COENERCAT 2013
ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA
ENERGIA SOLAR TÈRMICA I
FOTOVOLTAICA A CATALUNYA

Lluís Morer i Forns
C...
COENERCAT
REPTES
• El progressiu esgotament dels recursos energètics
fòssils, fonamentalment del petroli, comporta previsi...
COENERCAT
MARC DE REFERÈNCIA: OBJECTIUS EUROPEUS DEL 20-20-20 PER L’ANY 2020
Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i...
COENERCAT
ENERGIES RENOVABLES. OBJECTIUS PREVISTOS A L’HORITZÓ DE L’ANY 2020

• Compliment

de l’objectiu de la UE en matè...
COENERCAT
EIXOS ESTRATÈGICS
Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a
Catalunya per tal ...
COENERCAT
CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA 2009

Total: 24.297,3 Ktep

Renovables: 993,5 Ktep

6
COENERCAT
POTÈNCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA 2012 (MW)
Cogeneració
(no
renovable);
8,40%

Altres no
renovable;
1,30%
Nuclear;
...
COENERCAT
ENERGIES RENOVABLES. OBJECTIUS SECTORIALS PREVISTOS
Consum d'energia primària amb fonts
d'energia renovable any ...
COENERCAT
ENERGIA SOLAR TÈRMICA

PRINCIPALS BARRERES:

•
•
•
•

Manca d’informació als usuaris sobre el seu funcionament i...
COENERCAT
Les instal·lacions solars estan regulades, bàsicament, pel marc normatiu que afecta a les
instal·lacions en edif...
COENERCAT
EINA CATEST PER A LA VALIDACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

• En aquest sentit, l’any 2011 l’ICAEN va elab...
COENERCAT
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
PRINCIPALS BARRERES

•

Manca d’estabilitat regulatòria i de regulació favorable a l’...
COENERCAT

PROPOSTES D’ACTUACIÓ:

•

Marc regulatori adequat.

•

Desplegament associat a la implantació d’edificis amb co...
COENERCAT

14
Gràcies per la seva atenció
c/ Pamplona 113, 3a planta
08018 Barcelona
Tel. 93 622 05 00
Fax. 93 622 05 01
www.gencat.cat/...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)

301 views
131 views

Published on

Els recursos energètics a Catalunya: energia solar tèrmica i
fotovoltaica
Coenercat, Congrés d'Energia de Catalunya

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lluis Morer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)

 1. 1. COENERCAT 2013 ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA A CATALUNYA Lluís Morer i Forns Cap d’Unitat d’Eficiència Energètica i Energies Renovables Institut Català d’Energia (ICAEN) Barcelona, 26 de novembre de 2013
 2. 2. COENERCAT REPTES • El progressiu esgotament dels recursos energètics fòssils, fonamentalment del petroli, comporta previsions de preus a futur cada vegada més elevats dels combustibles fòssils. • Impactes creixents de l'energia sobre el medi ambient. • Catalunya no disposa de recursos fòssils significatius. S'ha d’actuar fonamentalment sobre la demanda energètica i alhora assegurar-ne la cobertura amb un mix d'oferta d'energia més coherent amb la seva aposta per un futur sostenible. Assolir una economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini. 2
 3. 3. COENERCAT MARC DE REFERÈNCIA: OBJECTIUS EUROPEUS DEL 20-20-20 PER L’ANY 2020 Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables • 20% del consum final brut d’energia de la UE d’origen renovable (incloent calor i fred, biocombustibles i renovables elèctriques). • 10% de biocarburants i altres combustibles renovables en la UE i en cada estat membre. • Reducció del 20% de les emissions de GEH respecte al 1990 (-30% si hi ha acord internacional). • Es considera necessària una millora del 20% de l’eficiència energètica respecte l’escenari tendencial. 3
 4. 4. COENERCAT ENERGIES RENOVABLES. OBJECTIUS PREVISTOS A L’HORITZÓ DE L’ANY 2020 • Compliment de l’objectiu de la UE en matèria d’energies renovables a l'horitzó de l’any 2020 (Directriu Europea 2009/28/CE): percentatge de participació del 20,1% de les fonts d’energia renovable sobre el consum brut d’energia final. 2020 1.932,8 43,7 31,9 68,8 68,8 348,5 494,3 914,7 1.884,6 172,8 331,3 773,7 1.124,8 Total renovables 521,3 825,6 1.688,4 3.009,4 Total renovables corregit (Directiva) 15% 2015 962,9 Combustibles renovables 20% 2009 516,7 Electricitat renovable 25% 2007 379,0 Consum bombament Percentatge renovables sobre consum "brut" d'energia final (criteri Directiva) 523,0 827,9 1.693,0 3.017,0 11.864,2 10.661,1 10.438,8 10.183,9 Dades en ktep Producció bruta renovables Combustibles consum final 10% Electricitat consum final 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 4.039,2 4.468,1 134,8 139,7 144,0 317,7 291,3 294,7 294,9 Consum "brut" energia final 0% 3.886,7 149,5 Pèrdues transport i distribució d'energia elèctrica 5% 4.065,4 Consums de bloc de les centrals elèctriques 16.396,8 14.973,9 14.912,4 15.090,9 Consum "brut" energia final corregit (Directiva) 16.396,8 14.951,2 14.887,4 15.018,6 3,2% 5,5% 11,4% 20,1% Pes renovables sobre consum "brut" final 4
 5. 5. COENERCAT EIXOS ESTRATÈGICS Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a Catalunya per tal d’assolir: • La necessària diversificació de fonts d’energia. • La reducció de la elevada dependència energètica exterior. • La reducció dels impactes mediambientals associats al consum d’energies fòssils. • L’augment i consolidació de les activitats d’R+D+i en l’àmbit energètic. • La creació d’ocupació. • La millora del reequilibrament territorial. • El desenvolupament d’un modern teixit industrial. 5
 6. 6. COENERCAT CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA 2009 Total: 24.297,3 Ktep Renovables: 993,5 Ktep 6
 7. 7. COENERCAT POTÈNCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA 2012 (MW) Cogeneració (no renovable); 8,40% Altres no renovable; 1,30% Nuclear; 20% Cicles combinats; 31,80% Renovable s; 30,50% 0,40% Fuel-gas; 4,00% 1,90% 2,10% 9,50% Biomassa (0,0%) Solar tèrmica (0,20%) RSU (0,40%) Biogàs (0,40%) Fotovoltaica (1,90%) 15,90% Hidràulica RE (2,10%) Eòlica (9,50%) Hidràulica RO (15,9%) 1 7
 8. 8. COENERCAT ENERGIES RENOVABLES. OBJECTIUS SECTORIALS PREVISTOS Consum d'energia primària amb fonts d'energia renovable any 2020 Producció d'energia elèctrica Font d'energia renovable Solar tèrmica En consum final (ktep) 178,2 Potència (MW) Consum primària (ktep) Consum d'energia primària amb renovables any 2020 TOTAL (ktep) 178,2 Solar fotovoltaica 0,0 1.007,5 121,8 121,8 Solar termoelèctrica 0,0 252,5 290,3 290,3 Eòlica 0,0 5.153,6 1.074,7 1.074,7 Hidràulica 0,0 2.438,8 496,1 496,1 Biomassa forestal i agrícola 224,3 160,8 407,6 631,9 Biogàs 67,9 142,1 135,3 203,2 Bioetanol 67,2 67,2 Biodièsel 391,0 391,0 Bioquerosè 70,3 70,3 Residus renovables 125,9 44,4 146,7 272,6 Energies del mar 0,0 0,0 7,6 7,6 Residus renovables 7,2% Bioquerosè 1,9% Hidràulica 13,1% Biodièsel 10,3% 0,0 Bombes de calor TOTAL renovables 1.132,4 9.199,7 2.672,5 3.804,9 8 Eòlica 28,3% Solar tèrmica 4,7% 0,0 Geotèrmia Solar termoelèctrica 7,6% Solar fotovoltaica 3,2% Bioetanol 1,8% Biogàs 5,4% Biomassa forestal i agrícola 16,6%
 9. 9. COENERCAT ENERGIA SOLAR TÈRMICA PRINCIPALS BARRERES: • • • • Manca d’informació als usuaris sobre el seu funcionament i aplicacions. Manca de formació dels professionals (promotors, constructors, tècnics municipals, arquitectes, instal·ladors, mantenedors). Manteniment deficient de les instal·lacions. Incompliment de la normativa i manca de filtres de control eficaços. PROPOSTES D’ACTUACIÓ: • • • • Garantir el compliment de la normativa actual. Implementar un programa de difusió i informació. Impulsar l’ús de l’energia solar tèrmica al sector industrial. Garantir la qualitat de les noves instal·lacions i assegurar el bon funcionament de les existents. 9
 10. 10. COENERCAT Les instal·lacions solars estan regulades, bàsicament, pel marc normatiu que afecta a les instal·lacions en edificis, amb algunes particularitats. • Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Contempla 4 aspectes: aigua, energia, materials i sistemes constructius, i residus. Es fa una referència explícita a l’energia solar tèrmica (art.4.4 i 4.5). • Codigo Técnico de la Edificación (CTE) RD 314/2006, de 17 de març. És la norma de l’edificació que determina els paràmetres constructius a seguir des de la vessant de la seguretat (estructura, incendis, ús, ...) i habitabilitat (soroll, estalvi d’energia, ...). El document bàsic d’estalvi d’energia (DB-HE 4, modificat recentment per la FOM/1635/2013) fa una referència explícita a l’energia solar tèrmica. • Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) RD 1027/2007, de 20 de juliol i modificat pel RD 238/2013, de 5 de abril. • Ordenances Solars. L’any 1999 es va aprovar la primera ordenança solar. En l’actualitat hi ha 55 municipis amb una ordenança solar aprovada el que representa un 60% de la població catalana. 10
 11. 11. COENERCAT EINA CATEST PER A LA VALIDACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES • En aquest sentit, l’any 2011 l’ICAEN va elaborar un programa basat en el CHEQ4 que incorporés també totes les ordenances solars vigents a Catalunya i el Decret d’ecoeficiència en els edificis. • Metodologia ràpida i precisa per a verificar el correcte dimensionat de les instal·lacions solars tèrmiques i el compliment de la contribució solar mínima conforme el CTE, el Decret d'Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques. 11
 12. 12. COENERCAT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PRINCIPALS BARRERES • Manca d’estabilitat regulatòria i de regulació favorable a l’autoconsum amb balanç net: o RD-Llei 1/2012, de 27 de gener, de suspensió dels procediments de pre-assignació de retribució per a les noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial. o RD-Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per a garantir l’estabilitat financera als projectes renovables. o En tràmit un nou paquet de reformes del Sector Elèctric:  [...]  Projecte de Reial Decret regulador de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant fonts d’energia renovable, cogeneració i residus.  Projecte de Reial Decret d’Autoconsum. • • • Manca de previsió en el planejament urbanístic. Dificultats per a connectar a la xarxa elèctrica de distribució. Manca de finançament. 12
 13. 13. COENERCAT PROPOSTES D’ACTUACIÓ: • Marc regulatori adequat. • Desplegament associat a la implantació d’edificis amb consum energètic extern quasi-zero : foment de l’autoconsum amb balanç net i les xarxes intel·ligents. • Suport a l’electrificació rural mitjançant d’instal·lacions híbrides eòlico-fotovoltaiques). • Formació de professionals. 13 sistemes autònoms (possibilitat
 14. 14. COENERCAT 14
 15. 15. Gràcies per la seva atenció c/ Pamplona 113, 3a planta 08018 Barcelona Tel. 93 622 05 00 Fax. 93 622 05 01 www.gencat.cat/icaen 15

×