The heart and Soul of Mountain BikingCalon ac Enaid Beicio Mynyddwww.cognation.co.uk
The heart and Soul of Mountain BikingCalon ac Enaid Beicio Mynydd    We’ve got it all!    We’ve got singletrack, dow...
Disclaimer   The information contained in this brochure was correct at the time of going to print.   Cognation mtb tra...
1  Afan Forest ParK PARC COEDWIG AFAN    Are you up      for it?     If you like riding challenging singlet...
The heart and soul of Mountain Biking     Calon ac Enaid Beicio Mynydd                      www....
1  Afan Forest ParK PARC COEDWIG AFAN Barod i roicynnig arni?  Os ydych chi’n hoffi beicio ar hyd llwybrau trac sengl ...
The heart and soul of Mountain Biking     Calon ac Enaid Beicio Mynydd                      www...
2  cwmcarn           Need for            speed?   This is the destination for all you downhill adr...
The heart and soul of Mountain Biking     Calon ac Enaid Beicio Mynydd                      www....
2  cwmcarn      Crefu    cyflymder?Dyma’r union le i bob un ohonoch chi sy’n meddwi ar rasio’n         ...
The heart and soul of Mountain Biking     Calon ac Enaid Beicio Mynydd                     www.c...
3  brechfa First timers?Eich tro cyntaf?    The trails in Brechfa Forest offer something for novice riders but    ...
The heart and soul of Mountain Biking                               Calon ac Enaid Beicio My...
COGNATION E TRAS COGNATION A MWY                                      x       ...
The heart and soul of Mountain Biking                            Calon ac Enaid Beicio Mynydd ...
our future plans   Overthe next few years, Cognation – mtb trails         South Wales is going to grow and our...
The heart and soul of Mountain Biking                           Calon ac Enaid Beicio Mynydd  ...
Cynlluniau`r dyfodol       4  Parc Beicio         Coed Gethin       • Sefydlir  parc beicio masnac...
The heart and soul of Mountain Biking                            Calon ac Enaid Beicio Mynydd ...
tourism TWRISTIAETHWhile you’re here... South Wales is not just about mountain biking, there’s loads         more...
The heart and soul of Mountain Biking                               Calon ac Enaid Beicio My...
trail grading Graddio LlwybrauTrail Grade    Suitable for      Trail & surface    Gradients &       Sugg...
Gradd Llwybr   Addas ar gyfer       Mathau o lwybr      Serthrwydd llethrau a Lefel heinifrwydd      ...
further informationrhagor o wybodaethFor information on public transport/I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus:www.trave...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The heart and Soul of Mountain Biking in South Wales

4,265 views

Published on

We’ve got singletrack, downhill and cross country, great scenery, cafés and accommodation – we’ve got bike shops, trail maps and ‘hwyl’ (fun the Welsh way).

You’ve got the chance to be part of it all, so come and join the revolution! Check out the following pages for your complete
guide to Mountain Biking in South Wales.

Published in: Sports, News & Politics
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • paka thamaaa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The heart and Soul of Mountain Biking in South Wales

 1. 1. The heart and Soul of Mountain BikingCalon ac Enaid Beicio Mynyddwww.cognation.co.uk
 2. 2. The heart and Soul of Mountain BikingCalon ac Enaid Beicio Mynydd We’ve got it all! We’ve got singletrack, downhill and cross country, great scenery, cafés and accommodation – we’ve got bike shops, trail maps and ‘hwyl’ (fun the Welsh way). You’ve got the chance to be part of it all, so come and join the revolution! Check out the following pages for your complete guide to Mountain Biking in South Wales.Mae’r cwbl gyda ni! Mae gyda ni lwybrau trac sengl, rhai goriwaered a thraws gwlad, golygfeydd gwych, caffés a llety – mae gyda ni siopau beiciau, mapiau llwybr a hwyl. Dyma’ch cyfle i fod yn rhan o hyn i gyd, felly dewch i ymuno â’r chwyldro! Ar y tudalennau nesaf hyn mae arweiniad llawn i Feicio Mynydd yn Ne Cymru.
 3. 3. Disclaimer The information contained in this brochure was correct at the time of going to print. Cognation mtb trails South Wales cannot guarantee the accuracy of and accepts no responsibility for any errors in this brochure. Please check and confirm information before booking or travelling. Maer wybodaeth a gynhwysir yn y llyfryn yn gywir ar adeg ei argraffu. Nid yw Cognation llwybrau beicio De Cymru yn gallu gwarantu cywirdeb ydaflen ac nid ywn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw gamsyniadau ynddo. Gwiriwch a chadarnhau unrhyw wybodaeth cyn archebu lle neu deithio. 3 4 1 2 Cognation trails/Llwybrau Cognation 1 Afan Forest Park/Parc Coedwig Afan 2 Cwmcarn/Cwmcarn 3 Brechfa/Brechfa 4 Gethin Woods Bike Park/Parc Beicio Coedwig GethinWith world-class trails across South Wales, ForestryCommission Wales is the provider of singletrack mountainbiking and proud to be part of Cognation.Gyda’i lwybrau ledled De Cymru sydd cystal â rhai gorau’rbyd, Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n darparu beiciomynydd trac sengl ac yn falch o fod yn rhan o Cognation. 3
 4. 4. 1 Afan Forest ParK PARC COEDWIG AFAN Are you up for it? If you like riding challenging singletrack trails, you’ll love Afan Forest Park. With over 100km of singletrack, Afan Forest Park is the home of four world class trails: White’s Level, Skyline, W2 and Y Wâl. Each of the trails offer a unique challenge. Skyline is a giant of a ride with dramatic views of the Brecon Beacons, the Preselis, the Black Mountains and the South Wales coast. In contrast, White’s Level is 90% purpose-built singletrack that requires technical riding skill (and a big set of lungs at the start). The trails start and finish from Afan Forest Park Visitor Centre and Glyncorrwg Mountain Bike Centre (further up the Afan Valley). Both venues have a car park, cafe and in-house facilities catering for all your biking needs. There is also a low level cycle trail called ‘Y Rheilffordd’ that can be used as a link between all trails and venues within the park.
 5. 5. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukTrails TrailauSkylineGrade/Gradd red/difficult coch/anoddStart/Dechrau Glyncorrwg Mountain Bike Centre/ Canolfan Beicio Mynydd GlyncorrwgLength/Hyd 46kmTime/Amser 4 – 7 hours/awrClimb/Dringfa 2000mW2Grade/Gradd black/severe du/dyrysStart/Dechrau Afan Forest Park Visitor Centre or Glyncorrwg Mountain Bike Centre/ Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Beicio Mynydd GlyncorrwgLength/Hyd 44kmTime/Amser 4 – 7 hours/awrClimb/Dringfa 975mWhite’s LevelGrade/Gradd red/difficult coch/anoddStart/Dechrau Glyncorrwg Mountain Bike Centre/ Canolfan Beicio Mynydd GlyncorrwgLength/Hyd 17kmTime/Amser 1.5 – 3 hours/awrClimb/Dringfa 525mY WâlGrade/Gradd red/difficult coch/anoddStart/Dechrau Afan Forest Park Visitor Centre/ Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig AfanLength/Hyd 23kmTime/Amser 1.5 – 3 hours/awrClimb/Dringfa 450m 5
 6. 6. 1 Afan Forest ParK PARC COEDWIG AFAN Barod i roicynnig arni? Os ydych chi’n hoffi beicio ar hyd llwybrau trac sengl heriol, byddwch chi wrth eich bodd ym Mharc Coedwig Afan. Gyda mwy na 100km o drac sengl, mae Parc Coedwig Afan yn gartref i bedwar o lwybrau gorau’r byd: White’s Level, Skyline, W2 ac Y Wâl. Mae pob un o’r llwybrau hyn yn cynnig her unigryw. Cawr o reid yw Skyline, gyda’i golygfeydd syfrdanol dros Fannau Brycheiniog, Mynyddoedd Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir De Cymru. Mae White’s Level ar y llaw arall yn drac sengl y cafodd 90% ohono ei deilwra’n bwrpasol i brofi sgiliau technegol y beiciwr (a bydd angen ysgyfaint anferth ar y dechrau). Mae’r llwybrau’n dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg (ymhellach i fyny Cwm Afan). Mae gan y ddau le faes parcio, caffé a chyfleusterau ar y safle i ddarparu ar gyfer holl anghenion y beiciwr. Mae yna lwybr beicio lefel isel hefyd o’r enw ‘Y Rheilffordd’ y gellir ei ddefnyddio fel ffordd gyswllt rhwng y gwahanol lwybrau a safleoedd i gyd yn y parc.
 7. 7. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukinformATion/gwybodaethPenhyddPlease note that Penhydd is currently closed butwill be rebuilt as a new trail, see the ‘Future’section for more details.Nodwch fod Penhydd ar gau ar hyn o bryd, ondfe fydd yn cael ei ail-adeiladu fel llwybr newydd.Mae rhagor o fanylion yn adran ‘Y Dyfodol’.Facilities/CyfleusterauVisitor Centres/Canolfannau YmwelwyrCafes/CaffésToilets/ToiledauCar Park/Maes ParcioBike Hire and Shop/Llogi Beiciau a SiopBike Wash/Golchfa BeiciauAccommodation/LletyHow to get here...Sut i gyrraedd...Leave M4 at Junction 40 and follow the brownsigns.Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 40 a dilynwch yrarwyddion brown.For more informationI gael mwy o fanylionwww.afanforestpark.co.ukwww.forestry.gov.uk/walesmountainbikingwww.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymruTel/FFôn: 01639 850564e-mail/e-bost:afanforestpark@npt.gov.ukwww.mbwales.com 7
 8. 8. 2 cwmcarn Need for speed? This is the destination for all you downhill adrenaline junkies. The Y Mynydd course consists of two man-made downhill trails, simply named red run and black run. The course demands a high level of skill (and guts). You’ll be challenged with loads of berms, a few switch backs, doubles, a tunnel, rock steps, the bridge, hip jump and the quarry gap. The jumps are there if you want them, but can be ridden around if not. An uplift pass is available at www.cwmdown.co.uk. Cwmcarn is also home of the Twrch Trail, a 15.5km singletrack loop that provides a steep climb at the start followed by a rollercoaster decline. The Twrch Trail and uplift service start from the car park.
 9. 9. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukTrails TrailauTwrch TrailLlwybr y TwrchGrade/Gradd red/difficult coch/anoddStart/Dechrau Cwmcarn car park Maes parcio CwmcarnLength/Hyd 15.5kmTime/Amser 1.5 – 2.5 hours/awrClimb/Dringfa 300mY MynyddGrade/Gradd black/severe du/dyrysStart/Dechrau Cwmcarn car park Maes parcio CwmcarnLength/Hyd 1.9kmTime/Amser 3 – 5 mins/minsClimb/Dringfa 250m (uplift available)/ (pas i’r brig ar gael) (Black Run, 1750 metres, drop 250 metres)/ (Llethr Ddu, 1750 metr, disgyniad o 250 metr)/ (Red Run, 1900 metres, drop 250 metres)/ (Llethr Goch, 1900 metr, disgyniad o 250 metr) 9
 10. 10. 2 cwmcarn Crefu cyflymder?Dyma’r union le i bob un ohonoch chi sy’n meddwi ar rasio’n bendramwnwgl i lawr rhiwiau serth. Mae cwrs Y Mynydd yn cynnwys dau lwybr goriwaered o waith dyn: y Llethr Goch a’r Llethr Ddu. Mae’r cwrs yma’n gofyn medrusrwydd digyffelyb (a dewrder). Fe gewch chi eich herio gan lu o ganteli, sawl pant a bryn, dyblau, twnnel, grisiau craig, y bont, naid glun a bwlch y chwarel. Mae’r neidiau yno’n aros amdanoch os ydych chi am fentro drostynt, ond gellir reidio o’u cwmpas hefyd os dymunir. Mae pas i’r brig ar gael ar www.cwmdown.co.uk. Cwmcarn hefyd yw cartref Llwybr y Twrch, dolen trac sengl 15.5km sy’n cynnig dringfa serth ar y dechrau a disgynfa ffigar-êt i’w dilyn. Mae Llwybr y Twrch a’r gwasanaeth pas i’r brig yn dechrau o’r maes parcio.
 11. 11. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukinformATion/GwybodaethFacilities/CyfleusterauVisitor Centre/Canolfan YmwelwyrRaven’s Cafe/Caffé’r GigfranToilets/ToiledauCar Park/Maes ParcioCamp Site/GwersyllfaCamping Pods/Codennau GwersyllaUplift Service/Gwasanaeth pas i’r brigHow to get here...Sut i gyrraedd...Signposted Forest Drive from M4 junction 28.Dilynwch arwyddion y Rhodfa Goedwig oGyffordd 28 ar yr M4.For more informationI gael rhagor o fanylionwww.cwmcarnforest.co.ukwww.forestry.gov.uk/walesmountainbikingwww.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymruTel/FFôn: 01495 272001e-mail/e-bost:cwmcarn-vc@caerphilly.gov.ukwww.mbwales.com 11
 12. 12. 3 brechfa First timers?Eich tro cyntaf? The trails in Brechfa Forest offer something for novice riders but also cater for those who crave a more demanding venture. Located on the brink of the brooding Cambrian Mountains with views of the green Towy Valley, this huge forest in Carmarthenshire has all weather surfaces and is perfect all year round (sun, snow, storms... we go out in anything). The Derwen trail consists of two routes; a green route for novice riders and a blue route that can be used to improve your technical skills. The Raven and Gorlech trails are aimed at more advanced riders with jumps, fast singletrack, a Northshore Bridge and testing climbs. In terms of diversity of trails, it has it all! Mae gan y llwybrau yng Nghoedwig Brechfa ddigon i’w gynnig i feicwyr newydd, ond maen nhw’n darparu hefyd ar gyfer y rhai sy’n chwenychu menter sy’n fwy o her. Yn y goedwig anferth hon yn Sir Gaerfyrddin ar ymylon arucheledd Mynyddoedd Cambria, a chanddi olygfeydd dros lesni Dyffryn Tywi, mae arwynebau’r llwybrau’n addas ar gyfer pob tywydd. Mae’n berffaith trwy gydol y flwyddyn felly (heulwen, eirfa, stormydd... awn ni allan boed hindda neu ddrycin). Mae Llwybr Derwen yn cynnwys dau lwybr: llwybr gwyrdd i egin reidwyr a llwybr glas lle gallwch chi wella eich sgiliau technegol. Bwriedir Llwybr y Gigfran a Llwybr Gorlech ar gyfer beicwyr mwy profiadol ac uchelgeisiol, gyda’u neidiau, trac sengl cyflym, Pont Glan y Gogledd a dringfeydd go ddyrys. Mae popeth ar gael yma, o ran amrywiaeth llwybrau!
 13. 13. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukFacilities/Cyfleusterau Trails TrailauFree car parks and picnic sites at Abergorlech Gorlech Trail/and Byrgwm trailheads. For more informationon places to eat/drink see Llwybr Gorlechwww.discovercarmarthenshire.com Grade/Gradd red/difficult coch/anoddMeysydd parcio di-dâl a safleoedd picnic wrth Length/Hyd 19kmbennau llwybr Abergorlech a Byrgwm. I gael mwy Time/Amser 1.5 – 3 hours/awro wybodaeth am leoedd i fwyta/yfed gweler Climb/Dringfa 1,071mwww.discovercarmarthenshire.com Raven Trail/How to get here... Llwybr y GigfranHow to get here... Grade/Gradd black/severe du/dyrysFrom M4 junction 49, take the A48 to Length/Hyd 18.5kmCarmarthen, at Carmarthen turn right at the Time/Amser 1.5 – 2 hours/awrfirst roundabout onto A40 towards Llandeilo. Climb/Dringfa 725mAt Nantgaredig take the B4310 through Brechfa,trailhead at Byrgwm for Derwen and Raven trails, Derwenand at Abergorlech for Gorlech trail. Grade/Gradd green/easy gwyrdd/hawddO gyffordd 49 ar yr M4, dilynwch yr A48 i Length/Hyd 9.2kmGaerfyrddin. Yng Nghaerfyrddin trowch i’r dde Time/Amser 1.5 – 2 hours/awrwrth y gylchfan gyntaf gan ddilyn yr A40 i Climb/Dringfa 506mgyfeiriad Llandeilo. Yn Nantgaredig cymerwchy B4310 trwy Frechfa. Ewch i ben llwybr Byrgwmar gyfer Llwybrau Derwen a’r Gigfran, ac i DerwenAbergorlech ar gyfer Llwybr Gorlech. Grade/Gradd blue/moderate glas/cymedrol Length/Hyd 4.7km Time/Amser 45mins – 1 hour/awrFor more information Climb/Dringfa 307mI gael rhagor o fanylionwww.discovercarmarthenshire.comwww.forestry.gov.uk/walesmountainbikingwww.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymru 13www.mbwales.com
 14. 14. COGNATION E TRAS COGNATION A MWY x As well as our popular trail centres, Cognation has a few extra places to ride: Brecon Beacons National ParkI ddysgu mwy am y Canolfannau Llwybr yng Nghymru: For more information on the Trail Centres in Wales: www.mbwales.com 1 With over 14 cross country trails, with a range of different grades, the National Park caters for all abilities (and is certainly in a spectacular setting). For more info: www.mtbbreconbeacons.co.uk 2 Garwnant Visitor Centre Garwnant is the home of two mini-trails; Rowan (green), and Spruce (blue). With a mini-bike park for children it’s a great destination for young newcomers to the sport. For more info: www.forestry.gov.uk/garwnant 3 Cwm Rhaeadr Trail Located not too far from Brechfa, this trail is a secret gem, predominantly downhill focused, offering something for mixed abilities of riders, with stunning views of the Carmarthenshire landscape (red graded and 6.7km). For more info: www.forestry.gov.uk/walesmountainbiking 4 Taff Trail The Taff Trail is a multi-purpose cycle route between the Cardiff waterfront at Cardiff Bay in the south and the Market Town of Brecon in the north. It is 55 miles (88km) in length. For more info: www.tafftrail.org.uk 5 Glasfynydd The Usk Reservoir Loop is a 9km (green) circular family mountain bike route around the Usk reservoir suitable for 5yrs+. For more info: www.forestry.gov.uk/walesmountainbiking 6 Margam Country Park Margam Park offers a 5 mile way-marked mountain bike trail, family friendly trails and also bike hire. For more info: www.margamcountrypark.co.uk www.friendsofmargampark.info
 15. 15. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.uk 3 1 5 2 4 6Yn Yn ogystal â’n canolfannau llwybr poblogaidd, mae gan Cognation nifer o leoedd ychwanegol i feicio: 1 Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Gyda mwy na 14 o lwybrau traws gwlad, ac amrywiaeth o raddau gwahanol, mae gan y Parc Cenedlaethol rywbeth i’w gynnig i feicwyr o bob lefel gallu (a hynny mewn lleoliad anhygoel o brydferth). I ddysgu mwy: www.mtbbreconbeacons.co.uk 2 Canolfan Ymwelwyr Garwnant Mae Garwnant yn gartref i ddau fini-lwybr; Cerddinen (gwyrdd), a Sbriwsen (glas). Mae mini-barc beicio yno hefyd i blant, sy’n ei wneud yn gyrchfan wych i newydd-ddyfodiaid ifanc i fyd beicio mynydd. I ddysgu mwy: www.forestry.gov.uk/garwnant 3 Llwybr Cwm Rhaeadr Heb fod yn rhy bell o Frechfa, trysor cudd yw’r llwybr yma. Reidiau goriwaered sydd yma’n bennaf, sy’n cynnig rhywbeth i feicwyr o bob lefel gallu, ynghyd â golygfeydd syfrdanol o dirweddau Sir Gâr (gradd: coch, 6.7km o hyd). I ddysgu mwy: www.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymru 4 Llwybr Taf Llwybr beicio aml-bwrpas yw Llwybr Taf rhwng glannau Caerdydd yn y de a thref farchnad Aberhonddu yn y gogledd. Mae’n 55 milltir (88km) o hyd. I ddysgu mwy: www.tafftrail.org.uk 5 Glasfynydd ˆ Mae Dolen Cronfa Ddwr Wysg yn llwybr beicio mynydd ˆ 9km (gwyrdd) o gwmpas Cronfa Ddwr Wysg, sy’n addas i deuluoedd gan gynnwys plant 5 oed+. I ddysgu mwy: www.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymru 6 PARC GWLEDIG MARGAM Mae Parc Gwledig Margam yn cynnig llwybr beicio mynydd wedi’i fynegbostio sy’n 5 milltir o hyd, llwybrau sy’n addas i’r teulu i gyd a man llogi beiciau. I ddysgu mwy: www.margamcountrypark.co.uk www.friendsofmargampark.info 15
 16. 16. our future plans Overthe next few years, Cognation – mtb trails South Wales is going to grow and our trail centres will be experiencing vast improvements. Put simply, you’ll have better and more trails to ride! 4 Gethin Woods Bike Park • Creation of Wales’ first commercial bike park with: - Visitor Centre and facilities - Downhill trails - Uplift service - New singletrack and cross country trails This exciting development will be completed by December 2013 (we cannot wait!).
 17. 17. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukAfan Forest Park• New green and blue graded trails• The opening of a rebuilt ‘Penhydd’• New skills section to improve technical skill and ability• Renovation of the Afan Forest Park Visitor Centre• Extended sections on the current trailsCwmcarn• New downhill trail (for all you speed addicts)• New red graded cross country trail• New skills section that can be used for lessons in technical riding• Extended sections on the current trails• Improved visitor facilities including a mountain bike retail unit• Extended car parkFollow us on www.facebook.com/cogation for upto date news on the developments as they happen. 17
 18. 18. Cynlluniau`r dyfodol 4 Parc Beicio Coed Gethin • Sefydlir parc beicio masnachol cyntaf Cymru yma, yn cynnwys: - Canolfan Ymwelwyr a chyfleusterau - Llwybrau goriwaered - Gwasanaeth pas i’r brig - Llwybrau trac sengl a thraws gwlad newydd Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn cael ei orffen erbyn mis Rhagfyr 2013 (methu aros!).
 19. 19. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.ukDros y blynyddoedd nesaf fe fydd Cognation – llwybrau beicio De Cymru yn tyfu, a gwelir gwelliannau aruthrol yn ein canolfannau llwybrau beicio. Mewn geiriau syml, bydd gennych chi lwybrau gwell i’w reidio, a mwy ohonyn nhw! Parc Coedwig Afan • Llwybrau gradd werdd a glas newydd • Ail-agor Llwybr ‘Penhydd’ wedi’i ailwampio • Adran sgiliau newydd lle gall beicwyr wella eu sgiliau technegol a’u gallu • Adnewyddu Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan • Adrannau estynedig ar y llwybrau presennol Cwmcarn • Llwybr goriwaered newydd (i’r rhai sy’n gaeth i wefr cyflymder) • Llwybr traws gwlad newydd â gradd goch • Adran sgiliau newydd y gellir ei defnyddio ar gyfer gwersi mewn technegau reidio • Adrannau estynedig ar y llwybrau presennol • Cyfleusterau gwell ar gyfer ymwelwyr gan gynnwys siop adwerthu beiciau mynydd • Ymestyn y maes parcio Dilynwch ni ar www.facebook.com/cogation i gael y newyddion diweddaraf am y datblygiadau hyn 19 wrth iddyn nhw ddigwydd.
 20. 20. tourism TWRISTIAETHWhile you’re here... South Wales is not just about mountain biking, there’s loads more to see and do. So why not extend your stay in the area and visit some of our other attractions. For more information on things to do and places to see contact the following: Aberdulais Falls TIC Tel: 01639 636674 aberdulaistic@nationaltrust.org.uk www.visitnpt.co.uk Visit Caerphilly Tel: 02920 880011 tourism@caerphilly.gov.uk www.visitcaerphilly.com Merthyr Tydfil Tel: 01685 727474 tic@merthyr.gov.uk www.visitmerthyr.co.uk www.thevalleys.co.uk www.visitswanseabay.com www.forestry.gov.uk/walesmountainbiking
 21. 21. The heart and soul of Mountain Biking Calon ac Enaid Beicio Mynydd www.cognation.co.uk Tra’ch bod chi yma...Nid beicio mynydd yw’r unig beth i’w wneud yng Nghymru, mae wmbredd o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud. Beth am aros am fwy o amser felly i gael ymweld â rhai o atyniadau eraill yr ardal. I ddysgu rhagor am bethau i’w gwneud a lleoedd i’w gweld, cysylltwch ag: Canolfan Ymwelwyr Sgwd Aberdulais Ffôn: 01639 636674 aberdulaistic@nationaltrust.org.uk www.visitnpt.co.uk Visit Caerphilly Ffôn: 02920 880011 tourism@caerphilly.gov.uk www.visitcaerphilly.com Merthyr Tudful Ffôn: 01685 727474 tic@merthyr.gov.uk www.visitmerthyr.co.uk www.thevalleys.co.uk www.visitswanseabay.com www.forestry.gov.uk/beiciomynyddcymru 21
 22. 22. trail grading Graddio LlwybrauTrail Grade Suitable for Trail & surface Gradients & Suggested types technical trail fitness level features (TTFs)Forest Road and A wide range of Relatively flat and Gradients can be A good standard ofSimilar cyclists. Most bikes wide The trail very variable and fitness can help. and hybrids. Ability surface may be may include short to use maps useful. loose, uneven or steep sections. Routes may or may muddy at times. Occasional potholes not be way marked. These roads may may be present be used by vehicles and other users, including horse riders and dog walkers.Green (Easy) Beginner/novice Relatively flat and Climbs and Suitable for most cyclists. Basic Bike wide.The trail descents are people in good Skills required. surface may be mostly shallow. health. Most bikes and loose, uneven or No challenging hybrids. Some muddy at times. features. green routes can May include short take trailers. flowing singletrack style sections.Blue (Moderate) Intermediate As ‘Green’ plus Most gradients are A good standard of cyclist/mountain specially moderate but may fitness can help. bikers with basic constructed include short steep off-road riding singletrack.Trail sections. Includes skills. Mountain surface may include small TTFs. bikers or hybrids. small obstacles of roots and rocks.Red (Difficult) Proficient mountain Steeper and A wide range of Higher level of bikers with good tougher, mostly climbs and fitness and stamina. off-road riding singletrack with descents of a skills. Suitable for technical sections,. challenging nature better quality off- Expect very variable will be present. road mountain surface types. Expect boardwalks, bikes. berms, large rocks, medium steps, drop-offs, cambers, water crossings.Black (Severe) Expert mountain As ‘Red’ but with an Expect large, Suitable for very bike users, used to expectation of committing and active people used physically greater challenge unavoidable TTFs. to prolonged effort. demanding routes. and continuous Sections will be Quality off-road difficulty. Can challenging and mountain bikes. include any useable variable. May also trail and may have ‘downhill’ style include exposed sections. open hill sections.Bike Parks Riders aspiring to Severe constructed Will include a range A good standard(Extreme) athlete level of trails and/or of small medium of fitness, but technical ability, natural features. and large TTFs, technical skills incorporates All sections will including downhill more important. everything from full be challenging. trails, free ride on downhill riding Includes extreme sections and to big-air jumps. levels of exposure mandatory jumps. and or risk. Jumping ability obligatory. Mountain biking is a potentially hazardous activity carrying a significant risk. It should only be undertaken with a full understanding of all inherent risks. These guidelines must always be used in conjunction with the exercise of your own experience, intuition and careful judgement.
 23. 23. Gradd Llwybr Addas ar gyfer Mathau o lwybr Serthrwydd llethrau a Lefel heinifrwydd ac arwyneb nodweddion technegol a awgrymir llwybr (TTFs)Ffordd Goedwig Ystod eang o feicwyr. Cymharol wastad a Gall serthrwydd y Gall lefel ffitrwyddneu lwybr tebyg Y rhan fwyaf o feiciau a llydan. Gall arwyneb llethrau amrywio’n dda fod yn gymorth. chroesiadau (hybrids). y llwybr fod yn llac, arw, a gallant Mae’r gallu i ddefnyddio yn anwastad neu’n gynnwys darnau byr map yn ddefnyddiol. fwdlyd weithiau. sy’n serth. Mae’n ’Does dim sicrwydd y Mae’n bosibl y bydd bosibl y bydd tyllau bydd arwyddion yn y ffyrdd hyn yn cael achlysurol yn y llwybr. marcio’r llwybr. eu defnyddio gan gerbydau a defnyddwyr eraill, gan gynnwys marchogion a phobl yn cerdded ˆ gyda chwn.Gwyrdd (Hawdd) Dechreuwyr/egin Cymharol wastad a ’Dyw’r rhan fwyaf Addas ar gyfer y feicwyr. Mae angen llydan. Gall arwyneb o’r esgyniadau a rhan fwyaf o bobl Sgiliau Beicio Sylfaenol. y llwybr fod yn llac, disgyniadau ddim yn mewn iechyd da. Y rhan fwyaf o feiciau yn anwastad neu’n serth. Dim a chroesiadau. Gall rhai fwdlyd weithiau. Gall nodweddion heriol. llwybrau gwyrdd yn gynnwys darnau byr addas ar gyfer o drac sengl. ôl-gerbyd.Glas (Cymedrol) Beicwyr cymharol Tebyg i ‘Gwyrdd’, ond Mae’r rhan fwyaf o’r Gall lefel ffitrwydd fedrus /beicwyr mynydd yn cynnwys traciau llethrau’n gymedrol, dda fod yn gymorth. â sgiliau beicio traws sengl wedi’u ond gallan nhw gwlad sylfaenol. Beiciau hadeiladu’n unswydd. gynnwys darnau mynydd neu Gall arwyneb y llwybr byr sy’n serth. groesiadau. gynnwys rhwystrau Yn cynnwys bach megis nodweddion technegol gwreiddiau a cherrig. (TTFs) bach.Coch (Anodd) Beicwyr mynydd Yn fwy serth a garw, Bydd angen wynebu Angen lefel medrus â sgiliau beicio trac sengl yn bennaf ystod eang o heinifrwydd a traws gwlad da. Addas gyda darnau esgyniadau a stamina uwch. ar gyfer beiciau mynydd technegol. Gellir disgyniadau heriol eu traws gwlad o safon disgwyl mathau natur. Gellir disgwyl uwch. amrywiol o arwyneb. llwybrau bordiau, canteli, creigiau mawr, grisiau cymedrol, disgyniadau sydyn, cambrau, rhydau.Du (Dyrys) Defnyddwyr beiciau Tebyg i ‘Coch’, ond Gellir disgwyl TTFs Addas ar gyfer mynydd arbenigol, sy’n gellir disgwyl mwy o mawr, anosgoadwy, pobl dra actif gyfarwydd â llwybrau her ac anawsterau di-droi-’nôl. Bydd sy’n gyfarwydd â sy’n her gorfforol. parhaus. Gall darnau o’r llwybr yn gweithgarwch Addas ar gyfer beiciau gynnwys unrhyw amrwyiol ac yn heriol. egnïol estynedig. mynydd traws gwlad o lwybr defnyddiadwy a Gallant gynnwys safon uwch. darnau sy’n croesi darnau ‘goriwaered’. bryniau agored.Parciau Beicio Beicwyr sy’n Llwybrau dyrys Bydd yn cynnwys Gall lefel ffitrwydd(Eithafol) anelu at lefel wedi’u hadeiladu ystod o TTFs bach, dda fod yn gymorth, gallu technegol a/neu nodweddion cymedrol a mawr, gan ond mae sgiliau athletaidd; yn cwmpasu dyrys naturiol. gynnwys llwybrau technegol yn popeth o feicio Bydd pob darn o’r goriwaered, darnau bwysicach. goriwaered serth i llwybr yn her. Yn olwyn weili a neidiau neidiau awyr-mawr. cynnwys lefelau gorfodol. perygl a/neu risg eithafol. Rhaid wrth y gallu i neidio.Mae beicio mynydd yn weithgarwch a all arwainat beryglon sylweddol. Ni ddylid ymgymryd â beiciomynydd heb ddealltwriaeth lawn o’r holl risgiau ymlynol.Dylech chi ddefnyddio’r canllawiau hyn bob amsergan ddibynnu hefyd ar yr hyn a ddywed eich profiad,eich greddfau a’ch doethineb synhwyrol eich hun. 23
 24. 24. further informationrhagor o wybodaethFor information on public transport/I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus:www.traveline-cymru.info/Tel/Ffôn: 0871 2002233For places to stay/Yng nghyswllt lleoedd i aros:www.visitwales.co.ukCognation is a partnership betweenthe following organisations:Mae Cognationyn bartneriaeth rhwng y sefydliadaucanlynol:

×