Be501 20 jan 2009

 • 508 views
Uploaded on

Kursmateriale fra undervisning

Kursmateriale fra undervisning

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
508
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. INFORMASJONSSØK OG KILDEBRUK BE501, 20.januar 2009 kl 12.15 – 15.00 Henry Langseth Universitetsbiblioteket i Agder
 • 2. Innhold
  • Hvor skal vi begynne?
  • Søkestrategier
  • Litteratursøk
   • Bøker, rapporter m.m.
   • Vitenskapelige tidsskriftartikler
  • Litt om oppgaveskriving
 • 3. Hvor skal vi begynne?
  • Utgangspunkt:
  • Hvorfor internasjonaliserer enkelte bedrifter tidligere enn andre?
 • 4. Bruk søkeskjema for å forberede søket Hvorfor internasjonaliserer enkelte bedrifter tidligere enn andre? Synonymer på engelsk Nøkkelord på engelsk Synonymer på norsk Nøkkelord på norsk
 • 5. Søkestrategier
  • OG /AND entreprenørskap OG Norge
  • ELLER /OR entreprenør ELLER gründer
  • IKKE /NOT entreprenør IKKE byggeindustri
 • 6. Søkestrategier - trunkering
  • Trunkering Stjerne * åpner for flere endinger, og gir flere treff
  • For eksempel: international *
  • -> international
  • international ization
  • international isation
 • 7. 1.Litteratursøk
  • Bibsys Ask – bibliotekskatalogen
   • for norske universitet, høgskoler og forskningsinstitusjoner.
  • Enkelt søk
  • Avansert søk
   • velge medie(r)
   • utgivelsesår
   • velge søkefelt
   • etc.
  • Samlekurv
  • Logge på (valgfritt)
  • Søkekilder
  • Bestille
 • 8. Prøv selv:
  • Søk etter et aktuelt emne i ’utvalgte emner’
  • Søk etter samme emne i ’emne’-feltet – hva skjer?
  • Søk etter bøker av Dag Ingvar Jacobsen
  • Søk etter bøker med ’markedsføring’ i tittelen
  • Kombiner norske og engelske termer for samme ord
 • 9. UBA fagsider
  • Temasider for fagområder ved UiA, ”din side”
  • Sentrale ressurser
  • Godt utgangspunkt
 • 10. Proff Forvalt - foretaksinformasjon Andre viktige kilder
  • Norske bedrifter
  • Firmainformasjon
  • Regnskapsinformasjon
  • Regnskapsanalyse
  • Årsregnskap med noter
  • Logg inn med din e-post
 • 11. Regjeringens nettsider
  • Informasjon fra regjeringen og departementene
  • Gode temasider
  • Norsk offentlig utredninger (NOU) kan gi mye informasjon om et emne
  • Gode søkefunksjonaliteter
 • 12. Statistisk sentralbyrå
  • Ukentlig publiseringer
  • Gode temasider
  • Sett sammen egne tabeller
  • Historisk statistikk
  • Lenker til internasjonal statistikk
 • 13. Ulike typer tidsskrifter
 • 14. Ulike vitenskapelige artikler
  • Originalartikler
   • Forskningsarbeid som gjennomføres med hjelp av intervjuer, observasjoner eller spørreskjema.
  • Oversiktsartikler (review articles/ ”state of the art”)
   • Kritisk vurdering av forskningen som er publisert hittil innenfor et emne
  • Teoretiske artikler
   • Forfatteren bruker en bestemt teori for å belyse et emne
  Felles: presenter ny innsikt innenfor et emne
 • 15. Innhold i en vitenskapelig artikkel
  • Sammendrag/nøkkelord/bidragsytere
  • Bakgrunn for arbeidet
  • Mål/hypotese
  • Metode og utvalgspresentasjon
  • Resultat
  • Diskusjon/konklusjon
  • Litteraturlister
 • 16. Fortløpende vurdering av artikler
  • Er artikkelen utdatert i forhold til min problemstilling?
  • Hvor mye litteratur har jeg egentlig behov for?
  • Vurder fortløpende når du søker:
   • Tittel
   • Nøkkelord
   • Når artikkelen ble publisert
   • Er artikkelen mye sitert?
   • Sammendrag
 • 17. Tidsskriftartikler
  • Norske tidsskriftsartikler
   • Fulltekst via Idunn
  • Internasjonale tidsskriftartikler
   • Academic search complete
   • Business Search Complete
   • Econlit
 • 18. Litt om oppgaveskriving
  • Hvordan referere til kilder i oppgaven
  • Hvordan lage en liste over all litteraturen du har brukt i oppgaven
 • 19. Direkte sitat
  • Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. “Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt” ( Aanesland og Holm, 2002, side 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 • 20. Lengre direkte sitater
  • Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten.
  • “ Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt. Disse tallene kan skjule det som skjer i mindre lokalsamfunn innenfor en kommune”
  • ( Aanesland og Holm, 2002, side 84).
  • Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 • 21. Parafraser
  • En parafrase er en omformulering av den originale teksten. Parafraser blir også kalt indirekte sitater . Det kan ofte være enklere å bruke slike omskrivinger fremfor sitater fordi du da kan tilpasse teksten slik at den passer inn i din egen tekst.
 • 22. Parafraser
  • Boplikten har de senere årene vært mye diskutert I media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland og Holm, 2002) Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er..
 • 23. Henvisninger
  • Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune…
 • 24. 3. Litteraturliste/referanseliste
  • Komplett liste over alle kildene som er referert til i oppgaven
  • Alfabetisk etter etternavn (Harvard/APA)
  • Mye av oppgavens troverdighet ligger i en fullstendig litteraturliste.
  • Vær konsistent med oppsettet
 • 25. Litteraturliste – noen eksempler
  • Bok
  • Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver.
  Eksempel: Havaldnes, S (1910) Samfunnsøkonomiske problemstillinger (2. utg.) Oslo: Aschehoug
 • 26. Litteraturliste – eksempler
  • Tidsskriftartikkel
  • Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv , volum (utgave), sidetall.
  Eksempel: Kjellsen, T og Iversen, J (2007) Manetbestand langs norskekysten: en akvakulturell studie av marine forekomster. Flo & Fjære , 29(3), 65-89.
 • 27. Litteraturliste – eksempler
  • Websider
  • Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel i kursiv . [online]. Tilgjengelig fra: <url>. [Lastet ned dag, måned, år].
  Eksempel: Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager . [online] . Tilgjengelig fra: http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. [Lastet ned 01. april 2004].
 • 28. Referansehåndtering
  • Endnote
  • Lagre, importere og organisere referanser
  • www.myendnoteweb.com
  • Nytt hjelpemiddel før, under og etter skriveprosessen.
  • Kurs: 5. og 12. februar
 • 29. 3.Oppgaveskriving
  • Bruk Viko (ntnu) – hjelper for oppgaveskriving
   • Problemformulering
   • informasjonskilder
   • finne bøker
   • finne artikler
   • bruke internett
   • kildekritikk
   • skrive oppgave
   • http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php
 • 30. Velkommen til Universitetsbiblioteket i Agder [email_address] tlf 3814 1210