Dasar Pelaksanaan Rimup 2008

41,723 views
41,149 views

Published on

Published in: Education
12 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
41,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
307
Actions
Shares
0
Downloads
2,863
Comments
12
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar Pelaksanaan Rimup 2008

 1. 1. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP )
 2. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia
 3. 3. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ?
 4. 4. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional, semangat kebangsaan, perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini, maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y.A.B Perdana Menteri .
 5. 5. <ul><li>Pada tahun 1986, Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. Pada peringkat awalnya, pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP, kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat, iaitu di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. </li></ul>
 6. 6. Pada tahun 2004, Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Sehubungan itu, Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010, iaitu Membina Negara Bangsa.
 7. 7. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan, aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional, pemupukan kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .
 8. 8. <ul><li>Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. </li></ul><ul><ul><li>Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM, JPN, PPD, PPG dan Sekolah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Merupakan satu usaha perluasan, pemantapan, dan penambahbaikan program sedia ada . </li></ul><ul><li>a. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. </li></ul><ul><li>Baru : Melibatkan semua sekolah, ‘secara berkelompok’ </li></ul><ul><li> dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah </li></ul><ul><li> dan menengah. </li></ul><ul><li>b. Lama : Tidak semua negeri terlibat. </li></ul><ul><li>Baru : Melibatkan semua negeri. </li></ul><ul><li>c. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. </li></ul><ul><li>Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. </li></ul>
 11. 11. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1
 12. 12. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. LATAR BELAKANG
 13. 13. <ul><li>Hubungan rapat terjalin antara murid. </li></ul><ul><li>Wujud persefahaman dan perpaduan. </li></ul><ul><li>Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. </li></ul>DASAR KPM
 14. 14. <ul><li>Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . </li></ul><ul><li>Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. </li></ul>KAEDAH
 15. 15. KONSEP RIMUP <ul><li>Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: </li></ul><ul><li>Dua agensi utama menjayakan RIMUP, iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. </li></ul></ul>KONSEP RIMUP
 16. 16. <ul><li>Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: </li></ul><ul><ul><li>Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) </li></ul></ul><ul><ul><li>Masyarakat Setempat </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid-murid </li></ul></ul><ul><li>KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA </li></ul>
 17. 17. KONSEP RIMUP <ul><li>MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: </li></ul><ul><ul><li>BERILMU PENGETAHUAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL </li></ul></ul><ul><ul><li>SEMANGAT MUHIBAH </li></ul></ul><ul><ul><li>MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU </li></ul></ul>MATLAMAT
 18. 18. KONSEP RIMUP <ul><li>PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: </li></ul><ul><li>MASYARAKAT SETEMPAT, PARA GURU, MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG, KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI, SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. </li></ul>OBJEKTIF RANCANGAN
 19. 19. KONSEP RIMUP <ul><li>AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK </li></ul><ul><li>AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN </li></ul><ul><li>AKTIVITI KOKURIKULUM </li></ul><ul><li>AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT </li></ul><ul><li>AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME </li></ul><ul><li>AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI </li></ul>KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan)
 20. 20. KONSEP RIMUP <ul><li>PERINGKAT KEBANGSAAN </li></ul><ul><li>SEKRETARIAT TETAP </li></ul><ul><li>PERINGKAT NEGERI </li></ul><ul><li>PERINGKAT DAERAH </li></ul>JAWATANKUASA RIMUP
 21. 21. <ul><ul><li>KELOMPOK </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>PERINGKAT SEKOLAH RENDAH </li></ul><ul><li>Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. </li></ul>PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK, SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T)
 22. 22. <ul><ul><li>KELOMPOK </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH </li></ul><ul><li>Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. </li></ul>PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP
 23. 23. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN e-INTEGRASI <ul><li>Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum, Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan e-Integrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut, murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK, SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. </li></ul>
 24. 24. BATASAN DAN KUASA <ul><li>AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH </li></ul><ul><li>KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN </li></ul><ul><li>SEMANGAT KERJASAMA, MUHIBAH, TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM </li></ul>Kementerian Pelajaran Malaysia
 25. 25. BAHASA <ul><li>BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR </li></ul><ul><li>BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN </li></ul>
 26. 26. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN <ul><li>Peruntukan bagi melaksanakan program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. </li></ul><ul><li>Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok, sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri, keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah, iaitu: </li></ul><ul><ul><li>A. RM 2,000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. </li></ul></ul><ul><ul><li>B. RM 1,500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B, C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. </li></ul></ul><ul><ul><li>C. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.` </li></ul></ul>
 28. 28. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2
 29. 29. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: <ul><li>Pengerusi </li></ul><ul><li>Naib Pengerusi I </li></ul><ul><li>Naib Pengerusi II </li></ul><ul><li>Setiausaha </li></ul><ul><li>Penolong Setiausaha </li></ul><ul><li>Bendahari </li></ul><ul><li>Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang </li></ul><ul><li>2 o rang Pemeriksa Kira-Kira </li></ul>
 30. 30. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah   Pengerusi : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua   Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid*   Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid   Bendahari : Guru
 31. 31. Ahli Jawatankuasa <ul><li>Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Kokurikulum </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Akademik </li></ul><ul><li>Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah </li></ul><ul><li>Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru </li></ul><ul><li>Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) </li></ul><ul><li>Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan </li></ul><ul><li>Ketua- k etua Kaum S etempat </li></ul><ul><li>Penghulu/Ketua Kampung </li></ul><ul><li>Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan </li></ul><ul><li>Alumni setiap sekolah </li></ul>
 32. 32. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah   Pengerusi : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid    Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum   Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan   Bendahari : Guru
 33. 33. Ahli Jawatankuasa <ul><li>Guru Penolong Kanan Akademik </li></ul><ul><li>Penyelia Petang (jika ada) </li></ul><ul><li>Ketua Bidang/Ketua Panitia </li></ul><ul><li>Guru Disiplin </li></ul><ul><li>Guru Bimbingan dan Kaunseling </li></ul><ul><li>Ketua Warden (jika ada asrama) </li></ul><ul><li>Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru </li></ul><ul><li>Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) </li></ul><ul><li>Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan </li></ul><ul><li>Wakil ibu bapa bagi setiap kaum </li></ul><ul><li>Penghulu/Ketua Kampung </li></ul><ul><li>Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan </li></ul><ul><li>Alumni </li></ul>
 34. 34. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah   Pengerusi : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid    Setiausaha : GPK Kokurikulum   Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan   Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah   Pengerusi : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua   Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua   Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid*   Pen. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid   Bendahari : Guru
 35. 35. Ahli Jawatankuasa <ul><li>KELOMPOK </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Kokurikulum </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Akademik </li></ul><ul><li>Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah </li></ul><ul><li>Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru </li></ul><ul><li>Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) </li></ul><ul><li>Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan </li></ul><ul><li>Ketua- k etua Kaum S etempat </li></ul><ul><li>Penghulu/Ketua Kampung </li></ul><ul><li>Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan </li></ul><ul><li>Alumni setiap sekolah </li></ul><ul><li>SEKOLAH SENDIRI </li></ul><ul><li>Guru Penolong Kanan Akademik </li></ul><ul><li>Penyelia Petang (jika ada) </li></ul><ul><li>Ketua Bidang/Ketua Panitia </li></ul><ul><li>Guru Disiplin </li></ul><ul><li>Guru Bimbingan dan Kaunseling </li></ul><ul><li>Ketua Warden (jika ada asrama) </li></ul><ul><li>Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru </li></ul><ul><li>Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) </li></ul><ul><li>Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan </li></ul><ul><li>Wakil ibu bapa bagi setiap kaum </li></ul><ul><li>Penghulu/Ketua Kampung </li></ul><ul><li>Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan </li></ul><ul><li>Alumni </li></ul>
 36. 36. PENGERUSI ( KELOMPOK ) <ul><li>Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. </li></ul><ul><li>Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. </li></ul>
 37. 37. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) <ul><li>D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. </li></ul><ul><li>Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . </li></ul>
 38. 38. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) <ul><li>D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . </li></ul><ul><li>Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . </li></ul>PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK )
 40. 40. <ul><li>D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . </li></ul>BENDAHARI ( KELOMPOK )
 41. 41. <ul><li>D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . </li></ul>PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK )
 42. 42. Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP <ul><li>M erancang, mengatur, melaksana, dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. </li></ul><ul><li>Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) </li></ul><ul><li>Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. </li></ul><ul><li>Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. </li></ul>
 43. 43. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi <ul><li>Mempengerusikan semua mesyuarat. </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. </li></ul>Naib Pengerusi I <ul><li>Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. </li></ul>Naib Pengerusi II <ul><li>Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib </li></ul><ul><li>Pengerusi I. </li></ul>(Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir, jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.)
 44. 44. Setiausaha <ul><li>Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat, menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. </li></ul><ul><li>Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. </li></ul>Penolong Setiausaha <ul><li>Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP </li></ul><ul><li>Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. </li></ul>Bendahari <ul><li>Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP </li></ul><ul><li>Menyimpan rekod-rekod kewangan </li></ul><ul><li>Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit </li></ul>
 45. 45. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan.
 46. 46. PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3
 47. 47. PANDUAN AM <ul><li>Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . </li></ul><ul><li>Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . </li></ul><ul><li>Mesti melibatkan semua kaum, semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. </li></ul><ul><li>Aktiviti dipersetujui bersama-sama. </li></ul><ul><li>Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . </li></ul><ul><li>Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. </li></ul><ul><li>Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. </li></ul>
 48. 48. KEGIATAN KHAS . PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Karnival Sains dan Matematik 3. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. Jejak Sejarah 5. Debat Perpaduan 6. Kuiz Bina Bangsa 7. Sayembara Perpaduan 8. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Pertandingan Fotografi Perpaduan
 49. 49. <ul><li>SUKAN DAN PERMAINAN </li></ul><ul><li>Permainan Tradisional </li></ul><ul><li>Sukaneka / Sukan Rakyat </li></ul><ul><li>Mencari Harta Karun </li></ul>
 50. 50. <ul><li>AKTIVITI KOKURIKULUM </li></ul><ul><li>Kebudayaan </li></ul><ul><li>Sambutan dan Perayaan </li></ul><ul><li>Perkhemahan dan Lawatan </li></ul>
 51. 51. <ul><li>KHIDMAT MASYARAKAT </li></ul><ul><li>1. Gotong-royong </li></ul><ul><li>2. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim </li></ul><ul><li>3. Bantuan Bencana Alam </li></ul><ul><li>4. Program ala “Bersamamu” </li></ul><ul><li>5. Projek Community Chest (projek khas untuk </li></ul><ul><li>golongan istimewa) </li></ul>
 52. 52. <ul><li>MENINGKATKAN PATRIOTISME </li></ul><ul><li>1. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena </li></ul><ul><li>dengan Hari Kebangsaan </li></ul><ul><li>2. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara </li></ul><ul><li>3. Kelab Rukun Negara </li></ul><ul><li>4. Kempen Kibar Jalur Gemilang </li></ul>
 53. 53. e-INTEGRASI 1. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. 2. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja.
 54. 54. Jadual 3.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid, Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Konsep dan matlamat RIMUP . 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan pelaksanaan 4. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan   Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Konsep dan Matlamat 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan pelaksanaan 4. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan     Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG, Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1.Konsep dan Matlamat 2. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan   Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI )
 55. 55.   BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. 2. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. 3. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. 5. Cara melaksanakan aktiviti.   Guru-Guru Besar, Pengetua, PIBG, Lembaga Pengurus Sekolah, Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN, PPD, PPB 10 Post-mortem     JPN, PPD, PPB, Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Penggal 2. Tahunan 3. Laporan Kewangan     Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari
 56. 56. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia
 57. 57. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP <ul><li>Aspek penting menentukan keberkesanan. </li></ul><ul><li>Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. </li></ul>
 58. 58. Pemantauan <ul><li>Pihak yang bertanggungjawab </li></ul><ul><ul><li>Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM </li></ul></ul><ul><ul><li>Unit Hal Ehwal Murid JPN </li></ul></ul><ul><ul><li>PPD/PPB/PPG </li></ul></ul><ul><ul><li>Jemaah Nazir KPM / Negeri </li></ul></ul><ul><ul><li>* Rujuk lampiran </li></ul></ul>
 59. 59. Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia
 60. 60. Penilaian <ul><li>Penilaian berdasarkan </li></ul><ul><li>1.Pengurusan </li></ul><ul><li>2.Pelaksanaan </li></ul><ul><li>3.Keberkesanan </li></ul><ul><li>4.Penilaian khas </li></ul><ul><li>5.Inovasi </li></ul>
 61. 61. Pelaporan <ul><li>Sekali setahun </li></ul><ul><li>Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program </li></ul>
 62. 62. Kesimpulan <ul><li>Aktiviti RIMUP dirancang dan dilaksanakan mengikut perancangan </li></ul><ul><li>Jawatankuasa ditubuhkan secara formal dan berfokus </li></ul><ul><li>Borang-borang khusus yang digunakan: </li></ul><ul><li>i. Perancangan </li></ul><ul><li>ii. Pelaporan </li></ul><ul><li>iii. Pemantauan </li></ul><ul><li>iv. Penilaian </li></ul>
 63. 63. BORANG PEMANTAUAN Kementerian Pelajaran Malaysia
 64. 64. LAMPIRAN 10a PEMANTAUAN KPM/JPN/PPD/PPB/PK BORANG PEMANTAUAN PROGRAM RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) PERINGKAT KELOMPOK BORANG PEMANTAUAN 1 Kategori Kelompok 2 Lokasi.* 2.1 Bandar 2.2 Pinggir Bandar 2.3 Kampung 2.4 Felda 2.5 Estet 3 Sekolah Terlibat 3.1 .............................................................................................................. ...................................... 3.2 ......................................................................................................... ........................................... 3.3 ....................................................................... ....................................................... ...................... 4 Daerah ................................................................................ ................................................................ ...................... 5 Nama Pengerusi .......................................................................... ................................................................ ..................... 6 Bilangan AJK ................................................................................ ................................................................ .................... 7. Agensi luar(komuniti ) yang terlibat 7.1 ..................................................................... ....................................................... ....................... 7.2 .............................................................................................. ...................................................... 7.3 ................................................................................................ .................................................... 8 Bilangan Program Setahun……………………………………………………..................................................................…. 9 Kekerapan mesyuarat setahun..........................................................................................................................................
 65. 65. BORANG PEMANTAUAN B PENGURUSAN BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Jawatankuasa 2 Mesyuarat 3 Minit Mesyuarat 4 Perancangan 5 Laporan Program 6 Penglibatan Komuniti 7 Penyata Kewangan 8 Sistem Fail 9 Sebaran Maklumat C PROGRAM & AKTIVITI BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Sukan dan Permainan 2 Lawatan dan Perkhemahan 3 Khidmat Masyarakat 4 Perayaan dan Perhimpunan 5 Kecemerlangan Akademik 6 Penglibatan Semua Kaum
 66. 66. *Tandakan Pemantauan KPM/JPN/PPB/PPD BORANG PEMANTAUAN D SIKAP DAN NILAI BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Kerjasama Guru 2 Kerjasama jawatankuasa 3 Kerjasama Komuniti 4 Kreativiti dan inovasi 5 Kefahaman E MASALAH BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Kewangan 2 Kepakaran 3 Kemudahan dan Peralatan 4 Sikap Pentadbir Sekolah 5 Sikap Guru-guru 6 Sikap Murid 7 Sikap Masyarakat & Ibu bapa
 67. 67. Skala Rumusan 1-Sangat Baik 2-Baik 3-Sederhana 4-Lemah .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Nama :...........................................................................) Tarikh ;........................................................................... BORANG PEMANTAUAN F RUMUSAN 1. Tahap Pelaksanaan 2. Tahap Penglibatan 3. Tahap Keberkesanan G Ulasan Pemantau
 68. 68. LAMPIRAN 10b Pemantauan KPM/JPN/PPD/PPB/PS BORANG PEMANTAUAN PROGRAM RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) PERINGKAT SEKOLAH BORANG PEMANTAUAN A BUTIR SEKOLAH 1. Nama dan Alamat Sekolah ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2 No. T elefon : .................................. Fa ks: ................................................... 3 Jenis Sekolah ..................................... 4 Gred Sekolah ..................................... 5 Lokasi* 5.1 Bandar 5.2 Pinggir Bandar 5.3 Kampung 5.4 Felda 5.5 Estet 6 Bilangan Guru Jantina Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah
 69. 69. 9. Nama Pengerusi ...................................................................... ............................................................................................. 10. Bilangan AJK ....................................................................................................................................................................... 11. Agensi luar (komuniti luar) yang terlibat a...................................................................................................................................................................... b..................................................................................................................................................................... c...................................................................................................................................................................... d..................................................................................................................................................................... BORANG PEMANTAUAN 7. Bilangan Kakitangan Jantina Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah 8. Bilangan Murid Jantina Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah
 70. 70. 12. Bilangan Program Setahun 13. Kekerapan Mesyuarat Setahun BORANG PEMANTAUAN B PENGURUSAN BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Jawatankuasa 2 Mesyuarat 3 Minit Mesyuarat 4 Perancangan 5 Laporan Program 6 Penglibatan Komuniti 7 Penyata Kewangan 8 Sistem Fail 9 Sebaran Maklumat C PROGRAM & AKTIVITI BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Sukan dan Permainan 2 Lawatan dan Perkhemahan 3 Khidmat Masyarakat 4 Perayaan dan Perhimpunan 5 Kecemerlangan Akademik 6 Penglibatan Semua Kaum
 71. 71. * Tandakan Pemantauan KPM/JPN/PPB/PPD BORANG PEMANTAUAN D SIKAP DAN NILAI BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Kerjasama Guru 2 Kerjasama jawatankuasa 3 Kerjasama Komuniti 4 Kreativiti dan inovasi 5 Kefahaman E MASALAH BIL PERKARA ADA * TIADA * CATATAN 1 Kewangan 2 Kepakaran 3 Kemudahan dan Peralatan 4 Sikap Pentadbir Sekolah 5 Sikap Guru-guru 6 Sikap Murid 7 Sikap Masyarakat & Ibu Bapa
 72. 72. Skala Rumusan 1-Sangat Baik 2-Baik 3-Sederhana 4-Lemah ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... (Nama :...........................................................................) Tarikh :............................................................ BORANG PEMANTAUAN F RUMUSAN 1. Tahap Pelaksanaan 2. Tahap Penglibatan 3. Tahap Keberkesanan G Ulasan Pemantau
 73. 73. <ul><li>Diharapkan melalui RIMUP, negara akan dapat membangunkan modal insan dalam kalangan generasi muda yang berupaya membudayakan perpaduan serta dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan negara. </li></ul>Kementerian Pelajaran Malaysia

×