aaa

1,670 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

aaa

 1. 1. Rok szkolny 2010/2011Rok szkolny 2010/2011
 2. 2. Organizacja roku szkolnego 2010/2011Organizacja roku szkolnego 2010/2011 Terminy:Terminy:  Początek roku szkolnegoPoczątek roku szkolnego  1.09.20101.09.2010  Zimowa przerwa świątecznaZimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.201023 – 31.12.2010  Ferie zimoweFerie zimowe  17.01 – 30.01.201017.01 – 30.01.2010  Sprawdzian po klasie VI - OKESprawdzian po klasie VI - OKE  Ferie wiosenne – 21 – 26. 04. 2011Ferie wiosenne – 21 – 26. 04. 2011  Koniec roku szkolnego – 22.06.2011Koniec roku szkolnego – 22.06.2011 Terminy:Terminy:  Początek roku szkolnegoPoczątek roku szkolnego  1.09.20101.09.2010  Zimowa przerwa świątecznaZimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.201023 – 31.12.2010  Ferie zimoweFerie zimowe  17.01 – 30.01.201017.01 – 30.01.2010  Sprawdzian po klasie VI - OKESprawdzian po klasie VI - OKE  Ferie wiosenne – 21 – 26. 04. 2011Ferie wiosenne – 21 – 26. 04. 2011  Koniec roku szkolnego – 22.06.2011Koniec roku szkolnego – 22.06.2011
 3. 3. Organizacja roku szkolnego 2010/2011Organizacja roku szkolnego 2010/2011 Dodatkowe dni wolne (6 wg nowych zasad – brakDodatkowe dni wolne (6 wg nowych zasad – brak rozporządzenia)rozporządzenia)  12.11.2010 (piątek)12.11.2010 (piątek) 02.05.2011 (poniedziałek)02.05.2011 (poniedziałek) 24.06.2011 (piątek)24.06.2011 (piątek) ??? - sprawdzian klas VI??? - sprawdzian klas VI Dodatkowe dni wolne (6 wg nowych zasad – brakDodatkowe dni wolne (6 wg nowych zasad – brak rozporządzenia)rozporządzenia)  12.11.2010 (piątek)12.11.2010 (piątek) 02.05.2011 (poniedziałek)02.05.2011 (poniedziałek) 24.06.2011 (piątek)24.06.2011 (piątek) ??? - sprawdzian klas VI??? - sprawdzian klas VI
 4. 4. Rozpoczęcie roku szkolnego w ekstremalnych warunkach • Miejsce – sala gimnastyczna • Terminy: – Klasy II-VI -- 9.30 – Klasy I -- 10.30 – Catering -- 12.00 Konferencja -- 13.00
 5. 5. Ramowy scenariusz Uroczystości miejskiej inauguracji roku szkolnego 2010/2011 Hasło przewodnie: „Ekologiczna szkoła dodaje energii do nauki.” Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Czas - około godz. 10:30 - 12:00
 6. 6. 1. Rozpoczęcie uroczystości od odśpiewania hymnu narodowego – dyrektor szkoły (10:30). 2. Dyrektor szkoły – słowo wstępne do oficjalnej części rozpoczęcia roku szkolnego (10:35). 3. Przywitanie gospodarza i przedstawienie zaproszonych gości – dyrektor szkoły (10:40). 4. Powitanie zaproszonych gości przez Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnik (10:45). 5. Krótka prezentacja szkoły – dyrektor szkoły (10:55). 6. Wystąpienie p. Adama Ździebło Wiceministra Rozwoju Regionalnego (11:00). 7. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty – godz. 11:05 (???). 8. Część szkolna – przywitanie pierwszoklasistów przez starszych uczniów (11:15). 9. Uformowanie klas pierwszych – podział na klasy i przydział wychowawczyń (11.20). 10. Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły – bilety na pokład (11: 35). 11. Wręczenie upominków przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – 11:40 12. Zdjęcia klas pierwszych z panem Ministrem i Prezydentem Miasta – 11:45. 13. Zakończenie uroczystości przez dyrektora szkoły , podziękowanie za obecność, zaproszenie gości na poczęstunek i do zwiedzenia szkoły – godz. 12:00. Kolejność wydarzeń:
 7. 7. Podział zadań: • SK – występ • DJ – dekoracja • Kształcenie – dekoracja cd. • SB – wystawka • Wychowawcy – klasy i korytarze • KA – świetlica • GJ – dyżury uczniowskie • Kuchnia – catering i obsługa VIPów • Chłopy – parkingi
 8. 8. Nowe stawki dla nauczycieli
 9. 9. • Pensum pedagoga – 24 godz./tydzień • Dodatek za wychowawstwo – 80 zł • Dodatek motywacyjny na 1 etat – 80 zł (dyrektor otrzymuje dodatek z UM ) • Nowy metodyk wf – Grażyna Szulik Nowości finansowe:
 10. 10. Ruch kadrowy w szkole: • Emerytura – A. Gruszczyk • Stan nieczynny – B. Janaszewska • Urlop zdrowotny – M. Świerczyna • Dekret przeniesienia wewnętrznego – - B. Hajok - kształcenia zint. - A. Kaźmierska - świetlica Nowe nauczycielki (zastępstwo): - A. Szołdra – j. angielski (JK) - B. Grabarczyk – ksztalcenie zint. (MW)
 11. 11. Informacje z konferencji dyrektorów z organem prowadzącym: • 6. 09. – termin korekty do wyprawki szkolnej • 10.09. – termin zgłoszeń do Turnieju Orlika • 10.09. – ruszają SKS-y • 15.09. – wnioski o stypendium szkolne • 15.09. – wnioski o Nagrodę Dyrektora i Medal Mikołaja • 30.09. – regulamin przyznawania tytułu Prymusa • plany budżetowe na rok 2011 - oszczędności – 5 milionów złotych • analiza awansu zawodowego • wykorzystanie do maxa środków z projektu „Szkoła Dobrych Pomysłów…”
 12. 12. Informacje cd. • Roczny plan pracy szkoły (30.09) (RR) • Plan nadzoru pedagogicznego (30.09) (RR) • Przydziały czynności. • Czas pracy świetlicy i biblioteki • Zajęcia dodatkowe. • Plan pracy RP • Doskonalenie zawodowe – studenci i kursanci • Harmonogram spotkań z rodzicami • Wybory Rad Rodziców w klasach
 13. 13. Plan pracy 2010/2011Plan pracy 2010/2011  Sprawdziany i egzaminySprawdziany i egzaminy  Posiedzenie rady pedagogicznejPosiedzenie rady pedagogicznej  Nadzór pedagogicznyNadzór pedagogiczny  Zebrania z rodzicamiZebrania z rodzicami  Awans zawodowyAwans zawodowy  Bezpieczeństwo i właściwe warunki naukiBezpieczeństwo i właściwe warunki nauki  Sprawozdawczość i informacjaSprawozdawczość i informacja  Imprezy i uroczystościImprezy i uroczystości  WycieczkiWycieczki  Promocja szkoły, rekrutacjaPromocja szkoły, rekrutacja  Sprawdziany i egzaminySprawdziany i egzaminy  Posiedzenie rady pedagogicznejPosiedzenie rady pedagogicznej  Nadzór pedagogicznyNadzór pedagogiczny  Zebrania z rodzicamiZebrania z rodzicami  Awans zawodowyAwans zawodowy  Bezpieczeństwo i właściwe warunki naukiBezpieczeństwo i właściwe warunki nauki  Sprawozdawczość i informacjaSprawozdawczość i informacja  Imprezy i uroczystościImprezy i uroczystości  WycieczkiWycieczki  Promocja szkoły, rekrutacjaPromocja szkoły, rekrutacja
 14. 14. 25 – 26 SIERPNIA 2010
 15. 15. I. NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 16. 16. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 W szkołach wszystkich typów: „Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)” W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”
 17. 17. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego W zakresie ewaluacji: • ewaluacja całościowa, • ewaluacja problemowa - „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”
 18. 18. Lp. Tematyka kontroli planowej Typ szkoły/placówki 1. „Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego” wszystkie typy szkół i placówek 2. „Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach” szkoły podstawowe i gimnazja W zakresie kontroli:
 19. 19. Realizacja przez nauczycieli godzin o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
 20. 20. Realizacja przez nauczycieli godzin o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych cd. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły zapewniające nauczycielom realizację obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, mogą być przeznaczone na: a) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, b) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002r. W sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 2002r., Nr 15, poz. 142 z późn. zmianami) Zajęcia z tego zakresu powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.
 21. 21. Realizacja przez nauczycieli godzin o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych cd. 1) zastrzeżenia może budzić np. realizacja zajęć wynikających z ww. przepisów w czasie przerw, i ich sumowanie, 2) godzin tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.
 22. 22. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zmiany: 1. W roku szkolnym 2010/2011 Śląski Kurator Oświaty zorganizuje 14 wojewódzkich konkursów przedmiotowych, a nie jak dotychczas 12. Nowe konkursy to: „Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie” dla uczniów gimnazjów, „Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii” dla uczniów szkół podstawowych oraz „Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody” dla uczniów szkół podstawowych w miejsce konkursu interdyscyplinarnego.
 23. 23. „Mapa” konkursów: RODN „WOM” Częstochowa dla uczniów szkół podstawowych: język polski z elementami historii, dla uczniów gimnazjów: język polski, język niemiecki i język rosyjski RODN „WOM” Bielsko-Biała dla uczniów szkół podstawowych: matematyka z elementami przyrody, dla uczniów gimnazjów: matematyka, fizyka RODN „WOM” Katowice dla uczniów gimnazjów: język angielski, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie, RODN „WOM” Rybnik dla uczniów gimnazjów: język francuski, geografia ROM-E „Metis” w Katowicach dla uczniów gimnazjów: biologia
 24. 24. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zmiany cd: 2. Zakresy tematyczne wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są zamieszczone na stronie www.kuratorium.katowice.pl /zakres merytoryczny/konkursy, turnieje, olimpiady/konkursy przedmiotowe. 3. Recenzje zestawów konkursowych dotyczyć będą każdego etapu konkursów. 4. Zmieni się tryb odwoławczy od wyniku konkursu. 5. W skład komisji konkursowych powoływanych przez dyrektora na etapie szkolnym wchodził będzie nauczyciel zatrudniony w innej szkole.
 25. 25. INNE KONKURSY cd. Konkursy organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty II Wojewódzki Konkurs na Małą Formę Teatralną /profilaktyka/ -koordynator konkursu w Kuratorium Oświaty w Katowicach – st. wiz. A. Radzioch-Dzienis tel. 32 2077 454, (DK Rybnik st. wiz. Anna Kozowska) II Wojewódzki Konkurs Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” Jan Paweł II - koordynator konkursu w Kuratorium Oświaty w Katowicach – wiz. Wiesława Gala tel. 32 2077 454 (DK Rybnik st. wiz. Anna Kozowska) II Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Orlik – gram i kibicuję bezpiecznie” organizowany dla gimnazjów przez Wojewodę Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty - koordynator konkursu w Kuratorium Oświaty w Katowicach – st. wiz. Aldona Fulczyk tel. 32 2077 454 (DK Rybnik st. wiz. Anna Kozowska)
 26. 26. 2) Pomoc w zakresie dożywiania oferowana przez Śląski Bank Żywności. „ NAPEŁNIAMY TALERZYK ” - kolejna VI edycja programu. Możliwość zapewnienie posiłków obiadowych dla ubogich dzieci nie objętych formalnie pomocą z funduszu lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wniosek Dyrektora szkoły Bank przekaże na osobę ok. 30 kg produktów z programu PEAD obejmując wsparciem żywnościowym wszystkie dzieci objęte nieodpłatnym dożywianiem. Oferta współpracy kierowana jest do szkół podstawowych i gimnazjów. Termin złożenia do banku formularza zgłoszeniowego: do 30 września br. Zainteresowane szkoły proszone są o kontakt z biurem banku: tel. 32/ 24 25 255, e-mail: bz.rudaslaska@bankizywnosci.pl I nformacji udzieli Specjalista ds. programów społecznych Irena Ogonowska. email: irena_bzruda@wp.pl Dokumenty do pobrania ze strony: www.silesiafoodbank.eu
 27. 27. ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI - NAPEŁNIAMY TALERZYK - ROK SZKOLNY 2009/2010 cd. 8 Racibórz Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddz. Integracyjnymi 47-400 Racibórz, ul. Cecylii 30 24 9 Rudnik Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. abp Józefa Gawliny 47-411 Rudnik, ul. Słoneczna 1 33 10 Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im.J.Korczaka 44-273 Rybnik, ul.G. Morcinka 14 43 11 Rybnik Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Cz. Miłosza 44-251 Rybnik ul. Sztolniowa 29b 35 12 Rybnik Specjalny Zespół Szkolni-Przedszkolny 44-217 Rybnik, ul. Hibnera 41 20 13 Rybnik Szkoła Podstawowa Nr 28 im.A.Szewczyka 44-213 Rybnik, ul. Szewczyka 6 20 14 Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr4 44-207Rybnik, Kom. Eduk. Narodowej 29 35 44-292 Rybnik,
 28. 28. Pomoc w zakresie dożywiania oferowana przez Śląski Bank Żywności – cd. Nowy projekt edukacyjny „JEDZ SMACZNIE I ZDROWO” Marka WINIARY przy współpracy z Bankami Żywności w trosce o zdrowie młodych Polaków organizuje akcję skierowaną do uczniów i nauczycieli w całym kraju. Oferta zostanie wysłana do 7000 placówek oświatowych. Projekt angażuje wychowawców do realizacji zajęć i oraz wzięcia udziału w konkursie poświęconym tematyce zdrowego odżywiania. Projekt ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania oraz kształtować postawę szacunku do żywności, dzielenia się i ograniczenia marnotrawienia jedzenia. Uczniowie będą zachęcani do poznawania potraw kuchni regionalnych i do podejmowania prób samodzielnego przyrządzania posiłków. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę do podejmowania tematów o znaczeniu społecznym. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w styczniu 2011 > nagroda: 20 tablic multimedialnych . W ramach II etapu przyznana zostanie nagroda specjalna. Nagrodą specjalną jest wizyta i pokaz w mobilnej kuchni w samochodzie pokazowym WINIAR w 50, wybranych w konkursie szkołach. Działania w projekcie rozpoczynają się 1 września 2010 i kończą 30 czerwca 2011 roku i są podzielone na II etapy.
 29. 29. 3. W kwietniu 2010 roku Śląski Kurator Oświaty podpisał trójstronne Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji oraz ROM-E Metis w Katowicach o współpracy w zakresie realizacji zadań dotyczących profilaktyki i bezpieczeństwa. W ramach tego porozumienia kontynuowana będzie między innymi realizacja zadań wynikających z programu System Bezpieczeństwa Szkoły/Placówki, a ponadto realizowany będzie program SOS, czyli postępowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole, w tym związanych z próbami samobójczymi i samobójstwami uczniów. Informacje dotyczące działań kierowanych do szkół i placówek zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej KO oraz ROM-E Metis
 30. 30. 4. PEWNIAK - Wojewódzki program skutecznej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci. Realizacja programu została zapoczątkowana w roku szkolnym 2009/2010. W roku szkolnym 2010/11 program ten będzie kontynuowany. Planowana jest realizacja szkoleń skierowanych do nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego. Program jest realizowany przez ROM-E Metis w Katowicach przy współpracy z Kuratorium Oświaty oraz organami prowadzącymi szkoły.
 31. 31. 5. Wnioski wynikające z pisma Rzecznika Praw Dziecka nt. dzieci chorych na różnego rodzaju infekcje w przedszkolach. /problem dot. także szkół/ Rzecznik Praw Dziecka w piśmie nr ZEW/500/28-1/2010/MP z dnia 23 czerwca br. na podstawie sygnałów od rodziców skarżących się na obecność w przedszkolach dzieci, chorych na różnego rodzaju infekcje wskazuje: • na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 z późn. zm.), w którym zgodnie z § 2 ust. pkt 4 – statut przedszkola musi regulować m.in. zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę. • rozporządzenie to nie określa, jakie szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci mają być zawarte w statucie. Jednocześnie § 16 ust.3 pkt 1 tego rozporządzenia stanowi, że statut musi zawierać uregulowania, dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 32. 32. • fakt, iż jednym z podstawowych celów organów prowadzących placówki oświatowe oraz systemu oświaty jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – o czym stanowi art. 7 pkt 1 oraz art. 1 ust.1 pkt 10 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). Również ustawa z 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.) w art. 6 nakłada na nauczycieli obowiązek rzetelnego realizowania zadań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom. Biorąc powyższe unormowania pod uwagę należy uznać, że jest możliwe wprowadzenie do statutu przedszkola regulacji, określających uprawnienia i obowiązki pracowników placówki w stosunku do chorych dzieci i ich rodziców, w tym dzieci z infekcjami przeziębieniowymi. Opracowując odpowiednie procedury, należy uwzględnić konsultacje z rodzicami na temat wprowadzanych zmian.
 33. 33. 6. Zwalnianie uczniów trenujących w klubach sportowych z zajęć wychowania fizycznego . Fakt czynnego uprawiana sportu w klubie przez ucznia nie może stanowić podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. W przypadku skierowania przez rodzica do dyrektora szkoły prośby w tej sprawie, rozważyć należy możliwość przyznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, indywidualnego toku nauki z tych zajęć edukacyjnych.
 34. 34. 11. Awans zawodowy nauczyciela. Przypominamy! 1) Karta nr 35 - BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach - wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu (art. 22 ust. 3 i 4 – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); 2) Art. 9f ust. 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela – przy zmianie miejsca zatrudnienia w okresie trwania stażu - data oceny dorobku zawodowego nauczyciela powinna być zgodna z okresem odbywanego stażu (zdarza się, że ocena dorobku sporządzona zostaje z datą z maja/czerwca, a nauczyciel zatrudniony jest w szkole jeszcze do 31 sierpnia); Uwaga: ww. art. KN nie dotyczy nauczyciela stażysty – w związku z art.10 ust. 2 KN przepisy ustawy nie przewidują możliwości zaliczenia okresu stażu przy zmianie miejsca zatrudnienia stażysty.
 35. 35. 3) art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela – rozpoczęcie kolejnego stażu możliwe jest po przepracowaniu w szkole od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu: - nauczyciel kontraktowy: co najmniej dwa lata, - nauczyciel mianowany: co najmniej rok 4) art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela – niedotrzymanie terminów składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zobowiązuje nauczyciela do ponownego odbycia stażu (uwaga: „w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu” - dotyczy roku kalendarzowego).
 36. 36. 12. 90 rocznica Powstań Śląskich W związku z przygotowaniami do obchodów 90 rocznicy Powstań Śląskich, organizowanych wspólnie z Kuratorium Oświaty w Opolu, prosimy dyrektorów wszystkich szkół noszących imię powstańców śląskich lub postaci związanych z Powstaniami Śląskim - w tym powstańców znanych lokalnie, o zgłoszenie tego faktu pocztą e-mailową do właściwych terenowo delegatur kuratorium oświaty w terminie do 10 września 2010 roku. Planowane imprezy to m.in.: konkurs fotograficzny „Tradycje i historia Śląska”, zlot szkół noszących imię powstańców śląskich. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
 37. 37. 14. Ogólnopolskie badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje przeprowadzić w maju 2011 roku ogólnopolskie, dobrowolne badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Badanie będzie częścią projektu „Badanie umiejętności podstawowych uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.2 „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych”. Informacje o badaniu znajdują się na stronie www.kuratorium.katowice.pl
 38. 38. 18. Doskonalenie nauczycieli – informacja o szkoleniach realizowanych w ramach grantów 1) Zadanie edukacyjne „Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2010 r.” Informacja o wynikach przetargu na realizację zadania znajduje się na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”. 2) Szkolenia będą realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2010 r. w 5 obszarach terytorialnych odpowiednio do obszarów Delegatur/Wydziału. Szkolenia prowadzone będą w formie kursów i warsztatów.
 39. 39. Tematyka szkoleń:  Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole / placówce - praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania.  Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki w procesie efektywnego uczenia się.  Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesów edukacyjnych (dydaktycznych i wychowawczych).  Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki w procesie efektywnego uczenia się.  Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesów edukacyjnych (dydaktycznych i wychowawczych).
 40. 40. Tematyka szkoleń – cd.  Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.  Wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce.  E-nauczyciel, czyli kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych.  Badanie efektów kształcenia, w tym metodą edukacyjnej wartości dodanej (EWD).  System bezpieczeństwa w szkole/placówce.  Strategie postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole.  Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.
 41. 41. Tematyka szkoleń – cd.  Negocjacje i spór konstruktywnym sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce.  Preorientacja i doradztwo zawodowe a potrzeby rynku pracy.  Świetlica szkolna – nowe funkcje i nowoczesne metody pracy.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej.  Fundusze Europejskie dla szkół i placówek.  Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna. Rekrutację na szkolenia prowadzą publiczne i niepubliczne placówki, które wykonują zadanie w wyniku wygranego przetargu.
 42. 42. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

×