Overleg hz rocw 26 april

1,034 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • de kern: werken aan beroepsproducten , afgeleid van het beroep levensechte opdrachten die ‘er toe doen’ in samenspraak met bedrijven en instellingen verwerven van kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de integrale opdracht verwerven van competenties die nodig zijn op opdracht te volbrengen meteen vanaf het begin van de opleiding
 • Concentrische opbouw: start vervolg en eindfase.
 • Afgeleid van KD Start- vervolg en eindfase : prestatie-indicatoren. School = studiepunten BPV = ontwikkelmodel / feedback
 • Overleg hz rocw 26 april

  1. 1. De opleiding Onderwijsassistent
  2. 2. Van eindtermen naar competentiegericht opleiden 1999 2006 Eindtermendocument Kwalificatiedossier Deelkwalificaties Kerntaken Eindtermen Werkprocessen Sub-eindtermen Competenties
  3. 3. Kwalificatiedossier Onderwijsassistent 11-12
  4. 4. Competenties Aansturen begeleiden Werkproces <ul><li>Kennis </li></ul><ul><li>Houding </li></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul>
  5. 5. ´ Betekenisvolle leertaken als ruggengraat voor het onderwijs´ Competentiegericht opleiden Welzijn
  6. 6. Leerlijnenmodel: integrale leerlijn als rode draad <ul><li>UITGANGSPUNTEN: </li></ul><ul><li>Aansluiten bij beroepspraktijk </li></ul><ul><li>Integratie van kennis, vaardigheden en houding </li></ul><ul><li>Docent als coach / stagebegeleider </li></ul><ul><li>Voorname vakken in de leerlijnen: </li></ul><ul><li>- Didactiek </li></ul><ul><li>- Pedagogiek </li></ul><ul><li>- Organisatie </li></ul><ul><li>- Zaakvakken </li></ul>
  7. 7. Kritische beroepssituaties Kenmerkende beroepssituaties Relevante beroepsituaties Zelfsturing Gedeelde sturing Externe sturing Formatieve toesing Toetslijn BPV-lijn Begeleidingslijn Integrale lijn Basisfase Startfase profiel Vervolgfase Eindfase Leerlijnenmodel Summatieve toetsing
  8. 8. Opbouw opleiding Eerste leerjaar basisfase Startfase: BPV ma/di Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Tweede leerjaar Vervolgfase BPV do/vr Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8 Derde leerjaar Eindfase en examinering BPV ma/di/wo Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12
  9. 9. Grofmazige blauwdruk Onderwijsassistent   Eerste leerjaar BASISFASE STARTFASE Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode4   Tweede leerjaar   VERVOLGFASE VERVOLGFASE Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8   Derde leerjaar EINDFASE EINDFASE /EXAMINERING Periode 9   Periode 10   Periode 11   Periode 12  
  10. 10. Nadere uitwerking blauwdruk 1 e leerjaar OA   Eerste leerjaar Basisfase/ Starffase     Periode 1   Periode 2   Periode 3       Periode 4       Integrale Opdracht   BF01   Kennismaken met beroeps- en kerncompetenties, kerntaken   BF02   Documentatiemap over profiel   OA401 “ Verschil mag er zijn “ Andere leerstijlen en andere culturen   OA402 “ De uitdaging” Onderwijsbestel, brede school     OA403 “ Even opletten” Samenlevingsverbanden   OA404 “ Spelenderwijs” Observeren   Kerntaken en werkprocessen         KT 1 KT 2 KT 3       KT 1 KT 2 KT 3     Kennislijn ADL Cultuur Drama/Audio/Muziek Informatica Actualiteit in Onderwijs Ontwikkelingspsychologie Sociale vaardigheden Werkvelden   Cultuur Groepsdynamica Informatica Actualiteit in Onderwijs Ontwikkelingspsychologie Sociale vaardigheden Werkvelden   Drama Kunstzinnige vorming Nederlands profielgericht Rekenen profielgericht     Muziek Natuuronderwijs Rekenen profielgericht     LLB   Begeleidingsles DIGI-taal LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen Begeleidingsles DIGI-taal LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen Engels-ondersteuning MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen Engels-ondersteuning MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen Engels-ondersteuning Vrije ruimte Muziek ROC Sport   Geen schriftelijke toetsvorm   Beeldend vormen ROC Sport   Geen schriftelijke toetsvorm   ROC Sport     Geen schriftelijke toetsvorm   ROC Sport (RSS, profielgericht)     Geen schriftelijke toetsvorm   BPV   Voorbereiding BPV BPV 2 dagen BPV 2 dagen
  11. 11. Nadere uitwerking blauwdruk 2 e leerjaar OA   Leerjaar 2 Vervolgfase       Periode 5     Periode 6     Periode 7     Periode 8   Integrale Opdracht     OA405 “ Bij de les blijven” Begeleidingsvormen klassenorganisatie   OA406 “ Kijk een kind” Ontwikkelingspsychologie   Geen schriftelijke toetsvorm     OA407 “ Iets nieuws..” De pedagogen Schoolorganisatie   OA408 “ Help?!” Gedragsproblemen       OA409 ‘ Ik worstel en kom boven..” Maquette   OA410 “ Een knus moment” Pedagogisch klimaat         OA411 ” Hoes….een mooie stad” Schoolomgeving Excursie   OA4012 “ Wat een zorg..” Zorgstructuur Functioneren in de school       Kerntaken en werkprocessen   KT 1.1 1.2-1.3-1.4-1.5 KT 2.3-2.4 KT 3     KT 1.1- 1.2-1.3-.1-4.1-5 KT 2.1-2.2-2.3-2.4 KT 3   KT 1.2-1.3-1.4 KT 2.2-2.3-2-4 KT 3   KT 1.2-1.3-1.4 KT 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 KT 3   Kennislijn   Kunstzinnige vorming Rekenen Profielgericht   Schrijven Rekenen Profielgericht   Aardrijkskunde Nederlands profielgericht Rekenen Profielgericht Rekenen Plus Audio/foto/film Geschiedenis Rekenen Profielgericht   LLB   MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen   MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen   MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen   Vrije ruimte ROC Sport   Geen schriftelijke toetsvorm Omgaan met agressie   Geen schriftelijke toetsvorm Omgaan met verlies   Geen schriftelijke toetsvorm   Natuuronderwijs BPV BPV 2 dagen BPV 2 dagen BPV 2 dagen BPV 2 dagen
  12. 12. Nadere uitwerking blauwdruk 3 e leerjaar OA   Leerjaar 3 Eindfase     Periode 9     Periode 10   Periode 11   Periode 12       Integrale Opdracht   OA413 “ Meten is weten” Rekenen en didactiek Methodeonderzoek   OA414 “ Techniek en natuur” Media, ICT, Ontdekkasteel     OA415 “ Muziek, daar zit meer in” Bewegen met kinderen     OA416 “ Communicatief” Gespreksvaardigheden Methodeonderzoek     Toetsing:   Kennistoetsing WPA CGI Simulatie   Toetsing:   Kennistoetsing WPA CGI Simulatie       Kerntaken en werkprocessen     KT 1.1- 1.2-1.3-1.4-1.5 KT 2.1-2.2-2.3-2.4 KT 3     KT 1.1- 1.2-1.3-1.4-1.5 KT 2.1-2.2-2.3-2.4 KT 3     Toetsing:   Kennistoetsing WPA CGI Simulatie Examentraining   Toetsing:   Kennistoetsing WPA CGI Simulatie Examentraining           Kennislijn         Rekenen Profielgericht               Rekenen Profielgericht               Rekenen Profielgericht       LLB   MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen   MWB   LLB-Nederlands LLB-Engels LLB-Rekenen   MWB     Vrije ruimte Onderwijs SBO/VO Pedagogiek Doorstroom Engels Doorstroom Nederlands   BPV BPV 3 dagen BPV 3 dagen BPV 3 dagen BPV 3 dagen
  13. 13. Werken met integrale opdrachten Integrale opdracht BPV-Lijn Integrale leerlijn training les college
  14. 14. Verantwoordelijkheid van de deelnemer <ul><li>Deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen leerproces eigen initiatief voor het uitvoeren van de opdrachten </li></ul><ul><li>Deelnemer stelt zelf leerdoelen op om het leerproces te sturen </li></ul>
  15. 15. En nu de praktijk!
  16. 16. Taken Onderwijsassistent <ul><li>Ondersteunen van de leraar </li></ul><ul><li>Begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen </li></ul><ul><li>Helpt bij expressie-activiteiten </li></ul><ul><li>Observeert leerlingen ,signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar </li></ul><ul><li>Assisteert bij het samenwerken van leerlingen </li></ul><ul><li>Begeleidt het zelfstandig werken van leerlingen </li></ul><ul><li>Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en registreert het ontwikkelings- en leerproces </li></ul><ul><li>Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen </li></ul><ul><li>Geeft les aan groepjes leerlingen of de hele klas </li></ul>
  17. 17. Taken Onderwijsassistent <ul><li>Praktische bijdrage klassenmanagement </li></ul><ul><li>Richt het leslokaal in en ruimt op </li></ul><ul><li>Werkt mee aan projecten </li></ul><ul><li>Maakt lesmateriaal gereed </li></ul><ul><li>Zet materialen klaar </li></ul><ul><li>Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt deze met de leraar </li></ul><ul><li>Vult voorraden aan </li></ul>
  18. 18. Taken Onderwijsassistent <ul><li>Overige werkzaamheden </li></ul><ul><li>Woont besprekingen bij indien dit wenselijk wordt geacht </li></ul><ul><li>Verzorgt mede de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens die van belang zijn voor het leerproces </li></ul><ul><li>Ondersteunt bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten </li></ul><ul><li>Helpt mee bij het ontvangen van ouders </li></ul>
  19. 20. Competentiegericht leren <ul><li>Onderwijs gericht op het ontwikkelen van competenties </li></ul><ul><li>Opgebouwd volgens verschillende leerlijnen </li></ul>Kennis Vaardigheden lijn Vrije ruimte Integrale leerlijn met integrale opdrachten BPV 40% van de opleiding LLB Nederlands Engels Burgerschap Rekenen Begeleiding
  20. 21. <ul><li>Beroeps Praktijk Vorming </li></ul><ul><li>Praktijkbegeleider </li></ul><ul><li>BPV-docent / coach </li></ul>
  21. 22. Competentiegericht beoordelen ( BPV ) <ul><li>De deelnemer wordt uitgedaagd het bewijs te leveren dat hij in de beroepssituatie vakbekwaam (competent) kan handelen </li></ul><ul><li>Meer geïntegreerd en authentiek beoordelen </li></ul><ul><li>Bij competenties gaat het om de samenhang tussen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Deze worden geïntegreerd beoordeeld. </li></ul>
  22. 23. Formatieve en summatieve beoordeling <ul><li>Formatieve toetsing (voorwaardelijke toetsing) </li></ul><ul><li>Integrale opdrachten </li></ul><ul><li>Kennistoetsing </li></ul><ul><li>BPV-beoordeling </li></ul><ul><li>Kerncompetenties - Studiehouding </li></ul><ul><li>Beoordeling in de BPV berust op 4 pijlers: </li></ul><ul><li>Integrale opdrachten </li></ul><ul><li>Evaluatieverslagen </li></ul><ul><li>Beoordelingslijsten (competenties) </li></ul><ul><li>Voldoende uren </li></ul>
  23. 24. Status Go/no-go <ul><li>Voorlopige ‘Go’ op basis van Kerncompetenties en Beroepscompetenties (praktijk) </li></ul><ul><li>Beoordelingsvergadering team OA </li></ul><ul><li>Bij ‘Go’ toelating tot examinering </li></ul>
  24. 25. <ul><li>Summatieve toetsing (examinering) </li></ul><ul><li>Methodenmix </li></ul><ul><li>Proeve van Bekwaamheid </li></ul><ul><li>Examenportfolio </li></ul><ul><li>Eindgesprek </li></ul>
  25. 26. <ul><li>Beoordelen van de Proeve(n) van </li></ul><ul><li>Bekwaamheid </li></ul><ul><li>Praktijk </li></ul><ul><li>Assessor </li></ul><ul><li>School </li></ul>Examinering
  26. 27. <ul><li>Het eindgesprek </li></ul><ul><li>Totale eindbeoordeling van de Proeve(n) van Bekwaamheid </li></ul><ul><li> Praktijk </li></ul><ul><li>Assessor </li></ul><ul><li>School </li></ul>Examinering (vervolg)
  27. 28. Vervolgopleidingen <ul><li>Veel gekozen vervolgopleidingen zijn: </li></ul><ul><li>- PABO </li></ul><ul><li>- Pedagogiek </li></ul><ul><li>- Social Work </li></ul><ul><li>- Sociaal Pedagogische Hulpverlening </li></ul><ul><li>- Psychologie </li></ul><ul><li>- Lerarenopleiding </li></ul>

  ×