• Like
Me502
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,771
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Verdens mest omfattende og anerkjente forskningsdatabase innen sosiologi.

Transcript

 • 1. INFORMASJONSSØK OG KILDEBRUK ME502 Henry Langseth, MBS Universitetsbiblioteket i Agder
 • 2. Innhold • Hvor skal vi begynne? • Søkestrategier • Litteratursøk • Bøker, rapporter m.m. • Vitenskapelige • Litt tidsskriftartikler om oppgaveskriving og kildebruk Universitetsbiblioteket i Agder 2
 • 3. CASE Politisk korrupsjon -Bakgrunn og forebyggende tiltak Universitetsbiblioteket i Agder 3
 • 4. ” The Great Wave off Kanagawa” av Hokusai, 1832 4
 • 5. Bruk søkeskjema for å forberede søket ”Politisk korrupsjon – bakgrunn og forebyggende tiltak” Nøkkelord på Synonymer norsk på norsk Nøkkelord på Synonymer engelsk på engelsk Politisk Politikk Samfunn Styresett Political Government Korrupsjon Corruption åpenhet Bestikkelser Svindel Bedrageri tiltak innsyn Universitetsbiblioteket i Agder Governance Fraud transparency 5
 • 6. Plasser tema ditt i et hierarki Korrupsjon Korrupsjon Politisk korrupsjon Politisk korrupsjon Politisk Politisk korrupsjon korrupsjon ForeForedemokrati bygge demokrati bygge Universitetsbiblioteket i Agder 6
 • 7. Hvilken type informasjon har jeg behov for? Definisjoner bakgrunn utvikling Eksempler teorier Sentrale begreper Universitetsbiblioteket i Agder 7
 • 8. Hvilke typer dokumenter bør jeg lete i? Tidsskriftartikler bøker oppslagsverk statistikk kart nyhetsarkiv landinformasjon Universitetsbiblioteket i Agder 8
 • 9. Søkestrategier • OG/AND politiker OG korrupsjon • ELLER/OR politiker ELLER folkevalgt • IKKE/NOT korrupsjon IKKE Norge Universitetsbiblioteket i Agder 9
 • 10. Søkestrategier - trunkering • Trunkering Stjerne * åpner for flere endinger, og gir flere treff For eksempel: -> politik* politikk politiker politikonstabel osv. Universitetsbiblioteket i Agder 10
 • 11. Hele biblioteket i ett søk Universitetsbiblioteket i Agder 11
 • 12. Ny søketjeneste -Gir treff i bøker, tidsskriftartikler, oppslagsverk, leksika m.m. -Alle norske fagbibliotek -Lenker til elektroniske dokumenter -Forny dine lån i ”Min Konto” -Godt utgangspunkt for videre søk Universitetsbiblioteket i Agder 12
 • 13. Dewey-systemet i biblioteket – kort forklart 0 Generelle emner 1 filosofi 2 Religion 3 Samfunnsvitenskap 4 Språk 5 Naturvitenskap og matematikk 6 Teknologi (anvendt vitenskap) 7 Kunst og underholdning 8 Litteratur og litteraturvitenskap 9 Geografi, historie Universitetsbiblioteket i Agder 13
 • 14. 3 Samfunnsvitenskap deles inn i 10 undergrupper 30 Sosiologi 31 Generelle statistikksamlinger 32 Statsvitenskap 33 Økonomi 34 rettsvitenskap 35 Offentlig administrasjon og militærvesen 36 Sosiale problemer og tjenester 37 Utdanning og pedagogikk 38 Handel, kommunikasjon, samferdsel 39 Skikker, etikette, folkeminne Universitetsbiblioteket i Agder 14
 • 15. 3 Sosiologi deles inn videre inn i undergrupper 301 Sosiologi og antropologi 302 Sosial interaksjon (sosial samhandling) 303 Sosiale prosesser 304 Sosioøkologi 305 Sosiale strukturer 306 Sosialantropologi 307 Lokalsamfunn Universitetsbiblioteket i Agder 15
 • 16. Eksempel • 300 Samfunnsvitenskap • 302 Sosial interaksjon • 302.2 Kommunikasjonssosiologi • 302.23 Medier • 302.232 Trykte medier • 302.234 Film, radio,fjernsyn Universitetsbiblioteket i Agder 16
 • 17. UBA fagsider -statsvitenskap • • • Temasider for fagområder ved UiA, ”din side” Sentrale ressurser Godt utgangspunkt Universitetsbiblioteket i Agder 17
 • 18. Regjeringens nettsider • Informasjon fra regjeringen og departementene • Gode temasider • Norsk offentlig utredninger (NOU) kan gi mye informasjon om et emne • Gode søkefunksjonaliteter Universitetsbiblioteket i Agder 18
 • 19. Statistisk sentralbyrå • Ukentlig publiseringer • Gode temasider • Sett sammen egne tabeller • Historisk statistikk • Lenker til internasjonal statistikk Universitetsbiblioteket i Agder 19
 • 20. OECD iLibrary •Bøker, rapporter og statistikk •Sentrale tema •Store datasett •Last ned i pdf •Gratis for studenter Universitetsbiblioteket i Agder 20
 • 21. FØLG OSS PÅ FACEBOOK -Tips om databaser -Aktuelle kurs -Nyheter m.m. Universitetsbiblioteket i Agder 21
 • 22. Ulike typer tidsskrifter Universitetsbiblioteket i Agder 22
 • 23. Ulike vitenskapelige artikler • Originalartikler • • Oversiktsartikler (review articles/ ”state of the art”) • • Forskningsarbeid som gjennomføres med hjelp av intervjuer, observasjoner eller spørreskjema. Kritisk vurdering av forskningen som er publisert hittil innenfor et emne Teoretiske artikler • Forfatteren bruker en bestemt teori for å belyse et emne Felles: presenter ny innsikt innenfor et emne Universitetsbiblioteket i Agder 23
 • 24. Innhold i en vitenskapelig artikkel • Sammendrag/nøkkelord/bidragsytere • Resultat • Bakgrunn for arbeidet • Diskusjon/konklusjon • Mål/hypotese • Litteraturlister • Metode og utvalgspresentasjon Universitetsbiblioteket i Agder 24
 • 25. Fortløpende vurdering av artikler • Er artikkelen utdatert i forhold til min problemstilling? • Hvor mye litteratur har jeg egentlig behov for? • Vurder fortløpende når du søker: • Tittel • Nøkkelord • Når artikkelen ble publisert • Er artikkelen mye sitert? • Sammendrag Universitetsbiblioteket i Agder 25
 • 26. Kildekritikk - vurderingskriterier for sekundærdata • Aktualitet – ferskvare? • Hvem har samlet det inn? • Motiv for datainnsamling • Datainnsamlingsmetode • Validitet (gyldighet og relevans) • Reliabilitet (pålitelighet) • Forfattaren (forskar, konsulent, student?) -> les mer om kildekritikk på ntnu.no/viko Universitetsbiblioteket i Agder 26
 • 27. Hele biblioteket i ett søk Du finner både norske og engelske tidsskriftartikler i Oria Universitetsbiblioteket i Agder 27
 • 28. ACADEMIC SEARCH COMPLETE • • Over 6000 akademiske tidskrifter i fulltekst • 11000 akademiske tidsskrifter indeksert med sammendrag • Universitetsbiblioteket i Agder Tverrfaglig Fra 1887 til i dag 28
 • 29. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences OPPSLAGSVERK • • 90000 referanser • Gode oversiktsartikler • Tiljengelig via Science Direct • Universitetsbiblioteket i Agder 4000 artikler Lenke på bl.a. fagsiden 29
 • 30. Ofte raskeste vei når du har referansen – sett tittelen i anførseltegn i søkefeltet. Alle e-tidsskrifter vi abonnerer på er tilgjengelige via GS Universitetsbiblioteket i Agder 30
 • 31. Litt om oppgaveskriving • Hvordan referere til kilder i oppgaven • Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven Universitetsbiblioteket i Agder 31
 • 32. Direkte sitat Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder 32
 • 33. Lengre direkte sitater Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt. Disse tallene kan skjule det som skjer i mindre lokalsamfunn innenfor en kommune” (Aanesland og Holm, 2002, s.84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder 33
 • 34. Parafraser En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater. Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst. Universitetsbiblioteket i Agder 34
 • 35. Parafraser Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland og Holm, 2002). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er.. Universitetsbiblioteket i Agder 35
 • 36. Henvisninger • Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune… Universitetsbiblioteket i Agder 36
 • 37. 3. Litteraturliste/referanseliste • Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven • Alfabetisk etter etternavn (Harvard/APA) • Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste. • Vær konsistent med oppsettet Universitetsbiblioteket i Agder 37
 • 38. Litteraturliste – noen eksempler • Bok Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. Eksempel: Havaldnes, S. (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.). Oslo: Aschehoug. Universitetsbiblioteket i Agder 38
 • 39. Litteraturliste – eksempler • Tidsskriftartikkel Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Eksempel: Kjellsen, T. og Iversen, J. (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære, 29(3), 65-89. Universitetsbiblioteket i Agder 39
 • 40. Litteraturliste – eksempler • Nettside uten personlig forfatter Institusjonens navn. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra [URL] Eksempel: Universitetet i Agder. (2010). Organisasjonen. Hentet fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen Universitetsbiblioteket i Agder 40
 • 41. kildekompasset.no Universitetsbiblioteket i Agder 41
 • 42. uia.no/kildebruk Universitetsbiblioteket i Agder 42
 • 43. 3.Oppgaveskriving • Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving • Problemformulering • informasjonskilder • finne bøker • finne artikler • bruke internett • kildekritikk • skrive oppgave http://www.ntnu.no/viko/ Universitetsbiblioteket i Agder 43
 • 44. Referansehåndtering • Endnote • Lagre, importere og organisere referanser • www.myendnoteweb.com Nytt hjelpemiddel før, under og etter skriveprosessen. Universitetsbiblioteket i Agder 44
 • 45. Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder henry.langseth@uia.no Universitetsbiblioteket i Agder 45