Tc a l'aula de llatí

901 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tc a l'aula de llatí

 1. 1. LAURA DEJUAN INS CANIGÓ D’ALMACELLES El treball cooperatiu a l’aula de llatí
 2. 2. EL TREBALL COOPERATIU A L’AULA DE LLATÍ <ul><li> Què és el Treball Cooperatiu? </li></ul><ul><li>Activitats de TC i idees per a l’aula de llatí. </li></ul><ul><li>La Tutoria entre iguals o Peer Tutoring . </li></ul><ul><li>La meva experiència. </li></ul>
 3. 3. PERQUÈ UTILITZAR LES TÈCNIQUES DE TREBALL COOPERATIU A L’AULA DE LLATÍ? índex
 4. 4. El TC i les Competències bàsiques a l’ESO índex
 5. 5. El TC i les Competències bàsiques al BAT <ul><li>Ensenyar i aprendre per competències pressuposa accentuar en la didàctica de cada disciplina aquelles activitats d'ensenyament i aprenentatge susceptibles de produir coneixements, destreses i actituds que puguin ser mobilitzats en situacions concretes com, per exemple, pràctiques de treball en grup cooperatiu , tutorització de recerques, resolució de qüestions en grup , plantejament de situacions que comportin l'expressió i interacció oral, etc. </li></ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul><ul><li>Competència en gestió i tractament de la informació </li></ul><ul><li>Competència digital </li></ul><ul><li>Competència en recerca </li></ul><ul><li>Competència personal i interpersonal </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i interacció amb el món </li></ul>
 6. 6. CB al BAT <ul><li>La competència comunicativa , a més, afavoreix i participa en el desenvolupament de les altres competències generals, com la personal i interpersonal, la competència en el coneixement i interacció amb el món i la competència en la gestió i el tractament de la informació, atès que amb la comunicació es relacionen les accions de cercar i gestionar la informació, treballar cooperativament , interpretar la realitat, habitar el món i conviure-hi i desenvolupar el pensament i identitat propis. </li></ul><ul><li>La competència personal i interpersonal és la facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres i, d'una altra, treballar en entorns col·laboratius . </li></ul><ul><li>La competència en el coneixement i interacció amb el món també li ha de permetre tenir una consciència de la diversitat de perspectives per analitzar la realitat, de la necessitat de dialogar per apreciar els diferents punts de vista i consensuar elements comuns, valorant el treball col·laboratiu com a forma d'enriquiment personal. </li></ul>índex
 7. 7. Eixos per a treballar les CB <ul><li>Aprendre a pensar i comunicar </li></ul><ul><li>Aprendre a pensar i comunicar per tal d'afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital...) en la comunicació d'informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament . </li></ul>
 8. 8. Eixos per a treballar les CB <ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món </li></ul><ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i noies esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip , la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries . </li></ul>
 9. 9. EL TREBALL COOPERATIU A L’AULA DE LLATÍ <ul><li> Què és el Treball Cooperatiu? </li></ul><ul><li>Activitats de TC i idees per a l’aula de llatí. </li></ul><ul><li>La Tutoria entre iguals o Peer Tutoring . </li></ul><ul><li>La meva experiència. </li></ul>
 10. 10. Grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) GIAC: Grup d'Interès a l'Aprenentatge Cooperatiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)    P. PUJOLÀS, Aprendre junts alumnes diferents , Eumo Editorial, Vic, 2007
 11. 11. Què és el Treball Cooperatiu? <ul><li>“ ... grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge . ” </li></ul>J. Rué
 12. 12. Avantatges
 13. 13. Tipus de grups
 14. 14. Claus de l’èxit
 15. 15. ROLS Jonhson, Jonhson i Holubec, 1999 Estructura dels rols Rol S’encarrega de... Responsable-coordinador Controlar el temps i el material, del torn de paraula... Secretari Anotar decisions i omplir formularis... Supervisor de l’ordre Controlar el to de veu, evitar la dispersió... Animador Animar i reforçar, oferir suport, fomentar la participació...
 16. 16. En què es distingeix amb els treballs en grup?
 17. 17. Elements bàsics
 18. 18. Pautes per a una activitat de TC. <ul><li>Explicitació dels objectius, les competències i els continguts que es volen treballar a partir de l’activitat. </li></ul><ul><li>Realització dels equips i distribució-negociació de rols. </li></ul><ul><li>Temporalització i calendari: previsió de les sessions i planificació de les accions en cada sessió. </li></ul><ul><li>Intervenció docent. Rol/tasques professors participants. </li></ul><ul><li>Pla d’equip. Formació d’alumnes. </li></ul><ul><li>Material necessari. Espais. </li></ul><ul><li>Criteris i instruments d’avaluació de l’activitat (auto-avaluació, co-avaluació, auto-avaluació de l’equip, reflexió d’equip,...). </li></ul><ul><li>Previsió dificultats i possibles solucions. </li></ul>
 19. 19. ACTIVITATS DE TREBALL COOPERATIU <ul><li>TRENCACLOSQUES </li></ul><ul><li>GRUPS D’INVESTIGACIÓ </li></ul><ul><li>EL FULL GIRATORI </li></ul><ul><li>NÚMEROS IGUALS JUNTS </li></ul><ul><li>1-2-4 </li></ul>
 20. 20. Trencaclosques /// Jigsaw tema fragmentat membres 3/5 grups d’experts el·laboració exposició material avaluació autoavaluació
 21. 21. Trencaclosques /// Jigsaw <ul><ul><li>TEMA: Història de Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>GRUPS: 3 membres (Monarquia, República i Imperi) </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul></ul><ul><ul><li>1a sessió: formació de grups i distribució de tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>2a sessió: cada alumne busca informació (delimitada pel professor/a) del seu període. </li></ul></ul><ul><ul><li>3a sessió: trobada de grups d’experts. </li></ul></ul><ul><ul><li>4a sessió: redacció informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>5a sessió: exposició als membres de la resta de grups. </li></ul></ul><ul><ul><li>6a sessió: elaboració dossier i/o presentació Powerpoint. </li></ul></ul><ul><ul><li>7a sessió: presentació a la resta de grups i avaluació i autoavaluació . </li></ul></ul>
 22. 22. Avaluació – Tipus de rúbrica d’exposició oral
 23. 23. AUTOAVALUACIÓ Proposta de P. Pujolàs
 24. 24. Grup d’investigació /// Group-Investigation TEMA SUBTEMA 1 SUBTEMA 2 SUBTEMA 3 SUBTEMA 4
 25. 25. Grup d’investigació /// Group-Investigation <ul><ul><li>TEMA: El temps d’oci a Roma </li></ul></ul><ul><ul><li>GRUPS: 4 membres </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul></ul><ul><ul><li>1a sessió: formació de grups i distribució de tasques i rols. </li></ul></ul><ul><ul><li>2a sessió: recerca de la informació (delimitada pel professor/a). </li></ul></ul><ul><ul><li>3a sessió: trobada amb el professor/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>4a sessió: redacció informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>5a sessió: redacció informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>6a sessió: elaboració dossier i/o presentació Powerpoint. </li></ul></ul><ul><ul><li>7a sessió: elaboració dossier i/o presentació Powerpoint. </li></ul></ul><ul><ul><li>8a sessió: presentació a la resta de grups i avaluació i anàlisi del pla d’equip . </li></ul></ul>
 26. 26. PLA D’EQUIP P. Pujolàs, 2003
 27. 27. El full giratori
 28. 28. El full giratori <ul><ul><li>TEMA: La 3a declinació </li></ul></ul><ul><ul><li>GRUPS: 3 membres </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada grup ha de declinar diferents paraules. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada membre ha d’escriure dos casos cada cop que li arriba el full, fins a un total de 4. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els altres membres han de controlar que l’alumne que escriu ho fa bé, i en cas que hi hagi algun error cal explicar-li el perquè. </li></ul></ul>
 29. 29. Números iguals junts
 30. 30. Números iguals junts <ul><ul><li>TEMA: Conjugació dels temps de present. </li></ul></ul><ul><ul><li>GRUPS: 3 membres </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada grup ha de conjugar diferents temps verbals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada membre ha de saber la solució; si o ho sap, cal que els companys li expliquin com ho ha de fer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tria un membre de cada grup perquè ho expliqui a la resta de grups. </li></ul></ul>
 31. 31. 1-2-4
 32. 32. 1-2-4 <ul><ul><li>TEMA: Traducció. </li></ul></ul><ul><ul><li>GRUPS: 4 membres </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne ha de fer la traducció a casa com a deures. </li></ul></ul><ul><ul><li>A classe, es formen parelles i comenten i corregeixen la frase. </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalment, els 4 membres, formats per dues parelles, comenten la seva traducció i fan una proposta definitiva per a la resta d’alumnes. </li></ul></ul>
 33. 33. LA TUTORIA ENTRE IGUALS o PEER TUTORING <ul><li>La tutoria entre iguals consisteix en la creació de parelles en què un alumne fa de tutor – i aprèn perquè està demostrat que ensenyar pot ser una bona manera d’ aprendre– i l’altre de tutoritzat –i aprèn per l’ ajuda personalitzada que rep del seu company, amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. Els rols poden ser fixos o intercanviables (tutoria recíproca). </li></ul>
 34. 34. CONTEXTOS MÉS FREQÜENTS
 35. 35. A tall d’exemple <ul><li>TUTORIA ENTRE IGUALS entre alumnes de Magisteri i de Psicologia de l’UAB . </li></ul><ul><li>Llegim en parella del CEIP Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes. </li></ul><ul><li>E-tutoring entre alumnes de Catalunya i Escòcia : CEIP El Morsell (Olivella) i St. Ninians’s RC Primary School de Dundee </li></ul><ul><li>Una experiencia de tutoría entre iguales en la Universidad mexicana de Oaxaca per a alumnes de la Llicenciatura de llengües estrangeres. </li></ul><ul><li>Projecte ARTTIC de l’INS. Canigó d’Almacelles. </li></ul>
 36. 36. Procés <ul><li>Fase preparatòria: participació, alumnes tutors i alumnes tutoritzats. </li></ul><ul><li>Disseny sessions: continguts i estructura bàsica. </li></ul><ul><li>Creació de parelles. </li></ul><ul><li>Formació als tutors sobre els objectius de l’activitat. </li></ul><ul><li>Sessió o sessions de tutoria. </li></ul><ul><li>Avaluació, autoavaluació i valoració de l’activitat. </li></ul>
 37. 37. La meva pràctica <ul><li>Qui? alumnes de 1r BAT tutors </li></ul><ul><li>alumnes de 4t ESO alumnes tutoritzats </li></ul><ul><li> 7 parelles </li></ul><ul><li>Què? Frases amb la 1a declinació, la 2a i present. (U3) </li></ul><ul><li>Perquè? Introducció d’una nova declinació. </li></ul><ul><li>Quan? Inici 2n trimestre / aproximadament mitjans desembre. </li></ul><ul><li>On? Classe hora de 4t ESO. </li></ul><ul><li>Com? Un alumne coneix la solució i guia a l’altre. </li></ul>
 38. 38. Valoració dels alumnes
 39. 39. Què en diuen els alumnes-tutors? Jo ho sabia i ho entenia, però és difícil explicar i més, saber si l’altra persona t’està entenent. M’ha agradat transmetre a l’alumne petits trucs o explicacions que moltes vegades s’aprenen de forma individual i que són pròpies de cadascú . És molt enriquidor veure com ajudes a l’altra persona a superar problemes i dificultats amb el llatí que tu mateix tenies fins fa poc temps. No és tan fàcil com sembla explicar.
 40. 40. I els alumnes tutoritzats? El que més m'ha agradat ha estat la forma d'explicar de la meva tutora; se m’han quedat les idees més clares. ...Veure que l’assignatura no és tan difícil com sembla al principi... M’ha agradat aquesta activitat, perquè aprens d’una forma diferent, i et fa creure capaç de aprendre-ho tu també. Penso que els consells que pot donar el tutor en primera persona a l’alumne poden ajudar-lo molt i donar-li ànims a l’hora de continuar el seu aprenentatge del llatí.
 41. 41. Consideracions finals <ul><li>1. Combinar amb altres activitats </li></ul><ul><li>2. Començar per activitats senzilles </li></ul><ul><li>3. Endinsar-nos en el TC </li></ul>
 42. 42. Bibliografia i webgrafia <ul><li>Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 </li></ul><ul><li>Currículum batxillerat – Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183 </li></ul><ul><li>Material del curs de Formació Permanent per al professorat Metodologia d'aula: aprenentatge cooperatiu organitzat pel Servei Educatiu Segrià el curs 2010-11. </li></ul><ul><li>Grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) </li></ul><ul><li>GIAC: Grup d'Interès a l'Aprenentatge Cooperatiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) </li></ul><ul><li>PUJOLÀS, P., Aprendre junts alumnes diferents , Eumo Editorial, Vic, 2007 </li></ul><ul><li>PARRILLA, A., El profesor ante la integración escolar . Investigación y formación, Cincel, Argentina, 1992 </li></ul>
 43. 43. Articles <ul><li>DURAN, D. BLANCH. S.;THURSTON. A. i TOPPING, K.(2010). Tutoría entre iguales recíproca y virtual para la mejora de habilidades lingüísticas en español e inglés. </li></ul><ul><li>DURAN, D. (coord.) (2006) DVD  “Llegim en parella” . Un programa de tutoria entre iguals, amb alumnes i famílies, per a la millora de la competencia lectora. </li></ul><ul><li>DURAN, D. (coord.), (2006). Tutoría entre iguales: algunas prácticas. Monográfico de la revista Aula de Innovación educativa, 153-154, 7-39. </li></ul><ul><li>DURAN, D., SERRA, P. i MIQUEL, E.(2004). El aprendizaje entre iguales: Tutoría entre iguales, aprendizaje cooperativo y colaboración docente. Aula de innovación educativa, 132, 75-77. </li></ul><ul><li>VERHAERT, A. (2004). Artículo reseña de David Duran y Vinyet Vidal: Tutoría entre iguales. De la teoría a la práctica. Un método de aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria. Barcelona: Graó. </li></ul><ul><li>PUJOLÀS, P. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Aula de innovación educativa, 170, 37-65. </li></ul>

×