Legends 2

1,217 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legends 2

 1. 1. -:Legends from Lithuania:- Index Rodyklė1. Legend about Kaunas. 1. Legenda apie Kauna.2. Legend about Vilnus. 2. Vilniaus legenda.3. The legend of the Iron Wolf. 3. GeleŽinio Vilko Legenda.4. Godess JŪratĖ and 4. JŪratĖ ir Kastytis. Fisherman Kastytis. 5. Legenda apie Neringa.5. Legend about Neringa. 6. Legenda apie AnykŠČiŲ6. How AnyksČiai got its Miesto vardo atsiradima. name.7. Plateliu Lake. 7. PlateliŲ EŽero legenda.8. Story about Med Vegalis 8. Legenda apie Med VėgalĮ . Hill. 9. Šatrijos kalno raganos.9. Witches of Šatrija. 10. Legenda apie Raigardo10. The Valley of Raigardas. SlĖnĮ .11. Island of Love. 11. MeilĖs Salos legenda.12. Legend about Kaunas. 12. Legenda apie KaunĄ.13. Legend about Taurus with 13. Legenda apie Taura su the Cross between horns (or KryŽiumitarp ragu (arba Legend about Kaunas Legenda apie Kauno Coat of Arms). miesto herbo kilme).14. Legend about Hill of 14. KryŽiŲ Kalno Padavimas. Crosses. 15. EglĖ ŽalČiŲ Karaliene.15. EglĖ the Queen of 16. Ipe un Sermek. Serpents.16. Hang up on a string. 74
 2. 2. -:Legend about Kaunas:- ere, incidentally, sounded one of the legends about the foundation of Kaunas, but there are others. For example, long ago, when the Lithuanians, the latter being the nation to accept Christianity,worship God Perkunas and brought him a victim. At the place ofsacrifice was burning an eternal flame guarded by priestesses who choosethe most wealthy and noble families. They were forbidden to marry untilhis death. But theyoung priestessAleksota fall in lovewith a young andhandsome guy. Abouttheir romance learnedother priests, andAleksota threatenedwith death. For such abrazen violation of her were burned alive at the stake. But the old and wisepriest felt sorry for her and dug a hole under the place of burning. Thenext day, instead of fried, Aleksota fell into a pit, the wise priest declaredthe sign and asked him to let go of the girl. Ostensibly Perkunas sparedher. Aleksota became free. And after a while her son was born, namedKaunas. Kaunas later became the ruler of this city, and called their landKaunas. 75
 3. 3. -:Legenda apie Kauna:- aug vandens nutekėjo mūsų upių tėvu Nemunu nuo tų laikų, kai senoliai lenkė žilas galvas prieš griausmavaldį Perkūną ir dausų dukras deives. Viena tų deivių, Aleksota, buvo pamėgusi miškingas Nemuno pakrantes.Dažnai nusileisdavo ji iš debesų ir kopinėdavo skardžiais, vaikšdčiodavopakrante, pliuškendavosi. Pamėgo deivė Aleksota ir panemuniųgyventojus: varganus artojėlius, žvejus. Dažnai iš bėdos vadavo. Pamilogerąją dausų deivę ir žmonės. Gražioje giraitėje ant aukšto krantopastatė jai aukurą, nešė padėkos aukas, siuntė savo dukteris kurstytišventosios ugnies. Perkūnui, dievų valdovui, nepatiko tokia šilta deivėsir žmonių draugystė. Kartą šlaitais kopinėdama, valdasapžiūrinėdama Aleksota sutiko jauną medžioklį Dangerutį. Ką irkalbėti parnilo Dangerutis deivę Aleksotą, atvėrė jai savo širdė. Deja,laimė buvo neilga. Užmatė Perkūnas Aleksotą su Dangeručiupašlaitėje linksmai besišnekuęiuojančius, visas užvirė iš pykčio ir kadtvieskė žaibu, norėdamas abu perverti ir amžiams prismeigti prie žemės!Bet Aleksota suskubo jo žaibąnukreipti - trenkė griausmavaldisį josaukurą net kibirkštys pažiro. Deivėgreit stvėrė už rankos numylėtąžemės sūnų, ir abu drauge nubrido per 76
 4. 4. Nemuną į gelsvą smėlėtą plotelį, kur taip gera būdavo ilsėtis ir svajoti. Atsipeikėję nuo ką tik patirtos baimės, abu pasižadėjo niekadnesiskirti, čia, plynoje vietoje, susiręsti trobelę ir gyventi, kol jėgosapleis. Kaip sumanė, taip ir padarė. Dangerutis pasitelke savo draugus,panemunių naktigonius, prisigabeno medžių, ir užvire darbas. Žmonespulkais traukė Aleksotai ir Dangeručiui padėti. Kaipmat iškilopirkia, ir ne paprasta, o tikra šventovė. Netrukus naujoje pirkiojesuskardėjo ir kūdikio verksmas: Aleksota ir Dangerutis susilaukėsūnaus. Jį pavadino Kaunu. Toliau čia ėmė rastis vis daugiaunamelių.O dabar neįmanoma jų nė suskaičiuoti. Nesutilpo tarpupio slėnyje, jieėmė kopti į šlaitus, didėti ir stiebtis aukštyn. Juos visus vienijo pirmojopiliečio - Kauno vardas. 77
 5. 5. -:Legend about Vilnus:- he two legends are spread about the foundation of Vilnius. In one of them it is told about the Iron Wolf. The second legend tells while laying the foundation the prophets demanded to sacrifice the brightest young man. Only then the town would become famous and unconquerable. The young man who was chosen for this deed stood up at the bottomof the foundation pit said he agreed to lie down under the foundation of thecastle in the case the prophets guessed three riddles. What was thesweetest in the world? What was the easiest in the world and what was thehardest? The prophets without any doubt decided that the sweetest washoney, the easiest was a dawn, the hardest thing was the foundation stone. The young man did not agree and explainedthat the sweetest thing was mothers milk for a baby,the easiest thing was a baby on mothers hands andthe hardest thing was mothers sacrificing her onlysons heart. They were taken aback by the youngmans wisdom told him to get out of the foundationpit. But the prophets did not give up. In order to 78
 6. 6. make the castle very strong and unconquerable it was decided to sacrificethe brightest and the most beautiful Lithuanian. Soon such a virgin wasfound and she agreed to be offered only she asked to pick up a bunch ofnicest meadow flowers. As soon as she stepped into the pit a large corner-stone was rolled. How surprised all were seeing the girl standing quite safeand fit. Only the stone tought the bunch off her hands. 79
 7. 7. -:Vilniaus legenda:- ra gerai žinomos dvi legendos apie Vilniaus miesto įkūrimą. Viena susijusi su Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapnu. O kita pasakoja apie pranašystę, kuri nurodo, kad mietas bus įžymus tik tuomet, kai bus paaukotas dailus jaunuolis. Buvo išrinktas jaunuolis, kuris turėjo būti paaukotasDievams. Jaunuolis turėjo būti paaukotas toje vietoje, kur bus pradėta statyti pilis. Tačiau jis prieš pasiaukodamas nori užduoti pranašams tris mįsles. Kas yra saldžiausias pasaulyje? Kas yra lengviausias ir kas sunkiausiaspasaulyje? Pranašai neabejodami nusprendė, jog saldžiausias yra medus,lengviausias yra pūkas, o sunkiausias kertinis būsimos pilies akmuo. Jaunuolis pasakė, jog pranašai klysta ir jų atsakymai yraneteisingi. Jis paaiškino, jog saldžiausias yra motinos pienaskūdikiui. Lengviausios pasaulyje yra motinos rankos,nešiojančios kūdikį, o sunkiausias daiktas yra motinos širdiesskausmas, kuomet aukojamas yra jos sūnus. Visi likonustebę jaunuolio išmintimi ir nebenorėjo jo aukoti. Tačiau pranašai nenurimo. Siekdami, kad statomapilis būtų stipri ir neįveikiama, jie nusprendė, paaukotigražiausią lietuvaitę. Netrukus buvo rasta nekalta ir labai dailimergaitė, kuri sutiko būti paaukota Dievams. Jos paskutinis noras buvo,kad į duobę, kurioje ji bus paaukota ji galėtų pasiimti daugybę gėlių.Kertinis akmuo nuriedėjo į duobę...Visi buvo nustevę pamatę sveikąmergaitę. Akmuo pasiglemžė tik jos gėles... 80
 8. 8. -:The legend of the Iron Wolf:- here is a legend that surrounds the founding of Vilnius, the present day capital of Lithuania. Legend has it The Grand Duke of Lithuania, Gediminas, went on a hunting trip in the holy woods of the Valley of Sventaragis. Tired after a successfulday of hunting, the Grand Duke settled for the night near a hill at theconvergence of the Neris and Vilnia rivers. He fell asleep soundly andhad a dream. A huge iron wolf was standing on top of this hill and thesound of hundreds of other wolves inside it filled all the surrounding fieldsand woods. After the hunting trip, Gediminas went back to Trakai (the capitalof Lithuania at that time) and consulted the pagan priest (oracle),Lizdeika, to reveal the secrets behind the dream. And the priest told him:“What is destined for the ruler and the state of Lithuania, let it be: Theiron wolf means a formidable castle and town which will be established bythe ruler on this site. The city will stand as strong as iron and its walls willprotect the land from its enemies.The massive sound dwelled insidethe wolf, symbolized the fame of thecity shall echo beyond their bordersand proclaim throughout thecenturies the glory of Lithuania.” 81
 9. 9. 82
 10. 10. Gediminas heeded and pleased with the priest’s reveal of his dream.He began to summon artisans and craftsmen around the country andEurope to design and construct his new strong and beautiful kingdom,which would surround this hill where he had the dream of the iron wolf.Upon the completion Gediminas moved his home, signaling theestablishment of a new capital for his country: Vilnius.Now in the present time, the western tower of the upper GediminasCastle still stands at the top of this hill in Vilnius. As well as at thebottom of the hill, stands the statue of Gediminas and the iron wolf inGediminas Square. 83
 11. 11. -:GeleŽinio Vilko Legenda:- odėl sostinė įkurta kaip tik šioje vietoje, pasakoja sena legenda. Kartą Gediminas su savo kariais ir kunigaikščiais iįjojo medžioti. Kiaurą dieną medžiojo, ragų aidai toli skambėjo. Atėjus vakarui, visi pavargę, išalkę susirinko Šventarigio sėnyje, kur Vilniaįteka į Nerį. Ten suvilko visus užmuštuosius žvėris briedžius ilgais, lygmedžių šakos, ragais, vilkus, gauruotus lokius. Gediminas tada nukovėdidžiausią taurę. Visi nustebo, mat nebuvomatę tokio didelio. Tą kalną ant kurio žvėrisbuvo užmuštas, pavadino Tauro kalnu - jisdabar tebėra. Naktis buvo rami ir šilta, todėlGediminas greitai užsnūdo. Ryto metąkunigaikštis atsikelęs papasakojo regėjęsnuostabų sapną: ant aukšto kalno stovėjodidelis geležinis vilkas, o kauke jis taip garsiaikaip šimtas vilkų. Niekas negalėjo Gediminui paaiškinti, ką toks sapnasgalėtų reikšti, tik vyriausiasis lietuvių vaidila- krivių krivaitis tarė:,,Vyriausiasis kunigaikšti, geležinis vilkas yra miestas, kurį tu turipastatyti ant šio kalno, miestas bus tvirtas kaip geležs. Priešai jįpuldinės daug kartų, norėdami sugriauti ir suardyti, tačiau neįveiks jo.O tas stiprus vilko balsas reiškia, kad garsas apie galingą ir turtingąmiestą pasklis plačiai po visą pasaulį." 84
 12. 12. Gediminas pastatė miestą ir pavadino jį Vilniumi. Paskuipersikėlė į jį gyventi. O per daugelį metų išsipildė krivių krivaičiožodžiai apie Vilniaus galybę ir garsumą. 85
 13. 13. -:Godess JŪratĖ and Fisherman Kastytis:- urate and Kastytis is one of the most famous and popularLithuanian legends and tales. Goddess (sometimes described as a mermaid) Jūratė (from thenoun jūra meaning the sea) lived under the Baltic Sea in a beautifulamber castle. She ruled the sea and al of the sea – life. A young fishermanKastytis was disturbing the peace as he was catching a lot of fish.Jūratė decided to punish him and restore the peace, but she fell in lovewith the handsome young fisherman. They spent some happy time in thecastle, but Perkūnas, the thunder – god, found out that the immortalgoddess had fallen in love with a mortal man. He became furious andstruck the amber castle. It exploded into millions of pieces. Then Jūratėwas chained to either the ruins or a rock on the seafloor by Perkūnas. According to legend, that is why pieces of amber come ashore after astorm on the Baltic Sea. According to other variations, Jūratė rescued Kastytis from drowning in a storm. Kastytis was killed by Perkūnas and Jūratė mourns him to this day. Her tear drops are amber pieces washed ashore and one could hear ad voice in a stormy sea. 86
 14. 14. -:JŪratĖ ir Kastytis:- eniai, labai seniai Baltijos jūros gelmėse stovėjo gintariniai jūrų valdovės Jūratės rūmai. Pati Jūratėglobojo ir valdė visus vandenis ir jų gyventojus, joks mažiausiaskirminėlis nei smulkiausia žuvelytė neturėjo priežasties skųstis ardejuoti, visi gyveno santarvėj ir taikoj. Sužinojo Jūratė, kad žvejysKastytis jos žuveles gaudo ir mirčiai smerkia, užsirūstino ir pati iškilo įvandenų paviršių barti nepaklusnaus žvejo. Traukia žvejys tinklą ir savoakimis netiki – ten pati jūros valdovė. Bara Jūratė Kastytį, kam jisžuveles jos gaudo, kam mirčiai smerkia, o pačiai jaunas žvejys vis labiauprie širdies linksta. Pakvietė Jūratė žvejį į savo gintaro rūmuspaviešėti, ir užmiršo žvejys apie namus ir jo laukiančią motiną, apiebėgantį laiką – matė tik savo mylimą Jūratę. Pažvelgė Perkūnas išpadangių į jūrą, išvydo linksmai su mirtinguoju laiką beleidžiančiąJūratę ir baisiai užsirūstino. Sviedė Perkūnas savo ugninę strėlę įJūratės gintaro rūmus ir sudaužė juos į mažyčius trupinėlius. Žuvožvejys Kastytis, išdrįsęs pamilti deivę. Valdovė Jūratė, Perkūnoprirakinta prie uolos jūros dugne, iki šiol rauda žuvusio mylimojo, irgintarines jos ašaras jūra kartais išplauna į smėlėtą krantą… 87
 15. 15. -:Legend about Neringa.:- n the western coast of Lithuania, where the sun plunges into the waves of the Baltic Sea, where the Nemunas spills its waters into the Kuršių lagoon, on a tall hill once stood the mighty castle of Ventė. An amazing giant daughter was born to its rulers, and they named her Neringa. She grew, and grew, so quickly, that at nine months of age, she was as tall as anadult, and her flaxen plaits reached the ground. She was beautiful, good,and courageous. She always willingly helped everyone. When thefoaming sea threatened to overturn a fishing boat, she boldly wadedthrough the waves, and carried the boat to safety on shore. Tales ofNeringa’s beauty, her good heart and fine mind, spread far and wide. One day a great storm arose from the west. The sea carried sandsonto the shore, piling up large hills, and the strong winds tore them down.The waters of Nemunas and the sea threatened to overtake the land.Ventė, which guarded the mouth of the Nemunas, was in deadly peril.Neringa, thinking quickly, immediately began to build an embankmentaround the castle. She filled her apron with sand from the sea bottom, andcarried it towards the land near Vente, then emptied it. Again and again,despite the raging wind, Neringa carried the sand, and built a longrampart, saving the castle. 88
 16. 16. As she carried the last apronful of sand, the ties on the apron broke,and a veritable hill of sand fell into the waters near shore. In that place,the lagoon is shallow, not more than one meter deep. And that is how theNeringa peninsula (“Curonian spit”) was made, and the famous dunes ofNida were created. 89
 17. 17. -:Legenda apie Neringa:- ietuvos vakaruose, kur saulė panyra į Baltijos jūros bangas, o Nemunas įsilieja į Kuršių marias ant aukšto kalno stovėjo galinga Ventės pilis. Nuostabi dukra gimė šios pilies valdovams. Tėvai ją pavadino Neringos vardu. Ji augo ir augo. Devynių mėnesių mažylė buvo tokio paties ūgio suaugusi mergina, o jos lino spalvos kasos siekėžemę. Ji buvo graži, gera ir drąsi. Neringa visiems noriai padėdavo.Kai putoja jūra grasindavo apversti žvejų laivus, ji drąsiaiperklampodvo per bangas, ir nunešdavo saugiai laivus įkrantą.Pasakojimai apie Neringos grožį, drąsą ir gerą širdį pasklido povisą pasaulį. Vieną dieną prasidėjo smarki audra. Jūra šėlo ir darkė smėliokopas. Nemuno ir Baltijos jūros vandenys tvindė viską aplinkui.Ventės piliai grėsė didžiulis pavojus. Neringa greitai sugalvojo, jogreikia aplink pilį pastatyti smėlio pylimą. Ji prisisėmė pilną prijuostęsmėlio iš jūros dugno ir ėmėsi statyti pylimą. Vėl ir vėl, nepaisydamasiaučiančios audros, Neringa nešė smėlį, ir pastatė ilgą pylimą, kurisgelbėjo pilį nuo pražūties. Kai ji pasutinį kartą grįžo nešina pilnaprijuoste smėlio, supiltasis pylimas nugarmėjo į vandenį. Nuo tadamarių vanduo toje vietoje yra negilus apie metrą gylio. Taip, pasaklegendos, milžinė Neringa supylė Kuršių Nerijoje smėlio kopą, kuribuvo padavinta Nidos vardu. 90
 18. 18. -:How AnyksČiai got its name:-  young country girl came to a little river, which ran from theRubikiu lake into the Šventosios river, to wash some clothes. She workedfor a long time, vigorously flailing at the wash with her wooden beater.Weary after a while, she fell to daydreaming and accidentally hit herthumb so hard that she cried out in distress and pain: “Ai nykštį!, Ainykštį!!” (Ow, my thumb! Ow, my thumb!) She shouted so loudly, and complained so pitifully, that manypeople from the neighborhood rushed to help. When they saw what hadhappened, they consoled the girl, laughed a little, and went back home.From then on, people began to call the little river Anykšta, and when atown grew at its mouth, they named it Anyksčiai. 91
 19. 19. -:Legenda apie AnykŠČiŲ Miesto vardo atsiradima:- agal vieną seną padavimą ūkininko duktė skalbusi žlugtą tojevietoje, kur iš Rubikių ežero išteka upelis. Netyčia ju kultuvesudrožusi sau per ranką, skaudžiai užgavusi nykštį ir ėmusi šaukti:„Ai nykštį!, Ai nykštį!!” Ji rėkė taip garsiai, kad kaimynystėje gyvenę žmonės subėgopažiūrėti, kas nutiko. Kai jie pamatė, jie pasijuokė ir grįžo namo.Tačiau nuo to laiko mažą upeliuką imta vadinti Anykšta. O prie joįsikūręs miestas gavo Anykščių vardą. 92
 20. 20. -:Plateliu Lake:-ear the little town of Salantai, in western Lithuania, lies the Platelių lake. Its banks curve and meander, and its bottom is pitted and bumpy.Legend says that a large palace, filled with great wealth, is buried at the bottom of the lake. Here an evil princess caused the death of a serf by requiring him to dive in search of her diamond comb. Then she caused hisgrieving mother’s death as well, by her callous indifference. The mother’scurse dragged the princess and her castle down into the depths of the lake. 93
 21. 21. -:PlateliŲ EŽero legenda:-. etoli mažo Salantųmiestelio, kuris yra vakarųLietuvoje, tyvuliuoja Plateliųežeras.Legenda primena tauriąbaudžiauninko Gervazo meilęPlatelių kunigaikštytei. Įnoringakunigaikštytė pažadėjusi tekėti užGervazo, jei šis surasiąs ežerenuskendusias deimantines šukas.Ilgai nardė įsimylėjęs jaunuolis,galop surado tas šukas. Bet išpaikusi mergina tik pasijuokė išbaudžiauninko... Ir tuomet nugarmėjusi visa jos pilaitė į ežero gelmes... 94
 22. 22. -:Story about Med Vegalis Hill:- he highest hill in Samogitia (Žemaitija) is Medvėgalis, which is actually made up of seven mounds. Many tales are told about Medvėgalis, where, it is said, pagans inolden days burned ritual sacrifices to the oldgods. There once was a mighty, impregnable fortat the top of Medvėgalis, and it is said that thefort, with all its warriors and inhabitants, sankinto the hill, never to be seen again. But whenlong, dark nights arrive with autumn, frightfulthings happen on Medvėgalis. Oxen are heardto scream and bellow; horses neigh in response, and loud and terrible moansare heard from deep underground. Then a hundred horsemen emerge fromthe depths of the hill, thundering, rattling and clanging, making theground rumble. And when the cock crows, they disappear and quietreturns. 95
 23. 23. -:Legenda apie Med VėgalĮ:- uo neatmenamų laikų ant šio kalno gyvenovaidilutės ir kūreno ugnį. Nė vienas žmogus, nežinantis kelio, negalėdavo čiapatekti. Tik vasarą kai pradžiūdavo raistai, pelkės irakivarai, aukurą lankydavo žemaičiai. Maldininkaisunešdavo vaidilutėms tiek maisto, kad jo užtekdavovisiems metams.Kartą to kalno apylinkėse medžiojo žemaičiųkunigaikštis su savo svečiu gudų kniaziumi Danila. Šis, išgirdęsvaidilučių giesmes, labai susižavėjo. Ypač jam patiko Dainoros balsas,todėl panoro ją pamatyti. Tačiau, anot žemaičių, vyrams ten buvonevalia rodytis, o vaidilutėms juos priimti. Nepaisančius to draudimodievai galėjo skaudžiai nubausti. Danila vis vien slapčiom pasiuntė vyrų būrį ir įsakė pargabenti gražabalsę Dainorą. Būrio vadas Medvedis sudiučo vieną žemaitį ir, grasindamas mirtimi, liepė rodyti kelią į kalną. Ilgai vedžiojo žemaitis gudus labirintais, kol pats pradingo. Kariai vis tiekpasiekė kalną ir sutiko dvi vaidilutes, kurių viena buvo Dainora.Medvedis įsakė joms atvesti gražiausiai dainuojančią. Vaidilutės jam 96
 24. 24. atsakė, kad jos visos gražiai dainuoja ir kad Medvedis turi iš visųiįsirinkti vieną. Medvedis paklausė vienos, antros, trečios dainavimo. Jis netneįtarė, jog čia ta pati Dainora, tik kitaip apsirengusi ir susišukavusi.Dainora Medvedžiui dainavo, o kitos vaidilutės, žemaičių padedamos,tuo tarpu nešė akmenis, minkė molį. Kai Dainora vėl išėjo persirengti,požemyje ėmė gestižibintai. Vyrai tamsoje puole ieškoti išėjimo, tačiau visos angos ir durysbuvo užmūrytos. Požemiai juos palaidojo amžinai. Ir nuo to karto kalnąžmonės pradėjo vadinti Medvėgaliu. 97
 25. 25. -:Witches of Šatrija:- n Samogitia, the western region of Lithuania, near the city of Telšiai, there is a hill named Šatrija (pronounced: "shah - tria") on which, at certain times of the year, all witches of Samogitia gathered. It is said that the hill itself was built by witches mounding earth over a local Christian church. The purpose of these gatherings and what the witches did are shrouded in mystery. It is known that on Šatrija in ancient times on the thirdSaturday of July of every year, pagan Samogitians celebrated the cult ofGabija, their goddess of a homes hearth. Before the invention of matches,the damp Lithuanian climate made it difficult to start a fire for heat andfood preparation and people appealed to Gabija to preserve live charcoalin the hearth. 98
 26. 26. -:Šatrijos kalno raganos:- atrija mėgstamiausia Žemaitijos raganų būrimosi vieta.Kitados jos apipylusios žemėmis kalno vietoje stovejusią bažnyčią.Taip atsiradęs kalnas, o po kiek laiko, bažnyčiai ėmus pūti, įlinkęs joviršus. 99
 27. 27. -:The Valley of Raigardas:- ot far from Druskininkai lies the impressive valley ofRaigardas. People say that sometime long ago, there was a town there.Its ruler was an evil nobleman, who spent his time in his castle with hissubordinates, in drinking, gambling, debauchery and immoral living.Finally, one day, the old god, Perkunas, destroyed the castle and burnedall the houses, and the entire village with all its inhabitants sank into theearth. Some people say that if one passes there at night, one can hear a bellringing from out of the depths. Those lost souls who dwell undergroundare begging the passerby to have mercy on them, release them, and allowthem to rise to the surface. But above them and enclosing them, is a thickswampy bog and dense growth. It is said by the old folk, that the saltywater of Druskininkai is the tears of those trapped underground atRaigardas. 100
 28. 28. -:Legenda apie Raigardo SlĖnĮ:- ažkada, labia seniai, ant aukšto ir gražaus kalno Raigardoslėnyje miestas stovėjęs. Jis niekuo labai nesiskyręs nuo kitų, bet kai jogyventojai ir karų ir plėšikavimų praturtėję, tai ėmę be saiko ūžti,lėbauti, kortomis lošti, palaidai gyventi... Ilgai piktinę jie visus tokiu elgesiu, kol pagaliau vieną audringą irbaisią naktį Perkūnas sudaužęs aukštuosius miesto rūmus, sudeginęsnamus, o visi gyventojai su miesto griuvėsiais po žemėmis prasmegę.Labai norėtų jie vėl visi į žemės paviršių išeiti, bet virš kų klampi pelkė,miškai. Todėl jie išlikusiais maldyklų varpais kas vakaras po žemėmisskambina, šaukiasi pasigailėjimo. Dar ir dabar atsiranda kaime vienaskitas žmogus, kuris tvirtina, jog girdėjęs iš po žemių varpus... Druskininkų sūrus vanduo – tai požemių gyventojų ašaros... 101
 29. 29. -:Island of Love:- ne day, some young maidens gathered on the shore of the Nemunas, weaving flower wreaths and floating them on the river. One very pretty young girl let her wreath flow away on the current. Much time passed. The same pretty girl and her beloved rode in his rowboat on the Nemunas. And suddenly, as they passed an island, she spied her own flower wreath on the shore. It had taken root, and the flowers were blooming. This was a sure signof her beloved’s great and constant love. The girl, in her great joy, jumpedup into his arms and embraced him. The boat overturned, and both the girland her beloved disappeared into the depths of the Nemunas. Ever since,people have called that place “Love Island”. 102
 30. 30. -:MeilĖs Salos legenda:- enovės laikais birželio 24 dieną merginos leisdavusios upėnvainikus ir burdavusios. Viena graži jauna mergina nupynusi vainiką irtaip paleidusi pasroviui. Praėję nemažai laiko, visi pamiršę apie vainikus. Kartą tamergina su savo mylimuoju berneliu, besiirstydama valtele, pamatė antseklumos prie salossavo vainiką. Ją nustebinoir pradžiugino tai,kad vainikas buvoįaugęs į smėlį irpražydęs gyvomisgėlėmis. Tai bylojoapie mylimojobernelio jausmųpastovumą jai. Nudžiugusi ji puolė jam į glėbį ir stipriai prisiglaudė.Valtis, netekusi pusiausvyros, apvirto , o bernelis su mergele dingoNemuno gelmėse. Nuo to laiko žmonės ir praminę šią vietą Meilėssala. 103
 31. 31. -:Legend about Kaunas:- n ancient Rome, where, in those days, the rules of the emperor and tyrant Nero, lived a noble man named Palemon. Nero differed bad temper and once burned Rome, but in order to see how the fire burns. Nobody couldguarantee that he was not at the whim of a tyrant, go now in jail or bethrown to be devoured by dogs (a favorite amusement of Nero), it is not hiswife is brutally murdered, and the property will burn together withrelatives. Whatever you may say, the situation is not pretty. And, ofcourse, not everyone decided to stay in the city. One such person wasPalemon. He and a few very wealthy Romans fled: went on a ship in theMediterranean. They swam for a long time, and eventually went into theBaltic Sea. They continued their voyage up the river Nemunas, andwhere it flowed into the river Dubysa, they went ashore. Located betweentwo rivers was very convenient: all around there were beautiful forest. Therivers were many fish, and in the thickets were full of animals. This land,which was agreed to divide between fleeing the Romans, they calledSamogitia (Žemaitija). Palemon not wasting any time, and decided tocontinue their family. 104
 32. 32. After his death, his possessions were divided his three sons:Borkus, Kunos and Spur. Borkus took to land on the banks of theNemunas River, built a castle and named it Yurbork. Spur has decidedto take him far land of rivers Nevėžis, Širvinta and Šventoji, where healso built himself a castle and named it Strėva. A Kunos took a middleground, like brothers, built a castle and named it Kaunas, after himself.After the death of her brothers Kunos united their lands, but hischildren were divided among themselves on the ground Samogitia andLithuanian. 105
 33. 33. -:Legenda apie KaunĄ:- auno miesto vardo kilmę aiškina tokia legenda. Romos kunigaikštis Palemonas, V a. po Kr. bėgdamas nuo hunų vado Atilos kariaunos, su 500 Romos patricijų laivais atplaukė į mūsų kraštą ir įsikūrė prie Nemuno,Dubysos ir Jūros upių. Čia jiems labai patiko ir jie šias žemes pavadinoŽemaitija. Kunigaikštis Palemonas turėjo tris sūnus Borkų, Kunąir Spėrą.Bokus prie Jūros upės įkūrė Jurbarką, Spėras nusprendė įsikurtiprie Nevėžio, Širvintos ir Šventosios upių. Ten pastatė pilį ir jąpavadino Strėva. O Kunas, kaip ir jo broliai, atsikėlęs prie Nemuno pastatė pilįir įkurė miestą, kurį pavadino pagal savo vardą - Kaunu. 106
 34. 34. -:Legend about Taurus woth the Cross between horns (or Legend about Kaunas Coat of Arms):- uring the hunting was caught taurus. It happened in the confluence of two rivers: Nemunas and Neris in Kaunas. Hunters found that between taurus tchick horns,stalled two branches of a tree. The branches were interwoven like a cross. The hunters sacrificed this animal for the Gods. They piled highscrap of oak branches and burned taurus. 107
 35. 35. -:Legenda apie Taura su KryŽiumitarp ragŲ (arba Legenda apie Kauno miesto herbo kilme):- enovėje, vienos medžioklės metu, pavyko įvyti lietuviams girių valdovą taurą į miško tankumyną Lietuvos upių tėvo Nemuno ir motinos Neries santakoje (būtent čia dabar įsikūręs Kaunas). Šioje vietoje žvėris buvo pervertas ragotine.Greitai buvo pastebėta, kad tarp sumedžioto tauro storų ragų kyšo išmedžio šakų susikryžiavęs kryžius. Pabijojo dievų rūstybės senovėslietuviai ir taurą paaukojo dievams. Sukrovė didžiulį ąžuolų laužą irgarbingai didingųjų savo dievų garbei sudegino žvėrių karalių skaisčiąmėnesienos naktį. 108
 36. 36. -:Legend about Hill of Crosses:- ne father had a daughter, who fell sick, but nobody could helpher. Once, her father got tired and fell asleep while nursing her, and in hisdream he saw woman dressed in light-coloured clothes, who told him: "Ifyou want to cure your daughter, you must make yourself a wooden cross,take it to Jurgaičiai Castle Hill and build there." The father did as he was told. His cross was very heavy, it took theman 13 hours to carry up the hill and build it. Then, he kissed the wood andreturned home. Halfway on his way home he met his recovered daughter.She said that as soon as the father left home with the cross, the daughterbegan getting better, and when the father reached the hill, the daughter gotup from the bed. The story would encourage people to make vows in difficult times,and then build crosses as a sign of gratitude. 109
 37. 37. -:KryŽiŲ Kalno Padavimas:- pie pirmojo kryžiaus pastatymą ant kalno yra išlikęs padavimas. Vienas tėvas turėjęs dukterį, kuri susirgusi, bet niekas negalėjęs jai padėti. Kai ją slaugydamastėvas pavargęs ir užmigęs, sapne išvydęs šviesiais drabužiaisapsirengusią moterį, kuri jam pasakiusi: „Jei nori, kad tavo duktėpasveiktų, turi pats padaryti medinį kryžių, jį nunešti į Jurgaičiųpilies kalną ir ten pastatyti“. Tėvas taip ir padaręs. Jo darbo kryžiusbuvęs labai sunkus, ir vyras vargęs 13 valandų, kol jį nunešęs į kalną irpastatęs. Tada jis pabučiavęs medį ir grįžęs namo. Grįždamas jaupusiaukelėje sutikęspasveikusią dukrą. Jipasakiusi, kad, vos tik tėvassu kryžiumi išėjęs iš namų,jos sveikata ėmusi gerėti, okai jis pasiekęs kalną, ji išlovos atsikėlusi.Pasakojimas apie šį įvykįskatindavęs žmones sunkiąvalandą daryti įžadus ir vėliau statyti kryžius padėkos ženklan. 110
 38. 38. -:EglĖ the Queen of Serpents:- ne warm summer day, Eglė, the youngest daughter of a local farmer, went bathing in the sea with her two sisters. Afterwards, returning to the shore to get dressed, she found a serpent in her clothes. To her surprise, the serpent spoke to her in a mans voice and demanded that she promise to become his wife for the return of her clothes. Faced with animmediate need to get dressed and not thinking about possible futureconsequences, Eglė agreed. Three days later a great number of serpents pulling a wagon showedup at Eglės parents farm to claim the bride. Eglės family tried to trickthe serpents by giving them one of their farm animals, but each time acuckoo warned the serpents about the deception. Finally, wise to thetrickery, serpents succeeded in taking Eglė with them to their master. At the seashore they were met by Žilvinas, a handsome young man,the Serpent King, who took Eglė to a nearby island and then to hispalace under the sea, where they wed. Eglė and Žilvinas lived togetherhappily and had three sons Ąžuolas, Uosis and Beržas, and a daughter,Drebulė, their youngest. 111
 39. 39. One day the children started asking about their mothers formerhome. Eglė became homesick and asked Žilvinas to allow her and thechildren to visit her parents farm. Žilvinas was against it and set anumber of what he thought were impossible conditions - to spin a neverdiminishing amout of silk, to wear out a pair of iron shoes, and to bake a piewithout kitchen utensils. Eglė, however, with the help of a local sorceress,was able to accomplish them and Žilvinas had to allow Eglė and thechildren to go. The reunion with the family was such ahappy event that Eglėsfamily did not want to let them return to the sea and decided to killŽilvinas. But first, they needed to know how to get Žilvinas to appearfrom the sea. They demanded that the children reveal the family secret.Sensing danger, the sons refused to comply, but the youngest daughterDrebulė became frightened and revealed thesecret call. Eglės twelve brothers rushed to theseashore, called Žilvinas, who appeared inserpent form, and killed him with scythes. Not knowing her husbands fate andending her stay with her parents, brothers, andsisters, Eglė returned to the seashore and called Žilvinas. In reply only abloody foam appeared. In her grief after she realized that Žilvinas was dead, Eglėtransformed her family into trees - her sons into an oak, an ash and a birch,her daughter into a trembling aspen, and herself into a spruce. 112
 40. 40. -:EglĖ ŽalČiŲ Karaliene:- šėjo kartą Eglė su savo seserimis vakare maudytis. Išsinėrėvisos iš rūbų ir šoko į vandenį. Prisimaudžiusios, prisiplaukiojusiosišlipo mergelės į krantą ir rengiasi. Žiūri jauniausioji Eglė - jos rūbuosežaltys begulįs. Prašneko žaltys žmogaus balsu - sako, tekėk už manęs,tai atiduosiu tau rūbus. Nepatikėjo Eglė, kad už žalčio tekėti jaireikės, ir prižadėjo. Žaltys iš rūbų tuoj išsirangė. Už septynių dienų girdi Eglė - atbilda kažkas, atšnypčia karieta žalčiais pakinkyta. Privirto pilnas kiemas žalčių ir reikalauja nuotakos. Išsigando Eglė, papasakojo tėvams, kas prie ežero nutikę. Tėvai nutarė neatiduoti jauniausios dukrelės gyvatėms - aprėdė baltą žąsį, apkaišė kaip nuotaką ir įkėlė į karietą. Išrūko žalčiai su nuotaka, lekia per mišką irgirdi, kad gegutė jiems kukuoja netikrą nuotaką bevežant, o tik baltąžąselę. Supyko žalčiai ir su trenksmu grįžo atgal į Eglės tėviškę savonuotakos reikalauti. Pabūgo tėvai ir šį kartą Eglę atiduoti - atidavėbaltai aprėdytą avelę. Ir šį kartą gegutė perspėjo piršlius, kad šie gavęnetikrą nuotaką namo vežasi. Visai užsirūstino žalčiai ir su dardidesniais trenksmais sugrįžo atgal. Ėmė grasintis namus sudeginti irpelenus pavėjui išsklaidyti, jei ir šį sykį apgausią. Neliko kas tėvamsdaryti - atidavė Eglę žalčiams, apraudojo ir išleido. Nuvežė žalčiaiEglę ant jūros kranto, o ten jos gražus jaunuolis laukia. Jis prisipažino,kad jis ir yra tas žaltys - žalčių karalius Žilvinas. 113
 41. 41. Nusivedė jis Eglę į savo rūmus, kurie buvo jūros dugne. Žalčiorūmuose nieko netrūko, ir gyveno Eglė ten linksmai ir laimingai.Susilaukė jie su Žilvinu trijų sūnų: Ąžuolo, Beržo ir Uosio, ir mažosdukrelės Drebulėlės. Praėjo daug metų, ir pasiilgo Eglė tėviškės, savoseserų ir brolių. Prašosi Žilvino namo - o šis sako: imk, sunešiok geležineskurpes, ir galėsi sveika sau keliauti namo. Eina Eglė per akmenis,brūžina kurpes, o šios visiškai kaip naujos. Nuėjo Eglė patarimo passeną jūrų raganą prašyti. Ši pamokė Eglę kurpes kalviui atiduoti antsavo žaizdro pakaitinti - ir kurpės kaip mat susidėvės. Eglė taip irpadarė, tačiau vis neleidžia jos vyras namo. Duoda Žilvinas Eglei šilkųkuodelį, sako: suverpsi, ir galėsi sveika sau namo keliauti. Sėdo Eglėverpti, verpia dieną, verpia naktį - nesibaigia kuodelis ir gana. Vėl bėgaEglė pas raganą. Ši liepė mesti kuodelį į ugnį į ugnyje kuodelisplykstelėjo ir užgeso, pasirodo kuodelio užburto būta. Kuodelis kaipmat susiverpė, ir prašosi vėl Eglė namo. Krimtosi Žilvinas, kad reikėsžmoną išleisti, ir davė jai dar vieną darbą - ragaišį namiškiams lauktuviųiškepti. Pats paslėpė visus indus,tik kiaurą rėtį paliko. Verkia Eglė -kaipgi be indų ragaišį užmaišysi iriškepsi? Bėga vėl pas raganą.Ragana pamokė Eglę, kai tešla rėtįužkišti, vandens parsinešti ir ragaišioiškepti. Dabar jau niekas negalėjoEglės sulaikyti. Išeinant Žilvinasprisakė būti ne ilgiau kaip devyniasdienas, o prie jūros grįžus jį šauktivardu, sakyti jeigu gyvas - atplaukbalto pieno puta, jei negyvas - tai kraujo puta. 114
 42. 42. Išėjo Eglė į tėviškę kartu su savo sūnumis ir dukterimis, o ten josvisi išsiilgę iškėlė didelę puotą. Nepastebimai bėgo dienos, ir Eglėsbroliai ėmė galvoti, kaip Eglės namo neišleisti. Klausė ir grasinovyriausio sūnaus Ąžuolo, kaip tėvelį grįžus šaukti, bet šisnepapasakojo. Nesakė nieko Beržas, nesakė ir Uosis. Tik mažojiDrebulėlė išsigando rykščių ir viską išpasakojo. Broliai tuoj patraukėprie jūros, pašaukė Žilviną ir užkapojo dalgiais. Praėjo devyniosdienos, ir Eglė susiruošė namo. Grįžusi prie jūros šaukia savo vyrąvardu, laukia baltos pieno putos. Bet atplaukia bangomis tiktai kraujoputa. Susigraudino Eglė, apsiverkė ir, atsigręžusi į Drebulę, tarė:Kad tu pavirstum į drebulėlę,Kad tu drebėtum dieną naktelę,Kad tau išpraustų lietus burnelę,Kad iššukuotų vėjas galvelę!..O sūnums taip pasakė:Stokit, sūneliai, tvirtais medeliais,-Aš, jūs mamelė, liksiuos Eglelė. Kaip ji ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yravisų stipriausieji mūsų medžiai, o drebulėlė ir šiadien mažiausio vėjeliopučiama, pradeda drebėti už tai, kad drebėjo prieš savo dėdes ir išdavėsavo tikrą tėvą ir motiną. 115

×