Pitch makelpunt bij dsa

510 views

Published on

Makelpunt Cocreatielab voor het open data café

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
165
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {"16":"6:30\nVragen vanuit mij / namens Makelpunten:\nVoldoende aanbod:\nDatabase vullen: communicatie met verschillende softwaresystemen: verlagen van drempel voor partners\nDatabase vullen: real-time communicatie met verschillende softwaresystemen: aanbod (beschikbaarheid, prijzen, etc.) altijd actueel en wordt de kans op fouten verkleind. \n-> MET WELKE SYSTEMEN WERKT U ZELF?\n","5":"1:00\nInitiatiefnemer is vaak gemeente, afdeling Maatsch. Beleid of Vastgoed.\nPlaatje is achteraf verrassend simpel:\n","22":"11.50u \n","11":"4:00\nPvA: \noprichting Makelpunt, onderweg maken van keuzes\nOndernemingsplan: \nwel/geen partners\nbeoogde resultaten -> prestatie-indicatoren & hoe meetbaar maken?\n","17":"9:00\nbij 1: \nMet welke systemen werkt uw organisatie?\n","6":"> meer aanbod en bekendheid genereert meer vraag\n","12":"4:30\nVaak betrokken binnen gemeente:\nMaatsch. Beleid \nVastgoed\nCommunicatie\nICT\nVaak ook betrokken:\nandere lokale vastgoedeigenaren: corporaties, scholen, welzijnsinstellingen\nDus projectmatig oppakken\n","1":"0:00\nVragen DSA:\nHoe kunnen we jullie toepassingen opschalen bij gemeenten?!\nWat hebben we nodig om open data op de agenda te krijgen binnen eigen gemeente/organisatie?\nNB: \nHelaas vandaag niet aanwezig\n","18":"12.00u\n","7":"1:30\n2 succesfactoren:\nVoldoende aanbod\nVoldoende bekendheid\n","13":"5:00\n","2":"0:30\ndiv. huisvestingsvragen komen op div. plekken binnen bij een (of meer) organisatie(s)\n","19":"div. ervaringen en beweegredenen om deel te nemen\n","8":"2:00\nNB: \nMakelpunt is méér dan alleen website!\nMakelpunt vraagt méér dan eenmalig oprichten!\n","3":"0:30\ndiv. huisvestingsvragen komen op div. plekken binnen bij een (of meer) organisatie(s)\n","20":"Marissa:\nSvp meeschrijven,\ndaarna opschrijven op A0 aan de muur\n9.30u\nWelke neveneffecten? -> top-3\n9.40u\nWelke activiteiten (vraag) wel/niet?\nWil je prioriteren ja/nee? En wie prioriteert dan? Is dat het Makelpunt of de aanbieder van ruimte?\n9.50u\nWelke aanbieders wel/niet?\nAlleen eigen vastgoed/voorzieningen beter benutten of alle vastgoed?\n10.00u\nDienstverlening: samenbrengen vraag/aanbod door beide beschikbaar/zichtbaar te maken, of ook begeleiden van ‘match’?\nz.o.z. \n","9":"2:30\nMakelpunt positioneren als onafhankelijke intermediair\n(ongeacht initiatiefnemer)\nMakelpunt:\nbeheert database met aanbod\ntoetst nieuw aanbod op juistheid en compleetheid\nprobeert aanbod doorlopend te vergroten\nwerkt aan maximale bekendheid\nevt.: pakt zoekvragen persoonlijk op\n","15":"6:00\nDatabase: invulvelden \nIn een database wordt alle informatie over (mogelijk) beschikbare ruimten verzameld. Per ruimte worden gegevens ingevoerd die het mogelijk maken om gericht naar bepaalde ruimten te zoeken. Hiervoor wordt een digitaal invoerformulier ontwikkeld. \n","4":"0:50\ndiv. huisvestingsvragen komen op div. plekken binnen bij een (of meer) organisatie(s)\nWelke vragen pak je wel/niet op? \nEn hoe doe je dat?\n","21":"10.00u\nNB: onderscheid maken en blijven maken tussen rol als vastgoedeigenaar (verhuurder) en rol als Makelpunt (intermediair)\n","10":"4:00\nPvA: \noprichting Makelpunt, onderweg maken van keuzes\nOndernemingsplan: \nwel/geen partners\nbeoogde resultaten -> prestatie-indicatoren & hoe meetbaar maken?\n"}
 • Pitch makelpunt bij dsa

  1. 1. Makelpunten idee ‘Makelpunt’, webapplicaties, landelijk netwerk 1
  2. 2. Makelpunt: het idee Hoofddoelstelling van een Makelpunt is: “Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.” Vraag naar ruimte(n): Vastgoedeigenaren/-beheerders: Aanbod van ruimten: 5
  3. 3. Makelpunt: het idee Hoofddoelstelling van een Makelpunt is: “Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.” Vraag naar ruimte(n): Makelpunt: Aanbod van alle ruimten: 6
  4. 4. Makelpunt: het idee
  5. 5. Makelpunt: voorbeelden 8
  6. 6. Opzet bedrijfsmodel landelijk netwerk Organisatievorm en entiteiten: 1. Makelpunt: entiteit die vraag en aanbod bijeenbrengt en evt. andere diensten uitvoert 2. Partners: instanties die belang hebben bij de doelstellingen van het Makelpunt en dit structureel (helpen) financieren 3. Klanten: instanties en/of particulieren die gebruikmaken van het Makelpunt: vragers, aanbieders, adverteerders Makelpunt “partners” “klanten” 4. Netwerk Makelpunten: gericht op uitwisseling en professionalisering 9
  7. 7. Implementatie bedrijfsmodel Plan van Aanpak opstartfase (8-12 mnd) gsondernemin plan startfase (2-3 jaar) ‘running business’ initiatief operationeel kostendekkend aar? (hoe) haalb 10
  8. 8. Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’ Plan van Aanpak opstartfase (8-12 mnd) 11
  9. 9. Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’ Spoor 1: ondernemings-/bedrijfsplan PR-verhaal en -middelen Spoor 4: aanboren van vraag besluitvorming verzamelen info beschikb. ruimten applicatie kiezen, vormgeven (logo?) Spoor 3: webapplicatie afspraken partners, organisatievorm quick scan beschikb. ruimten Spoor 2: aanbod van ruimten aanzet bedrijfs-/ ondernemingsplan doel(en), uitgangspunten, opdracht Plan van Aanpak in bedrijf bepalen functionaliteiten vullen database, testen website ‘live’ online PR intern (vraag op 1 plek) update formatieplan, evt. werving&selectie PR extern (on-/offline) go/no go –besluit 12
  10. 10. wg Makelpunten-in-oprichting Plan van Aanpak opstartfase (8-12 mnd) Wat? • • • • • in 3 stappen uw eigen Lokale Makelpunt oprichten startworkshop met bestuur/management van uw lokale partners daarna 3 workshops, met andere Makelpunten-in-oprichting met vooraf afgesproken resultaten per workshop: op die manier is het mogelijk om elkaars resultaten en overwegingen te delen resultaten delen via afgeschermd deel website Bouwstenen Voor wie? • • voor gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen die binnen 1 jaar een operationeel Makelpunt willen hebben voorwaarde: halen en brengen; commitment 13
  11. 11. netwerkgroep Makelpunten Voor wie? • • voor operationele Makelpunten, gericht op doorontwikkeling voorwaarde: halen en brengen; commitment gsondernemin plan Wat? • • • • • startfase (2-3 jaar) ‘running business’ kostendekkend 3-4 bijeenkomsten per jaar bij één van de deelnemers aar? (hoe) haalb met steeds een specifiek thema en ruimte om ervaringen uit de praktijk te delen resultaten beschikbaar via website Bouwstenen voor Sociaal 14
  12. 12. Webapplicatie: database uit gangs punt en prijs peil s teeds v an het betr effende jaar aannames Alle aanna mes aang egeve ofw el: geind ex eer d get als mat ige ver ander ing: - ivm v erand erend gebr - ivm veran uik derende r egelgev ing - ivm ander e afs pr aken n in blauw & c ur ief. s uit gang s punte n t.a.v. egime BTW -r - geme ente en SABW - gemeente tw ee apar t e rek ent KPD -huur opter fis c ale entit , eiten en BTW -belas t obv m2 (z ie - bijdr SABW ) age ex pl.tek or niet bes c hik t belas t; king publiek r ec hteli jk - lage integ regelen ratieheffing v ia Voor toelic hting , z ie notitie Zie SABW Euge ne voor BTW -belas te Romijnder ac tiv iteite verhouding n en: s d.d. … m2 wel/ niet BTW -belas t gebr uik: 61,2% ver houding wel/ niet BTW -belas te omz et: 61,5% las ten (kos ten) 2008 afs c hr ijving en Boek waar de per 1-1afs c hrijv ing gebo uw D N e ieuw hof afs c hr ijv ing/ w aar des tijgin afs c hr ijving / w aar des r entelas ten onderhoud groot onde overige afs prake n bijdr age ex ploita tietek € 69.900 € 57.000 ort De N ieuw hof inv entar is D N e ieuwhof over head geme entepers onee l € 12.900 ent i.r.t. e D e N ieuw hof: s ubs idie huis v es ting JG Z, s ubs idie AMW (aan huis ves STMG ) ting CJG t aal jaarli ot jks e k os t en tbv ver gelijk ing: € 44.200 € 218.245 inc l. BTW inc l. BTW 19% 19% 19% W y nand nv t H. gebouweig enaa jaarrek enin gen r verantw . v oor gr oot + ex tr lenin a g nieuw bouw nvt nvt 2008 2009 € 5.134 € 5.263 € 0 T-M obile: gebr uik dak D N ieuw e hof V odafone: gebruik dak De N ieuw hof € 0 ? mail H an Jans en 7/ 6 H er man onvolledig nv t nv t -mas t v oor gs m € 5.134 2010 € 10.706 € 0 nv t nv t € 5.263 -mas t voor gs m - 2011 Futs laar, € 0 € 5.312 nvt € 5.445 nv t subs idies … € 0 bijdragen … € 0 € 0 nvt nvt nvt € 5.529 overi ge afs pr aken z o laag moge lijk, tbv onde rbouw ing c omputers gelev er d in 2010 - in 1x afges Br am B. s taat c hr even op loonl ijs t g emee nte € 0 t otaal bat en geme ent e i.r D .t. e N ieuw hof: onvolledig € 0 € 0 huidige s ituati e bron eenmalige extr geen huurs om gevo nden in jaarr ek . SABW of gem. begr oting map SABW " onde r houd& lever ings c ontra c ten" loopti jd ovk 15 ja ar, v anaf juni '03 looptijd ov k 15 jaar, v anaf dec . '05 € 0 € 0 € 160.000 € 160.000 fi s c aal regim e a s ubs idie naar boek iv m aanlo houding opkos ten S ABW v naar boek erplaats houding en S ABW v of v er alt v erpla ats (z ie SABW en, ) ntb - obv m2 obv m2 19% 19% 19% € 33.232 nee obv m2 € 1.054 € 6.500 € 40.000 € 2.100 ver andering KPD-huur reken en obv € 10.974 hier jaarli jks naas t e las ten -mas ten - z ie minus baten G SM verhuur G SM-mas ten ook door SABW ipv geme ente! geen € 5.529 geen € 5.445 s ubs idie nvt € 33.054 € 25.500 - € 33.232 € 33.232 - € 29.612 € 22.845 nee (c onfor m € 944 € 5.823 € 29.781 € 22.845 begroting ) ja, met inflat ie ja, met inflat ie € 0 buiten BTW -s feer obv , s ubs idieb es c hikk i ng buiten BTW -s feer obv , s ubs idiebe s c hikk ing - € 967 € 5.969 nee € 160.000 € 160.000 nee ntb buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebe buiten BTW -s s c hik k feer obv , ing s ubs idiebe s c hik k ing gemiddeld e las t en geme ente i.r.t. De Nieuw hof: ja, v anaf 2013 ja, v anaf 2013 t aal jaarli ot jk s e kos ten tbv ver gelijk ing: € 40.000 € 2.100 € 302.730 prov .G ld uitgangs punten t.b.v . begr BTW oting obv m2 19% € 10.974 index er en 2012 nee, KPD laten BTW opter en BTW opter en 19% 19% € 5.529 € 5.445 ad €300K is eenm alig (z ie finan c iering) z ijn ja, met inflat ie ja, met inflat ie € 100.630 € 89.381 € 5.667 € 5.581 € 0 € 0 nvt € 5.263 € 10.706 onvolledig € 260.630 opmerking en € 0 € 0 € 37.617 - nvt € 0 evt evene . ment en … € 37.617 € 1 .9 1 109 . 6 - nvt - aange pas t aan mar k tc onfor aangepas me huur t aan mark N ieuw hof tc onforme huur N ieuw hof map S ABW " houd& leverings onder c ontrac ten" 2012 nee nee € 37.617 H an Jans en € 17.207 nvt nvt € 5.394 BTW index eren € 37.617 € 1 .9 1 1 .0 9 6 € 33.232 € 33.232 onder houd baten (inko ms ten) hur en en erfpa c ht en huur D e N ieuw hof (geb ouw) huur/ c anon D N ieuw e huur/ c anon hof (gron d) par eer k ter rein t.b.v . begr oting € 33.232 / v erbou w ing r es er ering v c onform is hoge r begroting dan meer 2013 e.v.; jar enonderh omv ang ouds plann gr oen wor ing dt c a. 50% omv ang minder parke erter rein blijft c a. gelij k onde rhoud SABW , g emeente € 98.030 € 57.000 punte n nvt nvt € 37.617 €0 € 0 € 0 exploit at ies aldo € 0 D e N ieuw hof voor geme ent e: € -212.982 2,5% 3,0% - M aur e … ic A rnout vd Burg nv t € 268.539 BTW € 37.617 € 1.9 1 1 09 . 6 r entelas ten variabele rente , gem. -5% 4 L eo Brouw er € 0 € 57.000 € 2.016 € 275.245 k nt .a.v. index infl ati e: er en: s alaris s tijging: - H an Jans en H an Jans en H an Jans en H an Jans en nv t inc l. BTW € 2.107 € 6.500 € 209.523 € 57.000 onvolledig blijft gelij uitgangs afs c hrijvi ngen + extra boek waarde nieuw bouw + 2012 nog / v er exc l. boek bouw ing waarde nieuwbouw / v er bouw ing afgelos t in 2031 gr ondw aarde - € 25.613 € 17.006 € 2.054 € 6.338 € 46.400 onvolledig H an Jans en € 34.800 € 114.757 € 70.557 - verander ing = aflos s ing; H an Jans en € 34.800 nvt nv t € 19.249 € 10.857 € 108.200 € 61.800 - gemi ddeld e las t en geme € 37.900 € 2.003 € 6.179 opme r kingen H an Jans en nv t € 37.900 nvt nvt € 33.428 € 25.246 € 1.953 € 6.025 nvt nvt nv t nv t € 32.700 nv t, r € 39.000 entel as t w ordt afgel eid v € 32.700 an boek w aar de € 39.000 nv t nv t nvt nv t huidige s ituati e br on BTW € 37.617 € 73 8 .4 8 5 € 37.617 nvt nvt € 19.625 € 11.647 2011 € 37.617 € 7 7 6 .1 0 2 € 37.617 nv t nvt r houd D e N ieuw hof onderhoud groen D e N ieuwh onderhoud of e.o. parke er terr ein De N ieuwhof 2010 € 37.617 € 81 3 .7 1 9 € 37.617 nv t tijgin g grond park eer ter rein lening D e N ieuw hof: r ente tlv gebouw D N ieuwh e r ente tlv of grond D e N ieuw r ente tlv hof par eer k ter rein 2009 € 37.617 € 85 1 . 36 3 € 37.617 g grond De N ieuw hof uit gangs punte € 0 € -198.817 t aal baten ot gemeente i.r.t D e . N ieuw hof: exploitat ies aldo D e N ieuwh of voor gemeente: € 100.630 € -160.000
  13. 13. ‘Webtool’: realtime informatie? u itgangs punten prijs peil steeds v an het betr effende aannam es Alle aannam es aangeg ofwel: geinde x eerd jaar getals matige verandering: - ivm verande rend gebruik - ivm v erander ende r egelgev ing ev en in blauw & curs ief. - ivm andere u itgangs punten t.a .v. BTW-r egime - gemeen te en SABW - gemeen t ee aparte w te r kent e fi sc -huu r, opteren ale entiteit KPD BTW -belas en t obv m2 (z ie SABW - bijdrage expl .tek ) ort niet bes c hikk bela s t; ing publiekr echteli jk - lage int e gratieh regelen effing v ia V oor toelich t ng, z ie i notitie Eugene Zi e S ABW voor BTW -belas te Romijnder activite verhoud iten en: s d.d. … in g m2 wel/ niet BTW -belas t gebruik : 61,2% verhoud ing wel/ niet BTW -bel as te omz et: 61,5% af praken s la s t n (kos e ten) 2008 a c hrijving fs en Boek waarde per 1-1afs chrijv ing gebouw afs chrijv af chrijvi s ing/ waarde ng/ waarde € 37.617 nvt, rentelas nvt nvt onderho ud groen De N ieuwho onderho ud parkee f e.o. rt ein err D N ieuwhof e over e ig af praken s bijdrage exploitatietek ort D e N ieu whof inventar is D N e ieuwho overhea f d gemee ntepers € 44.200 b aten (inkoms 19% inc l. BTW inc l. BTW L eo Br uwer o 19% 19% gebouw M aur ce … i Arnout vd Burg nv t jaarr ek eningen H. € 57.000 2008 f (gebou w) huur/ canon D N ieuwho e huur/ canon f (grond) park eerterre in T-M obile: gebr u ik dak D N ieuwho e f v oor gs -mas t m gebr uik dak D N ieuwhof e 2009 € 5.134 SABW , ? m ail H an Jans en nvt nvt nvt Her man Futs laar, o nvolledig 2010 € 5.263 € 0 € 10.706 € 0 nv t nvt € 5.134 € 0 nv t nv t € 5.263 rentelas e rent e, gem. -5% 4 eigenaa r v erantw . voor groot -m v oor gs m as t - 201 1 € 0 € 5.312 b ijdr agen … € 0 €0 nvt nvt € 5.445 nvt s ubs idies … BTW €0 nv t nv t € 5.529 €0 onvolled ig €0 € 0 € 0 € 1 .9 1 1 .0 9 6 € 37.617 € 33.232 nvt - € 33.232 € 33.054 € 25.500 obv m2 € 1.054 € 6.500 € 160.000 € 160.000 nt b - obv m2 obv m2 19% 19% 19% € 33.232 nee - € 33.232 - € 29.612 € 22.845 nee (c onform € 944 € 5.823 € 29.781 € 22.845 begrot ng) i ja, met inflatie ja, met inf l atie €0 bui ten BTW -s feer, obv s ubs idiebes c hikk ing bui t n BTW -sfeer, e obv s ubs idiebes c hikk ing - € 967 € 5.969 nee € 160.000 € 160.000 nee ntb gemidde € 40.000 € 2.100 buiten BTW -s f er obv e , s ubs idi bui ten BTW ebes c hikk -sfeer, obv ing s ubs idiebes c hikk ing lde las ten gemeen te i.r.t. D Nieuwh e of: ja, v anaf 2013 ja, vanaf 2013 totaal jaarlijk s ver anderin m ap S ABW " onderho & leverin udgs c ontr acten" map SABW " onderho & leverin udgs c ontr acten" in ja arrek. S ABW of gem.begroting loopt jd i ovk 15 jaar, vanaf juni '03 looptijd g KPD-huur r ekenen € 10.974 obv j aarli hiernaas jks e las t ten min us -mas t en - zi e baten G SM ver huur G SM-mas ten ook door SABW ipv gemeen geen te! e kos ten tbv ver gelijkin g: € 302.730 ovk 15 jaar, vanaf dec . ' 05 € 5.529 gee n € 5.445 prov.G ld ad €300K is eenmal uitgangs punten t.b.v . begro B TW ting index eren obv m2 19% € 10.974 2012 nee, KPD laten B TW opteren BTW opt eren 19% 19% € 5.529 € 5.445 ig ( zie f nancier i ing) z ijn ja, met inflatie € 100 .630 € 89.381 € 5.667 ja, met inflatie € 5.581 €0 €0 nvt € 5.263 € 10.706 € 260.630 € 40.000 € 2.1 00 opmerki ngen g ev onden subs i die €0 2012 € 37.617 nee € 33.232 ouw/ verbou wing overige afs pr aken zo laag mogel ijk, tbv onder bouwing fis caal eenmali regi m ge extra e s ubs idi naar boekho e ivm aanloop uding S k os ten ABW v na ar boekho er laats p uding S en of ver alt ABW verplaa v (z ie SABW ts en, ) computers geleve rd in 2010 - in 1 x afges B ram B. s c hreven taat op loonlijs t gemeen te € 0 nvt €0 n nee € 37.617 - onder houd r ervering es c onform is hoger dan meerjarbegroting 2013 e.v .; enonde omv ang rhouds plannin groen wordt g c a. 50% omv ang parkee r minder terr ein blijft ca. g elijk ud nvt €0 ev t. evenem enten … t otaal baten gemeente i.r D e .t. N ieuwho f: index er e € 37.617 € 1. 9 1 1 .0 9 6 H an Jansen s ituatie bron geen huursom 3,0% € 33.232 aa ngepas t aan marktc aangepa onfor me s t aan marktc onform huur N ieuwho f e huur N ieuwho f hui dige 2,5% tijgi ng: t.b .v. begroti ng nvt ten + extr lening a nieuwb onderho gemeen te 7/ 6 € 17.207 nvt nvt € 5.394 punten nvt € 37.617 punten t .a.v. indexer inflatie: en: sa laris s variabel € 98.030 € 268.539 BTW € 37.617 € 1. 9 1 1 .09 6 ing uitgangs - € 0 W ynand € 57.000 € 2.016 € 275.245 inc l. BTW € 2.107 € 6.500 € 209.523 € 57.000 onvolled ig arde bli jft g elijk ten) h en en ur erfpac hten huur De N ieuwho V odafone: € 218.245 uitgangs afs c hrijving en + ex tr boekw a aar e nieuwb d + 2012 nog ouw/ verbouw ex cl. boekw ing aar de ni euwbo uw/ verbouw ing; afgelos t in 2031 - € 25.613 € 17.006 € 114.757 € 70.557 € 46.400 onvolled ig = a f os s l grondwa H an Jans en H an Jans en H an Jans en Han Jans en nv t nvt nvt € 2.054 € 6.338 € 108.200 € 61.800 € 12.900 oneel lde las ten gemeen te i.r.t. D e N ieuwho f: subs i die huis v es ting JG subs idie Z, A MW (aan huis ves S TMG ) tin g CJG t otaal jaarlijk s e kos ten t bv vergeli jking: verande ring H an Jans en H an Jans en H an J ans en € 34.800 € 19. 249 € 10.857 gemidde opmerki ngen nvt nvt nv t nv t nv t nvt € 2.003 € 6.179 s ituatie bron € 34.800 € 37.900 € 33.428 € 25.246 € 1.953 € 6.025 € 69.900 € 57.000 € 37.617 nvt nvt € 37.900 nvt nvt € 19.625 € 11.647 ud De N ieuwho f € 7 3 8 .4 85 € 37.617 nv t nv t € 32.700 € 39.000 afgeleid van boekw € 32. 700 aarde € 39.000 huidige B TW € 37.617 € 77 6.1 0 2 € 37.617 nvt nv t t wordt 2011 € 37.617 € 81 3 . 7 9 1 € 37.617 grond D e N ie uwhof grond par k eerterr ein lening D e N ieuwho f: rente t v l gebouw D N i euwhof e rente tlv g rond D e N ieuwho rente tlv f parkeert err ein 2010 € 37.617 € 85 1 . 3 3 6 De N ieuwho f s tijging s t jging i r entelas ten onder houd groot onderho 2009 o nvolledig € 0 € 0 €0 exploita t es aldo i € 0 D e N ieuwho f voor gemeen te: € -212.98 2 € -198.81 €0 7 t a al baten ot gemee nte i.r . D .t N ieuwho e f: ex ploitat ies al do D e N ieuwho f voor gemeen te: € 100.630 € -160.000 softwaresysteem X softwaresysteem X softwaresysteem Z softwaresysteem Y
  14. 14. Vragen namens Makelpunten Bij succesfactor 1 = voldoende aanbod: • Communiceren met verschillende softwaresystemen: drempel verlagen • Real-time communicatie met softwaresystemen: aanbod (beschikbaarheid, prijzen, etc.) altijd actueel Bij succesfactor 2 = voldoende bekendheid: • online marketing? idem offline • andere toepassingen, bijv. app voor smartphone? • koppeling met andere platforms, bijv. activiteitenkalender, buurtonderneming, arbeidsbemiddeling/reintegratie, … ? Ook: meetbaar maken van succes: • Aantal hits? Of kan aantal matches ook worden benoemd? 17
  15. 15. Vragen? richard@middenin.com … en alvast bedankt! 18
  16. 16. Makelpunt: neveneffecten Hoofddoelstelling van een Makelpunt is: “Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.” Positieve neveneffecten: • • • • • Versterken sociale structuur: samenbrengen partijen ('sociale bijvangst‘) Genereren van extra inkomsten Duurzaam én kostenbesparend: meer gebruikers huisvesten zonder bouwactiviteit Verbeteren leefbaarheid en sociale veiligheid door intensiever gebruik van ruimte gedurende de dag/week/jaar Verkrijgen van waardevolle managementinformatie m.b.t. vraag/aanbod accommodaties en markt-/maatschappelijke ontwikkelingen. 19
  17. 17. Makelpunt: te maken keuzes Vragen bij oprichting van een Makelpunt in uw regio: • Doel/meerwaarde: hoofddoel is duidelijk; welke neveneffecten vindt u (het meest) interessant? • Welke activiteiten wil het Makelpunt (helpen) huisvesten? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet? • Welke verhuurders wil het Makelpunt helpen verhuren? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet? • Welke dienstverlening biedt het Makelpunt? 20
  18. 18. Welke dienstverlening? Dienstverlening omvat tenminste “Vinden”: •registeren en “doorzoekbaar maken” van aanbod van ruimten •gevonden worden door vragers naar ruimte(n) • standaards en checklists voor afsluiten van huur-/gebruiksovereenkomst, incl. afspraken over catering, sleutelbeheer en andere praktische zaken • advertentiemogelijkheden? Mogelijk extra dienstverlening “Verbinden”: •persoonlijk benaderen en ondersteunen van (potentiële) vragers en aanbieders om ‘matches’ te maken •‘matching’ begeleiden: verzorgen van huurovereenkomst, regelen van beheer, beveiliging, catering, ICT, inrichting, … •adviseren over (ver)bouwen, vergunningen, financiering, subsidiemogelijkheden, PR, … 21 •…
  19. 19. ervaring andere Makelpunten Kritische succesfactoren: •Omvang (aanbod) en naamsbekendheid groot genoeg om interessant te zijn: voor zoekers, aanbieders en evt. adverteerders •Transparantie over vraag, aanbod en hoe daarmee om te gaan •Vertrouwen tussen initiatiefnemers lokaal Makelpunt •Bedrijfsmatige opzet en cultuur •Kwartiermaker/aanjager met enthousiasme, ondernemend en overtuigend 22

  ×