Autor, Músy a internet (Marie Kratochvílová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)

1,185 views
1,116 views

Published on

Prezentace k příspěvku přednesenému na otevřené konferenci "Autoři, knihy, knihovny, technologie,
právo, věda a etika v doběinternetu aneb Pokus o mapování problému“, která se uskutečnila 11. 5. 2012 v Praze.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autor, Músy a internet (Marie Kratochvílová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)

 1. 1. Autor, Músy a internetPříspěvek do konference „ Autoři, knihy, knihovny, technologie,  právo, věda a etika v době internetu aneb Pokus o mapování problému“ 11. května 2012 PhDr. Marie Kratochvílová Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
 2. 2. Za inspiraci a důvěru děkuji Zdeňku Pincovi, Mileně Bartlové, Evě Dibuszové, Martinu Svobodovi, JaněKřížové, Zdeňku Kratochvílovi a Haně Buddeus.
 3. 3. Archaický básník a Músy Homér:  „Nyní povězte mi, Músy, jež obýváte Olymp – vždyť vy jste bohyně,  všudypřítomné, vy víte vše; my slyšíme jen zvuk, my nevíme nic – povězte mi...“ – a čeká na inspiraci, na „vdechnutí pravdy“.  Protože  jedině prostřednictvím Mús může dojít k poznání, ony: „...mají privilegium říkat pravdu, ony‚říkají, co je, co bude, co bylo‘;1 jsou  slovy Paměti.“2• Simónidés z Keu první autor; člověk, jehož řemeslem je skládat verše1Hésiodos 32 a 38.2Detienne 1994.
 4. 4. Středověk• Invence byla spíš „...nálezem optimálního řešení, které v nějakém smyslu už předem existuje a umělec je šťastně nachází.“3• Ve společnosti, která byla ve své většině „funkčně negramotná“,4 hrál obraz/  ikona klíčovou roli. • Od antiky do baroka autoři vkládají do textů a obrazů výroky svých  předchůdců nebo i současníků, aniž by je citovali.• „Některé ženy si zaslouží více milenců. A některé motivy zase víc fotografů.“53 Bartlová, s. 55. 4 Tamtéž, s. 56.5 Dostupné (on‐line) na: http://www.paladix.cz/clanek.php?aid=11485&did=13926 (13. 4. 2012)
 5. 5. Rozšíření knihtisku• 1709 ‐ Zákon královny Anny• Bez autora: liturgické texty, folklor, přírodní zákony,  matematické vzorce, apod.
 6. 6. Novověk• Milan Kundera: moderní autor „propůjčuje hlas vlastnímu nitru, aby  probudil u posluchačů city a nálady, které sám prožívá“. 6• „Cesta románu (…) se rýsuje jako paralelní historie novověku.“ 7• Umění novověku: „dokázalo vytvořit (...)  prostor, kde nikdo není majitelem pravdy a každý má právo být pochopen.“8• Romanopisec a jeho dílo jsou „jedno a totéž“ (…) „nebylo tomu tak  vždycky. A nebude tomu tak vždycky.“ 96  Kundera 1993, s. 11.7 Tamtéž, s. 17. 8 Kundera 2005, s. 45.9 Tamtéž, s. 26.
 7. 7. Roland Barthes• Vidí v osobě autora „moderní postavu vytvořenou naší společností, která postupně (…) objevila prestiž individua, neboli ‚lidské bytosti‘.“ Obraz  literatury je „tyransky zaměřen na autora“.10• „...hlas ztrácí svůj původ, autor vstupuje do své vlastní smrti a tehdy  začíná psaní“. • je potřeba řečí samotnou nahradit toho, „...kdo byl až doposud pokládán  za jejího majitele.“12• „... text je tkanivem citací, pocházejících z tisíce kulturních zdrojů“ ... do  nějž se všechny „stopy“ díla zapisují. „Svodidlem všech nitek, z nichž je text  upředen je čtenář “, říká Barthes. 13 • „…zrození čtenáře musí být zaplaceno smrtí Autora.“1410 Barthes 2006, s. 75.11 Tamtéž.12 Tamtéž.13 Tamtéž, s. 76.14 Tamtéž, s. 77.
 8. 8. Michel Foucault• Představa autora a jeho díla „tvoří silný prvek individualizace v dějinách  myšlení.“ 15• Autora nahradila jeho funkce, která představuje charakteristický způsob  existence, oběhu a působení určitých diskursů uvnitř nějaké společnosti. • Autoři, kteří kromě svých děl také vyprodukovali možnost a pravidlo pro  formování jiných textů, stojí na takzvané transdiskursivní pozici. • 15 Foucault 1994, s. 44.
 9. 9. Informační doba, internet• Internet může obnovit archaický typ svobody. „Inspirovaný“ autor nachází opět prostor pro sdělování díla.• Převažuje obrazová forma. Narativní funkci obrazu převzal  komix. • Virtuální realita ovlivňuje realitu žitou.• Jde o svobodu.
 10. 10. Svobodná kultura• Opakem svobodné kultury je „kultura povolení“; „…svět, v němž člověk  může tvořit pouze s povolením mocných, či autorů z minulosti.“16• „Paul... napíše do okénka „plotinos“ a klikne na ikonku vyhledávání. Když se na obrazovce objeví stránka s googlovskými odkazy,  Paul na ni chvíli  nechápavě zírá. Očekával, že mu vyhledavač oznámí, že našel tisíce  stránek, ale namísto toho se dívá na jediný odkaz na jinak prázdném  monitoru.“ 18• Vynález Tima Bernerse Leea se stal rozhodujícím nástrojem přístupu  k informacím. Jeho následkem došlo ke změně základního paradigmatu doby.• Neomezené jsou možnosti inspirace za pomoci počítače. 19• „…představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo  napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního.“1916 Lessig 2006, s. 417 Ajvaz 2011, s. 8.18 Kadeřábek 2011.19 ISO 5127‐2003.
 11. 11. Bez komentářeMan Ray: „Tvořit je božské a kopírovat lidské.“
 12. 12. Použitá literatura Ajvaz, Michal: Lucemburská zahrada. Brno, Druhé město 2011.Barthes, Roland: Smrt autora. Aluze 3, 2006.Bartlová, Milena: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a  virtuální realitou. Praha, Argo 2012.Detienne, Marcel: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha, Oikoymenh 1994.Foucault, Michel: Co je autor? In: Týž, Diskurz, autor, genealogie. Praha,  Svoboda 1994.Hésiodos: Theogonie. In: Týž, Hésioda Askerského básně. Sv. 1: O původu  bohů. Praha, vl. nákl., 1888. ISO 5127‐2003.Kadeřábek, Jiří: Otevřená kompoziční tvorba: Neomezené možnosti inspirace  za pomoci počítače. Praha, Triga – AMU 2011.Kundera, Milan: Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno, Atlantis 1993.Kundera, Milan: Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Brno, Atlantis 2005.Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha, Herrmann a synové 2009.

×