Συζήτησηγια το παιδίκαι το βιβλίο  !"#ά#%&& ()* %+ ,-.ί)0+ %&1 2+-),ή1 24+#)ά1 2011- 2012 %+5έ#%4+ 7έ#8# 9-8ώ#  ;*4ί* ;*...
Η δουλειά του σχολείου μας σχετικά   με το ξενόγλωσσο βιβλίο Γιατί αγαπάμε το βιβλίο και μαθαίνουμε μαζί με αυτό!
Ημέρα Ποίησης  21 ;*4%ί+" 2012 <)*=ά%. %* ό0+4?*2ό-)* %8# 0*@&%ώ# %+ *((-),ό 0*1 )%+-ό()+
Ανάγνωση με τους Γάλλους φίλους μας
Εργασίες για το βιβλίο  *Aό 0*@&%έ1 ό-8# %8# &-),)ώ#  ,*) .A)AέB8#
A’ JuniorC#ά(#8& )%+4ί*1  ‘My Dad’
Ένας μαγικόςκόσμος λέξεωνκαι φαντασίας
B’ JuniorC#ά(#8& ,*) &2+(4ά?&&   %+" A*4*0"@)+ύ ‘Little Red Riding Hood’    (*,+ύ%. .Bώ)
A’ ClassC#ά(#8& A*4*0"@)+ύ   ‘The Tiger Who Came To Tea’
B’ Class  E4(*ί* A+" έ()#. 0.%ά *Aό B)*B),%"*,ή έ4."#* ()* %+ F+#Bί#+.C"%ό ή%*# %+ .Aό0.#+ =ή0* 0.%ά %&#  *#ά(#8& 0)*1 ...
C’ Class  !"00.%+2ή . B"+B)*(8#)0+ύ1 *#ά(#8&1 ()* %)1 )%+4ί.1 ‘Sherlock Holmes and The Important Exam Paper’ ,*) ‘Matild...
Απεικόνιση σκηνής από την ιστορία  μυστηρίου του  Sherlock Holmes<.ί%. ,*) ά--.1 A*4ό0+).1 .4(*ί.1 %&1 C’ Class .   *...
D’ Class  C#ά(#8& B)*?ό48# ebooks %+ wiki, όA81 ‘The  Giving Tree’, ‘The Little Hunters’ ,*) ‘Matilda’ ,*)"((4*?ή .4(*...
E’ ClassH),&%έ1 %+ B)*(8#)0ό*#ά(#8&1 ‘A ChristmasCarol’ ,*) *#*4%ή.)1 %* )%+-ό()* %&1 %άI&1girls-english.blogspot.com  ...
Ασκήσεις μετάτην ανάγνωση <.ί%. ό-.1 %)1 *,ή.)1A+" .%+ί0**# +) 0*@&%έ1  %&1 E’ Class .Bώ.
Αναρτήσεις ιστολογίων     σχετικά με βιβλία από τη δανειστική μας βιβλιοθήκη
Μεγαλύτεροι μαθητές• 9)ώ4(+1: gk-hall.blogspot.com/search/ label/Books• ;*#ώ-&1: markaki-b2.blogspot.com/ search/label/B...
Wiki μαθητών Proficiency • <έA+)#*: Great Expectations • Hί,+1: Dr Jekyll and Mr Hyde • ;ά#+1: The Citadel  • ;ό#),*: W...
Μικροί bloggers• K H),ό-*1 B)*=άL.) %)1 A.4)Aέ%.).1 %+" Aό#" Tuffy %+ iPad ,*) %)1 A.4)(4ά?.) %+ blog %+":• Tuffy and E...
Μικροί bloggers• K 9)ώ4(+1 B)ά=*. ό-.1 %)1 A.4)Aέ%.).1 %+" ,ύ-+" Floppy, ,*@ώ1 ,*) %+# <+# 5)2ώ%&:• Don Quixote: my ...
Σχετικοί σύνδεσμοι• <.ί(0*%* B+"-.)ά1 %* C((-),ά: markaki-students.blogspot.com/ search/label/Books• <.ί(0*%* B+"-.)ά1 %...
Η δουλειά του σχολείου μας σχετικά με το βιβλίο κατά τη σχολική χρονιά 2011- 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Η δουλειά του σχολείου μας σχετικά με το βιβλίο κατά τη σχολική χρονιά 2011- 2012

1,949
-1

Published on

Οι διαφάνειες που παρουσιάστηκαν στη τελική μας εκδήλωση στις 26/5/12.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,949
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Η δουλειά του σχολείου μας σχετικά με το βιβλίο κατά τη σχολική χρονιά 2011- 2012

  1. 1. Συζήτησηγια το παιδίκαι το βιβλίο !"#ά#%&& ()* %+ ,-.ί)0+ %&1 2+-),ή1 24+#)ά1 2011- 2012 %+5έ#%4+ 7έ#8# 9-8ώ# ;*4ί* ;*4,ά,&
  2. 2. Η δουλειά του σχολείου μας σχετικά με το ξενόγλωσσο βιβλίο Γιατί αγαπάμε το βιβλίο και μαθαίνουμε μαζί με αυτό!
  3. 3. Ημέρα Ποίησης 21 ;*4%ί+" 2012 <)*=ά%. %* ό0+4?*2ό-)* %8# 0*@&%ώ# %+ *((-),ό 0*1 )%+-ό()+
  4. 4. Ανάγνωση με τους Γάλλους φίλους μας
  5. 5. Εργασίες για το βιβλίο *Aό 0*@&%έ1 ό-8# %8# &-),)ώ# ,*) .A)AέB8#
  6. 6. A’ JuniorC#ά(#8& )%+4ί*1 ‘My Dad’
  7. 7. Ένας μαγικόςκόσμος λέξεωνκαι φαντασίας
  8. 8. B’ JuniorC#ά(#8& ,*) &2+(4ά?&& %+" A*4*0"@)+ύ ‘Little Red Riding Hood’ (*,+ύ%. .Bώ)
  9. 9. A’ ClassC#ά(#8& A*4*0"@)+ύ ‘The Tiger Who Came To Tea’
  10. 10. B’ Class E4(*ί* A+" έ()#. 0.%ά *Aό B)*B),%"*,ή έ4."#* ()* %+ F+#Bί#+.C"%ό ή%*# %+ .Aό0.#+ =ή0* 0.%ά %&# *#ά(#8& 0)*1 "#*4A*%),ή1A.4)Aέ%.)*1 %& Aό-& *"%ή 0έ* %+.4(*%ή4)+ "A+-+()%ώ#, *?+ύ ή%*#%+ A4ώ%+ ebook (&-.,%4+#),ό =)=-ί+) A+" B)ά=**# +) 0),4+ί 0*@&%έ1! !"#$!"%"$& %( )(*+$*(!
  11. 11. C’ Class !"00.%+2ή . B"+B)*(8#)0+ύ1 *#ά(#8&1 ()* %)1 )%+4ί.1 ‘Sherlock Holmes and The Important Exam Paper’ ,*) ‘Matilda’.!"((4*?ή . .)B),ό wiki 0. ,έG.)1 *Aό *#*(#ώ.)1: markaki-reading.wikispaces.com
  12. 12. Απεικόνιση σκηνής από την ιστορία μυστηρίου του Sherlock Holmes<.ί%. ,*) ά--.1 A*4ό0+).1 .4(*ί.1 %&1 C’ Class . *"%ή %& .-ίB*.
  13. 13. D’ Class C#ά(#8& B)*?ό48# ebooks %+ wiki, όA81 ‘The Giving Tree’, ‘The Little Hunters’ ,*) ‘Matilda’ ,*)"((4*?ή .4(*)ώ# . *"%ό
  14. 14. E’ ClassH),&%έ1 %+ B)*(8#)0ό*#ά(#8&1 ‘A ChristmasCarol’ ,*) *#*4%ή.)1 %* )%+-ό()* %&1 %άI&1girls-english.blogspot.com bitsandpieces- english.blogspot.com
  15. 15. Ασκήσεις μετάτην ανάγνωση <.ί%. ό-.1 %)1 *,ή.)1A+" .%+ί0**# +) 0*@&%έ1 %&1 E’ Class .Bώ.
  16. 16. Αναρτήσεις ιστολογίων σχετικά με βιβλία από τη δανειστική μας βιβλιοθήκη
  17. 17. Μεγαλύτεροι μαθητές• 9)ώ4(+1: gk-hall.blogspot.com/search/ label/Books• ;*#ώ-&1: markaki-b2.blogspot.com/ search/label/Books• C-ί,&: aliki-ka.blogspot.com/search/ label/Books• Literature blog: markaki- literature.blogspot.com/search?q=books
  18. 18. Wiki μαθητών Proficiency • <έA+)#*: Great Expectations • Hί,+1: Dr Jekyll and Mr Hyde • ;ά#+1: The Citadel  • ;ό#),*: Wuthering Heights 
  19. 19. Μικροί bloggers• K H),ό-*1 B)*=άL.) %)1 A.4)Aέ%.).1 %+" Aό#" Tuffy %+ iPad ,*) %)1 A.4)(4ά?.) %+ blog %+":• Tuffy and Eeny the Elefink [The red key]• Tuffy’s second adventure [The lost keys]• Tuffy’s adventure with Gabby the Gremlin (a story)
  20. 20. Μικροί bloggers• K 9)ώ4(+1 B)ά=*. ό-.1 %)1 A.4)Aέ%.).1 %+" ,ύ-+" Floppy, ,*@ώ1 ,*) %+# <+# 5)2ώ%&:• Don Quixote: my new book• Goodbye Floppy!
  21. 21. Σχετικοί σύνδεσμοι• <.ί(0*%* B+"-.)ά1 %* C((-),ά: markaki-students.blogspot.com/ search/label/Books• <.ί(0*%* B+"-.)ά1 %* E--&#),ά: http://markakischool.blogspot.com/ search/label/MNMFNK• !"Lή%&& ()* %+ &-.,%4+#),ό =)=-ί+• M)=-ί* ,*) A+ί&& 2010-2011
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×