Your SlideShare is downloading. ×

Barcelona informe de poblacion 31 12 2010

904

Published on

Barcelona informe de poblacion 31 12 2010 Document uploaded 1 year ago 166 pages, 159 views, 1 download

Barcelona informe de poblacion 31 12 2010 Document uploaded 1 year ago 166 pages, 159 views, 1 download

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
904
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Departament dEstadística Llacuna 161, 3 pl 08018 Barcelona Tel. 93 - 2918910 Fax 93 - 2918881 E-mail: destadistica@ bcn.cat INFORMES ESTADÍSTICSCaracterístiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2010 Departament dE stadistica Gener 2011
 • 2. Darrers números de la Col.lecció Informes Estadístics:01 La població estrangera a Barcelona. Gener 200502 Dades bàsiques del mòn laboral a Barcelona. 200403 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200404 Les activitats econòmiques a Barcelona. 200405 El moviment demogràfic de Barcelona. 200406 La població estrangera a Barcelona. Gener 200607 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200508 El moviment demogràfic de Barcelona. 200509 Les activitats econòmiques a Barcelona. 200510 La població estrangera a Barcelona. Gener 200711 Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 200612 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200613 El moviment demogràfic de Barcelona. 200614 Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200715 La població estrangera a Barcelona. Gener 200816 Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 200717 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200718 El moviment demogràfic de Barcelona. 200719 Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200720 Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200821 La població estrangera a Barcelona. Gener 200922 Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 200823 Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200824 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200825 El moviment demogràfic de Barcelona. 200826 Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200927 La població estrangera a Barcelona. Gener 201028 Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 200929 Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 200930 Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 200931 El moviment demogràfic de Barcelona. 2009Autor: Departament d’EstadísticaDirecció: Cristina CàrcelEquip de treball:Carme Pujol Ramon Ma. Canals Ana Cardona Rosa García Sara Plaza Ricardo Rocha Pura TomàsDipòsit legal: B- 11.380-2008ISSN de la col.lecció 1888-0142ISSN del títol 1888-5314
 • 3. INTRODUCCIÓL’informe que aquí presentem Característiques de la població de Barcelona segons el Padrómunicipal. Juny 2010 conté les dades estadístiques obtingudes a partir de l’explotació dels fitxers delPadró d’habitants a 30 de juny de 2010 de la ciutat de Barcelona. Es presenta la població per edat,sexe, lloc de naixement i nacionalitat, pels diferents àmbits territorials de la ciutat, incloent l’àmbit dela última divisió administrativa aprovada de 73 barris, vigent des de 2007.La formació, manteniment, revisió i custodia del Padró continu, correspon a l’Ajuntament, d’acordamb la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora deles Bases del Règim Local, en relació amb el Padró municipal i el desenvolupament reglamentari.Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, es va establir un nou sistema de gestió padronal (padrócontinu a u de gener de cada any, a patir de 1998) i es van suprimir les Renovacions Padronals, quees feien cada cinc anys, als anys acabats en u i en sis. D’ençà d’aquesta modificació, elDepartament d’Estadística, realitza anualment una lectura de les dades padronals referides al 30 dejuny de cada any.La present publicació és la quarta que s’elabora des de que es llegeixen les lectures anuals,substituint les edicions anteriors realitzades amb les renovacions periòdiques quinquennals. S’ha detenir en compte però que la consideració d’aquestes xifres ha deixat de tenir el caràcter oficial quetenien les xifres de població resultants de la renovació del padró. Les xifres oficials de població sónles que publica l’Instituto Nacional de Estadística cada primer d’any.Les dades que conté el Padró Municipal d’una ciutat conformen la relació d’algunes característiquesestructurals dels residents inscrits en el seu terme municipal. Com a document públic i fefaent aefectes administratius representa una valuosa font estadística que permet saber sobre l’edat, elsexe, el lloc de naixement i la nacionalitat dels residents empadronats i el nombre de llars, a partir dela lectura dels fulls de padró, on conviuen la població empadronada. Aquestes són doncs lesvariables que aquí es treballen, i que s’organitzen seguint la següent estructura.Una primera part, de caràcter general on l’univers de les dades es tracta globalment, des del punt devista de tot el conjunt de població empadronada segons la seva edat, sexe, lloc de naixement inacionalitat; i la titulació acadèmica de la població de 16 anys i més, però s’ha de tenir compte ambels seus resultats perquè és una variable que només s’actualitza quan la persona canvia el seudomicili al padró o bé és dona d’alta al padró. Normalment les persones no comuniquen al’administració del padró, quan hi ha un canvi en la seva titulació acadèmica.Una segona part, centrada a conèixer aquestes mateixes característiques padronals però agrupadaen els següents col·lectius:- La classificació de la població segons el sexe ens permet parlar dels col·lectius masculí i del femení.- La població classificada per edats per conformar quatre col·lectius: el de la població infantil que engloba des dels 0 fins als 14 anys; la població jove que va dels 15 als 24 anys; la població adulta que inclou dos grups diferenciats, els adults joves compresos entre els 25 i els 39 anys, i els adults grans entre els 40 i 64 anys; i per últim el col·lectiu de la gent gran, que conté les persones de 65 anys i més, i que també distingeix dos grups, el de persones de 65 a 75 anys i el de més de 75 anys. 3
 • 4. - La població classificada segons el lloc de naixement, distingint dos grups: el col·lectiu de la població autòctona, format per població nascuda a la ciutat de Barcelona. I el col·lectiu de la població forana, que és la nascuda fora de la ciutat.- La població classificada segons la seva nacionalitat, distingint dos grups: la població amb nacionalitat espanyola. I l’estrangera, formada per la població que té nacionalitat no espanyola, independent ment del seu lloc de naixement.- Finalment, s’ha treballat amb el col·lectiu de les persones que viuen soles, i s’han classificat els fulls padronals en que només hi està inscrit un ciutadà.Totes dues parts responen al mateix tractament temporal i territorial. Son dades de l’any 2009 quees territorialitzen pels 10 districtes i els 73 barris.El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 22 de desembre de 2006 una novadivisió territorial de 73 barris. Abans de la seva aprovació, es va passar per tot un procés en què vanparticipar l’Ajuntament de Barcelona amb els 10 districtes, Entitats i Associacions de la ciutat, i unacomissió d’experts a fi de tenir el màxim consens possible.La delimitació dels barris tenia com a condició respectar els límits dels districtes. La sevadenominació oficial és el nom i el número. S’ha treballat per a la integració d’aquesta nova divisió enel sistema estadístic municipal de Barcelona i en el sistema nacional, per tal que les seccionscensals respectin els límits dels barris.Per donar una pinzellada històrica, les variables a nivell de ciutat també han estat tractades de formaevolutiva. Així, sempre que ha estat possible s’ha refet una sèrie quinquennal que s’ha iniciat a l’any1981, i s’ha anat resseguint pels anys 1986, 1991, 1996, 2001, i 2006.L’abast estadístic de les dades padronals permet aprofundir, donar diferents enfocs o ampliar altrescontinguts dels que aquí es presenten. L’explotació estadística està disponible a la base de dadesdel Centre de Documentació Estadística del Departament per atendre les possibles comandes tantde particulars com d’institucions que es puguin sol·licitar. També es pot consultar al webd’Estadística www.bcn.cat/estadistica.Departament d’Estadística 4
 • 5. ÍNDEX Pàg.PART I: CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ1. Població de Barcelona per sexe 13 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població de Barcelona per grans grups dedat 15 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 4. Gràfiques de les piràmides dedats3. Població de Barcelona per lloc de naixement 67 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població de Barcelona per nacionalitat 69 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20105. Població de Barcelona segons titulació acadèmica 71 1. Evolució. 2009-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20106. Llars de Barcelona segons nombre de persones 73 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 4. Mapes per barris. 20107. Indicadors sobre la població de Barcelona 85 1. Evolució de la ciutat. 1981-2010PART II: CARACTERÍSTIQUES DALGUNS COL·LECTIUS POBLACIÓ MASCULINA1. Població masculina de Barcelona per grans grups dedat 91 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població masculina de Barcelona per lloc de naixement 93 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 5
 • 6. 3. Població masculina de Barcelona per nacionalitat 95 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població masculina de Barcelona que viu sola 97 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ FEMENINA1. Població femenina de Barcelona per grans grups dedat 101 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població femenina de Barcelona per lloc de naixement 103 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20103. Població femenina de Barcelona per nacionalitat 105 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població femenina de Barcelona que viu sola 107 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ INFANTIL1. Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per sexe 111 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats 113 1. Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010 2. Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010 3. Evolució edat quinquennal. 1981-2010 4. Per districtes. 2010 5. Per barris. 20103. Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per lloc de naixement 116 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per nacionalitat 118 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ JOVE1. Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per sexe 123 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 6
 • 7. 2. Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats 125 1. Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010 2. Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010 3. Evolució edat quinquennal. 1981-2010 4. Per districtes. 2010 5. Per barris. 20103. Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per lloc de naixement 128 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per nacionalitat 130 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ ADULTA1. Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per sexe 135 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per edats 137 1. Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010 2. Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010 3. Evolució edat quinquennal. 1981-2010 4. Per districtes. 2010 5. Per barris. 20103. Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per lloc de naixement 141 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per nacionalitat 143 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 GENT GRAN1. Gent gran de 65 anys i més de Barcelona per sexe 147 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Gent gran de 65 anys i més de Barcelona per edats 149 1. Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010 2. Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010 3. Evolució edat quinquennal. 1981-2010 4. Per districtes. 2010 5. Per barris. 20103. Gent gran de 65 anys i més de Barcelona per lloc de naixement 153 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Gent gran de 65 anys i més de Barcelona per nacionalitat 155 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 7
 • 8. POBLACIÓ AUTÒCTONA1. Població autòctona de Barcelona per sexe 159 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població autòctona de Barcelona per grans grups dedats 161 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20103. Població autòctona de Barcelona per nacionalitat 163 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població autòctona de Barcelona que viu sola 165 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ FORANA1. Població forana de Barcelona per sexe 169 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població forana de Barcelona per grans grups dedats 171 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20103. Població forana de Barcelona per lloc de naixement 173 1. Evolució. 1981-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 4. Evolució per CCAA. Absoluts. 1981-2010 5. Evolució per CCAA. Percentatges. 1981-20104. Població forana de Barcelona per nacionalitat 177 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20105. Població forana de Barcelona que viu sola 179 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ ESPANYOLA1. Població espanyola de Barcelona per sexe 183 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població espanyola de Barcelona per grans grups dedats 185 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 8
 • 9. 3. Població espanyola de Barcelona per lloc de naixement 187 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població espanyola de Barcelona que viu sola 189 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ ESTRANGERA1. Població estrangera de Barcelona per sexe 193 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població estrangera de Barcelona per grans grups dedats 195 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20103. Població estrangera de Barcelona per lloc de naixement 197 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població estrangera Barcelona per nacionalitats 199 1. Evolució. 1986-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20105. Població estrangera de Barcelona que viu sola 201 1. Evolució. 2007-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 POBLACIÓ QUE VIU SOLA1. Població que viu sola de Barcelona per sexe 205 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20102. Població que viu sola de Barcelona per grans grups dedats 207 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20103. Població que viu sola de Barcelona per lloc de naixement 209 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 20104. Població que viu sola de Barcelona per nacionalitat 211 1. Evolució. 1991-2010 2. Per districtes. 2010 3. Per barris. 2010 9
 • 10. PART I: CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
 • 11. Departament dEstadística1.Població de Barcelona per sexe1.Evolució. 1981-2010Any TOTAL % Homes % Dones %1981 1.768.196 100,0 838.588 47,4 929.608 52,61986 1.701.812 100,0 806.632 47,4 895.180 52,61991 1.643.542 100,0 775.988 47,2 867.554 52,81996 1.508.805 100,0 704.985 46,7 803.820 53,32001 1.503.884 100,0 705.533 46,9 798.351 53,12006 1.629.537 100,0 774.556 47,5 854.981 52,52007 1.603.178 100,0 760.309 47,4 842.869 52,62008 1.628.090 100,0 774.890 47,6 853.200 52,42009 1.638.103 100,0 781.512 47,7 856.591 52,32010 1.630.494 100,0 777.058 47,7 853.436 52,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població de Barcelona per sexe2.Per districtes. 2010Districtes TOTAL % Homes % Dones %BARCELONA 1.630.494 100,0 777.058 47,7 853.436 52,31. Ciutat Vella 106.873 100,0 56.475 52,8 50.398 47,22. Eixample 267.534 100,0 123.570 46,2 143.964 53,83. Sants-Montjuïc 184.288 100,0 88.679 48,1 95.609 51,94. Les Corts 83.225 100,0 39.228 47,1 43.997 52,95. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 100,0 66.834 45,9 78.716 54,16. Gràcia 123.253 100,0 56.994 46,2 66.259 53,87. Horta-Guinardó 171.026 100,0 80.984 47,4 90.042 52,68. Nou Barris 169.048 100,0 81.137 48,0 87.911 52,09. Sant Andreu 147.374 100,0 70.637 47,9 76.737 52,110. Sant Martí 232.323 100,0 112.520 48,4 119.803 51,6Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 13
 • 12. Departament dEstadística1.Població de Barcelona per sexe3.Per barris. 2010Dte. Barris TOTAL % Homes % Dones %BARCELONA 1.630.494 100,0 777.058 47,7 853.436 52,31 1. el Raval 48.767 100,0 26.495 54,3 22.272 45,71 2. el Barri Gòtic 18.720 100,0 10.286 54,9 8.434 45,11 3. la Barceloneta 16.261 100,0 8.124 50,0 8.137 50,01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 23.101 100,0 11.556 50,0 11.545 50,02 5. el Fort Pienc 32.900 100,0 15.716 47,8 17.184 52,22 6. la Sagrada Família 52.424 100,0 24.023 45,8 28.401 54,22 7. la Dreta de lEixample 43.473 100,0 19.807 45,6 23.666 54,42 8. lAntiga Esquerra de lEixample 42.076 100,0 19.286 45,8 22.790 54,22 9. la Nova Esquerra de lEixample 58.247 100,0 26.853 46,1 31.394 53,92 10. Sant Antoni 38.414 100,0 17.885 46,6 20.529 53,43 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 41.138 100,0 20.134 48,9 21.004 51,13 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 1.069 100,0 540 50,5 529 49,53 13. la Marina de Port 30.134 100,0 14.637 48,6 15.497 51,43 14. la Font de la Guatlla 10.310 100,0 4.869 47,2 5.441 52,83 15. Hostafrancs 16.062 100,0 7.745 48,2 8.317 51,83 16. la Bordeta 18.519 100,0 8.799 47,5 9.720 52,53 17. Sants-Badal 24.470 100,0 11.506 47,0 12.964 53,03 18. Sants 42.568 100,0 20.436 48,0 22.132 52,04 19. les Corts 47.635 100,0 22.597 47,4 25.038 52,64 20. la Maternitat i Sant Ramon 23.818 100,0 11.169 46,9 12.649 53,14 21. Pedralbes 11.758 100,0 5.454 46,4 6.304 53,65 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.340 100,0 2.071 47,7 2.269 52,35 23. Sarrià 24.028 100,0 11.086 46,1 12.942 53,95 24. les Tres Torres 15.807 100,0 7.331 46,4 8.476 53,65 25. Sant Gervasi-la Bonanova 24.307 100,0 10.984 45,2 13.323 54,85 26. Sant Gervasi-Galvany 46.478 100,0 20.987 45,2 25.491 54,85 27. el Putxet i el Farró 30.566 100,0 14.372 47,0 16.194 53,06 28. Vallcarca i els Penitents 15.436 100,0 7.142 46,3 8.294 53,76 29. el Coll 7.271 100,0 3.494 48,1 3.777 51,96 30. la Salut 13.267 100,0 6.096 45,9 7.171 54,16 31. la Vila de Gràcia 52.586 100,0 24.353 46,3 28.233 53,76 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 34.681 100,0 15.903 45,9 18.778 54,17 33. el Baix Guinardó 26.123 100,0 12.012 46,0 14.111 54,07 34. Can Baró 9.034 100,0 4.214 46,6 4.820 53,47 35. el Guinardó 35.803 100,0 16.649 46,5 19.154 53,57 36. la Font den Fargues 9.585 100,0 4.586 47,8 4.999 52,27 37. el Carmel 32.753 100,0 15.823 48,3 16.930 51,77 38. la Teixonera 11.481 100,0 5.608 48,8 5.873 51,27 39. Sant Genís dels Agudells 7.060 100,0 3.363 47,6 3.697 52,47 40. Montbau 5.199 100,0 2.316 44,5 2.883 55,57 41. la Vall dHebron 5.630 100,0 2.667 47,4 2.963 52,67 42. la Clota 451 100,0 235 52,1 216 47,97 43. Horta 27.825 100,0 13.483 48,5 14.342 51,58 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.666 100,0 11.895 46,3 13.771 53,78 45. Porta 23.809 100,0 11.177 46,9 12.632 53,18 46. el Turó de la Peira 16.932 100,0 8.374 49,5 8.558 50,58 47. Can Peguera 2.250 100,0 1.050 46,7 1.200 53,38 48. la Guineueta 15.268 100,0 7.196 47,1 8.072 52,98 49. Canyelles 7.322 100,0 3.519 48,1 3.803 51,98 50. les Roquetes 16.178 100,0 7.989 49,4 8.189 50,68 51. Verdun 12.398 100,0 5.845 47,1 6.553 52,98 52. la Prosperitat 26.749 100,0 12.889 48,2 13.860 51,88 53. la Trinitat Nova 7.815 100,0 3.726 47,7 4.089 52,38 54. Torre Baró 2.166 100,0 1.092 50,4 1.074 49,68 55. Ciutat Meridiana 11.121 100,0 5.705 51,3 5.416 48,78 56. Vallbona 1.342 100,0 664 49,5 678 50,59 57. la Trinitat Vella 10.544 100,0 5.590 53,0 4.954 47,09 58. Baró de Viver 2.353 100,0 1.133 48,2 1.220 51,89 59. el Bon Pastor 13.846 100,0 7.352 53,1 6.494 46,99 60. Sant Andreu 55.813 100,0 26.372 47,3 29.441 52,79 61. la Sagrera 29.117 100,0 13.691 47,0 15.426 53,09 62. el Congrés i els Indians 13.977 100,0 6.368 45,6 7.609 54,49 63. Navas 21.699 100,0 10.124 46,7 11.575 53,310 64. el Camp de lArpa del Clot 38.399 100,0 18.058 47,0 20.341 53,010 65. el Clot 27.505 100,0 13.259 48,2 14.246 51,810 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 13.728 100,0 6.523 47,5 7.205 52,510 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.275 100,0 4.580 49,4 4.695 50,610 68. el Poblenou 31.961 100,0 15.680 49,1 16.281 50,910 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 11.730 100,0 5.707 48,7 6.023 51,310 70. el Besòs i el Maresme 24.403 100,0 12.825 52,6 11.578 47,410 71. Provençals del Poblenou 19.636 100,0 9.477 48,3 10.159 51,710 72. Sant Martí de Provençals 26.281 100,0 12.333 46,9 13.948 53,110 73. la Verneda i la Pau 29.385 100,0 14.068 47,9 15.317 52,1 No consta 251 100,0 105 41,8 146 58,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 14
 • 13. Departament dEstadística2.Població de Barcelona per grans grups dedat1.Evolució. 1981-2010 Nens Joves Adults joves Adults grans Gent granAny TOTAL % (0-14 anys) % (15-24 anys) % (25-39 anys) % (40-64 anys) % (65 anys i més) %TOTAL 1981 (1) 1.768.196 100,0 376.956 21,3 265.757 15,0 342.589 19,4 545.357 30,8 235.980 13,3 1986 1.701.812 100,0 305.316 17,9 265.776 15,6 342.429 20,1 536.002 31,5 252.289 14,8 1991 1.643.542 100,0 236.828 14,4 256.097 15,6 344.296 20,9 520.840 31,7 285.481 17,4 1996 1.508.805 100,0 179.637 11,9 213.109 14,1 326.665 21,7 477.583 31,7 311.811 20,7 2001 1.503.884 100,0 173.112 11,5 171.262 11,4 358.205 23,8 475.446 31,6 325.859 21,7 2006 1.629.537 100,0 190.091 11,7 158.436 9,7 426.833 26,2 520.076 31,9 334.101 20,5 2007 1.603.178 100,0 189.195 11,8 153.220 9,6 413.331 25,8 518.538 32,3 328.894 20,5 2008 1.628.090 100,0 192.360 11,8 154.558 9,5 425.376 26,1 526.048 32,3 329.748 20,3 2009 1.638.103 100,0 195.419 11,9 152.148 9,3 428.410 26,2 530.055 32,4 332.071 20,3 2010 1.630.494 100,0 197.779 12,1 147.323 9,0 420.166 25,8 530.953 32,6 334.273 20,5HOMES 1981 (1) 838.588 100,0 193.681 23,1 135.080 16,1 167.661 20,0 254.137 30,3 87.234 10,4 1986 806.632 100,0 157.073 19,5 135.712 16,8 167.934 20,8 252.547 31,3 93.366 11,6 1991 775.988 100,0 121.726 15,7 130.949 16,9 169.621 21,9 246.016 31,7 107.676 13,9 1996 704.985 100,0 92.093 13,1 108.344 15,4 160.894 22,8 224.142 31,8 119.512 17,0 2001 705.533 100,0 88.624 12,6 86.981 12,3 180.133 25,5 223.328 31,7 126.467 17,9 2006 774.556 100,0 97.142 12,5 80.295 10,4 220.077 28,4 246.952 31,9 130.090 16,8 2007 760.309 100,0 96.793 12,7 77.495 10,2 212.375 27,9 245.646 32,3 128.000 16,8 2008 774.890 100,0 98.403 12,7 78.573 10,1 219.393 28,3 249.844 32,2 128.677 16,6 2009 781.512 100,0 100.116 12,8 77.532 9,9 220.930 28,3 252.709 32,3 130.225 16,7 2010 777.058 100,0 101.411 13,1 75.275 9,7 215.215 27,7 253.573 32,6 131.584 16,9DONES 1981 (1) 928.846 100,0 183.275 19,7 130.677 14,1 174.928 18,8 291.220 31,3 148.746 16,0 1986 895.180 100,0 148.243 16,6 130.064 14,5 174.495 19,5 283.455 31,7 158.923 17,8 1991 867.554 100,0 115.102 13,3 125.148 14,4 174.675 20,1 274.824 31,7 177.805 20,5 1996 803.820 100,0 87.544 10,9 104.765 13,0 165.771 20,6 253.441 31,5 192.299 23,9 2001 798.351 100,0 84.488 10,6 84.281 10,6 178.072 22,3 252.118 31,6 199.392 25,0 2006 854.981 100,0 92.949 10,9 78.141 9,1 206.756 24,2 273.124 31,9 204.011 23,9 2007 842.869 100,0 92.402 11,0 75.725 9,0 200.956 23,8 272.892 32,4 200.894 23,8 2008 853.200 100,0 93.957 11,0 75.985 8,9 205.983 24,1 276.204 32,4 201.071 23,6 2009 856.591 100,0 95.303 11,1 74.616 8,7 207.480 24,2 277.346 32,4 201.846 23,6 2010 853.436 100,0 96.368 11,3 72.048 8,4 204.951 24,0 277.380 32,5 202.689 23,7(1) La població total de lany 1981 inclou 1.557 persones que no consta ledat (795 homes i 762 dones).Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població de Barcelona per grans grups dedat2.Per districtes. 2010 Nens Joves Adults joves Adults grans Gent granDistrictes TOTAL % (0-14 anys) % (15-24 anys) % (25-39 anys) % (40-64 anys) % (65 anys i més) %BARCELONA 1.630.494 100,0 197.779 12,1 147.323 9,0 420.166 25,8 530.953 32,6 334.273 20,51. Ciutat Vella 106.873 100,0 11.176 10,5 10.065 9,4 38.252 35,8 31.094 29,1 16.286 15,22. Eixample 267.534 100,0 28.825 10,8 22.800 8,5 69.689 26,0 87.970 32,9 58.250 21,83. Sants-Montjuïc 184.288 100,0 21.131 11,5 17.229 9,3 49.748 27,0 60.669 32,9 35.511 19,34. Les Corts 83.225 100,0 9.658 11,6 8.176 9,8 18.964 22,8 28.081 33,7 18.346 22,05. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 100,0 22.537 15,5 14.407 9,9 30.933 21,3 47.319 32,5 30.354 20,96. Gràcia 123.253 100,0 13.666 11,1 10.039 8,1 34.706 28,2 39.294 31,9 25.548 20,77. Horta-Guinardó 171.026 100,0 20.499 12,0 14.896 8,7 41.121 24,0 55.966 32,7 38.544 22,58. Nou Barris 169.048 100,0 21.287 12,6 15.774 9,3 40.959 24,2 52.951 31,3 38.077 22,59. Sant Andreu 147.374 100,0 18.809 12,8 13.443 9,1 36.819 25,0 49.753 33,8 28.550 19,410. Sant Martí 232.323 100,0 30.191 13,0 20.494 8,8 58.975 25,4 77.856 33,5 44.807 19,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 15
 • 14. Departament dEstadística2.Població de Barcelona per grans grups dedat3.Per barris. 2010 Nens Joves Adults joves Adults grans Gent granDte. Barris TOTAL % (0-14 anys) % (15-24 anys) % (25-39 anys) % (40-64 anys) % (65 anys i més) %BARCELONA 1.630.494 100,0 197.779 12,1 147.323 9,0 420.166 25,8 530.953 32,6 334.273 20,51 1. el Raval 48.767 100,0 5.741 11,8 5.090 10,4 17.244 35,4 14.178 29,1 6.514 13,41 2. el Barri Gòtic 18.720 100,0 1.518 8,1 1.670 8,9 7.276 38,9 5.573 29,8 2.683 14,31 3. la Barceloneta 16.261 100,0 1.616 9,9 1.314 8,1 5.331 32,8 4.734 29,1 3.266 20,11 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 23.101 100,0 2.298 9,9 1.988 8,6 8.397 36,3 6.600 28,6 3.818 16,52 5. el Fort Pienc 32.900 100,0 3.650 11,1 3.028 9,2 9.107 27,7 10.642 32,3 6.473 19,72 6. la Sagrada Família 52.424 100,0 5.434 10,4 4.425 8,4 13.499 25,7 17.529 33,4 11.537 22,02 7. la Dreta de lEixample 43.473 100,0 5.147 11,8 3.604 8,3 11.051 25,4 14.203 32,7 9.468 21,82 8. lAntiga Esquerra de lEixample 42.076 100,0 4.544 10,8 3.483 8,3 11.170 26,5 13.582 32,3 9.297 22,12 9. la Nova Esquerra de lEixample 58.247 100,0 6.155 10,6 5.191 8,9 14.827 25,5 19.537 33,5 12.537 21,52 10. Sant Antoni 38.414 100,0 3.895 10,1 3.069 8,0 10.035 26,1 12.477 32,5 8.938 23,33 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 41.138 100,0 4.703 11,4 3.708 9,0 12.437 30,2 12.879 31,3 7.411 18,03 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 1.069 100,0 139 13,0 120 11,2 218 20,4 346 32,4 246 23,03 13. la Marina de Port 30.134 100,0 4.291 14,2 3.103 10,3 7.084 23,5 9.998 33,2 5.658 18,83 14. la Font de la Guatlla 10.310 100,0 1.102 10,7 924 9,0 2.744 26,6 3.481 33,8 2.059 20,03 15. Hostafrancs 16.062 100,0 1.707 10,6 1.482 9,2 4.556 28,4 5.328 33,2 2.989 18,63 16. la Bordeta 18.519 100,0 2.107 11,4 1.752 9,5 4.450 24,0 6.551 35,4 3.659 19,83 17. Sants-Badal 24.470 100,0 2.576 10,5 2.297 9,4 6.341 25,9 8.432 34,5 4.824 19,73 18. Sants 42.568 100,0 4.506 10,6 3.840 9,0 11.911 28,0 13.651 32,1 8.660 20,34 19. les Corts 47.635 100,0 5.308 11,1 4.599 9,7 11.196 23,5 16.236 34,1 10.296 21,64 20. la Maternitat i Sant Ramon 23.818 100,0 2.656 11,2 2.301 9,7 5.479 23,0 8.057 33,8 5.325 22,44 21. Pedralbes 11.758 100,0 1.692 14,4 1.275 10,8 2.283 19,4 3.783 32,2 2.725 23,25 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.340 100,0 841 19,4 414 9,5 812 18,7 1.580 36,4 693 16,05 23. Sarrià 24.028 100,0 4.224 17,6 2.383 9,9 4.779 19,9 7.727 32,2 4.915 20,55 24. les Tres Torres 15.807 100,0 2.824 17,9 1.787 11,3 2.969 18,8 5.142 32,5 3.085 19,55 25. Sant Gervasi-la Bonanova 24.307 100,0 3.762 15,5 2.437 10,0 4.948 20,4 7.789 32,0 5.371 22,15 26. Sant Gervasi-Galvany 46.478 100,0 6.842 14,7 4.523 9,7 9.434 20,3 15.193 32,7 10.486 22,65 27. el Putxet i el Farró 30.566 100,0 4.042 13,2 2.862 9,4 7.985 26,1 9.881 32,3 5.796 19,06 28. Vallcarca i els Penitents 15.436 100,0 1.954 12,7 1.324 8,6 3.727 24,1 5.066 32,8 3.365 21,86 29. el Coll 7.271 100,0 940 12,9 622 8,6 1.940 26,7 2.428 33,4 1.341 18,46 30. la Salut 13.267 100,0 1.514 11,4 1.204 9,1 3.292 24,8 4.330 32,6 2.927 22,16 31. la Vila de Gràcia 52.586 100,0 5.376 10,2 3.940 7,5 17.118 32,6 15.829 30,1 10.323 19,66 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 34.681 100,0 3.882 11,2 2.948 8,5 8.625 24,9 11.639 33,6 7.587 21,97 33. el Baix Guinardó 26.123 100,0 2.754 10,5 2.277 8,7 6.311 24,2 8.533 32,7 6.248 23,97 34. Can Baró 9.034 100,0 1.071 11,9 823 9,1 2.184 24,2 2.994 33,1 1.962 21,77 35. el Guinardó 35.803 100,0 4.213 11,8 3.005 8,4 8.943 25,0 11.754 32,8 7.888 22,07 36. la Font den Fargues 9.585 100,0 1.356 14,1 847 8,8 1.983 20,7 3.483 36,3 1.916 20,07 37. el Carmel 32.753 100,0 4.285 13,1 2.942 9,0 8.325 25,4 10.512 32,1 6.689 20,47 38. la Teixonera 11.481 100,0 1.478 12,9 1.041 9,1 2.943 25,6 3.766 32,8 2.253 19,67 39. Sant Genís dels Agudells 7.060 100,0 775 11,0 612 8,7 1.510 21,4 2.248 31,8 1.915 27,17 40. Montbau 5.199 100,0 631 12,1 306 5,9 1.001 19,3 1.430 27,5 1.831 35,27 41. la Vall dHebron 5.630 100,0 712 12,6 506 9,0 1.105 19,6 2.033 36,1 1.274 22,67 42. la Clota 451 100,0 57 12,6 37 8,2 110 24,4 131 29,0 116 25,77 43. Horta 27.825 100,0 3.165 11,4 2.498 9,0 6.698 24,1 9.073 32,6 6.391 23,08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.666 100,0 2.964 11,5 2.316 9,0 5.703 22,2 8.653 33,7 6.030 23,58 45. Porta 23.809 100,0 2.717 11,4 1.930 8,1 5.608 23,6 7.518 31,6 6.036 25,48 46. el Turó de la Peira 16.932 100,0 1.971 11,6 1.700 10,0 4.500 26,6 4.619 27,3 4.142 24,58 47. Can Peguera 2.250 100,0 274 12,2 255 11,3 446 19,8 715 31,8 560 24,98 48. la Guineueta 15.268 100,0 1.777 11,6 1.205 7,9 3.106 20,3 5.055 33,1 4.125 27,08 49. Canyelles 7.322 100,0 870 11,9 703 9,6 1.477 20,2 2.773 37,9 1.499 20,58 50. les Roquetes 16.178 100,0 2.321 14,3 1.770 10,9 4.412 27,3 4.979 30,8 2.696 16,78 51. Verdun 12.398 100,0 1.560 12,6 1.144 9,2 3.133 25,3 3.732 30,1 2.829 22,88 52. la Prosperitat 26.749 100,0 3.382 12,6 2.266 8,5 6.521 24,4 8.317 31,1 6.263 23,48 53. la Trinitat Nova 7.815 100,0 1.098 14,0 757 9,7 1.936 24,8 2.394 30,6 1.630 20,98 54. Torre Baró 2.166 100,0 369 17,0 281 13,0 480 22,2 707 32,6 329 15,28 55. Ciutat Meridiana 11.121 100,0 1.742 15,7 1.314 11,8 3.243 29,2 3.128 28,1 1.694 15,28 56. Vallbona 1.342 100,0 234 17,4 132 9,8 389 29,0 351 26,2 236 17,69 57. la Trinitat Vella 10.544 100,0 1.641 15,6 1.259 11,9 3.215 30,5 3.076 29,2 1.353 12,89 58. Baró de Viver 2.353 100,0 405 17,2 242 10,3 620 26,3 684 29,1 402 17,19 59. el Bon Pastor 13.846 100,0 2.158 15,6 1.256 9,1 4.326 31,2 4.007 28,9 2.099 15,29 60. Sant Andreu 55.813 100,0 7.137 12,8 4.883 8,7 13.568 24,3 19.773 35,4 10.452 18,79 61. la Sagrera 29.117 100,0 3.283 11,3 2.688 9,2 7.015 24,1 10.285 35,3 5.846 20,19 62. el Congrés i els Indians 13.977 100,0 1.635 11,7 1.185 8,5 3.145 22,5 4.421 31,6 3.591 25,79 63. Navas 21.699 100,0 2.546 11,7 1.929 8,9 4.918 22,7 7.503 34,6 4.803 22,110 64. el Camp de lArpa del Clot 38.399 100,0 4.151 10,8 3.138 8,2 10.006 26,1 12.947 33,7 8.157 21,210 65. el Clot 27.505 100,0 3.645 13,3 2.618 9,5 6.733 24,5 9.927 36,1 4.582 16,710 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 13.728 100,0 1.507 11,0 1.331 9,7 3.757 27,4 4.646 33,8 2.487 18,110 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.275 100,0 1.790 19,3 923 10,0 2.013 21,7 3.752 40,5 797 8,610 68. el Poblenou 31.961 100,0 4.841 15,1 2.431 7,6 8.908 27,9 10.214 32,0 5.567 17,410 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 11.730 100,0 2.106 18,0 662 5,6 3.569 30,4 3.735 31,8 1.658 14,110 70. el Besòs i el Maresme 24.403 100,0 3.059 12,5 2.649 10,9 6.712 27,5 7.519 30,8 4.464 18,310 71. Provençals del Poblenou 19.636 100,0 2.574 13,1 1.993 10,1 4.912 25,0 6.802 34,6 3.355 17,110 72. Sant Martí de Provençals 26.281 100,0 3.073 11,7 2.071 7,9 5.945 22,6 8.559 32,6 6.633 25,210 73. la Verneda i la Pau 29.385 100,0 3.444 11,7 2.677 9,1 6.418 21,8 9.749 33,2 7.097 24,2 No consta 251 100,0 22 8,8 14 5,6 54 21,5 55 21,9 106 42,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona. 16Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona.
 • 15. Departament dEstadística Evolució de la piràmide dedats de Barcelona. 1981-2010 1981 1991 Homes Dones 90 i més Homes Dones 90 i més 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9% % 5-9 0-4 0-46 4 2 0 2 4 6 6 4 2 0 2 4 6 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 2001 2010 Homes Dones 90 i més Homes Dones 90 i més 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9% % 0-4 0-46 4 2 0 2 4 6 6 4 2 0 2 4 6 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 17
 • 16. Departament dEstadística Piràmide dedats dels districtes. 2010Dte 1. Ciutat Vella Dte 2. Eixample Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-4 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran nens joves adults gent granDte 3. Sants-Montjuïc Dte 4. Les Corts Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-4 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran 19
 • 17. Departament dEstadística Piràmide dedats dels districtes. 2010Dte 6. Gràcia Dte 7. Horta-Guinardó Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-415000 10000 5000 0 5000 10000 15000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran nens joves adults gent granDte 8. Nou Barris Dte 9. Sant Andreu Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-415000 10000 5000 0 5000 10000 15000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran Dte 10. Sant Martí Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 nens joves adults gent gran 21
 • 18. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Ciutat Vella i els seus barris. 2010 Dte 1. Ciutat Vella Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran1. el Raval 2. el Barri Gòtic Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran3. la Barceloneta 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 23
 • 19. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de lEixample i els seus barris. 2010 Dte 2. Eixample Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran5. el Fort Pienc 6. la Sagrada Família Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran7. la Dreta de lEixample 8. lAntiga Esquerra de lEixample Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 25
 • 20. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de lEixample i els seus barris. 2010 Dte 2. Eixample Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran9. la Nova Esquerra de lEixample 10. Sant Antoni Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 27
 • 21. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sants-Montjuïc i els seus barris. 2010 Dte 3. Sants-Montjuïc Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran11. el Poble Sec - Parc Montjuïc 12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran13. la Marina de Port 14. la Font de la Guatlla Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 29
 • 22. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sants-Montjuïc i els seus barris. 2010 Dte 3. Sants-Montjuïc Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran15. Hostafrancs 16. la Bordeta Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran17. Sants-Badal 18. Sants Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 31
 • 23. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Les Corts i els seus barris. 2010 Dte 4. Les Corts Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran19. les Corts 20. la Maternitat i Sant Ramon Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 21. Pedralbes Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 33
 • 24. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sarrià-Sant Gervasi i els seus barris. 2010 Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 23. Sarrià Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran24. les Tres Torres 25. Sant Gervasi-la Bonanova Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 35
 • 25. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sarrià-Sant Gervasi i els seus barris. 2010 Dte 5. Sarrià-Sant Gervasi Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran26. Sant Gervasi-Galvany 27. el Putxet i el Farró Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 37
 • 26. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Gràcia i els seus barris. 2010 Dte 6. Gràcia Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran28. Vallcarca i els Penitents 29. el Coll Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran30. la Salut 31. la Vila de Gràcia Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 39
 • 27. Departament dEstadísticaPiràmide dedats del districte de Gràcia i els seus barris. 2010 Dte 6. Gràcia Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 41
 • 28. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte dHorta-Guinardó i els seus barris. 2010 Dte 7. Horta-Guinardó Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran33. el Baix Guinardó 34. Can Baró Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran35. el Guinardó 36. la Font den Fargues Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 43
 • 29. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte dHorta-Guinardó i els seus barris. 2010 Dte 7. Horta-Guinardó Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran37. el Carmel 38. la Teixonera Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran39. Sant Genís dels Agudells 40. Montbau Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 45
 • 30. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte dHorta-Guinardó i els seus barris. 2010 Dte 7. Horta-Guinardó Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran41. la Vall dHebron 42. la Clota Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 43. Horta Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 47
 • 31. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Nou Barris i els seus barris. 2010 Dte 8. Nou Barris Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran44. Vilapicina i la Torre Llobeta 45. Porta Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran46. el Turó de la Peira 47. Can Peguera Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 49
 • 32. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Nou Barris i els seus barris. 2010 Dte 8. Nou Barris Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran48. la Guineueta 49. Canyelles Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran50. les Roquetes 51. Verdun Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 51
 • 33. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Nou Barris i els seus barris. 2010 Dte 8. Nou Barris Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran52. la Prosperitat 53. la Trinitat Nova Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran54. Torre Baró 55. Ciutat Meridiana Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 53
 • 34. Departament dEstadísticaPiràmide dedats del districte de Nou Barris i els seus barris. 2010 Dte 8. Nou Barris Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 56. Vallbona Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 55
 • 35. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sant Andreu i els seus barris. 2010 Dte 9. Sant Andreu Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran57. la Trinitat Vella 58. Baró de Viver Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran59. el Bon Pastor 60. Sant Andreu Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 57
 • 36. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sant Andreu i els seus barris. 2010 Dte 9. Sant Andreu Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran61. la Sagrera 62. el Congrés i els Indians Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 63. Navas Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran 59
 • 37. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sant Martí i els seus barris. 2010 Dte 10. Sant Martí Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran64. el Camp de lArpa del Clot 65. el Clot Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 67. la Vila Olímpica del Poblenou Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 61
 • 38. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sant Martí i els seus barris. 2010 Dte 10. Sant Martí Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran68. el Poblenou 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran70. el Besòs i el Maresme 71. Provençals del Poblenou Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 63
 • 39. Departament dEstadística Piràmide dedats del districte de Sant Martí i els seus barris. 2010 Dte 10. Sant Martí Homes Dones 95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 % 0-4 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran72. Sant Martí de Provençals 73. la Verneda i la Pau Homes Dones 95 i més Homes Dones 95 i més 90-94 90-94 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 % % 0-4 0-410 5 0 5 10 10 5 0 5 10 nens joves adults gent gran nens joves adults gent gran 65
 • 40. Departament dEstadística3.Població de Barcelona per lloc de naixement1.Evolució. 1981-2010 Barcelona Resta Resta NoAny TOTAL % ciutat % Catalunya % Espanya % Estranger % constaTOTAL 1981 1.768.196 100,0 969.131 54,8 166.603 9,4 588.305 33,3 41.846 2,4 2.311 1986 1.701.812 100,0 965.803 56,8 154.811 9,1 539.041 31,7 42.021 2,5 136 1991 1.643.542 100,0 949.031 57,7 146.449 8,9 496.022 30,2 52.040 3,2 - 1996 1.508.805 100,0 888.314 58,9 130.251 8,6 431.855 28,6 58.385 3,9 - 2001 1.503.884 100,0 869.628 57,8 123.652 8,2 385.678 25,6 124.926 8,3 - 2006 1.629.537 100,0 836.153 51,3 120.780 7,4 351.816 21,6 320.788 19,7 - 2007 1.603.178 100,0 837.149 52,2 119.957 7,5 341.654 21,3 304.418 19,0 - 2008 1.628.090 100,0 834.263 51,2 119.433 7,3 333.980 20,5 340.414 20,9 - 2009 1.638.103 100,0 835.150 51,0 119.331 7,3 327.204 20,0 356.418 21,8 - 2010 1.630.494 100,0 834.557 51,2 119.526 7,3 320.929 19,7 355.482 21,8 -HOMES 1981 838.588 - - - - - - - - - - 1986 806.632 - - - - - - - - - - 1991 775.988 100,0 469.109 60,5 65.160 8,4 217.726 28,1 23.993 3,1 - 1996 704.985 100,0 434.139 61,6 57.498 8,2 186.748 26,5 26.600 3,8 - 2001 705.533 100,0 423.935 60,1 54.715 7,8 165.712 23,5 61.171 8,7 - 2006 774.556 100,0 406.815 52,5 53.643 6,9 150.023 19,4 164.075 21,2 - 2007 760.309 100,0 407.358 53,6 53.302 7,0 145.318 19,1 154.331 20,3 - 2008 774.890 100,0 405.930 52,4 53.112 6,9 141.712 18,3 174.136 22,5 - 2009 781.512 100,0 406.776 52,0 53.314 6,8 138.794 17,8 182.628 23,4 - 2010 777.058 100,0 406.865 52,4 53.556 6,9 136.115 17,5 180.522 23,2 -DONES 1981 929.608 - - - - - - - - - - 1986 895.180 - - - - - - - - - - 1991 867.554 100,0 479.922 55,3 81.289 9,4 278.296 32,1 28.047 3,2 - 1996 803.820 100,0 454.175 56,5 72.753 9,1 245.107 30,5 31.785 4,0 - 2001 798.351 100,0 445.693 55,8 68.937 8,6 219.966 27,6 63.755 8,0 - 2006 854.981 100,0 429.338 50,2 67.137 7,9 201.793 23,6 156.713 18,3 - 2007 842.869 100,0 429.791 51,0 66.655 7,9 196.336 23,3 150.087 17,8 - 2008 853.200 100,0 428.333 50,2 66.321 7,8 192.268 22,5 166.278 19,5 - 2009 856.591 100,0 428.374 50,0 66.017 7,7 188.410 22,0 173.790 20,3 - 2010 853.436 100,0 427.692 50,1 65.970 7,7 184.814 21,7 174.960 20,5 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.3.Població de Barcelona per lloc de naixement2.Per districtes. 2010 Barcelona Resta RestaDistrictes TOTAL % ciutat % Catalunya % Espanya % Estranger %BARCELONA 1.630.494 100,0 834.557 51,2 119.526 7,3 320.929 19,7 355.482 21,81. Ciutat Vella 106.873 100,0 34.821 32,6 5.466 5,1 16.079 15,0 50.507 47,32. Eixample 267.534 100,0 137.901 51,5 24.244 9,1 44.036 16,5 61.353 22,93. Sants-Montjuïc 184.288 100,0 90.389 49,0 13.206 7,2 35.402 19,2 45.291 24,64. Les Corts 83.225 100,0 44.916 54,0 8.862 10,6 15.304 18,4 14.143 17,05. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 100,0 91.208 62,7 13.215 9,1 17.613 12,1 23.514 16,26. Gràcia 123.253 100,0 67.650 54,9 10.859 8,8 19.453 15,8 25.291 20,57. Horta-Guinardó 171.026 100,0 89.636 52,4 10.120 5,9 42.344 24,8 28.926 16,98. Nou Barris 169.048 100,0 78.288 46,3 7.955 4,7 47.643 28,2 35.162 20,89. Sant Andreu 147.374 100,0 79.240 53,8 9.872 6,7 32.462 22,0 25.800 17,510. Sant Martí 232.323 100,0 120.508 51,9 15.727 6,8 50.593 21,8 45.495 19,6Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 67
 • 41. Departament dEstadística3.Població de Barcelona per lloc de naixement3.Per barris. 2010 Barcelona Resta RestaDte. Barris TOTAL % ciutat % Catalunya % Espanya % Estranger %BARCELONA 1.630.494 100,0 834.557 51,2 119.526 7,3 320.929 19,7 355.482 21,81 1. el Raval 48.767 100,0 13.611 27,9 2.174 4,5 6.572 13,5 26.410 54,21 2. el Barri Gòtic 18.720 100,0 5.632 30,1 1.177 6,3 2.958 15,8 8.953 47,81 3. la Barceloneta 16.261 100,0 7.401 45,5 699 4,3 2.711 16,7 5.450 33,51 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 23.101 100,0 8.164 35,3 1.416 6,1 3.829 16,6 9.692 42,02 5. el Fort Pienc 32.900 100,0 16.042 48,8 2.714 8,2 5.672 17,2 8.472 25,82 6. la Sagrada Família 52.424 100,0 27.058 51,6 4.406 8,4 9.505 18,1 11.455 21,92 7. la Dreta de lEixample 43.473 100,0 23.156 53,3 4.202 9,7 6.361 14,6 9.754 22,42 8. lAntiga Esquerra de lEixample 42.076 100,0 21.562 51,2 4.089 9,7 6.221 14,8 10.204 24,32 9. la Nova Esquerra de lEixample 58.247 100,0 30.362 52,1 5.571 9,6 9.864 16,9 12.450 21,42 10. Sant Antoni 38.414 100,0 19.721 51,3 3.262 8,5 6.413 16,7 9.018 23,53 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 41.138 100,0 17.963 43,7 2.257 5,5 6.708 16,3 14.210 34,53 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 1.069 100,0 762 71,3 40 3,7 155 14,5 112 10,53 13. la Marina de Port 30.134 100,0 15.407 51,1 1.642 5,4 7.353 24,4 5.732 19,03 14. la Font de la Guatlla 10.310 100,0 4.878 47,3 758 7,4 2.302 22,3 2.372 23,03 15. Hostafrancs 16.062 100,0 7.870 49,0 1.280 8,0 2.813 17,5 4.099 25,53 16. la Bordeta 18.519 100,0 9.969 53,8 1.473 8,0 3.886 21,0 3.191 17,23 17. Sants-Badal 24.470 100,0 11.792 48,2 2.158 8,8 5.295 21,6 5.225 21,43 18. Sants 42.568 100,0 21.734 51,1 3.597 8,5 6.888 16,2 10.349 24,34 19. les Corts 47.635 100,0 26.190 55,0 5.029 10,6 8.362 17,6 8.054 16,94 20. la Maternitat i Sant Ramon 23.818 100,0 12.254 51,4 2.654 11,1 5.279 22,2 3.631 15,24 21. Pedralbes 11.758 100,0 6.463 55,0 1.175 10,0 1.663 14,1 2.457 20,95 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.340 100,0 2.788 64,2 353 8,1 566 13,0 633 14,65 23. Sarrià 24.028 100,0 15.362 63,9 2.213 9,2 2.786 11,6 3.667 15,35 24. les Tres Torres 15.807 100,0 10.360 65,5 1.444 9,1 1.954 12,4 2.049 13,05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 24.307 100,0 15.717 64,7 2.267 9,3 3.059 12,6 3.264 13,45 26. Sant Gervasi-Galvany 46.478 100,0 29.277 63,0 4.201 9,0 5.663 12,2 7.337 15,85 27. el Putxet i el Farró 30.566 100,0 17.700 57,9 2.733 8,9 3.577 11,7 6.556 21,46 28. Vallcarca i els Penitents 15.436 100,0 8.666 56,1 1.328 8,6 2.681 17,4 2.761 17,96 29. el Coll 7.271 100,0 3.905 53,7 438 6,0 1.601 22,0 1.327 18,36 30. la Salut 13.267 100,0 7.761 58,5 1.219 9,2 2.185 16,5 2.102 15,86 31. la Vila de Gràcia 52.586 100,0 27.172 51,7 4.718 9,0 7.465 14,2 13.231 25,26 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 34.681 100,0 20.141 58,1 3.156 9,1 5.517 15,9 5.867 16,97 33. el Baix Guinardó 26.123 100,0 13.894 53,2 2.146 8,2 5.270 20,2 4.813 18,47 34. Can Baró 9.034 100,0 4.991 55,2 520 5,8 2.074 23,0 1.449 16,07 35. el Guinardó 35.803 100,0 19.626 54,8 2.562 7,2 6.994 19,5 6.621 18,57 36. la Font den Fargues 9.585 100,0 6.100 63,6 648 6,8 1.973 20,6 864 9,07 37. el Carmel 32.753 100,0 15.294 46,7 1.079 3,3 10.803 33,0 5.577 17,07 38. la Teixonera 11.481 100,0 5.463 47,6 414 3,6 3.373 29,4 2.231 19,47 39. Sant Genís dels Agudells 7.060 100,0 3.411 48,3 387 5,5 2.056 29,1 1.206 17,17 40. Montbau 5.199 100,0 2.769 53,3 388 7,5 1.318 25,4 724 13,97 41. la Vall dHebron 5.630 100,0 2.827 50,2 381 6,8 1.622 28,8 800 14,27 42. la Clota 451 100,0 243 53,9 13 2,9 95 21,1 100 22,27 43. Horta 27.825 100,0 14.990 53,9 1.577 5,7 6.723 24,2 4.535 16,38 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.666 100,0 13.081 51,0 1.574 6,1 6.582 25,6 4.429 17,38 45. Porta 23.809 100,0 11.238 47,2 1.312 5,5 7.120 29,9 4.139 17,48 46. el Turó de la Peira 16.932 100,0 6.458 38,1 724 4,3 3.842 22,7 5.908 34,98 47. Can Peguera 2.250 100,0 1.501 66,7 108 4,8 474 21,1 167 7,48 48. la Guineueta 15.268 100,0 7.963 52,2 858 5,6 4.759 31,2 1.688 11,18 49. Canyelles 7.322 100,0 4.002 54,7 332 4,5 2.463 33,6 525 7,28 50. les Roquetes 16.178 100,0 7.038 43,5 511 3,2 4.520 27,9 4.109 25,48 51. Verdun 12.398 100,0 5.584 45,0 483 3,9 3.747 30,2 2.584 20,88 52. la Prosperitat 26.749 100,0 12.027 45,0 1.166 4,4 8.684 32,5 4.872 18,28 53. la Trinitat Nova 7.815 100,0 3.841 49,1 346 4,4 1.783 22,8 1.845 23,68 54. Torre Baró 2.166 100,0 1.163 53,7 126 5,8 624 28,8 253 11,78 55. Ciutat Meridiana 11.121 100,0 3.659 32,9 308 2,8 2.687 24,2 4.467 40,28 56. Vallbona 1.342 100,0 713 53,1 105 7,8 350 26,1 174 13,09 57. la Trinitat Vella 10.544 100,0 3.846 36,5 340 3,2 2.237 21,2 4.121 39,19 58. Baró de Viver 2.353 100,0 1.502 63,8 226 9,6 416 17,7 209 8,99 59. el Bon Pastor 13.846 100,0 6.957 50,2 903 6,5 2.459 17,8 3.527 25,59 60. Sant Andreu 55.813 100,0 32.712 58,6 3.973 7,1 12.736 22,8 6.392 11,59 61. la Sagrera 29.117 100,0 14.759 50,7 1.868 6,4 7.293 25,0 5.197 17,89 62. el Congrés i els Indians 13.977 100,0 7.727 55,3 993 7,1 2.854 20,4 2.403 17,29 63. Navas 21.699 100,0 11.727 54,0 1.569 7,2 4.465 20,6 3.938 18,110 64. el Camp de lArpa del Clot 38.399 100,0 20.694 53,9 2.955 7,7 6.996 18,2 7.754 20,210 65. el Clot 27.505 100,0 14.991 54,5 1.877 6,8 5.583 20,3 5.054 18,410 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 13.728 100,0 6.553 47,7 934 6,8 2.943 21,4 3.298 24,010 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.275 100,0 4.784 51,6 874 9,4 1.570 16,9 2.047 22,110 68. el Poblenou 31.961 100,0 18.635 58,3 2.207 6,9 4.835 15,1 6.284 19,710 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 11.730 100,0 6.271 53,5 984 8,4 2.198 18,7 2.277 19,410 70. el Besòs i el Maresme 24.403 100,0 10.070 41,3 1.129 4,6 5.560 22,8 7.644 31,310 71. Provençals del Poblenou 19.636 100,0 10.820 55,1 1.300 6,6 4.262 21,7 3.254 16,610 72. Sant Martí de Provençals 26.281 100,0 13.651 51,9 1.753 6,7 7.133 27,1 3.744 14,210 73. la Verneda i la Pau 29.385 100,0 14.028 47,7 1.711 5,8 9.510 32,4 4.136 14,1 No consta 251 100,0 114 45,4 19 7,6 79 31,5 39 15,5Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 68
 • 42. Departament dEstadística4.Població de Barcelona per nacionalitat1.Evolució. 1986-2010Any TOTAL % Espanyola % Estrangera % Apàtrides No constaTOTAL 1986 1.701.812 100,0 1.682.351 98,9 19.401 1,1 31 29 1991 1.643.542 100,0 1.620.140 98,6 23.329 1,4 37 36 1996 1.508.805 100,0 1.479.746 98,1 29.043 1,9 16 - 2001 1.503.884 100,0 1.408.528 93,7 95.356 6,3 - - 2006 1.629.537 100,0 1.359.942 83,5 269.574 16,5 21 - 2007 1.603.178 100,0 1.343.408 83,8 259.760 16,2 10 - 2008 1.628.090 100,0 1.336.711 82,1 291.370 17,9 9 - 2009 1.638.103 100,0 1.337.186 81,6 300.911 18,4 6 - 2010 1.630.494 100,0 1.335.190 81,9 295.300 18,1 4 -HOMES 1986 806.632 - - - - - - - 1991 775.988 100,0 764.430 98,5 11.516 1,5 23 19 1996 704.985 100,0 691.203 98,0 13.773 2,0 9 - 2001 705.533 100,0 656.766 93,1 48.767 6,9 - - 2006 774.556 100,0 632.696 81,7 141.841 18,3 19 - 2007 760.309 100,0 624.402 82,1 135.899 17,9 8 - 2008 774.890 100,0 621.176 80,2 153.708 19,8 6 - 2009 781.512 100,0 621.864 79,6 159.643 20,4 5 - 2010 777.058 100,0 621.361 80,0 155.694 20,0 3 -DONES 1986 895.180 - - - - - - - 1991 867.554 100,0 855.710 98,6 11.813 1,4 14 17 1996 803.820 100,0 788.543 98,1 15.270 1,9 7 - 2001 798.351 100,0 751.762 94,2 46.589 5,8 - - 2006 854.981 100,0 727.246 85,1 127.733 14,9 2 - 2007 842.869 100,0 719.006 85,3 123.861 14,7 2 - 2008 853.200 100,0 715.535 83,9 137.662 16,1 3 - 2009 856.591 100,0 715.322 83,5 141.268 16,5 1 - 2010 853.436 100,0 713.829 83,6 139.606 16,4 1 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.4.Població de Barcelona per nacionalitat2.Per districtes. 2010Districtes TOTAL % Espanyola % Estrangera % ApàtridesBARCELONA 1.630.494 100,0 1.335.190 81,9 295.300 18,1 41. Ciutat Vella 106.873 100,0 61.437 57,5 45.434 42,5 22. Eixample 267.534 100,0 217.719 81,4 49.814 18,6 13. Sants-Montjuïc 184.288 100,0 146.302 79,4 37.986 20,6 04. Les Corts 83.225 100,0 72.135 86,7 11.090 13,3 05. Sarrià-Sant Gervasi 145.550 100,0 127.502 87,6 18.048 12,4 06. Gràcia 123.253 100,0 102.418 83,1 20.835 16,9 07. Horta-Guinardó 171.026 100,0 147.542 86,3 23.484 13,7 08. Nou Barris 169.048 100,0 139.362 82,4 29.686 17,6 09. Sant Andreu 147.374 100,0 126.338 85,7 21.036 14,3 010. Sant Martí 232.323 100,0 194.435 83,7 37.887 16,3 1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 69
 • 43. Departament dEstadística4.Població de Barcelona per nacionalitat3.Per barris. 2010Dte. Barris TOTAL % Espanyola % Estrangera % ApàtridesBARCELONA 1.630.494 100,0 1.335.190 81,9 295.300 18,1 41 1. el Raval 48.767 100,0 25.047 51,4 23.718 48,6 21 2. el Barri Gòtic 18.720 100,0 10.506 56,1 8.214 43,9 01 3. la Barceloneta 16.261 100,0 11.374 69,9 4.887 30,1 01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 23.101 100,0 14.486 62,7 8.615 37,3 02 5. el Fort Pienc 32.900 100,0 25.587 77,8 7.312 22,2 12 6. la Sagrada Família 52.424 100,0 43.277 82,6 9.147 17,4 02 7. la Dreta de lEixample 43.473 100,0 35.509 81,7 7.964 18,3 02 8. lAntiga Esquerra de lEixample 42.076 100,0 33.830 80,4 8.246 19,6 02 9. la Nova Esquerra de lEixample 58.247 100,0 48.460 83,2 9.787 16,8 02 10. Sant Antoni 38.414 100,0 31.056 80,8 7.358 19,2 03 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 41.138 100,0 29.054 70,6 12.084 29,4 03 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 1.069 100,0 980 91,7 89 8,3 03 13. la Marina de Port 30.134 100,0 25.690 85,3 4.444 14,7 03 14. la Font de la Guatlla 10.310 100,0 8.320 80,7 1.990 19,3 03 15. Hostafrancs 16.062 100,0 12.546 78,1 3.516 21,9 03 16. la Bordeta 18.519 100,0 15.888 85,8 2.631 14,2 03 17. Sants-Badal 24.470 100,0 20.120 82,2 4.350 17,8 03 18. Sants 42.568 100,0 33.687 79,1 8.881 20,9 04 19. les Corts 47.635 100,0 41.242 86,6 6.393 13,4 04 20. la Maternitat i Sant Ramon 23.818 100,0 21.071 88,5 2.747 11,5 04 21. Pedralbes 11.758 100,0 9.809 83,4 1.949 16,6 05 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.340 100,0 3.865 89,1 475 10,9 05 23. Sarrià 24.028 100,0 21.137 88,0 2.891 12,0 05 24. les Tres Torres 15.807 100,0 14.294 90,4 1.513 9,6 05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 24.307 100,0 21.905 90,1 2.402 9,9 05 26. Sant Gervasi-Galvany 46.478 100,0 41.099 88,4 5.379 11,6 05 27. el Putxet i el Farró 30.566 100,0 25.185 82,4 5.381 17,6 06 28. Vallcarca i els Penitents 15.436 100,0 13.330 86,4 2.106 13,6 06 29. el Coll 7.271 100,0 6.176 84,9 1.095 15,1 06 30. la Salut 13.267 100,0 11.616 87,6 1.651 12,4 06 31. la Vila de Gràcia 52.586 100,0 41.285 78,5 11.301 21,5 06 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 34.681 100,0 30.002 86,5 4.679 13,5 07 33. el Baix Guinardó 26.123 100,0 22.365 85,6 3.758 14,4 07 34. Can Baró 9.034 100,0 7.835 86,7 1.199 13,3 07 35. el Guinardó 35.803 100,0 30.481 85,1 5.322 14,9 07 36. la Font den Fargues 9.585 100,0 8.930 93,2 655 6,8 07 37. el Carmel 32.753 100,0 28.020 85,5 4.733 14,5 07 38. la Teixonera 11.481 100,0 9.671 84,2 1.810 15,8 07 39. Sant Genís dels Agudells 7.060 100,0 6.149 87,1 911 12,9 07 40. Montbau 5.199 100,0 4.657 89,6 542 10,4 07 41. la Vall dHebron 5.630 100,0 5.048 89,7 582 10,3 07 42. la Clota 451 100,0 358 79,4 93 20,6 07 43. Horta 27.825 100,0 23.950 86,1 3.875 13,9 08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 25.666 100,0 22.189 86,5 3.477 13,5 08 45. Porta 23.809 100,0 20.466 86,0 3.343 14,0 08 46. el Turó de la Peira 16.932 100,0 11.811 69,8 5.121 30,2 08 47. Can Peguera 2.250 100,0 2.147 95,4 103 4,6 08 48. la Guineueta 15.268 100,0 14.023 91,8 1.245 8,2 08 49. Canyelles 7.322 100,0 6.953 95,0 369 5,0 08 50. les Roquetes 16.178 100,0 12.554 77,6 3.624 22,4 08 51. Verdun 12.398 100,0 10.122 81,6 2.276 18,4 08 52. la Prosperitat 26.749 100,0 22.597 84,5 4.152 15,5 08 53. la Trinitat Nova 7.815 100,0 6.259 80,1 1.556 19,9 08 54. Torre Baró 2.166 100,0 1.961 90,5 205 9,5 08 55. Ciutat Meridiana 11.121 100,0 7.060 63,5 4.061 36,5 08 56. Vallbona 1.342 100,0 1.190 88,7 152 11,3 09 57. la Trinitat Vella 10.544 100,0 6.807 64,6 3.737 35,4 09 58. Baró de Viver 2.353 100,0 2.194 93,2 159 6,8 09 59. el Bon Pastor 13.846 100,0 10.548 76,2 3.298 23,8 09 60. Sant Andreu 55.813 100,0 50.973 91,3 4.840 8,7 09 61. la Sagrera 29.117 100,0 25.151 86,4 3.966 13,6 09 62. el Congrés i els Indians 13.977 100,0 12.047 86,2 1.930 13,8 09 63. Navas 21.699 100,0 18.605 85,7 3.094 14,3 010 64. el Camp de lArpa del Clot 38.399 100,0 32.243 84,0 6.156 16,0 010 65. el Clot 27.505 100,0 23.415 85,1 4.090 14,9 010 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 13.728 100,0 10.954 79,8 2.773 20,2 110 67. la Vila Olímpica del Poblenou 9.275 100,0 7.619 82,1 1.656 17,9 010 68. el Poblenou 31.961 100,0 26.579 83,2 5.382 16,8 010 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 11.730 100,0 9.821 83,7 1.909 16,3 010 70. el Besòs i el Maresme 24.403 100,0 17.365 71,2 7.038 28,8 010 71. Provençals del Poblenou 19.636 100,0 16.952 86,3 2.684 13,7 010 72. Sant Martí de Provençals 26.281 100,0 23.330 88,8 2.951 11,2 010 73. la Verneda i la Pau 29.385 100,0 26.140 89,0 3.245 11,0 0 No consta 251 100,0 218 86,9 33 13,1 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 70
 • 44. Departament dEstadística5.Població de Barcelona segons titulació acadèmica1.Evolució. 2009-2010 Batxillerat Estudis Batxillerat superior / primaris / elemental / BUP / COU / Estudis certificat graduat FPII / universitaris / Sense descolaritat / escolar / CFGM grau CFGS grau NoAny TOTAL % estudis % EGB % ESO / FPI % mitjà % superior % consta %TOTAL 2009 1.430.131 100,0 173.680 12,1 331.340 23,2 264.572 18,5 335.299 23,4 323.642 22,6 1.598 0,1 2010 1.420.525 100,0 165.993 11,7 319.861 22,5 264.604 18,6 328.724 23,1 339.991 23,9 1.352 0,1HOMES 2009 674.953 100,0 71.060 10,5 153.241 22,7 127.775 18,9 170.515 25,3 151.571 22,5 791 0,1 2010 669.390 100,0 68.324 10,2 147.548 22,0 127.687 19,1 166.968 24,9 158.194 23,6 669 0,1DONES 2009 755.178 100,0 102.620 13,6 178.099 23,6 136.797 18,1 164.784 21,8 172.071 22,8 807 0,1 2010 751.135 100,0 97.669 13,0 172.313 22,9 136.917 18,2 161.756 21,5 181.797 24,2 683 0,1Nota: població classificada de 16 anys i més.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.5.Població de Barcelona segons titulació acadèmica2.Per districtes. 2010 Batxillerat Estudis Batxillerat superior / primaris / elemental / BUP / COU / Estudis certificat graduat FPII / universitaris / Sense descolaritat / escolar / CFGM grau CFGS grau NoDistrictes TOTAL % estudis % EGB % ESO / FPI % mitjà % superior % consta %BARCELONA 1.420.525 100,0 165.993 11,7 319.861 22,5 264.604 18,6 328.724 23,1 339.991 23,9 1.352 0,11. Ciutat Vella 95.036 100,0 9.971 10,5 28.614 30,1 16.591 17,5 17.889 18,8 21.904 23,0 67 0,12. Eixample 236.863 100,0 20.009 8,4 40.050 16,9 38.499 16,3 60.710 25,6 77.397 32,7 198 0,13. Sants-Montjuïc 161.723 100,0 19.692 12,2 45.523 28,1 32.246 19,9 34.995 21,6 29.123 18,0 144 0,14. Les Corts 72.920 100,0 6.928 9,5 11.463 15,7 11.188 15,3 18.829 25,8 24.429 33,5 83 0,15. Sarrià-Sant Gervasi 121.580 100,0 9.403 7,7 12.583 10,3 14.421 11,9 32.460 26,7 52.558 43,2 155 0,16. Gràcia 108.764 100,0 9.472 8,7 18.519 17,0 17.924 16,5 27.378 25,2 35.368 32,5 103 0,17. Horta-Guinardó 149.293 100,0 21.226 14,2 35.808 24,0 31.255 20,9 34.307 23,0 26.522 17,8 175 0,18. Nou Barris 146.496 100,0 26.370 18,0 45.257 30,9 33.460 22,8 27.234 18,6 14.054 9,6 121 0,19. Sant Andreu 127.488 100,0 16.371 12,8 32.732 25,7 27.619 21,7 30.174 23,7 20.483 16,1 109 0,110. Sant Martí 200.362 100,0 26.551 13,3 49.312 24,6 41.401 20,7 44.748 22,3 38.153 19,0 197 0,1Nota: població classificada de 16 anys i més.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 71
 • 45. Departament dEstadística5.Població de Barcelona segons titulació acadèmica3.Per barris. 2010 Batxillerat Estudis Batxillerat superior / primaris / elemental / BUP / COU Estudis certificat graduat / FPII / universitaris / Sense descolaritat / escolar / CFGM grau CFGS grau NoDte. Barris TOTAL % estudis % EGB % ESO / FPI % mitjà % superior % consta %BARCELONA 1.420.525 100,0 165.993 11,7 319.861 22,5 264.604 18,6 328.724 23,1 339.991 23,9 1.352 0,11 1. el Raval 42.660 100,0 4.355 10,2 15.279 35,8 7.833 18,4 7.197 16,9 7.969 18,7 27 0,11 2. el Barri Gòtic 17.125 100,0 1.423 8,3 4.370 25,5 2.717 15,9 3.681 21,5 4.921 28,7 13 0,11 3. la Barceloneta 14.554 100,0 2.109 14,5 4.157 28,6 2.876 19,8 2.632 18,1 2.769 19,0 11 0,11 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 20.676 100,0 2.082 10,1 4.797 23,2 3.163 15,3 4.373 21,2 6.245 30,2 16 0,12 5. el Fort Pienc 29.006 100,0 2.501 8,6 5.494 18,9 4.989 17,2 7.465 25,7 8.533 29,4 24 0,12 6. la Sagrada Família 46.609 100,0 4.415 9,5 9.089 19,5 8.497 18,2 11.613 24,9 12.957 27,8 38 0,12 7. la Dreta de lEixample 38.020 100,0 2.756 7,2 4.709 12,4 4.875 12,8 9.782 25,7 15.877 41,8 21 0,12 8. lAntiga Esquerra de lEixample 37.280 100,0 2.728 7,3 5.254 14,1 5.376 14,4 9.785 26,2 14.096 37,8 41 0,12 9. la Nova Esquerra de lEixample 51.674 100,0 4.424 8,6 8.487 16,4 8.508 16,5 13.555 26,2 16.657 32,2 43 0,12 10. Sant Antoni 34.274 100,0 3.185 9,3 7.017 20,5 6.254 18,2 8.510 24,8 9.277 27,1 31 0,13 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 36.127 100,0 4.079 11,3 11.076 30,7 7.143 19,8 7.221 20,0 6.584 18,2 24 0,13 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 915 100,0 239 26,1 390 42,6 188 20,5 76 8,3 20 2,2 2 0,23 13. la Marina de Port 25.548 100,0 4.015 15,7 8.412 32,9 5.242 20,5 5.209 20,4 2.649 10,4 21 0,13 14. la Font de la Guatlla 9.135 100,0 998 10,9 2.200 24,1 1.777 19,5 2.142 23,4 2.008 22,0 10 0,13 15. Hostafrancs 14.226 100,0 1.577 11,1 3.721 26,2 2.846 20,0 3.173 22,3 2.898 20,4 11 0,13 16. la Bordeta 16.262 100,0 2.043 12,6 4.354 26,8 3.470 21,3 3.802 23,4 2.561 15,7 32 0,23 17. Sants-Badal 21.718 100,0 2.754 12,7 5.988 27,6 4.328 19,9 4.741 21,8 3.883 17,9 24 0,13 18. Sants 37.774 100,0 3.983 10,5 9.375 24,8 7.246 19,2 8.631 22,8 8.520 22,6 19 0,14 19. les Corts 42.003 100,0 3.964 9,4 6.796 16,2 6.628 15,8 10.729 25,5 13.838 32,9 48 0,14 20. la Maternitat i Sant Ramon 20.980 100,0 2.244 10,7 3.661 17,4 3.405 16,2 5.384 25,7 6.264 29,9 22 0,14 21. Pedralbes 9.925 100,0 720 7,3 1.005 10,1 1.154 11,6 2.712 27,3 4.321 43,5 13 0,15 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 3.456 100,0 369 10,7 519 15,0 481 13,9 868 25,1 1.212 35,1 7 0,25 23. Sarrià 19.555 100,0 1.675 8,6 2.059 10,5 2.357 12,1 4.851 24,8 8.584 43,9 29 0,15 24. les Tres Torres 12.801 100,0 1.035 8,1 1.084 8,5 1.301 10,2 3.424 26,7 5.939 46,4 18 0,15 25. Sant Gervasi-la Bonanova 20.285 100,0 1.586 7,8 1.970 9,7 2.297 11,3 5.543 27,3 8.858 43,7 31 0,25 26. Sant Gervasi-Galvany 39.177 100,0 2.846 7,3 3.623 9,2 4.442 11,3 10.922 27,9 17.299 44,2 45 0,15 27. el Putxet i el Farró 26.284 100,0 1.892 7,2 3.318 12,6 3.537 13,5 6.848 26,1 10.664 40,6 25 0,16 28. Vallcarca i els Penitents 13.371 100,0 1.200 9,0 2.099 15,7 2.248 16,8 3.489 26,1 4.325 32,3 10 0,16 29. el Coll 6.291 100,0 721 11,5 1.236 19,6 1.193 19,0 1.600 25,4 1.530 24,3 11 0,26 30. la Salut 11.654 100,0 1.133 9,7 1.679 14,4 1.944 16,7 3.112 26,7 3.773 32,4 13 0,16 31. la Vila de Gràcia 46.908 100,0 3.657 7,8 8.471 18,1 7.326 15,6 11.274 24,0 16.152 34,4 28 0,16 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 30.528 100,0 2.760 9,0 5.030 16,5 5.210 17,1 7.900 25,9 9.587 31,4 41 0,17 33. el Baix Guinardó 23.177 100,0 2.560 11,0 4.626 20,0 4.473 19,3 5.882 25,4 5.602 24,2 34 0,17 34. Can Baró 7.903 100,0 1.113 14,1 1.845 23,3 1.630 20,6 1.829 23,1 1.479 18,7 7 0,17 35. el Guinardó 31.349 100,0 3.293 10,5 6.497 20,7 6.331 20,2 8.198 26,2 7.001 22,3 29 0,17 36. la Font den Fargues 8.150 100,0 952 11,7 1.542 18,9 1.670 20,5 2.007 24,6 1.958 24,0 21 0,37 37. el Carmel 28.209 100,0 5.609 19,9 8.118 28,8 6.834 24,2 5.242 18,6 2.375 8,4 31 0,17 38. la Teixonera 9.923 100,0 1.667 16,8 2.692 27,1 2.376 23,9 2.071 20,9 1.103 11,1 14 0,17 39. Sant Genís dels Agudells 6.230 100,0 997 16,0 1.700 27,3 1.295 20,8 1.306 21,0 924 14,8 8 0,17 40. Montbau 4.535 100,0 695 15,3 1.113 24,5 846 18,7 1.017 22,4 864 19,1 0 0,07 41. la Vall dHebron 4.871 100,0 584 12,0 1.034 21,2 915 18,8 1.149 23,6 1.187 24,4 2 0,07 42. la Clota 390 100,0 60 15,4 119 30,5 85 21,8 60 15,4 66 16,9 0 0,07 43. Horta 24.476 100,0 3.662 15,0 6.496 26,5 4.797 19,6 5.537 22,6 3.955 16,2 29 0,18 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 22.492 100,0 3.093 13,8 5.510 24,5 4.999 22,2 5.271 23,4 3.596 16,0 23 0,18 45. Porta 20.947 100,0 3.521 16,8 5.860 28,0 4.641 22,2 4.401 21,0 2.504 12,0 20 0,18 46. el Turó de la Peira 14.846 100,0 2.283 15,4 5.036 33,9 3.274 22,1 2.836 19,1 1.412 9,5 5 0,08 47. Can Peguera 1.959 100,0 432 22,1 701 35,8 409 20,9 314 16,0 103 5,3 0 0,08 48. la Guineueta 13.376 100,0 2.126 15,9 3.664 27,4 2.979 22,3 2.919 21,8 1.681 12,6 7 0,18 49. Canyelles 6.400 100,0 1.259 19,7 2.129 33,3 1.490 23,3 1.031 16,1 486 7,6 5 0,18 50. les Roquetes 13.714 100,0 2.987 21,8 4.667 34,0 3.295 24,0 2.006 14,6 750 5,5 9 0,18 51. Verdun 10.759 100,0 2.119 19,7 3.510 32,6 2.541 23,6 1.794 16,7 784 7,3 11 0,18 52. la Prosperitat 23.187 100,0 4.848 20,9 6.737 29,1 5.508 23,8 4.231 18,2 1.840 7,9 23 0,18 53. la Trinitat Nova 6.656 100,0 1.393 20,9 2.384 35,8 1.595 24,0 924 13,9 359 5,4 1 0,08 54. Torre Baró 1.773 100,0 495 27,9 721 40,7 358 20,2 131 7,4 64 3,6 4 0,28 55. Ciutat Meridiana 9.265 100,0 1.594 17,2 3.870 41,8 2.150 23,2 1.237 13,4 404 4,4 10 0,18 56. Vallbona 1.098 100,0 216 19,7 462 42,1 213 19,4 135 12,3 69 6,3 3 0,39 57. la Trinitat Vella 8.804 100,0 1.453 16,5 3.240 36,8 2.110 24,0 1.415 16,1 586 6,7 0 0,09 58. Baró de Viver 1.932 100,0 450 23,3 735 38,0 410 21,2 259 13,4 76 3,9 2 0,19 59. el Bon Pastor 11.583 100,0 1.675 14,5 4.054 35,0 2.603 22,5 2.109 18,2 1.135 9,8 7 0,19 60. Sant Andreu 48.298 100,0 6.020 12,5 11.354 23,5 10.233 21,2 12.197 25,3 8.437 17,5 57 0,19 61. la Sagrera 25.624 100,0 3.123 12,2 6.194 24,2 5.692 22,2 6.312 24,6 4.284 16,7 19 0,19 62. el Congrés i els Indians 12.234 100,0 1.511 12,4 2.910 23,8 2.487 20,3 3.049 24,9 2.271 18,6 6 0,09 63. Navas 18.992 100,0 2.135 11,2 4.242 22,3 4.080 21,5 4.826 25,4 3.691 19,4 18 0,110 64. el Camp de lArpa del Clot 33.955 100,0 3.498 10,3 7.281 21,4 6.957 20,5 8.654 25,5 7.538 22,2 27 0,110 65. el Clot 23.631 100,0 2.676 11,3 5.396 22,8 5.079 21,5 5.822 24,6 4.643 19,6 15 0,110 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 12.139 100,0 1.331 11,0 2.520 20,8 2.336 19,2 2.872 23,7 3.060 25,2 20 0,210 67. la Vila Olímpica del Poblenou 7.368 100,0 629 8,5 657 8,9 798 10,8 1.614 21,9 3.661 49,7 9 0,110 68. el Poblenou 26.882 100,0 3.047 11,3 6.121 22,8 5.158 19,2 6.270 23,3 6.258 23,3 28 0,110 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 9.566 100,0 861 9,0 1.618 16,9 1.578 16,5 2.218 23,2 3.287 34,4 4 0,010 70. el Besòs i el Maresme 21.156 100,0 3.958 18,7 7.593 35,9 4.821 22,8 3.219 15,2 1.542 7,3 23 0,110 71. Provençals del Poblenou 16.895 100,0 2.378 14,1 4.270 25,3 3.681 21,8 3.780 22,4 2.774 16,4 12 0,110 72. Sant Martí de Provençals 23.025 100,0 3.371 14,6 6.396 27,8 5.029 21,8 5.182 22,5 3.015 13,1 32 0,110 73. la Verneda i la Pau 25.727 100,0 4.801 18,7 7.448 29,0 5.961 23,2 5.117 19,9 2.373 9,2 27 0,1 No consta 228 100,0 50 21,9 80 35,1 36 15,8 37 16,2 24 10,5 1 0,4Nota: població classificada de 16 anys i més.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 72
 • 46. Departament dEstadística6.Llars de Barcelona segons nombre de persones1.Evolució. 1991-2010 9 1 2 3 4 5 6 7 8 personesAny TOTAL persona persones persones persones persones persones persones persones i més1991 577.193 104.466 160.511 127.083 117.169 47.250 15.922 3.147 1.021 6241996 577.904 134.050 170.690 124.709 103.372 35.243 6.970 1.817 605 4482001 594.452 155.463 177.426 125.780 96.668 27.345 7.481 2.072 961 1.2562006 647.408 190.325 190.831 126.493 91.172 27.228 9.552 4.534 2.525 4.7482007 645.751 193.171 192.055 125.225 89.402 26.173 9.216 4.148 2.179 4.1822008 650.646 194.812 192.515 125.217 89.214 26.979 9.878 4.627 2.393 5.0112009 655.301 197.628 193.069 125.248 89.095 27.344 10.068 4.969 2.591 5.2892010 658.622 201.520 194.635 125.081 88.416 27.233 10.079 4.715 2.466 4.477Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.6.Llars de Barcelona segons nombre de persones2.Per districtes. 2010 9 1 2 3 4 5 6 7 8 personesDistrictes TOTAL persona persones persones persones persones persones persones persones i mésBARCELONA 658.622 201.520 194.635 125.081 88.416 27.233 10.079 4.715 2.466 4.4771. Ciutat Vella 42.162 15.986 11.327 6.279 3.838 1.885 1.012 571 384 8802. Eixample 113.254 38.183 33.239 20.250 14.244 4.312 1.436 706 349 5353. Sants-Montjuïc 74.311 22.816 22.033 14.097 9.732 2.889 1.206 593 341 6044. Les Corts 32.914 9.382 9.597 6.483 5.041 1.546 480 145 82 1585. Sarrià-Sant Gervasi 55.838 16.953 14.860 9.614 8.197 3.937 1.237 488 206 3466. Gràcia 53.280 18.684 15.796 9.388 6.487 1.785 593 231 95 2217. Horta-Guinardó 69.445 19.818 21.571 14.096 9.653 2.536 856 425 180 3108. Nou Barris 66.412 18.022 20.729 13.441 9.016 2.672 1.123 554 313 5429. Sant Andreu 58.452 15.862 17.697 12.347 8.685 2.131 809 389 198 33410. Sant Martí 92.554 25.814 27.786 19.086 13.523 3.540 1.327 613 318 547Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 73
 • 47. Departament dEstadística6.Llars de Barcelona segons nombre de persones3.Per barris. 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 personesDte. Barris TOTAL persona persones persones persones persones persones persones persones i mésBARCELONA 658.622 201.520 194.635 125.081 88.416 27.233 10.079 4.715 2.466 4.4771 1. el Raval 17.608 6.449 4.410 2.392 1.605 968 575 374 244 5911 2. el Barri Gòtic 7.128 2.683 1.923 1.098 666 305 156 74 54 1691 3. la Barceloneta 7.243 2.744 2.149 1.193 671 256 117 49 27 371 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 10.170 4.105 2.839 1.595 895 356 164 74 59 832 5. el Fort Pienc 13.046 4.053 3.799 2.498 1.773 508 174 87 47 1072 6. la Sagrada Família 22.353 7.409 6.666 4.153 2.824 767 233 138 74 892 7. la Dreta de lEixample 18.330 6.443 5.130 3.089 2.341 815 252 106 49 1052 8. lAntiga Esquerra de lEixample 18.257 6.548 5.284 3.065 2.142 750 240 98 54 762 9. la Nova Esquerra de lEixample 24.684 8.032 7.344 4.530 3.280 888 305 146 70 892 10. Sant Antoni 16.584 5.698 5.016 2.915 1.884 584 232 131 55 693 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 16.445 5.482 4.749 2.807 1.841 693 359 170 121 2233 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 426 148 110 71 42 32 11 7 3 23 13. la Marina de Port 11.550 2.905 3.338 2.502 1.847 546 216 83 47 663 14. la Font de la Guatlla 4.293 1.345 1.281 844 575 116 61 34 22 153 15. Hostafrancs 6.600 2.120 1.931 1.225 828 243 92 75 38 483 16. la Bordeta 7.481 2.054 2.317 1.584 1.079 257 87 47 23 333 17. Sants-Badal 10.028 2.965 3.052 2.004 1.329 373 152 71 31 513 18. Sants 17.476 5.788 5.253 3.060 2.191 628 228 106 56 1664 19. les Corts 19.049 5.698 5.523 3.735 2.841 808 234 64 36 1104 20. la Maternitat i Sant Ramon 9.583 2.565 2.942 1.950 1.506 408 122 43 31 164 21. Pedralbes 4.276 1.118 1.129 797 693 330 124 38 15 325 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 1.485 364 363 278 274 113 49 18 13 135 23. Sarrià 8.837 2.536 2.255 1.553 1.364 683 239 93 39 755 24. les Tres Torres 5.550 1.380 1.395 1.003 926 544 173 69 25 355 25. Sant Gervasi-la Bonanova 9.158 2.659 2.427 1.553 1.406 710 214 100 38 515 26. Sant Gervasi-Galvany 18.493 5.835 5.037 3.109 2.592 1.247 388 151 64 705 27. el Putxet i el Farró 12.312 4.178 3.383 2.118 1.634 640 174 57 27 1016 28. Vallcarca i els Penitents 6.470 2.102 1.873 1.174 883 268 104 37 14 156 29. el Coll 3.089 969 919 607 441 95 30 17 2 96 30. la Salut 5.430 1.643 1.674 1.001 789 216 64 22 3 186 31. la Vila de Gràcia 23.340 8.983 6.932 3.847 2.356 710 231 89 51 1416 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 14.945 4.985 4.395 2.759 2.017 496 164 66 25 387 33. el Baix Guinardó 10.912 3.389 3.342 2.099 1.433 399 119 64 31 367 34. Can Baró 3.785 1.147 1.169 733 513 135 37 30 9 127 35. el Guinardó 15.103 4.708 4.666 2.948 1.902 496 196 83 44 607 36. la Font den Fargues 3.695 863 1.131 787 671 166 43 16 8 107 37. el Carmel 13.005 3.302 4.108 2.787 1.917 510 192 106 43 407 38. la Teixonera 4.646 1.277 1.448 940 670 184 67 34 10 167 39. Sant Genís dels Agudells 2.915 822 947 596 382 98 43 15 6 67 40. Montbau 2.164 714 707 373 251 68 20 12 4 157 41. la Vall dHebron 2.220 574 643 508 371 87 19 10 1 77 42. la Clota 183 53 62 35 19 6 4 1 0 37 43. Horta 10.804 2.964 3.346 2.286 1.524 387 116 54 24 1038 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 10.443 2.894 3.285 2.159 1.472 351 130 71 34 478 45. Porta 9.939 2.864 3.261 2.008 1.225 324 133 64 22 388 46. el Turó de la Peira 6.255 1.950 1.894 1.018 710 284 143 77 43 1368 47. Can Peguera 916 273 276 184 109 47 13 8 2 48 48. la Guineueta 6.242 1.578 2.099 1.319 919 221 53 28 15 108 49. Canyelles 2.808 589 852 708 493 101 42 13 7 38 50. les Roquetes 5.996 1.469 1.775 1.248 894 307 124 66 44 698 51. Verdun 5.094 1.524 1.640 960 583 189 92 42 33 318 52. la Prosperitat 10.752 2.815 3.467 2.268 1.518 376 146 67 37 588 53. la Trinitat Nova 3.099 991 836 610 374 145 60 27 19 378 54. Torre Baró 698 147 164 142 114 63 34 10 10 148 55. Ciutat Meridiana 3.670 777 1.046 721 542 238 137 74 44 918 56. Vallbona 483 143 129 94 61 26 16 7 3 49 57. la Trinitat Vella 3.475 792 906 698 516 234 113 85 53 789 58. Baró de Viver 933 302 228 174 137 54 25 8 2 39 59. el Bon Pastor 4.764 1.137 1.434 994 743 200 85 44 26 1019 60. Sant Andreu 22.854 6.218 6.992 4.989 3.518 734 220 95 36 529 61. la Sagrera 11.663 3.062 3.599 2.575 1.710 394 168 75 37 439 62. el Congrés i els Indians 5.944 1.891 1.829 1.115 765 205 73 27 17 229 63. Navas 8.808 2.455 2.706 1.802 1.294 310 124 55 27 3510 64. el Camp de lArpa del Clot 16.363 5.165 5.073 3.180 2.013 517 229 87 44 5510 65. el Clot 10.794 2.837 3.117 2.305 1.811 426 152 68 33 4510 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 5.569 1.649 1.634 1.138 769 220 77 35 18 2910 67. la Vila Olímpica del Poblenou 3.497 916 833 743 703 215 61 12 6 810 68. el Poblenou 12.987 3.880 3.750 2.604 1.923 499 148 79 38 6610 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 4.915 1.492 1.485 967 704 176 49 24 10 810 70. el Besòs i el Maresme 8.443 2.224 2.406 1.645 1.146 438 199 103 72 21010 71. Provençals del Poblenou 7.781 2.003 2.315 1.757 1.227 269 103 51 27 2910 72. Sant Martí de Provençals 10.689 2.947 3.401 2.204 1.491 361 153 60 30 4210 73. la Verneda i la Pau 11.501 2.691 3.767 2.543 1.736 419 156 94 40 55 No consta 96 46 29 8 8 1 1 0 0 3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 74
 • 48. % Població infantil de 0 a 14 anys per barris. 2010 < 10% 10 a 12% 12 a 14% > 14% % Població jove de 15 a 24 anys per barris. 2010 < 10% 10 a 12% 12 a 14% > 14%Departament dEstadística
 • 49. % Població adulta de 25 a 39 anys per barris. 2010 < 20% 20 a 25% 25 a 30% > 30% % Població adulta de 40 a 64 anys per barris. 2010 < 30% 30 a 35% 35 a 40% > 40%Departament dEstadística
 • 50. % Població de gent gran de 65 anys i més per barris. 2010 < 20% 20 a 25% 25 a 30% > 30% % Població amb nacionalitat estrangera per barris. 2010 < 10% 10 a 15% 15 a 20% > 20%Departament dEstadística
 • 51. % Població nascuda a Barcelona per barris. 2010 < 40% 40 a 50% 50 a 60% > 60% % Població nascuda a la resta dEspanya per barris. 2010 < 15% 15 a 20% 20 a 25% > 25%Departament dEstadística
 • 52. % Població de 16 i més anys sense estudis per barris. 2010 < 10% 10 a 12% 12 a 15% > 15% % Població de 16 i més anys amb estudis/CFGS grau superior per barris. 2010 < 15% 15 a 20% 20 a 25% > 25%Departament dEstadística
 • 53. Departament dEstadística7.Indicadors sobre la població de Barcelona1.Evolució. 1981-2010Indicadors 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL POBLACIÓ 1.768.186 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884 1.629.537 1.603.178 1.628.090 1.638.103 1.630.494INDICADORS DE TOTA LA POBLACIÓ% població infantil (0-14 anys) 21,3 17,9 14,4 11,9 11,5 11,7 11,8 11,8 11,9 12,1% població jove (15-24 anys) 15,0 15,6 15,6 14,1 11,4 9,7 9,6 9,5 9,3 9,0% població adulta jove (25-39 anys) 19,4 20,1 20,9 21,7 23,8 26,2 25,8 26,1 26,2 25,8% població adulta gran (40-64 anys) 30,8 31,5 31,7 31,7 31,6 31,9 32,3 32,3 32,4 32,6% gent gran (65 anys i més) 13,3 14,8 17,4 20,7 21,7 20,5 20,5 20,3 20,3 20,5% població menor de 16 anys 22,9 19,4 15,9 13,0 12,3 12,4 12,6 12,6 12,7 12,9% població de 16 a 64 anys 63,7 65,7 66,7 66,3 66,0 67,1 66,9 67,2 67,0 66,6% població que viu sola - - 6,4 8,2 10,3 11,5 12,0 11,9 12,0 12,3% població autòctona 54,8 56,8 57,7 58,9 57,8 51,3 52,2 51,2 51,0 51,2% població forana 45,2 43,2 42,3 41,1 42,2 48,7 47,8 48,8 49,0 48,8% població nacionalitat estrangera - 1,1 1,4 1,9 6,3 16,5 16,2 17,9 18,4 18,1Índex denvelliment 63,0 82,6 120,5 173,6 188,2 175,8 173,8 160,9 169,9 159,2Edat mitjana de la població 37,0 38,7 40,7 42,9 43,6 43,5 43,6 43,0 43,1 43,2Índex de dependència demogràfica 57,1 52,1 49,9 50,7 51,5 49,1 49,4 48,9 49,2 50,1INDICADORS DE POBLACIÓ MASCULINA% població masculina 47,4 47,4 47,2 46,7 46,9 47,5 47,4 47,6 47,7 47,7% població masculina infantil (0-14 anys) 11,0 9,2 7,4 6,1 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,2% població masculina jove (15-24 anys) 7,6 8,0 8,0 7,2 5,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6% població masculina adulta jove (25-39 anys) 9,5 9,9 10,3 10,7 12,0 13,5 13,2 13,5 13,5 13,2% població masculina adulta gran (40-64 anys) 14,4 14,8 15,0 14,9 14,9 15,2 15,3 15,3 15,4 15,6% gent gran masculina (65 anys i més) 5,0 5,5 6,6 7,9 8,4 8,0 8,0 7,9 7,9 8,1% població masculina menor de 16 anys 11,8 10,0 8,2 6,7 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6% població masculina de 16 a 64 anys 30,7 31,9 32,5 32,1 32,2 33,2 33,0 33,2 33,3 33,0% població masculina que viu sola - - 1,9 2,5 3,5 4,2 4,4 4,4 4,5 4,6% població masculina autòctona - - 28,5 28,8 28,2 25,0 25,4 24,9 24,8 25,0% població masculina forana - - 18,7 18,0 18,7 22,6 22,0 22,7 22,9 22,7% població masculina estrangera - - 0,7 0,9 3,2 8,7 8,5 9,4 9,7 9,5Índex denvelliment masculí 45,5 59,4 88,5 129,8 142,7 133,9 132,2 122,7 130,1 122,2Edat mitjana de la població masculina 34,9 36,7 38,5 40,7 41,4 41,3 41,4 40,9 40,9 41,1Índex de dependència demogràfica masculí 54,6 48,5 45,4 45,4 45,7 43,2 43,6 43,1 43,5 44,5INDICADORS DE POBLACIÓ FEMENINA% població femenina 52,6 52,6 52,8 53,3 53,1 52,5 52,6 52,4 52,3 52,3% població femenina infantil (0-14 anys) 10,4 8,7 7,0 5,8 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9% població femenina jove (15-24 anys) 7,4 7,6 7,6 6,9 5,6 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4% població femenina adulta jove (25-39 anys) 9,9 10,3 10,6 11,0 11,8 12,7 12,5 12,7 12,7 12,6% població femenina adulta gran (40-64 anys) 16,5 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 17,0 17,0 16,9 17,0% gent gran femenina (65 anys i més) 8,5 9,3 10,8 12,7 13,3 12,5 12,5 12,4 12,3 12,4% població femenina menor de 16 anys 11,1 9,4 7,7 6,3 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,3% població femenina de 16 a 64 anys 33,0 33,8 34,2 34,2 33,8 33,9 33,9 33,9 33,8 33,6% població femenina que viu sola - - 4,5 5,8 6,8 7,3 7,6 7,5 7,5 7,7% població femenina autòctona - - 29,2 30,1 29,6 26,3 26,8 26,3 26,2 26,2% població femenina forana - - 23,6 23,2 23,4 26,1 25,8 26,1 26,1 26,1% població femenina estrangera - - 0,7 1,0 3,1 7,8 7,7 8,5 8,6 8,6Índex denvelliment femení 81,6 107,2 154,5 219,7 236,0 219,5 217,4 201,0 211,8 198,2Edat mitjana de la població femenina 38,9 40,6 42,6 44,8 45,6 45,5 45,6 45,0 45,0 45,2Índex de dependència demogràfica femení 59,4 55,5 54,1 55,8 57,0 54,9 55,1 54,5 54,8 55,6 (continua) 85
 • 54. Departament dEstadística7.Indicadors sobre la població de Barcelona1.Evolució. 1981-2010Indicadors 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010INDICADORS DE LLOC DE NAIXEMENT% població autòctona 54,8 56,8 57,7 58,9 57,8 51,3 52,2 51,2 51,0 51,2% població autòctona infantil (0-14 anys) - 16,7 13,3 10,9 10,2 9,1 9,8 9,8 9,9 10,1% població autòctona jove (15-24 anys) - 13,0 13,6 12,6 9,3 6,5 6,4 6,1 5,9 5,8% població autòctona adulta (25-64 anys) - 22,5 25,1 28,0 30,3 28,3 28,5 28,0 27,8 27,8% gent gran autòctona (65 anys i més) - 4,6 5,8 7,4 8,0 7,4 7,5 7,4 7,4 7,5% població forana 45,2 43,2 42,3 41,1 42,2 48,7 47,8 48,8 49,0 48,8% població forana infantil (0-14 anys) - 1,3 1,2 1,0 1,3 2,5 2,0 2,0 2,0 2,1% població forana jove (15-24 anys) - 2,6 2,0 1,5 2,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,3% població forana adulta (25-64 anys) - 29,1 27,6 25,3 25,1 29,8 29,6 30,4 30,7 30,5% gent gran forana (65 anys i més) - 10,2 11,6 13,3 13,7 13,1 13,0 12,9 12,9 13,0% població nascuda a la resta de Catalunya 9,4 9,1 8,9 8,6 8,2 7,4 7,5 7,3 7,3 7,3% població nascuda a Andalusia 9,7 9,4 8,9 8,4 7,3 6,0 5,9 5,7 5,5 5,4% població nascuda a Castella-Lleó 4,3 4,1 4,1 4,0 3,7 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9% població nascuda a Aragó 4,4 4,1 3,9 3,6 3,1 2,6 2,6 2,4 2,4 2,3% població nascuda a la resta dEspanya 14,8 14,0 13,3 12,6 11,5 9,8 9,7 9,4 9,0 9,1% població nascuda a lestranger 2,4 2,5 3,2 3,9 8,3 19,7 19,0 20,9 21,8 21,8INDICADORS DE NACIONALITAT% població de nacionalitat espanyola - 98,9 98,6 98,1 93,7 83,5 83,8 82,1 81,6 81,9% població de nacionalitat espanyola infantil (0-14 anys) - - 14,2 11,7 10,7 9,9 10,0 9,9 10,0 10,1% població de nacionalitat espanyola jove (15-24 anys) - - 15,4 13,9 10,4 7,4 7,3 7,0 6,9 6,8% població de nacionalitat espanyola adulta (25-64 anys) - - 51,7 52,0 51,1 46,1 46,3 45,3 44,9 44,8% gent gran de nacionalitat espanyola (65 anys i més) - - 17,2 20,5 21,5 20,1 20,2 19,9 19,9 20,1% població de nacionalitat estrangera - 1,1 1,4 1,9 6,3 16,5 16,2 17,9 18,4 18,1% població de nacionalitat estrangera infantil (0-14 anys) - - 0,2 0,2 0,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0% població de nacionalitat estrangera jove (15-24 anys) - - 0,2 0,2 1,0 2,3 2,3 2,5 2,4 2,2% població de nacionalitat estrangera adulta (25-64 anys) - - 0,9 1,3 4,4 12,1 11,8 13,1 13,6 13,5% gent gran de nacionalitat estrangera (65 anys i més) - - 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4% població de nacionalitat europea - 0,5 0,6 0,6 1,4 4,2 4,8 5,4 5,7 5,7% població de nacionalitat africana - 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3% població de nacionalitat americana - 0,4 0,5 0,7 3,3 8,2 7,6 8,0 7,8 7,4% població de nacionalitat asiàtica-oceania - 0,1 0,2 0,3 0,9 2,7 2,6 3,2 3,5 3,7INDICADORS DE DIMENSIÓ I OCUPACIÓ DE LES LLARSNombre de llars - - 577.193 577.904 594.452 647.408 645.751 650.646 655.301 658.622Ocupació mitjana de la llar (persones/llar) - - 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5% llars duna sola persona - - 18,1 23,2 26,2 29,4 29,9 29,9 30,2 30,6% llars de quatre persones - - 20,3 17,9 16,3 14,1 13,8 13,7 13,6 13,4% població que viu sola - - 6,4 8,2 10,3 11,5 12,0 11,9 12,0 12,3% població masculina que viu sola - - 1,9 2,5 3,5 4,2 4,4 4,4 4,5 4,6% població femenina que viu sola - - 4,5 5,8 6,8 7,3 7,6 7,5 7,5 7,7% població adulta jove que viu sola (25-39 anys) - - 1,1 1,4 2,3 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0% població adulta gran que viu sola (40-64 anys) - - 1,9 2,2 2,8 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8% gent gran que viu sola (65 anys i més) - - 3,3 4,4 5,0 5,0 5,2 5,1 5,1 5,2% gent gran masculina que viu sola (65 anys i més) - - 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1% gent gran femenina que viu sola (65 anys i més) - - 2,8 3,6 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1% població autòctona que viu sola - - - 3,5 4,7 5,2 5,4 5,4 5,4 5,6% població forana que viu sola - - - 4,7 5,6 6,3 6,6 6,5 6,6 6,8% població de nacionalitat estrangera que viu sola - - - - 0,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2Índex de solitud (65 anys i més) - - 18,9 21,2 23,2 24,6 25,2 25,2 25,4 25,6Índex de solitud masculí (65 anys i més) - - 8,0 9,3 11,0 12,7 13,1 13,3 13,6 14,0Índex de solitud femení (65 anys i més) - - 25,6 28,6 30,9 32,1 32,9 32,9 32,9 33,1Nota: els indicadors en % shan calculat sobre el total de població de Barcelona de cada any.Índex denvelliment: nombre dhabitants de 65 anys i més per cada 100 habitants menors de 15 anys.Índex de dependència demogràfica: nombre dhabitants menors de 16 anys i majors de 64 per cada 100 habitants dentre 16 i 64 anys.Índex de solitud: nombre dhabitants de 65 anys i més que viuen sols per cada 100 habitants de 65 anys i més. 86
 • 55. PART II: CARACTERÍSTIQUES DALGUNS COL·LECTIUS
 • 56. POBLACIÓ MASCULINA
 • 57. Departament dEstadística1.Població masculina de Barcelona per grans grups dedat1.Evolució. 1981-2010 Adults Adults Gent TOTAL Nens % Joves % joves % grans % gran % POBLACIÓ % s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys s/pobAny MASCULINA població anys) masc. anys) masc. anys) masc. anys) masc. i més) masc.1981 (1) 838.588 47,4 193.681 23,1 135.080 16,1 167.661 20,0 254.137 30,3 87.234 10,41986 806.632 47,4 157.073 19,5 135.712 16,8 167.934 20,8 252.547 31,3 93.366 11,61991 775.988 47,2 121.726 15,7 130.949 16,9 169.621 21,9 246.016 31,7 107.676 13,91996 704.985 46,7 92.093 13,1 108.344 15,4 160.894 22,8 224.142 31,8 119.512 17,02001 705.533 46,9 88.624 12,6 86.981 12,3 180.133 25,5 223.328 31,7 126.467 17,92006 774.556 47,5 97.142 12,5 80.295 10,4 220.077 28,4 246.952 31,9 130.090 16,82007 760.309 47,4 96.793 12,7 77.495 10,2 212.376 27,9 245.646 32,3 128.000 16,82008 774.890 47,6 98.403 12,7 78.573 10,1 219.393 28,3 249.844 32,2 128.677 16,62009 781.512 47,7 100.116 12,8 77.532 9,9 220.930 28,3 252.709 32,3 130.225 16,72010 777.058 47,7 101.411 13,1 75.275 9,7 215.215 27,7 253.573 32,6 131.584 16,9(1) El total de població masculina inclou 795 persones que no consta ledat.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població masculina de Barcelona per grans grups dedat2.Per districtes. 2010 Adults Adults TOTAL Nens % Joves % joves % grans % Gent gran % POBLACIÓ % s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys i s/pobDistrictes MASCULINA població anys) masc. anys) masc. anys) masc. anys) masc. més) masc.BARCELONA 777.058 47,7 101.411 13,1 75.275 9,7 215.215 27,7 253.573 32,6 131.584 16,91. Ciutat Vella 56.475 52,8 5.822 10,3 5.587 9,9 21.457 38,0 17.168 30,4 6.441 11,42. Eixample 123.570 46,2 14.788 12,0 11.364 9,2 34.839 28,2 41.009 33,2 21.570 17,53. Sants-Montjuïc 88.679 48,1 10.841 12,2 8.795 9,9 25.672 28,9 29.147 32,9 14.224 16,04. Les Corts 39.228 47,1 4.933 12,6 4.221 10,8 9.650 24,6 12.743 32,5 7.681 19,65. Sarrià-Sant Gervasi 66.834 45,9 11.473 17,2 7.166 10,7 14.911 22,3 21.604 32,3 11.680 17,56. Gràcia 56.994 46,2 7.099 12,5 5.070 8,9 17.091 30,0 18.221 32,0 9.513 16,77. Horta-Guinardó 80.984 47,4 10.505 13,0 7.632 9,4 20.863 25,8 26.587 32,8 15.397 19,08. Nou Barris 81.137 48,0 10.871 13,4 8.096 10,0 21.176 26,1 25.469 31,4 15.525 19,19. Sant Andreu 70.637 47,9 9.587 13,6 6.860 9,7 18.966 26,8 23.766 33,6 11.458 16,210. Sant Martí 112.520 48,4 15.492 13,8 10.484 9,3 30.590 27,2 37.859 33,6 18.095 16,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 91
 • 58. Departament dEstadística1.Població masculina de Barcelona per grans grups dedat3.Per barris. 2010 Adults Adults Gent TOTAL % Nens % Joves % joves % grans % gran % POBLACIÓ s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys s/pobDte. Barris MASCULINA població anys) masc. anys) masc. anys) masc. anys) masc. i més) masc.BARCELONA 777.058 47,7 101.411 100,0 75.275 100,0 215.215 100,0 253.573 100,0 131.584 100,01 1. el Raval 26.495 54,3 3.031 3,0 2.837 3,8 10.029 4,7 7.964 3,1 2.634 2,01 2. el Barri Gòtic 10.286 54,9 790 0,8 918 1,2 4.189 1,9 3.257 1,3 1.132 0,91 3. la Barceloneta 8.124 50,0 847 0,8 699 0,9 2.882 1,3 2.469 1,0 1.227 0,91 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.556 50,0 1.152 1,1 1.131 1,5 4.355 2,0 3.474 1,4 1.444 1,12 5. el Fort Pienc 15.716 47,8 1.848 1,8 1.536 2,0 4.828 2,2 5.034 2,0 2.470 1,92 6. la Sagrada Família 24.023 45,8 2.805 2,8 2.228 3,0 6.581 3,1 8.113 3,2 4.296 3,32 7. la Dreta de lEixample 19.807 45,6 2.689 2,7 1.825 2,4 5.342 2,5 6.655 2,6 3.296 2,52 8. lAntiga Esquerra de lEixample 19.286 45,8 2.342 2,3 1.691 2,2 5.552 2,6 6.347 2,5 3.354 2,52 9. la Nova Esquerra de lEixample 26.853 46,1 3.143 3,1 2.525 3,4 7.456 3,5 8.916 3,5 4.813 3,72 10. Sant Antoni 17.885 46,6 1.961 1,9 1.559 2,1 5.080 2,4 5.944 2,3 3.341 2,53 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 20.134 48,9 2.405 2,4 1.934 2,6 6.495 3,0 6.455 2,5 2.845 2,23 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 540 50,5 68 0,1 69 0,1 122 0,1 186 0,1 95 0,13 13. la Marina de Port 14.637 48,6 2.164 2,1 1.591 2,1 3.609 1,7 4.855 1,9 2.418 1,83 14. la Font de la Guatlla 4.869 47,2 560 0,6 451 0,6 1.416 0,7 1.628 0,6 814 0,63 15. Hostafrancs 7.745 48,2 886 0,9 739 1,0 2.357 1,1 2.538 1,0 1.225 0,93 16. la Bordeta 8.799 47,5 1.103 1,1 917 1,2 2.206 1,0 3.092 1,2 1.481 1,13 17. Sants-Badal 11.506 47,0 1.319 1,3 1.131 1,5 3.201 1,5 3.898 1,5 1.957 1,53 18. Sants 20.436 48,0 2.336 2,3 1.960 2,6 6.260 2,9 6.494 2,6 3.386 2,64 19. les Corts 22.597 47,4 2.701 2,7 2.379 3,2 5.833 2,7 7.450 2,9 4.234 3,24 20. la Maternitat i Sant Ramon 11.169 46,9 1.395 1,4 1.182 1,6 2.719 1,3 3.596 1,4 2.277 1,74 21. Pedralbes 5.454 46,4 836 0,8 659 0,9 1.096 0,5 1.693 0,7 1.170 0,95 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.071 47,7 412 0,4 202 0,3 386 0,2 795 0,3 276 0,25 23. Sarrià 11.086 46,1 2.174 2,1 1.177 1,6 2.269 1,1 3.605 1,4 1.861 1,45 24. les Tres Torres 7.331 46,4 1.486 1,5 882 1,2 1.353 0,6 2.342 0,9 1.268 1,05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 10.984 45,2 1.874 1,8 1.209 1,6 2.338 1,1 3.508 1,4 2.055 1,65 26. Sant Gervasi-Galvany 20.987 45,2 3.515 3,5 2.194 2,9 4.413 2,1 6.847 2,7 4.018 3,15 27. el Putxet i el Farró 14.372 47,0 2.011 2,0 1.502 2,0 4.152 1,9 4.506 1,8 2.201 1,76 28. Vallcarca i els Penitents 7.142 46,3 1.004 1,0 654 0,9 1.846 0,9 2.340 0,9 1.298 1,06 29. el Coll 3.494 48,1 492 0,5 328 0,4 981 0,5 1.144 0,5 549 0,46 30. la Salut 6.096 45,9 803 0,8 618 0,8 1.623 0,8 1.939 0,8 1.113 0,86 31. la Vila de Gràcia 24.353 46,3 2.806 2,8 1.989 2,6 8.402 3,9 7.521 3,0 3.635 2,86 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 15.903 45,9 1.994 2,0 1.481 2,0 4.236 2,0 5.276 2,1 2.916 2,27 33. el Baix Guinardó 12.012 46,0 1.469 1,4 1.155 1,5 3.098 1,4 3.935 1,6 2.355 1,87 34. Can Baró 4.214 46,6 545 0,5 397 0,5 1.097 0,5 1.410 0,6 765 0,67 35. el Guinardó 16.649 46,5 2.141 2,1 1.473 2,0 4.390 2,0 5.531 2,2 3.114 2,47 36. la Font den Fargues 4.586 47,8 696 0,7 448 0,6 979 0,5 1.654 0,7 809 0,67 37. el Carmel 15.823 48,3 2.161 2,1 1.490 2,0 4.280 2,0 5.059 2,0 2.833 2,27 38. la Teixonera 5.608 48,8 753 0,7 563 0,7 1.513 0,7 1.840 0,7 939 0,77 39. Sant Genís dels Agudells 3.363 47,6 400 0,4 323 0,4 771 0,4 1.108 0,4 761 0,67 40. Montbau 2.316 44,5 315 0,3 156 0,2 502 0,2 685 0,3 658 0,57 41. la Vall dHebron 2.667 47,4 349 0,3 246 0,3 549 0,3 954 0,4 569 0,47 42. la Clota 235 52,1 36 0,0 16 0,0 66 0,0 69 0,0 48 0,07 43. Horta 13.483 48,5 1.640 1,6 1.364 1,8 3.614 1,7 4.337 1,7 2.528 1,98 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 11.895 46,3 1.497 1,5 1.175 1,6 2.823 1,3 4.028 1,6 2.372 1,88 45. Porta 11.177 46,9 1.404 1,4 983 1,3 2.749 1,3 3.537 1,4 2.504 1,98 46. el Turó de la Peira 8.374 49,5 985 1,0 921 1,2 2.518 1,2 2.387 0,9 1.563 1,28 47. Can Peguera 1.050 46,7 137 0,1 130 0,2 234 0,1 354 0,1 195 0,18 48. la Guineueta 7.196 47,1 905 0,9 614 0,8 1.611 0,7 2.343 0,9 1.723 1,38 49. Canyelles 3.519 48,1 457 0,5 361 0,5 776 0,4 1.282 0,5 643 0,58 50. les Roquetes 7.989 49,4 1.207 1,2 880 1,2 2.308 1,1 2.449 1,0 1.145 0,98 51. Verdun 5.845 47,1 813 0,8 565 0,8 1.519 0,7 1.777 0,7 1.171 0,98 52. la Prosperitat 12.889 48,2 1.738 1,7 1.158 1,5 3.327 1,5 3.982 1,6 2.684 2,08 53. la Trinitat Nova 3.726 47,7 546 0,5 387 0,5 1.022 0,5 1.232 0,5 539 0,48 54. Torre Baró 1.092 50,4 186 0,2 147 0,2 260 0,1 358 0,1 141 0,18 55. Ciutat Meridiana 5.705 51,3 868 0,9 711 0,9 1.815 0,8 1.556 0,6 755 0,68 56. Vallbona 664 49,5 124 0,1 63 0,1 212 0,1 178 0,1 87 0,19 57. la Trinitat Vella 5.590 53,0 855 0,8 677 0,9 1.855 0,9 1.615 0,6 588 0,49 58. Baró de Viver 1.133 48,2 198 0,2 134 0,2 311 0,1 342 0,1 148 0,19 59. el Bon Pastor 7.352 53,1 1.117 1,1 694 0,9 2.530 1,2 2.126 0,8 885 0,79 60. Sant Andreu 26.372 47,3 3.615 3,6 2.458 3,3 6.731 3,1 9.334 3,7 4.234 3,29 61. la Sagrera 13.691 47,0 1.690 1,7 1.313 1,7 3.498 1,6 4.781 1,9 2.409 1,89 62. el Congrés i els Indians 6.368 45,6 798 0,8 600 0,8 1.567 0,7 2.108 0,8 1.295 1,09 63. Navas 10.124 46,7 1.313 1,3 983 1,3 2.471 1,1 3.459 1,4 1.898 1,410 64. el Camp de lArpa del Clot 18.058 47,0 2.117 2,1 1.598 2,1 5.116 2,4 6.031 2,4 3.196 2,410 65. el Clot 13.259 48,2 1.886 1,9 1.340 1,8 3.427 1,6 4.741 1,9 1.865 1,410 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 6.523 47,5 760 0,7 649 0,9 1.866 0,9 2.238 0,9 1.010 0,810 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.580 49,4 927 0,9 446 0,6 987 0,5 1.867 0,7 353 0,310 68. el Poblenou 15.680 49,1 2.551 2,5 1.254 1,7 4.605 2,1 5.126 2,0 2.144 1,610 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 5.707 48,7 1.075 1,1 329 0,4 1.732 0,8 1.867 0,7 704 0,510 70. el Besòs i el Maresme 12.825 52,6 1.559 1,5 1.490 2,0 4.076 1,9 3.920 1,5 1.780 1,410 71. Provençals del Poblenou 9.477 48,3 1.285 1,3 970 1,3 2.512 1,2 3.336 1,3 1.374 1,010 72. Sant Martí de Provençals 12.333 46,9 1.542 1,5 1.072 1,4 2.978 1,4 4.069 1,6 2.672 2,010 73. la Verneda i la Pau 14.068 47,9 1.789 1,8 1.335 1,8 3.290 1,5 4.661 1,8 2.993 2,3 No consta 105 41,8 10 0,0 10 0,0 23 0,0 26 0,0 36 0,0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 92
 • 59. Departament dEstadística2.Població masculina de Barcelona per lloc de naixement1.Evolució. 1981-2010 TOTAL % % % % % POBLACIÓ s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobAny MASCULINA població ciutat masc. Catalunya masc. Espanya masc. Estranger masc.1981 838.588 47,4 - - - - - - - -1986 806.632 47,4 - - - - - - - -1991 775.988 47,2 469.109 60,5 65.160 8,4 217.726 28,1 23.993 3,11996 704.985 46,7 434.139 61,6 57.498 8,2 186.748 26,5 26.600 3,82001 705.533 46,9 423.935 60,1 54.715 7,8 165.712 23,5 61.171 8,72006 774.556 47,5 406.815 52,5 53.643 6,9 150.023 19,4 164.075 21,22007 760.309 47,4 407.358 53,6 53.302 7,0 145.318 19,1 154.331 20,32008 774.890 47,6 405.930 52,4 53.112 6,9 141.712 18,3 174.136 22,52009 781.512 47,7 406.776 52,0 53.314 6,8 138.794 17,8 182.628 23,42010 777.058 47,7 406.865 52,4 53.556 6,9 136.115 17,5 180.522 23,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població masculina de Barcelona per lloc de naixement2.Per districtes. 2010 TOTAL % % % % % POBLACIÓ s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDistrictes MASCULINA població ciutat masc. Catalunya masc. Espanya masc. Estranger masc.BARCELONA 777.058 47,7 406.865 52,4 53.556 6,9 136.115 17,5 180.522 23,21. Ciutat Vella 56.475 52,8 17.195 30,4 2.594 4,6 7.551 13,4 29.135 51,62. Eixample 123.570 46,2 65.728 53,2 10.450 8,5 17.770 14,4 29.622 24,03. Sants-Montjuïc 88.679 48,1 43.998 49,6 6.032 6,8 15.396 17,4 23.253 26,24. Les Corts 39.228 47,1 21.904 55,8 4.056 10,3 6.370 16,2 6.898 17,65. Sarrià-Sant Gervasi 66.834 45,9 43.877 65,7 5.557 8,3 6.888 10,3 10.512 15,76. Gràcia 56.994 46,2 32.260 56,6 4.588 8,0 7.753 13,6 12.393 21,77. Horta-Guinardó 80.984 47,4 44.349 54,8 4.607 5,7 17.800 22,0 14.228 17,68. Nou Barris 81.137 48,0 39.037 48,1 3.709 4,6 20.648 25,4 17.743 21,99. Sant Andreu 70.637 47,9 38.889 55,1 4.584 6,5 14.020 19,8 13.144 18,610. Sant Martí 112.520 48,4 59.628 53,0 7.379 6,6 21.919 19,5 23.594 21,0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 93
 • 60. Departament dEstadística2.Població masculina de Barcelona per lloc de naixement3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Barcelona % s/pob Resta % s/pob Resta % s/pob % s/pobDte. Barris MASCULINA població ciutat masculina Catalunya masculina Espanya masculina Estranger masculinaBARCELONA 777.058 47,7 406.865 52,4 53.556 6,9 136.115 17,5 180.522 23,21 1. el Raval 26.495 54,3 6.759 25,5 1.028 3,9 3.124 11,8 15.584 58,81 2. el Barri Gòtic 10.286 54,9 2.857 27,8 588 5,7 1.514 14,7 5.327 51,81 3. la Barceloneta 8.124 50,0 3.621 44,6 331 4,1 1.204 14,8 2.968 36,51 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.556 50,0 3.951 34,2 647 5,6 1.703 14,7 5.255 45,52 5. el Fort Pienc 15.716 47,8 7.722 49,1 1.164 7,4 2.343 14,9 4.487 28,62 6. la Sagrada Família 24.023 45,8 12.897 53,7 1.880 7,8 3.827 15,9 5.419 22,62 7. la Dreta de lEixample 19.807 45,6 11.027 55,7 1.762 8,9 2.509 12,7 4.509 22,82 8. lAntiga Esquerra de lEixample 19.286 45,8 10.177 52,8 1.733 9,0 2.482 12,9 4.894 25,42 9. la Nova Esquerra de lEixample 26.853 46,1 14.633 54,5 2.430 9,0 3.963 14,8 5.827 21,72 10. Sant Antoni 17.885 46,6 9.272 51,8 1.481 8,3 2.646 14,8 4.486 25,13 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 20.134 48,9 8.630 42,9 1.046 5,2 2.920 14,5 7.538 37,43 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 540 50,5 382 70,7 20 3,7 79 14,6 59 10,93 13. la Marina de Port 14.637 48,6 7.715 52,7 773 5,3 3.342 22,8 2.807 19,23 14. la Font de la Guatlla 4.869 47,2 2.377 48,8 353 7,2 987 20,3 1.152 23,73 15. Hostafrancs 7.745 48,2 3.870 50,0 588 7,6 1.209 15,6 2.078 26,83 16. la Bordeta 8.799 47,5 4.868 55,3 707 8,0 1.665 18,9 1.559 17,73 17. Sants-Badal 11.506 47,0 5.732 49,8 988 8,6 2.276 19,8 2.510 21,83 18. Sants 20.436 48,0 10.415 51,0 1.556 7,6 2.916 14,3 5.549 27,24 19. les Corts 22.597 47,4 12.758 56,5 2.297 10,2 3.393 15,0 4.149 18,44 20. la Maternitat i Sant Ramon 11.169 46,9 5.969 53,4 1.232 11,0 2.287 20,5 1.681 15,14 21. Pedralbes 5.454 46,4 3.172 58,2 525 9,6 690 12,7 1.067 19,65 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.071 47,7 1.382 66,7 175 8,5 230 11,1 284 13,75 23. Sarrià 11.086 46,1 7.471 67,4 936 8,4 1.117 10,1 1.562 14,15 24. les Tres Torres 7.331 46,4 5.050 68,9 647 8,8 820 11,2 814 11,15 25. Sant Gervasi-la Bonanova 10.984 45,2 7.564 68,9 913 8,3 1.165 10,6 1.342 12,25 26. Sant Gervasi-Galvany 20.987 45,2 13.991 66,7 1.748 8,3 2.167 10,3 3.081 14,75 27. el Putxet i el Farró 14.372 47,0 8.419 58,6 1.137 7,9 1.388 9,7 3.428 23,96 28. Vallcarca i els Penitents 7.142 46,3 4.274 59,8 579 8,1 1.041 14,6 1.248 17,56 29. el Coll 3.494 48,1 1.961 56,1 201 5,8 672 19,2 660 18,96 30. la Salut 6.096 45,9 3.720 61,0 546 9,0 870 14,3 960 15,76 31. la Vila de Gràcia 24.353 46,3 12.745 52,3 1.916 7,9 2.970 12,2 6.722 27,66 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 15.903 45,9 9.557 60,1 1.346 8,5 2.199 13,8 2.801 17,67 33. el Baix Guinardó 12.012 46,0 6.799 56,6 914 7,6 2.050 17,1 2.249 18,77 34. Can Baró 4.214 46,6 2.449 58,1 233 5,5 842 20,0 690 16,47 35. el Guinardó 16.649 46,5 9.511 57,1 1.149 6,9 2.917 17,5 3.072 18,57 36. la Font den Fargues 4.586 47,8 3.016 65,8 315 6,9 835 18,2 420 9,27 37. el Carmel 15.823 48,3 7.733 48,9 562 3,6 4.755 30,1 2.773 17,57 38. la Teixonera 5.608 48,8 2.830 50,5 189 3,4 1.466 26,1 1.123 20,07 39. Sant Genís dels Agudells 3.363 47,6 1.780 52,9 164 4,9 828 24,6 591 17,67 40. Montbau 2.316 44,5 1.324 57,2 163 7,0 498 21,5 331 14,37 41. la Vall dHebron 2.667 47,4 1.391 52,2 178 6,7 737 27,6 361 13,57 42. la Clota 235 52,1 128 54,5 7 3,0 40 17,0 60 25,57 43. Horta 13.483 48,5 7.377 54,7 731 5,4 2.819 20,9 2.556 19,08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 11.895 46,3 6.352 53,4 702 5,9 2.794 23,5 2.047 17,28 45. Porta 11.177 46,9 5.540 49,6 618 5,5 3.084 27,6 1.935 17,38 46. el Turó de la Peira 8.374 49,5 3.243 38,7 333 4,0 1.544 18,4 3.254 38,98 47. Can Peguera 1.050 46,7 746 71,0 49 4,7 187 17,8 68 6,58 48. la Guineueta 7.196 47,1 3.980 55,3 398 5,5 2.029 28,2 789 11,08 49. Canyelles 3.519 48,1 2.018 57,3 157 4,5 1.095 31,1 249 7,18 50. les Roquetes 7.989 49,4 3.587 44,9 255 3,2 2.055 25,7 2.092 26,28 51. Verdun 5.845 47,1 2.791 47,8 215 3,7 1.619 27,7 1.220 20,98 52. la Prosperitat 12.889 48,2 6.017 46,7 559 4,3 3.868 30,0 2.445 19,08 53. la Trinitat Nova 3.726 47,7 1.907 51,2 160 4,3 686 18,4 973 26,18 54. Torre Baró 1.092 50,4 593 54,3 63 5,8 314 28,8 122 11,28 55. Ciutat Meridiana 5.705 51,3 1.880 33,0 148 2,6 1.220 21,4 2.457 43,18 56. Vallbona 664 49,5 373 56,2 51 7,7 148 22,3 92 13,99 57. la Trinitat Vella 5.590 53,0 1.970 35,2 187 3,3 1.011 18,1 2.422 43,39 58. Baró de Viver 1.133 48,2 750 66,2 111 9,8 173 15,3 99 8,79 59. el Bon Pastor 7.352 53,1 3.542 48,2 451 6,1 1.125 15,3 2.234 30,49 60. Sant Andreu 26.372 47,3 15.982 60,6 1.823 6,9 5.583 21,2 2.984 11,39 61. la Sagrera 13.691 47,0 7.286 53,2 856 6,3 3.140 22,9 2.409 17,69 62. el Congrés i els Indians 6.368 45,6 3.674 57,7 444 7,0 1.126 17,7 1.124 17,79 63. Navas 10.124 46,7 5.684 56,1 712 7,0 1.860 18,4 1.868 18,510 64. el Camp de lArpa del Clot 18.058 47,0 10.124 56,1 1.329 7,4 2.895 16,0 3.710 20,510 65. el Clot 13.259 48,2 7.409 55,9 907 6,8 2.418 18,2 2.525 19,010 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 6.523 47,5 3.194 49,0 424 6,5 1.279 19,6 1.626 24,910 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.580 49,4 2.440 53,3 415 9,1 709 15,5 1.016 22,210 68. el Poblenou 15.680 49,1 9.160 58,4 1.042 6,6 2.142 13,7 3.336 21,310 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 5.707 48,7 3.137 55,0 497 8,7 973 17,0 1.100 19,310 70. el Besòs i el Maresme 12.825 52,6 5.035 39,3 533 4,2 2.401 18,7 4.856 37,910 71. Provençals del Poblenou 9.477 48,3 5.324 56,2 636 6,7 1.896 20,0 1.621 17,110 72. Sant Martí de Provençals 12.333 46,9 6.721 54,5 799 6,5 3.022 24,5 1.791 14,510 73. la Verneda i la Pau 14.068 47,9 7.079 50,3 795 5,7 4.183 29,7 2.011 14,3 No consta 105 41,8 51 48,6 9 8,6 31 29,5 14 13,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 94
 • 61. Departament dEstadística3.Població masculina de Barcelona per nacionalitat1.Evolució. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pob NoAny MASCULINA població Espanyola masculina Estrangera masculina Apàtrides consta1981 838.588 47,4 - - - - - -1986 806.632 47,4 - - - - - -1991 775.988 47,2 764.430 98,5 11.516 1,5 23 191996 704.985 46,7 691.203 98,0 13.773 2,0 9 -2001 705.533 46,9 656.766 93,1 48.767 6,9 - -2006 774.556 47,5 632.696 81,7 141.841 18,3 19 -2007 760.309 47,4 624.402 82,1 135.899 17,9 8 -2008 774.890 47,6 621.176 80,2 153.708 19,8 6 -2009 781.512 47,7 621.864 79,6 159.643 20,4 5 -2010 777.058 47,7 621.361 80,0 155.694 20,0 3 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.3.Població masculina de Barcelona per nacionalitat2.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pobDistrictes MASCULINA població Espanyola masculina Estrangera masculina ApàtridesBARCELONA 777.058 47,7 621.361 80,0 155.694 20,0 31. Ciutat Vella 56.475 52,8 29.577 52,4 26.897 47,6 12. Eixample 123.570 46,2 98.701 79,9 24.868 20,1 13. Sants-Montjuïc 88.679 48,1 68.372 77,1 20.307 22,9 04. Les Corts 39.228 47,1 33.561 85,6 5.667 14,4 05. Sarrià-Sant Gervasi 66.834 45,9 58.262 87,2 8.572 12,8 06. Gràcia 56.994 46,2 46.452 81,5 10.542 18,5 07. Horta-Guinardó 80.984 47,4 69.099 85,3 11.885 14,7 08. Nou Barris 81.137 48,0 65.679 80,9 15.458 19,1 09. Sant Andreu 70.637 47,9 59.467 84,2 11.170 15,8 010. Sant Martí 112.520 48,4 92.191 81,9 20.328 18,1 1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 95
 • 62. Departament dEstadística3.Població masculina de Barcelona per nacionalitat3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pobDte. Barris MASCULINA població Espanyola masculina Estrangera masculina ApàtridesBARCELONA 777.058 47,7 621.361 80,0 155.694 20,0 31 1. el Raval 26.495 54,3 12.035 45,4 14.459 54,6 11 2. el Barri Gòtic 10.286 54,9 5.301 51,5 4.985 48,5 01 3. la Barceloneta 8.124 50,0 5.421 66,7 2.703 33,3 01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.556 50,0 6.806 58,9 4.750 41,1 02 5. el Fort Pienc 15.716 47,8 11.696 74,4 4.019 25,6 12 6. la Sagrada Família 24.023 45,8 19.571 81,5 4.452 18,5 02 7. la Dreta de lEixample 19.807 45,6 15.996 80,8 3.811 19,2 02 8. lAntiga Esquerra de lEixample 19.286 45,8 15.188 78,8 4.098 21,2 02 9. la Nova Esquerra de lEixample 26.853 46,1 22.145 82,5 4.708 17,5 02 10. Sant Antoni 17.885 46,6 14.105 78,9 3.780 21,1 03 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 20.134 48,9 13.476 66,9 6.658 33,1 03 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 540 50,5 492 91,1 48 8,9 03 13. la Marina de Port 14.637 48,6 12.343 84,3 2.294 15,7 03 14. la Font de la Guatlla 4.869 47,2 3.880 79,7 989 20,3 03 15. Hostafrancs 7.745 48,2 5.908 76,3 1.837 23,7 03 16. la Bordeta 8.799 47,5 7.465 84,8 1.334 15,2 03 17. Sants-Badal 11.506 47,0 9.316 81,0 2.190 19,0 03 18. Sants 20.436 48,0 15.480 75,7 4.956 24,3 04 19. les Corts 22.597 47,4 19.128 84,6 3.469 15,4 04 20. la Maternitat i Sant Ramon 11.169 46,9 9.854 88,2 1.315 11,8 04 21. Pedralbes 5.454 46,4 4.572 83,8 882 16,2 05 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.071 47,7 1.839 88,8 232 11,2 05 23. Sarrià 11.086 46,1 9.767 88,1 1.319 11,9 05 24. les Tres Torres 7.331 46,4 6.690 91,3 641 8,7 05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 10.984 45,2 9.949 90,6 1.035 9,4 05 26. Sant Gervasi-Galvany 20.987 45,2 18.625 88,7 2.362 11,3 05 27. el Putxet i el Farró 14.372 47,0 11.390 79,3 2.982 20,7 06 28. Vallcarca i els Penitents 7.142 46,3 6.162 86,3 980 13,7 06 29. el Coll 3.494 48,1 2.922 83,6 572 16,4 06 30. la Salut 6.096 45,9 5.300 86,9 796 13,1 06 31. la Vila de Gràcia 24.353 46,3 18.449 75,8 5.904 24,2 06 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 15.903 45,9 13.615 85,6 2.288 14,4 07 33. el Baix Guinardó 12.012 46,0 10.224 85,1 1.788 14,9 07 34. Can Baró 4.214 46,6 3.613 85,7 601 14,3 07 35. el Guinardó 16.649 46,5 14.131 84,9 2.518 15,1 07 36. la Font den Fargues 4.586 47,8 4.261 92,9 325 7,1 07 37. el Carmel 15.823 48,3 13.431 84,9 2.392 15,1 07 38. la Teixonera 5.608 48,8 4.655 83,0 953 17,0 07 39. Sant Genís dels Agudells 3.363 47,6 2.897 86,1 466 13,9 07 40. Montbau 2.316 44,5 2.069 89,3 247 10,7 07 41. la Vall dHebron 2.667 47,4 2.398 89,9 269 10,1 07 42. la Clota 235 52,1 179 76,2 56 23,8 07 43. Horta 13.483 48,5 11.213 83,2 2.270 16,8 08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 11.895 46,3 10.206 85,8 1.689 14,2 08 45. Porta 11.177 46,9 9.563 85,6 1.614 14,4 08 46. el Turó de la Peira 8.374 49,5 5.461 65,2 2.913 34,8 08 47. Can Peguera 1.050 46,7 1.010 96,2 40 3,8 08 48. la Guineueta 7.196 47,1 6.593 91,6 603 8,4 08 49. Canyelles 3.519 48,1 3.346 95,1 173 4,9 08 50. les Roquetes 7.989 49,4 6.124 76,7 1.865 23,3 08 51. Verdun 5.845 47,1 4.730 80,9 1.115 19,1 08 52. la Prosperitat 12.889 48,2 10.755 83,4 2.134 16,6 08 53. la Trinitat Nova 3.726 47,7 2.880 77,3 846 22,7 08 54. Torre Baró 1.092 50,4 988 90,5 104 9,5 08 55. Ciutat Meridiana 5.705 51,3 3.427 60,1 2.278 39,9 08 56. Vallbona 664 49,5 580 87,3 84 12,7 09 57. la Trinitat Vella 5.590 53,0 3.334 59,6 2.256 40,4 09 58. Baró de Viver 1.133 48,2 1.054 93,0 79 7,0 09 59. el Bon Pastor 7.352 53,1 5.220 71,0 2.132 29,0 09 60. Sant Andreu 26.372 47,3 24.044 91,2 2.328 8,8 09 61. la Sagrera 13.691 47,0 11.790 86,1 1.901 13,9 09 62. el Congrés i els Indians 6.368 45,6 5.437 85,4 931 14,6 09 63. Navas 10.124 46,7 8.585 84,8 1.539 15,2 010 64. el Camp de lArpa del Clot 18.058 47,0 15.007 83,1 3.051 16,9 010 65. el Clot 13.259 48,2 11.150 84,1 2.109 15,9 010 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 6.523 47,5 5.141 78,8 1.381 21,2 110 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.580 49,4 3.731 81,5 849 18,5 010 68. el Poblenou 15.680 49,1 12.744 81,3 2.936 18,7 010 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 5.707 48,7 4.753 83,3 954 16,7 010 70. el Besòs i el Maresme 12.825 52,6 8.225 64,1 4.600 35,9 010 71. Provençals del Poblenou 9.477 48,3 8.132 85,8 1.345 14,2 010 72. Sant Martí de Provençals 12.333 46,9 10.886 88,3 1.447 11,7 010 73. la Verneda i la Pau 14.068 47,9 12.414 88,2 1.654 11,8 0 No consta 105 41,8 94 89,5 11 10,5 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 96
 • 63. Departament dEstadística4.Població masculina de Barcelona que viu sola1.Evolució. 1991-2010 POBLACIÓ MASCULINA % s/total % s/poblacióAny QUE VIU SOLA població masculina1991 31.075 1,9 4,01996 37.423 2,5 5,32001 52.512 3,5 7,42006 68.554 4,2 8,92007 70.680 4,4 9,32008 71.829 4,4 9,32009 73.430 4,5 9,42010 75.143 4,6 9,7Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.4.Població masculina de Barcelona que viu sola2.Per districtes. 2010 POBLACIÓ MASCULINA % s/total % s/poblacióDistrictes QUE VIU SOLA població masculinaBARCELONA 75.143 4,6 9,71. Ciutat Vella 7.395 6,9 13,12. Eixample 13.668 5,1 11,13. Sants-Montjuïc 8.748 4,7 9,94. Les Corts 3.408 4,1 8,75. Sarrià-Sant Gervasi 5.968 4,1 8,96. Gràcia 6.599 5,4 11,67. Horta-Guinardó 7.127 4,2 8,88. Nou Barris 6.387 3,8 7,99. Sant Andreu 5.859 4,0 8,310. Sant Martí 9.984 4,3 8,9Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 97
 • 64. Departament dEstadística4.Població masculina de Barcelona que viu sola3.Per barris. 2010 POBLACIÓ MASCULINA % s/total % s/poblacióDte. Barris QUE VIU SOLA població masculinaBARCELONA 75.143 4,6 9,71 1. el Raval 3.087 6,3 11,71 2. el Barri Gòtic 1.314 7,0 12,81 3. la Barceloneta 1.198 7,4 14,71 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1.793 7,8 15,52 5. el Fort Pienc 1.519 4,6 9,72 6. la Sagrada Família 2.496 4,8 10,42 7. la Dreta de lEixample 2.428 5,6 12,32 8. lAntiga Esquerra de lEixample 2.318 5,5 12,02 9. la Nova Esquerra de lEixample 2.901 5,0 10,82 10. Sant Antoni 2.006 5,2 11,23 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 2.172 5,3 10,83 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 70 6,5 13,03 13. la Marina de Port 1.215 4,0 8,33 14. la Font de la Guatlla 517 5,0 10,63 15. Hostafrancs 834 5,2 10,83 16. la Bordeta 773 4,2 8,83 17. Sants-Badal 1.055 4,3 9,23 18. Sants 2.104 4,9 10,34 19. les Corts 2.070 4,3 9,24 20. la Maternitat i Sant Ramon 935 3,9 8,44 21. Pedralbes 402 3,4 7,45 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 192 4,4 9,35 23. Sarrià 941 3,9 8,55 24. les Tres Torres 509 3,2 6,95 25. Sant Gervasi-la Bonanova 929 3,8 8,55 26. Sant Gervasi-Galvany 1.962 4,2 9,35 27. el Putxet i el Farró 1.435 4,7 10,06 28. Vallcarca i els Penitents 781 5,1 10,96 29. el Coll 373 5,1 10,76 30. la Salut 548 4,1 9,06 31. la Vila de Gràcia 3.224 6,1 13,26 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 1.672 4,8 10,57 33. el Baix Guinardó 1.145 4,4 9,57 34. Can Baró 398 4,4 9,47 35. el Guinardó 1.687 4,7 10,17 36. la Font den Fargues 323 3,4 7,07 37. el Carmel 1.252 3,8 7,97 38. la Teixonera 510 4,4 9,17 39. Sant Genís dels Agudells 304 4,3 9,07 40. Montbau 242 4,7 10,47 41. la Vall dHebron 212 3,8 7,97 42. la Clota 27 6,0 11,57 43. Horta 1.023 3,7 7,68 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 941 3,7 7,98 45. Porta 982 4,1 8,88 46. el Turó de la Peira 621 3,7 7,48 47. Can Peguera 94 4,2 9,08 48. la Guineueta 524 3,4 7,38 49. Canyelles 216 3,0 6,18 50. les Roquetes 601 3,7 7,58 51. Verdun 549 4,4 9,48 52. la Prosperitat 1.014 3,8 7,98 53. la Trinitat Nova 360 4,6 9,78 54. Torre Baró 72 3,3 6,68 55. Ciutat Meridiana 322 2,9 5,68 56. Vallbona 86 6,4 13,09 57. la Trinitat Vella 367 3,5 6,69 58. Baró de Viver 146 6,2 12,99 59. el Bon Pastor 540 3,9 7,39 60. Sant Andreu 2.296 4,1 8,79 61. la Sagrera 1.108 3,8 8,19 62. el Congrés i els Indians 603 4,3 9,59 63. Navas 798 3,7 7,910 64. el Camp de lArpa del Clot 1.894 4,9 10,510 65. el Clot 1.081 3,9 8,210 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 677 4,9 10,410 67. la Vila Olímpica del Poblenou 455 4,9 9,910 68. el Poblenou 1.610 5,0 10,310 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 710 6,1 12,410 70. el Besòs i el Maresme 835 3,4 6,510 71. Provençals del Poblenou 820 4,2 8,710 72. Sant Martí de Provençals 964 3,7 7,810 73. la Verneda i la Pau 934 3,2 6,6 No consta 27 10,8 25,7Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 98
 • 65. POBLACIÓ FEMENINA
 • 66. Departament dEstadística1.Població femenina de Barcelona per grans grups dedat1.Evolució. 1981-2010 Adultes Adultes Gent TOTAL % Nenes % Joves % joves % grans % gran % POBLACIÓ s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys s/pobAny FEMENINA població anys) fem. anys) fem. anys) fem. anys) fem. i més) fem.1981 (1) 929.608 52,6 183.275 19,7 130.677 14,1 174.928 18,8 291.220 31,3 148.746 16,01986 895.180 52,6 148.243 16,6 130.064 14,5 174.495 19,5 283.455 31,7 158.923 17,81991 867.554 52,8 115.102 13,3 125.148 14,4 174.675 20,1 274.824 31,7 177.805 20,51996 803.820 53,3 87.544 10,9 104.765 13,0 165.771 20,6 253.441 31,5 192.299 23,92001 798.351 53,1 84.488 10,6 84.281 10,6 178.072 22,3 252.118 31,6 199.392 25,02006 854.981 52,5 92.949 10,9 78.141 9,1 206.756 24,2 273.124 31,9 204.011 23,92007 842.869 52,6 92.402 11,0 75.725 9,0 200.956 23,8 272.892 32,4 200.894 23,82008 853.200 52,4 93.957 11,0 75.985 8,9 205.983 24,1 276.204 32,4 201.071 23,62009 856.591 52,3 95.303 11,1 74.616 8,7 207.480 24,2 277.346 32,4 201.846 23,62010 853.436 52,3 96.368 11,3 72.048 8,4 204.951 24,0 277.380 32,5 202.689 23,7(1) El total de població femenina inclou 762 persones que no consta ledat.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població femenina de Barcelona per grans grups dedat2.Per districtes. 2010 Adultes Adultes Gent TOTAL % Nenes % Joves % joves % grans % gran % POBLACIÓ s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys s/pobDistrictes FEMENINA població anys) fem. anys) fem. anys) fem. anys) fem. i més) fem.BARCELONA 853.436 52,3 96.368 11,3 72.048 8,4 204.951 24,0 277.380 32,5 202.689 23,71. Ciutat Vella 50.398 47,2 5.354 10,6 4.478 8,9 16.795 33,3 13.926 27,6 9.845 19,52. Eixample 143.964 53,8 14.037 9,8 11.436 7,9 34.850 24,2 46.961 32,6 36.680 25,53. Sants-Montjuïc 95.609 51,9 10.290 10,8 8.434 8,8 24.076 25,2 31.522 33,0 21.287 22,34. Les Corts 43.997 52,9 4.725 10,7 3.955 9,0 9.314 21,2 15.338 34,9 10.665 24,25. Sarrià-Sant Gervasi 78.716 54,1 11.064 14,1 7.241 9,2 16.022 20,4 25.715 32,7 18.674 23,76. Gràcia 66.259 53,8 6.567 9,9 4.969 7,5 17.615 26,6 21.073 31,8 16.035 24,27. Horta-Guinardó 90.042 52,6 9.994 11,1 7.264 8,1 20.258 22,5 29.379 32,6 23.147 25,78. Nou Barris 87.911 52,0 10.416 11,8 7.678 8,7 19.783 22,5 27.482 31,3 22.552 25,79. Sant Andreu 76.737 52,1 9.222 12,0 6.583 8,6 17.853 23,3 25.987 33,9 17.092 22,310. Sant Martí 119.803 51,6 14.699 12,3 10.010 8,4 28.385 23,7 39.997 33,4 26.712 22,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 101
 • 67. Departament dEstadística1.Població femenina de Barcelona per grans grups dedat3.Per barris. 2010 Adultes Adultes Gent TOTAL Nenes % Joves % joves % grans % gran % POBLACIÓ % s/total (0-14 s/pob (15-24 s/pob (25-39 s/pob (40-64 s/pob (65 anys s/pobDte. Barris FEMENINA població anys) fem. anys) fem. anys) fem. anys) fem. i més) fem.BARCELONA 853.436 52,3 96.368 11,3 72.048 8,4 204.951 24,0 277.380 32,5 202.689 23,71 1. el Raval 22.272 45,7 2.710 12,2 2.253 10,1 7.215 32,4 6.214 27,9 3.880 17,41 2. el Barri Gòtic 8.434 45,1 728 8,6 752 8,9 3.087 36,6 2.316 27,5 1.551 18,41 3. la Barceloneta 8.137 50,0 769 9,5 615 7,6 2.449 30,1 2.265 27,8 2.039 25,11 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.545 50,0 1.146 9,9 857 7,4 4.042 35,0 3.126 27,1 2.374 20,62 5. el Fort Pienc 17.184 52,2 1.802 10,5 1.492 8,7 4.279 24,9 5.608 32,6 4.003 23,32 6. la Sagrada Família 28.401 54,2 2.629 9,3 2.197 7,7 6.918 24,4 9.416 33,2 7.241 25,52 7. la Dreta de lEixample 23.666 54,4 2.458 10,4 1.779 7,5 5.709 24,1 7.548 31,9 6.172 26,12 8. lAntiga Esquerra de lEixample 22.790 54,2 2.202 9,7 1.792 7,9 5.618 24,7 7.235 31,7 5.943 26,12 9. la Nova Esquerra de lEixample 31.394 53,9 3.012 9,6 2.666 8,5 7.371 23,5 10.621 33,8 7.724 24,62 10. Sant Antoni 20.529 53,4 1.934 9,4 1.510 7,4 4.955 24,1 6.533 31,8 5.597 27,33 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 21.004 51,1 2.298 10,9 1.774 8,4 5.942 28,3 6.424 30,6 4.566 21,73 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 529 49,5 71 13,4 51 9,6 96 18,1 160 30,2 151 28,53 13. la Marina de Port 15.497 51,4 2.127 13,7 1.512 9,8 3.475 22,4 5.143 33,2 3.240 20,93 14. la Font de la Guatlla 5.441 52,8 542 10,0 473 8,7 1.328 24,4 1.853 34,1 1.245 22,93 15. Hostafrancs 8.317 51,8 821 9,9 743 8,9 2.199 26,4 2.790 33,5 1.764 21,23 16. la Bordeta 9.720 52,5 1.004 10,3 835 8,6 2.244 23,1 3.459 35,6 2.178 22,43 17. Sants-Badal 12.964 53,0 1.257 9,7 1.166 9,0 3.140 24,2 4.534 35,0 2.867 22,13 18. Sants 22.132 52,0 2.170 9,8 1.880 8,5 5.651 25,5 7.157 32,3 5.274 23,84 19. les Corts 25.038 52,6 2.607 10,4 2.220 8,9 5.363 21,4 8.786 35,1 6.062 24,24 20. la Maternitat i Sant Ramon 12.649 53,1 1.261 10,0 1.119 8,8 2.760 21,8 4.461 35,3 3.048 24,14 21. Pedralbes 6.304 53,6 856 13,6 616 9,8 1.187 18,8 2.090 33,2 1.555 24,75 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.269 52,3 429 18,9 212 9,3 426 18,8 785 34,6 417 18,45 23. Sarrià 12.942 53,9 2.050 15,8 1.206 9,3 2.510 19,4 4.122 31,8 3.054 23,65 24. les Tres Torres 8.476 53,6 1.338 15,8 905 10,7 1.616 19,1 2.800 33,0 1.817 21,45 25. Sant Gervasi-la Bonanova 13.323 54,8 1.888 14,2 1.228 9,2 2.610 19,6 4.281 32,1 3.316 24,95 26. Sant Gervasi-Galvany 25.491 54,8 3.327 13,1 2.329 9,1 5.021 19,7 8.346 32,7 6.468 25,45 27. el Putxet i el Farró 16.194 53,0 2.031 12,5 1.360 8,4 3.833 23,7 5.375 33,2 3.595 22,26 28. Vallcarca i els Penitents 8.294 53,7 950 11,5 670 8,1 1.881 22,7 2.726 32,9 2.067 24,96 29. el Coll 3.777 51,9 448 11,9 294 7,8 959 25,4 1.284 34,0 792 21,06 30. la Salut 7.171 54,1 711 9,9 586 8,2 1.669 23,3 2.391 33,3 1.814 25,36 31. la Vila de Gràcia 28.233 53,7 2.570 9,1 1.951 6,9 8.716 30,9 8.308 29,4 6.688 23,76 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 18.778 54,1 1.888 10,1 1.467 7,8 4.389 23,4 6.363 33,9 4.671 24,97 33. el Baix Guinardó 14.111 54,0 1.285 9,1 1.122 8,0 3.213 22,8 4.598 32,6 3.893 27,67 34. Can Baró 4.820 53,4 526 10,9 426 8,8 1.087 22,6 1.584 32,9 1.197 24,87 35. el Guinardó 19.154 53,5 2.072 10,8 1.532 8,0 4.553 23,8 6.223 32,5 4.774 24,97 36. la Font den Fargues 4.999 52,2 660 13,2 399 8,0 1.004 20,1 1.829 36,6 1.107 22,17 37. el Carmel 16.930 51,7 2.124 12,5 1.452 8,6 4.045 23,9 5.453 32,2 3.856 22,87 38. la Teixonera 5.873 51,2 725 12,3 478 8,1 1.430 24,3 1.926 32,8 1.314 22,47 39. Sant Genís dels Agudells 3.697 52,4 375 10,1 289 7,8 739 20,0 1.140 30,8 1.154 31,27 40. Montbau 2.883 55,5 316 11,0 150 5,2 499 17,3 745 25,8 1.173 40,77 41. la Vall dHebron 2.963 52,6 363 12,3 260 8,8 556 18,8 1.079 36,4 705 23,87 42. la Clota 216 47,9 21 9,7 21 9,7 44 20,4 62 28,7 68 31,57 43. Horta 14.342 51,5 1.525 10,6 1.134 7,9 3.084 21,5 4.736 33,0 3.863 26,98 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 13.771 53,7 1.467 10,7 1.141 8,3 2.880 20,9 4.625 33,6 3.658 26,68 45. Porta 12.632 53,1 1.313 10,4 947 7,5 2.859 22,6 3.981 31,5 3.532 28,08 46. el Turó de la Peira 8.558 50,5 986 11,5 779 9,1 1.982 23,2 2.232 26,1 2.579 30,18 47. Can Peguera 1.200 53,3 137 11,4 125 10,4 212 17,7 361 30,1 365 30,48 48. la Guineueta 8.072 52,9 872 10,8 591 7,3 1.495 18,5 2.712 33,6 2.402 29,88 49. Canyelles 3.803 51,9 413 10,9 342 9,0 701 18,4 1.491 39,2 856 22,58 50. les Roquetes 8.189 50,6 1.114 13,6 890 10,9 2.104 25,7 2.530 30,9 1.551 18,98 51. Verdun 6.553 52,9 747 11,4 579 8,8 1.614 24,6 1.955 29,8 1.658 25,38 52. la Prosperitat 13.860 51,8 1.644 11,9 1.108 8,0 3.194 23,0 4.335 31,3 3.579 25,88 53. la Trinitat Nova 4.089 52,3 552 13,5 370 9,0 914 22,4 1.162 28,4 1.091 26,78 54. Torre Baró 1.074 49,6 183 17,0 134 12,5 220 20,5 349 32,5 188 17,58 55. Ciutat Meridiana 5.416 48,7 874 16,1 603 11,1 1.428 26,4 1.572 29,0 939 17,38 56. Vallbona 678 50,5 110 16,2 69 10,2 177 26,1 173 25,5 149 22,09 57. la Trinitat Vella 4.954 47,0 786 15,9 582 11,7 1.360 27,5 1.461 29,5 765 15,49 58. Baró de Viver 1.220 51,8 207 17,0 108 8,9 309 25,3 342 28,0 254 20,89 59. el Bon Pastor 6.494 46,9 1.041 16,0 562 8,7 1.796 27,7 1.881 29,0 1.214 18,79 60. Sant Andreu 29.441 52,7 3.522 12,0 2.425 8,2 6.837 23,2 10.439 35,5 6.218 21,19 61. la Sagrera 15.426 53,0 1.593 10,3 1.375 8,9 3.517 22,8 5.504 35,7 3.437 22,39 62. el Congrés i els Indians 7.609 54,4 837 11,0 585 7,7 1.578 20,7 2.313 30,4 2.296 30,29 63. Navas 11.575 53,3 1.233 10,7 946 8,2 2.447 21,1 4.044 34,9 2.905 25,110 64. el Camp de lArpa del Clot 20.341 53,0 2.034 10,0 1.540 7,6 4.890 24,0 6.916 34,0 4.961 24,410 65. el Clot 14.246 51,8 1.759 12,3 1.278 9,0 3.306 23,2 5.186 36,4 2.717 19,110 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 7.205 52,5 747 10,4 682 9,5 1.891 26,2 2.408 33,4 1.477 20,510 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.695 50,6 863 18,4 477 10,2 1.026 21,9 1.885 40,1 444 9,510 68. el Poblenou 16.281 50,9 2.290 14,1 1.177 7,2 4.303 26,4 5.088 31,3 3.423 21,010 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 6.023 51,3 1.031 17,1 333 5,5 1.837 30,5 1.868 31,0 954 15,810 70. el Besòs i el Maresme 11.578 47,4 1.500 13,0 1.159 10,0 2.636 22,8 3.599 31,1 2.684 23,210 71. Provençals del Poblenou 10.159 51,7 1.289 12,7 1.023 10,1 2.400 23,6 3.466 34,1 1.981 19,510 72. Sant Martí de Provençals 13.948 53,1 1.531 11,0 999 7,2 2.967 21,3 4.490 32,2 3.961 28,410 73. la Verneda i la Pau 15.317 52,1 1.655 10,8 1.342 8,8 3.128 20,4 5.088 33,2 4.104 26,8 No consta 146 58,2 12 8,2 4 2,7 31 21,2 29 19,9 70 47,9Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 102
 • 68. Departament dEstadística2.Població femenina de Barcelona per lloc de naixement1.Evolució. 1981-2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobAny FEMENINA població ciutat fem. Catalunya fem. Espanya fem. Estranger fem.1981 929.608 52,6 - - - - - - - -1986 895.180 52,6 - - - - - - - -1991 867.554 52,8 479.922 55,3 81.289 9,4 278.296 32,1 28.047 3,21996 803.820 53,3 454.175 56,5 72.753 9,1 245.107 30,5 31.785 4,02001 798.351 53,1 445.693 55,8 68.937 8,6 219.966 27,6 63.755 8,02006 854.981 52,5 429.338 50,2 67.137 7,9 201.793 23,6 156.713 18,32007 842.869 52,6 429.791 51,0 66.655 7,9 196.336 23,3 150.087 17,82008 853.200 52,4 428.333 50,2 66.321 7,8 192.268 22,5 166.278 19,52009 856.591 52,3 428.374 50,0 66.017 7,7 188.410 22,0 173.790 20,32010 853.436 52,3 427.692 50,1 65.970 7,7 184.814 21,7 174.960 20,5Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població femenina de Barcelona per lloc de naixement2.Per districtes. 2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDistrictes FEMENINA població ciutat fem. Catalunya fem. Espanya fem. Estranger fem.BARCELONA 853.436 52,3 427.692 50,1 65.970 7,7 184.814 21,7 174.960 20,51. Ciutat Vella 50.398 47,2 17.626 35,0 2.872 5,7 8.528 16,9 21.372 42,42. Eixample 143.964 53,8 72.173 50,1 13.794 9,6 26.266 18,2 31.731 22,03. Sants-Montjuïc 95.609 51,9 46.391 48,5 7.174 7,5 20.006 20,9 22.038 23,14. Les Corts 43.997 52,9 23.012 52,3 4.806 10,9 8.934 20,3 7.245 16,55. Sarrià-Sant Gervasi 78.716 54,1 47.331 60,1 7.658 9,7 10.725 13,6 13.002 16,56. Gràcia 66.259 53,8 35.390 53,4 6.271 9,5 11.700 17,7 12.898 19,57. Horta-Guinardó 90.042 52,6 45.287 50,3 5.513 6,1 24.544 27,3 14.698 16,38. Nou Barris 87.911 52,0 39.251 44,6 4.246 4,8 26.995 30,7 17.419 19,89. Sant Andreu 76.737 52,1 40.351 52,6 5.288 6,9 18.442 24,0 12.656 16,510. Sant Martí 119.803 51,6 60.880 50,8 8.348 7,0 28.674 23,9 21.901 18,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 103
 • 69. Departament dEstadística2.Població femenina de Barcelona per lloc de naixement3.Per barris. 2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDte. Barris FEMENINA població ciutat fem. Catalunya fem. Espanya fem. Estranger fem.BARCELONA 853.436 52,3 427.692 50,1 65.970 7,7 184.814 21,7 174.960 20,51 1. el Raval 22.272 45,7 6.852 30,8 1.146 5,1 3.448 15,5 10.826 48,61 2. el Barri Gòtic 8.434 45,1 2.775 32,9 589 7,0 1.444 17,1 3.626 43,01 3. la Barceloneta 8.137 50,0 3.780 46,5 368 4,5 1.507 18,5 2.482 30,51 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.545 50,0 4.213 36,5 769 6,7 2.126 18,4 4.437 38,42 5. el Fort Pienc 17.184 52,2 8.320 48,4 1.550 9,0 3.329 19,4 3.985 23,22 6. la Sagrada Família 28.401 54,2 14.161 49,9 2.526 8,9 5.678 20,0 6.036 21,32 7. la Dreta de lEixample 23.666 54,4 12.129 51,3 2.440 10,3 3.852 16,3 5.245 22,22 8. lAntiga Esquerra de lEixample 22.790 54,2 11.385 50,0 2.356 10,3 3.739 16,4 5.310 23,32 9. la Nova Esquerra de lEixample 31.394 53,9 15.729 50,1 3.141 10,0 5.901 18,8 6.623 21,12 10. Sant Antoni 20.529 53,4 10.449 50,9 1.781 8,7 3.767 18,3 4.532 22,13 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 21.004 51,1 9.333 44,4 1.211 5,8 3.788 18,0 6.672 31,83 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 529 49,5 380 71,8 20 3,8 76 14,4 53 10,03 13. la Marina de Port 15.497 51,4 7.692 49,6 869 5,6 4.011 25,9 2.925 18,93 14. la Font de la Guatlla 5.441 52,8 2.501 46,0 405 7,4 1.315 24,2 1.220 22,43 15. Hostafrancs 8.317 51,8 4.000 48,1 692 8,3 1.604 19,3 2.021 24,33 16. la Bordeta 9.720 52,5 5.101 52,5 766 7,9 2.221 22,8 1.632 16,83 17. Sants-Badal 12.964 53,0 6.060 46,7 1.170 9,0 3.019 23,3 2.715 20,93 18. Sants 22.132 52,0 11.319 51,1 2.041 9,2 3.972 17,9 4.800 21,74 19. les Corts 25.038 52,6 13.432 53,6 2.732 10,9 4.969 19,8 3.905 15,64 20. la Maternitat i Sant Ramon 12.649 53,1 6.285 49,7 1.422 11,2 2.992 23,7 1.950 15,44 21. Pedralbes 6.304 53,6 3.291 52,2 650 10,3 973 15,4 1.390 22,05 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.269 52,3 1.406 62,0 178 7,8 336 14,8 349 15,45 23. Sarrià 12.942 53,9 7.891 61,0 1.277 9,9 1.669 12,9 2.105 16,35 24. les Tres Torres 8.476 53,6 5.310 62,6 797 9,4 1.134 13,4 1.235 14,65 25. Sant Gervasi-la Bonanova 13.323 54,8 8.153 61,2 1.354 10,2 1.894 14,2 1.922 14,45 26. Sant Gervasi-Galvany 25.491 54,8 15.286 60,0 2.453 9,6 3.496 13,7 4.256 16,75 27. el Putxet i el Farró 16.194 53,0 9.281 57,3 1.596 9,9 2.189 13,5 3.128 19,36 28. Vallcarca i els Penitents 8.294 53,7 4.392 53,0 749 9,0 1.640 19,8 1.513 18,26 29. el Coll 3.777 51,9 1.944 51,5 237 6,3 929 24,6 667 17,76 30. la Salut 7.171 54,1 4.041 56,4 673 9,4 1.315 18,3 1.142 15,96 31. la Vila de Gràcia 28.233 53,7 14.427 51,1 2.802 9,9 4.495 15,9 6.509 23,16 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 18.778 54,1 10.584 56,4 1.810 9,6 3.318 17,7 3.066 16,37 33. el Baix Guinardó 14.111 54,0 7.095 50,3 1.232 8,7 3.220 22,8 2.564 18,27 34. Can Baró 4.820 53,4 2.542 52,7 287 6,0 1.232 25,6 759 15,77 35. el Guinardó 19.154 53,5 10.115 52,8 1.413 7,4 4.077 21,3 3.549 18,57 36. la Font den Fargues 4.999 52,2 3.084 61,7 333 6,7 1.138 22,8 444 8,97 37. el Carmel 16.930 51,7 7.561 44,7 517 3,1 6.048 35,7 2.804 16,67 38. la Teixonera 5.873 51,2 2.633 44,8 225 3,8 1.907 32,5 1.108 18,97 39. Sant Genís dels Agudells 3.697 52,4 1.631 44,1 223 6,0 1.228 33,2 615 16,67 40. Montbau 2.883 55,5 1.445 50,1 225 7,8 820 28,4 393 13,67 41. la Vall dHebron 2.963 52,6 1.436 48,5 203 6,9 885 29,9 439 14,87 42. la Clota 216 47,9 115 53,2 6 2,8 55 25,5 40 18,57 43. Horta 14.342 51,5 7.613 53,1 846 5,9 3.904 27,2 1.979 13,88 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 13.771 53,7 6.729 48,9 872 6,3 3.788 27,5 2.382 17,38 45. Porta 12.632 53,1 5.698 45,1 694 5,5 4.036 32,0 2.204 17,48 46. el Turó de la Peira 8.558 50,5 3.215 37,6 391 4,6 2.298 26,9 2.654 31,08 47. Can Peguera 1.200 53,3 755 62,9 59 4,9 287 23,9 99 8,38 48. la Guineueta 8.072 52,9 3.983 49,3 460 5,7 2.730 33,8 899 11,18 49. Canyelles 3.803 51,9 1.984 52,2 175 4,6 1.368 36,0 276 7,38 50. les Roquetes 8.189 50,6 3.451 42,1 256 3,1 2.465 30,1 2.017 24,68 51. Verdun 6.553 52,9 2.793 42,6 268 4,1 2.128 32,5 1.364 20,88 52. la Prosperitat 13.860 51,8 6.010 43,4 607 4,4 4.816 34,7 2.427 17,58 53. la Trinitat Nova 4.089 52,3 1.934 47,3 186 4,5 1.097 26,8 872 21,38 54. Torre Baró 1.074 49,6 570 53,1 63 5,9 310 28,9 131 12,28 55. Ciutat Meridiana 5.416 48,7 1.779 32,8 160 3,0 1.467 27,1 2.010 37,18 56. Vallbona 678 50,5 340 50,1 54 8,0 202 29,8 82 12,19 57. la Trinitat Vella 4.954 47,0 1.876 37,9 153 3,1 1.226 24,7 1.699 34,39 58. Baró de Viver 1.220 51,8 752 61,6 115 9,4 243 19,9 110 9,09 59. el Bon Pastor 6.494 46,9 3.415 52,6 452 7,0 1.334 20,5 1.293 19,99 60. Sant Andreu 29.441 52,7 16.730 56,8 2.150 7,3 7.153 24,3 3.408 11,69 61. la Sagrera 15.426 53,0 7.473 48,4 1.012 6,6 4.153 26,9 2.788 18,19 62. el Congrés i els Indians 7.609 54,4 4.053 53,3 549 7,2 1.728 22,7 1.279 16,89 63. Navas 11.575 53,3 6.043 52,2 857 7,4 2.605 22,5 2.070 17,910 64. el Camp de lArpa del Clot 20.341 53,0 10.570 52,0 1.626 8,0 4.101 20,2 4.044 19,910 65. el Clot 14.246 51,8 7.582 53,2 970 6,8 3.165 22,2 2.529 17,810 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 7.205 52,5 3.359 46,6 510 7,1 1.664 23,1 1.672 23,210 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.695 50,6 2.344 49,9 459 9,8 861 18,3 1.031 22,010 68. el Poblenou 16.281 50,9 9.475 58,2 1.165 7,2 2.693 16,5 2.948 18,110 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 6.023 51,3 3.134 52,0 487 8,1 1.225 20,3 1.177 19,510 70. el Besòs i el Maresme 11.578 47,4 5.035 43,5 596 5,1 3.159 27,3 2.788 24,110 71. Provençals del Poblenou 10.159 51,7 5.496 54,1 664 6,5 2.366 23,3 1.633 16,110 72. Sant Martí de Provençals 13.948 53,1 6.930 49,7 954 6,8 4.111 29,5 1.953 14,010 73. la Verneda i la Pau 15.317 52,1 6.949 45,4 916 6,0 5.327 34,8 2.125 13,9 No consta 146 58,2 63 43,2 10 6,8 48 32,9 25 17,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 104
 • 70. Departament dEstadística3.Població femenina de Barcelona per nacionalitat1.Evolució. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pob NoAny FEMENINA població Espanyola femenina Estrangera femenina Apàtrides consta1981 929.608 52,6 - - - - - -1986 895.180 52,6 - - - - - -1991 867.554 52,8 855.710 98,6 11.813 1,4 14 171996 803.820 53,3 788.543 98,1 15.270 1,9 7 -2001 798.351 53,1 751.762 94,2 46.589 5,8 - -2006 854.981 52,5 727.246 85,1 127.733 14,9 2 -2007 842.869 52,6 719.006 85,3 123.861 14,7 2 -2008 853.200 52,4 715.535 83,9 137.662 16,1 3 -2009 856.591 52,3 715.322 83,5 141.268 16,5 1 -2010 853.436 52,3 713.829 83,6 139.606 16,4 1 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.3.Població femenina de Barcelona per nacionalitat2.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pobDistrictes FEMENINA població Espanyola femenina Estrangera femenina ApàtridesBARCELONA 853.436 52,3 713.829 83,6 139.606 16,4 11. Ciutat Vella 50.398 47,2 31.860 63,2 18.537 36,8 12. Eixample 143.964 53,8 119.018 82,7 24.946 17,3 03. Sants-Montjuïc 95.609 51,9 77.930 81,5 17.679 18,5 04. Les Corts 43.997 52,9 38.574 87,7 5.423 12,3 05. Sarrià-Sant Gervasi 78.716 54,1 69.240 88,0 9.476 12,0 06. Gràcia 66.259 53,8 55.966 84,5 10.293 15,5 07. Horta-Guinardó 90.042 52,6 78.443 87,1 11.599 12,9 08. Nou Barris 87.911 52,0 73.683 83,8 14.228 16,2 09. Sant Andreu 76.737 52,1 66.871 87,1 9.866 12,9 010. Sant Martí 119.803 51,6 102.244 85,3 17.559 14,7 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 105
 • 71. Departament dEstadística3.Població femenina de Barcelona per nacionalitat3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pobDte. Barris FEMENINA població Espanyola femenina Estrangera femenina ApàtridesBARCELONA 853.436 52,3 713.829 83,6 139.606 16,4 11 1. el Raval 22.272 45,7 13.012 58,4 9.259 41,6 11 2. el Barri Gòtic 8.434 45,1 5.205 61,7 3.229 38,3 01 3. la Barceloneta 8.137 50,0 5.953 73,2 2.184 26,8 01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 11.545 50,0 7.680 66,5 3.865 33,5 02 5. el Fort Pienc 17.184 52,2 13.891 80,8 3.293 19,2 02 6. la Sagrada Família 28.401 54,2 23.706 83,5 4.695 16,5 02 7. la Dreta de lEixample 23.666 54,4 19.513 82,5 4.153 17,5 02 8. lAntiga Esquerra de lEixample 22.790 54,2 18.642 81,8 4.148 18,2 02 9. la Nova Esquerra de lEixample 31.394 53,9 26.315 83,8 5.079 16,2 02 10. Sant Antoni 20.529 53,4 16.951 82,6 3.578 17,4 03 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 21.004 51,1 15.578 74,2 5.426 25,8 03 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 529 49,5 488 92,2 41 7,8 03 13. la Marina de Port 15.497 51,4 13.347 86,1 2.150 13,9 03 14. la Font de la Guatlla 5.441 52,8 4.440 81,6 1.001 18,4 03 15. Hostafrancs 8.317 51,8 6.638 79,8 1.679 20,2 03 16. la Bordeta 9.720 52,5 8.423 86,7 1.297 13,3 03 17. Sants-Badal 12.964 53,0 10.804 83,3 2.160 16,7 03 18. Sants 22.132 52,0 18.207 82,3 3.925 17,7 04 19. les Corts 25.038 52,6 22.114 88,3 2.924 11,7 04 20. la Maternitat i Sant Ramon 12.649 53,1 11.217 88,7 1.432 11,3 04 21. Pedralbes 6.304 53,6 5.237 83,1 1.067 16,9 05 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.269 52,3 2.026 89,3 243 10,7 05 23. Sarrià 12.942 53,9 11.370 87,9 1.572 12,1 05 24. les Tres Torres 8.476 53,6 7.604 89,7 872 10,3 05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 13.323 54,8 11.956 89,7 1.367 10,3 05 26. Sant Gervasi-Galvany 25.491 54,8 22.474 88,2 3.017 11,8 05 27. el Putxet i el Farró 16.194 53,0 13.795 85,2 2.399 14,8 06 28. Vallcarca i els Penitents 8.294 53,7 7.168 86,4 1.126 13,6 06 29. el Coll 3.777 51,9 3.254 86,2 523 13,8 06 30. la Salut 7.171 54,1 6.316 88,1 855 11,9 06 31. la Vila de Gràcia 28.233 53,7 22.836 80,9 5.397 19,1 06 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 18.778 54,1 16.387 87,3 2.391 12,7 07 33. el Baix Guinardó 14.111 54,0 12.141 86,0 1.970 14,0 07 34. Can Baró 4.820 53,4 4.222 87,6 598 12,4 07 35. el Guinardó 19.154 53,5 16.350 85,4 2.804 14,6 07 36. la Font den Fargues 4.999 52,2 4.669 93,4 330 6,6 07 37. el Carmel 16.930 51,7 14.589 86,2 2.341 13,8 07 38. la Teixonera 5.873 51,2 5.016 85,4 857 14,6 07 39. Sant Genís dels Agudells 3.697 52,4 3.252 88,0 445 12,0 07 40. Montbau 2.883 55,5 2.588 89,8 295 10,2 07 41. la Vall dHebron 2.963 52,6 2.650 89,4 313 10,6 07 42. la Clota 216 47,9 179 82,9 37 17,1 07 43. Horta 14.342 51,5 12.737 88,8 1.605 11,2 08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 13.771 53,7 11.983 87,0 1.788 13,0 08 45. Porta 12.632 53,1 10.903 86,3 1.729 13,7 08 46. el Turó de la Peira 8.558 50,5 6.350 74,2 2.208 25,8 08 47. Can Peguera 1.200 53,3 1.137 94,8 63 5,3 08 48. la Guineueta 8.072 52,9 7.430 92,0 642 8,0 08 49. Canyelles 3.803 51,9 3.607 94,8 196 5,2 08 50. les Roquetes 8.189 50,6 6.430 78,5 1.759 21,5 08 51. Verdun 6.553 52,9 5.392 82,3 1.161 17,7 08 52. la Prosperitat 13.860 51,8 11.842 85,4 2.018 14,6 08 53. la Trinitat Nova 4.089 52,3 3.379 82,6 710 17,4 08 54. Torre Baró 1.074 49,6 973 90,6 101 9,4 08 55. Ciutat Meridiana 5.416 48,7 3.633 67,1 1.783 32,9 08 56. Vallbona 678 50,5 610 90,0 68 10,0 09 57. la Trinitat Vella 4.954 47,0 3.473 70,1 1.481 29,9 09 58. Baró de Viver 1.220 51,8 1.140 93,4 80 6,6 09 59. el Bon Pastor 6.494 46,9 5.328 82,0 1.166 18,0 09 60. Sant Andreu 29.441 52,7 26.929 91,5 2.512 8,5 09 61. la Sagrera 15.426 53,0 13.361 86,6 2.065 13,4 09 62. el Congrés i els Indians 7.609 54,4 6.610 86,9 999 13,1 09 63. Navas 11.575 53,3 10.020 86,6 1.555 13,4 010 64. el Camp de lArpa del Clot 20.341 53,0 17.236 84,7 3.105 15,3 010 65. el Clot 14.246 51,8 12.265 86,1 1.981 13,9 010 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 7.205 52,5 5.813 80,7 1.392 19,3 010 67. la Vila Olímpica del Poblenou 4.695 50,6 3.888 82,8 807 17,2 010 68. el Poblenou 16.281 50,9 13.835 85,0 2.446 15,0 010 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 6.023 51,3 5.068 84,1 955 15,9 010 70. el Besòs i el Maresme 11.578 47,4 9.140 78,9 2.438 21,1 010 71. Provençals del Poblenou 10.159 51,7 8.820 86,8 1.339 13,2 010 72. Sant Martí de Provençals 13.948 53,1 12.444 89,2 1.504 10,8 010 73. la Verneda i la Pau 15.317 52,1 13.726 89,6 1.591 10,4 0 No consta 146 58,2 124 84,9 22 15,1 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 106
 • 72. Departament dEstadística4.Població femenina de Barcelona que viu sola1.Evolució. 1991-2010 POBLACIÓ FEMENINA % s/total % s/pobAny QUE VIU SOLA població femenina1991 73.817 4,5 8,51996 86.828 5,8 10,82001 102.951 6,8 12,92006 118.935 7,3 13,92007 121.254 7,6 14,42008 122.422 7,5 14,32009 123.608 7,5 14,42010 125.754 7,7 14,7Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.4.Població femenina de Barcelona que viu sola2.Per districtes. 2010 POBLACIÓ FEMENINA % s/total % s/pobDistrictes QUE VIU SOLA població femeninaBARCELONA 125.754 7,7 14,71. Ciutat Vella 8.535 8,0 16,92. Eixample 24.380 9,1 16,93. Sants-Montjuïc 14.025 7,6 14,74. Les Corts 5.950 7,1 13,55. Sarrià-Sant Gervasi 10.885 7,5 13,86. Gràcia 12.030 9,8 18,27. Horta-Guinardó 12.640 7,4 14,08. Nou Barris 11.601 6,9 13,29. Sant Andreu 9.956 6,8 13,010. Sant Martí 15.752 6,8 13,1Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 107
 • 73. Departament dEstadística4.Població femenina de Barcelona que viu sola3.Per barris. 2010 POBLACIÓ FEMENINA % s/total % s/pobDte. Barris QUE VIU SOLA població femeninaBARCELONA 125.754 7,7 14,71 1. el Raval 3.335 6,8 15,01 2. el Barri Gòtic 1.362 7,3 16,11 3. la Barceloneta 1.543 9,5 19,01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.293 9,9 19,92 5. el Fort Pienc 2.514 7,6 14,62 6. la Sagrada Família 4.896 9,3 17,22 7. la Dreta de lEixample 3.984 9,2 16,82 8. lAntiga Esquerra de lEixample 4.198 10,0 18,42 9. la Nova Esquerra de lEixample 5.105 8,8 16,32 10. Sant Antoni 3.683 9,6 17,93 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 3.297 8,0 15,73 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 78 7,3 14,73 13. la Marina de Port 1.683 5,6 10,93 14. la Font de la Guatlla 828 8,0 15,23 15. Hostafrancs 1.285 8,0 15,53 16. la Bordeta 1.277 6,9 13,13 17. Sants-Badal 1.903 7,8 14,73 18. Sants 3.673 8,6 16,64 19. les Corts 3.615 7,6 14,44 20. la Maternitat i Sant Ramon 1.627 6,8 12,94 21. Pedralbes 708 6,0 11,25 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 170 3,9 7,55 23. Sarrià 1.574 6,6 12,25 24. les Tres Torres 856 5,4 10,15 25. Sant Gervasi-la Bonanova 1.712 7,0 12,85 26. Sant Gervasi-Galvany 3.843 8,3 15,15 27. el Putxet i el Farró 2.729 8,9 16,96 28. Vallcarca i els Penitents 1.312 8,5 15,86 29. el Coll 591 8,1 15,66 30. la Salut 1.092 8,2 15,26 31. la Vila de Gràcia 5.732 10,9 20,36 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 3.302 9,5 17,67 33. el Baix Guinardó 2.239 8,6 15,97 34. Can Baró 746 8,3 15,57 35. el Guinardó 3.009 8,4 15,77 36. la Font den Fargues 534 5,6 10,77 37. el Carmel 2.039 6,2 12,07 38. la Teixonera 765 6,7 13,07 39. Sant Genís dels Agudells 516 7,3 14,07 40. Montbau 471 9,1 16,37 41. la Vall dHebron 361 6,4 12,27 42. la Clota 26 5,8 12,07 43. Horta 1.933 6,9 13,58 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 1.946 7,6 14,18 45. Porta 1.876 7,9 14,98 46. el Turó de la Peira 1.326 7,8 15,58 47. Can Peguera 179 8,0 14,98 48. la Guineueta 1.051 6,9 13,08 49. Canyelles 373 5,1 9,88 50. les Roquetes 867 5,4 10,68 51. Verdun 971 7,8 14,88 52. la Prosperitat 1.793 6,7 12,98 53. la Trinitat Nova 630 8,1 15,48 54. Torre Baró 74 3,4 6,98 55. Ciutat Meridiana 455 4,1 8,48 56. Vallbona 57 4,2 8,49 57. la Trinitat Vella 418 4,0 8,49 58. Baró de Viver 155 6,6 12,79 59. el Bon Pastor 596 4,3 9,29 60. Sant Andreu 3.905 7,0 13,39 61. la Sagrera 1.942 6,7 12,69 62. el Congrés i els Indians 1.286 9,2 16,99 63. Navas 1.650 7,6 14,310 64. el Camp de lArpa del Clot 3.258 8,5 16,010 65. el Clot 1.749 6,4 12,310 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 966 7,0 13,410 67. la Vila Olímpica del Poblenou 452 4,9 9,610 68. el Poblenou 2.254 7,1 13,810 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 775 6,6 12,910 70. el Besòs i el Maresme 1.382 5,7 11,910 71. Provençals del Poblenou 1.181 6,0 11,610 72. Sant Martí de Provençals 1.977 7,5 14,210 73. la Verneda i la Pau 1.752 6,0 11,4 No consta 19 7,6 13,0Nota: població classificada de 16 anys i més que viu sola.Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 108
 • 74. POBLACIÓ INFANTIL
 • 75. Departament dEstadística1.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per sexe1.Evolució. 1981-2010 TOTAL % % POBLACIÓ % s/total s/població s/poblacióAny INFANTIL població Nens infantil Nenes infantil1981 376.956 21,3 193.681 51,4 183.275 48,61986 305.316 17,9 157.073 51,4 148.243 48,61991 236.828 14,4 121.726 51,4 115.102 48,61996 179.637 11,9 92.093 51,3 87.544 48,72001 173.112 11,5 88.624 51,2 84.488 48,82006 190.091 11,7 97.142 51,1 92.949 48,92007 189.195 11,8 96.793 51,2 92.402 48,82008 192.360 11,8 98.403 51,2 93.957 48,82009 195.419 11,9 100.116 51,2 95.303 48,82010 197.779 12,1 101.411 51,3 96.368 48,7Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per sexe2.Per districtes. 2010 TOTAL % % POBLACIÓ % s/total s/població s/poblacióDistrictes INFANTIL població Nens infantil Nenes infantilBARCELONA 197.779 12,1 101.411 51,3 96.368 48,71. Ciutat Vella 11.176 10,5 5.822 52,1 5.354 47,92. Eixample 28.825 10,8 14.788 51,3 14.037 48,73. Sants-Montjuïc 21.131 11,5 10.841 51,3 10.290 48,74. Les Corts 9.658 11,6 4.933 51,1 4.725 48,95. Sarrià-Sant Gervasi 22.537 15,5 11.473 50,9 11.064 49,16. Gràcia 13.666 11,1 7.099 51,9 6.567 48,17. Horta-Guinardó 20.499 12,0 10.505 51,2 9.994 48,88. Nou Barris 21.287 12,6 10.871 51,1 10.416 48,99. Sant Andreu 18.809 12,8 9.587 51,0 9.222 49,010. Sant Martí 30.191 13,0 15.492 51,3 14.699 48,7Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 111
 • 76. Departament dEstadística1.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per sexe3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDte. Barris INFANTIL població Nens infantil Nenes infantilBARCELONA 197.779 12,1 101.411 51,3 96.368 48,71 1. el Raval 5.741 11,8 3.031 52,8 2.710 47,21 2. el Barri Gòtic 1.518 8,1 790 52,0 728 48,01 3. la Barceloneta 1.616 9,9 847 52,4 769 47,61 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.298 9,9 1.152 50,1 1.146 49,92 5. el Fort Pienc 3.650 11,1 1.848 50,6 1.802 49,42 6. la Sagrada Família 5.434 10,4 2.805 51,6 2.629 48,42 7. la Dreta de lEixample 5.147 11,8 2.689 52,2 2.458 47,82 8. lAntiga Esquerra de lEixample 4.544 10,8 2.342 51,5 2.202 48,52 9. la Nova Esquerra de lEixample 6.155 10,6 3.143 51,1 3.012 48,92 10. Sant Antoni 3.895 10,1 1.961 50,3 1.934 49,73 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 4.703 11,4 2.405 51,1 2.298 48,93 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 139 13,0 68 48,9 71 51,13 13. la Marina de Port 4.291 14,2 2.164 50,4 2.127 49,63 14. la Font de la Guatlla 1.102 10,7 560 50,8 542 49,23 15. Hostafrancs 1.707 10,6 886 51,9 821 48,13 16. la Bordeta 2.107 11,4 1.103 52,3 1.004 47,73 17. Sants-Badal 2.576 10,5 1.319 51,2 1.257 48,83 18. Sants 4.506 10,6 2.336 51,8 2.170 48,24 19. les Corts 5.308 11,1 2.701 50,9 2.607 49,14 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.656 11,2 1.395 52,5 1.261 47,54 21. Pedralbes 1.692 14,4 836 49,4 856 50,65 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 841 19,4 412 49,0 429 51,05 23. Sarrià 4.224 17,6 2.174 51,5 2.050 48,55 24. les Tres Torres 2.824 17,9 1.486 52,6 1.338 47,45 25. Sant Gervasi-la Bonanova 3.762 15,5 1.874 49,8 1.888 50,25 26. Sant Gervasi-Galvany 6.842 14,7 3.515 51,4 3.327 48,65 27. el Putxet i el Farró 4.042 13,2 2.011 49,8 2.031 50,26 28. Vallcarca i els Penitents 1.954 12,7 1.004 51,4 950 48,66 29. el Coll 940 12,9 492 52,3 448 47,76 30. la Salut 1.514 11,4 803 53,0 711 47,06 31. la Vila de Gràcia 5.376 10,2 2.806 52,2 2.570 47,86 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 3.882 11,2 1.994 51,4 1.888 48,67 33. el Baix Guinardó 2.754 10,5 1.469 53,3 1.285 46,77 34. Can Baró 1.071 11,9 545 50,9 526 49,17 35. el Guinardó 4.213 11,8 2.141 50,8 2.072 49,27 36. la Font den Fargues 1.356 14,1 696 51,3 660 48,77 37. el Carmel 4.285 13,1 2.161 50,4 2.124 49,67 38. la Teixonera 1.478 12,9 753 50,9 725 49,17 39. Sant Genís dels Agudells 775 11,0 400 51,6 375 48,47 40. Montbau 631 12,1 315 49,9 316 50,17 41. la Vall dHebron 712 12,6 349 49,0 363 51,07 42. la Clota 57 12,6 36 63,2 21 36,87 43. Horta 3.165 11,4 1.640 51,8 1.525 48,28 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.964 11,5 1.497 50,5 1.467 49,58 45. Porta 2.717 11,4 1.404 51,7 1.313 48,38 46. el Turó de la Peira 1.971 11,6 985 50,0 986 50,08 47. Can Peguera 274 12,2 137 50,0 137 50,08 48. la Guineueta 1.777 11,6 905 50,9 872 49,18 49. Canyelles 870 11,9 457 52,5 413 47,58 50. les Roquetes 2.321 14,3 1.207 52,0 1.114 48,08 51. Verdun 1.560 12,6 813 52,1 747 47,98 52. la Prosperitat 3.382 12,6 1.738 51,4 1.644 48,68 53. la Trinitat Nova 1.098 14,0 546 49,7 552 50,38 54. Torre Baró 369 17,0 186 50,4 183 49,68 55. Ciutat Meridiana 1.742 15,7 868 49,8 874 50,28 56. Vallbona 234 17,4 124 53,0 110 47,09 57. la Trinitat Vella 1.641 15,6 855 52,1 786 47,99 58. Baró de Viver 405 17,2 198 48,9 207 51,19 59. el Bon Pastor 2.158 15,6 1.117 51,8 1.041 48,29 60. Sant Andreu 7.137 12,8 3.615 50,7 3.522 49,39 61. la Sagrera 3.283 11,3 1.690 51,5 1.593 48,59 62. el Congrés i els Indians 1.635 11,7 798 48,8 837 51,29 63. Navas 2.546 11,7 1.313 51,6 1.233 48,410 64. el Camp de lArpa del Clot 4.151 10,8 2.117 51,0 2.034 49,010 65. el Clot 3.645 13,3 1.886 51,7 1.759 48,310 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.507 11,0 760 50,4 747 49,610 67. la Vila Olímpica del Poblenou 1.790 19,3 927 51,8 863 48,210 68. el Poblenou 4.841 15,1 2.551 52,7 2.290 47,310 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 2.106 18,0 1.075 51,0 1.031 49,010 70. el Besòs i el Maresme 3.059 12,5 1.559 51,0 1.500 49,010 71. Provençals del Poblenou 2.574 13,1 1.285 49,9 1.289 50,110 72. Sant Martí de Provençals 3.073 11,7 1.542 50,2 1.531 49,810 73. la Verneda i la Pau 3.444 11,7 1.789 51,9 1.655 48,1 No consta 22 8,8 10 45,5 12 54,5Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 112
 • 77. Departament dEstadística2.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats1.Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 376.956 305.316 236.828 179.637 173.112 190.091 189.195 192.360 195.419 197.7790 anys 18.863 15.242 12.458 11.029 12.683 14.386 14.169 14.774 14.668 14.3641 any 20.316 14.530 12.312 10.771 12.251 14.410 14.220 14.049 14.841 14.6382 anys 21.212 14.552 12.266 11.015 11.925 13.613 14.190 14.160 14.068 14.7593 anys 22.882 15.850 12.518 11.149 11.176 13.507 13.365 14.046 14.113 14.0264 anys 24.046 16.826 12.872 11.169 11.498 12.832 13.153 13.270 13.986 13.9555 anys 26.088 17.733 13.545 10.850 11.019 12.467 12.438 13.098 13.205 13.9116 anys 26.730 18.983 14.079 11.079 10.921 12.601 12.187 12.453 13.092 13.2167 anys 26.828 20.180 14.380 11.180 11.235 12.082 12.354 12.232 12.460 13.0808 anys 26.972 21.442 15.501 11.358 11.318 11.907 11.876 12.392 12.249 12.4919 anys 27.166 22.655 16.422 11.755 11.436 11.920 11.733 12.042 12.525 12.32010 anys 26.929 24.637 17.476 12.223 11.250 11.876 11.713 11.844 12.140 12.53311 anys 26.750 25.424 18.894 13.126 11.249 11.759 11.759 11.864 11.955 12.21012 anys 26.270 25.474 19.943 13.460 11.581 12.116 11.688 11.935 12.010 12.02213 anys 27.758 25.800 21.529 14.173 11.689 12.354 12.078 11.868 12.065 12.07814 anys 28.145 25.988 22.633 15.300 11.881 12.261 12.272 12.333 12.042 12.176Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats2.Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 anys 5,0 5,0 5,3 6,1 7,3 7,6 7,5 7,7 7,5 7,31 any 5,4 4,8 5,2 6,0 7,1 7,6 7,5 7,3 7,6 7,42 anys 5,6 4,8 5,2 6,1 6,9 7,2 7,5 7,4 7,2 7,53 anys 6,1 5,2 5,3 6,2 6,5 7,1 7,1 7,3 7,2 7,14 anys 6,4 5,5 5,4 6,2 6,6 6,8 7,0 6,9 7,2 7,15 anys 6,9 5,8 5,7 6,0 6,4 6,6 6,6 6,8 6,8 7,06 anys 7,1 6,2 5,9 6,2 6,3 6,6 6,4 6,5 6,7 6,77 anys 7,1 6,6 6,1 6,2 6,5 6,4 6,5 6,4 6,4 6,68 anys 7,2 7,0 6,5 6,3 6,5 6,3 6,3 6,4 6,3 6,39 anys 7,2 7,4 6,9 6,5 6,6 6,3 6,2 6,3 6,4 6,210 anys 7,1 8,1 7,4 6,8 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,311 anys 7,1 8,3 8,0 7,3 6,5 6,2 6,2 6,2 6,1 6,212 anys 7,0 8,3 8,4 7,5 6,7 6,4 6,2 6,2 6,1 6,113 anys 7,4 8,5 9,1 7,9 6,8 6,5 6,4 6,2 6,2 6,114 anys 7,5 8,5 9,6 8,5 6,9 6,5 6,5 6,4 6,2 6,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona. 113
 • 78. Departament dEstadística2.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats3.Evolució edat quinquennal. 1981-2010 TOTAL % % % POBLACIÓ % s/total Nens s/població Nens s/població Nens s/poblacióAny INFANTIL població (0-4 anys) infantil (5-9 anys) infantil (10-14 anys) infantilTOTAL 1981 376.956 21,3 107.319 28,5 133.784 35,5 135.853 36,0 1986 305.316 17,9 77.000 25,2 100.993 33,1 127.323 41,7 1991 236.828 14,4 62.426 26,4 73.927 31,2 100.475 42,4 1996 179.637 11,9 55.133 30,7 56.222 31,3 68.282 38,0 2001 173.112 11,5 59.533 34,4 55.929 32,3 57.650 33,3 2006 190.091 11,7 68.748 36,2 60.977 32,1 60.366 31,8 2007 189.195 11,8 69.097 36,5 60.588 32,0 59.510 31,5 2008 192.360 11,7 70.299 36,5 62.217 32,3 59.844 31,1 2009 195.419 11,9 71.676 36,7 63.531 32,5 60.212 30,8 2010 197.779 12,1 71.742 36,3 65.018 32,9 61.019 30,9NENS 1981 193.681 23,1 55.062 28,4 69.061 35,7 69.558 35,9 1996 157.073 19,5 39.667 25,3 51.858 33,0 65.548 41,7 1991 121.726 15,7 32.138 26,4 38.115 31,3 51.473 42,3 1996 92.093 13,1 28.177 30,6 28.843 31,3 35.073 38,1 2001 88.624 12,6 30.504 34,4 28.595 32,3 29.525 33,3 2006 97.142 12,5 34.985 36,0 31.235 32,2 30.922 31,8 2007 96.792 12,7 35.292 36,5 30.921 31,9 30.580 31,6 2008 98.403 12,6 35.902 36,5 31.688 32,2 30.813 31,3 2009 100.116 12,8 36.825 36,8 32.346 32,3 30.945 30,9 2010 101.411 13,1 36.899 36,4 33.247 32,8 31.265 30,8NENES 1981 183.275 19,7 52.257 28,5 64.723 35,3 66.295 36,2 1996 148.243 16,6 37.333 25,2 49.135 33,1 61.775 41,7 1991 115.102 13,3 30.288 26,3 35.812 31,1 49.002 42,6 1996 87.544 10,9 26.956 30,8 27.379 31,3 33.209 37,9 2001 84.488 10,6 29.029 34,4 27.334 32,4 28.125 33,3 2006 92.949 10,9 33.763 36,3 29.742 32,0 29.444 31,7 2007 92.402 11,0 33.805 36,6 29.667 32,1 28.930 31,3 2008 93.957 11,0 34.397 36,6 30.529 32,5 29.031 30,9 2009 95.303 11,1 34.851 36,6 31.185 32,7 29.267 30,7 2010 96.368 11,3 34.843 36,2 31.771 33,0 29.754 30,9Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats4.Per districtes. 2010 TOTAL % % % POBLACIÓ % s/total Nens s/població Nens s/població Nens s/poblacióDistrictes INFANTIL població (0-4 anys) infantil (5-9 anys) infantil (10-14 anys) infantilBARCELONA 197.779 12,1 71.742 36,3 65.018 32,9 61.019 30,91. Ciutat Vella 11.176 10,5 4.438 39,7 3.579 32,0 3.159 28,32. Eixample 28.825 10,8 10.241 35,5 9.511 33,0 9.073 31,53. Sants-Montjuïc 21.131 11,5 7.711 36,5 6.834 32,3 6.586 31,24. Les Corts 9.658 11,6 3.246 33,6 3.211 33,2 3.201 33,15. Sarrià-Sant Gervasi 22.537 15,5 7.505 33,3 7.755 34,4 7.277 32,36. Gràcia 13.666 11,1 5.111 37,4 4.528 33,1 4.027 29,57. Horta-Guinardó 20.499 12,0 7.306 35,6 6.769 33,0 6.424 31,38. Nou Barris 21.287 12,6 7.826 36,8 6.903 32,4 6.558 30,89. Sant Andreu 18.809 12,8 7.111 37,8 6.027 32,0 5.671 30,210. Sant Martí 30.191 13,0 11.247 37,3 9.901 32,8 9.043 30,0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 114
 • 79. Departament dEstadística2.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per edats5.Per barris. 2010 TOTAL % % % POBLACIÓ % s/total Nens s/població Nens s/població Nens s/poblacióDte. Barris INFANTIL població (0-4 anys) infantil (5-9 anys) infantil (10-14 anys) infantilBARCELONA 197.779 12,1 71.742 36,3 65.018 32,9 61.019 30,91 1. el Raval 5.741 11,8 2.335 40,7 1.777 31,0 1.629 28,41 2. el Barri Gòtic 1.518 8,1 572 37,7 554 36,5 392 25,81 3. la Barceloneta 1.616 9,9 595 36,8 520 32,2 501 31,01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.298 9,9 936 40,7 726 31,6 636 27,72 5. el Fort Pienc 3.650 11,1 1.308 35,8 1.211 33,2 1.131 31,02 6. la Sagrada Família 5.434 10,4 1.883 34,7 1.755 32,3 1.796 33,12 7. la Dreta de lEixample 5.147 11,8 1.875 36,4 1.690 32,8 1.582 30,72 8. lAntiga Esquerra de lEixample 4.544 10,8 1.665 36,6 1.475 32,5 1.404 30,92 9. la Nova Esquerra de lEixample 6.155 10,6 2.136 34,7 2.088 33,9 1.931 31,42 10. Sant Antoni 3.895 10,1 1.374 35,3 1.292 33,2 1.229 31,63 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 4.703 11,4 1.816 38,6 1.482 31,5 1.405 29,93 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 139 13,0 37 26,6 60 43,2 42 30,23 13. la Marina de Port 4.291 14,2 1.493 34,8 1.426 33,2 1.372 32,03 14. la Font de la Guatlla 1.102 10,7 400 36,3 343 31,1 359 32,63 15. Hostafrancs 1.707 10,6 653 38,3 540 31,6 514 30,13 16. la Bordeta 2.107 11,4 751 35,6 693 32,9 663 31,53 17. Sants-Badal 2.576 10,5 949 36,8 824 32,0 803 31,23 18. Sants 4.506 10,6 1.612 35,8 1.466 32,5 1.428 31,74 19. les Corts 5.308 11,1 1.889 35,6 1.696 32,0 1.723 32,54 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.656 11,2 886 33,4 917 34,5 853 32,14 21. Pedralbes 1.692 14,4 471 27,8 597 35,3 624 36,95 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 841 19,4 290 34,5 291 34,6 260 30,95 23. Sarrià 4.224 17,6 1.442 34,1 1.462 34,6 1.320 31,35 24. les Tres Torres 2.824 17,9 910 32,2 996 35,3 918 32,55 25. Sant Gervasi-la Bonanova 3.762 15,5 1.224 32,5 1.297 34,5 1.241 33,05 26. Sant Gervasi-Galvany 6.842 14,7 2.246 32,8 2.352 34,4 2.244 32,85 27. el Putxet i el Farró 4.042 13,2 1.391 34,4 1.357 33,6 1.294 32,06 28. Vallcarca i els Penitents 1.954 12,7 718 36,7 648 33,2 588 30,16 29. el Coll 940 12,9 350 37,2 310 33,0 280 29,86 30. la Salut 1.514 11,4 525 34,7 508 33,6 481 31,86 31. la Vila de Gràcia 5.376 10,2 2.113 39,3 1.772 33,0 1.491 27,76 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 3.882 11,2 1.405 36,2 1.290 33,2 1.187 30,67 33. el Baix Guinardó 2.754 10,5 959 34,8 914 33,2 881 32,07 34. Can Baró 1.071 11,9 398 37,2 345 32,2 328 30,67 35. el Guinardó 4.213 11,8 1.485 35,2 1.383 32,8 1.345 31,97 36. la Font den Fargues 1.356 14,1 453 33,4 486 35,8 417 30,87 37. el Carmel 4.285 13,1 1.606 37,5 1.375 32,1 1.304 30,47 38. la Teixonera 1.478 12,9 536 36,3 474 32,1 468 31,77 39. Sant Genís dels Agudells 775 11,0 261 33,7 248 32,0 266 34,37 40. Montbau 631 12,1 233 36,9 203 32,2 195 30,97 41. la Vall dHebron 712 12,6 227 31,9 241 33,8 244 34,37 42. la Clota 57 12,6 23 40,4 15 26,3 19 33,37 43. Horta 3.165 11,4 1.124 35,5 1.085 34,3 956 30,28 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.964 11,5 1.062 35,8 953 32,2 949 32,08 45. Porta 2.717 11,4 997 36,7 904 33,3 816 30,08 46. el Turó de la Peira 1.971 11,6 749 38,0 652 33,1 570 28,98 47. Can Peguera 274 12,2 93 33,9 80 29,2 101 36,98 48. la Guineueta 1.777 11,6 636 35,8 570 32,1 571 32,18 49. Canyelles 870 11,9 273 31,4 296 34,0 301 34,68 50. les Roquetes 2.321 14,3 851 36,7 775 33,4 695 29,98 51. Verdun 1.560 12,6 618 39,6 481 30,8 461 29,68 52. la Prosperitat 3.382 12,6 1.225 36,2 1.089 32,2 1.068 31,68 53. la Trinitat Nova 1.098 14,0 407 37,1 362 33,0 329 30,08 54. Torre Baró 369 17,0 130 35,2 126 34,1 113 30,68 55. Ciutat Meridiana 1.742 15,7 668 38,3 548 31,5 526 30,28 56. Vallbona 234 17,4 117 50,0 63 26,9 54 23,19 57. la Trinitat Vella 1.641 15,6 687 41,9 451 27,5 503 30,79 58. Baró de Viver 405 17,2 146 36,0 132 32,6 127 31,49 59. el Bon Pastor 2.158 15,6 927 43,0 701 32,5 530 24,69 60. Sant Andreu 7.137 12,8 2.655 37,2 2.361 33,1 2.121 29,79 61. la Sagrera 3.283 11,3 1.227 37,4 997 30,4 1.059 32,39 62. el Congrés i els Indians 1.635 11,7 592 36,2 519 31,7 524 32,09 63. Navas 2.546 11,7 874 34,3 865 34,0 807 31,710 64. el Camp de lArpa del Clot 4.151 10,8 1.547 37,3 1.323 31,9 1.281 30,910 65. el Clot 3.645 13,3 1.270 34,8 1.187 32,6 1.188 32,610 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.507 11,0 568 37,7 489 32,4 450 29,910 67. la Vila Olímpica del Poblenou 1.790 19,3 519 29,0 613 34,2 658 36,810 68. el Poblenou 4.841 15,1 1.966 40,6 1.652 34,1 1.223 25,310 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 2.106 18,0 947 45,0 730 34,7 429 20,410 70. el Besòs i el Maresme 3.059 12,5 1.128 36,9 937 30,6 994 32,510 71. Provençals del Poblenou 2.574 13,1 983 38,2 785 30,5 806 31,310 72. Sant Martí de Provençals 3.073 11,7 1.108 36,1 1.021 33,2 944 30,710 73. la Verneda i la Pau 3.444 11,7 1.210 35,1 1.164 33,8 1.070 31,1 No consta 22 8,8 7 31,8 8 36,4 7 31,8Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 115
 • 80. Departament dEstadística3.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per lloc de naixement1.Evolució. 1986-2010 TOTAL % % % % % POBLACIÓ s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobAny INFANTIL població ciutat inf. Catalunya inf. Espanya inf. Estranger inf.1986 305.316 17,9 283.404 92,8 8.956 2,9 9.284 3,0 3.672 1,21991 236.828 14,4 217.817 92,0 7.999 3,4 6.319 2,7 4.693 2,01996 179.637 11,9 165.175 91,9 5.533 3,1 3.785 2,1 5.144 2,92001 173.112 11,5 153.708 88,8 5.066 2,9 3.014 1,7 11.324 6,52006 190.091 11,7 148.615 78,2 5.374 2,8 2.413 1,3 33.689 17,72007 189.195 11,8 157.754 83,4 6.034 3,2 2.652 1,4 22.755 12,02008 192.360 11,8 159.347 82,8 6.241 3,2 2.565 1,3 24.207 12,62009 195.419 11,9 161.887 82,8 6.612 3,4 2.588 1,3 24.332 12,52010 197.779 12,1 164.233 83,0 6.974 3,5 2.706 1,4 23.866 12,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.3.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per lloc de naixement2.Per districtes. 2010 TOTAL % % % % % POBLACIÓ s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDistrictes INFANTIL població ciutat inf. Catalunya inf. Espanya inf. Estranger inf.BARCELONA 197.779 12,1 164.233 83,0 6.974 3,5 2.706 1,4 23.866 12,11. Ciutat Vella 11.176 10,5 8.010 71,7 337 3,0 181 1,6 2.648 23,72. Eixample 28.825 10,8 24.427 84,7 839 2,9 403 1,4 3.156 10,93. Sants-Montjuïc 21.131 11,5 17.025 80,6 920 4,4 245 1,2 2.941 13,94. Les Corts 9.658 11,6 8.033 83,2 366 3,8 174 1,8 1.085 11,25. Sarrià-Sant Gervasi 22.537 15,5 19.479 86,4 682 3,0 384 1,7 1.992 8,86. Gràcia 13.666 11,1 11.788 86,3 403 2,9 163 1,2 1.312 9,67. Horta-Guinardó 20.499 12,0 17.317 84,5 641 3,1 249 1,2 2.292 11,28. Nou Barris 21.287 12,6 17.093 80,3 834 3,9 283 1,3 3.077 14,59. Sant Andreu 18.809 12,8 15.797 84,0 824 4,4 181 1,0 2.007 10,710. Sant Martí 30.191 13,0 25.264 83,7 1128 3,7 443 1,5 3.356 11,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 116
 • 81. Departament dEstadística3.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per lloc de naixement3.Per barris. 2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDte. Barris INFANTIL població ciutat inf. Catalunya inf. Espanya inf. Estranger inf.BARCELONA 197.779 12,1 164.233 83,0 6.974 3,5 2.706 1,4 23.866 12,11 1. el Raval 5.741 11,8 3.847 67,0 175 3,0 67 1,2 1.652 28,81 2. el Barri Gòtic 1.518 8,1 1.120 73,8 56 3,7 53 3,5 289 19,01 3. la Barceloneta 1.616 9,9 1.264 78,2 46 2,8 32 2,0 274 17,01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.298 9,9 1.777 77,3 60 2,6 28 1,2 433 18,82 5. el Fort Pienc 3.650 11,1 3.053 83,6 118 3,2 63 1,7 416 11,42 6. la Sagrada Família 5.434 10,4 4.598 84,6 147 2,7 72 1,3 617 11,42 7. la Dreta de lEixample 5.147 11,8 4.361 84,7 158 3,1 72 1,4 556 10,82 8. lAntiga Esquerra de lEixample 4.544 10,8 3.911 86,1 121 2,7 69 1,5 443 9,72 9. la Nova Esquerra de lEixample 6.155 10,6 5.205 84,6 180 2,9 84 1,4 686 11,12 10. Sant Antoni 3.895 10,1 3.299 84,7 115 3,0 43 1,1 438 11,23 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 4.703 11,4 3.645 77,5 152 3,2 54 1,1 852 18,13 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 139 13,0 120 86,3 7 5,0 0 0,0 12 8,63 13. la Marina de Port 4.291 14,2 3.567 83,1 176 4,1 52 1,2 496 11,63 14. la Font de la Guatlla 1.102 10,7 906 82,2 49 4,4 14 1,3 133 12,13 15. Hostafrancs 1.707 10,6 1.338 78,4 82 4,8 23 1,3 264 15,53 16. la Bordeta 2.107 11,4 1.750 83,1 99 4,7 28 1,3 230 10,93 17. Sants-Badal 2.576 10,5 2.040 79,2 153 5,9 31 1,2 352 13,73 18. Sants 4.506 10,6 3.659 81,2 202 4,5 43 1,0 602 13,44 19. les Corts 5.308 11,1 4.538 85,5 188 3,5 94 1,8 488 9,24 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.656 11,2 2.224 83,7 128 4,8 55 2,1 249 9,44 21. Pedralbes 1.692 14,4 1.269 75,0 50 3,0 25 1,5 348 20,65 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 841 19,4 683 81,2 68 8,1 14 1,7 76 9,05 23. Sarrià 4.224 17,6 3.486 82,5 143 3,4 77 1,8 518 12,35 24. les Tres Torres 2.824 17,9 2.488 88,1 70 2,5 66 2,3 200 7,15 25. Sant Gervasi-la Bonanova 3.762 15,5 3.294 87,6 105 2,8 58 1,5 305 8,15 26. Sant Gervasi-Galvany 6.842 14,7 6.002 87,7 171 2,5 128 1,9 541 7,95 27. el Putxet i el Farró 4.042 13,2 3.526 87,2 123 3,0 41 1,0 352 8,76 28. Vallcarca i els Penitents 1.954 12,7 1.683 86,1 54 2,8 19 1,0 198 10,16 29. el Coll 940 12,9 793 84,4 21 2,2 14 1,5 112 11,96 30. la Salut 1.514 11,4 1.292 85,3 63 4,2 32 2,1 127 8,46 31. la Vila de Gràcia 5.376 10,2 4.594 85,5 169 3,1 68 1,3 545 10,16 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 3.882 11,2 3.426 88,3 96 2,5 30 0,8 330 8,57 33. el Baix Guinardó 2.754 10,5 2.352 85,4 77 2,8 30 1,1 295 10,77 34. Can Baró 1.071 11,9 933 87,1 23 2,1 14 1,3 101 9,47 35. el Guinardó 4.213 11,8 3.526 83,7 130 3,1 40 0,9 517 12,37 36. la Font den Fargues 1.356 14,1 1.223 90,2 37 2,7 9 0,7 87 6,47 37. el Carmel 4.285 13,1 3.499 81,7 133 3,1 71 1,7 582 13,67 38. la Teixonera 1.478 12,9 1.213 82,1 51 3,5 15 1,0 199 13,57 39. Sant Genís dels Agudells 775 11,0 632 81,5 39 5,0 10 1,3 94 12,17 40. Montbau 631 12,1 544 86,2 14 2,2 3 0,5 70 11,17 41. la Vall dHebron 712 12,6 622 87,4 18 2,5 10 1,4 62 8,77 42. la Clota 57 12,6 50 87,7 1 1,8 0 0,0 6 10,57 43. Horta 3.165 11,4 2.721 86,0 118 3,7 47 1,5 279 8,88 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.964 11,5 2.492 84,1 94 3,2 28 0,9 350 11,88 45. Porta 2.717 11,4 2.212 81,4 107 3,9 34 1,3 364 13,48 46. el Turó de la Peira 1.971 11,6 1.438 73,0 71 3,6 28 1,4 434 22,08 47. Can Peguera 274 12,2 247 90,1 13 4,7 2 0,7 12 4,48 48. la Guineueta 1.777 11,6 1.570 88,4 58 3,3 19 1,1 130 7,38 49. Canyelles 870 11,9 791 90,9 34 3,9 7 0,8 38 4,48 50. les Roquetes 2.321 14,3 1.789 77,1 97 4,2 39 1,7 396 17,18 51. Verdun 1.560 12,6 1.257 80,6 77 4,9 23 1,5 203 13,08 52. la Prosperitat 3.382 12,6 2.758 81,5 122 3,6 42 1,2 460 13,68 53. la Trinitat Nova 1.098 14,0 844 76,9 60 5,5 12 1,1 182 16,68 54. Torre Baró 369 17,0 315 85,4 25 6,8 7 1,9 22 6,08 55. Ciutat Meridiana 1.742 15,7 1.180 67,7 56 3,2 35 2,0 471 27,08 56. Vallbona 234 17,4 195 83,3 20 8,5 6 2,6 13 5,69 57. la Trinitat Vella 1.641 15,6 1.197 72,9 77 4,7 19 1,2 348 21,29 58. Baró de Viver 405 17,2 331 81,7 54 13,3 8 2,0 12 3,09 59. el Bon Pastor 2.158 15,6 1.739 80,6 176 8,2 22 1,0 221 10,29 60. Sant Andreu 7.137 12,8 6.286 88,1 264 3,7 68 1,0 519 7,39 61. la Sagrera 3.283 11,3 2.741 83,5 108 3,3 25 0,8 409 12,59 62. el Congrés i els Indians 1.635 11,7 1.362 83,3 76 4,6 12 0,7 185 11,39 63. Navas 2.546 11,7 2.138 84,0 69 2,7 27 1,1 312 12,310 64. el Camp de lArpa del Clot 4.151 10,8 3.494 84,2 110 2,6 35 0,8 512 12,310 65. el Clot 3.645 13,3 3.114 85,4 119 3,3 58 1,6 354 9,710 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.507 11,0 1.256 83,3 47 3,1 43 2,9 161 10,710 67. la Vila Olímpica del Poblenou 1.790 19,3 1.502 83,9 51 2,8 36 2,0 201 11,210 68. el Poblenou 4.841 15,1 4.142 85,6 182 3,8 53 1,1 464 9,610 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 2.106 18,0 1.772 84,1 89 4,2 39 1,9 206 9,810 70. el Besòs i el Maresme 3.059 12,5 2.254 73,7 158 5,2 59 1,9 588 19,210 71. Provençals del Poblenou 2.574 13,1 2.200 85,5 96 3,7 35 1,4 243 9,410 72. Sant Martí de Provençals 3.073 11,7 2.651 86,3 101 3,3 31 1,0 290 9,410 73. la Verneda i la Pau 3.444 11,7 2.878 83,6 175 5,1 54 1,6 337 9,8 No consta 22 8,8 15 68,2 2 9,1 2 9,1 3 13,6Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 117
 • 82. Departament dEstadística4.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per nacionalitat1.Evolució. 1986-2010 TOTAL % % POBLACIÓ % s/total s/població s/població NoAny INFANTIL població Espanyola infantil Estrangera infantil Apàtrides consta1986 305.316 17,9 - - - - - -1991 236.828 14,4 233.619 98,6 3.196 1,4 11 21996 179.637 11,9 176.118 98,0 3.519 2,0 - -2001 173.112 11,5 161.506 93,3 11.606 6,7 - -2006 190.091 11,7 161.097 84,7 28.994 15,3 - -2007 189.195 11,8 161.074 85,1 28.119 14,9 2 -2008 192.360 11,8 161.348 83,9 31.012 16,1 0 -2009 195.419 11,9 163.405 83,6 32.014 16,4 0 -2010 197.779 12,1 165.305 83,6 32.473 16,4 1 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.4.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per nacionalitat2.Per districtes. 2010 TOTAL % % POBLACIÓ % s/total s/població s/poblacióDistrictes INFANTIL població Espanyola infantil Estrangera infantil ApàtridesBARCELONA 197.779 12,1 165.305 83,6 32.473 16,4 11. Ciutat Vella 11.176 10,5 6.603 59,1 4.572 40,9 12. Eixample 28.825 10,8 24.595 85,3 4.230 14,7 03. Sants-Montjuïc 21.131 11,5 16.735 79,2 4.396 20,8 04. Les Corts 9.658 11,6 8.533 88,4 1.125 11,6 05. Sarrià-Sant Gervasi 22.537 15,5 20.656 91,7 1.881 8,3 06. Gràcia 13.666 11,1 11.993 87,8 1.673 12,2 07. Horta-Guinardó 20.499 12,0 17.603 85,9 2.896 14,1 08. Nou Barris 21.287 12,6 16.962 79,7 4.325 20,3 09. Sant Andreu 18.809 12,8 16.096 85,6 2.713 14,4 010. Sant Martí 30.191 13,0 25.529 84,6 4.662 15,4 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 118
 • 83. Departament dEstadística4.Població infantil de 0 a 14 anys de Barcelona per nacionalitat3.Per barris. 2010 TOTAL % % POBLACIÓ % s/total s/població s/poblacióDte. Barris INFANTIL població Espanyola infantil Estrangera infantil ApàtridesBARCELONA 197.778 12,1 165.305 83,6 32.473 16,4 11 1. el Raval 5.740 11,8 2.926 51,0 2.814 49,0 11 2. el Barri Gòtic 1.518 8,1 995 65,5 523 34,5 01 3. la Barceloneta 1.616 9,9 1.189 73,6 427 26,4 01 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.298 9,9 1.490 64,8 808 35,2 02 5. el Fort Pienc 3.650 11,1 2.995 82,1 655 17,9 02 6. la Sagrada Família 5.434 10,4 4.631 85,2 803 14,8 02 7. la Dreta de lEixample 5.147 11,8 4.478 87,0 669 13,0 02 8. lAntiga Esquerra de lEixample 4.544 10,8 3.938 86,7 606 13,3 02 9. la Nova Esquerra de lEixample 6.155 10,6 5.282 85,8 873 14,2 02 10. Sant Antoni 3.895 10,1 3.271 84,0 624 16,0 03 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 4.703 11,4 3.256 69,2 1.447 30,8 03 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 139 13,0 123 88,5 16 11,5 03 13. la Marina de Port 4.291 14,2 3.630 84,6 661 15,4 03 14. la Font de la Guatlla 1.102 10,7 885 80,3 217 19,7 03 15. Hostafrancs 1.707 10,6 1.296 75,9 411 24,1 03 16. la Bordeta 2.107 11,4 1.785 84,7 322 15,3 03 17. Sants-Badal 2.576 10,5 2.057 79,9 519 20,1 03 18. Sants 4.506 10,6 3.703 82,2 803 17,8 04 19. les Corts 5.308 11,1 4.802 90,5 506 9,5 04 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.656 11,2 2.398 90,3 258 9,7 04 21. Pedralbes 1.692 14,4 1.331 78,7 361 21,3 05 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 841 19,4 771 91,7 70 8,3 05 23. Sarrià 4.224 17,6 3.739 88,5 485 11,5 05 24. les Tres Torres 2.824 17,9 2.658 94,1 166 5,9 05 25. Sant Gervasi-la Bonanova 3.762 15,5 3.494 92,9 268 7,1 05 26. Sant Gervasi-Galvany 6.842 14,7 6.329 92,5 513 7,5 05 27. el Putxet i el Farró 4.042 13,2 3.663 90,6 379 9,4 06 28. Vallcarca i els Penitents 1.954 12,7 1.749 89,5 205 10,5 06 29. el Coll 940 12,9 788 83,8 152 16,2 06 30. la Salut 1.514 11,4 1.363 90,0 151 10,0 06 31. la Vila de Gràcia 5.376 10,2 4.635 86,2 741 13,8 06 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 3.882 11,2 3.458 89,1 424 10,9 07 33. el Baix Guinardó 2.754 10,5 2.392 86,9 362 13,1 07 34. Can Baró 1.071 11,9 933 87,1 138 12,9 07 35. el Guinardó 4.213 11,8 3.575 84,9 638 15,1 07 36. la Font den Fargues 1.356 14,1 1.261 93,0 95 7,0 07 37. el Carmel 4.285 13,1 3.516 82,1 769 17,9 07 38. la Teixonera 1.478 12,9 1.212 82,0 266 18,0 07 39. Sant Genís dels Agudells 775 11,0 658 84,9 117 15,1 07 40. Montbau 631 12,1 555 88,0 76 12,0 07 41. la Vall dHebron 712 12,6 640 89,9 72 10,1 07 42. la Clota 57 12,6 46 80,7 11 19,3 07 43. Horta 3.165 11,4 2.813 88,9 352 11,1 08 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.964 11,5 2.497 84,2 467 15,8 08 45. Porta 2.717 11,4 2.243 82,6 474 17,4 08 46. el Turó de la Peira 1.971 11,6 1.389 70,5 582 29,5 08 47. Can Peguera 274 12,2 258 94,2 16 5,8 08 48. la Guineueta 1.777 11,6 1.618 91,1 159 8,9 08 49. Canyelles 870 11,9 829 95,3 41 4,7 08 50. les Roquetes 2.321 14,3 1.765 76,0 556 24,0 08 51. Verdun 1.560 12,6 1.201 77,0 359 23,0 08 52. la Prosperitat 3.382 12,6 2.744 81,1 638 18,9 08 53. la Trinitat Nova 1.098 14,0 838 76,3 260 23,7 08 54. Torre Baró 369 17,0 342 92,7 27 7,3 08 55. Ciutat Meridiana 1.742 15,7 1.022 58,7 720 41,3 08 56. Vallbona 234 17,4 210 89,7 24 10,3 09 57. la Trinitat Vella 1.641 15,6 1.066 65,0 575 35,0 09 58. Baró de Viver 405 17,2 374 92,3 31 7,7 09 59. el Bon Pastor 2.158 15,6 1.785 82,7 373 17,3 09 60. Sant Andreu 7.137 12,8 6.535 91,6 602 8,4 09 61. la Sagrera 3.283 11,3 2.794 85,1 489 14,9 09 62. el Congrés i els Indians 1.635 11,7 1.406 86,0 229 14,0 09 63. Navas 2.546 11,7 2.134 83,8 412 16,2 010 64. el Camp de lArpa del Clot 4.151 10,8 3.477 83,8 674 16,2 010 65. el Clot 3.645 13,3 3.181 87,3 464 12,7 010 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.507 11,0 1.236 82,0 271 18,0 010 67. la Vila Olímpica del Poblenou 1.790 19,3 1.567 87,5 223 12,5 010 68. el Poblenou 4.841 15,1 4.171 86,2 670 13,8 010 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 2.106 18,0 1.822 86,5 284 13,5 010 70. el Besòs i el Maresme 3.059 12,5 2.176 71,1 883 28,9 010 71. Provençals del Poblenou 2.574 13,1 2.220 86,2 354 13,8 010 72. Sant Martí de Provençals 3.073 11,7 2.693 87,6 380 12,4 010 73. la Verneda i la Pau 3.444 11,7 2.985 86,7 459 13,3 0 No consta 22 8,8 18 81,8 4 18,2 0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 119
 • 84. POBLACIÓ JOVE
 • 85. Departament dEstadística1.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per sexe1.Evolució. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióAny JOVE població Nois jove Noies jove1981 265.757 15,0 135.080 50,8 130.677 49,21986 265.776 15,6 135.712 51,1 130.064 48,91991 256.097 15,6 130.949 51,1 125.148 48,91996 213.109 14,1 108.344 50,8 104.765 49,22001 171.262 11,4 86.981 50,8 84.281 49,22006 158.436 9,7 80.295 50,7 78.141 49,32007 153.220 9,6 77.495 50,6 75.725 49,42008 154.558 9,5 78.573 50,8 75.985 49,22009 152.148 9,3 77.532 51,0 74.616 49,02010 147.323 9,0 75.275 51,1 72.048 48,9Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per sexe2.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDistrictes JOVE població Nois jove Noies joveBARCELONA 147.323 9,0 75.275 51,1 72.048 48,91. Ciutat Vella 10.065 9,4 5.587 55,5 4.478 44,52. Eixample 22.800 8,5 11.364 49,8 11.436 50,23. Sants-Montjuïc 17.229 9,3 8.795 51,0 8.434 49,04. Les Corts 8.176 9,8 4.221 51,6 3.955 48,45. Sarrià-Sant Gervasi 14.407 9,9 7.166 49,7 7.241 50,36. Gràcia 10.039 8,1 5.070 50,5 4.969 49,57. Horta-Guinardó 14.896 8,7 7.632 51,2 7.264 48,88. Nou Barris 15.774 9,3 8.096 51,3 7.678 48,79. Sant Andreu 13.443 9,1 6.860 51,0 6.583 49,010. Sant Martí 20.494 8,8 10.484 51,2 10.010 48,8Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 123
 • 86. Departament dEstadística1.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per sexe3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDte. Barris JOVE població Nois jove Noies joveBARCELONA 147.323 9,0 75.275 51,1 72.048 48,91 1. el Raval 5.090 10,4 2.837 55,7 2.253 44,31 2. el Barri Gòtic 1.670 8,9 918 55,0 752 45,01 3. la Barceloneta 1.314 8,1 699 53,2 615 46,81 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1.988 8,6 1.131 56,9 857 43,12 5. el Fort Pienc 3.028 9,2 1.536 50,7 1.492 49,32 6. la Sagrada Família 4.425 8,4 2.228 50,4 2.197 49,62 7. la Dreta de lEixample 3.604 8,3 1.825 50,6 1.779 49,42 8. lAntiga Esquerra de lEixample 3.483 8,3 1.691 48,6 1.792 51,42 9. la Nova Esquerra de lEixample 5.191 8,9 2.525 48,6 2.666 51,42 10. Sant Antoni 3.069 8,0 1.559 50,8 1.510 49,23 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 3.708 9,0 1.934 52,2 1.774 47,83 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 120 11,2 69 57,5 51 42,53 13. la Marina de Port 3.103 10,3 1.591 51,3 1.512 48,73 14. la Font de la Guatlla 924 9,0 451 48,8 473 51,23 15. Hostafrancs 1.482 9,2 739 49,9 743 50,13 16. la Bordeta 1.752 9,5 917 52,3 835 47,73 17. Sants-Badal 2.297 9,4 1.131 49,2 1.166 50,83 18. Sants 3.840 9,0 1.960 51,0 1.880 49,04 19. les Corts 4.599 9,7 2.379 51,7 2.220 48,34 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.301 9,7 1.182 51,4 1.119 48,64 21. Pedralbes 1.275 10,8 659 51,7 616 48,35 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 414 9,5 202 48,8 212 51,25 23. Sarrià 2.383 9,9 1.177 49,4 1.206 50,65 24. les Tres Torres 1.787 11,3 882 49,4 905 50,65 25. Sant Gervasi-la Bonanova 2.437 10,0 1.209 49,6 1.228 50,45 26. Sant Gervasi-Galvany 4.523 9,7 2.194 48,5 2.329 51,55 27. el Putxet i el Farró 2.862 9,4 1.502 52,5 1.360 47,56 28. Vallcarca i els Penitents 1.324 8,6 654 49,4 670 50,66 29. el Coll 622 8,6 328 52,7 294 47,36 30. la Salut 1.204 9,1 618 51,3 586 48,76 31. la Vila de Gràcia 3.940 7,5 1.989 50,5 1.951 49,56 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 2.948 8,5 1.481 50,2 1.467 49,87 33. el Baix Guinardó 2.277 8,7 1.155 50,7 1.122 49,37 34. Can Baró 823 9,1 397 48,2 426 51,87 35. el Guinardó 3.005 8,4 1.473 49,0 1.532 51,07 36. la Font den Fargues 847 8,8 448 52,9 399 47,17 37. el Carmel 2.942 9,0 1.490 50,6 1.452 49,47 38. la Teixonera 1.041 9,1 563 54,1 478 45,97 39. Sant Genís dels Agudells 612 8,7 323 52,8 289 47,27 40. Montbau 306 5,9 156 51,0 150 49,07 41. la Vall dHebron 506 9,0 246 48,6 260 51,47 42. la Clota 37 8,2 16 43,2 21 56,87 43. Horta 2.498 9,0 1.364 54,6 1.134 45,48 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.316 9,0 1.175 50,7 1.141 49,38 45. Porta 1.930 8,1 983 50,9 947 49,18 46. el Turó de la Peira 1.700 10,0 921 54,2 779 45,88 47. Can Peguera 255 11,3 130 51,0 125 49,08 48. la Guineueta 1.205 7,9 614 51,0 591 49,08 49. Canyelles 703 9,6 361 51,4 342 48,68 50. les Roquetes 1.770 10,9 880 49,7 890 50,38 51. Verdun 1.144 9,2 565 49,4 579 50,68 52. la Prosperitat 2.266 8,5 1.158 51,1 1.108 48,98 53. la Trinitat Nova 757 9,7 387 51,1 370 48,98 54. Torre Baró 281 13,0 147 52,3 134 47,78 55. Ciutat Meridiana 1.314 11,8 711 54,1 603 45,98 56. Vallbona 132 9,8 63 47,7 69 52,39 57. la Trinitat Vella 1.259 11,9 677 53,8 582 46,29 58. Baró de Viver 242 10,3 134 55,4 108 44,69 59. el Bon Pastor 1.256 9,1 694 55,3 562 44,79 60. Sant Andreu 4.883 8,7 2.458 50,3 2.425 49,79 61. la Sagrera 2.688 9,2 1.313 48,8 1.375 51,29 62. el Congrés i els Indians 1.185 8,5 600 50,6 585 49,49 63. Navas 1.929 8,9 983 51,0 946 49,010 64. el Camp de lArpa del Clot 3.138 8,2 1.598 50,9 1.540 49,110 65. el Clot 2.618 9,5 1.340 51,2 1.278 48,810 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.331 9,7 649 48,8 682 51,210 67. la Vila Olímpica del Poblenou 923 10,0 446 48,3 477 51,710 68. el Poblenou 2.431 7,6 1.254 51,6 1.177 48,410 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 662 5,6 329 49,7 333 50,310 70. el Besòs i el Maresme 2.649 10,9 1.490 56,2 1.159 43,810 71. Provençals del Poblenou 1.993 10,1 970 48,7 1.023 51,310 72. Sant Martí de Provençals 2.071 7,9 1.072 51,8 999 48,210 73. la Verneda i la Pau 2.677 9,1 1.335 49,9 1.342 50,1 No consta 14 5,6 10 71,4 4 28,6Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 124
 • 87. Departament dEstadística2.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats1.Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 265.757 265.776 256.097 213.109 171.262 158.436 153.220 154.558 152.148 147.32315 anys 28.127 25.635 24.604 16.362 12.189 12.185 12.237 12.544 12.511 12.14416 anys 28.725 25.632 25.237 17.340 13.284 12.476 12.204 12.553 12.793 12.66117 anys 27.652 25.932 25.620 18.888 13.805 12.977 12.573 12.610 12.853 13.01318 anys 27.058 27.175 25.836 20.338 14.678 13.400 13.444 13.320 13.015 13.20119 anys 26.475 27.621 26.091 21.538 15.976 14.208 13.839 14.268 13.830 13.39720 anys 26.386 27.646 25.723 22.813 17.606 15.088 14.833 14.758 14.866 14.23521 anys 26.296 28.001 25.531 24.098 18.470 16.978 15.783 16.023 15.633 15.34622 anys 25.893 26.835 25.116 23.862 20.116 18.323 17.882 17.177 16.931 16.29023 anys 25.209 26.053 26.243 23.986 21.898 20.002 19.395 19.815 18.441 17.64424 anys 23.936 25.246 26.096 23.884 23.240 22.799 21.030 21.490 21.275 19.392Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats2.Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,015 anys 10,6 9,6 9,6 7,7 7,1 7,7 8,0 8,1 8,2 8,216 anys 10,8 9,6 9,9 8,1 7,8 7,9 8,0 8,1 8,4 8,617 anys 10,4 9,8 10,0 8,9 8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 8,818 anys 10,2 10,2 10,1 9,5 8,6 8,5 8,8 8,6 8,6 9,019 anys 10,0 10,4 10,2 10,1 9,3 9,0 9,0 9,2 9,1 9,120 anys 9,9 10,4 10,0 10,7 10,3 9,5 9,7 9,5 9,8 9,721 anys 9,9 10,5 10,0 11,3 10,8 10,7 10,3 10,4 10,3 10,422 anys 9,7 10,1 9,8 11,2 11,7 11,6 11,7 11,1 11,1 11,123 anys 9,5 9,8 10,2 11,3 12,8 12,6 12,7 12,8 12,1 12,024 anys 9,0 9,5 10,2 11,2 13,6 14,4 13,7 13,9 14,0 13,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona. 125
 • 88. Departament dEstadística2.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats3.Evolució edat quinquennal. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Joves % s/població Joves % s/poblacióAny JOVE població (15-19 anys) jove (20-24 anys) joveTOTAL 1981 265.757 15,0 138.037 51,9 127.720 48,1 1986 265.776 15,6 131.995 49,7 133.781 50,3 1991 256.097 15,6 127.388 49,7 128.709 50,3 1996 213.109 14,1 94.466 44,3 118.643 55,7 2001 171.262 11,4 69.932 40,8 101.330 59,2 2006 158.436 9,7 65.246 41,2 93.190 58,8 2007 153.220 9,6 64.297 42,0 88.923 58,0 2008 154.558 9,5 65.295 42,2 89.263 57,8 2009 154.558 9,3 65.295 42,2 89.263 57,8 2010 147.323 9,0 64.416 43,7 82.907 56,3NOIS 1981 135.080 16,1 70.275 52,0 64.805 48,0 1996 135.712 16,8 67.362 49,6 68.350 50,4 1991 130.949 16,9 65.192 49,8 65.757 50,2 1996 108.344 15,4 48.007 44,3 60.337 55,7 2001 86.981 12,3 35.541 40,9 51.440 59,1 2006 80.295 10,4 33.453 41,7 46.842 58,3 2007 77.495 10,2 32.946 42,5 44.549 57,5 2008 78.573 10,1 33.610 42,8 44.963 57,2 2009 77.532 9,9 33.566 43,3 43.966 56,7 2010 75.275 9,7 33.214 44,1 42.061 55,9NOIES 1981 130.677 14,1 67.762 51,9 62.915 48,1 1996 130.064 14,5 64.633 49,7 65.431 50,3 1991 125.148 14,4 62.196 49,7 62.952 50,3 1996 104.765 13,0 46.459 44,3 58.306 55,7 2001 84.281 10,6 34.391 40,8 49.890 59,2 2006 78.141 9,1 31.793 40,7 46.348 59,3 2007 75.725 9,0 31.351 41,4 44.374 58,6 2008 75.985 8,9 31.685 41,7 44.300 58,3 2009 74.616 8,7 31.436 42,1 43.180 57,9 2010 72.048 8,4 31.202 43,3 40.846 56,7Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats4.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Joves % s/població Joves % s/poblacióDistrictes JOVE població (15-19 anys) jove (20-24 anys) joveBARCELONA 147.323 9,0 64.416 43,7 82.907 56,31. Ciutat Vella 10.065 9,4 3.690 36,7 6.375 63,32. Eixample 22.800 8,5 9.664 42,4 13.136 57,63. Sants-Montjuïc 17.229 9,3 7.424 43,1 9.805 56,94. Les Corts 8.176 9,8 3.493 42,7 4.683 57,35. Sarrià-Sant Gervasi 14.407 9,9 7.105 49,3 7.302 50,76. Gràcia 10.039 8,1 4.314 43,0 5.725 57,07. Horta-Guinardó 14.896 8,7 6.640 44,6 8.256 55,48. Nou Barris 15.774 9,3 7.014 44,5 8.760 55,59. Sant Andreu 13.443 9,1 5.956 44,3 7.487 55,710. Sant Martí 20.494 8,8 9.116 44,5 11.378 55,5Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 126
 • 89. Departament dEstadística2.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per edats5.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Joves % s/població Joves % s/poblacióDte. Barris JOVE població (15-19 anys) jove (20-24 anys) joveBARCELONA 147.323 9,0 64.416 43,7 82.907 56,31 1. el Raval 5.090 10,4 1.980 38,9 3.110 61,11 2. el Barri Gòtic 1.670 8,9 428 25,6 1.242 74,41 3. la Barceloneta 1.314 8,1 456 34,7 858 65,31 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1.988 8,6 825 41,5 1.163 58,52 5. el Fort Pienc 3.028 9,2 1.181 39,0 1.847 61,02 6. la Sagrada Família 4.425 8,4 1.896 42,8 2.529 57,22 7. la Dreta de lEixample 3.604 8,3 1.583 43,9 2.021 56,12 8. lAntiga Esquerra de lEixample 3.483 8,3 1.475 42,3 2.008 57,72 9. la Nova Esquerra de lEixample 5.191 8,9 2.200 42,4 2.991 57,62 10. Sant Antoni 3.069 8,0 1.329 43,3 1.740 56,73 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 3.708 9,0 1.543 41,6 2.165 58,43 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 120 11,2 65 54,2 55 45,83 13. la Marina de Port 3.103 10,3 1.505 48,5 1.598 51,53 14. la Font de la Guatlla 924 9,0 397 43,0 527 57,03 15. Hostafrancs 1.482 9,2 587 39,6 895 60,43 16. la Bordeta 1.752 9,5 774 44,2 978 55,83 17. Sants-Badal 2.297 9,4 1.019 44,4 1.278 55,63 18. Sants 3.840 9,0 1.533 39,9 2.307 60,14 19. les Corts 4.599 9,7 1.906 41,4 2.693 58,64 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.301 9,7 951 41,3 1.350 58,74 21. Pedralbes 1.275 10,8 635 49,8 640 50,25 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 414 9,5 221 53,4 193 46,65 23. Sarrià 2.383 9,9 1.238 52,0 1.145 48,05 24. les Tres Torres 1.787 11,3 902 50,5 885 49,55 25. Sant Gervasi-la Bonanova 2.437 10,0 1.226 50,3 1.211 49,75 26. Sant Gervasi-Galvany 4.523 9,7 2.273 50,3 2.250 49,75 27. el Putxet i el Farró 2.862 9,4 1.245 43,5 1.617 56,56 28. Vallcarca i els Penitents 1.324 8,6 600 45,3 724 54,76 29. el Coll 622 8,6 285 45,8 337 54,26 30. la Salut 1.204 9,1 534 44,4 670 55,66 31. la Vila de Gràcia 3.940 7,5 1.552 39,4 2.388 60,66 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 2.948 8,5 1.343 45,6 1.605 54,47 33. el Baix Guinardó 2.277 8,7 1.013 44,5 1.264 55,57 34. Can Baró 823 9,1 352 42,8 471 57,27 35. el Guinardó 3.005 8,4 1.303 43,4 1.702 56,67 36. la Font den Fargues 847 8,8 405 47,8 442 52,27 37. el Carmel 2.942 9,0 1.351 45,9 1.591 54,17 38. la Teixonera 1.041 9,1 455 43,7 586 56,37 39. Sant Genís dels Agudells 612 8,7 277 45,3 335 54,77 40. Montbau 306 5,9 157 51,3 149 48,77 41. la Vall dHebron 506 9,0 241 47,6 265 52,47 42. la Clota 37 8,2 18 48,6 19 51,47 43. Horta 2.498 9,0 1.067 42,7 1.431 57,38 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.316 9,0 1.053 45,5 1.263 54,58 45. Porta 1.930 8,1 867 44,9 1.063 55,18 46. el Turó de la Peira 1.700 10,0 684 40,2 1.016 59,88 47. Can Peguera 255 11,3 118 46,3 137 53,78 48. la Guineueta 1.205 7,9 561 46,6 644 53,48 49. Canyelles 703 9,6 316 45,0 387 55,08 50. les Roquetes 1.770 10,9 780 44,1 990 55,98 51. Verdun 1.144 9,2 489 42,7 655 57,38 52. la Prosperitat 2.266 8,5 1.026 45,3 1.240 54,78 53. la Trinitat Nova 757 9,7 338 44,6 419 55,48 54. Torre Baró 281 13,0 134 47,7 147 52,38 55. Ciutat Meridiana 1.314 11,8 580 44,1 734 55,98 56. Vallbona 132 9,8 68 51,5 64 48,59 57. la Trinitat Vella 1.259 11,9 568 45,1 691 54,99 58. Baró de Viver 242 10,3 124 51,2 118 48,89 59. el Bon Pastor 1.256 9,1 506 40,3 750 59,79 60. Sant Andreu 4.883 8,7 2.158 44,2 2.725 55,89 61. la Sagrera 2.688 9,2 1.189 44,2 1.499 55,89 62. el Congrés i els Indians 1.185 8,5 549 46,3 636 53,79 63. Navas 1.929 8,9 861 44,6 1.068 55,410 64. el Camp de lArpa del Clot 3.138 8,2 1.360 43,3 1.778 56,710 65. el Clot 2.618 9,5 1.171 44,7 1.447 55,310 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.331 9,7 494 37,1 837 62,910 67. la Vila Olímpica del Poblenou 923 10,0 517 56,0 406 44,010 68. el Poblenou 2.431 7,6 1.120 46,1 1.311 53,910 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 662 5,6 313 47,3 349 52,710 70. el Besòs i el Maresme 2.649 10,9 1.080 40,8 1.569 59,210 71. Provençals del Poblenou 1.993 10,1 917 46,0 1.076 54,010 72. Sant Martí de Provençals 2.071 7,9 922 44,5 1.149 55,510 73. la Verneda i la Pau 2.677 9,1 1.221 45,6 1.456 54,4 No consta 14 5,6 6 42,9 8 57,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 127
 • 90. Departament dEstadística3.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per lloc de naixement1.Evolució. 1986-2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobAny JOVE població ciutat jove Catalunya jove Espanya jove Estranger jove1986 265.776 15,6 220.895 83,1 11.174 4,2 26.430 9,9 7.277 2,71991 256.097 15,6 223.972 87,5 9.222 3,6 15.777 6,2 7.126 2,81996 213.109 14,1 189.973 89,1 7.891 3,7 8.958 4,2 6.287 3,02001 171.262 11,4 139.669 81,6 7.645 4,5 6.805 4,0 17.143 10,02006 158.436 9,7 106.118 67,0 5.494 3,5 4.891 3,1 41.933 26,52007 153.220 9,6 101.908 66,5 5.233 3,4 4.394 2,9 41.685 27,22008 154.558 9,5 99.160 64,2 5.046 3,3 4.035 2,6 46.317 30,02009 152.148 9,3 96.872 63,7 4.960 3,3 3.775 2,5 46.541 30,62010 147.323 9,0 94.219 64,0 5.013 3,4 3.662 2,5 44.429 30,2Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.3.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per lloc de naixement2.Per districtes. 2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDistrictes JOVE població ciutat jove Catalunya jove Espanya jove Estranger joveBARCELONA 147.323 9,0 94.219 64,0 5.013 3,4 3.662 2,5 44.429 30,21. Ciutat Vella 10.065 9,4 3.103 30,8 239 2,4 287 2,9 6.436 63,92. Eixample 22.800 8,5 14.572 63,9 791 3,5 596 2,6 6.841 30,03. Sants-Montjuïc 17.229 9,3 10.123 58,8 746 4,3 439 2,5 5.921 34,44. Les Corts 8.176 9,8 5.794 70,9 382 4,7 224 2,7 1.776 21,75. Sarrià-Sant Gervasi 14.407 9,9 11.205 77,8 453 3,1 453 3,1 2.296 15,96. Gràcia 10.039 8,1 6.834 68,1 359 3,6 235 2,3 2.611 26,07. Horta-Guinardó 14.896 8,7 10.279 69,0 462 3,1 309 2,1 3.846 25,88. Nou Barris 15.774 9,3 9.452 59,9 451 2,9 352 2,2 5.519 35,09. Sant Andreu 13.443 9,1 9.111 67,8 465 3,5 287 2,1 3.580 26,610. Sant Martí 20.494 8,8 13.746 67,1 665 3,2 480 2,3 5.603 27,3Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 128
 • 91. Departament dEstadística3.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per lloc de naixement3.Per barris. 2010 TOTAL % % % % POBLACIÓ % s/total Barcelona s/pob Resta s/pob Resta s/pob s/pobDte. Barris JOVE població ciutat jove Catalunya jove Espanya jove Estranger joveBARCELONA 147.323 9,0 94.219 64,0 5.013 3,4 3.662 2,5 44.429 30,21 1. el Raval 5.090 10,4 1.261 24,8 111 2,2 116 2,3 3.602 70,81 2. el Barri Gòtic 1.670 8,9 474 28,4 37 2,2 69 4,1 1.090 65,31 3. la Barceloneta 1.314 8,1 665 50,6 39 3,0 31 2,4 579 44,11 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1.988 8,6 701 35,3 52 2,6 70 3,5 1.165 58,62 5. el Fort Pienc 3.028 9,2 1.779 58,8 83 2,7 90 3,0 1.076 35,52 6. la Sagrada Família 4.425 8,4 2.873 64,9 132 3,0 99 2,2 1.321 29,92 7. la Dreta de lEixample 3.604 8,3 2.461 68,3 130 3,6 110 3,1 903 25,12 8. lAntiga Esquerra de lEixample 3.483 8,3 2.193 63,0 116 3,3 83 2,4 1.091 31,32 9. la Nova Esquerra de lEixample 5.191 8,9 3.434 66,2 199 3,8 128 2,5 1.430 27,52 10. Sant Antoni 3.069 8,0 1.832 59,7 131 4,3 86 2,8 1.020 33,23 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 3.708 9,0 1.682 45,4 103 2,8 84 2,3 1.839 49,63 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 120 11,2 90 75,0 5 4,2 5 4,2 20 16,73 13. la Marina de Port 3.103 10,3 2.080 67,0 156 5,0 77 2,5 790 25,53 14. la Font de la Guatlla 924 9,0 545 59,0 41 4,4 29 3,1 309 33,43 15. Hostafrancs 1.482 9,2 850 57,4 67 4,5 40 2,7 525 35,43 16. la Bordeta 1.752 9,5 1.214 69,3 80 4,6 41 2,3 417 23,83 17. Sants-Badal 2.297 9,4 1.453 63,3 123 5,4 58 2,5 663 28,93 18. Sants 3.840 9,0 2.207 57,5 171 4,5 105 2,7 1.357 35,34 19. les Corts 4.599 9,7 3.317 72,1 189 4,1 116 2,5 977 21,24 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.301 9,7 1.626 70,7 138 6,0 65 2,8 472 20,54 21. Pedralbes 1.275 10,8 850 66,7 55 4,3 43 3,4 327 25,65 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 414 9,5 335 80,9 19 4,6 12 2,9 48 11,65 23. Sarrià 2.383 9,9 1.829 76,8 87 3,7 82 3,4 385 16,25 24. les Tres Torres 1.787 11,3 1.431 80,1 47 2,6 73 4,1 236 13,25 25. Sant Gervasi-la Bonanova 2.437 10,0 2.019 82,8 76 3,1 67 2,7 275 11,35 26. Sant Gervasi-Galvany 4.523 9,7 3.559 78,7 141 3,1 158 3,5 665 14,75 27. el Putxet i el Farró 2.862 9,4 2.032 71,0 83 2,9 61 2,1 686 24,06 28. Vallcarca i els Penitents 1.324 8,6 926 69,9 52 3,9 33 2,5 313 23,66 29. el Coll 622 8,6 444 71,4 19 3,1 20 3,2 139 22,36 30. la Salut 1.204 9,1 910 75,6 53 4,4 32 2,7 209 17,46 31. la Vila de Gràcia 3.940 7,5 2.376 60,3 141 3,6 99 2,5 1.324 33,66 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 2.948 8,5 2.178 73,9 94 3,2 51 1,7 625 21,27 33. el Baix Guinardó 2.277 8,7 1.545 67,9 87 3,8 56 2,5 589 25,97 34. Can Baró 823 9,1 586 71,2 19 2,3 18 2,2 200 24,37 35. el Guinardó 3.005 8,4 2.038 67,8 110 3,7 56 1,9 801 26,77 36. la Font den Fargues 847 8,8 723 85,4 27 3,2 9 1,1 88 10,47 37. el Carmel 2.942 9,0 1.994 67,8 72 2,4 63 2,1 813 27,67 38. la Teixonera 1.041 9,1 675 64,8 23 2,2 14 1,3 329 31,67 39. Sant Genís dels Agudells 612 8,7 413 67,5 17 2,8 15 2,5 167 27,37 40. Montbau 306 5,9 189 61,8 18 5,9 10 3,3 89 29,17 41. la Vall dHebron 506 9,0 393 77,7 11 2,2 15 3,0 87 17,27 42. la Clota 37 8,2 24 64,9 0 0,0 0 0,0 13 35,17 43. Horta 2.498 9,0 1.697 67,9 78 3,1 53 2,1 670 26,88 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.316 9,0 1.550 66,9 59 2,5 41 1,8 666 28,88 45. Porta 1.930 8,1 1.263 65,4 58 3,0 40 2,1 569 29,58 46. el Turó de la Peira 1.700 10,0 675 39,7 26 1,5 31 1,8 968 56,98 47. Can Peguera 255 11,3 215 84,3 17 6,7 5 2,0 18 7,18 48. la Guineueta 1.205 7,9 892 74,0 44 3,7 31 2,6 238 19,88 49. Canyelles 703 9,6 587 83,5 31 4,4 14 2,0 71 10,18 50. les Roquetes 1.770 10,9 997 56,3 36 2,0 50 2,8 687 38,88 51. Verdun 1.144 9,2 670 58,6 24 2,1 25 2,2 425 37,28 52. la Prosperitat 2.266 8,5 1.424 62,8 62 2,7 47 2,1 733 32,38 53. la Trinitat Nova 757 9,7 414 54,7 31 4,1 26 3,4 286 37,88 54. Torre Baró 281 13,0 215 76,5 17 6,0 14 5,0 35 12,58 55. Ciutat Meridiana 1.314 11,8 469 35,7 31 2,4 19 1,4 795 60,58 56. Vallbona 132 9,8 81 61,4 14 10,6 9 6,8 28 21,29 57. la Trinitat Vella 1.259 11,9 475 37,7 34 2,7 28 2,2 722 57,39 58. Baró de Viver 242 10,3 182 75,2 31 12,8 4 1,7 25 10,39 59. el Bon Pastor 1.256 9,1 681 54,2 50 4,0 20 1,6 505 40,29 60. Sant Andreu 4.883 8,7 3.875 79,4 173 3,5 100 2,0 735 15,19 61. la Sagrera 2.688 9,2 1.787 66,5 75 2,8 58 2,2 768 28,69 62. el Congrés i els Indians 1.185 8,5 766 64,6 48 4,1 32 2,7 339 28,69 63. Navas 1.929 8,9 1.345 69,7 54 2,8 45 2,3 485 25,110 64. el Camp de lArpa del Clot 3.138 8,2 2.015 64,2 79 2,5 68 2,2 976 31,110 65. el Clot 2.618 9,5 1.868 71,4 67 2,6 52 2,0 631 24,110 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.331 9,7 810 60,9 35 2,6 49 3,7 437 32,810 67. la Vila Olímpica del Poblenou 923 10,0 668 72,4 49 5,3 38 4,1 168 18,210 68. el Poblenou 2.431 7,6 1.677 69,0 76 3,1 66 2,7 612 25,210 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 662 5,6 428 64,7 49 7,4 18 2,7 167 25,210 70. el Besòs i el Maresme 2.649 10,9 1.399 52,8 79 3,0 52 2,0 1.119 42,210 71. Provençals del Poblenou 1.993 10,1 1.476 74,1 61 3,1 37 1,9 419 21,010 72. Sant Martí de Provençals 2.071 7,9 1.479 71,4 75 3,6 37 1,8 480 23,210 73. la Verneda i la Pau 2.677 9,1 1.925 71,9 95 3,5 63 2,4 594 22,2 No consta 14 5,6 8 57,1 1 7,1 1 7,1 4 28,6Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 129
 • 92. Departament dEstadística4.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per nacionalitat1.Evolució. 1986-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pob NoAny JOVE població Espanyola jove Estrangera jove Apàtrides consta1986 265.776 15,6 - - - - - -1991 256.097 15,6 252.827 98,7 3.254 1,3 5 111996 213.109 14,1 209.488 98,3 3.621 1,7 - -2001 171.262 11,4 156.229 91,2 15.033 8,8 - -2006 158.436 9,7 120.780 76,2 37.656 23,8 - -2007 153.220 9,6 116.319 75,9 36.898 24,1 3 -2008 154.558 9,5 114.041 73,8 40.515 26,2 2 -2009 152.148 9,3 112.502 73,9 39.645 26,1 1 -2010 147.323 9,0 110.740 75,2 36.583 24,8 0 -Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.4.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per nacionalitat2.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/pob % s/pobDistrictes JOVE població Espanyola jove Estrangera joveBARCELONA 147.323 9,0 110.740 75,2 36.583 24,81. Ciutat Vella 10.065 9,4 4.323 43,0 5.742 57,02. Eixample 22.800 8,5 17.236 75,6 5.564 24,43. Sants-Montjuïc 17.229 9,3 12.411 72,0 4.818 28,04. Les Corts 8.176 9,8 6.715 82,1 1.461 17,95. Sarrià-Sant Gervasi 14.407 9,9 12.606 87,5 1.801 12,56. Gràcia 10.039 8,1 7.874 78,4 2.165 21,67. Horta-Guinardó 14.896 8,7 11.759 78,9 3.137 21,18. Nou Barris 15.774 9,3 11.292 71,6 4.482 28,49. Sant Andreu 13.443 9,1 10.565 78,6 2.878 21,410. Sant Martí 20.494 8,8 15.959 77,9 4.535 22,1Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 130
 • 93. Departament dEstadística4.Població jove de 15 a 24 anys de Barcelona per nacionalitat3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDte. Barris JOVE població Espanyola jove Estrangera joveBARCELONA 147.323 9,0 110.740 75,2 36.583 24,81 1. el Raval 5.090 10,4 1.904 37,4 3.186 62,61 2. el Barri Gòtic 1.670 8,9 651 39,0 1.019 61,01 3. la Barceloneta 1.314 8,1 798 60,7 516 39,31 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 1.988 8,6 967 48,6 1.021 51,42 5. el Fort Pienc 3.028 9,2 2.098 69,3 930 30,72 6. la Sagrada Família 4.425 8,4 3.356 75,8 1.069 24,22 7. la Dreta de lEixample 3.604 8,3 2.869 79,6 735 20,42 8. lAntiga Esquerra de lEixample 3.483 8,3 2.617 75,1 866 24,92 9. la Nova Esquerra de lEixample 5.191 8,9 4.058 78,2 1.133 21,82 10. Sant Antoni 3.069 8,0 2.238 72,9 831 27,13 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 3.708 9,0 2.212 59,7 1.496 40,33 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 120 11,2 107 89,2 13 10,83 13. la Marina de Port 3.103 10,3 2.510 80,9 593 19,13 14. la Font de la Guatlla 924 9,0 660 71,4 264 28,63 15. Hostafrancs 1.482 9,2 1.040 70,2 442 29,83 16. la Bordeta 1.752 9,5 1.422 81,2 330 18,83 17. Sants-Badal 2.297 9,4 1.779 77,4 518 22,63 18. Sants 3.840 9,0 2.679 69,8 1.161 30,24 19. les Corts 4.599 9,7 3.779 82,2 820 17,84 20. la Maternitat i Sant Ramon 2.301 9,7 1.930 83,9 371 16,14 21. Pedralbes 1.275 10,8 1.005 78,8 270 21,25 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 414 9,5 378 91,3 36 8,75 23. Sarrià 2.383 9,9 2.102 88,2 281 11,85 24. les Tres Torres 1.787 11,3 1.607 89,9 180 10,15 25. Sant Gervasi-la Bonanova 2.437 10,0 2.222 91,2 215 8,85 26. Sant Gervasi-Galvany 4.523 9,7 4.038 89,3 485 10,75 27. el Putxet i el Farró 2.862 9,4 2.259 78,9 603 21,16 28. Vallcarca i els Penitents 1.324 8,6 1.092 82,5 232 17,56 29. el Coll 622 8,6 510 82,0 112 18,06 30. la Salut 1.204 9,1 1.042 86,5 162 13,56 31. la Vila de Gràcia 3.940 7,5 2.783 70,6 1.157 29,46 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 2.948 8,5 2.447 83,0 501 17,07 33. el Baix Guinardó 2.277 8,7 1.816 79,8 461 20,27 34. Can Baró 823 9,1 666 80,9 157 19,17 35. el Guinardó 3.005 8,4 2.358 78,5 647 21,57 36. la Font den Fargues 847 8,8 774 91,4 73 8,67 37. el Carmel 2.942 9,0 2.268 77,1 674 22,97 38. la Teixonera 1.041 9,1 775 74,4 266 25,67 39. Sant Genís dels Agudells 612 8,7 493 80,6 119 19,47 40. Montbau 306 5,9 239 78,1 67 21,97 41. la Vall dHebron 506 9,0 438 86,6 68 13,47 42. la Clota 37 8,2 25 67,6 12 32,47 43. Horta 2.498 9,0 1.905 76,3 593 23,78 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 2.316 9,0 1.814 78,3 502 21,78 45. Porta 1.930 8,1 1.481 76,7 449 23,38 46. el Turó de la Peira 1.700 10,0 897 52,8 803 47,28 47. Can Peguera 255 11,3 239 93,7 16 6,38 48. la Guineueta 1.205 7,9 1.032 85,6 173 14,48 49. Canyelles 703 9,6 653 92,9 50 7,18 50. les Roquetes 1.770 10,9 1.204 68,0 566 32,08 51. Verdun 1.144 9,2 783 68,4 361 31,68 52. la Prosperitat 2.266 8,5 1.646 72,6 620 27,48 53. la Trinitat Nova 757 9,7 549 72,5 208 27,58 54. Torre Baró 281 13,0 250 89,0 31 11,08 55. Ciutat Meridiana 1.314 11,8 638 48,6 676 51,48 56. Vallbona 132 9,8 105 79,5 27 20,59 57. la Trinitat Vella 1.259 11,9 670 53,2 589 46,89 58. Baró de Viver 242 10,3 219 90,5 23 9,59 59. el Bon Pastor 1.256 9,1 791 63,0 465 37,09 60. Sant Andreu 4.883 8,7 4.283 87,7 600 12,39 61. la Sagrera 2.688 9,2 2.112 78,6 576 21,49 62. el Congrés i els Indians 1.185 8,5 926 78,1 259 21,99 63. Navas 1.929 8,9 1.563 81,0 366 19,010 64. el Camp de lArpa del Clot 3.138 8,2 2.376 75,7 762 24,310 65. el Clot 2.618 9,5 2.111 80,6 507 19,410 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 1.331 9,7 971 73,0 360 27,010 67. la Vila Olímpica del Poblenou 923 10,0 809 87,6 114 12,410 68. el Poblenou 2.431 7,6 1.933 79,5 498 20,510 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 662 5,6 514 77,6 148 22,410 70. el Besòs i el Maresme 2.649 10,9 1.665 62,9 984 37,110 71. Provençals del Poblenou 1.993 10,1 1.641 82,3 352 17,710 72. Sant Martí de Provençals 2.071 7,9 1.709 82,5 362 17,510 73. la Verneda i la Pau 2.677 9,1 2.229 83,3 448 16,7 No consta 14 5,6 11 78,6 3 21,4Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 131
 • 94. POBLACIÓ ADULTA
 • 95. Departament dEstadística1.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per sexe1.Evolució. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióAny ADULTA població Homes adulta Dones adulta1981 887.946 50,2 421.798 47,5 466.148 52,51986 878.431 51,6 420.481 47,9 457.950 52,11991 865.136 52,6 415.637 48,0 449.499 52,01996 804.248 53,3 385.036 47,9 419.212 52,12001 833.651 55,4 403.461 48,4 430.190 51,62006 946.909 58,1 467.029 49,3 479.880 50,72007 931.869 58,1 458.021 49,2 473.848 50,82008 951.424 58,4 469.237 49,3 482.187 50,72009 958.465 58,5 473.639 49,4 484.826 50,62010 951.119 58,3 468.788 49,3 482.331 50,7Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.1.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per sexe2.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDistrictes ADULTA població Homes adulta Dones adultaBARCELONA 951.119 58,3 468.788 49,3 482.331 50,71. Ciutat Vella 69.346 64,9 38.625 55,7 30.721 44,32. Eixample 157.659 58,9 75.848 48,1 81.811 51,93. Sants-Montjuïc 110.417 59,9 54.819 49,6 55.598 50,44. Les Corts 47.045 56,5 22.393 47,6 24.652 52,45. Sarrià-Sant Gervasi 78.252 53,8 36.515 46,7 41.737 53,36. Gràcia 74.000 60,0 35.312 47,7 38.688 52,37. Horta-Guinardó 97.087 56,8 47.450 48,9 49.637 51,18. Nou Barris 93.910 55,6 46.645 49,7 47.265 50,39. Sant Andreu 86.572 58,7 42.732 49,4 43.840 50,610. Sant Martí 136.831 58,9 68.449 50,0 68.382 50,0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 135
 • 96. Departament dEstadística1.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per sexe3.Per barris. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total % s/població % s/poblacióDte. Barris ADULTA població Homes adulta Dones adultaBARCELONA 951.119 58,3 468.788 49,3 482.331 50,7 1 1. el Raval 31.422 64,4 17.993 57,3 13.429 42,7 1 2. el Barri Gòtic 12.849 68,6 7.446 58,0 5.403 42,0 1 3. la Barceloneta 10.065 61,9 5.351 53,2 4.714 46,8 1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 14.997 64,9 7.829 52,2 7.168 47,8 2 5. el Fort Pienc 19.749 60,0 9.862 49,9 9.887 50,1 2 6. la Sagrada Família 31.028 59,2 14.694 47,4 16.334 52,6 2 7. la Dreta de lEixample 25.254 58,1 11.997 47,5 13.257 52,5 2 8. lAntiga Esquerra de lEixample 24.752 58,8 11.899 48,1 12.853 51,9 2 9. la Nova Esquerra de lEixample 34.364 59,0 16.372 47,6 17.992 52,4 2 10. Sant Antoni 22.512 58,6 11.024 49,0 11.488 51,0 3 11. el Poble Sec-Parc Montjuïc 25.316 61,5 12.950 51,2 12.366 48,8 3 12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca 564 52,8 308 54,6 256 45,4 3 13. la Marina de Port 17.082 56,7 8.464 49,5 8.618 50,5 3 14. la Font de la Guatlla 6.225 60,4 3.044 48,9 3.181 51,1 3 15. Hostafrancs 9.884 61,5 4.895 49,5 4.989 50,5 3 16. la Bordeta 11.001 59,4 5.298 48,2 5.703 51,8 3 17. Sants-Badal 14.773 60,4 7.099 48,1 7.674 51,9 3 18. Sants 25.562 60,0 12.754 49,9 12.808 50,1 4 19. les Corts 27.432 57,6 13.283 48,4 14.149 51,6 4 20. la Maternitat i Sant Ramon 13.536 56,8 6.315 46,7 7.221 53,3 4 21. Pedralbes 6.066 51,6 2.789 46,0 3.277 54,0 5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2.392 55,1 1.181 49,4 1.211 50,6 5 23. Sarrià 12.506 52,0 5.874 47,0 6.632 53,0 5 24. les Tres Torres 8.111 51,3 3.695 45,6 4.416 54,4 5 25. Sant Gervasi-la Bonanova 12.737 52,4 5.846 45,9 6.891 54,1 5 26. Sant Gervasi-Galvany 24.627 53,0 11.260 45,7 13.367 54,3 5 27. el Putxet i el Farró 17.866 58,5 8.658 48,5 9.208 51,5 6 28. Vallcarca i els Penitents 8.793 57,0 4.186 47,6 4.607 52,4 6 29. el Coll 4.368 60,1 2.125 48,6 2.243 51,4 6 30. la Salut 7.622 57,5 3.562 46,7 4.060 53,3 6 31. la Vila de Gràcia 32.947 62,7 15.923 48,3 17.024 51,7 6 32. el Camp den Grassot i Gràcia Nova 20.264 58,4 9.512 46,9 10.752 53,1 7 33. el Baix Guinardó 14.844 56,8 7.033 47,4 7.811 52,6 7 34. Can Baró 5.178 57,3 2.507 48,4 2.671 51,6 7 35. el Guinardó 20.697 57,8 9.921 47,9 10.776 52,1 7 36. la Font den Fargues 5.466 57,0 2.633 48,2 2.833 51,8 7 37. el Carmel 18.837 57,5 9.339 49,6 9.498 50,4 7 38. la Teixonera 6.709 58,4 3.353 50,0 3.356 50,0 7 39. Sant Genís dels Agudells 3.758 53,2 1.879 50,0 1.879 50,0 7 40. Montbau 2.431 46,8 1.187 48,8 1.244 51,2 7 41. la Vall dHebron 3.138 55,7 1.503 47,9 1.635 52,1 7 42. la Clota 241 53,4 135 56,0 106 44,0 7 43. Horta 15.771 56,7 7.951 50,4 7.820 49,6 8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta 14.356 55,9 6.851 47,7 7.505 52,3 8 45. Porta 13.126 55,1 6.286 47,9 6.840 52,1 8 46. el Turó de la Peira 9.119 53,9 4.905 53,8 4.214 46,2 8 47. Can Peguera 1.161 51,6 588 50,6 573 49,4 8 48. la Guineueta 8.161 53,5 3.954 48,4 4.207 51,6 8 49. Canyelles 4.250 58,0 2.058 48,4 2.192 51,6 8 50. les Roquetes 9.391 58,0 4.757 50,7 4.634 49,3 8 51. Verdun 6.865 55,4 3.296 48,0 3.569 52,0 8 52. la Prosperitat 14.838 55,5 7.309 49,3 7.529 50,7 8 53. la Trinitat Nova 4.330 55,4 2.254 52,1 2.076 47,9 8 54. Torre Baró 1.187 54,8 618 52,1 569 47,9 8 55. Ciutat Meridiana 6.371 57,3 3.371 52,9 3.000 47,1 8 56. Vallbona 740 55,1 390 52,7 350 47,3 9 57. la Trinitat Vella 6.291 59,7 3.470 55,2 2.821 44,8 9 58. Baró de Viver 1.304 55,4 653 50,1 651 49,9 9 59. el Bon Pastor 8.333 60,2 4.656 55,9 3.677 44,1 9 60. Sant Andreu 33.341 59,7 16.065 48,2 17.276 51,8 9 61. la Sagrera 17.300 59,4 8.279 47,9 9.021 52,1 9 62. el Congrés i els Indians 7.566 54,1 3.675 48,6 3.891 51,4 9 63. Navas 12.421 57,2 5.930 47,7 6.491 52,3 10 64. el Camp de lArpa del Clot 22.953 59,8 11.147 48,6 11.806 51,4 10 65. el Clot 16.660 60,6 8.168 49,0 8.492 51,0 10 66. el Parc i la Llacuna del Poblenou 8.403 61,2 4.104 48,8 4.299 51,2 10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 5.765 62,2 2.854 49,5 2.911 50,5 10 68. el Poblenou 19.122 59,8 9.731 50,9 9.391 49,1 10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 7.304 62,3 3.599 49,3 3.705 50,7 10 70. el Besòs i el Maresme 14.231 58,3 7.996 56,2 6.235 43,8 10 71. Provençals del Poblenou 11.714 59,7 5.848 49,9 5.866 50,1 10 72. Sant Martí de Provençals 14.504 55,2 7.047 48,6 7.457 51,4 10 73. la Verneda i la Pau 16.167 55,0 7.951 49,2 8.216 50,8 No consta 109 43,4 49 45,0 60 55,0Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 136
 • 97. Departament dEstadística2.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per edats1.Evolució edat any a any. Absoluts. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 887.946 878.431 865.136 804.248 833.651 946.909 931.869 951.424 958.465 951.11925 anys 23.368 25.023 25.752 23.032 24.364 24.827 23.734 23.179 23.039 22.14926 anys 22.497 24.942 26.106 22.715 25.690 26.824 25.508 26.210 24.657 23.75927 anys 22.527 24.528 24.744 21.815 25.789 28.492 27.093 27.527 27.435 25.27228 anys 22.778 24.299 24.104 22.490 25.326 30.148 28.387 29.043 28.766 27.69629 anys 22.337 23.004 23.861 22.447 24.965 31.267 29.524 29.849 29.845 28.62330 anys 22.749 22.381 23.378 22.562 24.622 31.653 30.161 30.913 30.244 29.50531 anys 23.633 21.658 23.767 22.840 23.680 31.772 30.465 31.171 31.268 29.82032 anys 24.646 21.515 23.382 21.984 23.099 30.351 30.300 31.116 31.324 30.63133 anys 24.817 21.778 22.978 21.447 22.909 29.782 28.972 30.940 31.141 30.80734 anys 22.430 21.219 21.947 21.410 23.431 29.238 28.452 29.578 31.071 30.48635 anys 24.505 21.441 21.583 21.024 23.380 27.782 28.069 28.785 29.528 30.41336 anys 23.476 22.314 20.545 21.120 23.340 27.363 26.590 28.430 28.694 28.97137 anys 23.167 23.401 20.739 21.092 23.459 26.038 26.184 26.861 28.316 28.19538 anys 20.417 23.735 21.026 20.726 22.371 25.675 25.141 26.420 26.716 27.61839 anys 19.242 21.191 20.384 19.961 21.780 25.621 24.751 25.354 26.366 26.22140 anys 24.043 23.383 20.645 19.608 21.483 25.414 24.811 25.038 25.197 25.84941 anys 16.470 22.468 21.725 19.035 21.638 25.092 24.700 24.913 24.979 24.80042 anys 17.134 22.259 22.816 18.904 21.708 24.869 24.313 24.840 24.904 24.59143 anys 21.609 19.779 22.896 19.280 21.292 23.626 24.214 24.584 24.822 24.52544 anys 23.559 18.257 20.743 18.851 20.691 23.305 22.951 24.321 24.462 24.48445 anys 23.460 22.434 22.552 18.923 19.881 22.581 22.739 23.061 24.276 24.10046 anys 23.158 16.830 21.856 19.811 19.995 22.791 22.052 22.890 23.030 23.99247 anys 24.218 15.973 21.638 20.868 18.961 22.614 22.293 22.106 22.792 22.83048 anys 24.456 20.451 18.917 21.641 19.266 22.121 22.151 22.269 21.952 22.47549 anys 24.493 22.343 17.817 18.974 19.283 21.435 21.619 22.175 22.150 21.68550 anys 25.168 22.548 22.235 20.804 18.689 20.475 21.029 21.629 22.138 21.86051 anys 23.950 22.013 15.109 20.356 18.782 20.148 19.983 20.983 21.516 21.85052 anys 24.037 23.061 15.775 20.237 20.341 19.667 19.665 20.033 20.830 21.27753 anys 23.670 23.137 19.944 17.925 21.214 19.446 19.202 19.631 19.932 20.60254 anys 24.058 23.343 21.523 16.154 19.472 19.300 18.960 19.105 19.482 19.69355 anys 23.329 23.775 21.412 19.411 19.596 19.112 18.867 18.814 19.028 19.30056 anys 23.360 22.710 21.189 16.036 20.044 19.188 18.739 18.821 18.667 18.76357 anys 22.712 22.673 22.023 13.805 19.574 20.150 18.830 18.600 18.675 18.47158 anys 22.338 22.166 22.017 18.081 18.379 20.786 19.669 18.699 18.438 18.45059 anys 21.437 22.368 21.920 19.535 15.826 18.589 20.389 19.510 18.571 18.23260 anys 20.215 21.642 22.409 19.927 16.586 19.506 18.227 20.211 19.409 18.41361 anys 18.091 21.528 21.115 19.251 19.085 19.321 19.083 17.995 19.991 19.16762 anys 17.444 20.955 21.251 19.978 11.516 18.901 18.909 18.876 17.758 19.69763 anys 16.702 20.272 20.484 20.013 14.873 17.005 18.513 18.646 18.647 17.52664 anys 16.246 19.634 20.829 20.175 17.271 14.634 16.630 18.298 18.409 18.321Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona. 137
 • 98. Departament dEstadística2.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per edats2.Evolució edat any a any. Percentatges. 1981-2010Edat 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,025 anys 2,6 2,8 3,0 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,4 2,326 anys 2,5 2,8 3,0 2,8 3,1 2,8 2,7 2,8 2,6 2,527 anys 2,5 2,8 2,9 2,7 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,728 anys 2,6 2,8 2,8 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,0 2,929 anys 2,5 2,6 2,8 2,8 3,0 3,3 3,2 3,1 3,1 3,030 anys 2,6 2,5 2,7 2,8 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,131 anys 2,7 2,5 2,7 2,8 2,8 3,4 3,3 3,3 3,3 3,132 anys 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,233 anys 2,8 2,5 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 3,3 3,2 3,234 anys 2,5 2,4 2,5 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,2 3,235 anys 2,8 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,236 anys 2,6 2,5 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,037 anys 2,6 2,7 2,4 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8 3,0 3,038 anys 2,3 2,7 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,939 anys 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,840 anys 2,7 2,7 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,741 anys 1,9 2,6 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,642 anys 1,9 2,5 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,643 anys 2,4 2,3 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,644 anys 2,7 2,1 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,645 anys 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,546 anys 2,6 1,9 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,547 anys 2,7 1,8 2,5 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,448 anys 2,8 2,3 2,2 2,7 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,449 anys 2,8 2,5 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,350 anys 2,8 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,351 anys 2,7 2,5 1,7 2,5 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,352 anys 2,7 2,6 1,8 2,5 2,4 2,1 2,1 2,1 2,2 2,253 anys 2,7 2,6 2,3 2,2 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,254 anys 2,7 2,7 2,5 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,155 anys 2,6 2,7 2,5 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,056 anys 2,6 2,6 2,4 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 1,9 2,057 anys 2,6 2,6 2,5 1,7 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,958 anys 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,959 anys 2,4 2,5 2,5 2,4 1,9 2,0 2,2 2,1 1,9 1,960 anys 2,3 2,5 2,6 2,5 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,961 anys 2,0 2,5 2,4 2,4 2,3 2,0 2,0 1,9 2,1 2,062 anys 2,0 2,4 2,5 2,5 1,4 2,0 2,0 2,0 1,9 2,163 anys 1,9 2,3 2,4 2,5 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9 1,864 anys 1,8 2,2 2,4 2,5 2,1 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona. 138
 • 99. Departament dEstadística2.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per edats3.Evolució edat quinquennal. 1981-2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Adults joves % s/població Adults grans % s/poblacióAny ADULTA població (25-39 anys) adulta (40-64 anys) adultaTOTAL 1981 887.946 50,2 342.589 38,6 545.357 61,4 1986 878.431 51,6 342.429 39,0 536.002 61,0 1991 865.136 52,6 344.296 39,8 520.840 60,2 1996 804.248 53,3 326.665 40,6 477.583 59,4 2001 833.651 55,4 358.205 43,0 475.446 57,0 2006 946.909 58,1 426.833 45,1 520.076 54,9 2007 931.869 58,1 413.331 44,4 518.538 55,6 2008 951.424 58,4 425.376 44,7 526.048 55,3 2009 955.970 58,5 425.881 44,5 530.089 55,5 2010 951.119 58,3 420.166 44,2 530.953 55,8HOMES 1981 421.798 50,3 167.661 39,7 254.137 60,3 1996 420.481 52,1 167.934 39,9 252.547 60,1 1991 415.637 53,6 169.621 40,8 246.016 59,2 1996 385.036 54,6 160.894 41,8 224.142 58,2 2001 403.461 57,2 180.133 44,6 223.328 55,4 2006 467.029 60,3 220.077 47,1 246.952 52,9 2007 458.022 60,2 212.375 46,4 245.646 53,6 2008 469.237 60,6 219.393 46,8 249.844 53,2 2009 473.639 60,6 220.930 46,6 252.709 53,4 2010 468.788 60,3 215.215 45,9 253.573 54,1DONES 1981 466.148 50,1 174.928 37,5 291.220 62,5 1996 457.950 51,2 174.495 38,1 283.455 61,9 1991 449.499 51,8 174.675 38,9 274.824 61,1 1996 419.212 52,2 165.771 39,5 253.441 60,5 2001 430.190 53,9 178.072 41,4 252.118 58,6 2006 479.880 56,1 206.756 43,1 273.124 56,9 2007 473.847 56,2 200.956 42,4 272.892 57,6 2008 482.187 56,5 205.983 42,7 276.204 57,3 2009 484.826 56,6 207.480 42,8 277.346 57,2 2010 482.331 56,5 204.951 42,5 277.380 57,5Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Padró Municipal dHabitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.Cens de Població i Habitatges. 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut dEstadística de Catalunya.Lectures del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Ajuntament de Barcelona.2.Població adulta de 25 a 64 anys de Barcelona per edats4.Per districtes. 2010 TOTAL POBLACIÓ % s/total Adults joves % s/població Adults grans % s/poblacióDistrictes ADULTA població (25-39 anys) adulta (40-64 anys) adultaBARCELONA 951.119 58,3 420.166 44,2 530.953 55,81. Ciutat Vella 69.346 64,9 38.252 55,2 31.094 44,82. Eixample 157.659 58,9 69.689 44,2 87.970 55,83. Sants-Montjuïc 110.417 59,9 49.748 45,1 60.669 54,94. Les Corts 47.045 56,5 18.964 40,3 28.081 59,75. Sarrià-Sant Gervasi 78.252 53,8 30.933 39,5 47.319 60,56. Gràcia 74.000 60,0 34.706 46,9 39.294 53,17. Horta-Guinardó 97.087 56,8 41.121 42,4 55.966 57,68. Nou Barris 93.910 55,6 40.959 43,6 52.951 56,49. Sant Andreu 86.572 58,7 36.819 42,5 49.753 57,510. Sant Martí 136.831 58,9 58.975 43,1 77.856 56,9Departament dEstadística. Ajuntament de Barcelona.Font: Lectura del Padró Municipal dHabitants a 30 de juny de 2010. Ajuntament de Barcelona. 139