CF_seminaari_091007

583 views
550 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CF_seminaari_091007

 1. 1. ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen
 2. 2. Hankkeen tavoite <ul><li>Hankkeessa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuvia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uusia yhteisöllisiä sovelluksia yliopisto-opetuksen ja –opiskelun tukena. </li></ul>
 3. 3. Web-weaving Wiki oppimateriaalin yhteisöllisen tuottamisen välineenä, matkapuhelin, Binder-sovellus Käytettävä teknologia <ul><li>Orientaatio työskentelytapaan ja käytettävään teknologiaan </li></ul><ul><li>Luennot </li></ul><ul><li>Pienryhmät sopivat itse työskentelyajoistaan ja –tavoistaan </li></ul><ul><li>Tuotosten esittely ja arviointitilaisuus </li></ul>Työskentely lähitapaamissa <ul><li>Pienryhmät työstävät artikkelien, luentojen ja matkapuhelimien avulla hankitun materiaalin pohjalta kurssimateriaalia, joka arvioidaan kurssin päätteeksi </li></ul>Työskentely verkossa <ul><li>Joka toinen viikko vaihtuva teema: orientaatiovaihe (1 vko)  luento  reflektiovaihe (1 vko) </li></ul><ul><li>Opiskelijat työskentelevät 3 hlön tiimeissä </li></ul><ul><ul><li>Orientaatiovaihe: opettaja antaa opiskelijoille wikissä teeman/oppimistavoitteen sekä aiheeseen liittyvän artikkelin, johon pienryhmät perehtyvät viikon aikana (esim. mitä on koulutusteknologia?). Pienryhmä työstää teemaa sanoin ja kuvin mobiililaitteen avulla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Luennolla teeman käsittely jatkuu </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflektiovaiheessa orientaatiovaiheen ja luennon sisältöjä nivotaan yhteen (wikissä), täydennetään ja syvennetään. Mobiililaitteet edelleen käytössä. </li></ul></ul>Työskentelyn vaiheet <ul><li>tukea autenttista (Brown & al., 1989) ja informaalia oppimista </li></ul><ul><li>yhteisöllinen tiedon tuottaminen </li></ul>Työskentelyn tavoite <ul><li>wiki –ympäristöön rakennetaan yhteisesti tiettyyn aihealueeseen liittyvää materiaalia </li></ul><ul><li>keskeistä informaation ja tiedon jakaminen, lisääminen, analysointi ja organisointi tietoverkkoja hyödyntäen sekä sosiaalinen vuorovaikutus (yhteisen päämäärän sopiminen, merkitysneuvottelut sekä argumentointi, jotka tukevat oppimista) </li></ul><ul><li>jaettu kognitio: sosiaalinen ja fysikaalinen </li></ul>Teoreettiset perusteet
 4. 4. Wiki ja mobiililaite Tiedonhakupalvelut ja ryhmätyötilat <ul><li>Wiki oppimateriaalin yhteisöllisen tuottamisen välineenä </li></ul><ul><li>Sisältö on julkista, kirjoittaminen vaatii sisäänkirjautumisen. </li></ul><ul><li>Pienryhmät kirjoittavat ja linkittävät wiki-sivuille oppimaansa </li></ul><ul><li>Sisältää ohjeita ja käyttötuen </li></ul><ul><li>Wikitapahtumien seuraaminen on mahdollista selaimen kautta (RSS-syötteet) </li></ul><ul><li>Tiedotuskanavana voi toimia esim. Google-kalenteri </li></ul><ul><li>Brieftec Binder mobiili- ja verkkosovellus </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijoilla käytössä 1 mobiililaite/ryhmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijat tekevät havaintoja (kuva, video, ääni ja teksti) rikastuttaakseen wikityöskentelyä </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkosovelluksen kommentoinnin kautta tehdään mediavalintoja wikiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Havainnot muokataan tai tallennetaan sellaisenaan wikiin </li></ul></ul>V-Lab tarjoaa mobiililaitteet kurssikäyttöön Octopus-SIM-kortteineen
 5. 5. Vastavuoroinen opettaminen Wiki oppimisympäristönä Käytettävä teknologia 3 verkkolukupiiriä eri tavoin toteutettuina Työskentely verkossa <ul><li>Oppijat jaetaan (koti-)ryhmiin, jotka edelleen jakautuvat yksilöihin, joista jokainen saa oman osa-alueensa, johon perehtyä. </li></ul><ul><li>Saman osa-alueen saaneet oppijat kerääntyvät &quot;eksperttiryhmiin&quot;, jossa he muodostavat yhteisen käsityksen opiskelemastaan asiasta. </li></ul><ul><li>Keräännytään alkuperäisiin &quot;kotiryhmiin&quot;, joissa jokainen oppija selittää muille oman erikoisalueensa ja näin pyritään saamaan aiheesta kokonaiskuva. </li></ul>Työskentelyn vaiheet Pyrkiä pitkäjänteisellä työskentelyllä asiasisällön syvempään ymmärtämiseen ja jäsentämiseen neuvottelemalla, keskustelemalla ja perustelemalla omia näkemyksiään. Työskentelyn tavoite Keskeistä ryhmän jäsenten välinen riippuvuus ja henkilökohtainen vastuu (Aronson, E., & Patnoe, S) Teoreettiset perusteet
 6. 6. Wiki Tiedonhakupalvelut ja ryhmätyötilat <ul><li>Wiki oppimisympäristönä </li></ul><ul><li>Sisältö on julkista, kirjoittaminen vaatii sisäänkirjautumisen. </li></ul><ul><li>Pienryhmät kirjoittavat ja linkittävät wiki-sivuille oppimaansa </li></ul><ul><li>Sisältää ohjeita ja käyttötuen </li></ul><ul><li>Wikitapahtumien seuraaminen on mahdollista selaimen kautta (RSS-syötteet) </li></ul><ul><li>Tiedotuskanavana voi toimia esim. Google-kalenteri </li></ul>
 7. 7. PBL –Problem Based Learning 3d-työtila (Habbo –hotelli), blogit (wordpress) ja rss- syötteet Käytettävä teknologia Perehdytys PBL –menetelmään ja kurssilla käytettävään teknologiaan (Habbo + blogikoulutukset) Työskentely kasvokkain <ul><li>PBL -aloitustapaaminen Habbossa (pienryhmätapaamiset, noin 5 opisk/ryhmä) </li></ul><ul><li>Opitun purku pienryhmien blogeissa </li></ul><ul><li>Työskentelyn ja opitun arviointi Habbossa </li></ul><ul><li>Opitun reflektointi pienryhmissä elokuvan keinoin </li></ul>Työskentely verkossa <ul><li>PBL-ryhmien aloitustapaaminen 3d-tilassa </li></ul><ul><li>Itsenäisen työskentelyn vaihe ja purkutilanne blogissa </li></ul><ul><li>Työskentelyn arviointi 3d-tilassa </li></ul><ul><li>RSS –syötteiden kautta ryhmät voivat seurata toistensa työskentelyä ja opettajan ohjeistuksia yms. </li></ul><ul><li>Kurssin aikana käydään läpi 3 PBL -tapausta </li></ul><ul><li>Jokainen ryhmä valmistaa oppimastaan lopuksi HabboWood-elokuvan  </li></ul>Työskentelyn vaiheet <ul><li>Tavoitteena tukea: </li></ul><ul><li>itsenäistä, opiskelijalähtöistä opiskelua, </li></ul><ul><li>relevantin tiedon hankinta- ja arviointivalmiuksia sekä eri tietolähteiden käyttöä, </li></ul><ul><li>tiedon soveltamista, </li></ul><ul><li>ongelmanratkaisutaitoja, </li></ul><ul><li>vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastavuoroisuutta sekä </li></ul><ul><li>itseilmaisua, tieteellistä ajattelua ja omien näkemysten perustelua. </li></ul>Työskentelyn tavoite <ul><li>Opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite , ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Dillenbourg, 1999) </li></ul><ul><li>tiedon rakentaminen yhdessä, jokainen tuo oman osaamisensa ja panoksensa mukaan </li></ul>Teoreettiset perusteet
 8. 8. Blogit ja Habbo-hotelli <ul><li>Habbo-hotelli </li></ul><ul><li>Pienryhmätapaamisten virtuaalitilana </li></ul><ul><li>Työskentelyn ja opitun arviointipaikkana </li></ul><ul><li>Blogit </li></ul><ul><li>Opettajan blogi kurssin informaatiokanavana </li></ul><ul><li>Pienryhmien blogit tiedonrakentamisen alustana </li></ul><ul><li>RSS-syötteet sekä kommentointi verkoston blogien välillä </li></ul><ul><li>Mahdollisuus hyödyntää esim. sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopalvelua Del.icio.us </li></ul>Tiedonhakupalvelut ja ryhmätyötilat
 9. 9. Pedagoginen toimintamalli IV <ul><li>Digitaalinen portfolio oppimisen reflektoinnin tukena </li></ul><ul><li>Kuvaus työskentelystä: Opiskelijoilla on henkilökohtaiset portfoliot, joihin he koko opiskeluprosessin ajan reflektoivat oppimistaan. </li></ul><ul><li>Käytettävä teknologia: Blogi (wordpress) </li></ul>
 10. 10. Blogi -digitaalisena portfoliona <ul><li>Blogi </li></ul><ul><li>Oppimisen reflektoinnin tukena </li></ul><ul><li>Opintojen edetessä päiväkirjamainen tuotos </li></ul>
 11. 11. Opetuskokeilujen aikataulu <ul><li>Koulutusteknologian opinnot, 25op </li></ul><ul><ul><li>Syyskuu – lokakuu 2007: Malli I </li></ul></ul><ul><ul><li>Joulukuu/tammikuu 2007 – helmikuu/maaliskuu 2008: Malli II </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli III </li></ul></ul><ul><li>Englantilainen filologia, Technical Communication, 25 op </li></ul><ul><ul><li>Syyskuu - marraskuu 2007: Malli II </li></ul></ul><ul><ul><li>Marraskuu 2007 – helmikuu 2008: Malli III </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli I </li></ul></ul><ul><li>TOL (Projekti I, Verkkokulttuurit, Ohjelmistoliiketoiminta) </li></ul><ul><ul><li>Syyskuu – marraskuu 2007: - </li></ul></ul><ul><ul><li>Marraskuu 2007 – helmikuu 2008: Malli III & malli I? </li></ul></ul><ul><ul><li>Maaliskuu – toukokuu 2008: Malli II (?) </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>Kysymyksiä? </li></ul><ul><li>Lisätietoa ColLab-hankkeen etenemisestä </li></ul><ul><li>http://collab0708.wordpress.com Blogikommentit myös tervetulleita! </li></ul><ul><li>Sähköpostiyhteydenotot: </li></ul><ul><li>[email_address] ja [email_address] </li></ul>

×