QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                    Mendefinisi...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanmasa yang sesuai untuk persaingan, motivasi serta b...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                  Menerangkan kepe...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanmencakupi semua aspek yang perlu diterapkan kepada ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                    Menyatakan k...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan3. Kesedaran TaktikalPelajar menggunakan peraturan ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan5. Perlaksanaan Kemahiran Setelah pelajar-pelajar m...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan7. Kesimpulan   -Aspek berturutan bagi model itu...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan         Menjelaskan kepentingan pengajaran...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatangames”. Setelah konsep diri pelajar terbentuk dari ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan   Membandingkan dan membezakan antara pengajara...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  Pendekatan ini berkonsepkan ansur- maju dengan ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanKesedaran Taktikal                 ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan       Menyediakan RPH bagi 1 tajuk kemahiran...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPengabungjalinan       : Tunjang kemahiran-k...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                          ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                    (hamstring d...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPERKEMBANGAN        Permainan Baling    M...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                   Bersoal jawab ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan                   utama di bahag...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan   Perkaitan dengan tahap pembelajaran masteri b...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan    d. Bahan p&p    e. Nilai-nilai murni  ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  3. Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLAMPIRAN.Lampiran 1.Nota Ringkas tentang model TGfU...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  25
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  26
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  27
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  28
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 2.  29
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 3.LANGKAH PERMAINAN IKUT MODEL TGFU.Bentuk...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPengubahsuaian permainan :    Permainan ini diu...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanKesan kelemahan pihak lawan :    Hantaran bola ...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan  33
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 4.Carta Tentang Konsep Pembelajaran Perbez...
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 5.  35
QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanRujukan :http://roxarap-sayacikgubiasa.blogspot.com...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Tgfu satu pembaharuan dalam pendidikan jasmani

4,940

Published on

Published in: Education
20 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,940
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
466
Comments
20
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Tgfu satu pembaharuan dalam pendidikan jasmani"

 1. 1. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Mendefinisikan TGFU, Model ini telah diperkenalkan oleh James Torpe, iaitu seorang atlet Amerika Syarikat. Model inimenyatakan bahawa teknik pengajaran dalam pendidikan jasmani untuk mengajar atau melatihseseorang individu dalam teknik dan kemahiran permainan tidak menyumbang kepada kejayaan,menambah pengetahuan mahupun meningkatkan kemahiran. Model ini bertujuan untuk membaiki modelkurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sedia- ada. Teori Bunker dan Thorpetelah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatih bukan sahaja mementingkan kemahiran pada kanak-kanak malah memberi ruang kepada kanak-kanak untuk terus meneroka dan mengekalkan minat merekasendiri dengan seronok dan ia menghasilkan faedah yang baik. Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh dirimereka sendiri tanpa mengambil-kira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segalaperaturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diridalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin,Fein, dan Vendenberg (1983).Mereka berpendapat bahawa, dalam sesuatu permainan,kanak-kanakharuslah diberi kesedaran tentang „Mengapa‟ dan „Bila‟ sesuatu kemahiran perlu diaplikasikan dan bila iapatut ditunjukkan dalam sesuatu permainan tertentu. Dengan itu,kanak-kanak akan memberi respons yanglebih baik dan peka jika mereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan. Teaching Games for Understanding merupakan suatu konsep pengajaran dan pembelajaran yangdihasilkan oleh David Bunker dan Rod Thorpe pada tahun 1982 di Universiti Loughboroungh. TGFUmerupakan suatu pengajaran permainaan untuk kefahaman yang dapat menarik minat dan perhatiankanak-kanak di dalam atau di luar bilik darjah supaya mereka tidak berasa bosan. (rujuk kepada bukuKaedah Mengajar Pendidikan Jasmani yang ditulis oleh Mohd Sofian Omar Fauzee) TGFU ini adalah lebih berfokus terhadap pemahaman yang meyeluruh pada setiap permainan.Murid-murid dapat memahami sesuatu prinsip atau konsep dalam permainan tertentu. TGFU jugamenekankan kepada peningkatan tahap aktiviti fizikal. Waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di dalamsekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah selalu menjalankan TGFU supaya pelajar-pelajar dapatberseronok dalam aktiviti fizikal. TGFU juga menjadikan kelas Pendidikan Jasmani sebagai tempat dan 1
 2. 2. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanmasa yang sesuai untuk persaingan, motivasi serta bersuka ria. Guru hendaklah memastikan persainganini dijalankan dengan sihat dan menjalankan permainan yang dapat mengeratkan hubungan persahabatandan kerjasama di antara pelajar. Melalui TGFU, pelajar bukan sahaja melibatkan aktif untuk mencapai markah yang tinggi danmenjadikan pemenang, maka juga adalah penting untuk pelajar untuk belajar membuat keputusan yangtepat dan sesuai dengan pintas dan serta merta dalam proses permainan. TGFU adalah lebih bebas dantidak mempunyai terlalu banyak peraturan. Ini disebabkan TGFU lebih mengutamakan pengajaran danpembelajaran dengan seronok. 2
 3. 3. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Menerangkan kepentingan TGFU Sesungguhnya pelbagai pendapat menyatakan tentang kepentingan model TGfU dalam duniapendidikan jasmani untuk menjadikan TGfU diakui sebagai altenetif memajukan bidang sukan dikalanganpelajar. Pendekatan TGfU menyarankan bahawa taktik pemainan untuk dapat diertikan sebagaipengenalan pertama, pelajar harus mengetahui kenapa dan bila keterampilan itu diperlukan dalamkonteks permainan, pelaksanaan taktikal dalam keterampilan dilahirkan. Pendekatan TGfU harus dapatditerapkan pada pengajaran jasmani para pelajar, meningkatkan motivasi untuk kematangan, danseterusnya meningkatkan kesihatan psikologi dan fizikal. Pendekatan ini berasaskan daripada pendapat Crum (2003) bahawa komuniti pendidikan jasmanitidak menerima dan memberikan keutamaan bagi kosmologi nilai profesionalnya, iaitu dengan buktibahawa fungsi utama seorang guru pendidikan jasmani adalah untuk membantu pelajar ke arah belajar.Belajar apa? Sesungguhnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani, seorang pelajar tidak akan belajarapa-apa selain belajar menjadi manusia yang memiliki gaya hidup aktif secara jasmani. Di sinilah kesulitanpada pendidikan jasmani. Metod yang kurang tepat tidak akan mencapai tujuan pendidikan jasmani secarakhusus dan pendidikan secara umum. Misalnya pengajaran permainan yang memfokuskan pada teknik(technique focused games) yang sampai saat ini masih mendominasi program pendidikan jasmani.Menurut Hopper, membuat pelajar tidak dapat meningkatkan kemampuannya secara maksimum dalammenemukan kesempurnaan yang pada akhirnya menjadikan permainan sebagai sebahagian dari gayahidup sihat mereka. Model TGfU yang menggunakan pendekatan latihan taktikal adalah lebih menyeluruh bagimewujudkan pemain yang berkesan, sesuai untuk murid dalam pelbagai kumpulan kemahiran, dapatmenggalakkan murid berfikir secara kreatif, bijak membuat keputusan tentang pemilihan taktik,bekerjasama sesama pemain dan dapat menguasai kemahiran sukan (Ho, 2003; Light & Fawns, 2003 )dapat Memberi peluang kanak-kanak meneroka permainan yang telah ubahsuai berdasarkan umur dantahap pengetahuan mereka, kaedah ini lebih sistematik berbanding kaedah pengajaran yang sedia ada, ia 3
 4. 4. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatanmencakupi semua aspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dan kanak-kanak dapat menerokaipermainan yang diubahsuai secara berperingkat. Pengajaran permainan yang berpusat pada permainan adalah suatu pendekatan yangdihubungkan dengan model Teaching Games for Understanding (TGfU). TGfU menawarkan suatu carayang membolehkan pelajar untuk mengapresiasi kemudahan bermain sehingga mendorong keinginanpelajar untuk belajar teknik bermain dan meningkatkan penguasaan dalam permainannya. PendekatanTGfU merupakan pengajaran permainan yang berpusat pada bermain itu sendiri. Di dalam TGfU“mengapa” memainkan suatu permainan itu diajarkan terlebih dulu sebelum “bagaimana” keterampilanyang diperlukan untuk memainkan permainan itu diajarkan. Menurut Hopper, proses tersebut melibatkanpengajaran pelajar yang menggunakan permainan yang dimodifikasi dan diaplaksikan sesuai denganjasmani, sosial, dan perkembangan mental mereka. 4
 5. 5. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Menyatakan komponen TGFU.Berikut dihuraikan komponen yang terdapat dalam model TGfU.1. Bentuk PermainanBentuk permainan dalam model kurikulum Bunker & Thorpe (1982) ialah permainan mini yang menyerupaipermainan sebenarnya. Bentuk permainan itu melibatkan ruang permainan, alatan permainan, bilanganpemain dll. Pelajar- pelajar perlu memahami bentuk permainan untuk mengenalpasti masalah yang perludiselesaikan.  sesuai untuk semua peringkat umur.  Mengandungi kategori permainan yang berbeza tetapi mempunyai kurikulum yang sama.  membantu pelajar untuk belajar cara membuat keputusan dan penyelesaian masalah.  memberi tunjuk ajar yang betul  situasi permainan yang sesuai telah di tetapkan, pola permainan mini yang dimainkan  oleh anak-anak berusia 11 dan 12 tahun boleh menyerupai versi permainan orang dewasa.2. Hargai PermainanPelajar diperlukan memahami peraturan permainan yang diubahsuaikan dari permainan asal. Kemudian,mereka akan menghayati bahawa pengubahsuaian peraturan akan mengubah taktik yang akan digunakan.Misalnya, apabila peraturan diubah agar saiz gol dibesarkan, maka penjagaan gol adalah lebih susah dantaktik pertahanan juga perlu diubah.  memahami peraturan permainan walaupun permainan itu mudah.  penting untuk mengingati peraturan yang diberi mengikut bentuk permainan tersebut.  Menambah dan mengrangkan intensiti adalah penting dalam sesuatu permainan bagi menambah keseronokan dalam sesuatu sesuatu permainan itu atau menambah kesukaran terhadap kesukaran permainan tersebut.  Penambahan undang-undang tentang tempat, masa dan kawasan boleh juga menceriakan suasana permainan. 5
 6. 6. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan3. Kesedaran TaktikalPelajar menggunakan peraturan permainan untuk menambah faedah kepada pasukan sendiri sambilmengurangkan prinsip-prinsip permainan seperti: mencipta ruang untuk pihak sendiri / menghadkan ruang pihak lawan. bertindakbalas terhadap kekuatan / kelemahan pasukan diri / lawan  Menggunakan tektik dalam sesuatu permainan amat diperlukan.  membolehkan sesuatu pasukan mengawal permainan dengan baik.  Asas tektik yang dibina tidak semestinya akan berjaya sebaliknya perlu diubah untuk memenuhi kehendak permainan tersebut.  Penambahan kepada kesedaran taktikal akan mendedahkan kelemahan pihak lawan tetapi penambahan ini adalah terhad mengikut peraturan.4. Membuat keputusan.Semasa permainan dijalankan, pelajar-pelajar sentiasa menilai situasi, menjangka kemungkinan dan membuat keputusanmemilih tindakan yang sesuai mengikut situasi tentang: apa yang perlu dilakukan bila melakukannya bagaimana melakukannya  Cara membuat keputusan dalam masa yang singkat secara tepat dan pantas adalah sukar. Dalam pendekatan ini perbezaan antara keputusan yang dibuat berdasarkanapa yang hendak dilakukan dan bagaimana yang hendak dilakukan.a) What to do Ini jelas didapati bahawa kesedaran tektikal adalah berpatutan jika keputusan dibuat. Ia sentiasa ada dalam setiappermainan, sesuatu aspek sentiasa berubah. Dalam membuat keputusan, setiap situasi perludiambil kira seperti kemampuan untukmengenal pasti petunjuk-petunjuk untuk dimasukkan sebagai proses untuk memilih perkara-perkara yangpenting.b) How to do it? Masih ada lagi keputusan bahawa apakah jalan yang terbaik untukmelakukannya dan pilihan yang menepatikehendak keadaan pada saatyang kritikal. 6
 7. 7. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan5. Perlaksanaan Kemahiran Setelah pelajar-pelajar mengenal pasti apa yang perlu dibuat dan bila perlu membuatnya, mereka adalahrela dan bersedia untuk belajar bagaimana melakukan kemahiran dengan berkesan. Semua kemahiran itudipelajari mengikut kesesuaian dalam konteks permainan.  -Dalam mempersembahkan kemahiran yang digunakan untuk menunjukkan hasil yang sebenar yang diperlukan dalam pergerakan seperti yang diajar oleh guru.  -Konteks mengajar dan dapat mengenali kebolehan guru tersebut.  -Ianya berbeza dengan apa yang dipraktikkan dan menguasai aspek kualiti dan persembahan keberkesanan pergerakan mekanikal dan relevensinya mengikut keadaan permainan.6. PrestasiHasil pembelajaran dinilai berdasarkan kriteria tertentu dalam aspek-aspek: kebolehan kemahiran pelajar dalam situasi permainan respon yang bersesuaian dengan situasi yang berada di dalam permainan.  -Ini merupakan hasil daripada latihan yang telah dilakukan sebelum ini.  -Melalui pencapaian yang telah dicapai, kita boleh mengetahui pelajar tersebut merupakan atlit yang berpotensi atau tidak samada diperingkat sekolah atau antarabangsa.  -Melalui pencapaian yang telah dicapai ia boleh menjadi kayu ukur terhadap teknik yang berkesan. 7
 8. 8. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan7. Kesimpulan  -Aspek berturutan bagi model itu adalah kritikal.  -Berlainan dengan kaedah pengajaran tradisional, kaedah atau cara ini bermula dengan permainan dan peraturan bagi persamaan itu telah ditetapkan untuk perkembangan kesedaran tektikal dan membuat keputusan dimana telah mendahului faktor respon bagi perlaksanaan kemahiran dan pencapaian.  -Penyempurnaan kepuasan bagi setiap tahap yang telah diberi memerlukan pengubah-suaian bagi permainan dan terus ke penilaian semula bagi memenuh isyarat permainan baru tersebut 8
 9. 9. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Menjelaskan kepentingan pengajaran menggunakan kaedah TGFU Melalui TGfU, pelajar bukan sahaja terlibat secara aktif untuk mencapai markah yang tinggi danmenjadikan pemenang, ia juga adalah penting untuk pelajar untuk belajar membuat keputusan yang tepatdan sesuai dengan pantas dan serta merta dalam proses permainan. TGfU adalah lebih bebas dan tidakmempunyai terlalu banyak peraturan. Ini disebabkan TGfU lebih mengutamakan pengajaran danpembelajaran dengan seronok. Menurut, Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil-kira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas darisegala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanakmelibatkan diri dalam permainan secara aktif. Model TGfU bentuk kemahiran secara menyeluruh danbebas yang boleh dipindah ke pelbagai sukan. Oleh yang demikian, TGfU amat sesuai denganpembentukan pemahaman pengajaran kepada sesuatu permainan yang ingin diterapkan kepada kanak-kanak.Taktikal yang dikuasai sesuai dengan beberapa permainan yang sama kemahirannya. Kita akan melihat TGfU dari perspektif psikologi, Thorpe menganalisis bahawa dalammeletakkan psikologi dalam TGfU sebagai kerangka kerja pendorong. TGfU menekankan padapermainan dan mengarahkan pelajar untuk menemukan permainan itu, yang merupakan modal dalamcabang (interaksi sosial, kedamaian sosial, dan mencari teman) dengan berharap pelajar dapatmengembangkan peraturan, dan tantangannya untuk dapat mencapai bekerja dengan taktik yang tepat.Kemampuan melatih secara individual atau dalam kelompok kecil, sebagai pemangkin pelajar dapatbekerjasama dengan yang lain dalam usaha membantu perkembangan pemikiran. Di dalam TGfU, pelajardapat menghalusi dan mengembangkan penampilan mereka sendiri dalam situasi permainan yang secaraberperingkat, di bawah bimbingan guru, berkembang ke arah permainan dewasa yang lebih canggih. Pembelajaran kendiri akan tumbuh apabila pada diri seseorang memiliki pemahaman yangpositif terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Dalam “target games” yang terdapat dalammodel TGfU, para pelajar didorong mengembangkan kesadaran taktikal dan kemampuan pembuatankeputusan manakala hal ini menjadi orientasi utama dalam pengajaran. Target games merupakanpermainan yang menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, dan ketelitian yang tinggi dalam permainannya.Apabila aktiviti “target games” dilakukan maka akan terbentuk sifat-sifat yang terdapat dalam “target 9
 10. 10. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatangames”. Setelah konsep diri pelajar terbentuk dari aktiviti “target games memberikan kekuatan mentalyang mendorong terjadinya proses pembentukkan perwatakan pemain yang mantap dan hebat.. Prinsip-prinsip Pedagogi TGfU Thorpe kemudian memperkenalkan empat dasar prinsippendidikan yang digunakan dalam hubungannya dengan model kurikulum TGfU untuk mengembangkanprogram pendidikan jasmani. Empat dasar prinsip pendidikan itu tidak mendapatkan perhatian dalamliteratur pendidikan jasmani sama keadaannya dengan model TGfU. Empat dasar prinsip pendidikan ituadalah Sampling, Modification-Representation, Modification-Exaggeration, Tactical Complexity. (Holt,Strean, and Garcia Bengoechea, 2002: 168-169). Sampel. Prinsip sampel didasarkan bahwa permainanharus dipilih sehingga variasi pengalaman dapat ditawarkan, dan kemungkinan yang ada untukmenunjukkan kesamaan antara jenis-jenis permainan yang berbeza. Semua itu membawa padapemahaman akan permainan yang jauh lebih baik. 10
 11. 11. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara tradisional dengan kaedah TGfU. PENDEKATAN TRADISIONAL• Menggunakan prinsip pengajaran tradisional.• Guru memberi arahan dan murid mengikut arahan.• Aplikasi pembelajaran sehala, guru sebagai pengajar• Kebaikan guru mudah merancang, sesuai untuk kegiatan bahaya dan kemahiran khas.• Ciri-ciri pendekatan tradisional.– Kurikulum yang ditetapkan– Mementingkan pengajaran– Guru menentukan tugas– Tugasan diberikan kepada pelajar– Guru menentukan piawaian, berfokus kepada guru– Mengukur pengajaran mengikut gred.PENDEKATAN TGfU Pendekatan TGFU menyarankan sesuatu permainan diadaptasi daripada permainan sebenar tetapi diubahsuai berdasarkan keupayaan pemain dari aspek fizikal, sosial serta intelek mereka dan infrastuktur yang bersesuaian. Apresiasi permainan seperti aspek peraturan permainan atau undang-undang yang diubahsuai serta diberi variasi untuk menarik minat pemain. Kesedaran taktikal akan dikuasai semasa proses permainan dalam usaha untuk mengatasi pihak lawan. Membimbing mereka ke arah kemahiran membuat keputusan seperti, menilai situasi untuk menentukan apa yang perlu dilakukan, mengenalpasti dan menjangkakan kemungkinan serta membuat tindakan yang sesuai mengikut situasi dan keadaan. 11
 12. 12. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Pendekatan ini berkonsepkan ansur- maju dengan mempraktikkan kemahiran yang mudah dan yang telah dikuasai. Kemahiran diperkenalkan dalam bentuk permainan dan bukannya latih tubi terhadap kemahiran itu sendiri. Model Tradisional Model TGfUPerlakuan kemahiran Permainan Lebih mementingkan kepada pemahaman Permainan merupakan fokus utama dalam perlakuan dalam sesuatu aktiviti atau setiap permainan kemahiran yang dipelajari. Lebih mirip kepada permainan yang mencabar Ikut Kurikulum yang disediakan. minda.Permainan Appresiasi Permainan penguasaan hanya pada kemahiran yang Penggunaan taktik dan boleh diubah suai untuk terlalu asas selalunya gagal difahami kemajuan permainan. sepenuhnya oleh pelajar.Prestasi Kesedaran Taktikal Dinilai setelah selesai pengajaran dan Dikuasai semasa permainan dalam usaha atasi pembelajaran pihak lawan..Buat Keputusan Buat Keputusan Tidak dapat membuat keputusan dan terlalu Boleh membuat keputusan sendiri. mengharapkan kepada guru. 12
 13. 13. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanKesedaran Taktikal Perlakuan Kemahiran Dilakukan dalam situasi permainan sebenar. Berlaku dalam suasana permainan yang direka Tahu hasil pendedahan guru khas, Lebih menguasai kerana pemahaman kendiri. 13
 14. 14. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Menyediakan RPH bagi 1 tajuk kemahiran dengan menggunakan kaedah TGFU.PENDIDIKAN JASMANIMata Pelajaran : Pendidikan JasmaniTunjang : Kemahiran AsasTajuk : Manipulasi Alatan ( bola kertas )Kemahiran : Menuju sasaran.Tarikh : 25 April 2012Masa : 7.45-8.45 pagiTahun : 4 MelorBil. Murid : 24 muridObektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 90% murid dapat: Psikomotor : Melakukan aktiviti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 jatuhan tin pada jarak 3 meter. Kognitif : Menyatakan taktik yang penting dalam permainan yang dimainkan. Afektif :Memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab.Pengalaman sedia ada : Murid biasa bermain dengan permainan baling tin.Penerapan nilai : Jujur dan bekerjasama.KBKK : Membanding/membeza 14
 15. 15. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPengabungjalinan : Tunjang kemahiran-koordinasiKesepaduan : Sains-kordinasi dan ketepatan mata semasa menuju sasaran.Alatan : 2 biji bola kertas , 6 buah tin susu, 1 wisel, 6 skital. 15
 16. 16. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan ORGANIS AKTIVITI MAKLUMAT P& P CATATANFASA / MASA ASIPERMULAAN Aktiviti memanaskan VerbalMemanaskan badan dilakukan denganbadan 1. Regangan Intrapersonal melantik seorang ketua statik :(5 minit) kumpulan dan Regangan otot- menjalankan aktiviti otot pada leher, berdasarkan kad tugasan tangan, lengan, pinggang, betis Aktiviti untuk dan kaki meningkatkan suhu badan Fleksi dan ekstensi kepala / leher Fleksi dan ekstensi tangan (bisep brachii, tricep brachii dan deltoid) Kilas pinggang (abdominis rektus, latissimus dorsi, gluteus maximus) Abduksi dan aduksi peha 16
 17. 17. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (hamstring dan kuadrisep) Pelantar fleksi dan pelantar ekstensi kaki (soleus) Mendekam Murid dibahagikan kepada kumpulan.PERKEMBANGAN Gerak kerja kelas Melakukan lontaran danLangkah 1 sambut dengan balingan(10 minit ) bawah dan atas. X ----- X Membaling dan menyambut dalam keadaan statik. X ----- X Membaling dan menyambut dalam keadaan bergerak. 17
 18. 18. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPERKEMBANGAN Permainan Baling Murid berkumpul di dalam Dilampirkan Tin kumpulan asal semula.8LANGKAH 2 Pada lampiran orang setiap kumpulan. 3(20 minit) Penerangan tentang langkah permainan. Murid berada dalam gelanggang permainan. Masa diberikan selama 10 minit bagi satu pusingan Pertukaran posisi permainan. Tamat masa dan kiraan mata dilakukan. 18
 19. 19. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Bersoal jawab dengan murid tentang permainan.LANGKAH 3(5 minit) Murid menyatakan pendapat permainan yang dimainkan. Guru menekankan aspek keselamatan Meneruskan permainanLANGKAH 4(20 minit) Guru menekankan aspek keselamatan. Kiraan mata dilakukan. Meminta pandangan murid tentang keputusan perlawanan.PENUTUP Menyejukkan Murid melakukan aktiviti(5 minit) badan regangan dengan kadar intensiti yang rendah. G Regangan Tarik nafas, longgar sendi- X X X sendi dan kendur otot-otot 19
 20. 20. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan utama di bahagian atas X X badan dan kaki. X X Tarik nafas melalui hidung X X dan hembus nafas melalui mulut X X X X X X X Petunjuk:G - Guru X – Murid 20
 21. 21. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Perkaitan dengan tahap pembelajaran masteri bagi setiap objektif pembelajaran masteri. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) menyatakan pembelajaran Masteri suatupendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaranyang dihasilkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang seterusnya.Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi serta proses pengajaran dan pembelajaranyang berkualiti.Berikut adalah objektif dalam P&P yang saya sediakan dalam RPH.Obektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 90% murid dapat: Psikomotor : Melakukan aktiviti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 jatuhan tin pada jarak 3 meter. Kognitif : Menyatakan taktik yang penting dalam permainan yang dimainkan. Afektif :Memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab.Kepentingan Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Objektif Yang Dirancang. 1. Dalam pembelajaran masteri guru harus menggunakan kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dan bahan-bahan p&p yang sesuai untuk memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran dalam masa yang pendek.Ternyata perkara yang di atas telah saya lakukan melalui rph mengikut model TGfU. 2. Bagi mencapai objektif p&p saya pastikan kejayaan pembelajaran masteri, dengan mengambil kira perkara berikut dalam p&p: a. Ciri-ciri guru b. Gaya pembelajaran pelajar c. Kaedah atau aktiviti p&p 21
 22. 22. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan d. Bahan p&p e. Nilai-nilai murni f. Pengurusan bilik darjah dan aktiviti p&pCiri-ciri Guru 1. Dalam p&p ke arah pembelajaran masteri, guru harus: a. Menyayangi semua pelajar – Objektif yang ditulis jelas menyatakan bahawa ciri-ciri keselamatan pelajar amat dititik-beratkan. b. Yakin mereka semua boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran jika diberi masa yang cukup dan p&p adalah berkualiti – Objektif pembelajaran memfokaskan kearah yang dinyatakan. c. Mencintai mata pelajaran yang diajar – Penguasaan kemahiran mengikut target objektif membolehkan pelajar berminat untuk belajar. d. Merangsang diri untuk merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran e. Merangsang dan mendorong pelajar anda untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran f. Bersikap proaktif dan boleh menyelesaikan masalah –Gaya Pembelajaran yang bersesuaian dengan Pelajar 1. Saya tahu bahawa pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan sebab itulah tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar. 2. Jadi, saya harus menggunakan berbagai-bagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat belajar dengan berkesan dan menguasai objektif pembelajaran. 22
 23. 23. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 3. Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar dengan berkesan, saya sesuaikan objektif pengajaran dengan menggunakan kaedah-kaedah mengajar yang melibatkan visual, lisan, dan kinestetik. Carta menunjukkan pembahagian Pembelajaran Masteri.. 23
 24. 24. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLAMPIRAN.Lampiran 1.Nota Ringkas tentang model TGfU. 24
 25. 25. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 25
 26. 26. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 26
 27. 27. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 27
 28. 28. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 28
 29. 29. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 2. 29
 30. 30. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 3.LANGKAH PERMAINAN IKUT MODEL TGFU.Bentuk permainan Nama permainan :baling tin Kawasan permainan : padang bola dengan keluasan 20x20 Bilangan pemain : 8 orang sekumpulan Alatan : bola kertas dan tin Lakaran gelanggang dan kedudukan permainanApresisi permainanPeraturan permainan : Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang murid.. Pemain perlu menjatuhkan tin dan berusaha membina semula tin yang dijatuhkan sebelum terkena balingan pihak lawan. Pemain yang terkena balingan dikira terkeluar dari permainan.Langkah keselamatan : Pemain memakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Memastikan gelanggang tidak licin dan bebas daripada bend atajam dan berbahaya. 30
 31. 31. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanPengubahsuaian permainan : Permainan ini diubahsuai dari permainan tradisional.Variasi.. Menggunakan bola kertas mengantikan bola baling Dalam satu kumpulan, pemain hanya dibenarkan membuat sekali percubaan sahaja untuk menjatuhkan tin.Kesedaran taktikal Setiap kumpulan perlu memikirkan strategi untuk membina semula tin bagi mendapat mataPrinsip pergerakan : Koordinasi mata dan tangan Fokus kepada bola dan kedudukan lawan Kawalan bolaRuang dan masa : Saiz gelanggang takraw Permainan akan ditamatkan selepas 30 minit dan pasukan yang mengumpul mata terbanyak akan memenangi perlawanan.Situasi semasa dan lanjut : Menggunakan taktik menyerang untuk mendapatkan mata Strategi menyusun ahli kumpulan untuk membentuk posisi terbaik sama ada sebagai penyerang ataupun bertahan. Boleh menggunakan kepantasan untuk mengelak bola kertas apabila dibaling. Mengunakan taktik “menunggu masa sesuai” dan tidak membaling terlalu jauh bola kertas yang digunakan untuk mengelakkan pihak lawan daripada mendapat mata. 31
 32. 32. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanKesan kelemahan pihak lawan : Hantaran bola ke tempat kosong dan sudut sukar. Pemain yang laju dan pantas perlu dimatikan terlebih dahulu. Hantarkan kepada kawasan lawan yg lemah.Membuat keputusan: Apa dan kenapa dilakukan Menilai situasi dalam ruang yang ada untuk menyerang Mengenalpasti ruang kosong dan tangan yang lemah untuk menghantar bola kea rah pihak lawan.Perlaksanaan kemahiran: 1. Teknik menyerang : menjatuhkan tin dan seterusnya berusha membina semula Perhatikan situasi dan kenal pasti situasi bahaya Anggarkan jarak lawan sebelum membina tin 2. Teknik menahan : antisipasi lawan Perhatikan kedudukan pihak lawan Perhatikan gerak-geri pihak lawan yang ingin membina semula tin Anggar perlakuan dan pergerakan bola Bertindak balas daripada perlakuan pihak lawan untuk membuat keputusan.Penilaian : Prestasi diambil kira diambil kira dengan jumlah bilangan tin dibina semula oleh pemain penyerang sebelum terkena bola kertas. 32
 33. 33. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 33
 34. 34. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 4.Carta Tentang Konsep Pembelajaran Perbezaan Individu. 34
 35. 35. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanLampiran 5. 35
 36. 36. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan KesihatanRujukan :http://roxarap-sayacikgubiasa.blogspot.com/2011/10/perbezaan-antara-strategi-pendekatan.htmlhttp://tgfu.wetpaint.com/page/The+Modelhttp://www.aare.edu.au/05pap/geo05240.pdfhttp://www.tgfu.org/http://www-personal.edfac.usyd.edu.au/staff/lightr/Dr._Richard_Light/TGfU.htmlhttp://www.mpeta.ca/documents/FARSIDE%2008/TGFU.pdfhttp://www.tgfu.info/http://www.ausport.gov.au/sportscoachmag/coaching_processes/teaching_games_for_understandinghttp://thoriqsiap55.blogspot.com/2011/10/tgfu.htmlhttp://www.slideshare.net/Rodzli/ahmad-rodzli-bin-hashimhttp://fpokpor86.blogspot.com/2009/01/tgfu.html 36

×