KEM ENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAHSK TAHUN 6BAHASAMELAYUPUSAT PERK...
iiiKANDUNGANRukun NegaraFalsafah Pendidikan KebangsaanKata PengantarPendahuluanMatlamatObjektifOrganisasi KurikulumPeneran...
vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan selu...
viiFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu...
ixKata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam1PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam2ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasiyang betul...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam3ORGANISASI KURIKULUMKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam4d. Pengisian KurikulumPengisian kurikulum terdiri daripada elemen ya...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam5b. Huraian Hasil PembelajaranHuraian Hasil Pembelajaran dalam lajur ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam6Paparan Contoh Huraian Sukatan PelajaranHasil Pembelajaran Huraian H...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam7STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan MuridS...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam8f. Bacaan LuasBacaan luas memberikan peluang kepada murid untukmenim...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam9• Menghubungkaitkan• Membandingkan dan membezakan• Menyusun atur• Me...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam10SISTEM BAHASASistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajara...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam11ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah,dan a...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam12e. PeribahasaPeribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,pep...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam13e. Kemahiran Bernilai TambahKemahiran bernilai tambah ialah kemahir...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam14vii. Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam15Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar denga...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam16Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam17Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam18Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam19Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam20Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam21Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam22Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam23Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam24Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam25Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam26Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam27Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam28Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam29Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam30Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam31Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam32Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam33Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam34Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam35Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam36Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam37Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam38Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan se...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam39Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam40Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam41Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam42Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam43Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam44Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam45Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam46Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam47Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam48Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam49Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam50Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam51Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam52Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam53Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam54Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam55Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam56Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam57Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam58Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam59Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam60Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam61Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam62Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam63Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam64Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam65Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam66Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam67Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam68Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam69Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam70Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam71Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam72Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam73Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp bm y6

582 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
191
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp bm y6

 1. 1. KEM ENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAHSK TAHUN 6BAHASAMELAYUPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. iiiKANDUNGANRukun NegaraFalsafah Pendidikan KebangsaanKata PengantarPendahuluanMatlamatObjektifOrganisasi KurikulumPenerangan tentang Huraian Sukatan PelajaranStrategi Pengajaran dan PembelajaranSistem BahasaKomponen Kesusasteraan MelayuPengisian KurikulumHuraian Sukatan Pelajaranvviiix1112479111215
 3. 3. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untukmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adilbagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. viiFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 5. 5. ixKata PengantarHuraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperincikansukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murnidan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakanmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskanpengetahuan pada abad ke-21.Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaranyang merangkumi pendekatan berpusatkan murid, sertakepelbagaian teknik dan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikutkesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu gurumerancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yangberkesan.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, gurudiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilaitambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, danpembelajaran kontekstual. Di samping itu, nilai murni sertasemangat patriotik, dan kew arganegaraan tetap diutamakan.Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinankepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dandunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tigamenggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh muridberasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebutdinyatakan secara eksplisit mengikut aras kesukaran isi kandungandan tahap keupayaan murid melalui pernyataan dalam HuraianHasil Pembelajaran. Pernyataan tersebut memberikan cabaranyang sesuai dengan murid dalam pendidikan sekolah menengahagar dapat melahirkan murid yang berketerampilan menggunakanbahasa Melayu baku.Dalam menyediakan huraian sukatan pelajaran yang disemaksemula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahmaktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, danindividu yang mew akili badan-badan tertentu.Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangankepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya huraian sukatanpelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipenghargaan dan ucapan terima kasih.(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)PengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia
 6. 6. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam1PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktubdalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaranteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayuberperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membinarasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi danpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepadasemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semuarakyat dalam satu w awasan. Pendidikan Bahasa Melayumempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkatantarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat dankomunikasi.Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untukmemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagimelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa danberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secarabetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di sampingmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merangkumikemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur,Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis. Penumpuan padakemahiran-kemahiran ini membolehkan murid menggunakanbahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dansebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup.Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbanganterhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasanyang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid denganmenekankan pembelajaran masteri dan penyerapan kemahiranbernilai tambah. Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktusekolah adalah penting sebagai sokongan untuk memantapkanilmu dan pengalaman pembelajaran di bilik darjah.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Enammerupakan perincian kepada kandungan Sukatan PelajaranBahasa Melayu sekolah rendah dan berfungsi sebagai panduanuntuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian sukatanpelajaran ini disediakan bagi setiap tahun pembelajaran, iaitu tahunsatu hingga tahun enam.Huraian sukatan pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif,Organisasi Kurikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanPelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. OrganisasiKurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.MATLAMATMatlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukmelengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danberkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,perhubungan sosial dan memperoleh ilmu.OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHRENDAHPada akhir sekolah rendah murid dapat:i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertamenghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasiformal;
 7. 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam2ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasiyang betul dalam pelbagai situasi;iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikanmasalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusantentang sesuatu perkara;iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sasteradengan menggunakan teknik membaca yang sesuai danberkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumatsecara kritis;v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arahmembina budaya pembelajaran berterusan;vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, danpenghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca,dan menulis;vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatifdan berunsur pengetahuan dengan menggunakankemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai danbetul;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, ejaan,kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalamaktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis;ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karyasastera dan karya bukan sastera; danx. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,semangat patriotik, dan kew arganegaraan.OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHKEBANGSAAN TAHUN ENAMPada akhir tahun enam murid dapat:i. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapandalam konteks perbualan harian dan situasi formal;ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasiyang betul secara bertatasusila;iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara;iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yangberunsur ilmu;v. menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakanproses penulisan yang sesuai;vi. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yangkemas dan cantik;vii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurangdaripada 80 perkataan;viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosakata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul;ix. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian;danx. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dansemangat patriotisme.
 8. 8. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam3ORGANISASI KURIKULUMKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputiKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, danPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah:a. Kemahiran BahasaKemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiranbertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis.Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaanbahasa baku.Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan muridmendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkarayang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapatmemberikan maklum balas.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan muridberbicara secara lisan untuk menjalin hubungan,menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yangkritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betulsecara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yangmenggunakan tatabahasa yang betul.Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan muridmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yangbetul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman danpenaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritisdengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,murid berupaya menghayati teks yang dibaca.Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulisperkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagaijenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuandan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yanggramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yangjelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativitimereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu danimaginatif.b. Hasil PembelajaranHasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripadaobjektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaranmerupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yangperlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dibina denganmenyepadukan kemahiran bahasa, sistem bahasa, danpengisian kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasaikemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasilpembelajaran. Hasil pembelajaran dapat membantu gurumemilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaranyang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus padagaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu muridmencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaranjuga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaianpencapaian murid.c. Sistem BahasaSistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujukkepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa,sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa.Pelaksanaan sistem bahasa dalam pendidikan Bahasa Melayumembolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasaMelayu baku.
 9. 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam4d. Pengisian KurikulumPengisian kurikulum terdiri daripada elemen yangmencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakatMalaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaituilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya,dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir,kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiranbelajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai,pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual.Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam duniapekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dankew arganegaraan diberikan penekanan selaras denganmatlamat negara untuk membangunkan masyarakat madani.PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARANHuraian Sukatan Pelajaran Tahun Enam dipersembahkan dalamtiga lajur. Lajur pertama ialah Hasil Pembelajaran. Lajur keduaHuraian Hasil Pembelajaran, dan lajur ketiga ialah CadanganAktiviti / Nota.a. Hasil PembelajaranHasil Pembelajaran dalam lajur pertama mengandungipernyataan hasil pembelajaran yang terdapat dalam SukatanPelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. Pengajaran danpembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberikantumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran.Hasil pembelajaran tahun enam adalah seperti yang berikut:KemahiranBahasaHasilPembelajaran Kemahiran Berbahasa1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.62.0 2.1, 2.23.0 3.1, 3.2, 3.3Mendengar& Bertutur4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.45.0 5.1, 5.26.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6Membaca7.0 7.1, 7.2, 7.38.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.69.0 9.1, 9.2, 9.310.0 10.1, 10.2, 10.3Menulis11.0 11.1, 11.2, 11.3, 11.4Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturmerangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikanmaklumat dan berbincang. Kemahiran membaca pulamemberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat,membaca dan memahami maklumat, serta membaca,menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiranmenulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakanpelbagai jenis ayat, dalam menghasilkan penulisan.Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat danmenyusun maklumat serta menghasilkan penulisan kreatif danbukan kreatif.
 10. 10. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam5b. Huraian Hasil PembelajaranHuraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakansecara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh muridmengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama adapada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras palingasas yang harus dicapai oleh semua murid. Kandungankurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harusdikuasai oleh semua murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yangberpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras palingtinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang.Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar denganpembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlangterus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaianrendah.Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka bolehmeneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3.Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapaiAras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing muridtersebut sehingga mereka menguasai aras tersebutsepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaianmurid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pastisama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih kepelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti / NotaCadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungicadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahanbantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikandengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kiraelemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum,contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihanmenggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jeniskecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semuacadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guruboleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yangsesuai dengan kebolehan murid.
 11. 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam6Paparan Contoh Huraian Sukatan PelajaranHasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.0 Menghasilkan penulisan kreatifdan bukan kreatif10.1 Menghasilkan pelbagaigenre ( prosa dan puisi)termasuk e-mel yangmudah, menarik, danbermakna.Aras 1i. Mengenal pasti isi daripadapelbagai sumber berdasarkantajuk.ii. Membina draf karangan yanglengkap.• Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat.• Membina kerangka karanganberdasarkan maklumat yangdiperoleh.Huraian kemahiranberbahasaKemahiran berbahasaHasil pembelajaranCadangan aktiviti / nota
 12. 12. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam7STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan MuridStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikanBahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkanmereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melaluipengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinanberbahasa. Pendekatan berpusatkan murid selari denganpembelajaran masteri yang menekankan keperluan memastikanmurid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melaluipembelajaran masteri murid diberi peluang untuk majumengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal iniaktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikansebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.b. Kepelbagaian TeknikPendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkanpenggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilihpendekatan, kaedah serta teknik pengajaran danpembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedahdan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuiriberasaskan pembelajaran kajian masa depan, kecerdasanpelbagai dan konstruktivisme umpamanya, dapat meningkatkanminat murid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaranbergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahanbantu dan teknologi yang dapat merangsang danmenggalakkan murid berinteraksi serta berfikir secara kritis dankreatif.c. Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkandalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Bahan-bahan seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, bahandaripada internet, perisian kursus, serta bahan sastera danbukan sastera hendaklah digunakan dalam pengajaran danpembelajaran dan untuk bacaan luas.d. Penggunaan Tatabahasa yang TepatPendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankanpenggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuantersebut, guru perlu merancang dan memilih aspektatabahasa yang hendak diajarkan berserta contohpenggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasayang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.e. Pengajaran dan Pembelajaran BertemaPendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaranbahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema,kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa danpengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan.Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lainlebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, guru perlu merancangdan menentukan tema bagi pengajarannya yang meliputibidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan serta isusemasa.
 13. 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam8f. Bacaan LuasBacaan luas memberikan peluang kepada murid untukmenimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baikbagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terusmembaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikanBahasa Melayu dengan menggunakan bahan ilmiah dan bahansastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakansecara serapan.g. PenggabungjalinanPenggabungjalinan merupakan proses yang penting dalampengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapakemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinanberlaku antara hasil pembelajaran, serta antara kemahiranbahasa dengan tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa.Penggabungjalinan ini dihuraikan seperti yang berikut:i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,membaca dan menulis boleh digabungkan dalam prosespengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antaradua kemahiran. Misalnya kemahiran mendengar danbertutur digabungjalinkan dengan kemahiran menulis.Penggabungjalinan kemahiran bahasa ini bertujuan untukmencapai hasil pembelajaran.ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalamkonteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membacadan menulis.iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harusdigabungkan secara terancang dengan semua aktivitikemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonan atauperbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata(sama ada kata umum atau istilah), dan peribahasa; sertamelalui latihan menggunakan kosa kata dan peribahasayang betul dalam pelbagai genre penulisan.h. PenyerapanPenyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu,nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajarandan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsur inidihuraikan seperti yang berikut:i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidangilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-halpersendirian dan kemasyarakatan.ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakatMalaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Melayu. Meskipun penyerapandilakukan secara sedar dan terancang namun muridmenyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancangdengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca danmenulis. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu inimemberikan penekanan pada kemahiran berfikir secarakritis dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajarandan pembelajaran bahasa adalah seperti yang berikut:• Mencirikan• Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan
 14. 14. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam9• Menghubungkaitkan• Membandingkan dan membezakan• Menyusun atur• Menentukan urutan• Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu• Membezakan fakta dengan pendapat• Menganalisis• Mengesan kecondongan pendapat• Mengenal pasti sebab akibat• Meramalkan• Mensintesiskan• Mengitlak• Menganalogikan• Membuat inferens• Membuat kesimpulan• Menginterpretasikan, mentafsirkan• Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan• Menilai• Menjanakan idea• Mereka cipta• Merumuskan, meringkaskan• Membuat keputusan• Menyelesaikan masalahUntuk membolehkan kemahiran berfikir dikuasai olehmurid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan(bertumpu, bercapah, dan lingkaran soalan) serta petaminda perlu digunakan dalam proses pengajaran danpembelajaran.iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiranteknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajarcara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai,pembelajaran konstruktivisme dan pembelajarankontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kirakesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingindicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada.i. PenilaianPenilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran danpembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkanmaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatuhasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran.Oleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melaluipenilaian yang berterusan, guru dapat memastikan tindakansusulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid, samaada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan.j. PemulihanAktiviti pemulihan disediakan untuk membantu muridmenguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti inidilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid.k. PengayaanAktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana muridberbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Muridyang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau dalamjangka masa yang ditetapkan diberikan aktiviti atau tugasanyang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirianatau dengan bimbingan guru.
 15. 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam10SISTEM BAHASASistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajarantatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, danperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakandi baw ah.a. TatabahasaTatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasadan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatanberbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologidan sintaksis.I. MorfologiMorfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentukbunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasayang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasasama ada bentuk tunggal atau hasil daripada prosespengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongankata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkankeserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalamgolongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikantumpuan ialah:i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi:- kata asli bahasa Melayu- kata pinjaman bahasa Melayuii. Bentuk kata terdiri daripada:- kata tunggal- kata terbitan- kata majmuk- kata gandaProses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:- pengimbuhan- penggandaan- pemajmukanAntara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amatkompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekananhendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yangbetul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek barudalam proses pengimbuhan.iii. Golongan kata terdiri daripada:- kata nama- kata kerja- kata adjektif- kata tugasII. SintaksisSintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidangsintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasayang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunanperkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah:i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausadan pembinaannya, serta pembahagian subjek dan predikat
 16. 16. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam11ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah,dan ayat seruaniii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasifiv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsangv. Binaan ayat:- ayat dasar- ayat tunggal- ayat terbitan atau majmukvi. Proses penerbitan ayat:- konsep ayat terbitan- proses pengguguran- proses penyusunan semula- proses peluasanvii. Aspek tanda bacab. Sistem EjaanPerkara yang ditekankan ialah:i. Pola keselarasan huruf vokalii. Ejaan kata pinjamaniii. Ejaan kata dasar dan kata terbitanc. Sebutan dan IntonasiSebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebutperkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi danjeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pastidan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasisupaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.i. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapat menyebutkata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yangdiajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasaMelayu baku.ii. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkanmengikut pola ayat yang berikut:- ayat penyata- ayat tanya- ayat perintah- ayat seruan- ayat terbalik atau songsang- ayat aktif- ayat pasifPola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkanagar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.* Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah bukutatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukandalam pengajaran dan pembelajaran.* Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Keduaialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalampengajaran dan pembelajaran.d. Kosa kataKosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah.Penguasaan kosa kata di peringkat sekolah rendah perludikukuhkan, ditingkatkan dan dikembangkan selaras denganpertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolahrendah.
 17. 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam12e. PeribahasaPeribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata hikmat yang perludiajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihanperibahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian,dan nilai murni masyarakat Malaysia. Peribahasa hendaklahdiajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu bolehdijadikan sumber rujukan.PENGISIAN KURIKULUMElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni,kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilaitambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagikemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran.Penerangan ringkas bagi setiap pengisian ini adalah seperti yangberikut:a. IlmuIlmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin,contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang bolehdigunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dankemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa yangboleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran danpembelajaran.b. Nilai MurniPenyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayuadalah untuk melahirkan insan yang baik serta memilikiakhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murnibertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemahtinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan kesedarantentang nilai murni masyarakat Malaysia harus dipupuk samaada secara langsung atau tidak langsung, selaras dengannilai sejagat.Nilai murni ini ialah:• Baik hati • Kejujuran• Berdikari • Kerajinan• Hemah tinggi • Kerjasama• Hormat-menghormati • Kesederhanaan• Kasih sayang • Kesyukuran• Keadilan • Patriotisme• Kebebasan • Rasional• Keberanian• Kebersihan fizikal danmental• Semangatbermasyarakatc. KewarganegaraanPenyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan dalampendidikan Bahasa Melayu mengutamakan pemupukansemangat cinta dan taat akan tanah air. Pemupukan unsur inibertujuan untuk melahirkan w arganegara yang baik danmeningkatkan komitmen terhadap bangsa dan negara.d. Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayumeliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa.Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dankeperibadian masyarakat Malaysia.
 18. 18. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam13e. Kemahiran Bernilai TambahKemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkandalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam duniasebenar murid dan dalam senario dunia yang global.Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialahkemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masadepan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme,dan pembelajaran kontekstual. Penerangan ringkas tentangkemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut:i. Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalandan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatifdalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, danmenulis. Kemahiran berfikir, sama ada dari segimengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, ataumembuat keputusan adalah penting dalam kehidupanharian dan kerjaya murid pada masa depan.ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan KomunikasiKemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perludiajarkan kepada murid supaya mereka dapatmenggunakan komputer untuk tujuan komunikasi sepertimenghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasiperisian dalam menyempurnakan tugasan harian, danmengakses maklumat melalui internet.iii. Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepadamurid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaranyang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkanmurid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindakuntuk menghadapi dunia yang sering berubah, danmengamalkan pembelajaran seumur hidup.iv. Kajian Masa DepanKajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaranuntuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadapsesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masalampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna muriddapat membuat ramalan, menjangka akibat, sertamengendalikan perubahan supaya murid mendapatmanfaat yang maksimum.v. Kecerdasan PelbagaiKecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal,intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlumengembangkan potensi kecerdasan murid denganmenyediakan gaya pembelajaran yang sesuai denganminat dan kecenderungan mereka kerana setiap individumempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.vi. Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapatmelahirkan murid yang boleh membina pemahaman danpengetahuan baru mereka sendiri berdasarkanpengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaranini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronokuntuk belajar sepanjang hayat.
 19. 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SK Tahun Enam14vii. Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaranyang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harianmurid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran inidisampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secarakonkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir.Pembelajaran berlaku apabila murid berupayamenghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermaknadan menghayati kerelevanan pembelajaran dengankehidupan mereka.
 20. 20. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam15Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengardalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat,pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan padapengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihaklain dalam situasi formaldan tidak formal1.1 Berbual tentangsesuatu perkaraberkaitan kehidupanseharian denganmenggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dannada yang sesuai.Aras 1i. Berinteraksi dengan pihak lainberkaitan sesuatu topik.Aras 2i. Menggunakan gelaran dan katapanggilan yang sesuai dalamperbualan.• Berbual tentang isu semasa.Contoh situasi: Kitar semula• Main peranan untuk membiasakan penggunaankata gelaran dan kata panggilan yang sesuai.Contoh gelaran: Y. Bhg. Datuk, DatinYang Arif - hakim mahkamahYang Mulia - Raja & Tengku
 21. 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam16Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Menerima teguran dengan hati yangterbuka dalam perbualan.• Melakonkan dialog yang ada unsur-unsurpenerimaan teguran.Contoh situasi:Membuat teguran tentang penggunaan kata yangkurang manis seperti dialog berikut:Rosman: Taqif, Cikgu Rozi minta kamu hantarbuku dia ke bilik guru.Taqif: Salah tu Rosman, kamu tidakboleh guna dia untuk guru.Sepatutnya kamu guna beliau,bukan dia.Rosman: Terima kasih atas teguran aw ak.
 22. 22. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam17Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.2 Bertanya danmenjaw ab tentangsesuatu perkarasecara bertatasusila.Aras 1i. Mengemukakan soalan tanpa katatanya.ii. Mengajukan soalan yangmenggunakan kata tanya dan tanpakata tanya untuk mendapatkan huraiandan penerangan.iii. Memberikan jaw apan yang tepatdengan alasan yang munasabah.Aras 2i. Mengemukakan soalan yang relevantentang topik yang dibincangkan.ii. Memberikan penjelasan terhadapjaw apan yang diberikan.• Membezakan ayat tanya tanpa kata tanyadengan ayat penyata dalam petikan dialog yangdirakamkan.• Menemu ramah seseorang seperti PengerusiJaw atan kuasa Pertandingan Bintang Kecil.• Memberikan jaw apan yang tepat dengan alasanyang munasabah.• Menjalankan praperbincangan secara kumpulanuntuk membina soalan sebagai persediaan sesiforum.Contoh tajuk forum: Murid sering dibebanidengan kerja rumah.• Simulasi memberikan penjelasan terhadapjaw apan yang diberikan sebagai ahli panelforum.
 23. 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam18Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Berbual secara bertatasusila tentangsesuatu perkara denganmenggunakan soalan pelbagai aras.• Bersoal jaw ab tentang tokoh yang telahmengharumkan nama negara seperti Alex Yongdan Mohd Hafiz Hashim dalam bidang sukandan Siti Nurhaliza dalam bidang seni.Contoh soalanSoalan Aras 1Sejak bilakah saudara Mohd Hafiz mula bermainbadminton?Soalan Aras 2Bagaimanakah dia menghadapi saat gentingdalam sesuatu pertandingan?Soalan Aras 3Pada pendapat kamu bolehkah Mohd Hafizmerangkul juara seluruh England sekali lagi?Jelaskan pendapat kamu.
 24. 24. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam19Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.3 Memberikan danmemahami arahanserta pesanan tentangsesuatu perkara.Aras 1i. Memberikan arahan sertamenyampaikan pesanan denganmenggunakan intonasi yang betul danbersopan.ii. Memberikan arahan sertamenyampaikan pesanan mengikutkeutamaan.Aras 2i. Mendengar arahan serta pesanandengan teliti untuk membuat tindakanwajar.ii. Melaksanakan arahan serta pesanandengan cepat dan terancang.• Simulasi memberikan arahan kepada rakan caramendapatkan barangan atau perkhidmatan.Contoh: Cara membeli makanan haiw anpeliharaan- di mana- berapa harga- jenis yang sesuai• Menyampaikan arahan serta pesanan denganteratur mengikut keutamaan.Contoh: Beli makanan berjenama X.Simpan makanan itu dalam bekas kedap udarasupaya tidak mudah rosak.• Permainan Bahasa `Melaksana Arahan’Cara permainan dilaksanakanSeorang memberikan arahan dan yang lainmendengar, memahami dan melaksanakannya.Contoh arahan:Cari satu alat permainan yang dapat memberikanpengetahuan tentang perniagaan di tempat yangberkunci di kawasany ang tersimpan bany ak bukurujukan. Dapatkan anak kunciy ang bertulis PDdaripada petugas. Pergi ke almari yang adaperkataan PD dan ambil alat permainan itu.
 25. 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam20Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Memberikan arahan secara ringkasdan tepat.ii. Mendengar arahan serta pesanandengan teliti untuk membuat tindakanyang tepat.iii. Melaksanakan arahan serta pesanandengan cepat dan tersusunberpandukan peraturan-peraturantertentu.• Latihan memberikan arahan kepada rakan untukmembina rajah.Contoh arahan:a. Lukis satu bulatan pada bahagian tengahkertas.b. Buat 4 garis pancaran yang seimbang padabulatan.c. Lukis segi empat sama pada hujung setiapgaris pancaran.Contoh rajah yang perlu dilukis:• Simulasi menghadapi kebakaran dalam bilikdarjah. Guru memberikan arahan dan muridmelaksanakan arahan mengikut peraturansekolah masing-masing.• Melaksanakan arahan serta pesanan yangdiberikan melalui teknik main peranan.
 26. 26. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam21Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.4 Menyatakanpermintaan secaraberterus-terang danmeyakinkan denganmenggunakan intonasidan unsurparalinguistik yangsesuai untukmenguatkanpermintaan.Aras 1i. Menggunakan perkataan, ayat danparalinguistik yang sesuai untukmenyatakan sesuatu permintaan.ii. Mengemukakan hasrat denganmemberikan alasan yang kukuh.Aras 2i. Memberi penjelasan tentang sesuatuperkara yang diminta dengan sopan.ii. Mengemukakan pendapat untukmemujuk pihak tertentu denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat,intonasi, dan gaya yang sesuai.• Menonton sedutan drama atau filem yang adaadegan yang berkaitan dengan sesuatupermintaan.Contoh: Adegan daripada filem Bujang Lapokyang menunjukkan P. Ramlee hendak meminjamdapur daripada tuan rumah.• Meniru aksi lakonan cara menyatakanpermintaan atau hasrat.• Simulasi seorang anak murid merayu kepadaguru supaya membenarkan dia menyertaiPersatuan Bulan Sabit Merah w alaupun unittersebut sudah cukup ahli dengan memberikanalasan yang meyakinkan.Contoh:Murid: Cikgu, terimalah saya menjadi ahliBulan Sabit Merah. Saya sukamembuat kerja-kerja sukarela.• Simulasi memujuk pihak lain untuk memilihseseorang memegang jaw atan pengerusi kelabatau persatuan dengan mengemukakanpendapat yang sesuai.
 27. 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam22Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Merayu dengan menggunakan strategiyang berkesan untuk memujuk pihaklain.ii. Melahirkan rasa hati dengan berterusterang secara berhemah.• Melakonkan sketsa penjual mempromosikansesuatu barangan dengan cara berhemah dangaya yang dapat menarik perhatian pelanggan.• Berdialog untuk melahirkan rasa hati secaraberterus terang dan berhemah.Contoh situasi: Murid berdialog dengan guruuntuk melahirkan rasa tidak puas hati terhadapjadual tugasan harian kelas.
 28. 28. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam23Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.5 Memberikanpenjelasan tentangsesuatu perkara yangtersurat dan tersiratdengan menggunakankata, ungkapan danayat yang sesuai.Aras 1i. Menyatakan maksud pernyataan yangtersurat dan tersirat berdasarkanintonasi.Aras 2i. Menjelaskan maksud diksi, frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatupengucapan.Aras 3i. Menyatakan pengajaran yang terdapatdalam bahan secara analitis.• Menonton sedutan lakonan dan menyatakanmaksud ungkapan berdasarkan intonasi penuturdalam lakonan tersebut.Contoh: Dialog menantu kepada ibu mertuanyadalam filem Ibu Mertuaku“Mengapakah kamu dilahirkan sebagai manusia,bukan binatang?”• Simulasi ucapan ketua murid sempena HariGuru. Murid lain mendengar dengan teliti danmengecam diksi, frasa, ungkapan dan ayat yangmenarik dalam ucapan itu.• Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan danayat dalam ucapan itu.• Menjalankan sumbang saran untuk meneliti nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks yang bolehdijadikan pengajaran seperti baik hati dankesederhanaan.
 29. 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam24Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota1.6 Menyatakan sesuatukemahuan semasamenjalankan transaksiuntuk mendapatkanbarangan danperkhidmatan.Aras 1i. Mendapatkan penjelasan tentangsesuatu barang dan perkhidmatanyang diperlukan.ii. Berbincang untuk mendapatkanpersetujuan semasa berurusan.Aras 2i. Memujuk dengan menggunakan ayatdan intonasi yang sesuai untukmeyakinkan sesuatu pihak semasaberurusan.Aras 3i. Berbincang untuk menetapkanperjanjian dalam sesuatu urusan.• Main peranan antara pemandu teksi denganpenumpang. Penumpang ingin mendapatkanpenjelasan dan persetujuan tentang tambang,jarak, masa perjalanan dan laluan untuk pergi kesatu tempat.• Lakonan seorang jurujual membuat promositentang sesuatu barang atau perkhidmatan.Contoh: Mempromosikan kereta mainan dariaspek harga, model dan keistimew aan.• Dialog antara pesakit dengan doktor semasamenetapkan tarikh dan masa janji temu untukmendapatkan raw atan.
 30. 30. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam25Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.0 Bercerita dan melaporkansesuatu perkara yangdidengar, ditonton, dibacaatau dialami2.1 Bercerita denganmenggunakan kata,frasa, ayat sertasebutan dan intonasiyang baik dan jelas.Aras 1i. Bercerita secara spontan mengenaisesuatu perkara dengan nada, intonasidan gaya yang sesuai.ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatukejadian yang didengar denganmenggunakan bahasa yang betul.Aras 2i. Menceritakan sesuatu peristiw adengan penuh penghayatanmenggunakan bahasa, gaya danintonasi yang baik.• Bercerita tentang rancangan televisyen ataufilem yang diminati dan menjelaskan sebabmeminati rancangan tersebut.• Memberikan pendapat tentang isu yangdipaparkan pada gambar tunggal.Contoh: Gambar daripada keratan akhbartentang kejadian tanah runtuh.• Aktiviti kumpulan membina cerita berdasarkansituasi yang diberi dalam kad aktiviti.Contohi: Aktiviti yang menggambarkan suasanasedih, gembira, cemas atau lucu.Nota: Gunakan teknik improvisasi.
 31. 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam26Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Mengulas tentang sesuatu kejadianyang didengar dengan menggunakanbahasa yang betul.• Memberikan pendapat atau komen tentangsesuatu kejadian.Contoh: Komen tentang kejayaan rakan dalampertandingan melukis.- usaha- kegigihan- sokongan- disiplin
 32. 32. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam27Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota2.2 Melaporkan sesuatuperkara denganmenggunakan bahasayang sesuai dan tepat.Aras 1i. Menyampaikan hasil pemerhatianyang dilakukan dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai.Aras 2i. Mempersembahkan hasil kerja denganjelas, isi yang padat dan laras bahasayang sesuai.Aras 3i. Membentangkan tindakan susulanbagi menyelesaikan sesuatu tugasan.• Menyaksikan rakaman ulasan selaripertandingan badminton.• Membuat ulasan selari dengan meniru carapenyampai dalam rakaman.Nota:Guru hendaklah membimbing muridmenggunakan istilah yang betul untuk permainanbadminton.• Membentangkan hasil kerja berupa projek,lukisan atau buku skrap dengan menggunakankertas sebak, lut sinar (OHP) atau komputer(pow erpoint).Contoh: Projek keceriaan kelas• Menyelesaikan masalah berdasarkan situasiyang diberi.Contoh situasi: Mencari laluan keluar setelahsesat semasa aktiviti kembara.• Melaporkan tindakan susulan mengatasimasalah sesat semasa aktiviti kembara.
 33. 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam28Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.0 Menyampaikan maklumatkepada pihak lain denganpengucapan yang mudah,betul, menarik danberkesan3.1 Menyampaikanmaklumat tentangsesuatu perkara atautajuk denganmenggunakan kata,istilah, frasa, ayatyang tepat dan larasbahasa yang sesuai.Aras 1i. Mengkategorikan isi pentingberdasarkan topik.ii. Mengemukakan isi yang diperolehdengan jelas.Aras 2i. Menganalisis data berdasarkansesuatu perkara.ii. Menyusun dan menyampaikanmaklumat dengan menggunakan larasbahasa yang sesuai.• Mengelaskan produk mengikut jenis berdasarkanlabel.Contoh: Makanan kesihatan, kosmetik,barangan penjagaan kulit dan barangan pencuci.• Menyatakan maklumat sesuatu produkmengikutkategori berdasarkan label.• Meneliti dan menyusun maklumat berdasarkansesuatu topik.Contoh: Menyusun maklumat markah ujianmengikut:- Bilangan murid yang mendapat markah A, B,C, D, dan E.- Bilangan murid yang gagal dan lulusmengikut jantina.- Peratus murid yang lulus dan gagal.• Mempersembahkan hasil analisis dalam bentukpersembahan data.
 34. 34. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam29Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Mensintesis data yang diperolehberdasarkan sesuatu perkara.ii. Membentangkan kesimpulanberdasarkan perkara yang ditelitidengan menggunakan laras bahasasecara tepat dan padat.• Menganalisis data dan membentangkankesimpulan.Contoh: Skor rumah sukan dan rumusanpencapaian.• Melaporkan kesimpulan dapatan data denganjelas dan tepat.
 35. 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam30Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.2 Menghuraikanmaklumat denganalasan yangmeyakinkan.Aras 1i. Menghubungkaitkan sebab dan akibatdengan memberikan alasan yangrasional.Aras 2i. Mengembangkan idea berdasarkandapatan dengan mengemukakan buktiyang sahih.Aras 3i. Mengulas fakta tentang sesuatu topikdengan mengemukakan bukti yangwajar.• Melihat gambar satu situasi yang diberi danmemikirkan kesan daripada situasi tersebut.Contoh: Gambar beberapa orang penagih dadahyang terbaring di sebuah rumah usang.• Membincangkan kesan penagihan dadahterhadap diri, ibu bapa, keluarga danmasyarakat.• Berbincang tentang permainan tradisionaldengan merujuk sumber untuk mendapatkanmaklumat tentang asal usul, cara bermain danfaedah.• Mengkaji kitaran hidup haiw an seperti katak dannyamuk.• Menjelaskan kitaran hidup haiw an tersebutberdasarkan maklumat dengan mengemukakanbukti.
 36. 36. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam31Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota3.3 Menyampaikanmaklumat kepadapihak lain dalamaktiviti terancang.Aras 1i. Memilih dan membentangkan hujahyang bernas dengan intonasi, sebutandan gaya bersahaja.ii. Membidas hujah dengan alasan yangkukuh menggunakan kesantunanbahasa.Aras 2i. Menyampaikan pengucapan umumtentang sesuatu tajuk denganmenggunakan diksi, ayat, sebutan,intonasi dan gaya yang sesuai.Aras 3i. Melahirkan perasaan denganmenggunakan diksi, ayat dan unsurparalinguistik secara meyakinkan.• Simulasi mesyuarat membentangkan satucadangan.Contoh: Mencadangkan kelas mengadakanlaw atan ke Pusat Sains.Murid diminta memberi pendapat untukmenyokong atau menolak cadangan denganmemberikan alasan menggunakan bahasa yangbersantun.• Pengucapan umum.Guru memberi tema dan murid berbincang untuk- menentukan tajuk- menentukan isi- membuat draf• Menyampaikan pengucapan dengan gaya dansebutan yang betul.• Bercerita dengan penuh perasaan.- penghayatan- kontak mata- memek muka- intonasi- sebutan
 37. 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam32Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secarabertatasusila4.1 Mengemukakan idea,pandangan danpendapat tentangsesuatu perkarasecara terperinci,tepat dan tersusun.Aras 1i. Mengamati inti pati perbincanganuntuk menyuarakan pandangan yangmeyakinkan.ii. Menyuarakan pandangan tentangsesuatu isi.Aras 2i. Menyumbang idea yang bernas dalamsesuatu diskusi dengan terperinci.• Berbincang tentang sesuatu topik seperti kelastambahan perlu untuk murid darjah enam.- mendengar dengan teliti idea yangdisampaikan oleh ahli kumpulan.- memberikan respons terhadap idea yangdisampaikan secara bertatasusila.• Aktiviti diskusi bertajuk `Kapal Karam’Wujudkan satu situasi untuk murid menyumbangidea dalam menyelesaikan masalah.Contoh situasi:Anda ialah kapten sebuah kapal yang akan karam.Untuk menyelamatkan keadaan, anda dimintamemilih lima orang termasuk diri anda, untukmenaiki perahu dan meny elamatkan diri ke sebuahpulau. Tentukan empat orang lagi daripada yangberikut:Seorang doktor, seorang jurutera, seorang petani,seorang peny anyi terkenal, seorang saintis, seorangarkitek, seorang askar dan seorang ahli ekonomi.
 38. 38. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam33Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Menganalisis persoalan untukmemberikan maklum balas.ii. Menghuraikan idea yang meyakinkandengan laras bahasa yang betul.• Menjalankan pidato yang bertajuk: Di mana adakemahuan, di situ ada jalan.Latih murid mengikuti proses berikut:- mengkaji isu yang dikemukakan.- mencari maklumat yang berkaitan.- mencatat maklumat.- menyampaikan maklumat dengan bahasayang betul dan contoh yang baik.
 39. 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam34Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.2 Mengemukakankomen yang sesuaiberdasarkanpemerhatian,pengalaman danmaklumat yangdisampaikan olehpihak lain.Aras 1i. Mengemukakan pandangan sama adamenyokong atau membangkangsesuatu perkara berdasarkanmaklumat yang disampaikan olehpihak lain secara bersopan.Aras 2i. Memberikan kritikan yang positifsecara bertatasusila tentang sesuatuperkara berdasarkan pemerhatian.Aras 3i. Memberikan komen dan cadanganbalas yang membina tentang sesuatuperkara berdasarkan pengalamansecara bersopan.• Membahaskan sesuatu isu yang sesuai.Contoh: Kelas bimbingan membantu muriddalam pembelajaran.• Mengadakan forum untuk mengulas sesuatu isuyang dikemukakan.Contoh: Peperiksaan membebankan murid.• Simulasi seorang murid menerima hadiahdaripada guru. Murid lain memberikanpandangan dan cadangan tentang perkara yangsepatutnya dilakukan semasa menerima hadiahtersebut.
 40. 40. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam35Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.3 Mengemukakan hujahuntuk menyokong ataumenentang pendiriandengan memberikanalasan yang sesuaisecara sopan.Aras 1i. Menyokong atau membangkangsesuatu tajuk perbahasan denganmengemukakan hujah yang rasional.Aras 2i. Menegaskan hujah untuk menyokongatau menentang sesuatu tajukperbahasan dengan memberikanalasan yang konkrit.Aras 3i. Mengemukakan soalan untukmematahkan hujah law an dengansopan.• Membahaskan sesuatu usul atau cadangan yangdikemukakan.Contoh usul: Waktu persekolahan patutdipendekkan bermula dari pukul 8.00 pagi hinggapukul 1.00 tengah hari sahaja.• Perbincangan cara untuk menceriakan kelasdengan memberikan contoh untuk menyokongatau menentang cadangan itu.• Menyoal untuk membidas isu yang ditimbulkan.Contoh isu: Disiplin bermula dari sekolah.Contoh soalan: Tidakkah terlew at untukmembentuk disiplin murid?
 41. 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam36Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota4.4 Menyatakan pilihanuntuk menerima ataumenolak pendapatdalam perundinganuntuk mencapai katasepakat.Aras 1i. Mengemukakan alasan untukmenerima atau menolak sesuatupendapat.Aras 2i. Mempengaruhi pihak lain untukmenerima pandangan denganmenggunakan bahasa memujuk.• Aktiviti stesen. Setiap stesen disediakan satupernyataan tentang sesuatu topik. Murid dimintamengumpulkan semua pernyataan tersebut danmemberikan pandangan untuk menerima ataumenolak pernyataan tersebut dengan alasan.Contoh pernyataan:- Kebersihan tandas tanggungjaw ab murid.- Ibu bapa penentu utama kejayaan murid.• Simulasi memujuk rakan menyertai sesuatuprogram sekolah.Contoh program: Law atan ke Pusat PentadbiranKerajaan Putrajaya.
 42. 42. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam37Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Menerima atau menolak pandangandengan memberikan alasan yangrasional dalam sesuatu perundinganuntuk mendapatkan persetujuan.• Perbincangan untuk mendapatkan kata putussama ada menerima atau menolak sesuatucadangan.Contoh cadangan: Menentukan gerai jualanmakanan pada Hari Kantin.
 43. 43. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam38Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagaiteknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota5.0 Membaca kuat dengankelancaran sebutan,intonasi dan gayapembacaan yang sesuai5.1 Membaca kuatperkataan dan ayatdengan sebutan danintonasi yang betuldan memahamiperkara yang dibaca.Aras 1i. Membaca perkataan, rangkai kata ayattunggal dan ayat majmuk dengansebutan dan intonasi yang betul.ii. Memahami perkataan, rangkai katadan ayat yang dibaca.Aras 2i. Membaca pelbagai jenis ayat denganmemberikan penekanan pada intonasiberdasarkan tanda baca.• Meneliti bacaan rakan dan memilih bacaan yangterbaik dari segi sebutan dan intonasi.• Mengajuk bacaan yang terbaik.• Membina ayat dengan menggunakan perkataandan rangkai kata yang dipetik daripada teks yangdibaca.• Menonton sedutan bacaan pelbagai genre danmeniru gaya pembacaan yang betul bagi setiapgenre.Contoh genre: Berita, perbahasan, perutusan,pengumuman dan pengisytiharan.
 44. 44. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam39Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Membaca teks dengan sebutan danintonasi yang betul.ii. Menghuraikan maksud ayat yangdibaca.• Simulasi aktiviti uji bakat membaca berita.- bacaan murid dirakam dan diperdengarkansemula kepada kelas.- guru memberikan komen untuk membetulkanbacaan.- bacaan yang baik akan dipilih.• Membaca teks sekali lagi untuk menghuraikanmaksud ayat yang dibaca.
 45. 45. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam40Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota5.2 Membaca kuat teksprosa dan puisidengan sebutan danintonasi yang betuldan lancar sertamemahami perkarayang dibaca.Aras 1i. Membaca bahan berunsur ilmudengan sebutan dan intonasi yangbetul.ii. Menjaw ab soalan pemahamanberdasarkan teks yang dibaca.Aras 2i. Membaca bahan sastera dengansebutan dan intonasi yang betul.ii. Menyatakan maklumat penting dalambahan yang dibaca.• Aktiviti permainan jual beli soalan bertajuk`Tiada Masalah’- membaca untuk memahami kandunganteks.- berbincang dalam kumpulan untukmenentukan soalan yang akan dibina.- mencatat soalan pada kertas dan digulung.- lontarkan soalan yang digulung itu kepadakumpulan lain untuk dijaw ab.- kumpulan tersebut menjaw ab padabahagian belakang kertas soalan, gulungsemula dan lontarkan kepada kumpulanpertama.- kumpulan yang banyak menjaw ab soalandengan tepat akan menang.• Menyampaikan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul.• Menghuraikan isi penting dalam puisi yangdibaca.
 46. 46. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam41Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Membaca teks pelbagai laras bahasadengan lancar, sebutan dan intonasiyang betul serta gaya yang sesuai.ii. Menjelaskan persoalan berdasarkanteks yang dibaca.• Membaca teks yang berkaitan dengan muzik.• Memahami kata kunci yang terdapat dalamsoalan dan memberikan jaw apan.
 47. 47. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam42Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.0 Membaca dan memahamimaklumat yang terdapatdalam pelbagai teks6.1 Membaca danmerujuk pelbagaisumber untukmendapatkanmaklumat bagi tajukyang sedang dikajitermasuk maklumatdaripada internet.Aras 1i. Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul, ejaan danpenggunaan perkataan yang tepat.Aras 2i. Merujuk media elektronik untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji.Aras 3i. Merujuk personalia dan pelbagaisumber untuk mendapatkan maklumat.ii. Melayari internet untuk mendapatkanmaklumat berkaitan sesuatu topik.• Merujuk kamus dan mencari makna, ejaan dansebutan yang betul bagi perkataan yang dipetikdaripada teks yang dibaca.• Melayari laman w eb secara berhemah untukmendapatkan maklumat terkini tentang sesuatutopik dan menentukan kesahihannya.• Menemu bual seorang personalia untukmendapatkan sesuatu maklumat.Contoh: Menemu bual ketua kampung untukmendapatkan maklumat tentang sejarahkampung tersebut.• Membaca dan menyaring maklumat daripadainternet mengenai sesuatu topik.
 48. 48. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam43Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.2 Membaca danmengenal pastipelbagai genrepenulisan.Aras 1i. Mengenal pasti penggunaan kata,frasa, rangkai kata, peribahasa danayat dalam sesuatu genre.Aras 2i. Menyatakan perbezaan penggunaanlaras bahasa dalam pelbagai genre.Aras 3i. Memberikan pandangan tentangciri-ciri penulisan genre.• Membandingkan penggunaan kata, frasa, rangkaikata, dan ayat dalam sesuatu genre.Contoh: Membandingkan teks surat denganlaporan.• Membaca dan menggaris baw ah kata, frasa, danayat yang berbeza konteks penggunaannyadalam kedua-dua teks yang diberi.• Mengelaskan kata-kata yang dominan dalamdua genre yang berbeza.• Menerangkan perbezaan penggunaan larasbahasa dalam kedua-dua teks tersebut.• Mencirikan sesuatu teks daripada aspek- format- rangkai kata- ayat pemerengganan
 49. 49. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam44Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.3 Membaca danmengenal pasti isiutama dan isisampingan daripadateks.Aras 1i. Membaca dan mengecam isi-isipenting daripada pelbagai bahanbacaan.Aras 2i. Membaca dan mengenal pasti ideayang terdapat dalam teks.Aras 3i. Menghuraikan isi utama dan isisampingan yang terdapat dalam teks.• Meneliti perenggan dan menggaris baw ah frasaisi penting dalam teks.• Berbincang tentang sesuatu topik untukmenghubungkaitkan topik perbincangan dengankandungan teks yang akan dibaca.• Menggunakan teknik SQ4R untuk mengenalpasti idea atau isi utama yang terdapat dalamteks.• Aktiviti kumpulan untuk mencari isi utama dan isisampingan.Nota:Mengenal pasti kata kunci, frasa, ayat dalamteks yang dibaca untuk menentukan isi utama.• Membuat rujukan dan mengaitkan pengalamandengan isi utama untuk memantapkanpenjelasan.
 50. 50. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam45Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.4 Membaca pantassecara luncuran untukmendapatkanmaklumat yangmenyeluruh.Aras 1i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripadateks untuk mendapatkan gambaranumum.ii. Membaca perenggan pertama danperenggan akhir dalam sesuatu teksbagi mendapatkan maklumat umum.Aras 2i. Membaca bahagian pengenalan atauprakata sesebuah buku.• Membaca tajuk yang terdapat dalam akhbar.• Membaca tajuk-tajuk kecil yang terdapat dalambuku, brosur dan majalah untuk mendapatkangambaran aw al.• Membaca perenggan pertama dan perengganakhir dalam teks untuk mendapat maklumat.• Membaca ayat pertama yang terdapat dalamsetiap perenggan untuk mendapat gambaranumum.Nota:Guru perlu menentukan masa membacaberdasarkan panjang teks. Membaca luncurberbeza sedikit daripada membaca pantas.• Membaca pendahuluan atau prakata sesebuahbuku.Nota:Teknik `Z’ boleh digunakan untuk membacasecara luncuran.
 51. 51. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam46Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Membaca sinopsis, bibliografi, indeksdan glosari sesebuah buku untukmendapatkan gambaran umum.• Meneliti sinopsis, bibliografi, indeks dan glosariuntuk mendapat maklumat lanjut atau tambahan.
 52. 52. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam47Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.5 Membaca pantassecara imbasan untukmendapatkanmaklumat khusus.Aras 1i. Membaca dan mencari fakta yangrelevan dengan perkara yangdikehendaki dalam teks.Aras 2i. Membaca dan mengimbas fakta yangrelevan daripada pelbagai bahan untukmengukuhkan maklumat.Aras 3i. Membaca dan mengumpul maklumatsecara imbasan untuk membuatkesimpulan.• Mencari maklumat yang tersurat berdasarkansoalan apa, siapa, bila, di mana, mengapa danbagaimana.Nota:Peruntukan masa yang pendek adalah pentinguntuk memastikan bacaan pantas secaraimbasan berkesan.• Membaca sambil menggaris baw ah fakta-faktayang berkaitan untuk mengukuhkan maklumatyang sedia ada.Nota:Guru boleh menggunakan bahan daripadapelbagai medium seperti CD, internet, majalahdan ensiklopedia.• Membaca dan menggaris baw ah maklumat yangpenting.• Membuat kesimpulan berdasarkan maklumatyang diperoleh dalam kumpulan.
 53. 53. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam48Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota6.6 Membaca danmembuat ramalanberdasarkan sesuatucerita atau maklumatyang diberikan.Aras 1i. Menyusun maklumat daripadapelbagai bahan yang dibaca untukmembuat ramalan.ii. Membuat andaian berdasarkan faktaatau maklumat yang diperoleh.Aras 2i. Membuat ramalan berdasarkan ideayang berkaitan dengan cerita dan isuyang diberi dalam perenggan aw albahan yang dibaca.Aras 3i. Menganalisis maklumat yang terdapatdalam teks untuk mendapatkankew ajaran ramalan.• Membuat inferens daripada bahan rangsangan.Contoh: Menggunakan bahan lukisan untukmemerhati gambar, menyusun maklumat danmembuat andaian.• Membaca bahagian aw al cerita dan meramalkesudahan cerita tersebut.• Mengenal pasti maklumat untuk menentukankew ajaran ramalan.Contoh: Meneliti carta bar tentang makanankegemaran murid dan membuat ramalan kesantabiat makan yang tidak seimbang.
 54. 54. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam49Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.0 Membaca, menaakul danmenghayati kandunganteks yang dibaca7.1 Membaca danmenerangkan maksudkandungan teks yangtersurat dan tersirat.Aras 1i. Membaca dan membuat andaiantentang sesuatu perkara yang tersiratberdasarkan maklumat yang tersurat.ii. Menyatakan andaian yang dibuatsecara ringkas.Aras 2i. Menjelaskan maksud tersurat dantersirat berdasarkan bahan grafik danbukan grafik.• Meneliti dan mengecam ayat yang membaw amaksud lain.• Menyatakan maksud tersirat mengikut andaianmurid.• Mentafsir gambar atau papan tanda untukmencari maksud sebenar.Contoh: Isyarat jalan rayaGambar menunjukkan laluan untuk pejalan kaki.
 55. 55. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam50Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Membuat kesimpulan tentang maksudtersurat dan tersirat berdasarkanbahan grafik dan bukan grafik.• Meneliti lirik lagu patriotik dan membuat andaianmaksud rangkai kata dalam lirik tersebut.Contoh: Lirik lagu: Bahtera Merdeka• Membuat kesimpulan mesej yang terdapatdalam lirik lagu tersebut.
 56. 56. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam51Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.2 Membaca danmengenal pastiperkataan, pelbagaijenis ayat dan gayabahasa yang terdapatdalam teks sasteradan bukan sasterayang dapat membaw akesan tertentu kepadapembaca.Aras 1i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yangmemberikan kesan denganmenyatakan sebab.Aras 2i. Memilih ayat yang memberikan kesandalam teks prosa dan puisi denganmenyatakan alasan.Aras 3i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayatyang memberikan kesan denganmengemukakan alasan.• Menonton sedutan filem atau iklan sambilmeneliti dialog untuk mengenal pasti diksi, istilahdan ayat yang memberi kesan.Contoh: Iklan keselamatan jalan raya dalamtelevisyen.• Mendeklamasi sajak dan mengesan ayat yangmeninggalkan kesan kepada pembaca.Contoh sajak: ‘Ke Makam Bonda’ oleh UsmanAw ang• Mengumpulkan dan mengelaskan ayat-ayatdaripada pelbagai bahan dan genre yang dapatmeninggalkan kesan kepada pembaca ataupenonton.Contoh: Ayat yang membaw a kesan yang dapatmenginsafkan, mencuit hati dan menyedihkan.
 57. 57. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam52Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota7.3 Membaca danmenghayati pelbagaibahan sastera danbukan sastera yangberkualiti untukmeningkatkan danmemperkukuh minatmembaca.Aras 1i. Menyatakan isi sesuatu teks untukmeningkatkan minat membaca.Aras 2i. Menyatakan ringkasan atau sinopsisteks pelbagai bahan yang dibaca.Aras 3i. Mengenal pasti perkara yang menarikdalam teks yang dibaca untukmeningkatkan minat membaca.ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teksyang dibaca.• Membaca dan menceritakan semula isi teks yangdibaca.• Membaca teks dan membuat catatan ringkas isiteks tersebut.• Melaporkan kandungan teks yang dibaca.• Merumuskan dan menceritakan isi-isi menarikdalam teks yang dibaca.
 58. 58. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam53Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenispenulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tandabaca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkanpenulisan bahan ilmu dan imaginatif.Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.0 Menggunakan pelbagaijenis ayat dan wacanadalam penulisan8.1 Membina dan menulisperkataan, ayattunggal dan ayatmajmuk.Aras 1i. Menulis pelbagai jenis ayat. • Membina ayat tunggal dan ayat majmukdaripada bahan rangsangan.Contoh bahan rangsangan:Ayat yang boleh dibina:a. Albert dan ibunya akan menyambut HariNatal esok.b. Ibu Albert membaca kad Hari Natal yangdikirim anaknya.
 59. 59. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam54Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 2i. Membina ayat majmuk denganmenggunakan kata hubung.• Membina ayat majmuk dengan menggunakanteknik ‘PERMA TA’Contoh:Contoh ayat: Pantai Morib cantik dan bersih.Lautpantaianginpanasikanperahumandi
 60. 60. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam55Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Membina ayat tunggal dan ayatmajmuk dengan peluasan subjek danpredikat.• Permainan perluasan ayat.Cara:a. Seorang murid akan membina ayat di papantulis.Contoh: Ayah suka memancing.b. Murid kedua menambah sama ada dibahagian subjek atau predikatContoh: Ayah Abu suka memancing.c. Aktiviti ini diteruskan kepada murid lainsehingga ayat yang dibina lengkap.
 61. 61. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam56Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.2 Membina dan menulisayat tunggal dan ayatmajmuk dalamsesuatu penulisanteks tentang sesuatutajuk.Aras 1i. Membina ayat tunggal dan ayatmajmuk berdasarkan tajuk.Aras 2i. Membina perenggan denganmenggunakan ayat tunggal dan ayatmajmuk.Aras 3i. Menggunakan pelbagai jenis danragam ayat untuk membina teksberkaitan sesuatu tajuk.• Pertandingan lumba bina ayat.Cara: Murid membina ayat tunggal dan majmukdalam masa tertentu berdasarkan tajuk yangdiberi.Nota:Markah dikira daripada aspek masa, bilangan,dan kualiti.• Menonton sedutan filem atau drama bisu untukmembina perenggan yang mengandungi ayattunggal dan ayat majmuk.• Mengarang berdasarkan tajuk yang diberi.Nota:Pastikan dalam satu perenggan mengandungisekurang-kurangnya dua daripada jenis atauragam ayat berikut:- ayat penyata- ayat seruan- ayat tanya- ayat perintah- ayat pasif- aktif aktif
 62. 62. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam57Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.3 Menulis perkataan danayat dengan tulisanberangkai yangkemas.Aras 1i. Menulis perkataan dengan tulisanberangkai dengan kemas dan cantik.Aras 2i. Menulis ayat dalam tulisan berangkaidengan kemas dan cantik.Aras 3i. Menulis ayat dalam perenggandengan menggunakan tulisanberangkai yang kemas dan cantik.• Menyalin perkataan dengan tulisan berangkaiyang kemas dan cantik.• Memindahkan teks tulisan manuskrip kepadatulisan berangkai dengan kemas dan cantik.• Menghasilkan bahan kreatif denganmenggunakan tulisan berangkai.Contoh:- kad ucapan- poster- kata-kata hikmat
 63. 63. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam58Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.4 Membina dan menulisayat topik dan ayathuraian berdasarkansesuatu perkara.Aras 1i. Menyatakan isi utama danmenghuraikan isi utama denganmenggunakan ayat yang gramatis.Aras 2i. Menyatakan isi sampingan danmenghuraikan isi sampingan supayamenjadi ayat yang gramatis.Aras 3i. Membina isi utama dan isi sampingansupaya menjadi perenggan yangkoheran.ii. Menghuraikan penggunaan penandawacana yang sesuai untukmenghubungkaitkan ayat topik denganayat huraian.• Menggunakan kata kunci untuk membina ayatisi.• Mengembangkan ayat isi dengan menggunakanteknik penyoalan.• Mendapatkan contoh konkrit dengan caraberbincang tentang isi-isi sampingan.• Membina ayat contoh berdasarkan isisampingan.• Mencatat isi utama dan isi sampingan yangsaling berkait.• Memilih dan menulis penanda w acana yangsesuai untuk menyambung ayat topik denganayat huraian.
 64. 64. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam59Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.5 Mengenal pasti danmenggunakanpenanda w acana yangsesuai dalam satuperenggan atau antaraperenggan bagisesebuah karangan.Aras 1i. Mengemukakan isi mengikut urutandengan menggunakan penandawacana yang sesuai.Aras 2i. Menyusun isi dan menggunakanpenanda w acana untuk menghasilkanpemerengganan yang kohesi.Aras 3i. Menghubungkaitkan isi utama denganisi sampingan dengan menggunakanpenanda w acana untuk menghasilkanperenggan yang koheren dan kohesi.• Menyusun isi mengikut urutan.• Membina ayat untuk membentuk perenggandengan menggunakan penanda w acana.• Memilih penanda w acana yang sesuai untukmembina perenggan yang ada pertautanantaranya.• Menghasilkan karangan yang lengkapberdasarkan kerangka isi.
 65. 65. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam60Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota8.6 Membina w acanayang sempurna bagikeseluruhankarangan.Aras 1i. Menggunakan pengurusan grafik bagimengenal pasti isi yang sesuai untukmembuat kerangka penulisan.ii. Menulis karangan yang lengkapbersesuaian dengan format.Aras 2i. Menggunakan kata, frasa dan ayatyang menarik untuk membina pelbagaijenis perenggan isi.Aras 3i. Menulis karangan yang lengkapmenepati ciri-ciri w acana yang baik.• Berbincang untuk membuat kerangka karanganberdasarkan tajuk yang diberi.• Menulis karangan yang lengkap berdasarkankerangka.• Merangka karangan dan membina draf pertama.• Berbincang untuk membaiki draf denganmemberi penekanan kepada kata, frasa dan ayatyang baik.• Mengarang sebuah karangan.Nota:Karangan yang baik mestilah memenuhi ciri-ciriberikut:- kejelasan idea- pertautan dan kesinambungan idea- bebas daripada kesalahan tatabahasa- menepati format.
 66. 66. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam61Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota9.0 Mencatat dan menyusunmaklumat9.1 Mengambil imlak teksyang diperdengarkan.Aras 1i. Mengambil imlak ayat dengan ejaandan tanda baca yang betul.Aras 2i. Mengambil imlak teks dengan ejaandan tanda baca yang betul.Aras 3i. Mengambil imlak teks pelbagai larasdengan ejaan dan tanda baca yangbetul.• Mencatat perkataan, rangkai kata dan ayat yangdibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betulserta tulisan yang kemas dan jelas.• Mengambil catatan teks yang diperdengarkan.- mendengar pembacaan teks yang diulangdua kali dengan teliti.- mencatat teks yang diperdengarkan denganejaan dan tanda baca yang betul.- menyemak catatan apabila teksdiperdengarkan sekali lagi.• Simulasi setiausaha mencatat nota yang dibacaoleh ketua.- mendengar dengan teliti pembacaan nota- mencatat nota yang diperdengarkan denganejaan dan tanda baca yang betul.- menyemak catatan.
 67. 67. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam62Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota9.2 Mengenal pastimaklumat danmencatat notadaripada bahan yangdidengar atau dibaca.Aras 1i. Mengenal pasti maklumat yangdiperdengarkan dan membuat catatan.Aras 2i. Menterjemah maklumat dalam bentuklakaran kerangka.Aras 3i. Membuat ringkasan berkaitan teksyang dibaca.• Mendengar pengumuman tentang sesuatuperkara dan membuat catatan ringkas.• Membaca catatan.• Mendapatkan maklumat berupa isi-isi penting.• Menterjemahkan maklumat dalam bentuk grafik.• Membuat persembahan maklumat.• Mengenal pasti ayat-ayat isi.• Menyusun semula ayat isi menjadi perenggan.• Menyemak hasil kerja.
 68. 68. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam63Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota9.3 Menyusun maklumatsecara kohesidaripada nota ataucatatan hasil daripadabahan yang didengaratau dibaca.Aras 1i. Menulis dan menyusun maklumatmengikut kronologi.Aras 2i. Mengklasifikasikan maklumatberdasarkan topik yang dikemukakanmengikut keutamaan.Aras 3i. Menentukan kesesuaian susunanmaklumat dengan mengemukakanalasan.• Mendapatkan maklumat daripada pelbagaisumber.• Bekerja dalam kumpulan menyusun maklumatmengikut urutan.Contoh: Takw im sekolahAtur cara majlis• Mengasingkan maklumat berdasarkan topik.• Menyusun maklumat mengikut hierarkiContoh:Perjaw atan di sekolah.Pengurusan PersatuanGuru Besar PenasihatGuru PenolongKananPengerusiGuru PenolongKokurikulumNaib PengerusiGuru Panitia SetiausahaGuru Bendahari• Mengumpul isi-isi penting berdasarkan tajukkarangan dan fakta.Contoh: Faedah membaca• Menyusun isi-isi tersebut mengikut keutamaandengan mengemukakan alasan.
 69. 69. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam64Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.0 Menghasilkan penulisankreatif dan bukan kreatif10.1 Menghasilkanpelbagai genre (prosadan puisi) termasuke-mel yang mudah,menarik danbermakna.Aras 1i. Mengenal pasti isi daripada pelbagaisumber berdasarkan tajuk.ii. Membina draf karangan yang lengkap.Aras 2i. Melakukan transformasi maklumatdalam teks kepada pelbagai genre.ii. Menulis karangan menggunakanbahasa yang kreatif.Aras 3i. Menghasilkan prosa dan puisi secaraterancang, tertib dan kemas denganmenggunakan bahasa yang tepat,indah dan menarik.• Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat.• Membina kerangka karangan berdasarkanmaklumat yang diperoleh.• Menulis karangan lengkap.• Memindahkan maklumat daripada teks yangdisediakan kepada genre yang sesuai.Contoh: Maklumat daripada catatan hariandipindahkan dalam bentuk genre keperihalan,berita, laporan atau surat kiriman.• Menulis prosa berdasarkan tajuk yang diberi.• Mencipta puisi berdasarkan tajuk yangditetapkan.
 70. 70. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam65Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.2 Mengedit danmemurnikan hasilpenulisan.Aras 1i. Mengenal pasti dan membetulkankesilapan ejaan, perkataan, frasa dantanda baca dalam teks.Aras 2i. Mengenal pasti dan membetulkankesilapan penggunaan kata danstruktur ayat.• Menyemak dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan dan tanda baca dalam petikan.• Menulis petikan yang telah diedit.• Menyemak dan menyunting kesilapanpenggunaan kata dan struktur ayat.• Menulis karangan yang telah diedit.
 71. 71. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam66Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Mengedit dan membetulkan kesatuanidea dalam penulisan.• Menyemak dan membetulkan kesilapankeseluruhan karangan.Nota:Guru hendaklah melatih murid mengeditkarangan menggunakan simbol kesalahan yangdiamalkan oleh Lembaga Peperiksaan./ - kesalahan ejaan// - kesalahan ejaan yang diulang- kesalahan tanda baca_ - kesalan penggunaan imbuhan____ - kesalahan kosa kata- kesalahan struktur ayat( ) - teks yang terkeluar daripada tajuk[ ] - perenggan yang terkeluar daripadatajuk
 72. 72. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam67Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota10.3 Membuat ringkasandaripada bahan yangdidengar dan dibaca.Aras 1i. Membezakan isi penting dengan isisampingan untuk membuat ringkasan.Aras 2i. Menyatakan isi penting yang telahdiringkaskan daripada bahan yangdibaca.Aras 3i. Membuat ringkasan daripada bahanprosa dalam bentuk perenggan.• Mengasingkan isi penting dan isi sampingandaripada petikan.• Mengisi Lembaran pengurusan grafik.Contoh:Isi Penting Isi Sampingan• Meringkaskan karangan berdasarkan isi penting.• Mengecam isi penting sesuatu teks.• Meringkaskan kandungan teks tersebutberdasarkan isi penting yang telah dikenal pasti.• Meringkaskan karangan daripada bahan prosadalam bentuk perenggan.
 73. 73. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam68Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.0 Membuat ulasan tentangbahan yang didengar,ditonton atau dibaca11.1 Menyatakanpandangan tentangperkara yang menarikdalam sesebuahkarya.Aras 1i. Memberikan komen tentang perkarayang menarik dalam sesebuah karya.Aras 2i. Membahaskan kekuatan yangterkandung dalam sesebuah karya.Aras 3i. Merumuskan maklumat yang menarikdalam sesebuah karya secara kritis.• Mengaris baw ah perkataan, ayat yang menarikdalam sesebuah karya.• Menyatakan secara bertulis sebab perkataandan ayat tersebut dianggap menarik denganmemberikan contoh.• Mengadakan perbahasan kelas tentang tajuk“Kekuatan yang terkandung dalam karya….”• Mencatat perkara yang menarik dalam karyayang dibahaskan.• Membuat kesimpulan secara kritis tentangmaklumat yang menarik dalam karya yangdibaca.• Mencatat rumusan yang telah dibuat.
 74. 74. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam69Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.2 Mengulas karya bukansastera dari aspekpenggunaanperkataan, idea, ayat,wacana, nilai danpengajaran.Aras 1i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayatdan penanda w acana yang menarikdalam karya yang dibaca.ii. Menyatakan pendapat mengenaipenggunaan ayat yang menarik sertanilai dan pengajaran yang terdapatdalam karya yang dibaca.Aras 2i. Menjelaskan perkara yang menarikdalam sesebuah karya daripada aspekpenggunaan perkataan, ayat, penandawacana, nilai dan pengajaran.• Mencatat perkara yang menarik dalam teks yangdibaca dari aspek perkataan, idea, ayat danpenanda w acana.• Memberikan pendapat tentang perkara yangmenarik dan nilai serta pengajaran yang terdapatdalam karya tersebut.• Berbincang dalam kumpulan kecil untukmengenal pasti perkara yang menarik dalamkarya yang dibaca.• Menceritakan perkara yang menarik dalam karyatersebut.
 75. 75. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam70Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Merumus perkara yang menarik sertanilai dan pengajaran yang diperolehdaripada bacaan secara kritis.• Membuat kesimpulan secara kritis tentangperkara yang menarik serta nilai dan pengajaranyang terkandung dalam karya yang dibaca.
 76. 76. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam71Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.3 Mengulas karyasastera yang mudahsecara umum dariaspek tema danpersoalan, w atak danperw atakan, nilai danpengajaran dan gayabahasa.Aras 1i. Menjelaskan tema dan persoalansesebuah karya sastera.Aras 2i. Menghuraikan nilai dan pengajaranyang terdapat dalam sesebuah karyasastera.• Perbincangan kumpulan untuk menentukan temadan persoalan sesebuah karya yang dibaca.• Menjelaskan hasil perbincangan dalam bentuklembaran pengurusan grafik (LPG).• Mengenal pasti nilai dan pengajaran yangterdapat dalam karya yang dibaca.• Menjalankan aktiviti sumbang saran untukmelengkapkan maklumat.• Memberikan maklumat lengkap tentang nilai danpengajaran dalam karya yang dibaca.
 77. 77. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam72Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / NotaAras 3i. Mengulas gaya bahasa sesebuahkarya sastera.• Mencatat dan mengklasifikasikan- diksi- frasa- ungkapan- jenis ayat• Membuat catatan dalam bentuk lembaranpengurusan grafik (LPG).
 78. 78. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Mel ayu SJK Tahun Enam73Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Nota11.4 Memberikan komendan pandangantentang pendapatyang disampaikanoleh pihak lain.Aras 1i. Memberikan pandangan terhadappendapat pihak lain tentang sesuatubahan.Aras 2i. Membahaskan pendapat pihak laintentang sesebuah karya secara kritisdan kreatif.Aras 3i. Merumus pandangan pelbagai pihaktentang pendapat yang disampaikan.• Meneliti dan memberikan komen terhadappandangan yang ditulis oleh pembaca dalamakhbar.Contoh: Pandangan pembaca dalam ruangansurat pembaca atau komentar pembaca.• Aktiviti kumpulan menghasilkan logo kumpulandan membentangkan pendapat kumpulanmengenai logo tersebut.• Kumpulan lain memberikan komen secara kritisdan kreatif terhadap pendapat tersebut.• Menjalankan aktiviti temu bual untukmendapatkan komen pelbagai pihak tentangsesuatu isu.Contoh isu: Sistem persekolahan satu sesi baikuntuk murid.• Membuat rumusan dapatan temu bual tersebut.

×