College 2 Sys

2,414 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

College 2 Sys

 1. 1. SYSTEEMGERICHTE HULPVERLENING THEMA GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING College 2 12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 2. 2. ANALYSE Behandel Draaglast DRAAGKRACHT Draagvlak 9 individue el 7 Systemische methoden vermindering van knelpunten in de sociale steun 4 Positionele methoden 12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 3. 3. Definitie <ul><li>Een systeem is een verzameling van elementen, </li></ul><ul><li>die in een samenhangende relatie tot elkaar staan, </li></ul><ul><li>dat een noodzakelijk (communicatief ) evenwicht nastreeft </li></ul><ul><li>en zich daardoor als een particuliere entiteit manifesteert </li></ul><ul><li>die niet herleidbaar is tot (de optelsom van) de afzonderlijke elementen. </li></ul>12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 4. 4. Toelichting definitie <ul><li>niet de elementen maar het netwerk van relaties tussen de elementen, </li></ul><ul><li>Het is de organisatie, die een systeem maakt tot een systeem. </li></ul>
 5. 5. Hypotheseformule <ul><li>relevante oorzakelijke factor: </li></ul><ul><ul><li>Mogelijk door de echtscheiding van de ouders </li></ul></ul><ul><li>schets probleemsituatie: </li></ul><ul><ul><li>is er bij Richie sinds zes maanden sprake van onhandelbaar gedrag dat niet kan worden opgelost </li></ul></ul>12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 6. 6. Hypotheseformule <ul><li>probleeminstandhoudende factor: </li></ul><ul><ul><li>doordat ouders weigeren met elkaar in gesprek te gaan over de omgangsregeling </li></ul></ul><ul><li>gevolgfactor: </li></ul><ul><ul><li>met als gevolg dat Richie met zijn gedrag er alles aan doet om zijn gescheiden ouders weer met elkaar in contact te laten komen . </li></ul></ul>12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 7. 7. Relevante Begrippen <ul><li>Organisatie </li></ul><ul><li>Geheel </li></ul><ul><li>Zelfstandige entiteit </li></ul><ul><li>Grenzen </li></ul><ul><li>Hiërarchie </li></ul><ul><li>Subsysteem </li></ul><ul><li>Energie </li></ul><ul><li>Homoiostase </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul><ul><li>Tijd en Ruimte </li></ul>12-2-2008 cornelisnuman http://numanmwd.googlepages.com
 8. 8. Ervaring in de praktijk Nieuwe theorie of stroming Nieuwe inzichten Beschrijving ervaringen experimenteren Onvrede STROMINGEN
 9. 9. VIER STROMINGEN (accenten) <ul><li>de structurele stroming van Minuchin </li></ul><ul><li>de strategische stroming van Haley en Watzlawick </li></ul><ul><li>de intergenerationele stroming van Boszormenyi-Nagy, </li></ul><ul><li>en de cybernetische stroming van Selvini Palazzoli e.a. </li></ul>
 10. 10. Interventietechnieken <ul><li>In de huidige praktijk van zowel maatschappelijk werk als therapie wordt veelal een mix van technieken gebruikt die binnen de diverse stromingen zijn ontwikkeld </li></ul>
 11. 11. Structurele Stroming Minuchin <ul><li>Structurele gezinstherapeuten gaan uit van het gegeven dat ieder gezin een aantal functies moet vervullen (praktisch & affectief) </li></ul><ul><li>hierbij ontwikkelen zij gewoonten of patronen. </li></ul><ul><li>Het begrip gezinsstructuur verwijst naar de basisregels in de transactiepatronen die het gezin aanwendt bij het vervullen van deze functies. </li></ul>
 12. 12. Structurele Stroming Minuchin <ul><li>Ieder gezin beschikt over een bepaald repertoire aan structuren. </li></ul><ul><li>voorkeurtrans­actiepatronen, die in de loop van de gezinslevenscyclus voortdurend worden aangepast </li></ul><ul><li>Vanaf het eerste gesprek probeert de structureel werkende therapeut de basisregels van de gezinstransactiepatronen op te sporen. </li></ul>
 13. 13. Zegt de ene aap, tegen de andere aap……. <ul><li>In een nog lege kooi wordt een trap geplaatst, </li></ul><ul><li>boven het hoogste punt van de trap hangt een banaan. </li></ul><ul><li>Rondom de kooi staan mannen met waterspuiten. </li></ul><ul><li>Er wordt een aantal apen in de kooi losgelaten. </li></ul><ul><li>Het duurt niet lang of de banaan wordt ontdekt. </li></ul>
 14. 14. Zegt de ene aap, tegen de andere aap……. <ul><li>Op het moment dat een aap de trap opklimt….. </li></ul><ul><li>wordt hij kletsnat gespoten en ook de hele groep krijgt de volle laag. </li></ul><ul><li>Die situatie herhaalt zich net zo vaak tot de groep apen zelf verhindert dat er een de trap opklimt. </li></ul>
 15. 15. Zegt de ene aap, tegen de andere aap……. <ul><li>Het duurt niet lang of de banaan wordt ontdekt. </li></ul><ul><li>Op het moment dat een aap de trap opklimt …… </li></ul><ul><li>wordt hij kletsnat gespoten en ook de hele groep krijgt de volle laag. </li></ul><ul><li>Die situatie herhaalt zich net zo vaak tot de groep apen zelf verhindert dat er een de trap opklimt. </li></ul>
 16. 16. Zegt de ene aap, tegen de andere aap……….. <ul><li>In de volgende fase wordt een aap vervangen door een verse aap die het natspuiten dus niet kent. </li></ul><ul><li>Die nieuwe aap heeft maar weinig tijd nodig om naar de trap te rennen. </li></ul><ul><li>Voordat de aap de trap bereikt wordt hij besprongen door de hele groep, die hem helemaal in elkaar slaat. </li></ul><ul><li>Oké, denkt de aap. </li></ul><ul><li>Dat proces van een aap er uit en een verse aap er in wordt een aantal keren herhaald. </li></ul>
 17. 17. Zegt de ene aap, tegen de andere aap ……. <ul><li>Ook worden de mannen met de waterspuiten één voor één teruggetrokken. </li></ul><ul><li>Op het eind van het experiment zijn alle apen met de natspuitervaring vervangen door apen zonder die ervaring. </li></ul><ul><li>De banaan hangt nog steeds bovenaan de trap…. </li></ul><ul><li>Alle apen hebben geleerd dat ze de trap niet opmogen, </li></ul>
 18. 18. Zegt de ene aap, tegen de andere aap……. <ul><li>Vraagt de ene aap aan de andere: “waarom mogen wij die trap niet op?” </li></ul><ul><li>Zegt die andere aap: “Weet ik niet, dat doen wij gewoon nooit.” </li></ul>
 19. 19. Grensbegrip <ul><li>Centraal in de beschrijving van dominante gezinsstructuren staat het grensbegrip. </li></ul><ul><li>Grenzen zijn regels die bepalen wie wel en wie niet aan een bepaalde transactie deelnemen en hoe </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 20. Autonomie en Verbondenheid <ul><li>Bij gezinnen met een los-zand-transactiestijl zijn de grenzen te star. De leden hebben een overtrokken gevoel van zelfstandigheid en gebrek aan saamhorigheid. </li></ul><ul><li>Bij kluwengezinnen zijn de grenzen te vaag. Het verhoogde gevoel van saamhorigheid gaat ten koste van autonomie. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ouders mengen zich voortdurend in aangelegenheden die zij aan hun kinderen hadden kunnen overlaten </li></ul><ul><li>en kinderen bemoeien zich met ouderlijke onderwerpen. </li></ul><ul><li>Zinnen worden afgebroken en voltooid door anderen, </li></ul><ul><li>intrusies op andermans gedachten- en gevoelswereld komen legio voor. </li></ul>
 22. 22. Onopgelost Gezinsconflict <ul><li>Naast het grensbegrip speelt ook het onopgelost gezinsconflict een belangrijke rol in het denken van structurele gezinstherapeuten. </li></ul><ul><li>Zij analyseren deze conflicten hoofdzakelijk vanuit een drie-relatie-context, </li></ul><ul><li>bijvoorbeeld twee ouders en een kind; grootouder, ouder en kind; onderwijzer, ouders en kind. </li></ul><ul><li>Daarbij beklemtonen zij het belang van intergenerationele grensoverschrijdingen. </li></ul>
 23. 23. Driehoeksfenomenen <ul><li>Driehoeksfenomenen komen in alle gezinnen voor. </li></ul><ul><li>Ze worden pas onderdeel van de gezinsstructuur door stereotypie </li></ul><ul><li>telkens zijn dezelfde gezinsleden bij eenzelfde type van onopgelost conflict betrokken </li></ul><ul><li>Je bestudeert het intractiepatroon van drie leden van het systeem </li></ul><ul><li>Zo ontstaan verschillende interactiedriehoeken (triangles) </li></ul>
 24. 24. Triangulatie <ul><li>Door triangulatie vinden de ouders geen oplossing voor hun onderlinge machtsstrijd over het kind en roepen zij ditzelfde kind te hulp. </li></ul><ul><li>Bij stabiele coalitie zit het kind op de schouders van de ene ouder, waardoor het sterker is dan de andere ouder. </li></ul>
 25. 25. Triangulatie <ul><li>Tussen het bliksemafleidend kind en zijn ouders bestaat een machtsevenwicht: </li></ul><ul><li>als de ouderlijke conflicten oplaaien, neemt het kind het voortouw en leidt het via lastig gedrag de aandacht af. </li></ul>
 26. 26. Doelstelling <ul><li>Doelstelling van de structurele gezinstherapeut is </li></ul><ul><li>dusdanige veranderingen aan te brengen in de gezinsstructuur dat ouders en kinderen (gezins)functies adequaat uitvoeren en dat symptomen verdwijnen. </li></ul>
 27. 27. Interventies <ul><li>gericht op het tot stand brengen van een transactiestijl die aangepast is aan het ontwikkelingsstadium van het gezin </li></ul><ul><li>op de oplossing van een tot dan toe onopgelost conflict en </li></ul><ul><li>op het herstel van de gezinshiërarchie. </li></ul>
 28. 28. Ontwikkelingsstadium <ul><li>als de omstandigheden zich wijzigen, moetengezinsleden in staat zijn om hun structuur bij te stellen. </li></ul><ul><li>`evenals alle levende organismen vertoont het gezinssysteem zowel een neiging tot instandhouding als tot evolutie. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Gezinnen hebben de neiging om vast te houden aan voorkeursinteractiepatronen, die hun effectiviteit bewezen hebben </li></ul>
 30. 30. Gezinsstress <ul><li>Ontwikkeling van één gezinslid </li></ul><ul><li>Nieuw gezinslid </li></ul><ul><li>Uitsluiten van gezinslid (bv bij scheiding) </li></ul><ul><li>Bijzondere stressoren: </li></ul><ul><ul><li>Handicap </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziekte </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantelzorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Economische veranderingen (schulden, werkloosheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verhuizing </li></ul></ul>
 31. 31. Enactment <ul><li>het actualiseren van de gezinsrelatiepatronen in de sessie. </li></ul><ul><li>De structurele gezinstherapeut is vaak meer geïnteresseerd in ‘ spontane’ gezinstransacties dan in wat de gezinsleden vertellen over het probleem </li></ul>
 32. 32. Wat gebeurt er nu? <ul><li>‘ Spontane' transacties uitlokken </li></ul><ul><li>Staan minder onder controle en geven meestal informatie over de grenzen tussen gezinsleden. </li></ul><ul><li>meer geïnteresseerd in wat de gezinsleden laten zien dan in wat zij erover vertellen. </li></ul><ul><li>Het ensceneren van de transactiepatronen, bijvoorkeur rondom de aanmeldingsklacht, staat op de voorgrond. </li></ul>
 33. 33. Wie zijn er bij? <ul><li>Aanwezigheid van alle gezinsleden die tot de huishouding behoren </li></ul><ul><li>zeker in de eerste sessie(s). </li></ul><ul><li>Later en afhankelijk van de therapie-doelstellingen werkt hij wel met deelsystemen. </li></ul><ul><li>de actuele gezinscontext staat op de voorgrond en de intergenerationele, langeter-mijndimensie op de achtergrond </li></ul>
 34. 34. Metaforen <ul><li>transactiepatronen bij voorkeur via ruimtelijke metaforen. </li></ul><ul><li>wie wel en wie niet participeert bij een subsysteemoperatie. </li></ul><ul><li>Coalitievorming : `Rob is sterker en groter dan moeder, omdat hij op de schouders van vader zit.' </li></ul>
 35. 35. Diverse bindingen <ul><li>alliantie, overkoepelend, neutraal </li></ul><ul><li>(stabiele) coalitie , samengaan en gericht tegen een ander, </li></ul><ul><li>Associatie , ontbreekt het tegen een ander zijn. </li></ul>
 36. 36. Aantasting Gezinshiërarchie <ul><li>Minuchin let op repetitieve grensoverschrijdingen tussen generaties </li></ul><ul><li>die op den duur de gezinshiërarchie aantasten </li></ul><ul><li>en die de problemen voor het gezin onoplosbaar maken. </li></ul>
 37. 37. Gerelateerde technieken uit de Gereedschapskist <ul><li>Herstructureringstechniek </li></ul><ul><li>Invoegtechniek /Accomoderen </li></ul><ul><ul><li>Joining/Steunen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mimicri </li></ul></ul><ul><ul><li>Tracking </li></ul></ul>
 38. 38. Geen oorzaak Wel: instandhouding <ul><li>Men kan nooit zeggen dat een bepaalde gezinsstructuur een probleem veroorzaakt; wel worden symptomen onderhouden door dominante gezinsstructuren en het symptoom onderhoudt de gezinsstructuur </li></ul>
 39. 39. CONCLUSIE <ul><li>Gevolg is dat gezinsstructuur niet wordt beschreven als een vastliggend gegeven, maar als het geheel van transactiepatronen, die aangepast moeten worden aan voortdurend veranderende, interne en externe omstandigheden. </li></ul>

×