Traian Dorz: Săgeţile biruitoare

795 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Traian Dorz: Săgeţile biruitoare

 1. 1. Săge ile biruitoare 1 Traian Dorz Săge ile biruitoare
 2. 2. 2 Traian Dorz Coperta I: Ştefan ORTH Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României DORZ, TRAIAN Săge ile biruitoare / Traian Dorz. - Sibiu: Oastea Domnului, 2006 ISBN (10) 973-710-062-X ; ISBN (13) 978-973-710-062-7 821.135.1-4 © Toate drepturile rezervate Editurii «Oastea Domnului», Sibiu str. Ch. Darwin, 11 tel. 0269/216677; fax 0269/216914 ISBN 13 973-710-062-X ISBN 978 973-710-062-7
 3. 3. Săge ile biruitoare 3C U G E T Ă R I N E M U R I T O A R E 8 TRAIAN DORZSAGETILE BIRUITOARE Scurte cugetări duhovniceşti Apare cu binecuvântarea ÎPS Sale LAUREN IU STREZA, Mitropolitul Ardealului Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2006
 4. 4. 4 Traian Dorz Tot ce i-am spus aici cu lacrimi e adevăr, urmaşul meu, mărturisit pe conştiin ă, în Numele lui Dumnezeu. Nu-mi lepăda nici o frântură din tot ce- i spun acum şi- i scriu, că tot ce nu-n elegi tu astăzi vei în elege mai târziu.
 5. 5. Săge ile biruitoare 5 birui Săge i biruitoareSăge i biruitoare-s toate Cuvintele lui Dumnezeu,prin ele, orişicine crede va fi biruitor mereu,prin ele-nfrângem pe vrăjmaşul ispititor şi mincinos,prin ele cucerim lumina şi-mpără ia lui Hristos.Ferice-n veci de orişicine cu ele-i înarmat oricând,biruitor va fi acela,peste-orişice vrăjmaş călcând.Săgeată strălucită este Lumina cea venind de Sus,ea-n elep eşte orice minte care-o primeşte din Iisus,ea face strălucit pe-acela ce-o ine-n cugetul curatşi umblă îndrumat de dânsa pe drumul cel adevărat.Ferice-n veci de orişicine i-arată pre ul cel mai sfânt,el umblă luminat în toatede-a-n elepciunii lărgământ.Săge i străpungătoare-s toate mustrările lui Dumnezeu,prin ele-i biruit satana şi-i nimicit păcatul greu,şi-mprăştiată e ispita, şi alungată-i noaptea ei,şi dărâmată e minciuna, şi judeca i sunt cei mişei.Ferice-n veci de orişicine primeşte sfintele mustrări,acela se împărtăşeşteîn veci de binecuvântări.Săge i curate şi-ascu ite sunt sfintele chemări cereştitrimise să străpungă zidul şi ghea a firii pământeştidin inimile-ndatorate de necredin ă şi păcatşi min ile întunecate, şi sufletul adânc uscat.
 6. 6. 6 Traian DorzFerice-n veci de orişicine de ele s-a lăsat străpuns,acela va primi lumină şi mântuire îndeajuns.Săge i ale iubirii sfinte sunt gândurile ce ne vinîn medita ia plăcută din al tăcerii ceas divin,când şi fiorul rugăciunii, şi miezul Sfântului Cuvântî i nal ă fericit fiin a, de n-o mai sim i că-i pe pământ.Ferice-n veci de to i aceia ce ştiu acest fior ceresc,ei încă de pe drumul slavei din stări cereşti se-mpărtăşesc.Scump fiul meu iubit, – cu ele să- i umpli tolba ta mereuşi-nva ă să vânezi destoinic mul i oameni pentru Dumnezeu.Înva ă să inteşti păcatul oriunde se va fi ascuns,să dai un leac oricărei rane şi-oricărei întrebări, răspuns.Ferice va fi-n veci de tine când lup i şi biruieşti viteaz,lumina ta mereu va merge crescând, ca soarele spre-amiaz.
 7. 7. Săge ile biruitoare 7 În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Iisus Hristos, Marele nostru Dumnezeu şi Împărat, Slavă veşnică ie! Pentru că Tu ai făcut din Cuvântul Tău Sfânt lumina ce despică întunericul nostru, cumpăna ce echilibrează gândirea noastră, dreptarul ce îndrumă sim ămintele noastre şi săgeata ce ne arată drumul sfânt în ceasul răscrucilor grele, când nu mai ştim pe unde s-o luăm. Pentru că Adevărul Tău este Judecătorul drept care ne răscoleşte conştiin a şi, pătrunzând până în cele mai adânci taine ale ei, ne scoate la lumina necru ătoare tot păcatul ascuns şi, aşezându-l la zidul osândei, îl străpunge cu săge ile lui nimicitoare. Şi pentru că învă ăturile în elepciunii Tale sunt, pentru noi, mierea cea mai dulce, pâinea cea mai gustoasă, băutura cea mai bună şi razele cele mai calde. Te rugăm, străpunge cu săge ile lor sfinte totdeauna inimile noastre şi cu săbiile lor taie necru ător tot ce este rău din lăuntrul nostru, pentru ca din moartea omului nostru vechi să capete via ă şi biruin ă omul nostru cel nou, care să crească şi să se înnoiască din zi în zi după chipul Tău, Cel care l-ai făcut. Slavă veşnică ie, Marele nostru Împărat şi Dumnezeu, Iisus Hristos!
 8. 8. 8 Traian Dorz Domnul este-n elepciuneaDomnul este-n elepciunea Dumnezeu este putereaşi Cuvântul Lui ştiin a, de căldură şi via ă,fericit e cel ce-şi umple tot ce e frumos şi dulcecu lumina lui fiin a, creşte numa-n sfânta-I Fa ă.ca să-i crească şi rodească Orişice de El s-ascundetot mai fericit credin a. veştejeşte şi înghea ă.Dumnezeu este Lumina Dumnezeu este Iubireaşi din El sunt toate cele, care dă fiorul dulcede la mic şi pân’ la mare, adevărului prin carede la rouă pân’ la stele, Harul către cer ne duce.El fiind via ă-n toate Fericit e cine via aşi fiind slăvit de ele. în lumina-I şi-o conduce.Dumnezeu este sămân a Fiul meu, cu-aceste sfintede via ă şi rodire adevăruri te-narmează,în tot ce-are chip, şi nume, fă- i din ele stâlpii caseişi mişcare, şi sim ire, şi străjerii tăi de pază.din iubire-având izvorul Dumnezeu aşa te-ajutăşi sfârşind tot în iubire. şi te binecuvântează.
 9. 9. Săge ile biruitoare 9 1. HRISTOS ESTE TOTUL 1. Lumina este în elepciunea prin care au fost con-cepute toate. Materia din care au fost zidite toate. Echilibrul prin care se in toate. Şi rostul prin care sunt îndreptă ite toate. Iar Lumina aceasta este Hristos (In 8, 12). 2. Hristos este Prima În elepciune (Prov 8, 22-36) –Ideea. Hristos este a Doua În elepciune (In 1, 1) – Cu-vântul. Hristos este a Treia În elepciune (Rom 11, 35) –Realizarea. Hristos este a Patra În elepciune (Iov 11, 5-9) –Scopul. Hristos este Permanenta În elepciune (Col 1, 19) –Durata. Hristos este Desăvârşita În elepciune (Evr 1, 3) –Armonia.
 10. 10. 10 Traian Dorz Hristos este Eterna În elepciune (Apoc 4, 11) – Sta-tornicia. Hristos este Ultima În elepciune (I Cor 15, 24-28) –Dumnezeu. 3. Omul care trăieşte în păcat – şi nu vrea să se eli-bereze de el – este un nebun, care iubeşte noroiul şi secomplace în noroi. Tot ce este în Hristos este în Lumină. Oricine nu vine la El este în noapte. 4. Nimic nu se poate alege şi aşeza echilibrat fărălumina lui Dumnezeu. Nimic nu poate porni bine. Nici merge bine. Şicu atât mai mult nu poate ajunge bine la sfârşit fărăLumină. Când faci ceva în întuneric, iar la urmă te ui i lalumină ce ai făcut – cât de urât apare lucrul tău! Aşa este şi când ai a face cu un om fără Hristos. 5. Normal, pe pământ, averile ar trebui să fie înmâinile oamenilor darnici şi binefăcători. Căci ei aumilă de semenii lor şi doresc să-i ajute. Fiind boga i, eii-ar putea ajuta… Dar bogă ii lumeşti nu pot avea to i; însă duhov-niceşti pot. Cine Îl are pe Hristos are avu ia cea mai mare – şipoate face cele mai multe dărnicii. 6. De fapt, averile lumeşti sunt în stăpânirea celorzgârci i.
 11. 11. Săge ile biruitoare 11 Iar zgârcitul este ca un câine ce stă pe o căpi ă defân: nici el nu mănâncă din ce are – şi nici nu lasă pebie ii boi flămânzi să mănânce. Şi câte alte nepotriviri ca asta mai sunt pe lume! 7. Pe scaunele înalte ar trebui să stea cei smeri i,fiindcă ei nu se îngâmfă şi nu-i asupresc pe cei ne-vinova i. Dar de obicei stau cei îngâmfa i şi aspri, iar aceştiasunt asupritori şi tirani pentru semenii lor. Va veni însă vremea când aceste lucruri se vorschimba, pentru că este scris: Domnul va înăl a pe ceismeri i şi va prăbuşi pe cei mândri. 8. Judecători ar trebui să fie numai oamenii cei maidrep i din lume, căci ei nu fac nedreptate nimănui. Dar de cele mai multe ori sunt acolo oamenii ceimai fără milă şi mai fără teamă de păcat. Ca să se îm-plinească celălalt cuvânt, care zice: Judecata va fi fărămilă pentru cel ce n-a avut milă. 9. Puterea şi stăpânirea, tronurile şi domniile dinlumea aceasta ar trebui să fie numai în mâinile oame-nilor blânzi şi iubitori. Pentru că numai nişte astfel de oameni ar aşeza opace fericită, o armonie desăvârşită şi o în elegere ade-vărată între popoarele pământului. Şi aşa va fi când va domni Hristos – Împăratul Păcii. 10. Abia atunci când va domni Împără ia Păcii va fipotrivire pentru to i.
 12. 12. 12 Traian Dorz Abia atunci va fi pace şi dreptate. Dar până atunci ne îndurerează mereu nepotrivi-rile… Şi sângerăm printre ele răbdând, nădăjduind şi ru-gându-ne. Vino, Doamne Iisuse! 11. Omul în elept nu se făleşte nici măcar cu ziuade azi, fiindcă în orice clipă se poate întâmpla orice ne-norocire. Câtă vreme omul nu-şi cunoaşte viitorul nici cu oclipă înainte, el se poate teme de orice. Nimeni nu-i sigur nicăieri, ci oricine este primej-duit oriunde. 12. Fericit este orice om care îşi cunoaşte binemarginile până la care se cuvine să se întindă şi care nu trece peste limita bunei-cuviin e nici-odată. Acel om chibzuit şi în elept nu va fi nici de ruşineşi nici de pagubă, niciodată. 13. Planificarea muncii viitoare este în elepciune şiprevederi. Împăr irea cu grijă a timpului, a muncii şi a hraneipentru ziua de mâine este cumpătare şi economie. Punerea în ordine a oricărui lucru, pregătirea pentru iarnă, pentru lipsuri, pentru bă-trâne e, toate acestea sunt virtu i alese şi fapte pline decumin enie la un om luminat şi la un popor cult.
 13. 13. Săge ile biruitoare 13 14. Omul sau poporul în elept care lucrează încumin enie şi chibzuin ă nu va fi niciodată lipsit. Nu va fi niciodată surprins nepregătit. Nu va umbla niciodată gol şi nu va fi niciodată zăpăcit sau neputincios. Hristos fiind lumina lui, via a lui va fi echilibrată şivrednică. 15. Omul în elept în Hristos nu se va pomeniniciodată venit prea târziu; ori unde nu i-ar fi locul lui. Nu va fi nici prea la dreapta, nici prea la stânga. Nu va merge nici prea cu unii, nici prea cu al ii. Nici prea înghesuit, nici prea singur. Şi, mai ales, nu va fi niciodată prea lăudăros şi în-crezut. Aşa se poartă un om cu adevărat în elept. 16. În toate planurile sale, omul chibzuit nu sepripeşte şi nu se laudă. Nici cu ce are. Dar cel nechibzuit se laudă şi cu ce nu are. 17. Ce în elept este prevăzătorul cumpătat! Ce minunat este omul care, împăr indu-şi cu grijătimpul zilei care vine, îşi ridică ochii smeri i cătreDumnezeu şi se roagă: – Doamne, dacă îmi vei ajuta Tu, voi face… 18. Omul chibzuit, împăr indu-şi pâinea pentruanul care vine, îşi îndreaptă cu nădejde inima spreDumnezeu şi zice: – Doamne, dacă ne-o vei binecuvânta Tu, va ajunge.
 14. 14. 14 Traian Dorz 19. Omul în elept, împăr indu-şi munca sa viitoa-re… faptele sale viitoare… planurile sale viitoare, îşi înal ă cu rugăciune gândurile şi nădejdile salecătre Acela de voin a Căruia depind toate şi spuneliniştit: – Doamne, dacă vei voi Tu! 20. Omul lui Dumnezeu este şi trebuie să fiecumpătat şi atent în toate lucrurile sale. E adevărat că, muncind cu bine şi economisind cugrijă, el nu duce lipsă de nimic. Dar nu uită nici de datoria lui de a da Domnuluipartea Sa. O, Dumnezeul nostru În elept şi Bun, binecuvân-tează pe orice fiu al Tău care nu-şi uită datoriile fa ă deTine şi Lucrarea Ta. Amin. *** Cuvinte în elepte Credinciosul e cununa a tot ce-i creat frumos, el e chipul viu, icoana pe pământ a lui Hristos. La această naltă stare luptă-te s-ajungi odat’, numai cel ce-ajunge-acolo-i credincios cu-adevărat.
 15. 15. Săge ile biruitoare 15 2. PRICEPERE ŞI TEAMĂ 1. Dacă Dumnezeu i-a dat unui om mai mult de-cât îndrăznise să gândească sau să ceară, omul să nuuite asta. Dacă după munca, după răbdarea şi economia sa,omul sau poporul a ajuns la o stare mai înaltă, mai bunăşi mai largă decât se aştepta, atunci – o, mai ales atunci – trebuie să recunoascăcu toată teama şi smerenia şi să nu uite niciodată că to-tul se datorează numai lui Dumnezeu. Lui, Care i-a dat priceperea prevederii şi i-a datputerea muncii. 2. O, unde este în eleptul om sau popor care vedeaceasta? Care, din economiile sale, nu uită să-I facă tot-deauna parte şi lui Dumnezeu. Roadele lui, el şi le-a strâns prin ajutorul Său? Deci este drept să-I dea şi Domnului, la vremearoadelor, partea cuvenită Lui.
 16. 16. 16 Traian Dorz Cine n-are nici pricepere, nici teamă, – acela se vaprăbuşi ori în zgârcenie, ori în risipă. 3. Păcatul poartă în el frica. Oricine trăieşte în păcate are în sufletul său tot-deauna groaza de judecată şi frica de osânda de care se simte amenin at mereu. 4. Cel nelegiuit priveşte spre cer cu ură şi cu groa-ză, sim ind că acolo el are un Judecător, nu un Tată. Un vrăjmaş, nu un prieten. De aceea cel rău fuge de Cuvântul lui Dumnezeu,fiindcă acest Cuvânt îi judecă faptele sale. Fuge de omul lui Dumnezeu, pentru că prezen a luiîi osândeşte purtările. Fuge de adunarea lui Hristos, fiindcă acolo i se des-coperă păcatul. Numai de Moarte şi de Judecată nu, nu va putea fugi. 5. Numai sufletul vinovat este fricos. Numai sufletul mic este laş. Numai sufletul blestemat este trădător. Sufletul nevinovat este curajos. Sufletul mare este demn. Sufletul sfânt rămâne nedespăr it de Hristos, cuorice pre , în orice stare, prin orice nenorociri. Cain fugea (Fac 4, 16). Absalom fugea (II Sam 13, 34; 18, 9). Iuda s-a dus fugind (In 13, 30). Căci criminalul fuge. Netrebnicul fuge. Vânzătorulfuge…
 17. 17. Săge ile biruitoare 17 Dar fuge degeaba, căci osânda lor dreaptă fuge mairepede după ei. Şi totdeauna îi ajunge mai curând decâtse aşteaptă. 6. Cel rău fuge spre păcat sau spre pierzare. Înainte de a face răul, fuge, ca să-l facă cât mai re-pede, căci acesta este un blestem care îl urmăreşte dupăce omul a primit în inima lui gândul crimei (In 13, 2). După aceea fuge de la locul crimei, ca să nu fieprins. Apoi fuge de teama urmărilor crimei săvârşite. Fuge până ajunge în iad. De acolo nu va mai fugi apoi niciodată… 7. Cine nu se teme de Dumnezeu nu se teme nici depăcat şi nu se teme nici de judecată. Un astfel de om va cădea dintr-o dată sub osândatuturor acestora. 8. Dar ferice de omul care se teme necontenit deorice rău, fiindcă acela umblă totdeauna cu grijă. Şi umblând cu grijă, nu cade niciodată. Cine ştie ce îngrozitor este păcatul şi blestemul său,acela se fereşte de tot răul ce-l poate vedea şi ocoli. Iar de cel ce nu-l vede şi nu-l poate ocoli, îl fereşteDumnezeu. 9. Este câte un om cu un aşa duh de împotrivire,încât niciodată nu te po i în elege cu el.
 18. 18. 18 Traian Dorz Oricând spui tu da, el spune nu. Oricând vrei tu aşa, el vrea altfel. Şi chiar dacă laşi tu după el – îndată se va schimbatocmai împotrivă, fiindcă duhul lui este aşa. 10. Cu un om ce are duh de împotrivire, trebuie săfii foarte chinuit şi când vorbeşti, şi când taci. Trebuie să-l laşi cum face el – şi să nu îndrăzneştisă-l mustri niciodată. Fiindcă oricâtă dreptate ai avea tu, el nu va recu-noaşte niciodată că a greşit. Nu va primi niciodată o mustrare şi nu va respecta niciodată o hotărâre bună. 11. Dacă n-ar fi fost marea neascultare de la înce-put, n-ar fi fost nici mustrarea pentru ea. Şi dacă n-ar fi fost împotrivirea fa ă de mustrare,n-ar fi fost nici pedeapsa. 12. Prima neascultare a adus mustrarea. Iar îm-potrivirea la mustrare a atras după ea blestemul o-sândei. Şi cu cât se înmul esc neascultările şi împotrivirile,cu atâta omul se scufundă mai adânc în întunericul şi înosânda care vin neapărat pentru ele. Şi deodată cu ele. 13. Omul care se împotriveşte la prima mustrareeste iertat uşor sau este pedepsit uşor. Cel care se împotriveşte la mai multe mustrări esteiertat mai greu şi pedepsit mai greu.
 19. 19. Săge ile biruitoare 19 Dar cel care se împotriveşte tuturor mustrărilor,aceluia i se întâmplă întocmai cum este scris: va fizdrobit dintr-o dată şi fără leac, pe totdeauna. Şi merită să fie zdrobit aşa pentru că şi el, prin îm-potrivirile sale neîncetate, a zdrobit atâtea inimi şi atâ-tea vie i. 14. Sunt unii oameni care, cu toate că se numesccredincioşi, nu le place chiar orice cuvânt al lui Dum-nezeu, – ci numai unele, care le convin. Aceştia sunt cei care nu vor să asculte decât ce leconvine. Şi nu vor să facă decât ceea ce le gâdilă firea lorlumească. Fiindcă ei nu iubesc voia lui Dumnezeu, ci îşi iu-besc voia lor înşişi. 15. De asemenea, şi în elesul cuvintelor sfinte uniioameni îl aleg. Ce le convine, în eleg literal. Ce nu le convine,în eleg simbolic, numai să nu sufere firea lor şi interesul lor lumesc. Pentru că ei ar vrea să câştige şi foloasele lumiiacesteia, dar să nu le piardă nici pe cele din lumea cealaltă. 16. Ca o cunună împărătească împodobită cu măr-găritare scumpe şi strălucitoare este scumpul Cuvânt allui Dumnezeu. Şi precum meşterul iscusit şlefuieşte şi încearcă fi-
 20. 20. 20 Traian Dorzecare mărgăritar aşezat la locul lui în cununa cea de aurpre ios a împăratului, – tot aşa a fost căutat şi găsit, încercat şi aşezat înstrălucita Carte a Vie ii fiecare cuvânt. 17. Dar toate Cuvintele Sfintelor Scripturi sunt dela Dumnezeu. Marii oameni sfin i care le-au scris au fost inspira ide Duhul Sfânt şi, prin ei, Însuşi Dumnezeu ne-a făcut nouă cunos-cute voile Sale, Căile Sale, Condi iile Sale mântuitoarepentru noi. 18. Aleşii lui Dumnezeu din toate timpurile, dintoate straturile, din toate păr ile, marii oameni îndruma idirect de Dumnezeu au vorbit la fel cu to ii. Au grăit Acelaşi Adevăr. Au mărturisit despre Aceeaşi Putere. Şi au arătat spre Aceeaşi Lumină. 19. Ferice de cine a avut o mamă bună şi credin-cioasă. O astfel de mamă face mai mult decât to i învă- ătorii din lume. Ce sădeşte o mamă în inima fiului său rămâneacolo până la moarte, pentru că lacrimile mamei sunt mai puternice decâtorice foc. 20. Lacrimile mamei ard – sau încălzesc – adâncuriîn care nu pot pătrunde nici un alt fel de flăcări.
 21. 21. Săge ile biruitoare 21 Iar cuvintele mamei se întipăresc în suflet cu slovepe care nici vânturile nu le mână, nici ploile nu le şterg şi nici valurile nu le acopăr. Binecuvântează, Doamne, mamele, surorile, so iileşi fiicele scumpei Tale Lucrări. Amin. *** Cuvinte în elepte Doar credin a-i zborul sfânt către cer, de pe pământ, prin ea intri şi primeşti slava tainelor cereşti; de aceea-s orbi aşa to i acei ce-s fără ea.
 22. 22. 22 Traian Dorz Ferici i voi, crini… Ferici i voi, crini din vale care nu vă-ngrijora i, în ce sfinte haine albe sunte i voi înveşmânta i! Doamne, fă şi noi asemeni cură ia s-o căutăm, ca veşmântul mântuirii sufletului să-mbrăcăm. Ferici i voi, corbii care nu vă-ngrijora i întruna numai să tot strânge i hrană. Tatăl v-o dă totdeauna! Doamne, fă şi noi asemeni să căutăm, întâi ce-i bine, şi-apoi ştim că celelalte ne sunt date de la Tine. Ferici i voi, crini şi păsări ce trăi i fără păcate, vouă, Tatăl Cel din Ceruri vi le pregăteşte toate! Doamne, ine-ne şi nouă via a pururea curată, să fim vrednici de-a Ta sfântă grijă binecuvântată…
 23. 23. Săge ile biruitoare 23 3. MAMA ŞI ÎNVĂ ĂTORUL 1. Sfântă Maică binecuvântată a Domnului şi Mân-tuitorului nostru, Tu ai fost primul învă ător binecu-vântat al Fiului Tău, Împăratul şi Învă ătorul lumii. Nici o facultate din lume nu L-ar fi putut învă a atâtde mult cât smerenia ta. Ce minunat i-a învă at El apoi, la rândul Lui, pe aiSăi, spunându-le: „Învă a i de la Mine, că Eu sunt sme-rit”... Fiecare îi înva ă pe ucenicii săi după cum l-a în-vă at şi pe el mama sa. O, ce mare este răspunderea unei mame! Ce în-vă ător bun trebuie să fie ea! 2. Tu, mamă, î i apleci întâia dată fa a duioasă şiochii plini de dulcea şi sfânta lumină a iubirii asupra fi-ului tău care va deveni lumină şi iubire pentru mul i. Fă-o aceasta cu toată conştiin a mamei şi a sfinteitale răspunderi, fiindcă nici o operă din lume nu-i atâtde însemnată ca aceea pe care o creezi tu.
 24. 24. 24 Traian Dorz 3. Tu împreunezi întâiaşi dată spre rugăciune mâ-nu ele fiului tău, Care va deveni Mijlocitor şi Mântuirepentru al ii. Tu Îi pui în gura Lui Cuvântul prin care va învă amul i să creadă, să iubească, să ierte, să mângâie, să seroage. Sau Cuvântul care va nimici din mul i toate acestea. O, mamă, nici o răspundere din lume nu-i atât demare ca a ta! 4. Cuvintele învă ătorului viitor sunt învă ătura pecare i-ai dat-o tu. Cuvintele scriitorului sunt opera geniului tău. Cuvintele cântăre ului sunt muzica inimii tale. Cuvintele profetului sunt inspira ia duhului tău. O, mamă, nici un cuvânt de pe lume nu creează atâtde frumos sau nu distruge atât de mult ca al tău. 5. Cei mai minuna i fii ai tăi, Mamă, au mărturisitcă cele mai minunate lucrări ale lor erau partea ta. Că cele mai avântate inspira ii ale lor aveau aripi-le tale. Că cele mai profunde acorduri din muzica lor pur-tau durerea sufletului tău, şiroaiele lacrimilor tale. 6. Binecuvântată fii tu, Mamă, care nu- i ui i juru-in ele sfinte care i-au adus un Fiu sfânt pentru ca să-Lcreşti pentru slava lui Dumnezeu. Ferice de tine că ai crezut atât de puternic şi i-ai împlinit atât de frumos legământul tău sfânt!
 25. 25. Săge ile biruitoare 25 7. Câte din pildele frumoase ale Fiului tău au fostauzite de El cândva din gura ta! Atunci când, inându-L pe genunchii tăi sfin i, cuobrăjorii Lui lipi i de inima ta, lângă sânul tău stâng, tuI-ai călăuzit gândurile spre adevăr, spre dragoste şi spremilă… 8. Cât de minunat cunoşteai tu Cuvintele cele sfinteale lui Dumnezeu! O, tu, cea mai binecuvântată dintre toate mamelelumii! Ce limpede curgeau de pe buzele tale sfintele lorizvoare când plecăciunea arhanghelului te-a fericit! Vestea pe care i-a adus-o el te-a făcut să înal i ceamai inspirată cântare de laudă lui Dumnezeu. Cea mai duioasă mângâiere pentru cei smeri i. Şi cea mai adevărată profe ie pentru tine (Lc 1,46-56). Tu, Maica iubirii celei mai înalte şi a Durerii celei mai adânci. 9. Sfântă şi Binecuvântată Mamă, laudă veşnică î ivor aduce faptele tale, jertfa ta, dragostea şi smerenia tapentru Fiul şi Domnul tău şi al nostru, fiindcă tu singurădin tot neamul omenesc ai avut desăvârşite toate vir-tu ile sfinte, de la început şi până la sfârşit. Prin suferin ele tale s-a născut Alinul nostru al tu-turor. 10. Cine ar putea şti până unde profe ia vorbeştedespre tine – şi de unde vorbeşte despre Biserică?
 26. 26. 26 Traian Dorz Pentru că tu te-ai cuprins în ea şi ea s-a cuprins –într-un fel – în tine. Istoria ta parcă este istoria ei… Şi a ei parcă este a ta. 11. Împărăteasa de la Dreapta Împăratului, îmbră-cată în aur de ofir ni se pare că eşti când tu, când ea (Ps45, 9). Cuvântul care vorbeşte despre strălucirea acestorlucruri ni se pare că te arată când pe tine, când pe ea (Ef 5, 22). 12. Din slava acestei lumini iese o fa ă care ni separe că seamănă când cu fa a ta, când cu fa a ei. Căci amândouă semăna i atât de mult una cu alta,parcă sunte i una şi aceeaşi… În lumina lui Dumnezeu vă vedem la fel… 13. Fiecare zi este un început. Fiecare diminea ăurmează după o noapte care este un sfârşit. În fiecare diminea ă totul e altfel de cum a fostseara. Seara totul e îmbătrânit şi moare; diminea a totul etânăr şi renaşte. În fiecare seară, o lume moare şi în fiecare dimi-nea ă, o altă lume învie. Aşa a fost şi la începutul acestei lumi în care trăimnoi acum. 14. Numai Domnul Dumnezeu, Care este Veşnic,El Singur ştie câte zile au mai fost înainte de ziua aces-
 27. 27. Săge ile biruitoare 27tei lumi de acum şi câte alte forme de vie i, înainte deforma asta a vie ii de acum. O veche scriere ebraică spune că Domnul Dumne-zeu a tot creat mereu lumi – şi tot El le-a nimicit, până când a creat-o pe asta în care trăim noi acum, cu istoria ei aşa cum o ştim. Suntem între două mari taine: cerul de deasupra şipământul de dedesubt – şi singurul fir sigur de careatârnăm este Hristos. 15. La începutul fiecărei vie i a fost Dumnezeu. Pentru că Singur El este fără început şi fără sfârşit. Singur El este Nemuritor şi de neînlocuit. Singur El este creatorul vie ii. Toate cele care au avut un început cândva au avutşi un sfârşit – sau vor avea unul cândva. Orice creatură şi crea ie a început cândva şi vasfârşi cândva, numai Creatorul Însuşi este Etern. El face să se nască şi să renască mereu zile noi şilumi noi, care intră în via ă şi ies din ea prin mâinile Sale,prin voin a Sa, prin Veşnicia Sa, în eternă şi nouă lucrare, mişcare şi formă. O, ce minunat e Dumnezeu! 16. Şi ce minunat este gândul că la Început esteEl, Dumnezeu… El, Care este Iubirea, Ordinea şi Lu-mina… În felul acesta în elegem că tot ce se creează şidurează prin El este frumos, curat şi fericit.
 28. 28. 28 Traian Dorz Fiindcă aşa este El, Creatorul Minunat, iar Creaturaşi Crea iunea Sa nu poate semăna decât cu Cel care aconceput-o şi a realizat-o. 17. Sfârşitul fiind tot Dumnezeu, putem să credemde neclintit în adevărul că şi încheierea tuturor lucruri-lor şi a tuturor existen elor va fi tot în frumuse e, cură ieşi fericire… Fiindcă mai presus de toate puterile este PutereaLui şi mai tare decât toate voin ele este Voin a Sa… Şi Acestea nu pot încheia lucrarea lor printr-un fa-liment. 18. Prin această Putere şi Voin ă Eternă şi Unică alui Dumnezeu, toate lucrurile şi întâmplările vor căpătaforma dorită de El, fiindcă după fiecare lucrare El doreşte să-Şi admireopera Sa, neodihnindu-se decât după ce a constatat cătotul este realizat în cel mai desăvârşit fel. 19. De când a fost despăr ită Lumina de întuneric şia fost numită lumina zi, iar întunericul noapte, CuvântulSfânt nu spune pentru lumea asta de acum că a fost o zişi apoi a fost o noapte… ci că „a fost o seară, apoi a fosto diminea ă”… Fiindcă totul acum este încă în luptă. Uneori esteseară – când biruie întunericul –, alteori este diminea ă – când biruie lumina. Depinde pe care o ajutăm noi să biruie în noi – şi înlume.
 29. 29. Săge ile biruitoare 29 20. A fost o seară – adică o stare când lumina esteamestecată cu întunericul, binele cu răul; dar luminascade, iar întunericul creşte, până ce cuprinde totul. Sau a fost o diminea ă, adică o stare când întuneri-cul este amestecat cu lumina, dar întunericul (răul) sca-de şi lumina (binele) creşte până ce ea cuprinde totul. Dumnezeule al luminii, ajută-ne să ajutăm binele,ca să biruie lumina. Iar întunericul să nu mai fie. Amin. *** Cuvinte în elepte Credinciosul e cununa a tot ce-i creat frumos, el e chipul viu, icoana pe pământ a lui Hristos. La această naltă stare luptă-te s-ajungi odat’, numai cel ce-ajunge-acolo-i credincios cu-adevărat. * Omul are două feluri de credin ă-n via a sa: una bună despre dânsul – despre al ii, una rea. Fericit acela care se sileşte-a crede-astfel: despre sine ca de altul, despre altul ca de el.
 30. 30. 30 Traian Dorz 4. LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL 1. În lumea asta, de la Început chiar, n-au fost sepa-rate total lumina de întuneric, nici binele de rău, nicigrâul de neghină, nici cei drep i de cei nedrep i. În fiecare lumină este şi pu in întuneric, în fiecare bine este şi pu in rău, în fiecare rău e şi pu in bine. În fiecare întâmplare, în fiecare lucru, în fiecarestare e un amestec şi de bucurie, şi de necaz. A ajuta uneia sau alteia este partea şi răspundereanoastră. Şi când lupta se va sfârşi, vom merge pe veşnicie înpartea pe care am ajutat-o. 2. Sunt uneori vremuri în care pare că totul se cu-fundă în întuneric. Vin uneori stări tot mai grele, necazuri tot maimari, până când se prăvăleşte peste lume întunericul şinenorocirea ca o lespede de ghea ă… Astea sunt vremile de tulburări, de războaie, de ne-
 31. 31. Săge ile biruitoare 31norociri, când sunt mai mul i şi mai puternici cei celuptă pentru întuneric, pentru diavolul… Atunci totul se chinuieşte, se îngrozeşte, se în-groapă. Ce cumplit suferă Istoria prin aceste vremuri! Caprin nişte răni de moarte. 3. Şi sunt iarăşi vremuri când totul se însenină, selinişteşte, se înviorează. Astea sunt vremile de pace, de linişte, de belşug,când sunt mai puternici cei care luptă pentru lumină,pentru Hristos. Atunci totul învie şi se bucură. Ce fericit se luminează Istoria prin astfel de vre-muri! Ca prin nişte sărbători de primăvară frumoasă. 4. Sunt unii oameni care, împotrivindu-se lui Dum-nezeu, sunt birui i de întuneric, de păcat, de satana.Aceşti oameni devin pentru ceilal i un chin, un blestemşi o nenorocire. Ei se prăbuşesc pe neaşteptate în blestemul şi în fo-cul veşnic. Dar mai sunt şi al i oameni, care, ascultând deDumnezeu şi unindu-se cu Hristos, îşi biruie întuneri-cul, devenind tot mai luminoşi şi mai binecuvânta i atât pentru ei înşişi, cât şi pentru al ii. Aceştia se înal ă ca soarele spre amiazi, până ră-mân pe totdeauna acolo. 5. Izvorul Luminii este Dumnezeu. Lumina dintâi a âşnit din Hristos-Cuvântul.
 32. 32. 32 Traian Dorz Şi apoi din Lumina-Cuvânt au ieşit toate: întâi Fi-in a, apoi Via a, apoi Ordinea. Aşa lucrează în elepciunea lui Dumnezeu totdeau-na. Întâi creează, apoi învie, apoi echilibrează totul. O, ce în elepciune binecuvântată este în elepciunealui Dumnezeu! Cât de minunate sunt toate cele ce ies, şicresc, şi rodesc, toate cele ce sunt îndrumate de ea! 6. Au fost trei zile – seri şi dimine i – în care Lu-mina a răsărit direct din Dumnezeu şi a apus direct din El. A ieşit din El diminea a şi s-a retras în El seara. A fost ca un flux şi reflux pe care acum nimenidintre noi nu-l putem şti cum era. 7. Numai în ziua a patra au fost crea i luminătoriizilei şi ai nop ii, peste care Dumnezeu apoi Şi-a reflectat lumina Saca spre nişte oglinzi, ca apoi, de la aceştia, lumina Luisă vină spre noi. Astfel noi nu avem acum lumina direct de la El, cinumai prin luminătorii prin care El ne-o dăruieşte. Aşa este şi cu lumina duhovnicească. 8. Au fost vremuri în care Dumnezeu a revărsatlumina cunoştin ei Sale direct oamenilor. Dumnezeu umbla atunci nemijlocit cu oamenii, iaroamenii umblau nemijlocit cu Dumnezeu, fiindcă nici înainte de a se naşte oamenii-lumină-tori, Dumnezeu n-a lăsat lumea Sa fără lumină.
 33. 33. Săge ile biruitoare 33 9. Când a venit Noe, Dumnezeu a început să lumi-neze prin el. Apoi prin Avraam, Isaac, Iacov şi ceilal i luminători, prin toată noaptea Vechiului Testament, până ce a răsărit Soarele Hristos, cu to i sateli ii Săisfin i din Noul Testament. În lumina acestora ne desfătăm noi azi, cu toată bu-curia strălucită a harului deplin descoperit nouă în for-ma cea mai minunată de către Dumnezeu. 10. Precum pâinea în pustie creştea în mâinile uce-nicilor care tot împăr eau – şi nu se mai sfârşea pânăs-au săturat miile de mul imi – tot aşa şi astăzi, lumina se împarte prin ei – şi ea nise dăruieşte din belşug, spre a ne îndestula pe to i, înorice fel şi în orice măsură… 11. Ce luminoasă trebuie să fi fost toată fa a şi via- a primilor oameni! Şi ce binecuvântată va fi fost toată umblarea şitrăirea lor cu Dumnezeu în dulcea lor vie uire divinădin Eden! Vremea petrecută cu Dumnezeu, numai cu El,cântarea cu El, rugăciunea cu El, totul va fi fost nemai-uitat de frumos şi de fericit. Pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu, toate acesteasunt la fel şi azi. 12. În psalmi se spune uneori că Domnul Dumne-zeu stă în Lumină; alteori se spune că El se învăluie cuîntunericul ca şi cu o manta.
 34. 34. 34 Traian Dorz Nu este nici o nepotrivire aici, fiindcă acel întune-ric în care se învăluie El este tot o lumină: o lumină atâtde mare, încât e cu neputin ă de privit. Şi din prea marea strălucire, pare întuneric. Dupăcum este scris: El locuieşte într-o lumină de care nu tepo i apropia (I Tim 6, 16). 13. Lumina este îmbrăcămintea cu care Dumnezeuîmbracă sufletul nostru în clipa naşterii din nou, căcilumina este neprihănire, sfin enie, cură ie. Şi câtă vreme omul trăieşte în Hristos, el rămâneîmbrăcat în hainele luminii. Aşa erau primii oameni îngrădina Edenului, în starea cură iei. 14. Îndată ce oamenii au păcătuit, hainele luminiis-au topit. Păcatul le-a ars ca o flacără blestemată, iar ei s-auvăzut goi, dezbrăca i de scumpele lor veşminte cereşti. Aceasta o face păcatul… Ferice de cei ce nu mai păcătuiesc, căci ei îşi păs-trează astfel curat şi sfânt veşmântul luminos primit lanaşterea de sus, îmbrăcămintea lor din Hristos. 15. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Care afăcut Lumina, dar n-a lăsat-o singură şi neapropiatăde noi, ci a făcut şi nişte luminători prin care să ne-o îm-partă, pentru ca noi s-o putem suporta. S-o putem primi.Să ne-o putem însuşi, după trebuin ele şi după puterea noastră, fiecaredintre noi.
 35. 35. Săge ile biruitoare 35 16. După cum, în pustie, Domnul şi Mântuitorulnostru nu a dat El Însuşi direct, cu mâna Sa, pâinea caresă potolească foamea mul imii celor cinci mii, ci a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, iar aceştia au îm-păr it-o celor flămânzi, tot aşa a făcut El şi cu Lumina. Binecuvânta i să fie veşnic cei prin care ne-o dă El. 17. Lumina izvorăşte din Hristos, după cum Apa şiPâinea sunt El. Noi to i trăim numai prin Lumina Lui veşnică şiîndestulătoare. Dar între noi şi Lumină, El a aşezat acei luminătoricare ne răsfrâng binefacerile şi harurile Sale într-un felîn care, pentru noi, este mai cu putin ă, mai apropiat şimai uşor de primit. Ce muncă sfântă şi grea fac aceştia… Cât de datorile suntem noi lor pentru asta! 18. Lumina lui Dumnezeu se înmul eşte spre noiprin soare, lună şi stele, după cum apa se înmul eşte prin izvoare şi pâinease înmul eşte prin lanuri. În felul acesta, aceste daruri dumnezeieşti ne suntîmpăr ite nu numai tuturor egal, ci şi fără condi ii şi înmăsură îndestulătoare! Oricine leapădă sau dispre uieşte uneltele lui Dum-nezeu Îl dispre uieşte pe El Însuşi! 19. Binecuvânta i să fie luminătorii lui Hristos careau în via a lor, în lăuntrul lor lumina binecuvântatăprimită de la El,
 36. 36. 36 Traian Dorz şi din care lumină ei ne împart în chip fericit, cudărnicie şi îndestulare fiecăruia dintre noi. Să-i pre uim pe aceşti sfin i şi rari luminătoriadevăra i, rugându-ne Domnului neîncetat pentru pute-rea, via a, libertatea şi strălucirea lor. Vai de timpul, de istoria şi de întinderile rămasefără ei. 20. Lumina de la miezul nop ii este nespus mai ne-cesară şi mai însemnată decât lumina de la miezul zilei. Luminătorii care îndrumă lumea în timpurile grelesunt mai necesari decât cei ce o luminează în vremilepaşnice, libere, bune. Cu atât şi valoarea lor este mai mare. Şi mul u-mirile şi rugăciunile pentru acestea trebuie să ne fie maifierbin i. Dumnezeul nostru, Te rugăm, dă-ne scriitoricreştini. De nici un fel de luminători nu-i o nevoie mai ma-re. Aceştia îşi trimit lumina şi după ce apun – nemăr-ginită de spa ii şi de timpuri. Amin.
 37. 37. Săge ile biruitoare 37 Veni i to i să-I cerem Veni i to i să-I cerem Duhului Ceresc roadele Lui sfinte care ne lipsesc! Duhule Preasfinte, umple-ne mereu, ca s-aducem roade pentru Dumnezeu. Fă via a noastră vasul Tău divin unde-a’ Tale daruri să le pui din plin. Harul rugăciunii, mila de cei goi, duhul umilin ei – pune-le în noi! Căile curate fă-ne să umblăm, pe Iisus ce vine, noi să-L aşteptăm. Căci întotdeauna, de vom fi aşa, vom putea fi vrednici de răsplata Sa.
 38. 38. 38 Traian Dorz5. CALEA DREAPTĂ – ŞI CĂI AMĂGITOARE 1. Îndrumătorii care arată calea cea dreaptă atuncicând sunt sute de căi amăgitoare în fa a oamenilor, iar biata mul ime nu ştie pe unde s-o ia ca să nu sepiardă, îndrumătorii aceştia sunt cei mai necesari în lumeaasta. Ei sunt tot aşa cum sunt luminătorii de pe cer. De aceea lumina lor este asemănată cu a acelora(Mt 13, 43; Dan 12, 3). 2. Învă ători care să sfătuiască şi să călăuzească învremile de întuneric sufletesc, de prigoniri şi de apăsare sunt foarte pu ini, nu numai pentru că, pentru a-i lumina pe al ii, li secere lor înşişi mai întâi o via ă luminoasă, via ă careeste o ardere şi o jertfă personală, dar şi pentru că împotriva luminii, în astfel de vre-muri, se ridică cele mai multe furtuni şi cei mai mul ivrăjmaşi.
 39. 39. Săge ile biruitoare 39 3. Pe cel ce te luminează ziua, binecuvântează-l deo sută de ori. Dar pe cel ce te luminează noaptea, binecuvântea-ză-l de o mie de ori. Căci luminători de vremi paşnice po i găsi maiuşor, dar luminători de vremi furtunoase po i găsifoarte greu. 4. Binecuvântat este omul care vede înainte… şi vai de acela care vede numai în urmă. Fericit este acela care merge în întâmpinarea viito-rului şi nefericit este acela care fuge după timpul trecut. 5. Cel în elept ştie bine să folosească orice clipă,spre a-şi câştiga mântuirea sufletului său; dar cel nebun îşi pierde to i anii săi în deşertăciune. Deşertăciuni sunt toate cele ce nu rămân dupămoarte. Iar cele ce rămân sunt singurele noastre comori. 6. Acum în eleg că Lumina lui Dumnezeu e maipresus de oameni. Şi felul în care călăuzeşte Duhullui Hristos Profe ia şi Adevărul este nespus mai în- elept. 7. Ceea ce a grăit şi a scris Duhul Sfânt lumii prinprofe ii Sfintelor Scripturi nu este, de fapt, o descriere apropriei lor vie i trecătoare. Ci înfă işarea unui adevăr veşnic, cu ajutorul vie iiacestora.
 40. 40. 40 Traian Dorz 8. Duhul lui Hristos le-a grăit sfin ilor alcătuitori aiScripturii nu numai care căr i sunt inspirate de Sus, sprea fi alese şi aşezate în cuprinsul Căr ii Dumnezeieşti. Dar şi ordinea în care să fie aşezate, după adevărulcuprins de con inutul fiecăreia din ele. 9. Nu sunt ochi mai ferici i ca ochii care, văzândtotul, ştiu să aleagă ceea ce este bun. Şi alegând, ştiu să păstreze pentru totdeauna ceeace a găsit adevărat şi frumos. Tristul refren: O, deşertăciunea deşertăciunilor, ră-sună cu o puternică înştiin are tuturor celor ce au apucatşi merg pe calea lumii… că au apucat rău. Că merg rău.Şi că vor sfârşi rău. Dar cine mai are urechi să audă astăzi acest glas? 10. Prea rari sunt oamenii care stau de vorbă cuinima lor, spre a o sfătui şi îndruma bine, spre a o mustra sau călăuzi în elept, pentru a şti ce să aleagă dintre toate: pe cele ce i leîmbie Dumnezeu, nu pe cele ce i le îmbie lumea. 11. Dintre acei prea rari care stau de vorbă cu inima lor, cât de rari pot fi acei care ştiu să-şi sfătuiască bineinima! Şi ştiu să şi-o înfrâneze când văd că ea a luat ocale rea. Solomon nu şi-a sfătuit bine, ci rău inima sa! Pentru că este scris: Şi n-a mai fost inima lui Solo-mon întreagă cu Domnul Dumnezeul său.
 41. 41. Săge ile biruitoare 41 12. Din firea ei, inima noastră este aplecată spreplăcerea lumească şi păcătoasă. Mai ales dacă, înainte de a se întoarce la Dumnezeuşi a-L primi pe Hristos, a gustat din plin vinul înşelătoral păcatului şi cupa vrăjită a desfrânării. 13. Ştim cu lacrimi amare de câte ori inima noastrăs-a aruncat cu plăcere în bra ele ispitei… şi s-a lăsat cuuşurin ă cuprinsă de păcat. Biruind slaba voin ă a sufletului, inima noastră nil-a târât după ea în focul ucigător şi aprins. Ştim cu to ii cât de rea ne este inima adeseori. Cât de gata este ea să primească, fără să judece,orice îndemn spre desfrânare sau rătăciri. De aceea trebuie mereu să ne îndemnăm inima sprerugăciune şi renun are. 14. O, ce înşelătoare este pofta ochilor, care vinedin pofta inimii! Doar pu in să ascul i o muzică ispititoare, doar pu in să priveşti o frumuse e a păcatului, doar pu in să te opreşti în unul din locurile alune-coase, doar pu in să nu ii strâns frânele inimii, – şi te trezeşti cine ştie unde, după ce te-ai dus… după ce ai căzut, după ce te-ai întinat, după ce te-aiars… 15. Cât te costă apoi să revii unde ai fost! Câte lacrimi! Câte pierderi! Câtă durere! Câtăruşine…
 42. 42. 42 Traian Dorz Câtă pocăin ă şi câtă milă a lui Dumnezeu! E mai uşor să te păzeşti, de o sută de ori, să nucazi, decât să te mai scoli după ce ai căzut o dată. 16. Dar, cu toate înştiin ările şi îndemnurile, mul in-au mai revenit şi nu s-au mai ridicat niciodată. S-au nimicit acolo, duşi de inima cuprinsă de ve-chea nebunie. Vrăjită de vechiul şarpe. Îmbră işată cu vechiul păcat… Iată inima celor mai mul i oameni. 17. Ce bine este când omul vede că nu este altă fe-ricire decât să-L caute şi să-L asculte pe Dumnezeu! Ce bine este când omul află că toată fericirea păca-tului este o amară şi nebunească amăgire! 18. Nu te bizui nici tu pe inima ta. Nici pe putereata. Nici pe în elepciunea ta – niciodată. Ci chiar şi atunci când i se pare că te po i încredeîn ele – o, mai ales atunci – aleargă la Hristos, pune- iinima ta în lan urile Crucii Lui, pune- i voin a ta în stăpânirea voii Lui şi pune- i în elepciunea ta în frâul ascultării de în- elepciunea Lui. 19. Nu zice inimii tale: „Haide aici”, ci porunceş-te-i: „Stai acolo!” Nu zice: „Doamne, du-mă în ispită, ca să- i arăt căo voi birui”. Ci roagă-te: „Şi nu mă duce pe mine în ispită…
 43. 43. Săge ile biruitoare 43 căci ispita este mai tare ca mine şi mă va biruiea”… 20. Cu o precizie uimitoare şi sfântă, fiecare lucrual lui Dumnezeu îşi are ceasul lui. Şi fiecare lucrare a Lui îşi are vremea ei. Nimic nu vine înainte de a-i sosi vremea. Şi nimic nu rămâne după ce vremea sa a trecut! Doamne, înva ă-ne să ne numărăm bine zilele, casă căpătăm o inimă în eleaptă. Amin. *** Cuvinte în elepte Fapta fără de credin ă-i ca credin a fără faptă; pe-amândouă de-o potrivă lepădarea le aşteaptă. Pe nici una fără alta nu vrea Domnul să le vază; numai când sunt împreună El le binecuvântează.
 44. 44. 44 Traian Dorz 6. AŞTEPTAREA ŞI SOSIREA 1. Nu vine primăvara, oricât ar dori-o lumea, decâtatunci când i-a sosit vremea ei. Nu poate nimeni opri moartea, oricât ar vrea. Cândi-a sosit ei ziua şi ceasul, clipa şi locul, vine. De aceea cel mai însemnat lucru este s-o aşteptămpregăti i. 2. Ziua vine când i-a sosit ceasul ei. Şi noaptea seduce când i-a trecut ceasul ei. Chemarea soseşte când i-a sosit clipa. Şi uşa che-mării se închide când i-a trecut clipa. Fericit cel ce este gata în clipa sosirii. 3. Cu o precizie uimitoare şi sfântă, fiecare lucruîşi are la Dumnezeu ceasul lui; fiecare lucrare îşi arela Dumnezeu vremea ei. Fiecare aşteptare îşi are sosi-rea sa. El veghează cu o în elepciune desăvârşită asuprarespectării acestei rânduieli desăvârşite.
 45. 45. Săge ile biruitoare 45 Lucrează cu o putere desăvârşită la împlinirea lor. Şi aşteaptă cu o răbdare desăvârşită roadele adusede ele. Aşa este la Dumnezeu. 4. Ce bine este atunci când omul îşi cunoaşte şidatoria sa, şi vremea acesteia! Atunci el împlineşte cu credincioşie scopul pentrucare l-a rânduit Dumnezeu. Şi numai umblând mereu în pas cu timpul său elumblă bine. Numai când (nerămânând înapoi şi neluând-o îna-inte) este mereu credincios şi treaz îşi împlineşte cuadevărat scopul său. 5. Dar omul nu-şi cunoaşte aproape niciodată vre-mea sa. Nu-şi cunoaşte vremea naşterii şi nu-şi cunoaştenici vremea mor ii. Nu-şi cunoaşte întâmplările şi nu-şi cunoaşte nicirostul lor. Nu-şi cunoaşte binele şi nu-şi cunoaşte nici răul. Nu-şi cunoaşte puterea sa şi nu-şi recunoaşte nicislăbiciunile. Nu cunoaşte adevărul şi nu-şi recunoaşte nicirătăcirea. Numai cunoaşterea lui Hristos îi arată sigur omuluipropria sa cunoaştere. 6. Dar şi întoarcerea la Dumnezeu îşi are ceasul ei. O, de când va fi sosit şi ceasul întoarcerii tale, – şitu nu l-ai cunoscut, nu te-ai întors!
 46. 46. 46 Traian Dorz Câte prilejuri de pocăin ă ai avut şi tu, de lacrimi şide îndreptare, – dar nu le-ai în eles, nu le-ai folosit, nu le-ai prins,nu te-ai întors. Va mai fi oare vreunul vreodată pentru tine? 7. Ce frumoase momente şi prilejuri ai avut tu învia a ta din partea lui Dumnezeu! Dar pe toate le-ai lăsat să treacă, iar tu tot nemân-tuit, tot neascultător, tot singur şi pierdut ai rămas. De câte ori te-a îndemnat so ul tău credincios sauso ia ta, cât a trăit, ca să te laşi de păcatele şi ră-ută ile tale! Dar tu n-ai ascultat. 8. Acum sufletul acela s-a dus pe totdeauna, chinuitde durerea ta… iar tu ai rămas cu amare, dar zadarnice păreri derău, să- i aduci aminte şi să plângi… că n-ai ascultat. 9. De câte ori te-au sfătuit părin ii tăi credincioşi,cât au trăit, ca să te întorci de la calea ta cea rea… Să- i îndrep i umbletele rele. Să apuci pe calea lui Dumnezeu şi să te faci om. Dar tu n-ai ascultat. Acum şi ei s-au dus pe totdeauna, chinui i de dure-rea pierderii tale. Iar tu ai rămas în păcatele tale, mereu mai ruinat. Ca să- i aduci aminte şi să regre i veşnic că nu i-aiascultat.
 47. 47. Săge ile biruitoare 47 10. Binecuvântată este clipa când omului i se des-chid ochii cei dinlăuntru şi ajunge la cunoştin a voii luiDumnezeu şi la descoperirea pre ului celui veşnic almântuirii sufletului său. Fericit este acel suflet care şi-a cunoscut atuncivremea chemării pe care i-a rânduit-o şi lui Dumnezeu. 11. Dragul meu, numărate sunt şi zilele tale, de lacea dintâi şi până la cea din urmă. Ele sunt în mâna lui Dumnezeu. Numai folosirea lor este în mâna ta. 12. Rânduite i-s şi ie toate căile bune în care săumbli. Toate faptele tale bune pe care să le faci. Toate binefacerile prin care să te mântuieşti. Numai primirea sau respingerea lor este în voia ta. 13. Hotărât, este o vreme şi pentru tine. O mântuire şi pentru tine. Un loc în cer şi pentru tine. O răsplată fericită şi veşnică şi pentru tine. Ele sunt în mâna lui Dumnezeu, Care i le îmbieastăzi. Numai credin a sau necredin a depind de tine. Numai alegerea vie ii sau a mor ii tale depinde devremea aceasta. Numai lucrarea hotărârii tale depinde de clipaaceasta. Alege acum! Căci ceasul tău trece.
 48. 48. 48 Traian Dorz Peste un ceas poate fi trecut pentru totdeauna… Pe totdeauna… 14. Cât de scurtă este via a fiecărui om… şi totuşi atât de mul i dintre oameni se lasă stă-pâni i de toată puterea răului, care îi foloseşte spre a-iasupri pe semenii lor. O, cum se nefericeşte omul însuşi, ascultându-l pesatana... 15. În loc ca omul să se mul umească cu cât îi estelipsă pentru via a sa, cel asupritor caută să se îmbo-gă ească şi să strângă, să fure şi să răpească şi partea care i se cuvine se-menului şi de-aproapelui său. Lăsându-l pe acela în lipsă şi aruncându-l în chi-nuri, în mizerie şi în moarte. O, cum schilodeşte păcatul sufletul bietului om la-com! 16. Desigur, asupririle de sub soare, chiar dacăsunt cu îngăduin a lui Dumnezeu, nu sunt totuşi dupăvoia Lui. Dumnezeu este împotriva oricărui fel de asuprire,de exploatare, de chinuire a omului de către om. Cuvântul Lui le înlătură. Porunca Lui le opreşte. Dreptatea Lui le condamnă. Oricine cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu ştieaceasta.
 49. 49. Săge ile biruitoare 49 Oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu se fereştede aceasta. Şi oricine are Duhul lui Dumnezeu osândeşteaceasta. 17. Omul e născut să fie liber… să fie stăpân pe el însuşi, să dispună singur de timpul lui, de dreptul lui, deconştiin a lui. Şi numai voia lui Dumnezeu, numai Sistemul lui Hristos îi garantează asta. Şi numai calea Duhului Sfânt îi oferă şi îi asigurăomului cea mai deplină libertate. 18. Ce vinovat este omul care nu se satură nicio-dată cu partea lui, cu dreptul lui, cu locul lui, ci umblă mereu să răpească dreptul semenului său. Iată câ i oameni şi câte popoare, în cursul veacurilor,au căutat numai să asuprească şi să-i jefuiască pe al ii. 19. Hrăpăre ii, mincinoşii şi viclenii s-au ridicat dinadânc şi au venit spre semenii lor cu lozincile şi promi-siunile libertă ii şi izbăvirii de asuprire, ca să-i poată înşela uşor, – fiindcă cei asupri i pot fiînşela i cel mai uşor de către mincinoşi. Fiecare mincinos cu alte lozinci şi cu alt sistem, dar cu aceleaşi promisiuni mincinoase. 20. În realitate, ce a făcut fiecare hrăpăre tiran? I-a eliberat pe unii asupri i şi i-a înrobit pe al ii, darn-a adus eliberarea tuturor.
 50. 50. 50 Traian Dorz I-a scăpat de exploatare pe unii şi i-a dus în ea peal ii. Dar n-a putut înlătura exploatarea tuturor. O, Dumnezeule al Milei şi Dreptă ii, izbăveşte-i Tupe totdeauna pe to i cei apăsa i de to i cei care îi asu-presc. Amin. *** Cuvinte în elepte Pentru multele necazuri ce le-ndură-acum Credin a, nu sim im întreaga slavă care-o dă Făgăduin a. Numai când dureri, şi lupte, şi-ncercări pieri-vor toate vom sim i întreaga slavă a credin ii-adevărate. * O credin ă ce lucrează prin iubire e-un izvor de virtu i la cel ce are suflet blând şi-ascultător.
 51. 51. Săge ile biruitoare 51 Dragostea nu pizmuieşte! Dragostea nu pizmuieşte nici pe-un inamic, nu se umflă de mândrie, ci trăieşte-n cură ie; dacă ea nu ne-nso eşte, dacă ea nu ne sfin eşte, nu suntem nimic, nu suntem nimic. Fra ilor, să ştim: dacă nu iubim, în zadar vorbim şi-n zadar trăim: nu suntem nimic, nu suntem nimic. Doamne, fă-mă al iubirii fiu şi ucenic, cu supunere-n trăire, căci fără de-a Ta iubire, de-aş avea orice-nsuşire şi mi-aş da orice numire, eu nu sunt nimic, eu nu sunt nimic. Dar iubirea cea curată despre care zic are-n ea în elepciune care-ndrumă s-o ştiu spune, căci iubirea ne-n eleaptă nu este-o iubire dreaptă, nu este nimic, nu este nimic.
 52. 52. 52 Traian Dorz 7. ELIBERARE ŞI BINEFACERE 1. Falşii eliberatori i-au înlocuit pe nişte asupri icu al ii, dar n-au putut nimici asuprirea de peste to iniciodată. Numai Hristos este Unicul Eliberator ade-vărat. În numele milei pentru al ii, falşii binefăcători şi-auurmărit propriul lor interes. Numai Hristos este UniculBinefăcător adevărat al tuturor. 2. În tot lungul istoriei oamenilor, lacrimile nu s-auuscat, ci au trecut numai din ochii unora în ai altora. Gemetele n-au încetat, ci au izbucnit numai din alteguri. Silnicia n-a dispărut, ci a trecut numai asupra altornevinova i, fiindcă oamenii, în loc să-L aleagă pe Hristos, şi-auales mereu pe Baraba… Şi barabele aşa le ştiu plăti celor ce îi aleg. 3. Toate relele sunt mereu mai înmul ite decâtînainte.
 53. 53. Săge ile biruitoare 53 Mai amare de cum fuseseră. Mai nemiloase decât în trecut. Cu atât mai mult cu cât sunt mai otrăvite de dorin atot mai mare a răzbunărilor, de lăcomia hămesi ilor şide cruzimea metodelor. 4. Cine mai are milă când se dezlăn uie asuprirea înnumele libertă ii omului? Cine mai are măsura dreptă ii în ceasul judecă ilorîn numele eliberării? Cele mai mari crime s-au făcut totdeauna în numeleJusti iei. 5. Cine mai are suflet de frate fa ă de cel ce trage înjug, când el este sus pe scaunul căru ei?... Care împărat, în afară de Hristos, s-a aşezat elînsuşi în jug şi le-a grăit supuşilor săi: „Acum lua i şivoi jugul meu”? Care mântuitor, în afară de Hristos, a mai luat cru-cea şi, ducând-o, să spună ucenicilor săi: „Cine vrea sămă urmeze, să-şi ia crucea sa şi să vină după mine”? După Mine, nu Eu după el. 6. Cel care se mul umeşte cu al său este omulmul umit. Dar omul fericit este numai acela care poate să deaşi din al său altuia, care are mai pu in ca el, aşa cum a făcut Domnul Iisus, Care, venind în lu-me, S-a dat pe Sine pentru noi to i, spunând: Jertfa Meaa adus mântuirea voastră, iar jertfa voastră va aducemântuirea lumii.
 54. 54. 54 Traian Dorz Nici un mântuitor din lume n-a mai făcut aşa. Nu, pentru că numai Iisus era Cel adevărat. 7. Nici un învă ător, în afară de Hristos, n-a maiaplicat el însuşi mai întâi învă ătura sa asupra lui, dându-şi tronul său, dându-şi slava sa, dându-şiputerea sa, via a sa, jertfa sa pentru supuşii săi. 8. Hristos Domnul, avându-le pe toate acestea şijertfindu-le pentru ai Săi, S-a dovedit Singurul Mântu-itor Adevărat. Nici unul, în afară de Hristos, n-a mai făcut aşa. Şi numai El ne-a ajutat şi pe noi să putem face ast-fel – pe cei care putem. Cine mai are milă, mai mângâie şi mai elibereazăcu adevărat pe cei asupri i, afară de El? Cine îşi mai dă via a pentru supuşii săi aşa ca Iisus,când to i ceilal i cer ca al ii să-şi dea via a pentru ei? 9. Iubirea e martoră. Adevărul e martor. Con-ştiin a noastră e martoră la fel, că nimeni altul decâtIisus Hristos n-a mai avut o milă desăvârşită de noito i ca El. Numai El ne-a învă at şi ne-a făcut în stare să nedăm şi noi via a pentru fiii noştri de la El. 10. Deşi nu-L cuprind toate întinderile Universului şi deşi e mai mare decât toate şi mai pretutindenica tot, Domnul Dumnezeul şi Tatăl nostru a dorit să lo-cuiască totuşi în mijlocul nostru.
 55. 55. Săge ile biruitoare 55 În mijlocul caselor noastre Şi-a dorit şi El să aibă oCasă a Lui, la care noi totdeauna să mergem cu sim ă-mântul că acolo în ea noi ne putem întâlni cu El şi El totdeauna se poate întâlni cu noi. Aceasta este Casa Domnului pentru noi! 11. Duhul lui Hristos spusese atât de minunate cu-vinte despre Casa lui Dumnezeu şi mai înainte de So-lomon, prin gura lui Moise şi a lui David. Dar niciodată nu ne-a vorbit atât de limpede ca prinînsăşi gura Sa. 12. Psalmul 84 este, în întregimea lui, un imn debucurie şi de evlavie, de dragoste şi de respect sfântpentru Casa lui Dumnezeu. Este un imn de pre uire şi de laudă pentru cei caremerg în Casa lui Dumnezeu să I se închine Lui şi să-Llaude. Un imn despre fericirea acelora care locuiesc încur ile Casei lui Dumnezeu şi-L laudă pe El. Ce fericit este cel ce trăieşte aceste stări! 13. În Casa Domnului eşti totdeauna înaintea luiDumnezeu şi mai ales acolo trebuie să ne aducem aminte cuteamă de poruncile Lui, ca să le împlinim. 14. În capitole întregi din Cuvântul Sfânt, Dumne-zeu i-a vorbit şi i-a arătat slujitorului Său Moise cum sărânduiască totul în Templul Domnului, poruncindu-i înamănun ime tot ce trebuie făcut,
 56. 56. 56 Traian Dorz din ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut, pentru a arăta astfel cât de însemnat este totul acolo. Şi cât de mult ine Domnul ca totul să fie curat şisfânt în Casa Lui! Atunci cât de vinova i trebuie să fie cei ce dispre- uiesc ceea ce Domnul cinsteşte atât de atent! 15. După to i profe ii sfin i, la venirea Sa, Mân-tuitorul Însuşi a inut să arate cu orice prilej cât desfântă este Casa peste care este chemat Numele luiDumnezeu. Pentru ca to i urmaşii Lui să o cinstească şi să ocaute. 16. Cu câtă evlavie şi credin ă, cu câtă smerenie şiascultare se cere să se apropie şi să petreacă în CasaDomnului oricine are în inima lui temerea de Dumne-zeu şi dragostea fa ă de El! Şi totuşi cât de pu ini sunt adevăra ii închinători şiadevăra ii slujitori care să fie astfel! 17. Câte juruin e sfinte s-au făcut şi se fac în CasaDomnului, dar ce pu ini îşi împlinesc aceste juruin e! Cât de mul i vin acolo să-I ceară cu lacrimi ceva luiDumnezeu, dar cât de pu ini dintre ei mai vin să-I mul umeascăcu lacrimi după ce au primit ceea ce ceruseră! Dar când totuşi mai vin, ce ferici i se întorc ei deacolo apoi!
 57. 57. Săge ile biruitoare 57 18. Nu are a face că în Casa Domnului mai slujeştecâteodată şi câte un om nevrednic. Nu are a face că acolo se mai fac uneori şi lucrurinevrednice. Domnul şi ai Lui nu se uită la asta. Cei nevrednici vor fi odată izgoni i, cele nevrednice vor fi în curând nimicite, dar Templul lui Dumnezeu va rămâne pe totdeaunatot Casa Lui. Tot Casa de Rugăciune, în care El va fi totdeauna prezent, ca să-i asculte peto i închinătorii adevăra i. Şi să-i răsplătească pe slujitorii nevrednici. 19. Dragă suflete, când intri şi tu în Casa lui Dum-nezeu, apropie-te să ascul i cu frica lui Dumnezeu, cucredin ă şi cu dragoste… Ascultarea ta de acolo va fi trăirea ta afară. Binecuvântarea primită în Casa Domnului va fi ro-direa ta în propria ta casă. Şi puterea primită acolo va fi biruin a ta după ce aiieşit. 20. Nu este nimeni care să aducă ceva pe pământcând se naşte din mama sa. Tot ce a adunat şi are pe lumea asta, fiecare om aaflat aici… Şi va lăsa aici. Fericit şi în elept este acela care îşi dă bine seamade acest adevăr înainte de a pleca din lume – nu după cepleacă.
 58. 58. 58 Traian Dorz Numai mâinile darnice şi binefăcătoare se întorcpline când trec din lumea asta. O, Dumnezeul Dărniciei, ajută-ne să mergem tot-deauna cu mâini pline în fa a semenilor noştri lipsi i. Ca să venim cu ele pline şi în fa a Ta. Amin. *** Cuvinte în elepte Dacă vrei să ştii aievea pe-orice om ce pre uieşte, să-l dezbraci de tot ce-n lume sclipitor l-împodobeşte; dă-i averea şi onoarea şi chiar trupul la o parte şi-i vezi sufletul – acesta este pre ul fără moarte. * Cercetează orice lucru ce e el, nu ce-i numit, şi vei şti despre oricine adevărul negreşit. Cercetează şi Cuvântul lui Hristos, tu însu i, bine – şi vei şti ce-i El aievea, nu ce- i spune nu ştiu cine.
 59. 59. Săge ile biruitoare 59 8. VENIREA ŞI PLECAREA 1. Când omul se naşte şi vine în lume, vine cupumnii strânşi, ca şi cum ar spune: Voi cuceri totul, voistrânge totul. Iar când moare şi pleacă din lume, pleacă cu pal-mele desfăcute, ca şi cum ar spune: N-am luat nimic şinu duc nimic din tot ce-am strâns pe pământ. 2. Toate câte omul le câştigă pe pământ vin numaide la Dumnezeu. Pentru a-i da omului, prin folosirea lor cu în e-lepciune, ceea ce îi doreşte sufletul lui: adică mântuireaşi fericirea veşnică. Dar omul, când le are, nici nu mai gândeşte la do-rin ele sufletului. Se gândeşte numai la dorin ele trupului său. Şi laîmplinirea vinovată a dorin elor lui păcătoase. 3. Cine este omul cel mai bogat? întreabă un în-elept.
 60. 60. 60 Traian Dorz Cel ce se mul umeşte cu ceea ce are! Acela Îi mul umeşte pentru toate numai lui Dum-nezeu, de la Care are aceste mijloace şi daruri. El ştie cine le-a dat şi pentru ce scop! El ştie şi care este cea mai cuminte întrebuin are alor – spre câştigul sufletului său. Şi spre slava Celui ce i le-a dat. 4. Omul cel ce şi le crede ale lui toate cele primitede el pe pământ Îl uită pe Făcătorul său şi nesocoteşteporuncile Domnului. Se apucă, întocmai ca bogatul cel nebun din pildaMântuitorului, să privească la averea lui cu o lacomăbucurie îngâmfată, zicând: Suflete al meu, acum ai multe avu ii, strânse pentrumul i ani… prin priceperea ta, prin munca ta, prin pute-rea ta… Într-adevăr, numai un nebun poate gândi şi ziceaşa… 5. Acum şi tu poate că ai slavă în fa a oamenilor. Poate eşti şi tu mai văzut ca to i, mai tare ca to i,mai lăudat ca to i… Poate că gândeşti şi tu că acum [trebuie] să mă-nânci, să bei şi să te veseleşti! Laudă-te deci, nemernicule, asupreşte şi tu, dispre- uieşte, porunceşte, alungă, bate, strânge de gât, închide,amendează, nedreptă eşte, ucide… Ca să fie şi cu tine un nebun mai mult pe pământ şi un blestemat mai mult sub el.
 61. 61. Săge ile biruitoare 61 6. Crezi tu, omule tiran, că acum nimeni nu- i maipoate face nimic? Că to i sunt mai slabi ca tine? Că to i sunt în mâna ta… to i sunt în voia ta… to isunt sub picioarele tale? Nu- i pasă de dreptate. Nu- i pasă de milă. Nu- ipasă de omenie. Nu- i pasă de oameni. Nu- i pasă de Dumnezeu…Te bucuri din plin de avantajul clipei acesteia; zici tu cătimpul lucrează pentru tine şi că nimic nu te mai poateamenin a. Dar care nebun a mai făcut astfel – şi să fi scăpat? Nu vei scăpa nici tu. 7. Dumnezeu îi spune unui astfel de om: „Nebu-nule, chiar în noaptea aceasta i se va lua sufletul tău!” Doar o noapte scurtă mai este, pentru fiecare nebun, până la luarea sufletului său… Numai noaptea de după aceea nu va mai aveasfârşit. 8. Ce este omul se cunoaşte după numele său şidupă faptele sale. Se cunoaşte după întrebuin area pe care o dăavu iei şi timpului pe care el le-a primit de la Dumne-zeu. Şi după numele pe care i-l dă faptele lui. 9. Oricine are de la Dumnezeu avere trupească ştiecă nu e a sa. Ori se va duce ea de la el pe neaşteptate, ori se vaduce el de la ea curând.
 62. 62. 62 Traian Dorz Azi o are, dar mâine nu. Să facă bine din ea azi, ajutând pe cei lipsi i. Aşa îşi va strânge comoară în ceruri. Aceea va fi cuadevărat a lui (Mt 6, 20). 10. Are cineva bogă ii sufleteşti: credin ă, în elep-ciune, talente? Să ajute, să bucure, să îmbogă ească cu ele pe al ii. În dar le-a primit, în dar să le dea. Fără mândrie şi fără zgârcenie. Are cineva slavă? Să facă bine cât mai mult. Să se smerească şi să ajute cu mărinimie, cu bună-tate, cu blânde e, cu sim ire. Căci nu mult va sta pe scaunul unde este înăl atacum. 11. Fericit este sufletul acela care se gândeşte lamoartea lui încă de pe drumul vie ii. Şi care se pregăteşte pentru noaptea viitoare încădin zorii dimine ii de astăzi. 12. Odată Mântuitorul i-a zis unui în elept care ştiafoarte bine care era voia şi porunca lui Dumnezeu: – Bine ai zis. Fă aşa şi vei avea via ă veşnică (Lc10, 28). Bine ai zis ce trebuie să facă al ii. Acum fă tu acestbine care l-ai zis. Bine ai scris, frumos ai spus, adevărat ai grăit. Acum fă tu întâi ceea ce zici, ceea ce scrii, ceea cecân i.
 63. 63. Săge ile biruitoare 63 13. O, ce bun este sfârşitul unui lucru bun, al unui drum bun, al unui om bun! Nimic nu este mai frumos ca apusul unei zile bune, ca moartea unui om credincios şi ca încheierea unei lucrări sfinte. 14. Mai bună este ziua mor ii decât ziua naşterii, cucât e mai bună fapta decât vorba! Rodul decât floarea.Împlinirea decât promisiunea. Pentru că numai la moartea cuiva se vede cel maibine ce loc a ocupat omul acela în lume. Şi ce rost a avut naşterea lui pe pământ. 15. Sunt oameni care aproape n-au fost băga i înseamă cât timp au trăit. Numai la moartea lor s-a văzut ce gol au lăsat ei înurma lor. Şi cât de mult folos au avut prin via a lor mul i se-meni de-ai lor. 16. Nu sunt două zile mai fericite pentru om ca zi-ua când l-a primit şi el pe Domnul în sufletul său şi ca ziua când Domnul îi primeşte şi sufletul său înraiul Lui. 17. Iată ce arată moartea şi iată de ce este mai bunăea, precum zice Eclesiastul. Numai moartea îl arată peun om bun cât de bun a fost. Şi numai moartea îl arată şi pe cel rău cât de rău afost.
 64. 64. 64 Traian Dorz Când tai un pom bun, ce mul i plâng după rodullui, după umbra lui, după adăpostul lui! Când tai un spin, ce mul i se bucură că au scăpat de epii lui, de amenin ările lui. 18. Vrei să ştii cum va fi moartea ta? Cum a fostvia a ta! Abia moartea ta o să arate dacă naşterea ta a fost ofericire sau un blestem pe pământ. Dacă a fost un bine sau un rău. Dacă a fost o flacără sau un fum. De aceea, ai grijă neîncetat de asta! 19. Adevărata în elepciune este numai aceea careluminează fa a omului. Şi fe ele oamenilor. Care îl duce pe om spre Dumnezeu, care i-L desco-peră omului pe Hristos, Adevăratul şi Unicul lui Mân-tuitor. Care îl face pe om să-L primească pe Duhul Sfânt,pentru a avea pe totdeauna un Călăuz şi un Ocrotitor fe-ricit şi binecuvântat. Şi numai cine face astfel dovedeşte că a fost unîn elept. 20. Un om în elept va învă a mereu de la to i – şiastfel va putea apoi să-i înve e şi el mai vrednic peto i… Va fi smerit, pentru a primi; şi va fi darnic, spre ada mai mult decât a primit. Acesta este în eleptul, care înva ă mai bine de cuma fost el învă at.
 65. 65. Săge ile biruitoare 65 Şi dă mai mult decât a primit. Prin ceea ce face mai bine şi mai mult se aratăîn elepciunea sa. O Doamne, fă-ne pe to i nişte astfel de în elep i. Amin. *** Cuvinte în elepte Fiii mei, păstra i credin a cea dintâi pân’ la sfârşit, în ea creşte i, roade bune aducând necontenit, căci acei ce n-o păstrează căi nefericite iau, crezuri au apoi destule, dar credin a n-o mai au. * Pentru credincioşi e Crucea lui Hristos aşa povară cum povară-i pentru păsări aripa cu care zboară.
 66. 66. 66 Traian Dorz Doamne, Duhule Preasfinte Doamne, Duhule Preasfinte, vino peste noi de Sus şi ne dă făptura nouă care ne-a cerut Iisus! Scump Mântuitor, dă-ne ajutor, să putem urma îndrumarea Ta! Dă-ne-o minte înnoită de Cuvântul cel Ceresc, dă-ne inima şi firea omului duhovnicesc. Doamne, Duhule Preasfinte, Te rugăm să ne îndrumi ne-ntina i de stricăciunea şi de duhu-acestei lumi. ine-ne-alipi i de Domnul şi de-al Lui Cuvânt curat, cu umblarea luminoasă, fii ai Tăi cu-adevărat.
 67. 67. Săge ile biruitoare 67 9. PRIMIRE ŞI DARE 1. Dumnezeu i-a dat omului, fiecărui om, într-oanumită măsură, în elepciunea de care va avea nevoieîn via ă. Şi de lumina căreia va fi dator să asculte. Şi pe măsură ce omul ascultă de călăuzirea în elep-ciunii şi umblă în căile ei, în îndrumarea ei, în cură iaei, lumina acesteia creşte. Creşte în mintea omului, creşte în jurul lui, creşteîn faptele lui. Aşa cum creşte lumina soarelui pentru ci-ne umblă în ea. Şi pe măsura asta este dator s-o dea şi el altora. 2. Iată deci că adevărata în elepciune este nepri-hănirea. Şi cine este un adevărat în elept o arată pe aceasta. Prin umblarea sa în lumină. Prin faptele sale în dragoste. Şi prin cuvintele sale în cură ie. Oricine are lumină umblă drept. Umblă frumos.Umblă curat.
 68. 68. 68 Traian Dorz 3. Fa a omului are patru din cele cinci sim uri alefiin ei sale. Văzul, care stă în ochi. Ochii celui în elept sunt prevederea lui, însuşireade a vedea înainte şi de a vedea bine. Astfel omul va şti ce să facă şi ce nu. Unde să meargă şi unde nu. Ce să strângă şi ce nu. Dar în elege i voi că noi vorbim aici de văzul du-hovnicesc, nu atât de cel trupesc. 4. Auzul omului stă în urechi. Urechile celui în elept sunt ascultarea lui. Ele îl vorîndruma, arătându-i ce este folositor şi ce nu. Ce este curat şi ce nu. Ce este sănătos şi ce nu. Iar auzul sufletesc este de o mie de ori mai însem-nat decât cel trupesc. 5. Mirosul omului îl îndrumă în deosebirea celorcare îl înconjoară. Îi arată ce este curat şi ce nu. Ce este înviorător şi ce nu. Ce este viu şi ce nu. O, cât de mul i oameni şi-au pierdut de multaceastă însuşire aleasă, umblând prin murdării, trăindprintre mortăciuni, trăind prin haznale. 6. Gustul, care îi arată ce este hrănitor şi ce nu. Ce este dulce şi ce nu.
 69. 69. Săge ile biruitoare 69 Ce este bun şi ce nu. Dar cei mai mul i oameni şi-au pierdut gustulsănătos. Mănâncă orice, înghit orice, se îndoapă cu orice. Şi astfel şi-au otrăvit toată fiin a, îmbolnăvindu-şitoate sim urile lor. Şi condamnându-se singuri la ceamai fioroasă moarte. 7. Când fa a – în care sunt darurile sim uriloromului atât de însemnate pentru via a lui – este lumi-nată de în elepciune, atunci toate aceste sim uri sunt sănătoase şi îl ducpe om pe un drum mântuitor. Când fa a lui este întunecată de nebunia păcatului,atunci toate sim urile sale îl duc spre întuneric şi pier-zanie. 8. Chiar şi acelaşi om poate fi adeseori în amân-două aceste stări. Poate fi uneori cu o fa ă luminoasă.Cu nişte ochi cura i. Cu un auz treaz. Cu un miros fin.Cu un gust bun. Şi poate să cadă uneori într-o întunecare de ispită şipăcat. Atunci fa a lui este alta. Ochii i se întunecă. Au-zul i se astupă. Mirosul i se strică. Gustul i se defor-mează. Atunci echilibrul sănătos i se pierde. Iubirea i se schimbă în ură. Blânde ea, în mânie. Mângâierile, în lovituri. Mielul devine fiară. Asta pentru o clipă sau pentru totdeauna.
 70. 70. 70 Traian Dorz 9. În elepciunea este cunoaşterea drumului – price-perea este umblarea pe el. În elepciunea este de a şti un lucru – priceperea es-te de a-l face. De aceea este lăudată priceperea, căci în zadar ştiibinele, dacă nu-l faci. În zadar ştii drumul, dacă numergi pe el. În zadar ştii Cuvântul lui Dumnezeu, dacănu-l împlineşti cu fapta. 10. În elepciunea luminează – dar priceperea sefoloseşte de această lumină. Pentru a desăvârşi cu mâi-nile ceea ce i-au arătat ochii. E cu atât mai bine, în astfel de cazuri, cu câtamândouă aceste sim uri merg mai bine împreună. Căci cu cât vine mai târziu una, cu atâta va fi maigreu să lucreze cealaltă. Ferice este când în elepciunea vine la timp – şi estetrist când vine prea târziu. Însă este vai când nu mai vine niciodată. Atunci nici priceperea nu vine. 11. Ce fericită este clipa când omul ajunge la în-credin area că totul este în Mâna lui Dumnezeu! Până omul nu este deplin încredin at de acest lucru,el se îngâmfă când îi merge bine, deznădăjduieşte când îi merge rău, se face un tiran când este tare şi se face o târâtoare când este slab. E gata să se creadă un zeu când îi merg toate cumvrea el,
 71. 71. Săge ile biruitoare 71 şi este gata să se sinucidă când dă nenorocirea pesteale lui. 12. Un om care a cercetat toate şi a ajuns să vadă cătoate lucrurile şi to i oamenii şi toate împrejurările suntîn Mâna lui Dumnezeu, acel om a ajuns la miezul adevărului. A aflat cu adevărat cheia tuturor necunoscutelor şi a ajuns la descoperirea cea mai înaltă decât toatedescoperirile din lume. 13. Aşa este! În Mâna lui Dumnezeu sunt to i oa-menii, cu toate faptele care izvorăsc din toată dragosteasau din toată ura lor. Din toată în elepciunea sau din toată nebunia lor. Din toată puterea sau din toată slăbiciunea lor, spre Dumnezeul lor sau spre semenii lor. Şi faptele lor îi urmează la nici cinci minutedepărtare. 14. În Mâna lui Dumnezeu eşti tu, omule, orice aifost ieri. Sau eşti azi. Sau vei ajunge mâine. În Mâna lui Dumnezeu sunt averile tale. Sau însu-şirile tale. Sau posibilită ile tale. El i le-a dat. El i le poate păstra. Şi El i le poatelua oricând va voi, fiindcă sunt în Mâna Lui. În mâna ta este numai posibilitatea de a le folosibine sau rău. Dar ce mult este asta!
 72. 72. 72 Traian Dorz 15. Când omul face ceea ce este plăcut lui Dumne-zeu, atunci Mâna cea bună a lui Dumnezeu păzeşte şipăstrează în ocrotirea Sa tot ce este al acelui om. Atunci omul nu se mai zbuciumă şi nu se maifrământă, ci se încredin ează cu deplină încredere în Mâna luiDumnezeu, Care poate să le ia de la sine chiar şi pânădiseară, dacă voieşte, ori poate să le ină pe totdeauna. O, ce pace dulce stăpâneşte toată inima unui astfelde om! 16. Omule, în Mâna lui Dumnezeu este sănătatea tasau boala ta. Nu în mâinile oamenilor sau ale întâm-plărilor. În Mâna lui Dumnezeu este libertatea ta sau închi-soarea ta. În Mâna lui Dumnezeu este înăl area ta sau pră-buşirea ta. În Mâna lui Dumnezeu este mântuirea ta sau osân-da ta. În Mâna lui Dumnezeu sunt prietenii tăi şi vrăj-maşii tăi. În Mâna lui Dumnezeu este prezentul tău şi vii-torul tău. În Mâna lui Dumnezeu este via a ta sau a iu-bi ilor tăi. Totul este în Mâna lui Dumnezeu! În mâna ta este numai voin a ta. Voin a de a crede.Voin a de a alege. Voin a de a primi. Voin a de a păstra
 73. 73. Săge ile biruitoare 73şi folosi bine ceea ce este pentru tine în Mâna lui Dum-nezeu. 17. Dacă voieşti, po i să crezi aceste lucruri. Dacăvoieşti să nu crezi, po i şi aceasta. Dacă voieşti să primeşti aceste daruri sau acestepedepse, po i să le primeşti sau po i şi să nu. Ce mare putere are voin a ta! Şi ce mare răspundereai pentru ceea ce faci cu ea! 18. Dacă voieşti, po i păstra ceea ce ai primit caurmare a alegerii tale. Dacă nu voieşti, po i să le lepezi. De aceea, toată răspunderea pentru una sau pentrualta din aceste două alegeri ale voin ei tale va rămânenumai asupra ta. Veşnic şi veşnic. 19. Dumnezeu i-a pus înainte calea vie ii şi caleamor ii. Amândouă sunt în Mâna Lui, dar alegerea lor pen-tru tine tu trebuie neapărat s-o faci. Şi să i-o iei în mâi-nile tale. Cât eşti încă în via ă, adică în fa a lui Dumnezeu,mai po i să te răzgândeşti şi să schimbi. Alege binele, alege via a, alege-L pe Iisus. 20. Nici unul dintre noi, oamenii, nu-şi cunoaştenimic din viitorul său, dar Cuvântul lui Dumnezeu pe fiecare ne înştiin-
 74. 74. 74 Traian Dorz ează care va fi acest viitor, după felul de via ă pe carene-o trăim. De aceea, fiecare trebuie să aibă toată grija înainte,căci după aceea în zadar se va căi pentru ce a făcut. De mii de ori dacă am repeta acestea – tot nu-i preamult. Fiindcă şi de mai multe mii de ori şi-o va striga îniad fiecare osândit: De ce nu mi s-a spus mai mult?... O Doamne, ajută-ne să nu obosim înştiin ându-nepe noi şi pe al ii asupra acestui adevăr. Amin. *** Cuvinte în elepte Cine crede în prea multe va ajunge cum vă zic: în curând n-o să mai poată să mai creadă în nimic.
 75. 75. Săge ile biruitoare 75 10. MÂNTUIREA ŞI PEDEAPSA 1. „Număra i banii aici, în fa a celui ce plăteşte” –spune o înştiin are în eleaptă, care se poate vedea pestetot unde se fac plă ile. „Reclama iile ulterioare nu suntluate în considerare.” Gândeşte-te deci bine şi tu acum, omule, până eştiîn fa a Celui care î i îmbie mântuirea cu Mâna Sa, darCare î i poate da şi pedeapsa tot cu Mâna aceasta. 2. Alege via a, şi nu moartea. Alege cerul, şi nu iadul. Alege-L pe Hristos, şi nu pe satana. Alege acum, chiar acum – căci se poate ca peste oclipă să vină moartea şi să te ia pe neaşteptate din fa alui Dumnezeu. Şi atunci va fi prea târziu. Multe astfel de mor i ai văzut poate şi tu. N-ai învă at oare nimic din ele? 3. Adevărata lumină nu suferă în ea nici un strop deîntuneric,
 76. 76. 76 Traian Dorz adevărata cură ie, nici un fir de praf şi adevărata dragoste, nici un pas nebun. 4. Cine se împacă cu un duşman mic se va împăcaşi cu unul mare şi cine îşi îngăduie un pahar mic îşi va îngădui şiunul mare. Un pai mic poate orbi ochiul şi o picătură mică deotravă poate aduce moartea. Oricine se joacă cu păcatul va fi ucis de el, dar oricine îşi doreşte sincer mântuirea se va feri şide umbra păcatului. Căci şi umbra lui este ucigaşă. 5. Pu ină nebunie… o, câtă în elepciune a nimicit ea! Şi câtă slavă a pierdut ea pentru totdeauna!... Ce aproape este adevărul de fiecare dintre noi! Câtă bunătate are Dumnezeu fa ă de fiecare pă-cătos! Şi cum trimite Duhul Domnului în mintea cuivatocmai lumina de care are el însuşi nevoie în clipa aceea! Dar ce pu ine inimi o primesc! Şi ce pu ine min i ourmează! 6. Păcatul, păcatul… acest lucru care pare mic saunimic în ochii multora a biruit pe mul i şi mari în elep i. A prăbuşit pe mul i înăl a i. Şi a dus la iad pe mul i drep i. 7. O mică defec iune la frâna unui autobuz încărcatcu oameni – şi tot autobuzul, nemaiputând fi oprit la
 77. 77. Săge ile biruitoare 77timp, se prăbuşeşte la o cotitură în prăpastie, omorândzeci de vie i. O mică picătură de petrol într-un vas cu lapte stricătotul. O mică neascultare o dată – şi nimiceşte o mie deascultări. 8. O mică aşchie sărită în ochi duce la orbia pe tot-deauna. O bucată de săpun căzută în mâncare strică totul… Pu ină nebunie nimiceşte un munte de în elepciune. 9. Dar câte, şi câte, şi câte din aceste nebunii mici,fără însemnătate nu se întâmplă în fiecare zi! Din cauza acestora se pierd atâtea vie i. Se strică atâtea căsnicii, se ruinează atâtea familii, se împrăştie atâtea adu-nări, se zădărnicesc atâtea lucrări şi se nefericesc atâtea suflete! Fericit acela care se fereşte de orice se pare rău. 10. Nu spune i că păcatul acesta e mic sau este unnimic. Căci acest gând i-a ucis pe mul i. Nu spune i: „Ei, şi ce-i dacă am să beau şi eu unpahar? Doar n-o fi foc.” Căci după unul vei mai bea unul şi încă unul. Iar laurmă vei ajunge un nenorocit, vei vedea că este foc. Şi încă un foc veşnic. 11. Nu spune: „Şi ce-i dacă mă duc şi eu o dată cuaceşti prieteni?”
 78. 78. 78 Traian Dorz „Şi ce-i dacă fumez şi eu o igară?” „Şi ce-i dacă mă voi scăpa şi eu o dată?” Căci data aceea este cursa ta şi lan ul tău. Te vei lipi acolo şi n-ai să te mai po i desface, camusca ce s-a prins în pânza păianjenului. Sau în cleiulmierii ucigaşe. Dulcea a gustată, curiozitatea satisfăcută, plăcereapermisă le vei plăti cu via a ta, aşa ca vietatea fără minte şi fără înfrânare. 12. Fii treaz, dragul meu, şi ia seama bine în jurultău, să vezi ce pă esc al ii. Înva ă din nenorocirea lor, ca să nu ajungi tu să în-ve e al ii din nenorocirea ta. Nu te lăsa niciodată biruit de ispită. Şi dacă nu eşti în stare s-o birui, fugi din timp şiocoleşte-o cu groază. Fiindcă un minut mai târziu poate fi prea târziu peveci de veci. 13. În elepciunea nu-i prea multă nici dacă ar fi cucarul. Dar nebunia e prea multă şi o picătură. Fereşte-te de orice păcat. Căci chiar şi numai unulsingur poate fi în stare să- i piardă mântuirea după careai alergat şi ai luptat o via ă întreagă. Ci teme-te de el şi fugi ca de şarpele cel mai otră-vitor. 14. Tot ce avem bun în noi este pâinea noastră. Din această pâine a inimii noastre, a mâinilor, a gu-
 79. 79. Săge ile biruitoare 79rii, a fiin ei noastre să împăr im mereu în jurul nostrututuror semenilor noştri, fără să aşteptăm nici o răsplătire de la nimeni. Ca şi cum am arunca în apa ce curge şi duce totulla vale. 15. Nu da împrumut!... Nu da nici măcar pomană.Ci aruncă ce dai. Dă ca şi cum ai arunca. Fiindcă în împrumut este o nădejde de câştig. În pomană este o nădejde de răsplată. Dar în aruncare nu mai este nimic. Nici un gând.Nici o aşteptare. Nici o dorin ă. Ai aruncat – şi gata. Aşa se face binele bine. Aceasta este binefacereabinefăcătoare. 16. Când arunci, când dai ca şi cum ai arunca,atunci nu dai cuiva anume, care î i cere. Nu împrumu i pe cine te roagă. Ci arunci, să afle cine va trece. Pui, să ia cine va fi flămând. Laşi, când nu vede nimeni. Trimi i cum nu află nimeni. În cea mai tăcută, mai ascunsă şi mai necunoscutăformă. Aşa cred că ar trebui să se facă adevărata milostenie. 17. Încă am apucat şi noi, cei mai bătrâni, vremeacând şi pe la noi la ară era un frumos obicei rămas dinstrămoşii de demult, şi anume: când secerau, lăsau la
 80. 80. 80 Traian Dorzcapătul dinspre drum al fiecărei holde o brazdă de grâunetăiat… Acela era al celor săraci, care nu aveau nici o holdăa lor. Ei veneau şi şi-l tăiau fără a mai datora nimănuinimic. 18. La fel şi spicele rămase după legători – nu lemai culegea cel ce avea holdă. Ele erau lăsate celor carenu aveau. După seceriş, cei sărmani se duceau şi îşi luau şi ei,fără nici o obliga ie fa ă de nimeni, partea lor de la to i. Şi Îi mul umeau numai lui Dumnezeu. 19. Iar Dumnezeu, Care vedea inima şi fapta celuicare îşi arunca astfel pâinea pe ape… fără să se uite nici înapoi măcar, ca să vadă cine o ia, îi răsplătea celui binefăcător. Holdele lor rodeau din plin. Vremurile lor erau paşnice. Şi toate casele lor erau îndestulate. Şi cea mai mare îndestulare era mul umirea binefa-cerii celei mai depline. 20. Nu numai în via a viitoare, dar chiar în via aaceasta, Dumnezeu face să găsim ceea ce am dat altora. De la cine nici nu ştim, şi cum nici nu pricepem, şi când nici nu ne aşteptăm – făgăduin a lui Dum-nezeu se împlineşte cu noi.
 81. 81. Săge ile biruitoare 81 Ceea ce „am aruncat” găsim iarăşi. Apele care s-au dus cu pâinea noastră aruncată sereîntorc – după un îndelungat circuit – şi ne-o aduciarăşi. Mai frumoasă, mai bună, mai fericită. Tocmai când ne lipsea mai arzător. O, Dumnezeule Care vezi în ascuns, răsplăteştetotdeauna tot binele celor care îl fac aşa. Amin. *** Cuvinte în elepte A muri nu-i greul mare, greu e chinul ce urmează după moartea celui care n-a voit aici să crează. Po i fi cât de tare-n lume, în curând te-nghite glia; dacă ai credin ă însă, vei trăi cât veşnicia. Ea-i sămân a învierii care-n Ziua-Aceea Mare îl va învia-ntr-o clipă pe acela care-o are.
 82. 82. 82 Traian Dorz Tatăl nostru Cel din Ceruri Tatăl nostru Cel din Ceruri, iar venim şi Te rugăm, a Ta milă şi-a Ta Mână le dorim şi le căutăm. Dă-ne Mila Ta scut în vreme grea, Mâna Ta s-o ii peste-ai Tăi copii! Lumea-i rea, ispite-s multe şi primejdii multe sânt, numai Tu po i fi prin toate adăpostul nostru sfânt! Noi suntem fiin e slabe şi adeseori cădem, Doamne, toată izbăvirea numa-n Mila Ta avem. Tatăl nostru Cel din Ceruri, Te rugăm să ne păzeşti, într-o inimă smerită, duhul dragostei fră eşti. ine-ne-ntre fra ii noştri credincioşi şi răbdători, să putem primi cununa între ei – biruitori!
 83. 83. Săge ile biruitoare 83 11. VREME BUNĂ ŞI VREME REA 1. Nu este totdeauna vreme bună; vine curând şivremea rea. Nu in veşnic zilele frumoase, nici anii de belşug,nici prilejurile dureroase. De aceea este fericit oricine ştie să folosească cuîn elepciune şi chibzuin ă orice avantaj pe care îl are înprezent, pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a căuta mântuirea astăzi, pentru a face binele astăzi, pentru a răscumpăra vremea acum. 2. Nu sunt toate zilele bune, când urechile au plă-cere de Cuvântul Sfânt. Când picioarele merg spre el. Când mintea îl în elege şi inima îl primeşte. Vin şi zilele rele, când urechile se scârbesc de sfa-turile bune. Când picioarele merg mai grabnic spre păcat decâtspre har.
 84. 84. 84 Traian Dorz Când capul e învăluit de întuneric şi inima este atrasă spre deşertăciuni. O, ce greu este atunci ca omul să mai primească unsfat bun şi să mai ia hotărârea bună – pe care n-o luasecând putea. 3. Nu este omul tot tânăr, când sufletul lui să fiemai uşor de păcate. Mintea lui mai limpede. Inima luimai aprinsă şi duhul lui mai primitor. Ajunge bietul om şi la bătrâne e, când sufletul ise încarcă greu cu păcatele. Mintea i se întunecă înrău. Inima i se stinge în slăbiciuni. Şi duhul adoarmeşi se închide pentru totdeauna fa ă de chemările luiDumnezeu. De aceea vino astăzi, câtă vreme po i. 4. Dar zilele bune, zilele rele – toate trec… Ani buni, ani răi – to i se duc. Vremea tinere ii, vremea bătrâne ii – amândouă sesfârşesc. Vremea chemării, vremea primirii – şi ele trec preacurând. Vremea vie ii şi vremea mor ii – amândouă sunthotărâte. Numai în elepciunea care să le ştie folosi bine o aupu ini. 5. Oameni în elep i şi oameni nebuni – to i mor. Numai că moartea lor nu-i la fel. Numai că judecata lor nu-i asemenea. Numai că răsplata lor nu-i tot una.
 85. 85. Săge ile biruitoare 85 Şi numai că veşnicia lor nu-i aceeaşi. Binecuvânta i sunt cei cu sfârşit fericit. 6. Dumnezeu i-a dat omului voin a liberă şi putereade a crea! Acestea două sunt virtu i dumnezeieşti, iar prinele, Dumnezeu i-a dat omului însuşirea de a se de-săvârşi pe sine. De a-şi adăuga lui însuşi partea lăsată de Dumne-zeu în voin a omului şi în puterea sa. După alegerea saşi după dorin a sa. Şi omul face acest lucru! Se face pe sine bun saurău – după cum singur îşi alege. Se întregeşte, adăugându-şi – la ceea ce i-a începutDumnezeu – sfârşitul pe care singur el şi-l vrea, în ascultarea sau neascultarea de voia lui Dumnezeu. 7. Numai la sfârşitul fiecărui an, când el singur ŀ1

×