Presentació pidces 2011 20121

396 views

Published on

Presentació serveis i novetats programa PIDCES curs 2011-2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Qüestionari d’avaluació inicial . De forma prèvia a la primera sessió, es demanarà una primera aproximació a la realitat del municipi mitjançant un qüestionari de registre (R0) d’una sèrie d’indicadors. Aquest qüestionari té per objectiu fer un primer recull d’informacions que emmarquin els antecedents, les motivacions i l’origen del projecte, així com els principals condicionants. 2.2. Primera sessió: Definir la metodologia general que es seguirà i facilitar els coneixements necessaris per conceptualitzar el PIDCES i per seqüenciar el disseny d’una Programació de Centre i d’un programa de municipi. A partir d’aquesta sessió de treball el dinamitzador/a podrà elaborar un primer document de presentació del servei que reflecteixi les necessitats que pretén cobrir, els objectius que es planteja i el procés d’avaluació inicial Al finalitzar la sessió es facilitarà un guió d’entrevista estructurada i un formulari de registre per recollir la informació obtinguda en les primeres presentacions, de caràcter exploratori, del servei, prèvies a la definició del projecte. 2.3 . Segona sessió: A partir de les informacions recollides en les entrevistes prèvies, definir una programació inicial i planificar la presentació d’aquesta als diferents actors. L’assessor facilitarà als dinamitzadors/es un guió per redactar la programació. 2.4 . Tercera sessió: Definir l’estratègia general de comunicació amb els joves i les accions a desenvolupar. Durant la sessió es facilitarà un guió i un qüestionari de registre per planificar aquestes accions. Així mateix, es facilitarà un model d’enquesta d’interessos informatius i pràctiques de participació sociocultural dels joves. 2.5. Quarta sessió: Fer una avaluació de procés per analitzar els procediments que s’estan utilitzant, les activitats desenvolupades, les relacions amb els diferents agents i l’abast que està adquirint el programa per determinar si és necessari introduir canvis o modificacions. Es tracta d’una sessió de monitorització. 2.6. Cinquena sessió : Avaluar els resultats i l’impacte del programa una vegada finalitzat el primer curs de funcionament, analitzar les dades recollides al llarg del curs mitjançant el corresponent registre d’indicadors i les enquestes de valoració i elaborar el document-memòria de síntesi, fent una proposta de millores per al futur, i planificar la comunicació dels resultats, de forma interna i externa.
 • Presentació pidces 2011 20121

  1. 1. PIDCES 2011-2012 PIDCES 2011-2012 PIDCES 2011-2012
  2. 2. Què és el PIDCES? És una iniciativa de l'Oficina del Pla Jove oberta a tots els municipis que desenvolupen actuacions als instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels i les joves estudiants. Com es concreta? Per part de l’OPJ amb el suport tècnic, econòmic i material als municipis. Per part dels municipis amb la presència i l'atenció als i les joves estudiants a través del punt d'informació jove. Quants som? 111 municipis i 308 centres de secundària . Qui som? Els dinamitzadors i les dinamitzadores que el fan possible a cada institut, amb la col·laboració d'altres professionals i membres de la comunitat educativa que hi intervenen. PIDCES 2011-2012
  3. 3. <ul><li>Objectius general del PIDCES </li></ul><ul><li>Apropar informació sobre diferents àmbits. </li></ul><ul><li>Facilitar l’ apropament entre centres d’ensenyament i altres equipaments. </li></ul><ul><li>Fomentar l’ adquisició d’hàbits consultius i participatius . </li></ul><ul><li>Potenciar els mecanismes de participació . </li></ul><ul><li>Contribuir a la creació i la consolidació d’ associacions i grups juvenils . </li></ul><ul><li>Vincular els i les joves a les entitats existents. </li></ul><ul><li>Promoure la realització d’activitats. </li></ul><ul><li>Prevenir conductes i hàbits de risc. </li></ul>PIDCES 2011-2012
  4. 4. <ul><li>Objectius específics de l’OPJ </li></ul><ul><li>Establir principis d’actuació i línies estratègiques </li></ul><ul><li>Acompanyar els equips municipals . </li></ul><ul><li>Facilitar la tasca al territori . </li></ul><ul><li>Fomentar els projectes PIDCES. </li></ul><ul><li>Potenciar els projectes de centre. </li></ul><ul><li>Contribuir a la consolidació de la xarxa PIDCES </li></ul><ul><li>Vincular els diferents agents de la xarxa PIDCES . </li></ul><ul><li>Promoure la realització d’activitats </li></ul>PIDCES 2011-2012
  5. 5. PIDCES 2011-2012 <ul><li>Suport als equips municipals </li></ul><ul><li>Formació dinamitzadors/res </li></ul><ul><li>Assessoraments </li></ul><ul><li>Propostes de comunicació: Tag #joventut </li></ul><ul><li>Propostes de cohesió: Jornades de Presentació </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jornades de Dinamitzadors/res </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Tallers al grup classe </li></ul><ul><li>Tallers delegats i corresponsals </li></ul><ul><li>Tallers al territori </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Formació dinamitzadors/res </li></ul><ul><ul><li>Bloc de formació bàsica: </li></ul></ul><ul><li>1- Les tasques del dinamitzador/a. (14/11/11) </li></ul><ul><li>2- Planificació i gestió del PIDCES. (30/11/11) </li></ul><ul><li>3- Com millorar el PIDCES: Avaluació i innovació. (14/12/11) </li></ul><ul><ul><li>Bloc d’habilitats </li></ul></ul><ul><li>1- La comunicació amb els joves. (11/01/12) </li></ul><ul><ul><li>Bloc d’ampliació: </li></ul></ul><ul><li>1- Activitats d’informació i orientació acadèmica. (15/02/12) </li></ul><ul><li>2- Promoció de la salut. (20/03/12) </li></ul><ul><li>3- Creativitat – Art Jove. (17/04/12) </li></ul>Suport als equips municipals PIDCES 2011-2012
  7. 7. <ul><li>Assessoraments = Qüestionari + 5 sessions </li></ul><ul><ul><li>Qüestionari avaluació inicial: aproximació a la realitat del municipi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Primera: Definir la metodologia general. </li></ul></ul><ul><ul><li> Facilitar la conceptualizació del PIDCES. </li></ul></ul><ul><ul><li> Seqüenciar el disseny del Programa de Municipi i de Centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segona: Definir una programació inicial. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificar la presentació als diferents actors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tercera: Definir l’estratègia de comunicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinar les accions a desenvolupar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quarta: Avaluar el procés </li></ul></ul><ul><ul><li>Cinquena: Avaluar els resultats i l’impacte del programa </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar les dades recollides </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar la memòria fent una proposta de millores </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar la comunicació dels resultats tant interna i externa. </li></ul></ul>Suport als equips municipals PIDCES 2011-2012
  8. 8. <ul><li>Propostes de cohesió </li></ul><ul><ul><li>Jornades de Dinamitzars/res Pidces (primavera) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jornades de Presentació del curs (inici curs) </li></ul></ul><ul><li>Propostes de comunicació </li></ul><ul><ul><li>Tag # joventut : La comunitat de les polítiques de joventut al món local. </li></ul></ul><ul><ul><li> Un espai virtual de comunicació i treball col·laboratiu </li></ul></ul><ul><ul><li> Un recurs per crear i compartir continguts, informació, notícies... </li></ul></ul><ul><ul><li> Un lloc de tronada i d'intercanvi </li></ul></ul>Suport als equips municipals PIDCES 2011-2012
  9. 9. Tallers al territori <ul><li>Tallers al grup classe </li></ul><ul><li>Objectiu: </li></ul><ul><ul><li>Aconseguir l’èxit en les trajectòries educatives i laborals dels joves, </li></ul></ul><ul><ul><li>donada l’elevada taxa de fracàs escolar 30% i d’atur juvenil del 46%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferim : </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers d’orientació i assessorament acadèmic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers d’orientació i assessorament ocupacional. </li></ul></ul>PIDCES 2011-2012
  10. 10. <ul><li>Tallers delegats, consellers escolars i corresponsals </li></ul><ul><li>Objectiu: </li></ul><ul><li> Facilitar eines i recursos als joves sobre els òrgans de Govern dels Centres d’Educació de Secundaria i la pràctica participativa als Centres i l’entorn. </li></ul><ul><ul><li>Oferim : </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers sobre els Drets i Deures del Alumnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers sobre Espais de Participació . </li></ul></ul>Tallers al territori PIDCES 2011-2012
  11. 11. <ul><li>Articulació </li></ul><ul><ul><li>Adhesió a la xarxa PIDCES: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cada principi de mandat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En adherir-se per primera vegada a la xarxa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions XBMQ </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sol·licitud + programa PIDCES </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Recursos logístics </li></ul><ul><ul><li>Taulells PIDCES </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres materials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bosses </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Díptics </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cartells muts </li></ul></ul></ul></ul></ul>PIDCES 2011-2012
  12. 12. <ul><li>Programes de l’OPJ </li></ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cursos per a tècnics/ques; dinamitzadors/res; informadors/ res </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gestió del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seminaris </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Publicacions i estudis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jornades de Polítiques de Joventut </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Catàleg d’Activitats d’Igualtat i Ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Joventut </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Igualtat dona-home </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Diversitat i ciutadania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Participació </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Després de l’ESO...què?” </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Exposició </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Guies </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Assessoraments </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suport territorial </li></ul></ul>PIDCES 2011-2012
  13. 13. Moltes gràcies!!!!!!!! PIDCES 2011-2012

  ×