Your SlideShare is downloading. ×
Luan van tot nghiep ke toan (19)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Luan van tot nghiep ke toan (19)

464
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
464
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI PPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG V N VÀ CHO VAY T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH C N THƠGiáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n:ThS. TRƯƠNG CHÍ H I NGUY N TH M NG KHANH Mã s SV: 4053555 L p: K toán t ng h p khóa 31 C n Thơ – 04/2009http://www.kinhtehoc.net
 • 2. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ LỜI CẢM TẠ         ư c s gi i thi u c a Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh Trư ng ih c C n Thơ và s ch p thu n c a Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ, v iv n ki n th c ã h c và qua hơn hai tháng th c t p t i Ngân hàng, cùng v i shư ng d n c a th y Trương Chí H i và s giúp c a quý Ngân hàng, em ãhoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Em xin g i l i c m ơn chân thành n: Toàn th quý th y cô Trư ng i h c C n thơ nói chung và KhoaKinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tâm d y b o và truy n t chochúng em nh ng tri th c quý báo làm hành trang bư c vào i. ThS. Trương Chí H i, th y ã dành nhi u th i gian hư ng d n, giúp , óng góp ý ki n và s a ch a nh ng sai sót trong su t quá trình th c hi nbài vi t t t nghi p này. Ban lãnh o Ngân hàng Á Châu, cùng toàn th các cán b , nhânviên ang công tác t i Ngân hàng ã nhi t tình giúp , ch b o cho em nh ngkinh nghi m th c t trong quá trình th c t p t i Ngân hàng. Xin kính chúc quý th y cô c a trư ng i h c C n Thơ, Ban lãnh oNgân hàng cùng toàn th các cán b và nhân viên ang làm vi c t i các phòng,ban c a NH Á Châu ư c d i dào s c kh e và t nhi u th ng l i m i trongcông tác. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguyễn Thị Mộng Khanh GVHD: ThS. Trương Chí Hải -i- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 • 3. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ LỜI CAM ĐOAN        Lu n văn này trình bày v n nghiên c u là phân tích tình hình huy ngv n và vho vay tai Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ nên h u h t các thôngtin trong tài ư c thu th p t i ơn v th c t p và ã ư c s ng ý, cho phéps d ng c a lãnh o cơ quan. Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th pvà k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳtài nghiên c u khoa h c nào. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguyễn Thị Mộng KhanhGVHD: ThS. Trương Chí Hải - ii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 4. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP             .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày …. tháng 04 năm 2009 Th trư ng ơn vGVHD: ThS. Trương Chí Hải - iii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 5. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ MỤC LỤC         TrangChương 1: GI I THI U..................................................................................... 11.1. tv n nghiên c u.................................................................................. 1 1.1.1. S c n thi t c a tài............................................................................. 1 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n ................................................................ 21.2. M c tiêu nghiên c u ..................................................................................... 2 1.2.1. M c tiêu chung........................................................................................ 2 1.2.2. M c tiêu c th ........................................................................................ 21.3. Câu h i nghiên c u....................................................................................... 21.4. Ph m vi nghiên c u ...................................................................................... 3 1.4.1. a bàn nghiên c u ................................................................................. 3 1.4.2. Th i gian nghiên c u .............................................................................. 3 1.4.3. i tư ng nghiên c u ............................................................................. 31.5. Lư c kh o tài li u liên quan n tài ...................................................... 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U . 52.1. Phương pháp lu n......................................................................................... 5 2.1.1. M t s cơ s lý thuy t v v n ................................................................. 5 2.1.2. M t s cơ s lý thuy t v tín d ng......................................................... 72.2. Phương pháp nghiên c u ........................................................................... 10 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u .............................................................. 10 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u ............................................................ 11Chương 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNHC N THƠ........................................................................................................... 133.1. T ng quan v TP. C n Thơ........................................................................ 13 3.1.1. V trí a lý............................................................................................. 13 3.1.2. c i m kinh t - xã h i c a TP. C n Thơ ....................................... 13 3.1.3. Phát tri n trong tương lai..................................................................... 143.2. Khái quát v Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh C n Thơ .............. 14 3.2.1. L ch s hình thành và phát tri n ......................................................... 14GVHD: ThS. Trương Chí Hải - iv - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 6. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ 3.2.2. Cơ c u t ch c b máy ......................................................................... 15 3.2.3. M t s n i dung cơ b n v quy ch nghi p v cho vay ..................... 17Chương 4: PHÂN TÍCH HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY.. 224.1. Phân tích tình hình huy ng v n ............................................................. 22 4.1.1. ánh giá tình hình chung..................................................................... 22 4.1.1. ánh giá tình hình c th ..................................................................... 244.2. Phân tích tình hình cho vay ....................................................................... 27 4.2.1. Khái quát chung tình hình tín d ng.................................................... 27 4.2.2. Phân tích v doanh s cho vay ............................................................. 29 4.2.3. Phân tích v tình hình thu n .............................................................. 39 4.2.4. Phân tích tình hình dư n cho vay ...................................................... 47 4.2.5. Phân tích tình hình n quá h n ........................................................... 55 4.2.6. ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng thông qua m t s ch tiêu vàk t qu ho t ng kinh doanh t i ACB C n Thơ........................................... 64Chương 5: M T S BI N PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY............................................................................. 70 5.1. Các gi i pháp nâng cao hi u qu huy ng v n.................................... 70 5.2. Các gi i pháp h n ch r i ro và nâng cao hi u qu trong ho t ng tínd ng..................................................................................................................... 71Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGH ....................................................... 746.1. K t lu n........................................................................................................ 746.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 75 6.2.1. M t s ki n ngh v i Ngân hàng Nhà nư c ........................................ 75 6.2.2. Ki n ngh i v i chính quy n Thành ph C n Thơ......................... 76TÀI LI U THAM KH OGVHD: ThS. Trương Chí Hải -v- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 7. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG           TrangB ng 1: Tình hình huy ng v n t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơqua 3 năm 2006 - 2008 ....................................................................................... 23B ng 2: S li u chung v tình hình tín d ng t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n Thơ qua 3 năm t 2004 - 2006 ...................................................... 27B ng 3: Doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ........................................................................ 30B ng 4: Doanh s cho vay theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châuchi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008..................................................... 34B ng 5: Doanh s cho vay theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ............................................................ 36B ng 6: Tình hình thu n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánhC n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008....................................................................... 41B ng 7: Doanh s thu n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 43B ng 8: Doanh s thu n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 45B ng 9: Tình hình dư n cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 48B ng 10: Tình hình dư n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á ChâuChi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ................................................... 50B ng 11: Tình hình dư n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 53B ng 12: Tình hình n quá h n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chinhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008........................................................... 57B ng 13: Tình hình n quá h n theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơt năm 2006 - 2008............................................................................................. 59B ng 14: Tình hình n quá h n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á ChâuChi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ................................................... 61GVHD: ThS. Trương Chí Hải - vi - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 8. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n ThơB ng 15: Các ch tiêu ánh giá hi u qu c a ho t ng tín d ng t i Ngânhàng Á Châu chi nhánh C n Thơ t năm 2006 – 2008 .................................. 65B ng 16: K t qu ho t ng tín d ng và ch tiêu ánh giá hi u qu tín d ngt i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................. 67GVHD: ThS. Trương Chí Hải - vii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 9. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH MỤC HÌNH           TrangHình 1: Sơ cơ c u t ch c Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ....... 15Hình 2: T c tăng trư ng v n huy ng t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................................ 24Hình 3: Cơ c u huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 .......... 25Hình 4: Doanh s cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................ 29Hình 5: Cơ c u doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chinhánh C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................................................................ 31Hình 6: Doanh s thu n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 .................. 39Hình 7: Dư n cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008...................... 47Hình 8: Tình hình n quá h n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ......... 55Hình 9: L i nhu n ròng t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ................... 67Hình 10: Tình hình doanh thu & chi phí t i Ngân hàng Á Châu chi nhánhC n Thơ t năm 2006 - 2008 ............................................................................ 69GVHD: ThS. Trương Chí Hải - viii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 10. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT            NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương m i NHTMCP Ngân hàng thương m i c ph n ACB Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu) ACB C n Thơ ACB Chi nhánh C n Thơ LS Lãi su t TCTD T ch c tín d ng TCKT T ch c kinh t DSCV Doanh s cho vay DSTN Doanh s thu nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - ix - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 11. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 1 GI I THI U1.1. TV N NGHIÊN C U 1.1.1. S c n thi t c a tài Vi c gia nh p WTO ã m ra nh ng cơ h i phát tri n m i cho th trư ng tàichính Vi t Nam. Tuy nhiên, bên c nh ó, u tư trong lĩnh v c tài chính - ngânhàng cũng t ra nhi u thách th c và r i ro i v i các NHTM c a Vi t Nam. Theo các cam k t, khi gia nh p WTO, lĩnh v c ngân hàng s ư cm c ad n theo l trình 7 năm. Ngành ngân hàng s có nh ng thay i cơ b n khi các tch c tài chính nư c ngoài có th n m gi c ph n c a các ngân hàng Vi t Nam. c bi t, vi c xu t hi n các ngân hàng 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam slàm "mi ng bánh" th ph n b thu h p do quy mô ho t ng, kh năng ti p c n thtrư ng, nhóm khách hàng, ch ng lo i d ch v c a i th tăng lên. Thêm vào ó, cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u và suy thoái kinh t thgi i ang di n ra. M c dù, nó không tác ng tr c ti p n Vi t Nam nhưng n nkinh t nư c ta v n không tránh kh i b nh hư ng. Trư c m t, dư i tác nggián ti p c a cu c kh ng ho ng s cân nh c c a các ngu n v n nhàn r i trongdân và các thành ph n kinh t ã có s thay i. Ngoài ra, tình hình xu t kh uhay thu hút u tư nư c ngoài c a các doanh nghi p b nh hư ng làm cho nx u tăng cao. Vì v y, vi c i u ph i như th nào cho h p lý gi a vay và cho vay trong tìnhhình hi n nay là v n mà các ngân hàng ang ph i i m t. Ngân hàng Á Châu- Ngân hàng bán l t t nh t Vi t Nam (T p chí Euromoney) v i nh hư ng ti pt c gi v th d n u trong h th ng NHTMCP t i Vi t Nam thì chính sách nào ho t ng t hi u qu , huy ng t t hơn các ngu n v n trong xã h i và mr ng u tư áp ng nhu c u c a s nghi p công nghi p hoá - hi n i hoá tnư c, giành th ch ng trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . ây chính làlý do em ch n “Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàngTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ” làm tài lu n văn t t nghi p c a mình.Hy v ng r ng qua nh ng n i dung phân tích có th th y ư c nh ng i m y u vànâng cao hơn n a nh ng i m m nh trong ho t ng tín d ng t i ngân hàng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -1- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 12. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n G n 20 năm hình thành và phát tri n, các ngân hàng thương m i Vi t Nam, c bi t là ngân hàng thương m i c ph n ngày càng l n m nh và t o d ng ư cuy tín v i khách hàng cũng như óng góp cho s nghi p tài chính nói riêng vàphát tri n t nư c nói chung. Trong nh ng năm qua, h th ng TCTD v n làkênh huy ng và áp ng nhu c u v n ch y u cho n n kinh t . Tuy nhiên, sm t cân i v kỳ h n gi a v n và s d ng v n trong h th ng ngân hàng v ncòn ph bi n. Thành ph C n Thơ là trung tâm kinh t c a vùng ng b ng Sông C uLong, v i t c phát tri n kinh t cao, i s ng dân cư ngày càng ư c c i thi nthì v n nhàn r i cũng như nhu c u vay v n trong dân cư và các thành ph n kinht là r t cao. Do v y, vi c cân i gi a cung c u tín d ng trong b i c nh suythoái kinh t toàn c u b t u gây tác h i n Vi t Nam là v n ang thu hút squan tâm c a m i ngành, m i c p nh t là ngành Ngân hàng.1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung M c tiêu chung c a tài là phân tích tình hình huy ng v n và cho vayt i Ngân hàng. Tìm hi u v tình hình ho t ng c a Ngân hàng, các m t m nh vàm ty u có th ra các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng tínd ng c a Ngân hàng. 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích tình hình và ánh giá hi u qu c a ho t ng huy ng v n. - Phân tích tình hình và ánh giá hi u qu c a ho t ng cho vay. - ra các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c aNgân hàng trong nh ng năm t i.1.3. CÂU H I NGHIÊN C U a) Chi nhánh ã áp d ng nh ng phương th c nào thu hút ngu n v n t i aphương? b) Nhu c u tín d ng c a TP. C n Thơ như th nào? Ngu n v n huy ng c aChi nhánh có áp ng nhu c u tín d ng không? c) Trong công tác u tư tín d ng, Chi nhánh có chú tr ng n các chươngtrình kinh t c a a phương không?GVHD: ThS. Trương Chí Hải -2- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 13. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ d) Tình hình dư n t i Chi nhánh như th nào? Chi nhánh ã x lý nh ngkho n n t n ng ra sao? e) Có th rút ra k t lu n gì v hi u qu huy ng v n và cho vay c a Chinhánh?1.4. PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1. a bàn nghiên c u Lu n văn ư c th c hi n d a vào s li u ư c cung c p t i Ngân hàngTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ 1.4.2. Th i gian nghiên c u tài ư c th c hi n và hoàn thành trong th i gian th c t p t ngày02/02/2009 n 25/04/2009. S li u phân tích trong tài là s li u v tình hìnhhuy ng v n và cho vay t i Chi nhánh qua 3 năm 2006 – 2008. 1.4.3. i tư ng nghiên c u Ho t ng Ngân hàng có r t nhi u nghi p v nghiên c u và phân tích.Tuy nhiên, do th i gian th c t p và kh năng ti p c n thông tin có h n nên tàich t p trung vào phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng ÁChâu Chi nhánh C n Thơ và gi i h n trong ph m vi các năm 2006, 2007, 2008.Trên cơ s phân tích và ánh giá hi u qu huy ng v n và cho vay th y rõth c tr ng ho t ng tín d ng c a ngân hàng, tài còn nêu ra nh ng bi n phápnâng cao ch t lư ng kinh doanh trong nh ng năm t i.1.5. LƯ C KH O TÀI LI U LIÊN QUAN N TÀI Tr n i Nghĩa (2008). Phân tích ho t ng tín d ng ng n h n t i Ngânhàng Công Thương ng Tháp, Lu n văn t t nghi p, i h c C n Thơ. tàit p trung phân tích hi u qu ho t ng tín d ng ng n h n c a Ngân hàng CôngThương Chi nhánh ng Tháp qua 3 năm 2005 n năm 2007 và ánh giá ch tlư ng tín d ng ng n h n c a Ngân hàng. T th c t ó, tác gi ra m t s gi ipháp nh m m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng c a ngân hàng. Nguy n Thùy Quyên (2008). Gi i pháp phát tri n s n ph m cho vaytiêu dùng t i ngân hàng thương m i c ph n Á Châu chi nhánh C n Thơ, Lu nvăn t t nghi p, i h c C n Thơ. tài phân tích th c tr ng cho vay tiêu dùngt i ACB chi nhánh C n Thơ qua 3 năm t năm 2005 n năm 2007, phân tích cácnhân t khách quan t môi trư ng bên ngoài và các nhân t ch quan xu t phát tGVHD: ThS. Trương Chí Hải -3- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 14. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơn i b Ngân hàng. Thông qua ó, tác gi xu t các gi i pháp nh m phát tri ns n ph m cho vay tiêu dùng t i ACB chi nhánh C n Thơ. Nguy n Huỳnh Ái Vân (2007). Phân tích hi u qu huy ng v n và cho vayt i NH Công Thương Trà Vinh, Lu n văn t t nghi p, i h c C n Thơ. tàiphân tích và ánh giá hi u qu c a ho t ng huy ng v n và cho vay t i Ngânhàng Công Thương chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm (2005 – 2007). T ó, tác gi ưa ra nh ng nh n xét và ki n ngh nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Ngânhàng trong nh ng năm t i.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -4- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 15. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. M t s cơ s lý thuy t v v n 2.1.1.1. Khái ni m v ngu n v n lưu ng Ngu n v n huy ng là ngu n v n ư c hình thành thông qua nghi p vhuy ng v n c a ngân hàng, là ngu n v n ch y u trong ho t ng kinh doanhc a ngân hàng. Ngu n v n huy ng g m các kho n như ti n g i không kỳ h n c a kháchhàng, ti n g i có kỳ h n c a các t ch c và cá nhân, ti n g i ti t ki m c a dâncư, v n huy ng thông qua phát hành kỳ phi u, ch ng ch ti n g i… 2.1.1.2. Các hình th c huy ng v n a) Huy ng v n qua tài kho n ti n g i Vi c huy ng v n ti n g i c a khách hàng không nh ng em l i chongân hàng m t ngu n v n v i chi phí th p kinh doanh, mà cón giúp cho ngânhàng có th n m b t ư c thông tin, tư li u chính xác v tình hình tài chính c acác t ch c kinh t và cá nhân có quan h tín d ng v i ngân hàng, t o i u ki ncho ngân hàng có căn c quy nh m c v n u tư cho vay v i nh ngkhách hàng ó. V n ti n mà ngân hàng huy ng ư c trên các tài kho n ti n g ic a khách hàng còn là cơ s cho các t ch c thanh tra, ki m toán th c hi n ư cnhi m v nhanh chóng, chính xác phát hi n k p th i tham ô, tr n thu , l a oc a nh ng doanh nghi p làm ăn không chính áng, ngăn ch n nh ng v tiêu c c,x lý k p th i nh ng k quy ph m pháp lu t. Ngoài ra, vi c huy ng v n ti ng i c a ngân hàng còn có ý nghĩa quan tr ng trong vi c n nh lưu thông ti n t ,góp ph n n nh giá tr ng ti n, thúc y n n kinh t phát tri n. Ti n g i thanh toán Huy ng v n c a ngân hàng thông qua vi c m tài kho n thanh toán chokhách hàng. NH th c hi n các l nh yêu c u v chi tr , chuy n ti n c a ch tàikho n ho c cho khách hàng rút ti n m t. c i m: - G i ti n thanh toán - S dư không n nhGVHD: ThS. Trương Chí Hải -5- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 16. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ - Lãi su t th p Ý nghĩa: t o ngu n v n cho ngân hàng; ti t ki m chi phí lưu thông, th chi n giao d ch văn minh, gi m thi u r i ro. Ti n g i ti t ki m ây là hình th c huy ng truy n th ng c a ngân hàng. Trong hình th chuy ng này, ngư i g i ti n ư c c p m t s ti t ki m. S này ư c coi nhưgi y ch ng nh n có ti n g i vào qu ti t ki m c a ngân hàng. Vì v y, ngư i g icó th mang s này n ngân hàng c m c ho c xin chi t kh u vay ti n. - Ti t ki m không kỳ h n i tư ng là các khách hàng cá nhân có ti n t m th i nhàn r i khôngthi t l p ư c k ho ch s d ng ti n g i trong tương lai, g i vào NH vì m c tiêuan toàn và sinh l i. c i m: + Khách hàng mu n rút b t c lúc nào cũng ư c nên NH ph i mb ot n qu chi tr và khó lên k ho ch s d ng ti n g i. + Ngân hàng thư ng tr lãi r t th p. + M i l n giao d ch khách hàng ph i xu t trình s ti n g i và ch có thth c hi n ư c các giao d ch ngân qu . + Không th c hi n ư c các giao d ch thanh toán. - Ti t ki m nh kỳ i tư ng là các khách hàng có nhu c u g i ti n vì m c tiêu an toàn,sinh l i và thi t l p ư c k ho ch s d ng ti n trong tương lai; cá nhân mu n cóthu nh p n nh và thư ng xuyên, áp ng cho vi c chi tiêu hàng tháng ho chàng quý. c i m: + LS cao hơn LS tr cho lo i ti n g i không kỳ h n + LS thay i tùy theo lo i kỳ h n g i + S dư n nh theo t ng kỳ h n b) Huy ng v n qua phát hành gi y t có giá Trong hình th c huy ng này, ngân hàng ch ng ng ra thu gom v ntrong xã h i b ng vi c phát hành các ch ng t có giá nh m b sung ngu n v nkinh doanh c a ngân hàng. Vi c phát hành các ch ng t có giá huy ng v nGVHD: ThS. Trương Chí Hải -6- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 17. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơch ư c th c hi n sau khi ã ti n hành cân i toàn h th ng ngân hàng gi angu n v n và s d ng v n. Khi kh năng ngu n v n c a toàn h th ng không áp ng nhu c u s d ng v n c a c h th ng, n u ư c Th ng c Ngânhàng Nhà nư c ch p thu n thì các NHTM m i ư c phép phát hành các ch ng tcó giá huy ng v n. Gi y t có giá là ch ng nh n c a TCTD phát hành huy ng v n trong ó xác nh n nghĩa v tr n m t kho n ti n trong m t th i h n nh t nh, i uki n tr lãi và các i u kho n cam k t khác gi a t ch c tín d ng và ngư i mua. M t gi y t có giá thư ng kèm theo các thu c tính sau ây: - M nh giá - Th i h n gi y t có giá - Lãi su t ư c hư ng c) Huy ng v n t các t ch c tín d ng khác và t NH Nhà nư c Ngu n v n i vay c a các ngân hàng khác là ngu n v n ư c hình thànhb i các m i quan h gi a các TCTD v i nhau ho c gi a các TCTD v i NH Nhànư c. Các t ch c tín d ng khác trong khi tham gia h th ng thanh toán có thm tài kho n t i ngân hàng thương m i. Qua tài kho n này ngân hàng thươngm i có th huy ng v n gi ng như các t ch c kinh t bình thư ng. Ngoài cáct ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c cũng có th là nơi cung c p v n cho ngânhàng thương m i v i hình th c cho vay. 2.1.2. M t s cơ s lý thuy t v tín d ng 2.1.2.1. Khái ni m v tín d ng Tín d ng là m t h th ng các quan h phân ph i theo nguyên t c có hoàntr gi a ngư i ang t m th i th a v n sang ngư i t m th i thi u v n và ngư cl i. Tín d ng ngân hàng có các c i m sau: - Tín d ng thư ng kèm theo m t kho n lãi. - Căn c quan tr ng nh t c a tín d ng là s tin tư ng. - Vi c hoàn tr trong tín d ng là vô i u ki n. 2.1.2.2. Vai trò c a tín d ng Tăng cư ng tính linh ho t c a n n kinh t Tín d ng t p trung v n, do ó làm tăng kh năng huy ng v n khi c nthi t, phá b các gi i h n v kh năng v n cá nhân.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -7- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 18. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Ti t ki m chi phí lưu thông và tăng t c chu chuy n v n Tín d ng không dùng t i ti n m t nên h n ch ư c các chi phí khi dùngti n m t. Vi c d ch chuy n các qu ti n dư i d ng chuy n kho n luôn thu n ti n,nhanh chóng và an toàn hơn so v i v n chuy n ti n m t. Vai trò khác - Tín d ng h n ch hi n tư ng “n n kinh t ti n m t” - Tăng cư ng s qu n lý c a Nhà nư c i v i ho t ng tài chính 2.1.2.3. Phân lo i tín d ng a) Căn c vào th i h n tín d ng Tín d ng ng n h n Tín d ng ng n h n là lo i tín d ng có th i h n n 12 tháng và ư c sd ng bù p s thi u h t v n lưu ng c a các doanh nghi p và các nhu c uchi tiêu ng n h n c a cá nhân. Tín d ng trung h n Theo quy nh hi n nay c a NH Nhà nư c Vi t Nam, cho vay trung h ncó th i h n trên 12 tháng n 5 năm. Tín d ng trung h n ch y u ư c s d ng u tư mua s m tài s n c nh, c i ti n ho c i m i thi t b , công ngh , mr ng s n xu t kinh doanh, xây d ng các d án m i có quy mô nh và th i gianthu h i v n nhanh. Tín d ng dài h n Cho vay dài h n là lo i cho vay có th i h n trên 5 năm và th i h n t i acó th lên n 20 – 30 năm. Tín d ng dài h n là lo i tín d ng ư c cung c p áp ng các nhu c u dài h n như xây d ng nhà , các thi t b , phương ti n v nt i có quy mô l n, xây d ng các xí nghi p m i. b) Căn c vào ch th c p tín d ng Tín d ng thương m i Là quan h tín d ng gi a các nhà s n xu t kinh doanh ư c th c hi ndư i hình th c mua bán ch u các kho n v t li u hay nguyên v t li u hàng hóa,công c lưu thông c a tín d ng thương m i thư ng là các thương phi u. Tín d ng ngân hàng Là các quan h tín d ng v i s tham gia c a m t bên là ngân hàng, itư ng cho vay trong tín d ng ngân hàng là ti n t .GVHD: ThS. Trương Chí Hải -8- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 19. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Là quan h chuy n như ng quy n s d ng v n gi a ngân hàng và kháchhàng trong m t th i h n nh t nh v i m t kho n chi phí nh t nh. Tín d ng Nhà nư c Là các quan h tín d ng gi a Nhà nư c và các ch th kinh t khác. Tínd ng Nhà nư c ph c v cho các m c ích khác nhau c a Nhà nư c như huy ng v n trong th i kỳ thi u v n, th c hi n các chính sách ưu ãi c a Nhà nư c. Là m i quan h tín d ng gi a Nhà nư c và các t ng l p dân cư ho c v icác t ch c ư c th c hi n dư i hình th c chính ph phát hành các công tráihuy ng v n c a nhân dân và t ch c trong xã h i. Lo i hình tín d ng này giúp ngân sách nhà nư c kích thích kinh t pháttri n và gi i quy t m t ph n th t nghi p nh u tư vào cơ s h t ng. c) Căn c vào m c ích c p tín d ng Tín d ng xu t kh u (tài tr xu t kh u) Tài tr xu t kh u c a ngân hàng thương m i là m t hình th c tài trthương m i, kỳ h n g n v i th i gian th c hi n thương v xu t kh u, i tư ngnh n tài tr là các doanh nghi p xu t kh u tr c ti p ho c y thác; giá tr tài trthư ng m c v a và l n. Tín d ng nh p kh u (tài tr nh p kh u) Tín d ng nh p kh u nh m h tr v tài chính cùng v i th t c gi y t liênquan doanh nghi p nh p kh u có th th c hi n nghĩa v c a mình trong h p ng mua bán hàng hóa. Giá tr tài tr thư ng m c v a và l n. Tín d ng tiêu dùng Là lo i hình tín d ng nh m m c ích ph c v cho nhu c u tiêu dùng c akhu v c dân cư, áp ng nhu c u mua s m phương ti n sinh ho t và nhà . d) Căn c vào i tư ng c p tín d ng - Tín d ng hàng hoá - Tín d ng ti n t - Tín d ng thuê mua g m thêu v n hành và thuê tài chính e) Căn c vào m c tín nhi m c a khách hàng Cho vay không có b o m Là lo i cho vay không có tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh c angư i khác mà ch d a vào uy tín c a khách hàng vay v n quy t nh cho vay.GVHD: ThS. Trương Chí Hải -9- SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 20. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Cho vay có mb o Là lo i cho vay d a trên cơ s các b o m cho ti n vay như th ch p,c m c , ho c b o lãnh c a m t bên th ba nào khác. 2.1.2.4. Lãi su t tín d ng a) Khái ni m và ý nghĩa Lãi su t chính là bi u hi n c a giá c kho n ti n mà ngư i cho vay òi h ikhi t m th i trao quy n s d ng kho n ti n c a mình cho ngư i khác. Ngư i i vay coi lãi su t như là kho n chi phí ph i tr cho nhu c u sd ng t m th i ti n c a ngư i khác. Lãi su t tín d ng ư c o lư ng b ng t l % trên s ti n vay mà ngư i ivay ph i tr cho ngư i cho vay trong m t kho ng th i gian nh t nh. Lãi Su t Tín D ng = L i t c tín d ng x 100(%) / Σ Ti n vay ng v phía NH - Lãi su t ti n g i là giá mua - Lãi su t cho vay là giá bán b) Vai trò c a lãi su t tín d ng - Là công c kích thích ti t ki m. - Là công c ti n hành n n kinh t vĩ mô, là công c i u hành chínhsách ti n t , là công c ki m ch l m phát. - Là công c thúc y các ơn v s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn,s d ng v n th n tr ng hơn. - Là phương ti n các NH c nh tranh l n nhau. - Là phương ti n giúp NHTM t o ra l i nhu n cho chính mình.2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u Phương pháp th ng kê, t ng h p thu th p s li u, tài li u thông qua vi c ti pxúc th c t t i Ngân hàng và qua vi c tìm ki m các thông tin, ki n th c trên sáchbáo, t p chí, các văn b n báo cáo c a NH k t h p v i lý thuy t ã h c trư ng. S li u v tình hình huy ng v n ư c thu th p t i phòng K toán, s li u vtình hình cho vay ư c thu th p t i phòng Khách hàng cá nhân và Khách hàngdoanh nghi p c a NHTMCP Á Châu chi nhánh C n thơ.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 10 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 21. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u 2.2.2.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp o lư ng, mô t và trình bày sli u ư c ng d ng vào lĩnh v c kinh t và kinh doanh b ng cách so sánhvà rút ra nh ng k t lu n d a trên s li u và thông tin thu th p ư c. - So sánh tuy t i: là k t qu c a phép tr gi a tr s c a kỳ phân tích sov i kỳ g c c a các ch tiêu kinh t . - So sánh tương i: là k t qu c a phép chia gi a tr s c a kỳ phân tíchso v i kỳ g c c a các ch tiêu kinh t . 2.2.2.2. Phương pháp ánh giá theo t c tăng trư ng Qua b ng s li u v tình hình ngu n v n và cho vay t i Ngân hàng ACB chinhánh C n Thơ, ta s ánh giá s bi n ng c a năm sau so v i năm trư c b ngnh ng nh n xét d a trên căn c th c t c a Ngân hàng. Thông qua b ng phân tích, ta ánh giá s bi n ng trong ho t ng huy ng v n và cho vay c a Ngân hàng, xem xét t c tăng qua các năm xác nh xu hư ng phát tri n c a nó, ng th i xác nh ư c s thay i trong ho t ng huy ng v n và cho vay. 2.2.2.3. Phương pháp phân tích thông qua các ch tiêu ánh giá hi u quc a ho t ng tín d ng Thông qua các ch tiêu, ta s tính toán con s c th và ưa ra nh n xét vhi u qu ho t ng tín d ng c a Ngân hàng. Ta c n xem xét các ch tiêu ánh giál i nhu n và hi u qu kinh doanh xác nh kh năng s d ng ngu n v n vàoho t ng kinh doanh, t ód n n kh năng sinh l i c a Ngân hàng. H s thu n : Ch tiêu này ph n ánh trong m t th i kỳ kinh doanh nào ó, t 100 ngdoanh s cho vay Ngân hàng s thu h i ư c bao nhiêu ng v n. H s thu ncàng l n càng t t, cho th y công tác thu h i v n c a ngân hàng là t t. HTN = ( DSTN / DSCV) x 100% Trong ó: DSTN: Doanh s thu n . DSCV: Doanh s cho vay.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 11 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 22. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ T l n quá h n (TQH): T l n quá h n này ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngânhàng nói chung, ch t lư ng c a công tác tín d ng nói riêng. Ch tiêu này càngcao th hi n ch t lư ng tín d ng càng kém và ngư c l i. Thông thư ng t l nàynh hơn 5% thì ho t ng c a Ngân hàng ư c ánh giá m c bình thư ng. TQH = N quá h n / T ng dư n T su t l i nhu n: ây là ch tiêu tương i, ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n và doanhthu, ph n ánh m t ph n hi u qu trong ho t ng c a Ngân hàng. Ch tiêu này làch tiêu hi u qu nhưng không th dùng so sánh hi u qu c a các Ngân hàngkhác nhau ho c c a các năm tài chính khác nhau. T su t l i nhu n = (L i nhu n / Doanh thu) x 100% T su t chi phí: ây là ch tiêu tương i ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n và chiphí, ph n ánh m t ph n hi u qu trong ho t ng c a Ngân hàng. Ch tiêu này ph n ánh hi u qu s d ng chi phí, c m i ng l i nhu nthu ư c s ph i tiêu t n bao nhiêu ng chi phí. T su t chi phí = (L i nhu n / Chi phí) x 100%GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 12 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 23. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CN C N THƠ3.1. T NG QUAN V TP. C N THƠ 3.1.1. V trí a lý Thành ph C n Thơ ư c tách ra t t nh C n Thơ vào năm 2004 có di n tích1.389,59 km² và dân s 1,112 tri u, là m t thành ph n m trung tâm ng b ngsông C u Long, trên tr c giao thương gi a vùng t giác Long Xuyên, bán o CàMau, ng Tháp Mư i và thành ph H Chí Minh. T t m nhìn này, hàng lo tcác công trình, d án t m c ã và ang ư c tri n khai bi n C n Thơ thànhthành ph c a ngõ vùng h lưu sông Mê Kông. C u M Thu n ã vư t qua sôngTi n, s p t i c u C n Thơ s n i li n ôi b sông H u và tr thành cây c u dâyvăng l n nh t Vi t Nam và ông Nam Á. Sân bay Trà Nóc ang ư c nâng c ptr thành sân bay qu c t . Ti p ó, C n Thơ s xây d ng c ng bi n qu c t , g nv i vi c ch nh tr lu ng nh An,... t ây, ư ng hàng không, ư ng b , ư ng bi n và ư ng sông hoàn ch nh s t o nên th liên hoàn v giao thônggi a thành ph H Chí Minh - C n Thơ - Campuchia, v i tam giác kinh t C nThơ - Cà Mau - Kiên Giang. 3.1.2. c i m kinh t - xã h i c a TP. C n Thơ C n Thơ ư c bi t n như là "Tây ô" (th ô c a mi n Tây) c a m t th ir t xa. C n Thơ n i danh v i nh ng a i m như b n Ninh Ki u, phà C n Thơ... Thành ph C n Thơ có t c tăng trư ng kinh t cao, cơ c u kinh t chuy nd n theo hư ng công nghi p hóa. S n xu t công nghi p - ti u th công nghi pphát tri n nhanh, các khu công nghi p thu hút ư c nhi u d án v i t ng v n ăng ký tăng d n. S n xu t nông nghi p ang chuy n d n sang hình thái nôngnghi p ô th , ch t lư ng cao. Các ngành thương m i - d ch v phát tri n khánhanh theo hư ng a d ng hóa lo i hình, chú tr ng nâng cao ch t lư ng, hi u quvà hư ng t i nh ng ngành d ch v có giá tr gia tăng l n v i s tham gia c anhi u thành ph n kinh t . Công tác xây d ng và ch nh trang ô th ư c y m nh; tr t t ô th ư ctăng cư ng, n p s ng văn minh ô th t ng bư c ư c hình thành, b m t ô thk c n i thành và ngo i thành ang i m i t ng ngày. Quan h s n xu t ư cGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 13 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 24. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơchăm lo xây d ng c ng c , doanh nghi p nhà nư c ư c chú ý s p x p l i, kinht h p tác có bư c phát tri n m i. Sau hơn 120 năm phát tri n, thành ph ang là trung tâm quan tr ng nh t c avùng ng b ng sông C u Long v kinh t , văn hóa, khoa h c và k thu t… 3.1.3. Phát tri n trong tương lai Th tư ng Chính ph ã ký ban hành Quy t nh 21/2007/Q -TTg phê duy tQuy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph C n Thơ th i kỳ 2006-2020. Theo ó, xây d ng C n Thơ tr thành Thành ph hi n i và văn minh, là ô th lo i I trư c năm 2010 và cơ b n tr thành Thành ph công nghi p trư cnăm 2020; là trung tâm kinh t - xã h i, trung tâm giáo d c - ào t o và khoa h c- công ngh , trung tâm y t và văn hóa c a vùng ng b ng sông C u Long; là u m i quan tr ng v giao thông v n t i n i vùng và liên v n qu c t ; là a bàntr ng i m gi v trí chi n lư c v qu c phòng, an ninh c a vùng ng b ng sôngC u Long và c a c nư c; là m t c c phát tri n, óng vai trò ng l c thúc ym nh m s phát tri n c a toàn vùng ng b ng sông C u Long.3.2. KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 3.2.1. L ch s hình thành và phát tri n Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ ư c thành l p theo gi y phéps 52/QP-UBND T nh C n Thơ cho phép t cơ quan t i t nh. Gi y phép ch pnh n cho m chi nhánh trong nư c thu c NHTMCP do NH Nhà nư c Vi t Namc p s 069384 c p ngày 16/09/1995. Ngày 29/7/2008, rút ng n và c i cách tht c thành l p doanh nghi p, B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Công an ã cùng ban hành Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA. Theo ó, trong su t quá trình ho t ng t khi ăng ký thành l p cho n khi khôngcòn t n t i, mã s doanh nghi p ng th i là mã s thu và ư c dùng kê khain p thu cho t t c các lo i thu ph i n p, k c trư ng h p doanh nghi p kinhdoanh nhi u ngành, ngh khác nhau ho c ho t ng s n xu t kinh doanh t i các a bàn khác nhau. Vì v y, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Ngân hànghi n nay mang s 5713040105 do S K ho ch và u tư TP. C n Thơ c p ngày28/10/2008. ACB chi nhánh C n Thơ chính th c khai trương và i vào ho t ng ngày27/03/1996 tr s t t i 17-19 Nam Kỳ Kh i Nghĩa TP. C n Thơ. Ngành nghGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 14 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 25. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ kinh doanh g m huy ng v n theo các hình th c ti n g i ti t ki m, ti n g i thanh toán, ch ng ch ti n g i; ti p nh n v n y thác u tư; nh n v n t các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; cho vay ng n, trung và dài h n; chi t kh u thương phi u, công trái và gi y t có giá; u tư vào ch ng khoán và các t ch c kinh t ; làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng; kinh doanh ngo i t , vàng b c; thanh toán qu c t , môi gi i và tư v n u tư ch ng khoán; lưu ký, tư v n tài chính doanh nghi p và b o lãnh phát hành; cung c p các d ch v v u tư, qu n lý n và khai thác tài s n, cho thuê tài chính và các d ch v ngân hàng khác. Qua 12 năm ho t ng, ACB C n Thơ ã góp ph n h t s c to l n cho s phát tri n c a TP. C n Thơ, ã tr thành m t i tác áng tin c y c a quý khách hàng. Phương châm ho t ng c a ngân hàng là luôn hư ng n s hoàn thi n, t o d ng giá tr cao nh t cho khách hàng. V i phong cách ph c v chuyên nghi p, thái ân c n, ni m n , NH luôn t o ư c s tin tư ng c a quý khách hàng. 3.2.2. Cơ c u t ch c b máy 3.2.2.1. Sơ cơ c u t ch c GIÁM C PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNGGIAO D CH – NGÂN QU KINH DOANH K TOÁN – VI TÍNH HÀNH CHÍNH B ph n Thanh toán qu c t B ph n B ph n Giao d ch Vi tính B ph n Ti p th th m nh khách B ph n D ch v hàng B ph n khách hàng B ph n Th m nh K toán & Qu n lý TSTC B ph n Ngân qu B ph n D ch v khách hàng B ph n Th B ph n Ki u h i, WU X lý n B ph n Pháp lý ch ng t Hình 1: Sơ cơ c u t ch c c a NHTMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 15 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 • 26. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 3.2.2.2. Ch c năng c a t ng b ph n Phòng Giao d ch ngân qu V nhân s g m có trư ng phòng giao d ch, trư ng b ph n và các ki msoát viên, giao d ch viên, d ch v khách hàng, t th , ki u h i, WU, b ph n ngânqu và ki m ngân viên. Có nhi m v hư ng d n khách hàng làm th t c m và s d ng tài kho n,th c hi n và qu n lý các nghi p v liên quan n tài kho n ti n g i, tài kho n ti tki m, tài kho n cho vay và các tài kho n trong giao d ch v i khách hàng. Th chi n ký qu ch thanh toán thư tín d ng, thanh toán séc b o chi, mua bán ngo it , vàng, b c, thanh toán th , mua bán ch ng t có giá, chi thu ti n m t, ngo i t ,chuy n ti n trong và ngòai nư c, chi tr ki u h i… Thư ng xuyên ki m soát ch ng t , i chi u s dư ngày, tháng… v i sli u c a phòng k toán. Lưu tr h sơ ph , phi u thu ti t ki m ( i v i s ti n g i ti t ki m c akhách hàng, phòng giao d ch có m t phi u lưu riêng ph c v cho vi c theo dõitính lãi, so sánh i chi u ch ký, t t toán s … ). Phòng Kinh doanh V nhân s g m có trư ng phòng kinh doanh, trư ng b ph n và các bph n thanh toán qu c t , b ph n ti p th , th m nh khách hàng, b ph n th m nh và qu n lý tài s n th ch p, b ph n d ch v khách hàng, b ph n pháp lých ng t và b ph n x lý n x u. Tìm ki m khách hàng thông qua công tác ti p th , th m nh và phân lo ikhách hàng, l p h sơ tín d ng trình ban tín d ng xét duy t theo h n m c do t nggiám c quy nh. Th c hi n các nghi p v cho vay, bão lãnh, thanh toán qu c t theo úngth l , ch nh, hư ng d n c a nhà nư c và ACB. Theo dõi n vay, thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n vay, tài s n thch p, c m c c a khách hàng, ôn c thu h i n và có bi n pháp x lý n quáh n k p th i. Lưu tr h sơ tín d ng theo trình t d qu n lý, ki m tra thu n ti n vi ctheo dõi n vay. Thư ng xuyên ti n hành t ng h p s li u cho vay và thanh toánqu c t theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ACB.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 16 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 27. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ xu t ý ki n v vi c gi i quy t, kh i t các v ki n liên quan n h at ng tín d ng c a chi nhánh. Phòng K toán – Vi tính Qu n lý các tài kho n ti n g i c a chi nhánh nh m n m tình hình ngu nv n và s d ng v n, ti n m t t i qu . Qu n lý chung, h ch toán thu nh p, phíph i thu, ph i tr , qu n lý thu chi úng nguyên t c ch c a ngân hàng Á Châu M t khác ph i h p v i phòng giao d ch và ngân qu luân chuy n ch ng tm t cách khoa h c và h p lý; ki m soát ch ng t , h ch toán, nh p ch ng t vàomáy vi tính qu n lý; lên b ng cân i ngày, tháng, năm theo úng ch ktoán quy nh và truy n s li u qua m ng theo hư ng d n c a ngân hàng Á Châu. Qu n lý m ng máy tính c a chi nhánh và b o m t s li u, lưu tr an toàns li u, b o m t s sách, ch ng t k toán và m u k toán theo ch quy nh. Phòng Hành chính Là ơn v c l c cho ho t ng kinh doanh c a ngân hàng là nơi t ch c i u hành cơ c u nhân s , mua s m trang thi t b , t ch c công tác b o v , ch acháy và công văn thư hành chính l tân. Ph i h p b ph n kho qu , b o v antoàn kho qu . m b o phương ti n di chuy n ti n an toàn. 3.2.3. M t s n i dung cơ b n v quy ch nghi p v cho vay th c hi n ư c m c tiêu rút ng n th i gian làm th t c cho vay nh mph c v khách hàng nhanh chóng và m b o an toàn v n vay òi h i ph i tuânth m t cách nghiêm ng t quy trình tín d ng ã ra. Quy trình cho vay t i ACBC n Thơ ư c th c hi n thông qua 14 bư c cơ b n sau ây: 3.2.3.1. Hư ng d n th t c vay v n và ti p nh n h sơ T i chi nhánh khi khách hàng có nhu c u vay v n s ư c ti p nh n vàhư ng d n v th t c, i u ki n và các lo i gi y t , h sơ c n thi t. Và vi c này ư c th c hi n b i nhân viên qu n lý và phát tri n khách hàng (A/O) ho c nhânviên d ch v tín d ng (Loan CSR). 3.2.3.2. Th m nh h sơ vay và l p t trình Sau khi nh n y h sơ vay v n t khách hàng, nhân viên A/O s ti nhành g i h sơ tài s n m b o cho nhân viên nh giá tài s n (A/A) (t i trungtâm nh giá tài s n tr c thu c H i s ) nh giá tài s n th ch p, c m c . Nhânviên A/A s l p t trình th m nh tài s n sau khi ã th m nh tài s n m b o.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 17 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 28. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n ThơVà nhân viên A/O cũng s ti n hành l p t trình th m nh v tư cách và khnăng tài chính c a khách hàng bao g m : vi c ki m tra h sơ pháp lý, ki m tral ch s vay - tr c a khách hàng k c v i các ngân hàng khác qua Trung tâmthông thông tin tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c (CIC) ánh giá uy tín c akhách hàng, ng th i ki m tra năng l c tài chính c a khách hàng thông qua cács li u trên các báo cáo tài chính do khách hàng cung c p. 3.2.3.3. Quy t nh cho vay và thông báo cho khách hàng Sau khi hoàn thành t trình th m nh khách hàng, nhân viên A/O s ti nhành trình c p có th m quy n xem xét và ký vào t trình th m nh khách hàng.Sau ó, nhân viên A/O s ti n hành photo h sơ g i cho thư ký Ban tín d ng. T ibu i h p Ban tín d ng, nhân viên A/O s trình bày v i các thành viên v n idung th m nh h sơ vay v n c a khách hàng, phân tích, ánh giá và ưa raquan i m c a mình v kho n vay mà khách hàng ã ngh . Các thành viênBan tín d ng s tr c ti p ph ng v n các v n có liên quan n khách hàng vay i v i nhân viên A/O. Sau khi các thành viên ã trao i và th ng nh t ý ki ncho vay hay không cho vay và các i u ki n c n thi t khi ư c cho vay, Thư kýs l p Biên b n h p ghi nh n l i các ý ki n th ng nh t c a các thành viên Ban tínd ng và sau ó s l p phúc áp thông báo k t qu xét duy t kho n vay cho nhânviên A/O. T i a hai ngày làm vi c k t ngày Ban tín d ng quy t nh cho vayho c không cho vay, nhân viên A/O ho c nhân viên Loan CSR ph i thông báok t qu cho khách hàng. 3.2.3.4. Hoàn t t th t c pháp lý v tài s n mb o Căn c vào k t qu phê duy t cho vay c a Ban tín d ng, nhân viên A/Ochuy n giao toàn b h sơ cho nhân viên Loan CSR chu n b h sơ gi i ngân.Nhân viên Loan CSR ti n hành chuy n h sơ tài s n m b o kèm phúc ápthông báo k t qu xét duy t kho n vay cho Nhân viên pháp lý ch ng t và qu nlý tài s n (LDO). Nhân viên LDO ch u trách nhi m hoàn t t các th t c pháp lýv tài s n m b o cho kho n vay. 3.2.3.5. Nh n và qu n lý tài s n mb o Khi khách hàng ã hoàn t t th t c pháp lý v t i s n m b o n vay, nhânviên LDO s ti n hành th t c nh n và qu n lý tài s n th ch p, c m c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ACB.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 18 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 29. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 3.2.3.6. L p H p ng tín d ng/Kh ư c nh n n Khi khách hàng có nhu c u rút ti n vay, căn c nhu c u th c t c a kháchhàng và n i dung phê duy t c a Ban tín d ng/H i ng tín d ng ã ư c th chi n hoàn t t, nhân viên Loan CSR ti n hành so n H p ng tín d ng/Kh ư cnh n n , chuy n cho khách hàng và bên có liên quan ký, sau ó trình c p cóth m quy n ký. 3.2.3.7. T o tài kho n vay và gi i ngân Căn c vào H p ng tín d ng/Kh ư c nh n n , nhân viên Loan CSR ch utrách nhi m th c hi n th t c t o tài kho n vay thích h p cho khách hàng. Saukhi tài kho n vay ã có y thông tin và k t n i v tài s n m b o, nhân viênLoan CSR ph i h p v i nhân viên ki m soát hi u l c hóa kho n vay. Sau ó,nhân viên giao d ch (Teller) s th c hi n gi i ngân cho khách hàng. 3.2.3.8. Lưu tr h sơ Vi c lưu tr h sơ tín d ng (b n chính) và các h sơ khác có liên quan s ư c nhân viên Loan CSR th c hi n theo quy nh. 3.2.3.9. Ki m tra, theo dõi kho n vay - thu n g c và lãi vay Sau khi ã gi i ngân cho khách hàng, nhân viên A/O và Loan CSR sthư ng xuyên theo dõi tình hình tr n , kỳ h n n c a khách hàng thông qua mànhình TCBS (The Complete Banking Solution) ho c b ng kê các kho n n g c,lãi vay n h n phát sinh trư c ngày năm (5) hàng tháng. Nhân viên Loan CSRcó trách nhi m so n thư báo n g c và lãi vay n h n. Nhân viên A/O và LoanCSR ti n hành nh c nh , ôn c khách hàng tr n và xu t ý ki n x lý khinh n th y khách hàng có d u hi u b t n trong thanh toán ho c có nh ng thay i làm nh hư ng n kho n vay. 3.2.3.10. Cơ c u l i th i h n tr n Khi có nhu c u cơ c u l i th i h n tr n (gia h n n ho c i u ch nh kỳh n tr n ), khách hàng ph i g i Gi y ngh (theo m u) cho ngân hàng theoth i gian ã quy nh trong H p ng tín d ng. Căn c gi y ngh này, nhânviên A/O s ti n hành kh o sát, ánh giá tình hình tài chính và ho t ng c akhách hàng, sau ó l p t trình th m nh khách hàng, trong ó phân tích tìnhhình s n xu t kinh doanh, ngu n tr n và nêu rõ lý do gia h n n / i u ch nh kỳh n tr n và ý ki n xu t ng ý ho c không ng ý, trình Ban tín d ng xétGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 19 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 30. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơduy t. Ban tín d ng phê duy t gia h n n / i u ch nh kỳ h n tr n theo hình th cduy t ngay trên t trình ho c l p Biên b n h p (theo m u). 3.2.3.11. Chuy n n quá h n Trong các trư ng h p: n h n tr n mà khách hàng không tr n nh n ph i tr và không ư c ng ý h n n / i u ch nh kỳ h n tr n ; ho c cóquy t nh thu h i n trư c h n nhưng trong vòng 30 ngày mà khách hàng v nkhông thanh toán n vay thì nhân viên A/O s l p t trình th m nh kháchhàng v vi c xét duy t chuy n n quá h n trình c p có th m quy n phê duy t.Căn c vào phê duy t c a c p có th m quy n, nhân viên Loan CSR s th c hi nchuy n n quá h n trên chương trình ph n m m TCBS. Sau ó l p thư báo chokhách hàng v vi c chuy n n quá h n, ng th i l p Biên b n bàn giao h sơvay cho Công ty Qu n lý n và khai thác tài s n Ngân hàng Á Châu (ACBA)ho c b ph n x lý n theo dõi, kh i ki n thu n vay. 3.2.3.12. Kh i ki n thu h i n x u Căn c vào h sơ khách hàng n quá h n do nhân viên Loan CSR chuy nsang, ACBA/B ph n x lý n th c hi n thu h i n theo úng quy nh ch cnăng, nhi m v , t ch c c a ACBA/B ph n x lý n s dùng m t s bi n phápx lý n như: c n (là vi c áp d ng các bi n pháp ôn c khách hàng tr nmà chưa ph i áp d ng bi n pháp kh i ki n); Kh i ki n (là bi n pháp thu h i nb ng vi c tham gia t t ng b t u t giai o n kh i ki n cho n khi hoàn t tvi c thi hành án thu h i n ); X lý tài s n m b o; Và m t s bi n pháp khácnhư: chuy n n sang ngân hàng khác, bán n cho các t ch c mua bán n ,… 3.2.3.13. Mi n, gi m lãi Khi khách hàng g p khó khăn trong vi c tr lãi vay và có ngh n p h sơ ngh mi n, gi m lãi vay, nhân viên Loan CSR s ti p nh n h sơ (bao g m:K ho ch tr n và cam k t tr n ; Tài li u ch ng minh nguyên nhân, nh ng m c t n th t v tài s n; khó khăn v tài chính; Báo cáo tài chính n th i i m g nnh t). Sau ó, nhân viên A/O s ti n hành ki m tra tính h p l c a h sơ, cácthông tin, s li u ư c cung c p và i chi u v i th c t , l p t trình mi n, gi mlãi kèm h sơ trình c p có th m quy n ký. Sau khi c p có th m quy n xem xét hsơ vay và có ý ki n ngh m c mi n, gi m lãi, nhân viên A/O s trình lên Bantín d ng. Sau khi nh n ư c Biên b n h p c a Ban tín d ng ch p thu n mi n,GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 20 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 31. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơgi m lãi vay, nhân viên A/O thông báo cho nhân viên Loan CSR th c hi n vi cmi n, gi m lãi vay trên chương trình ph n m m TCBS và thông báo cho nhânviên Teller thanh lý tài kho n vay c a khách hàng. 3.2.3.14. Thanh lý/T t toán kho n vay H sơ vay s ư c thanh lý khi khách hàng thanh toán y v n vay, lãivay và các chi phí khác có liên quan. Nhân viên Teller thu v n, lãi, phí, ph t,…l n cu i trên tài kho n vay c a khách hàng. Cũng như các kho n ph i thu trên tàikho n vay này xác nh x lý, t t toán kho n vay. Khi khách hàng có nghgi i ch p tài s n, nhân viên Loan CSR s ti p nh n, ki m tra các dư n c a kháchhàng và làm gi y ngh gi i ch p tài s n theo m u và trình c p có th m quy nphê duy t. Sau khi nh n ư c ngh gi i ch p, nhân viên LDO s ti n hành làmth t c gi i ch p tài s n th ch p. Nhân viên Loan CSR s ki m tra l i quá trìnhthanh toán c a khách hàng trên t t c s dư (v n, lãi, phí, ph t,…).GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 21 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 32. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY NG V N 4.1.1. ánh giá tình hình chung i v i các Ngân hàng cho vay ư c coi là ho t ng sinh l i cao, do ó cácNH ã tìm ki m m i cách huy ng ngu n v n cho vay. V n không nh nggiúp cho NH t ch c ư c m i ho t ng kinh doanh, mà còn góp ph n quantr ng trong vi c u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a m i doanh nghi p nóiriêng cũng như s phát tri n c a toàn b n n kinh t qu c dân nói chung. Ngoài v n t có và ngu n v n i vay c a các ngân hàng khác, v n huy ngluôn chi m m t t tr ng l n trong t ng ngu n v n các NHTM nói chung vàngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ nói riêng. Trư c m t, v i vi c lãisu t ã ư c Th tư ng ch o s gi m trong th i gian s p t i. M t khác, trongb i c nh d tr b t bu c tăng và c nh tranh gay g t trong huy ng ti n g ikhách hàng, bài toán cho vay và huy ng s tr nên khó khăn hơn. V i lãi su t huy ng kém h p d n hơn so v i cơ h i u tư vào th trư ngch ng khoán, sàn giao d ch vàng, cơ h i khai thác bi n ng t giá, ngân hàngc n ph i m b o nh ng giá tr gia tăng khác gi chân và thu hút khách. Tình hình huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 – 2008 ư c th hi nqua b ng 1 trang 23. Qua b ng s li u trang sau cho th y v n huy ng năm 2007 là 429.120 tri u ng tăng 167.891 tri u ng (tương ng v i 64,27%) so v i năm 2006 là261.229 tri u ng. K t qu trên cho th y năm 2007, Ngân hàng ã huy ngv n có hi u qu vì t l tăng v n huy ng khá cao. i u này là do trong năm2007, ACB ã th c hi n n l c a d ng hóa danh m c s n ph m. M t lo t s nph m ti t ki m và tín d ng m i ư c ACB tung ra nh m áp ng t t và nhanhnh t nhu c u c a khách hàng như ti t ki m tu n, ti t ki m 5+… Trong lĩnh v cd ch v thanh toán, ACB chính th c cung c p d ch v thanh toán ti n i n tr cti p t i Ngân hàng, và tính năng m i c a d ch v mobile banking: ki m tra ti nchuy n n b ng ch ng minh nhân dân hay h chi u qua tin nh n…GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 22 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 33. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 1: Tình hình huy ng v n t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 – 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T tr ng T tr ng T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n (%) S ti n (%) S ti n (%) i i (%) i i (%) 1. Ti n g i c a TCKT 47.467 18,17 31.149 7,26 41.501 7,49 -16.318 -34,38 10.352 33,23http://www.kinhtehoc.net - Không kỳ h n 40.019 84,31 27.085 86,95 41.501 100,00 -12.934 -32,32 14.416 53,23 - Có kỳ h n 7.448 15,69 4.064 13,05 0 0,00 -3.384 -45,44 -4.064 -100,00 2. Ti n g i ti t ki m 213.762 81,83 397.971 92,74 512.595 92,51 184.209 86,17 114.624 28,80 - Không kỳ h n 8.180 3,83 39.479 9,92 23.895 4,66 31.299 382,63 -15.584 -39,47 - Có kỳ h n 205.582 96,17 358.492 90,08 488.700 95,34 152.910 74,38 130.208 36,32 T NG V N HUY NG 261.229 100,00 429.120 100,00 554.096 100,00 167.891 64,27 124.976 29,12 (Ngu n: Phòng K toán Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 23 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 34. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ n năm 2008, v n huy ng c a ACB C n thơ ư c 554.096 tri u ngtăng 124.976 tri u ng (tương ng v i 29,12%) so v i năm 2007 là 429.120tri u ng. T l tăng v n huy ng c a ACB năm 2008 so v i năm 2007 tăng29,12% th p hơn nhi u t l tăng v n huy ng năm 2007 so v i 2006 là64,27%. Nguyên nhân là do trong năm 2008, cu c ch y ua lãi su t huy ngv n gi a các Ngân hàng di n ra r t quy t li t. Ngoài ra, do kh ng ho ng tài chínhvà suy thoái kinh t toàn c u làm cho lư ng ti n ki u h i gi m m nh, giá vàngtăng cao, tình hình xu t nh p kh u gi m ã nh hư ng n ngu n v n huy ngc a các ngân hàng. Nhìn chung, tình hình huy ng v n c a ACB C n Thơ qua 3 năm có s tăngtrư ng áng k . 6000 554.096 5000 4000 429.120 3000 261.229 2000 Tri u ng 1000 0 2006 2007 2008 Năm Hình 2: T c tăng trư ng v n huy ng t i NHTMCP C n Thơ t năm 2006 - 2008 4.1.2. ánh giá tình hình c th T i ACB chi nhánh C n Thơ ngu n v n ư c huy ng dư i hai hình th c làti n g i c a các t ch c kinh t và ti n g i ti t ki m c a dân cư. Trong ó, ti ng i ti t ki m chi m t tr ng l n hơn so v i ti n g i c a t ch c kinh t .GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 24 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 35. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ NĂM 2006 NĂM 2007 18% 7% 82% 93% NĂM 2008 Ti n g i ti t ki m 7% Ti n g i c a TCKT 93% Hình 3: Cơ c u huy ng v n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 4.1.2.1. Tình hình ti n g i ti t ki m t i ACB C n thơ Qua hình 3 và b ng 1 cho th y, ti n g i ti t ki m năm 2007 là 397.971 tri u ng tăng 184.209 tri u ng (tương ng v i 86,17%) so v i năm 2006 là213.762 tri u ng. V t tr ng, ti n g i ti t ki m năm 2007 chi m 92,74% trongcơ c u v n huy ng tăng so v i năm 2006 ch chi m 81,83% trong t ng v n huy ng. Nguyên nhân là do, trong năm 2007 ACB ã áp d ng các chính sách phùh p thu hút ngu n ti n nhàn r i trong dân cư. - Trong ó, ti n g i không kỳ h n năm 2007 là 39.479 tri u ng tăng31.299 tri u ng (tương ng v i 382,63%) so v i năm 2006 là 8.180 tri u ng.V t tr ng, ti n g i không kỳ h n năm 2007 tăng so v i năm 2006. C th , năm2007 chi m 9,92% trong t ng ti n g i ti t ki m, năm 2006 ch chi m 3,83%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2007 là 358.492 tri u ng tăng 152.910 tri u ng (tương ng v i 74,38%) so v i năm 2006 là 205.582 tri u ng. V ttr ng, ti n g i có kỳ h n chi m 90,08% trong t ng ti n g i ti t ki m gi m so v inăm 2006 chi m 96,17%. n năm 2008, ti n g i ti t ki m là 512.595 tri u ng tăng v m t tuy t i là 114.624 tri u ng và v m t tương i là 28,80% so v i năm 2007 là397.971 tri u ng. Tuy nhiên, t tr ng ti n g i ti t ki m trong v n huy ngnăm 2008 là 92,51% gi m so v i năm 2007 chi m t tr ng 92,74% . T l ti nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 25 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 36. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơg i ti t ki m năm 2008 so v i 2007 là 28,80% không tăng m nh như năm 2007so v i 2006. i u này là do, trong năm 2008 ngư i dân cân nh c hơn trong cácquy t nh u tư ti n nhàn r i c a mình. - C th , ti n g i không kỳ h n năm 2008 là 23.895 tri u ng gi m15.584 tri u ng (tương ng v i 39,47%). V t tr ng chi m 4,66% trong t ngti n g i ti t ki m gi m so v i năm 2007 chi m 9,92%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2008 là 488.700 tri u ng tăng v m t giá tr là130.208 tri u ng (tương ng v i 36,32%) so v i năm 2007 là 358.492 tri u ng. V t tr ng chi m 95,34% trong t ng ti n g i ti t ki m so v i năm 2007ch chi m 90,08%. 4.1.2.2. Tình hình ti n g i c a t ch c kinh t t i ACB C n thơ D a vào b ng 1 và hình 2 – 3, ta th y ti n g i c a t ch c kinh t t i ACBch chi m t tr ng không áng k . Năm 2007, t tr ng ti n g i c a t ch c kinht chi m 7,26% trong t ng v n huy ng gi m so v i năm 2006 chi m t tr ng là18,17%. V m t tuy t i, ti n g i c a t ch c kinh t là 31.149 tri u ng gi m16.318 tri u ng (tương ng v i 34,38%) so v i năm 2006 là 47.467 tri u ng.Nguyên nhân là do ti n g i c a t ch c kinh t thư ng không n nh, ch y ug i vào Ngân hàng tránh phí t n lưu gi ti n m t và cho ti n vi c thanh toántrong kinh doanh. C th : - Ti n g i không kỳ h n năm 2007 là 27.085 tri u ng gi m 12.934 tri u ng (tương ng v i 32,32%) so v i năm 2006 là 40.019 tri u ng. Tuy nhiên,v t tr ng chi m 86,95% trong t ng ti n g i c a t ch c kinh t l i tăng so v inăm 2006 ch chi m 84,31%. - Ti n g i có kỳ h n năm 2007 là 4.064 tri u ng gi m 3.384 tri u ng(tương ng v i 45,44%) so v i năm 2006 là 7.448 tri u ng. V t tr ng, ti ng i có kỳ h n chi m 13,05% trong t ng ti n g i c a t ch c kinh t gi m so v inăm 2006 chi m 15,69%. Sang năm 2008, ti n g i c a t ch c kinh t là 41.501 tri u ng tăng vm t tuy t i là 10.352 tri u ng và v m t tương i là 33,23% so v i năm2007 là 31.149 tri u ng. Tuy nhiên, t tr ng ti n g i c a t ch c kinh t trongv n huy ng gi m t 7,49% năm 2007 xu ng 7,26% năm 2008. i u này là do,trong năm 2008 do kh ng ho ng tài chính th gi i và suy thoái kinh t toàn c uGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 26 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 37. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ làm cho các doanh nghi p g p khó khăn hơn các cá th dân cư. C th , trong năm 2008, t i ACB C n Thơ ti n g i có kỳ h n c a các t ch c kinh t là 0 gi m 100% so v i năm 2007. Ti n g i không kỳ h n năm 2008 là 41.501 tri u ng tăng v m t giá tr là 14.416 tri u ng (tương ng v i 53,23%) so v i năm 2007 là 27.085 tri u ng. 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 4.2.1. Khái quát chung tình hình tín d ng Như ta ã bi t, cho vay luôn n ch a nhi u r i ro i v i ho t ng kinh doanh c a các NHTM nhưng ó cũng chính là cơ h i cho tăng trư ng tín d ng. ho t ng tín d ng th c s mang l i hi u qu và phát huy vai trò c a nó, ACB nói chung và ACB C n thơ nói riêng luôn chú tr ng th c hi n chính sách tín d ng th n tr ng và phân tán r i ro. Các s n ph m tín d ng mà ACB cung c p r t phong phú, áp ng nhu c u a d ng c a m i thành ph n kinh t như cho vay b sung v n lưu ng, tài tr và ng tài tr các d án u tư, cho vay sinh ho t tiêu dùng, cho vay s a ch a nhà, cho vay mua nhà, cho vay tín ch p d a trên thu nh p ngư i vay, cho vay du h c, cho vay cán b công nhân viên, tài tr xu t nh p kh u, bao thanh toán v.v… B ng 2: S li u chung v tình hình tín d ng t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm t 2004 - 2006 ơn v tính: tri u ng So sánh Năm Năm Năm So sánh 2008/2007 Ch tiêu 2007/2006 2006 2007 2008 S ti n % S ti n %Doanh s cho vay 460.310 1.410.931 6.516.351 950.621 206,52 5.105.420 361,85Doanh s thu n 371.326 1.071.513 6.295.811 700.187 188,56 5.224.298 487,56Dư n 176.583 516.001 736.542 339.418 192,21 220.541 42,74N quá h n 112 152 13.887 40 35,71 13.735 9.036,18 (Ngu n: Phòng Khách hàng doanh nghi p và Phòng Khách hàng cá nhân) Trong các năm qua, ho t ng tín d ng c a ACB C n Thơ luôn t m c tăng trư ng t t. Tính n th i i m ngày 31/12/2007, DSCV c a ACB C n Thơ là 61.410.931 tri u ng tăng 950.621 tri u ng (tương ng v i 206,52%) so v i GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 27 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 • 38. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơnăm 2006 là 460.310 tri u ng. n năm 2008, DSCV là 6.516.351 tri u ngtăng v m t tuy t i là 5.105.120 tri u ng, tăng v m t tương i là 361,85%so v i năm 2007 là 1.410.931 tri u ng. Nguyên nhân là do, ACB y m nhchính sách cho vay tín d ng áp ng nhu c u v n cho n n kinh t . V doanh s thu n , năm 2007 là 1.071.513 tri u ng tăng 700.187 tri u ng (tương ng v i 188,56%) so v i năm 2006 là 371.326 tri u ng. Năm2008, DSTN là 6.295.811 tri u ng tăng 5.224.298 tri u ng (tương ng v i487,56%) so v i năm 2007 là 1.071.513 tri u ng. DSTN và t l thu n tăngqua các năm là do DSCV c a ACB C n Thơ tăng m nh qua các năm. N u ch códoanh s cho vay tăng lên mà ngân hàng không thu h i ư c n thì ho t ngcho vay cũng không ư c xem là có hi u qu . ACB chi nhánh C n Thơ ã ph ih p và th c hi n r t t t gi a công tác cho vay và qu n lý thu h i n , i u này ư c th hi n qua vi c doanh s thu n tăng nhanh qua các năm. Qua b ng trên, ta th y do t c tăng DSCV tăng nhanh nên t c dư n chovay c a ACB cũng tăng qua các năm v m t tuy t i nhưng v m t t l thìgi m. C th , năm 2007, dư n cho vay c a ACB C n Thơ là 516.001 tri u ngtăng 339.418 tri u ng (tương ng v i 192,21%) so v i năm 2006 là 176.583tri u ng. n năm 2008, dư n cho vay là 339.418 tri u ng (tương ng v i42,74%) so v i năm 2007 là 516.001 tri u ng. Nguyên nhân là do Ngân hàng ã m r ng i tư ng cho vay như cho vay tiêu dùng, cho vay du h c, cho vaymua nhà,… Thêm vào ó, công tác tìm ki m khách hàng c a ngân hàng có hi uqu cao nên có thêm nhi u khách hàng m i n ngân hàng xin vay v n làm chodoanh s cho vay tăng nên dư n c a ngân hàng tăng qua các năm.. Tình hình n quá h n c a ACB C n Thơ có xu hư ng tăng m nh do dư ncho vay tăng và do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinht th gi i năm 2008. Năm 2007, n quá h n là 152 tri u ng tăng 40 tri u ng(tương ng v i 35,71%) so v i năm 2006 là 112 tri u ng. Sang năm 2008, nquá h n tăng lên áng k t 152 tri u ng năm 2007 n 2008 là 13.887 tri u ng tăng 13.735 tri u ng tương ng v i 9.036,38%. Tuy nhiên, t l n quáh n/t ng dư n là 1,89% < 5% theo quy nh c a NH Nhà nư c. M c dù v y,NH c n y m nh công tác thu n không làm nh hư ng n ho t ng tínd ng nói riêng và ho t ng kinh doanh c a NH nói chung.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 28 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 39. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 4.2.2. Phân tích v doanh s cho vay Tri u ng 7000000 6.516.351 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1.410.931 Doanh s cho vay 1000000 460.310 0 2006 2007 2008 Năm Hình 4: Doanh s cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 Năm 2008, trư c s suy thoái c a n n kinh t th gi i và cu c kh ng ho ngtài chính toàn c u, l m phát tăng cao… kinh t Vi t Nam cũng ch u tác ngkhông ít và b t u th c s bư c vào giai o n khó khăn. Biên giá c a cácm t hàng dao ng m nh, lãi su t ngân hàng liên t c thay i, giá d u gi mm c th p nh t trong vòng 3 năm qua,… T t c nh ng bi n i ó tác ng m nh n n n kinh t Vi t Nam nói chung và doanh nghi p nói riêng. ng b ng sông C u Long là khu v c s n xu t nông nghi p, hàng nông s n –th y s n l n nh t c nư c, hi n nay th m nh này c a vùng cũng ang trong tìnhtr ng c m c , nh t là lĩnh v c xu t kh u. Các doanh nghi p xu t kh u th y s n,xu t kh u g o c a ng b ng Sông C u Long khó khăn s kéo theo hàng lo t cácdoanh nghi p d ch v có liên quan, s n xu t c a nhi u h nông dân lâm vào tìnhtr ng kh n n. Trư c tình hình ó, ư c s ch o tích c c c a Ban lãnh oACB C n thơ và d a trên nh hư ng phát tri n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhànư c, U ban nhân dân t nh, ACB C n Thơ ã ch ng kh c ph c có hi u qunh ng khó khăn v các v n còn t n t i trong kinh doanh n nh và pháttri n v ng ch c, nâng cao ch t lư ng cho vay, m b o an toàn và hi u qu . 4.2.2.1. Phân tích doanh s cho vay theo th i gian Tình hình doanh s cho vay theo th i gian c a ACB C n Thơ t năm 2006 -2008 ư c th hi n qua b ng 3 trang 30.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 29 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 40. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 3: Doanh s cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu T T T Tương Tương Tuy t Tuy t S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng i i i ihttp://www.kinhtehoc.net (%) (%) (%) (%) (%) Cho vay ng n h n 352.778 76,64 1.184.818 83,97 5.458.006 83,76 832.040 235,85 4.273.188 360,66 Cho vay trung và dài h n 107.532 23,36 226.113 16,03 1.058.345 16,24 118.581 110,28 832.232 368,06 Doanh s cho vay 460.310 100,00 1.410.931 100,00 6.516.351 100,00 950.621 206,52 5.105.420 361,85 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 30 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 41. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Xét v th i gian, ngu n v n tín d ng c a Chi nhánh qua 3 năm ch y u t ptrung vào tín d ng ng n h n. Nh nh ng phương th c cho vay tích c c, ơngi n, ti n l i mà doanh s cho vay c a Chi nhánh ngày m t tăng lên. t ư ck t qu như v y là do Ngân hàng có chính sách kinh doanh thích h p iv ikhách hàng truy n th ng c a mình, ng th i cũng có chính sách ưu ãi nh mkhuy n khích khách hàng m i n giao d ch. % 100 83,97 80 83,76 76,64 60 Cho vay ng n h n 40 Cho vay trung và dài 23,36 h n 20 16,03 16,24 0 Năm 2006 2007 2008 Hình 5: Cơ c u doanh s cho vay theo th i gian t i ACB chi nhánh C n Thơ t năm 2006 - 2008 Qua b ng s li u ta th y, cho vay ng n h n t i ACB C n Thơ chi m ttr ng l n hơn trong DSCV t i ACB C n Thơ so v i cho vay trung và dài h n.Nguyên nhân là do, a s khách hàng c a Ngân hàng ho t ng trong lĩnh v cs n xu t kinh doanh ng n h n, có t c quay vòng v n nhanh và có k ho ch sd ng v n hi u qu . Nh ng khách hàng vay trung và dài h n ch y u là cá nhânvà h gia ình. Ngân hàng thư ng cho vay trung và dài h n mua nhà , máymóc, thi t b ph c v s n xu t nông nghi p… N u s ti n l n, th i gian thu h ikéo dài, không th hoàn v n trong th i gian ng n nên lãi su t cao. Ngoài ra, khingân hàng cho vay v i s lư ng l n các kho n vay trung và dài h n s có khnăng h ng ch u r i ro v lãi su t và t giá. i u này làm cho doanh s cho vaytrung và dài h n chi m t tr ng th p trong t ng doanh s cho vay. Nhìn chung, cho vay trong ng n h n c a ACB C n Thơ tăng trư ng m nhqua các năm. C th , năm 2007, cho vay ng n h n là 1.184.818 tri u ng tăng832.040 tri u ng (tương ng v i 235,85%) so v i năm 2006 là 352.778 tri u ng. Bư c sang năm 2008, cho vay ng n h n là 5.458.006 tri u ng tăng vm t tuy t i là 4.723.188 tri u ng, v m t tương i là 360,66% so v i nămGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 31 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 42. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ2007 là 1.184.818 tri u ng. Nguyên nhân là do ACB ưa ra các hình th c chovay phong phú, lãi su t phù h p th a mãn t ng i tư ng khách hàng, áp ngnhu c u v n trong ng n h n c a các doanh nghi p. ng th i, ây là giai o nn n kinh t C n Thơ phát tri n nhanh, i s ng ngư i dân ư c nâng cao làm s cmua c a th trư ng tăng lên ã t o ra m t th trư ng r t h p d n cho các cơ skinh doanh. Ngoài ra, do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính thgi i làm nh hư ng n v n trong ng n h n c a doanh nghi p. T ó nhu c uvay v n m b o vòng quay v n trong ng n h n, m r ng quy mô ho t ngkinh doanh và a d ng hóa s n ph m kích c u cho n n kinh t , ph c v nhuc u th trư ng tăng cao. Như ã nói trư c ó, cho vay trung và dài h n chi m t tr ng không ángk trong doanh s cho vay nhưng nó v n tăng trư ng m nh qua các năm. Chovay trung và dài h n năm 2007 t 226.113 tri u ng tăng 118.581 tri u ng(tương ng v i 110,28%) so v i năm 2006 là 107.532 tri u ng. n năm 2008,cho vay trung và dài h n là 1.058.345 tri u ng tăng 832.232 tri u ng (tương ng v i 368,06%) so v i năm 2007 là 226.113 tri u ng. t ư c k t qu ó, ACB C n Thơ ã tích c c hơn trong vi c khai thác th trư ng n mb t ư c xu hư ng th trư ng, b ng vi c tung ra nhi u s n ph m ti n ích hơn, ch ng hơn trong vi c tìm ki m khách hàng như g i thư, g i i n tho i… chokhách hàng tư v n v các s n ph m ti n ích phù h p v i nhu c u c a h . 4.2.2.2. Phân tích tình hình cho vay theo thành ph n kinh t Thành ph n kinh t qu c doanh và kinh t ngoài qu c doanh là m t cáchphân lo i cơ b n ph n ánh n n kinh t nhi u thành ph n nư c ta. Doanhnghi p nhà nư c là t ch c kinh t do Nhà nư c s h u toàn b v n i u l ho ccó c ph n, v n góp chi ph i, ư c t ch c dư i hình th c công ty nhà nư c,công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ư c s h tr và ho t ng theoch trương, k ho ch c a Nhà nư c. Ngư c l i, thành ph n kinh t ngoài qu cdoanh ch y u ho t ng b ng v n riêng c a mình, thư ng bao g m các doanhnghi p tư nhân, các công ty c ph n, công ty h p danh, công ty trách nhi m h uh n, các h p tác xã. Th c hi n vai trò áp ng m i nhu c u v n cho n n kinh t ,NH ã m r ng ho t ng cho vay i v i t t c các thành ph n kinh t , bao g mcho vay doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p ngoài qu c doanh và cá th .GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 32 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 43. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Tình hình doanh s cho vay theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơ ư cth hi n qua b ng 4 trang 34. Nhìn vào b ng s li u ta th y, t tr ng cho vay theo thành ph n kinh t quacác năm t i ACB C n Thơ có s thay i rõ r t. Năm 2006, cho vay cá th chi mt tr ng l n nh t 51,15% r i n cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh42,22%, chi m t tr ng nh nh t là cho vay doanh nghi p Nhà nư c 6,63%. nnăm 2007 thì cho vay doanh nghi p Nhà nư c chi m t tr ng l n nh t 61,84%,k n là cho vay cá th 25,89% và cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh là12,26%. Bư c sang 2008, cho vay cá th l i chi m t tr ng l n trong t ng doanhs cho vay, c th là 80,36%. Cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh và chovay doanh nghi p Nhà nư c chi m t tr ng không áng k , l n lư t là 11,51% và8,13%. T tr ng cho vay theo thành ph n kinh t qua các năm t i ACB C n Thơcó s thay i như v y là do trong t ng th i kỳ nhu c u v n c a t ng thành ph nkinh t s khác nhau. C th , cho vay doanh nghi p Nhà nư c năm 2007 là 872.544 tri u ngtăng 842.026 tri u ng (tương ng v i 2.759,16%) so v i năm 2006 là 30.517tri u ng. Nguyên nhân c a s tăng trư ng r t m nh này là do năm 2007 là năm u tiên Vi t Nam gia nh p WTO, chu n b cho công cu c h i nh p kinh tth gi i, các doanh nghi p Nhà nư c nói chung và công ty c ph n Nhà nư c nóiriêng c n ngu n v n l n nh m áp ng y c v quy mô và ch t lư ng ho t ng. n năm 2008, cho vay doanh nghi p Nhà nư c ch còn 530.065 tri u ng gi m 342.479 tri u ng (tương ng v i 39,25%) so v i năm 2007 là872.544 tri u ng. Trong năm 2008, trư c tình hình kinh t tài chính có nhi ubi n i ph c t p c ng v i y u t th trư ng luôn bi n ng và kh năng r i rotrong kinh doanh ã ph n nào nh hư ng n vi c Chi nhánh gi m v n u tư i v i các lo i hình doanh nghi p này. Cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh t iACB C n Thơ năm 2007 t173.044 tri u ng gi m v m t giá tr là 21.280 tri u ng, gi m v m t t l là10,95% so v i năm 2006 là 175.736 tri u ng. n năm 2008, cho vay doanhnghi p ngoài qu c doanh là 746.860 tri u ng tăng v m t tuy t i là 576.816tri u ng, tăng v m t tương i là 333,33% so v i năm 2007 là 173.044 tri u ng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 33 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 44. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 4: Doanh s cho vay theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 – 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu T T T tr ng Tuy t Tương Tươnghttp://www.kinhtehoc.net S ti n S ti n tr ng S ti n tr ng Tuy t i (%) i i (%) i (%) (%) (%) Doanh nghi p Nhà nư c 30.518 6,63 872.544 61,84 530.065 8,13 842.026 2.759,16 -342.479 -39,25 Doanh nghi p ngoài QD 194.324 42,22 173.044 12,26 746.860 11,51 -21.280 -10,95 576.816 333,33 Cá th 235.468 51,15 365.343 25,89 5.236.426 80,36 129.875 55,16 4.871.083 1.333,29 Doanh s cho vay 460.310 100,00 1.410.931 100,00 6.516.351 100,00 950.621 206,52 5.105.420 361,85 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 34 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 45. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ K t qu trên là do chính sách khuy n khích u tư c a Nhà nư c, các doanhnghi p ngoài qu c doanh ã ch ng b v n ra và vay v n Ngân hàng s nxu t kinh doanh. S doanh nghi p tư nhân ho t ng ngày càng nhi u, ho t ng a d ng trên các lĩnh v c như: giao thông v n t i, thương m i - d ch v , ch bi nthu h i s n, xây d ng… Vì v y, t c tăng trư ng cho vay các doanh nghi pngoài qu c doanh năm 2008 tăng m nh. ây là ngu n ti m năng d i dào c nph i ư c khuy n khích phát tri n n n kinh t , th c hi n m c tiêu côngnghi p hoá - hi n i hoá t nư c. i v i thành ph n kinh t này, do ho t ng a d ng, khó ki m soát nên ch a ng không ít nh ng r i ro. Chính vì v y, ACBC n Thơ m t m t ph i v n ng kh năng khai thác, m t khác c n ph i có bi npháp tăng cư ng giám sát vi c th c hi n các quy ư c trong h p ng tín d ng. Qua b ng s li u, ta th y cho vay cá th luôn tăng trư ng m nh qua cácnăm, c bi t là năm 2008. C th , năm 2007, cho vay cá th là 365.343 tri u ng tăng 129.875 tri u ng (tương ng v i 55,16%) so v i năm 2006 là235.468 tri u ng. Năm 2008, cho vay cá th là 5.236.426 tri u ng tăng4.871.083 tri u ng v m t tuy t i, v m t tương i tăng 1.333,29% so v inăm 2007 là 132.402 tri u ng. ây là k t qu c a hàng lo t các chương trìnhtín d ng h p d n mà ACB ã ưa ra trong năm 2008 như chương trình ưu ãi chodu h c sinh, cho vay tr góp tiêu dùng cá nhân, tín d ng c bi t 5.000 t ng -lãi su t c nh (trong ó cá nhân ư c 2.000 t ng) cho các nhu c u v vaym r ng s n xu t kinh doanh, vay ph c v cho nhu c u tiêu dùng, vay mua nhà,s a ch a nhà … 4.2.2.3. Phân tích doanh s cho vay theo ngành kinh t Trong cơ c u cho vay theo ngành kinh t , Ngân hàng th c hi n vai trò giúpv n cho t t c các ngành ngh . Trong ó doanh s cho vay công nghi p - xâyd ng và các ngành khác chi m t tr ng cao, còn l i là ngành thương m i d ch v ,ngành thu s n, cùng v i ngành nông nghi p có t tr ng th p hơn. Tình hình doanh s cho vay theo ngành kinh t t i ACB C n Thơ th hi nqua b ng 5 trang 36. T b ng s li u v tình hình cho vay theo ngành kinh t ã cho th y cơ c ucho vay c a Chi nhánh vào các ngành ngh s n xu t kinh doanh qua 3 năm 2006-2008 u có s thay i c v doanh s và t tr ng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 35 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 46. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 5: Doanh s cho vay theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n thơ qua 3 năm 2006 – 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T T T Tuy t Tương Tương S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng Tuy t i i i (%) i (%) (%) (%) (%)http://www.kinhtehoc.net Công nghi p - Xây d ng 115.750 25,15 975.674 69,15 890.436 13,66 859.924 742,91 -85.238 -8,74 Thu s n 653 0,14 17.310 1,23 7.865 0.12 16.657 2.553,02 -9.445 -54,56 Thương m i - D ch v 159.866 34,73 98.753 7,00 613.831 9,42 -61.113 -38,23 515.078 521,58 Nông nghi p 3.683 0,80 0 0,00 0 0,00 -3.683 -100,00 0 0,00 Các ngành khác 180.358 39,18 319.194 22,62 5.004.219 76,79 138.836 76,98 4.685.025 1.467,77 Doanh s cho vay 460.310 100,00 1.410.931 100,00 6.516.351 100,00 950.621 206,52 5.105.420 361,85 (Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 36 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 47. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Doanh s cho vay i v i ngành Công nghi p - Xây d ng V i v th là thành ph trung tâm c a ng b ng Sông C u Long, C n Thơ ang t ng bư c phát tri n c s h t ng t o i u ki n cho các doanh nghi p utư trong nhi u lĩnh v c, trong ó chú tr ng phát tri n công nghi p. N m b t ư c i u này, ACB luôn ưa ra các ch trương chính sách phù h p cho các i tư ngnày. Năm 2007, doanh s cho vay ngành Công nghi p - Xây d ng là 975.674tri u ng tăng v m t tuy t i là 859.924 tri u ng, v m t tương i là742,91% so v i năm 2006 là 115.750 tri u ng. Bư c sang năm 2008, do tìnhhình trong nư c và th gi i có nhi u bi n ng nên các doanh nghi p ngành côngnghi p ch bi n ch s n xu t m c c m ch ng do s bi n ng c a giá c ,xu t kh u g p khó khăn… Ngoài ra, do th trư ng b t ng s n óng băng, giá cnguyên v t li u xây d ng luôn bi n ng. C th , năm 2008, doanh s cho vayngành này là 890.436 tri u ng gi m 85.238 tri u ng (tương ng v i 8,74%)so v i năm 2007 là 975.674 tri u ng. Doanh s cho vay i v i ngành Th y s n Qua b ng s li u, ta th y doanh s cho vay ngành Th y s n qua 3 năm có stăng gi m t bi n. Năm 2007, doanh s cho vay ngành này là 17.310 tri u ngtăng 16.657 tri u ng (tương ng v i 2.553,02%) so v i năm 2006 là 653 tri u ng. Nhưng n năm 2008, doanh s cho vay c a ACB C n Thơ ch còn 7.865tri u ng gi m 9.445 tri u ng (tương ng v i 54,56%) so v i năm 2007 là16.657 tri u ng. Nguyên nhân c a s tăng gi m t bi n này là do năm 2007,phong trào nuôi tr ng th y s n phát tri n m nh ng b ng Sông C u Long nóichung và C n Thơ nói riêng, c th là phong trào nuôi cá tra, cá ba sa, nuôitôm… ph c v cho xu t kh u. Bư c sang năm 2008, doanh s cho vay ngànhnày gi m là do Ngân hàng ã h n ch u tư v n cho ngành th y s n vì r i ro c anó khá cao, thêm n a do thiên tai, th i ti t b t thư ng nh hư ng nên nh ng nămg n ây ngư i dân tham gia ngành th y s n b m t mùa, ch u nhi u t n th t l n,không có kh năng tr n úng h n. Doanh s cho vay i v i ngành Thương m i - D ch v i s ng ngư i dân ngày càng ư c nâng cao thì ngành Thương m i - D chv cũng ngày càng phát tri n áp ng cho nhu c u xã h i. Năm 2007, doanhs cho vay ngành Thương m i - d ch v c a chi nhánh là 98.753 tri u ng (gi mGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 37 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 48. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ61.113 tri u ng (tương ng v i 38,23%) so v i năm 2006 là 159.866 tri u ng. Nguyên nhân là do, năm 2006 nhi u doanh nghi p, h gia ình m i gianh p th trư ng nên nhu c u v n cao. n năm 2007 thì các doanh nghi p ãph n nào i vào n nh nên nhu c u v n cho ngành này gi m l i. Nhưng nnăm 2008, doanh s cho vay ngành này tăng tr l i, l i tăng r t m nh do năm2008 là năm g p r t nhi u khó khăn c a các doanh nghi p như ta ã bi t, ngư idân th t ch t chi tiêu hơn, lãi su t và giá c luôn bi n ng… C th , doanh scho vay ngành Thương m i - D ch v c a ACB C n Thơ năm 2008 là 613.831tri u ng tăng 515.078 tri u ng (tương ng v i 521,58%) so v i năm 2007 là98.753 tri u ng. Doanh s cho vay i v i ngành Nông nghi p Nhìn vào b ng s li u, ta th y t i ACB C n Thơ cho vay ngành nông nghi pchi m t tr ng r t th p trong năm 2006, n năm 2007 và 2008 thì cho vayngành này là 0. C th , cho vay ngành nông nghi p năm 2006 là 3.683 tri u ngchi m t tr ng 0,80% trong t ng doanh s cho vay năm này. Nguyên nhân d n n doanh s cho vay ngành nông nghi p gi m th p không ph i do Ngân hàngkhông m r ng ư c ho t ng mà do thói quen tín d ng c a các h nông dân.Ch y u h vay t Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng v i cácqu tín d ng ho t ng theo chính sách ưu ãi c a Chính ph . Trong i u ki n ó, ho t ng c a Ngân hàng có th coi là không s c c nh tranh, hơn n a ho t ng cho vay c a Chi nhánh i v i ngành nông nghi p ch mang tính ch t htr là ch y u. Doanh s cho vay i v i các ngành khác Các ngành khác bao g m ho t ng ph c v khoa h c và công ngh , qu nlý Nhà nư c và an ninh Qu c phòng, Giáo d c và ào t o, Y t và ho t ng c utr xã h i, ho t ng văn hóa th thao, ho t ng ph c v cá nhân và c ng ng… Tuy nhiên, t i ACB C n Thơ ch y u cho vay i v i ho t ng ph c vcá nhân và c ng ng (bao g m c cho vay áp ng các nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng). Năm2007, doanh s cho vay là 319.194 tri u ng tăng 138.836 tri u ng (tương ng v i 76,79%) so v i năm 2006 là 180.358 tri u ng . n năm 2008, doanhs cho vay các ngành khác là 5.004.219 tri u ng tăng 4.685.025 tri u ngGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 38 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 49. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ(tương ng v i 1.467,77%) so v i năm 2007 là 319.194 tri u ng. Như v y,doanh s cho vay các ngành khác qua 3 năm u có s tăng trư ng, c bi t tăngtrư ng r t m nh vào năm 2008. Nguyên nhân ch y u là do chính sách c a ACB,v i ch trương gi v ng v th là Ngân hàng bán l hàng u Vi t Nam, ACBluôn ưa ra nhi u d ch v , s n ph m h p d n, ti n ích cho các khách hàng nhưcho vay siêu t c, ăng ký vay qua m ng Internet, lãi su t cho vay h p d n, kỳh n cho vay dài, cho vay t i 80% giá tr ngôi nhà hay xe ô tô,... ng th i Ngânhàng còn ch ng ti p th qua nhi u kênh khác nhau, th m chí ph i h p v icông oàn, v i doanh nghi p t ch c gi i thi u ngay t i nơi công nhân làm vi c,cùng v i i lý ô tô hay ch d án nhà i làm th t c thay cho khách hàng,...mang n cho khách hàng th t nhi u ti n ích. 4.2.3. Phân tích v tình hình thu n Song song v i công tác cho vay, công tác thu n cũng không kém ph n quantr ng. Kinh doanh Ngân hàng xét cho cùng cũng mang dáng d p c a m t doanhnghi p, ch khác là s n ph m c a doanh nghi p là hàng hóa, d ch v còn Ngânhàng ho t ng kinh doanh ti n t , coi ti n là phương ti n kinh doanh, là hànghoá và có chú ý n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. Do ó ho t ng thun là ho t ng mang tính ch t s ng còn, là cơ s m c tiêu phát tri n trong tươnglai c a Ngân hàng, m b o v n thu h i ư c nhanh chóng, tránh th t thoát ngv n ã b ra. M t Ngân hàng mu n ho t ng có hi u qu thì không ch nâng cao doanh scho vay mà còn ph i chú tr ng t i tình hình thu n c a mình. xem xét Chinhánh ho t ng có hi u qu hay không, ta i vào phân tích tình hình thu n t iChi nhánh qua 3 năm 2006 - 2008. Tri u ng 7000000 6.295.811 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1.071.513 371.326 Doanh s thu n 1000000 0 2006 2007 2008 Năm Hình 6: Doanh s thu n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 39 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 50. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 4.2.3.1. Phân tích doanh s thu n theo th i gian Tình hình thu n theo th i gian t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ư cth hi n qua b ng 6 trang 41. Nhìn vào b ng s li u ta th y, thu n ng n h n chi m t tr ng l n trongdoanh s thu n so v i thu n trung và dài h n. i u này là hi n nhiên do chovay ng n h n chi m t tr ng l n trong t ng doanh s cho vay t i ACB C n Thơ. Năm 2007, doanh s thu n ng n h n là 959.491 tri u ng tăng 660.882tri u ng (tương ng v i 221,32%) so v i năm 2006 là 298.609 tri u ng. nnăm 2008, doanh s thu n tăng lên vư t b c, c th là 5.313.978 tri u ng tăng4.354.487 tri u ng (tương ng v i 458,83%) so v i năm 2007 là 959.491 tri u ng. Nguyên nhân là do khách hàng ã s d ng v n úng m c ích và sinh l inên kh năng hoàn tr v n cao. M t khác, Ngân hàng luôn có nh ng d ch v ti ních như cho cán b tín d ng thư ng xuyên ôn c khách hàng tr n , phát huy ư c uy tín c a mình t o ni m tin cho khách hàng n vay và tr n vay khi nth i h n ch m d t h p ng. Ngoài ra, do Ngân hàng t ng bư c y m nh ho t ng cho vay ng n h n i v i m i thành ph n kinh t . T ó, doanh s thu ncũng tăng lên giúp ư c ph n nào cho chi n lư c kinh doanh c a Ngân hàng. V doanh s thu n trung và dài h n, năm 2007, doanh s thu n là 112.022tri u ng tăng 39.305 tri u ng (tương ng v i 54,05%) so v i năm 2006 là72.717 tri u ng. n cu i năm 2008, doanh s thu n trung và dài h n t i ACBC n Thơ là 981.833 tri u ng tăng v m t tuy t i là 869.811 tri u ng, vm t tương i là 776,46% so v i năm 2007 là 112.022 tri u ng. S dĩ doanh sthu n trung và dài h n tăng qua các năm là do doanh s cho vay trung và dài h ncũng tăng qua các năm. Nhìn vào doanh s thu n ta có th th y ư c kh năng ánh giá khách hàngc a cán b tín d ng. Ngoài ra, vi c thu n cũng ph n ánh m t m t quan tr ng vhi u qu ho t ng tín d ng c a Chi nhánh. Có ư c k t qu thu n như trên làm t s c g ng l n c a ACB C n Thơ nh m k p th i thu h i ngu n v n áp ngnhu c u v n cho các doanh nghi p và m b o cho ho t ng kinh doanh c a chinhánh t ư c k t qu cao.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 40 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 51. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 6: Tình hình thu n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2008/2007 2007/2006 Ch tiêu T tr ng T tr ng T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n S ti n S ti n (%) (%) (%) i i (%) i i (%) Thu n ng n h n 298.609 80,42 959.491 89,55 5.313.978 84,40 660.882 221,32 4.354.487 458,83http://www.kinhtehoc.net Thu n trung và dài h n 72.717 19,58 112.022 10,45 981.833 15,60 39.305 54,05 869.811 776,46 Doanh s thu n 371.326 100,00 1.071.513 100,00 6.295.811 100,00 700.187 188,56 5.224.298 487,46 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 41 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 52. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 4.2.3.2. Phân tích doanh s thu n theo thành ph n kinh t Tình hình doanh s thu n theo thành ph n kinh t t i ACB C n thơ t năm2006 – 2008 ư c th hi n qua b ng 7 trang 43. Năm 2007, doanh s thu n i v i doanh nghi p Nhà nư c là 609.925 tri u ng chi m t tr ng cao nh t 56,92% so v i các thành ph n kinh t còn l i. Xétv m t giá tr , doanh s cho vay thành ph n này trong năm 2007 tăng 602.600tri u ng (tương ng v i t l 8.226,62%) so v i năm 2006 là 7.325 tri u ng.Nguyên nhân là do năm 2007, doanh s cho vay i v i thành ph n này tăngm nh ( t 30.518 tri u ng năm 2006 lên 872.544 tri u ng). n năm 2008,doanh s thu n là 832.666 tri u ng tăng 222.741 tri u ng (tương ng v i36,52%). t ư c k t qu này là i u r t t t, b i năm 2008, doanh s cho vaych có 530.065 tri u ng. i u này th hi n s quan tâm úng m c c a Ngânhàng trong công tác thu n i v i thành ph n kinh t này và ho t ng có hi uqu c a các doanh nghi p Nhà nư c trong công tác s d ng v n. Doanh s thu n doanh nghi p ngoài qu c doanh cũng tăng qua 3 năm. Cth , năm 2007, doanh s thu n là 169.009 tri u ng tăng 31.524 tri u ng(tương ng v i 22,93%) so v i năm 2006 là 137.485 tri u ng. Năm 2008,doanh s thu n là 425.810 tri u ng tăng 256.501 tri u ng (tương ng v i151,95%) so v i năm 2007 là 169.009 tri u ng. Nguyên nhân là do ACB C nThơ v n u tư vào các doanh nghi p ngoài qu c doanh nhưng r t th n tr ng.Nh ng doanh nghi p và cá th nào có năng l c, trình , có phương án s n xu tkinh doanh có tính kh thi th c s thì Chi nhánh m i u tư. T b ng s li u ta th y, doanh s thu n cá th chi m t tr ng l n qua 3năm là do doanh s cho vay c a NH cho lo i hình này là khá l n. C th , năm2007 là 292.579 tri u ng tăng 66.063 tri u ng (tương ng v i 29,16%) sov i năm 2006 là 226.516 tri u ng. n năm 2008 là 5.037.335 tri u ng tăng4.744.756 tri u ng (tương ng v i 1.621,70%) so v i năm 2007 là 292.579tri u ng. Doanh s thu n c a thành ph n này tăng nhanh qua các năm ch ngt ho t ng thu h i n hình th c vay này r t hi u qu khi doanh s cho vaytăng lên thì doanh s thu n cũng tăng theo, t tăng c a doanh s thu n luônbám sát theo t c tăng c a doanh s cho vay, trong tương lai ngân hàng c n cg n duy trì t c này và n u có th ph i tăng t c thu n hơn n a.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 42 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 53. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 7: Doanh s thu n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu T T T tr ng Tuy t Tương Tươnghttp://www.kinhtehoc.net S ti n S ti n tr ng S ti n tr ng Tuy t i (%) i i (%) i (%) (%) (%) Doanh nghi p Nhà nư c 7.325 1,97 609.925 56,92 832.666 13,23 602.600 8.226,62 222.741 36,52 Doanh nghi p ngoài QD 137.485 37,03 169.009 15,77 425.810 6,76 31.524 22,93 256.501 151,95 Cá th 226.516 61,00 292.579 27,31 5.037.335 80,01 66.063 29,16 4.744.756 1.621,70 DOANH S THU N 371.326 100,00 1.071.513 100,00 6.295.811 100,00 700.187 188,56 5.224.298 487,46 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 43 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 54. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ 4.2.3.3. Phân tích doanh s thu n theo ngành kinh t Tình hình thu n theo ngành kinh t t i ACB C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ư c th hi n qua b ng 8 trang sau Trong nh ng năm qua, ACB C n Thơ luôn quan tâm n doanh s thu ntrong v n cho vay, nó th hi n kh năng ánh giá úng khách hàng hay khôngc a cán b tín d ng, ng th i ph n ánh hi u qu ho t ng tín d ng c a NH. Qua b ng s li u ta th y, t tr ng thu n c a các thành ph n kinh t luôn bi n i qua các năm. Trong ó, các ngành Thương m i - D ch v , Công nghi p - Xâyd ng và các ngành khác chi m t tr ng l n, còn l i ngành nông nghi p và ngànhthu s n chi m t tr ng r t th p trong doanh s thu n tai ACB C n Thơ. C thnhư sau: Doanh s thu n ngành Công nghi p - Xây d ng Năm 2007, doanh s thu n ngành Công nghi p - Xây d ng là 730.606 tri u ng tăng 643.930 tri u ng (tương ng v i 742,92%) so v i năm 2006 là86.676 tri u ng. Nguyên nhân là do năm 2007, doanh s thu n c a ngành nàytăng trư ng m nh t 115.750 tri u ng năm 2006 tăng lên 975.674 tri u ng. n năm 2008, doanh s thu n là 879.422 tri u ng tăng 148.816 tri u ng(tương ng v i 20,37%) so v i năm 2007 là 730.606 tri u ng. Trong năm này,doanh s thu n tăng trư ng không m nh b ng năm 2007 so v i năm 2006 là dodoanh s cho vay c a ngành Công nghi p - Xây d ng gi m, các doanh nghi pho t ng trong lĩnh v c này g p khó khăn nên ch ho t ng c m ch ng. Doanh s thu n ngành Thu s n Doanh s thu n ngành th y s n t i ACB C n Thơ năm 2007 là 12.830 tri u ng tăng 12.346 tri u ng (tương ng v i 2.550,83%) so v i năm 2006 là 484tri u ng. Nguyên nhân là do năm 2007, doanh s cho vay ngành này tăngm nh t 653 tri u ng năm 2006 tăng lên 17.310 tri u ng (tăng 2.553,02%). n năm 2008, doanh s thu n t ư c 11.521 tri u ng gi m 1.305 tri u ng (tương ng v i 10,17%) so v i năm 2007 là 12.830 tri u ng. Nguyênnhân là do doanh s cho vay ngành Th y s n trong năm 2008 gi m m nh và dom c ích cho vay ngành th y s n c a Chi nhánh ch y u là cho vay trung và dàih n kh c ph c h u qu c a thiên tai nên ph n l n s n cho vay chưa nh nthu h i.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 44 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 55. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 8: Doanh s thu n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T T T Tuy t Tương Tươnghttp://www.kinhtehoc.net S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng Tuy t i i i (%) i (%) (%) (%) (%) Công nghi p - Xây d ng 86.676 23,34 730.606 68,18 879.422 13,97 643.930 742,92 148.816 20,37 Thu s n 484 0,13 12.830 1,20 11.525 0,18 12.346 2.550,83 -1.305 -10,17 Thương m i - D ch v 147.415 39,70 92.401 8,62 612.715 9,73 -55.014 -37,32 520.314 563,10 Nông nghi p 3.612 0,97 49 0,005 17 0,0003 -3.563 -98,64 -32 -65,31 Các ngành khác 133.139 35,86 235.627 21,99 4.792.132 76,12 102.488 76,98 4.556.505 1.933,78 DOANH S THU N 371.326 100,00 1.071.513 100,00 6.295.811 100,00 700.187 188,56 5.224.298 487,56 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p ) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 45 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 56. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Doanh s thu n ngành Thương m i - D ch v Năm 2007, doanh s thu n ngành Thương m i - D ch v t i chi nhánh là92.401 tri u ng gi m 55.014 tri u ng (tương ng v i 37,32%) so v i năm2006 là 147.415 tri u ng. Nguyên nhân là do doanh s cho vay ngành nàygi m trong năm 2007 và do các kho n vay trung và dai h n chưa n th i h n trn . n năm 2008, doanh s thu n ngành này là 612.715 tri u ng tăng520.314 tri u ng (tương ng v i 563,10%) so v i năm 2007 là 92.401 tri u ng. Trong năm này do doanh s cho vay i vơi ngành Thương m i - D ch vtăng vì kh ng ho ng tài chính kinh t th gi i nên doanh s thu n tăng. Ngoàira, do các kho n vay trung và dài h n i v i thành ph n kinh t này t i ACBC n Thơ ã n h n tr . Doanh s thu n ngành Nông nghi p Doanh s thu n ngành Nông nghi p năm 2007 là 49 tri u ng gi m 3.563tri u ng (tương ng v i 98,64%) so v i năm 2006 là 3.612 tri u ng do năm2007, doanh s cho vay ngành này t i ACB C n Thơ là 0, doanh s thu n trongnăm này ch y u là do các kho n n vay trong nh ng năm v trư c ã nh ntr . Bư c sang năm 2008, doanh s thu n ngành này là 17 tri u ng gi m 32tri u ng (tương ng v i 65,31%). Cũng tương t như năm 2007, doanh s chovay i v i ngành Nông nghi p t i ACB C n Thơ C n Thơ trong năm 2008 là 0và doanh s thu n có ư c là do các kho n n nh n ã n th i i m tr . Doanh s thu n các ngành khác Năm 2007, doanh s thu n các ngành khác là 235.627 tri u ng tăng102.488 tri u ng (tương ng v i 76,98%) so v i năm 2006 là 133.139 tri u ng. n năm 2008, doanh s cho vay i v i các ngành này là 4.792.132 tri u ng tăng 4.556.505 tri u ng v m t giá tr , v m t t l tăng 1.9363,78% sov i năm 2007 là 235.627 tri u ng. Nguyên nhân ch y u là do doanh s chovay i v i ngành này qua các năm t i ACB C n Thơ u tăng, c bi t là tăngm nh vào năm 2008. Nhìn chung, có ư c k t qu thu n như trên là m t i u r t quan tr ng iv i ACB C n Thơ. Chi nhánh c n quan tâm hơn n a n kh năng tr n c akhách hàng và hi u qu c a phương án vay v n. V i phương án vay v n có hi uqu và khách hàng có kh năng tr ư c n cho Ngân hàng thì công tác tín d ngGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 46 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 57. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơc a Chi nhánh m i có i u ki n m r ng và m b o phát huy tác d ng iv ingành kinh t . Ngân hàng cũng ã xác nh ư c cơ c u u tư h p lý, th c hi nt t công tác th m nh và quy t nh cho vay, l a ch n ư c i tư ng kháchhàng áng tin c y, s d ng v n úng m c ích và có hi u qu . 4.2.4. Phân tích tình hình dư n cho vay Doanh s cho vay cùng dư n cho vay là căn c cơ b n ánh giá hi u quc a m t kho n vay và t ó có th ánh giá tri n v ng c a d án ó trong tươnglai. Chính vì th , vi c theo dõi tình hình dư n cho vay là m t công vi c quantr ng không th thi u ư c trong công tác tín d ng t i Ngân hàng. M c dù Chính ph ã ban hành nhi u bi n pháp tháo g nh ng khó khăn vtài chính cho các doanh nghi p và ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng Ngânhàng, nhưng kinh t TP. C n thơ trong nh ng năm qua v n g p không ít khókhăn. Trư c tình hình ó, ACB C n Thơ b ng s n l c c a mình ã kh c ph cnh ng khó khăn, t ng bư c m r ng cơ c u, u tư tín d ng, nâng cao ch tlư ng cho vay, th t c nhanh chóng, m b o an toàn, hi u qu tín d ng. Tri u ng 800000 736.542 700000 600000 516.001 500000 400000 300000 176.583 200000 Dư n cho vay 100000 0 2006 2007 2008 Năm Hình 7: Dư n cho vay t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 4.2.4.1. Phân tích dư n cho vay theo th i gian Tình hình dư n cho vay theo th i gian t i ACB C n Thơ qua 3 năm t2006 - 2008 ư c th hi n qua b ng 9 trang sau. Qua b ng s li u, ta th y dư n ng n h n luôn chi m t tr ng l n t năm2006 – 2008 trong dư n cho vay t i Ngân hàng. i u này là do, t tr ng doanhs cho vay ng n h n t i chi nhánh qua 3 năm u l n hơn doanh s cho vay trungvà dài h n.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 47 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 58. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 9: Tình hình dư n cho vay theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007http://www.kinhtehoc.net Ch tiêu T tr ng T tr ng T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n S ti n S ti n (%) (%) (%) i i (%) i i (%) Dư n ng n h n 94.115 53,30 319.442 61,91 463.470 62,93 225.327 239,42 144.028 45,09 Dư n trung - dài h n 82.468 46,70 196.559 38,09 273.072 37,07 114.091 138,35 76.512 38,93 Dư n cho vay 176.583 100,00 516.001 100,00 736.542 100,00 339.418 192,21 220.541 42,74 (Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 48 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 59. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Năm 2007, s dư n ng n h n mà ACB C n Thơ chưa thu h i là 319.442tri u ng tăng v m t tuy t i là 225.327 tri u ng, v m t tương i là239,72% so v i năm 2006 là 94.115 tri u ng. n năm 2008, dư n cho vayng n h n là 463.470 tri u ng tăng v m t giá tr là 144.028 tri u ng, v m tt l là 45,09% so v i năm 2007 là 319.442. Nguyên nhân là do, ch trương vàchính sách cho vay c a ACB C n Thơ là y m nh cho vay ng n h n nên doanhs cho vay trong ng n h n tăng lên làm cho dư n cho vay trong ng n h n cũngtăng theo. V dư n trung và dài h n, năm 2007, s dư n trung - dài h n t i chi nhánhlà 196.559 tri u ng tăng 114.091 tri u ng ương ng v i 138,35% so v i năm2006 là 82.486 tri u ng. Bư c sang năm 2008, dư n cho vay là 273.072 tri u ng tăng 76.512 tri u ng (tương ng v i 38,93%) so v i năm 2007 là 196.559tri u ng. Trong 3 năm qua, m c dù v i ch trương y m nh cho vay trongng n h n s d ng vòng quay v n có hi u qu hơn cho nhi u i tư ng nhưngACB C n Thơ v n không quên th trư ng cho vay trung và dài h n. C th làdoanh s cho vay trung và dài h n qua các năm v n tăng trư ng m nh làm chodư n cho vay trung và dài h n tăng qua các năm. Như v y, có th nói dư n cho vay t i ACB C n Thơ tăng lên qua các nămlà do Chi nhánh thư ng xuyên phân tích, th m nh cho vay, tranh th k p th icác d án u tư k c ng n h n, trung và dài h n, làm tăng doanh s cho vaykhông ch i v i các khách hàng cũ mà còn i v i các khách hàng m i, t ólàm tăng dư n cho vay c a Ngân hàng. Thêm vào ó, v i t c tăng trư ngnhư hi n nay cho th y nhu c u v v n i v i các doanh nghi p ang tăng nhanh òi h i vi c cung c p ngu n v n cho các thành ph n kinh t ph i nhi u hơn n anh m khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n, góp ph n thúc y tăngtrư ng kinh t . 4.2.4.2. Phân tích dư n cho vay theo thành ph n kinh t Tình hình dư n cho vay theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơ qua 3năm t 2006 - 2008 ư c th hi n qua b ng 10 trang sau. Qua b ng s li u, ta th y t tr ng dư n cho vay c a các thành ph n kinh tt i Ngân hàng có s bi n i qua các năm.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 49 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 60. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 10: Tình hình dư n theo thành ph n kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007http://www.kinhtehoc.net Ch tiêu T T T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n S ti n tr ng S ti n tr ng (%) i i (%) i i (%) (%) (%) Doanh nghi p Nhà nư c 39.982 22,64 302.601 58,64 0 0,00 262.619 656,84 -302.601 -100,00 Doanh nghi p ngoài QD 58.900 33,36 62.935 12,20 386.985 52,54 4.035 6,85 324.050 514,90 Cá th 77.701 44,00 150.465 29,16 349.556 47,46 72.764 93,65 199.091 132,32 Dư n cho vay 176.583 100,00 516.001 100,00 736.541 100,00 339.418 192,21 220.541 42,74 (Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 50 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 61. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ C th , năm 2006, dư n cho vay i v i cá th chi m t tr ng l n nh t, nnăm 2007, dư n cho vay doanh nghi p Nhà nư c chi m t tr ng l n nh t và dưn cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh chi m t tr ng l n nh t năm 2008.Nguyên nhân là do, năm 2006, doanh s cho vay i v i cá th là l n nh t, nnăm 2007, doanh s cho vay doanh nghi p Nhà nư c chi m t tr ng l n nh t.Bư c sang năm 2008, doanh s cho vay cá th chi m t tr ng l n nh t nhưng dưn cho vay doanh nghi p ngoài qu c doanh chi m t tr ng l n nh t là do cácdoanh nghi p ngoài qu c doanh g p khó khăn nhi u trong tình hình kinh t ybi n ng trong nư c và cu c kh ng ho ng kinh t tài chính th gi i gián ti p nh hư ng n nư c ta. Tình hình c th như sau: Dư n cho vay i v i doanh nghi p Nhà nư c năm 2007 là 302.6014 tri u ng tăng v m t tuy t i là 262.619 tri u ng, v m t tương i tăng 656,84%so v i năm 2006 là 39.982 tri u ng. Nguyên nhân là do trong năm này doanhs cho vay doanh nghi p Nhà nư c t i chi nhánh tăng m nh. Nhưng n năm2008, dư n cho vay i vơi ngành này là 0. t dư c k t qu này là do NHluôn c g ng m r ng a bàn ho t ng, th m tra xem xét các d án s n xu tkinh doanh t p trung ngu n v n cho vay, y m nh công tác thu n … ngth i, các ơn v s n xu t và ho t ng có hi u qu d n n vi c hoàn v n choNgân hàng úng th i h n. Năm 2007, dư n cho vay i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh là 62.935tri u ng tăng 4.035 tri u ng (tương ng v i 6,85%) so v i năm 2006 là58.900 tri u ng. n năm 2008, dư n cho vay i v i thành ph n kinh t nàylà 386.985 tri u ng tăng 324.050 tri u ng (tương ng v i 514,90%) so v inăm 2007 là 62.935 tri u ng. Nguyên nhân như ã nói trên, trong nh ng nămqua tình hình kinh t tài chính trong nư c có nhi u bi n ng, cùng v i t ctăng trư ng kinh t thì t c l m phát cũng tăng theo làm cho giá c luôn bi n ng gây khó khăn cho các doanh nghi p trong công tác tr n . Dư n cho vay i v i cá th t i ACB C n Thơ năm 2007 là 150.465 tri u ng tăng v m t giá tr là 72.764 tri u ng, tăng v m t t l là 93,65% so v inăm 2006 là 77.701 tri u ng. n năm 2008, dư n cho vay là 349.556 tri u ng tăng 199.091 tri u ng (tương ng v i 132,32%) so vơi năm 2007 là150.465 tri u ng. Nguyên nhân là do doanh s cho vay thành ph n này tăngGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 51 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 62. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơtrư ng m nh qua các năm nên dư n cho vay cũng tăng theo, góp ph n kích c ucho n n kinh t , thúc y n n kinh t nhi u thành ph n phát tri n. 4.2.4.3. Phân tích dư n cho vay theo ngành kinh t Tình hình dư n cho vay theo ngành kinh t t i ACB C n Thơ t năm 2006– 2008 ư c th hi n qua b ng 11 trang sau. Qua b ng s li u, ta th y Chi nhánh ã có m t s linh ho t trong ho t ngtín d ng c a mình. Trong t ng lo i hình tín d ng u th hi n r t rõ s chuy nd ch cơ c u u tư và dư n cho vay qua 3 năm liên t c tăng lên là d u hi u khquan v s tăng trư ng c a Ngân hàng. Tuy nhiên dư n cu i kỳ thư ng bao hàmtrong ó m t lư ng n quá h n mà b n ch t c a n quá h n thư ng mang l i choNgân hàng s r i ro. Nhìn vào b ng s li u ta th y dư n cho vay i v i ngành Công nghi p -Xây d ng chi m t tr ng cao nh t trong t ng dư n cho vay t i ACB C n Thơ,k n là các ngành khác. Dư n cho vay i v i ngành Th y s n, Nông nghi pvà ngành Thương m i - D ch v chi m t tr ng không áng k trong t ng dư ncho vay. Nguyên nhân là do doanh s cho vay c a ngành Công nghi p - Xâyd ng và các ngành khác chi m t tr ng cao trong t ng doanh s cho vay t i Chinhánh qua 3 năm, các ngành Th y s n, Nông nghi p, Thương m i - D ch v chchi m t tr ng th p trong doanh s cho vay theo ngành kinh t . Dư n cho vay ngành Công nghi p - Xây d ng Năm 2007, dư n cho vay ngành Công nghi p - Xây d ng t i ACB C n Thơlà 344.461 tri u ng tăng 245.068 tri u ng (tương ng v i246,56%) so vơinăm 2006 là 99.393 tri u ng. Nguyên nhân là do các kho n vay trung và dàih n c a ngành Công nghi p - Xây d ng chưa n h n tr và do doanh s cho vay i v i ngành này trong năm 2007 tăng cao. Các doanh nghi p ho t ng tronglĩnh v c này c n ngu n v n l n xây d ng cơ s h t ng, i m i s n ph m.Bư c sang năm 2008, dư n cho vay i v i ngành này là 355.475 tri u ngtăng 11.041 tri u ng (tương ng v i 3,20%) so v i năm 2007 là 344.461 tri u ng. Trong năm 2008, do nh hư ng t nhi u khía c nh khác nhau c a n n kinht , các doanh nghi p ngành Công nghi p - Xây d ng g p nhi u khó khăn trongho t ng nên dư n tăng hơn năm 2007. M c dù, doanh s cho vay i v ingành này gi m trong năm v a qua.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 52 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 63. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 11: Tình hình dư n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T T T Tuy t Tương Tươnghttp://www.kinhtehoc.net S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng Tuy t i i i (%) i (%) (%) (%) (%) Công nghi p - Xây d ng 99.393 56,29 344.461 66,76 355.475 48,26 245.068 246,56 11.014 3,20 Thu s n 2.000 1,13 6.480 1,26 2.820 0,38 4.480 224 -3.660 -56,48 Thương m i - D ch v 16.068 9,10 22.420 4,34 23.536 3,20 6.352 39,53 1.116 4,98 Nông nghi p 101 0,06 52 0,01 35 0,01 -49 -48,51 -17 -32,69 Các ngành khác 59.021 33,42 142.588 27,63 354.675 48,15 83.567 141,59 212.087 148,74 Dư n cho vay 176.583 100,00 516.001 100,00 736.541 100,00 339.418 192,21 220.540 42,74 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p ) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 53 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 64. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ Dư n cho vay ngành Th y s n Dư n cho vay i v i ngành Th y s n năm 2007 là 6.480 tri u ng tăngv m t giá tr là 4.480 tri u ng, v m t t l tăng 224% so v i năm 2006 là2.000 tri u ng là do doanh s cho vay ngành này trong năm 2007 tăng m nh vàdo các kho n n trung - dài h n chưa n h n tr . n năm 2008, dư n cho vayngành Th y s n t i ACB C n Thơ là 2.820 tri u ng gi m v m t tuy t i là3.660 tri u ng, gi m v m t t l là 56,48% so v i năm 2007 là 6.480 tri u ng. Nguyên nhân là do trong năm 2008, doanh s cho vay ngành này gi m b ivì Ngân hàng mu n h n ch r i ro trong ngành th y s n. Dư n cho vay ngành Thương m i - D ch v Qua b ng s li u, ta th y dư n cho vay ngành Thương m i - D ch v t iACB C n Thơ liên t c tăng qua các năm. C th , năm 2007, dư n cho vay iv i ngành này là 22.420 tri u ng tăng v m t tuy t i là 6.352 tri u ng,tăng v m t tương i là 39,53% so v i năm 2006 là 16.068 tri u ng. Nguyênnhân là do, năm 2007, Vi t nam chính th c là thành viên c a t ch c Thươngm i th gi i, các doanh nghi p c n ngu n v n trung và dài h n xây d ng cơs h t ng, phát tri n và m r ng quy mô s n xu t tăng kh năng c nh tranhv i các doanh nghi p nư c ngoài gia nh p th trư ng Vi t Nam. Bư c sang năm2008, dư n cho vay i v i ngành Thương m i – D ch v là 23.536 tri u ngtăng v m t giá tr là 1.116 tri u ng, v m t t l tăng 4,98% so v i năm 2007là 22.420 tri u ng. Trong năm này, do nh hư ng t nhi u khía c nh khác nhaunhư cu c kh ng ho ng kinh t tài chính toàn c u, tình hình trong nư c có nhi ubi n ng. Vì th , Ngân hàng y m nh chính sách cho vay i v i ngành nàynên dư n cho vay ngành Thương m i - D ch v ã tăng lên trong năm qua. Dư n cho vay ngành Nông nghi p Nhìn vào b ng s li u, ta th y dư n cho vay ngành Nông nghi p ch chi mt tr ng r t th p trong t ng dư n cho vay theo ngành kinh t t i ACB C n Thơqua 3 năm là do Chi nhánh không chú tr ng cho vay trong lĩnh v c này. Năm2007, dư n cho vay ngành Nông nghi p là 52 tri u ng gi m 49 tri u ng(tương ng v i 48,51%) so v i năm 2006 là 101 tri u ng. n năm 2008, dưn cho vay i v i ngành này là 35 tri u ng gi m 17 tri u ng (tương ng v i36,69%) so v i năm 2007 là 52 tri u ng. Nguyên nhân là do, doanh s cho vayGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 54 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 65. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơngành Nông nghi p t i ACB C n Thơ trong năm 2007 và 2008 là 0. Các kho ndư n còn l i t i Ngân hàng ch y u là các kho n cho vay trung – dài h n chưa n h n tr và các kho n n quá h n c a ngành kinh t này. Dư n cho vay các ngành khác D a vào b ng s li u có th nói dư n cho vay i v i các ngành khác liênt c tăng qua các năm là do doanh s cho vay các ngành khác t i Chi nhánh tăngtrư ng m nh t năm 2006 – 2008. C th , năm 2007, dư n cho vay i v i cácngành khác t i Ngân hàng là 142.588 tri u ng tăng v m t tuy t i là 83.567tri u ng, v m t tương i tăng 141,59% so v i năm 2006 là 59.021 tri u ng. n năm 2008, dư n cho vay là 354.675 tri u ng tăng v m t giá tr là212.087 tri u ng, tăng v m t t l là 148,74% so v i năm 2007 là 142.588tri u ng. Ngân hàng y m nh chính sách cho vay i v i các ngành khácnh m góp ph n kích c u cho n n kinh t và làm tăng an sinh xã h i. 4.2.5. Phân tích tình hình n quá h n Nói n ho t ng tín d ng bao gi ngư i ta cũng c p n tình hình nquá h n. ây là d ng n c n ph i h n ch n m c th p nh t. Kho n n này phátsinh cao hay th p là ph thu c vào ho t ng kinh doanh c a NH t lúc kháchhàng xin vay n khi thu h i n . Phân tích tình hình n quá h n s cho th y th ct v s ti n mà NH cho vay nhưng không th thu h i ư c khi n h n. Tri u ng 16000 13.887 14000 12000 10000 8000 6000 N quá h n 4000 2000 152 112 0 2006 2007 2008 Năm Hình 8: Tình hình n quá h n t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 Trên nguyên t c n quá h n ch a ng r i ro tín d ng trong ho t ng chovay c a Ngân hàng. N quá h n càng cao thì r i ro tín d ng càng cao. M t khácn quá h n còn nh hư ng n l i nhu n c a Ngân hàng vì kh năng thu h i nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 55 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 66. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơg c ã khó, kh năng thu lãi còn khó hơn. Trong u tư tín d ng, ch t lư ng tínd ng luôn ư c quan tâm hàng u, m c tiêu t ra c a Chi nhánh ã ư c xác nh là trong quá trình m r ng u tư trư c tiên ph i gi i quy t n quá h n t n ng, h n ch t i a n quá h n m i phát sinh. 4.2.5.1. Phân tích tình hình n quá h n theo th i gian Tình hình n quá h n theo th i gian t i ACB C n Thơ t năm 2006 – 2008 ư c th hi n qua b ng 12 trang 57. Qua b ng s li u, ta th y n quá h n i v i cho vay ng n h n chi m ttr ng l n trong năm 2006 so v i cho vay trung và dài h n. Nhưng n năm 2007và 2008, t tr ng n quá h n c a cho vay trung và dài h n trong t ng n quá h nt i ACB C n Thơ l i l n hơn t tr ng n quá h n i v i cho vay ng n h n.Nguyên nhân ch y u là do các kho n n vay trung - dài h n t i Ngân hàng c acác doanh nghi p ch y u là xây d ng cơ s h t ng, c i ti n máy móc, thi tb s n ph m, m r ng quy mô s n xu t. Khi n h n tr n , m t s doanh nghi pg p khó khăn do các d án u tư ó chưa mang l i hi u qu . c bi t, trongnăm 2008, th trư ng th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng nh hư ng nnhi u i tư ng khác nhau trong n n kinh t làm cho n quá h n tăng m nh trongnăm này. Tình hình c th như sau: N quá h n i v i cho vay ng n h n t i Chi nhánh năm 2007 là 52 tri u ng gi m v m t giá tr là 49 tri u ng, v m t t l gi m 48,51% so v i năm2006 là 101 tri u ng. t ư c k t qu này là do Ngân hàng y m nh côngtác thu n i v i các kho n n n h n, kiên quy t òi n i v i các kho n nquá h n và k t h p v i chính quy n a phương x lý tài s n th ch p. n năm2008, ho t ng tín d ng ng n h n c a ACB C n Thơ g p nhi u r i ro v i s nquá h n là 4.965 tri u ng tăng v m t tuy t i là 4.913 tri u ng, v m ttương i tăng 9.448,08% so v i năm 2007 là 52 tri u ng. Nguyên nhân là do,giá c nhi u lo i nguyên, nhiên, v t li u u vào tăng, làm tăng chi phí s n xu t, i giá thành, d n n tiêu th s n ph m g p nhi u khó khăn, xu t kh u trì tr nh hư ng n ti n thu n c a ngân hàng, y n quá h n cho vay c a Chinhánh tăng. Tình hình n quá h n i v i cho vay trung và dài h n t i ACB C n Thơqua 3 năm u tăng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 56 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 67. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 12: Tình hình n quá h n theo th i gian t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007http://www.kinhtehoc.net Ch tiêu T tr ng T tr ng T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n S ti n S ti n (%) (%) (%) i i (%) i i (%) Cho vay ng n h n 101 90,18 52 34,21 4.965 35,75 -49 -48,51 4.913 9.448,08 Cho vay trung - dài h n 11 9,82 100 65,79 8.922 64,25 89 809,09 8.822 8.822,00 N quá h n 112 100,00 152 100,00 13.887 100,00 40 35,71 13.735 9.036,18 (Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 57 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 68. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB Chi nhánh C n Thơ C th năm 2007, n quá h n i v i cho vay trung và dài h n t i chi nhánhlà 100 tri u ng tăng 89 tri u ng (tương ng v i 809,09%) so v i năm 2006là 11 tri u ng. Bư c sang năm 2008, n quá h n là 8.922 tri u ng tăng vm t tuy t i là 8.822 tri u ng, tăng v m t t l là 8.822% so v i năm 2007 là100 tri u ng. Nguyên nhân là do các i tư ng vay v n trung và dài h nphát tri n s n xu t g p khó khăn khăn, các d án u tư trung và dài h n không em l i hi u qu do tác ng c a thiên tai, d ch b nh và tình hình bi n ng c an n kinh t th trư ng trên th gi i và trong nư c. 4.2.5.2. Phân tích tình hình n quá h n theo thành ph n kinh t Tình hình n quá h n theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơ qua 3 năm ư c th hi n qua b ng 14 trang 59. Nhìn vào b ng s li u, ta th y n quá h n t i Chi nhánh ch y u là thànhph n kinh t cá th qua các năm 2006 và 2007. n năm 2008, do tình hình kinht tài chính có nhi u bi n ng nên n quá h n có c thành ph n doanh nghi pngoài qu c doanh và cá th . c bi t, t i Ngân hàng không có n quá h n iv icác doanh nghi p thu c thành ph n kinh t qu c doanh là do Ngân hàng ch chovay các ơn v làm ăn có hi u qu , có ch n l c qua nhi u năm. N quá h n i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh t i ACB C n Thơ năm2006 và 2007 không có. Nhưng sang năm 2008, n quá h n i v i thành ph nkinh t này là 7.141 tri u ng chi m t tr ng 51,42% trong t ng n quá h n t iChi nhánh. Nguyên nhân là do trên th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng l nv giá c các lo i nguyên nhiên li u u vào như nguyên li u ngành nh a, xăngd u,… ã tác ng nh hư ng tr c ti p n vi c tri n khai d án, hi u qu s nxu t kinh doanh c a khách hàng và ã gián ti p làm nh hư ng n ch t lư ngtín d ng c a ngân hàng vì phương án s n xu t kinh doanh c a khách hàng b th tb i. Ngoài ra, do tâm lý s m t khách hàng d n n không ít trư ng h p nhânviên tín d ng ánh giá sơ sài v hi u qu u tư d án, phương án s n xu t kinhdoanh, không thư ng xuyên giám sát v n vay c bi t là nh ng khách hàng cótr s giao d ch ngoài a bàn ho t ng,… Và i u này ã nh hư ng n ch tlư ng tín d ng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 58 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 69. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 13: Tình hình n quá h n theo thành ph n kinh t t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng So sánh So sánh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu T T T tr ng Tuy t Tương Tuy t Tươnghttp://www.kinhtehoc.net S ti n S ti n tr ng S ti n tr ng (%) i i (%) i i (%) (%) (%) Doanh nghi p Nhà nư c - - - - - Doanh nghi p ngoài QD - - 7.141 51,42 - 7.141 - Cá th 112 100 152 100 6.746 48,58 40 35,71 6.594 4.338,16 N quá h n 112 100 152 100 13.887 100,00 40 35,71 13.735 9.036,18 (Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 59 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 70. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ i v i thành ph n kinh t th nhân, n quá h n năm 2007 là 152 tri u ngtăng v m t tuy t i là 40 tri u ng, tăng v m t tương i là 35,71% so v inăm 2006 là 112 tri u ng. n năm 2008, n quá h n i v i cá th là 6.746tri u ng tăng v m t giá tr là 6.954 tri u ng, v m t t l tăng 4.338,16% sov i năm 2007 là 152 tri u ng. Nguyên nhân n quá h n c a cá th tăng m nhqua các năm, c bi t tăng r t m nh vào năm 2008 là do thành ph n này ho t ng a d ng, ngo i tr m t s làm ăn hi u qu , ph n còn l i do năng l c y ukém, thi u trình chuyên môn, kh năng c nh tranh trên th trư ng y u, k t qukinh doanh có lãi th p ho c l d n n không có kh năng tr n úng h n, vàm t ph n do lãi su t n quá h n th p nên ngư i i vay chú tr ng tr n bên ngoài( i vay n ng lãi). 4.2.5.3. Phân tích tình hình n quá h n theo ngành kinh t Tình hình n quá h n theo ngành kinh t t i ACB C n Thơ t năm 2006 -2008 ư c th hiên qua b ng 15 trang sau Nhìn vào b ng s li u, ta th y n quá h n theo ngành kinh t qua các nămcó s chuyên bi n rõ r t. Năm 2006, ngành Công nghi p - Xây d ng và Thươngm i - D ch v không có n quá h n. Sang năm 2007, ngoài 2 ngành trên thì cóthêm ngành Th y s n không có n quá h n. Nhưng n năm 2008, t t c các itư ng theo ngành kinh t có vay v n t i ACB C n Thơ u có n quá h n. Tình hình n quá h n c a ngành Thương m i - D ch v Qua b ng s li u, ta có th th y các doanh nghi p trong ngành Thương m i- D ch v ho t ng có hi u qu trong năm 2006 và 2007 nên ã hoàn tr n theo úng h p ng tín d ng i v i Ngân hàng. n năm 2008, n quá h n c angành thương m i - D ch v t i ACB C n Thơ là 439 tri u ng chi m t tr ng3,16% trong t ng s n quá h n t i Chi nhánh. Nguyên nhân là do các doanhnghi p trong ngành này kinh doanh b thua l , m t s trư ng h p khác do trình qu n lý còn y u kém, g p ph i s t n ng trên th trư ng tiêu th . Ngoài ra,trong năm này do chính sách th t ch c chi tiêu c a ngư i dân, c bi t là chi tiêuvào các d ch v . i u này gây khó khăn cho các doanh nghi p ho t ng tronglĩnh v c này làm nh hư ng n công tác thu h i n c a Ngân hàng và khi n chon quá h n tăng lên.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 60 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 71. Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng Á Châu chi nhánh C n Thơ B ng 14: Tình hình n quá h n theo ngành kinh t t i Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2007/2006 So sánh 2008/2007 Ch tiêu T T T Tuy t Tương Tuy t Tương S ti n tr ng S ti n tr ng S ti n tr ng i i (%) i i (%) (%) (%) (%)http://www.kinhtehoc.net Công nghi p - Xây d ng - - 6.702 48,26 - 6.702 - Thu s n 55 49,11 - 53 0,38 -55 -100,00 53 - Thương m i - D ch v - - 439 3,16 - 439 - Nông nghi p 23 20,53 52 34,21 35 0,25 29 126,09 -17 -32,69 Các ngành khác 34 30,36 100 65,79 6.658 47,94 66 194,12 6.558 6.558,00 Dư n cho vay 112 100,00 152 100,00 13.887 100,00 40 35,71 13.735 9.036,18 ( Ngu n: Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghi p ) www.kinhtehoc.net GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 61 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh
 • 72. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ Tình hình n quá h n c a ngành Công nghi p - Xây d ng Năm 2006 và 2007, ngành Công nghi p - Xây d ng không có n quá h n.Nguyên nhân là do, h u h t các doanh nghi p kinh doanh ngành này u làdoanh nghi p l n thu c Trung ương và các doanh nghi p có quy mô l n. Trongnăm này do nhu c u xây d ng có chi u hư ng tăng cao, các ngành công nghi pho t ng có hi u qu nên hoàn tr v n cho Ngân hàng úng th i h n. n năm2008, n quá h n i v i ngành Công nghi p - Xây d ng là 6.702 tri u ngchi m t tr ng 48,26% trong t ng s n quá h n t i ACB C n Thơ. N quá h n i v i ngành Công nghi p - Xây d ng tăng t bi n như th là do trong năm2008 n n kinh t g p khó khăn, nhu c u xây d ng và tiêu dùng c a các cơ quan,t ch c và cá nhân gi m. Thêm vào ó, có nhi u doanh nghi p m i nh p ngànhvà nhi u doanh nghi p m r ng quy mô ho t ng do hi u qu kinh doanh trongnăm 2007 em l i. Tuy nhiên, theo kh o sát c a Ngân hàng a ph n các kháchhàng ho t ng khá hi u qu khi còn quy mô v a và nh , nhưng sau khi u tưphát tri n l n m nh v i nhi u d án kinh doanh l n thì kh năng qu n lý khôngtheo k p v i t c tăng trư ng và ã làm cho ho t ng s n xu t kinh doanh b ình tr , phát sinh nh ng kho n chi phí, thi t h i, nh hư ng n kh năng hoàntr n vay khi n h n cho ngân hàng. Tình hình n quá h n c a ngành Th y s n N quá h n c a ngành Th y s n năm 2006 là 55 tri u ng chi m t tr ng49,11% trong t ng s n quá h n t i Ngân hàng. Nguyên nhân là do trong năm2006 c nư c g p nhi u khó khăn trong xu t kh u, ó là v ki n bán phá giá c aM và vi c ki m duy t kháng sinh 100% lô hàng khi xu t vào Nh t. n năm2007, các doanh nghi p thu c ngành Th y s n không có n quá h n t i ACB C nThơ. Trong năm này, C n Thơ th c hi n nhi u bi n pháp h tr doanh nghi pkh o sát th trư ng, qu ng bá thương hi u, thông tin th trư ng; liên doanh liênk t v i nhi u ơn v t i nhi u thành ph l n trong nư c tăng lư ng hàng xu tkh u; t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p mua thêm hàng ch c ngàn t nth y s n nguyên li u, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t vào các khâu ch bi n,b o qu n s n ph m. Do ó, các i tư ng ho t ng trong lĩnh v c này ho t ngcó hi u qu , hoàn tr n úng ti n cho Chi nhánh.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 62 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 73. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ Bư c sang năm 2008, n quá h n i v i ngành Th y s n là 53 tri u ngchi m t tr ng 0,38% trong t ng n quá h n t i Ngân hàng. Trong năm qua, dosuy gi m kinh t cùng v i vi c phá v quy ho ch trong nuôi tr ng th y s n các a phương, làm cho s n ph m ng. c bi t, cu c kh ng ho ng tài chínhtoàn c u ã nh hư ng t i s n nh th trư ng xu t kh u làm cho kh năngthanh toán n c a các doanh nghi p gi m, n quá h n trong ngành Th y s n l ixu t hi n t i ACB C n Thơ. Tình hình n quá h n c a ngành Nông nghi p Năm 2007, n quá h n i v i ngành Nông nghi p là 52 tri u ng tăng vm t giá tr là 29 tri u ng, v m t t l tăng 126,09% so v i năm 2006 là 23tri u ng. n năm 2008, n quá h n c a ngành này t i Chi nhánh là 35 gi mv m t tuy t i là 17 tri u ng, v m t tương i gi m 32,69% so v i năm2007 là 52 tri u ng. Các kho n n quá h n t i Ngân hàng năm 2007 và 2008chính là s dư n cho vay b i năm 2007 và 2008, ACB C n Thơ không cho vay i v i lo i hình kinh t này. Nguyên nhân là do, Các h gia ình, các doanhnghi p vay v n t i Ngân hàng Á Châu kinh doanh nông s n, chăn nuôi giac m, gia súc, b nh hư ng b i thiên tai, b o l t, d ch b nh ã g p r t nhi u khókhăn trong vi c tr n vay. Ngoài ra, trong quá trình c p tín d ng, r i ro phátsinh ph n l n là do thi u thông tin khi th m nh và khi ra quy t nh cho vay; t ód n n nh ng quy t nh cho vay sai l m. Tuy nhiên, Ngân hàng ã ym nh công tác thu n i v i các i tư ng này nên n quá h n t i Chi nhánhgi m trong năm 2008. Ngân hàng c n y m nh công tác thu n hơn n akhông nh hư ng chung n hi u qu ho t ng tín d ng. Tình hình n quá h n c a các ngành khác N quá h n c a các ngành khác t i ACB C n Thơ tăng liên t c v m t giátr và chi m t tr ng l n trong t ng s n quá h n t i Chi nhánh qua các năm. Cth , năm 2007, n quá h n i v i các ngành khác là 100 tri u ng tăng 66 tri u ng (tương ng v i 194,12%) so v i năm 2006 là 34 tri u ng. n ngày31/12/2008, n quá h n i v i các i tư ng này là 6.658 tri u ng tăng vm t giá tr là 6.558 tri u ng , v m t t l tăng 6.5588% so v i năm 2007 là100 tri u ng. N quá h n c a các ngành khác tăng liên t c như v y là do Ngânhàng y m nh ho t ng tín d ng i v i các i tư ng này vì th r i ro tínGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 63 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 74. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơd ng là khó tránh kh i. Ngoài ra, do tình hình kinh t thi trư ng g p khó khăntrong năm 2008 nên m i có s ch m chi tr các kho n n n h n như v y làmcho n quá h n c a ACB C n Thơ tăng m nh trong năm này. M c dù v y, doc nh tranh gi a các t ch c tín d ng chưa th c s lành m nh nên Ngân hàng ãch y theo quy mô, i v i m t s kho n vay ã b qua các tiêu chu n, i u ki ntrong cho vay, thi u quan tâm n ch t lư ng kho n vay, thi u ki m tra giám sátv n vay, và thi u thông tin trung th c v khách hàng nên ngân hàng luôn xemn ng ph n tài s n th ch p như là ch d a cu i cùng phòng ch ng r i ro tínd ng. Ngoài các nhân t ch quan xu t phát t phía Ngân hàng, còn có nhân tkhách quan xu t phát t phía khách hàng d n n r i ro tín d ng như vi c sd ng v n sai m c ích, vi c chi m d ng v n c a Ngân hàng… Như ã phân tích, n quá h n x y ra do nhi u nguyên nhân khác nhau, làhi n tư ng khó tránh kh i và có tác ng x u n k t qu ho t ng kinh doanhc a Ngân hàng nói chung và c a ACB C n Thơ nói riêng. Nó làm cho ngu n v nc a Ngân hàng b ng, vòng quay tín d ng b ch m l i. Vì th , mu n pháttri n s n ph m tín d ng an toàn và có hi u qu Chi nhánh c n tăng cư ng hơnn a các bi n pháp tích c c nh m h n ch r i ro tín d ng, tăng cư ng công tácqu n lý và thu h i n , tăng cư ng các khâu th m nh khách hàng mb okh năng tr n và góp ph n làm gi m n quá h n. 4.2.6. ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng thông qua m t s ch tiêu vàk t qu ho t ng kinh doanh t i ACB C n Thơ 4.2.6.1. ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng thông qua m t s ch tiêu i v i các doanh nghi p nói chung vi c làm th nào t i a hóa l inhu n trên t ng s v n u tư c a mình cũng như nh m nâng cao hi u qu kinhdoanh mà y u t quy t nh là hi u qu s d ng v n luôn là v n quan tr ng ư c t ra hàng u. ánh giá t t hi u qu ho t ng cho vay và thu n c a Chi nhánh thì bênc nh vi c phân tích các y u t như trên ta c n ph i phân tích thêm m t s ch tiêu ánh giá ho t ng tín d ng. Các ch tiêu ánh giá hi u qu c a ho t ng tín d ng t i Ngân hàng Á Châuchi nhánh C n Thơ t năm 2006 – 2008 ư c th hi n qua b ng 15 trang 65.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 64 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 75. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ B ng 15: Các ch tiêu ánh giá hi u qu c a ho t ng tín d ng t i Ngânhàng Á Châu chi nhánh C n Thơ t năm 2006 – 2008 Ch tiêu ơn v tính Năm 2006 Năm 2007 Năm 20081. Doanh s cho vay tri u ng 460.310 1.410.931 6.516.3512. Doanh s thu n tri u ng 371.326 1.071.513 6.295.8113. Dư n tri u ng 176.583 516.001 736.5414. N quá h n tri u ng 112 152 13.8875. V n huy ng tri u ng 261.229 429.120 554.0966. H s thu n = (2)/(1) % 80,67 75,94 96,627. Dư n /V n huy ng % 67,60 120,25 132,938. N quá h n/Dư n % 0,06 0,03 1,89 (Ngu n: t ng h p t các b ng s li u trư c) H s thu n Ch tiêu này ph n ánh hi u qu thu h i n c a Ngân hàng cũng như khnăng tr n vay c a khách hàng, nó cho bi t s ti n Ngân hàng s thu h i ư ctrong m t th i gian nh t nh t m t ng doanh s cho vay. Qua b ng ch tiêu cho th y h s thu n bi n ng qua các năm. Năm 2006,h s thu nơ t 80,67 hay nói cách khác c 100 ng doanh s cho vay thì Ngânhàng thu h i n ư c 80,67 ng. Nhưng h s này l i gi m vào năm 2007 chcòn 75,94%. n năm 2008, h s thu n t i Ngân hàng l i tăng lên 96,62%. âyth c s là m t k t qu kh quan c n ti p t c phát huy hơn n a trong công tác thun c a Chi nhánh. Ngoài ra, duy trì và phát tri n hơn n a ho t ng tín d ng òi h i b n thân Ngân hàng c n có s n l c, c n k t h p ch t ch gi a gia tăngdoanh s cho vay v i tăng cư ng vi c thu n nh m giúp cho ng v n c a Ngânhàng ư c luân chuy n liên t c và m b o an toàn. Ch tiêu dư n trên v n huy ng Ch tiêu này ph n ánh kh năng s d ng v n huy ng c a ngân hàng nhưth nào, con s này l n quá hay nh quá u không t t. Qua 3 năm t l này tăngliên t c, t 67,60% năm 2006 tăng lên 120,25% năm 2007 và 132,936% nămGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 65 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 76. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ2008. T l dư n trên v n huy ng tăng như v y là do t c tăng c a dư ncao hơn t c tăng c a v n huy ng. i u này cho th y ng v n huy ngc a Ngân hàng ã ư c s d ng có hi u qu , Ngân hàng ngày càng m r ng huy ng cũng như cho vay trong ba năm. Tuy nhiên, do ngu n v n huy ng t iACB C n Thơ không áp ng nhu c u tín d ng trên a bàn nên ph i gi iquy t b ng ngu n v n i u hòa t H i s . i v i b t kỳ ngu n v n nào, dù làv n t huy ng hay v n i u chuy n, Ngân hàng u ph i ch u m t kho n chiphí. Do v y, Ngân hàng ph i i u hành gi a v n t huy ng và v n vay sao cho m b o nhu c u vay v n c a khách hàng và t n chi phí là ít nh t thì hi u qu sd ng v n s tăng. Ch tiêu n quá h n trên t ng dư n M t i u mà b t kỳ m t ngân hàng nào u cũng g p ph i là vi c t n t i cáckho n n quá h n, nhưng v n c n quan tâm là t l n quá h n c a ngân hàng ó cao hay th p. Ch tiêu này ph n ánh ch t lư ng tín d ng c a m t Ngân hàngvà hi u qu s d ng v n c a Ngân hàng. Qua b ng ch tiêu trên ta th y t l nàyn quá h n trên t ng dư n t i ACB C n Thơ bi n ng khá ph c t p qua cácnăm. Theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, t l n quá h n ư c phép nhhơn ho c b ng 5% và m c 2% thì ho t ng c a Ngân hàng ư c coi là bìnhthư ng. Năm 2006, t l n quá h n trên t ng dư n c a Chi nhánh là 0,06%, nnăm 2007 gi m còn 0,03% do Ngân hàng ã tăng cư ng công tác thu n , x lýn và ý th c tr n c a khách hàng tăng lên ã giúp cho t l n quá h n trênt ng dư n gi m. Nhưng n năm 2008, t l này là 1,89% tăng t bi n so v icác năm trư c. Năm 2008, trư c tình hình kinh t ph c t p, h u h t khách hànglàm ăn không thu n l i, s c mua gi m doanh nghi p kinh doanh thua l không cókh năng tr n cho Ngân hàng úng h n. Nhìn chung, t l n quá h n trên t ngdư n t i ACB C n Thơ v n n m trong m c ho t ng bình thư ng theo quy nh. i u này ch ng t ch t lư ng ho t ng tín d ng c a Ngân hàng r t t t. Vàk t qu th c t ã công nh n s n l c t nhi u phía: t s qu n lý hi u qu c aBan lãnh o Ngân hàng và s c g ng hoàn thành nhi m v c a cán b tín d ngc ng thêm thi n chí tr n c a khách hàng, i u này nên ư c duy trì và phát huyhơn n a trong tương lai.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 66 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 77. www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ 4.2.6.2. ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng thông qua k t qu ho t ng kinh doanh B ng 16: K t qu ho t ng tín d ng và ch tiêu ánh giá hi u qu tín d ng t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 ơn v tính: tri u ng Chênh l ch Chênh l ch Năm Năm Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 S ti n % S ti n %1. Doanh thu 26.128 49.552 168.590 23.424 89,65 119.038 240,232. Chi phí 19.361 40.127 155.207 20.766 107,26 115.080 286,793. L i nhu n 6.767 9.425 13.383 2.658 39,28 3.958 41,994. Thu TNDN (28%) 1.895 2.639 3.747 744 39,28 1.108 41,995. L i nhu n ròng 4.872 6.786 9.636 1.914 39,28 2.850 41,99TS l i nhu n (%) = (3)/(1) 25,90 19,02 7,94 ( Ngu n: Phòng K toán Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh C n Thơ) Tình hình ho t ng kinh doanh c a ACB C n Thơ qua 3 năm Tri u ng 9.636 10 8 6.786 6 4.872 4 L i nhu n ròng 2 0 Năm 2006 2007 2008 Hình 9: L i nhu n ròng t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 Qua b ng trên ta th y tình hình ho t ng kinh doanh c a ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh C n Thơ qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ngày càng có hi u qu . i u này ư c th hi n qua l i nhu n ròng tăng nhanh qua các năm. Năm 2007, l i nhu n ròng ACB C n Thơ t 6.786 tri u ng tăng 1.914 tri u ng (tương GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 67 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh http://www.kinhtehoc.net
 • 78. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ ng v i 39,28%) so v i năm 2006 là 4.872 tri u. n năm 2008, l i nhu n ròngc a chi nhánh là 9.636 tri u ng tăng 2.850 tri u ng (tương ng v i 41,99%)so v i năm 2007 là 6.786 tri u ng. T c tăng trư ng c a l i nhu n ròng quacác năm ư c th hi n qua hình 10 trang 67. t ư c k t qu trên là do các nguyên nhân khách quan và ch quan sau ây: + Nguyên nhân khách quan: do xu th phát tri n khá m nh và b n v ngc a toàn b h th ng ngân hàng TMCP trong c nư c, chúng ta ch ng ki n s o chi u khá ngo n m c v phía các ngân hàng TMCP t năm 2006 n nay,ch ng minh s c s ng và s phát tri n c a lo i hình ngân hàng này. S phát tri nngo n m c này th hi n nh ng khía c nh sau: V n ch s h u tăng lên nhanhchóng, l i nhu n bình quân ngày càng cao, quy mô tăng trư ng c v ngu n v n,doanh thu, t ng dư n cho vay và u tư, chi n lư c ngu n nhân l c có s tphá, s a d ng v d ch v ngân hàng và áp d ng công ngh thông tin… Bênc nh ó s phát tri n m nh m c a n n kinh t Vi t Nam trong th i gian g n ây, c bi t là khi Vi t Nam gia nh p vào t ch c Thương m i th gi i (WTO) cũnglà m t ng l c cho s phát tri n c a các ngân hàng TMCP. Ngoài ra, trongnh ng năm g n ây ngân hàng nhà nư c ã ban hành nhi u chính sách, văn b nm i nh m h tr tích c c cho ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng TMCP. + Nguyên nhân ch quan: ACB C n Thơ ã t p trung phát tri n các s nph m th trư ng, không ng ng c i thi n hoàn thi n các s n ph m hi n t i cho phùh p yêu c u c a th c t và m b o l i th c nh tranh v i các ngân hàng ho t ng trên a bàn thành ph C n Thơ. Nghiên c u phát tri n các s n ph m d chv m i trên n n t ng công ngh hi n i, phù h p v i xu th thương m i i n tvà n n kinh t tri th c, chu n b i u ki n và kh năng h i nh p ư c v i thtrư ng d ch v tài chính ngân hàng khu v c và qu c t . N u xét v l i nhu n ròng thì rõ ràng ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ang r t có hi u qu . Tuy nhiên khi xem xét m i quan h gi a s gia tăng doanhthu và chi phí ta th y r ng t c tăng trư ng c a chi phí nhanh hơn t c tăngc a doanh thu. C th , năm 2007 doanh thu tăng 89,65% so v i năm 2006 thì chiphí l i tăng 107,26%. n năm 2008, doanh thu tăng 240,23% thì chi phí l i tăng286,79% so v i năm 2007. S bi n ng không u gi a doanh thu và chi phíGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 68 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 79. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơnày có th ư c gi i thích là vào nh ng năm 2007, 2008 ngân hàng TMCP ÁChâu chi nhánh C n Thơ c n tung ra th trư ng nhi u s n ph m m i, nên tăngchi phí u tư cho cơ s h t ng, h th ng thi t b máy tính, m r ng m ng lư igiao d ch, nâng c p sàn giao d ch vàng, ào t o nhân viên nâng cao trình nghnghi p, chuyên môn. Trư c m t i u này làm cho chí phí tăng nhanh, tuy nhiêntrong nh ng năm ti p theo ch c ch n t c tăng c a chi phí s gi m l i vì khi óngân hàng ã có y các i u ki n cơ s h t ng c n thi t, ch t p trung pháttri n s n ph m và gia tăng doanh thu. Tri u ng 180000 168.590 160000 155.207 140000 120000 100000 80000 60000 49.552 Doanh thu 26.128 40.127 40000 Chi phí 19.361 20000 0 2006 2007 2008 Năm Hình 10: Tình hình doanh thu & chi phí t i ACB C n Thơ t năm 2006 - 2008 T su t l i nhu n Qua b ng phân tích trên ta nh n th y năm 2006, l i nhu n t ư c t ho t ng c a Ngân hàng là 6.767 tri u ng v i t su t l i nhu n là 25,90% có nghĩalà c thu ư c 100 doanh thu thì Ngân hàng có l i nhu n 25,9 . Sang năm 2007và 2008, m c dù l i nhu n liên t c tăng trư ng nhưng t su t l i nhu n l i gi m.C th , t su t l i nhu n năm 2007 là 19,02% và t su t l i nhu n năm 2008 là7,94% . Trong 2 năm này do t c tăng c a chi phí cao hơn t c tăng c adoanh thu làm cho t su t l i nhu n không cao b ng năm 2006.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 69 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 80. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 5 M TS BI N PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HUY NG V N VÀ CHO VAY5.1. CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HUY NG V N Như ta ã bi t, công tác huy ng v n luôn óng vai trò quan tr ng trong ho t ng c a các Ngân hàng TMCP nói chung và c a ACB C n Thơ nói riêng. âylà cơ s Ngân hàng có ư c m t ngu n v n n nh và t o th ch ng trongquá trình ho t ng. Ngoài ra, có ư c m t ngu n v n l n, m nh còn là cơs quy t nh cho s tăng trư ng tín d ng c a Ngân hàng. M t ngân hàng thươngm i ho t ng hi u qu là m t ngân hàng huy ng ư c ngu n v n c n thi t choho t ng c a mình. Trư c khi c p n các bi n pháp nâng cao hi u qu huy ng v n cho Chi nhánh, ta c n nhìn l i nh ng i m m nh và i m y u c a ACBC n Thơ trong công tác huy ng v n t năm 2006 - 2008. Trong tình hình c nh tranh v lãi su t và th trư ng có nhi u kênh thu hút v n(c phi u, trái phi u,..) như hi n nay thì vi c huy ng v n g p không ít khókhăn, nhưng qua phân tích cho th y kh năng huy ng v n c a Ngân hàng Áchâu v n gi t c tăng d n qua các năm. Tình hình c th như sau: - Ngu n v n huy ng qua 3 năm 2006 - 2008 có s tăng trư ng m nh quacác năm. i u này ã ch ng t s tin tư ng c a khách hàng vào ACB ngày càngcao. Nguyên nhân là do ngân hàng ã duy trì nhi u hình th c huy ng a d ng,áp d ng chính sách lãi su t linh ho t cho t ng a bàn và tăng cư ng công tácqu ng bá hình nh. Tuy nhiên, ngu n v n huy ng t i Chi nhánh v n chưa áp ng ư c nhu c u tín d ng trên a bàn. - Các hình th c huy ng ch y u là ti n g i ti t ki m c a dân cư và ti n g ic a t ch c kinh t , trong ó ti n g i ti t ki m c a dân cư chi m t tr ng cao. Vàtrong ti n g i ti t ki m c a dân cư thì ti n g i có kỳ h n là ch y u. Qua phântích có th th y, ti n g i ti t ki m có kỳ h n chi m t tr ng l n trong t ng ti ng i c a dân cư và tăng trư ng m nh qua các năm, còn ti n g i không kỳ h n thìtăng gi m không u. Khác v i ti n g i ti t ki m c a dân cư, ti n g i không kỳh n c a t ch c kinh t l i chi m t tr ng nhi u hơn ti n g i có kỳ h n. Tuynhiên, ti n g i c a t ch c kinh t luôn bi n ng t năm 2006 - 2008.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 70 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 81. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ Sau ây tài xin nêu ra m t s gi i pháp mà Ngân hàng c n làm ho t ng huy ng v n th c s mang l i hi u qu thi t th c hơn: - Ngân hàng c n gi v ng m i quan h v i các khách hàng cũ, ng th i khaithác khách hàng ti m n. Trên cơ s m b o uy tín v i khách hàng, th c hi nchi tr chính xác, k p th i, m b o l i nhu n và m b o an toàn v n cho kháchhàng, t o m i quan h thân thi t, g n gũi v i khách hàng và khuy n khích h giatăng doanh s ti n g i. - C n m r ng công tác tuyên truy n và ti p th v huy ng v n ngư idân bi t ư c v lãi su t, cũng như hình th c huy ng v n a d ng c a Ngânhàng nh m thu hút ngày càng nhi u khách hàng. N i dung c a các hình th ctuyên truy n ph i ư c trình bày sao cho khách hàng hi u và nh n th c l i íchc a vi c g i ti n là có l i cho c hai bên, mà ch y u là có l i cho khách hàng. - Ngân hàng c n quan tâm chú tr ng hơn n a vi c huy ng v n nông thônnhư nh kỳ c cán b n các khu v c vùng sâu, vùng xa khác nhau, n nh ng a bàn mà Ngân hàng chưa có Chi nhánh hay phòng giao d ch qu ng bá vNgân hàng và v n ng dân cư tham gia các lo i hình d ch v c a Ngân hàng. ây là th trư ng ti m năng v v n r t l n vì hi n nay nông thôn có nhi u h gia ình làm ăn r t có hi u qu nhưng a ph n tích lũy theo cách truy n th ng là muavàng a phương. - a d ng hóa các hình th c huy ng v n: Nhu c u v v n c a khách hàngngày m t tăng, do ó Chi nhánh c n có nhi u hình th c huy ng phát tri nngu n v n, c n chú tr ng vai trò c a ti n g i ti t ki m, nh t là nh ng kho n ti ng i có kỳ h n trên 1 năm gia tăng v n trung - dài h n. - Khuy n khích các khách hàng m tài kho n ti n g i và th c hi n thanh toánqua Ngân hàng, thanh toán các gi y t có giá như Séc, trái phi u, l nh phi u…trên cơ s ó thu hút m t lư ng ti n g i cao hơn.5.2. CÁC GI I PHÁP H N CH R I RO VÀ NÂNG CAO HI U QUTRONG HO T NG TÍN D NG Nhìn chung ho t ng tín d ng c a Ngân hàng Á Châu Chi nhánh C n Thơtrong th i gian qua tăng trư ng nhanh và khá cao. N u phân tích theo th i h ncho vay, thì t tr ng dư n tín d ng ng n h n luôn cao hơn t tr ng dư n tínd ng trung và dài h n. B i vì, v khía c nh th i h n thì nh ng món vay có th iGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 71 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 82. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơh n càng dài thì càng n ch a nhi u r i ro. Cho nên, Ngân hàng luôn có xuhư ng d ch chuy n tăng t tr ng n vay ng n h n mau thu h i, quay vòng v nnhanh c bi t là trong i u ki n kinh t phát tri n nhanh, có nhi u bi n ng vàc nh tranh như hi n nay. Cơ c u cho vay n u phân lo i theo thành ph n kinh t thì n cu i năm 2008cho th y: chi m t l cao nh t là khách hàng th nhân k n là các doanh nghi pngoài qu c doanh ph n còn l i cho vay các doanh nghi p Nhà nư c. Danh m ccho vay theo nhóm khách hàng c a Ngân hàng Á Châu ti p t c thay i tích c ctheo hư ng gi m d n t tr ng cho vay các doanh nghi p Nhà nư c, tăng d n ttr ng cho vay i v i thành ph n kinh t phi Nhà nư c nh m h tr m nh nhuc u v v n cho s phát tri n. Khách hàng c a ngân hàng m r ng và phát tri n n m i thành ph n kinh t . V i chính sách h p lý, Ngân hàng Á Châu ã và ang xây d ng cho mình m t i ngũ khách hàng a d ng, ông o, v ng m nhvà g n bó v i ngân hàng. Tình hình dư n nhìn chung qua các năm u tăng cao, s tăng trư ng này làcó cơ s và g n li n v i các y u t thúc y như: nhu c u v n t khách hàng, tn n kinh t nói chung và kinh t C n Thơ nói riêng. Và ch t lư ng tín d ng thìquan tr ng hơn vi c m r ng tín d ng. Ph n phân tích ch tiêu dư n tín d ngtrên cho th y s tăng trư ng khá cao c a ch tiêu này trong th i gian qua. Tuynhiên, ho t ng tín d ng có hi u qu hay không l i ph thu c r t l n vào ch tlư ng tín d ng. Dù ã t ư c nh ng k t qu áng khích l trong ho t ng tín d ng, nhưngtrên th c t , v n n quá h n cũng là m t v n mà Ngân hàng Á Châu c nph i quan tâm vì ây là nhân t nh hư ng tr c ti p n hi u qu ho t ng kinhdoanh c a ngân hàng. Trong tương lai s p t i, có th x lý n quá h n t t hơnthì vi c tìm hi u nh ng nguyên nhân và ra nh ng gi i pháp qu n lý r i ro tínd ng hi u qu hơn là i u r t c n thi t. Như ã phân tích ph n tình hình cho vay t i ACB C n Thơ, r i ro tín d ngcó th x y ra t nh ng nguyên nhân ch quan và khách quan, t chính b n thânngân hàng, t khách hàng và t c môi trư ng kinh t bên ngoài. Nh n di n ư cnh ng nguyên nhân trên là i u ki n cơ b n phòng ng a và h n ch r i ro tínd ng. Trong giai o n v a qua, Ngân hàng ã th c hi n khá nhi u gi i pháp hi uGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 72 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 83. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơqu gi m thi u r i ro. Tuy nhiên, qu n lý r i ro là m t quá trình liên t c trongm t ngân hàng thương m i nên hi u qu ho t ng b n v ng thì nh t thi tkhông ng ng ra các gi i pháp nâng cao hơn n a hi u qu qu n lý r i ro, c bi t trong tình hình hi n nay. M t s gi i pháp như sau: - Xây d ng và th c hi n chính sách cho vay thích h p, c th là xây d ng cácchính sách v lãi su t, chính sách khách hàng, quy mô và cơ c u tín d ng phùh pv i c i m ngu n v n, kh năng qu n lý và nhân l c. - Hoàn thi n và tuân th nghiêm ng t quy trình cho vay. M c dù, quy trìnhcho vay ang ư c áp d ng t i Ngân hàng Á Châu ư c xây d ng khá khoa h cvà ch t ch . Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n thì m t s khâu v n còn khál ng l o. - Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c b i y u t con ngư i là y u t quantr ng nh t quy t nh n s thành b i c a b t c ho t ng nào trên m i lĩnhv c. i v i ho t ng tín d ng thì y u t con ngư i l i càng óng m t vai tròquan tr ng, nó quy t nh n ch t lư ng tín d ng, ch t lư ng d ch v và hình nh c a ngân hàng. T ó, quy t nh n hi u qu tín d ng c a ngân hàng. - Nâng cao vai trò c a công tác ki m soát n i b ngân hàng do công tác ki msoát n i b trong ho t ng tín d ng là m t công c vô cùng quan tr ng, thôngqua ho t ng ki m soát có th phát hi n, ngăn ng a và ch n ch nh nh ng sai sóttrong quá trình th c hi n nghi p v tín d ng. Bên c nh ó, ho t ng ki m soátcũng phát hi n, ngăn ch n nh ng r i ro o c do cán b tín d ng gây ra. - C n ph i có có các gi i pháp i phó v i các y u t t bên ngoài như sthay i v cơ ch , chính sách c a Nhà nư c, s c ép t vi c th c hi n các camk t theo thông l , các di n bi n ph c t p c a xu th th trư ng, tác ng tiêu c cc a các thông tin truy n th ng b t cân x ng... - Thành l p b ph n nghiên c u, phân tích và d báo kinh t vĩ mô. B ph nnày s ti n hành phân tích, ánh giá quy mô, cơ c u và hi u qu tín d ng c a cácngành kinh t , thành ph n kinh t , a bàn nông thôn và thành th t i các t nh ng b ng song C u Long. Trên cơ s ó, Ngân hàng có th th c hi n các g ipháp m r ng tín d ng an toàn - hi u qu - b n v ng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 73 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 84. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ CHƯƠNG 6 K T LU N VÀ KI N NGH6.1. K T LU N Trong th i gian qua, ho t ng huy ng v n và cho vay t i Ngân hàng ÁChâu Chi nhánh C n Thơ ã t ư c nh ng k t qu áng k . C th , huy ngv n và dư n cho vay tăng trư ng m c cao, qu n lý r i ro t t và kinh doanhhi u qu , trong ó ưu tiên cho m c tiêu tăng trư ng. M c dù ch u áp l c c nhtranh khá l n trên th trư ng nhưng Ngân hàng v n t ư ct c tăng trư ngkhá cao c v huy ng v n và c p tín d ng. Ngân hàng ã t n d ng h th nggiao d ch ngân hàng tr c tuy n và danh m c s n ph m huy ng và cho vayphong phú, a d ng c a mình t p trung th c thi chi n lư c thâm nh p thtrư ng. Ngân hàng ã t ng bư c nâng năng l c ph c v khách hàng và thu hút kháchhàng m i, nâng cao ch t lư ng d ch v và cho ra i nhi u s n ph m g n v i nhuc u c a ngư i dân. T ó nâng cao hi u qu kinh doanh và kh năng c nh tranhc a ngân hàng. ACB C n Thơ ã có k ho ch và n l c chuy n i cơ c u cho vay. C th ,cho vay i v i khách hàng th nhân và các doanh nghi p ngoài qu c doanhchi m t tr ng cao; t tr ng cho vay ng n h n, trung h n và dài h n ư c i uch nh h p lý. Ngân hàng ã chú tr ng n công tác phòng ng a và qu n lý r i ro tín d ng.Qu n lý tín d ng ư c c bi t ki n toàn, c th là xây d ng chính sách tín d ngtrong ó th c hi n nghiêm túc quy nh, ch , quy trình nghi p v tín d ng c angân hàng, xác nh rõ các gi i h n cho vay nh hư ng cho vi c tăng trư ngtín d ng trong t m ki m soát. Và nhi m v này s ti p t c ư c y m nh nhưngkhông ch d ng ch phát hi n và yêu c u kh c ph c mà còn ph i phân tíchnguyên nhân, xu t bi n pháp gi i quy t thích h p và tri t . V i nh ng k t qu trên, có th k t lu n r ng nh ng bi n pháp mà Ngân hàngÁ Châu ã áp d ng trong th i gian qua nh m h n ch và ngăn ng a r i ro tínd ng ã có nh ng tác d ng nh t nh, ch t lư ng tín d ng ph n nào cũng ư cc i thi n và quan tr ng nh t là ã ư c nhìn nh n và ánh giá úng hư ng, úngb n ch t. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, v n còn nhi u t n t iGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 74 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 85. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơc n ư c kh c ph c nâng cao hơn n a hi u qu ho t ng kinh doanh ngânhàng nói chung và hi u qu ho t ng huy ng v n và c p tín d ng nói riêng.C th là ngu n v n huy ng t i ch v n chưa tương x ng v i nhu c u tín d ngtrên a bàn, t l n quá h n trên t ng dư n có xu hư ng tăng vào năm 2008, ng th i vi c x lý n x u, thu h i lãi và g c còn g p nhi u khó khăn, nguy cơgia h n n và phát sinh n quá h n v n l n, ngay c i v i m t s món n chưa n h n nhưng ch t lư ng không cao. Tóm l i, v i m i n l c nh m kinh doanh an toàn và có hi u qu , tăng cư ngcông tác huy ng v n, h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng cho th y công táctín d ng t i Ngân hàng Á Châu trong th i gian qua ã t ư c nh ng k t qu áng k : quy mô tăng trư ng ngu n v n huy ng và dư n tín d ng m c cao,t tr ng n quá h n chi m t l th p so v i t ng dư n , tuy nhiên có xu hư ngtăng vào năm 2008. Và do ho t ng này v n luôn n ch a nhi u r i ro vì v yc n có bi n pháp ki m soát và ngăn ng a.6.2. KI N NGH 6.2.1. M t s ki n ngh v i Ngân hàng Nhà nư c Nâng cao ch t lư ng qu n lý, i u hành, tư v n cho các ngân hàng thươngm i thông qua vi c thư ng xuyên t ng h p, phân tích thông tin th trư ng, ưa racác nh n nh và d báo khách quan, mang tính khoa h c, c bi t là liên quan n ho t ng tín d ng các ngân hàng thương m i có cơ s tham kh o, nhhư ng trong vi c ho ch nh chính sách tín d ng c a mình sao cho v a mb ophát tri n h p lý, v a phòng ng a ư c r i ro. B o v quy n l i h p pháp c a các ngân hàng thương m i, ng th i quy nh ch t ch v trách nhi m c a các ngân hàng thương m i v vi c tuân th quych cho vay và b o m ti n vay, h n ch b t các th t c pháp lý ph c t p, gâykhó khăn cho các ngân hàng thương m i. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m soát dư i nhi u hình th c nhưng khônggây nh hư ng n các ho t ng c a các ngân hàng thương m i k p th i pháthi n và ngăn ch n nh ng vi ph m tiêu c c trong ho t ng tín d ng nh m ưaho t ng tín d ng c a ngân hàng vào úng qu o lu t pháp. Trong vi c ho ch nh chính sách, c n cân i m t cách thích h p gi a cácm c tiêu áp ng yêu c u phát tri n kinh t , n nh ti n t và s phát tri n b nGVHD: ThS. Trương Chí Hải - 75 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 86. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơv ng c a h th ng ngân hàng thương m i, tránh tình tr ng th t ch t ho c th l ngquá m c, thay i nh hư ng quá t ng t gây nh hư ng n ho t ng c angân hàng thương m i. 6.2.2. Ki n ngh i v i chính quy n Thành ph C n Thơ Hi n i hóa n n hành chính nh m t o i u ki n c i ti n quy trình làm vi cnhanh, g n hơn giúp ngư i dân nói chung và các khách hàng c a các Ngân hàngnói riêng gi i quy t ư c các th t c có liên quan theo yêu c u c a phía Ngânhàng. Nhanh chóng t o qu t s ch áp ng nhu c u cho các nhà u tư, y m nhti n gi i phóng m t b ng, xây d ng cơ s h t ng thu n l i, t o môi trư ngkinh doanh thong thoáng hơn thu hút các nhà u tư. i v i các cơ quan thi hành pháp lu t c n y m nh ti n xét x các v ánliên quan n tài s n m b o, tránh kéo dài th i gian gây thi t h i cho cácNgân hàng.GVHD: ThS. Trương Chí Hải - 76 - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net
 • 87. www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình huy ng v n và cho vay t i ACB chi nhánh C n Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO          1. Thái Văn i (2007). Giáo trình nghi p v ngân hàng thương m i,Trư ng i h c C n Thơ, C n Thơ. 2. Edward W.Reed, Edward K.Gill (2004). Ngân hàng thương m i, NXBTh ng kê – Hà N i. 3. Nguy n Minh Ki u (2006). Nghi p v ngân hàng, NXB Th ng kê – HàN i. 4. Lê Văn Tư (2005). Qu n tr ngân hàng thương m i, B Tài chính - HàN i. 5. Lê Văn Tư (2005). Nghi p v ngân hàng thương m i, B Tài chính - HàN i. 6. Báo cáo tín d ng năm 2006, 2007 và 2008 c a Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh C n Thơ. 7. Wedsite: http://www.acb.com.vn/codong/bcthuongnien06.htm http://www.acb.com.vn/codong/bcthuongnien07.htm http://www.acb.com.vn/codong/bcthuongnien08.htm http://www.acb.com.vn/codong/bancongbothongtin06.htm http://www.acb.com.vn/codong/bancongbothongtin07.htm http://www.acb.com.vn/codong/bancongbothongtin08.htmGVHD: ThS. Trương Chí Hải SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanhhttp://www.kinhtehoc.net