OPENBAARHEID
VAN
OVERHEIDSINFORMATIE
Mr. dr. C.N. van der Sluis
Advocaat bestuursrecht bij Ploum Lodder Princen
INHOUD
Functies en soorten openbaarheid
Actieve en passieve openbaarheid van de WOB
Behandeling van verzoeken
Weigeringsgr...
FUNCTIES OPENBAARHEID
Controle bestuur en dus verbetering van de kwaliteit
Reinigende werking
Betrokkenheid burger
Bevorde...
SOORTEN OPENBAARHEID
Politieke openbaarheid
Procedureel
Actief
Passief
POLITIEKE OPENBAARHEID
Communicatie/voorlichting
- Uitvoering aan wettelijk plicht (art 23 lid 5 Gem.wet): geen besluit (A...
POLITIEKE OPENBAARHEID
Bijzonderheid omtrent geheimhouding
Art. 25/55 Gemeentewet
Bijz. regeling: Rb. Utrecht 28 maart 201...
PROCEDURELE OPENBAARHEID
Verzoek om toezending van stukken hangende een procedure, niet WOB maar
7:4/18 lid 4 Awb (Rb. Den...
ACTIEVE OPENBAARHEID
Artikel 8 WOB: grondslag voor besluit
ABRvS 31 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX6362
Vereiste belangenafw...
PASSIEVE OPENBAARHEID
Art. 3 lid 1 WOB:
Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurl...
EEN IEDER
Natuurlijk of rechtspersoon (naar Nederlands recht)
Geen beperking naar leeftijd of betrokkenheid bestuurlijke a...
VERZOEK OM INFORMATIE
Aanvraag (ook afd. 4.1.1 Awb)
Schriftelijk of mondeling (art. 5 WOB)
Digitaal indien open gesteld (A...
WOB OF BIJZONDER?
Art. 2: onverminderd het elders bij wet bepaalde, overeenkomstig
WOB
Uitputtende regeling elders?
Niet A...
DOCUMENTEN
Art. 1 sub a: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat
Gege...
DOCUMENTEN ‘BERUSTEN’
4. Bij een ander = doorzenden (art. 4 WOB)
Zelf hebben, maar weten waar meer te halen is (ABRvS 27 j...
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEID
Art. 1 sub b: een bestuurlijke aangelegenheid verstaan een aangelegenheid die
betrekking heeft...
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEID
Wel: relatie met beleid en taakuitoefening
Verzend- en ontvangstadministratie (ABRvS 5 decembe...
BESTUURSORGAAN (1A WOB)
Art. 1:1 Awb is bepalend en Besluit Wno en WOB
Wel:
B.o.: Bezwaarschriftencommissie (ABRvS 19 maar...
NIET-BESTUURSORGANEN
Verruiming via art. 3 WOB: Een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling,...
BEHANDELING VAN EEN VERZOEK
Bijzonderheden art. 3 WOB
Precisering (lid 4)
Tegenhanger plicht verzoeker tot concreetheid (l...
BEOORDELING DOCUMENTEN
Per document of onderdeel
ABRvS 20 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BK9881
Rb. Noord-Nederland 18 jul...
BEOORDELING DOCUMENTEN
Via art. 3 lid 5 WOB:
Uitzonderingen (art. 10)
alle documenten
zowel bij passieve als actieve openb...
UITZONDERINGSGRONDEN (ART. 10)
lid 1: absolute gronden
grond aanwezig, zonder meer niet verstrekken
motivering: grond is a...
ABSOLUTE UITZONDERINGSGRONDEN
sub a Eenheid van de Kroon
Kroonprins en Min.president
(ABRvS 25 november 1999, ECLI:NL:RVS:...
ABSOLUTE UITZONDERINGSGRONDEN
sub c Vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegevens
“Indien en voor zover uit die g...
RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN
sub a: buitenlandse betrekkingen
Stroever verloop (Rb. Amsterdam 15 juli 2010, 15 juli 2010...
RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN
sub c: opsporing en vervolging strafbare feiten
“ Strategieën, technieken en tactieken”
Lop...
RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN
sub e: persoonlijke levenssfeer
Herleidbaar tot individuen
Bijzonderheid ambtenaren
ABRvS 1...
RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN
Let op lid 3!
Instemming, ondubbelzinnig en per persoon
ABRvS 1 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2013:...
RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN
sub f: belang geadresseerde
Geen absoluut recht
sub g: onevenredige bevoordeling/benadeling...
BEPERKINGEN (ART. 11)
Intern beraad en geen art. 10
Extra toets art. 11
geen persoonlijke beleidsopvattingen
Geen afweging...
BEPERKINGEN (ART. 11) INTERN BERAAD
Art. 1 sub c: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaa...
BEPERKINGEN (ART. 11) INTERN BERAAD
Verstrekt aan derden
ABRvS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1890 (advocaat)
ABRvS 3 jun...
BEPERKINGEN (ART. 11)
PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN
Art. 1 sub f: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van ...
BEPERKINGEN (ART. 11)
PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN
Wel:
Notulen MR (ABRvS 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4132)
Co...
MILIEU-INFORMATIE
Milieu-informatie = art. 1, g WOB en 19.1a Wm
Ruim …. band met milieu; bepalend is of de activiteiten of...
MILIEU-INFORMATIE
Verschil in:
B.O (1a lid 2)
Beslistermijnen (6)
Verstrekking (7 lid 3)
Uitzonderingen en beperkingen (10...
VERSTREKKEN VAN INFORMATIE ART 7 WOB
Verschillende vormen (lid 1)
Samenvatting mag geen weigering zijn ABRvS 24 september ...
PROCEDURE (NIET MILIEU-INFO) ART. 6 WOB
Datum ontvangst (lid 1):
Niet feitelijke kennisname (ABRvS 1 november 2006, ECLI:N...
PROCEDURE (NIET MILIEU-INFO)
Bijzonderheden bezwaar
Zinvol voor verzoeker?
Peilmoment verschuift?
Alsnog toezenden? Herroe...
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Nieuwe wetgeving
Wetsvoorstel 33 328 of Wet aanpassing WOB
(http://www.internetconsultatie.nl/w...
MISBRUIK
Verdekte verzoeken en ander gedoe
Verdrag van Tromso (manifestly unreasonable)
Oplossing? -> Civiel: Rb. Rotterda...
KOSTEN
Belastingrechtelijk/Gemeentewet:
Algemeen belang, niet individualiseerbaar, geen dienst;
HR 8 februari 2013, ECLI:N...
VRAGEN
Cornelis van der Sluis
M +31 6 13 32 7693
E c.vandersluis@ploum.nl
@CornelisvdSluis
www.linkedin.com/in/cornelisvan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie openbaarheid van overheidsinformatie

5,101 views
4,978 views

Published on

Presentatie inzake openbaarheid van overheidsinformatie voor de Academie voor de Rechtspraktijk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,101
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie openbaarheid van overheidsinformatie

 1. 1. OPENBAARHEID VAN OVERHEIDSINFORMATIE Mr. dr. C.N. van der Sluis Advocaat bestuursrecht bij Ploum Lodder Princen
 2. 2. INHOUD Functies en soorten openbaarheid Actieve en passieve openbaarheid van de WOB Behandeling van verzoeken Weigeringsgronden en beperkingen Procesrecht Toekomstige ontwikkelingen Misbruik Kosten
 3. 3. FUNCTIES OPENBAARHEID Controle bestuur en dus verbetering van de kwaliteit Reinigende werking Betrokkenheid burger Bevordering van economische groei (hergebruik)
 4. 4. SOORTEN OPENBAARHEID Politieke openbaarheid Procedureel Actief Passief
 5. 5. POLITIEKE OPENBAARHEID Communicatie/voorlichting - Uitvoering aan wettelijk plicht (art 23 lid 5 Gem.wet): geen besluit (ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6661) Rijk (art. 68 Grondwet) - Belang van de Staat; Kamerstukken II 2001/02, 28 362, nr. 2 Gemeente (art. 169 Gemeentewet) - Openbaar belang; verzoek 1, verstrekken aan allen Verhouding tot de WOB
 6. 6. POLITIEKE OPENBAARHEID Bijzonderheid omtrent geheimhouding Art. 25/55 Gemeentewet Bijz. regeling: Rb. Utrecht 28 maart 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5789) Opgelegd door College, bekrachtigd door Raad (50%+1) Invulling art 10 WOB (Rb. Overijssel 3 juli 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1240) Belanghebbende? -> raadslid (Rb. Utrecht 28 maart 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5789) Schending geheimhouding: 272 WvSr Hof Den Bosch 16 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY0237
 7. 7. PROCEDURELE OPENBAARHEID Verzoek om toezending van stukken hangende een procedure, niet WOB maar 7:4/18 lid 4 Awb (Rb. Den Haag 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6871) Art. 8:42 Awb: toezending aan rechtbank Art. 8:29 Awb: weigering gewichtige redenen (koppeling WOB) Let op bij alsnog overleggen: ABRvS 22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8328 Overlegging stukken openbaarmaking? 7:4/18 en 8:29 geen uitputtende regeling (ABRvS 26 juli 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA3778) Uitzondering “eenmaal openbaar, altijd” (ABRvS 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6488)
 8. 8. ACTIEVE OPENBAARHEID Artikel 8 WOB: grondslag voor besluit ABRvS 31 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX6362 Vereiste belangenafweging ABRvS 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2849 Niet afdwingbaar, ‘verzoek’ tot bestaat niet ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6659 Naming and shaming (beoordeling, belangenafweging, vovo en matiging boete): Rb. A’dam 19 januari 2010, ECLI:NL:RBAMS:BL3030; benadeling eiser (10 lid 2, onder g) Rb. R’dam 20 maart 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5155; bip niet nog eens openbaar
 9. 9. PASSIEVE OPENBAARHEID Art. 3 lid 1 WOB: Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
 10. 10. EEN IEDER Natuurlijk of rechtspersoon (naar Nederlands recht) Geen beperking naar leeftijd of betrokkenheid bestuurlijke aangelegenheid Geen belang (art. 3 lid 3 WOB) Dus geen particulier belang (ABRvS 25 april 2000, ECLI:NL:RVS:201:AA5845) Wel bij Vovo, spoedeisend belang
 11. 11. VERZOEK OM INFORMATIE Aanvraag (ook afd. 4.1.1 Awb) Schriftelijk of mondeling (art. 5 WOB) Digitaal indien open gesteld (ABRvS 3 december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG5897) of Bestendige praktijk (ABRvS 29 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD0772) Niet expliciet benoemen WOB Verhouding Wbp (ABRvS 4 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3104 en bijz. wetten) Informatiestelsel (vs. Documentenstelsel)
 12. 12. WOB OF BIJZONDER? Art. 2: onverminderd het elders bij wet bepaalde, overeenkomstig WOB Uitputtende regeling elders? Niet AMvB (ABRvS 14 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1054) Bijz. regeling strekt te voorkomen dat door de toepassing van de Wob afbreuk zou worden gedaan aan de goede werking van de materiële bepalingen van de bijzondere wet (ABRvS 17 september 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AK4040)
 13. 13. DOCUMENTEN Art. 1 sub a: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat Gegevensdragers: Niet verzocht om informatie in document, dan geen verzoek ex 3 lid 2 WOB (ABRvS 23 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9251) ‘Berustend’: 1. Niet reeds openbaar ABRvS 13 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1223; verstrekken = feitelijke handeling 2. Feitelijk aanwezig, tenzij toevallig Overdracht archief (Rb. Arnhem 23 juli 2007, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6372) Ambtenaar met andere functie (ABRvS 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0786) 3. Datum verzoek bepalend (art. 6 lid 1 WOB) ABRvS 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8529
 14. 14. DOCUMENTEN ‘BERUSTEN’ 4. Bij een ander = doorzenden (art. 4 WOB) Zelf hebben, maar weten waar meer te halen is (ABRvS 27 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR3196) Mededeling is appelabel (Rb. Alkmaar 24 november 2003, ECLI:NL:RBALK:2003:AN9220) Gevolgen niet voortvarend (Rb. Amsterdam 18 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ4313) 5. Behoren te berusten = redelijkerwijs mogelijke om te achterhalen ABRvS 6 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3373 6. Niet (meer):- bewijsrecht (ABRvS 14 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1091) - mededeling is besluit (ABRvS 2 oktober 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE8289) - vernietiging documenten, gevolgen: ABRvS 15 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV5076 Rb. Midden-Nederland 26 april 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9558
 15. 15. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEID Art. 1 sub b: een bestuurlijke aangelegenheid verstaan een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering daarvan Het openbaar bestuur in al zijn facetten. Extern en intern optreden van het bestuur ABRvS 20 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA7618 Ook documenten van anderen (mits verweven met bestuurlijke documenten) ABRvS 25 april 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5630 Oogmerk verzoeker is bepalend ABRvS 16 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK6722
 16. 16. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEID Wel: relatie met beleid en taakuitoefening Verzend- en ontvangstadministratie (ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5117) Ook privaatrechtelijke aangelegenheden (VzARRvS 14 september 1998, KG 1988/421, ECLI:NL:RVS:1988:AH2427) Niet: ontbreken relatie tot beleid Rechtsvraag (ABRvS 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0976) Staat als grootaandeelhouder (Rb. R’dam 14 oktober 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AF1394)
 17. 17. BESTUURSORGAAN (1A WOB) Art. 1:1 Awb is bepalend en Besluit Wno en WOB Wel: B.o.: Bezwaarschriftencommissie (ABRvS 19 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF6023) Bo onder verantwoordelijkheid van (1a, 1, c): afdelingshoofd Heffingen (ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083) Niet: Dus (?) niet de Koningin (ABRvS 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497) en Dienst Koninklijk Huis (ABRvS 12 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7337) VNG (ABRvS 25 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ5933) of OV-ambassadeur (Rb. Arnhem 22 september 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ8347) Luchthaven Schiphol (ABRvS 3 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AA6767), nog actueel…..?
 18. 18. NIET-BESTUURSORGANEN Verruiming via art. 3 WOB: Een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf: ID-Lelystad (ABRvS 16 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU4568) Overwegende invloed NS en ProRail (Rb. Amsterdam 4 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:3969): Fin. afhankelijkeheid Publieke taken Ogelijkheden van sturing en toezicht Geen bevoegdheid tot besluitvorming, tenzij mandaat
 19. 19. BEHANDELING VAN EEN VERZOEK Bijzonderheden art. 3 WOB Precisering (lid 4) Tegenhanger plicht verzoeker tot concreetheid (lid 2) Als gevolg van Aarhus, vastlegging van de praktijk Concreetheid van de hulp (Rb. A’dam 26 april 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9989) Voorgeschiedenis en toelichting verzoek (ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5137) Inwilliging met in achtneming 10 en 11 Dus niet de werklast (Rb. Assen 14 juli 2009, ECLI:NL:RBASS:2009:BJ8461) En pas na onderzoek (ABRvS 29 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN8578)
 20. 20. BEOORDELING DOCUMENTEN Per document of onderdeel ABRvS 20 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BK9881 Rb. Noord-Nederland 18 juli 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:4388 Tenzij dezelfde soort documenten (bijv. verslagen van interviews, die hebben plaatsgevonden aan de hand van vaste (deel)onderwerpen en volgens een vast stramien) ABRvS van 23 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8264
 21. 21. BEOORDELING DOCUMENTEN Via art. 3 lid 5 WOB: Uitzonderingen (art. 10) alle documenten zowel bij passieve als actieve openbaarheid belang openbaarheid vindt grens in ander belang restrictieve uitleg (want ‘openbaar tenzij...’) En beperkingen (art. 11) alleen documenten bestemd voor intern beraad
 22. 22. UITZONDERINGSGRONDEN (ART. 10) lid 1: absolute gronden grond aanwezig, zonder meer niet verstrekken motivering: grond is aanwezig lid 2: relatieve gronden deugdelijke en overtuigende motivering
 23. 23. ABSOLUTE UITZONDERINGSGRONDEN sub a Eenheid van de Kroon Kroonprins en Min.president (ABRvS 25 november 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4098) sub b Veiligheid van de Staat Rittenadministratie kan, wel met beoordeling (ABRvS 15 juni 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX9049) Actueel of niet? (ABRvS 14 december 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AB2023) sub d Bijz. persoonsgegevens (ras, geloof, etc.)
 24. 24. ABSOLUTE UITZONDERINGSGRONDEN sub c Vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegevens “Indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers.” ‘Vertrouwelijk’ Expliciet of niet. Wel aantonen: Rb. Zwolle 13 april 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BW2266 Wijzigt niet: ABRvS 21 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH0448 ‘Verstrekt’: Ook onderdeel van overeenkomst? ABRvS 16 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7778 ‘Persoon’: Recreatieschap ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5146 Niet bestuursorgaan ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083
 25. 25. RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN sub a: buitenlandse betrekkingen Stroever verloop (Rb. Amsterdam 15 juli 2010, 15 juli 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN3025) Consultatie kan, niet verplicht (ABRvS 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6509) en niet leidend ‘Staat’: Somaliland (ABRvS 10 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7635) sub b: economische/financiële belangen Niet ieder financieel belang, denk aan de motivering Concreet maken van het nadeel (onderhandeling wel of niet etc.) Niet: planschade (ABRvS 11 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH5536) Wel: toekomstige aanbesteding (ABRvS 9 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6497)
 26. 26. RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN sub c: opsporing en vervolging strafbare feiten “ Strategieën, technieken en tactieken” Lopend onderzoek (ABRvS 20 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BK9881) Toekomstig optreden (ABRvS 27 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY7336) sub d: inspectie, controle of toezicht “ gebruikte methoden en technieken” Gewezen optreden (ABRvS 17 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO4235) Toekomstig optreden (ABRvS 28 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN2615)
 27. 27. RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN sub e: persoonlijke levenssfeer Herleidbaar tot individuen Bijzonderheid ambtenaren ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6746 (let op namen e.d.!) ABRvS 3 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL1844 Overleden ABRvS 7 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY2508
 28. 28. RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN Let op lid 3! Instemming, ondubbelzinnig en per persoon ABRvS 1 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9056; onderscheid wel en niet instemmen Geen verplichting om ambtshalve na te gaan ABRvS 14 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK0116 Indienen zienswijze is niet instemmen ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5071
 29. 29. RELATIEVE UITZONDERINGSGRONDEN sub f: belang geadresseerde Geen absoluut recht sub g: onevenredige bevoordeling/benadeling Restcategorie; veelal subsidiair maar ook eigenstandig Wel: Interviewverslagen (ABRvS 23 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8264) Vogelaar-ranglijst (ABRvS 24 december 2008, ECLI:NL:RVS:2009:BG8305) Niet: Beeldvorming, verouderd (ABRvS 1 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1121) Rapport met neutrale titel (ABRvS 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6938) Niet vh bo. Wegens tijdsbelasting (ABRvS 1 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1122)
 30. 30. BEPERKINGEN (ART. 11) Intern beraad en geen art. 10 Extra toets art. 11 geen persoonlijke beleidsopvattingen Geen afweging Tenzij milieu-info (lid 4) ABRvS 3 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI6049
 31. 31. BEPERKINGEN (ART. 11) INTERN BERAAD Art. 1 sub c: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid Eén of meer personen of b.o.’s ABRvS 24 november 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR6306 Oogmerk opsteller ABRvS 14 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD1470 Ook derden ABRvS 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2132 Tenzij eigen belang? Rb. Noord-Nederland 18 juli 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:4388
 32. 32. BEPERKINGEN (ART. 11) INTERN BERAAD Verstrekt aan derden ABRvS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1890 (advocaat) ABRvS 3 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI6049 (onbestemde groep) ABRvS 27 mei 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI4972 (per ongeluk) Geen advisering of gestructureerd overleg ABRvS 8 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW1271 Vooroverleg ten behoeve van die partij, gericht op de totstandkoming en indiening door die partij van een in de wet geregeld stuk.
 33. 33. BEPERKINGEN (ART. 11) PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN Art. 1 sub f: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten Blijvende dwingende bescherming van betrokkenen, tenzij (tijdsverloop) ABRvS 20 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AU4498 Verwevenheid met feiten ABRvS 5 oktober 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4039
 34. 34. BEPERKINGEN (ART. 11) PERSOONLIJKE BELEIDSOPVATTINGEN Wel: Notulen MR (ABRvS 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4132) Conceptantwoorden (ABRvS 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5701) Conceptantwoorden vzv afwijkend van definitief (ABRvS 5 december 2012, CLI:NL:RVS:2012:BY5517) Niet: Objectieve factoren (ABRvS 29 april 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD0771) Draaiboek met feitelijke gegevens (ABRvS 31 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6516) Quickscans met ja en nee (Rb. Amsterdam 21 oktober 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV0297) Mindmaps (ABRvS 14 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK0116)
 35. 35. MILIEU-INFORMATIE Milieu-informatie = art. 1, g WOB en 19.1a Wm Ruim …. band met milieu; bepalend is of de activiteiten of maatregelen het milieu (kunnen) aantasten of beschermen ABRvS 15 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO7333 Rb. A’dam 23 december 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV7178 Maar niet, subsidieaanvraag (ABRvS 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:288) nota inzake bodemvervuiling (Rb. Haarlem, 9 juli 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX2009)
 36. 36. MILIEU-INFORMATIE Verschil in: B.O (1a lid 2) Beslistermijnen (6) Verstrekking (7 lid 3) Uitzonderingen en beperkingen (10 lid 4-8 en 11 lid 4)
 37. 37. VERSTREKKEN VAN INFORMATIE ART 7 WOB Verschillende vormen (lid 1) Samenvatting mag geen weigering zijn ABRvS 24 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF2162 Pas na besluit wat wel en wat niet openbaar Rb. Utrecht 27 juli 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX2908 Dan wijze van verzoeker Tenzij buitengewoon bezwaarlijk en/of andere vorm ABRvS 21 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8863 ABRS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6662 (andere vorm en vormgeving website)
 38. 38. PROCEDURE (NIET MILIEU-INFO) ART. 6 WOB Datum ontvangst (lid 1): Niet feitelijke kennisname (ABRvS 1 november 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ1264) Samenhang met art. 4? (Rb. A’dam 18 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ4313) Z.s.m. en uiterlijk 4 weken Rol van preciseren? Evt. verdaging met 4 weken (lid 2) Verdaging behoeft motivering Belanghebbenden, zienswijze (4:8 Awb) = opschorting termijn (lid 3) -> in kennis stellen (lid 4) Verstrekking bij besluitvorming, tenzij (lid 5) Verstrekken is niet besluiten (Rb. Den Bosch 2 februari 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BP3425)
 39. 39. PROCEDURE (NIET MILIEU-INFO) Bijzonderheden bezwaar Zinvol voor verzoeker? Peilmoment verschuift? Alsnog toezenden? Herroeping: ABRvS 22 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ3419 Alsnog doorzenden? Herroeping: Rb. R’dam 21 maart 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ8575 Noodzaak tot Vovo Eerder toegewezen, onomkeerbaar karakter Spoedeisend belang gegeven, voor belanghebbende en evt. journalist e.d.
 40. 40. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Nieuwe wetgeving Wetsvoorstel 33 328 of Wet aanpassing WOB (http://www.internetconsultatie.nl/wetaanpassingwob) In ieder geval: oneigenlijk gebruik /misbruik omvangrijke verzoeken kostenbepaling
 41. 41. MISBRUIK Verdekte verzoeken en ander gedoe Verdrag van Tromso (manifestly unreasonable) Oplossing? -> Civiel: Rb. Rotterdam 21 maart 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4905 Nuancering -> Bestuursrecht: Rb. Oost-Brabant 26 april 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:CA3250 Oplossing: afschaffen WOB, afschaffen dwangsom of…. 4:4 Awb
 42. 42. KOSTEN Belastingrechtelijk/Gemeentewet: Algemeen belang, niet individualiseerbaar, geen dienst; HR 8 februari 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ0693 Bestuursrechtelijk: Aansluiting Besluit tarieven, art. 12 en 14 WOB, redelijke tariefopbouw; ABRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5240
 43. 43. VRAGEN Cornelis van der Sluis M +31 6 13 32 7693 E c.vandersluis@ploum.nl @CornelisvdSluis www.linkedin.com/in/cornelisvandersluis

×