Kaedah fiqh

19,527 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
549
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaedah fiqh

 1. 1. 11.0 PENDAHULUANKaedah Fiqh adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum.Kaedah fiqh boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumipelbagai masalah hukum fiqh. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan olehpara ulama‟ bagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang timbul saban hari.kaedah-kaedah yang diperkenalkan jelas memberi impak yang positif dalam memeliharakemaslahatan ummah kini. Terdapat lima kaedah utama yang disepakati di kalangan fuqaha.Salah satunya ialah kesukaran membawa kemudahan Kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkanberdasarkan kaedah ini ialah kesukaran yang melampaui had biasa dan tidak mampuditanggung oleh manusia pada kebiasaannya, bahkan boleh memudaratkan diri seseorangserta menghalangnya dari melakukan kerja amal. Disyaratkan juga kesukaran itu umumberlakunya, adapun kesukaran yang jarang-jarang berlaku maka kesukaran itu tidak diambilkira. Kesukaran biasa yang wujud dalam melaksanakan kewajipan dan kerja-kerja seharianyang mampu dilakukan oleh manusia tanpa mendatangkan kemudaratan maka kesukaran initidak menghalang dari tanggungjawabnya. Dari segi syarak juga tidak mengangkatnya sepertikesukaran bekerja, mencari rezeki, berjihad menentang musuh dan sebagainya.
 2. 2. 22.0 PENGERTIAN KAEDAHKaedah ini merupakan penafsiran kepada hukum-hukum yang mengambil kira keringanandan keanjalan. Ia bermaksud, kesukaran itu menarik adanya kemudahan. Antara lainbermaksud, apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan danmelaksanakan perintah Allah, perintah itu diringankan tidak seperti asalnya. Berdasarkankaedah tersebut terbentuknya semua hukum rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam.Antara lain, ia selaras dengan lafaz kaedah:Maksudnya: “Sesungguhnya semua perkara suruhan apabila ia membebankan terhadaphamba atau manusia mengerjakannya, gugur suruhan terhadapnya. Dan segala perkarategahan membebankan hamba menjauhinya, gugur tegahan mengenainya”. Konteks lain, ia membawa maksud supaya syariat Islam itu dapat dilaksanakan olehmukallaf bila dan di mana sahaja. Iaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan di saatdan ketika seseorang itu terjebak dengan kesempitan dan kesukaran. Kaedah itu jugadiamalkan dan dipraktikkan oleh Nabi. (Abd. Latif Muda 2000: 139) Kaedah ini menjelaskan hukum Islam menginginkan kemudahan. Ajaran Islam tidakmembebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, menyempitkan atausesuatu yang tidak sesuai dengan watak dan tabiat. Allah s.w.t dan Rasul-Nya menginginkanserta memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan. (Dedi Rohayana2008: 225)
 3. 3. 32.0 DALIL KAEDAHTerdapat banyak dalil yang berkaitan dengan kaedah ini. Dalil-dalil tersebut daripada al-Quran dan al-Sunnah, antaranya: 1) Al-Quran          Maksudnya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Surah al-Baqarah: 185         Maksudnya: “Dan Dia sekalai-kali tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama”. (Surah al-Hajj: 78) 2) Al-Sunnah Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah: Maksudnya: “Bahawasanya kamu diutus sebagai orang-orang yang memudahkan dan tidak diutus sebagai orang-orang yang menyulitkan”. Maksudnya: “Mudahkanlah dan jangan kamu persulitkan”.(Jalaluddin Al-Suyuthi 1999: 165)
 4. 4. 4 Sabda Rasulullah s.a.w sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a ketika ditanya tentang apakah (urusan) agama yang paling dikasihi oleh Allah s.w.t baginda berkata: Maksudnya:“Adalah agama yang cenderung kepada haq, menghindarkan yang batil serta agama yang mempunyai kelapangan dan toleransi”. Sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud: Maksudnya:“Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidak ada seseorang pun yang memaksakan dirinya melakukan perkara agama di luar kemampuannya melainkan dia akan dikalahkan (measakan kesukaran dan kesusahan). Oleh itu bersederhanalah dan hampirilah sikap sederhana dan benar”. Al hafiz Ibn Hajar berkata, agama ini disifatkan sebagai mudah daripada agama-agamayang sebelumnya kerana Allah s.w.t telah mengangkat daripada ummat ini bebanan yangdikenakan terhadap ummat terdahulu. Jelas dalam ayat-ayat dan hadis di atas, bahawaperinganan dan kelonggaran serta penafian kesempitan menjadi salah satu daripada cirri-ciriagung syariat Islam. (Anwar Fakhri 1999: 86)3.0 KEDUDUKAN KAEDAH INIKaedah ini merupakan salah satu kaedah yang diperakui ketinggian, kedudukan dankeagungannya di dalam fiqh Islam sebagaimana yang diriwayatkan secara mutawatir daripadaimam. Perkara ini juga telah disepakati oleh kitab-kitab kaedah fiqh. Ia adalah terdiri daripadakaedah-kaedah asasi dan dasar-dasar utama kepada binaan fiqh Islam.
 5. 5. 5 Al-Imam al- Shatibiyy berkata, “Sesungguhnya dalil yang menunjukkan bahawasegala kesempitan adalah diangkat dan dibuang daripada ummat ini mencapai taraf putus(qafiyy)”. Al-Suyuthi dan Imam Nujaym berkata, kesemua kelonggaran (rukhsah) dankeringanan syarak adalah keluar atau lahir daripada kaedah ini. Perlu dinyatakan juga bahawakesukaran yang membawa peringanan ini adalah disyaratkan ia tidak bertentangan dengannas. Jika ia bertentangan dengan nas maka kesukaran itu tidak diambil kira tetapi naslah yangmenjadi tempat pergantunggan hukum. (Anwar Fakhri 1999: 87)4.0 PENJELASAN BERKAITAN MASYAQQAHApa yang dimaksudkan dengan al-masyaqqah ialah kesukaran dan kesusahan. Meletakkanbebanan menjadi kesukaran terhadap hamba, untuk itu kesusahan tersebut hendaklahdihindarkan terhadap mukallaf. Walaupaun pada zahirnya dalam syariat Islam dan kehidupanseharian manusia mempunyai taklif yang mana ia juga berbentuk masyaqqah atau kesusahanseperti kewajipan mencari rezeki dengan sepenuh tenaga. Namun sebenarnya itu bukan merupakan satu masyaqqah atau kesusahan keranamenurut adat dan kebiasaan tidak menjadi bebanan kepada manusia, bahkan ia pulamerupakan satu keperluan kepada mereka. Antara lain juga dalam syariat terdapat kesusahanyang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan, untuk itu kesusahan atau masyaqqah tersebuttidak boleh menjadi sebab untuk mewujudkan kemudahan atau rukhsah. Sekiranya dalam hal tersebut dan semua perkara diberi rukhsah, sudah pasti manusiatidak akan hidup sempurna. Contohnya, sekiranya mereka tidak berusaha gigih untuk mencarirezeki, mereka akan miskin sedangkan rezeki itu adalah wajib hukumnya kemudian barulahberserah kepada Allah. (Abd. Latif Muda 2000: 143)4.1 Tujuan MasyaqqahTujuan masyaqqah ialah apa yang terkeluar daripada garis kesukaran biasa. Antaranya ialahkesukaran dan kesusahan yang menyebabkan membawa kemudaratan samada pada diri danharta benda atau kesukaran yang mengambil waktu yang panjang. Pada dasarnya, untuk
 6. 6. 6pelaksanaan kaedah ini mempunyai tujuan tertentu dan dengan memenuhi syarat tertentuiaitu: 1) Kesusahan yang terkeluar daripada garisan kesusahan biasa. Contohnya tanggungjawab yang dibebankan itu menyusahkan. Di mana ia boleh membawa kemudaratan kepada diri sendiri, harta dan sebagainya. Oleh itu, kesusahan dan kesukaran sebegitu dikira terkeluar daripada adat kebiasaan dan perlu kepada keringanan. Contohnya, orang sakit dibolehkan meninggalkan puasa kerana dengan berpuasa tentu membawa kemudaratan kepada badan dan jiwanya. 2) Masyaqqah atau kesusahan biasa yang tidak boleh dijadikan sebagai sebab untuk mendapat keringanan atau rukhsah. Iaitu kesusahan yang tidak membawa kepada kemudaratan kepada diri dan jiwa. Contohnya, berpuasa pada musim panas dan cuaca panas, tidak boleh menjadi sebab digugurkan taklif atau mengambil rukhasah. (Abd. Latif Muda 2000: 144)4.2 Sebab-Sebab RukhsahMenurut penelitian ulama, terdapat beberapa faktor dan sebab kesusahan yang dapat memberikeringanan terhadap pelaksanaan hukum syarak. Antara sebab keringanan atau rukhsah dalammelakukan ibadat dan lainnya ada tujuh perkara: 1) Musafir yang diharuskan . Orang bermusafir boleh mengambil rukhsah, antaranya ialah: a- Qasar sembahyang. b- Menyapu khuf lebih daripada sehari semalam. c- Berbuka puasa. d- Jama‟ atau himpunkan antara dua sembahyang. 2) Sakit .Keadaan sakit dan orang yang berpenyakit menjadi sebab hukum rukhsah serta banyak sekali bentuknya, contohnya ialah: a- Orang yang mengidap penyakit tertentu dibolehkan bertayammum. Iaitu sekiranya dengan menggunakan air memudaratkan. Atas nasihat dan pengesahan doktor pakar.
 7. 7. 7 b- Orang yang sakit diharuskan sembahyang fardu sambil duduk atau berbaring atau terlentang atau isyarat atau dengan hati berdasarkan kemampuan. c- Diharuskan doktor lelaki melihat aurat wanita untuk mengubati penyakit yang dialami oleh pesakit. d- Disebabkan sakit seseorang itu diharuskan meninggalkan sembahyang jumaat. e- Tidak makruh hukumnya meminta tolong orang lain menggosokkan anggota wuduk dan mencurahkan air. f- Mewakilkan menunaikan haji dan melontar di jamrah. (Abd. Latif Muda 2000: 145)3) Terpaksa atau dipaksa Antara lain juga orang yang diugut atau dipaksa dengan kekerasan dan kejam serta ia tidak mampu melawan dan tidak mampu membantah, contohnya: a- Mengancam nyawa dan hartanya b- Mereka yang dalam keadaan terpaksa seperti kelaparan yang terancam nyawanya diharuskan memakan benda haram.(binatang yang mati atau disembelih dengan tidak mengikut hukum syarak) Orang yang dipaksa mensyirikkan Allah harus berbuat demikian, tetapi hatinya mesti tetap beriman. (Abd. Latif Muda 2000: 146)4) Lupa. Keadaan lupa atau seseorang yang melakukan sesuatu secara terlupa diberi keringanan dan kemaafan terhadap apa yang dilakukannya. Contohnya, seseorang yang makan secara tidak sengaja ketiak berpuasa tidak batal puasanya. Sebagaimana hadis yang bermaksud: “Sesiapa yang terlupa sedang ia berpuasa, di ama ia makan atau minum hendaklah ia menyempurnakan puasanya itu. Kerana sesungguhnya Allah member ia makan dan minum”. Berkaitan dengan orang lupa dan terlupa tidak dikira salah dari sudut syarak serta dimaafkan berdasarkan hadis daripada Ibn Umar:
 8. 8. 8 “Diangkat (tidak dikira bersalah) dari kalangan umatku kerana tersalah, lupa dan terpaksa”.5) Kejahilan . Keadaan jahil dan kejahilan seseorang dikira sebagai salah satu keuzuran yang membawa keringanan. Contohnya, harus difasakhkan perkahwinan kerana aib pada salah seorang suami atau isteri sedangkan aib itu dsembunyikan salah seorang daripada mereka, maka yang seorang lagi tidak mengetahui kedudukan yang sebenarnya.( Mohamad Soleh Ahmad 603) .6) Kesukaran serta „Umum al-Balwa . Iaitu perkara kesukaran umum yang tidak dapat dihindarkan. Ia juga membawa maksud kerana terdesak dalam kesulitan atau bermaksud perkara yang tidak dapat dielakkan. Antara contohnya: a- Lumpur di jalan raya yang terpercik pada kain atau badan seseorang pada hari hujan dimaafkan. b- Istinjak dengan menggunakan batu. c- Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata serta binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti belalang. d- Harus bertahallul daripada haji apabila dikepung musuh. e- Memakan bangkai dan harta orang lain ketika dalam keadaan sangat terdesak. f- Diharuskan banyak gerak serta membelakangi kiblat ketika sembahyang dalam keadaan takut dan menghadapi musuh di medan perang. g- Sembahyang dengan najis yang dimaafkan seperti nanah, bisul atau penyakit cacar. (Abd. Latif Muda 2000: 148)7) Kekurangan . Ia menjadi salah satu sebab keringanan dan kemudahan kerana merupakan satu masyaqqah. Sabda Rasulullah s.a.w : “Diangkat kalam dari tiga orang iaitu kanak-kanak sehingga ia baligh, orang gila hinggalah ia siuman dan yang tidur sehingga ia sedar”. Antara contohnya: a- Kanak-kanak tidak dibebankan dengan taklif.
 9. 9. 9 b- Kaum wanita tidak diwajibkan sembahyang jumaat. c- Orang gila tidak dikenakan bebanan taklif. d- Wanita diberi kemudahan memakai barang kemas dan sutera e- Taklif syarak atau bertanggungjawab terhadap kaum wanita lebih ringan berbanding kaum lelaki. Bebanan dan tanggungjawab lebih ringan dikenakan terhadap hamba berbanding orang merdeka. (Abd. Latif Muda 2000: 149)4.3 Jenis-jenis KeringananMenurut pendapat Syeikh „Izz al-Din bin Abd as-Salam al-Syafi‟i, jenis keringanan ataurukhsah ada enam. Manakala menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana yang dijelaskanoleh Ibn Nujaym, rukhsah ada tujuh jenis iaitu (Hj. Mohd Soleh bin Hj. Ahmad: 604): 1) ( ) Keringanan dengan menggugurkan kewajipan. Contohnya ialah: a- Tidak wajib gugur sembahyang Jumaat kerana ada halangan tertentu. b- Digugurkan kewajipan haji dan umrah disebabkan keuzuran. 2) ( ). Keringanan dengan mengurangkan bebanan. Contohnya ialah: a- Memendekkan atau qasar sembahyang Zohor atau Asar menjadi dua rakaat. 3) ( ). Keringanan dengan gantian atau penukaran. Contohya ialah: a- Ditukarkan berwuduk dan mandi dengan bertayammum. b-Menukarkan bagi orang tua yang uzur yang tidak dapat berpuasa dengan membayar fidyah. 4) ( ). Keringanan dengan mendahulukan, contohnya: a- Menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau haulnya. b- Sembahyang jama‟ taqdim. 5) ( ). Keringanan dengan mengakhirkan, contohnya ialah: a- Menangguhkan puasa Ramadhan kerana musafir. b- Sembahyang jama‟ ta‟khir.
 10. 10. 10 6) ( ). Keringanan mendapat rukhsah kerana terdesak dan terpaksa, contohnya: a- Minum arak kerana terlalu dahaga dan ketiadaan air. b- Diharuskan makan bangkai kerana terdesak. 7) ( ). Keringanan mengubah atau menukar. a- Seperti menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan sembahyang ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh.4.4 Bahagian RukhsahTerdapat lima jenis dan bahagian hukum yang berkaitan dengan rukhsah iaitu:1) Rukhsah yang wajib dilakukan: a- Memakan bangkai bagi mereka yang terdesak dan kelaparan, jika tidak akan menyebabkan kematian. b- Berbuka puasa bagi mereka yang bimbang membawa bahaya.2) Rukhsah yang sunat dilakukan: a- Melihat kepada bakal pengantin atau tunang. b- Qasar sembahyang bagi orang musafir yang jauh dan merasa penat dalam perjalanan.3) Rukhsah yang harus atau boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan: a- melaksanakan urusan muamalah jual salam atau secara tempahan.4) Rukhsah yang lebih utama meninggalkannya atau sepatutnya tidak dilakukan: a- Membatalkan puasa bagi orang musafir yang tidak mengalami apa-apa kesukaran dan tiada kemudaratan.
 11. 11. 115) Rukhsah yang makruh dilakukan: a- Qasar sembahyang bagi mereka yang musafir kadar jaraknya kurang daripada tiga marhalah.5.0 HUKUM FURU’Di antara hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah:1) Diharuskan berbuka puasa bagi orang musafir dan sakit.2) Diharuskan makan bangkai ketika kebuluran jika tiada makanan yang lain.3) Diharuskan jama‟ dan qasar sembahyang bagi yang bermusafir dan harus tidak berpuasa.4) harus hukumnya mencela saksi-saksi yang menyaksikan.5) Harus bagi balu yang kematian suami keluar rumah dalam tempoh iddah apabila terdesak untuk bekerja dan mencari sara hidup.6) Wajib menangguhkan atau memberi tangguh kepada orang yang terdesak dan tertekan untuk melunaskan hutang hingga ia kelapangan.6.0 KAEDAH PECAHANDaripada kaedah asas tersebut dapat dikeluarkan pula beberapa kaedah pecahan lain antaranya(Abd. Latif Muda 2000: 153):1) Kaedah: Maksudnya: Apabila sesuatu itu sempit, hukumnya menjadi luas. a- Huraian kaedah: Ia berasal daripada fatwa dan kata-kata imam al-Syafi‟i. Ia juga selaras dengan apa yang dijelaskan oleh al-Syeikh „Izz al-Din bin Abd al-Salam, dimana syariat Islam itu dibina atas dasar apabila sesuatu perkara itu sukar dan sempit, ia menjadi mudah dan luas.
 12. 12. 12 b- Hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah: i. Tidak perlu kepada keyakinan dan cukup dengan zann atau berat sangka sahaja dalam masalah arah kiblat, suci tempat dan lainnya. ii. Imam al-Zarkasyi menjelaskan seseorang itu harus menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk berwudhuk sekiranya tidak ada bekas lain.2) Kaedah: Maksudnya: Apabila sesuatu itu longgar atau luas, hukum menjadi sempit. a- Huraian kaedah: Ia bermaksud apabila sesuatu itu atau perlaksanaannya mudah, hukum perlaksanaannya menjadi sempit. b- Hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah: i. Melakukan gerakan yang sedikit ketika sedang mendirikan solat diharuskan. Namun tidak boleh melakukan gerakan yang besar dan berulang kali jika tidak terdesak atau sebarang keperluan. ii. Seseorang sembahyang dalam keadaan lapang, seharusnya melakukan sembahyang di awal waktu serta menepati rukun dan syarat dengan sempurna.3) Kaedah: Maksudnya: Apa yang diharuskan kerana uzur, batal dengan sebab hilang uzur tersebut. a- Huraian kaedah:
 13. 13. 13 Sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan ketika ada keuzuran itu akan kembali kepada hukum asal apabila hilang keuzuran tersebut. b- Hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah: i. Tayammum menjadi batal dengan sebab didapati atau ada air sebelum mendirikan sembahyang. ii. Tayammum tidak diizinkan dengan ada air sebelum masuk waktu sembahyang.4) Kaedah: Maksudnya: Hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh. a- Huraian kaedah: Banyak digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat, jihad dan lain-lain. Kadangkala ia membawa kerugian tetapi hakikatnya terdapat kemaslahatan yang kuat dan rajih. b- Hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah: i. Haramnya minum arak dan berjudi. ii. Keizinan berjihad dan memerangi musuh. Ia menyebabkan kematian dan kerosakan tetapi akhirnya Islam telah tersebar ke seluruh dunia.5) Kaedah: Maksudnya: kemudaratan-kemudaratan itu membolehkan tegahan-tegahan. a- Huraian kaedah: Merupakan kaedah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan ketika keadaan biasa.
 14. 14. 14 b- Hukum furu‟ yang terbentuk daripada kaedah ialah: i. Doktor diharuskan melihat aurat lelaki dan wanita untuk tujuan merawat. ii. Harus melawan dan mengambil tindakan terhadap perompak, walaupun terpaksa membunuhnya. c- Pengecualian daripada kaedah: Hukum yang terkecuali daripada kaedah pecahan di mana tidak diharuskan sama sekali melakukannya biarpun terpaksa atau dipaksa: i. Kufur. Seseorang tidak boleh sama sekali murtad ataupun mengufuri Allah biarpun diugut dan akan dibunuh. Ia hanya boleh menzahirkan kekufuran tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah. ii. Berzina. Jika seseorang dipaksa berzina ia tidak boleh melaksanakannya.7.0 PENUTUPSebagai rumusannya, walaupun terdapat pelbagai kesukaran dan kesulitan yang berlaku dalamkehidupan seharian manusia sama ada dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah,maka tetap akan ditemui cara-cara yang sesuai dan bertepatan dengan kaedah–kaedah yangdianjurkan dalam syariat Islam.
 15. 15. 15 Apabila seseorang itu mengalami kesukaran dan kesulitan, dan ia melaksanakan syariatseperti kaedah-kaedah yang dianjurkan oleh Islam maka ia akan memberi kelonggaran dankemudahan terhadap mereka. Seseorang itu tidak akan merasa terbeban dengan permasalahanyang dihadapi malah dapat melakukan urusan dengan mudah. Seperti mana yang telah Allah jelaskan dalam surah al-Insyirah yang bermaksud:“Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitanitu ada kemudahan”.Ayat tersebut menjelaskan bahawa walau apapun kesukaran yang dialami atau bagaimana iadihadapi, Allah akan menyediakan jalan keluar dan memberikan berita gembira buat hamba-hambanya yang beriman. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah difahami bahawa masyaqqah atau kesukaran itutidak dapat dipisahkan daripada hidup manusia. Sekiranya semua keadaan diberikankeringanan, maka tidak akan bermakna hidup manusia kerana hidup ini memerlukan kepadaperjuangan dan pengorbanan.RUJUKANAl-Quran Al-Karim.Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali @ Mat Zin, Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh, PustakaSalam Sdn.Bhd, 2000.Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam, M.Ag, terbitanGaya Media Pratama Jakarta, 2008.
 16. 16. 16Anwar Fakhri bin Omar, Kaedah Fiqh dan Hubungkaitnya dengan Permasalahan FiqhSemasa, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.Hj. Mohd Soleh bin Hj. Ahmad, Usul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah, Pustaka Haji AbdulMajid.Imam Jalaluddin Abdul Rahman Al-Suyuthi, Kaedah-Kaedah Hukum Islam Mazhab Shafi’I,terbitan Darul Iman, 1999.

×