• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

on

 • 958 views

 

Statistics

Views

Total Views
958
Views on SlideShare
778
Embed Views
180

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

3 Embeds 180

http://chutaratdesign2012.blogspot.com 174
http://www.blogger.com 5
http://chutaratdesign2012.blogspot.de 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก Presentation Transcript

  • ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ้กราฟิก 1
  • ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมาย ด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจน สัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว-ดำา ซึ่งมีลักษณะเห็น ได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตาม ทีผู้สื่อสารต้องการ ่ 2
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการ พัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกเริ่มต้นมาจากการเป็น เทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลตัวเลข จำานวน มาก ๆ ให้อยู่ในรูปทีชัดเจนกว่าเดิมและทำาความ ่เข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น ข้อมูลอาจแสดงได้ ในรูปของเส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ แทนทีจะเป็น ่ตารางของตัวเลข จากนั้น การใช้ภาพกราฟิก แสดงผลแทนข้อมูลหรือข่าวสารที่ยุ่งยากก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีการใช้ภาพกราฟิก ในงานทุก ๆด้าน ไม่วา ด้านธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม งานศิลปะ ่ การบันเทิง งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และงานทางการแพทย์ จนเห็นได้ 3
  • หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สีมีความสำาคัญอย่างมากต่องานกราฟิก สี ทำาให้ภาพหรือสิ่งต่าง ๆ มีความสดใส สวยงามน่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อสื่อความ หมายในงานกราฟิก ควรจะได้ศึกษาให้มีความ รู้ความเข้าใจเพื่อที่ จะได้นำาสีไปใช้ประกอบใน งานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองได้ ตรงตามจุดประสงค์มาก ที่สุด 4
  • การแสดงสีระบบ Additive สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี คือ แดง (Red) เขียว (Green) นำ้าเงิน (Blue) เรียกรวมกันว่า RGB หรือ แม่สี รูปที่ 1.12 แสดงสีหลัก 3 สี 5
  • ระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ระบบสีทใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า ี่ (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสี เหลือง(Yellow) คือ ระบบ CMYK แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์ เกิดจากการผสมของแม่สีสามสี คือ แดง เขียวและนำ้าเงิน ซึ่งเหมือนกับสีทปรากฏบน ี่ จอคอมพิวเตอร์ หากนำาภาพดิจิตอลทีทำาจาก ่คอมพิวเตอร์ไปแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ ภาพสีหรือเป็นฟิล์มสไลด์ จะได้สีที่ใกล้เคียงกับจอมอนิเตอร์ถ้านำาไปใช้ทางการพิมพ์ เช่น หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ สีสันจะผิดเพี้ยนไป เพราะทางการพิมพ์ใช้แม่สี ไซแอน มาเจนต้า และเหลือง (CMYK) ซึ่งผสมกันแล้ว6จะได้สีดำา นอกจากนี้ขอบเขตของสีก็ปรากฎแตกต่าง
  • 7
  • ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพ กราฟิก 1. Windows Bitmap หรือ Bitmap File ไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ B Pห DB M รือ Iระบบปฏิบัติ าร ก W d w,D s in o s oเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึ จุ Microo W d w เวอ ชน3 O ร์ ได้ ารพั นาจ งปัจ บัน s ft in o s ร์ ั่ .X, S/2 โปรแ รม ก บนวินโด สาม วส์ที่ ารถใช้งานบิ แ ป เช่น ต ม ได้ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ Ph to h p Co lDRAWPa tSh pPro Pa tb s , o s o , re , in o , in ruh ACD e 2 Se 3ค สาม างด้ วาม ารท านสี 2 1 ,2 6 หรือ1 ล้ , 6 5, 6 านสีก ข ข้ มู ารบีบ นาด อ ล RELบางค งถู ใช้สำา บภาพ บบ4บิตแ ะแ 8บิต รั้ ก หรั แ ล บบ 8
  • 2. FlashPix น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ FPXระบบปฏิบัติ าร ก W dw in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โปรแ รม ราฟิ ข งKo a Ph toh p ก บนก ก อ d k, o s oค สาม างด้ วาม ารท านสี เก สเก ,RGB รย์ ล 9
  • 3. Graphic Interchange Format ไฟล์ที่ ใช้กันมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ GFIระบบ ติ าร ปฏิบั ก W d w, W d w NT in o s in o sเวอ ชันที่ รับ า ฒ จ งปัจ บัน 8 aแ ะ 8 a ร์ ได้ ก รพั นา นถึ จุ 7 ล 9ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โป ก ก รแ ไข ต ม ก รแ รมโป ก รแ รม า ก้ บิ แ ปทุ โป ก รแ รม เด ท ปพั ลิ เช่นPh toh p Co lD , สก์ อ บ ชชิง o s o , re RAW Pa tSh pPro ACD e3 in o , Se 2ค สาม างด้ นสี วาม ารท า แ งสีแ นเด็ ซ์ถึ 2 6สี(วาด าก RGBแ บ2 บิต ผ บบอิ ก ง 5 จ สี บ 4 )ก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล LZWก ารใส่รหัสแ บru -le g บ n n th 10
  • 4. Interchang Format File/IFFInterleaved Bitmap Format นามสกุลที่ใช้เก็บ IFF/LBM ระบบปฏิบัติการ windows.Mac Windows ซอฟแวร์ที่สร้าง โปรแกรมการเปลียนแปลงบิตแม ่ และเปิดไฟล์ ปบนซีพเช่น Photoshop, ี Deluxe Paint ความสามารถทาง ขาวดำาเกรย์ สเกล 256 สีหรือ ด้านสี RGB 24 บิต 11
  • 5. GEM Bitmap Image นา สกุ ใ่ช้ บ ม ลที เก็ IG Mระบบปฏิบัติการ W s,Ma W s indow c indowซ แวร์ที่ างแล ไฟล์ โปรแกรมเดสก์ท อฟต์ สร้ ะเปิด อปพับลิชชิงและโปรแกรมแก้ไขรูปภาพบางโปรแกรม เช่นVe Publishe Pa Ma r,Qua ss ntura r, ge ke rkXPreความสามารท านสี างด้ 2,16,256สีหรือ16ล้านสีการบีบขนาดข้อมูล แบบRLEอย่ างง่าย 12
  • 6. Joint Photographic Experts Group ไฟล์ที่มีขนาดเล็ก นิยมใช้ในการสร้างเว็บ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ JP ห JI ( EG TI G รือ F JP + FF)ระบบปฏิบัติ าร ก Wd s in owซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ โปรแ รม ารแ ไข บิต ม แ ะโปรแ รม ารแ งรูปแ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ ก ก ก้ ภาพ แ ป ล ก ก ปล บบเช่น Ph tosh ,Core o op lDRAWPa tSh Pro,ACDSe 3 , in op e2ค สาม างด้ วาม ารท านสี 2 1 ,2 6สีหรือ1 ล้ แ ะค ลึ สีแ 3 บิต ,65 6 านสี ล วาม ก บบ 2 13
  • 7. MacPaint น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ MC Aระบ ฏิบั ก บป ติ าร Ma W d w c in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ โปรแ รม นแ ค นท ช Ma in แ ะบางโป ก บนพี ที่ ย อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ ก บ ม อิ อ เช่น cPa t ล รแ รม ซี เกี่ ว กั ก ก้ ภาพ ต ม ล สก์ อ บ ช ง บ ารแ ไข บิ แ ปแ ะเด ท ปพั ลิ ชิค สาม างด้ วาม ารท านสี ภาพ าวดำาบ 1บิต ข แบก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล RLEPa ckBits 14
  • 8. Microsoft Paint น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ MP Sระบ ป ติ าร บ ฏิบั ก W dw in o sซ ฟ แ ที่ า ล ด ล์ Microo Pa tb s อ ต์ วร์ สร้ งแ ะเปิ ไฟ s ft in ruhค ม ม รทงด้ นสี วา สา า า า ภา ข าบ 1บิ พ าวดำ แ บ ตก บ นา ข้ มู ารบี ข ด อ ล RLEแ บ ย บ ง่า 15
  • 9. Kodak’s Photo CD น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PCDระบบปฏิบั ก ติ าร W dw in o sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ก อ Ko a Co lDRAW อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ รแ รม ราฟิ ข ง d k, re , Ph to in Ph toh p o -Pa t, o s oค สาม างด้ วาม ารท านสี ภาพ าย ถ่ 16
  • 10. Z-Soft PC Paintbrush Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ P CXระบบปฏิบั ก ติ าร W d w,Do in o s sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ก ซีเช่ Co lD , Pa tb s อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ รแ รม ราฟิ บนพี น re RAW in ruh ,Ph toh p o soค สาม างด้ วาม ารท านสี 1 2 4 8 2 บิ ข งสีไม่ เก สเก , , , , 4 ต อ มี รย์ ลก บ นาด อ ล ารบี ข ข้ มู RLE 17
  • 11. TrueVision Targa น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ TG Aระบบปฏิบัติ าร ก W d w,W d w NT,Ma W d w in o s in o s c in o sเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึงปัจ บัน 1 แ ะ 2 ร์ ได้ ารพั นาจ จุ .0 ล .0ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โปรแ รม ารแ ไข แ ปที่ คุ ภาพ เช่น ก ก ก้ บิต ม มี ณ สูง Ph toh p Co lD ,Ra cin o s o , re RAW y-tra gค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ ข า บิต เก สเก 8บิต แ งสี8บิต สีRGB2 าวดำ 1 , รย์ ล , ผ , 4 บิต สีRGB3 บิตพ อ กั ล าแ นล , 2 ร้ ม บอั ฟ ชนแก ารบีบข ข้ มู นาด อ ล RLE 18
  • 12. Tagged Image File Format ไฟล์ที่ ใช้ในงานเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์ นา ส ล ใ่ช้ บ ม กุ ที เก็ TIFระบบปฏิบัติ าร ก W d s,UNIX,Ma W d s in ow c in owเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึงปัจ บัน 5 แล 6 ร์ ได้ ารพั นาจ จุ .0 ะ .0ซ ฟ แวร์ที่ างแล ไฟ อ ต์ สร้ ะเปิด ล์ โปรแก กรม ารแก้ไข แม ะโปรแก เด อ บิต ปแล รม สก์ท ป- พั ชชิงเช่นPa e ke Q a ss,Core n ra บลิ g Ma r, u rkPre lVe tu , Ph op Pa tSh Pro otosh , in opค สาม างด้ วาม ารถท านสี ข า บิต เก สเกล ,8 6บิต แผ (ได้ าก าวดำ 1 , รย์ (4 ,1 ), งสี ม ถึง 1 บิต สีRGB(ได้ าก 4 บิต สีCMYK (ได้ าก 6 ), ม ถึง 8 ), ม ถึง4 บิต สีCMYK (ได้ าก 3 บิต 8 ), ม ถึง 2 ) LZWPa (แม อินท ช),JPEG(TIFFV6.0),RLE , ckBits ค อก ารบีบข ข้ มู นาด อ ล หล รูปแบบ าย 19
  • ไฟล์ที่มการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ ี 1. Drawing Interchange Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ DFXระบ ป ก บ ฏิบัติ าร W d w,W d w NT in o s in o sเวอ ชันที่ รับก ฒ นถึ จ บั Au CADรีลี 1 ร์ ได้ ารพั นาจ งปั จุ น to ส2ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิด ล์ อ ต์ วร์ สร้ ล ไฟ โป ก ช่วย านก อ แ บโป ก แ ไข ล์ รแ รม ด้ ารอ ก บ รแ รม ก้ ไฟ เวก เต ร์แ ะโป ก เด ท ป บ ชชิงบ วเช่น อ ล รแ รม สก์ อ พั ลิ างตั Au CAD Co lDRAWDre m3 ,lllutra r to , re , a D s toค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ ทุ ๆ สีจ ข าป นถึ 1 ล้ ก าก าวดำ ไ จ ง 6 านสีก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล แ ก างกั าม ปแ ข งก ต ต่ นต รู บบ อ ารใส่รหัส 20
  • 2. Lotus 1-2-3 Picture น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PC Iระบ ฏิบั ก บป ติ าร W d w,D s in o s oซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก เด ท ป ล ชชิงแ ะโป ก ก ก บ รแ รม สก์ อ พั ลิ ล รแ รม ราฟิ แ บ เวก อ เช่นAu CAD Lo s1 -3 Co lD เต ร์ to , tu -2 , re RAWค สา ารถ างด้ วาม ม ท านสี มี าด(ระบุเล สีได้1 6สีเท่ น) จำ กั ข -1 านั้ 21
  • 3. Hewlett Packard Graphics Language น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PL Gระบบ ฏิบั ก ร ป ติ า W dw in o sเวอ ชันที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น ดั้ ม นHPGL:HPGL2(ปี1 9 ) ร์ ได้ ก รพั นา นถึ จ บั งเดิ เป็ 90ซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก CADบ ซีโป ก เด ท ป บลิ รแ รม นพี รแ รม สก์ อ พั ชชิง แ ะโปรแ รม ก้ เวก อ บา รแ รมเช่น ล ก แ ไข เต ร์ งโป ก Au CAD Co lD to , re RAWค สาม ทงด้ วาม ารถ า านสี พิ ษ(ใช้ป ก า สี,ขั สี) เศ าก าระบ ย ด 22
  • ไฟล์ที่มการจัดเก็บแบบบิตแมป ี และเวกเตอร์ 1. Computer Graphic Metafile น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ CGMระบบ ฏิบั ก ป ติ าร W dw in o sชนิด อ ปแ บ ใช้เก็ ข งรู บ ที่ บ เม าไฟ สำา บ เต ร์แ ะก ก บ บิ แ ป ต้ ล์ หรั เวก อ ล ราฟิ แ บ ต มซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ โป ก ก ก้ เวก อ ส่วนใหญ่ อ รแ รม รแ รม ารแ ไข เต ร์ หรื โป ก ช่วย ในก อ แ บ Au CAD Co lD ารอ ก บ เช่น to , re RAWค สาม ท านสี วาม ารถ างด้ 2 บิ RGBเปลี่ นไป าม า วนสีในแ งสี 4ต ย ต จำ น ผก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล แ ก างกั าม ปแ บ อ ารใส่รหัส ต ต่ นต รู บ ข งก 23
  • 2. Encapsulated PostScript น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ EPSระบ ฏิบั ก บป ติ าร W d w,W d w NT UNIX,Ma W d w in o s in o s , c in o sเวอ ชนที่ รับ า ฒ นถึ จ บั EPSเป็นเซ ย่ ย อ Ad b PotScrip ร์ ั ได้ ก รพั นาจ งปั จุ น ตอข ง oe s tซ ฟ แ ที่ า ล ไฟ อ ต์ วร์ สร้ งแ ะเปิด ล์ โปรแ รม ก้ เวก อ ล ก แ ไข เต ร์แ ะโปรแ รม สก์ อ พั ลิ ชิง ก เด ท ป บ ช เช่ Au CAD Co lD ,Pa e ke น to , re RAW g Ma r, Qa u rkXPres o elllutra r s ,Ad b s toค สาม รถ างด้ วาม า ท านสี ข า ได้ ง2 บิ RGBแ ะ HSB3 บิ ,CM เก สเก , ย ย ถึ 4 ต ล 2 ต YK รย์ ล แ งสีแ บอิ ก ผ บ นเด็ ซ์ก บข ข้ มู ารบี นาด อ ล ก รใส่รหัสแ ไบ า บบ นารี 24
  • 3. PICT / Macintosh QuickDraw Picture Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PT Cระบ ป บั ก ร บ ฏิ ติ า M cW d w,W d w,N a in o s in o s Tเวอ นที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น PICT แ ะ PICT (Q ickD wแ บ ร์ชั ได้ ก รพั นา นถึ จ บั 1ล 2 u ra บ สี)ซ ฟ แ สร้า ล ด ล์ อ ต์ วร์ที่ งแ ะเปิ ไฟ โป ก ก ฟิ ส่วนม ก นแ ค นท ช นQ ickD w รแ รม รา ก า บ ม อิ อ เช่ u ra โป ก เด ท ป บ ช งแ ะโป ก แ ไข เต ร์ รแ รม สก์ อ พั ลิ ชิ ล รแ รม ก้ เวก อ บ งโป ก เช่ Au CAD re R ,Ph to o , า รแ รม น to ,Co lD AW o Sh p Pa e a r g M keค ม ม รถ า า วา สา า ทงด้ นสี โม รม PICT แ ะแ งสี8บิ ในPICT โนโค ใน 1ล ผ ต 2ก รบี ข ด อ ล า บ นา ข้ มู R Pa LE ckBitsสำา รับ อ ล ต ม ห ข้ มู บิ แ ป 25
  • 4. Portable Document Format น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ PF Dระบบ ก ปฏิบัติ าร W d w,Ma O UNIX แ ะ DO in o s c S, ล Sซ ฟ แ ที่ างแ ะเปิ ไฟ อ ต์ วร์ สร้ ล ด ล์ Acro a ,Ph toh p bt o s oค สาม ทงด้ วาม ารถ า านสี RGB,In e d lo CMYK,Gra le Bitmpแ ะ d xe -Co r, ySca , a ล La Co r p lo 26
  • 5. Windows Metafile น ม กุ ทีช้ บ า ส ล ใ่ เก็ WF Mระบ ป บั ก ร บ ฏิ ติ า W d w,W d w NT in o s in o sเวอ นที่ รับ า ฒ จ งปั จุ น W d w,2 3 3 ,W d w N ร์ชั ได้ ก รพั นา นถึ จ บั in o s X, X, Z in o s Tซ ฟ แ สร้า ล ด ล์ อ ต์ วร์ที่ งแ ะเปิ ไฟ โป ก บ รแ รม นวินโด วส์ส่วนม กเช่ า น Co lD AW o s o ,Pa tSh pPro re R ,Ph toh p in oค ม ม รถ า า วา สา า ทงด้ นสี ที่ บ3 บิ สำา รับ2 บิ R Bห 1 บิ ข งแ งสี เก็ 2 ต ห 4 ต G รือ 6 ต อ ผ 27
  • การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor 28
  • ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานมัลติมีเดีย คำาว่า Photoshop คือ Photo แปลว่า“ภาพ” คำาว่า Shop แปลว่า ร้านหรือแหล่งรวมของภาพหลายชนิด ภาพต่าง ๆ จะมีทั้งภาพที่เกิดจากการที่นำาภาพที่มีอยูเดิมมาตกแต่ง ภาพถ่ายใน ่อัลบั้มรูป เราเรียกว่า Physical Graphic ภาพถ่ายที่ใช้เครื่องสแกนภาพหรือใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเก็บ 29
  • ความสามารถของ AdobePhotoshop 1.การทำางานเป็นเลเยอร์ (Layer) เหมือนการ วางแผ่นใสซ้อน ๆ กัน 2.การทำางานเป็นแบบ Interface Enchancement คือ ใช้ไอคอนและปุ่มคำาสั่ง ต่าง ๆ ลักษณะการโต้ตอบเป็นแบบ 3 มิต คลิกปุ่มจะ ยุบลงไป 3. การทำางานของปุมคำาสั่งจะมีคำาอธิบายสั้น ๆ ่ ของไอคอนบอกชื่อเครื่องมือ เรียก Tool Tip 4.Action เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำางาน 30
  • 6.Gradient Feature สามารถสร้างรูปแบบการไล่ โทนสีได้ด้วยตัวเอง7.Adjustment Layer เป็นเลเยอร์ชั่วคราวสำาหรับ กำาหนดพื้นทีและรูปแบบการปรับแต่ง ่8.Transformation Feature สามารถเปลี่ยนรูปทรง ของภาพ หมุน ขยาย ให้มีมิติ9.Modified Image Size Command สามารถ กำาหนดขนาดไฟล์ภาพ ความละเอียด ความกว้าง และความยาวของภาพได้พร้อม ๆ กัน 10. Save For Web ไฟล์ภาพที่ใช้บนเว็บ ต้องมี ลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถเรียกขึ้นมาใช้ งานได้เร็ว Photoshop 31
  • 11. การสนับสนุนการทำางานด้าน Web ด้วย โปรแกรม ImageReady เป็นโปรแกรมช่วย สนับสนุนการสร้างและออกแบบเว็บเพจบน อินเตอร์เน็ต12. Slicing เทคนิคพิเศษช่วยแบ่งภาพออกเป็น ส่วน ๆ เพื่อสร้างป้ายโฆษณาบนเว็บ (Banner) และปุมกดสำาหรับเป็นจุดเชื่อมโยง ่ (Link) ไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ13. Rollover ช่วยสร้าง Effect ทีเป็นลูกเล่นเมื่อ ่ เลือนตัวชี้เมาส์ผ่านปุม ่ ่14. Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยอาศัย 32
  • การเข้าสู่โปรแกรม AdobePhotoshop 1. คลิกปุ่ม Start คลิก รายการ 2. คลิกรายการ Programs 3. คลิกรายการ Adobe Photoshop 7.0 หรือ 4. คลิกรายการ Adobe Photoshop CS 33
  • 5. รอสักครู่จะปรากฎ หน้าต่างของ โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 หรือ Adobe Photoshop CS 34
  • ส่วนประกอบของโปรแกรมAdobe Photoshop 35
  • การใช้ปุ่มเครื่องมือ ToolBox จัดการเกี่ยวกับรูปภาพแบ่งได้ 4 หมวด 36
  • ปุ่มเครืองมือเพิ่มเติมใหม่ใน ่Photoshop CS V 8.0 37
  • พาเลตต์ต่าง ๆ (Palettes) ในโปรแกรม Adobe Photoshop Navigator ใช้สำาหรับดู มุมมองของงาน เหมือน Hand Tool และ Zoom Tool Info ใช้สำาหรับค่าสีของ ภาพ ณ จุดนัน ๆ ้ 38 บอกค่าสี RGB และ
  • Histograms การใช้กราฟ แสดงค่าสีที่กระจายอยูในรูปภาพ ่ 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43