tijela hranu najviše kakvoće u obliku veoma finih minerala koji su obogaćeni enzimima. Nektar za stanice Vašeg tijela Vaše stanice pohlepno uzimaju organske mineralne tvari. Time počinje pravilna izgradnja i obnova Vaše- P R O B A V N I SUSTAV 2928
  • ga tijela. Tako se mogu izbjeći bolesti koje su zbog Tada ste žrtva svojih nekontroliranih želja. Kakve Vaspogrešne prehrane mučile naraštaje ljudi i pridonosile god tegobe budu naposljetku mučile, to će biti poslje­skraćenju života. Preuranjeno starenje, staračka sla­ dica onoga što ste posijali. Ako ste naučili vladati žel­bost i nemoć mogu se spriječiti ili vremenski odgoditi jama svog apetita i svoj izbor usredotočujete na hranuako se tijelo opskrbljuje živom hranom i svakodnevno koja najbolje izgrađuje i obnavlja Vaše tijelo, tada ćetepije destilirana voda. Jedenjem svježeg, prijesnog stanicama i tkivima svoga tijela davati žive mineralnepovrća, salata i voća omogućavate svom tijelu da se tvari što ih oni i trebaju. Tada ćete biti obdareni zdrav­brzo opskrbi prijeko potrebnim mineralnim tvarima. ljem, energijom, životnom snagom, vitalnošću i dul­ jim životom. Morate međutim svoje crijevo održavati čistim. Nakupljanje tvari truljenja u crijevu uzrokuje Znanje stječete čitanjem, mudrost primjenom više štete nego što većina ljudi želi vjerovati. Siguran sam da ova knjiga mora uvjeriti i najvećegskeptika da se ponajprije mora pridavati vrijednostpravilnoj prehrani, uzimajući u obzir potrebe tijela.Spoznat ćete da ljudsko tijelo ne može bez mineralnihtvari u hrani. Zadovoljenje želje za nekom određenomhranom posve je druga stvar. Apetit je želja duha, dokglad predstavlja zov stanica za ishranom. Kultivirajte svoju glad - Ovladajte svojim apetitom! Svoj apetit možete zadovoljiti svim što Vam dikti­raju Vaše želje. Tada je vrsta i kakvoća minerala onogšto jedete i pijete od malog značenja. Treba li zadovol­jenje apetita biti cilj jedenja i pijenja, tada možete je­dino sami sebe učiniti odgovornima za posljedice.30 31
  • Peto poglavlje NORMALNA VODA OPTEREĆUJE VAŠU KRV Želite li znati zbog čega nastaju taloži kalcija, ma­gnezija i drugih minerala u venama i arterijama Vaše­ga tijela, tada morate svakako znati nešto o krvi ikrvnim žilama svoga tijela. Bez znanja ne možete sebistvoriti nikakvo mišljenje. Kako se inače možeteodlučiti trebate li u sebe uzimati normalnu, prirodnuvodu i radi toga morati trpjeti opisane posljedice, ilitrebate piti destiliranu vodu i time biti sigurni da činitepravu stvar? Sastav Vaše krvi: Vaša se krv sastoji 50-60% iz tekućine, a od toga je9 0 % tekućine - da, 9 0 % - destilirana voda (čista H 0 ) , 28 do 9% bjelančevina, a manje od 1% supstancija štoih krv prima na svom putu kroz tijelo. Te se supstanci­je sastoje od neiskoristivih minerala, kao što su kalcij,magnezij itd. te aminokiselina, masti, mokraćne tvari, 33
  • mokraćne kiseline, amonijakovih soli i mnogo drugo­ ga. Vaše tijelo sadrži samo oko 5 litara krvi, a svakapojedina mala kap krvi sastoji se od preko 5.000.000stanica. Svaka je stanica u Vašem tijelu sastavljena odmilijuna atoma mineralnih elemenata. Svaka kap Vaše Šesto poglavljekrvi proteče kroz Vaše srce više od 100.000 puta sva­ka 24 sata. Mala količina od 5 litara koja prođe krozVaše srce, daje količinu od oko 165.000.000 litara krvi MINERALNE SE TVARItijekom životnog vijeka od samo 70 godina. MOGU OPASNO Nijedna se pumpa na svijetu ne može usporediti sVašim srcem! NAGOMILATI Ljudi nisu nikada konstruirali mehanizam pumpe koji može obavljati posao što ga vrši Vaše srce i pri­ tom podnositi opterećenja što ih mora svakodnevno svladavati Vaše srce. A Vaše je srce malo poput stisnu­ Želite li popiti 25.000 litara izvorske vode? te šake, širine oko 9 cm i debljine oko 6 cm. Ono Vam Pri fantastičnoj slici o Vašem srcu i Vašoj krvi tre­je bilo dano kao rođendanski dar i moglo bi trajati bali biste postati svjesnima da čovjek koji dnevno po­stoljećima kad bi dobivalo ispravnu hranu. pije oko 1 litre prirodne vode, uz to j o š i druge napitke - uzme u sebe tijekom životnog vijeka od 70 godina oko 25.000 litara tekućine. Usporedimo li ljudsko srce s motornom p u m p o m , možemo se jedino s poštovanjem diviti tom čudesnom djelu prirode. Zdravo srce kuca 80 puta u svakoj mi­ nuti i pritom pumpa oko 4,5 do 5 litara krvi. To iznosi već za jedan dan, dakle za 24 sata, 115.200 otkucaja i 6480 pumpanih litara. U 70-godišnjem životu kuca srce više od 2,9 milijardi puta i pumpa preko 16,5 m i ­ lijuna litara. 3534
  • Pritom može srce j o š više nego samo čisto meha­ ljudi stalno piju posve normalnu, prirodnu vodu i dal­nički pumpati. Kad mirujemo ili spavamo, kuca ono je žive. Hoće li oni prijevremeno umrijeti?odgovarajuće usporeno i uravnoteženo. Obavljamo li Najveća arterija u tijelu, aorta, široka je oko 2,5 cmneki posao ili trčimo na duge pruge, srce odmah reagi­ u promjeru, ali to nije kriterij za to, ako se promatrajura i kuca odgovarajuće snažnije i brže; ono smjesta veličina i broj mikroskopski sitnih kapilara koje suzačudnom sposobnošću prilagođavanja danoj tjele­ porazmještene u čitavom tijelu. Sićušne kapilare u Va­snoj situaciji povisuje svoju snagu pumpanja, kako bi šem tijelu čine mrežu koja bi, da se raširi na tlu, prek­cjelokupni organizam opskrbilo s više krvi, j e r samo rila površinu od preko 6000 kvadratnih metara. Kad bitime postaje mogućom pojačana tjelesna aktivnost. se sve sitne kapilare poredale jedna za drugom u nizu, tada bi te mikroskopski sićušne cjevčice činile zajed­ no 100 km. Želite li da 120 kg vapna prođe kroz Vaše Koliko je mnogo tih malih krvnih žilica začepljeno tijelo? kalcijem, magnezijem i drugim mineralima iz prirod­ ne vode? Anorganski mineralni elementi koji su sadržani uvodi i ne mogu ih stanice iskoristiti, dijelom se taložeu tijelu, prije svega u venama, arterijama, mišićima izglobovima. Sve te tvari čine ukupno oko 80-120 kgtijekom 70 godina! Te se mineralne tvari sastoje odkalcija (vapna), magnezija i drugih mineralnih tvari.Dakako, ne ostaje sve u tijelu. Većinu tih minerala uzi­maju srećom krv, limfa i voda, te se njima izlučuju iztijela. Tko može međutim reći koliko je j o š ostalo uvenama, u arterijama, te u mišićima i zglobovima?Preuranjeno starenje, obogaljeno i bolesno tijelomože dati odgovor. To možda može reći onaj "otackoji je pretrpio srčani infarkt". Pročitajte j o š jednom na prvoj strani knjige: "Otacima S R Č A N I INFARKT!" Mislite na to da milijuni36 37
  • Sedmo poglavlje VODA JE ODUVIJEK UGROŽAVALA ČOVJEKA I ŽIVOTINJU Vi možda mislite da su opasnosti pijenja prirodnevode novo otkriće ili p o m o d n a pojava. Tu stemeđutim posve u krivu! Vratimo se u vrijeme oko1845. godine, skoro 150 godina unazad. Dakle, već je1845. Mr. Abel Haywood informirao ljude o smrtono­snim opasnostima što vrebaju u prirodnoj vodi. On jeo tome i pisao, te upozoravao ljude. Vi možete produljiti svoj život! On je u Engleskoj napisao znanstveni rad o tojtemi i u njemu ustanovio:"Ne bi se trebalo govoriti da se život čovjeka ne možeznatno produljiti u odnosu na njegov sadašnji životni 39
  • Odakle dolazi začepljenje arterija?vijek, jer to nije tako... Opće mišljenje koje je prih­vaćeno širom svijeta bilo je dovoljno da bi se ismija­ "Sada se postavlja pitanje što je izvor vapnena­vali, pa čak i kažnjavali, katkad i smrću, oni koji su se stog, zemljastog materijala koji se nakuplja u tijelu ?usudili izreći nešto što odudara od općeg mišljenja, Čini se da se može promatrati kao aksiom da se sveiako su iz toga nastale velike radosti za same progoni­telje. " kruto u tijelu neprestano krvlju izgrađuje i obnavlja. Ako je tako, tada se sve što sadrži te krute tvari dobiva Sljedeći je citat isto tako uzet iz knjige Mr. Haywo- iz krvi. Krute tvari sadrže fosfate i kalcijeve karbonateoda. (Natpisi potječu od mene.) koji su dakle bili uzeti iz krvi, gdje ti zemljasti materi­ jali bezuvjetno postoje." Sto čini ljude ukočenima? "Kruti, zemljani materijal što nakupljanje??! u tije­ Tvari što ih sadrži voda izgledaju strašno!lu donosi okoštavanje, ukočenost, staračku slabost ismrt, sastoji se prije svega od kalcijevog fosfata ili "Izvorska voda sadrži mnoštvo zemljastih sastav­koštane supstancije, kalcijevog karbonata ili vapna i nih dijelova koji strašno izgledaju. Količina karbona­vapnenog sulfata ili sadrene žbuke, k tomu povremeno ta i drugih vapnenih spojeva što ih sadrži vodaod magnezija i drugih zemljanih supstancija. " prosječne kakvoće može tijekom 40 godina stvoriti stup od tvrdog vapnenca ili mramora visine odraslog Staračka ukočenost počinje već u djetinjstvu! muškarca, ako čovjek svakodnevno pije uobičajenu količinu. Tolike količine mineralnih tvari uđu dakle u "Vidjeli smo da proces okoštavanja i kočenja tijela čovjekovo tijelo tijekom tog vremenskog razdoblja."počinje već u djetinjstvu, nastavlja se bez prestankasve dok tijelo ne prijeđe iz relativno tekućeg stanja uzemljasto, kruto i neaktivno stanje koje završava U vodi ima dovoljno mineralnih tvari dasmrću! Budući da dojenačka dob, djetinjstvo, mla­ potpuno začepe tijelo!dost, zrela dob, starost, staračke slabosti između mla­dosti i starosti predstavljaju razna tjelesna stanja "Količina vapna u izvorskoj vodi tolika je daje većizaziva se veća gustoća, otvrdnulost, ukočenost radi količina koja se dnevno popije dovoljna da začepi cje-sve većeg udjela vapnenastih zemljastih materijala." 4140
  • vasti sustav tijela i time uzrokuje staračku slabost i Vapno u loncima i čajnicima smrt, mnogo prije nego što navršimo 20 godina. To sprječavaju međutim bubrezi i drugi organi izlučivan­ "Poznati primjer zemljastih taloga možete naći uja koji otpad najvećim dijelom izbacuju." Vašem lončiću ili aparatu za grijanje vode. Svaka domaćica zna da posuda koja je stalno u upotrebi brzo dobije na dnu i na stjenkama tvrdi talog vodenog S a m o jedan dio minerala iz vode ostaje u tijelu kamenca. U roku od 12 mjeseci može ga se nakupiti količina od 2-3 kg." "Organi mogu međutim izlučiti samo jedan diotvari. Pretpostavi li se na primjer da se svakodnevnoprime u tijelo 10 dijelova, tada se 8 ili 9 dijelova mogu Para ostavlja za sobom mineralne tvariizlučiti, a 1 ili 2 dijelu ostaju negdje u tijelu." "Ne smijemo se dati obmanuti i misliti da je zbog vodenog kamenca koji se uhvatio za dno i stjenke Za nas oslabljujući proces kočenja tijela stalno lončića sada voda oslobođena vapna. Točno je dodu­ napreduje še da se pri kuhanju vode gubi nešto vapna, ali glavni dio taloga ostaje unutra. Talog potječe samo od dijela "Taj se proces nastavlja iz dana u dan, iz godine u vode koja se pretvorila u paru. "godinu. Tijekom vremena taloži se u tijelu sve višekrutog materijala, dok se ne izgubi gipkost djetinjstvai zavlada stanje oslabljujuće ukočenosti; što se tada Filtriranje vode je beskorisno(pogrešno) naziva visokom starošću. " "Filtriranje vode je beskorisno, jer zemljaste tvari o kojima se ovdje govori ostaju i u toj filtriranoj vodi."1 N a p o m e n a : sljedeći su citati uzeti iz knjige koju je Mr. Abel Haywood objavio u Engleskoj 1845. godine.42 43
  • Bistra, prozirna voda isto je tako puna mineralnih tvari "Izvorska voda, koliko god bila bistra i prozirna, ipak je opterećena znatnom količinom tvari koje dovo­ de do začepljenja u tijelu, te je stoga neprikladna ili barem slabo prikladna da se pije. " Osmo poglavlje USPOREDITE PROŠLOST SA SADAŠNJOŠĆU Ako je već prije 145 godina bio problem vode tako ozbiljan, što bi Mr. Haywood rekao o našem današ­ njem problemu s vodom? Tada j o š nije bilo problema s klorom, još nije bilo fluoridacije vode. Industrija j o š nije bila suočena s golemim proble­ mom uklanjanja otpada. Postoji velika opasnost od ovapnjenja arterija. Tisuće i tisuće ljudi umiru upravo iz tog razloga. Do­ davanje otrovnih tvari vodi za pijenje neoprostivo je pomanjkanje sposobnosti predviđanja u našem današ­ njem vremenu. Vi morate znati što pijete! Vodu što sadrže otrovne (ako ne i smrtonosne) sa­ stojke upotrebljavaju neupućeni ljudi za piće i pri-44 45
  • pravljanje jela, ne pridajući uopće pozornost konačnom učinku na njihovo zdravlje i životni vijek. Čini se uzaludnim pokušavati pomoći ljudima koji uopće ne žele da im se p o m o g n e ! Deveto poglavlje Postoje dvije mogućnosti prosvjećivanja koje su "SOFT DRINKS"? učinkovite. Prva je mogućnost posjećivanje domova za stare ljude i bolnička odjela za liječenje i njegu teže (Bezalkoholna pića poput pokretljivih ljudi. Tužno je i bolno gledati ljude koji limunade, Cole i drugih) su sami sebe doveli u loše zdravstveno stanje, a da u svom životu nisu postali svjesnima toga da su si sami Sto nije s njima u redu?j e l o m i pićem pripremili put u napredujuću prijevre­menu slabost i nemoć, a da se i ne spominje prijevre­mena smrt. Kako biste znali da su "Soft Drinks" (dakle bezal­ Druga je mogućnost za duboku spoznaju koholna pića) štetni za Vaše zdravlje i mogu ga čakproučavanje ljudi srednje dobi koji su umrli i leže na uništiti, biste li ih tada pili?obdukcijskom stolu, kako bi se ustanovio uzrok smrti.Pogledajte velik broj osmrtnica ljudi koji su sami sebeubili, jer im je manjkalo o s n o v n o g z anja o Milijuni su djece danas pogođeni oštećenjimapravilnom načinu p r e h r a n e , o načinu mozga i drugim bolestima koje su bile uzrokovaneizlučivanja njihovog tijela i o kontroli svojih osjećaja. naoko bezazlenim bezalkoholnim pićima!Ja sam vidio i proučavao nebrojene takve ljude inaučio svoju lekciju! Ova tvrdnja nije nikako neosnovana. To je važno otkriće medicinskog istraživanja! Zbog konzumiranja napitaka i prehrambenih namirnica koji su umjetno obojeni i začinjeni, pate milijuni školske djece u da­ našnje vrijeme od ozbiljnih tegoba. Ti se zdravstveni 4746
  • poremećaji dijagnosticiraju kao oštećenje mozga, to mećaje. Oni se osjećaju dobro raspoloženi dok piju te znači povrede u mozgu koje izazivaju iznenadno oslo­ napitke i j o š neko vrijeme poslije toga. Ali to je dobro bađanje prekomjerne živčane energije. raspoloženje samo privremeno i brzo prođe. Poslije toga ih muči umor, pomanjkanje koncentracije i gla­ Ti poremećaji dovode do teškoća pri koncentra­ vobolja. ciji, pri čitanju i pisanju. Isto se tako m o g u ustano­ viti neobični prisilni načini ponašanja. Ti simptomi nestaju ako se u prehrani strogo izbjega­ Destilirana je voda najzdravija vaju umjetno obojena pića i prehrambene namir­ nice. A k o nije n a raspolaganju s v j e ž e , p r i j e s n o povrće i voće, tada nema zdravijeg i boljeg sredstva Kad su se djeci pod strogim nadzorom uskraćivala v da se utaži žeđ nego s t o j e destilirana voda. Ona dono­ bezalkoholna pića i sve prehrambene namirnice s d o ­ si veću korist i bolji učinak od bilo koje druge vode. datkom umjetnih bojila i aroma, pokazalo se da su ta djeca u roku od 3 tjedna opet bila u normalnom stanju. S druge su se strane tegobe vratile poslije s a m o neko­ "Soft Drinks" sadrže kalcij. To je opasno liko sati ako se popio samo gutljaj ili pojeo s a m o zalo­ gaj nekog umjetno obojenog ili aromatiziranog Kalcij i druge mineralne tvari koje su sadržane u proizvoda. To je veoma ozbiljan problem i na njega bi vodi tih napitaka uzrokuju tegobe začepljenjemse trebali upozoriti svi roditelji. To je dokaz rizika i kivnih žila. Sastojci "Soft Drinks" nose međutim uopasnosti uživanja proizvoda koji su spravljeni s um­ sebi prikrivene opasnosti. Sastojci poput umjetnihjetnim boj ili ma i aromama. Tom su opasnošću aromatskih dodataka i bojila djeluju mnogo brže odpogođena sva djeca normalne ili natprosječne inteli­ kalcija. Oni djeluju na kemijske reakcije tijela.gencije. Koji su to sastojci? I odrasli m o g u pretrpjeti štetu Šećer je jedan od najštetnijih sastojaka tih pića. Zaposleni u uredima i drugdje koji stalno piju "Soft Ljudi su razvili takozvani "slatki jezik" i vole sve štoDrinks" mogu isto tako pretrpjeti moždane pore- je slatko. Ta su slatka umjetna pića prilagođena daka-48 49
  • ko loj čovjekovoj sklonosti slatkom, bez obzira na p o ­ sljedice. Jesu li natpisi na bocama i omotima od nekog značenja za Vas? Zašto je šećer tako štetan? Provjeravajte naljepnice, kako biste ustanovili što kupujete? Jeste li Vi i Vaša djeca kupovali "Soft Čemu uopće to pitanje? Vjerujem da danas svatko Drinks" u bocama ili limenkama? Jeste li Vi i Vaša zna da šećer izaziva nadraženost i slabljenje sluznica djeca već kupovali one male vrećice s praškom koje­ tijela, a zubima, kostima i krvi otima veliki dio kori­ mu se s a m o treba dodati voda; da bi se pripremio napi­ snih mineralnih tvari. Upalne bolesti dišnih puteva i tak (limunade, oranžade)? Jeste li i tamo pročitali što probavnih organa proistječu iz upotrebe bijelog i na njima piše? Biste li kupili robu i kad bi na omotu ili smeđeg šećera. Bolesti grla, nosa, grudi i kože boci pisalo "Otrov"? Ovdje piše što ona znači i razmi­ mogu se često pripisati upotrebi bijelog i smeđeg slite o tome: šećera. Ako se ljudsko tijelo preopterećuje šećerom, "Otrov je supstancija koja unošenjem u organizam te jelima i pićima što sadrže šećer, trpi zbog toga vital­ izaziva kemijskim putem štetni ili smrtonosni učinak; nost tijela i to m o ž e biti često uzrok oteklina i prekom­jernog- stvaranja sluzi (vidi i "Zdrava hrana bez ono što uprlja ili uništi čistoću; ono što ima pogubnisluzavosti" prof. Amolda Ehreta). Upalne se bolesti utjecaj, ono što rastvara, razara. "šire i pogoršavaju ovisno o konzumiranim količinama Sjetite se toga svaki put kad kupujete prehrambenešećera. Upale slijepog crijeva velikim su dijelom uz­ namirnice svake vrste i više nećete pogriješiti, bit ćeterokovane prekomjernim uživanjem prehrambenih na­ zdraviji. Naučite svoju djecu da čitaju što piše na bo­mirnica i napitaka zaslađenih šećerom. Dijabetes cama i omotima.(šećerna bolest) i rak mogu se isto tako pripisati pre­komjernom uživanju šećera, baš kao i poliomyelitis(dječja paraliza). Koji se sastojci nalaze u umjetnim pićima i prehrambenim namirnicama? To su po m o m e mišljenju dobri i dovoljni razlozida se šećer ocijeni kao štetan. Nevjerojatno j e , ali istinito da više od 8 0 % , da, ui­ stinu više od 8 0 % svih proizvedenih napitaka i preh­ rambenih namirnica sadrži kemijske tvari u obliku umjetnih bojila i aroma.50 51
  • Reakcija na njih može biti različita u raznih tipova lju­ Iako ljudsko tijelo podnosi mnoga opterećenja, di. ipak je ono veoma osjetljiv mehanizam koji je predo­ A M A R A N T H (crvena), B O R D E A U X dređen da se prehranjuje i održava po određenim pri­ (smeđa), O R A N G E (žuta) i P O N C E A U (skrletno rodnim i fiziološkim zakonima. Ako se tijelo pravilno crvena) proizvedena su iz spojeva dušika i benzola. A opskrbljuje u skladu s prirodnim zakonima, tada benzol se dobiva pri destilaciji ugljena. Upotrebljava m o ž e m o računati sa sjajnim zdravljem i dugim, ugod­ se kao pogonsko gorivo, služi i kao sredstvo za ota­ nim životom. panje smola, gume itd., te pri proizvodnji boja. Te su Navede li nas međutim naš apetit na to da unosimo boje kao kemijske supstancije štetne, jer oštećuju u sebe napitke i prehrambene namirnice koje nisu u živčani sustav i leđnu moždinu. G V I N E J S K O skladu s prirodnim zakonima, tada su posljedice boli, Z E L E N A (tamno zelena) je bojilo koje se dobiva re­ bolest, mučnina i p r i j e v r e m e n o s t a r e n j e . V i - akcijom kloroforma s benzolom i aluminijevim klori­dimo kakav rizik postoji ako pijete "prirodnu vodu" s dom. Kloroform ima slatkasti okus. On senjezinim sadržajem anorganskog kalcija, zbog čega se upotrebljava kao omamljujuće sredstvo za uspavlji-mogu začepiti vene i arterije. Postoje međutim j o š vanje ljudi; izaziva j a k gastroenteritis (upalu želuca imnogo veći rizici, čak akutne opasnosti ako unosimo crijeva) i potpuno besvjesno stanje ako se uzima zau sebe prehrambene namirnice i napitke u kojima su unutarnju upotrebu.sadržane kemijske tvari, jer se tada izaziva u tijelu ke­ Aluminijev klorid dobiva se ugrijavanjem alumini­mijska reakcija koja može dovesti do ozbiljnih pore­ ja i klora. Upotrebljava se u rafinerijama ulja u proce­mećaja. Najveća opasnost postoji ako je time pogođen su proizvodnje ulja. Djelovanje aluminija na tijelomozak, što se može dogoditi zbog kemijskih sastojaka očituje se u neuralgiji, gubitku energije, oštećenjimau mnogim pićima. kože, začepljenju, nadražaju na povraćanje, gubitku Prikazat ću listu umjetnih sastojaka što sam ih pre­ teka i mnogim drugim tegobama.pisao s nekih boca, limenki, vrećica i omota s polica N A F T O L (žut) se sastoji od dušika i benzola,,ek-velikih trgovina! strahiran iz ugljena, te je dakle proizvod kamenoug- ljenog katrana. Upotrebljava se u proizvodnji bojila. Umjetna bojila: rijetko ćete naći anilinske boje Proizvodi kamenougljenog katrana mogu imati ozbil­navedene njihovim imenom. O n e se obično označava­ jna štetna djelovanja na tijelo. Rak je samo jedan odju kao "umjetno bojilo". Neke od tih boja sadrže kise­ rizičnih činitelja.linu i trebali biste poznavati barem one najgore. 5352
  • TARTRAZIN (žut) se dobiva iz reakcije acetilena i nim pićima, tada povisuje sadržaj kiseline u tijelu. diazometana. To je otrovna kemikalija koja se unatoč Kad bi se u napicima upotrebljavala prirodna, organ­ tome upotrebljava kao bojilo u pićima i prehrambe­ ska limunska kiselina, veoma bi porasla njihova cije­ nim namirnicama. Riječ "otrovna" trebalo bi Vas upo­ na. Limunska se kiselina može naprotiv kemijskim zoriti i uzbuniti. putem proizvoditi veoma jeftino, ali može dovesti do Kad na naljepnici pročitate "umjetno obojeno", ne nastanka zloćudnih gnojnih čireva u ustima i tumora u znate koja su bojila bila upotrebljena. dvanaesniku. Umjetni okusi Biste li voljeli da Vaš "Soft Drink" sadrži u Kao pri umjetnim bojilima, tako postoje nebrojene sebi meksičke uši?supstancije što se dodaju pićima i prehrambenim na­mirnicama da bi se što vjernije oponašao neki okus, naprimjer nekog voća. Ponuđeni proizvod vjerojatno C O C H I N E A L je bojilo koje se sastoji od sušenihnije nikada bio ni u blizini oponašanog voća i zato se uši što se uzgajaju na kaktusima u Meksiku, ali i u dru­dodaju umjetne supstancije, kako bi proizvod učinile gim područjima Srednje i Južne Amerike. Posebne seukusnim. Navest ću nekoliko primjera. vrste kaktusa sade u velikim količinama samo radi uz­ goja Cochineal uši. Ženske se uši prikupljaju, ugrija- K a r a m e 1 se dobiva ugrijavanjem šećera ili me­ vaju, suše i usitnjavaju u prah. To daje blistavocrvenulase ili glukoze s amonijakom na preko 170 C. Ako se boju. Bojilo Sochineal se rijetko navodi pod njegovimdodaje karamel kao crvenkastožuto bojilo, to daje imenom, ali se često može naći u nekom proizvoduslatkasti začin. Karamel može izbaciti krv iz ravno­ pod oznakom "umjetno bojilo". Poznat je j o š i kaoteže. To donosi srčane tegobe koje se pojačavaju zbog QUILLAJA.prisutnosti amonijaka. Pri uživanju prekomjernihkoličina mogu se javiti psihički i drugi poremećaji,osobito u djece. Što biste trebali znati o Cola napicima! L I M U N S K A KISELINA je u organskom oblikusadržana u citrusima. U tom je stanju ugodna kao C O L A je vrsta oraha iz Južne Amerike i Afrikeosvježavajući napitak. Ako se međutim limunska ki­ koji sadrži 2% kofeina, teobromin i tanin. To je veomaselina kemijski proizvodi i upotrebljava u bezalkohol- slično kavi. Već pri malom doziranju djeluje na mo-54 55
  • zak, izazivajući razdražljivost, nemir i druge pore­ mećaje. Pri većem doziranju izaziva nesanicu, kljenut smisla, j e r on može začepiti filtarska tkiva vezivnog srčanog mišića, grčeve i druge tegobe. tkiva, vena i arterija. C O C A j e biljka koja raste posvuda u Južnoj Ameri­ ci, Javi i Indiji. Listovi koke sadrže alkaloide, medu K U K U R U Z N I S I R U P je prozirna, gusta glukoza ostalima kokain. Ta biljka izaziva stimulaciju mozga i koja se dobiva iz kukuruza (pa i iz pšenice). Škrob se o b i č n o seksualnu podražljivost. Povisuje djelatnost ugrijava zajedno s kiselinama, kako bi se spriječila srca i dovodi do veće podražljivosti živaca. Poslije kristalizacija. Kukuruzni se sirup upotrebljava kao toga slijedi duhovna, moralna i mišićna depresija. Pri­ jeftino sladilo. On se u probavnom sustavu brzo pret­ v r e m e n o nema osjećaja gladi i žeđi, ali kad prođe dje­ vara u alkohol i može u tijelu otopiti vitamine topljive lovanje, tada oni postaju veoma snažnima. Javlja se u masti. A može se umiješati i u funkciju gušterače, privremeni osjećaj vedrine i dobrog osjećanja. Katkad osobito onda ako postoji sklonost šećernoj bolesti. m o ž e čovjek djelovati smeteno, čak slaboumno. D E K S T R O Z A je prirodni šećer koji se nalazi u K U K U R U Z N I Š K R O B je proizvod koji se dobiva životinjskim i biljnim tkivima. Industrijski se mljevenjem kukuruza i zatim njegovim ispiranjem DEKSTRIN proizvodi razlaganjem škrobi pomoću natrijevim hidroksidom. Tim se postupkom odstranju­ kiselina. Pomiješa li se to s j o d o m , dobiva se crvenaju vanjski ovoj i klica (klica je životna supstancija, boja. Taj se kemijski pripravak upotrebljava pri proiz­embrij ili život sjemena u biljci). Potom se tretira oto­p i n o m iz sumpornog dioksida, kako bi se spriječilo vodnji ljepila, kao nadomjestak za gumu, pri proiz­vrenje. vodnji "Soft Drinksa" i piva. Takav proizvod može izazvati mnogo različitih bolesti, te tjelesne i duševne Tada se iscijedi ulje, a od ostatka klica načine se poremećaje. On remeti normalne funkcije živaca iprešanjem kolači kojima se tada hrane krave i ovce. mišića, te cerebrospinalne tekućine ili likvora.Krupnija se zrnca škrobi upotrebljavaju kao stočnahrana, dok se ostatak, bijelo brašno, pročisti natrije­vim hidroksidom (lužinom) i prodaje za ljudsku preh­ G L U K O Z A (grožđani šećer) nastaje u prirodi priranu. Natrijev hidroksid upotrebljava se obično za preobrazbi ugljikohidrata. Industrijski se proizvodibijeljenje, za proizvodnju sapuna i za rafiniranje indu­ ugrijavanjem škroba s kiselinom, da bi se dobila jefti­strijskih ulja. Konzumiranje kukuruznog škroba nema na šećerna smjesa za "Soft Drinks".56 57
  • na normalne funkcije endokrinih žlijezda remeteći KALIJEV K L O R I D se nalazi u životinjskim i bil­ njihovu ravnotežu. j n i m tekućinama u organskom spoju. Industrijski se umjetno proizvodi za sredstva za gnojenje, a upotreb­ ljava se pri bezalkoholnim pićima. SOL koja se upotrebljava u bezalkoholnim pićima ista je kao normalna kuhinjska sol. Sol, bez obzira na koji se način dobiva, ugrijava se na veoma visokoj KALIJEV FOSFAT je kiselinska komponenta pri temperaturi, kako bi se spriječila njezina vlažnost, da sredstvima za gnojenje, a upotrebljava se i u bezalko­ se može besprijekorno sipati iz soljenke. Pri prekom­ holnim napicima obrađen vodom koja sadrži ugljičnu kiselinu, da bi se pića gazirala. jernom trošenju soli bila je ustanovljena veća učesta­ lost tumora i raka. Uistinu se pokazalo da su se u pacijenata s tumorima, koji su opet počeli jesti sol na­ NATRIJEV CITRAT se u medicini propisuje pri kon što su je se neko vrijeme odricali, vidljivo nekim bolestima spolnih organa i organa za izlučivan­ povećali ti tumori. Obilna upotreba soli može uzroko­je mokraće. Upotrebljava se i kao dodatak u bezalko­ vati visok, čak prekomjerno visok krvni tlak, osimholnim pićima, da bi im se dao limunskokiseli okus. toga srčane i bubrežne tegobe. Prekomjerno konzumi­ ranje soli može isto tako dovesti do tegobe s ušima i S A H A R I N se dobiva iz kamenougljenog katrana. sinusima. To se ustanovilo i kao činitelja živčanim na­On je oko 300-500 puta slađi od sirovog šećera, ali petostima, reumatizmu i jakim osipima na koži.nema nikakvu hranjivost. Naprotiv! K a o stoje pri sva­kom proizvodu iz kamenougljenog katrana, tako i sa-harin ima kiselu reakciju na tijelo. Svaka anorganska SECER. O šećeru sam pisao već na početku svogkisela reakcija na tjelesni sustav ima štetno djelovanje razmatranja o bezalkoholnim napicima ("Softna funkcije endokrinih žlijezda u tijelu. Drinks"), ali mislim da bi bilo nemarno kad ne bih j o š jednom ukazao na važnost izbjegavanja bijelog i NATRIJEV FOSFAT nalazi se u krvi i u mokraći. smeđeg šećera u interesu očuvanja dobrog zdravlja!Umjetno proizveden je sredstvo za bojenje, a upotreb­ Prije nego što dođem do kraja teme "Soft Drinks",ljava se kao apretura za svilu. I taj se proizvod koristi želim radi toga j o š jednom upozoriti na štetna djelo­za bojenje bezalkoholnih napitaka. Kao sve kemijski vanja šećera na naše tijelo.proizvedene supstancije, tako i natrijev fosfat utječe 5958
  • Majke bi morale svoje bebe i odrasliju djecu tako Šećer je nesumnjivo veoma važan za izmjenu tvari.U krvi je šećer uvijek sadržan i naziva se krvnim odgajati da se klone prehrambenih namirnica i napita­šećerom. On je nužni sastojak u tijelu. Bijeli se šećer ka kojima su dodane umjetne arome ili su zaslađenimože međutim isto tako slabo usporediti s krvnim bijelim ili smeđim šećerom ili čak umjetnim sladili-šećerom kao što se kesten može usporediti s kestenja- ma. One bi im trebale podrobno objasniti kakve kasni­sto smeđim konjem! To se tiče i usporedbe bijelog ili je posljedice prijete i kakve se štete moraju pretrpjeti.smeđeg šećera s medom, pa i sa šećerom u svježem Majkama je dakako mnogo stalo do zdravlja, dobrogvoću. osjećanja i dugovječnosti njihove djece. Bijeli i smeđi šećer mogu međutim čak i za petnaest posto skratiti Ne dajte se obmanuti izrazom "Čisti šećer" što se životni vijek čovjeka.upotrebljava u promidžbi šećera. Oznaka "Čistišećer" ne govori ništa drugo nego da je iz proizvoda Isplati li se popuštati sklonosti slatkim delicijama iodstranjeno sve što je od značenja za njegovu hranji- napicima ? Ja kažem NE!vost. Ostala je prazna, beskorisna supstancija kojaprolazi kroz želudac i pretvara se u alkohol, prije negošto je jetra uopće imala mogućnost prerade. Pročitajte naljepnice na svemu što kupite! Zašto ljudi piju "Soft Drinks"? Budite oprezni - Naučite razlikovati! Pitanje zašto ljudi piju "Soft Drinks" bilo je zamene dugo vremena prava zagonetka. Što čovjeka pri­ječi da u svoje tijelo ne unosi nešto što mu može napo­sljetku donijeti razne tegobe? Ili možda ljudi nisusvjesni štete što je sebi time nanose? Dijabetes(šećerna bolest) je klasična posljedica upotrebe bije­log šećera u prehrambenim namirnicama i pićima.Srčani infarkt, bolest koja dolazi od začepljenja vena iarterija, često je posljedica unošenja previše šećera uorganizam, bez obzira u kojem obliku. 6360
  • Deseto poglavlje ŠTO SE KRIJE U ČAŠI PIVA? Pivo ima na neki način opojno, tako reći hipno-tičko djelovanje za gotovo svakoga tko ga redovitopije. Prosječni sadržaj alkohola u pivu iznosi 3 do 5 % .Općenito se misli da je pivo bezazleno piće zbog ni­skog postotka alkohola u njemu. To je međutim po­grešno mišljenje. Pivo dovodi zapravo do ozbiljnedegeneracije. Alkohol je štetan Alkohol je jedina supstancija koja bez ikakvih za­preka prolazi kroz želučane stjenke, izravno ulazi ukrv i izravno dospijeva u prostore mozga. Zato se nemože predvidjeti ponašanje čovjeka kad popije nekoalkoholno piće. Mali sadržaj alkohola u pivu ne izaziva trenutnu re­akciju, kao što se to događa pri konzumiranju koktela 63
  • ljeno. Ako se međutim kalcij ev sulfat kao ili jakih pića kao što su viski, votka, šampanjac i biokemijska sol uzima u milijuntim djelićima jednoga slično. grama, može imati povoljni učinak i već se događalo d a j e izliječio gnojne čireve, plućne bolesti itd. Pivo djeluje sporo Alkohol u pivu ima m n o g o skrivenije učinke. Vri­ Pivo može izazvati ozbiljne tegobej e m e što prođe od konzumiranja čaše piva kao poticaj­ Na trećem je mjestu da hmelj u pivu ima nezdravonog sredstva i njegove reakcije na tijelo obuhvaća djelovanje na tijelo.razdoblje od tri faze u kojima se događa reakcija. Hmelj koji se dodaje pri proizvodnji piva služi kao začinsko sredstvo. Tek malo ljudi poznaje štetan Pivo remeti osjetila učinak hmelja na zdravlje. Šteta što nastaje zbog kal­ cija i drugih minerala u vodi (kao tvari koje začepljuju Na prvom se mjestu treba spomenuti vrijeme poti­ krvotok), pogoršava se prenaglašeno dobrim raspo­canja i dobrog osjećanja. Tako se remete osjetila i loženjem što nastaje uslijed male količine alkohola upotiču živčana središta. pivu. Iako se hmelj medicinski daje kao tonik i poti­ cajno sredstvo, može se sa zdravstvenog gledišta reći da on škodi živcima i izaziva gubitak osjetljivosti od­ Pivo razdražuje ošit nosno oštrine čula. Hmelj ima i hipnotički, uspavlju­ Na drugom je mjestu mali sadržaj alkohola koji je jući učinak i može dovesti do delirium tremensa. upravo dovoljan da izazove razdraženost ošita, središ­ Ostale bolesti što potječu od hmelja mogu biti histeri­ta tijela, solarnog pleksusa. Takva je aktivnost pod­ j e , nesanice, probavne smetnje, reumatizam i na-mukla, j e r nema ničega što bi moglo djelovati protiv draženost mokraćnih puteva i mjehura.toga ili uspostaviti ravnotežu. Česte male doze nekesupstancije pokazuju se dugoročno daleko učinkoviti­ Štetni učinci pijenja pivajima od jedne velike doze. Na primjer: ako bi se odje­danput unijele u tijelo veće količine kaicijevog fosfata Ovaj će Vam prikaz dati sliku o tome kakve su ka­(=gips), otprilike jedna jušna žlica ili jedna puna šali­ snije štetne posljedice, učinak doziranja piva u malimca, tada bi tijelo bilo za nekoliko minuta ili sati začep- 6564
  • količinama. Učinci pijenja piva mogu potrajati neko­ Ramz.es Treći od Egipta prinosio je kao žrtvu svo­ liko sati, dok živci prenose stimulativne impulse od jim bogovima upravo pivo. ošita prema vanjskim ili perifernim ili motoričkim Kasnije, oko 1200. godine prije Krista, hvalio se živčanim središtima. Kad oni tamo stignu, vjerojatno faraon Ramz.es d a j e kao žrtvu svojim poganskim bo­ je da u većoj ili manjoj mjeri poremete akcije i funkci­ govima prinio 465.000 krigli piva. je čovjeka. Fermentirane žitarice - pivo Degeneracija bubrega i mozga • Stoljećima su se uzgajale žitarice za proizvodnju Zaključci se temelje na istraživanjima u naroda ci­ piva vrenjem. Ječam, pšenica i zob bile su najčešće viliziranog svijeta: Nijemaca, Engleza, Australaca i vrste korištene u tu svrhu. Hmelj se povremeno doda­ Amerikanaca. Razna istraživanja pokazuju određeni vao već prije 40-50 stoljeća.uzorak koji je dovoljan da bi se izvukao pouzdan zak­ljučak. On pokazuje usku povezanost kako učinak pi­jenja piva može dovesti do propadanja bubrega i Pivo je odgovorno za bolesti mjehuranekih područja mozga. i bubrega Činjenica je da se bolesti mjehura i bubrega Pivo se pilo već prije 6000 godina najčešće javljaju u spomenutim civiliziranim zemlja­ Prema arheološkim se otkrićima ustanovilo da se ma gdje je potrošnja piva najveća.pivo pilo već prije 6000 godina. Proizvodilo se fer­mentacijom žitarica i tako je dobivalo svoj alkoholni Svake se godine proizvedu milijardesadržaj. hektolitara piva Zabilježeno je da su se u Egiptu prije 5000 godina,dakle prije Krista, proizvodile četiri vrste piva, i to iz U 1999. godini bilo je u svijetu proizvedeno 1.345žitarica koje su rasle u zemlji. Faraoni su plaćali svo­ milijardi hektolitara piva. Od toga je samo u SAD-ujim seljacima za rad četirima kruhovima i djema bilo proizvedeno 236,5 milijuna hektolitara. U Zapad­kriglama piva, umjesto da su im davali novac. noj i Istočnoj Europi iznosila je proizvedena količina66 67
  • oko 469,4 milijuna hektolitara, pri čemu je na Nje­ mačku otpalo otprilike 112,8 milijuna hektolitara Svaki onaj koji pije pivo trebao bi ovo znati! piva. Osjećao bih se krivim za nemar kad bih u ovoj knji­ zi propustio pisati o najraširenijim navikama muška­ A k o pijete pivo, nemojte reći: ne pijem raca i žena, među kojima je dakako pijenje piva uvijek toliko m n o g o da bi to za m e n e bilo štetno. i svakim povodom. Ne namjeravam nikoga odgovara­ To j e L A Ž ! ti od toga da pije pivo ako on to želi. Kad pročita ovo poglavlje može činiti ono što smatra ispravnim. Po­ Tipično je da ljudi koji piju pivo tvrde kako ne piju gledajte detaljno sliku na kojoj se vidi koje sve organe toliku količinu da bi im to moglo ugroziti zdravlje. To oštećuje pivo.je međutim samoobmana. Kako se tegobe onih koji piju pivo ne primjećuju u roku od j e d n o g ili dva dana, ostaje činjenica da se tegobe koje se javljaju mnogo Uzmite sebi nekoliko minuta vremena da kasnije ne pripisuju pravom uzroku. Ne misli se na ta- zavirite u bubrege loge kalcija i magnezija koji nastaju od vode s kojomje proizvedeno pivo i ostaju u tijelu. Mnogi ljudi misle da bubrezi predstavljaju tek obične posude za tekućine, s nekoliko tajanstvenih, automatski uprayljanih ventila. To nije tako! Poprečni Vodi se dodaje gips presjek bubrega pokazuje velik broj sitnih krvnih žili­ ca svrstanih u skupine što tvore kanaliće koji su na Pri proizvodnji piva potrebna je tvrda voda, tako da početku širi nego na kraju gdje istječe krv. To suženjepivovare često moraju dodavati do 35 puta više mine­ na ispustu uzrokuje pritisak. Smisao se sastoji u tomeralnih tvari nego što ih već ima u vodi. Za to se uzima­ da se krv može osloboditi velike količine tekućina iju velike količine kalcijevog sulfata. Svrha je te supstancija koje se trebaju izbaciti. Pritom se radi oprimjese povećanje sadržaja kalcija u vodi. mineralnim solima i drugim tvarima koje su sadržane Sto mislite o tome? Ljudi piju pivo ne misleći pri­ u vodi, kao na primjer mokraćna kiselina itd. Te stranetom uopće na gips što ga piju s pivom i koji im začep- supstancije odlaze dakle pod pritiskom u Ijevkastuljuje arterije. izbočinu gornjeg dijela mokraćovoda, cijevi kojom tekućine izlaze iz bubrega.68 69
  • A odavde potječu bubrežni kamenci! Možete zamisliti kako je u tim okolnostima jedno­ stavno da sitne čestice kalcija i druge supstancije, te minerali, polako začepe te veoma uske proLze. To je tada moment kad se i kako stvaraju bubrežni kamenci. Takvi su bubrežni kamenci često prvi korak pri razvo­ ju bolesti mokraćnih puteva. Kalcij koji dospijeva u bubrege isti je onaj kalcij koji se taloži na primjer na dnu čajnika. Opet moram skrenuti Vašu pozornost na taloge koji se stvaraju na dnu lonaca u kojima se često kuha voda. Pritom je svejedno je li voda meka ili tvrda. Taloži koji se tako nakupe svjedoci su kalcija i drugih mine­ rala koji ostaju na dnu nakon s t o j e voda kao para na­ pustila lonac. Odgovarajući ostaci minerala prolaze i našim venama i arterijama kad pijete vodu iz vodovo­ da, zdenca, s izvora, iz rijeka itd. Srčani napadi, srčani infarkt, artritis, reuma i mnoge druge bolne bolesti mogu se pripisati takvim talozima u tijelu.PIVO OŠTEĆUJE OVE ORGANE 71
  • Jedanaesto poglavlje VINO I ALKOHOLNA PIĆA? Zar ne mogu popiti čašu vina? Vina i druga alkoholna pića zasigurno nemaju mje­sta u ovoj knjizi, jer se pri proizvodnji ne upotrebljavavoda. Ovdje su međutim na mjestu neke napomene oštetama što ih alkohol nanosi našem zdravlju, a kojenisu općepoznate. Ta su pića odgovornija od ikojegdrugog činitelja naše civilizacije za razorene brakove,za smrtonosne nesreće, zločine, razne vrste kriminala,za sve s t o j e loše, rušilačko i nemoralno. Sadržaj alkohola u vinu iznosi oko 10-15%."Žestoka pića" sadrže u sebi mnogo veći postotak al­kohola što izaziva u onoga koji ih pije duševno i tjele­sno ponašanje protivno njegovoj osobi. 73
  • Alkohol dospijeva o d m a h u m o z a k ! Najgore su posljedice uživanja alkohola oštećenjaljudskog mozga. Alkohol je jedina supstancija kojakroz stjenke želuca dospijeva izravno u krvotok. Krvga prima u sebe i brzo otprema u mozak. U mozgu na­ Dvanaesto poglavljestaju najvažniji i za vitalnost najznačajniji osjetilniimpulsi. MORSKA VODA Želite li da se Vaš mozak rastopi u alkoholu? U ljudskom tijelu postoji m n o g o stanica koje se sa­ Nikako ne pijte morsku vodu!stoje od elemenata što su topljivi u alkoholu ili on ima Morska voda nije ni u kojem slučaju prikladna zana njih opasno štetni utjecaj. K a o primjer za to piće. Ni voda iz slanih jezera ne može se upotrebljava­m o ž e m o uzeti kristalni šećer analogno glukozi. Šećer ti za piće.postoji u moždanom tkivu i poznat je pod imenom Veoma visok sadržaj natrijevog klorida (kuhinjske"galaktoza". Alkohol brzo napada tu supstanciju. Ona soli) koji je sadržan u svim tim vodama ugrožavaje usko povezana s m o ž d a n o m tekućinom koja život svakoga tko pokuša piti takvu vodu.pomoću hipotalamusa u predjelu srednjeg mozga re­ U sva su vremena pomorci i drugi ljudi koji sugulira očnu jabučicu, uši i osobnu ravnotežu. Pri pre­ doživjeli brodolom morali umrijeti kad su potrošilikomjernom uživanju alkohola možete brzo primijetiti zalihu svježe vode. Pokušavali su utažiti žeđ mor­mutne oči, neprecizni sluh i teturajući hod. A k o se skom vodom, jer ih silna žuđ izluđivala. Pijenjem temoždana supstancija otopi i pojavi u mokraći, to p o ­ vode otišli su naposljetku u smrt.kazuje da postoji ozbiljna bolest koja se naziva "dia­betes insipidus". Od svih napitaka kojih biste se Morska voda i ostala slana vodatrebali kloniti svakako su na prvom mjestu alkoholna može se destiliratipića. Morska voda i voda iz slanih jezera može se destili­ rati i time se dobije čista slatka voda. Natrijev klorid i74 75
  • velike vrijednosti pri transfuzijama krvi. Činjenica jedrugi minerali ostanu u spremniku naprave za destila­ d a j e morska voda pri transfuzijama sigurnija od ljud­ciju. Para tada sadrži samo vodik i kisik i daje bistru, ske krvi. Upotrebljava li se za transfuziju krv iz "ba­destiliranu vodu. naka krvi", tada ne postoji jamstvo d a j e ona potpuno zdrava. M o r s k a je voda puna mineralnih elemenata M o r s k a voda iz oceana sadrži svih 16 minerala koji Proizvod/ Faktor vitalne energijesu potrebni za održanje ljudskog tijela, a k t o m e j o š (Hipotetički potencijal)sadrži 43 elementa u tragovima koji postoje učovječjem tijelu. Morska voda ima međutim toliko vi­ Destilirana voda 500sok sadržaj natrijevog klorida da nije prikladna za Destilirana voda s dodatkomljudsko konzumiranje. 4 kapi "Catalina morske vode" 0,5 litre 900 Upotrebljavajte samo 4 kapi morske vode odjedanput - samo jedan uštrcak! Destilirana voda s dodatkom M o r s k a je voda iz oceana dragocjena ako se dodaje 8 kapi "Catalina morske vode"u sitnim česticama od 4 do 8 kapi na jednu čašu ili Vi na 0,5 litre 9.000litre napitka što ga želite piti. Ja sam tako malekoličine morske vode uzimao tijekom duljeg razdob­ "Catalina morska voda" 90.000lje i izvukao iz toga mnogo koristi. Morska voda koju Pitka voda iz vodovoda u m o m eja upotrebljavam potječe s pacifičke obale Kalifornije stanu u Phoenix/Arizona 2i zove se "Catalina Sea Water". Svoje zalihe kupujemu bocama u trgovinama prirodne hrane. Ista voda iz vodovoda, ali s dodatkom 8 kapi "Catalina morske vode" M o r s k a je voda slična ljudskoj krvi 1 0 0 n a 0,5 litre Analiza morske vode pokazuje njezinu velikusličnost s ljudskom krvi. Ta bi činjenica trebala biti od Voda iz velikog slanog jezera ^ 7776
  • Destilirana voda s dodatkom Veliko slano jezero u Utahu obuhvaća područje od8 kapi vode iz velikog slanog oko 3.750 kvadratnih kilometara. Njegova visokajezera na 0,5 litre 1 koncentracija soli i njegov vodostaj održavaju se ispa- rivanjem više ili manje nepromjenjivima.Staklenka od 2 litre sa svježim Sadržaj soli velikog slanog jezera veći je šest putasokom od prijesnog povrća od onoga u oceanu. Sadržaj natrijevog klorida u vodi(mrkve/celera/peršina i špinata) velikog jezera iznosi oko 15 do 25 posto volumenas dodatkom od 4 kapi "Catalina minerala.morske vode" 7.000 Natrijev klorid u morskoj vodi čini naprotiv s a m o 3,5 posto cjelokupnog udjela minerala. Transfuzije krvi su opasne M o r s k a voda je sigurnija Morska voda ima vitalnu energiju Postoje razni tipovi krvi koji su se pokazali nepod­ Možda je najvažnija razlika između morske vode inošljivima za cirkulaciju krvi i za zdravlje pacijenata vode u tuzemnim slanim jezerima u tome da morskarazličitih rasa. U crnaca postoji na primjer krvna stani­ voda posjeduje vitalnu energiju koja jedva da postojica koja u bijelih pacijenata izaziva hepatitis. Krvne pri vodi iz tuzemnih slanih jezera, ako uopće postoji.stanice Azijaca mogu u bijelih kavkaskih pacijenatauzrokovati tuberkulozu. Krvne stanice različitih rasane bi se nikada trebale miješati. Ne pokušavajte u slanim jezerima loviti ribu! Tamo nema ribe! Sadržaj soli u velikom slanom jezeru u Utahu Dokaz je nedostatka vitalne energije u velikom sla­ veći je šest puta od onoga u moru nom jezeru da u tom jezeru ne živi ni jedna jedina riba. Ni u drugim slanim jezerima n e m a riba, na primjer u U slanim je jezerima tuzemstva sadržaj soli (znači Mrtvom moru u Izraelu. Kad bi ribe bile stavljene u tanatrijevog klorida) šest puta veći nego u moru. jezera, odmah bi uginule. Oceani su međutim puni78 79
  • riba svih vrsta i veličina. Za to postoji dakako razlog.Pogledajte one prije prikazane analize raznih voda. Te su me brojke uvjerile u vrijednost filtrirane mor­ske vode. Moja obitelj i ja već s m o dulje vrijeme pro­vodili to dodavanje morske vode. Ta lista pokazuje da se dodavanjem slane vode iz Trinaesto poglavljetuzemnih jezera destiliranoj vodi smanjuje vitalnaenergija u razmjeru 6:1. Nadalje se destilirana voda VODA JE UVIJEK VODA!dovodi u stanje koje nije bolje od vode iz vodovoda,izvora itd. U tom je slučaju veoma vjerojatno da stani­ Je li uistinu tako?ce tijela ne prime minerale, već je mnogo vjerojatnijeda oni budu izbačeni. Sto sprječava da se nakupljajukalcij, magnezij, te koncentrirani natrijev klorid, istvaraju talog u tijelu? Pri vodi postoje razlike! Točno je d a j e svaka voda tekuća iznad 0 stupnjeva Jesu li Vam j a s n a moja objašnjenja? Celzijusa i d a j e mokra. Sličnost prestaje međutim pri Stvorite svoje mišljenje! usporedbi između raznih vrsta voda. Ne nalazim razloga za raspravljanje o toj temi. Po­slije dvostruke provjere mojih istraživanja našao sam Mislite li da je kišnica čista?odgovor za sebe i on mi se čini ispravnim i uvjerlji-vim. Cini mi se smiješnim i besmislenim trošiti vrije­ Postoji kišnica koja predstavlja čistu destiliranume i riječi na nešto s t o j e za mene j a s n o kao sunce. vodu u obliku pare. Tek kad počne kondenzacija i voda pada dolje kao kiša, postaje opterećenom svim mogućim elementima i onečišćenjima što ih može na svom putu primiti iz atmosfere. Destilirana voda ima baš kao i kišnica osobinu da prima u sebe sve ono s čim dođe u doticaj. Kad kišnica dospije na zemlju nije80 81
  • Mineralna voda iz mineralnih izvora. više m n o g o bolja od prirodne vode koja se već nalazi na zemlji. Postoje nebrojeni mineralni izvori čija voda sadrži suvišak jednog ili više mineralnih elemenata. Mine­ Slana voda ralne se vode stoljećima koriste u ljekovitim kupališti­ ma. Te su izvorske vode bez sumnje pomogle nekim Postoji morska i druga voda što sadrži sol koja nije ljudima, dok većini ljudi mogu često koristiti više psi­prikladna za piće ni za pripravljanje prehrambenih na­ hološki. Duh ima, kao što znate, jak utjecaj na tijelo.mirnica. Vjerujemo li dovoljno snažno u to da trebamo sum­ pornu kupku, tada ćemo se kupati u sumporastoj vodi i poslije otići kući s osjećajem zahvalnosti u sebi. Pi­ Promatrajte tvrdu vodu jenje sumporaste vode je najzad isto toliko štetno kao Postoji tvrda voda koja sadrži veoma mnogo kalci­ pijenje bilo koje prirodne vode. I sumporna se vodaj a , magnezija i drugih minerala. A k o se ta voda desti­ može međutim destilirati. lira u paru, ostaju svi minerali i druge supstancije kao talog na dnu posude za destilaciju. Kad para prođe Trebate li piti destiliranu vodu - ili ne?kroz rashladni sustav, postaje čistom, destiliranomvodom. Mnogi ljudi misle da se destilirana voda ne smije piti! M e k a voda Drugi kažu međutim da ako se nešto želi piti, tada bi to trebala biti samo destilirana voda! M e k a je voda isto tako puna minerala što ih je pri­mila u sebe tijekom svog doticaja sa zemljom i stije­nama. Na prvom su mjestu kalcij i magnezij. Koristi li Tko ima pravo?se meka voda kao piće ili za obradu prehrambenih na­mirnica, tada mineralni elementi prolaze kroz tijelo i Ni ma koliko čvrst argument neće zadrti, nerazbo­gotovo bez iznimke ostavljaju za sobom svoje taloge. riti duh uvjeriti više od površne tvrdnje! Nema na-Meka se voda može destilacijom lako pretvoriti u domjestka za iskustvo! Iskušajte sami i pijte 30 danačistu vodu bez minerala i drugih supstancija. 8382
  • samo destiliranu vodu kad god ožednite. Ali popijte la. Tko dakle kaže da destilirana voda ispire iz tijelanajmanje 3 do 4 čaše dnevno. Ustanovit ćete da uisti­ mineralne tvari, ima stoga pravo samo u tom pogle­nu postoji velika razlika između destilirane i prirodne du-, a to je ipak samo 50% istine. Destilirana voda nevode. Ljudi koji misle da se ne treba piti destilirana može otopiti odnosno isprati mineralne tvari koje suvoda, j e r ispire minerale iz tijela - , samo su 5 0 % u postale sastavnim dijelom tjelesnih stanica i tkiva.pravu. A tko savjetuje da se pije destilirana voda, taj je Ona uzima samo minerale iz prirodne vode koji su bili100% u pravu ... nataloženi u tijelu, jer su ih naše stanice odbacile. To su minerali što ih je prirodna voda na svom du­ gom putu primila u sebe iz stijena i zemlje. Mineralne Sto su činjenice? tvari što su bile odbačene od tjelesnih stanica nemaju vrijednosti za tijelo, naprotiv, radi se o otpadu što ga Taloži koji oblože dno lonca u kojemu se često destilirana voda uzima i zatim izbacuje iz tijela.kuha voda, vidljiv su dokaz za to da je para u oblikudestilirane vode napustila lonac, dok svi kruti sastojcivode zacementiraju njegovo dno. Može li destilirana voda izdvojiti kofein iz Iste te sastojine što su sadržane u prirodnoj vodi na šalice kave i dovesti do njegovog izbacivanja izisti se način talože u Vašem tijelu ako se radi o neisko- tijela? N E !ristivim anorganskim mineralima. Destilirana voda nema sposobnost izdvojiti loše supstancije koje su bile unijete u tijelo s lošom hra­ S a m o se neiskoristivi minerali ispiru iz tijela -, nom i pićem. Kad bi ona imala sposobnost izdvojiti ali ne i oni koji su sastavni dijelovi stanica i kofein iz brojnih šalica kave i izravno ga otpremiti u tkiva bubrege, da ga oni izbace iz tijela, tada se ljudi koji piju kavu ne bi uopće trebali zabrinjavati zbog šteta Stanice našega tijela ne mogu iskoristiti minerale što ih ona uzrokuje u njihovom tijelu. Milijuni ljudikoji su sadržani u prirodnoj vodi. Iz tog ih razloga sta­ svakodnevno piju kavu i ne misle ni trenutka na to danice odbacuju i tako oni čine rizični faktor u sustavu ona ometa rad jetre i bubrega, te oslabljuje rad srca.našeg krvotoka. Destilirana voda ima sposobnost primiti u sebe teneiskoristive minerale i putem bubrega izbaciti iz tije-84 85
  • A t o m se pridružuje atomu i tako se kalcij odstranjuje sve minerala i da je takva voda ravna de­ m o ž e nagomilati u m a s u tešku 120 kg stiliranoj, ja ne dijelim to mišljenje. A sada ću j o š nabrojati razne vrste vode: Želio bih Vas podsjetiti na riječi sjedne od prethod­ - prirodna (ili sirova) vodanih strana, gdje je bilo govora o 120 kg kalcija ili vap­ - tvrda vodana što tijekom godina prođu kroz čovjekovo tijelo ako - meka vodaon pije prirodnu vodu. Toliki teret kalcija ne možeostati neprimijećen, osobito onda ako zbog njega tipi - kuhana vodaVaše vlastito tijelo. Ako te tegobe nisu dovoljne da - kišnicapostanete p r i s t a š o m d e s t i l i r a n e v o d e , - voda koja nastaje topljenjem snijegatada bih volio znati što bi Vas j o š moglo navesti na to? (praktično kišnica)Čaša vode stoje popijete više puta na dan tijekom jed­ - filtrirana vodanog ili dva tjedna ili jedne ili dvije godine neće Vam - ionizirana vodazačepiti žile do te mjere da ćete teško oboljeti. Ne, dje­ - posve čista voda = destilirana vodalovanje je veoma sporo, iako ne i manje kumulativno.Jedna se sićušna čestica pridružuje drugoj, sve dok ne Ja želim biti siguran, te upotrebljavam samo čistu,bude prekasno da se j o š nešto učini protiv tog zla. parom destiliranu vodu.Ključ je problema u preventivi! Ne upotrebljavajteviše nedestiliranu vodu! Aktualni popis tvrtki koje prodaju aparate za destilaci­ ju možete na upit dobiti pri Ionizirana voda nije destilirana voda! servisu za čitatelje nakladne kuće Waldthausen u naklad­ Postoji "ionizirana" voda koja se označava kao de- noj kući Natura Viva G m b H ,mineralizirana. Pri tome se radi o postupku koji je su­ Postfach 1203, D-71256više kompliciran da bi se mogao objasniti u ovoj Wiel der Stadt (Faxknjizi. Postoje autoriteti koji kažu d a j e masa od um­ +49[0]7033/1380817, mail:jetne smole, kroz koju mora voda proteći, zapravo le­ info@naturavivaveiiag.de).glo bakterija. Iako se tvrdi da taj postupak "praktično"86 87
  • Četrnaesto poglavlje VODA U ČOVJEKU I U PRIRODI! Čovjek može živjeti bez zraka samo nekoliko mi­nuta. Bez vode može čovjek živjeti samo 3 do 4 dana,u određenim okolnostima i uvjetima može preživjetijedan ili dva tjedna. Ljudi su u pustinji umrli za dva ilitri dana ako im nije bilo moguće pribaviti kap vode zapiće. Na takvim područjima nema dovoljno vlage čakni u noćnoj atmosferi. Što čini voda u Vašem tijelu? Ljudsko se tijelo sastoji 60 do 75 posto od vode. Toje čista destilirana voda. Ona sadrži samo sastojke štoih prenosi, dakle hranu za tijelo ili otpad koji se putemorgana izlučivanja treba izbaciti iz tijela. 89
  • Proizvodi od žitarica, kao što su kruh, pecivo, prostranih površina mora, jezera, rijeka itd. To je de­ kolači itd., isušuju čovjeka stilirana voda. To je uistinu krv života naše zemlje. Najviše je isušenih ljudi među o n i m a koji žive odprerađenih namirnica, kruha i mesa, ako piju premalo 100 g vlakana u biljnom svijetu trebaju 60vode, s iznimkom možda svoje kave ili čaja ili "Soft litara vode da bi mogla rasti!Drink sa". Proizvodi od žitarica sadrže većinom s a m o oko Biljni svijet čini najveći dio proizvoda na zemlji. U7 - 1 3 % vode. Prosječni sadržaj vode u kruhu iznosi svom prirodnom, prijesnom stanju sastoje se povrće,samo 30-40%. salate, voće, orasi i sjemenke - koji su predodređeni za ljude -, te zrnje, trava i sijeno između 6 0 - 9 5 % od vode. To je čista destilirana voda. Biljni svijet treba ti­ Sve biljke sadrže destiliranu vodu j e k o m rasta prosječno 60 litara vode za samo 100 g biljnih vlakana. Jeste li već razmišljali koliko je vode potrebno da Vjerovali Vi to ili ne - da bi izraslo 50 kg bilja p o ­bi biljke mogle rasti? trebno je 80.000 litara vode. Pođite na selo i pogledajte oko sebe. Primijetit ćete Razmislite! Bog, Svemogući, daje dakle između da praktično sve na zemlji ima vodu u svom tijelu ili 75 do 80.000 litara vode da bi čovjeku darovao 50 kg svojoj biljnoj građi. Svaka travka, svaki grm, svaka povrća i oća. biljka, svako drvo sastoji se 5 0 - 9 5 % od vode. To je de­ stilirana voda, voda iz atmosfere i drugih izvora, koju biljka automatski destilira na prirodan način. Iz kori­ Vi biste trebali svakodnevno izlučiti iz svogj e n a rastu klice i mladice iz tla u atmosferu i biljka od­ tijela 4 litre vode! mah počne prikupljati i destilirati vodu iz zemlje i zraka. Ljudsko tijelo treba izlučiti oko 3,5 - 4 litre tekućine ili vlage kroz pore na koži ili putem drugih Bez vode bi zemlja propala! Pogledajte uvis i ot­ organa izlučivanja, da bi se spriječilo prekomjernokrit ćete d a j e nebo puno vlage, iako ju ne možete vid­ gomilanje otpadnih proizvoda. Tijelo bi se bez obnav­jeti kao vodu. Nevidljiva vlaga potječe od isparavanja ljanja ubrzo isušilo. Ovdje neću spominjati tegobe što90 91
  • se javljaju zbog pomanjkanja vode i oslabljuju tijelo. Rijetko se poklanja pozornost količini vode što se pri­ Promatrajte zadivljujući način na koji je Vaše tijelo ma hranom i pićem. Tom bi se problemu vode trebala u stanju svojim sposobnostima samo sebi pribaviti svakodnevno poklanjati osobita pozornost. Svakog određenu količinu vode, vlastitu destiliranu vodu, i to biste dana trebali uzeti u sebe dovoljno tekućine da za­ oksidacijom šećera, masti i bjelančevina. Oksidacija dovoljite potrebe svog organizma, kako bi on m o g a o 100 g masti našega tijela donosi primjerice 100 ml normalno funkcionirati. vode. Jeste li znali da se Vi 7 0 % sastojite od vode? Ne bojte se staračkih tegoba - pijte biljne sokove Pijenje vode nema samo svrhu utažiti žeđ. Voda je Svako je povrće i voće puno organske destilirane glavni sastavni dio tijela. Više je od 7 0 % tijela destili­vode i ti su sokovi osobito dragocjeni. Sokove prima rana voda. Nasuprot tome sadrži tijelo samo oko 5 li­organizam veoma brzo. Za zdravlje tijela važno je po­ tara krvi.piti najmanje pola do jedne litre parom destilirane Voda u ljudskom tijelu mora bezuvjetno biti desti­vode i dodatno piti svježe, prijesne sokove povrća i lirana voda, jer je destilirana voda u stanju uzeti u sebevoća. O tome čitajte i u mojoj knjizi "Svježi sokovi od mnoge nečistoće koje se nalaze u tijelu u krutom ilivoća i povrća". tekućem stanju i dovesti do njihovog izbacivanja pu­ tem bubrega. I Vaše tijelo proizvodi vodu! Voda održava podjednaku temperaturu Vašeg tijela pri vrućini i hladnoći Uistinu m o r a m o biti zahvalni našem svemogućemBogu za divnu i čudesnu anatomiju kojom nas je o b ­ Voda je u Vašem tijelu potrebna da bi tijelodario. Pomislite samo na jedinstveni rad Vašeg tijela, održavala na najprikladnijoj temperaturi. To se po­kako bi spriječilo da ga uništite. Sve je to za Vas, a Viniste toga ni najmanje svjesni! stiže putem kontrolnog temperaturnog mehanizma u području mozga, pomoću skupine vlakana poznatih92 93
  • Mnogi ljudi smatraju vodu nečim što je samo popod imenom hipotalamus. J o š će biti riječi o tim žli­jezdama sličnim organima. sebi razumljivo kad su žedni ili pripravljaju jela. Voda je tako opća roba da joj rijetko tko posvećuje svoje mi­ sli dokle god je raspoloživa. Vlada li međutim djelo­ Sto bi učinila žena kad ne bi imala dovoljno mična ili čak potpuna oskudica vode - bilo to zbog vode da može briznuti u plač? nekog nesretnog slučaja ili zbog događanja u prirodi -, tada tek malo ljudi zna koliko je vode u skrivenom Voda je potrebna pri Vašim procesima disanja. Vi obliku sadržano u svježem povrću i prijesnom voću.znate kako je neugodno kad su Vam nozdrve tako suheda su nadražene, dok Vam s druge strane smeta kad suVam nozdrve premokre zbog prekomjerne vlažnosti. Voda Vam daje toplinu i energijuIsto bi tako nedostatak vode u suznim žlijezdamapraktično onemogućio ženi da pod emocionalnim Želite li imati toplinu i energiju, trebate destiliranustresom plače. To bi svakako bilo pogubno u nekim vodu. Hrana s t o j e unesete u sebe čini za Vas više odprilikama! No mnogo je važnije da manjak suzne same opskrbe stanice Vašeg tijela. Toplinu i energijutekućine izaziva veoma brzo ozbiljna oštećenja oka, dobivate ako jedete ispravnu hranu. Uzmite u obzir dakako u žena tako i u muškaraca. se 2 5 % toplinskih vrijednosti hrane koju ste pojeli po­ troši znojenjem kroz pore Vaše kože i Vašim disanjem plućima. Već samo to isparivanje izbaci do jedne litre Jedite voće, salate i povrće vode iz Vašeg tijela. Gubitak vode kroz pore Vaše kože veći je pri Od velike je važnosti porijeklo vode. Već sam na­ vrućem vremenu i onda kad vršite naporan tjelesni radglasio d a j e destilirana voda životno važna. U sokovi­ pri kojemu se gubi mnogo znoja. Pri jakom znojenjuma svježeg, prijesnog povrća, voća i salatama ne može tijelo lako izgubiti čak oko 4 litre vode u j e d n o mnalazimo samo čistu vodu, već i hranu koja temeljito i satu.brzo na najbolji način prehranjuje stanice tijela. Zah­valjujući tome postići ćete sjajno zdravlje i nećetetrpjeti od gubitka energije i vitalnosti. 9594
  • K a k o gubite vodu iz svog tijela? Neovisno o gubitku vode znojenjem može doći do gubitka prosječno j o š 2 do 3 litre vode tijekom 24 sata izlučivanjem tekućina putem bubrega i izmetina pro- bavnih organa. Petneaesto poglavlje Pri prekomjernom unošenju napitaka u tijelo odgo­ varajuće je veća i izlučena količina tekućine. To je osobito slučaj kad se pije pivo u većoj količini. ŽLIJEZDE SLINOVNICE Žlijezde slinovnice u Vašim ustima trebaju neprestano vodu Među mnogim funkcijama pri kojima tijelo nepre­ stano treba vodu ne smije se previdjeti žlijezde slinov­ nice. Bez njih ne biste bili u stanju probavljati svoju hranu. Usta bi Vam bila tako suha da biste izgubili ra­ zum. Postoje tri vrste žlijezda slinovnica i trebali biste se upoznati s njima, kako biste razumjeli na koji se način održava ispravna ravnoteža vode u Vašem tijelu. Podušne žlijezde slinovnice nalaze se u obrazima. Potčeljusne slinovnice (mandibula znači donja vilica) nalaze se u stražnjem području usta ispod Vaše donje čeljusti.96 97
  • Donje podjezične slinovnice (lingua je jezik) nala­ze se ispod Vašeg jezika. Pogledajte priloženu skicu. Osim žlijezda slinovnica ima i sam jezik žlijezde sporama koje se na površini otvaraju. To su "serozne"žlijezde ("serozan" znači vodnjikav), a uz to postoje i" m u k o z n e " žlijezde (sluzne žlijezde) na gornjoj stranijezika i miješane žlijezde na donjoj površini. Razliku­j e m o serozne i mukozne žlijezde. Serozne žlijezde imaju više vodunjavu izlučevinu, mukozne žlijezdesluzavu izlučevinu, a miješane imaju serozne i mu­kozne udjele. Žlijezde slinovnice su aktivne pri procesima pro­bave hrane i pića. Jezične su žlijezde međutim nepre­stano aktivne, kako bi održale vlažnima usta i jezik. Cjelokupno izlučivanje tekućine iz tijela iznosioko 1 Vi litre tijekom 24 sata. Trebalo bi Vam postatijasno koliko je važno upotrebljavati čistu vodu!Možete li zamisliti kakav bi okus u ustima izazivalonakupljanje kalcija (vapna) kad ne bi neupotrebljiviminerali bili potpuno izbacivani iz Vašeg tijela? Žlijezde slinovnice Odakle te žlijezde dobivaju neprestano svoju vodu? Žlijezde slinovnice izlučuju slinu, da bi pokrenule probavni Da, odakle te žlijezde primaju svoju vlagu? Iz de­ proces. Postoje druge žlijezde na gornjoj i donjoj strani jezika,stilirane vode koja uvijek kola Vašim tijelom, iz zaliha čiji je zadatak neprestano održavati vlažnima jezik i usta.vode u Vašem tijelu! (Budući da na ovoj slici nije prikazan jezik, ne mogu se prikazan te posebne žlijezde.)98 99
  • Sve te žlijezde trebaju oko 1 Vi litre dnevno. Ako nema do­ voljno vode ili je ona onečišćena, mobe se uslijed toga javiti suhoća jezika i usta. Jezik i usta mogu postati neugodno suhima. Slina je osim toga tako nedostatna da ne može udovoljiti počet­ noj fazi probave. Posljedica toga mogu biti srčane boli, probavne smetnje itd. Od velike je važnosti brižljiv izbor svih napitaka! Šesnaesto poglavlje POHRANJIVANJE VODE U VAŠEM TIJELU Voda u Vašim mišićima Pohranjivanje vode u tijelu iznosi na vidjelo jedan veoma zanimljiv problem. Oko 15-16% vode pohran­ jene u tijelu nalazi se u mišićima. Ako se mišići isuše, omlohave. Ako postoji pomanjkanje vode u mišićima i ako je voda u krvotoku sklona taložiti u mišićima ot­ pad od neupotrebljivih minerala, tada mogu iz toga proizići veoma bolne tegobe pri tjelesnom kretanju. Kretanje potiče mišiće na rastezanje i stezanje. Postoji li isušenost zajedno sa stranim supstancijama (poput otpada kalcija i magnezija), tada mogu biti posljedice grčevi mišića, boli, muke, patnje. Meso stvara mokraćnu kiselinu u tijelu! Postoji još jedan neprijatelj za naše mišiće, a to je mokraćna kiselina koja izaziva bolne tegobe u po-100 101
  • dručjima mišića. Odakle dolazi mokraćna kiselina? ju potrebno je imati pravu ravnotežu između vode iOna je konačni proizvod prekomjernog konzumiranja masti. Nedostatak vode ili njezina loša kakvoća imamesa i mesnih proizvoda. Probavljanje mesa uzrokuje dubokosežni učinak na kakvoću kože. Pijenje dovol­stvaranje mokraćne kiseline. Mišići imaju - do jnih količina destilirane vode može biti velika pomoćodređene točke - osobitu sklonost mokraćnoj kiselini. da se koža održi čistom i zdravom. Pijenje sokova odSto se tiče mokraćne kiseline imaju mišići granicu to­ povrća predstavlja najbolju prehranu što samje m o ­lerancije do koje je mogu primati bez ozbiljnih poslje­ gao naći da bi se očuvala ljepota kože.dica. Kad se dosegne i prijeđe ta granica tolerancije,tada stvara mokraćna kiselina veoma sitne, oštre kri­stale koji bodu u živce. Možda to treba upozoriti žrtvui pokazati d a j e kriva s t o j e postala čovjekom mesoje­dom. Ti oštri kristali mokraćne kiseline nisu nešto štose smije shvatiti odviše lakomisleno ili zanemariti.Ako se oni zanemare, bit će žrtva kažnjena bolestimapoput reumatizma, upala živaca i sličnim. Ljude kojine jedu meso ne muče nikada bolesti izazvane mok­raćnom kiselinom. No ni vegetarijanci nisu zaštićeniod bolesti koje nastaju zbog taloženja otpada kalcija imagnezija što se tijekom godina nakuplja u venama iarterijama. Taloži tih elemenata iz prirodne vode kojase upotrebljavala kao piće ili za pripravljanje napitakaostavljaju svoje znakove u kasnijim godinama, uzro­kujući i mišićne tegobe. I koža je vodospremnik Voda se sabire i pohranjuje u koži, i to u količinamaod oko 10-15%. Da bi se koža održala u dobrom stan-102 103
  • Sedamnaesto poglavlje NEŠTO O MRKVINOM SOKU Mrkvin je sok blagodat za zdravlje ljudi Više od pola stoljeća pio sam svakodnevno mrkvin sok - većinom pola litre. Soku mrkve izravno pripisu­j e m svoje sjajno zdravlje i dobru strukturu svoje kože. Kad sam počeo piti mrkvin sok, poprimila je mojakoža neko vrijeme narančasto žutu boju. Otkrio samdaje to bilo uzrokovano procesom čišćenja moje jetre,jer je ona baš tada bila u veoma lošem stanju. Ta jeobojenost međutim poslije nekoliko mjeseci nestala ikoža mi je bila bolja i čišća nego ikada prije. Tijekomproteklog pola stoljeća pile su stalno mrkvin soktisuće i tisuće, ako ne milijuni ljudi, a da se po m o m esaznanju nije nikada javio ni jedan jedini štetniučinak. 105
  • Poznato je da novine iznose krive informacije! To sada i ovdje naglašavam, j e r su neki novinari kritizirali pijenje mrkvinog soka i sumnjali u njegove blagotvorne učinke, iako su ih doživjeli milijuni ljudi Osamnaesto poglavlje u čitavom svijetu. Ta glupa blebetanja izazivaju zbun­jenost u duhu ljudi koji ozbiljno nastoje poboljšati svoje zdravlje i svoju životnu sudbinu. Tko sumnja u SMRTONOSNI KLOR vrijednost sokova prijesnog povrća kao sredstva zaočuvanje i ponovno stjecanje zdravlja, energije i vital­nosti, sigurno nema nikakvog iskustva. N e m a nadom-jestka za iskustvo. Bilo bi dakle daleko bolje kad bi ti U modernim se povijesnim kronikama gotovo nenovinari najprije proveli šestomjesečnu kuru sa soko­ spominju pojedinosti o klornom plinu koji se upotreb­vima prijesnog povrća. ljavao u Prvom svjetskom ratu. Nebrojeni su vojnici i Moja knjiga "Svježi sokovi od voća i povrća " te­ 2 civili dočekali završetak rata kao olupine, jer su im or­melji se na dugogodišnjem iskustvu i njome se rado gani bili spaljeni klomim plinom.služe nebrojeni ljudi širom svijeta, provodeći uspješ­no u praksu savjete koji se tamo daju. Klorni plin ubija u ratu neprijatelja, a u miru građanina! Kad je rat prošao bio je klor upotrebljavan za ubi­ janje klica u našoj vodi za piće. Zamisao da se na svim vodoopskrbnim mjestima dodaje vodi klor bila je dak­ le rođena i provođena. Svrha je bila usmrćivanje bak­ terija.2 Tu i druge autorove knjige na hrvatskom mogu se naručiti na adresu: Knjižnica UPT, 31400 Đakovo, pp 51, tel. 031/811-774 107106
  • Klor plus životinjska mast = arterioskleroza Spoj klora (u kloriranoj vodi) kombiniranog saživotinjskim mastima, koji se uzima s hranom, izazivastvaranje gumaste supstancije u arterijama. Tvorba tegumaste supstancije neprestano se nastavlja dokle Devetnaesto poglavljegod čovjek s hranom i pićem dalje uzima u sebe tajopasni spoj. Ako je to previše uznapredovalo, nemaviše mogućnosti da se te tegobe poprave. Te gumaste VEZIVNO TKIVOnakupine u arterijama uzrokuju srčane tegobe kao naj­manje upozorenje. Zatim se razvija arterioskleroza isve se okonča na pogrebu. Popije li se velika količina prirodne vode, osjetno se smanji osmotski tlak kroz vezivno tkivo, radi čega Gdje je rješenje problema? dolazi do smetnji funkcija i aktivnosti u dotičnim po­ dručjima. Taj poremećaj pri osmotskom tlaku može Odgovor je jednostavan. Kad para napusti aparat potjecati od mineralnih sastojaka vode ili od prekom­za destilaciju, tada u toj destiliranoj vodi nema ni klo­ jernog uzimanja kuhinjske soli ili i od hrane bogatera ni minerala ni drugih otrova. škrobom i šećerom. Vezivna su tkiva kožice različite finoće koje tvore membranu čija je golema rastezlji­ vost daleko veća nego što to čovjek može zamisliti. Iako ne raspolažem aktualnim brojkama za točnu procjenu, čini mi se da bi sva vezivna tkiva tijela, kad bi bila odvojeno rasprostrta na podu, prekrila više sto­ tina kvadratnih kilometara. Auto mog prijatelja dobio je srčani napadaj! Početkom ove godine odlučio je jedan moj prijatelj otputovati sa svojom ženom. Njihov put na sjever Ari-108 109
  • zone vodio ih je kroz grad Williams (2.300 m nadmor­ ske visine) u mjesto Flagstaff, udaljenost od oko 80 Vezivna su tkiva najveći filtracijski "uređaji" kilometara. Na pola puta za Flagstaff zadesila ih je na svijetu žestoka snježna vijavica. Zena je sjedila za volanom i otprilike na pola puta za Flagstaff dobio je motor nji­ Svaka kap vode, limfe i krvi koja kola u tijelu filtri­ hovog auta srčani napadaj. Da, motor je imao srčane ra se pomoću tih vezivnih tkiva. Sva se hrana što je tegobe! Moj je prijatelj rekao svojoj ženi da skrene uz pojedite filtrira pomoću vezivnih tkiva, prije nego što rub ceste. Zatim je on vozio auto brzinom od oko 25 njezini sastojci dospiju do stanica kojima su namijen­ kilometara na sat, oprezno i štedeći motor, dok napo­ jeni. Ako se vezivna tkiva takvim filtriranjem začepe kon nisu stigli u Flagstaff. Tamo se on uputio ravno u kalcijem, škrobom bijelog brašna i drugim nepodnoš­ automehaničarsku radionicu. Objasnio je majstoru da ljivim supstancijama, tada ta blokirana područja zada­ bi po njegovom mišljenju m o g a o biti začepljen ben­ ju teškoće. zinski filtar. Majstor je izvadio stari filtar i nadomje­ stio ga čistim, novim. Tada je auto besprijekorno radio Rafinirane prehrambene namirnice i oni su mogli otputovati dalje. On mi je pričao da p o ­ sprečavaju procese filtriranja! slije više nisu imali nikakvih problema. Njegova je di­ Nečistoće što s vodom i krvi kolaju tijelom zlotvorij a g n o z a bila dakle točna. Taj se filtar m o ž e usporediti su koji začepljuju mikroskopski sitne rupice filtarskih sa samo jednim sićušnim djelićem vezivnog tkiva. membrana. Prehrambene namirnice, kao na primjerOni su kupili novi filtar koji je bio ugrađen za nekoli­ koncentrirana brašna, škrobi i šećeri - uz već spomin­ko minuta. No ako Vi doživite srčani napadaj, ne jani kalcij u vodi - , što oduzimaju životnu snagu,možete vezivno tkivo ni za koju cijenu nadomjestiti mogu dati svoj udio pri začepljenju prolaza kroz ve­novim. Šteta koja pritom nastane ne m o ž e se više po­ zivna tkiva. To je važno zapamtiti jer ne m o ž e m opraviti. U vremenskom razdoblju od 40 ili 50 godina samo kalcij, magnezij itd. što se nalaze u vodi, smatra­mogu se zbog pijenja prirodne vode koja sadrži mine­ ti odgovornima za te smetnje. Pogrešni sastav hranerale, stvoriti veoma obilni taloži kalcija (vapna) i ma­ (vidi i "Tablicu kombiniranja živežnih namirnica"* ilignezija. Takvo gomilanje kalcija može blokirati knjigu "Fit furs Leben" autora Harveya i Marilynmnoga filtarska mjesta u vezivnim tkivima, isto tako uvenama i arterijama. * m o ž e se nabaviti pri nakladnoj kući Waldthauscn - Verlag u veličini od 30 x 42 c m , pod njemačkim naslovom "Lebensmittelkombination- stabelle"110 111
  • na tkiva, a osobito vene i arterije. Primjeri su te vrste Diamond) može biti zlotvor baš kao već spomenuti proširene vene, začepljenja koronarnih arterija, što proizvodi što sadrže škrob i šećer kao predstavnike izaziva srčane napadaje itd. ugljikohidrata. Postoje hranjive, vrijedne, ali i pogreš­ ne vrste ugljikohidrata. Pogrešni ugljikohidrati izazi­ vaju međutim često apetit, a da zapravo nemaju Koje zadatke ima vezivno tkivo? potrebnu kakvoću za čovjeka ni vrijednost za njegovo zdravlje. Zadatak je vezivnog tkiva da obavija, podupire i zaštićuje organe. Vezivna se tkiva sastoje od membra­ na koje tvore masna tkiva, pigmentna tkiva, stjenke Koji su ugljikohidrati za čovjeka podnosivi, krvnih žila, potporne membrane organa kao što su j e ­ iskoristivi, korisni? tra, bubrezi, muda itd. Ona sudjeluju i pri staničnoj iz­ mjeni tvari. Ugljikohidrati koji se mogu sa sigurnošću smatrati Neka vezivna tkiva imaju stanice za spremanje ma­prehrambeno važnim živežnim namirnicama j e s u sti. Napune li se te "masne stanice" masnim supstanci­povrće, salate i voće, krumpir, grah, leća, grašak, žita­ jama, stvaraju membrane što su poznate kao masnorice a k o se jedu prijesni, a u slučaju graha, graška, leće tkivo.i žitarica ako su izdanci (klice odnosno mahune). Vezivna tkiva tvore strukturu rožnice oka. Ona Ugljikohidratima sadržanim u "rafiranim" preh­ oblikuju i vanjsku moždanu ovojnicu, te membranerambenim namirnicama oduzeta je njihova hranjivost. kralježnice. Svaki pojedini djelić vezivnog tkiva sud­P o m o ć u njih ne može se postići cilj, dobro zdravlje. jeluje u filtraciji vode. To je razlog zastoje vrsta i kak­ voća vode tako važna. Sto nije u redu pri "rafiniranim" Jasno je dakle da nema bolje vode koju biste trebali p r e h r a m b e n i m namirnicama? upotrebljavati nego s t o j e destilirana voda. To je raz­ log i za moju veoma detaljnu pismenu znanstvenu Postupak rafiniranja sastoji se zapravo u odstranji­ obradu teme "Vezivno tkivo".vanju vrijednih dijelova iz hrane. Drugim riječima, iz Pretpostavljam da cijenite svoje zdravlje i da stogatakvih je prehrambenih namirnica izvučeno odnosno ne želite svojim učešćem j o š povećati golem broj pre­uklonjeno sve ono što im daje pravu prehrambenu vri­ rano ostarjelih ljudi koji još čekaju samo smrt. Nisamjednost. Ti su "rafinirani" proizvodi ugljikohidrati li u pravu?koji nisu topljivi u vodi i koji stoga lako začepe veziv- 113112
  • Ne m o ž e se predvidjeti gdje će i kada kalcij začepiti te filtere! Površina vezivnih tkiva toliko je velika da bi bilo posve nemoguće pogoditi gdje bi se filtracijski proces mogao blokirati. Najugroženija i time najčešće Dvadeseto poglavlje pogođena mjesta su vene i arterije, j e r tamo nepresta­ no protječu tekućine kroz svaki dio tih kanala, te lakoone moraju nositi glavni teret tog prometa. Sjetite se VAŠE ŽLIJEZDE TREBAJUda u s v o m tijelu posjedujete 50-80 litara vode, iako u DESTILIRANU VODU njemu imate samo oko 5 litara krvi. Pazite na vodu štoje dajete svom tijelu ako pridajete vrijednost dobrom Poznajete li svoje endokrinezdravlju. žlijezde? Ja tvrdim da su Vaše endokrine žlijezde, Vaše žli­ jezde s unutarnjim lučenjem (to znači s izlučivanjem u krvotok^ daleko najvažniji i najvitalniji organi u Va­ šem tijeiti. Bez mnogo znanja o našoj anatomiji možete satima s velikom korišću proučavati tablicu s pregledom endokrinih žlijezda što sam je sastavio i prikazao. Po mome mišljenju možete proučiti svaku pojedi­ nu knjigu o temi žlijezda stoje imam u svojoj bibliote­ ci - među njima knjižurine od 400 i 500 strana -, a da ipak ne dobijete tako jasnu sliku kao kad nekoliko mi­ P r e g l e d n a tablica "Endokrine žlijezde" m o ž e se nabavili u veličini 30 x 42 nuta promatrate slikovitu studiju moje tablice endok­cm pri n a k l a d n o j kući Waidthauscn Verlag. rinih žlijezda.114 115
  • Područja žlijezda Dvadesetprvo poglavlje HIPOTALAMUS Postoji organ među žlijezdama koji je sačinjen od skupine vlakana, a nalazi se u srednjem mozgu. Taj je organ poznat po imenom hipotalamus. Iako hipotala- mus nije endokrina žlijezda, može se smatrati gospo­ darom endokrinih žlijezda. On se nalazi točno iznad hipofize i točno ispod talamusa, a ima vezu sa svim žlijezdama u tijelu. On podešava, nadzire, potiče ili usporava rad ove ili one žlijezde i tako ima izravni ut­ jecaj praktično na sve aktivnosti u ljudskom tijelu. Ravnoteža u vodnom režimu tijela od izvanredne je važnosti Nadzor vode u sustavu veoma je važan, jer je od presudnog značenja da se tekućine tijela održavaju u ravnoteži. Ravnoteža znači da postoji prava podešenost između primanja tekućine, njezinog pravilnog raspo- 117
  • Pri hladnom vremenu djeluju živčani impulsi tako ređivanja u tijelu i izlučivanja vode. Jedan je od zada­ da se brojne pore na koži zatvaraju i da se istodobno taka hipotalamusa da za Vas preuzima te aktivnosti. povisuje temperaturni faktor u optoku krvi. To potiče Za to je dakako predviđena najbolja raspoloživa voda čovjeka da poveća toplinu vlastite peći - kako se to za Vaše tijelo koja ne šteti radu Vaših žlijezda. kaže! Pri vrućem se vremenu daje međutim druga se­ Destilirana voda rješava sve probleme i mjerodav­ rija impulsa koji otvaraju pore i vlaga nakvasi kožu. na je za zdravlje našeg tijela. Isparavanjem vlage iz kože postiže se ugodno hlađenje tijela. Ti impulsi potiču živčane aktivnosti. Živci imaju neprestani protok moždane tekućine kroz Izlučivanje vode iz tijela treba biti pod njih. Ovo posljednje ovisi o kakvoći tjelesne tekućine. nadzorom Mokraćni bi mjehur bez nadzirane regulacije Jeste li gladni?izlučivao toliko tekućina da čovjek ne bi mogao nor­ To Vam kaže Vaš hipotalamus!malno funkcionirati, te bi za kratko vrijeme dehidri­rao. Glad i tek su dva posve različita osjećaja, ali oba Hipotalamus vrši taj nadzor i to preko hipofize. Pri podliježu upravljanju hipotalamusa. A k o su stanice itom procesu ima važan utjecaj kakvoća vode u tijelu. tkiva Vašeg tijela bili aktivni, trebaju obnovu iTo je nešto što nikada ne uzimate u obzir kad ste osvježenje. Poticaj za to dolazi od hipotalamusa, timežedni. što on šalje impulse probavnim organima i žlijezda­ ma. Apetit međutim "zvoni na drugo zvonce". U tom Jeste li se kada osjećali prevruće ili prehladno? slučaju elementi želje u mozgu tjeraju hipotalamus na sugestivnu aktivnost jedenja i pijenja. Debljina je ri­ Zimi kad je hladno, j e ž i m o se. Ljeti, kad je jako jetko rezultat gladi, već je povezana s reakcijom hipo­vruće i vlažno, znojimo se. Z a s t o j e to tako? Odgovor: talamusa na želje teka. Tako dakle m o ž e m o razumjetiregulacija temperature! Kod kuće, u uredu ili u tvorni­ zašto je tek (ili to m o ž e biti) pod kontrolom volje ilici imamo termostate koji automatski kontroliraju tem­ snage volje.peraturu. U Vašem tijelu predstavlja hipotalamusmehanizam regulacije temperature. 119118
  • Vaš mozak sluša zapovijedi što dolaze od Pobrinite se na vrijeme za to da ne obolite hipotalamusa zbog vapnenih taloga u Vašem tijelu Potrebe tijela s obzirom na krvotok i krvni tlak po­ Budući da su milijarde i milijarde ljudi tisućamadliježu neprestanoj promjeni. Regulacija krvnog tlaka godina preživljavale pijenje normalne vode, nije se ni­ne s a m o da obuhvaća djelatnost srca, već je ona pod kada pravi razlog njihovog često preuranjenog staren­utjecajem hipotalamusa. ja i umiranja pripisivao vapnenim talozima u A k o ste u vrijeme svog školovanja učili anatomiju, njihovom tijelu. Danas imamo međutim čvrste razlo­ tada znate da dilatacija (rastezanje) i stezanje Vaših ge pretpostaviti da je uzrok bio upravo u tome.krvnih žila predstavlja veoma važan proces za No nema razloga za uzrujavanje! Ljudi vjeruju daočuvanje pravilne ravnoteže krvnog tlaka u Vašem su­ ljudski život iznosi 3 puta 20 plus 10 godina. Zato mi­stavu. Količina i kakvoća vode u Vašoj krvi ima velik sle: "Čemu se radi toga zabrinjavati?"utjecaj na stanje Vašeg zdravlja. Nadbubrežne žlijez­ Ja se osobno ne slažem s tim motom. Uvijek radijede obavljaju velik dio tih procesa, ali one same podli­ "igram na sigurnu kartu"! Stoga će se moje uzimanjeježu utjecaju hipotalamusa. Tako dakle ima kakvoća tekućina - dokle god ga budem mogao imati pod nad­vode u Vašem tijelu djelovanje na čitav žljezdani su­ zorom - sastojati do kraja mog života u tome da u sebestav. uzimam svježe, prijesno povrće i voće (koje sadrži pravu, destiliranu vodu) i da osim toga pijem toliko destilirane vode koliko smatram da m i j e potrebno. Kalcij (vapno) iz normalne vode m o ž e opterećivati Vaše žlijezde Hipotalamus je povezan sa svim Vašim Uvijek je najsigurnije piti destiliranu vodu. Budući tjelesnim i duševnim sposobnostimada normalna voda može unijeli u Vaš krvotok naslagekalcija i drugih minerala, mogu oni tada naći svoj put Pri svojim istraživanjima sa svrhom pronalaženjau sustav endokrinih žlijezda, što m o ž e imati pogubne svih povezanosti hipotalamusa s tjelesnim i duševnimposljedice koje se međutim možda nikada ne pripisuju aktivnostima tijela, nije mi uspjelo otkriti ni jedan j e ­nepoželjnim mineralima kao uzroku. dini slučaj gdje hipotalamus ne vrši izravni ili neizrav­ ni utjecaj. Iz toga slijedi logični zaključak d a j e hrana,120 121
  • bilo u tekućem ili krutom obliku, od životno važnogznačenja za sve što se tiče zdravlja, energije, životnesnage, vitalnosti i dugovječnosti. Hranu bismo prematome trebali birati i jesti onakvu kakvu n a n i j e darujepriroda. Pogledajte kasnije u nastavku slikovni prikaz"Utjecaj žlijezda na organe tijela". Moći dobro zaspati - ili patiti od nesanice? A k o ležite budni i muči Vas grozna glavobolja, astrah narušava Vaš mir, tada na trenutak sjednite u kre­vetu i mislite na to da nešto smeta Vašem hipotalamu-su. To je kontrolni mehanizam koji Vam daje daspavate i da se budite. Jeste li kada bili mrzovoljni, ljutiti, gnjevni? Dok se solarni pleksus pri Vašem ošitu gleda kaosjedište emocija, s tim su procesima j e d n a k o tako po­vezane nadbubrežne žlijezde i štitnjača. Unatoč sve­mu tome pravo je sjedište emocionalnih zbivanja Vašhipotalamus. Neka Vam to bude jasno kad Vaše e m o ­cije počnu dobivati prevlast nad Vama na stjecanjuunutarnjeg mira. To kontrolno djelovanje na hipotala­mus ne događa se samo ispravnom hranom što je j e d e ­te i ispravnim pićima što ih pijete, već i zalaganjemVašeg duha i snage Vaše volje.122
  • Dvadesetdrugo poglavlje HIPOFIZA Hipofiza je žlijezda koja se nalazi točno ispod hi­potalamusa. Ona proizvodi hormon koji utječe na re­gulaciju sadržaja vode u tijelu, a poznat je kaoantidiuretički hormon čija je životno važna funkcijatoliko značajna da njegovo pomanjkanje ili potpuninedostatak izaziva neugodnu bolest "diabetes insipi­dus". Kad se iz vena i arterija uzimaju tekućine i u njimasadržane supstancije, tada se to događa procesomosmoze pri mikroskopski sitnim kapilarama u stjen-kama krvnih žila, kako bi tada te tekućine mogle bitiraspodijeljene na za to predviđena mjesta. Osmoza jeprolaženje tekućina, koncentriranih otopina i parakroz membrane ili kožice. Očigledno je ravnotežavode u krvi i u limfi od najveće važnosti za stanjetekućina, krvi i limfe. Svaka blokada ili zapreka prislobodnom protoku dovodi do privremenog, ako netrajnog začepljenja krvnih žila. To može biti čak 125
  • smrtonosno. Milijarde ljudi umrle su zato što su pili Hipofiza ima opsežno i mnogostruko područje za­ normalnu vodu, a da nikom nije postalo jasno kako je dataka. zlotvor odnosno krivac bilo vapno sadržano u vodi. I danas međutim piju milijarde ljudi redovito nor­ malnu vodu, a živi su i naoko zdravi. Čemu se dakle Funkcije hipofize opsežne su i raznolike zabrinjavati? - Zar ne želite misliti na vlastitu budućnost? Radi se o Vašem tijelu i Vašem životu! One su prije svega povezane s upravljanjem Samo činite dalje tako, činite što želite! opskrbom krvlju do srca, do jetre, do štitnjače, do guš­ terače, do nadbubrežnih žlijezda, do kostiju i do spol­ nih žlijezda, jajnika i muda. Neka Vam postane j a s n o Hipofiza ne m o ž e izabrati vrstu vode. da Vaše tijelo posjeduje samo 5 litara krvi, dok voda To je prepušteno Vama s a m i m a ! sadržana u njemu čini oko 7 0 % Vaše cjelokupne tjele­ sne težine. Drugim riječima, ako je Vaša težina 70 kg, Hipofiza radi više ili manje automatski unutar po­ tada sadrži Vaše tijelo oko 50 litara vode. dručja svojih funkcija. Ona nije u stanju razlikovali Ako su te procjene točne, tada je moguće da su sva­ između onečišćene i destilirane vode. Popije li netko ki pojedini muškarac i/ili svaka pojedina žena koji su veliku količinu tekućine, više nego što to inače čini, tijekom posljednjih 4.200 godina umrli prije postizan­ tada idu živčani impulsi od hipotalamusa u hipofizu, ja dobi od 120 godina, možda umrli zbog toga što su da bi se o d m a h sredilo to stanje velike količine se krvne žile začepile uslijed neupotrebljivih minerala tekućine. Ako su tekućine oslobođene omelajućih iz vode koju su pili tijekom svog života. Taje hipoteza supstancija i minerala, funkcionirat će normalno hor­ razumljiva predočite li sebi da voda u Vašem tijelumoni što aktiviraju bubrege. Ako su pića nepodnošlji­ kola skupa s krvlju i limfom svakim dijelom tijela iva za organizam, razvije se stanje koje je poznato kao stalno kupa svaku pojedinu stanicu i svako tkivo. Da­"diureza" ili prekomjerno izlučivanje mokraće. Ako kako, ako je voda koju pijete čista, destilirana voda,se pri ometaj učim supstancijama radi o kalciju, ma­ tada je oslobođena štetnih supstancija i ne postoji opa­gneziju i sličnom koji čine sastavni dio napitaka, snost začepljenja iz tog izvora.može doći do začepljenja stvaranjem bubrežnih ka­menaca. Destilirana nas voda može osloboditi tog ri­zika.126 127
  • Dvadesettreće poglavlje ŠTITNJAČA Stitna žlijezda ima izravnu vezu s hipofizom Funkcijama štitnjače upravlja "tireotropni" hor­mon hipofize koji nadzire proizvodnju hormona štit­njače tiroksina. Štitnjača je jedna od dviju žlijezda u tijelu koje sunajbogatije krvnim žilama odnosno kanalima kojimaprotječu voda, krv i limfa. Ona ima važan položaj akomislite na to da svaka kap krvi sa svojim sadržajemvode i limfe protječe kroz nju svakih 15 minuta tije­kom čitavog Vašeg života. Bilo kakve nečistoće kojesu se pri tim procesima nataložile u štitnjači uzrokujuvjerojatno - to sad govorim neovisno o pomanjkanjujoda u njoj - ozbiljne zdravstvene poremećaje, poputguše. 129
  • Štitna žlijezda stvara divove i patuljke Preaktivna štitnjača uzrokuje u djece i odraslih na­stanak guše (guše s egzoftalmusom = buljavimočima), što je povezano s gubitkom težine i nervo­zom. Preslabo aktivna štitnjača uzrokuje u djece kreteni­zam (idiotizam = najteži oblik slaboumnosti), zaosta­janje u rastu, te duševnom i spolnom razvoju. Preslabaaktivnost štitne žlijezde uzrokuje u odraslih velikoopadanje duhovne i fizičke snage, a često i porast tje­lesne težine, te gubitak kose. Povezanost živaca sa štitnjačom dolazi iz područjamozga. M o g u nastupiti zdravstveni problemi akovoda i krv sadrže previše onečišćenja i ako je previšeod toga nataložena u krvožilnom sustavu štitnjače.Pogledajte u nastavku slikovni prikaz štitnjače! Sve govori u prilog upotrebi destilirane vode! S Vaših 5 litara krvi, pa i ako se ne može točno rećikoliko vode Vašeg tijela prođe oko 100 puta svaka 24sata kroz Vašu štitnu žlijezdu, svakako je vrijednodvaput promisliti prije nego što se pojede ili popijenešto što bi moglo štetno opteretiti tijelo. Uistinu seisplati biti oprezan. 131130
  • Dvadesetčetvrto poglavlje NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE Nadbubrežne žlijezde su žlijezde koje se nalaze nagornjem vrhu na oba bubrega. One su vjerojatno naj­plodniji proizvođači hormona u čitavom ljudskom su­stavu. Proizvode ili izlučuju oko 48 hormonanajrazličitijih vrsta i tipova. Funkcije i korisnost nadbubrežnih žlijezda Krv donosi odgovarajuće hranjive tvari štitnjači,baš kao svakom drugom dijelu tijela. A voda protječeda bi isprala onečišćenja. Voda mora međutim samabiti čista ako treba učinkovito vršiti svoj zadatak. . Nadbubrežne su žlijezde nužne za očuvanje života,pa tako i za životne aktivnosti. Ako su te žlijezdeoslabljene u svojim funkcijama, poremetit će se rav­noteža tekućina u tijelu. To može smanjiti Vašeosjećanje boli, upravo onda kad Vam treba bol kao"poziv na uzbunu". Bol nije bolest u pravom smislu 133
  • riječi. Ona je poziv na uzbunu, upozorenje da u Vašemtijelu nešto nije u redu. Veoma je važno da osjećamo bol, hladnoću,vrućinu, preopterećenost mišića i emocionalnauzbuđenja. Sve su to upozorenja da moramo neštoučiniti, kako bismo opet sredili ono što se poremetilo,inače bi se stanje j o š više pogoršalo. Hormon nadbu­brežnih žlijezda adrenalin izlučuje se u trenutku kadse jave srčane smetnje ili kad krvni tlak nije više u gra­nicama normale. Epinefrin je j o š jedan hormon nadbubrežnih žlijez­da. On potiče jetru da oslobađa šećer iz svog spremiš­ta, kako bi se povisila razina šećera u krvi. Pogledajte skicu nadbubrežnih žlijezda Nadbubrežne žlijezde reguliraju Vašu izmjenu tvari Svojim utjecajem na izmjenu tvari uVašem tijelusudjeluju nadbubrežne žlijezde u regulaciji Vaše pro­bave i iskorištavanja hrane koju pojedete. Kao što su brojne aktivnosti nadbubrežnih žlijezda,tako su brojni i zdravstveni problemi što mogu nastatiporemećajem njihovog rada. Pogrešni rad tih žlijezdamože dovesti do tumora i grčeva, čak poremećaja vid­nog aparata, osobito u vezi s retinom (mrežnicom)očiju. Zato je važno piti mnogo destilirane vode.134 135
  • Dvadesetpeto poglavlje GUŠTERAČA (PANKREAS) Pankreas je dvostruka žlijezda - ima dvije funkcije Gušterača je izvanredno važna žlijezda u kojoj krv,limfa i voda imaju životno važnu ulogu. Jedan dio isporučuje probavne sokove Čitavom dužinom gušterače proteže se njezin iz­vodili kanal koji se spaja sa žučnim izvodnim kana­lom kroz koji se žuč iz žučnog mjehura izlijeva udvanaesnik. Žuč i sok pankreasa stvaraju zajednovažnu probavnu tekućinu u kojoj voda čini glavni sa-stojni dio. Voda se gušterači dostavlja optokom krvi i limfe. Onečišćenja vode škode probavnim sokovima, štoima za posljedicu da se hrana nepotpuno probavlja. 137
  • aušterače. U gušterači se nalazi i skupina od oko mili­ Drugi dio gušterače isporučuje inzulin jun stanica poznatih kao "Langerhansovi otoci". Om proizvode unutarnjim izlučivanjem hormon inzulin Postoji dio gušterače koji obuhvaća oko milijun koji se zatim izravno predaje u krv.stanica unutar jednog ograničenog područja koje jepoznato pod imenom "Langerhansovi otoci". Te sestanice, baš kao i svaka druga stanica u tijelu, stalno Ušće normalnog žučnog izvodnogkupaju u tekućini. One su žlijezde unutarnje sekrecije, kanala i izvodnog kanala gušteračešto znači da proizvode hormon poznat pod imenom"inzulin". Njega predaju izravno u krv. Inzulin služitome da regulira metabolizam ugljikohidrata i razinušećera u krvi. Poremećaj u proizvodnji inzulina uzro­kuje bolest koja se zove "diabetes mellitus" (= šećernabolest). Pri toj bolesti tijelo nije u stanju iskoristitišećer u krvi, tako da se njegov sadržaj u krvi povisuje,da bi se zatim izlučio putem bubrega. Prekomjerno konzumiranje hrane bogate škrobomi šećerom početni je razlog za to oboljenje koje se j o špogoršava ako je voda opterećena neupotrebljivimanorganskim mineralima. Destilirana je voda sigurna za piće, a pijenje soko­ dvanaesnikva prijesnog povrća od neizmjerne je vrijednosti zagušteraču, da bi ona mogla normalno i učinkovito ra­diti. Gušterača (pankreas) Gušterača je dvostruka žlijezda s dvije funkcije. Posvojoj je strukturi slična žlijezdama slinovnicama.O n a proizvodi probavne sokove koji se kroz njezin iz-vodni kanal izlijevaju u dvanaesnik na istom mjestugdje u dvanaesnik ulazi i žučni izvodni kanal kroz kojise izlijeva žuč iz žučnog mjehura i spaja se sokovima 139138
  • Dvadesetšesto poglavlje JETRASve što pojedete i popijete prođekroz jetru - s iznimkom alkohola Jetra je laboratorij probavnog sustava. Sve ono štoje bilo probavljeno u tankom crijevu i što može proćikroz crijevne stjenke, prima krv u sebe i prenosi izrav­no u jetru. U jetri se događa izmjena tvari: masti seotapaju da bi dale toplinu i energiju, ugljikohidrati serastvaraju da bi stvarali šećer, a bjelančevine se raz­lazu u svoje aminokiseline i tako daju mokraćnu tvar.Ako se prekomjerno stvara mokraćna tvar, tada se onataloži u mišićima u obliku kristala mokraćne kiseline.Ti kristali mogu biti tako brojni i oštri da bodu u živce.Tada doživljavate kakve osjećaje izaziva reumatizam,neuritis (upala živaca) itd.! 141
  • Mrkvin je sok jedna od najzdravijih i najsavršeni- Vitamin A je veoma važan vitamin koji se jih živežnih namirnica stoje može dobiti ljudsko tije­ pohranjuje u jetri lo. Obilno pijenje mrkvinog soka nema štetnih učinaka. Ja sam osobno dulje razdoblje svakodnevno Karotin je najbogatiji izvor vitamina A, a mrkvin pio mnogo mrkvinog soka. j e r sam smatrao da m i j e to sok sredstvo kojim dobivate vitamin A u dovoljnoj potrebno. Pritom sam doživio veoma korisne učinke. mjeri. Činjenica je da pri obilnom svakodnevnom pi­ Do današnjeg dana pijem mrkvin sok plus sokove dru­jenju mrkvinog soka tijekom duljeg razdoblja popri­ gog povrća kad god imam vremena i želju da ih pijem. ma možda koža privremenu žućkastu ili blago Ne vjerujte ako Vam kažu da svježi sok prijesne narančastu boju. Ta boja nije međutim mrkvin sok što mrkve i ostali sokovi povrća nisu zdravi i korisni. izlazi iz kože. Radi se naime o starom žučnom soku iz Sjetite se da svi svježi sokovi prijesnog povrća ijetre i žučnog mjehura koji tijekom proteklog vreme­ voća sadrže čistu, destiliranu vodu koju je destiliralana nije bio izlučen iz tijela. A mrkvin sok pomaže da sama priroda! Jetra je osjetljiva i aktivna žlijezda, ase on izluči putem bubrega i kože. pravilna količina i kakvoća vode ima životno važno značenje za svakog čovjeka kome je stalo do odličnog zdravlja i dugovječnosti. Jetra proizvodi žuč koja se pohranjuje u ž u č n o m m j e h u r u za probavni proces Mješavina soka mrkve, cikle i krastavca pomažeskupa s destiliranom vodom pri čišćenju tijela od sta­rog žučnog soka. Koža je najveći organ izlučivanja u tijelu Primijetite li žućkastu obojenost kože nakon što stepili mrkvin sok, ne zabrinjavajte se. Ta će boja samaod sebe nestati, a koža će biti mnogo ljepša nego prije. 143142
  • ZAVRŠNA RIJEČ Tijekom posljednjih 60 stoljeća i više pili su mili­juni ljudi vodu koja im je upravo bila na raspolaganju inisu odmah od toga umrli. Unatoč tome ne može se više ustanoviti koliki sumilijuni ljudi morali trpjeti neizrecive boli i muke iuslijed toga prerano ostarjeli, j e r su im se začepilevene i arterije -, a da njihova smrt nije bila dijagnosti­cirana kao posljedica dugogodišnjeg taloženja anor­ganskog kalcija. Taj je kalcij bio sadržan u prirodnojvodi koja se upotrebljavala kao piće. Do prije relativno kratkog vremena pio sam i ja,kad sam bio žedan, vodu koja mi je upravo bila na ra­spolaganju, a da nisam ni pomislio na opasnost zbogkalcija što se krila u takvoj tekućini. Već sam dakakomnogo godina svakodnevno pio svježe sokove povrćai voća. Oni sadrže najčišću, najprirodniju destiliranuvodu, punu organskih mineralnih tvari. Vjerujem dasvoje odlično zdravlje i energiju, svoju životnu snagui vitalnost mogu pripisati upravo obilnom konzumi­ranju svježih, prirodnih živežnih namirnica i njihovihsokova. 145
  • Postalo mi je jasno koliko mnogo istine ima u pro­ Dar zdravlja i ispunjen život naše je nasljeđe akoročanstvu Isusa Krista u Evanđelju po svetom Mateju ga znamo mudro iskoristiti. 10.26, a isto tako u Evanđelju po svetom Luki 12,2: U Evanđelju po svetom Ivanu 10,10 kaže nam Isus "Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se Krist: "Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imajuneće saznati. " Ja sam bio tako vođen da sam mnogo u izobilju!" To obećanje vrijedi za Vas i za mene!toga otkrio, a tek sam nedavno spoznao opasnost štovreba u prirodnoj vodi. Ta su opasnost mineralne tvarikoje nisu iskoristive za stanice tijela i kojima se tijeloviše ne bi trebalo opterećivati. Ti mineralni elementinisu vrste ni kakvoće što ih stanice ljudskog tijelamogu podnositi bez eventualnih ozbiljnih oštećenjazdravlja. Proveo sam detaljna istraživanja o tom problemu idošao do saznanja: za piće i pripremanje hrane ne bi setrebala upotrebljavati prirodna voda, već destilirana.Upravo smo to ja i moja obitelj otada činili i to sočiglednim uspjehom. Objavljivanjem knjige o toj temi nisam imao naka­nu utjecati na ljude da postupaju strogo po onom štosam u njoj iznio odnosno savjetovao. Vi ste slobodan čovjek i trebate sami izabrati želiteli piti prirodnu ili destiliranu vodu. Radi se najzad o Vašem životu. S a m o Vi možeteizabrati što želite prihvatiti i postupati u skladu s timili odbaciti kao neprihvatljivo za Vas. Vi odlučujetehoćete li biti zdravi ili bolesni, želite li živjeti dug, sre­tan, zanimljiv život ili će Vaš život biti osrednji i krat­kog vijeka, a svoje ćete dane životariti upreuranjenom i jadnom staračkom stanju nemoći.146 147
  • O autoru Dobro zdravlje ne ovisi o dobi. Dr. Norman W.Walker je tijekom svoje više od sedamdesetogodišnjedjelatnosti na područjima z.dravlja i prehrane doka­zao da dobro zdravlje i dug život mogu ići ruku podruku. Neki napredni medicinari i nutricionisti otkrivajutek danas istine što ih je dr. Walker znao i razložio većza svog života. Dr. Walker je sam bio živi dokaz za toda se pravilnom prehranom, duševnom uravno-teženošću i higijenom može postići dulji, zdravijiživot. Prehrambeni i zdravstveni programi dr. Wal­kera, jeo lostavni su i lako provedivi. Oni se ne temeljena "čudotvornim dijetama" ili "revolucionarnim"pronalascima! Već na prijelazu u 20. stoljeće počeo se dr. Walker u Londonu interesirati za zdraviji način života. Kao mlad čovjek osjećao se preopterećeno i ozbiljno je obolio. Budući da sva liječnička "umijeća" nisu ništapomogla, krenuo je novim putovima i ozdravio. Otadaje provodio vrijeme istražujući uzroke za bolesti i zdravlje ljudi, kako bi pripomogao da oni ostvare dul­ji životni vijek, ako to uistinu žele. 149
  • Godine 1910. osnovao je dr. Walker u New Yorku Nor- walk - laboratorij za prehranu i istraživanje, te otada svojim radom i osobnim primjerom mnogo pridonio Popis literature postizanju duljeg, aktivnog života. Njegov je najveći doprinos bilo otkriće terapeutskih vrijednosti sokova voća i povrća 1930. godine. Od tog su vremena domaćinstva u SAD-u i mnogim drugim zemljama bila nezamisliva bez svježe iscijeđenih sokova. (Danas se Dr. Paul C. Bragg: na žalost piju gotovo isključivo tvornički proizvedeni "Wasser - das grosste Gesundheitsgeheimnis" sokovi koji više štete nego koriste). Dr. Walker je dalje ustrajno provodio istraživanja Harwey i Marilyn Diamond:sve do svoje smrti u 116. godini života, a napisao je i "Fit furs Leben"mnogo knjiga. Svoju je posljednju knjigu "Prirodnakontrola težine" napisao u dobi od 113. godina. Prof. Arnold Ehret: Mi vjerujemo da je dr. Walker bio najiskusniji i naj­ "Die schleimfreie Heilkost"produktivniji nutricionisi na svijetu. U časopisima subili objavljivani njegovi nebrojeni prilozi, a uz to jenapisao mnogo knjiga. Dr. Norman W. Walker: "Frische Frucht- und Gemiisesafte" Dr. Walker je još u visokoj dobi rekao: "Mogu iskreno reći da nikada nisam svjestan svoje dobi. Otkako sam odrastao nisam nikada osjećao da sam Dr. Norman W. Walker: stariji, i mogu otoreno reći da se danas osjećam "Darmgesundheit ohne Verstopfung" mlađe nego u dobi od 30 godina. Ne mislim na rođen­ dane i ne slavim ih. Još danas mogu pun iskrenog uv­ Dr. Norman W. Walker:jerenja reći da uživam u odličnom zdravlju. Za mene "Natiirliche Gewichtskontrolle" ne postoje godine, ne postoji starost!" Dr. Norman W. Walker: "Taglich frische Salate erhalten Ihre Gesundheit"150 151