Colorbee | Information Technologies. Uncompromised.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Colorbee | Information Technologies. Uncompromised.

on

 • 453 views

Česky | English (starting at page 14) /

Česky | English (starting at page 14) /
Colorbee - Představení společnosti /
Colorbee - Company's introduction

Statistics

Views

Total Views
453
Views on SlideShare
453
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Colorbee | Information Technologies. Uncompromised. Colorbee | Information Technologies. Uncompromised. Presentation Transcript

 • Česky | English First in the Czech Republic in Recruitment, Outsourcing and Training for Information Technologies and Business Intelligence
 • Kdo jsmePersonální agentura zaměřená na oblast Informačních Technologií a Business Intelligence.Profesionální službyZabýváme se zejména vyhledáváním zaměstnanců, pronájmem specialistů a odborným školením. Zárukouspokojenosti našich zákazníků i kandidátů je náš tým, jehož odbornost zajišťuje nejlepší možné výsledky v conejkratším čase.Specialisté v oboruVycházíme z téměř 15-ti letých zkušeností v IT jednoho z našich zakládajícíh partnerů. Spolupracovali jsme naprojektech pro významné klienty po celé Evropě, jako například ABN Amro (Nizozemí), Český Telecom (ČeskáRepublika), DHL (Česká Republika, Dánsko, Francie, Německo), Electrabel (Belgie), Eurotel (Česká Republika),Fortis Bank (Nizozemí), ING Bank (Nizozemí), Sibelga (Belgie) nebo Volvo Cars (Švédsko).My IT rozumíme.Žádné kompromisyCo čekáte od personální agentury? Rychlost, efektivitu, profesionální komunikaci a výsledky. Máme na to stej-ný názor.1
 • 2 výsledky 15 let zkušeností v ITrecruitmentoutsourcingtraining
 • FirmyKaždá společnost, která potřebuje pro svoje podnikání IT pracovníky - a nezáleží, zda-li se jedná o programáto-ra, analytika, manažera nebo obchodníka - nám dá za pravdu, že hledání specialistů je náročné. Znamená tovždy vysoké náklady na inzerci, výběr, pohovory, zaškolení a hlavně čas Vašich zaměstnanců, kteří se na výbě-rovém řízení přímo či nepřímo podílejí. Mnohokrát se stává, že ani po několikaměsíčním hledání firma nenajdevhodného kandidáta.Spolupráce s personální agenturou, která většinu svého času věnuje vyhledávání kandidátů a networkingu, jelogickou volbou všech, kteří očekávají výsledky. Colorbee je partnerem úspěšných firem. Vnímáme potřeby zá-kazníka jako celek, máme dlouholeté zkušenosti z praxe a jsme schopni zajistit, aby představení kandidáti proVás byli přínosem. K tomu přispívá i propracovaný výběrový proces, jehož součástí jsou jazykové a odbornétesty.Naše službyRecruitment Vyhledávání zaměstnanců dle Vaší specifikace.Recruitment PLUS+ Exkluzivní služba pro vyhledávání expertů. Garance výsledků pomocí průzkumu trhu, aktivního headhuntingu a marketingových kampaní.Outsourcing Pronájem specialistů na Vámi určenou dobu.BI-jobs.cz Oslovte komunitu odborníků za příznivé ceny.IT Školení Již žádná nudná školení nebo e-learning, ale pouze zkušenosti podložené praxí. O ty se s Vašimi zaměstnanci podělí naši profesionálové. V českém i anglickém jazyce.3
 • 4 vyhledávání specialistů propracovaný výběrový procespotřeby zákazníka
 • KandidátiVyvíjí se Vaše kariéra podle Vašich představ? Udejte jí ten správný směr! Rádi Vám pomůžeme, aby Vašepříští práce znamenala krok vpřed a nikoliv stranou či vzad.Ať už jste ostřílení profesionálové nebo v IT právě začínáte, s námi máte jistotu, že Vám rozumíme. V IT sepohybujeme téměř 15 let a zajímáme se o Váš rozvoj. Našimi zákazníky jsou prestižní české i zahraniční fir-my podnikající v různých odvětvích, které hledají do svých týmů zaměstnance i spolupracovníky pracující naŽivnostenský list. Najdeme Vaši příští práci!Naše službyHledání pozice dle Vašich požadavků A k tomu nám stačí pouze Váš životopis a schůzka s Vámi.OSVČ Nenechte si od nikoho nic diktovat. Buďte vytíženi, kdy Vy chcete a jak to vyhovuje Vašim potřebám.Školení Již žádná nudná školení nebo e-learning, ale pouze zkušenosti pod- ložené praxí. O ty se s Vámi podělí naši profesionálové.Kariérní poradenství Řídíme se Vašimi požadavky a jsme schopni Vám pomoci s revizí životopisu, průvodního dopisu, připravit Vás na pohovor v českém, anglickém a německém jazyce a jiné.5
 • 6 Vaše kariéra rozumíme Vámpráce pro prestižní firmy
 • Naše úspěchyZákazník z oblasti pojišťovnictví měl dlouhodobé problémy obsadit svůj tým databázovými specialisty. Bylijsme osloveni manažerem oddělení a v průběhu několika měsíců jsme úspěšně našli špičkové odborníky.Nadnárodní firma působící ve více než 50 státech potřebovala rychle doplnit svůj tým o dva programátory.Personální agentury se kterými dosud spolupracovala ji ani za několik měsíců nedokázaly poslat odpovídajícíživotopisy. Během 14 dnů jsme našli dva kandidáty. Oba byli přijati.Prestižní klient podnikající v oblasti financí hledal partnera, který by pomohl s obsazováním IT pozic. Dleslov HR manažerky: "Potřebujeme partnera, který bude mít výsledky." Za několik týdnů jsme úspěšně dosa-dili prvního kandidáta a od té doby naše úspěšná spolupráce pokračuje.Mezinárodní konzultační společnost s extrémně vysokými nároky na kvalifikaci a zkušenosti kandidátů po-třebovala najít vývojáře se znalostí podnikových aplikací pro správu obsahu. Tyto nároky náš kandidátsplnil.Toto je pouze několik příkladů našich úspěchů. Jsme hrdí na to, že každý měsíc přibývají další. Je to přede-vším zásluhou našeho profesionálního týmu, který je vysoce motivovaný a orientovaný na výsledky.7
 • 8 profesionální tým extrémně vysoké nároky2 týdny/2 kandidáti/2 umístění
 • Colorbee v kostceMisePartner úspěšných firem a specialistů.VizePrvní co Vás napadne, když se řekne personální agentura.Fakta Založena v roce 2007 Konzultační společnost poskytující outsourcing specialistů Business Intelligence 2010 začíná působit jako pracovní agentura Zaměřená na Informační Technologie a Business Intelligence 3. čtvrtletí 2011 desítky zákazníků z řad středních i velkých firem Rozsáhlá interní databáze kandidátů Propracovaný systém pohovorů včetně jazykových a odborných testů Vysoce motivovaný tým, orientovaný na výsledek Microsoft Partner a IBM Partner9
 • 10 2007 desítky zákazníkůodborné a jazykové testování
 • Who We AreA professional recruitment agency focused on Information Technologies and Business Intelligence.Professional ServicesWe specialise in employee recruitment, outsourcing of experts and professional training. Our team guaran-tees that the needs of both customers and candidates are satisfied. Our extensive experience ensures wecan deliver you the best results in the shortest time possible.Specialists in ITWe build on almost 15 years of IT experience of one of our founding partners. We have worked for manyprestige clients accross Europe, such as ABN Amro (Netherlands), Czech Telecom (Czech Republic), DHL(Czech Republic, Denmark, France, Germany), Electrabel (Belgium), Eurotel (Czech Republic), Fortis Bank(Netherlands), ING Bank (Netherlands), Sibelga (Belgium) or Volvo Cars (Sweden). IT is our world.UncompromisedWhat do you expect from a recruitment agency? Speed, efficiency, professional communication and results.We have the same opinion and deliver exactly that.1
 • 2 we deliver 15 years of experience in ITrecruitmentoutsourcingtraining
 • Corporate ClientsEvery company needs IT professionals for its business. Be it a developer, analyst, manager or sales represen-tative - everyone agrees that finding specialist expertise can be difficult. We take the difficult part of theprocess from you.It can often mean high costs in advertising, interviewing, selection, training and valuable time taken up foryour employees who are involved directly or indirectly in the process. Even with all this there is no guaranteeof finding suitable candidates.Cooperation with a recruitment agency like ours, which spends majority of time searching for candidatesand networking, is the logical choice for everyone who expects results quickly. Colorbee has proven itself asa trusted partner of many successful companies. We address client needs as a whole and from our extensiveexperience in this business are able to ensure that the candidates fit your requirements. We have a compre-hensive selection process which includes language and professional skills testing.Our ServicesRecruitment Recruitment of specialists to fit your specific requirements.Recruitment PLUS+ Exclusive service for recruiting specialists. Results are guaranteed by market research, active headhunting and marketing campaigns.Outsourcing Outsourcing experts for a specified time.BI-jobs.cz Reach the expert community at a reasonable price.IT Training No more boring training or e-learning. Only experience-based practice. Our professionals share their knowledge with your employes in Czech or English.3
 • 4 recruitment of experts comprehensive selection processcustomer needs
 • CandidatesAre you happy with how your career has developed? Let us help you to get it moving in the right direction.We make sure your next assignment is a step forward not sideways or backwards.Whether you are a seasoned professional or you just started in IT, with us you can rest assured that wespeak your language. We have been in IT for almost 15 years and we are interested in your professional de-velopment. Our clients are prestigious local and global companies, looking for both employees and con-tractors to join their teams. We will find your next job!Our ServicesFinding a job to fit your requirements We only need your CV and a meeting with you.Freelancer Don’t be dictated to by the market, let us source the better options on your behalf, bearing in mind the best option for you.Training No more boring training or e-learning. Only experience-based practice. Our professionals will share their knowledge with you.Career advice We listen to your requirements. We can help you with CV revision, cover letters or interview preparation in Czech, English or German.5
 • 6 your career we do understand youwork for prominent companies
 • Our Success StoriesA customer, an insurance company, had long-term problems finding database specialists for its team. Wewere approached by a department manager and over a few months found the top quality professionals theyneeded.A global company operating in over 50 countries needed to quickly complete its team with two software en-gineers. Other recruitment agencies had failed to fulfil the requirements. Within 14 days we found two can-didates. Both were hired.A prestigious client from the finance sector had been seeking a partner, who would help to fill IT positions.As the HR Manager stated: "We need a partner who delivers." In a few weeks, we have successfully placedthe first candidate. Since then our successful cooperation continues.An International consulting company with extremely high requirements on candidates qualifications andexperience needed to find a developer with knowledge of enterprise content management application de-velopment. Our candidate has met these requirements.These are just some of our success stories. We are proud that more are added every month. This is primarilydue to our professional team which is highly motivated and results-oriented.7
 • 8 professional team extremely high requirements2 weeks/2 candidates/2 placements
 • Colorbee in a NutshellMissionTrusted partner for successful companies and specialists.VisionTo be the first name you think of when considering a recruitment agency.Facts Founded in 2007 Consulting company providing outsourcing of Business Intelligence experts 2010 expands its operations to include recruitment services Recognised expertise in Information Technologies and Business Intelligence In the 3rd quarter of 2011 cooperates with tens of customers - mainly medium and large businesses Extensive internal candidate database Comprehensive selection process including language and professional skills testing Highly motivated, results-oriented team Microsoft Partner and IBM Partner9
 • 10 2007 tens of customersprofessional skills and language testing
 • Colorbee, s.r.o. T: +420 222 364 338Veleslavínská 39/48 F: +420 235 312 078162 00 Praha 6 M: info@colorbee.euCzech Republic W: www.colorbee.eu © Colorbee, s.r.o. - CZ-EN/2011-2b