Post NPM -
   Performance Management og
     ledelsesinformation i
     mellemstore kommuner

En rejse mod out...
Tre temaer i oplægget

1.  Problemet
2.  Løsningen
3.  Konsekvenserne
           Kommunaldirektør Michael Sc...
Scenen:
New Public Management i kortform
•  Den offentlige sektor skal effektiviseres ved
  øget brug af incitamentsstruk...
Tema 1

•  Problemet
            Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Situationen før og efter
 kommunalreformen
        Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Hvad betyder 100 meter mellem venner?
            Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Økonomiske problemer er mere
    reglen end undtagelsen
Voksende udgifter til børn med indlæringsvanskeligheder
   ...
Spørg ikke om…

•  Kommer der overraskelser i
  økonomien?

•  Kan vi mon overholde budgettet?

•  Pålægger staten kommun...
Spørg hellere hvordan….

•  Hvordan kan vi opdage overraskelserne i
  tide ?

•  Hvordan kan vi administrativt korrigere
...
Vi er ikke dygtige nok til at sikre
 kvaliteten, prioriteringen og
overgangen mellem sektorerne
           ...
Vi har ikke tilstrækkelig indsigt i
   kommunernes vigtigste
   produktionsressource
            Kommu...
NMP tanken er mere relevant
    end nogensinde
•  Kritikken mod NMP er overdrevet og delvist
  forfejlet

•  Det kan l...
Tema 2•  Løsningen
            Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Med lavere flyvehøjde skal
navigationsinstrumenter opgraderes
           Kommunaldirektør Michael Schrøder,...
Furesø og SAS Institute har indgået et
   Offentlig Privat Samarbejde


 Partnerskabet omfatter 2 udviklingsspor:

 •  U...
Visionen for partnerskabet er:
  At udvikle et generisk ledelsesinformationssystem og
  gennemføre et organisationsudvik...
FureLIS omfatter

•  Sygefraværsstatistik

•  Personalegennemstrømning

•  Dispositionsbudgettering

•  Automatiseret budg...
Målet med FureLIS er:

At øge organisationens muligheder for at
overholde budgetterne gennem:

 –  Etablering af månedlig...
FureLIS II omfatter

•  Aktivitetsbaseret budgetlægning

•  Produktivitetsindikatorer

•  Key Performance Indikators

•  P...
Målet med FureLIS II er at:
Skabe grundlaget for en bedre politisk
målfokusering gennem:

 –  Dokumentation af hvilke ele...
Relevans

1.  På managementniveau anvendes
  afvigelsesrapportering som styringsredskab

2.  Fleksibel tilpasning af rap...
Ansvarlighed
1.   Systemet tildeler alle konti i organisationen en
   økonomiansvarlig

2.   Aktiv vurdering fra alle...
Transparens
1.   Periodiseringer af betalingsstrømme, på grundlag af
   regnskaber

2.   Gennemsigtighed i forbrug og...
Tema 3
•  Konsekvenser
           Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Få budgetopfølgninger giver store udsving
B
U
D
G
E
T
S
I
K
K
E
R
H
E
D

                   Tid på året...
Månedsvis budgetopfølgninger
 B giver større præcision
 U
 D
 G
 E
 T
 S
 I
 K
 K
 E
 R
 H
 E
 D
             ...
Udvidelse af det politiske råderum
  Klare svar på spørgsmålene
          Hvordan udvikler forbruget sig
   ...
Dokumentation af om vi
rammer de politiske mål
        Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
OPS-organisationen
  understøtter innovation
•  Vi udvikler kravspecifikation i fællesskab.
•  Vi anvender erfaringer fr...
Fornærmelser og udfordringer
 •  De ledelsesinformationssystemer kommunerne har adgang til
  svarer til instrumenterne i...
Konklusion

•  Lad os lære af, hvordan komplekse private
  koncerner styrer
•  Fokuser på relevans i datapræsentation
•  ...
Dilemmaer og kritiske
     spørgsmål
•  Er det ikke hundedyrt?

•  Er I ikke ved at skabe et nyt
  bureaukratisk måle...
Tak for opmærksomheden
       Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
Kommunens mission og vision
Missionen
Furesø Kommune skal sikre kvalitet, sammenhæng
og retssikkerhed i velfærdsydelser og...
Furesø kommunes tre
  strategiske indsatsområder
•  Optimere driften
  –  mere for pengene

•  Den attraktive arbejdspla...
Behov for mere strategisk ledelse
 •  Styrelsesloven er fra 1968
 •  Sagsmængderne i Byrådene vokser markant
 •  Mængden a...
Politikerne ved ikke nok om hvor vi kommer
fra, hvor skal vi hen og hvordan vi kommer vi
det?
            ...
Hvordan gør vi?
•  Bruge eksisterende data mere fornuftig

•  Udvælge de data vi anvender ud fra strenge
  relevans krite...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Michael Schroeder - Performancemanagement Efter NPM - Innovationsdøgnet 09

1,317 views
1,203 views

Published on

INNOVATIONSDØGNET 09 - Rejsen til innovationens kerne

Et stærkt hold af kommunale udviklingskræfter satte den 29.-30. oktober 2009 fokus på kommunernes innovationskraft på Innovationsdøgnet i
Spinderihallerne i Vejle.

Kommunaldirektørforeningen (Komdir), Offentlige HR-chefer (OHRC), Foreningen for Udviklingskonsulenter (FFUK), Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og KL's Konsulentvirksomhed (KLK) tog fælles initiativ til at samle et stærkt hold af kommunale udviklingskræfter på Innovationsdøgnet.

Formål
- at skabe inspiration og engagement til at arbejde med innovation i et strategisk og praktisk perspektiv
- at dele viden og erfaringer om store og små eksempler på innovation i kommunerne
- at afprøve metoder og få indblik i de seneste innovationstrends i et dynamisk miljø i Spinderihallerne

Målgruppe
Kommunale ledere, udviklingskonsulenter, projektmedarbejdere, kommunaldirektører samt HR-chefer og -konsulenter.

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Michael Schroeder - Performancemanagement Efter NPM - Innovationsdøgnet 09

 1. 1. Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Furesø Kommune og SAS Institute A/S i Offentlig Privat Partnerskab om bedre ledelsesinformation. Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 2. 2. Tre temaer i oplægget 1.  Problemet 2.  Løsningen 3.  Konsekvenserne Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 3. 3. Scenen: New Public Management i kortform •  Den offentlige sektor skal effektiviseres ved øget brug af incitamentsstrukturer og markedsmekanismer •  Politikernes indflydelse skal øges ved stram målstyring af institutioner og embedsværk Resultat: Et bureaukratisk målehelvede, der stjæler ressourcer og engagement i organisationerne Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 4. 4. Tema 1 •  Problemet Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 5. 5. Situationen før og efter kommunalreformen Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 6. 6. Hvad betyder 100 meter mellem venner? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 7. 7. Økonomiske problemer er mere reglen end undtagelsen Voksende udgifter til børn med indlæringsvanskeligheder Politikere fra små kommuner er klemt Ældreområdet løber løbsk Kommunerne anvender ikke dispositionsbudgettering Flere kommuner sættes under administration Umuligt at budgettere korrekt Aftalesystemet ved at bryde sammen Kommunerne bryder servicerammen Der skal spares på de ustyrlige anbringelser Den økonomiske afgrund venter Ledelsesinformation – en by i Rusland Kommunerne trodser regeringens skattestop Aftalesystemet ved at bryde sammen Hvordan kan I leve med at vide så lidt? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 8. 8. Spørg ikke om… •  Kommer der overraskelser i økonomien? •  Kan vi mon overholde budgettet? •  Pålægger staten kommunerne nye opgaver, som ikke er fuldt ud kompenseret? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 9. 9. Spørg hellere hvordan…. •  Hvordan kan vi opdage overraskelserne i tide ? •  Hvordan kan vi administrativt korrigere planlagte dispositioner for at overholde budgettet? •  Hvilke politiske initiativer er nødvendige for at overholde budgettet? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 10. 10. Vi er ikke dygtige nok til at sikre kvaliteten, prioriteringen og overgangen mellem sektorerne Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 11. 11. Vi har ikke tilstrækkelig indsigt i kommunernes vigtigste produktionsressource Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 12. 12. NMP tanken er mere relevant end nogensinde •  Kritikken mod NMP er overdrevet og delvist forfejlet •  Det kan lade sig gøre at måle både på processer og resultater hurtigt, billigt og effektivt •  Den nye teknologi kan frigøre ressourcer, understøtte ledelse og organisationsudvikling omkring økonomistyringen i organisationen •  Den nye teknologi kan medvirke til at løfte det lokalpolitiske arbejde op på et mere strategisk niveau Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 13. 13. Tema 2 •  Løsningen Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 14. 14. Med lavere flyvehøjde skal navigationsinstrumenter opgraderes Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 15. 15. Furesø og SAS Institute har indgået et Offentlig Privat Samarbejde Partnerskabet omfatter 2 udviklingsspor: •  Udvikling af et ledelsesinformations system FureLIS (LIS = LedelsesInformations System) •  Udvikling af et performance management system Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 16. 16. Visionen for partnerskabet er: At udvikle et generisk ledelsesinformationssystem og gennemføre et organisationsudviklingsprojekt der: 1.  Sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse og budgetkontrol 2.  Sætte strøm til manuelle styringsrutiner. 3.  Skabe mulighed for en reel koncernledelse af kommunen 4.  Flytte fokus fra input til output i kommunens ressourcestyring 5.  Skabe grundlag for en bedre dialog med borgerne 6.  Understøtte en proces, hvor politikernes fokus flyttes fra enkeltsager til mere strategiske ledelse Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 17. 17. FureLIS omfatter •  Sygefraværsstatistik •  Personalegennemstrømning •  Dispositionsbudgettering •  Automatiseret budgetrapportering Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 18. 18. Målet med FureLIS er: At øge organisationens muligheder for at overholde budgetterne gennem: –  Etablering af månedligt dispositionsregnskab. –  Simple værktøjer der giver overblik og commitment –  Opfølgning og registrering, der understøtter ansvarlighed –  Værktøjer til dataudtræk der fokuserer skarpt på de data, der har relevans –  Understøtte lederskab der fokuserer på budgetopfølgning Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 19. 19. FureLIS II omfatter •  Aktivitetsbaseret budgetlægning •  Produktivitetsindikatorer •  Key Performance Indikators •  Proces Flow Analysis Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 20. 20. Målet med FureLIS II er at: Skabe grundlaget for en bedre politisk målfokusering gennem: –  Dokumentation af hvilke elementer der driver omkostningerne på de store driftsområder –  Mulighed for at følge produktivitetsudviklingen inden for sektorerne –  Mulighed for politisk definering og opfølgning på de vigtigste resultatmål –  Understøtte kvalitetsstyring af processer i og mellem fagområder Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 21. 21. Relevans 1.  På managementniveau anvendes afvigelsesrapportering som styringsredskab 2.  Fleksibel tilpasning af rapporteringsniveau og afvigelseskriterier 3.  Push information erstatter pull information Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 22. 22. Ansvarlighed 1.  Systemet tildeler alle konti i organisationen en økonomiansvarlig 2.  Aktiv vurdering fra alle økonomiansvarlige om det forventede realiserede budget 3.  Early warnings skabes, kommenteres i yderste liniefunktion og rapporteres til højere niveau. 4.  Månedsvis tracking af, hvad de enkelte økonomiansvarlige har givet af meldinger og handlingsoptioner 5.  Understøttelse af commitment til effektiv ressourceanvendelse gennem videndeling og erfaringsudveksling 6.  Systemet understøtter definering af politiske mål og en mere strategisk politisk ledelse Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 23. 23. Transparens 1.  Periodiseringer af betalingsstrømme, på grundlag af regnskaber 2.  Gennemsigtighed i forbrug og teknisk fremskrivning af forbrug til forventet regnskab 3.  Økonomifunktionen foretager konsolidering af budgetopfølgning på baggrund af en konkret vurdering af teknisk fremskrevet forbrug og forventet fremskrevet forbrug 4.  Mulighed for at følge best practice f.eks. vedr. sygefravær i institutioner 5.  Mulighed for at følge best practice f.eks. vedr. Personalegennemstrømning 6.  Mulighed for at følge produktivitetsudvikling, udvikling i enhedsomkostninger, procesforløb og øvrige produktionsmål Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 24. 24. Tema 3 •  Konsekvenser Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 25. 25. Få budgetopfølgninger giver store udsving B U D G E T S I K K E R H E D Tid på året Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 26. 26. Månedsvis budgetopfølgninger B giver større præcision U D G E T S I K K E R H E D Tid på året Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 27. 27. Udvidelse af det politiske råderum Klare svar på spørgsmålene Hvordan udvikler forbruget sig Hvad kan der gøres for at holde budgettet Hvad bliver konsekvensen Kan udvide det politiske handlerum Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 28. 28. Dokumentation af om vi rammer de politiske mål Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 29. 29. OPS-organisationen understøtter innovation •  Vi udvikler kravspecifikation i fællesskab. •  Vi anvender erfaringer fra økonomistyring i den private sektor. •  Vi vil skabe innovation ved at kombinere det bedste fra 2 verdener. •  Vi skyder begge udviklingsressourcer i projektet. •  Vi udveksler erfaringer og viden. •  Vi deler risiko ved projektudviklingen. •  Vi søger i fællesskab midler i ABT- fonden. Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 30. 30. Fornærmelser og udfordringer •  De ledelsesinformationssystemer kommunerne har adgang til svarer til instrumenterne i et gammeldags propelfly •  Ingen koncern med samme kompleksitet som en kommune ville overleve længe med de systemer til ledelsesinformation, som kommunerne råder over i dag •  Økonomistyring og rapportering er mere fokuseret mod overholdelse af bevillingsforudsætningerne end på at vurdere omkostninger og kvalitet i opgaveløsninger og alternative metoder •  Manglende relevant ledelsesinformation er med til at fastholde politikerne på sagsbehandlerniveauet •  Med større gennemsigtighed i forhold til omkostningsstrukturer, costdrivere og politisk målopfyldelse ville driften kunne effektivisere •  Med klarere politiske resultatkrav og større administrativ frihed, ville driften kunne optimeres Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 31. 31. Konklusion •  Lad os lære af, hvordan komplekse private koncerner styrer •  Fokuser på relevans i datapræsentation •  Ansvarliggør organisationen helt ud i yderste led i forhold til økonomistyring og effektivitet •  Skab transparens i organisationens ressourcer og måde at anvende dem på •  Giv politikerne bedre mulighed for at arbejde strategisk •  Start rejsen mod outputstyring •  Målinger styrer adfærd Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 32. 32. Dilemmaer og kritiske spørgsmål •  Er det ikke hundedyrt? •  Er I ikke ved at skabe et nyt bureaukratisk målehelvede? •  Har I de nødvendige faglige kompetencer i organisationen? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 33. 33. Tak for opmærksomheden Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 34. 34. Kommunens mission og vision Missionen Furesø Kommune skal sikre kvalitet, sammenhæng og retssikkerhed i velfærdsydelser og myndighedsafgørelser samt understøtte udfoldelsen af det lokale demokrati bedst muligt. Visionen Organisationen skal være innovativ og effektiv og udvikles med inspiration fra den offentlige og den private sektor, og der skal være konstant fokus på morgendagens krav til en attraktiv og udfordrende arbejdsplads. Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 35. 35. Furesø kommunes tre strategiske indsatsområder •  Optimere driften –  mere for pengene •  Den attraktive arbejdsplads –  rekruttere og fastholde medarbejdere •  Professionel kommunikation –  forventningsafstemning Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 36. 36. Behov for mere strategisk ledelse •  Styrelsesloven er fra 1968 •  Sagsmængderne i Byrådene vokser markant •  Mængden af driftssager tager tiden og det strategiske fokus •  Højest 10 % af sagerne i Byrådet har et strategisk perspektiv •  Borgernes accepten af forskelle i servicen mellem kommunerne er blevet mindre •  Statens detailstyring er øget Derfor: Behov for mere politisk fokus på at gøre de rigtige ting, frem for fokus på, om vi gør tingene rigtigt Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 37. 37. Politikerne ved ikke nok om hvor vi kommer fra, hvor skal vi hen og hvordan vi kommer vi det? Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009
 38. 38. Hvordan gør vi? •  Bruge eksisterende data mere fornuftig •  Udvælge de data vi anvender ud fra strenge relevans kriterier ifht. modtageren •  Nyttiggøre den viden der ligger i regnskabet •  Ansvarliggøre hele organisationen i forhold til budgetoverholdelse •  Dokumenterer alle tilbagemeldinger og forekast på budgettet Kommunaldirektør Michael Schrøder, 2009

×