Presentasjon Etterarbeid Original3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentasjon Etterarbeid Original3

on

 • 2,496 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,496
Views on SlideShare
2,484
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 12

http://www.slideshare.net 12

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentasjon Etterarbeid Original3 Presentasjon Etterarbeid Original3 Presentation Transcript

 • ETTERARBEID PRAKSIS
  Gruppe 3
  F2A
  Marianne K. Dignes, Cathrine Myhre,
  Nina Børmarken og Cathrine E. Kronen
  24. november 2009
 • Hvordan gikk det i praksis?
  Hvordan fikk vi gjennomført aktivitetene vi planla før praksis?
  Klarte vi å fagliggjøre spontane aktiviteter?
  Samtalen – en læringsarena
  Hvordan fungerte samtalen?
  Ble samtalen en god læringsarena?
  Pedagogisk dokumentasjon.
  Oppsummering og avslutning.
 • Hva planla vi?
  Pedagogikk
  Rim/regler
  Baking
  Spill
  Bok
  Lage
  Dyr
  Lese, fortelleog dramatisere
  Ute aktiviteter/tur
  Sang /musikk
  Forming
  Norsk
 • Hva fikk vi gjennomført av det vi hadde planlagt ut fra ulike forutsetninger?
  Vi var i fire ulike barnehager.
  Vi hadde tre ulike aldersgrupper.
  Barnehagene var organisert ulikt:
  Avdelingsbarnehage og funksjonsromsbarnehage
  Ulik størrelse på barnehagene:
  Stor sentrumsbarnehage, og små og store landlige barnehager
 • Fortelle eventyr
  Muntlig fortelling av Skinnvotten som bordteater i samlingsstund
  Konkreter viktig for småbarn og flerspråklige barn.
  Kunne eventyret god utenat for å kunne improvisere og være spontan.
  Dyrene kom i en bestemt rekkefølge og ble talt.
  Muntlig fortelling er også språkstimulerende.
 • Skinnvotten
 • Dramatisere
  Dramatisering av skinnvotten
  Barna ble kjent med eventyret på flere måter.
  Barna fikk enkle kostymer og fikk holde dyrene fra bordteateret i hånda for å vise hvilket dyr de var fra eventyret.
  Alle kunne delta ut fra sine forutsetninger.
  Voksenrollen.
 • Drama
 • Lese boken om Den lille larve Aldrimett
  Lese boken i samlingsstunden
  Tur til biblioteket
  Barn knytter forbindelser mellom tale- og skriftspråket
  Stimulerer barns språk- og skriftspråk
 • Den lille larven Aldrimett
  Den viktige samtalen om bøker
 • Spill
 • Sang, rim og regler
  Barn liker sang, musikk,
  rim og regler
  Barn forstår rytme før de kan prate
  Barn legger merke til bevegelse, stemmebruk og rytme
  Kan benytte sang, rim og regler for å utvikle begrepsforståelse og stimulere språkutvikling
 • Uteaktivitet
  Høsten
  Sansene
  Fysisk aktivitet
  Nærmiljøet
 • Bake
  RUNDSTYKKER CA 40 STK[1].doc
  SLIK GJØR VI.doc
 • Forming
  Bruk av naturmateriale
  Barns medvirkning
  Ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperevne
  Barna får uttrykke seg estetisk
  Å skape noe felles
  Bidrar til samhørighet
  Små grupper
 • Fagliggjøring av en spontan aktivitet
  I språkgruppa jobbet vi med fargene gul, rød, grønn og blå. Tegningene ble hengt opp på byggerommet.
 • Spontan aktivitet på byggerommet
 • Hva skjedde videre?
 • Samtalen
  Praksisfortelling i sandkassa
  ”Hvordan drepe den gode samtalen?”
  Var dette en god situasjon for en samtale? Hvorfor / hvorfor ikke?
  Ble dette en god samtale? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Bilder til samtale
 • Teknikk
 • Pedagogisk dokumentasjon
  Veggplakat
  Lage bok
 • Bok som dokumentasjon
  Det gir foreldre, personalet og barna innsyn
  Er noe håndfast og konkret som barna kan holde i
  Boka kan leses igjen og igjen
  Barna kan se seg selv
  Barna får et eierforhold
  Gir barna noe å samtale om
  Får frem barnas synspunkter
  og interesser
 • Avslutning og oppsummering
  Hva har vi lært?
  Viktig å fordype seg i fagene for at barna skal kunne medvirke
  Personlige mål
 • Litteraturliste
  Askeland, L. (2008). Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.
  Bae, B. (1996) Det interessante i det alminnelige. Oslo, Pedagogisk Forum.
  Barsotti, A. (1997) Skapende kommunikasjon i Reggio Emilia. Oslo, Pedagogisk Forum.
  Carle, E. (1999) Den lille larven Aldrimett. (3. utg.) Oslo, Gyldendal Norsk Forlag.
  Føsker, L. I., Gjennestad, S. M., Lunde, M., (red)(2008) Antall, rom og form - Matematikk-improvisasjon på småbarnsavdelinga. I:T. Moser, og M. Pettersvold, En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen (s.155-174). Oslo, Universitetsforlaget.
  Grimeland, G. (2006) Med åpne sanser. Oslo, Cappelens Forlag.
  Gunnestad, A. (2007) Didaktikk for førskolelærere. 4 .utg. Oslo, Universitetsforlaget.
  Høigård, A. (2. utg.) (2006) Barns språkutvikling. Oslo, Universitetsforlaget.
  Jansen, T. T. (2008) Å arbeide mot det ukjente. I: T.Moser, og M.Pettersvold, En Verden av muligheter - fagområdene i barnehagen (s. 175-197). Oslo, Universitetsforlaget.
  Jahr, E., & Ødegaard, O. (2006). Matematikk i barnehagen . Oslo: SEBU Forlag a.s.
  Johansson, S. (1995) Rundt i naturen 1. Oslo, Gyldendal.
  Johansson, S. (1996) Rundt i naturen 2. Oslo, Gyldendal.
  Kunnskapsdepartementet. (2005) Lov om Barnehager. Oslo, Cappelen Akademiske.
  Kunnskapsdepartementet. (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Akademika.
  Lunde, M., Gjennestad, S. M., og Føsøker, L. I. (2008) Jeg vet hvorfor jeg gjør dette! Tangenten Barnehagehefte , 45-49.
  Løkken, G. (2005) Toddleren som kroppssubjekt. i S. Haugen, G. Løkken, & M. Rôthle, Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (ss. 24-38). Oslo, Cappelen Akademiske Forlag.
   Reikerås, E. (2006). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
  Solem, I. H., og Reikerås, E. K. (2008) Det matematiske barnet. (2.utg.) Bergen, Caspar forlag.
  Solstad, T. (2008) Les mer! Oslo, Universitetsforlaget.
  Østrem, S. (2007) Hva betyr "det tredje" for barnets som subjekt? i Barnehagefolk 3/2007, 141-159.
  Skinnvotten; Ukrainsk folkeeventyr Illustrert av J. Ratsjov Til norsk ved Alf Prøysen Falken Forlag 1996 (4. opplag)