ETTERARBEID PRAKSIS<br />Gruppe 3 <br />F2A<br />Marianne K. Dignes, Cathrine Myhre,<br />Nina Børmarken og Cathrine E. Kr...
Hvordan gikk det i praksis?<br />Hvordan fikk vi gjennomført aktivitetene vi planla før praksis?<br />Klarte vi å fagliggj...
Hva planla vi?<br />Pedagogikk<br />Rim/regler<br />Baking<br />Spill<br />Bok<br />Lage<br />Dyr<br />Lese, fortelleog dr...
Hva fikk vi gjennomført av det vi hadde planlagt ut fra ulike forutsetninger?<br />Vi var i fire ulike barnehager.<br />Vi...
Fortelle eventyr<br />Muntlig fortelling av Skinnvotten som bordteater i samlingsstund<br />Konkreter viktig for småbarn o...
Skinnvotten<br />
Dramatisere <br />Dramatisering av skinnvotten<br />Barna ble kjent med eventyret på flere måter.<br />Barna fikk enkle ko...
Drama<br />
Lese boken om Den lille larve Aldrimett<br />Lese boken i samlingsstunden<br />Tur til biblioteket<br />Barn knytter forbi...
Den lille larven Aldrimett<br />Den viktige samtalen om bøker<br />
Spill <br />
Sang, rim og regler <br />Barn liker sang, musikk,<br />  rim og regler<br />Barn forstår rytme før de kan prate<br />Bar...
Uteaktivitet<br />Høsten<br />Sansene<br />Fysisk aktivitet<br />Nærmiljøet<br />
Bake <br />RUNDSTYKKER CA 40 STK[1].doc<br />SLIK GJØR VI.doc<br />
Forming <br />Bruk av naturmateriale<br />Barns medvirkning<br />Ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperevne<br />Barna f...
Fagliggjøring av en spontan aktivitet <br />I språkgruppa jobbet vi med fargene gul, rød, grønn og blå. Tegningene ble he...
Spontan aktivitet på byggerommet<br />
Hva skjedde videre?<br />
Samtalen <br />Praksisfortelling i sandkassa<br />	”Hvordan drepe den gode samtalen?”<br />Var dette en god situasjon for ...
Bilder til samtale<br />
Teknikk<br />
Pedagogisk dokumentasjon<br />Veggplakat<br />Lage bok<br />
Bok som dokumentasjon<br />Det gir foreldre, personalet og barna innsyn<br />Er noe håndfast og konkret som barna kan hold...
Avslutning og oppsummering <br />Hva har vi lært?<br />Viktig å fordype seg i fagene for at barna skal kunne medvirke<br /...
Litteraturliste<br />Askeland, L. (2008). Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.<br />Bae, B. (1996) Det inte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon Etterarbeid Original3

2,497 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon Etterarbeid Original3

 1. 1. ETTERARBEID PRAKSIS<br />Gruppe 3 <br />F2A<br />Marianne K. Dignes, Cathrine Myhre,<br />Nina Børmarken og Cathrine E. Kronen<br />24. november 2009<br />
 2. 2. Hvordan gikk det i praksis?<br />Hvordan fikk vi gjennomført aktivitetene vi planla før praksis?<br />Klarte vi å fagliggjøre spontane aktiviteter?<br />Samtalen – en læringsarena<br />Hvordan fungerte samtalen?<br />Ble samtalen en god læringsarena?<br />Pedagogisk dokumentasjon.<br />Oppsummering og avslutning.<br />
 3. 3. Hva planla vi?<br />Pedagogikk<br />Rim/regler<br />Baking<br />Spill<br />Bok<br />Lage<br />Dyr<br />Lese, fortelleog dramatisere<br />Ute aktiviteter/tur<br />Sang /musikk<br />Forming<br />Norsk<br />
 4. 4. Hva fikk vi gjennomført av det vi hadde planlagt ut fra ulike forutsetninger?<br />Vi var i fire ulike barnehager.<br />Vi hadde tre ulike aldersgrupper.<br />Barnehagene var organisert ulikt:<br />Avdelingsbarnehage og funksjonsromsbarnehage<br />Ulik størrelse på barnehagene:<br />Stor sentrumsbarnehage, og små og store landlige barnehager <br />
 5. 5. Fortelle eventyr<br />Muntlig fortelling av Skinnvotten som bordteater i samlingsstund<br />Konkreter viktig for småbarn og flerspråklige barn.<br />Kunne eventyret god utenat for å kunne improvisere og være spontan.<br />Dyrene kom i en bestemt rekkefølge og ble talt. <br />Muntlig fortelling er også språkstimulerende.<br />
 6. 6. Skinnvotten<br />
 7. 7. Dramatisere <br />Dramatisering av skinnvotten<br />Barna ble kjent med eventyret på flere måter.<br />Barna fikk enkle kostymer og fikk holde dyrene fra bordteateret i hånda for å vise hvilket dyr de var fra eventyret. <br />Alle kunne delta ut fra sine forutsetninger.<br />Voksenrollen.<br />
 8. 8. Drama<br />
 9. 9. Lese boken om Den lille larve Aldrimett<br />Lese boken i samlingsstunden<br />Tur til biblioteket<br />Barn knytter forbindelser mellom tale- og skriftspråket<br />Stimulerer barns språk- og skriftspråk<br />
 10. 10. Den lille larven Aldrimett<br />Den viktige samtalen om bøker<br />
 11. 11. Spill <br />
 12. 12. Sang, rim og regler <br />Barn liker sang, musikk,<br /> rim og regler<br />Barn forstår rytme før de kan prate<br />Barn legger merke til bevegelse, stemmebruk og rytme<br />Kan benytte sang, rim og regler for å utvikle begrepsforståelse og stimulere språkutvikling<br />
 13. 13. Uteaktivitet<br />Høsten<br />Sansene<br />Fysisk aktivitet<br />Nærmiljøet<br />
 14. 14. Bake <br />RUNDSTYKKER CA 40 STK[1].doc<br />SLIK GJØR VI.doc<br />
 15. 15. Forming <br />Bruk av naturmateriale<br />Barns medvirkning<br />Ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperevne<br />Barna får uttrykke seg estetisk<br />Å skape noe felles<br />Bidrar til samhørighet<br />Små grupper<br />
 16. 16. Fagliggjøring av en spontan aktivitet <br />I språkgruppa jobbet vi med fargene gul, rød, grønn og blå. Tegningene ble hengt opp på byggerommet.<br />
 17. 17. Spontan aktivitet på byggerommet<br />
 18. 18. Hva skjedde videre?<br />
 19. 19. Samtalen <br />Praksisfortelling i sandkassa<br /> ”Hvordan drepe den gode samtalen?”<br />Var dette en god situasjon for en samtale? Hvorfor / hvorfor ikke?<br />Ble dette en god samtale? Hvorfor / hvorfor ikke?<br />
 20. 20. Bilder til samtale<br />
 21. 21. Teknikk<br />
 22. 22. Pedagogisk dokumentasjon<br />Veggplakat<br />Lage bok<br />
 23. 23. Bok som dokumentasjon<br />Det gir foreldre, personalet og barna innsyn<br />Er noe håndfast og konkret som barna kan holde i<br />Boka kan leses igjen og igjen<br />Barna kan se seg selv<br />Barna får et eierforhold<br />Gir barna noe å samtale om<br />Får frem barnas synspunkter <br /> og interesser<br />
 24. 24. Avslutning og oppsummering <br />Hva har vi lært?<br />Viktig å fordype seg i fagene for at barna skal kunne medvirke<br />Personlige mål<br />
 25. 25. Litteraturliste<br />Askeland, L. (2008). Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.<br />Bae, B. (1996) Det interessante i det alminnelige. Oslo, Pedagogisk Forum.<br />Barsotti, A. (1997) Skapende kommunikasjon i Reggio Emilia. Oslo, Pedagogisk Forum.<br />Carle, E. (1999) Den lille larven Aldrimett. (3. utg.) Oslo, Gyldendal Norsk Forlag.<br />Føsker, L. I., Gjennestad, S. M., Lunde, M., (red)(2008) Antall, rom og form - Matematikk-improvisasjon på småbarnsavdelinga. I:T. Moser, og M. Pettersvold, En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen (s.155-174). Oslo, Universitetsforlaget.<br />Grimeland, G. (2006) Med åpne sanser. Oslo, Cappelens Forlag.<br />Gunnestad, A. (2007) Didaktikk for førskolelærere. 4 .utg. Oslo, Universitetsforlaget.<br />Høigård, A. (2. utg.) (2006) Barns språkutvikling. Oslo, Universitetsforlaget.<br />Jansen, T. T. (2008) Å arbeide mot det ukjente. I: T.Moser, og M.Pettersvold, En Verden av muligheter - fagområdene i barnehagen (s. 175-197). Oslo, Universitetsforlaget.<br />Jahr, E., & Ødegaard, O. (2006). Matematikk i barnehagen . Oslo: SEBU Forlag a.s.<br />Johansson, S. (1995) Rundt i naturen 1. Oslo, Gyldendal.<br />Johansson, S. (1996) Rundt i naturen 2. Oslo, Gyldendal.<br />Kunnskapsdepartementet. (2005) Lov om Barnehager. Oslo, Cappelen Akademiske.<br />Kunnskapsdepartementet. (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Akademika.<br />Lunde, M., Gjennestad, S. M., og Føsøker, L. I. (2008) Jeg vet hvorfor jeg gjør dette! Tangenten Barnehagehefte , 45-49.<br />Løkken, G. (2005) Toddleren som kroppssubjekt. i S. Haugen, G. Løkken, & M. Rôthle, Småbarnspedagogikk - Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (ss. 24-38). Oslo, Cappelen Akademiske Forlag.<br /> Reikerås, E. (2006). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.<br />Solem, I. H., og Reikerås, E. K. (2008) Det matematiske barnet. (2.utg.) Bergen, Caspar forlag.<br />Solstad, T. (2008) Les mer! Oslo, Universitetsforlaget.<br />Østrem, S. (2007) Hva betyr &quot;det tredje&quot; for barnets som subjekt? i Barnehagefolk 3/2007, 141-159.<br />Skinnvotten; Ukrainsk folkeeventyr Illustrert av J. Ratsjov Til norsk ved Alf Prøysen Falken Forlag 1996 (4. opplag)<br />

×