Ang layunin ng iglesia ng panginoon (5 keys to unlock the church potential)

901 views
728 views

Published on

Potential of the church in synergy

Published in: Spiritual, Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang layunin ng iglesia ng panginoon (5 keys to unlock the church potential)

  1. 1. • Mateo 22:37-40 37 Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. 38 Ito ang pinakamahalagang utos. 39 Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 40 Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta."• Mateo 28:19-20 19 Kayat habang kayoy humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. 20 Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, akoy laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon."
  2. 2. Ang Layunin ng Iglesia The Purpose of Christ’s ChurchUnlocking The Church’s PotentialPagtuklas sa Kakayahan ng Iglesia
  3. 3. 5 Susi sa pagiging Iglesia ni Hesus Worship Ministry Evangelism Fellowship Discipleship
  4. 4. 1. Worship (Pagsamba) Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Lahat ay nagsisismula sa pagsamba. Ito ang pundasyon sa lahat ng ating gagawin. Ang Pagsamba ay tumutukoy sa ating relasyon sa Panginoon. Ang pagsamba ay pagsuko ng ating kalooban at paghandog ng kabuhuan ng ating pagkatao kay Hesus.
  5. 5. 2. Ministry “…Love your neighbor as yourself.” a call to ministry—a call to service. Ministry ay kung ano ang magagawa natin para sa iba bilang resulta ng ginawa ni Hesus para sa atin. Ministry ay pag-abot na may pagmamahal sa iba sa ating kapaligiran. Jesus said, “Whatever you do for the least of these brothers of mine, you did for me.” (Mt. 25:40)
  6. 6. 3. Evangelism “…Go and make disciples of all nations…” Paggawa ng alagad ay isang utos. Inabilin ni Hesus sa ating ang responsibilidad na humayo at ipamahagi ang mabuting balita ng Kanyang biyaya. Ang Evangelismo ay higit pa sa isang responsibilidad, ito ay isang pribileho! Pinili tayo ng Panginoon upang gamitin Niya upang maganap ang Kanyang layunin – tayo ang kanyang mga ambassadors, mensahero ng pag- asa.
  7. 7. 4. Fellowship Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit * Ang bautismo ng isang mananampaltaya ay isang hakbang ng “pagiging kaisa sa pamilya ng Dios.” Ang Bautismo ay pakiki-anib kay Hesus, at ng Kanyang Iglesia. * Our primary mission is to bring the lost to the Lord! To reach out to those who do not know Christ and help them “believe” and give them an opportunity to “belong.”
  8. 8. 5. Discipleship “…Teaching them to obey everything I have commanded you…” * Tayo ay hinirang na ituro ang Salita ng Dios upang ang mga mananampalatayam ay maisapamuhay ang mga katotohanan sa kanilang buhay at mamuhay araw- araw para kay Hesus. * Ang Church ay kinakailangan tulongan ang mga tao malaman ang kalooban ng Dios para sa kanilang buhay at ito ay ang pag-aaral ng Salita ng Dios.
  9. 9. Kapag natagpuan natin ang malusog na spiritualidad ngpag-balanse sa 5 Layunin na ito sa gayon ay ating mabubuksanang potensyal para sa ating mga buhay, at para sa Iglesia ng Panginoon.

×