KSKV Teknologi Kimpalan SEM1 -4

17,014 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KSKV Teknologi Kimpalan SEM1 -4

 1. 1. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM Rukun NegaraMaka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atasprinsip-prinsip yang berikut: Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaa Falsafah Pendidikan Kebangsaan"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." 1Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 2. 2. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM PRAKATA 2Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 3. 3. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SULITMODUL : PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALANKOD : MTK 101TAHAP : 1 SEMESTER 1UNIT KREDIT : 2.0MASA PERTEMUAN : 5.0 JAM/SEMINGGUKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : - 3Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 4. 4. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMHASIL MODUL :Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat :-  Menerangkan sejarah kimpalan  Menerangkan asas teknologi kimpalan  Mengenalpasti peralatan Kimpalan Arka Logam Berperisai (SMAW-Shielded Metal Arc Welding)  Mendirisiap kelengkapan dan aksesori kimpalan  Menghasilkan kumai/kumai berlapis (padding/buttering)HURAIAN MODULModul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk melengkapkan pelajar dengan pemahaman teknikal darisegi pentakrifan maksud teknologi kimpalan, sejarah kimpalan, pengkelasan proses kimpalan, sumber kuasa untuk kimpalan, carta utamakimpalan dan proses yang berkaitan dengannya serta kepentingan dan pengaplikasiannya.Modul ini mengenal pasti kompetensi yang diperlukan untuk mengenal pasti kelengkapan Kimpalan Arka Logam Berperisai dengan memilihbahagian dan aksesori supaya setiap bahagian dan aksesori ini dapat dikenalpasti untuk proses kimpalan yang dikehendaki.Modul ini juga mengenal pasti kompetensi yang diperlukan untuk mendirisiap kelengkapan dan aksesori Kimpalan Arka Logam Berperisaidengan memlilih, memasang dan memeriksa set yang dipasang supaya komponen / bahagian tersebut dipasang dengan betul dan selamatserta sedia untuk digunakan.Modul ini juga mengenal pasti kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan kumai berlapis (buttering/padding) menggunakan prosesKimpalan Arka Logam Berperisai pada bar keluli karbon / keluli lembut berdiameter 50mm-60mm supaya jejari bar dapat ditambah sehingga4mm dengan 1 lapisan kumai berlapis 100 panjang. 4Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 5. 5. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 1 (PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALAN)KOMPETENSI 1: MENERANGKAN SEJARAH KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENERANGKAN SEJARAH 1.1 Menerangkan sejarah kerja 1.1.1 Menerangkan sejarah kerja logam dan kimpalan.KIMPALAN logam dan kimpalan. 1.1.2 Mengenalpasti perkembangan awal bidang kimpalan. 1.1.3 Menerangkan perkembangan kimpalan moden. 1.2 Menerangkan kepentingan 1.2.1 Menerangkan fungsi kimpalan dalam industri pembuatan. kimpalan dan aplikasinya. 1.2.2 Menerangkan kepentingan kimpalan dan aplikasinya. 5Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 6. 6. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 1 (PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALAN)KOMPETENSI 2: MENGENALPASTI ASAS TEKNOLOGI KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENALPASTI ASAS 2.1 Menerangkan teknologi kimpalan. 2.1.1 Memberi definisi teknologi kimpalan mengikut standardTEKNOLOGI KIMPALAN BS/AWS. 2.2 Menerangkan carta utama proses 2.2.1 Mengenalpasti dan menerangkan pelbagai proses kimpalan kimpalan dan proses berkaitan. berdasarkan carta utama kimpalan. 2.2.2 Mengenalpasti dan menerangkan pengkelasan kimpalan berdasarkan carta utama kimpalan. 2.3 Mengenalpasti sumber kuasa 2.3.1 Menerangkan sumber kuasa untuk menghasilkan haba bagi proses kimpalan kimpalan. 2.3.2 Mengenalpasti bekalan kuasa kimpalan – pengubah, penerus, penjana dan inverter. 6Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 7. 7. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 1 (PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALAN)KOMPETENSI 3: MENGENALPASTI PERALATAN KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAISTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENALPASTI 3.1 Mengenal pasti proses 3.1.1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan yang berkaitanPERALATAN SMAW yang diperlukan dengan pengendalian dan menggunakan peralatan kimpalan mengikut Prosedur Operasi Standard. 3.1.2 Menyenaraikan beberapa jenis proses kimpalan arka seperti SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, Plasma Welding dan sebagainya mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 3.1.3 Menentukan prinsip kimpalan arka mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 3.1.4 Mengenal pasti dan menyenaraikan peralatan dan aksesori bagi beberapa jenis kimpalan seperti SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, OAW, OAB and mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/AWS. 3.1.5 Mengenal pasti jenis bahan guna habis mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/AWS. 3.1.6 Menerangkan asas elektrik yang berkaitan dengan kimpalan arka. 3.2 Mengenal pasti dan 3.2.2 Menerangkan peralatan, aksesori dan bahan luak yang berkaitan memilih kelengkapan dan dengan SMAW mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. aksesori SMAW 3.2.3 Menyediakan kelengkapan dan aksesori untuk proses SMAW mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 3.2.4 Mengamalkan budaya kerja selamat, sifat kewajaran dan 7Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 8. 8. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM kesedaran dalam amalan pekerjaan serta mematuhi keperluan keselamatan kerja. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 1 (PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALAN)KOMPETENSI 4: MENDIRISIAP PERALATAN DAN AKSESORI KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENDIRISIAP PERALATAN 4.1 Mengenal pasti dan memilih 4.1.1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan berkaitan denganDAN AKSESORI SMAW bahagian dan aksesori bagi pengendalian dan pengoperasian kelengkapan mengikut Akta proses SMAW. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 4.1.2 Mengenalpasti proses SMAW mengikut kod, standard dan spesifikasi BS / AWS. 4.1.3 Mengenal pasti jenis mesin kimpalan pengubah (AC), penerus (AC/DC) dan motor panduan janakuasa atau janakuasa panduan disel/petrol. 4.1.4 Mengenalpasti bahagian dan aksesori bagi SMAW 4.2 Membaiki bahagian dan 4.2.1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan berkaitan dengan aksesori kimpalan penyambungan bahagian dan aksesori mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4.2.2 Mengenalpasti dan mengaplikasi prosedur menyambungkan dan memasang kelengkapan SMAW berpandukan arahan manual pengilang. 4.3 Memeriksa penyambungan 4.3.1 Memeriksa pemasangan elektrik berpandukan arahan manual kelengkapan SMAW pengilang. 4.3.2 Menerangkan maksud kekutuban dan mengaplikasikan kaedah yang betul untuk memeriksa kekutuban mesin kimpalan mengikut prosedur operasi standard. 8Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 9. 9. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 4.3.3 Memeriksa voltan dan arus menggunakan meter penguji mengikut Prosedur Operasi Standard. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 1 (PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI KIMPALAN)KOMPETENSI 5: MENGHASILKAN KUMAI BERLAPIS (PADDING / BUTTERING)STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGHASILKAN KUMAI 5.1 Memilih bahan (logam) yang 5.1.1 Mengenal pasti jenis bahan dan sifat-sifatnya yang diperlukanBERLAPIS diperlukan untuk kerja kimpal.(PADDING/BUTTERING) 5.2 Menyediakan bahan (logam) 5.2.1 Menghuraikan keperluan lukisan kejuruteraan untuk membuat persediaan bahan. 5.2.2 Menyediakan permukaan bahan bagi keperluan kerja kimpalan. 5.2.3 Memilih jig dan lekapan yang sesuai. 5.2.4 Mengena pasti jenis alatan mengukur dan menanda. 5.2.5 Mengukur dan menanda bahan logam mengikut keperluan kerja. 5.2.6 Mengendalikan peralatan memotong mengikut prosedur operasi standard. 5.2.7 Mengamalkan langkah kerja selamat berkaitan pengendalian mesin pemotong mengikut prosedur operasi standard. 5.3 Menetapkan arus kimpalan 5.3.1 Mengamalkan langkah kerja selamat berkaitan pengendalian peralatan elektrik mengikut prosedur operasi standard. 5.3.2 Menetapkan arus kimpalan mengikut keperluan kerja mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 5.4 Mengenal pasti dan memilih 5.4.1 Mengenal pasti klasifikasi dan jenis elektrod. elektrod 5.4.2 Memilih jenis elektrod yang sesuai untuk kerja kimpalan mengikut 9Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 10. 10. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM kod dan standard BS/ AWS. 5.4.3 Menerangkan kepentingan penyimpanan elektrod 5.5 Memulakan arka dan 5.5.1 Mengamalkan langkah kerja selamat berkaitan pengendalian menghasilkan kumai pendek mesin kimpal mengikut prosedur operasi standard. dan kumai panjang. 5.5.2 Melaras arus kimpalan, jarak arka, sudut elektrod dan kelajuan kimpalan yang betul mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 5.5.3 Menyusun bahan logam asas kepada kedudukan yang betul mengikut keperluan kerja kimpal. 5.5.4 Mengaplikasikan kaedah yang betul untuk memulakan arka. 5.5.5 Menghasilkan kumai pendek dan panjang menggunakan teknik mengimpal mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 5.6 Menghasilkan kumai berlapis 5.6.1 Mengamalkan langkah kerja selamat berkaitan pengendalian (padding and buttering) mesin mengikut prosedur operasi standard. 5.5.6 Menyusun bahan logam asas kepada kedudukan yang betul mengikut keperluan kerja kimpal. 5.5.7 Melaras arus kimpalan, jarak arka, sudut elektrod dan kelajuan kimpalan yang betul mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 5.6.2 Menghasilkan kumai panjang menggunakan teknik mengimpal yang betul bagi kumai berlapis (padding and buttering) pada kedudukan rata mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS 5.7 Memeriksa hasil kumai 5.7.1 Mengenalpasti dan memeriksa jenis kecacatan permukaan selepas proses kimpalan mengikut kod, standard dan spesifikasi BS/ AWS. 10Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 11. 11. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMCORE ABILITY LEVEL 1 ITEM ABILITIES 1.0 LOCATE AND PROCESS INFORMATION 1.1 Identify and gather information 1.2 Document information, procedures or processes 1.3 Utilize basic IT applications 2.0 EXCHANGE/COMMUNICATE INFORMATION 2.1 Interpret and follow manuals, instructions and SOP’s 2.2 Follow telephone/ telecommunication procedures 2.3 Communicate clearly 2.4 Prepare brief reports and checklists using standard forms 2.5 Read/interpret flowcharts and pictorial information 3.0 WORK AND INTERACT WITH PEOPLE 3.1 Apply cultural requirements to the workplace 3.2 Demonstrate integrity and apply ethical practices 3.3 Accept responsibility for own work and work area 3.4 Seek and act constructively upon feedback about performance 3.5 Demonstrate safety skills 3.6 Respond appropriately to people and situations 3.7 Resolve interpersonal conflicts 4.0 WORK WITHIN AND WITH SYSTEM 4.1 Understand systems 4.2 Comply with and follow chain of command 4.3 Identify and highlight problems 11Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 12. 12. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM ITEM ABILITIES 4.4 Adapt competencies to new situations / systems KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SULITMODUL : AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1CODE : MTK 102TAHAP : 1 SEMESTER 1UNIT KREDIT : 2.0JAM PERTEMUAN : 4.0 JAM/SEMINGGUKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : - 12Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 13. 13. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMHASIL MODUL :Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat :-  Mematuhi peraturan penggunaan peralatan dan keselamatan di bengkel  Mematuhi keperluan keselamatan di tempat kerja  Memadam api semasa berlaku kebakaran kecil  Memberi rawatan pertolongan cemas  Memberi bantuan pernafasan semasa kecemasan(CPR)  Melaporkan kemalangan, kecederaan serta tingkah laku dan keadaan yang tidak selamatHURAIAN MODULModul ini direkabentuk untuk menyediakan pelajar dengan kefahaman teknikal yang menyeluruh bagi tujuan kesihatan dan amalankeselamatan yang perlu untuk mewujudkan suasana tempat kerja yang selamat.Modul ini juga dihasilkan bagi mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk pengamalan langkah keselamatan di bengkelberpandukan pelan susun atur, penggunaan bahan pembersih, alat pemadam api dan peti pertolongan cemas serta mematuhi papan tandakeselamatan supaya susun atur bengkel adalah mengikut standard; kekemasan (‘house-keeping’) bengkel dan peraturan keselamatan dipatuhiserta rawatan pertolongan cemas asas diberi berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health Act-OSHA) 13Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 14. 14. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram: TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 1: MEMATUHI PERATURAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN KESELAMATAN DI BENGKELSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMATUHI PERATURAN 1.1 Memakai pakaian yang 1.1.1 Menerangkan dan mengamalkan peraturan am bengkelPENGGUNAAN sesuai di tempat kerja dan berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanPERALATAN DAN mengamalkan etika 1.1.2 Mengamalkan kekemasan dan susun atur bengkel seperti yang keselamatan ditetapkan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanKESELAMATAN DIBENGKEL 1.2 Menyedia dan memastikan 1.2.1 Menyediakan penjagaan serta penyelenggaraan peralatan dan suasana tempat kerja yang kelengkapan saranan pengilang. selamat 1.2.2 Mengesan kerosakan pada kelengkapan bengkel 1.2.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1.3 Mengamalkan prosedur 1.3.1 Mengenalpasti semua keperluan keselamatan berkaitan keselamatan dalam pengendalian kelengkapan kimpalan berdasarkan Akta mengendali peralatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. kimpalan 1.3.2 Menerangkan prosedur pembersihan, penggunaan dan penyimpanan kelengkapan, peralatan dan bahan serta susunan 14Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 15. 15. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM bengkel yang betul berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 1.4 Memastikan semua pengalir 1.4.1 Mengenal pasti bahan yang digunakan sebagai pengalir elektrik peralatan elektrik dalam 1.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan kelengkapan alat penguji keadaan yang baik elektrik dengan betul seperti meter penguji Keterusan (continuity test meter; clip), meter kip on (clip on meter) dan sebagainya berdasarkan proseur operasi standard. 1.4.3 Menggunakan prosedur yang betul untuk memeriksa sambungan elektrik pada set kimpalan berdasarkan proseur operasi standard. 1.4.4 Mengesan dan membezakan antara sambungan komponen elektrik yang rosak dan tidak rosak berdasarkan Akta suruhanjaya tenaga 1.4.5 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1.5 Mematuhi langkah 1.5.1 Menyenarai dan menyediakan inventori penyenggaraan alat dan keselamatan dan berhati- peralatan. hati di tempat kerja 1.5.2 Mengamalkan tabiat kerja yang selamat di dalam bengkel berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 16. 16. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 2 : MEMATUHI KEPERLUAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMATUHI KEPERLUAN 2.1 Mematuhi keperluan 2.1.1 Mengenalpasti keperluan kekemasan susun atur di bengkel- ruangKESELAMATAN DI TEMPAT keselamatan di tapak kerja pemunggahan dan pergerakan turun naik mesin dan bahanKERJA berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2.2 Mematuhi peraturan dan 2.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan asas yang diguna pakai di tempat langkah keselamatan di kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan bengkel 2.3 Memastikan sistem 2.3.1 Menyatakan kepentingan pengudaraan yang baik di tempat kerja pengudaraan yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan semasa bekerja di kawasan 2.3.2 Menyatakan jenis-jenis sistem pengudaraan standard berdasarkan tertutup Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2.3.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 16Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 17. 17. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 2.4 Mematuhi prosedur dan 2.4.1 Mengamalkan semua prosedur keselamatan standard ketika amalan keselamatan di bekerja di tempat terbuka berdasarkan Akta Keselamatan dan kawasan terbuka Kesihatan Pekerjaan KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 3: MEMADAM API SEMASA BERLAKU KEBAKARAN KECILSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMADAM API SEMASA 3.1 Mengenalpasti jenis dan 3.1.1 Mengenal pasti jenis dan penggunaan alat pemadam apiBERLAKU KEBAKARAN kegunaan alat pemadam berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.KECIL api. 3.2 Mengenalpasti pelbagai 3.2.1 Mengenal pasti dan membezakan pelbagai kemungkinan punca kemungkinan punca kebakaran berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan kebakaran. Pekerjaan. 3.3 Mengenal pasti dan 3.3.1 Mengenal pasti lokasi alat pemadam api di bengkel berdasarkan memilih jenis bahan atau Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 17Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 18. 18. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM kelengkapan yang sesuai 3.3.2 Memeriksa alat pemadam api dapat berfungsi dengan baik untuk memadamkan api. berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 3.3.3 Menggunakan alat pemadam api dengan betul berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 3.3.4 Menggunakan jenis alat pemadam api yang sesuai untuk punca kebakaran yang berbeza berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 3.4 Mengadakan latihan 3.4.1 Menerangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kebakaran kebakaran berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 3.4.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 4: MEMBERI RAWATAN PERTOLONGAN CEMASSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMBERI RAWATAN 4.1 Memindahkan mangsa 4.1.1 Menyatakan jenis dan punca-punca kecederaan yang mungkinPERTOLONGAN CEMAS yang tercedera ke tempat boleh berlaku di tempat kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan yang selamat dan sesuai Kesihatan Pekerjaan 4.1.2 Menggunakan teknik dan kaedah yang betul semasa memindahkan mangsa kecederaan parah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4.1.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 19. 19. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 4.2 Merawat kecederaan ringan 4.2.1 Mengenal pasti dan memberi rawatan pertolongan cemas berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4.2.2 Menggunakan kaedah yang betul dalam merawat kecederaan ringan, terbakar dan luka berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 4.2.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 5: MEMBERI BANTUAN PERNAFASAN SEMASA KECEMASAN(CPR)STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMBERI BANTUAN 5.1 Memindahkan mangsa 5.1.1 Menerangkan prosedur mengalihkan mangsa kejutan elektrik danPERNAFASAN SEMASA yang tercedera ke tempat mangsa kecederaan berdasarkan Akta Keselamatan danKECEMASAN(CPR) yang selamat Kesihatan Pekerjaan 5.1.2 Mengaplikasikan prosedur dan teknik bantuan pernafasan (CPR) yang betul berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5.1.3 Menerangkan prosedur dan tindakan yang perlu diambil semasa kecemasan berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 20. 20. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 5.1.4 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5.2 Memberikan bantuan 5.2.1 Menggunakan prosedur yang betul dalam memberi bantuan pernafasan pernafasan mengikut prosedur pertolongan cemas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan (Ministry Of Health).. 5.2.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 2 (AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 1)KOMPETENSI 6: MELAPORKAN KEMALANGAN, KECEDERAAN DAN TINGKAH LAKU SERTA KEADAAN YANG TIDAK SELAMATSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMELAPORKAN 6.1 Mengenal pasti keadaan 6.1.1 Mengenal pasti serta menerangkan keadaan dan kawasan kerjaKEMALANGAN, dan kawasan kerja yang yang tidak selamat serta langkah keselamatan yang perlu diambilKECEDERAAN SERTA tidak selamat serta langkah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. keselamatan yang perluTINGKAH LAKU DAN diambil.KEADAAN YANG TIDAKSELAMAT 6.2 Memaklumkan sebarang 6.2.1 Mengenal pasti dan menerangkan prosedur membuat laporan keadaan, kemalangan, tentang sebarang keadaan, kemalangan, kecederaan dan tingkah kecederaan dan tingkah laku yang tidak selamat mengikut prosedur operasi standard. 20Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 21. 21. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM laku yang tidak selamat, 6.2.2 Bertindak balas dengan segera semasa kecemasan berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 6.2.3 Menghubungi pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya berlaku kemalangan atau kebakaran berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 6.3 Memeriksa dan mengawal 6.3.1 Menyediakan suasana kerja yang selamat berdasarkan Akta selia kawasan kerja yang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selamat. 6.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang baik berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanCORE ABILITY LEVEL 1 ITEM ABILITIES 1.0 LOCATE AND PROCESS INFORMATION 1.1 Identify and gather information 1.2 Document information, procedures or processes 1.3 Utilize basic IT applications 2.0 EXCHANGE/COMMUNICATE INFORMATION 2.1 Interpret and follow manuals, instructions and SOP’s 2.2 Follow telephone/ telecommunication procedures 2.3 Communicate clearly 2.4 Prepare brief reports and checklists using standard forms 2.5 Read/interpret flowcharts and pictorial information 3.0 WORK AND INTERACT WITH PEOPLE 3.1 Apply cultural requirements to the workplace 21Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 22. 22. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM ITEM ABILITIES 3.2 Demonstrate integrity and apply ethical practices 3.3 Accept responsibility for own work and work area 3.4 Seek and act constructively upon feedback about performance 3.5 Demonstrate safety skills 3.6 Respond appropriately to people and situations 3.7 Resolve interpersonal conflicts 4.0 WORK WITHIN AND WITH SYSTEM 4.1 Understand systems 4.2 Comply with and follow chain of command 4.3 Identify and highlight problems 4.4 Adapt competencies to new situations / systems KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SULITMODUL : BAHAN DAN BAHAN LUAK 1KOD : MTK 103TAHAP : 1 SEMESTER 1UNIT KREDIT : 2.0 22Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 23. 23. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMJAM PERTEMUAN : 4.0 JAM/SEMINGGUKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : -HASIL MODUL :Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat :-  Mengenal pasti jenis bahan  Mengenal pasti dan memilih logam asas untuk kimpalan  Mengenal pasti dan memilih bahan luak kimpalan  Menyusun dan mengendalikan bahan luak kimpalan (mengenal pasti, mengasingkan, menyimpan dan memanaskan )HURAIAN MODULModul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk melengkapkan pelajar dengan pemahaman teknikal secarakomprehensif tentang jenis – jenis bahan dengan mentafsir spesifikasi bahan, carta, jadual dan manual serta sijil kilang bagi menentukan jenisdan gred bahan 23Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 24. 24. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMModul ini juga mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk memilih logam asas kimpalan dengan merujuk sijil kilang(millcertificate) dan spesifikasi klien supaya pemilihan bahan memenuhi kehendak klien dan spesifikasi kerja.Modul ini berhasrat mengenal pasti kompetensi yang diperlukan supaya pelajar dapat merujuk spesifikasi kimpalan dalam membuat pilihanbahan luak kimpalan(welding consumable) yang bersesuaian dengan logam asas dan memenuhi kehendak spesifikasi klien.Modul ini mengenal pasti kompetensi yang diperlukan dalam pengendalian bahan luak kimpalan dari segi penyimpanan dan pemeliharaansupaya bahan luak diselenggara dengan baik untuk mengekalkan sifat kimia dan fizikal mengikut saranan pengilangModul ini juga dihasilkan bagi mengenal pasti kompetensi yang dikehendaki untuk memantau penggunaan elektrod kimpalan dengan caramengenal pasti, mengedar, menyimpan dan mengganti semula elektrod supaya elektrod boleh didapati pada setiap masa mengikut keperluan. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 3 (BAHAN DAN BAHAN LUAK 1)KOMPETENSI 1 : MENGENAL PASTI JENIS-JENIS BAHANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENAL PASTI JENIS- 1.1 Penggunaan spesifikasi 1.1.1 Menerangkan jenis-jenis bahan – logam ferus dan bukan ferus danJENIS BAHAN bahan, carta, jadual dan sifatnya. manual 1.1.2 Memberi definisi kekerasan bahan. 1.1.3 Memberi definisi komposisi kandungan bahan kimia. 24Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 25. 25. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 1.1.4 Memberi definisi tegasan tegangan, kekuatan alah dan kekuatan impak 1.1.5 Memberi definisi pemanjangan bahan. 1.1.6 Memberi definisi aloi. 1.1.7 Mentafsir spesifikasi bahan, carta, jadual dan manual mengikut jadual spesifikasi bahan. 1.2 Menyenaraikan jenis dan 1.2.1 Menerangkan kaedah asas pengujian bahan (logam ferus dan gred bahan bukan ferus). 1.2.2 Menjalankan ujian pengecaman bahan dengan merujuk jadual spesifikasi bahan. 1.2.3 Mengenal pasti gred bahan mengikut carta spesifikasi bahan. 1.2.4 Mengamalkan langkah kerja selamat berkaitan pengendalian ujian pengecaman bahan mengikut prosedur operasi standard. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 3 ( BAHAN DAN BAHAN LUAK 1)KOMPETENSI 2 : MENGENAL PASTI DAN MEMILIH LOGAM ASAS UNTUK KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENAL PASTI DAN 2.1 Mengenal pasti dan 2.1.1 Memberi definisi asas metalurgi bahan mengikut carta spesifikasiMEMILIH LOGAM ASAS memeriksa bahan bahan.UNTUK KIMPALAN berdasarkan spesifikasi sijil 2.1.2 Menghuraikan kod bahan mengikut carta spesifikasi bahan. kilang 25Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 26. 26. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 2.2 Memastikan bahan 2.2.1 Menentukan perbezaan pelbagai jenis bahan yang biasa mengikut kehendak digunakan secara fizikal. spesifikasi 2.2.2 Mengenalpasti bahan melalui jadual spesifikasi bahan. 2.2.3 Menjalankan ujian mudah ke atas bahan untuk memenuhi keperluan proses kimpalan. 2.3 Mengenal pasti dan 2.3.1 Menerangkan saiz bahan yang diperlukan mengikut keperluan memilih saiz bahan yang proses kimpalan. diperlukan 2.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModule : 3 ( BAHAN DAN BAHAN LUAK 1)KOMPETENSI 3 : MENGENAL PASTI DAN MEMILIH BAHAN LUAK KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENAL PASTI DAN 3.1 Memeriksa spesifikasi 3.1.1 Menerangkan pemilihan spesifikasi elektrod mengikut mengikutMEMILIH BAHAN LUAK elektrod kimpalan kod dan standard BS/AWS.KIMPALAN 26Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 27. 27. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM 3.2 Mengenal pasti dan 3.2.1 Mengenal pasti pemilihan kod elektrod kimpalan mengikut kod dan memilih elektrod yang standard BS/ WS). diperlukan 3.2.2 Menentukan jenis elektrod yang diperlukan mengikut untuk proses kimpalan yang akan dijalankan. 3.2.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 3 ( BAHAN DAN BAHAN LUAK 1)KOMPETENSI 4: MENGENDALIKAN BAHAN LUAK KIMPALAN (MENGENAL PASTI, MENGASINGKAN, MENYIMPANDAN PEMBAKARAN )STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENDALIKAN BAHAN 4.1 Mengenalpasti spesifikasi 4.1.1 Menerangkan spesifikasi elektrod mengikut spesifikasi pengilangLUAK KIMPALAN pengilang 27Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 28. 28. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM(MENGENAL PASTI,MENGASINGKAN, 4.2 Senarai klasifikasi elektrod 4.2.1 Mengenalpasti pengkelasan elektrod di dalam bidang kimplaan.MENYIMPAN DAN kimpalan 4.2.2 Mengendalikan elektrod seperti yang disarankan oleh pengilang.MEMANASKAN ) 4.2.3 Menerangkan kaedah penyimpanan dan pemeliharaan elektrod mengikut saranan pengilang. 4.2.4 Menerangkan pengasingan elektrod mengikut saranan pengilang 4.3 Menyimpan dan 4.3.1 Menerangkan prosedur pengeringan elektrod seperti yang memelihara elektrod disarankan oleh pengilang. 4.3.2 Menerangkan operasi oven/pengering elektrod mengikut spesifikasi pengilang. 4.3.3 Mengenal pasti dan menyenaraikan keperluan alam sekitar semasa menyelenggara penyimpanan dan pemeliharaan elektrod. 4.3.4 Menjalankan pengeringan semula elektrod seperti yang disarankan oleh pengilang 4.3.5 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja yang betul berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.CORE ABILITY LEVEL 1 ITEM ABILITIES 1.0 LOCATE AND PROCESS INFORMATION 1.1 Identify and gather information 1.2 Document information, procedures or processes 1.3 Utilize basic IT applications 2.0 EXCHANGE/COMMUNICATE INFORMATION 2.1 Interpret and follow manuals, instructions and SOP’s 2.2 Follow telephone/ telecommunication procedures 2.3 Communicate clearly 28Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 29. 29. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM ITEM ABILITIES 2.4 Prepare brief reports and checklists using standard forms 2.5 Read/interpret flowcharts and pictorial information 3.0 WORK AND INTERACT WITH PEOPLE 3.1 Apply cultural requirements to the workplace 3.2 Demonstrate integrity and apply ethical practices 3.3 Accept responsibility for own work and work area 3.4 Seek and act constructively upon feedback about performance 3.5 Demonstrate safety skills 3.6 Respond appropriately to people and situations 3.7 Resolve interpersonal conflicts 4.0 WORK WITHIN AND WITH SYSTEM 4.1 Understand systems 4.2 Comply with and follow chain of command 4.3 Identify and highlight problems 4.4 Adapt competencies to new situations / systems KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SULITMODUL : PEMOTONGAN MEKANIKAL (MECHANICAL CUTTING)KOD : MTK 104TAHAP : 1 SEMESTER 1 29Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 30. 30. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMUNIT KREDIT : 2.0JAM PERTEMUAN : 4.0 JAM/SEMINGGUKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : -HASIL MODUL :Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat :-  Memotong bahan menggunakan mesin pemotong cakera (disc cutter)  Memotong bahan menggunakan mesin gergaji kuasa (power saw)  Memotong bahan menggunakan mesin gergaji pita (band saw)  Memotong bahan menggunakan mesin gergaji bulat (circular saw)  Memotong bahan menggunakan mesin pemotong kepersegian hidraulik (hydraulic squaring machine)  Memotong bahan menggunakan mesin pericih tuas tangan (hand lever shear)HURAIAN MODUL 30Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 31. 31. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMModul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk menekap bahan bagi proses pemotongan dengan caramengukur dan menanda menggunakan peralatan berdasarkan spesifikasi lukisan.Modul ini juga bertujuan mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk memotong bahan menggunakan mesin pemotong cakera,mesin gergaji kuasa, mesin gergaji pita, mesin gergaji bulat, mesin pemotong kepersegian hidraulik dan mesin pericih tuas tangan supayalogam yang dipotong adalah mengikut spesifikasi lukisan dari segi saiz, bentuk dan ketepatan dimensi.Modul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mendirisiap kelengkapan dan aksesori pemotonganoksiasetilina, memilih, memasang dan memeriksa kelengkapan supaya ia dipasang dengan betul dan selamat untuk digunakan.Modul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk menyusun atur bahan bagi proses pemotongan denganmengukur menggunakan alat mengukur dan menanda supaya bahan ditanda mengikut spesifikasi lukisan.Modul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk melaras nyalaan pemotongan oksiasetilina dan memotongmenggunakan proses pemotongan oksiasetilina.Modul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mendirisiap kelengkapan dan aksesori pemotongan plasmaModul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk menyusun atur bahan untuk proses pemotonganModul ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk melaras sumpitan plasma serta arus dan memotongdengan proses pemotongan plasma KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul: 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 1: MEMOTONG BAHAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN PEMOTONG CAKERASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 1.1 Memilih mesin pemotong 1.1.1 Menyenaraikan jenis-jenis mesin pemotong cakera mengikut 31Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 32. 32. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMDENGAN MENGGUNAKAN cakera spesifikasi pengilang.MESIN PEMOTONG 1.1.2 Menerangkan operasi mesin pemotong cakera mengikut spesifikasiCAKERA pengilang. 1.1.3 Mengenal pasti dan memilih mesin pemotong cakera yang diperlukan mengikut keperluan standard kerja. 1.1.4 Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dalam mengendalikan mesin memotong cakera mengikut Prosedur Operasi Standard. 1.2 Memotong bahan kerja 1.2.1 Mengendalikan mesin pemotong cakera menggunakan teknik yang betul mengikut Prosedur Operasi Standard. 1.2.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 1.3 Memeriksa bahan kerja 1.3.1 Mengenal pasti dan menggunakan alat pengukur untuk memeriksa selepas pemotongan bahan kerja selepas pemotongan mengikut saranan pengilang. 1.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 2 : MEMOTONG BAHAN MENGGUNAKAN GERGAJI KUASASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 2.1 Memilih mesin pemotong 2.1.1 Menerangkan operasi gergaji kuasa mengikut spesifikasi pengilang 32Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 33. 33. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMMENGGUNAKAN GERGAJI 2.1.2 Memilih gergaji kuasa yang dikehendaki mengikut keperluan kerja.KUASA (POWER SAW) 2.1.3 Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian mesin gergaji kuasa mengikut Prosedur Operasi Standard. 2.2 Memotong bahan kerja 2.2.1 Mengendalikan gergaji kuasa dengan teknik yang betul mengikut Prosedur Operasi Standard 2.2.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 2.3 Memeriksa bahan kerja 2.3.1 Mengenalpasti dan menggunakan alat pengukur untuk memeriksa selepas pemotongan bahan kerja selepas pemotongan mengikut saranan pengilang. 2.2.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 3 : MEMOTONG BAHAN MENGGUNAKAN GERGAJI PITASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 3.1 Memilih mesin pemotong 3.1.1 Mengenalpasti jenis-jenis gergaji pita 33Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 34. 34. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMMENGGUNAKAN GERGAJI 3.1.2 Menerangkan operasi gergaji pita mengikut spesifikasi pengilang.PITA (BAND SAW) 3.1.3 Memilih gergaji pita yang sesuai mengikut keperluan kerja 3.1.4 Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dalam mengendalikan gergaji pita mengikut Prosedur Operasi Standard. 3.2 Memotong bahan kerja 3.2.1 Mengendalikan gergaji pita dengan teknik yang betul mengikut Prosedur Operasi Standard. 3.2.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 3.3 Memeriksa bahan kerja 3.3.1 Mengenalpasti dan menggunakan alat pengukur untuk memeriksa selepas pemotongan bahan kerja selepas pemotongan mengikut saranan pengilang. 3.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 35. 35. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 4 : MEMOTONG BAHAN MENGGUNAKAN GERGAJI BULAT (CIRCULAR SAW) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 4.1 Mengenal pasti dan 4.1.1 Megamalkan langkah berjaga-jaga dalam mengendalikan danMENGGUNAKAN GERGAJI memilih mesin pemotong mengoperasi gergaji bulat mengikut Prosedur Operasi StandardBULAT (CIRCULAR SAW) 4.1.2 Menyatakan ciri-ciri pengoperasian gergaji bulat mengikut saranan pengilang. 4.1.3 Memilih gergaji bulat yang sesuai mengikut keperluan kerja. 4.2 Memotong bahan kerja 4.2.1 Menyenaraikan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dalam mengendalikan gergaji bulat mengikut Prosedur Operasi Standard 4.2.2 Mengendalikan gergaji bulat dengan teknik pemotongan yang betul mengikut Prosedur Operasi Standard 4.2.3 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 4.3 Memeriksa bahan kerja 4.3.1 Mengenalpasti dan menggunkan alat pengukur untuk memeriksa selepas pemotongan bahan kerja selepas pemotongan mengikut Prosedur Operasi Standard. 4.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 36. 36. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 5 : MEMOTONG BAHAN MENGGUNAKAN MESIN PEMOTONG KEPERSEGIAN HIDRAULIK (HYDRAULIC SQUARING MACHINE)STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 5.1 Mengenal pasti dan 5.1.1 Menerangkan langkah berjaga-jaga dalam mengendalikan danMENGGUNAKAN MESIN memilih mesin pemotong mengoperasi mesin pemotong kepersegian hidraulik mengikutPEMOTONG Prosedur Operasi Standard.KEPERSEGIAN HIDRAULIK 5.1.2 Menerangkan ciri-ciri pengoperasian mesin pemotong kepersegian(HYDRAULIC SQUARING hidraulik mengikut Prosedur Operasi Standard.MACHINE) 5.1.3 Mengenal pasti dan memilih mesin pemotong kepersegian hidraulik yang sesuai mengikut Prosedur Operasi Standard. 5.2 Memotong bahan kerja 5.2.1 Menyatakan langkah-langkah keselamatan berkaitan pengendalian mesin pemotong kepersegian hidraulik mengikut Prosedur Operasi Standard. 5.2.2 Mengendalikan mesin pemotong kepersegian hidraulik dengan teknik pemotongan yang betul mengikut Prosedur Operasi Standard . 5.3 Memeriksa bahan kerja 5.3.1 Mengenal pasti dan menggunakan alat pengukur serta instrumen selepas kerja pemotongan lain untuk memeriksa bahan kerja selepas pemotongan mengikut Prosedur Operasi Standard. 5.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 37. 37. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPM KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 4 (PEMOTONGAN MEKANIKAL)KOMPETENSI 6 : MEMOTONG BAHAN MENGGUNAKAN MESIN PERICIH TUIL TANGAN (HAND LEVER SHEARSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMEMOTONG BAHAN 6.1 Mengenal pasti dan 6.1.1 Mengenalpasti langkah berjaga-jaga dalam mengendalikan danMENGGUNAKAN MESIN memilih mesin pemotong mengoperasi mesin pericih tuas tangan berdasarkan sarananPERICIH TUAS TANGAN pengilang.(HAND LEVER SHEAR) 6.1.2 Menerangkan ciri-ciri pengoperasian mesin pericih tuas tangan mengikut Prosedur Operasi Standard. 6.1.3 Mengenal pasti dan memilih mesin pericih tuas tangan yang dikehendaki mengikut keperlaun kerja 6.2 Memotong bahan kerja 6.2.1 Menyatakan langkah-langkah keselamatan yang berkaitan dalam mengendalikan mesin pericih tuas tangan mengikut prosedur operasi standard. 6.2.2 Mengendalikan mesin pericih tuas tangan mengikut prosedur operasi standard. 6.3 Memeriksa bahan kerja 6.3.1 Mengenal pasti dan menggunakan alat pengukur serta instrumen selepas kerja mericih lain untuk menguji bahan selepas pemotongan mengikut Prosedur Operasi Standard 6.3.2 Mengamalkan kesedaran tentang keselamatan, langkah berjaga- jaga dan etika kerja berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 37Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 38. 38. Draf Dokumen Standard Kurikulum Kolej Vokasional KPMCORE ABILITY LEVEL 1 ITEM ABILITIES 1.0 LOCATE AND PROCESS INFORMATION 1.1 Identify and gather information 1.2 Document information, procedures or processes 1.3 Utilize basic IT applications 2.0 EXCHANGE/COMMUNICATE INFORMATION 2.1 Interpret and follow manuals, instructions and SOP’s 2.2 Follow telephone/ telecommunication procedures 2.3 Communicate clearly 2.4 Prepare brief reports and checklists using standard forms 2.5 Read/interpret flowcharts and pictorial information 3.0 WORK AND INTERACT WITH PEOPLE 3.1 Apply cultural requirements to the workplace 3.2 Demonstrate integrity and apply ethical practices 3.3 Accept responsibility for own work and work area 3.4 Seek and act constructively upon feedback about performance 3.5 Demonstrate safety skills 3.6 Respond appropriately to people and situations 3.7 Resolve interpersonal conflicts 4.0 WORK WITHIN AND WITH SYSTEM 4.1 Understand systems 4.2 Comply with and follow chain of command 4.3 Identify and highlight problems 4.4 Adapt competencies to new situations / systems 38Latest Edited 14 – 17 FEBRUARI 2012
 39. 39. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SULITMODUL : LUKISAN DAN SPESIFIKASIKOD : CMWT 309TAHAP : 1 SEMESTER 2UNIT KREDIT : 2.0MASA PERTEMUAN : 3.0 jam / mingguKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : -HASIL MODUL: 45Latest Edited 14-17 Februari 2012
 40. 40. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoEPada akhir kursus ini, pelajar akan dapat:-  Mengintepretasi pelbagai jenis sambungan dalam kimpalan  Mengintepretasi pelbagai simbol yang digunakan dalam kimpalan  Mengintepretasi pelbagai proses dalam kimpalan  Mengintepretasi prosedur kimpalan untuk kerja kimpalan yang ditetapkanHURAIAN MODUL:Unit ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mengintepretasi pelbagai sambungan yang digunakan dalamkimpalan supaya apabila jenis sambungan dikenal pasti, penyediaan sambungan dapat dibuat mengikut pelan reka bentuk.Unit ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mengintepretasi pelbagai symbol yang digunakan dalamkimpalan supaya parameter sesuatu sambungan dapat dikenal pasti dan penyediaan kimpalan boleh dirancang dan dibuat mengikutspesifikasi arahanUnit ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mengintepretasi pelbagai proses kimpalan supaya prosesdikenal pasti dan bahan, peralatan, aksesori serta bahan luak disediakan berdasarkan keperluanUnit ini dihasilkan untuk mengenal pasti tahap kompetensi yang diperlukan untuk mengintepretasi pelbagai prosedur untuk kerja kimpalan yangditetapkan supaya parameter kimpalan dikenal pasti dan perancangan kerja dibuat berdasarkan penyediaan bahan dan bahan luak, peralatandan aksesori untuk melakukan kerja dengan efisyen. 46Latest Edited 14-17 Februari 2012
 41. 41. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 5 (LUKISAN DAN SPESIFIKASI)KOMPETENSI 1 : MENGINTEPRETASI PELBAGAI JENIS SAMBUNGAN DALAM KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGINTEPRETASI 1.1 Membaca lukisan kerja 1.1.1 Mengenalpasti lukisan asas kerja kimpalan merujuk kepadaPELBAGAI JENIS sambungan kimpalan lukisan kejuruteraanSAMBUNGAN DALAM 1.1.2 Menggunakan lukisan kerja untuk melaksanakan tugasanKIMPALAN yang diberi 1.2 Mengenal pasti reka bentuk 1.2.1 Mengenal pasti jenis reka bentuk sambungan dan sambungan mengikut arahan aplikasinya berpandukan lukisan atau ‘blue print’ untuk kerja kerja kimpal. 1.2.2 Mengamalkan etika dan budaya kerja yang selamat mengikut prosedur kimpalan dan prosedur keselamatan kerja. 47Latest Edited 14-17 Februari 2012
 42. 42. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 5 (LUKISAN DAN SPESIFIKASI)KOMPETENSI 2 : MENGINTEPRETASI PELBAGAI SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGINTEPRETASI 2.1 Menyenaraikan pelbagai 2.1.1 Mengenal pasti dan menghuraikan symbol-simbol kimpalanPELBAGAI SIMBOL YANG simbol kimpalan yang digunakan dengan pelbagai kod dan standard –DIGUNAKAN DALAM standard Malaysia dan yang setara dengannya (ISO, EN,KIMPALAN JIS, BS, AWS, API & ASME) 2.2 Menggunakan simbol-simbol 2.2.1 Mengenalpasti dan menentukan perbezaan pelbagai jenis kimpalan simbol kimpalan mengikut kod dan standard yang berlainan. 2.2.2 Menggunakan maklumat dan butiran serta singkatan kimpalan seperti yang ditetapkan dalam lukisan mengikut standard spesifikasi. 2.2.3 Melakar lukisan dan menggunakan simbol kimpalan di dalam arahan kerja kimpal mengikut standard spesifikasi BS/AWS. 48Latest Edited 14-17 Februari 2012
 43. 43. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 5 (LUKISAN DAN SPESIFIKASI)KOMPETENSI 3 : MENGINTEPRETASI PELBAGAI PROSES DALAM KIMPALANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGENAL PASTI DAN 3.1 Mengenalpasti pelbagai 3.1.1 Menerangkan jenis proses kimpalan yang biasa digunakan-MENGINTEPRETASI jenis proses kimpalan Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Gas Metal ArcPELBAGAI PROSES berdasarkan lukisan dan Welding (GMAW), Gas Tungsten Arc Welding (GTAW),DALAM KIMPALAN prosedur. Plasma Arc Welding (PAW), Electro Slag Welding (ESW), Flux Cored Arc Welding (FCAW), Submerged Arc Welding (SAW), Oxy Acetylene Welding (OAW) dan Brazing (BZ) mengikut standard spesifikasi. 3.1.2 Mengenalpasti pelbagai jenis proses kimpalan yang terdapat pada lukisan yang diberi untuk pelbagai aplikasi/kerja. 3.2 Memahami singkatan 3.2.1 Mengenalpasti dan mengintepretasi singkatan dalam lukisan dalam proses kimpalan dan prosedur kimpalan mengikut standard spesifikasi BS/AWS. 3.2.2 Mengamalkan etika dan budaya kerja yang selamat selaras dengan prosedur kimpalan AWS/BS dan prosedur keselamatan standard 49Latest Edited 14-17 Februari 2012
 44. 44. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARANProgram : TEKNOLOGI KIMPALANModul : 5 (LUKISAN DAN SPESIFIKASI)KOMPETENSI 4 : MENGINTEPRETASI PROSEDUR KIMPALAN UNTUK KERJA KIMPALAN YANG DITETAPKANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KRITERIA PENCAPAIANMENGINTEPRETASI 4.1 Mematuhi prosedur 4.1.1 Mengenalpasti pelbagai kod kimpalan, standard danPROSEDUR KIMPALAN kimpalan dan jenis proses prosedur kimpalan (bahagian yang berkaitan) berdasarkanUNTUK KERJA KIMPALAN kimpalan dan carta kod dan prosedur kimpalan yang diberi.YANG DITETAPKAN parameternya. 4.1.2 Mengamalkan etika dan budaya kerja yang selamat selaras dengan prosedur kimpalan dan prosedur keselamatan standard 4.2 Memahami semua 4.2.1 Mengenalpasti pelbagai keperluan kimpalan sebelum, keperluan prosedur semasa dan selepas kerja kimpalan mengikut kod dan persediaan kerja kimpalan. standard BS/AWS/ASME. 4.2.2 Menentukan parameter dan penyediaan untuk kerja kimpalan mengikut kod dan standard BS/AWS/ASME. 4.2.3 Mengamalkan langkah keselamatan berdasarkan prosedur kimpalan dan prosedur keselamatan standard 4.3 Merancang dan 4.3.1 Membina perancangan bagi kerja yang diberikan menyediakan berdasarkan spesifikasi lukisan. 4.3.2 Mengamalkan langkah keselamatan berdasarkan prosedur kimpalan dan standard prosedur keselamatan 50Latest Edited 14-17 Februari 2012
 45. 45. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoECORE ABILITY TAHAP 1 ITEM ABILITIES 1.0 LOCATE AND PROCESS INFORMATION 1.1 Identify and gather information 1.2 Document information, procedures or processes 1.3 Utilize basic IT applications 2.0 EXCHANGE/COMMUNICATE INFORMATION 2.1 Interpret and follow manuals, instructions and SOP’s 2.2 Follow telephone/ telecommunication procedures 2.3 Communicate clearly 2.4 Prepare brief reports and checklists using standard forms 2.5 Read/interpret flowcharts and pictorial information 3.0 WORK AND INTERACT WITH PEOPLE 3.1 Apply cultural requirements to the workplace 3.2 Demonstrate integrity and apply ethical practices 3.3 Accept responsibility for own work and work area 3.4 Seek and act constructively upon feedback about performance 3.5 Demonstrate safety skills 3.6 Respond appropriately to people and situations 3.7 Resolve interpersonal conflicts 4.0 WORK WITHIN AND WITH SYSTEM 4.1 Understand systems 4.2 Comply with and follow chain of command 4.3 Identify and highlight problems 4.4 Adapt competencies to new situations / systems 51Latest Edited 14-17 Februari 2012
 46. 46. Draft Document Standard Curriculum Vocational College MoE KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MAKLUMAT MODUL SulitMODUL : SAMBUNGAN / BAHAN UNTUK KIMPALANKOD : MTK 202TAHAP : 1 SEMESTER 2UNIT KREDIT : 3.0JAM PERTEMUAN : 5.0 JAM / SEMINGGUKOMPETENSI : -STATUS MODUL : VOKASIONALPRASYARAT : - 52Latest Edited 14-17 Februari 2012

×