A Bulletin.Nieuw

691 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Bulletin.Nieuw

  1. 1. In dit nummer Nieuw keurmerk maakt in 1 oog- opslag duidelijk dat AB Midden Holland goed omgaat met huisvesting     AB opleiding ‘Groen, doen’ wil jongeren enthousiast maken voor de tuinbouw     Een praatje met bedrijfsverzorger Ronald de Vries   Monika schakelt zonder moeite van Pools naar Nederlands ABulletin In 2004 besloot hij zijn volleybalcarrière te beëindigen. Twee jaar later richtte hij de Bas van de Goor Foundation op. Met deze foundation wil hij iedereen met Diabetes laten weten dat beweging positieve effecten heeft op de gezondheid. Zijn kantoor bevindt zich in het gebouw van de Nederlandse Atletiekunie op Papendal, de thuisbasis van NOC*NSF. Tegenslagen We worden vriendelijk ontvangen door de meterslange Van de Goor, die uitste- kend past in deze inspirerende omgeving voor topsporters. Zonder schroom vertelt hij over zijn fysieke tegenslagen, zoals hersentrombose, de ziekte van Pfeiffer, Hepatitis A en Diabetes Type 1. “In die tijd heb ik geleerd om weer op nul te begin- nen. Je moet niet te veel nadenken over wat het allemaal inhoudt voor jou als speler. Hepatitis A kreeg ik een half jaar voor de Olympische Spelen. Het enige wat je dan kunt doen, is in die situatie het maximale eruit halen. Eerst focussen op herstel en dan verder met je leven.” Deze manier van denken heeft volgens Van de Goor onder meer te maken met zijn karakter en de manier waarop hij in het leven staat. “Ik ben een ‘easy going’ optimist. Ik zie niet zo vaak beren op de weg en dat is heel prettig.” Honderd procent Van de Goor gelooft in honderd procent presteren, ook in een moeilijke situatie. “De sportpsycholoog die het Amerikaans Olympische volleybalteam begeleidde naar de Olympische spelen van Peking vertelde hierover een mooi verhaal. Het team had gedurende de aanloopperiode met elkaar afgesproken altijd honderd procent van de vorm van de dag te zullen trainen. Wanneer de vorm van de dag slechts twintig procent was – bijvoorbeeld door blessures, jetlag of een persoonlijke situatie – trainden zij toch honderd procent van die twintig procent.” Tijdens de Olympische finale wordt ook geen rekening gehouden met moeilijke situaties, redeneert Van de Goor. “Ook daar moet je in een lastige positie honderd procent kunnen presteren; alleen dán kun je winnen.” De agrarische sector zit momenteel – net als veel andere sectoren – in een moeilijke situatie: de economische crisis. Veel agra- riërs hebben te maken met tegenvallende bedrijfsresultaten, stijgende energiekosten, schaalvergroting et cetera. “Het is belang- rijk dat ondernemers ook in deze lastige situatie honderd procent blijven presteren en blijven kijken naar de mogelijkheden binnen een omgeving die minder kansen biedt dan een jaar of drie geleden.” Roer om Soms moet het roer drastisch worden omgegooid, meent Van de Goor. Hij wijst om zich heen. “In deze kamer kun je niet volleyballen. Dan kun je daarover blijven klagen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een boek gaan lezen. Dat kan hier makkelijk. Je doet dan wel iets anders dan je oor- spronkelijk van plan was, maar door je aan te passen aan de situatie presteer je weer voor honderd procent.” Om het verhaal iets concreter te kunnen maken geeft Van de Goor een aantal voor- beelden: “Tijdens de economische crisis zouden ondernemers bijvoorbeeld eens samen kunnen brainstormen en misschien ook samenwerken. En kijk eens om je heen of er nog een andere manier is om geld te verdienen dan de kernactiviteit van je bedrijf.” Tijdens ons gesprek vergelijkt Van de Goor de ondernemer met een volleybalcoach. “Als houvast in moeilijke situaties werd ons vaak het volgende ingepeperd: geen enke- le speler is belangrijker dan het team, het team is niet belangrijker dan het program- ma en het programma is nooit belangrijker dan de visie (= winnen). Een ondernemer moet zich mijns inziens ook altijd aan zijn plan of visie houden. En blijf daarover com- municeren naar uw team en uw spelers, want ook dat is heel belangrijk.” Hoe behaal je de beste resultaten in een slechte situatie? Oud-volleyballer Bas van de Goor weet er alles van. Behalve Olympisch Goud kreeg hij onder meer Hepatitus A en Diabetes type 1. Hij deelde zijn ervaringen onlangs met leden van AB Midden Holland tijdens de themabijeenkomst ‘Omgaan met tegenslagen’. Van de Goor kwam jarenlang uit voor het Nederlands team en speelde op het hoogste niveau in de Nederlandse en Italiaanse competitie. Tijdens zijn topsportcarrière won hij drie maal de Champions League. In 1996 behaalde hij een Gouden medaille op de Olympische Spelen. Lezing oud-volleyballer Bas van de Goor “Het is belangrijk dat ondernemers 100 procent blijven presteren” jaargang 3 - nummer 1 juli 2009 Bas van de Goor
  2. 2. Eind april reed de 62ste Bloemencorso van de Bollenstreek zijn 40 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem. Volgens cijfers van de Greenport Duin- en Bollenstreek waren er 1.200.000 bezoekers. AB Midden Holland reed voor het derde jaar mee met een auto in de categorie luxe wagens en ging naar huis met de eerste prijs! Directeur Piet van Bostelen: “Een groot deel van onze leden en klanten zijn gevestigd in de Duin- en Bollensteek en veel van onze medewerkers, zowel uitzendkrachten als agrarisch specialisten, zijn daar elke dag aan het werk. Het Bloemencorso is voor ons een evenement bij uitstek waar wij door deelname en sponsoring iets terug kunnen doen.” Van Bostelen vervolgt: “Er rijden meestal hele luxe auto’s mee uit het duurdere segment. Wij hebben er voor ge- kozen om één van de auto’s te gebruiken waar onze uitzendkrachten dagelijks mee rijden, een Dacia Logan.” Marianne Vlak, PR medewerker bij AB: “De auto is als eerste voorzien van een hele ijzeren constructie en de verlichting. Daarna hebben we samen met Vd Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout allerlei ideeën besproken over hoe de auto er uit moest gaan zien. Vd Berg Greenhouse is toen aan de slag gegaan en zij hebben de auto prachtig opgemaakt. Het is nog een hele kunst om de bloemen op het juiste moment in bloei te hebben. Op de donder- dag voor de corso bleek dat de auto veel te laag bij de grond lag, dat was wel even stres- sen! Gelukkig bleek na het oppompen van de banden en een aantal aanpassingen van de technische constructie dat we toch konden gaan rijden. Een hele opluchting want er zitten weken aan voorbereiding in.” Ron van Leeuwen, AB relatiebeheerder in de Bollenstreek en voor de gelegenheid chauf- feur van de corsowagen: “Als dan bij de prijsuitreiking blijkt dat onze Dacia is uitgeroepen als mooiste luxe wagen van het Bloemencorso van de Bollenstreek 2009 dan is dat ge- weldig. De jury was zeer lovend over het gebruik van de materialen en vond het duidelijk dat AB en Vd Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout een topprestatie hebben geleverd. Vorig jaar gingen we naar huis met de derde prijs, we hadden nooit gedacht dit jaar weer in de prijzen te vallen. Het vele werk en de inzet van een hele groep collega’s wordt op deze manier beloond!” Wagen van AB Midden Holland mooiste van het Bloemencorso van de Bollenstreek 2009 Column “Met elkaar de posi- tieve kanten van de land- en tuinbouw naar voren brengen” “Aequor brengt partijen die belang hebben bij het beroepsonderwijs bij elkaar. Samen zorgen we ervoor dat scholing voldoet aan de eisen die het bedrijfsleven stelt. Dat doen we met ondernemers, werknemers en het onderwijs. Het verbaast mij dan ook dat som- mige werkgevers zo negatief zijn over het onderwijs met opmerkingen als: ‘wanneer we hier iemand van school krijgen, moeten we hem alles zelf leren.’ Ik leg die bal terug. Het bedrijfsleven heeft via Aequor volop de mogelijkheid om mee te praten over de inhoud van het beroepson- derwijs. Men kan zelf aangeven welke kennis en vaardigheden er voor welke functies nodig zijn en wat iemand daarvoor op school moet leren. Daar- naast vindt een groot deel van de opleiding plaats in de bedrijven. Het bedrijfsleven is medeverantwoordelijk. De agrarische sector en de aanver- wante opleidingen hebben te maken met een te beperkte instroom van nieuwkomers. Dat heeft deels te maken met beeldvorming. Met elkaar moeten we vooral de positieve kanten van de land- en tuinbouw naar voren brengen. Zorgen voor een meer sexy imago. Creëer nieuwe helden! De huidige crisis biedt misschien wel kansen. De agrarische bedrijfstak is minder conjunctuurgevoelig dan an- dere sectoren, hoewel er deelsectoren zijn die toch geraakt worden. Ondernemers moeten juist nu inves- teren in mensen. Niet de verdwenen miljarden op de beurs, maar de jeugd is ons belangrijkste kapitaal! Geef stagiairs een kans. Door te investeren in mensen, haal je daar uiteindelijk ook meer rendement uit. Aequor zorgt niet alleen voor de officiële erken- ning als leerwerk-bedrijf, maar helpt ook een goede leerwerkomgeving te creëren op het bedrijf. We moeten ons afvragen of wij onze beroepen wel op een goede manier presenteren. De bedrijfstak is veel moderner en innovatiever dan het begrip Land- en Tuinbouw doet vermoeden; en dat moeten we met elkaar uitdragen.” Fred van Koot Manager communicatie Aequor, kennis en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving Om in te spelen op de toenemende vraag naar flexibele krachten voor een korte periode heeft AB Midden Hol- land de AB FLEXPOOL recentelijk geïn- troduceerd. De aanvragen van klanten overtreft alle verwachtingen. Vanaf dag één zijn al onze flexpool medewerkers continue aan het werk bij zowel agra- rische klanten als bij ondernemers van aanverwante sectoren. Mede om die reden worden op het moment nog 10 extra medewerkers klaar gestoomd. Directeur Piet van Bostelen: “We kregen steeds vaker het verzoek of we medewer- kers voor een dag of drie, vier in konden zetten. Natuurlijk willen we onze relaties daarin voorzien en dus zijn we met een club mensen om de tafel gaan zitten om een structurele oplossing hiervoor te bedenken”. Van Bostelen vervolgt: “Hier- mee zijn we tot het concept AB FLEXPOOL gekomen, een pool van medewerkers die ieder moment klaar zijn om aan de gang te gaan. Op een eenvoudige manier kan de klant een medewerker inzetten, van één tot vijf dagen. Bijvoorbeeld bij onver- wachte drukte zoals we dat recent gezien hebben door het aanhoudende mooie weer”. Corina van Leeuwen, Commercieel Manager bij AB: “De medewerkers zijn speciaal geselecteerd. We hebben gemotiveerde en zelfstandige mensen in de flexpool werken, die in de diverse sectoren aan de slag kunnen gaan, zoals in de agrarische sector, maar ook in de bouw, transport en industrie.” “Na inzet van de eerste flexpool mede- werkers hebben we erg enthousiaste reacties van de klanten ontvangen. De snelheid en flexibiliteit waarmee we de medewerkers hebben in kunnen zetten is als prettig ervaren. Bij plotselinge ziekte of drukte is het natuurlijk fijn dat je op korte termijn geschikte mensen in kunt zetten, zonder al teveel rompslomp voor de on- dernemer”, aldus Quentin Schols, Relatie- beheerder bij AB. AB Midden Holland introduceert AB FLEXPOOL “De snelheid en flexibiliteit waarmee we de AB FLEXPOOL medewerkers kunnen inzetten wordt als prettig ervaren”
  3. 3. De SNCU houdt zich met name bezig met toezicht op naleving van de CAO. “Hiermee wordt onder meer oneerlijke concurrentie tegengegaan en wordt het imago van de uitzendbranche geschoond.” De stichting is statutair opgericht in 2004 door de CAO partijen; werkgevers en werknemers. “Ons bestuur bestaat uit acht bestuursleden en een onafhankelijke voor- zitter. Wij hebben de bevoegdheid om alle bedrijven – zoals uitzendorganisaties - die zich bezig houden met ter beschikking stel- len van arbeid te controleren. We werken op basis van meldingen en signalen van werk- gevers, werknemers en samenwerkingsver- banden. Elke melding wordt onderzocht.” Wangedrag Er wordt onder meer onderzocht of de mel- ding inhoud heeft, of het een maatschap- pelijk belang dient en of er een gegrond vermoeden is vast te stellen. “Zodra dat zo is gaan we controle ter plaatse uitvoeren en wordt gekeken en gemeten wat er gaande is.” Als wangedrag wordt geconstateerd, krijgt het bedrijf de opdracht dit te herstel- len en wordt enige tijd later een hercontrole uitgevoerd. Hierbij moet de onderneming kunnen aantonen dat alles is hersteld. “Zo niet, dan wordt men gestraft en krijgt men een forfaitaire schadevergoeding die kan oplopen tot 100.000 euro per geval.” Daarna kan men alsnog tot een schikking komen. Langerak: “Werkt het bedrijf niet mee en het krijgt een gerechtelijk vonnis, dan wordt de naam van de onderneming gepubliceerd op onze site. Bovendien kijkt de SNCU vijf jaar terug en zorgen we ervoor dat het achterstallig loon terugkomt op de plek waar het hoort.” Eigen benen Sinds 1 april van dit jaar staat de SNCU op eigen benen. “We zijn heel klein begonnen en nu werken we geheel zelfstandig. Het is razend druk aan het worden en dat is een goed teken. Er wordt meer gemeld; men weet ons steeds beter te vinden. Hoe groter wij worden, hoe meer malafide bedrijven kunnen worden aangepakt.” Vorig jaar heeft het SNCU een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de open grenzen. “Hieruit blijkt dat er minder illegale vreemdelingen zijn binnengekomen, maar er is wel meer loonfraude gepleegd. Er zijn 5000 á 6000 bedrijven in Nederland die zich niet netjes gedragen.” Gratis telefoonnummer Een belangrijk onderdeel van de SNCU is de melddesk. Sinds kort is er een gratis telefoonnummer 0800–7008. “Aan deze desk werken twee medewerkers. Beide spreken de Poolse taal, zodat ook Poolse uitzendkrachten meldingen kunnen doorge- ven. Daarnaast is dit meldpunt ingericht om mensen te woord te staan in het Neder- lands, Engels en Duits. Er is zelfs iemand die de Portugese taal machtig is, dus we zijn internationaal ingericht.” Klanten van uitzendorganisaties – de zo- genaamde inleners – kunnen zelf ook iets doen aan malafide praktijken van een uit- zendbureau, meent Langerak. “Betrouwbare uitzendorganisaties zijn aangesloten bij de ABU en/of NBBU en zijn NEN-gecertificeerd. Dat geeft al iets weer over de kwaliteit van een onderneming. Zij volgen de CAO goed, en worden hierop regelmatig gecontro- leerd.” De inlener loopt zelf ook risico’s wanneer blijkt dat het uitzendbureau waarmee hij in zee gaat op incorrecte wijze handelt. “Dat kan heel ver gaan indien de wetgeving wordt aangenomen: de aansprakelijkheid op de wet minimum loon en werkgevers- aansprakelijkheid. En zodra werknemers illegaal in Nederland werkzaam zijn, kunnen ze een boete krijgen van 8.000 euro per geval.” Het begint uiteindelijk allemaal bij de inlener, redeneert Langerak. “Als hij alleen maar mensen inleent bij betrouwbare uit- zendorganisaties is er niets aan de hand.” www.sncu.nl SNCU ziet toe op naleving CAO CAO-politie voor de uitzendbranche. Zo wordt de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten regelmatig genoemd. “Ja, dat is een mooie benaming”, lacht directeur Ronald Langerak. “Wij hebben niet alleen een regulerende rol, maar we treden ook op en we leggen boetes op.” Vakantiekrachten, studenten, seizoens- arbeiders... Ongetwijfeld zijn ze ook bij u op het bedrijf aan het werk de komende zomermaanden; vakantiekrachten, studenten en seizoensarbeiders. Ze komen en gaan en brengen dus veel administratieve handelingen met zich mee. Dat kan heel eenvoudig anders. U kunt uw vakantiekrachten, stu- denten of seizoensarbeiders laten verlonen door AB Midden Holland. Met Payroll Compleet van AB bent u van alle rompslomp af. U heeft geen omkijken meer naar uw perso- neelsadministratie, want zowel de juridische verantwoordelijkheid als de administratieve afhandeling van me- dewerkers is in goede handen. Het enige wat u als ondernemer nog hoeft te doen, is uw vakantiekrachten aanmelden. De verloning, en alles wat daar bij komt kijken, gaat vervol- gens vanzelf via een gebruikersvrien- delijke internettool. En niet duurder dan wanneer u het zelf zou doen. www.payrollcompleet.nl AB op de vijfde plaats omzetranglijst uitzend- organisaties Met een groei van ruim 7% ten opzichte van 2007 staat AB op de 5e plaats van de omzetranglijst uit- zendorganisaties 2008, gepubliceerd door Flexmarkt. Grote namen als Randstad, USG, Adecco en Manpower gaan ons voor op de plekken één tot en met vier. Voor veel uitzendorganisaties was 2008 een moeilijker jaar dan ver- wacht. Van de 47 bedrijven die hun prognose over 2008 hadden be- kendgemaakt, zijn er slechts twaalf in geslaagd die waar te maken of te overtreffen. Als we de prognose en realisatie over 2008 van al deze bedrijven met elkaar vergelijken, dan valt op dat de totale omzet 7,9% lager ligt dan de prognose. Bij negen bedrijven bleef de omzet zelfs twintig procent of meer achter bij de ver- wachtingen. Voor AB valt de totale omzet 6,4% lager uit dan de progno- se, toch is de totale omzet nog ruim 7% gegroeid ten opzichte van 2007. De totale omzet van AB Midden Hol- land groeide zelfs 7,7% ten opzichte van 2007. Totaal staan er 82 bedrijven in deze lijst gepubliceerd. De twaalf AB verenigingen hebben in 2008 geza- menlijk ruim 20.000 uitzendkrachten bemiddeld, 5.800 gedetacheerde geplaatst en er waren 5.400 vaste medewerkers in dienst. De omzetranglijst kunt u bekijken op onze website www.abmiddenholland.nl Ronald Langerak, directeur SNCU
  4. 4. AB opleiding ‘Groen, doen’ “Wij willen jongeren weer enthousiast maken voor tuinbouw” Anja Berenpas, operationeel manager bij AB: “Helaas kiezen jongeren steeds minder voor een opleiding en carrière in het groen. Jongeren denken bij deze sector vaak aan saai, zwaar werk. Maar werken in de tuin- bouw heeft niet alleen te maken met groen, maar ook met techniek, internationale handel, onderzoek, logistiek en creativiteit. Een vak om trots op te zijn! Wij hopen met de opleiding ‘Groen, doen’ een groep van ongeveer 15 jongeren enthousiast te ma- ken voor de groene sector en op te leiden tot allround tuinbouwmedewerker.” Het theorie gedeelte van de opleiding, één dag per week, wordt verzorgd door het Wellantcollege in Aalsmeer. AB Midden Hol- land is in 2008 officieel erkend als leerbe- drijf en verzorgt de praktijk bij verschillende bedrijven in de regio. Samantha Kennis, werkzaam bij AB Midden Holland als P&O functionaris: “Ik hoop dat de campagne aanslaat en dat jongeren die nu op het VMBO zitten inzien dat dit een geweldige kans is op een mooie opleiding en carrière in het groen. De gehele opleiding betalen wij en naast een erkend MBO diploma zijn de studenten gegaran- deerd van een baan. Tijdens de opleiding wordt het werken ook betaald, dus salaris vanaf dag één. AB is een prima werkgever en een plek waar je kunt groeien in functie en salaris!” Jongeren kunnen zich aanmelden op de site www.ziejijalgroen.nl of contact opnemen met AB Midden Holland. Leden of klanten waarbij praktijkervaring kan worden opge- daan kunnen zich opgeven bij Samantha Kennis, e-mail skennis@abmiddenholland.nl AB Midden Holland start eind augustus dit jaar met de opleiding ‘Groen, doen’. Een twee jarige opleiding bestemd voor leerlingen die na het VMBO door werken & leren een er- kend MBO diploma halen. Vrolijke groene gezichten en de slogan ‘Zie jij al groen?’ vormen het campagne beeld dat de opleiding ‘Groen, doen’ onder de aandacht brengt bij de jongeren in de regio. Pieterse maakt gebruik van reductieregeling AB “De aanleiding is niet leuk, maar het bevalt prima” Door een knieoperatie maakte Marty Pieterse van Pieterse Rozen BV in Amstelveen persoonlijk kennis met de reductieregeling van AB Midden Holland. “Ik heb vier jaar lang als bedrijfsverzorger gewerkt en nu maak ik er zelf gebruik van. De aanleiding is niet leuk, maar het bevalt prima.” Pieterse heeft het bedrijf in 2004 overge- nomen van zijn vader. De bedrijfsgrootte is 1,5 ha. “Momenteel werken hier acht medewerkers. Een aantal van hen is in vaste dienst en een paar heb ik ingehuurd via AB Midden Holland.” Pieterse werkt ook veel met scholieren. “We hebben een groep van ca. 30 personen.” Op het bedrijf worden alleen Colandro’s – oranje rozen - geteeld. “Hiermee proberen we ons te onderscheiden. Drie jaar geleden was er een tekort aan Oranje en waren de rozen heel duur. Nu loopt het mee met de rest.” De rozen worden onder meer geleverd aan Duitsland, Frankrijk, Rusland en een aantal Oostbloklanden. Bedrijfsverzorger Het werken met mensen via AB Midden Holland bevalt hem goed. “Ik heb zelf bij AB gewerkt als bedrijfsverzorger van 1996 tot 2000. Daarna ben ik bij mijn vader gaan werken. Hij is al lid van AB sinds het begin en toen ik de zaak van hem overnam ben ik ook lid geworden. Dat heb ik in eerste instantie gedaan vanwege de reductie- regeling. Pas later heb ik uitzendkrachten ingehuurd.” AB Midden Holland is het enige uitzendbu- reau waar Pieterse uitzendkrachten inhuurt. “En dat gaat heel goed. Bij AB heb je een stuk zekerheid omdat zij hun zaakjes netjes regelen. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat er illegalen tussen zitten en ook bij controles merk je dat je goed zit bij AB.” Reductieregeling Enige tijd geleden moest Pieterse voor de eerste keer gebruikmaken van de reductie- regeling. “Ik ben geopereerd aan mijn knie en kon niets meer. Alleen wat papierwerk. De revalidatie daarna duurde ook heel lang. De stappen zijn heel klein. Ik loop bij een fysiotherapeut en moet drie keer per week naar een sportschool. De operatie vond een half jaar geleden plaats en ik ben er nog steeds niet.” Vanaf het moment dat hij het ziekenhuis in moest, heeft Pieterse de hulp ingeroepen van bedrijfsverzorger Cor van Tol. “Hij heeft het bedrijf samen met mijn bedrijfsleider gerund en dat ging super. Het is een heel goede combinatie. Cor heeft hier tot half juni fulltime gewerkt. Nu zijn we met een andere bedrijfsverzorger langzaam aan het afbouwen. In de zomervakantie werk ik weer met scholieren.” Ondanks zijn drukke werkzaamheden maakt Pieterse zo nu en dan tijd om mensen voorlichting te geven over de rozenteelt. “Ik heb enige tijd geleden de ouders van scholieren die hier werken uitgenodigd voor een rondleiding. Zo kunnen zij zien waar hun kind werkt en wat er op een rozenkwekerij gebeurt. De scholier legt zelf uit wat hij doet en ik geef ook wat uitleg. Dat vind ik leuk om te doen, maar het is ook belangrijk. Ik heb het idee dat er bij de consument veel verkeerde ideeën bestaan over het telen van rozen.” Samantha Kennis en Anja Berenpas AB Bedrijfsverzorger Willem Raadschelders en ondernemer Marty Pieterse Marty Pieterse
  5. 5. ABU-leden voldoen aan hoge lidmaatschaps- eisen. Leden die werken met buitenlandse uitzendkrachten en daarvoor eigen huisves- tinglocaties beschikbaar hebben, moeten daarnaast voldoen aan aanvullende eisen die ook zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. Als zij aan deze eisen vol- doen, dan mogen zij op hun huisvestinglo- caties het keurmerk ‘Certified flex home’ voeren. Het keurmerk is onlangs ontwikkeld en uit- sluitend verkrijgbaar voor leden die daarvoor een contract met de ABU ondertekenen. AB Midden Holland directeur Piet van Bostelen tekende eind juni dit contract. “Een buiten- landse uitzendkracht zoekt niet alleen een baan maar ook woonruimte, in een fatsoen- lijk, veilig en schoon pand. De verantwoor- delijkheid daarvoor ligt grotendeels bij ons.” vindt van Bostelen. “Ik heb mijn handteke- ning dan ook graag gezet onder het contract met de ABU. Ik ben verheugd dat er nu een keurmerk is. Zo is voor de gemeente, de brandweer, de controlerende instellingen, ondernemers én de uitzendkracht in één oogopslag duidelijk dat wij als uitzendor- ganisatie goed en verantwoord omgaan met de huisvesting van onze buitenlandse uitzendkrachten en dat onze huisvestingslo- caties aan alle gestelde eisen voldoen.” Certified flex home keurmerk “In één oogopslag is nu duidelijk dat wij als uitzendorganisatie goed en verantwoord omgaan met de huisvesting” AB Midden Holland is al een aantal jaren hoofdsponsor van de Schaats Trainings- groep VZOD (Vooruitgang Zij Ons Doel). Voorzitter Leo Bakker heeft op 22 mei j.l. het startsein gegeven van het 25e jaar. Dit gebeurde op de skeelerbaan in Kudelstaart met een symbolische start van alle sportonderdelen die bij STG VZOD beoefend kunnen worden. Zo is of- ficieel het jubileumjaar van start gegaan. Bij VZOD kan men bijna elke dag van de week mee trainen: fietsen op ma-do-za- zo, skeeleren op dinsdag en op woensdag droogtrainen. Het fietsseizoen sluit naad- loos aan op het schaatsseizoen. Half mei komt daar jaarlijks het skeeleren bij en begint ook het droogtrainen weer. Kortom, er zijn veel activiteiten bij de club. Er is een speciale commissie gevormd die voor het komende jubileumjaar tal van activiteiten op het programma heeft gezet. Op de website is een speciale jubileumpagina gemaakt waarop alle informatie over de verschillende activi- teiten te zien is. Een echte aanrader om te bekijken is het onderdeel alternatieve clubkampioenschappen, vooral het bijbehorende filmpje is de moeite waard! Voor meer informatie over het jubileum- jaar zie: www.stgvzod.nl Ledenbetrokkenheid van grote waarde Als coöperatie is het van levensbelang goed te luisteren naar je leden. Ook voor AB Midden Holland heeft de ledenbe- trokkenheid een zeer grote waarde! Voor bepaalde belangrijke onderwerpen willen wij dan ook vaker een beroep doen op onze leden achterban. De eerste leden discussie avond met als onderwerp ‘de toekomst van de Bedrijfsverzorging’. heeft plaatsgevonden op 14 juli j.l. Vindt u het ook belangrijk om van gedachte te wisselen met het bestuur en directie van AB Midden Holland over belangrijke ontwikkelingen? Dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar info@ab- middenholland.nl, we nodigen u graag uit voor de volgende leden discussie avond. Algemene ledenvergadering Op 17 november 2009 staat de jaar- lijkse algemene ledenvergadering van AB Midden Holland gepland. Dit jaar zal deze plaatsvinden op kantoor. Omdat we u graag met trots ons verbouwde kantoor laten zien beginnen we dit jaar vroeger en met een buffet. Op de le- denvergadering van vorig jaar gaf Gerrit Hiemstra een lezing waar agrarische ondernemers voor hun bedrijfsvoering veel voordeel uit konden halen, de aan- wezigen leden en collega’s waren zeer enthousiast! Ook dit jaar wordt er een interessante spreker uitgenodigd. Leden van AB Midden Holland ontvangen half oktober een officiële uitnodiging voor de ledenvergadering van 2009. Afstudeeronderzoek Sinds half februari 2009 heeft een vierdejaars student van de Hogeschool INHolland te Den Haag zijn afstudeeron- derzoek bij AB Midden Holland uitge- voerd. Hij heeft zich beziggehouden met het inventariseren van de wensen en behoeften van onze leden en klanten ten aanzien van de informatievoorziening vanuit AB Midden Holland. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het communicatiebeleid dat AB Midden Holland richting onze leden en klanten. Agrarische Open Dag Bollenstreek in Bedrijf De agrarische bedrijven in de Bloembol- lenstreek, regio Warmond, zetten dit jaar op zaterdag 8 augustus hun deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen bij kwekerijen van bloembollen, zomerbloemen en vaste planten in Warmond. U kunt daar van 10.00 tot 16.00 uur kennismaken met de geheimen van de teelt van bloembollen, snijbloemen en vaste planten. U kunt zien hoe de gerooide bloembollen bewerkt en bewaard worden en hoe ze klaargemaakt worden voor de export. U kunt een kijkje nemen bij het veredelen van bollen en bloemen, zoals gladiolen, alliums en lelies. Ook kunt u uitleg krijgen over het kweken van vaste planten en snijbloemen en over het broeien van bloembollen in de winter- maanden. AB Midden Holland is op één van de bedrijven aanwezig met een leuke activiteit voor kinderen. Jubileum jaar STG VZOD van start AB Midden Holland directeur Piet van Bostelen
  6. 6. Colofon De ABulletin is een uitgave van AB Midden Holland Redactie AB Midden Holland Afdeling PR & Communicatie Redactieadres Postbus 394 1430 AJ Aalsmeer T 0297-383400 Vormgeving en drukwerk Lautenbag Reclame Tekst AB Midden Holland C&I-Tekst Fotografie AB Midden Holland Peter Schipper Erik Spekman Oplage 1.500 exemplaren Heeft u vragen of opmerkingen naar aanlei- ding van de inhoud van deze ABulletin, mail dan naar redactie@abmiddenholland.nl Niets uit deze uitgave mag worden overge- nomen zonder toestemming van de redactie. www.abmiddenholland.nl Naam: Ronald de Vries, 45 jaar. In dienst sinds: 1 mei 2009. Functie: “Ik ben bedrijfsverzorger bij AB Midden Holland. Op dit moment ben ik werkzaam bij een hovenier. Dat is hart- stikke leuk.” Opleiding: “Ik heb lagere tuinbouwschool gedaan en een vaste plantencursus. Verder heb ik veel werkervaring. Ik ben heel flexibel en ik maak snel contact met andere mensen. Ik neem ook mijn handen mee en ga meteen aan de gang. Bij mijn vorige werkgever was het ook aanpakken en maakte ik lange dagen. Voor een be- drijf is het prettig als je dat gewend bent. Als ik iets niet weet dan vraag ik het. Ik leer nog steeds bij.” Hobby’s: “Mijn hobby is vaste planten en ik ben een liefhebber van tropische en Ja- panse tuinen. Verder vind ik dingen uit het verleden en meteorologie (weerkunde) heel interessant.” In het vak terecht gekomen: “Van kinds af aan ben ik bezig geweest met bollen en bloemen. Vanaf mijn zestiende heb ik bij een vaste plantenkwekerij gewerkt. Daarna heb ik bij twee werkgevers ge- werkt in bloemenkwekerijen. Bij de laat- ste werkgever ben ik weggegaan omdat de bedrijfsomstandigheden van dien aard waren dat hij moest inkrimpen. Ik vond het heel jammer dat daar geen plek meer voor me was. Dat is voor mij een pracht- bedrijf geweest. Ik heb ook nog steeds goed contact met die werkgever.” Mooiste klus: “Dit is mijn eerste klus bij AB Midden Holland en het bevalt uitste- kend. Ik heb een goede band met het hoveniersbedrijf en de mensen die hier werken. De werkzaamheden wisselen. De ene keer zit ik in het onderhoud, een andere keer leg ik een tuin aan.” Een praatje met… bedrijfsverzorger Ronald de Vries “Dit is mijn eerste klus bij AB Midden Holland” Elke dag in de Korenbloem, de ont- vangstruimte voor uitzendkrachten, is ze aan de gang. Voor het inschrijven van nieuwe medewerkers, maar ook het telefonisch spreekuur en de vragen uit Polen komen bij haar terecht.... Monika Bryl, 23 jaar en van oorsprong Poolse, woont nu 4 jaar in Nederland. En is vanaf vorig jaar werkzaam op kantoor bij AB Midden Holland. Begonnen bij een kwekerij via AB Midden Holland begon het al snel te kriebelen. Ze wilde dolgraag iets met haar opleiding Administratie & Economie gaan doen! Nadat ze het Staatsexamen heeft behaald is ze bij AB op de afdeling administratie komen werken. Om te beginnen geeft Monika nieuwe medewerkers die in het weekend zijn aangekomen op maandag de introductie! Ze vult samen met de uitzendkrachten alle formulieren in, geeft hen de brochures over veiligheid en ‘Handig om te weten’, deelt de kleding, tassen en veiligheids- schoenen uit. En voor vragen kan men altijd bij haar terecht! Op dinsdag en don- derdag is er zelfs een speciaal telefonisch spreekuur. “Het contact met (nieuwe) me- dewerkers vind ik erg leuk. Maar omdat ik op kantoor zit, heb ik ook lekker veel contact met collega’s!” vertelt Monika. Elke dag heeft ze contact met Polen. Wanneer de bemiddelaars een vraag hebben, bijvoorbeeld over vakantieda- gen, bellen ze Monika. Zij checkt het dan binnen onze organisatie. Zonder enige moeite schakelt ze zo over van Pools naar Nederlands! “Zonder enige moeite omschakelen van Pools naar Nederlands!” het omgaan met tegenslagen en het bereiken van doelen. U heeft op de voorzijde van deze ABulletin het interview met hem kunnen lezen. Bent u geïnteresseerd in onze thema- bijeenkomsten die wij een aantal keer per jaar organiseren? Stuur dan even een berichtje naar info@abmiddenholland.nl zodat we u de volgende keer kunnen uitnodigen! ABCartoonABCartoon Dinsdag 30 juni heeft er een themabijeenkomst plaats- gevonden. Het thema van de avond was ‘Tegenslagen verdragen!’ en vond plaats bij de firma Maas & van Stein. Na een rondleiding op het bedrijf gaf oud-volleyballer Bas van de Goor met veel enthousiasme een presentatie over (over)winnen, Ronald de Vries Monika Bryl

×