TAKLIMAT PENDEDAHAN TEKS BAHARU  KOMPONEN SASTERA DALAM MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA (KOMSAS) TINGKATAN 1 & 4 DAN KESUSA...
Surat siaran untuk senarai teks    baharu mata pelajaran  Kesusasteraan Melayu (elektif)   [KM(e)] Tingkatan 4 & 5 b...
Novel• Novel Jeriji Kasih (Ramlah AbdRashid)• Novel Dari Lembah Ke Puncak(Ghazali Lateh)
Antologi Teks Kesusasteraan Melayu Moden KBSM Tingkatan 4 dan 5     (Anak Global)
Antologi Teks Kesusasteraan Melayu Moden KBSM Tingkatan 4 dan 5      (Madu Ilmu)
Antologi Teks Kesusasteraan MelayuTradisional KBSM Tingkatan 4 dan 5 (Seuntai Kasih Secebis Harapan)
Bilangan teks dan genre   GENRE     TINGKATAN 4&5  JUMLAHNovel           2      2Cerpen      ...
Antologi Teks Kesusasteraan MelayuTeks Moden KBSM (Anak Global)          GenreNovel             • J...
• semua teks perlu diedarkan kepadamurid yang mengambil mata pelajaranKesusasteraan Melayu (elektif) sejakmereka berada di...
Tarikh PelaksanaanTahun   Tingkatan 2010   Tingkatan 4 2011   Tingkatan 5       (SPM)
PERUNTUKAN WAKTU Tingkatan    WaktuTingkatan 4&5   3
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN• Pendekatan berpusatkan murid  - penglibatan murid secara aktif  - pembelajaran aks...
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH•KEMAHIRAN BERFIKIR•KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMATDAN KOMUNIKASI•KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR•KAJ...
Kemahiran berfikir diajarkan melalui soalan dan aktivitipenajaman pemikiran kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir samaada...
Kajian Masa Depanialah pendekatan pembelajaran yang membolehkan muridmenyedari sesuatu isu atau permasalahan pada masalamp...
Pembelajaran Konstruktivismedapat membantu membina pemahaman danpengetahuan baru murid berdasarkan pengetahuandan pengalam...
Pembelajaran      Kemahiran         Pembelajaran   Kontekstual      Berfikir         Konstr...
RANCANGAN PENGAJARAN (RP)  Tingkatan  Masa  Tajuk  Hasil Pembelajaran Utama  Hasil Pembelajaran Khusus
RANCANGAN PENGAJARAN (RP)   Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat   Kemahiran Bernilai Tambah   Aktiviti...
STRATEGI                    Puisi Tradisional                            KBT...
PERBEZAAN KESUSASTERAAN MELAYU          (Elektif) DAN KOMSASKesusasteraan Melayu           KOMSAS• M...
Sekian,terima kasih.
Deduktiff
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Deduktiff

1,681 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deduktiff

 1. 1. TAKLIMAT PENDEDAHAN TEKS BAHARU KOMPONEN SASTERA DALAM MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA (KOMSAS) TINGKATAN 1 & 4 DAN KESUSASTERAAN MELAYU (ELEKTIF) [KM(E) TINGKATAN 4 & 5 Tarikh : 22 Disember 2009 (Selasa)Tempat : Bilik Seri Duta, Aras 8, Blok E 9,BPK Masa : 0900 pagi – 1630 petang
 2. 2. Surat siaran untuk senarai teks baharu mata pelajaran Kesusasteraan Melayu (elektif) [KM(e)] Tingkatan 4 & 5 bil KP(BPSH-SPDK) 201/005//02(27) bertarikh 25 November 2009 telahdihantar ke seluruh JPN oleh BPSH
 3. 3. Novel• Novel Jeriji Kasih (Ramlah AbdRashid)• Novel Dari Lembah Ke Puncak(Ghazali Lateh)
 4. 4. Antologi Teks Kesusasteraan Melayu Moden KBSM Tingkatan 4 dan 5 (Anak Global)
 5. 5. Antologi Teks Kesusasteraan Melayu Moden KBSM Tingkatan 4 dan 5 (Madu Ilmu)
 6. 6. Antologi Teks Kesusasteraan MelayuTradisional KBSM Tingkatan 4 dan 5 (Seuntai Kasih Secebis Harapan)
 7. 7. Bilangan teks dan genre GENRE TINGKATAN 4&5 JUMLAHNovel 2 2Cerpen 17 17Drama 5 5Puisi Moden 46 46Puisi Tradisional 20 20Prosa Tradisional 6 6Jumlah 96 96
 8. 8. Antologi Teks Kesusasteraan MelayuTeks Moden KBSM (Anak Global) GenreNovel • Jeriji Kasih • Dari Lembah Ke PuncakAntologi Teks Kesusasteraan •Cerpen (9)Melayu Moden KBSM • Sajak (22)(Madu Ilmu) • Drama (2)Antologi Teks Kesusasteraan •Cerpen (8)Melayu Moden KBSM • Sajak (24)(Anak Global) • Drama (3)Antologi Teks Kesusasteraan • Prosa Tradisional (6)Melayu Tradisional KBSM • Puisi Tradisonal (20)(Seuntai kasih SecebisHarapan)
 9. 9. • semua teks perlu diedarkan kepadamurid yang mengambil mata pelajaranKesusasteraan Melayu (elektif) sejakmereka berada di tingkatan 4 (5 teks)•untuk genre novel terpulang kepadapihak sekolah untuk menentukan novelyang hendak dikaji dan dianalisis.
 10. 10. Tarikh PelaksanaanTahun Tingkatan 2010 Tingkatan 4 2011 Tingkatan 5 (SPM)
 11. 11. PERUNTUKAN WAKTU Tingkatan WaktuTingkatan 4&5 3
 12. 12. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN• Pendekatan berpusatkan murid - penglibatan murid secara aktif - pembelajaran akses kendiri - guru sebagai pembimbing• Pelbagai pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti - induktif, deduktif - struktural, berfokus, mengalami menghayati - kaedah kelas, individu, perbincangan, penerangan - bercerita, teater pembaca, simulasi, main peranan• Pelbagai sumber - pusat sumber, internet, kamus, akhbar, majalah, glosari, filem, sumber hidup
 13. 13. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH•KEMAHIRAN BERFIKIR•KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMATDAN KOMUNIKASI•KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR•KAJIAN MASA DEPAN•KECERDASAN PELBAGAI•PEMBELAJARAN SECARAKONSTRUKTIVISME•PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
 14. 14. Kemahiran berfikir diajarkan melalui soalan dan aktivitipenajaman pemikiran kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir samaada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalahatau membuat keputusan penting dalam kehidupan dankerjaya murid.Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasidiajarkan agar murid dapat menggunakan komputer untuktujuan komunikasi seperti menghantar-menerima e-mel,menggunakan aplikasi perisian dan memperoleh maklumatdaripada internet.Kemahiran Belajar Cara Belajardiajarkan supaya murid menguasai teknik pembelajaran yangberkesan, meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak, danmengamalkan pembelajaran seumur hidup.
 15. 15. Kajian Masa Depanialah pendekatan pembelajaran yang membolehkan muridmenyedari sesuatu isu atau permasalahan pada masalampau, masa kini, dan masa depan. Murid dapat membuatramalan, menjangka akibat, serta mengendalikanperubahan untuk mendapat manfaat yang maksimum.Kecerdasan Pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal,intrapersonal, dan naturalis. Potensi kecerdasan muriddiperkembang melalui gaya pembelajaran yang sesuaidengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiapindividu berbeza kecerdasan dan kebolehannya.
 16. 16. Pembelajaran Konstruktivismedapat membantu membina pemahaman danpengetahuan baru murid berdasarkan pengetahuandan pengalaman sedia ada. Pembelajaran inimenjadikan murid lebih faham, lebih yakin dan lebihseronok untuk terus belajar sepanjang hayatPembelajaran Kontekstualmenggabungkan isi pelajaran dengan pengalamanharian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan.Pembelajaran kontekstual disampaikan dalampersekitaran yang pelbagai, secara konkrit sertamelibatkan latihan amal, dan berfikir dan menghayatikerelevanan pembelajaran dengan kehidupan.
 17. 17. Pembelajaran Kemahiran Pembelajaran Kontekstual Berfikir Konstruktivisme Nilai Murni & Elemen Nilai Pengajaran Tambah dalam Semangat Kesusasteraan Patriotik MelayuTeori Kecerdasan Pelbagai•Verbal-linguistik•Logik-matematik Kajian Masa Depan•Muzik•Kinestetik •Masa dulu Buat ramalan jangka akibat•Visual-ruang •Masa kini kendali•Interpersonal •Masa depan perubahan•Intrapersonal•Naturalis
 18. 18. RANCANGAN PENGAJARAN (RP) Tingkatan Masa Tajuk Hasil Pembelajaran Utama Hasil Pembelajaran Khusus
 19. 19. RANCANGAN PENGAJARAN (RP) Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat Kemahiran Bernilai Tambah Aktivitii.ii.iii. ABM :
 20. 20. STRATEGI Puisi Tradisional KBT:PENGISIAN Novel •KemahiranKURIKULUM berfikir•Ilmu JERI Fokus manusia dan •Ktmk (ict)•Nilai murni Cerpen kemanusiaan •Bcb•Semangat patriotik Tingkat ilmu KM dlm kerjaya. •Kecerdasan•Peraturan sosia Drama pelbagaibudaya Kukuh kem. bhs •Kajian Masa KM dalam Depan•kewarganegaraan kerjaya •Kontruktivisme Puisi Prosa •Kontekstual Moden Tradisional STRATEGI
 21. 21. PERBEZAAN KESUSASTERAAN MELAYU (Elektif) DAN KOMSASKesusasteraan Melayu KOMSAS• Murid perlu mengkaji secara mendalam • Pelajar hanya mengenal dan dapat aspek sastera ( tema dan persoalan, menggunakan istilah sastera perwatakan, gaya bahasa, sudut • Aras kesukaran : Aras rendah pandangan Contoh:• Aras kesukaran : Aras tinggi - menyatakan perkara yang menarik dalam• Contoh : karya yang anda baca - menganalisis gaya bahasa - menerangkan sinopsis karya - menghurai peristiwa - memberi contoh simile dalam cerpen yang - membeza dan membanding dibaca perwatakan bagi watak utama dalam - menceritakan semula karya yang dibaca cerpen A dan B• penekanan kepada aspek sastera - melengkapkan peta cerita yang dibaca - melengkapkan pengajaran daripada cerita • penekanan kepada aspek kemahiran berbahasa
 22. 22. Sekian,terima kasih.

×