Invulling mhbotraject

684 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Invulling mhbotraject

  1. 1. MHBO-traject Code: 92500 3ejaars onderwijsassistent November2009
  2. 2. MHBO-traject Code: 92500 Studiebelasting Geroosterde begeleide uren: 36 uur Zelfstudie: 55 uur Toets: 4 uur Totaal: 95 uur Motivering Het MHBO-traject is een onderdeel van de vrije ruimte. In deze 2 periodes zullen onderdelen aan bod komen van psychologie, pedagogiek en sociologie. Dit traject borduurt voort op de basiskennis uit de voorgaande jaren van de opleiding onderwijsassistent. De stof zal aangeboden worden op HBO-niveau evenals de werkwijze in de lessen. Door het volgen van dit MHBO-traject weet de deelnemer op welk niveau de stof wordt aangeboden in het HBO en wat er in het HBO verwacht wordt van een student. Daarnaast bezit de deelnemer enige basiskennis van de drie genoemde vakken. De deelnemer heeft mogelijkheden om door te stromen naar agogische opleidingen zoals; socialwork, pedagogiek, toegepaste psychologie, SPH, etc. Algemene doelstellingen Na een aantal basisonderwerpen in periode 3 zal in periode 4 een overgang gemaakt worden naar zogenaamde verdiepende theorie. De deelnemer kan in de studiewijzer de lespanning per periode bekijken en daarvan actief gebruik maken. Theorie wordt verwerkt door actieve deelname aan de bespreking en door reflectie op ervaring opgedaan met opdrachten, oefeningen en videomateriaal. Inhoud Periode 1 Psychologie De deelnemer weet wat de definitie psychologie inhoudt; vroegere invloeden op de psychologie, Belgische en Nederlandse pioniers en de vroege scholen in de psychologie. De deelnemer weet wat leren, wat conditioneren en wat observerend leren inhoudt; principes en begrippen m.b.t. klassieke en operante conditionering. Pedagogiek De deelnemer weet wat pedagogiek inhoudt; wat is een pedagoog?, pedagogiek in het dagelijks leven en opvoeding in Nederland. De deelnemer begrijpt wat wordt bedoeld met pedagogisch handelen. Sociologie De deelnemer weet wat sociologie inhoudt; begrip sociologie en begrippenkader rondom sociologie. De deelnemer krijgt inzicht op de visies op samenleven, sociale situaties en gedrag en verbijzonderingen.
  3. 3. Periode 2 Psychologie De deelnemer weet wat bewustzijn en aandacht inhoudt; de deelnemer krijgt inzicht in het slapen, dromen, hypnose en de werking van psychoactieve middelen. De deelnemer begrijpt de werking van het geheugen en hoe onthouden en vergeten tot stand komen; geheugentypes, geheugenstadia, experimentele geheugenstudies, geheugensystemen en –codes, theorieën over vergeten, herinneren en geheugensteuntjes. Pedagogiek De deelnemer weet welke problemen er bij de opvoeding van een kind kunnen ontstaan; cognitieve moeilijkheden en stoornissen, sociaal-emotionele moeilijkheden en stoornissen, lichamelijk/zintuiglijke stoornissen. De deelnemer krijgt inzicht in de (jeugd)hulpverlening in Nederland. Sociologie De deelnemer weet wat positie, status en rollen inhoudt. De deelnemer weet wat rolattributen, statussymbolen en stereotypen inhoudt. Werkwijzen De komende 2 periodes gaan we als volgt te werk. In de studieplanner is per week te zien welke stof de deelnemer moet lezen vóór de les. In de lessen wordt een toelichting of uitwerking van de stof in de reader gegeven. Oefeningen en video worden daarbij als materiaal gebruikt. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over de bestudeerde stof. Waar nodig zal er aandacht zijn voor de wijze waarop de deelnemer de stof bestudeerd. Daarnaast zullen er ook opdrachten en oefeningen gedaan worden, hier kan individueel of groepsgewijs aan gewerkt worden. De rol van de docent bestaat uit het bestaat uit het structureren van de informatie en het begeleiden van de deelnemer. De deelnemer dient actief deel te nemen aan de les en zorgt dat de stof gelezen is voor de les. Aan het einde van de periode is er ruimte voor evaluatie van de reader, de werkwijze en de docent. Toetsing Aan het einde van periode 1 en 2zal een toets afgenomen worden. De toets bestaat uit multiple choice vragen over de literatuur en behandelde stof in de les. Het accent ligt op kennis en inzicht. Het cijfer zal bepaald worden door een gemiddelde uit beide toetsen. Informatiebronnen/literatuur - Reader MHBO-traject - Roediger, H.L., DeutschCapaldi, E, Paris, S.G., Polivy, J. en Herman, C.P. Vertaald en bewerkt door Brysbaert, M., 2003. Pyschologie. Een inleiding. Academia Press, Gent. - Jager, H. de, Mok, A.L., Sipkema, G., 2004. Grondbeginselen der sociologie. Wolters Noordhoff, Groningen.
  4. 4. Studieplanner Periode 1 Les Vak Inhoud Docenttaak Studenttaak 1 Opstart Reader uitleggen Bespreken van de Reader doorlezen en MHBO-traject reader actieve deelname aan (doorstroom- Kennismaking inhoud de kennismaking programma) doorstroom-programma en leren in het HBO 2 Psychologie Wat is psychologie? Bespreken definitie Theorie verwerken door psychologie, vroegere actieve deelname aan invloeden op de de bespreking psychologie, Belgische en Nederlandse Lezen: Wat is pioniers en de vroege psychologie? scholen in de psychologie 3 Psychologie Conditionering en leren Bespreking klassieke Theorie verwerken door en operante actieve deelname aan conditioneringmbv de bespreking video Lezen: Conditionering en leren 4 Pedagogiek Wat is pedagogiek? Bespreking van term Theorie verwerken door pedagogiek en actieve deelname aan pedagogiek in de bespreking. dagelijkse leven. Bespreken artikel Lezen artikel: Opvoeden ‘opvoeden in in Nederland Nederland’ 5 Pedagogiek Opvoeding Wat is opvoeden? Theorie verwerken door actieve deelname aan de bespreking. Lezen artikel: Wat is opvoeding eigenlijk? 6 Sociologie Wat is sociologie? Besprekenwat is Theorie verwerken door sociologie? actieve deelname aan de bespreking Lezen: Wat is sociologie? 7 Sociologie Mens en medemens Bespreken visies op Theorie verwerken door samenleven, sociale actieve deelname aan situatie en gedrag en de bespreking verbijzonderingen Lezen: Mens en medemens 8 Werkles Vragen en evaluatie Beantwoorden vragen Laatste theorie van deelnemers verwerken en vragen stellen Evaluatie met Evalueren op de deelnemers afgelopen periode 9 Toets Multiple choice toets
  5. 5. Studieplanner Periode 2 Les Vak Inhoud Docenttaak Studenttaak 1 Psychologie Bewustzijn en aandacht Bespreken bewustzijn, Theorie verwerken door aandacht, actieve deelname aan hemisferische de bespreking. specialisatie, slapen en dromen, hypnose, Lezen:bewustzijn en psychoactieve aandacht middelen 2 Psychologie Onthouden en vergeten Geheugentypes, stadia Theorie verwerken door in het geheugen, actieve deelname aan systemen en codes in de bespreking. geheugen, coderen en hercoderen, waarom Lezen: Onthouden en we vergeten, vergeten herinneren en geheugensteuntjes 3 Psychologie Uitlooples theorie: Bespreken theorie Theorie verwerken door Bewustzijn en aandacht actieve deelname aan Onthouden en vergeten de bespreking. Bespreken van de theorie en vragen stellen 4 Pedagogiek Problemen bij de Besprekencognitieve Theorie verwerken door opvoeding moeilijkheden en actieve deelname aan stoornissen, sociaal- de bespreking. emotionele Lezen artikel: moeilijkheden en Problemen bij de stoornissen, opvoeding lichamelijk/zintuiglijke stoornissen 5 Pedagogiekjeu (Jeugd)hulpverlening Bespreken Theorie verwerken door gdhulpverlenin (jeugd)hulpverlening in actieve deelname aan g Nederland; hoe de bespreking. verloopt het van aanmelding tot eind? 6 Sociologie Positie, status en rollen Bespreken van de Theorie verwerken door sociale posities, sociale actieve deelname aan rollen en de bespreking. rollenconflicten Lezen: Positie, status en rollen 7 Sociologie Rolattributen, Bespreken van Theorie verwerken door statussymbolen en rolattritubten en actieve deelname aan stereotypen statussymbolen, beeld de bespreking. en werkelijkheid, stereotypen en Lezen: Rolattributen, vooroordelen statussymbolen en stereotypen 8 Werkles Vragen en evaluatie Beantwoorden van Laatste theorie vragen van deelnemers verwerken en vragen Evaluatie met stellen deelnemers Evalueren op de afgelopen periode 9 Toets Multiple choice toets

×