Luận văn: Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

1,564 views

Published on

email: luanvan84@gmail.com website: http://luanvan.forumvi.com
đề tài “Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái”

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luận văn: Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

 1. 1. ®¹i häc th¸i nguyªn tr-êng ®¹i häc kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ------------------------------------------------- TRẦN LÊ DUY Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậcthang tại Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái LuËn v¨n Th¹c sÜ kinh tÕ (Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp) Thái Nguyên, năm 2009
 2. 2. 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------------------------------------- TRẦN LÊ DUY Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậcthang tại Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 - 31 - 10 Luận văn Thạc sĩ kinh tế (Kinh tế nông nghiệp) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS. Trần Chí Thiện Thái Nguyên, năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 3. 3. 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện, dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Chí Thiện, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chƣa sử dụng để bảo vệ một công trình khoa học nào, các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2009 Tác giả TRẦN LÊ DUYSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 4. 4. 3 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoahọc này tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể.Nhân dịp đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: Tập thể các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế trƣờng Đại học KT & QTKD– ĐH Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt cho chúng tôi những kiếnthức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trƣờng. Các cán bộ UBND cũng nhƣ các cán bộ trong phòng NN và PTNT huyệnMù Căng Chải đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi vàcác đồng nghiệp thu thập số liệu để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất của mình tớithầy giáo TS. Trần Chí Thiện đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốtquá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Bên cạnh đó tôi xinbày tỏ lòng cám ơn tới Th.S Nguyễn Quang Hợp đã tận tình chỉ bảo và hƣớngdẫn chúng tôi hoàn thiện đề tài này. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã ủng hộđộng viên tôi để hoàn thành khóa học này đề tài. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2009 HỌC VIÊN Trần Lê Duy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 5. 5. 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTThứ tự Chữ viết tắt Nghĩa 1 MCC Mù Căng Chải 2 ATLT An toàn lƣơng thực 3 FAO Tổ chức nông lƣơng thế giới 4 MCC Mù căng chải 5 RBT Ruộng bậc thang 6 GO Giá trị sản xuất 7 IC Chi phí trung gian 8 VA Giá trị gia tăng 9 CSHT Cơ sở hạ tầng 10 KTXH Kinh tế xã hội 11 UBND Uỷ ban nhân dân 12 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 13 BQ Bình quân 14 TB Trung bình 15 DTBQ Diện tích bình quân 16 TNBQ Thu nhập bình quân 17 TT Trồng trọt 18 CN Chăn nuôi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 6. 6. 5 MỤC LỤC BẢNG BIỂUBẢNG TÊN BẢNG TRANG2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp qua 3 năm 562.2. Khí tƣợng thủy văn của huyện 592.3. Tình hình biến động dân số của huyện qua 3 năm 622.4. Tình hình sử dụng lao động năm 2006 -2008 632.5. Lƣơng thực quy thóc bình quân của huyện 712.6. Quan hệ giữa độ che phủ và xói mòn 732.7. Đặc điểm chung của các hộ nghiên cứu 762.8. Tình hình nhân khẩu, lao động của các hộ đƣợc điều tra 772.9. Tình hình đất đai của nhóm hộ nghiên cứu 782.10. Nguồn vốn của nhóm hộ nghiên cứu 792.11. Tình hình sản xuất lúa trên RBT trên nhóm hộ điều tra 812.12. Thu nhập bình quân của các nhóm hộ nghiên cứu 822.13. Các giống lúa nông hộ sử dụng trên ruộng bậc thang 842.14. Chi phí sản xuất của cây trồng lúa nƣớc trên ruộng bậc thang 842.15. Hiệu quả kinh tế trên RBT của nhóm hộ phân theo thu nhập 85 Hiệu quả kinh tế trên RBT của nhóm hộ phân theo diện tích2.16. canh tác 862.17. Kết quả phân tích hồi quy 892.18. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của nhóm hộ 923.1. Bố trí sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 97 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 7. 7. 6 MỤC LỤC SƠ ĐỒSƠ NÔI DUNG TRANGĐỒ1.1. Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối 251.2. Phản ánh sự mất bình đẳng trong phân phối sử dụng đất giữa 33 các hộ1.3. Mô hình VAC 462.1. Cơ cấu của các nhóm đất chính 562.2. Mật độ tăng dân số và tốc độ tăng dân số của huyện 622.3. Cơ cấu nguồn lao động của huyện qua 03 năm 642.4. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của huyện 642.5. Cơ cấu sử dụng vốn của nhóm hộ nghiên cứu 802.6. Cơ cấu thu nhập của nhóm hộ nghiên cứu 822.7. Tác động hiệu quả môi trƣờng 96 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 8. 8. 7 MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 91. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 92. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 10 2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 10 2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 103. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ......................................... 114. Ý ghĩa khoa học của luận văn ................................................................... 115. Bố cục của luận văn ................................................................................... 11CHƢƠNG I ..................................................................................................... 12TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 121.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ................................................................ 12 1.1.1. Cơ sở lý luận ...................................................................................... 12 1.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc ................................................ 12 1.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang ....................................................... 25 1.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả ................................................................ 26 1.1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................... 42 1.1.2.1. Kinh nghiệm canh tác trên ruộng bậc thang tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam ................................................................................. 42 1.1.2.2. Tình hình canh tác trên đất dốc ở Việt Nam ................................. 45 1.1.2.3. Một số mô hình về canh tác trên ruộng bậc thang tại hhuyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái)(MCC) ............................................................. 491.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................ 54 1.2.1. Câu hỏi đặt ra .................................................................................... 54 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể ....................................................... 54 1.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ................................................... 54 1.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu............................................................ 57 1.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu..................................................... 571.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................ 59 1.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất tính trên 1 đơn vị diện tích đất59 1.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn đầu tư ............................ 59 1.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng sức lao động ................. 59 1.3.4. Nhóm các nhân tố so sánh khác ........................................................ 59 1.3.4.1. Một số chỉ tiêu về hiệu quả xã hội ................................................ 59 1.3.4.2. Một số chỉ tiêu về hiệu quả môi trường ........................................ 59CHƢƠNG II ................................................................................................... 54THỰC TRẠNG CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆNMÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI ............................................................. 542.1 Đặc điểm huyện Mù Cang Chải ............................................................... 54 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................. 54 2.1.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................... 54 2.1.1.2. Điều kiện đất đai, địa hình ........................................................... 54 2.1.1.3. Khí hậu, thủy văn ......................................................................... 58 2.1.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng ............................................................ 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 9. 9. 8 2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội .................................................................... 61 2.1.2.1. Dân số ......................................................................................... 61 2.1.2.2. Đặc điểm về lao động .................................................................. 63 2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của Huyện...................................... 66 2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Mù Cang Chải qua 03 năm (2006- 2008) ................................................................................................. 67 2.1.4. Những thuận lợi – khó khăn của huyện Mù Cang Chải .................. 68 2.1.4.1.Thuận lợi ...................................................................................... 68 2.1.4.2.Khó khăn ...................................................................................... 692.2. Thực trạng các phƣơng thức canh tác trên ruộng bậc thang tại HuyệnMù Cang Chải ................................................................................................ 69 2.2.1 Khái quát về ruộng bậc thang ở Huyện Mù Cang Chải ..................... 69 2.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng ................................................... 69 2.2.1.2. Tình hình phát triển trong những năm qua................................... 71 2.2.2. Những thách thức đối với canh tác trên ruộng bậc thang ................ 72 2.2.3. Tình hình cơ bản và đặc điểm của các hộ điều tra ............................ 74 2.2.3.1. Đặc điểm chung của nhóm hộ nghiên cứu .................................... 74 2.2.3.2. Tình hình nhân khẩu và lao động ................................................. 77 2.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai ............................................................ 77 2.2.3.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra .................... 79 2.2.4. Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang (RBT) ................ 85 2.2.4.1. Hiệu quả về kinh tế ...................................................................... 85 2.2.4.2. Hiệu quả về xã hội ....................................................................... 91 2.2.4.3. Hiệu quả về môi trường ............................................................... 94CHƢƠNG III .................................................................................................. 97 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CANH TÁC TRÊNRUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI97 3.1. Các quan điểm và định hƣớng trong nâng cao hiệu quả canh tác trênruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái ........................... 97 3.1.1. Các quan điểm nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang của huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái ................................................... 97 3.1.2. Định hướng phát triển ngành trồng trọt của huyện Mù Cang Chải . 98 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tạihuyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái ............................................................. 99 3.2.1. Các giải pháp nhằm tăng năng suất sản phẩm ................................. 99 3.2.2. Hoàn thiện các chính sánh khuyến khích phát triển, mở rộng quy mô sản xuất lúa trên ruộng bậc thang ........................................................ 99 3.2.3. Đào tạo nguồn lực ........................................................................... 100 3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn ................................... 101 3.2.5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn .................. 102 3.2.6. Quy hoạch và hoàn thiện vùng chuyên canh trên ruộng bậc thang 102KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................... 103 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 10. 10. 9 PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đồi núi chiếm ¾ diện tích đất tự nhiên của Việt Nam. Nhìn chung đây lànhững loại đất khó khai thác sử dụng và kém hiệu quả, đặc biệt khi đất đã mấtthảm thực vật che phủ. Trong những năm 40 của thế kỷ XX, diện tích che phủrừng nƣớc ta khoảng 45%, đến những năm 80 chỉ còn 25%. Hiện nay diện tíchche phủ rừng ở nƣớc ta tăng lên khoảng 32%, tuy nhiên diện tích đất trống, đồitrọc còn khoảng 10 triệu ha. Đất dốc phân bố tất cả 9 vùng sinh thái của Việt namnhƣng chủ yếu tập trung ở vùng núi phía Bắc, Tây Trung bộ và Tây Nguyên. Do thiếu đất sản xuất nên nông dân miền núi vẫn phải canh tác trên đất có độdốc lớn chịu xói mòn rất mạnh và thời gian canh tác bị rút ngắn, thƣờng chỉ trồngđƣợc 2 đến 3 vụ cây lƣơng thực ngắn ngày, sau đó trồng sắn và bỏ hoang hóa. Dânsố tăng dẫn đến bình quân diện tích đất trên đầu ngƣời bị giảm, thời gian bỏ hóa cũngrút ngắn xuống. Vì vậy khả năng tái tạo chất đất và độ phì của nó bị ảnh hƣởng rấtnhiều, hiệu quả canh tác ngày càng thấp. Kết quả là mức sống của những ngƣời nôngdân ở miền đất dốc gặp rất nhiều khó khăn, luẩn quẩn trong vòng đói nghèo. Trên thực tế, một số địa phƣơng trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc đã cócách canh tác thích ứng với điều kiện đất dốc, điển hình là hình thức “ruộngbậc thang” và đã đem lại những hiệu quả cao trong canh tác. Theo dữ liệu năm 2005 Dự án Dân số thế giới của Liên hợp quốc, thì hiệnnay tổng diện tích đất trên toàn thế giới là 134.682.000km2, với số dân gần 7 tỷngƣời và mật độ dân số là 48 ngƣời/km2. Diện tích đất đƣa vào sản xuất trồngtrọt vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy vậy trongnhiều thập kỷ qua đất vẫn phải tạo ra một khối lƣợng sản phẩm lớn đáp ứngnhu cầu tiêu dùng của gần 7 tỷ ngƣời. Và hàng năm một tỷ lệ dân số lớn khoảng10% vẫn đang trong tình trạng thiếu ăn hoặc bị nạn đói đe dọa, nhất là ở cácquốc gia đang phát triển ở Châu Phi và Châu Á. Việt Nam với diện tích tự nhiên là 331.689 km2 xếp thứ 55 trong tổng số hơn200 nƣớc trên thế giới, nhƣng với dân số lớn khoảng 87 triệu ngƣời (thứ 12) vàmật độ dân số đông 254 ngƣời/km2 (thứ 46) nên bình quân đất tự nhiên theo đầungƣời thấp, chỉ khoảng 0,48ha/ngƣời, bằng 1/6 mức bình quân thế giới. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 11. 11. 10 Theo Nghị quyết số: 57/2006/NQ-QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm2006 của Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam về “Kế hoạch sử dụng đất 5 năm2006 - 2010 của cả nƣớc”, Nghị quyết đã thông qua kế hoạch sử dụng đất 5năm 2006 - 2010 của cả nƣớc với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 nhƣ sau:Đất nông nghiệp 26.219.950 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 9.239.930ha, đất lâm nghiệp 16.243.670 ha; đất phi nông nghiệp 4.021.380 ha: trong đóđất ở 1.035.380 ha đất chuyên dùng 1.702.810 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩađịa: 92.290 ha; Đất tôn giáo, tín ngƣỡng 13.080 ha. Mặc dù nƣớc ta đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong xuất khẩu gạo, nhƣngmột số vùng của cả nƣớc nhiều ngƣời dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu đói,họ đang phải vật lộn với cuộc sống để lo từng miếng cơm manh áo. Một trongnhững vùng đó là vùng núi phía Bắc của tổ quốc. Trong điều kiện đô thị hoá,công nghiệp hoá diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp có xu hƣớng ngàycàng giảm, để đảm bảo việc cung cấp lƣơng thực cho khu vực miền núi phíaBắc, đòi hỏi khu vực này phải phát triển sản xuất lƣơng thực ngày càng cao. Vì vậy nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậcthang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái” là vấn đề có ý nghĩa lý luậnvà thực tiễn cho mục tiêu phát triển kinh tế các vùng đất dốc nói chung, pháttriển nông nghiệp nông thôn trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng nói riêng.2. Mục đích nghiên cứu2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện MùCang Chải - tỉnh Yên Bái sẽ đƣa ra những nhận định, giải pháp phát triển hìnhthức canh tác ruộng bậc trên các địa phƣơng có nhiều đất nông nghiệp là đấtdốc, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đa dạng.2.2. Mục tiêu cụ thể - Các vấn đề lý luận chung về ruộng bậc thang: Khái niệm, đặc điểm,phƣơng thức canh tác, những yếu tố ảnh hƣởng và vai trò của ruộng bậc thang. - Đánh giá thực trạng và hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyệnMù Cang Chải - tỉnh Yên Bái để thấy đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm cũngnhƣ thuận lợi và khó khăn của phƣơng pháp canh tác này. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 12. 12. 11 - Kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả canh tác trên đất dốcdƣới hình thức ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái và đƣara các mô hình phù hợp áp dụng cho các địa phƣơng tƣơng tự.3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu: Các hộ nông dân canh tác trên ruộng bậc thang, các phƣơng thức canh tácvà hiệu quả canh tác của họ. * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tiến hành nghiên cứu về các hộ có sử dụng ruộng bậc thangvà đánh giá hiệu quả của việc canh tác này. - Về không gian: Tiến hành điều tra, đánh giá hiệu quả tại huyện Mù CangChải - tỉnh Yên Bái. Trên địa bàn Huyện có 13 xã đều có canh tác trên đất dốcnhƣng do đặc thù chung của địa phƣơng nên chỉ chọn 2 xã làm trọng điểm điềutra, đó là xã Chế Cu Nha và La Pán Tẩn.- Về thời gian: Đề tài nghiên cứu đƣợc tiến trong trong thời gian từ 10/2007đến 10/2009.4. Ý ghĩa khoa học của luận văn - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về canh tác trên ruộng bậc thang nhằmtìm ra đƣợc những yếu tố tác động đến hiệu quả canh tác trên RBT, qua đó đƣara các biện pháp nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, môi trƣờng của địa phƣơng. - Đánh giá hiệu quả của việc canh tác trên đất dốc dƣới hình thức ruộng bậc thang,từ đó sẽ đƣa ra những kiến nghị giúp bà con huyện MCC nói riêng và nhƣng nơi có địahình tƣơng tự trong cả nƣớc để áp dụng phƣơng thức canh tác này hiệu quả hơn.5. Bố cục của luận văn Bố cục luận văn gồm 3 phần chính: Phần 1: Tổng quan về tài liệu và phƣơng pháp nghiên cứu. Phần 2: Thực trạng canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù CangChải - tỉnh Yên Bái. Phần 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 13. 13. 12 CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc a) Khái quát về đất dốc * Thực trạng đất dốc Việt Nam Việt Nam là nƣớc nằm trong vành đai nhiệt đới, địa ô gió mùa Châu ÁThái Bình Dƣơng nên có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mƣa nhiều, lƣợng mƣalớn tập trung vào mùa hè. Do đó, môi trƣờng đất ở Việt Nam mà đặc biệt là đấtdốc thƣờng chịu tác động của các hiện tƣợng xói mòn rửa trôi, dấn đến sự thoáihoá đất, làm đất nghèo kiệt về dinh dƣỡng, về cấu trúc, giảm độ pH, tăng hàmlƣợng các chất gây độc hại cho đất và làm cho đất bị chết về sinh học. Dƣới tácđộng của mƣa lớn, hàng năm một lƣợng đất hàng trăm triệu tấn có chứa phầnlớn hàm lƣợng mùn và các chất dinh dƣỡng khác đã bị bào mòn cuốn trôi rasông biển.[16]. Đất dốc là hợp phần rất quan trọng trong qũi đất của Việt Nam, chiếm trên3/4 diện tích đất tự nhiên và đƣợc phân bố tập trung ở Bắc Bộ (8,923 triệu ha),Trung Bộ (4,935 triệu ha) và Tây Nguyên (5,509 triệu ha). Đây là những vùngđất rất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh chính trị và xãhội của nƣớc ta. Tuy nhiên, do địa hình phân cắt mạnh, môi trƣờng sinh thái rấtnhạy cảm, lớp thực bì bị xâm hại nhiều nên xói mòn rửa trôi diễn ra nghiêmtrọng. Hầu hết diện tích đất dốc bị thoái hoá và bị chua, nhiều diện tích bị bỏhoang hoá vì mất khả năng sản xuất nông lâm nghiệp. Đây thực sự là điều khókhăn để tạo ra một nền nông nghiệp bền vững trên đất dốc[17]. Đất dốc ở Việt Nam rất đa dạng, ngay trên một diện tích hẹp đã có sự saikhác lớn về độ dốc, bề dày tầng canh tác, độ phì nhiêu tiềm tàng cũng nhƣ độphì nhiêu thực tế. Trong tổng số 25,265 triệu ha đất dốc với 614 đơn vị đất đaiở 7 vùng sinh thái thì: - Về độ dốc: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 14. 14. 13 + Đất có độ dốc < 150 chiếm 21,9% diện tích; + Đất có độ dốc từ 15-250 chiếm 16,4% diện tích; + Đất có độ dốc > 250 chiếm 61,7% diện tích; Toàn bộ diện tích đất có độ dốc < 250 đã đƣợc khai phá hết để sử dụng chonông nghiệp và nông – lâm kết hợp. - Về tầng dày: + Đất có tầng dày > 100cm chiếm 30,4% diện tích; + Đất có tầng dày 50 - 100cm chiếm 31,9% diện tích; + Đất có tầng dày < 50cm chiếm 37,7% diện tích; - Về độ phì nhiêu: + Đất có độ phì nhiêu khá (cấp 2) chiếm 3,336 triệu ha với 105 đơn vịđất đai, khoảng 13,42% tổng diện tích đất dốc; + Đất có độ phì nhiêu trung bình (cấp 3) có diện tích 1,608 triệu ha với98 đơn vị đất đai, khoảng 6,47% tổng diện tích; + Đất có độ phì nhiêu kém do tầng đất mỏng (cấp 4) có diện tích 909,0ngàn ha với 47 đơn vị đất đai, chiếm 3,66% tổng diện tích; + Đất có độ phì nhiêu kém do độ dốc cao, nguy cơ xói mòn lớn (cấp 5)chiếm 2,077 triệu ha với 112 đơn vị đất đai, chiếm 8,33% tổng diện tích; + Đất có độ phì nhiêu kém (cấp 6) do độ dốc và nguy cơ xói mòn rất lớn,tầng đất rất mỏng và nhiều yếu tố hạn chế khác chiếm diện tích lớn nhất:16,938 triệu ha với 252 đơn vị đất đai, chiếm 68,13% tổng diện tích đất dốccủa 7 vùng sinh thái [18]. Diện tích đất dốc có vấn đề chiếm trên một nửa diện tích đất dốc với 13triệu ha, bao gồm đất suy thoái: 10 triệu ha, đất xám bạc màu: 2,5 triệu ha, đấttrơ sỏi đá: 0,5 triệu ha. Miền núi phía Bắc là nơi khó khăn nhất, có tới 51%diện tích đất dốc mạnh (>250) và 38,4% đất có tầng mỏng dƣới 50cm [17]. Điểm nổi bật nhất và cũng là xu thế của nhiều vùng đất dốc chính là sựthoái hoá đất. Nhìn chung, sự thoái hoá đất xảy ra là do ảnh hƣởng của các quátrình sau: - Sự giảm các chất dinh dƣỡng nói chung và giảm hàm lƣợng hữu cơ trongđất nói riêng do khoáng hoá mạnh, xói mòn đất và rửa trôi; - Sự thoái hoá cấu tƣợng đất, đất bị nén chặt, trơ, cứng, không thấm nƣớc.Đây là những điều kiện vật lý không thuận lợi cho cây trồng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 15. 15. 14 Vì những hiện tƣợng trên mà vùng đất dốc đầy tiềm năng của Việt Nam vàlà địa bàn cƣ trú của hơn 25 triệu ngƣời từ 54 dân tộc kể cả ngƣời Kinh vẫn làvùng chậm phát triển, đời sống nông dân còn rất nhiều khó khăn, kinh tế nghèonàn, văn hoá thấp và hệ sinh thái mỏng manh rất dễ bị tổn thƣơng đang bị đe dọa. * Các yếu tố hạn chế của đất dốc đối với cây trồng Đất dốc nhiệt đới ở Đông Nam Á nói chung có độ phì nhiêu thấp và thƣờngchứa một tổ hợp các yếu tố hạn chế nhƣ: độc nhôm, sắt, thiếu lân, canxi, kali,magiê [19]. Ngoài sự thiếu hụt các yếu tố dinh dƣỡng, sức sản xuất của nhiềuloại đất chua thấp do các yếu tố vật lý bất thuận nhƣ: sức giữ nƣớc kém, dễđóng váng, dễ bị rửa trôi và bị nén chặt. Đất dốc Việt Nam có những mặt hạn chế sau: Về điều kiện tự nhiên: - Xói mòn và rửa trôi: Đây là mối đe dọa thƣờng xuyên đối với đất dốcvùng nhiệt đới ẩm, làm mất các chất dinh dƣỡng và độ phì tầng đất mặt, lànguyên nhân gây axít hoá đất. Tác động này càng nặng nề nếu đất dốc khôngđƣợc che phủ thƣờng xuyên, hoặc đất bị xới xáo gieo trồng ngay trƣớc mùamƣa. Trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ ở Tây Phi, sau phát nƣơnglàm rẫy nếu đất không đƣợc che phủ thì lƣợng đất mất đến 115tấn/ha/năm(Fournier F.,1967) [20]. - Đội phì thấp, đất bị thoái hoá: Ở nhiều nơi, do rừng bị phá và bị chặt đốt đểtrồng cây hàng năm làm lƣơng thực mà không đƣợc quan tâm bảo vệ nên đấtdốc ở những vùng này bị thoái hoá nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân làm cho sản xuất trên đất dốc bị hạn chế và kém ổnđịnh nhƣng nguyên nhân cơ bản nhất là sự thoái hoá nhanh của đất. Sự thoái hoáđó bao gồm nhiều mặt nhƣ lý, hoá tính, sinh học đất…Uekull H.R and Mutert E.(1995) [22] ] đã chỉ ra những biểu hiện chính của đất thoái hoá nhƣ sau: + Độ pH thấp (đất chua), + Dung tích hấp thu thấp, + Nghèo các chất dinh dƣỡng cả tổng số và dễ tiêu, + Độ no bazơ thấp, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 16. 16. 15 + Độc tố nhôm, sắt nhiều, + Mức cố định lân cao, + Hoạt động sinh vật và vi sinh vật thấp, + Thành phần sét chứa nhiều các khoáng chất kém hoạt động bề mặt, + Đất chai cứng và bị nén chặt, + Khả năng giữ nƣớc và chất dinh dƣỡng kém. - Bị hạn trong mùa khô: Luôn có những đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùakhô ở hầu hết các vùng đất dốc. Một số vùng còn không đủ nƣớc cho conngƣời cũng nhƣ động vật sinh sống. Do đó, việc giữ nƣớc trên đất dốc để canhtác là một vấn đề thực sự khó khăn và phải phụ thuộc nhiều vào lƣợng mƣa.Nếu mƣa chỉ đến muộn một tháng so với dự tính thì rủi ro mất mùa là điều khótránh khỏi. Hạn hán trong mùa khô là hậu quả của mất rừng và quá trình canhtác trên đất dốc bừa bãi không có kiểm soát. Ngoài ra, đất bị bóc trần không cólớp che phủ bề mặt là nguyên nhân của sự bốc hơi bề mặt dẫn đến cây trồng bịhạn ở giai đoạn đầu vụ. - Độ che phủ giảm: Hậu quả của việc chặt phá rừng và các phƣơng phápcanh tác lạc hậu là nhiều vùng đất rộng lớn đã bị thoái hoá đất thành đất trốngđồi núi trọc. Khi rừng bị chặt phá để trồng cây lƣơng thực thì phần lớn đất dốc ởChâu Á bị chua hoá và bị cỏ tranh xâm lấn. Chỉ sau vài năm trồng cây lƣơngthực nông dân lại bỏ hoá những khu đất này để sang chặt phá rừng nơi khác làmnƣơng mới. Cứ nhƣ thế chế độ che phủ chung của toàn vùng bị suy giảm, đất bịthoái hoá và gây ảnh hƣởng rất xấu đến môi trƣờng sinh thái nhƣ hạn hán, lũ lụtvà lũ quét ở vùng cao. * Tiềm năng của đất dốc Tuy có nhiều khó khăn và hạn chế nhƣng theo Lê Quốc Doanh, Nguyễn VănBộ, Hà Đình Tuấn (2005) [23] thì đất dốc cũng có rất nhiều tiềm năng nhƣ: - Mở rộng đất canh tác Đất dốc là một bộ phận quan trọng trong sản xuất nông nghiệp chiếm 973triệu ha (66%) trong 1.500 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới. ỞViệt Nam, đất dốc chiếm khoảng 76% diện tích đất tự nhiên. Trong diện tích9,4 triệu ha đất nông nghiệp chỉ có 4,06 triệu ha là đất lúa, còn trên 5 triệu ha là Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 17. 17. 16đất dốc, trong đó đất nƣơng rẫy trồng lúa khoảng 640 ngàn ha, diện tích còn lạilà đất rừng và đất chƣa sử dụng. Do đất bằng đƣợc sử dụng khá triệt để nên đấtdốc là nơi duy nhất có tiềm năng mở rộng đất canh tác. - Sản xuất hàng hoá và đa dạng sản phẩm: Cơ cấu cây trồng ở miền núi rấtđa dạng, trong khi hầu hết đất bằng ở miền xuôi phải dành cho sản xuất lƣơngthực thì miền núi là nơi có đủ điều kiện và tiềm năng đất đai để trồng cây ănquả, cây công nghiệp có giá trị cao, cây đặc sản và rau quả ôn đới. - Phát triển chăn nuôi: Chỉ có miền núi mới có đủ điều kiện về đất đai vàkhông gian để đáp ứng những yêu cầu về chuồng trại, khu chăn thả và đồng cỏđể phát triển chăn nuôi quy mô lớn mà không gây ô nhiễm môi trƣờng, khônggây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe con ngƣời. Đây là một thế mạnh mà ở miềnxuôi không thể nào có đƣợc. Muốn đƣa chăn nuôi thành nghành sản xuất chínhthì phải khai thác tiềm năng đất đai và cây thức ăn gia súc ở miền núi. - Phát triển lâm nghiệp: Rừng có nhiều nguồn lợi tự nhiên vô cùng quý giávề kinh tế, xã hội và đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ sản xuất và môitrƣờng, lƣu giữ nguồn nƣớc sinh hoạt và nƣớc sản xuất nông công nghiệp,cung cấp ôxi và điều hoà khí hậu. Ở Việt Nam rừng chỉ tồn tại nhiều trên đất dốcvà chỉ có miền núi mới có tiềm năng phát triển lâm nghiệp và các sản phẩm liênquan trực tiếp hay gián tiếp. - Phát triển nguồn điện: Do có địa hình cao và nguồn nƣớc dồi dào, miền núi là nơi có tiềm năngthuỷ điện rất lớn. Các hồ chứa nƣớc vừa phục vụ thuỷ điện vừa là nguồn cungcấp nƣớc tƣới quan trọng trong mùa khô và điều hoà lũ lụt trong mùa mƣa. Theo Lê Văn Khoa, Trần Thị Lành (1997) [24] thì đất dốc cũng có một sốmặt mạnh nhƣ: - Đất rộng và tƣơng đối tốt (đất bazan, đất nâu đỏ trên đá vôi, đất đendốc tụ…), - Khí hậu mát và ẩm, có thể gieo trồng cây đặc sản vùng ôn đới, - Nông dân vùng núi có kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, - Ít bị bão gió, ít dịch bệnh lan tràn, nguồn phân hữu cơ dồi dào. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 18. 18. 17 Tóm lại, tuy còn nhiều khó khăn trở ngại song miền núi vẫn là nơi cónhiều tiềm năng để phát triển về nông nghiệp, có nhiều lợi thế về tài nguyênmà miền xuôi không có đƣợc nhƣ: diện tích đất rộng lớn, khí hậu mát và ẩm…Vì vậy cần quan tâm nhiều để thúc đẩy sản xuất đáp ứng nhu cầu lƣơng thựccủa nông dân miền núi, vừa phải bảo vệ môi trƣờng vì sự tồn tại và phát triểnlâu dài của cả dân tộc. b) Canh tác trên đất dốc * Cơ sở lý luận Đất dốc là hệ sinh thái vô cùng đa dạng về địa hình, khí hậu, tài nguyên vàcác yếu tố xã hội khác nhƣng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thƣơng, đất càng dốchệ sinh thái càng có nguy cơ dễ bị phá vỡ [25]. Đất dốc là nơi cƣ trú ngày càng đông của con ngƣời và là tƣ liệu sản xuấtchính trong tƣơng lai. Trên thế giới có tới 767 triệu ngƣời hiện đang sống ởmiền núi, dân số ngày càng tăng song đất canh tác đang bị thu hẹp dần do bịxói mòn rửa trôi, thoái hoá và mất sức sản xuất; thời gian bỏ hoá ngày càng rútngắn không còn tác dụng phục hồi đất, năng suất cây trồng thấp và thời gian cóthể canh tác trên đất đó cũng bị rút ngắn, không ít trƣờng hợp chỉ đƣợc 1 năm. Nông dân miền núi ít quan tâm áp dụng đến những khuyến cáo về bảo vệđất dốc do năng lực tƣ duy hạn chế, thiếu cơ hội tiếp cận, thiếu nguồn, thiếukiến thức và thiếu cả hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính. Những sai lầm trong quản lý đất dốc trƣớc đây đang tiềm ẩn nhiều hậu quảxấu và thiệt hại sẽ còn nặng nề hơn, trên phạm vi rộng hơn. Do đó, cần có một cái nhìn khác và đổi mới quan niệm sử dụng và quản lýđất dốc: đất dốc cần đƣợc quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa, đặc biệt là chốngthoái hoá đất, tăng độ phì và dung tích hấp thu bằng các biện pháp sinh học(nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bảo tồn). Các giải pháp duy trì và bảo vệđộ phì của đất phải đa dạng và mang tính hệ thống, phải kết hợp đồng bộ giữatrồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. * Các giải pháp chủ yếu: Nhiều nhà khoa học, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã và đang rấtquan tâm nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 19. 19. 18dụng đất dốc, chống xói mòn, rửa trôi, cải tạo và bảo vệ đất. Một số giải pháptrƣớc đây đã đƣợc áp dụng nhƣ: - Kiến thiết ruộng bậc thang, nếu có đủ nƣớc thì trồng lúa nƣớc, nếu thiếunƣớc thì trồng các cây trồng cạn; - Thiết kế băng cây xanh chống xói mòn và canh tác theo đƣờng đồngmức; - Làm rào cản cơ giới, xếp tƣờng đá làm hàng rào bảo vệ, đào hào giữ đất,giữ nƣớc hoặc dẫn nƣớc tránh khỏi khu vực canh tác; - Trồng cây che phủ, sử dụng phân xanh, xen canh, luân vụ; Tuy đã đƣợc áp dụng nhiều năm song các giải pháp trên không đạt đƣợcnhững thành tựu về ổn định năng suất, điều đó chứng tỏ cần phải thay đổi cáchlàm cũ thì mới không tiếp tục bị sa lầy trong thảm họa thoái hoá đất mặc dù đầutƣ ngày càng cao. Có nghĩa là những cách làm truyền thống không còn đủ hiệuquả để ổn định năng suất trên đất dốc trong điều kiện kinh tế, xã hội và môitrƣờng ngày nay. Tính ổn định về năng suất đó chỉ có thể đạt đƣợc nhờ các kỹthuật tái tạo các điều kiện sinh thái đất dốc giống nhƣ hệ sinh thái rừng càngnhiều càng tốt. Hƣớng quản lý tiến bộ nhất là phải phát triển các kỹ thuật tối đahoá sinh khối, tạo độ che phủ mặt đất và tính liên tục của lớp phủ, tăng cƣờnghoạt tính sinh học để tăng cƣờng các quá trình tái tạo dinh dƣỡng, tái tạo các tínhchất cơ bản của đất nhƣ: cấu tƣợng đất, hàm lƣợng hữu cơ, độ xốp, hoạt tínhsinh học, độ pH, độ độc nhôm sắt… Song song với quá trình che phủ là phảigiảm thiểu các hoạt động gây xáo trộn đất nhƣ cày bừa, xới xáo…đẩy mạnh cáckỹ thuật làm đất tối thiểu hoặc không làm đất; đảm bảo không đốt mà phải sửdụng triệt để tàn dƣ cây trồng, cỏ dại để trả lại chất hữu cơ cho đất, bảo vệ và cảitạo đất thông qua che phủ. Có nhƣ vậy mới đảm bảo sức sản xuất của đất mộtcách bền vững (Lê Quốc Doanh, Nguyễn Văn Bộ, Hà Đình Tuấn, 2005) [23]. Sự thoái hoá của đất thƣờng kéo theo sự mất nƣớc và thiếu hụt dinhdƣỡng, theo nghiên cứu của Mutert E. và Fairhurst T. (1997) [19] thì các yếu tốdinh dƣỡng mà đất dốc thƣờng thiếu nhất là đạm, lân, kali, canxi và magiê.Ngoài ra khi đất bị thoái hoá thƣờng có biểu hiện bị chua, độ pH thấp củanhiều loại đất dốc có liên quan đến độ độc nhôm và sắt làm giảm hiệu lực củaphân bón. Do vậy việc hiệu chỉnh sự thiếu hụt các yếu tố dinh dƣỡng chủ yếu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 20. 20. 19(N, P, K, Ca, Mg) nhờ bón phân hợp lý và đặc biệt là phải có các giải phápquản lý tổng hợp thì mới phát huy đƣợc thế mạnh của đất dốc vùng nhiệt đớinóng ẩm. Bên cạnh đó sức sản xuất của nhiều loại đất dốc cũng bị ảnh hƣởngbởi yếu tố vật lý nhƣ: khả năng giữ nƣớc kém, đất bị đóng váng, rửa trôi và đặcbiệt là bị nén chặt. Các tác giả cho rằng muốn quản lý sử dụng hiệu quả đất dốcnhiệt đới ẩm thì con đƣờng duy nhất là phải xây dựng một nền nông nghiệp bềnvững dựa trên cơ sở chống xói mòn, rửa trôi, cải tạo độ phì của đất và bố trí hệthống cây trồng hợp lý. Theo Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999) [17] muốn sử dụng hiệu quả đấtđồi núi trên cơ sở sinh thái bền vững thì phải có các biện pháp tổng hợp nhƣ: - Giữ đất, giữ nƣớc bằng nhóm các biện pháp khác nhau: nhóm các biệnpháp công trình, các biện pháp sinh học, các biện pháp canh tác; - Đa dạng hoá hệ canh tác trên đất dốc: bố trí các hệ thống canh tác phùhợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng hoá các hệ canh tác kết hợp với những hệthống truyền thống; - Lựa chọn bộ giống phù hợp: chọn lọc để đƣa vào hệ thống canh tác nhữnggiống mới có triển vọng và những giống bản địa thích hợp với vùng đồi núi. Uexkull H.R. và Mutert E. (1995) [22] cũng cho rằng có thể cải tạo độ phìcủa đất, làm cho tầng đất mặt dày lên, giàu dinh dƣỡng hơn và tăng sức sảnxuất của đất dốc bằng cách trồng các loại cây họ đậu và che phủ đất để làmgiàu hoạt động sinh học, làm giàu dinh dƣỡng của tầng đất mặt, ngăn chặn sựxói mòn, đóng váng, nén chặt đất. Đây là một trong những bƣớc đầu tiên rấtquan trọng. c) Canh tác bền vững trên đất dốc * Tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc Từ lâu những ngƣời làm nông nghiệp đã hiểu rằng môi trƣờng sống lâu dàicủa con ngƣời tuỳ thuộc rất nhiều vào việc giữ gìn, quản lý đất, nƣớc và dinhdƣỡng địa quyển vì nó rất có hạn. Thật vậy, đất bị xói mòn, diện tích canh tácngày càng thu hẹp do qúa trình công nghiệp hoá, chất lƣợng đất (độ phì nhiêu)giảm dần không chỉ tƣớc mất cơ hội kiếm sống của ngƣời nông dân mà còn đedoạ cuộc sống của toàn xã hội về lƣơng thực và thực phẩm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 21. 21. 20 Xét về sức sản xuất của đất (bao gồm độ phì thiên nhiên và độ phì thực tế)thì một hệ thống sử dụng đất không bền vững sẽ làm cho đất xấu đi, không chokết quả mong đợi ở một chu trình sản xuất trong tƣơng lại hoặc là phải trả giáđắt cho sự cải tạo nó. Tác động phụ thuộc qua lại của môi trƣờng tự nhiên và xã hội chi phốiquản lý sử dụng đất bền vững. Khái niệm tính bền vững của một hệ thống quảnlý sử dụng đất rộng lớn hơn là bền vững về độ phì nhiêu, nó bao gồm 3 phƣơngdiện: bền vững về kinh tế, sự chấp nhận của xã hội và bền vững về môi trƣờng.Quản lý đất, nƣớc và dinh dƣỡng tốt sẽ tăng năng suất cây trồng, lƣơng thực vàcải thiện môi trƣờng. Song đáng tiếc là lợi ích lâu dài đó chƣa đƣợc rõ ràng đốivới nông dân và cả nhà kinh doanh. Trong khoa học nông nghiệp những nghiêncứu để đạt đƣợc cân bằng động bền vững của hệ thống nông nghiệp còn quá ít. Trong lịch sử canh tác đất đã từng có 3 hệ thống đƣợc công nhận có sứcsản xuất ổn định tuy mức hiệu quả có khác nhau, đó là: Hệ luân phiên cây trồng bỏ hóa một vụ Hệ chăn thả gia súc luân phiên Hệ canh tác lúa nƣớc. Các hệ thống này tồn tại khá lâu và đƣợc xem nhƣ là một mô hình sảnxuất trong điều kiện đòi hỏi mức đầu tƣ thấp, hƣởng lợi thấp và điều kiện tựnhiên (đất, nƣớc…) còn dồi dào. Nhƣng ngày nay với những biến đổi lớn lao trên toàn cầu, khu vực, mỗiquốc gia thậm chí từng địa phƣơng thì các hệ canh tác đó không thể tồn tại bềnvững ở khắp nơi nhƣ xƣa nữa. Trƣớc tiên có thể thấy điều kiện tự nhiên (đấtnƣớc và cả khí hậu) cũng không dồi dào nhƣ trƣớc nữa, dân số tăng lên làm áplực, nhu cầu sử dụng đất không thể có nhiều đất để thực hiện bỏ hoá theo chukỳ, nếu trồng lúa không sinh lời thoả đáng thì tất yếu đất lúa bị xâm lấn bởi câytrồng khác trong khi giá vật tƣ, năng lƣợng…tăng lên. Các giống cao sản đòihỏi phân bón cao thì không thể duy trì với mức đầu tƣ thấp. Nhu cầu về đờisống tăng lên thì ngƣời sử dụng đất không thể tự bằng lòng với mức hƣởng lợithấp đƣợc. Các hệ đƣợc coi là bền vững cao nhƣng khả năng đáp ứng nhu cầuthấp cũng chỉ có thể tồn tại ở vùng sâu, vùng xa, ít có giao lƣu với bên ngoàinếu nó có sự chấp nhận của xã hội với một hệ nhƣ vậy chẳng qua là tình thế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 22. 22. 21bắt buộc mà thôi. Ở các vùng núi cao, nếu chỉ xét đơn thuần về mặt kinh tế trênđơn vị diện tích thì không có hệ thống cây trồng nào sinh lợi bằng trồng câythuốc phiện. Nhƣng ngày nay hiệu quả kinh tế cao không thôi rõ ràng khôngthể tồn tại đƣợc trƣớc áp lực xã hội đòi hỏi loại khử căn nguyên làm huỷ hoạisức khỏe con ngƣời. Từ đó ta có thể thấy rằng tính bền vững của sử dụng đất phải đƣợc xemxét đồng bộ các mặt kinh tế - xã hội và môi trƣờng. Ở cấp thực địa đồng ruộng thì “một hệ thống canh tác đƣợc coi là bềnvững” khi nó không ngừng thoả mãn các nhu cầu của ngƣời dân mà không làmthoái hoá nền dự trữ cơ bản của họ. Để đánh giá sử dụng đất dốc, một khung đánh giá quản lý đất dốc bềnvững đã đƣợc các nhà khoa học đề xuất từ năm 1991 trong đó 5 thuộc tính củakhái niệm bền vững đƣợc xem xét là: Tính sản xuất hiệu quả Tính an toàn Tính bảo vệ Tính lâu bền Tính chấp nhận. Rõ ràng quản lý bền vững đất đai phải bao gồm một tổ hợp (vì các giớihạn của dự trữ nguồn lực, tác động đến môi trƣờng, tính kinh tế đa dạng sinhhọc và tính hợp pháp), bao gồm tổ hợp các công nghệ, chính sách và hoạt độngnhằm phù hợp các nguyên lý kinh tế - xã hội với các quan điểm môi trƣờng đểđồng thời duy trì và nâng cao đƣợc sản lƣợng (hiệu quả sản xuất), giảm đƣợcrủi ro (an toàn) bảo vệ đƣợc tiềm năng nguồn lực tự nhiên, ngăn ngừa thoái hóađất và môi trƣờng nƣớc (bảo vệ). Hiệu quả là lợi ích lâu dài (lâu bền) đƣợc xãhội chấp nhận phù hợp với lợi ích của các bên tham gia quản lý, lợi ích quốcgia và lợi ích cộng đồng. Các thuộc tính của khái niệm bền vững nêu trên cómối quan hệ với nhau, sử dụng đất đƣợc coi là bền vững khi quá trình sử dụngđó duy trì đƣợc sự cân bằng động và sự bảo toàn lâu dài theo thời gian. Bền vững là một khái niệm động, bền vững ở nơi này có thể không bềnvững ở nơi khác, bền vững ở thời điểm này, có thể không bền vững ở thời điểm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 23. 23. 22khác. Đo lƣờng trực tiếp tính bền vững là một khó khăn nhƣng sự đánh giá đócó thể thực hiện đƣợc dựa vào những biểu hiện và chiều hƣớng của các quá trìnhchi phối đến chức năng một hệ canh tác nhất định, ở một địa phƣơng cụ thể. * Những tiêu chí và chỉ tiêu cơ bản để đánh giá tính bền vững đối với sửdụng đất dốc ở Việt Nam Có tiêu chí chung để đánh giá sử dụng đất bền vững, các tiêu chí này đãđƣợc các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam trong Hội thảo quản lý sinhtrƣởng và nƣớc cho cây trồng trên đất dốc miền Nam đƣa ra và đƣợc đa số cácnhà khoa học nhất trí, coi đó là tiêu chí và chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá hệthống sử dụng bền vững đất đồi núi Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu đềtài chúng tôi sử dụng những tiêu chí mà các nhà khoa học đã xác định để đánhgiá kết quả sử dụng đất dốc của huyện Mù Cang Chải- tỉnh Yên Bái. Nhữngtiêu chí đó là: 1. Bền vững về kinh tế 2. Chấp nhận xã hội 3. Bền vững sinh thái - Những tiêu chí để đánh giá bền vững về kinh tế đƣợc sử dụng là năngsuất trên mức bình quân vùng, năng suất tăng dần, đạt tiêu chuẩn sản phẩm tiêuthụ tại địa phƣơng và xuất khẩu; giá trị sản xuất trên chi phí đạt trên 1,5; ít mấttrắng do hạn hán và sâu bệnh, có thị trƣờng ổn định, dễ bảo quản và vận chuyển. - Chấp nhận xã hội với 6 tiêu chí: + Đáp ứng nhu cầu của hộ về lƣơng thực, thực phẩm, về tiền mặt và nhucầu khác. + Phù hợp với năng lực nông hộ về đất đai, lao động, vốn và kỹ năng sản xuất. + Ngƣời lao động tự quyết công việc đồng áng, không áp đặt và đƣợchƣởng lợi ích thoả đáng. + Giảm nặng nhọc cho phụ nữ, không làm trẻ em mất cơ hội học hành. + Phù hợp luật pháp hiện hành (Luật Đất đai và Luật Bảo vệ rừng, mặtnƣớc). + Đƣợc cộng đồng nông thôn công nhận phù hợp tập quán, văn hoá dân tộc. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 24. 24. 23 - Bền vững về sinh thái có 4 tiêu chí: + Giảm thiểu xói mòn, thoái hoá đất dƣới mức cho phép, tăng độ phì nhiêucho đất hoặc ít ra cũng duy trì, bảo toàn độ phì nhiêu. + Tăng độ che phủ (che phủ trên 35% quanh năm). + Bảo vệ nguồn nƣớc: Duy trì và tăng nguồn sinh thuỷ, không gây ônhiễm nguồn nƣớc. + Nâng cao, đa dạng hoá sinh học của hệ sinh thái, tỷ lệ cây dài ngày caonhất có thể đƣợc, khai thác tối đa các loài bản địa, bảo toàn và làm phong phúquỹ gien. * Những nguyên tắc đánh giá tính bền vững Nhƣ đã phân tích ở trên, bền vững là một khái niệm động, bền vững ở nơinày có thể không bền vững ở nơi kia, bền vững ở thời điểm này có thể khôngbền vững ở thời điểm khác. Vì vậy tính bền vững có thể đƣợc coi là tính thíchhợp đƣợc duy trì lâu dài với thời gian trên một địa bàn cụ thể; các yếu tố môitrƣờng của sự biến đổi trong khi tính bền vững là sự cân bằng giữa những biếnđổi tích cực và tiêu cực. Một hệ canh tác nếu tận dụng đƣợc nhiều loài bản địavốn đã đƣợc chọn lọc lâu đời thích nghi với điều kiện địa phƣơng, lại đƣợc bổsung những giống mới sẽ đƣợc đánh giá cao hơn về tính bền vững sinh thái. Những nguyên tắc chung là: + Tính bền vững đƣợc đánh giá cho một kiểu sử dụng đất nhất định, mộtmô hình sản xuất nhất định, cho một đơn vị lập địa cụ thể, cho một hoạt độngđiều hành, cho một thời hạn xác định. + Dựa trên quy trình và dữ liệu khoa học những chỉ số và tiêu chuẩn phảnánh nguyên nhân và kết quả, các tiêu chí và chỉ tiêu phải phản ánh hết đƣợccác mặt bền vững và không bền vững của một hệ thống sử dụng đất. Nếu thoảmãn hết các chỉ tiêu thì tính bền vững của một hệ thống đạt mức tối đa songtrong thực tế không có đƣợc một hệ thống lý tƣởng nhƣ vậy, mỗi một hệ thốngchỉ đạt đƣợc một số mặt nào đó ở một mức độ nhất định tuỳ theo từng mục tiêucủa mỗi kiểu sử dụng đất, các tiêu chí và chỉ tiêu cũng có ý nghĩa khác nhau,cấp độ quan trọng khác nhau và nhận đƣợc sự đánh giá khác nhau khi xem xétcho từng trƣờng hợp [39]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 25. 25. 24 d) Kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc Dựa vào quan niệm lâu đời của nông dân vùng cao và quan điểm đổi mớitrong sử dụng và quản lý đất dốc. Những tiến bộ mới trong canh tác và bảo vệđất dốc đã tự khẳng định tính ƣu việt của nó và đƣợc đông đảo bà con các dântộc vùng cao chấp nhận, nhân rộng với tốc độ nhanh. - Tái sinh các loại đất đã bị thoái hoá không canh tác đƣợc là dùng các loàicây hoang dại, ngắn ngày, chống chịu tốt, đa chức năng, có triển vọng áp dụng đểcải tạo đất và làm thức ăn chăn nuôi nhƣ: đại mạch, cao lƣơng, đậu tƣơng lông.Các loại cỏ tín hiệu, cỏ lông ẩm, cỏ lông Ruzi có bộ rễ phát triển mạnh, có khảnăng phá vỡ lớp đất rắn bề mặt và khi phân huỷ làm cho đất tơi xốp hơn, khảnăng chịu lạnh khá tốt, vì vậy sẽ là nguồn thức ăn quý cho gia súc trong mùa khô. - Dùng tàn dƣ thực vật che phủ bề mặt Phủ đất là biện pháp hữu hiệu chống xói mòn đất thông qua việc tránh tiếpxúc trực tiếp của hạt mƣa với mặt đất và hạn chế dòng chảy bề mặt. Ngoài racòn làm tăng hàm lƣợng hữu cơ cho đất qua sự phân huỷ lớp vật liệu phủ đất.Độ xốp của đất đƣợc cải thiện nhanh từ đó làm tăng khả năng hấp thụ và giữnƣớc của đất, tăng cƣờng hoạt tính sinh học của đất, tạo điều kiện cho bộ rễ câytrồng phát triển tốt. Che phủ đất cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phânbón thông qua việc chống xói mòn rửa trôi đất, tăng dung tích hấp thụ của đất.Một tác dụng quan trọng nữa là hạn chế gần nhƣ tuyệt đối cỏ dại cạnh tranh vớicây trồng, giảm công lao động làm cỏ và góp phần tăng năng suất cây trồng. Vật liệu dùng để che phủ rất đơn giản và dễ kiếm: Sản phẩm phụ sau thuhoạch (rơm, rạ, thân cây…), các loại cỏ, cây hoang dại, ƣu tiên các loại câyhoang dại, bán hoang dại và các loại cây đã thích nghi cao. Từ thực nghiệm quay mô nhỏ, kỹ thuật che phủ đất dốc bằng tàn dƣ thựcvật đã và đang đƣợc phổ biến rộng rãi, đƣợc bà con các dân tộc miền núi phíaBắc áp dụng có hiệu quả. - Tạo lớp che phủ đất bằng lớp thực vật sống Cây lạc dại là cây họ đậu sinh trƣởng vô hại, có tác dụng che phủ chốngxói mòn đất dốc, cho sinh khối lớn, làm thức ăn gia súc và làm chất hữu cơgiàu đạm cải tạo đất, rễ có nốt sần có khả năng cố định đạm cho đất. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 26. 26. 25 Lạc dại sinh trƣởng quanh năm, nhờ thảm lạc dại che phủ mà hạn chếđƣợc xói mòn đất, khả năng giữ độ ẩm và độ phì đất đƣợc cải thiện rõ rệt, năngsuất tăng 25% so với đối chứng (đối với cây mận đƣợc che phủ ở Mộc Châu,Sơn La), đặc biệt quả to hơn và sáng hơn. Ngoài ra, còn thu hoạch đƣợc 100tấn xơ/ha/năm làm thức ăn chăn nuôi là chất hữu cơ cải tạo đất. Một số cây họ đậu khác nhƣ đậu mèo, đậu gạo…cũng đƣợc dùng để chephủ đất dốc nhằm cải thiện cấu trúc lý tính của đất, hoạt hoá hệ sinh vật và visinh vật trong đất và làm tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên, cần dựa vào mùavụ và loài cây trồng để bố trí trồng cho thích hợp, giảm cạnh tranh và phát huyđƣợc tiềm năng của chúng. - Kiến thiết tiểu bậc thang kết hợp che phủ đất và làm đất tối thiểu Kinh nghiệm làm ruộng bậc thang ở miền núi đã có từ lâu, nhƣng chỉ ápdụng đƣợc ở nơi có tầng đất dày và độ dốc thấp cộng với đầu tƣ công lao độnglớn. Đối với những sƣờn núi có độ dốc cao, tầng đất mỏng thì tạo tiểu bậcthang kết hợp che phủ đất và chọc lỗ gieo thẳng mà không làm đất là một kỹthuật rất có hiệu quả, nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ và tăng độ phì chođất. Tiểu bậc thang đƣợc kiến tạo bề mặt từ 30-40cm và nên trồng các loại câythích hợp để bảo vệ bờ bậc thang, có thể kết hợp trồng cỏ để làm thức ăn giasúc, trồng cây họ đậu qua đông để bảo vệ và cải tạo đất. - Trồng xen cây họ đậu vào nƣơng sắn Lạc hoặc đậu tƣơng đƣợc trồng 1-2 hàng vào giữa 2 hàng sắn và đƣợc trồngcùng với sắn, thƣờng vào tháng 2 hàng năm. Lạc và đậu tƣơng sẽ thu hoạch vàotháng 6, còn sắn thu hoạch vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Trồng xen nhƣvậy có rất nhiều tác dụng: sau trồng lạc và đậu tƣơng phát triển nhanh, cùng vớicây sắn non tạo thành lớp thực vật che phủ dày đặc trên bề mặt đất, chống đƣợcxói mòn trong đầu mùa mƣa. Cây họ đậu cũng cạnh tranh và hạn chế đƣợc cỏdại. Khi thu hoạch lạc, đậu tƣơng, toàn bộ thân lá, rễ phủ lại bề mặt nƣơng sắnvừa có tác dụng che phủ chống xói mòn, vừa là nguồn hữu cơ giàu đạm cải tạođất. Ngoài ra, nông dân lại có thêm một vụ thu hoạch vào giữa năm.[10]1.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang Ruộng bậc thang là phương thức canh tác xây dựng đồng ruộng trồng lúanước vùng đồi núi, đất ở sườn đồi, núi được san ủi thành các vạt đất có cùng độ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 27. 27. 26dốc theo đường đồng mức, tiếp nối nhau từ trên xuống theo kiểu bậc thang. Mỗiruộng bậc thang có bờ giữ nước và chắn đất khỏi bị xói mòn, bờ giữ làm bằngđất, xếp bằng đá hộc hoặc trồng bằng cây cỏ. Ruộng bậc thang thường đượclàm để trồng lúa vì khả năng giữ nước của ruộng khá tốt.[32] Ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam, ruộng bậc thang thƣờng đƣợc xâydựng ở chân đồi núi với độ dốc < 10o, tuy nhiên ở vùng đồi núi cao, ngƣời Mônglàm ruộng bậc thang trồng lúa trên cả sƣờn núi cao dốc > 25o và trên độ cao1.500 m. Đồng thời với việc khai ruộng là làm mƣơng để “dẫn thuỷ nhập điền”.Hầu hết các dân tộc ở miền núi đều biết khai phá và làm ruộng bậc thang. Đặcbiệt có những dân tộc nhƣ Hà Nhì, một số nhóm Nùng và Mông... có truyềnthống khai phá và làm ruộng bậc thang rất giỏi trong những điều kiện địa hìnhcực kì khó khăn.[32] 1.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả * Hiệu quả kinh tế - Quan điểm về hiệu quả kinh tế: Có nhiều quan điểm khác nhau về hiệuquả kinh tế dựa trên những góc độ khác nhau. + Hiệu quả theo quan điểm của C.Mác đó là việc: tiết kiệm và phân phốimột cách hợp lý thời gian lao động sống và lao động vật hóa giữa các ngành [1]và đó chính là quy luật „tiết kiệm và tăng năng suất lao động‟[1] hay là hiệu quả.C.Mác cũng cho rằng „nâng cao năng suất lao động là cơ sở của hết thảy mọi xãhội‟ [2] và sự tăng lên của sức sản xuất hay mức lao động, chúng ta hiểu nóichung là sự thay đổi bằng cách thức lao động một sự thay đổi làm rút ngắn thờigian lao động xã hội cần thiết để sản xuất một hàng hóa sao cho số lƣợng laođộng ít hơn mà lại có đƣợc một sức sản xuất ra nhiều giá trị sử dụng hơn. + Hiệu quả theo quan điểm của các nhà kinh tế học thị trƣờng, DavidBegg lại cho rằng "Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng mộtloại hàng hóa mà không cắt giảm sản lượng của một hàng hóa khác. Một nềnkinh tế có hiệu quả, một doannh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì các điểm lựachọn đều nằm trên một đường giới hạn khả năng sản xuất của nó" [3] Ông cònkhẳng định hiệu quả là không lãng phí [3]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 28. 28. 27 + Một số nhà kinh tế khác, với đại diện là Prokto cho rằng "Hiệu quả củanền sản xuất xã hội là tăng năng suất lao động"[4]. Quan điểm này đồng nhấthiệu quả nền sản xuất xã hội với các biểu hiện cụ thể của nó. + Các nhà kinh tế học ngƣời Đức lại đƣa ra quan điểm "Hiệu quả kinh tếlà mức độ tiết kiệm chi phí và mức tăng kết quả hữu ích đạt được"[5]. Quanđiểm này xuất phát từ việc giải quyết mâu thuẫn giữa giới hạn khả năng sảnxuất và nhu cầu ngày càng tăng của con ngƣời, do vậy họ quan tâm đến mốiquan hệ giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu đƣợc trên giác độ xã hội cũng nhƣdoanh nghiệp. Tuy nhiên quan điểm này chỉ đi sâu vào bản chất chứ khôngphải là khái niệm về hiệu quả, đồng thời chƣa nói rõ cách ƣớc lƣợng hiệu quả. + Quan điểm khác lại khẳng định « Hiệu quả kinh tế đƣợc biểu hiện là mốiquan hệ tƣơng quan so sánh giữa kết quả sản xuất đạt đƣợc và chi phí bỏ ra đểđạt đƣợc kết quả đó »[6]. Mối quan hệ so sánh này đƣợc xem xét cả về hai mặtsố tƣơng đối và số tuyệt đối. Khi phân tích quan điểm này ta thấy rằng : > Hiệu quả trƣớc hết đƣợc đo bằng hiệu số giữa kết quả sản xuất đạt đƣợc vàlƣợng chi phí bỏ ra để đạt đƣợc kết quả đó. Với khía cạnh này, quan điểm chỉ rõquy mô của hiệu quả chứ chƣa phản ánh đầy đủ và đúng mức hiệu quả, vì mụctiêu của các đơn vị kinh tế là tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện bị giới hạn cácnguồn lực chứ không phải đạt đƣợc kết quả sản xuất ở bất kỳ mức chi phí nào. > Hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi sự so sánh tƣơng đối (phép chia)giữa kết quả đạt đƣợc với chi phí bỏ ra để đạt đƣợc kết quả đó. Cách đánh giánày đã chỉ rõ đƣợc mức độ hiệu quả các nguồn lực sản xuất, từ đó có thể sosánh hiệu quả kinh tế của các quy mô sản xuất khác nhau. Mặc dù vậy, quanđiểm này vẫn chƣa thể hiện đƣợc quy mô sản xuất nói chung. + Theo ý kiến nhận xét của các nhà Kinh tế khác thì những quan điểm vềhiệu quả kinh tế nêu trên chỉ mới nhìn nhận ở những góc độ và khía cạnh trựctiếp và chƣa toàn diện. Khi đánh giá hiệu quả kinh tế phải đặt trên tổng thểkinh tế- xã hội, tức là phải quan tâm đến những mục tiêu phát triển xã hội nhƣnâng cao mức sống, cải thiện điều kiện học tập, làm việc… Quan điểm này làtoàn diện vì nó đã thể hiện đƣợc mối quan hệ giữa kinh tế vi mô và vĩ mô, phùhợp với xu hƣớng phát triển của nền kinh tế thế giới. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 29. 29. 28 + Ở nƣớc ta, hiệu quả kinh tế không chỉ đơn thuần là thu đƣợc lợi nhuận tốiđa mà còn phải phù hợp với yêu cầu của xã hội và đáp ứng đƣợc đƣờng lối chínhsách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nƣớc. Đảng ta khẳng định rõ« Hiệu quả kinh tế- xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển ».[7] Nhƣ vậy, hiệu quả là một phạm trù kinh tế xã hội phản ánh mặt chất lƣợngcủa hoạt động kinh tế và là đặc trƣng của mọi hình thái kinh tế xã hội. Bởi thế,để có một quan điểm hoàn chỉnh về hiệu quả kinh tế, chúng tôi xuất phát từluận điểm kinh tế học của Các Mác «Quy luật tiết kiệm thời gian trong khi sửdụng các nguồn lực xã hội »[1] và những luận điểm của lý thuyết hệ thống chorằng nền sản xuất xã hội là một hệ thống các yếu tố sản xuất và các quan hệ vậtchất hình thành giữa con ngƣời và con ngƣời trong quá trình sản xuất. - Nội dung và bản chất của hiệu quả kinh tế Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế - xã hội phản ánh mặt chất củacác hoạt động sản xuất kinh doanh và là đặc trƣng cho mọi hình thái xã hội.Bản chất của hiệu quả kinh tế có thể đƣợc hiểu nhƣ sau : + Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan nhƣng nó khôngphải là mục đích cuối cùng của sản xuất. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốclần thứ VIII đã chỉ rõ "Nền kinh tế đa thành phần nước ta (gồm thành phầnkinh tế Nhà nước, thành phần kinh tế hợp tác, thành phần kinh tế cá thể, dânchủ) hoạt động theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Điều này cho phép vàkhuyến khích các doanh nghiệp, các hộ gia đình ở mọi thành phần kinh tế cùngtham gia sản xuất. Mục đích yêu cầu đặt ra đối với quá trình sản xuất cũng nhƣcác mục tiêu của mọi thành phần kinh tế là khác nhau nên tiêu chí để đánh giáhiệu quả kinh tế cũng hết sức đa dạng. + Hiệu quả kinh tế là quan hệ so sánh, đo lƣờng cụ thể quá trình sử dụngcác yếu tố sản xuất (đất đai, vốn, lao động, khoa học kỹ thuật, tiến bộ quảnlý…) để tạo ra khối lƣợng sản phẩm lớn hơn với chất lƣợng cao hơn.[4] + Hiệu quả kinh tế phải đƣợc gắn liền với kết quả của những hoạt độngsản xuất cụ thể trong các doanh nghiệp, nông hộ và nền sản xuất xã hội ởnhững điều kiện xác định về thời gian và hoàn cảnh kinh tế xã hội.[4] + Hiệu quả kinh tế phải lƣợng hóa đƣợc cụ thể việc sử dụng các yếu tố đầuvào (chi phí) và các yếu tố đầu ra (kết quả) trong quá trình sản xuất ở từng đơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 30. 30. 29vị, ngành, nền sản xuất xã hội trong từng thời kỳ nhất định. Các doanh nghiệpvới mục đích là tiết kiệm lợi nhuận tối đa trên cơ sở khối lƣợng sản phẩm hànghóa nhiều nhất với các chi phí tài nguyên và lao động thấp nhất. Do đó hiệuquả kinh tế liên quan trực tiếp đến yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra của quátrình sản xuất. Tuy nhiên việc lƣợng hóa cụ thể các yếu tố này để xác định hiệuquả kinh tế là vấn đề gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là trong sản xuất nông lâmnghiệp) ; những khó khăn đó biểu hiện ở : Đối với yếu tố đầu vào Trong sản xuất nông lâm nghiệp, các tƣ liệu sản xuất là tài sản cố địnhđƣợc sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất, trong nhiều năm nhƣng mức độ sửdụng không đều theo thời gian. Hơn nữa có loại rất khó xác định giá trị đàothải và chi phí sửa chữa lớn, do vậy việc tính khấu hao và phân bổ chi phí đểtính đúng hiệu quả chỉ mang tính chất tƣơng đối. Một số chi phí rất quan trọng nhƣ chi phí đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng,chi phí tuyên truyền giáo dục đào tạo, khuyến cáo kỹ thuật… cần phải hạchtoán vào để tính toán chi phí nhƣng thực tế khó tính đƣợc cụ thể chính xác. Tình trạng quản lý việc sử dụng các yếu tố đầu vào trong quá trình sảnxuất không tốt là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho ta chƣatính đƣợc chính xác chi phí đầu vào. Đối với các yếu tố đầu ra Trong kết quả sản xuất thì chỉ có thể lƣợng hóa và so sánh đƣợc với nhữngkết quả vật chất cụ thể. Đối với những kết quả khác nhƣ vấn đề bảo vệ môitrƣờng sinh thái, tạo ra công ăn việc làm, nâng cao độ phì của đất, khả năngcạnh tranh trên thị trƣờng, tái tạo sản xuất mở rộng…thì không thể lƣợng hóađƣợc và chỉ biểu lộ hiệu quả sau một thời gian dài nên việc xác định các yếu tốđầu ra cũng gặp những trở ngại, khó khăn, phức tạp. Tóm lại, bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế sử dụng đất là với mộtdiện tích đất đai nhất định và cần đƣợc sử dụng một cách tốt nhất để sản xuấtra khối lƣợng sản phẩm nhiều nhất với lƣợng đầu tƣ chi phí và lao động thấpnhất, thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của xã hội. - Phân loại hiệu quả kinh tế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 31. 31. 30 Mọi hoạt động sản xuất của con ngƣời và quá trình ứng dụng kỹ thuật tiếnbộ vào sản xuất đều có mục đích chủ yếu là kinh tế. Tuy nhiên, kết quả của cáchoạt động đó không chỉ duy nhất đạt đƣợc về mặt kinh tế mà đồng thời tạo ranhiều kết quả liên quan tới đời sống kinh tế- xã hội của con ngƣời. Những kếtquả đó là: cải thiện điều kiện sống, cải tạo môi trƣờng, môi sinh, nâng cao đờisống tinh thần và văn hóa cho nhân dân, tức là đạt đƣợc hiệu quả xã hội.[5] Mặt khác trên phạm vi cá biệt, một hoạt động kinh tế hay một tiến bộ kỹthuật có thể mang lại hiệu quả cho một cá nhân, một đơn vị nhƣng xét trênphạm vi xã hội thì nó lại ảnh hƣởng xấu đến lợi ích và hiệu quả chung. Chínhvì vậy khi đánh giá hiệu quả cần phân loại và làm rõ mối liên hệ giữa chúng đểcó nhận xét chính xác. + Căn cứ vào yêu cầu tổ chức và quản lý kinh tế các cấp, các ngành…[5]hiệu quả phân chia thành : > Hiệu quả kinh tế quốc dân. > Hiệu quả kinh tế vùng lãnh thổ. > Hiệu quả kinh tế của khu vực sản xuất và vật chất, chi phí vật chất. > Hiệu quả kinh tế xí nghiệp, doanh nghiệp. + Nếu căn cứ theo các yếu tố cơ bản của sản xuất và phƣơng hƣớng tácđộng vào sản xuất thì hiệu quả kinh tế bao gồm: > Hiệu quả sử dụng lao động và các yếu tố tài nguyên nhƣ đất đai, nănglƣợng… > Hiệu quả sử dụng vốn, máy móc thiết bị. > Hiệu quả của các biện pháp khoa học kỹ thuật và quản lý. + Nếu căn cứ vào hiệu quả sản xuất và sử dụng sản phẩm xã hội. Hiệuquả đƣợc chia làm 03 loại.[8] > Hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất > Hiệu quả kinh tế của khâu lƣu thông sản phẩm > Hiệu quả kinh tế sử dụng sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra hiệu quả còn đƣợc xem xét cả về mặt không gian và thời gian[5].Về mặt thời gian hiệu quả đạt đƣợc phải đảm bảo lợi ích trƣớc mắt và lâu dài.Tức là hiệu quả đạt đƣợc ở từng thời kỳ, từng giai đoạn không đƣợc ảnh hƣởngđến hiệu quả ở các thời kỳ, các giai đoạn tiếp theo. Về mặt không gian, hiệu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 32. 32. 31quả chỉ có thể coi đạt đƣợc một cách toàn diện khi hoạt động của các ngành,đơn vị, bộ phận đều mang lại hiệu quả và không làm ảnh hƣởng đến hiệu quảcủa nền kinh tế quốc dân và xí nghiệp. Nhƣ vậy việc đánh giá hiệu quả phải đƣợc xem xét một cách toàn diện, cảvề mặt thời gian và không gian trong mối liên hệ giữa hiệu quả chung của nềnkinh tế quốc dân với hiệu quả của từng bộ phận của các đơn vị, xí nghiệp; hiệuquả đó bao gồm cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và có quan hệ mật thiếtvới nhau nhƣ một thể thống nhất không tách rời nhau. Gắn chặt hiệu quả củacác đơn vị kinh tế với hiệu quả toàn xã hội là đặc trƣng riêng thể hiện tính ƣuviệt của nền kinh tế thị trƣờng dƣới CNXH[5]. - Mối liên hệ giữa hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phânphối trong sản xuất kinh doanh của hộ nông dân Khi đề cập đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất và mục đích tốiđa hoá thu nhập các tác giả nhƣ Sechutz (1964), Rizzo (1970), Favvall (1957)đều đi tới thống nhất là cần phải làm rõ 3 khái niệm cơ bản của hiệu quả[9], đólà: hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả kinh tế tối ƣu. + Hiệu quả kỹ thuật thể hiện một mức sản lƣợng cao hơn đối với một mứcvật tƣ nhất định. Tức là mức sản lƣợng tối đa có thể đạt đƣợc ở một mức chiphí nguồn lực nhất định trong điều kiện có nhiều công nghệ. Thông thƣờng taxem xét mối quan hệ giữa các mức đầu vào đó mà vẫn sản xuất ra đƣợc mộtlƣợng đầu ra nhƣ cũ. + Ngƣợc lại hiệu quả phân bổ (phân phối) chỉ đề cập đến sự điều chỉnhcác chi phí nguồn lực và sản lƣợng để phản ánh các giá cả có liên quan và kỹthuật sản xuất đã đƣợc chọn. Các điều chỉnh này là điều kiện giới hạn thƣờngdùng đối với việc tối đa hoá lợi nhuận, tức là giá trị sản phẩm hiện vật cận biên(VMP) phải bằng chi phí cận biên của yếu tố đầu vào (MC). Để cụ thể hoá các mối liên hệ này ta xem xét hàm sản xuất đƣợc thể hiệntrong Đồ thị 1.1. Sơ đồ này là các hàm miêu tả mối quan hệ giữa sản lƣợng đầura (sản lƣợng ngô) và một biến đơn lẻ (số công lao động). Đồ thị TPP1 biểu thịsản lƣợng ngô cao hơn cho tất cả các mức tuyệt đối của sử dụng vật tƣ so vớiđồ thị thấp hơn là TPP2. Đồ thị TPP1 rõ ràng là có hiệu quả kỹ thuật cao hơnTPP2. Một hộ nông dân hoạt động tại một điểm bất ký trên TPP1, ví dụ nhƣ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 33. 33. 32điểm B sẽ có hiệu quả kỹ thuật cao hơn so với một hộ nông dân hoạt động tạimột điểm bất kỳ trên TPP2. SL ngô (tấn) TPP1 A TPP2 B * C * D LĐ* Lao động (công) Sơ đồ 1.1 : Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ Sự phân biệt hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ nảy sinh 4 phƣơng áncó thể mô tả những kết quả tƣơng đối của ngƣời nông dân trong việc đặt hiệuquả vào các phƣơng án đó : > Thứ nhất: hộ nông dân không đạt cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phânbổ, ví dụ nhƣ điểm D trên TPP2. > Thứ hai: Hộ nông dân có thể đạt hiệu quả phân bổ nhƣng không đạt hiệuquả kỹ thuật nhƣ điểm C trên TPP2. > Thứ ba: Hộ nông dân có thể đạt hiệu quả kỹ thuật nhƣng không có hiệuquả phân bổ, ví dụ điểm B trên TPP1. > Thứ tƣ: Hộ nông dân đạt cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ, biểuthị bẳng điểm A trên TPP1. Nhƣ vậy, thuật ngữ hiệu quả kinh tế chỉ đƣợc áp dụng trong trƣờng hợpthứ tƣ tức là khi hộ nông dân đạt cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ. Vìvậy việc đặt 1 trong 2 hiệu quả chỉ là điều kiện cần mà chƣa đủ để đảm bảo cóhiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế ở đây còn gọi là hiệu quả tối ƣu.[9] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 34. 34. 33 * Hiệu quả xã hội Hiệu quả xã hội phản ánh mối quan hệ giữa kết quả hữu ích về mặt xã hộivà chi phí bỏ ra để đạt đƣợc kết quả đó. Nó đánh giá chủ yếu về mặt xã hội củahoạt động sản xuất. Các loại hiệu quả có liên quan chặt chẽ với hiệu quả kinhtế và biểu hiện mục tiêu hoạt động của con ngƣời. * Hiệu quả môi trường Hiệu quả môi trƣờng là hiệu quả của việc làm thay đổi môi trƣờng do hoạtđộng sản xuất gây ra nhƣ: xói mòn, ô nhiễm đất, không khí, bệnh tật…Việcxác định hiệu quả môi trƣờng là tƣơng đối khó. Trong ba loại hiệu quả trên thìhiệu quả kinh tế đóng vai trò quyết định và nó đƣợc đánh giá đầy đủ khi kếthợp với hiệu quả xã hội và môi trƣờng. * Hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang + Đặc điểm đánh giá hiệu quả sản xuất trên ruộng bậc thang Để đánh giá hiệu quả kinh tế toàn diện và đầy đủ, ta căn cứ vào mối quanhệ giữa lƣợng sản phẩm đầu ra tính bình quân trên mỗi đơn vị diện tích canhtác hoặc gieo trồng với các mức chi phí đầu vào khác nhau. Đất nông lâmnghiệp chủ yếu là thuộc quyền sử dụng của các hộ nông dân mà mỗi hộ nôngdân có điều kiện sản xuất khác nhau, nên cần phân tích và đánh giá hiệu quả sửdụng theo từng loại hình hộ. Hiệu quả kinh tế của việc canh tác trên ruộng bậcthang phụ thuộc vào năng suất cây lúa đƣợc canh tác trên đất ruộng và cáccông thức luân canh hay phƣơng thức sản xuất trên phần diện tích đó. + Một số nhân tố chung nhất ảnh hưởng tới hiệu quả canh tác trên ruộngbậc thang - Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên : > Đặc điểm lý hoá tính của đất: đó là thành phần cấu tạo nên đất, có trongđất. Điều này ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng của đất. > Nguồn nƣớc và chế độ nƣớc: đây là điều kiện quan trọng cho cây trồngvật nuôi sinh sống, sinh trƣởng và phát triển. Đảm bảo đƣợc nguồn nƣớc vàđiều hoà chế độ phù hợp với từng loại đất, cây trồng thì sẽ làm tăng hiệu quảsử dụng đất. > Địa hình và thổ nhƣỡng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 35. 35. 34 - Nhân tố thuộc điều kiện kinh tế- xã hội > Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp: trong đó giao thông vậntải là yếu tố rất quan trọng, nó thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp phát triển cảvề chiều rộng và chiều sâu. Các yếu tố khác không kém phần quan trọng nhƣ:thuỷ lợi, điện lƣới, thông tin…trong đó thuỷ lợi là điều kiện không thể thiếutrong sản xuất, giúp cho việc sử dụng đất theo chiều rộng và thâm canh. > Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm: Thị trƣờng là công cụ hữu hiệu để giảiquyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực xã hội, là cầu nối giữa ngƣời sản xuất vàngƣời tiêu dùng. Đây chính là nhân tố quan trọng để giúp cho quá trình sảnxuất tái sản xuất mở rộng, điều này đòi hỏi Nhà nƣớc cần có những chính sáchđể định hƣớng phát triển thị trƣờng. > Các quan hệ về sở hữu và sử dụng đất nông lâm nghiệp. Theo luật đấtđai đã sửa đồi thì ngƣời sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, cải tạo, bồi dƣỡng,sử dụng hợp lý có hiệu quả và đƣợc chuyển quyền sở dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật. > Trình độ và tập quán sản xuất của chủ sở hữu đất > Sự phát triển của các ngành kinh tế khác vì giữa các ngành kinh tế đócó mối quan hệ hai chiều vừa tạo điều kiện vừa thúc đẩy nhau phát triển. > Môi trƣờng chính sách khuyến khích nông lâm nghiệp phát triển. > Phân vùng quy hoạch và bố trí sản xuất nông lâm nghiệp giúp cho việckhai thác sản xuất một cách triệt để, hiệu quả tài nguyên đất theo hƣớng CNH-HĐH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Phân vùng có tính đến lợi thế sosánh, đây là cơ sở khoa học để quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc về sản xuất nônglâm nghiệp. > Ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông lâm nghiệp. Ngàynay khoa học kỹ thuật có vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao hiệuquả của sản xuất nông lâm nghiệp. Nó giúp giảm bớt chi phí về lao động trên mộtđơn vị diện tích, giảm dần sự phụ thuộc của sản xuất nông nghiệp vào tự nhiên. + Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang Có 03 nhóm quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn này: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 36. 36. 35 - Nhóm 1: Coi tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội là một mức nàođó về hiệu quả (H0) để dựa vào đó kết luận là sản xuất có hiệu quả hay không.Ví dụ nếu H >H0 là sản xuất có hiệu quả, nếu H <H0 kết luận là sản xuấtkhông có hiệu quả. Tiêu chuẩn này đƣợc hiểu nhƣ vậy thƣờng đƣợc dùng đểđánh giá, so sánh, lựa chọn các phƣơng án. - Nhóm 2: Coi tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là mức hiệuquả tối đa có thể đạt đƣợc trong những điều kiện nhất định. Theo quan điểmnày nếu H <H0, nếu H càng gần H0 thì sản xuất càng hiệu quả. - Nhóm 3: Đƣợc đại diện bởi một số nhà kinh tế (A. Xecteer, M.Bo…) chorằng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là do các quy luậtkinh tế cơ bản quyết định. Ngoài ra có một số nhà kinh tế khác nhƣ (A.Proxto…) cho rằng tiêu chuẩnhiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là tăng năng suất lao động. Nhóm nàyđồng nhất hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội với các biểu hiện cụ thể của nó.Quan điểm này cũng cho phép gắn hiệu quả kinh tế với lợi ích kinh tế tức làvới động lực của sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế, không thể tách rời vấn đềtăng trƣởng và phát triển với vấn đề hiệu quả. Xã hội quan tâm đến giá trị sản xuất (GO) và tổng sản phẩm quốc nội(GDP) vì vậy tăng GO và GDP là cơ sở để xây dựng hiệu quả theo quan điểmxã hội. Các doanh nghiệp quan tâm đến lợi nhuận vì vậy tăng lợi nhuận là cơ sởxác định hiệu quả theo quan điểm của doanh nghiệp. Nhƣ vậy, tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế phải đƣợc xem xét với sự ứng dụnglý thuyết sản xuất cơ bản theo nguyên tắc tối ƣu hoá có ràng buộc. Trong điềukiện sản xuất nhất định thì hiệu quả canh tác là phải cố gắng tối thiểu hoá chiphí đầu vào để tối đa hoá lƣợng sản phẩm tạo ra với sự ràng buộc về diện tíchcanh tác và các yếu tố sản xuất khác. + Nội dung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế đƣợc tính toán dựa vào bản chất của hiệu quả.Đó chính là quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra hay giữa chi phí và kếtquả từ chi phí đó. Hiện nay có nhiều cách tính toán về hiệu quả kinh tế nhƣ sau : Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 37. 37. 36 Cách 1 : Hiệu quả = Kết quả thu đƣợc – Chi phí bỏ ra H = Q- C Trong đó : H là hiệu quả Q là kết quả thu đƣợc. C là chi phí sản xuất (chi phí bỏ ra). - Kết quả thu đƣợc (Q) là khối lƣợng sản phẩm hay giá trị sản phẩm phảnánh kết quả trực tiếp hữu ích cho lao động xã hội tạo ra trong thời kỳ nhất định,thƣờng là 1 năm. Với quan niệm đó kết quả sản xuất có thể biểu hiện bằng tổnggiá trị sản xuất (GO) hay lãi gộp (GM), thu nhập hỗn hợp… Giá trị sản xuất (GO): Là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụđƣợc tạo ra trong thời gian nhất định, thƣờng là 1 năm. Trong sản xuất củanông hộ, giá trị sản xuất là giá trị các loại sản phẩm chính, phụ sản xuất ratrong 1 vụ hay 1 năm. Lãi gộp (GM): Là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đƣợc tạo ratrong thời gian nhất định sau khi đã trừ đi các chi phí vật chất và dịch vụ muangoài (không tính chi phí vật chất và công lao động của gia đình) cho quá trìnhsản xuất. - Chi phí sản xuất (C): Các chi phí sản xuất bao gồm chi phí về vật chất vàlao động nhƣ: chi phí đất đai, khấu hao TSCĐ, nguyên nhiên vật liệu, phân bón,thuốc BVTV…Các chỉ tiêu phản ánh từng bộ phận của chi phí sản xuất gồm : Chi phí trung gian (IC) là toàn bộ các khoản chi phí vật chất và dịch vụđƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm ở một thời kỳ nhất định.Đối vỀ

×