Proekt
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Proekt

on

 • 391 views

 

Statistics

Views

Total Views
391
Views on SlideShare
365
Embed Views
26

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 26

http://maiaden.wordpress.com 26

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Proekt Proekt Presentation Transcript

 • Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. Проектна документация
 • 1. Проект- определение и основни понятия• А) определение- полагане на временни усилия от група хора, за да се създаде уникален продукт• Б) цел- крайно състояние, което трябва да се постигне с проекта• В) ресурси- хора, листи, книги, интернет
 • 1. Проект- определение и основни понятия• Г)целева група- тези, които ще се възползват от проекта• Д) дейности- какво и в каква последователност ще се извършва• Е) проектен екип- група хора, които се събират за да изпълнят задачите на проекта• Ж) Бюджет и срокове
 • При работа в екип ниеучастваме в една социалнамрежа (пак мрежи). В нея имахора и организации с отно-шенията между тях (да работятзаедно, да се харесват или да несе харесват).
 • При работа в екип може да сеналожи да работим и с човек,когото не харесваме или дорис някой който ни е билприятел, а вече не е....Но, основното за екипа е даизпълни “мисията” си, т.е.целта, която му е поставена(или която сам екипът си епоставил).
 • 2. Основни стъпки при изготвяне на групов проект• А) Изготвяне на подробен план и поставяне на срокове• Б) Търсене и подбор на ресурсни материали• В) Провеждане на наблюдения или експерименти• Г) Описание и анализ на резултатите• Д) Изготвяне на документация• Е) Представяне на резултатите
 • За успешно реализиране напроекта е редно всеки екип да сиима правила, които да следва.Най-общо какво е позволено икакво е забранено на всеки отучастниците му. Примерно:Да не обижда другите Да не им вреди да си изпълнятзадачитеДа работи съвместно с останалите
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Председател/ лидер/- определя цели и дава основни насоки в работата на екипа. Следи екипните процеси, развива знанията и уменията на членовете, дава обратна връзка за изпълнението на задачите.
 • Лидерството не е да накарашхората да сторят това, което искат.Ако те искаха да го сторят, виенямаше да сте им нужен за лидер.Вместо това лидерство е данакараш хората да направят онова,което не искат (или мислят, че немогат да направят) - и при това дабъдат изцяло въодушевени да говършат.
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Направляващ- енергичен, дина- мичен и предизвикателен човек, който насочва екипните усилия в посока на активното действие и експедитивната работа.• Човек идея- изобретява, дава оригинални и нестандартни пред- ложения.
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Анализатор- трезв и аналитичен човек, който най-добре преценява всички “за” и “против” на една идея и дали тя има смисъл и рационално съдържание. Понякога е прекалено скептичен или критичен към чужди идеи
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Контактен човек- подбира чужди идеи, доразвива ги, предлага екипния продукт на външния свят и убеждава в ползите от продукта. Работи успешно с хора.
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Съекипник- създава неформални връзки с колегите от екипа, изгражда добра атмосфера. Работи успешно с всички, слуша добре, развива екипните взаимоотноше- ния и морал
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Търговец- води преговори вътре и вън от екипа, с цел постигане на съгласие по целите, задачите, сроковете и ресурсите. Убедителен е и има самочувствие. Често пъти е манипулативен или се стреми да угажда на околните
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Практик- допринася за екипната работа чрез уменията си да състави план, да постави крайни срокове, да изготви графици, да прецени какви ресурси ще са необходими за постигане на крайната цел
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Изпълнител- действен, изпълни- телен и лоялен човек, на когото може да се разчита, че ще свърши всяка една поставена му задача. Работи качествено, следи за спазване на сроковете и внимава с детайлите
 • 3. Десет най-често срещани роли в добре работещите екипи• Експерт- с богат опит и подходяща квалификация. Изключително гра- мотен и информиран в своята област. Уверен в себе си.
 • Екипна роля УченикПредседателНаправляващЧовек идеяАнализаторКонтактенчовекСъекипникТърговецПрактикИзпълнителЕксперт
 • 4. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.• А) документиране на процеса на изпълнение• Б) документиране на резултата• В) средства за документиране- водене на бележки, писане на отчети, анкети, заснемане, записване на звук или видео
 • 4. Изготвяне на документацияза използване на резултатите и продуктите от проекта. Защита на проекта.• Г) средства за популяризиране- публикации в училищен или други вестници, репортаж по телеви- зията, публикации в Интернет, плакат, листовка, пресконферен- ция
 • Примерни теми за проектI. Проект Перперикон- Потърсете и съхранете в текстов документ колкото се може повече информация за Перперикон- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя забележител- ностите на комплекса
 • Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст за отделните части на комплекса/ брошура/ 3) уеб сайт с информационен характер за Перперикон- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 • Примерни теми за проектII. Проект Белоградчишки скали- Потърсете и съхранете в текстов документ колкото се може повече информация за Белоградчишки скали- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя забележител- ностите на комплекса
 • Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст за отделните части на комплекса/ брошура/ 3) уеб сайт с информационен характер за Белоградчишки скали- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 • Примерни теми за проектIII. Проект Празници на България- Потърсете и съхранете в текстов документ информация за поне 5 големи празника- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя празниците на България
 • Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст представящ различните празници 3) уеб сайт с информационен характер за празниците на България- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й
 • Примерни теми за проектIV. Проект Моят роден град- Потърсете и съхранете в текстов документ информация за миналото и настоящето на родния си град- Със събраната информация създайте: 1) слайдшоу, със снимки и текст, което да представя града ви
 • Примерни теми за проект 2) информационен справочник на туриста със снимки и текст представящ забележителностите на вашия град 3) уеб сайт с информационен характер за родния ви град- Направете план за реализиране на трите задачи, като разделите всяка от тях на части, определите отговорници и срокове за изпълнението й