• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Luan van tot nghiep ke toan
 

Luan van tot nghiep ke toan

on

 • 5,324 views

Luan van tot nghiep ke toan

Luan van tot nghiep ke toan
Luận văn tốt nghiệp kế toán
báo cáo, khóa luận

Statistics

Views

Total Views
5,324
Views on SlideShare
5,324
Embed Views
0

Actions

Likes
14
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Luan van tot nghiep ke toan Luan van tot nghiep ke toan Document Transcript

  • www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----  ----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH SẠN SAĐÉCGiáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện:TS. LƯU THANH ĐỨC HẢI NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG Mã số SV: 4053515 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 MSL: KT0520A1 Cần Thơ, 2009http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net MỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................11.1 Đặt vấn đề nghiên cứu..................................................................................1 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài ..........................................................................1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn ...............................................................11.2 Mục tiêu nghiên cứu .....................................................................................4 1.2.1 Mục tiêu chung...................................................................................4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................41.3 Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................41.4 Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................4 1.4.1 Không gian ...........................................................................................4 1.4.2 Thời gian ..............................................................................................5 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................51.5 Lược khảo tài liệu có liên quan ...................................................................5CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................................................................82.1 Phương pháp luận .........................................................................................8 2.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh ......................................8 2.1.2 Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các bảng báo cáo tàichính ...................................................................................................................9 2.1.3 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................13 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ..................................162.2 Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................20 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ...............................................................20 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................20CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN SAĐÉC ...............................213.1 Vài nét về thị xã SaĐéc, Đồng Tháp ............................................................21 3.1.1 Lịch sử hình thành ................................................................................21 3.1.2 Vị trí địa lý ...........................................................................................21 3.1.3 Kinh tế ..................................................................................................223.2 Lịch sử hình thành và phát triển khách sạn SaĐéc .......................................22http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net3.3 Chức năng, nhiệm vụ ....................................................................................23 3.3.1 Chức năng ............................................................................................23 3.3.2 Nhiệm vụ ..............................................................................................233.3 Công tác quản lý, tổ chức bộ máy của khách sạn .........................................24CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠNSAĐÉC ...............................................................................................................274.1 Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn qua 3 năm (2006-2008) ...................................................................................................................274.2 Phân tích doanh thu khách sạn .....................................................................33 4.2.1 Phân tích chung tình hình doanh thu ....................................................33 4.2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của khách sạn ........384.3 Phân tích chi phí ...........................................................................................41 4.3.1 Phân tích chi phí theo các khoản mục ..................................................41 4.3.2 Phân tích mức tiệt kiệm chi phí ...........................................................444.4 Phân tích lợi nhuận .......................................................................................48 4.4.1 Phân tích lợi nhuận dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .......................................................................................................................48 4.4.2 Phân tích khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của khách sạn .......................................................................................................................52 4.4.3 Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh qua các năm .....................534.5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ...........................55 4.5.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu ..................57 4.5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh ....................56 4.5.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ..................................64 4.5.4 Nhân tố khách quan ..............................................................................77CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINHDOANH CỦA KHÁCH SẠN SAĐÉC ............................................................805.1 Những kết quả đạt được và những hạn chế trong kinh doanh ......................80 5.1.1 Những kết quả đạt được .......................................................................80 5.1.2 Những hạn chế trong kinh doanh .........................................................815.2 Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của Khách sạnSaĐéc ..................................................................................................................82http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net5.2.1 Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật ..............................................................825.2.2 Về tổ chức hoạt động .................................................................................835.2.3 Phát triển công nghệ thông tin ..................................................................84CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................846.1 Kết luận .........................................................................................................846.2 Kiến nghị ......................................................................................................85TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................87PHỤ LỤC 1 ........................................................................................................88PHỤ LỤC 2 ........................................................................................................89PHỤ LỤC 3 ........................................................................................................90PHỤ LỤC 4 ........................................................................................................91http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net DANH MỤC BẢNGBảng 4.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong 3 năm (2006-2008).............................................................................................................................28Bảng 4.2: Tình hình biến động doanh thu của khách sạn trong 3 năm (2006-2008).............................................................................................................................33Bảng 4.3: Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của khách sạn 2006-2008.............................................................................................................................38Bảng 4.4: Tình hình biến động chi phí của khách sạn trong 3 năm (2006-2008).............................................................................................................................42Bảng 4.5: Tình hình thực hiện kế hoạch chi phí .................................................45Bảng 4.6: Tình hình tiết kiệm chi phí của khách sạn trong 3 năm (2006-2008)...................................................................................................................................... 47Bảng 4.7: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của khách sạn trong 3 năm (2006-2008) ...................................................................................................................49Bảng 4.8: Tình hình thực hiện lợi nhuận của khách sạn trong 3 năm (2006-2008).............................................................................................................................52Bảng 4.9: Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của khách sạn trong 3 năm (2006-2008) ...................................................................................................................54Bảng 4.10: Kết quả kinh doanh chi tiết phần dịch vụ khách sạn 2006-2008 .....55Bảng 4.11: Kết quả kinh doanh chi tiết phần dịch vụ nhận đặt tiệc cưới 2006-2008 ....................................................................................................................56Bảng 4.12: Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 2006-2007 ..........................57Bảng 4.13: Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 2007-2008 ..........................58Bảng 4.14: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh 2006-2007 ............59Bảng 4.15: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh 2007-2008 ............62Bảng 4.16: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ khách sạn 2006-2007.............................................................................................................................65Bảng 4.17: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ khách sạn 2007-2008.............................................................................................................................69Bảng 4.18: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ nhận đặt tiệc cưới2006-2008 ...........................................................................................................72http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNHSơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của khách sạn ...................................................24Hình 4.1: Tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận của khách sạn SaĐéc2006-2008 ...........................................................................................................32Hình 4.2: Tình hình thay đổi tỷ trọng của các khoản mục doanh thu 2006-2008.............................................................................................................................36Hình 4.3: Tình hình lợi nhuận của các lĩnh vực 2006-2008 ...............................51http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCP: chi phíCP BH: chi phí bán hàngDN: doanh nghiệpDT: doanh thuDV: dịch vụHĐKD: hoạt động kinh doanhHĐTC: hoạt động tài chínhKH: kế hoạchLN: lợi nhuậnQLDN: quản lý doanh nghiệpTSCP: tỷ suất chi phíTCP: tổng chi phíTH: thực hiệnVCSH: vốn chủ sở hữuhttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài Trong điều kiện kinh tế hiện nay, hiệu quả kinh doanh luôn l à vấn đề đượcmọi doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm. Khi các doanh nghiệp thamgia vào thương trường muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng cạnh tranh,không ngừng phát triển vì thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực phấn đấu,cải thiện tốt hơn về mọi mặt để phát triển bền vững. Một trong những tiêu chí đểxác định vị thế đó là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và quan trọng nhấttrong kết quả đầu ra của doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận quyết định sự tồn vong, khẳngđịnh khả năng cạnh tranh, bản lĩnh của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinhdoanh giúp doanh nghiệp không chỉ đánh giá kết quả kinh doanh mà còn đánhgiá chất lượng tạo ra kết quả đó. Từ đó, doanh nghiệp tìm ra những mặt mạnh đểphát huy và những mặt hạn chế để khắc phục, trong mối quan hệ với môi trườngxung quanh tìm ra những biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả kinhdoanh. Mặt khác, qua phân tích giúp doanh nghiệp nắm chắc các nguồn tiềmnăng về lao động, vật tư, vốn mà còn nắm chắc về cung cầu thị trường, các đốithủ cạnh tranh để khai thác hết mọi năng lực hiện có, tận dụng những cơ hội thịtrường giúp doanh nghiệp ngày phát triển. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứ khoa học Hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng, phản ánh thựctrạng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp mà còn là vấnđề sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để đánh giá một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không người tadựa vào lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được vào cuối kỳ kinh doanh. Ta có: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 1 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Và người ta dùng phương pháp so sánh để so sánh lợi nhuận thực hiệnnăm nay so với năm trước nhằm biết được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của côngty, hay nói cách khác là xem xét công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả không? Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định mức biến độngtuyệt đối và mức biến động tương đối. Trong đó: - Mức biến động tuyệt đối: được xác định trên cơ sở so sánh trị số của chỉ tiêugiữa hai thời kỳ, đó là kỳ phân tích và kỳ gốc hay chung hơn so sánh số phân tíchvà số gốc. - Mức biến động tương đối: là kết quả so sánh giữa số thực tế với số gốc đãđược chỉnh theo một hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hướng quyết định quymô của chỉ tiêu phân tích. Mặt khác, nhà phân tích cũng sử dụng phương pháp thay thế liên hoànnhằm tìm ra nhân tố nào ảnh hưởng tiêu cực, nhân tố nào ảnh hưởng tích cực đếnhiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời để đánh giá tình hình tài chính, người ta còn xem xét một số chỉtiêu về tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu về khả năng sinh lợi. Các tỷ số về khả năngsinh lợi được các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các nhà phân phối tài chính quantâm. Chúng là cũng cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi bao gồm: - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: Tỷ số này phản ánh cứ một đồng doanh thuthuần thì mang lại bao nhiêu % lợi nhuận. Có thể sử dụng tỷ số này để so sánhvới các tỷ số của các năm trước hay so sánh với các doanh nghiệp khác trongcùng ngành. Lợi nhuận thuần ROS = x 100% Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: Tỷ số này đo lường mức lợi nhuậntrên vốn đầu tư của các chủ sở hữu. Công thức tính được thiết lập như sau : Lợi nhuận thuần ROE = x 100% Vốn chủ sở hữu Tỷ số này cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào đầu tư thì manglại bao nhiêu đồng lợi nhuậnGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 2 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản:Chỉ tiêu này cho thấy cứ 100 đồng vốn bỏvào sản xuất thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. Lợi nhuận thuần ROA = x 100% Tổng tài sản Ngoài ra, người ta còn dùng một số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn đểđánh giá tổng quát về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn Nhà hàng – Khách sạn là loại hình kinh doanh nhằm cung cấp những dịchvụ tiện ích nhằm phục vụ nhưng nhu cầu thiết yếu cho một bộ phận người dân:ăn uống, lưu trú, tiệc…Ngoài việc mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp mình thìloại hình dịch vụ này cũng góp phần đáng kể vào nền kinh tế tỉnh nhà cũng nhưcủa cả nước. Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chất lượngkhó đánh giá vì chịu tác động từ nhiều phía: nhà cung cấp, người mua dịch vụ vàthời điểm chuyển giao dịch vụ vì có nhiều loại hình dịch vụ phụ thuộc vào thờivụ. Mặt khác, sản phẩm dịch vụ là các sản phẩm vô hình nên các sản phẩm nàycó sự khác nhau về cơ cấu sản phẩm so với các sản phẩm vật chất khác. Quátrình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ thường diễn ra đồng thời ngay cùngmột địa điểm nên cung - cầu dịch vụ không thể tách rời nhau mà phải tiến hànhđồng thời. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế, tài chính hiện nay đã có tác độngtiêu cực đến sự phát triển của hầu hết các ngành kinh doanh. Để đạt được hiệuquả trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phươnghướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về cácnguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tốảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả hoạt độngkinh doanh. Điều này chỉ thực hiện trên cơ sở của phân tích hoạt động kinhdoanh. Trên cơ sở đó, nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mụctiêu - biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật - tài chính của doanhnghiệp. Đồng thời, phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay khônghoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó, đánhGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 3 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécgiá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp để nhằm pháthuy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Mặt khác, nó còn giúp doanh nghiệp pháthuy mọi tiềm năng thị trường, khai thác tối đa những nguồn lực của doanhnghiệp nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Tài liệu của phân tíchkinh doanh còn là những căn cứ quan trọng, phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xuthế phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Không giống như những ngành kinh doanh khác, kinh doanh dịch vụ cụthể là hoạt động nhà hàng, khách sạn là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chấtlượng khó đánh giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ phía người bán, người muavà thời điểm chuyển giao dịch vụ đó và còn phụ thuộc vào thời vụ. Chính vì tầmquan trọng của vấn đề tôi chọn đề tài “ Phân tích kết quả kinh doanh và giảipháp nâng cao hiệu quả khách sạn SaĐéc” làm đề tài tốt nghiệp.1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng caohiệu quả kinh doanh của Khách sạn SaĐéc qua 3 năm 2006, 2007, 2008. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn thông qua các chỉ tiêu:doanh thu, lợi nhuận và chi phí của khách sạn. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của kháchsạn.1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình kinh doanh khách sạn qua 3 năm 2006-2008 thay đổi như thếnào? Tăng, giảm ra sao? - Nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh khách sạn? Nhân tố n àotác động tích cực? Nhân tố nào ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh? - Giải pháp khả thi nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn?1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Luận văn được thực hiện tại Khách sạn SaĐéc, Thị xã SaĐéc - ĐồngTháp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 4 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 1.4.2 Thời gian - Luận văn được thực hiện trong thời gian thực tập từ 02.02.2009 đến25.04.2009. - Số liệu sử dụng trong luận văn từ năm 2006 đến năm 2008. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Khách sạn kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ: dịch vụ lưu trú, kinh doanhnhà hàng nhưng chủ yếu là nhận tiệc cưới, kinh doanh rượu, bia, nước ngọt vàmột số dịch vụ khác: họp mặt, liên hoan, massage, karaoke, giặt, ủi…Nhưng nhìntổng thể, khách sạn kinh doanh chủ yếu là dịch vụ lưu trú, kinh doanh nhận đặttiệc cưới, do đó đề tài chủ yếu phân tích về các hoạt động này. - Phân tích doanh thu chung, chi phí và lợi nhuận khách sạn. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, chi phí dịchvụ lưu trú và dịch vụ nhận đặt tiệc cưới của khách sạn. - Đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngkinh doanh.1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 1. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Trần Tuấn An (2008) với đề tài“Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Khách sạn Khánh Hưng”. Tác giả đề ra mục tiêu chung của nghiên cứu: Phân tích hiệu quả hoạtđộng kinh doanh của công ty Khách sạn Khánh Hưng và từ đó đề ra một số giảipháp để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Mục tiêu cụ thể: - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm2005-2007. - Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua một số chỉ tiêu tàichính cơ bản. - Tìm ra những thuận lợi, khó khăn và những nguyên nhân tồn tại nhữngkhó khăn đó. - Đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanhcủa công ty trong thời gian tới. Tác giả sử dụng phương pháp so sánh tương đối và tuyệt đối để phân tíchtình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty. Đồng thời sử dụng một số chỉGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 5 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéctiêu tài chính: khả năng thu hồi nợ, tỷ số khả năng sinh lợi để đánh giá hiệu quảkinh doanh của công ty. Sau khi phân tích, tác giả tổng hợp các kết quả trên đưara những thuận lợi, khó khăn của công ty từ đó đề ra một số giải pháp nâng caohiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, trong bài phân tích tác giả chưa nêu rõ nhân tố nào ảnh hưởngtích cực, nhân tố nào ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty. 2. Luận văn tốt nghiệp của Lý Thuỳ An (2008) với đề tài “ Phân tích kếtquả hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Việt Vĩnh Long”. Tác giả đề ra mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh của công tytrong 3 năm 2005-2007 trên sơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệuquả kinh doanh của công ty. Mục tiêu cụ thể: - Phân tích thực trạng, hiệu quả kinh doanh của công ty qua 3 năm. - Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính để thấy được hiệu quả kinh doanh củacông ty. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của công ty. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của côngty. Tác giả sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp chi tiết theo các bộphận cấu thành chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, theo địa điểm và phạm vi kinhdoanh để phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Đồng thời dựa vàocác tỷ số tài chính cơ bản để nhận xét tình hình tài chính cũng như hiệu quả sửdụng vốn của công ty. Bài phân tích chưa làm rõ nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt độngcủa công ty mà chỉ phân tích xem trong kết cấu doanh thu nghiệp vụ nào kinhdoanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao và có tỷ trọng chi phí thấp nhất để tăngcường phát triển.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 6 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 3. Luận văn tốt nghiệp của Hồ Thị Huỳnh Trang (2008) với đề tài “Phântích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Xây dựng 621 – QK9”. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Mục tiêu chung: Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua3 năm 2005 – 2007 từ đó đề ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sảnxuất kinh doanh của công ty. Mục tiêu cụ thể: - Phân tích chung tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các nhân tốảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. - Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua các chỉ số tài chínhcơ bản. - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinhdoanh. Tác giả sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp chi tiết theo bộphận cấu thành chỉ tiêu để phân tích tình hình biến động doanh thu, chi phí và lợinhuận của công ty. Và dùng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích cácnhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Đồng thờisử dụng một số chỉ tiêu tài chính: chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho, tỷ số khảnăng sinh lợi, chỉ tiêu khả năng thanh toán để xem xét hiệu quả tài chính củacông ty. Kết quả phân tích, tác giả cho thấy công ty hoạt động có hiệu quả chưacao vì chịu ảnh hưởng của biến động chi phí là chủ yếu và khó khăn về tài chínhdo công ty sử dụng nguồn vốn chủ yếu là đi vay. Vì những lý do hạn chế của các đề tài trên, tôi chọn đề tài “Phân tích kếtquả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc” làm đề tài tốt nghiệp. Tôi cũng dựa vào phương pháp so sánh để phântích tình hình kinh doanh của khách sạn, tuy nhiên để tìm ra những nhân tố ảnhhưởng tích cực, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh tôi sử dụng phươngpháp thay thế liên hoàn. Đồng thời dựa vào tình hình kinh tế hiện nay để đề xuấtnhững giải pháp hữu hiệu nhất cho hoạt động kinh doanh của khách sạn.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 7 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụngcác nguồn lực sẵn có của đơn vị cũng như của nền kinh tế để thực hiện các mụctiêu đề ra. Hiệu quả là lợi ích tối đa thu được trên chi phí tối thiểu. Kết quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh = Chi phí kinh doanh Kết quả kinh doanh (kết quả đầu ra) được đo bằng các chỉ tiêu: giá trị sảnxuất công nghiệp, doanh thu, lợi nhuận… Chi phí kinh doanh (yếu tố đầu vào): lao động, tiền lương, chi phí nguyênvật liệu, chi phí giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp… Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng chi phí đầu vào trong kỳ phân tích thìthu được bao nhiêu đồng kết quả đầu ra. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp càng lớn. Khi đánh giá Hiệu quả kinh doanh, chúng ta không chỉ dừng lại việc đánhgiá kết quả mà còn đánh giá chất lượng tạo ra kết quả đó. Trong kết quả đầu racủa doanh nghiệp quan trọng nhất là lợi nhuận. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuậntrong hiệu quả kinh doanh chỉ được coi là hiệu quả khi lợi nhuận thu được khôngảnh hưởng đến lợi ích của nền kinh tế, của các đơn vị và của toàn xã hội. Do đó,hiệu quả mà đơn vị đạt được phải gắn chặt với hiệu quả của toàn xã hội. Để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và vững chắc, đòi hỏi cácnhà kinh doanh không những phải nắm chắc các nguồn tiềm năng về lao động,vật tư, tiền vốn…mà còn phải nắm chắc cung cầu hàng hoá trên thị trường, cácđối thủ cạnh tranh, hiểu được thế mạnh, thế yếu của doanh nghiệp để khai tháchết mọi năng lực hiện có.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 8 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 2.1.2 Khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các bảng báo cáo tàichính 2.1.2.1 Khái niệm về doanh thu Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấpdịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ,lao vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán. Doanh thu cung cấp dịch vụ phản ánh số tiền đã nhận được và số tiền đãđược người mua, người đặt hàng chấp nhận cam kết thanh toán về khối lượngdịch vụ, lao vụ đã cung cấp hoặc đã thực hiện. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định bằng công thức: M = ∑qipi Trong đó: M: Tổng doanh thu qi : khối lượng sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ loại i mà doanhnghiệp tiêu thụ trong kỳ, tính bằng đơn vị hiện vật. pi : giá bán đơn vị sản phẩm loại i. i = 1, n n: số lượng mặt hàng sản phẩm mà doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: phản ánh khoản tiền thựctế doanh nghiệp thu được trong kỳ kinh doanh. Doanh thu thuần = Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ - Cáckhoản giảm trừ Các khoản giảm trừ: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bánbị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu phải nộp, thuế giá trị giatăng theo phương pháp trực tiếp. b. Doanh thu hoạt động tài chính Bao gồm các khoản thu nhập từ hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn cổphần,cho thuê tài sản, hợp đồng mua bán chứng khoán ngắn và dài hạn, thu lãitiền gửi, thu lãi tiền bán ngoại tệ, các hoạt động đầu tư khác.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 9 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc c. Thu nhập khác Là khoản thu từ hoạt động xảy ra không thường xuyên như: thu về nhượngbán, thanh lý tài sản cố định, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợkhó đòi đã xử lý xoá sổ, thu tiền bảo hiểm bồi thường… 2.1.2.2 Khái niệm về chi phí Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưuthông hàng hoá. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng tiềntrong quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả nhữngchi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại vàhoạt động từ khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ. Chi phí sản xuất kinh doanh rất đa dạng, phong phú bao gồm nhiều loại,mỗi loại có đặc điểm vận động, yêu cầu quản lý khác nhau. Chi phí sản xuất kinhdoanh theo công dụng được chia thành các khoản mục chi phí trong khâu sảnxuất và ngoài sản xuất. - Chi phí sản xuất gồm: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là chi phí nguyên liệu, vật liệu chính vàvật lịeu khác trực tiếp sử dụng cho việc sản xuất ra sản phẩm dịch vụ. + Chi phí nhân công trực tiếp: phản ánh chi phí lao động trực tiếp sản xuấtra sản phẩm, dịch vụ. Bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương phải trảcho công nhân sản xuất. + Chi phí sản xuất chung: là chi phí phát sinh tại nơi sản xuất hay phânxưởng của doanh nghiệp. - Chi phí ngoài khâu sản xuất gồm : + Chi phí bán hàng: phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoábao gồm: chi phí đóng gói, vận chuyển, giới thiệu, bảo quản sản phẩm… + Chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh các chi phí quản lý chung củadoanh nghiệp: chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành chính, chi phíchung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. + Chi phí hoạt động tài chính: là các khoản chi phí đầu tư tài chính ra ngoàidoanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thu nhập v ànâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: chi phí liên doanh, liên kết, chiGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 10 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécphí cho thuê tài sản, chi phí mua bán chứng khoán, chi phí nghiệp vụ tài chínhkhác. + Chi phí khác: là chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giá trị cònlại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (nếu có), tiền phạtphạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế, các khoản chi phí do kế toán bị nhầmhoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán, các khoản chi phí khác còn lại. * Tỷ suất chi phí Là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉtiêu này được xác định qua công thức: ∑ CP KD Tsp = ∑ DT Trong đó: Tsp : Tỷ suất chi phí ∑ CP KD : Tổng chi phí kinh doanh ∑ DT : Tổng doanh thu Tỷ suất chi phí càng thấp thì lợi nhuận doanh nghiệp càng cao. Doanhnghiệp có tỷ suất chi phí thấp thì sơ bộ có thể đánh giá doanh nghiệp đó kinhdoanh có hiệu quả và ngược lại. Ta có thể xác định tình hình tiết liệm chi phí củadoanh nghiệp qua công thức: Mức tiết kiệm (bội chi) = Doanh thu thực hiện x (Tsp thực hiện – Tsp kếhọach) Chỉ tiêu này góp phần đánh giá tình hình tiết kiệm hay bội chi trong việcquản lý chi phí, từ đó giúp nhà quản trị có chiến lược kiểm soát chi phí tốt hơn. 2.1.2.3 Khái niệm về lợi nhuận Trong mỗi thời kỳ khác nhau người ta có những khái niệm khác nhau vàtừ đó có những cách tính khác nhau khác nhau về lợi nhuận. Ngày nay, lợi nhuậnđược hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi ra giữa tổng thu và tổng chitrong hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp, là chỉ tiêu chấtlượng, tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của mọi hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 11 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Theo nguồn hình thành, lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm các bộ phậncấu thành sau: - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ: là lợi nhuận thuđược do tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ từ các hoạt động sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp. - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: là phần chênh lệch giữa thu và chi vềhoạt động tài chính của doanh nghiệp. - Lợi nhuận khác: là khoản chênh lệch giữa thu và chi từ các hoạt độngkhác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.2.4 Các bảng báo cáo tài chính Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính,kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính làcung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồngtiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những ng ười sửdụng trong việc đưa ra quyết định kinh tế. Các bảng báo cáo tài chính gồm: - Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. a. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quáttoàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tạimột thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện cócủa doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căncứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét đánh giá khái quát tình hình tàichính của doanh nghiệp. b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phảnánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanhGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 12 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécnghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính v à các hoạt động khác, tình hìnhthực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tìnhhình lưu chuyển tiền trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo nàycho biết tình hình dòng tiền tăng lên (đi vào) và giảm xuống (đi ra) liên quan đếncác hoạt động khác nhau cũng như nhân tố tác động đến sự tăng giảm của dònglưu chuyển. Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người sử dụng có thể đánh giá đựơckhả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năngthanh toán, khả năng đầu tư, khả năng tạo ra tiền cũng như việc giải quyết cácmối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳtiếp theo. d. Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáotài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tìnhhình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trongkỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiếtđược. 2.1.3 Phương pháp phân tích số liệu 2.1.3.1 Phương pháp so sánh a. Khái niệm Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằngcách dựa vào việc so sánh với các chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). b. Nguyên tắc so sánh - Tiêu chuẩn so sánh + Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh. + Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua. + Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu ngành. + Chỉ tiêu bình quân của nội ngành. + Các thông số thị trường.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 13 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu so sánh được phải: + Phù hợp về yếu tố không gian, thời gian. + Có cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán. + Có cùng quy mô và điều kiện kinh doanh tương tự như nhau. - Phân loại + Phương pháp so sánh cụ thể:  So sánh bằng số tuyệt đối: là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh qui mô, khốilượng của sự kiện. Tác dụng của so sánh phản ánh được tình hình thực hiện kếhoạch, sự biến động về qui mô khối lượng. Tăng (+) Tuyệt đối = Thực tế - Kế hoạch Giảm (-)  So sánh bằng số tương đối là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện bằng số lần (%),của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặctỷ lệ số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng. 2.1.3.2 Phương pháp thay thế liên hoàn a. Khái niệm Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên chỉ tiêuphân tích bằng thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị gốc sang kỳphân tích để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi. Sau đó, so sánhtrị số của chỉ tiêu vừa tính được với trị số của chỉ tiêu khi chưa có biến đổi củanhân tố xác định sẽ tính được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó. b. Nguyên tắc so sánh - Xác định đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng lên chỉ tiêu kinh tế phân tích vàthể hiện mối quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích bằng mộtcông thức nhất định. - Sắp xếp các nhân tố ảnh hưởng trong công thức theo trình tự nhất định vàchú ý: + Nhân tố lượng thay thế trước, nhân tố chất lượng thay thế sau. + Nhân tố khối lượng thay thế trước, nhân tố trọng lượng thay thế sau. + Nhân tố ban đầu thay thế trước, nhân tố thứ phát thay thế sau. - Xác định ảnh hưởng của nhân tố nào thì lấy kết quả tính toán của bướctrước để tính mức độ ảnh hưởng và cố định các nhân tố còn lại.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 14 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Tổng đại số các mức ảnh hưởng của các nhân tố phải bằng đúng đối tượngphân tích. c. Mô hình chung của phương pháp thay thế liên hoàn * Trường hợp các nhân tố quan hệ dạng tích số Gọi Q là chỉ tiêu phân tích. Gọi a, b, c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. Thể hiện bằng phương trình: Q = a.b.c.d Đặt Q1: kết quả kỳ phân tích, Q1 = a1 . b1. c1 .d1 Q0: Chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0 = a0 . b0 . c0 .d0  Q = Q1 – Q0: mức chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch, là đốitượng phân tích Q = Q1 - Q0 = a1 . b1. c1 .d1 - a0 . b0 . c0 .d0 Thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn: - Ảnh hưởng bởi nhân tố a a = a1 . b0 . c0 .d0 - a0 . b0 . c0 .d0 - Ảnh hưởng bởi nhân tố b b = a1 . b1. c0 .d0 - a1 . b0 . c0 .d0 - Ảnh hưởng bởi nhân tố c c = a1 . b1. c1 . d0 - a1 . b1. c0 .d0 - Ảnh hưởng bởi nhân tố d d = a1 . b1. c1 .d1 - a1 . b1. c1 . d0 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta có: a + b + c + d = Q: đối tượng phân tích * Trường hợp các nhân tố quan hệ dạng thương số Gọi Q là chỉ tiêu phân tích. a,b,c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích; thể hiện abằng phương trình: Q= xc b a1 Gọi Q1: kết quả kỳ phân tích, Q1= x c1 b1 a0 Q0: chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0= x c0 b0 =>Q = Q1 – Q0: đối tượng phân tích.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 15 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc a1 Q = x c1 - a0 x c0 = a +b +c: tổng cộng mức độ ảnh hưởng của b1 b0các nhân tố a, b, c. a. Ảnh hưởng bởi nhân tố a a1 a Ta có: a = x c0 - 0 x c0 b0 b0 b. Ảnh hưởng bởi nhân tố b a1 a Ta có: b = x c0 - 1 x c0 b1 b0 c. Ảnh hưởng bởi nhân tố c a1 a c = x c1 - 1 x c0 b1 b1 Tổng hợp các nhân tố: a +b +c =Q : đối tượng phân tích 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình vàmỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng vàmức độ xác định của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh rất nhiều,có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: - Theo nội dung kinh tế của nhân tố: + Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh: Số lượng lao động, sốlượng vật tư, tiền vốn,…thường ảnh hưởng đến qui mô sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp. + Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh: thường ảnh hưởng có tínhchất dây chuyền, từ khâu cung ứng đến khâu sản xuất rồi khâu tiêu thụ và từ đóảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp. - Theo tính tất yếu của nhân tố: + Nhân tố chủ quan: Phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là dosự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm chi phí sản xuất, hạgiá thành sản xuất, tăng thời gian lao động…là tùy thuộc vào sự chủ quan củacông ty.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 16 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Nhân tố khách quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh nhưlà một yêu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạnnhư: giả cả thị trường, thuế suất… - Theo tính chất của nhân tố: + Nhân tố số lượng: phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh: sốlượng lao động, doanh thu bán hàng… + Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh: giá thành đơn vị sảnphẩm, lãi suất, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn. - Theo xu hướng tác động của nhân tố: + Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanhcủa doanh nghiệp. + Nhân tố tiêu cực: phát sinh và tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết quảkinh doanh. 2.1.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Có 2 nhân tố tác động trực tiếp đến doanh thu bán hàng: khối lượng hànghoá tiêu thụ và giá cả hàng hoá tiêu thụ. Gọi M là doanh thu bán hàng Ta có M = p.q ; M0 = p0.q0; M1 = p1.q1 Trong đó : p0 , p1 : Giá bán kỳ gốc, kỳ phân tích q0 , q1 : Khối lượng hàng bán kỳ gốc, kỳ phân tích Mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố: Đối tượng phân tích: M = M1 - M0 - Nhân tố số lượng hàng hoá tiêu thụ: Mq = p0. q1 - p0.q0 - Nhân tố giá cả hàng hoá tiêu thụ: Mp = p1.q1 - p0. q1 - Tổng hợp các nhân tố: Mq + Mp = M : Đối tượng phân tích Dựa vào mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, doanh nghiệp cần luôn theosát sự biến động của thị trường, về giá, khả năng cung cầu, sức cạnh tranh củasản phẩm nhằm có những giải pháp ứng xử thích hợp kịp thời có lợi cho doanhnghiệp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 17 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 2.1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí Hoạt động của doanh nghiệp chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau,trong đó có các yếu tố khách quan và chủ quan. Chi phí hoạt đông của doanhnghiệp cũng chịu sự tác động của các nhân tố tr ên, có những trường hợp làm tăngchi phí, có những trường hợp làm giảm chi phí. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh nhưng tổng hợp lại cócác nhân tố ảnh hưởng chủ yếu sau: giá bán sản phẩm, giá thành sản phẩm vàkhối lượng sản phẩm. Bài phân tích sẽ xác định mức độ ảnh hưởng của chi phí trên 1.000 đồngsố lượng sản phẩm. Công thức tính: q.z F= x 1.000 q.p Trong đó: F: chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm Q: số lượng sản phẩm tiêu thụ z: giá thành sản phẩm tiêu thụ p: Giá bán sản phẩm Qui ước: Kỳ gốc:0; Kỳ thực hiện: 1 q0.z 0 F0 = x 1.000 q0.p0 q1.z 1 F1 = x 1.000 q1.p1 Đối tượng phân tích: F =  F1 -  F0 a. Ảnh hưởng bởi nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ q1.z 0 Fq = x 1.000 - F0 q1.p0 b. Ảnh hưởng bởi nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm q1.z 1 q1.z0 x 1.000 Fz = x 1.000 - q1.p0 q1.p0GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 18 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc c. Ảnh hưởng bởi nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm q1.z1 q1.z 1 Fp= x 1.000 - x 1.000 q1.p1 q1.p0 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: Fq + Fz + Fp = F : đđối tuợng phân tích 2.1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Ta có Lợi nhuận kinh doanh = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán –Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp Do đó, lợi nhuận kinh doanh chịu ảnh hưởng của các nhân tố: doanh thuhàng bán, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Công thức tính: L = q (p – z –cBH – cQL) Trong đó: L: lợi nhuận kinh doanh q: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ p: Giá bán đơn vị sản phẩm z: giá vốn đơn vị sản phẩm cBH: chi phí bán hàng cQL: chi phí quản lý doanh nghiệp Qui ước: Kỳ gốc: 0; Kỳ phân tích: 1 Ta có: L0= q0(p0 – z0 –c0BH – c0QL) L1= q1 (p1 – z1 –c1BH – c1QL) Đối tượng phân tích: L = L1 - L0 Các nhân tố ảnh hưởng: a. Nhân tố khối lượng hàng hoá q = (T – 1) L0 Ta có, T là tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc q z1 0 T x100 % q z0 0GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 19 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc b. Nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm p = q1(p1 – p0) c. Nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm z = q1(z1 – z0) d. Nhân tố chi phí bán hàng  cBH = q1(c1BH – c0BH) e. Nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp  cQL = q1(c1QL – c0QL) Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng q + p + z +  cBH +  cQL = L : đối tượng phân tích Trên cơ sở xác định sự ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tốđến chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận để từ đó doanh nghiệp có sự điều chỉnh hợp lýtrong kinh doanh nhằm mục đích doanh nghiệp mình hoạt động có hiệu quả hơn.2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu là số liệu thứ cấp: Bảng báo cáo tình hình hoạt động kinhdoanh, các báo cáo chi tiết về các dịch vụ của khách sạn từ phòng kế toán và mộtsố thông tin từ báo, tạp chí, internet để phục vụ cho việc phân tích. 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Ứng với từng mục tiêu cụ thể đề ra số liệu được phân tích theo cácphương pháp khác nhau: - Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối đểphân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của khách sạn. - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích cácnhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn chủ yếu là phân tíchcác nhân tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của dịch vụ lưu trú và dịch vụnhận đặt tiệc cưới của khách sạn. - Mục tiêu 3: Phân tích những thuận lợi, khó khăn của khách sạn trongthời gian qua từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh củakhách sạn.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 20 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN SAĐÉC3.1 VÀI NÉT VỀ THỊ XÃ SAĐÉC, ĐỒNG THÁP 3.1.1 Lịch sử hình thành Trước khi chúa Nguyễn khai phá miền đất phía Nam, SaĐéc thuộc phầnđất Tầm Phong Long của Thủy Chân Lạp với tên gọi là Phsar Dek. Cuối thập niên 1750, chúa Nguyễn thành lập 5 đạo ở miền Tây Nam Bộđể bảo vệ Dinh Long Hồ, trong đó có Đông Khẩu Đạo là thị xã SaĐéc. Năm 1832, vua Minh Mạng chia miền Nam thành ngũ trấn lục tỉnh, SaĐécthuộc phủ Tân Thành tỉnh An Giang. Năm 1867, tỉnh An Giang chia làm 3 hạt:Châu Đốc, SaĐéc, Ba Xuyên. Địa hạt SaĐéc gồm 3 huyện: An Xuyên, Vĩnh An,Phong Phú. Năm 1889, tỉnh SaĐéc được thành lập gồm: quận Châu Thành, quận CaoLãnh, quận Lai Vung. Đến tháng 6/1951 SaĐéc thuộc tỉnh Long Châu Sa. Tháng10/1954, tỉnh Long Châu Sa lại chia làm 3 tỉnh: SaĐéc, Châu Đốc, Long Xuyên. Năm 1956, chính quyền Việt Nam cộng hòa bỏ tỉnh SaĐéc. Nhưng đếnnăm 1966, tái lập tỉnh SaĐéc và thị xã SaĐéc là tỉnh lị. Tháng 2/1976 tỉnh SaĐéc được sáp nhập với tỉnh Kiến Phong thành tỉnhĐồng Tháp. Tháng 4/1994 SaĐéc trở thành thị xã của tỉnh Đồng Tháp. Thị xã SaĐéc là trung tâm kinh tế, tài chính của tỉnh, được công nhận làđô thị loại 3 vào quý I năm 2007 và đang phấn đấu trở thành Thành phố SaĐécnăm 2010. 3.1.2 Vị trí địa lý Thị xã SaĐéc cách Thành phố Hồ Chí Minh 140 km về phía Tây Nam. - Phía Đông giáp huyện Cao Lãnh. - Phía Nam giáp huyện Châu Thành. - Phía Bắc giáp sông Tiền. - Phía Tây Bắc giáp huyện Lấp Vò. - Phía Tây Nam giáp huyện Lai Vung.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 21 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Thị xã SaĐéc có diện tích 5.785 hecta, dân số 103.000 người thuộc cácdân tộc: Kinh, Hoa, Khmer (theo số liệu thống kê 2007). Về cơ quan hành chính: Thị xã có 6 phường và 3 xã: phường 1, phường 2,phường 3, phường 4, phường An Hòa, phường Tân Quy Đông, xã Tân Quy Tây,Xã Tân Khánh Đông, xã Tân Phú Đông. 3.1.3 Kinh tế Thị xã SaĐéc có đất đai phì nhiêu, giao thông thủy tiện lợi, nối liền 2miền Tiền Giang và Hậu Giang, vừa là trung tâm sản xuất vừa là trung tâm thugom, tập kết lúa gạo, lâm thủy sản và hàng hóa khác của địa phương. Năm 2007 tốc độ tăng trưởng GDP của thị xã là 22%, thu nhập bình quân20,88 triệu đồng/người/năm. Năm 2008 giá trị GDP đạt 11.440 tỷ đồng, tăng 16,56% so năm 2007. Trong cơ cấu kinh tế, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 57,68% trongtổng cơ cấu GDP của thị xã, có tốc độ phát triển nhanh, phân bố rộng khắp trongnội thị. Thị xã SaĐéc nổi tiếng với làng hoa SaĐéc – một trong những làng hoalớn nhất Việt Nam, với diện tích trồng hoa 250 hecta, khoảng 2.000 hộ làm nghềhoa, kiểng và có hơn 1.000 chủng loại hoa, kiểng. Thị xã SaĐéc là một thị xã có rất nhiều chùa miếu, nơi thờ tự, được mệnhdanh là đô thị có nhiều chùa miếu nhất tỉnh Đồng Tháp như: chùa Kiến An Cung– di tích lịch sử cấp quốc gia, chùa Hương, chùa Bà Thiên Hậu, đình Vĩnh Phúc,tượng đài Trần Phú... Đây là nơi tập trung tín ngưỡng Phật giáo vào các ngày lễ,rằm lớn, Phật Đản.3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN SAĐÉC Địa chỉ khách sạn: 499 (108/5A), Hùng Vương, Phường 1, Thị xã SaĐéc,Đồng Tháp. Điện thoại: (0673) 862 828 – 862 430 Fax: (0673) 862 828 Email: sadechotel@yahoo.com.vn Mã số thuế: 1400 355 383 002 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, kinh doanhrượu bia, nước giải khát, Karaoke, Massage…GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 22 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Khách sạn có 40 phòng ngủ, 3 nhà hàng có sức chứa khoảng 1.000 người. Khách sạn SaĐéc được xây dựng vào năm 1984 và được đưa vào sử dụngnăm 1986. Năm 1992 khách sạn thuộc công ty Du lịch Đồng Tháp, sau chuyển thànhcông ty Du lịch Xuất nhập khẩu Đồng Tháp, trụ sở chính nằm ở Thành phố CaoLãnh, Đồng Tháp. Năm 1998 Công ty Du lịch Xuất nhập khẩu Đồng Tháp giải thể, khách sạnsáp nhập vào Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và chịu sự quản lý củacông ty này. Tháng 6 năm 2000 Công ty Du lịch Đồng Tháp thành lập. Tháng 3 năm2006, Công ty Du lịch Đồng Tháp tiến hành cổ phần hóa với tên gọi mới là Côngty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp. Từ đó, khách sạn SaĐéc cũng hoạt động theocông ty cổ phần chịu sự quản lý của công ty này. Nguồn vốn kinh doanh của đơn vị tại ngày 01.01.2007 là 3.204.188.391đồng.3.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 3.3.1 Chức năng Khách sạn hoạt động trên cơ sở Pháp luật Nhà nước, những quy định củangành, những chức năng do cơ quan chủ quản giao cho khách sạn. Chức năng: kinh doanh khách sạn, nhà hàng chủ yếu nhận tiệc cưới, dịchvụ khác: massage. Karaoke… 3.3.2 Nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách sạn cũng như chỉ tiêu lợi nhuậndo tổng công ty giao. Trên cơ sở đó, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhânviên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Doanh thu ngày càng tăng, đồng thời giảm chi phí, tạo ra sản phẩm mới đểđáp ứng nhu cầu của khách hàng. - Quản lý tài sản, nguồn vốn có hiệu quả. Tài sản của khách sạn gồm tàisản cố định và tài sản lưu động do trụ sở cấp và bổ sung, vì vậy phải sử dụngđúng mục đích, hạch toán chính xác và phải quyết toán hàng tháng để nộp vềtổng công ty. - Quản lý các hoạt động kinh doanh và thực hiện đúng kế hoạch.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 23 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Xây dựng phương hướng kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, căn cứ vào địnhhướng của trụ sở, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước,tỉnh theo từng giai đoạn. - Về công tác tài chính, khách sạn có trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụvới Nhà nước theo đúng Pháp luật, tạo hiệu quả kinh tế nhằm phát triển ngàycàng vững mạnh. - Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, góp phần làm giảmtỷ lệ thất nghiệp.3.3 CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA KHÁCH SẠN Giám đốc Phó Giám đốc Phòng TổPhòng Thị Tổ bảo vệ, Tổ Tổ TổKế toán Trường Lễ tân Điện nước Buồng Bếp Bàn Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của khách sạn Cơ cấu tổ chức: - Ban giám đốc: + Giám đốc là những lãnh đạo cao nhất của khách sạn do Tổng công tyquyết định và bổ nhiệm, có quyền hành tổ chức, quản lý mọi hoạt động của đơnvị và chịu trách nhiệm trước đơn vị và Tổng công ty. Đồng thời báo cáo nhữngthuận lợi, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng công ty giao. + Phó Giám đốc là những người hỗ trợ đắc lực và trực tiếp giám đốc: + Phó Giám đốc phụ trách về lĩnh vực khách sạn và tổ bếp: là người điềuhành về lĩnh vực khách sạn để nắm được các thông tin do tổ buồng và khách lưutrú phản ánh để kịp thời có phương án khắc phục tốt hơn, đồng thời quản lý ở bộphận bếp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như an toàn vệ sinh thựcphẩm, thu thập các ý kiến của thực khách để đảm bảo đơn vị phục vụ tốt hơn.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 24 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Phó Giám đốc phụ trách về nhà hàng và sữa chữa nhỏ: trực tiếp điềuhành toàn bộ hoạt động của nhà hàng và nhân sự ở tổ bàn để phục vụ khách tốtnhất. Trong quá trình hoạt động của khách sạn nếu cơ sở vật chất bị xuống cấp vàhư hỏng thì Phó Giám đốc quyết định hay tổng hợp báo cáo lên Giám đốc. - Phòng Kế toán + Xem xét các chế độ chính sách Nhà nước để tham mưu cho Ban Giámđốc, tìm và bổ sung các nguồn vốn có thể cho đơn vị. + Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh trung thực, hợp lývà cung cấp kịp thời các thông tin cho các bộ phận khi có yêu cầu. + Quản lý các thương vụ hợp đồng đảm bảo thu chi đúng thủ tục. + Theo dõi công nợ chi tiết của từng khách hàng. Do đặc thù của ngành kinh doanh nên phòng kế toán gồm: 1 kế toán tổnghợp, 1 kế toán theo dõi nguyên vật liệu, 1 kế toán theo dõi công cụ dụng cụ vàthủ quỹ. - Phòng Thị trường: có nhiệm vụ nhận tiệc khách hàng, theo dõi chi tiếtgiá cả nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và lên kế hoạch tiệc. - Tổ Lễ tân: quản lý phần khách sạn, đón tiếp và phục vụ khách lưu trú,báo cáo hằng ngày cho phòng kế toán về doanh thu khách sạn cũng như tìnhtrạng lưu trú của khách sạn. - Tổ Bảo vệ, điện nước: Bảo vệ và quản lý tài sản của khách sạn, sữa chữanhững hư hỏng nhỏ trong khách sạn. - Tổ Buồng: phục vụ phòng khách sạn, lau quét dọn phòng nghỉ và cungcấp các dịch vụ khác khi khách có yêu cầu. - Tổ Bàn và Tổ Bếp: phục vụ thực khách trong đơn vị nhà hàng và chếbiến các món ăn. Nhận xét Xây dựng cơ cấu tổ chức khách sạn tối ưu là một nhiệm vụ vô cùng quantrọng góp phần quản lý khách sạn có hiệu quả hơn. Do đặc điểm kinh doanh củakhách sạn SaĐéc là loại hình doanh nghiệp nhỏ nên đơn vị áp dụng cơ cấu tổchức trực tuyến. Đây là cơ cấu quản lý lâu đời nhất trong lịch sử được vận dụngvào các đơn vị kinh doanh khách sạn với đặc điểm là mỗi bộ phận có một ngườiGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 25 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéclãnh đạo trực tiếp và mỗi một người lãnh đạo có một số người dưới quyền nhấtđịnh. * Ưu điểm: - Mỗi người thực hiện hiểu được người lãnh đạo trực tiếp và duy nhất củamình. - Đảm bảo việc truyền đạt các mệnh lệnh một cách nhanh chóng từ trênxuống dưới và thu thập nhanh thông tin phản hồi. - Có khả năng xác định rõ ràng và đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm củamỗi thành viên. * Nhược điểm: - Mỗi người lãnh đạo phải hiểu rất rõ và cụ thể bộ phận mà mình phụ tráchnhưng đối với các thao tác qui trình kỹ thuật và kinh doanh phức tạp thì điều nàyrất khó thực hiện.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 26 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN SAĐÉC4.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN QUA 3NĂM (2006-2008) Dựa vào bảng đánh giá kết quả kinh doanh của khách sạn đã khái quáttoàn bộ tình hình kinh doanh của đơn vị trong kỳ phân tích, đồng thời phản ánhtoàn bộ giá trị về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện được và phầnchi phí tương ứng phát sinh. Nhìn vào bảng 1, ta tiến hành so sánh tổng quát tìnhhình kinh doanh của khách sạn sau đó phân tích chi tiết các chỉ ti êu trong báo cáonhằm đánh giá xu hướng biến động về hoạt động kinh doanh của khách sạn. * Khoản mục doanh thu Nhìn chung, tổng doanh thu qua 3 năm đều tăng. Cụ thể, năm 2006 doanhthu đạt 3.763.479 ngàn đồng đến năm 2007 doanh thu là 4.700.352 ngàn đồngtăng 936.873 ngàn đồng với tỷ lệ là 24,89%. Sang năm 2008 doanh thu đạt5.868.568 ngàn đồng tăng 1.168.216 ngàn đồng với tỷ lệ 24,85%. Với những consố đó, ta thấy khách sạn đã có những hướng đi đúng trong hoạt động của mình. - Khách sạn đã áp dụng chính sách quảng bá thương hiệu và tạo ấn tượngtốt cho khách hàng. - Không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh: khuyến mãi vào các dịplễ, giảm giá đối với khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ, tư vấn miễn phí chokhách hàng có nhu cầu tổ chức tiệc cưới tại khách sạn. Trong tình hình giá cả, chi phí đều tăng cao để tồn tại hoạt động khách sạnphải tăng giá bán, đó cũng là lý do doanh thu của đơn vị tăng. Đối với doanhnghiệp tăng giá bán đồng nghĩa với giảm số lượng giao dịch đó là điều mà tất cảcác nhà kinh doanh đều không muốn có, nếu muốn cạnh tranh trong môi trườngkinh doanh ngày càng khó khăn đòi hỏi nhà quản lý cần có những hướng giảiquyết khác thay vì tăng giá, nếu tăng giá bán thì chất lượng dịch vụ cung cấpphải được nâng cao như thì mới giữ chân được khách hàng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 27 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN TRONG 3 NĂM (2006 -2008) ĐVT: 1.000 đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2007/2006 2008/2007 CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 Tuyệt Tuyệt %) (%) đối đối 1. Tổng DT 3.763.479 4.700.352 5.868.568 936.873 24,89 1.168.216 24,85 DT HĐKD 3.760.808 4.692.512 5.855.141 931.704 24,77 1.162.629 24,78 DT HĐTC 2.671 7.216 2.995 4.545 170,20 (4.221) (58,49) DT khác 0 624 10.432 624 9.808 1571,79 2.Tổng chi phí 2.612.982 3.668.865 4.541.022 1.055.883 40,41 872.157 23,77 CP HĐKD 2.609.032 3.652.935 4.527.738 1.043.903 40,01 874.803 19,32 CP tài chính 3.950 15.615 11.956 11.665 295,32 (3.659) (23,43) CP khác 0 315 1.328 315 1.013 321,59 3.Tổng LN 1.150.497 1.031.487 1.321.547 (119.010) (10,34) 296.060 28,70 LN HĐKD 1.151.776 1.039.577 1.327.404 (112.199) (9,74) 287.827 27,69 LN HĐTC (1.280) (8.400) (8.961) (7.120) 556,48 (561) 6,68 LN khác 0 309 9.104 309 8.795 2.846,28 (Nguồn: Phòng kế toán) Chú thích: DT: doanh thu; CP: chi phí; LN: lợi nhuận HĐKD: hoạt động kinh doanh HĐTC: hoạt động tài chínhGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 28 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Tổng doanh thu tăng nhưng ta cần xét đến các khoản mục cấu thành nó. + Doanh thu hoạt động kinh doanh Khoản mục này chiếm tỷ trọng cao nhất và cũng là hoạt động chính củakhách sạn. Doanh thu năm 2007 đạt 4.692.512 ngàn đồng tăng 931.704 ngànđồng với tốc độ tăng là 24,77 % so với năm 2006 chỉ đạt đạt 3.760.808 ngànđồng. Sang năm 2008 doanh thu đạt 5.855.141 ngàn đồng tăng 1.162.629 ngànđồng với tỷ lệ 27,78% so năm 2007. + Doanh thu hoạt động tài chính Khoản mục này tuy chiếm tỷ trọng thấp nhưng cũng cần phải chú ý vì nócũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của đơn vị. Doanh thu tăng, giảm quacác năm, cụ thể như sau: năm 2006 doanh thu là 2.671 ngàn đồng, sang năm2007 doanh thu tăng cao đạt 7.216 ngàn đồng tăng 4.545 ngàn đồng với tỷ lệtăng 170,20%. Khoản mục này chủ yếu là tiền lãi ngân hàng của đơn vị nên năm2007 lãi suất ngân hàng tăng làm doanh thu khoản mục này tăng lên. Sang năm2008 có sự điều chỉnh về lãi suất tiền gửi nên doanh thu chỉ còn 2.995 ngàn đồnggiảm 4.221 ngàn đồng , tỷ lệ giảm là 58,49%. + Doanh thu khác: là những khoản thu bất thường của đơn vị, khoản thunày chủ yếu thu từ bán các phế liệu, thanh lý tài sản. Năm 2006 khoản thu khôngcó, sang năm 2007 nguồn thu được là 315 ngàn đồng, năm 2008 nguồn thu rấtcao 10.432 ngàn đồng, tăng 9.808 ngàn đồng. Nguyên nhân là do khách sạn muamới một số thiết bị trang bị cho các phòng nghỉ, và cho nhà hàng nên các thiết bịcũ, hết giá trị hao mòn được thanh lý. * Khoản mục chi phí Doanh thu hoạt động tăng thì tất yếu chi phí cũng tăng theo, tuy nhiên chiphí phải tăng trong sự kiểm soát nếu không chi phí tăng cao sẽ giảm hiệu quảkinh doanh của đơn vị. Nhìn tổng quát, tổng chi phí của khách sạn tăng cao. Năm 2006 chi phíphát sinh là 2.612.982 ngàn đồng, đến năm 2007 chi phí là 3.668.865 ngàn đồngtăng 1.055.883 ngàn đồng, khoản tăng này khá cao với tỷ lệ là 40,41%. Tốc độchi phí tăng đến 40,41% trong khi tốc độ tăng doanh thu năm 2007 chỉ đạt24,89%, điều này có thể giải thích như sau:GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 29 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Năm 2007 tình hình kinh tế thế giới có những biến đổi xấu do ảnh hưởngcủa giá dầu thô, nó cũng tác động trực tiếp lên hầu hết giá cả các mặt hàng hoá.Khách sạn là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nên hầu hết các nguyên liệu muavào đều sử dụng ngay không để tồn kho như các doanh nghiệp sản xuất sản phẩmkhác. - Nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào chủ yếu từ chợ SaĐéc, nhữngngười cung cấp này chỉ có thể cung cấp một lượng nhỏ nguyên liệu và ở một sốđịa điểm khác như Metro (Cần Thơ), Thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn phảimua nhiều nơi không tập trung nên chi chí vận chuyển, thu mua tăng. - Năm 2007 do khách sạn thiếu nhân viên phục nhà hàng chủ yếu là phụcvụ tiệc cưới nên phải thuê nhân viên ngoài phục vụ, đồng thời trong năm đơn vịđã sửa chữa lại nhà hàng 2 nhằm phục vụ thực khách tốt hơn và mua một số thiếtbị mới trang bị cho các phòng nghỉ. Năm 2008, chi phí phát sinh là 4.541.022 ngàn đồng, tăng 872.157 ngànđồng với tỷ lệ là 23,77%. Với tình hình tăng chi phí quá cao, ban giám đốc cũngnhư toàn thể cán bộ công nhân khách sạn đã cố gắng giảm chi phí, sử dụng tiếtkiệm nhất và tốc độ tăng chi phí giảm chỉ còn 23,77%. Chi phí giảm giúp doanhnghiệp hoạt động có hiệu quả hơn tuy nhiên với tình giá cả nguyên liệu biếnđộng bất ổn đòi hỏi đơn vị cần tìm các nhà cung cấp ổn định để hạ chi phí. + Chi phí hoạt động kinh doanh Trong khoản mục này, xét tình hình biến động của chi phí hoạt động kinhdoanh. Chi phí kinh doanh qua 3 năm phân tích tăng cao, năm 2006: 2.609.032ngàn đồng đến năm 2007 chi phí phát sinh là 3.652.935 ngàn đồng tăng1.043.903 ngàn đồng với tỷ lệ tương ứng là 40,01%, đây cũng chính là nhân tốlàm tổng chi phí tăng 40,41%. Năm 2008 chi phí là 4.527.378 ngàn đồng tăng874.803 ngàn đồng về số tuyệt đối và tăng 19,32% về số tương đối. Nguyên nhântăng cao là do chi phí chịu tác động trực tiếp của thị trường, và trong tình hìnhkinh tế hiện nay lạm phát còn cao, giá cả một số mặt hàng luôn tăng và ảnhhưởng của các dịch bệnh. + Chi phí tài chính Năm 2006 chi phí tài chính là 3.950 ngàn đồng, nhưng đến năm 2007 chiphát sinh là 15.615 ngàn đồng tăng 11.956 ngàn đồng, tỷ lệ 295,32% so nămGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 30 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc2006. Nguyên nhân chủ yếu làm cho chi phí này tăng là do năm 2007, khách sạnquyết định trả lương cho nhân viên qua hệ thống tài khoản ATM mở tại ngânhàng Công thương chi nhánh thị xã SaĐéc. Đến năm 2008 chi phí là 11.665 ngànđồng giảm 3.659 ngàn đồng tương ứng tỷ lệ giảm 23,43% so năm 2007. + Chi phí khác Năm 2006 chi phí này không phát sinh, đến năm 2007 chi phí phát sinhvới số tiền là 315 ngàn đồng, năm 2008 chi phí là 1.328 ngàn đồng tăng 1.013ngàn đồng, với tỷ lệ là 321,59%. Chi phí này tăng do trong năm 2008 đơn vị chicho việc thanh lý, bán các thiết bị cũ, tài sản cố định hết giá trị hao mòn. * Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Khoản mục này có nhiều biến động, năm 2006 lợi nhuận khách sạn đạtđược là 1.150.497 ngàn đồng , năm 2007 đạt 1.031.487 ngàn đồng giảm 119.010ngàn đồng với tỷ lệ giảm là 10,34% so năm 2006. Nguyên nhân lợi nhuận giảmlà do doanh thu năm 2007 có tăng nhưng không đủ bù đắp phần chi phí tăng củanăm 2007 vì khoản chi phí tăng quá cao. Năm 2008, tình hình lợi nhuận của khách sạn có hướng khả quan hơn,trong năm lợi nhuận đạt là 1.321.547 ngàn đồng tăng 296.060 ngàn đồng tươngứng tỷ lệ tăng là 28,70% so năm 2007. Kết quả này cho thấy khách sạn đã cốgắng không ngừng và chứng minh rằng dù trong điều kiện kinh doanh nào đơn vịcũng cố gắng hoạt động tốt. + Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Khoản mục này chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tác động trực tiếp đến sựbiến động của tổng lợi nhuận của đơn vị. Năm 2006 lợi nhuận kinh doanh đạt1.151.776 ngàn đồng, năm 2007 lợi nhuận là 1.039.577 ngàn đồng giảm 112.199ngàn đồng tương ứng tỷ lệ là 9,74% so năm 2006. Nguyên nhân giảm do tốc độtăng chi phí của khoản mục này cao mặc dù doanh thu tăng đáng kể nhưng khôngbù đắp được khoản chi phí tăng lên. Đến năm 2008, lợi nhuận kinh doanh đã tănglên đạt 1.327.404 ngàn đồng tăng 287.826 ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 27,69% sonăm 2007, lợi nhuận tăng giúp đơn vị có thêm nguồn để bổ sung vốn kinh doanh,trang bị thêm các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh đồng thờităng khả năng cạnh tranh cũng như tăng thị phần trong thị trường.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 31 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Lợi nhuận tài chính Khoản mục này mang lại lợi nhuận âm trong 3 năm phân tích, dù chiếm tỷlệ nhỏ trong toàn bộ tổng lợi nhuận nhưng nó góp phần làm giảm lợi nhuận củađơn vị. Năm 2006 lợi nhuận âm 1.280 ngàn đồng đến năm 2007 lợi nhuận là âm8.400 ngàn đồng tăng 7.120 ngàn đồng với tỷ lệ là 556,48% so năm 2006, đếnnăm 2008 lợi nhuận là âm 8.961 ngàn đồng. Trong tình hình đơn vị cần đầu tưthêm lĩnh vực tài chính: mua trái phiếu chính phủ,…để tránh tình trạng lợi nhuậnâm. + Lợi nhuận khác Khoản lợi nhuận này năm 2006 không phát sinh, đến năm 2007 lợi nhuậnlà 309 ngàn đồng, năm 2008 lợi nhuận là 9.104 ngàn đồng tăng 8.795 ngàn đồngchủ yếu là do đơn vị bán phế liệu, thanh lý các thiết bị cũ. 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 Số tiền 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - 2006 2007 2008 Năm Tổng Doanh thu Tổng Chi phí Tổng Lợi nhuận Hình 4.1: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ, LỢINHUẬN CỦA KHÁCH SẠN SAĐÉC 2006-2008 Nhìn vào hình 1, ta thấy doanh thu khách sạn tăng nhanh qua các năm,bên cạnh đó tổng chi phí cũng tăng khá nhanh và cao, nhưng lợi nhuận trướcthuế của khách sạn tăng giảm không đều. Doanh thu tăng, chi phí tăng nhưng lợiGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 32 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc nhuận trước thuế tăng không tương xứng với 2 khoản tăng doanh thu và chi phí. Qua đây ta có thể nhận xét khái quát rằng hiệu quả kinh doanh của khách sạn chưa cao cần có những biện pháp phù hợp cho từng giai đoạn kinh doanh vì hoạt động trong lĩnh vực này đôi khi còn tuỳ thuộc vào thời điểm: lễ hội, các tháng cuối năm và đầu năm, các sự kiện diễn ra trong tỉnh…Tuy nhiên, ta cần phân tích chi tiết các khoản mục cấu thành trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn. Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt để đứng vững trên thương trường cũng như mở rộng qui mô kinh doanh, khách sạn cần tăng cường thêm vốn kinh doanh cũng như bổ sung thêm các dịch vụ đi kèm nhằm đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhân lực cũng rất quan trọng đối với doanh nghiệp, vì thế cần có những chiến lược giữ chân nhân viên giỏi. 4.2 PHÂN TÍCH DOANH THU KHÁCH SẠN 4.2.1 Phân tích chung tình hình doanh thu Bảng 4.2: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN TRONG 3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2007/2006 2008/2007CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 Tuyệt Tuyệt (%) (%) đối đốiDT bán hàng 270.560 252.235 332.362 (18.325) (6,77) 80.127 31,77hoáDT hàng tự 3.083.451 3.959.996 4.939.998 876.545 28,43 980.002 24,75chếDT khách 307.863 376.635 438.962 68.772 22,34 62.327 16,55sạnDT dịch vụ 98.934 103.646 143.819 4.712 4,76 40.172 38,76khácDT HĐKD 3.760.808 4.692.512 5.855.141 931.704 24,77 1.162.629 24,78 (Nguồn: Phòng kế toán) Phần này ta phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh của khách sạn vì khoản mục này chiếm tỷ trọng cao nhất và cũng là hoạt động chủ yếu của khách sạn. Ta sẽ đi phân tích sâu tình hình biến động doanh thu cũng như thay đổi kết cấu của các thành phần chi tiết trong khoản mục này. GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 33 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Doanh thu bán hàng Hoạt động bán hàng của khách sạn là bán rượu, bia, nước giải khát chủyếu cung cấp cho hoạt động đãi tiệc, nó có quan hệ phụ thuộc vào lĩnh vực kinhdoanh hàng tự chế. Doanh thu của hoạt động này có những thay đổi sau, năm2007 doanh thu đạt 252.235 ngàn đồng, giảm 18.325 ngàn đồng với tỷ lệ giảm là6,77% so với năm 2006 doanh thu đạt 270.560 ngàn đồng. Nguyên nhân giảm vìkhách sạn phải cạnh tranh với nhiều đại lý, nhà phân phối khác. Bên cạnh đó,hoạt động lĩnh vực này đơn vị còn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên,năm 2008 doanh thu hoạt động này đạt 332.362 ngàn đồng tăng đáng chú ý, vềtuyệt đối tăng 80.127 ngàn đồng tương ứng tăng 31,77%. Điều này chủ yếu là dokhi khách hàng tổ chức tiệc cưới tại đây thường sử dụng thức uống của khách sạncho thuận tiện. Đồng thời, khách sạn tính giá bán của sản phẩm thấp hơn của cácđại lý khác nhằm tăng doanh thu. Theo hướng này, đơn vị cần đưa ra các chươngtrình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng mua hàng hoá nhiều hơn góp phầntăng tổng doanh thu của khách sạn. + Doanh thu hàng tự chế Doanh thu này thu từ nguồn nhận đặt tiệc cưới của khách hàng. Đây làlĩnh vực mang lại nguồn thu lớn nhất và chủ yếu của khách sạn. Tình hình thunhập của khoản mục này như sau: năm 2006 doanh thu là 3.083.451 ngàn đồng ,năm 2007 doanh thu đạt 3.959.996 ngàn đồng tăng 876.545 ngàn đồng với tỷ lệtăng 28,43% so với năm 2006. Đến năm 2008 doanh thu tăng cao đạt 4.939.998ngàn đồng tăng 980.002 ngàn đồng so với năm 2007 và tỷ lệ tăng là 24,75%.Doanh thu khoản mục này qua các năm đều tăng cao, điều này cho thấy lợi thếkinh doanh ở lĩnh vực này của đơn vị khá tốt. Một vấn đề quan trọng là trongđiều kiện kinh tế, xã hội phát triển ngày càng hiện đại nhu cầu tổ chức ở các địađiểm sang trọng là cần thiết, thêm vào đó cuộc sống ở thành thị không đủ khônggian để tổ chức tiệc tại nhà như những năm về trước. Nắm được nhu cầu nàycũng như với điều kiện thuận lợi là không gian tổ chức tiệc thoáng mát, sangtrọng, khách sạn có 3 nhà hàng để khách hàng có thể chọn tổ chức tiệc tuỳ vào sốbàn tiệc mà mình đặt. Bên cạnh đó, nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cũng là cách đểthu hút khách đãi tiệc tại đây, phong cách phục vụ cũng rất quan trọng vì mỗiGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 34 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécbuổi tiệc phải phục vụ trên trăm khách nếu tạo ấn tượng thì đây là cơ hội đơn vịcó thêm khách hàng mới trong tương lai. Đây là dấu hiệu khả quan cho việc kinh doanh trong lĩnh vực này, tuynhiên lĩnh vực này phải cạnh tranh gay gắt vì hiện nay có nhiều dịch vụ nhận tổchức cưới hỏi cho khách hàng có nhu cầu và linh hoạt hơn so với ở khách sạn.Thêm vào đó, khách sạn có lợi thế trong hoạt động này vì có không gian rộng rãivới 3 nhà hàng mà khách có thể chọn lựa tổ chức tiệc, có kinh nghiệm tổ chứccũng như uy tín hoạt động của mình. Nguyên nhân tăng doanh thu của khoản mục này là do chi phí đầu vàotăng cao buộc đơn vị phải tăng giá bán để bù đắp chi phí, do đó doanh thu tăngnhưng số lượng bàn tiệc được đãi không cao. + Doanh thu khách sạn: Khoản mục này có nguồn thu tương đối ổn định, năm 2006 doanh thu đạt307.863 ngàn đồng đếm 2007 khoản mục này thu về 376.635 ngàn đồng tăng68.772 ngàn đồng về tuyệt đối với tỷ lệ tăng 22,34% so năm 2006, năm 2008doanh thu đạt 438.962 ngàn đồng tăng 62.327 ngàn đồng tăng 16,55% so năm2007. Khách sạn có lợi thế trong hoạt động này là được xây dựng từ rất sớm nênkhi ghé thị xã SaĐéc ai cũng biết đến khách sạn. Tuy vậy, hoạt động trong lĩnhvực này đơn vị gặp nhiều khó khăn về khách quan và chủ quan. Về chủ quan: khách sạn được xây dựng từ rất lâu (năm 1984) nên trangthiết bị cũng đã cũ, diện tích phòng nghỉ nhỏ hơn so với các khách sạn được xâydựng sau này, các dịch vụ đi kèm còn ít và chất lượng chưa cao. Về khách quan,địa điểm khách sạn được đặt tại trung tâm thị xã nhưng không nằm trên tuyếnđường giao thông chính nên khó khăn cho việc khách lưu trú tìm chỗ nghỉ, themvào đó địa thế du lịch ở đây cũng không phong phú nên khách tham quan cũngkhông nhiều. Khách nghỉ tại khách sạn chủ yếu lưu trú qua đêm, hoặc đi công tácxa…. + Doanh thu dịch vụ khác: Dịch vụ khác mà đơn vị cung cấp bao gồm: massage, karaoke, cho thuêphòng hội nghị, họp mặt, giữ xe, giặt ủi…Khoản doanh thu này tuy hằng nămkhông cao nhưng có chiều hướng phát triển tốt thể hiện là qua 3 năm phân tíchdoanh thu tăng cao. Năm 2006 doanh thu đạt 98.934 ngàn đồng, năm 2007 doanhGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 35 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécthu là 103.646 ngàn đồng tăng 4.712 ngàn đồng với tỷ lệ tăng 4,76%, sang năm2008 khoản mục này tăng cao là 143.819 ngàn đồng tăng 40.173 ngàn đồngtương ứng tỷ lệ tăng 38,76%. Kết quả này đạt được là do nhu cầu phục vụ cácdịch vụ tiện ích khác của khách hàng ngày càng cao. Vì thế khách sạn cần nângcao chất lượng dịch vụ, này nhằm góp phần tăng tổng doanh thu hoạt động. Biểu đồ thể hiện tình hình thay đổi tỷ trọng của các thành phần cấu thànhdoanh thu hoạt động kinh doanh của khách sạn trong 3 năm 2006-2008 2,63% 8,19% 7,19% 2,21% 5,38% 8,03% 81,99% 84,39% DT bán hàng hoá DT hàng tự chế DT bán hàng hoá DT hàng tự chế DT khách sạn DT dịch vụ khác DT khách sạn DT dịch vụ khác Năm 2006 Năm 2007 2.46% 7.50% 5.68% 84,37% DT bán hàng hoá DT hàng tự chế DT khách sạn DT dịch vụ khác Năm 2008 Hình 4.2: TÌNH HÌNH THAY ĐỔI TỶ TRỌNG CỦA CÁC KHOẢNMỤC DOANH THU 2006-2008GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 36 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Dựa vào hình 2 ta thấy có sự thay đổi tỷ trọng giữa các khoản mục và sựthay đổi đó tăng giảm không đồng đều. Trong đó, doanh thu hàng tự chế chiếmtỷ trọng cao nhất và có xu thế tăng qua các năm. Năm 2006 chiếm 81,99%, đếnnăm 2007 chiếm tỷ trọng là 84,39% tăng 2,4%, khoản mục này đem lại nguồnthu lớn cho đơn vị và nhận thấy lĩnh vực này có thể cạnh tranh với các đơn vịkhác và khách sạn đã xác định đây là lĩnh vực cần được đầu tư và ưu tiên pháttriển hơn. Đến năm 2008 tỷ trọng chiếm 84,37% chỉ giảm 0,02% so năm 2007,nguyên nhân là năm 2008 nhiều dịch vụ nhận tiệc cưới được mở ra, đa dạng vàphong phú về hình thức. Về tỷ trọng doanh thu khách sạn đang có xu thế giảm dần dù doanh thuhằng năm đều tăng, năm 2006 tỷ trọng là 8,19%, năm 2007 là 8,03% giảm0,16%, năm 2008 chỉ trọng giảm thấp chỉ chiếm 7,50% trong tổng doanh thuhoạt động kinh doanh và giảm 0,53%. Có thể nói kinh doanh dịch vụ khách sạnmang lại lợi nhuận cao vì chi phí bỏ ra rất thấp so với các loại dịch vụ khác tuynhiên do điều kiện cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị còn nhiều hạn chế, thêmvào đó địa điểm đặt khách sạn đặt ở vị trí không thuận tiện về mặt đi lại. Khoản mục doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ khác còn nhiều biến đổi.Tỷ trọng doanh thu bán hàng hoá năm 2006 chiếm 7,19% đến năm 2007 còn5,38% giảm 1,81% so năm 2006, nhưng đến năm 2008 tỷ trọng tăng lên chiếm5,68% tăng 0,3% so năm 2007. Tình hình kinh doanh hàng hoá phụ thuộc vàonhu cầu của thị trường cũng như vốn mà đơn vị chi ra để kinh doanh loại dịch vụnày. Dù năm 2008 doanh thu tăng cao nhưng trong tình hình cạnh tranh hiện tạiđể tồn tại và phát triển thì cần đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng nhất nên đơn vị xácđịnh hoạt động này là thứ yếu. Trong hoạt động cung cấp các dịch vụ khác, dù chiếm tỷ trọng thấp nhấtnhưng có những điều kiện để phát triển và mang lại doanh thu đáng kể cho kháchsạn. Năm 2006 chiếm 2,63% đến năm 2007 tỷ trọng còn 2,21% giảm 0,42% sonăm 2006. Tỷ trọng giảm này do tỷ trọng của kinh doanh hàng tự chế tăng caovà năm 2008 tỷ trọng là 2,46% tăng 0,25% so năm 2007.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 37 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 4.2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của khách sạn Phần phân tích trên ta đã nắm được tình hình biến động của doanh thucũng như những thay đổi tỷ trọng của các khoản mục, ở phần này sẽ phân tíchtình hình thực hiện kế hoạch thực hiện doanh thu. Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu khách sạn SaĐéc 2006 - 2008được thể hiện ở bảng sau: Bảng 4.3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THUCỦA KHÁCH SẠN 2006-2008 ĐVT: 1.000 đồng 2006 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % DT bán hàng hóa 300.000 270.560 (29.440) (9,81) DT hàng tự chế 3.000.000 3.083.451 83.451 2,78 DT khách sạn 360.000 307.863 (52.137) (14,48) DT dịch vụ khác 100.000 98.934 (1.066) (1,07) Tổng doanh thu 3.760.000 3.760.808 808 0,02 Tổng chi phí kinh doanh 2.521.000 2.609.032 88.032 3,49 2007 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % DT bán hàng hóa 250.000 252.345 2.235 0,89 DT hàng tự chế 3.800.000 3.959.996 159.996 4,21 DT khách sạn 360.000 376.635 16.635 4,62 DT dịch vụ khác 100.000 103.646 3.646 3,65 Tổng doanh thu 4.510.000 4.692.512 182.5112 4,05 Tổng chi phí kinh doanh 3.065.600 3.652.935 587.335 19,16 2008 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % DT bán hàng hóa 280.000 332.362 52.362 18,70 DT hàng tự chế 4.500.000 4.939.998 439.998 9,78 DT khách sạn 400.000 438.962 38.962 9,74 DT dịch vụ khác 120.000 143.819 23.819 19,85 Tổng doanh thu 5.300.000 5.855.141 555.141 10,47 Tổng chi phí kinh doanh 3.532.000 4.527.738 995.738 28,19 Theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì nhìn khát quát tổng doanh thu đều đạt chỉtiêu. Cụ thể: năm 2006 doanh thu đạt 3.760.808 ngàn đồng so kế hoạch đề ra là3.760.000 ngàn đồng vượt chỉ tiêu 808 ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 0,02%. Năm2006 đơn vị mới thật sự ổn định hoạt động v à bước đầu hoạt động theo hình thứcGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 38 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéccơ quan Nhà nước được cổ phần hoá nhưng đơn vị cố gắng hoàn thành chỉ tiêuđề ra. Năm 2007 kế hoạch kinh doanh đề ra là đạt 4.510.000 ngàn đồng nhưngthực tế đơn vị đạt 4.692.512 ngàn đồng tăng 182.512 ngàn đồng so với kế hoạchvà đạt 104,05% tức tăng 4,05% so kế hoạch, khoản tăng này chủ yếu do doanhthu hàng tự chế tăng đáng kể (tăng 159.996 ngàn đồng so kế hoạch). Năm 2007được xem là năm khó khăn nhất (tình hình lạm phát tăng cao, giá cả các nguyênvật liệu đầu vào đều tăng) ảnh hưởng xấu đối với hầu hết các doanh nghiệp vàđơn vị cũng gặp ít khó khăn nhưng khách sạn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra,đây là điều kiện để đơn vị có thể mở rộng qui mô kinh doanh của mình hơn và cóđộng lực kinh doanh tốt hơn. Theo hướng phát triển đó, năm 2008 đơn vị đề ra chỉ tiêu doanh thu là5.300.000 ngàn đồng và doanh thu thực hiện của đơn vị đạt 5.855.141 ngàn đồngtăng 555.141 ngàn đồng vượt kế hoạch 10,47%. Bên cạnh doanh thu tăng thìtổng chi phí thực hiện trong năm vượt kế hoạch khá cao là 995.738 ngàn đồngtương ứng 28,19%. Mặc dù doanh thu tăng nhưng tốc độ chi phí tăng cao hơn tốcđộ tăng doanh thu nên đơn vị cần có những giải pháp sử dụng chi phí hiệu quảnhất. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đều đạt chỉ tiêu nhưng các khoảnmục cấu thành doanh thu có đạt chỉ tiêu không? + Doanh thu bán hàng hoá Năm 2006 chỉ tiêu đề ra là 300.000 ngàn đồng nhưng thực tế khoản mụcnày chỉ đạt 270.560 ngàn đồng giảm 29.440 ngàn đồng và chỉ đạt 90,19% so kếhoạch. Đến năm 2007 chỉ tiêu giảm còn 250.000 ngàn đồng và nhờ cố gắng củacác nhân viên bán hàng cũng như sự kết hợp kinh doanh với các hoạt động khácnên doanh thu đạt 252.235 ngàn đồng vượt chỉ tiêu 2.235 ngàn đồng tương ứngtỷ lệ là 100,89%. Nhờ sự kết hợp đó đã mang lại kết quả rất khả quan, năm 2008doanh thu đạt 332.362 ngàn đồng tăng 52.362 ngàn đồng so với kế hoạch đề ra l à280.000 ngàn đồng đạt tỷ lệ 118,78%.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 39 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Doanh thu hàng tự chế Khoản mục này mang lại kết quả rất khả quan trong kinh doanh, cả 3 nămphân tích đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2006 doanh thu đạt 3.083.451 ngàn đồngtăng 83.451 ngàn đồng so với kế hoạch là 3.000.000 ngàn đồng vượt chỉ tiêu2,78%. Năm 2007, đơn vị sửa lại nhà hàng 2 nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn,nên đơn vị đề ra kế hoạch là 3.800.000 ngàn đồng tăng 800.000 ngàn đồng so kếhoạch năm 2006, doanh thu thực tế thu về là 3.959.996 ngàn đồng tăng 159.996ngàn đồng với tỷ lệ tăng 4,21% so với kế hoạch. Năm 2008 doanh thu thực hiệnđạt 4.939.998 ngàn đồng tăng 439.998 ngàn đồng so kế hoạch là 4.500.000 ngànđồng với tỷ lệ tăng 9,78%. + Doanh thu khách sạn Năm 2006 khoản thu này chỉ đạt 307.863 ngàn đồng so với chỉ tiêu là360.000 ngàn đồng, hoàn thành 85,52% so chỉ tiêu, đây thật sự khó khăn trongviệc hoạch định cho kế hoạch kinh doanh năm sau vì điều kiện cơ sở vật chấtcũng như lượt khách nghỉ giảm. Trước tình hình đó nhằm kích thích khả năngcạnh tranh cũng như nâng cao chất lượng các phòng nghỉ, kế hoạch doanh thuvẫn được giữ nguyên và thực tế đạt 376.635 ngàn đồng tăng 16.635 ngàn đồng sokế hoạch, tỷ lệ đạt kế hoạch là 104,62%. Năm 2008 doanh thu thực tế đạt438.962 ngàn đồng vượt 38.962 ngàn đồng so với kế hoạch là 400.000 đồng, tỷlệ hoàn thành 109,74%. + Doanh thu dịch vụ khác Năm 2006 doanh thu chỉ đạt 98.934 ngàn đồng trong khi kế hoạch là100.000 ngàn đồng , chỉ đạt 98,93% so kế hoạch. Năm 2007 kế hoạch được giữlại và thực hiện đạt 103.646 ngàn đồng tăng 3.646 ngàn đồng, đến năm 2008doanh thu thực hiện lên đến 143.819 ngàn đồng tăng 23.819 ngàn đồng so với kếhoạch là 120.000 ngàn đồng. Tóm lại, phân tích tình hình thực hiện doanh thu của khách sạn SaĐéctrong 3 năm 2006-2008 đều đạt chỉ tiêu đề ra nhưng khi phân tích chi tiết cáckhoản mục cấu thành thì bên cạnh có những khoản mục đạt kế hoạch còn có cáckhoản mục chưa hoàn thành kế hoạch. Đơn vị cần có những phương hướng cũngnhư giải pháp ứng xử khéo léo, linh hoạt để tăng doanh thu cũng như tăng khảnăng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 40 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc4.3 PHÂN TÍCH CHI PHÍ 4.3.1 Phân tích chi phí theo các khoản mục Trong những năm gần đây, tình hình chi phí càng diễn biến phức tạp nhấtlà đối với các mặt hàng thực phẩm, nhiên liệu, lao động…từ đó làm chi phí đầuvào tăng đáng kể, để thấy rõ tình hình thay đổi chi phí kinh doanh của đơn vị, tađi vào phân tích tình hình biến động chi phí của khách sạn SaĐéc qua 3 năm2006-2008. Nếu trong kinh doanh, doanh thu hoạt động tăng lên là một dấu hiệu khảquan nhưng khi doanh thu tăng thì chi phí tăng bao nhiêu là phù hợp? Dựa vàobảng 4.4: tình hình biến động chi phí của khách sạn qua 3 năm 2006-2008 ta sẽthấy rõ.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 41 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.4: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ CỦA KHÁCH SẠN TRONG 3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng NĂM CHÊNH LỆCH CHỈ TIÊU 2007/2006 2008/2007 2006 2007 2008 Tuyệt đối % Tuyệt đối % 1.Giá vốn kinh doanh 2.457.232 3.432.018 4.146.231 974.786 39,67 714.213 20,81 Giá vốn bán hàng hoá 221.859 216.922 278.187 (4.938) (2,23) 61.265 28,24 Giá vốn hàng tự chế 2.084.413 3.021.477 3.629.416 937.064 44,96 607.939 20,12 Giá vốn khách sạn 98.525 135.577 139.393 37.052 37,61 3.816 2,81 Giá vốn dịch vụ khác 52.435 58.042 99.235 5.607 10,69 41.193 70,97 2.CP bán hàng 12.064 56.269 165.502 44.205 366,44 109.233 194,13 3. CP quản lý doanh nghiệp 139.737 164.648 216.004 24.911 17,83 51.356 31,19 Tổng chi phí 2.609.033 3.652.935 4.527.738 1.043.902 40,01 874.803 19,32 (Nguồn: Phòng kế toán)GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 42 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Trong năm 2006 tổng chi phí kinh doanh phát sinh là 2.609.033 ngànđồng thì đến năm 2007 chi phí là 3.652.935 ngàn đồng tăng 1.043.902 ngàn đồngvới tỷ lệ tăng tương ứng là 40,01% so năm 2007. Chi phí năm 2007 tăng quá caođã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của đơn vị. Năm 2008 chi phí là 4.527.378ngàn đồng tăng 874.803 ngàn đồng về số tuyệt đối và tăng 19,32% về số tươngđối. Nguyên nhân tăng cao là do chi phí chịu tác động trực tiếp của thị trường, vàtrong tình hình kinh tế hiện nay lạm phát còn cao, giá cả một số mặt hàng luôntăng và ảnh hưởng của các dịch bệnh: dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ởheo, bò… Để thấy rõ biến động của chi phí kinh doanh ta sẽ phân tích chi tiếthơn. + Khoản mục giá vốn kinh doanh Đây là chi phí chủ yếu tạo ra thành phẩm và chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm2006 chi phí phát sinh ở khoản mục này là 2.457.232 ngàn đồng đến năm 2007chi phí phát sinh là 3.432.018 ngàn đồng tăng 974.786 ngàn đồng về tuyệt đối vàtăng 39,67% về tương đối so với năm 2006. Nguyên nhân tăng: - Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và luôn thay đổi, trong khi đó cácnguyên liệu sử dụng cho kinh doanh chủ yếu là thực phẩm tươi, sống không thểđể tồn kho lâu như các loại nguyên liệu khác nên khi cần là đơn vị mua về dùngngay nên giá mua tuỳ thuộc vào giá thị trường. - Trong năm đơn vị phải mua thêm một số công cụ, dụng cụ cho việc kinhdoanh ở nhà hàng nhằm phục phục khách hàng tốt hơn. Đồng thời mua thêm mộtsố thiết bị cung cấp cho tổ bếp phục vụ cho chế biến các món ăn. Năm 2008 khoản chi này là 4.146.231 ngàn đồng tăng 714.213 ngàn đồng,tỷ lệ tăng 20,81% so năm 2007. Tuy khoản chi phí này tăng nhưng đã giảm hơnso với năm 2007. Năm 2008, đơn vị đã ký một số hợp đồng thương mại muahàng cố định của các bạn hàng tại chợ SaĐéc nhằm giảm chi phí mua hàng vàcủa các nhà cung cấp về công cụ, dụng cụ: chén, đũa, bàn, ghế…phục vụ cho bộphận nhà hàng. + Khoản mục Chi phí bán hàng Chi phí này chủ yếu phát sinh ở dịch vụ tiệc cưới (hàng tự chế), do đó chiphí này tăng theo tỷ lệ thuận với doanh thu hàng tự chế.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 43 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Năm 2006 chi phí bán hàng là 12.064 ngàn đồng, năm 2007 chi phí phátsinh là 56.269 ngàn đồng tăng 44.205 ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 366,44%. Chiphí này chủ yếu là khuyến mãi, tặng quà cho mỗi tiệc cưới, đãi tiệc ngoài (tại nhàkhách hàng) nếu khách yêu cầu. Năm 2008 chi phí là 165.502 ngàn đồng tăng109.233 ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 194,13% so năm 2007. Nguyên nhân tăngtrong 2 năm 2007 và 2008 nhiều dịch vụ nhận tiệc cưới được thành lập và vớinhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Tuycó uy tín cũng như kinh nghiệm trong hoạt động này nhưng để giữ chân kháchhàng đơn vị cũng như cạnh tranh với các dịch vụ đó đơn vị phải tăng cườngkhuyến mãi với các hình thức khuyến mãi mà khách hàng có thể lựa chọn: tặngbánh kem, pháo, kim tuyến; dịch vụ rước dâu từ cổng vào nhà hàng đãi tiệc, hoặctặng một đêm nghỉ tại khách sạn cho đôi tân hôn… + Khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp Cùng với giá vốn kinh doanh, chi phí bán hàng thì chi phí quản lý doanhnghiệp tăng tương đối cao. Cụ thể, năm 2006 chi phí phát sinh là 139.737 ngànđồng, năm 2007 chi phí ở khoản mục này là 164.648 ngàn đồng tăng 24.911ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 17,83%. Chi phí này tăng phát sinh ở phần tiếp kháchcủa ban giám đốc trong việc tìm đối tác kinh doanh, khách hàng, năm 2007 đểgiảm chi phí đầu vào khách sạn phải chủ động đi tìm bạn hàng cung cấp một sốthực phẩm ổn định. Đến năm 2008 chi phí sử dụng là 216.004 ngàn đồng tăng51.356 ngàn đồng, tỷ lệ tăng là 31,19%. Trong năm 2008, đơn vị đã mua thêmmột số thiết bị ở bộ phận thị trường và phòng kế toán để quản lý tốt hơn, đồngthời cử một số cán bộ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Khoản chi này hoàntoàn có ý nghĩa vì nó giúp đơn vị nâng cao doanh thu tuy nhiên tốc độ tăng củakhoản mục này qua cao không tương ứng với tốc độ tăng doanh thu của đơn vị,vì thế cần xem xét để sử dụng chi phí đúng mục đích hơn. 4.3.2 Phân tích mức tiệt kiệm chi phí Với những biến động khá phức tạp của chi phí thì tình hình thực hiện chiphí cũng khá khó khăn đối với doanh nghiệp, điều này sẽ được thể hiện ở bảngsau:GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 44 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Bảng 4.5: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHI PHÍ 2006 - 2008 ĐVT: 1.000 đồng 2006 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % 1.Giá vốn kinh doanh 2.401.000 2.457.232 56.232 2,34 Giá vốn hàng hoá 221.000 221.859 859 0,39 Giá vốn hàng tự chế 2.010.000 2.084.413 74.413 3,70 Giá vốn khách sạn 144.000 98.525 (45.475) (31,58) Giá vốn dịch vụ khác 26.000 52.435 26.435 101,67 2.CP bán hàng 25.000 12.064 (12.936) (51,74) 3. CP QLDN 95.000 139.737 44.747 47,09 Tổng chi phí 2.521.000 2.609.033 88.033 3,49 2007 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % 1.Giá vốn kinh doanh 2.865.600 3.432.018 566.418 19,77 Giá vốn hàng hoá 200.000 216.922 16.922 8,46 Giá vốn hàng tự chế 2.470.000 3.021.477 551.477 22,33 Giá vốn khách sạn 165.600 135.577 30.023 (18,13) Giá vốn dịch vụ khác 30.000 58.042 28.042 93,47 2.CP bán hàng 20.000 56.269 36.269 181,35 3. CP QLDN 180.000 164.648 (15.352) (8,53) Tổng chi phí 3.065.600 3.652.935 587.335 19,16 2008 CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện TH/KH % 1.Giá vốn kinh doanh 3.272.000 4.146.231 874.231 26,72 Giá vốn hàng hoá 224.000 278.187 54.187 24,19 Giá vốn hàng tự chế 2.835.000 3.629.416 794.416 28,02 Giá vốn khách sạn 165.000 139.393 (25.607) (15,52) Giá vốn dịch vụ khác 48.000 99.235 51.235 106,74 2.CP bán hàng 80.000 165.502 85.502 106,88 3. CP QLDN 180.000 216.004 36.004 20,00 Tổng chi phí 3.532.000 4.527.738 995.738 28,19 (Nguồn: Phòng kế toán) Dựa vào bảng trên, ta thấy tổng chi phí thực hiện ở các năm đều vượt kếhoạch, đây là điều không tốt. Năm 2006 chi phí thực hiện là 2.609.033 ngàn đồng trong khi kế hoạchlà 2.521.000 ngàn đồng, về tuyệt đối vượt 88.033 ngàn đồng, tỷ lệ là 3,49%.Đơn vị không hoàn thành kế hoạch là do chi phí giá vốn kinh doanh và chi phíquản lý doanh nghiệp thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, chi phí giá vốn thựchiện là 2.457.232 ngàn đồng so kế hoạch 2.401.000 ngàn đồng, tăng 2,34%,nguyên nhân khoản mục này không hoàn thành kế hoạch do tác động của sự biếnGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 45 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécđộng giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí nhân công trực tiếp tăng…Đối vớichi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh là 139.737 ngàn đồng tăng 44.747 ngànđồng so với kế hoạch với tỷ lệ tăng 47,09% tỷ lệ vượt quá cao do trong năm đơnvị phải bổ sung thêm nhân viên trong tổ thị trường để thực hiện tốt hơn công tácthăm dò thị trường cũng như tìm đối tác kinh doanh. Bên cạnh các khoản mụcchưa hoàn thành kế hoạch thì khoản mục chi phí bán hàng hoàn thành tốt kếhoạch đề ra, trong năm chi phí phát sinh là 12.064 ngàn đồng tiết kiệm 12.936ngàn đồng so với kế hoạch,tương ứng tỷ lệ là 51,74%. Năm 2006, đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng tỷ lệ vượt kếhoạch thấp, năm 2007 và 2008 là 2 năm mà đơn vị khó kiểm soát chi phí và chiphí thực tế tăng cao gây khó khăn trong việc kinh doanh. Năm 2007 chi phí kế hoạch đề ra là 3.065.600 ngàn đồng, chi phí thựchiện là 3.652.935 ngàn đồng, vượt kế hoạch 587.335 ngàn đồng về số tuyệt đối,tỷ lệ tăng 19,16%, với tỷ lệ vượt quá cao chủ yếu là nguồn nguyên liệu, nhiênliệu đầu vào đơn vị không chủ động được, phụ thuộc vào thị trường cũng nhưtheo mùa vụ mà loại sản phẩm đó mới có nhiều nên khi mua các sản phẩm tráimùa thì giá cao hơn. Trong năm này chi phí giá vốn kinh doanh vẫn bội chi vớichi phí thực hiện 3.432.018 ngàn đồng tăng 566.418 ngàn đồng, tỷ lệ 19,77% sovới kế hoạch là 2.865.600 ngàn đồng, khoản mục này là lý do làm tổng chi phíkinh doanh tăng cao. Thêm vào vào đó, khoản mục chi phí bán hàng tăng khá caokế hoạch đặt ra là 20.000 ngàn đồng nhưng khi thực hiện đơn vị đã chi 56.269ngàn đồng bội chi 36.269 ngàn đồng, tỷ lệ vượt 181,35% so với kế hoạch.Nguyên nhân do trong năm để tăng nguồn thu cho đơn vị cũng như cạnh trạnhvới các đơn vị cùng ngành, khách sạn đã nhận các tiệc ngoài nên chi phí tăng vàphải thuê thêm nhân viên phục vụ ngoài. Sau khi đã ổn định được nhân lực nênchi phí quản lý doanh nghiệp đã hoàn thành tốt kế hoạch với chi phí thực hiện là164.648 ngàn đồng tiết kiệm cho đơn vị 15.352 ngàn đồng, tỷ lệ 8,53% so với kếhoạch đề ra là 180.000 ngàn đồng. Năm 2008 chi phí kinh doanh cao của đơn vị khá cao, với chi phí thực tếphát sinh là 4.527.738 ngàn đồng tương ứng doanh thu năm 2008 là 5.855.141ngàn đồng nhưng khoản chi này vượt kế hoạch quá lớn, vượt 995.738 ngàn đồngso với kế hoạch là 3.532.000 ngàn đồng, tỷ lệ tăng 28,19%. Trong năm này, 3GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 46 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéckhoản mục cấu thành chi phí kinh doanh đều vượt kế hoạch, chi phí giá vốn kinhdoanh phát sinh thực tế là 4.146.231 ngàn đồng trong khi kế hoạch là 3.272.000ngàn đồng bội chi 874.231 ngàn đồng tương ứng tỷ lệ 26,72%, theo hướng tăngchi phí như thế này thì hiệu quả kinh doanh của đơn vị không khả quan vì sẽ làmgiảm tỷ suất lợi nhuận kinh doanh từ đó giảm khả năng cạnh tranh với các doanhnghiệp cùng ngành khác. Đối với chi phí bán hàng, chi phí thực hiện là 165.502ngàn đồng tăng 85.502 ngàn đồng so với kế hoạch là 80.000 ngàn đồng, tỷ lệtăng 106,88%, chi phí tăng chủ yếu là chi phí phát sinh ở các chương trìnhkhuyến mãi, thuê nhân viên phục vụ tiệc vì vào những tháng cao điểm (chủ yếulà vào 3 tháng cuối năm) có nhiều tiệc thì đơn vị không đủ nhân viên phục vụ. Vềchi phí quản lý doanh nghiệp cũng vượt kế hoạch, chi phí thực tế là 216.004 ngànđồng trong khi kế hoạch là 180.000 ngàn đồng bội chi 36.004 ngàn đồng, tỷ lệ là20,00%. Tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm phân tích đều tăng và bội chi càngcao, đây là nguyên nhân làm lợi nhuận đơn vị giảm, tuy nhiên để nhận xét chínhxác hơn cũng như xem doanh nghiệp có quản lý tốt khoản mục chi phí không? taphân tích mức tiết kiệm chi phí dựa vào tỷ suất chi phí.Bảng 4.6: TÌNH HÌNH TIẾT KIỆM CHI PHÍ CỦA KHÁCH SẠN TRONG3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 DT thực hiện 3.760.808 4.692.512 5.855.141 CP thực hiện 2.609.032 3.652.935 4.527.738 TSCP thực hiện (%) 69,37 77,85 77,33 DT kế hoạch 3.760.000 4.510.000 5.300.000 CP kế hoạch 2.521.000 3.065.600 3.532.000 TSCP kế hoạch (%) 67,05 67,97 66,64 Mức tiết kiệm (bội chi) 87.490 463.275 625.783 Tỷ suất chi phí (TSCP) là chỉ tiêu tương đối phản ánh trình độ tổ chức,quản lý hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý chi phí của doanh nghiệp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 47 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Ta có công thức tính mức tiết kiệm (bội chi) của doanh nghiệp: Mức tiết kiệm (bội chi) = doanh thu thực hiện x (tỷ suất chi phí thực hiện– tỷ suất chi phí kế hoạch) Qua bảng phân tích trên ta thấy tỷ suất chi phí đều tăng qua các năm và cótỷ lệ khá cao, cao hơn tỷ suất kế hoạch đề ra. Năm 2006 tỷ suất chi phí thực hiệnlà 69,37% vượt 2,32% so với kế hoạch là 67,05%, tương ứng với số tiền bội chilà 87.490 ngàn đồng, trong khi mức bội chi giữa chi phí thực hiện và kế hoạch là88.032 ngàn đồng. Mặc dù bội chi nhưng đơn vị cũng tiết kiệm một khoản là(88.032 - 87.490) = 542 ngàn đồng. Sang năm 2007 tỷ suất chi phí thực hiện là77,85% so với kế hoạch là 67,97% vượt chỉ tiêu 9,88%, số tiền bội chi là463.275 ngàn đồng so với khoản chênh lệch tuyệt đối giữa thực tế và kế hoạch là587.335 ngàn đồng đơn vị tiết kiệm một khoản tiền là (587.335 – 463.275) =124.060 ngàn đồng. Trong năm đơn vị đã thực hiện các giải pháp nhằm sử dụngchi phí hiệu quả nhất: đơn vị đã theo dõi, quản lý thường xuyên nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá, giảm chi phí bảo quảnnguyên vật liệu. Năm 2008, tỷ suất chi phí thực tế là 77,33% vượt 10,69% so với tỷ suấtkế hoạch là 66,64%, tương ứng khoản bội chi là 625.783 ngàn đồng, tiết kiệm(995.738 – 625.783) = 369.955 ngàn đồng so với chênh lệch tuyệt đối giữa thựchiện và kế hoạch. Tóm lại, qua phân tích tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện chi phí củađơn vị trong 3 năm phân tích theo phương pháp so sánh và phương pháp phântích chi phí có liên hệ tỷ suất chi phí thì chi phí thực hiện vẫn vượt kế hoạch. Dođặc thù của lĩnh vực hoạt động là kinh doanh dịch vụ nên vấn đề quản lý chi phíphức tạp hơn các lĩnh vực sản xuất khác, nên đòi hỏi nhà quản trị cần linh hoạthơn trong quản lý khoản mục này.4.4 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 4.4.1 Phân tích lợi nhuận dựa vào bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh Trong phần phân tích này, ta chủ yếu phân tích lợi nhuận trước thuế của hoạtđộng kinh doanh chính của đơn vị. Qua phân tích yếu tố này ta có thể đánh giámức độ hoạt động của đơn vị trong 3 năm phân tích 2006-2008 cũng như tìnhGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 48 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc hình biến động lợi nhuận của các khoản mục để từ đó có những giải pháp tăng lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Bảng 4.7: LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN TRONG 3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2007/2006 2008/2007 CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 Tuyệt % Tuyệt % đối đốiLN bán 48.700 35.313 54.175 (13.387) (27,49) 18.862 53,41hàng hoáLN hàng 859.952 731.179 946.240 (128.773) (14,97) 215.061 29,41tự chếLN 196.625 227.481 282.404 30.856 15,69 54.923 24,13khách sạnLN 46.499 45.604 44.584 (895) (1,92) (1.020) (2,24)dịch vụ khácTổng LN 1.151.776 1.039.577 1.327.403 (112.199) (9,74) 287.826 27,69HĐKD (Nguồn: Phòng kế toán) Nhìn tổng quát, tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng giảm không đều. Năm 2006, tổng lợi nhuận trước thuế là 1.151.776 ngàn đồng, đến năm 2007 lợi nhuận chỉ còn 1.039.577 ngàn đồng, giảm 112.199 ngàn đồng, tỷ lệ giảm là 9,74% so năm 2006. Năm 2008, đơn vị đã thu được kết quả tốt hơn với lợi nhuận đạt 1.327.403 ngàn đồng tăng 287.826 ngàn đồng với tỷ lệ tăng là 27,69 % so năm 2007. Kết quả tăng là sự cố gắng của các lĩnh vực kinh doanh v à để hiểu sâu hơn tình hình biến động của khoản mục lợi nhuận ta phân tích chi tiết từng lĩnh vực kinh doanh. + Lợi nhuận bán hàng hoá Hoạt động bán hàng hoá của đơn vị tương tự như hoạt động kinh doanh thương mại và khoản đóng góp tương đối nhỏ. Năm 2006 lợi nhuận đạt 48.700 ngàn đồng, năm 2007 lợi nhuận giảm chỉ đạt 35.313 ngàn đồng, giảm 13.388 ngàn đồng, tương ứng tỷ lệ là 27,49%. Lợi nhuận giảm do chi phí đầu vào năm 2007 tăng, thêm vào đó trong năm nhiều đại lý cung cấp các loại thức uống được thành lập có giá cạnh tranh hơn với đơn vị làm doanh thu giảm. Năm 2008 tình GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 49 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéchình có khả quan hơn, khi trong năm khoản mục này mang lại cho đơn vị 54.175ngàn đồng tăng 18.862 ngàn đồng, tỷ lệ là 53,41% so năm 2007. Hoạt động nàytăng chủ yếu do có sự liên kết chặt chẽ với hoạt động kinh doanh tiệc cưới vàdịch vụ cho thuê phòng họp vì khách thường sử dụng thức uống tại khách sạn..Qua đây, ta thấy các hoạt động đều có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, từ đó giúpđơn vị hoạt động hiệu quả hơn. + Lợi nhuận bán hàng tự chế Lợi nhuận ở lĩnh vực này cũng tăng giảm không đều, nguyên nhân chủyếu do ảnh hưởng của chi phí giá vốn tăng cao không bù đắp hết khoản chi này.Năm 2006 lợi nhuận thu được là 859.952 ngàn đồng, năm 2007 lợi nhuận chỉcòn 731.179 ngàn đồng, giảm 128.773 ngàn đồng, tỷ lệ giảm 14,97% so năm2006. Lợi nhuận giảm gây khó khăn rất nhiều cho đơn vị trong việc bổ sung vốncũng như tăng qui mô đầu tư. Chi phí tăng cao, khó kiểm soat để có khoản thu bùchi phí đơn vị buộc tăng giá bán đồng thời để giảm chi phí nhân viên phục vụđơn vị đã kết hợp với khách sạn Bông Hồng (Thị xã SaĐéc) điều chuyển nhânviên phục vụ vào những ngày có nhiều tiệc. Sự kết hợp đó làm lợi nhuận bánhàng tự chế năm 2008 đạt được 946.240 ngàn đồng tăng 215.061 ngàn đồng tăng29,41% về tương đối so năm 2007. + Lợi nhuận khách sạn Hoạt động này đơn vị gặp không ít khó khăn, vì khách sạn được cơ sở vậtchất chưa hiện đại như các khách sạn khác, nên khoản lợi nhuận ở hoạt động nàykhông cao. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động ở lĩnh vực này tăng đều qua các năm,năm 2006 lợi nhuận đạt 196.625 ngàn đồng, năm 2007 lợi nhuận là 227.481 ngànđồng tăng 30.856 ngàn đồng tương ứng tỷ lệ là 15,69% so năm 2006. Kinh doanhdịch vụ lưu trú mang lại lợi nhuận rất cao vì chi phí giá vốn thấp nhưng do hạnchế về cấu trúc phòng (phòng có diện tích phòng nhỏ hơn so với các khách sạnkhác), bất lợi về địa thế nên hoạt động này mang lại nguồn thu chưa cao. Trongđiều kiện cạnh tranh, đơn vị xác định khách lưu trú chủ yếu là khách du lịch nộiđịa, các học viên chính trị (thị xã SaĐéc có trường Chính Trị của tỉnh) nên đơn vịliên kết với các công ty lữ hành, ban tổ chức trường chính trị nhằm phục vụphòng nghỉ với giá ưu đãi nếu nghỉ với số lượng nhiều, chủ động trong công tácGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 50 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéctìm khách nghỉ nên lợi nhuận năm 2008 đạt 282.404 ngàn đồng tăng 54.923 ngànđồng, tỷ lệ tăng 24,13%. + Lợi nhuận dịch vụ khác Các dịch vụ kèm theo trong hoạt động ở khách sạn là rất cần thiết, vì nhờcác dịch vụ kèm theo khách hàng có thể tiếp tục giao dịch với đơn vị. Ngày nay,nhu cầu đối với các dịch vụ tiện ích là rất cần tiết, và hầu hết các đơn vị kinhdoanh trong ngành đều quan tâm khía cạnh này. Mặc dù, hoạt động ở lĩnh vựcnày mang lại lợi nhuận không nhiều nhưng nó góp phần giữ chân khách hàng.Năm 2006 lợi nhuận của hoạt động này là 46.499 ngàn đồng, năm 2007 là 45.604ngàn đồng giảm 895 ngàn đồng, tỷ lệ giảm 1,92%, nguyên nhân giảm do chi phíđầu vào tăng: chi phí khấu hao, nhân viên phục vụ, điện…Năm 2008 mặc dùdoanh thu tăng khá cao 143.819 ngàn đồng nhưng chi phí tăng cao, doanh thukhông đủ bù đắp chi phí nên lợi nhuận chỉ đạt 44.584 ngàn đồng, giảm 1.021ngàn đồng, tỷ lệ là 2,24%. Qua đây, ta thấy đơn vị cần những giải pháp giảm chiphí để tăng lợi nhuận cũng như hiệu quả trong hoạt động này: sử dụng tiết kiệmcác nguyên liệu cần thiết cho quá trình phục vụ, quản lý tốt tài sản cố định, giảmchi phí khấu hao tài sản cố định . Tình hình biến động lợi nhuận trước thuế của đơn vị được thể hiện ở biểuđồ sau: 54.175 1400000 48.700 1200000 35.313 282.404 196.625 1000000 227.481 800000 600000 731.179 946.240 859.952 400000 200000 46.499 45.604 44.584 0 2006 2007 2008 LN bán hàng hoá LN hàng tự chế LN khách sạn LN dịch vụ khác Hình 4.3: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC LĨNH VỰC 2006-2008GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 51 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Lợi nhuận có nhiều biến động sẽ làm đơn vị gặp nhiều khó khăn trongkinh doanh cũng như giảm khả năng cạnh tranh của mình. Để các hoạt độngtrong đơn vị đều tăng cần giảm chi phí, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu chếbiến, quản lý tốt tránh hạch toán sai, thiếu. Chi phí mua hàng, chi phí bán hàngvà chi phí mang tính phục vụ của từng hoạt động khó tính được riêng biệt nênđơn vị hạch toán vào lĩnh vực bán hàng tự chế nên ảnh hưởng đến lợi nhuận củahoạt động này. Do đó, đơn vị cần tính chính xác, rõ ràng chi phí của từng khoảnmục kinh doanh để có kết quả tốt hơn. Đơn vị cần có chiến lược nghiên cứu thị hiếu cũng như khẩu vị của thựckhách để phục vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, cần nầng cao chất lượng dịch vụ, hạ giáthành, nâng cao trình độ cũng như khéo léo trong phục vụ của các nhân viên ở bộphận phục vụ. Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của đơn vị để tăng sức cạnhtranh, có điều kiện đứng vững và phát triển trên thị trường trong mọi điều kiện. 4.4.2 Phân tích khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của khách sạn Bảng 4.8: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA KHÁCH SẠNTRONG 3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CHÊNH LỆCH Năm Kế hoạch Thực hiện TH/KH % 2006 1.239.000 1.151.776 (87.224) (7,04) 2007 1.444.400 1.039.577 (404.823) (28,03) 2008 1.768.000 1.327.403 (440.597) (24,92) (Nguồn: Phòng kế toán) Kinh doanh có lãi là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp hoạt động,để nắm được tình hình kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động của mình cần cónhững mục tiêu để phấn đấu. Dựa vào bảng trên ta thấy tình hình thực hiện kế hoạch của đơn vị qua 3năm phân tích chưa đạt. Năm 2006, lợi nhuận kinh doanh thực tế là 1.151.776 ngàn đồng trong khikế hoạch đề ra là 1.239.000 ngàn đồng không hoàn thành là 87.224 ngàn đồng, tỷlệ là 7,04%. Nguyên nhân do trong năm tình hình kinh doanh vừa ổn định, cóGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 52 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécnhiều thay đổi về nhân sự của đơn vị nên chưa hoàn thành kế hoạch. Sang năm2007 lợi nhuận kế hoạch là 1.444.400 ngàn đồng nhưng thực tế chỉ đạt 1.039.577ngàn đồng, giảm 404.823 ngàn đồng và chỉ đạt 71,97%, tỷ lệ hoàn thành kếhoạch thấp. Nguyên nhân lợi nhuận giảm do chi phí năm 2007 tăng cao với tốcđộ 40,01% trong khi tốc độ tăng doanh thu chỉ 27,77%. Năm 2008 dù đơn vị cónhững giải pháp tối ưu tăng doanh thu đồng thời giảm những khoản chi có thểnhưng tình hình thực hiện cũng không khả quan, lợi nhuận thực hiện là1.327.403 ngàn đồng, kế hoạch đặt ra là 1.768.000, giảm 440.597 ngàn đồng chỉđạt 75,08% so kế hoạch. Qua tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận của đơn vị, bên cạnh đơn vị cốgắng hoàn thành kế hoạch doanh thu thì vấn đề giảm chi phí để tăng lợi nhuận làrất cần thiết. - Xây dựng phương án kinh doanh cụ thể, thay đổi kết cấu các dịch vụ hợplý, có giá bán hợp lý và tổ chức thực hiện các phương án kinh doanh để cung ứngdịch vụ tốt theo nhu cầu khách hàng. - Tăng doanh thu bằng cách sử dụng nhiều phương thức kinh doanh: bántrực tiếp hoặc thông qua môi giới.. - Đơn vị cần củng cố cơ sở vật chất, ổn định nhân lực, bổ sung nguồn vốnđể phục vụ tốt hơn. - Do đặc điểm kinh doanh, giá vốn chiếm tỷ trọng cao nhất vì thế cầngiảm giá vốn: giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,chi phí sản xuất chung, đồng thời giảm chi phí trong quá trình mua hàng . 4.4.3 Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh qua các năm Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả của toànbộ quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị, nó được xác định bằng chênh lệchgiữa phần giá trị đơn vị thực hiện được và toàn bộ chi phí tương ứng để tạo nêngiá trị đó, nó thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kếtoán. Khi đơn vị hoạt động càng có hiệu quả thì lợi nhuận thu được càng nhiều,nhưng có thể sai lầm nếu chỉ căn cứ vào sự tăng lên hay giảm xuống của lợinhuận mà đánh giá hiệu quả của đơn vị là tốt hay xấu mà cần phải đặt lợi nhuậntrong mối quan hệ so sánh với phần giá trị đã thực hiện được, với tài sản, nguồnGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 53 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc vốn chủ sở hữu bỏ ra thì mới có thể đánh giá được chính xác hơn hiệu quả của toàn bộ hoật động cũng như từng mặt hoạt động. Dựa vào bảng 4.9 ta sẽ đánh giá hiệu quả quả kinh doanh của đơn vị thông qua một số chỉ tiêu về lợi nhuận Bảng 4.9: MỘT SỐ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN TRONG 3 NĂM (2006-2008) ĐVT: 1.000 đồng CHÊNH LỆCH NĂM 2007/2006 2008/2007CHỈ TIÊU Tuyệt Tuyệt 2006 2007 2008 % % đối đốiTổng DT 3.760.808 4.692.512 5.855.141 931.704 24,77 1.162.629 27,78Tổng LN 1.151.776 1.039.577 1.327.404 (112.199) (9,74) 287.826 27,69VCSH 3.204.188 3.204.188 3.533.943 0 329.755 10,29Chi Phí 2.609.032 3.652.935 4.527.738 1.043.903 40,01 874.803 23,95LN/DT (%) 30,63 22,15 22,67 (8,47) - 0,52 -LN/VCSH 35,95 32,44 37,56 (3,5) - 5,12 -(%)LN/TCP(%) 44,15 28,46 29,32 (15,69) - 0,86 - Thông qua bảng phân tích, ta phân tích theo các nội dung sau: + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Tỷ suất này xác định hướng phát triển kinh doanh, trong năm phân tích tỷ số này tăng giảm không đều. Năm 2006 tỷ lệ là 30,63%, năm 2007 tỷ lệ giảm còn 22,15% giảm 8,47% so năm 2006. Tỷ lệ lợi nhuận giảm do phải trang trải chi phí kinh doanh cao do chịu tác động của giá thị trường. Năm 2008, tỷ suất này tăng lên là 22,67% tăng 0,52%, đây là sự cố gắng của toàn thể đơn vị, mặc dù tăng tương đối thấp nhưng đây là dấu hiệu khả quan giúp đơn vị củng cố hoạt động. Tuy nhiên tỷ suất này tăng, giảm chưa đánh giá được hiệu quả kinh doanh, cần xem xét các chỉ tiêu về đồng vốn, chi phí để xác định khả năng sử dụng các yếu tố đó vào hoạt động kinh doanh dẫn đến khả năng sinh lời của các yếu tố này. GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 54 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Tỷ suất lợi nhuận/tổng chi phí Chi phí kinh doanh tăng làm tỷ suất này giảm đáng kể, năm 2006 tỷ suấtnày là 44,15%, năm 2007 do chi phí tăng cao nên tỷ suất chỉ còn 28,46%, giảm15,69%. Tỷ suất giảm do năm 2007 tỷ lệ lạm phát là 19,89% (tổng cục Thốngkê), làm chi phí hoạt động tăng 40,01% đó là nguyên nhân làm hiệu quả sử dụnggiảm. Năm 2008, đơn vị đã cố gắng tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả sử dụng,trong năm tỷ suất là 29,32% tăng 0,85% so năm 2007. + Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu này nói lên sức sinh lợi tổng hợp của doanh nghiệp. Năm 2006 tỷsuất là 35,95%, năm 2007 tỷ suất là 32,44% giảm 3,5%. Trong năm 2007, nguồnvốn không thay đổi nhưng tỷ suất giảm cho thấy hiệu quả kinh doanh tổng hợpchưa cao. Đến năm 2008, đơn vị được bổ sung thêm 329.754 ngàn đồng tỷ lệtăng tương ứng là 10,29% vào vốn chủ sở hữu nhằm đơn vị hoạt động tốt hơn vàtỷ suất đạt là 37,56%, tăng 5,12%, tỷ lệ tăng này thấp hơn tỷ lệ tăng nguồn vốnbổ sung nên đơn vị cần có những phương án sử dụng vốn hiệu quả hơn.4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINHDOANH Do đặc điểm kinh doanh của đơn vị, ta chỉ phân tích các nhân tố ảnhhưởng đến kết quả kinh doanh của dịch vụ khách sạn và dịch vụ nhận tiệc cưới.Bảng 4.10: KẾT QUẢ KINH DOANH CHI TIẾT PHẦN DỊCH VỤ NHẬNĐẶT TIỆC CƯỚI 2006-2008 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008Số bàn tiệc 5.653 5.445 5.720Giá bán 545.454 727.272 863.636Tổng DT 3.083.451.462 3.959.996.040 4.939.997.920Giá vốn/bàn 368.727 554.909 634.513Tổng GV 2.084.413.731 3.021.479.505 3.629.414.360Lãi gộp 999.037.731 938.516.5351 1.310.583.360CP bán hàng 2.134 10.334 28.934TCP bán hàng 12.063.502 56.268.630 165.502.480CP Quản lý doanh nghiệp 22.470 27.745 34.762TCP Quản lý doanh nghiệp 127.022.910 151.071.525 198.838.640Lợi nhuận 859.951.319 731.176.906 946.242.440 ( Nguồn: Phòng kế toán và tổ tiếp tân)GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 55 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.11: KẾT QUẢ KINH DOANH CHI TIẾT PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 2006 -2008 ĐVT: đồng 2006 2007 2008 CHỈ TIÊU Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Ngày/ phòng 553 2.557 780 1.845 675 1.808 Giá/phòng 136.363 90.909 181.818 127.272 236.363 154.545 Tổng doanh thu 75.408.739 232.454.313 141.818.040 234.816.840 159.545.025 279.417.360 Giá vốn/phòng 40.724 29.724 56.650 49.534 62.886 53.620 Tổng giá vốn 22.520.372 76.004.268 44.187.000 91.390.230 42.448.050 96.944.960 Lãi gộp 52.888.367 156.450.045 97.631.040 143.426.610 117.096.975 182.472.400 CP QLDN 4.088 4.088 5.172 5.172 6.913 6.913 Tổng CPQLDN 2.260.664 10.453.016 4.034.160 9.542.340 4.666.275 12.498.704 Lợi nhuận 50.627.703 145.997.029 93.596.880 133.884.270 112.430.700 169.973.696 (Nguồn: Phòng kế toán và Tổ Tiếp tân)GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 56 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 4.5.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu Từ bảng 10 và 11, ta lập bảng các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu lĩnhvực hoạt động khách sạn và dịch vụ nhận tiệc cưới (hàng tự chế). Bảng 4.12: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DOANH THU 2006-2007 ĐVT: 1.000 đồng NHÂN TỐ LƯỢNG NHÂN TỐ GIÁ CHỈ TIÊU q07 x p06 q06 x p06 q07 x p07 q07 x p06 1. DV lưu trú 274.090 307.863 376.635 274.090 Phòng loại 1 106.363 75.409 141.818 106.363 Phòng loại 2 167.727 232.454 234.817 167.727 2. DV tiệc cưới 2.969.997 3.083.451 3.959.996 2.969.997 Tổng 3.244.087 3.391.314 4.336.631 3.244.087 Có 2 nhân tố tác động trực tiếp đến doanh thu: khối lượng hàng hoá tiêuthụ và giá cả hàng hoá tiêu thụ. Gọi M là doanh thu bán hàng Ta có M = p.q ; M06 = p06.q06; M07 = p07.q07 Trong đó : p06 , p07 : Giá bán năm 2006, 2007 q06 , q07 : Khối lượng hàng bán năm 2006, 2007 Đối tượng phân tích: M = M07 - M06 = 4.336.631 - 3.391.314 = 945.317 (1.000 đồng) Mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố: - Nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp: Mq = p06. q07 - p06.q06 = 3.244.087 – 3.391.314 = - 147.227 (1.000 đồng) Do nhân tố số lượng phục vụ giảm chủ yếu là do số lượt khách nghỉ ởphòng loại 2 và số bàn tiệc giảm nên là giảm doanh thu 147.227 ngàn đồngGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 57 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Nhân tố giá cả dịch vụ: Mp = p07.q07 - p06. q07 = 4.336.631 – 3.244.087 = 1.092.544 (1.000 đồng) Do nhân tố giá tăng làm doanh thu tăng một lượng là 1.092.544 ngànđồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: - Nhân tố làm tăng doanh thu: 1.092.544 + Nhân tố giá bán: 1.092.544 - Nhân tố làm giảm doanh thu: - 147.277 + Nhân tố số lượng dịch vụ: - 147.277 =>Tổng + 945.317 (1.000 đồng) = Đối tượngphân tích Bảng 4.13: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DOANH THU 2007-2008 ĐVT: 1.000 đồng NHÂN TỐ LƯỢNG NHÂN TỐ GIÁ CHỈ TIÊU q08 x p07 q07 x p07 q08 x p08 q08 x p07 1. DV lưu trú 352.835 376.635 438.962 352.835 Phòng loại 1 122.727 141.818 159.545 122.727 Phòng loại 2 230.108 234.817 279.417 230.108 2. DV tiệc cưới 4.159.996 3,959.996 4.939.998 4.159.996 Tổng 4.512.831 4.336.631 5.378.960 4.512.831 Ta có M07 = p07.q07 : Doanh thu bán hàng năm 2007 M08 = p08.q08 : Doanh thu bán hàng năm 2008 Đối tượng phân tích: M = M08 - M07 = 5.378.960 – 4.336.631 = 1.042.329 (1.000 đồng) Mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố: - Nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp: Mq = p07. q08 - p07.q07 = 4.512.831 – 4.336.631 = 185.200 (1.000 đồng) Do nhân tố số lượng phục vụ tăng làm tăng doanh thu 185.200 ngàn đồngGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 58 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc - Nhân tố giá cả dịch vụ: Mp = p08.q08 - p07. q08 = 5.378.960 – 4.512.831 = 866.129 (1.000 đồng) Nhân tố giá tăng làm doanh thu tăng một lượng là 866.129 ngàn đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: - Nhân tố làm tăng doanh thu: 1.042.329 + Nhân tố số lượng: 185.200 + Nhân tố giá cả: 866.129 => Tổng + 1.042.329 (1.000 đồng) = Đối tượng phân tích Nhận xét Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng doanh thu kinh doanh dịch vụ khách sạn và dịch vụ nhận tiệc cưới, doanh thu tăng qua các năm chủ yếu do giá bán tăng làm doanh thu tăng. Tuy nhiên việc tăng giá bán sẽ tác động đến số lượng dịch vụ cung cấp, do đó đơn vị cần có những giải pháp giảm chi phí để giảm giá bán nhằm tăng số lượng dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ để mang lại doanh thu cao nhất. 4.5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh Bảng 4.14: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ KINH DOANH 2006-2007 ĐVT: 1.000 đồng Tổng giá vốn tính theo Tổng Doanh thu tính theoCHỈ TIÊU q06 x z06 q07 x z06 q07 x z07 q06 x p06 q07 x p06 q07 x p07DV lưu trú 98.525 86.606 135.577 307.863 274.090 376.635Phòng loại 1 22.520 31.765 44.187 75.409 106.363 141.818Phòng loại 2 76.004 54.841 91.390 232.454 167.727 234.817DV tiệc cưới 2.084.414 2.007.719 3.021.480 3.083.451 2.969.997 3.959.996 Tổng 2.182.939 2.094.325 3.157.057 3.391.314 3.244.087 4.336.631 Bài phân tích sẽ xác định mức độ ảnh hưởng của chi phí trên 1.000 đồng số lượng dịch vụ mà đơn vị cung cấp. GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 59 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Công thức tính: q.z F= x 1.000 q.p Trong đó: F: chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm q: số lượng sản phẩm tiêu thụ z: giá thành sản phẩm tiêu thụ p: Giá bán sản phẩm q06.z06 x 1.000 F06 = q06.p06 2.182.939 x 1.000 = 643,68 = 3.939.314 q07.z07 F07 = x 1.000 q07.p07 3.157.057 = 4.336.631 x 1.000 = 728,00 Đối tượng phân tích: F = F07 - F06 = 728,00 – 643,68 = 84,32 Vậy: Chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm dịch vụ của năm 2007 so năm2006 tăng 84,32 đồng. Các nhân tố ảnh hưởng + Ảnh hưởng bởi nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp q07.z 06 Fq = x 1.000 - F06 q07.p06 2.094.325 x 1.000 - 643,68 = 3.244.087 = 645,58 – 643,68 = 1,9 Vậy: số lượt khách nghỉ năm 2007 ở phòng loại 2 tăng so năm2006 làm chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm tăng 1,9 đồng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 60 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Ảnh hưởng bởi nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm q07.z 07 q07.z 06 Fz = x 1.000 - x 1.000 q07.p06 q07.p06 3.157.057 x 1.000 - 645,58 = 3.244.087 = 973,17 – 645,58 = 327,59 Vậy: Giá thành cung cấp dịch vụ khách sạn và dịch vụ nhận đặt tiệc năm2007 tăng so năm 2006 làm chi phí trên 1.000 đồng tăng 327,59 đồng. + Ảnh hưởng bởi nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm q07.z07 q07.z 07 Fp = x 1.000 - x 1.000 q07.p07 q07.p06 3.157.057 = 4.336.631 x 1.000 - 973,17 = 728,00 – 973,17 = - 245,17 Vậy: Giá cung cấp dịch vụ tăng làm chi phí trên 1.000 đồng sản phẩmgiảm 245,17 đồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: - Nhân tố làm giảm chi phí: - 245,17 + Nhân tố giá bán: - 245,17 - Nhân tố làm tăng chi phí: + 329,49 + Nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp: 1,9 + Nhân tố giá vốn đơn vị: 327,59 => Tổng hợp các nhân tố: + 84,32 : đúng bằng đối tượngphân tíchGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 61 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.15: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ KINH DOANH 2007-2008 ĐVT: 1.000 đồng Tổng giá vốn tính theo Tổng Doanh thu tính theo CHỈ TIÊU q07 x z07 q08x z07 q08 x z08 q07 x p07 q08 x p07 q08 x p08DV lưu trú 135.577 127.796 139.393 376.635 352.835 438.962Phòng loại 1 44.187 38.239 42.448 141.818. 122.727 159.545Phòng loại 2 91.390 89.557 96.945 234.817 230.108 279.417DV tiệc cưới 3.021.480 3.174.079 3.629.414 3.959.996 4.159.996 4.939,.998 Tổng 3.157.057 3.301.875 3.768.807 4.536.631 4.512.831 5.378.960 Ta có: Chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm năm 2007 và 2008 là q07.z 07 F07 = x 1.000 q07.p07 3.157.057 = 4.336.631 x 1.000 = 728,00 q08.z 08 F08 = x 1.000 q08.p08 = 3.768.807 x 1.000 = 700,66 5.378.960 Đối tượng phân tích: F =  F08 -  F07 = 700,66 – 728,00 = - 27,34 Vậy, chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm năm 2007 so 2006 giảm 27,34 đồng. GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 62 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố + Ảnh hưởng bởi nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp q08.z 07 Fq = x 1.000 - F07 q08.p07 = 3.301.875 x 1.000 – 728,00 4.512.831 = 731,66 – 728,00 = 3,66 Vậy, số lượng bàn tiệc phục vụ năm 2007 tăng so năm 2006 làm chi phítăng 3,66 đồng. + Ảnh hưởng bởi nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm q08.z 08 q08.z 07 Fz = x 1.000 - x 1.000 q08.p07 q08.p07 3.768.807 x 1.000 – 731,66 = 4.512.831 = 835,13 – 731,66 = 103,47 Do giá vốn kinh doanh tăng nên chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm tăng103,47 đồng + Ảnh hưởng bởi nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm q08.z08 q08.z 08 Fp = x 1.000 - x 1.000 q08.p08 q08.p07 = 700,66 – 835,13 = - 134,47 Do giá cung cấp dịch vụ lư trú và dịch vụ tiệc cưới đều tăng làm chi phítrên 1.000 đồng doanh thu giảm 134,47 đồng Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: - Nhân tố làm giảm chi phí: - 134,47GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 63 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm: - 134,47 - Nhân tố làm tăng chi phí: + 107,13 + Nhân tố số lượng dịch vụ cung cấp: + 3,66 + Nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm: + 103,47 => Tổng hợp các nhân tố: - 27,34 : đúng bằng đối tượngphân tích Nhận xét Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng chi phí trên 1.000 đồng sản phẩm thìgiá vốn tăng cao qua các năm và số lượng dịch vụ cung cấp tăng làm tăng chiphí, do đó để bù đắp chi phí tăng nên đơn vị tăng giá cung cấp dịch vụ nhưng đâykhông phải là giải pháp tốt để giảm chi phí. 4.5.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Theo đặc điểm kinh doanh của đơn vị thì có nhiều hoạt động dịch vụ khácnhau dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc nhưng trong đó hoạt động dịch vụkhách sạn và hoạt động dịch vụ nhận đặt tiệc cưới đóng góp lợi nhuận lớn và cósự biến động lớn. Do đó bài phân tích chủ yếu phân tích các nhân tố ảnh hưởngđến lợi nhuận trước thuế của các hoạt động này. Từ bảng 4.11, ta tính được bảng 4.16 thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đếnlợi nhuận dịch vụ khách sạn 2006-2007GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 64 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.16: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 2006-2007 ĐVT: đồng Ký 2006 2007 2007/2006 CHỈ TIÊU hiệu Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Ngày/ phòng q 553 2.557 780 1.845 227 (712) Giá/phòng p 136.363 90.909 181.818 127.272 45.455 36.363 Tổng Doanh thu M 75.408.739 232.454.313 141.818.040 234.816.840 66.409.301 2.362.527 Gía vốn/phòng z 40.724 29.724 56.650 49.534 15.926 19.810 Tổng giá vốn z 22.520.372 76.004.268 44.187.000 91.390.230 21.666.628 15.385,.962 Lãi gộp lg 52.888.367 156.450.045 97.631.040 143.426.610 44.742.673 (13.023.435) CP QL DN cQL 4.088 4.088 5.172 5.172 1.084 1.084 Tổng CP QLDN  cQL 2.260.664 10.453.016 4.034.160 9.542.340 1.773.496 (910.676) Lợi nhuận 50.627.703 145.997.029 93.596.880 133.884.270 42.969.177 (12.112.759)GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 65 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Ta có: Lợi nhuận thuần = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán – Chiphí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp Công thức tính: L = q (p – z –cBH – cQL) Trong đó: L: lợi nhuận kinh doanh q: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ p: Giá bán đơn vị sản phẩm z: giá vốn đơn vị sản phẩm cBH: chi phí bán hàng cQL: chi phí quản lý doanh nghiệp Ta có: L06 = q06(p06 – z06 –c06BH – c06QL) = 50.627.703 + 145.997.029 = 196.624.732 (đồng) L07 = q07 (p07 – z07 –c07BH – c07QL) = 93.596.880 + 133.884.270 = 227.481.150 (đồng) Đối tượng phân tích: L = L07 - L06 = 227.481.150 - 196.624.732 = 30.856.418 (đồng) Vậy, lợi nhuận thuần năm 2007 tăng so năm 2006 là 30.856.418 đồng. Các nhân tố ảnh hưởng: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố khối lượng giao dịch q = (T – 1) L06 Với T là tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc  q07 p06 T= x 100%  q06 p06 780x136.363 + 1.845 x 90.909 = 75.408.739 + 232.454.313 x 100% = 89,03%GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 66 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc => q = (T – 1) L06 = (89,03% - 1) x 196.624.732 = - 21.569.880 (đồng) Mặc dù số ngày khách nghỉ ở phòng loại 1 năm 2007 tăng 227 ngàynhưng số ngày khách nghỉ ở phòng loại 2 năm 2007 giảm 712 ngày làm lợinhuận giảm 21.569.733 đồng. + Mức độ ảnh hưởng bởi nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm k = (q07 – q06) x (p06 – z06–c06BH – c06QL) – q = 227 x (136.363 – 40.724 – 4.088) + (-712) x (90.909 – 29.724 –4.088) - (- 21.569.880) = 1.698.893 đồng Vậy do sự thay đổi trong kết cấu khối lượng giao dịch làm lợi nhuận tăng1.698.893 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm p = q07(p07 – p06) = 780 x 45.455 + 1.845 x 36.363 = 102.544.635 (đồng) Do giá phòng loại 1 tăng 45.455 đồng/phòng, phòng loại 2 tăng 36.363đồng/phòng đã làm lợi nhuận tăng 102.544.635 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm z = q07(z07 – z06) = 780 x 15.926 + 1.845 x 19.810 = 48.971.730 đồng Do giá vốn phòng loại 1 tăng 15.926 đồng/phòng, phòng loại 2 tăng19.810 đồng/phòng làm lợi nhuận giảm 72.004.350 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng Do chi phí bán hàng ở dịch vụ khách sạn nhỏ chủ yếu là khuyến mãi chokhách nghỉ nên đơn vị không hạch toán đưa vào chi phí giá vốn nên mức độ ảnhhưởng nhân tố chi phí bán hàng là 0.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 67 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp  cQL = q07(c07QL – c06QL) = 780 x 1.084+ 1.845 x 1.084 = 2.845.500 đồng Do chi phí quản lý tăng 1.084 đồng/phòng làm lợi nhuận giảm 2.845.500đồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng - Các nhân tố làm tăng lợi nhuận dịch vụ khách sạn: + 104.243.528 + Giá bán : + 102.544.635 + Kết cấu khối lượng giao dịch: + 1.698.893 - Các nhân tố làm giảm lợi nhuận dịch vụ khách sạn: - 73.387.110 + Số ngày nghỉ: - 21.569.880 + Giá vốn: - 48.971.730 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: - 2.845.500 => Tổng: + 30.856.418 đồng= đối tượng phân tích. Như vậy lợi nhuận hoạt động dịch vụ khách sạn năm 2007 tăng30.856.418 đồng chủ yếu do giá phòng, kết cấu khối lượng giao dịch tăng, cònnhân tố giá vốn, khối lượng giao dịch và chi phí quản lý làm giảm lợi nhuận. * Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ khách sạn 2007-2008 Ta có: L07 = q07(p06 – z07 –c07BH – c07QL) = 93.596.880 + 133.884.270 = 227.481.150 (đồng) L08 = q08 (p08 – z08 –c08BH – c08QL) = 112.430.700 + 169.973.696 = 282.404.396 (đồng) Đối tượng phân tích: L = L07 - L06 = 282.404.396 - 227.481.150 = 54.923.246 (đồng) Vậy, lợi nhuận thuần năm 2008 tăng so năm 2007 là 54.923.246 đồng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 68 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.17: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 2007-2008 ĐVT: đồng Ký CHỈ TIÊU 2007 2008 2008/2007 hiệu Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Ngày/ phòng q 780 1.845 675 1.808 (105) (37) Giá/phòng p 181.818 127.272 236.363 154.545 54.545 27.273 Tổng doanh thu M 141.818.040 234.816.840 159.545.025 279.417.360 17.726.985 44.600.520 Gía vốn/phòng z 56.650 49.534 62.886 53.620 6.236 4.086 Tổng giá vốn z 44.187.000 91.390.230 42.448.050 96.944.960 (1.738.950) 5.554.730 Lãi gộp lg 97.631.040 143.426.610 117.096.975 182.472.400 19.465.935 39.045.790 CP QL DN cQL 5.172 5.172 6.913 6.913 1.741 1.741 Tổng CPQLDN  cQL 4.034.160 9.542.340 4.666.275 12.498.704 632.115 2.956.364 Lợi nhuận thuần 93.596.880 133.884.270 112.430.700 169.973.696 18.833.820 36.089.426GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 69 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc Các nhân tố ảnh hưởng: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố khối lượng giao dịch q = (T – 1) x L07 Với T là tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc  q08 p07 T= x 100%  q07 p07 = 675 x 181.818 + 1.808 x 127.272 141.818.040 + 234.816.840 x 100% = 93,68% q = (T – 1) x L07 = (93,68% - 1) x 227.481.150 = - 14.374.773 (đồng) Số ngày khách nghỉ ở phòng loại 1 năm 2007 giảm 105 ngày, số ngàykhách nghỉ ở phòng loại 2 năm 2007 giảm 37 ngày làm lợi nhuận giảm14.374.773 đồng. + Mức độ ảnh hưởng bởi nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm k = (q08 – q07) x (p07 – z07–c07BH – c07QL) – q = (-105) x (181.818 – 56.650 – 5.172) + (-37) x (127.727 – 49.534 –5.172) – (- 14.376.809 ) = - 909.749 đồng Vậy do sự thay đổi trong kết cấu khối lượng giao dịch làm lợi nhuận giảm909.749 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm p = q08 (p08 – p07) = 675 x 54.545+ 1.808 x 27.273 = 86.127.459 (đồng) Do giá phòng loại 1 tăng 54.545 đồng/phòng, phòng loại 2 tăng 27.273đồng/phòng đã làm lợi nhuận tăng 86.127.459 đồng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 70 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm z = q08 (z08 – z07) = 675 x 6.236+ 1.808 x 4.086 = 11.596.788 đồng Do giá vốn phòng loại 1 tăng 6.236 đồng/phòng, phòng loại 2 tăng 4.086đồng/phòng làm lợi nhuận giảm 11.596.788 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng Do chi phí bán hàng ở dịch vụ khách sạn nhỏ chủ yếu là khuyến mãi chokhách nghỉ nên đơn vị không hạch toán đưa vào chi phí giá vốn nên mức độ ảnhhưởng nhân tố chi phí bán hàng là 0. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp  cQL = q08 (c08QL – c07QL) = 675 x 1.741 + 1.808 x 1.741 = 4.322.903 đồng Do chi phí quản lý tăng 1.741đồng/phòng làm lợi nhuận giảm 4.322.903đồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng - Các nhân tố làm tăng lợi nhuận dịch vụ khách sạn: + 86.127.459 + Giá bán : + 86.127.459 - Các nhân tố làm giảm lợi nhuận dịch vụ khách sạn: - 31.204.213 + Số ngày nghỉ: - 14.374.773 + Kết cấu khối lượng giao dịch: - 909.749 + Giá vốn: - 11.596.788 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: - 4.322.903 => Tổng: + 54.923.246đồng = đối tượng phân tích Như vậy lợi nhuận hoạt động dịch vụ khách sạn năm 2008 tăng54.923.246 đồng chủ yếu do giá phòng tăng, còn kết cấu khối lượng giao dịch,nhân tố giá vốn, số ngày khách nghỉ và chi phí quản lý giảm làm giảm lợi nhuận.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 71 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích kết quả kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc Bảng 4.18: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN DỊCH VỤ NHẬN ĐẶT TIỆC CƯỚI 2006-2008 ĐVT: đồng Ký 2007/2006 2008/2007 CHỈ TIÊU hiệu 2006 2007 2008 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Giá/bàn p 545.454 727.272 863.636 181.818 33,33 136.364 18,75 Số bàn tiệc q 5.653 5.445 5.720 (208) (3,68) 275 5,05 Tổng Doanh thu M 3.083.451.462 3.959.996.040 4.939.997.920 876.544.578 28,43 980.001.880 24,75 Gía vốn /bàn z 368.727 554.909 634.513 186.182 50,49 79.605 14,35 Tổng giá vốn z 2.084.413.731 3.021.479.505 3.629.414.360 937.065.774 44,96 607.934.855 20,12 Lãi gộp lg 999.037.731 938.516.535 1.310.583.360 (60.521.196) (6,06) 372.067.025 39,64 CP bán hàng cBH 2.134 10.334 28.934 8.200 384,25 18.600 179,99 Tổng CP BH  cBH 12.063.502 56.268.630 165.502.480 44.205.128 366,44 109.233.850 194,13 CP QLDN cQL 22.470 27.745 34.762 5.275 23,48 7.017 25,29 Tổng CP QLDN cQL 127.022.910 151.071.525 198.838.640 24.048.615 18,93 47.767.115 31,62 Lợi nhuận thuần 859.951.319 731.176.380 946.242.440 (128.774.939) (14,97) 215.066.060 29,41GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 72 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc * Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ nhận đặt tiệc cưới2006-2007 Ta có: L06 = q06(p06 – z06 –c06BH – c06QL) = 859.951.319 (đồng) L07 = q07 (p07 – z07 –c07BH – c07QL) = 731.176.380 (đồng) Đối tượng phân tích: L = L07 - L06 = 731.176.380 - 859.951.319 = - 128.774.939 (đồng) Vậy, lợi nhuận thuần năm 2007 giảm so năm 2006 là 128.774.939 đồng. Các nhân tố ảnh hưởng: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố khối lượng giao dịch q = (T – 1) L06 Với T là tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc  q07 p06 T= x 100%  q06 p06 5.445 x 545.454 x 100% = 96,32% = 5.653 x 545.454 = (96,32% - 1) x 859.086.412 = - 31.646.209 (đồng) Vậy, số bàn tiệc năm 2007 giảm 208 bàn so năm 2006 làm lợi nhuận giảm31.646.209đồng. + Mức độ ảnh hưởng bởi nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm k = (q07 – q06) x (p06 – z06–c06BH – c06QL) – q = (-208) x (545.454 – 368.727 – 2.134 – 22.470) – (- 31.646.229 ) = 4.625 Kết cấu khối lượng giao dịch lợi nhuận tăng là 4.625 đồng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 73 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm p = q07 (p07 – p06) = 5.445 x 181.818 = 989.999.010 (đồng) Do giá mỗi bàn tiệc tăng 181.818 đồng/bàn, làm lợi nhuận tăng989.999.010 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm z = q07 (z07 – z06) = 5.445 x 186.182 = 1.013.760.990 đồng Do giá vốn mỗi bàn tăng 186.182 đồng làm lợi nhuận giảm 1.013.760.990đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng  cBH = q07 (c07BH – c06BH) = 5.445 x 8.200 = 44.649.000 Do chi phí bán hàng mỗi bàn tiệc tăng 8.200 đồng đã làm lợi nhuận giảm44.649.000 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp  cQL = q07(c07QL – c06QL) = 5.445 x 5.275 = 28.722.375 đồng Do chi phí quản lý tăng 5.275 đồng/bàn làm lợi nhuận giảm 28.722.375đồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng - Các nhân tố làm tăng lợi nhuận dịch vụ khách sạn: + 990.003.635 + Giá bán : + 989.999.010 + Kết cấu khối lượng : + 4.625 Các nhân tố làm giảm lợi nhuận dịch vụ khách sạn: - 1.118.778.574 + Số lượng giao dịch : - 31.646.209 + Giá vốn: - 1.013.760.990 + Chi phí bán hàng : - 44.649.000GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 74 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Chi phí quản lý doanh nghiệp: - 28.722.375 => Tổng: - 128.774.939 đồng= đối tượng phân tích Như vậy lợi nhuận hoạt động dịch vụ nhận tiệc cưới năm 2007 giảm128.774.939 đồng so năm 2006 chủ yếu do nhân tố giá vốn, khối lượng giaodịch, chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng, mặc dù giá bán, kết cấu khối lượnggiao dịch tăng nhưng không đủ bù đắp hết các khoản chi phí tăng nên giảm lợinhuận. * Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ nhân đặt tiệc cưới2007-2008 Ta có: L07 = q07(p07 – z07 –c07BH – c07QL) = 731.176.380 (đồng) L08 = q08 (p08 – z08 –c08BH – c08QL) = 946.242.440(đồng) Đối tượng phân tích: L = L07 - L06 = 946.242.440- 731.176.380 = 215.066.060 (đồng) Vậy, lợi nhuận thuần năm 2008 tăng so năm 2007 là 215.066.060 đồng. Các nhân tố ảnh hưởng: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố khối lượng giao dịch q = (T – 1) L07 Với T là tỷ lệ hoàn thành tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc  q08 p07 T= x 100%  q07 p07 5.720 x 727.272 x 100% = 105,05% = 5.445 x 727.272 q = (T – 1) x L07 = (105,05% - 1) x 731.176.380 = 36.924.407 (đồng) Do số bàn đãi tiệc năm 2008 tăng làm lợi nhuận tăng 36.924.407 đồngGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 75 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Mức độ ảnh hưởng bởi nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm k = (q08 – q07) x (p07 – z07–c07BH – c07QL) – q = 275 x (727.272 – 554.909 – 10.334 – 27.745 ) – 36.924.407 = 3.693 đồng Vậy do sự thay đổi trong kết cấu khối lượng giao dịch làm lợi nhuận tăng3.693 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm p = q08 (p08 – p07) = 5.720 x 136.364 = 780.002.080 (đồng) Do giá mỗi bàn tiệc tăng 136.364 đồng làm lợi nhuận tăng 780.002.080đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm z = q08 (z08 – z07) = 5.720 x 79.604 = 455.334.880 đồng Do giá vốn mỗi bàn tiệc tăng 79.604 đồng làm lợi nhuận giảm455.334.880 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng  cBH = q08 (c08BH – c07BH) = 5.720 x 18.600 = 106.392.000 (đồng) Do chi phí bán hàng tăng 18.600 đồng/bàn làm lợi nhuận giảm đi106.392.000 đồng. + Mức độ ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp  cQL = q08 (c08QL – c07QL) = 5.720 x 7.017 = 40.137.240 đồng Do chi phí quản lý tăng 7.017 đồng/bànn làm lợi nhuận giảm 40.137.240đồng. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởngGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 76 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Nhân tố làm tăng lợi nhuận dịch vụ nhận đặt tiệc cưới: + 816.930.180 + Giá bán : + 780.002.080 + Số bàn tiệc: + 36.924.407 + Kết cấu khối lượng giao dịch: + 3.693 - Nhân tố làm giảm lợi nhuận dịch vụ nhận đặt tiệc cưới: - 601.864.120 + Giá vốn: - 455.334.880 + Chi phí bán hàng: - 106.392.000 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: - 40.137.240 => Tổng: + 215.066.060đồng = đối tượng phân tích Như vậy lợi nhuận hoạt động dịch vụ nhận tiệc cưới năm 2008 tăng215.066.060 đồng so năm 2007 chủ yếu do giá bán, số bàn tiệc và kết cấu khốilượng giao dịch tăng, còn nhân tố giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý tănglàm giảm lợi nhuận. 4.5.4 Nhân tố khách quan 4.5.4.1 Thuận lợi - Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi chohoạt động dịch vụ phát triển nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất,tiêu dùng và đời sống dân cư, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. - Trong kế hoạch 2005 và kế hoạch 2006-2010, chính phủ đề ra cần nângcao vai trò khu vực dịch vụ, xem ngành dịch vụ là một trong những ngành mũinhọn để phát triển kinh tế đất nước. + Tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng: du lịch, bảo hiểm vận tảihàng không…đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành và nội ngành dịch vụ, tăngdần tỷ trọng GDP của cả nước. + Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, khuyến khích phát triển dịch vụmới có sức cạnh tranh cao. + Khảo sát, đánh giá sức cạnh tranh của từng lĩnh vực dịch vụ hiện tại vàtrong tương lai. - Mức sống người dân được nâng cao, tâm lý muốn tổ chức tiệc ở nơi sangtrọng của các cặp chuẩn bị cưới thêm vào đó để chuẩn bị một đám cưới thì côGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 77 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐécdâu, chú rể, gia đình sẽ mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị. Do đó, việcđãi tiệc ở nhà hàng, khách sạn sẽ hạn chế những điều này, thêm vào đó sẽ cónhững dịch vụ phụ trợ: người dẫn chương trình, xe đưa đón, múa phụ hoạ… - Nhằm tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ, ngày 22 tháng 01 năm 2009Bộ Tài chính đã ra thông tư số 13/2009/TT – BTC về hướng dẫn giảm thuế giá trịgia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăntrong đó ngành kinh doanh khách sạn được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trịgia tăng. 4.5.4.2 Khó khăn - Tình hình thế giới biến động lớn, phức tạp gây nhiều yếu tố bất lợi chonền kinh tế Việt Nam làm giá cả nhiên liệu, vật tư, hàng hoá tiêu dùng tăng liêntục. - Thiên tai lớn, dịch bệnh diễn ra phức tạp: dịch heo tai xanh, dịch lở mồmlong móng ở gia súc lan rộng, dịch cúm gia cầm, dịch tiêu chảy cấp… - Kết cấu hạ tầng ở thị xã còn kém, giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu(đường quốc lộ 80 thi công, sữa chữa chậm) phát triển kinh tế của thị xã cũngnhư của tỉnh. Tóm lại, qua phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạnSaĐéc trong 3 năm 2006-2008 và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinhdoanh (chủ yếu ở hoạt động lưu trú và dịch vụ nhận tiệc cưới của đơn vị) ta cónhận xét sau: - Doanh thu hoạt động tăng nhanh qua các năm nhưng chi phí tăng caolàm lợi nhuận trước thuế của đơn vị giảm mạnh. - Đơn vị đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra, đặc iệtlà doanh thu kinh doanh. Tuy nhiên doanh thu hoàn thành và đạt tỷ lệ hoàn thànhcao là điều đáng khích lệ nhưng khoản mục chi phí luôn bội chi đã tác động xấuđến lợi nhuận trước thuế của đơn vị. Do đó, đơn vị cần chú ý khoản mục chi phíkhi thực hiện kế hoạch kinh doanh. - Qua phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh của đơn vị, các chỉtiêu phân tích tăng giảm khó kiểm soát, hiệu quả sinh lợi của các chỉ tiêu cònthấp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 78 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Trong quá trình phân tích các nhân tố ảnh hưởng doanh thu lĩnh vựchoạt động lưu trú và dịch vụ tiệc cưới thì nhân tố giá có tác động tích cực cònnhân tố số lượng giao dịch ảnh hưởng không nhiều đến doanh thu. - Xét về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh: + Trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu kinh doanh thì giábán giúp doanh thu đơn vị đều tăng cao qua các năm, nhân tố số lượng giao dịchluôn thay đổi lúc tăng lúc giảm. + Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của đơn vị thì giá vốn và sốlượng giao dịch làm tăng chi phí trong kinh doanh, tăng giá bán giúp đơn vị bùđắp một khoản chi phí đáng kể. Tuy nhiên đây không phải là cách giảm chi phíhiệu quả vì nó sẽ ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch, giảm khả năng cạnh tranhvới các đơn vị cùng ngành khác. + Xét về các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ lưu trú thì giáphòng tăng làm lợi nhuận tăng và bù đắp được toàn bộ các khoản làm giảm lợinhuận: số ngày lưu trú của khách, giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp. Đối vớidịch vụ nhận tiệc cưới thì lợi nhuận ở khoản mục này chịu ảnh hưởng của nhiềunhân tố, trong đó nhân tố giá bán, kết cấu khối lượng và số bàn tiệc phục vụ làmtăng lợi nhuận, nhân tố giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệplàm lợi nhuận giảm. CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANHGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 79 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc CỦA KHÁCH SẠN SAĐÉC5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONGKINH DOANH 5.1.1 Những kết quả đạt được Khách sạn SaĐéc đã được xây dựng từ rất sớm nhưng có nhiều biến cốlàm đơn vị hoạt động không liên tục, năm 2006 sau khi chính thức là đơn vị củaCông ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp, đơn vị đã có những cố gắng trong hoạtđộng của mình. - Doanh thu hoạt động trong 3 năm 2006-2008 đều tăng và đạt chỉ tiêu kếhoạch đề ra, đây là điều đáng khích lệ cho toàn thể cán bộ của đơn vị. Cụ thể,năm 2006 doanh thu đạt 3.763.479 ngàn đồng đến năm 2007 doanh thu là4.700.352 ngàn đồng. Sang năm 2008 doanh thu đạt 5.868.568 ngàn đồng. - Khách sạn có lợi thế trong hoạt động phục vụ tiệc cưới vì có không gianrộng rãi với 3 nhà hàng mà khách có thể chọn lựa tổ chức tiệc, có kinh nghiệm tổchức cũng như uy tín hoạt động của mình. Bên cạnh đó, nhiều món ăn ngon, hấpdẫn cũng là cách để thu hút khách đãi tiệc tại đây, phong cách phục vụ cũng rấtquan trọng vì mỗi buổi tiệc phải phục vụ trên trăm khách nếu tạo ấn tượng thìđây là cơ hội đơn vị có thêm khách hàng mới trong tương lai. - Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế khó khăn hiện nay thìnhân sự là vấn đề rất quan trọng bên cạnh nguồn vốn. Đơn vị đã tạo mọi điềukiện tốt nhất cho toàn thể cán bộ. Đơn vị có khu nhà tập thể dành cho nhân viêncó nhà ở xa, đồng thời hỗ trợ tiền ăn tập thể cho các nhân viên, mỗi năm đơn vịcử một số nhân viên đi học nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý cũng như phục vụkhách hàng. - Đơn vị tranh thủ sự quan tâm của Tổng công ty, cố gắng nâng cấp cơ sởvật chất, phương tiện phục vụ: nâng cấp phòng nghỉ, trang bị thêm thiết bị mớinhằm thu hút khách hàng tăng lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh. - Mặc dù, trong những năm qua gặp nhiều khó nhăn nhưng đơn vị cónhững bạn hàng lâu năm cung cấp nguyên liệu tươi, sống đảm bảo nguồn nguyênliệu đầu vào ổn định. - Khách hàng chủ yếu của đơn vị:GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 80 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc + Trong tỉnh: khách sạn kinh doanh chủ yếu là nhà hàng nên khách hàngchủ yếu đến đặt đám tiệc, liên hoan…Ngoài ra khách sạn còn giao dịch với mộtsố công ty trong tỉnh như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bảo vệ chuyênnghiệp Phi Long (Phường 1, TX SaĐéc, Đồng Tháp), Chi nhánh doanh nghiệp t ưnhân Cỏ May (Khu Công nghiệp SaĐéc, TX SaĐéc, Đồng Tháp) + Ngoài tỉnh: Để mở rộng quan hệ kinh tế thị trường khách sạn còn giaodịch với một số công ty ngoài tỉnh như: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hoài AnhLê (Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ), Công ty WoongSung VN(khu công nghiệp Bàu Xéo,Trảng Bom, Đồng Nai)… 5.1.2 Những hạn chế trong kinh doanh Bên cạnh những kết quả đạt được thì đơn vị còn một số hạn chế: * Về Chi phí - Chi phí nguyên vật liệu luôn bất ổn, biến động theo giá thị trường làmchi phí tăng cao. Trong năm 2006 tổng chi phí kinh doanh phát sinh là 2.069.033ngàn đồng thì đến năm 2007 chi phí là 3.652.935 ngàn đồng. Năm 2008 chi phílà 4.527.378 ngàn đồng. Đó là nguyên nhân trực tiếp làm lợi nhuận kinh doanhgiảm. - Nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào chủ yếu từ chợ SaĐéc, những bạnhàng chỉ có thể cung cấp một lượng nhỏ nguyên liệu, khách sạn phải mua nhiềunơi không tập trung nên chi chí vận chuyển, thu mua tăng. - Khâu quản lý chi phí của đơn vị còn nhiều hạn chế, do công cụ dụng cụdùng cho phục vụ nhà hàng có nhiều loại do đó việc kiểm tra cuối tháng rất khókhăn, và chi phí phân bổ dụng cụ hư bể, mất hàng tháng luôn cao. * Hạn chế khác - Những sản phẩm dịch vụ kèm theo còn hạn chế chưa đáp ứng thị hiếukhách hàng. - Ngày nay, công nghệ truyền thông phát triển mạnh, thông tin có thể cậpnhật mọi lúc mọi nơi nhưng thông tin của đơn vị trên mạng còn quá ít nên. - Đối với dịch vụ khách sạn: diện tích mỗi phòng nghỉ nhỏ, các trang thiếtbị kèm theo còn hạn chế….thêm vào đó, địa điểm khách sạn được đặt tại trungtâm thị xã nhưng không nằm trên tuyến đường giao thông chính nên khó khănGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 81 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéccho việc khách lưu trú tìm chỗ nghỉ, địa điểm du lịch ở đây cũng không phongphú nên khách tham quan cũng không nhiều. - Giá cung cấp dịch vụ mỗi năm đều tăng nhằm bù đắp chi phí tăng làmgiảm số lượng giao dịch của đơn vị với khách hàng. - Nhân viên phục vụ của đơn vị còn hạn chế nên vào những ngày phảiphục vụ nhiều tiệc đơn vị phải thuê nhân công ngoài nên trình độ phục vụ hạnchế làm thực khách không vừa lòng.5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN VÀ HIỆU QUẢ KINHDOANH CỦA KHÁCH SẠN SAĐÉC 5.2.1 Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật Hoạt động trong ngành dịch vụ yêu cầu phải đầu tư nhiều về cơ sở vậtchất, kỹ thuật. Do hạn chế của đơn vị là cơ sở vật chất lạc hậu, thiết bị đã cũ, lỗithời, do đó đơn vị cần đầu tư hơn để làm mới. - Nhằm giảm chi phí kinh doanh, đơn vị cần mua thêm một số công cụdụng cụ (bàn, ghế…) phục vụ cho tổ chức đám tiệc vì vào những tháng cao điểmsố tiệc đãi nhiều đơn vị phải thuê ngoài bàn phục vụ. Đồng thời, đơn vị cần bổsung một số thiết bị ở tổ bếp: bếp đốt, thiết bị bảo quản thực phẩm, một số vậtdụng phục vụ công việc chế biến nhằm đảm bảo việc chế biến thức ăn tốt hơn. - Đối với dịch vụ khách sạn, do các phòng nghỉ có diện tích nhỏ, để thuhút khách lưu trú đơn vị cần thường xuyên tu sửa, làm mới bằng cách trang trícác hoa văn trong phòng, bổ sung một số thiết bị tiện ích để đáp ứng đầy đủ nhucầu khách lưu trú. 5.2.2 Về tổ chức hoạt động Trong khách sạn, nỗ lực của mọi người đều hướng đến mục tiêu cuối cùnglà doanh thu cao, lợi nhuận lớn. Muốn như vậy, đòi hỏi phỏi có một cơ cấu tổchức hoạt động phù hợp của đơn vị mình. - Đối với mỗi khách sạn, từng thời kỳ kinh doanh khách nhau có thể vậndụng những phương pháp, hình thức quản trị nhân sự khách nhau và tích hợp vớihoàn cảnh cụ thể nhưng cần đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng laođộng, đảm bảo chuyên môn hoá kết hợp với trang bị những kiến thức tổng hợp.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 82 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Có chính sách cụ thể trong việc quản lý nhân sự, đồng thời, kết hợpthưởng, phạt vật chất và tinh thần một cách công bằng, nghiêm minh để giữ kỷluật lao động. - Nâng cao trình độ quản lý cho các cán bộ, thực hiện tin học hóa v à ngoạingữ hóa cho những nhân viên ở các bộ phận tiếp tân, phục vụ buồng. - Luôn cập nhật nhanh những thông tin, kiến thức kinh tế, chế độ kế toánmới,… phục vụ cho công tác quản lý tại công ty. - Tổ Thị trường cần linh hoạt hơn để tìm hiểu, nghiên cứu dự báo thịtrường điều cần thiết là nghiên cứu được quan hệ cung – cầu của khách sạn trênđịa bàn, các khả năng cạnh tranh thu hút nguồn khách, cơ cấu dịch vụ, giá cả…đểlàm cơ sở tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. - Đơn vị cần kiểm tra chất lượng các dịch vụ và hàng hoá trước khi cungcấp cho khách hàng nếu có một sơ suất nhỏ trong khâu chất lượng: thái độ nhânviên phục vụ, vấn đề vệ sinh… sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và việc sử dụngdịch vụ của khách hàng. 5.2.3 Phát triển công nghệ thông tin - Thông tin hoạt động của đơn vị trên mạng còn quá ít nên cần xây dựngcho mình một trang web riêng nhằm quảng bá thương hiệu, mô tả các dịch vụ màđơn vị cung cấp đồng thời sử dụng website như một phương tiện quảng bá vàgiao dịch hữu hiệu. - Đơn vị cần liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành, hỗ trợ trong côngtác truyền thông tận dụng giới thiệu hình ảnh, sản phẩm từ những chiến dịchquảng bá, có môi trường trao đổi dịch vụ, khách hàng giữa các đơn vị. Với cáccấp quản lý, dựa trên số liệu thống kê có thể phân tích thị trường để hoạch địnhchính sách phát triển đơn vị. - Đơn vị cần tăng cường trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trongcông tác quản lý, điều hành hoạt động: sử dụng phần mềm kế toán thay cho kếtoán máy, phần mềm khai báo thuế, các phầm mềm quản lý khách lưu trú…nhằm hỗ trợ cho đơn vị nâng cao khả năng quản lý để tăng lượng khách và giúpdoanh nghiệp hội nhập thông qua Internet. CHƯƠNG 6GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 83 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬN Tháng 3 năm 2006, khách sạn SaĐéc hoạt động theo mô hình doanhnghiệp Nhà nước được cổ phần hoá và chịu sự quản lý của công ty Cổ phần Dulịch Đồng Tháp. Thị xã SaĐéc được công nhận là đô thị loại 3 vào quý 1 năm2007 và đang phấn đấu trở thành Thành Phố Sa Đéc vào năm 2010. Đây là điềukiện tốt giúp cho các doanh nghiệp tại thị xã có điều kiện kinh doanh cũng nhưđơn vị hoạt động tốt hơn. Nhưng môi trường kinh doanh sẽ càng cạnh tranh gaygắt, thị phần ngày càng bị chia nhỏ và muốn đạt lợi nhuận cao đòi hỏi ở đơn vịphải có sự nỗ lực hết mình, am hiểu kinh tế và nắm bắt nhanh chóng mọi thôngtin. Qua thời gian thực tập tại Khách sạn SaĐéc tôi đã củng cố thêm được kiếnthức đã học ở trường và liên hệ thực tiễn tại đơn vị. Mặc dù thời gian thực tập tạiđơn vị có hạn, việc tìm hiểu về kết quả hoạt động kinh doanh chưa được sâu sắc,hiểu biết về thực tế chưa nhiều nhưng với những nỗ lực trong thời gian qua tôixin đưa ra một số nhận xét: Trong 3 năm qua, tình hình hoạt động kinh doanh tại đơn vị đạt đượcnhiều kết quả đáng khích lệ như: - Doanh thu 3 năm đều tăng cao và hoàn thành kế hoạch đặt ra, trình độchuyên môn và đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao, cácmón ăn ngày càng chất lượng, phù hợp với khẩu vị của thực khách. - Lợi nhuận kế toán trước thuế trong 3 năm có những biến động nhưngđơn vị đã có những cố gắng đáng khen nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt năm2008, lợi nhuận đạt 1.327.567 ngàn đồng với tỷ suất lợi nhuận là 22,67%. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được công ty còn những tồn tạihạn chế như : - Chi phí thực hiện không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra do chưa chủđộng về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tuỳ thuộc vào giá thị trường. - Các dịch vụ phụ đầu tư chưa nhiều nên còn nhiều hạn chế về tính đadạng.GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 84 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc - Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, thiết bị phục vụ ít gây nhiều khó khăntrong quá trình kinh doanh.6.2 KIẾN NGHỊ Mặc dù là đơn vị kinh doanh chịu sự quản lý của Tổng công ty cổ phầnDu lịch Đồng Tháp nhưng đơn vị được chủ động trong nguồn vốn kinh doanh vàhoạt động của mình. Tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên đơn vị cần đề nghịcấp trên bổ sung vốn hoạt động. - Hoạt động tài chính chỉ là hoạt động phụ nhưng trong 3 năm phân tíchthì khoản mục này lợi nhuận luôn âm nên đơn vị cần đầu tư một số vốn vào hoạtđộng tài chính: mua trái phiếu chính phủ,…. - Chi phí hoạt động trong lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao nhất là chi phínguyên vật liệu và chi phí sản suất chung, vấn đề giảm chi phí ở hai khoản mụcnày là rất cần thiết. + Đơn vị cần có biện pháp thích hợp để hạn chế việc nhân viên là hư, bể,mất các dụng cụ phục vụ: đưa ra định mức về phí mất, bể các dụng cụ vụ phục,đồng thời tổ trưởng tổ phụ trách phải chịu trách nhiệm, thường xuyên kiểm tratrong việc quản lý các dụng cụ này. + Chủ động trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới đểtránh tình trạng bạn hàng nâng giá bán khi nguồn cung khan hiếm. - Để tránh tình trạng hạch toán chồng vào nhau cũng như xác định hiệuquả kinh doanh từng khoản mục đơn vị cần hạch toán rõ ràng chi phí bán hàng vàchi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ kế toán. - Đơn vị cần thường xuyên cập nhật những thông tin cần thiết về tình hìnhchính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá địa phương, khu vực, quan hệ cung – cầu, bảnggiá để có cơ sở lập kế hoạch kinh doanh khả thi hơn. - Đơn vị cần tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cụ thể là quyết định131/QĐ – TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ lãi suất chovay các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh và thông tưsố 13/1009/TT-BTC ban hành ngày 22/01/2009 về hướng dẫn thực hiện giảmthuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanhgặp khó khăn. Đây là cơ hội tốt giúp đơn vị có thể giảm giá bán để cạnh tranh vớiGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 85 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéccác đơn vị cùng ngành, đồng thời tranh thủ vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưuđộng hoạt động tốt hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢOGVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 86 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc 1. TS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS-TS. Ngô Thế Chi (2002). Hướng dẫn thựchành kế toán và phân tích tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhà xuất bảnThống kê – Hà Nội, in tại Xí nghiệp in Bao bì và xuât nhập khẩu tổng hợp TP.Hồ Chí Minh. 2. Trịnh Xuân Dũng (2005). Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, Nhàxuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, in tại xí nghiệp in Tổng cục Công nghiệpQuốc phòng. 3. Nguyễn Thị Mỵ, TS. Phan Đức Dũng (2006). Phân tích hoạt động kinhdoanh (Lý thuyết, bài tập và bài giải), Nhà xuất bản Thống kê, In tại Công tyxuất nhập khẩu ngành In TP. Hồ CHí Minh. 4. TS. Hà Xuân Trạch (2002). Hướng dẫn thực hành kế toán thương mại vàdịch vụ, Nhà xuất bản Thống kê, in tại Xí nghiệp in Bến Thành, TP. Hồ CHíMinh. Web: 1. “Ngành du lịch Việt Nam và định hướng phát triển trong thời gian tới”trên trang www.mofa.gov.vn 2. “ Tổng cáo báo cáo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 2008 ”, trên trangwww.gso.gov.vn PHỤ LỤC 1GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 87 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 2006 - 2008 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 1. Doanh thu thuần 3.760.808.317 4.692.511.817 5.855.141.059 DT bán hàng hoá 270.560.156 252.234.514 332.362.085 DT bán hàng tự chế 3.083.451.462 3.959.996.040 4.939.997.920 DT khách sạn 307.863.052 376.634.880 438.962.385 DT dịch vụ khác 98.933.647 103.646.383 143.818.669 2.Giá vốn 2.457.231.989 3.432.017.865 4.146.231.429 Giá vốn bán hàng hoá 221.859.328 216.921.682 278.187.065 Giá vốn bán hàng tự chế 2.084.413.188 3.021.476.979 3.629.416.472 Giá vốn khách sạn 98.524.640 135.577.230 139.393.010 Giá vốn dịch vụ khác 52.434.833 58.041.974 99.234.882 3.Lãi gộp 1.303.576.328 1.260.493.952 1.708.909.630 Lãi gộp bán hàng hoá 48.700.828 35.312.832 54.175.020 Lãi gộp bán hàng tự chế 999.038.274 938.519.061 1.310.581.448 Lãi gộp khách sạn 209.338.412 241.057.650 299.569.375 Lãi gộp dịch vụ khác 46.498.814 45.604.409 44.583.787 4. DT hoạt động tài chính 2.670.500 7.215.610 2.995.000 5. CP tài chính 3.950.000 15.615.320 11.956.000 6. CP bán hàng 12.063.502 56.268.630 165.502.480 7. CP quản lý DN 139.736.590 164.648.025 216.003.619 8. LN thuần HĐKD 1.151.776.236 1.039.577.297 1.327.403.531 9. Thu nhập khác - 624.000 10.432.000 10. Chi phí khác - 315.000 1.328.000 11. Tổng lợi nhuận trước 1.150.496.736 1.031.486.587 1.327.546.531 thuế PHỤ LỤC 2GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 88 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạnSaĐéc KẾ HOẠCH KINH DOANH 2006-2008 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 1. Doanh thu thuần 3.760.000.000 4.510.000.000 5.300.000.000 DT bán hàng hoá 300.000.000 250.000.000 280.000.000 DT bán hàng tự chế 3.000.000.000 3.800.000.000 4.500.000.000 DT khách sạn 360.000.000 360.000.000 400.000.000 DT dịch vụ khác 100.000.000 100.000.000 120.000.000 2.Giá vốn 2.401.000.000 2.865.600.000 3.272.000.000 Giá vốn Bán hàng hoá 221.000.000 200.000.000 224.000.000 Giá vốn bán hàng tự chế 2.010.000.000 2.470.000.000 2.835.000.000 Giá vốn khách sạn 144.000.000 165.600.000 165.000.000 Giá vốn dịch vụ khác 26.000.000 30.000.000 48.000.000 3.Lãi gộp 1.359.000.000 1.644.400.000 2.028.000.000 Lãi gộp bán hàng hoá 79.000.000 50.000.000 56.000.000 Lãi gộp bán hàng tự chế 990.000.000 1.330.000.000 1.665.000.000 Lãi gộp khách sạn 216.000.000 194.400.000 235.000.000 Lãi gộp dịch vụ khác 74.000.000 70.000.000 72.000.000 Tổng chi phí 120.000.000 200.000.000 260.000.000 CP bán hàng 25.000.000 20.000.000 80.000.000 CP quản lý DN 95.000.000 180.000.000 180.000.000 LN kinh doanh 1.239.000.000 1.444.400.000 1.768.000.000GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 89 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.netPhân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc PHỤ LỤC 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NĂM 2006 - 2008 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008 Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2 Ngày/ phòng 553 2.557 780 1.845 675 1.808 Giá/phòng (gồm 10% VAT) 150.000 100.000 200.000 150.000 260.000 170.000 Tổng doanh thu 82.950.000 255.700.000 156.000.000 276.750.000 175.500.000 307.360.000 Giá vốn 22.520.372 76.004.268 44.187.000 91.390.230 42.448.050 96.944.960 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.260.664 10.453.016 4.034.160 9.542.340 4.666.275 12.498.704 Lợi nhuận thuần 58.168.964 169.242.716 107.778.840 175.817.430 128.385.675 197.916.336GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 90 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dunghttp://www.kinhtehoc.net
  • www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn SaĐéc PHỤ LỤC 4 KẾT QUẢ KINH DOANH CHI TIẾT PHẦN DỊCH VỤ NHẬN ĐẶT TIỆC CƯỚI ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 2006 2007 2008Giá/bàn (gồm 10% VAT) 600.000 800.000 950.000Số bàn tiệc 5.653 5.445 5.720Tổng doanh thu 3.391.800.000 3.959.996.040 4.939.997.920Tổng giá vốn 2.084.413.188 3.021.476.979 3.629.416.472Chi phí bán hàng 12.063.502 56.268.630 165.502.480Chi phí quản lý doanh nghiệp 127.022.910 151.071.525 198.838.640Lợi nhuận thuần 1.168.300.400 731.178.906 946.240.328 GVHD: TS. Lưu Thanh Đức Hải 91 SVTH: Nguyễn Thị Bích Dung http://www.kinhtehoc.net