Coll3 Snellen 457

4,369 views

Published on

hfdst 4,5 en 7 van eclectisch integratief werken

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coll3 Snellen 457

 1. 1. Snellen 4,5,7 Visie, Eclectisch Werken, Gemeenschappelijke Factoren in de Hulpverlening
 2. 2. Hoofdstuk 4 VISIE Een samenstelling van referentiekaders en waardekaders
 3. 3. Wetenschappelijke theorie / referentiekader Toepassingen/Praktijk/Methoden sociologisch Psychologisch Situationeel Waardekaders Psychodynamisch Experiëntieel Leertheoretisch sociaalpsychologisch systeemtheoretisch Soc.ecologisch maatschappelijk Social casework Psychosociale therapie Taakgerichte hv Cognitieve gedragsbenadering gezinsbenadering groepswerk netwerkbenadering Emancipatorische hulp persoonsopvatting maatschappijopvatting professieopvatting Perspectief
 4. 4. Psychodynamisch <ul><li>Psychosociaal functioneren is uitkomst van omgang met innerlijke conflicten </li></ul><ul><li>Symptomen en klachten worden veroorzaakt door conflict tussen intrapsychische wensen en het verbod daarop </li></ul>
 5. 5. Psychodynamisch <ul><li>Id </li></ul><ul><ul><li>driften/aanvechtingen/impuls/irrationeel </li></ul></ul><ul><li>Ego </li></ul><ul><ul><li>Realiteit/controle </li></ul></ul><ul><ul><li>Functies als waarnemen, integreren etc. </li></ul></ul><ul><li>Superego </li></ul><ul><ul><li>Geïnternaliseerde waarden en normen </li></ul></ul>
 6. 6. Experiëntieel <ul><li>Congruentie tussen zelfconcept en ervaringen </li></ul><ul><li>Therapeutische relatie als groeiervaring </li></ul><ul><li>Geïntegreerd functioneren </li></ul><ul><li>Zelfverwerkelijking </li></ul>
 7. 7. Experiëntieel <ul><li>moment-tot-moment empathie: </li></ul><ul><li>een hoge mate van persoonlijke aanwezigheid: </li></ul><ul><li>een egalitaire, dialogale houding: </li></ul>
 8. 8. Leertheoretisch <ul><li>Gedrag is aangeleerd (responsen) </li></ul><ul><ul><li>Waarneembaar en niet waarneembaar </li></ul></ul><ul><li>SOR, mens is een informatieverwerkend systeem </li></ul><ul><li>Participatie bij constructie van eigen werkelijkheid </li></ul>
 9. 9. Leertheoretisch <ul><li>Probleeminhoudelijk </li></ul><ul><ul><li>Taakgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitieve methode </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4G, gebeurtenis, gedachte, gevoel,gedrag </li></ul></ul></ul><ul><li>Interactioneel </li></ul><ul><ul><li>Mwer is instrumenteel </li></ul></ul>
 10. 10. Sociaalpsychologisch <ul><li>Sociale invloeden op individueel functioneren </li></ul><ul><li>Individueel functioneren in sociaal opzicht </li></ul>
 11. 11. Systeemtheoretisch <ul><li>Persoon wordt beschouwd als deel van een systeem </li></ul><ul><li>Binnen een systeem bestaan regels </li></ul><ul><li>Interactie maakt die regels zichtbaar </li></ul><ul><li>Grenzen bepalen de veranderbaarheid van een systeem </li></ul><ul><li>Feedbackmechanismen </li></ul>
 12. 12. Systemisch <ul><li>Probleeminhoudelijk </li></ul><ul><ul><li>Probleem wordt in stand gehouden door regels binnen het systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleem heeft een homeostatische functie </li></ul></ul><ul><ul><li>Interventies om regels te veranderen </li></ul></ul><ul><li>Interactioneel </li></ul><ul><ul><li>Metapositie </li></ul></ul><ul><ul><li>Invoegen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerzijdige partijdigheid </li></ul></ul>
 13. 13. Sociaalecologisch <ul><li>Primaat van de sociale omgeving </li></ul><ul><li>Sociale netwerk </li></ul><ul><li>Hulpbronnen zoeken </li></ul><ul><ul><li>Denk aan casemanagement </li></ul></ul>
 14. 14. Maatschappelijk <ul><li>Invloeden en processen van buitenaf </li></ul><ul><ul><li>Etiketteringsprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale controle </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale integratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal beleid </li></ul></ul>
 15. 15. Waardekaders Persoons <ul><li>Zelfredzaamheid </li></ul><ul><li>Responsiviteit </li></ul><ul><li>Weerstandsvermogen </li></ul>
 16. 16. Waardekaders maatschappij <ul><li>Ideologie </li></ul><ul><li>Solidariteit </li></ul><ul><li>Individualisme </li></ul><ul><li>Verzet of verdragen </li></ul><ul><li>Rollen </li></ul>
 17. 17. Waardekaders Professie <ul><li>Welke invulling geef je aan je beroep </li></ul><ul><li>Profilering </li></ul><ul><li>Bevoegdheden </li></ul><ul><li>Taken, verplichtingen, afbakenen </li></ul><ul><li>Instelling tegenover beroep </li></ul>
 18. 18. Hoofdstuk 5 Eclectisch-Integratief Werken
 19. 19. Hoofdstuk 5 Snellen <ul><li>Visies nader beschouwd </li></ul><ul><li>Achtergronden van opkomst en ontwikkeling rond eclectisch-integratief werken </li></ul><ul><li>Varianten </li></ul><ul><li>Betekenis voor je visie voor de interactionele en voor de probleeminhoudelijke kant van het hulpverlenen </li></ul>
 20. 20. Eclectisch-Integratief <ul><li>Kiezende benadering </li></ul><ul><li>Geen enkele stroming of methode is altijd goed voor alle cliënten. </li></ul><ul><li>“ Scholen” groeien naar elkaar toe. </li></ul><ul><li>Eclectisch : uit een veelheid het beste kiezen. </li></ul><ul><li>Integratief: tot een eenheid smeden. </li></ul>
 21. 21. Oorzaken <ul><li>400 therapieën </li></ul><ul><li>Ene therapie niet duidelijk beter dan andere </li></ul><ul><li>Geen enkele therapie voor elk probleem en voor elke cliënt toereikend </li></ul><ul><li>Aanwezigheid gemeenschappelijke factoren </li></ul><ul><li>Druk van buitenaf </li></ul>
 22. 22. Vervolg oorzaken <ul><li>Belang professioneel netwerk groter </li></ul><ul><li>Grote verscheidenheid aan cliënten en problematieken binnen mw. </li></ul>
 23. 23. Drie argumenten <ul><li>Pragmatische, beperking is nadelig voor cliënt. </li></ul><ul><li>Theoretisch , één theorie kan niet “alles” verklaren. </li></ul><ul><li>Cognitief, je kunt niet een totale probleemanalyse in één keer maken </li></ul>
 24. 24. Criteria <ul><li>Overeenstemmen met basisvoorwaarden mw. </li></ul><ul><li>Relevant en praktisch hanteerbaar voor doel hulpverlening </li></ul><ul><li>overdraagbaar en aan te leren </li></ul><ul><li>stoelen op empirische evidentie </li></ul>
 25. 25. Varianten <ul><li>Technisch </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke faktoren (vooral gericht op interactie) </li></ul><ul><li>Theoretische integratie </li></ul>
 26. 26. Hoofdstuk 7 Gemeenschappelijke factoren in de hulpverlening
 27. 27. Gemeenschappelijke factoren <ul><li>ontwikkeling in de interactie: van hulpverlenerssturing naar cliëntsturing. </li></ul><ul><li>enerzijds een verandering in bewustzijn en motivatie van de cliënt en </li></ul><ul><li>anderzijds een verandering in de aard van de interactie. </li></ul>
 28. 28. Gemeenschappelijke factoren <ul><li>Deze veranderingen treden niet (geheel) spontaan op. </li></ul><ul><li>Wat in de interactie levert nu een bijdrage aan deze motivatie en (wil tot) verandering? Er zijn, zoals gezegd, variabelen. </li></ul><ul><li>Ik zou de volgende gemeenschappelijke factoren ofwel basisingrediënten willen benoemen </li></ul>
 29. 29. Gemeenschappelijke factoren <ul><li>A    Werkovereenkomst 
— een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener die berust op zowel reële als toebedachte kwaliteiten van beiden       </li></ul>
 30. 30. Gemeenschappelijke factoren <ul><li>B   Kernprocessen </li></ul><ul><li>het aanbieden van een theoretisch denkkader(rationaIe) en een      werkmethode (procedure) die cliënt en hulpverlener aanspreken. </li></ul><ul><li>catharsis, de mogelijkheid voor de cliënt tot het uiten van emoties respectievelijk het verminderen van emotionele spanning. </li></ul><ul><li>middels (vaak subtiele en non-verbale) tekens                </li></ul><ul><li>
  </li></ul>
 31. 31. Gemeenschappelijke factoren <ul><li>Desensitisatie </li></ul><ul><li>Inzichtelijk leren via     -  informatie krijgen      -  zelfexploratie      -  feedback </li></ul><ul><li>Beïnvloeding door suggestie en overtuigen </li></ul><ul><li>Bekrachtiging door hulpverlener </li></ul>
 32. 32. Variabelen in het beïnvloedingsproces <ul><li>Hulpverleners kenmerken </li></ul><ul><li>Cliëntkenmerken </li></ul><ul><li>Gevolgen voor de interactie </li></ul>
 33. 33. Variabele SocioDemografisch <ul><li>Leeftijd </li></ul><ul><li>Geslacht </li></ul><ul><li>Seksuele voorkeur </li></ul><ul><li>Etniciteit </li></ul><ul><li>Socio-economische achtergrond </li></ul>
 34. 34. Variabele Ideologisch <ul><li>Religieuze overtuiging </li></ul><ul><li>Algemeen menselijke waarden en normen </li></ul><ul><li>Opvattingen mbt autonomie en verbondenheid </li></ul>
 35. 35. Variabele Pers Kwaliteiten Cliënt <ul><li>Gemotiveerd </li></ul><ul><li>Nadenken eigen aandeel </li></ul><ul><li>Positief zelfbeeld </li></ul><ul><li>Positieve attributie mbt eigen succes </li></ul><ul><li>Hoge inschatting eigen effectiviteit </li></ul><ul><li>Interne beheersingsoriëntatie </li></ul><ul><li>Laag reactance niveau </li></ul>
 36. 36. Variabele Pers Kwaliteiten Werker <ul><li>Zorgzaamheid, vriendelijkheid,belangstelling </li></ul><ul><li>Openheid, informeel zijn </li></ul><ul><li>Actief en praktisch zijn </li></ul><ul><li>Duidelijkheid, directiviteit </li></ul><ul><li>Deskundigheid </li></ul><ul><li>Ingesteld op Yaviscliënten </li></ul><ul><li>Gerichtheid op ‘therapeutische’ aanpak </li></ul>

×