รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า

11,656
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
11,656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานเรื่องเห็ดนางฟ้า

 1. 1. เห็ด โดย นางฟ้า เด็กชายวัชระ ตุ่นกระโทก และ คณะรายงานนี้เป็นส่วนหนึงของ ่ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) เสนอ อาจารย์ชวนคิด ทิศสารบัญ กระโทก
 2. 2. เห็ด คณะผู้จัด นางฟ้า ทำา 1. เด็กชายวัชระ ตุ่นกระโทก เด็กชายปฏิภาณ จาบสัน 6. 3/2 เทียะ 3/4 2. เด็กชายสมบัติ จะบู 7. เด็กชายมาวิน แชจอหอ 3/2 3/4 3. เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวง 8. เด็กชายพงศธร ดอดกระ ต๋า 3/3 โทก 3/5 4. เด็กชายโสฬส ยาวุฒิ 9. เด็กชายนพดล แหลง 3/4 แก้ว 3/6สารบัญ
 3. 3. คำานำา เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่สามารถนำามารับประทาน เป็นอาหารได้ ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เราจึงควรที่ จะศึกษาเกี่ยวกับเรืองเห็ดนางฟ้าว่ามี วิธีการเพาะ ่ อย่างไรบ้าง ได้รประโยชน์และเห็นคุณค่า เห็นความ ู้ สำาคัญของเห็ดนางฟ้า ที่เราจะสามารถนำาไปประกอบ เป็นอาชีพได้ หวังว่ารายงานเรืองเห็ดนางฟ้านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ่ ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยสารบัญ
 4. 4. สารบัญ ลักษณะของเห็ด นางฟ้า ลักษณะของดอก เห็ดนางฟ้า อของ ประวัตโดยย่ ิ เห็ดนางฟ้า การเพาะเห็ด นางฟ้าบัตดแล การปฏิ - นางรม ิ ู รักษาลับการปรุงเห็ด เคล็ด นางฟ้าเป็นอาหาร ประโยชน์ของเห็ดสารบัญ
 5. 5. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ลักษณะของเห็ด นางฟ้า :ของเห็ดนางฟ้าคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม นางฟ้า รูปร่างลักษณะ นางฟ้า วงศ์ : (family) เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็น ชือที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย ่ คนไทยบางคนเรียกว่าเห็ดแขกเนื่องจากมี ผูพบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ ้ ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่ กำาลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณ เชิงเขาหิมาลัย ชือวิทยาศาสตร์ :คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer ่สารบัญ
 6. 6. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ลักษณะของดอก นางฟ้า นางฟ้า เห็ดนางฟ้าองดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ด เทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชด ิาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีนำ้าดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่ 5 - 14 เซนติเมตร และจะมีนำ้าหนักอยู่ระหว่ากรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลานำาไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประารถนำาไปตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารได้ เมื่อจะนำาเห็ดมาปรุงอาหาร นรูปเดิมได้ สารบัญ
 7. 7. รู้จักกับเห็ด รู กกับเห็ด ประวัติโดยย่อของ นางฟ้า นางฟ้า เห็ดนางฟ้า กนำาไปเลียงในอาหารวุนเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ้ ้mi และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเ องเห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection อปี ค.ศ. 1975 ได้ทราบว่าประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคตร เป็นผู้นำาเชือจาก ATCC เข้ามาประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ป ้ญได้ดียพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผนำาเข้ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก ู้ย ได้มีการเรียกชือเห็ดนี้วา เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซงชอ ่ ่ ึ่ กต่างกัน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บ้างพันธุ์ออกได้ดในฤดูหนา ี ะเป็นการค้ากันมาก สารบัญ
 8. 8. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมดนางฟ้า เห็ดนางรม เป็นเห็ดที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสภาวะอากาศยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานของเรา ซึงมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอ ่สม ในการเพาะเห็ดนางฟ้านางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้เป็นที่รู้จักแพรคเห็ด และราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไป สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลพาะเห็ดนางฟ้า นางรมวนมากจะใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา หรือขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ หรือใชาร์มเห็ดทั่วไปแล้วเพื่อความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึงนิยม ซึงเป็นขีเลื่อยไม้เนื้ออ่อนและมีสารอาหารที่มีคุณค่าในการเพาะเห ่ ้ สารบัญ
 9. 9. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมในการผสมวัสดุอน ๆ ื่ 1. ขี้เลื่อย 100 กก. 2. รำาละเอียด 6 กก. 3. ปูนขาว 2 กก. 4. ดีเกลือ 0.2 กก. 5. นำ้าสะอาด 60 %ดนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้เมื่อชังหรือตวงวัสดุท ่ให้เข้ากันและหมั่นตรวจดูความชืนบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้วัสดุเปียกแฉะจ ้ห้มีผลในการทำาให้เชือเห็ดไม่เดิน ้ สารบัญ
 10. 10. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมงสำาหรับการเพาะเห็ดโดยเฉพาะขนาด 6 / ด 12 / นิ้ว โดยกรอกวัสช้มือปาดปากถุงแล้วกระแทกแรง ๆ ทุบให้แน่นที่สุด ใส่คอขวดพลากสำาลี จากนั้นนำาไปนึ่งฆ่าเชือให้มีความร้อนประมาณ 100 องศาเซล ้ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชือเห็ด ้ห็ดที่ดีองไม่มเชือราอืน ๆ เจือปน เช่น ราดำา ราเขียว ราส้ม ปนเปื้อน อยู่ใน ี ้ ่ห้ถุงเพาะเชือเห็ดติดโรคราอืนได้ โดยสังเกตดูเส้นใยของเชือเห็ดจ ้ ่ ้ทธิ์ละดินเต็มขวด สารบัญ
 11. 11. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรมาความสะอาดวัสดุทั้งหมดโดยฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์คือ 1. เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาด 2. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดขวดเชือให้ทั่วขวด ้ 3. เอาขวดที่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วใช้ปากขวดลนตะเกียงแอขียเชือได้ ่ ้ สารบัญ
 12. 12. การเพาะเห็ดนางฟ้า การพักเชือเห็ด ้ - นางรม เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการเขี่ยเชือเห็ด ่ แล้ว จึงนำาเอาก้อนเชือเห็ดที่เขี่ยแล้วไปพักไว้ในโรงพัก ้ เชื้อเพื่อให้เชือเห็ดที่เขียแล้วไปพักไว้ในโรงพักเชือเพื่อ ้ ่ ้ ให้เชือเห็ดเดินในถุงเพาะเต็มที่ จากนั้น นำาเข้าโรงเรือน ่ เพื่อปิดดอกซึงใช้ระยะเวลาในการพักเชือประมาณโดย ่ ้ เชื้อเห็ดนางฟ้า 25 วัน เชือเห็ดนางรม 25-30 วัน จึง ้ ทำาให้เกิดดอกและสามารถเก็บบริโภค และจำาหน่ายได้สารบัญ
 13. 13. การเพาะเห็ดนางฟ้า การให้นำ้าเห็ด - นางรม ควรรดนำ้าวันละ 3 เห็ดนางฟ้า นางรม เวลา เช้า-เที่ยง-เย็น โดยให้ละอองนำ้าอยู่เหนือ ถุงเห็ด ทั้งหมด และไม่ให้นำ้าเข้าในคอขวดของ ถุง โดยเฉพาะ กรณีที่มีฝนตกตลอดทั้งวัน อาจจะรด เช้า-เย็น ก็ได้ การเก็บดอก ควรเก็บดอกที่มีขนาดโตเต็มที่ ด้วยการ สังเกตหมวกของดอกเห็ดมีลกษณะบาน และให้ทำา ความ ั สะอาดรากของเห็ดหลังจากการเก็บดอกเห็ดทุกครั้ง การแปรรูปดอกเห็ด เห็ดนางฟ้า นางรม สามารถที่จะ แปรรูปด้วยการอบแห้ง ดองเพื่อบรรจุกระป๋อง ทำาลาบเห็ด ยำาเห็ด ทำาแหนมเห็ด ทำาแจ่วบองเห็ด ฯลฯ ซึงสามารถ ่สารบัญ
 14. 14. การปฏิบัตดูแลรักษา ิ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฮังการี เห็ดภูฐานและ เห็ดนางนวล ใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใย ประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่อเส้นใยเริ่มรวมตัวกัน ถอดสำาลี แล้วนำาก้อนเชือไปวางในโรงเรือนเพือให้เกิดดอก ้ ่ รักษาอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศตามที่ ้ เห็ดต้องการการให้ความชืนภายในโรงเรือน ้ ไม่ควรให้นำ้าขังอยู่ภายในก้อนเชือ และไม่ควรให้นำ้าถูกดอก ้ เห็ดโดยตรง ถ้าจำาเป็นควรให้เป็นละออง นอกจากนี้ต้องรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัตงานและ ิ โรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชือโรคและแมลง ้สารบัญ
 15. 15. เคล็ดลั้บการปรุงเห็ดาใช้ทำาอะไรได้มากมายหลาย รู ๆ กันอยูว่าเห็ดนางฟ้ นางฟ้าเป็นอาหาร ่ ชนิดโดยเฉพาะคนกินเจแล้วจะขาดเห็นนางฟ้าไม่ได้ยิ่งช่วง เทศกาลเจ ราคาเห็ดจะแพงมาก ประโยชน์ก็สูงวิธีทำาทาน เองแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก เห็ดทุกชนิดเป็นพืชชุมนำ้า ถ้าไม่เชือจะไม่เอาเห็ด ไปล้าง ่ ่ นำ้าก็ได้แต่ลองออกแรงบีบเห็ดนางฟ้าดูจะมีนำ้าไหลออกมา หรือถ้าทอดเห็ดนางฟ้าในนำ้ามันที่กำาลังร้อน นำ้ามันในกรทะ จะกระเด็นออกมาอย่างมากมาย เหตุเพราะนำ้าในเห็ดทำา ปฏิกิริยากับนำ้ามันถ้าจะให้ดีหลังจาก ฉีกเห็ดนางฟ้าเป็นเส้น ๆ ล้างให้สะออด เสร็จแล้วผึงลมค้างคืนไว้ รุ่งขึ้นค่อยนำา ่ มาทอด ก่อนทอดควรหมักด้วยพริกไทย เกลือ ชูรส ตาม ชอบหรือเติมซีอิ้วดำาเล็กน้อยเพิ่มสีสัน เวลาทอดใช้ไฟ กลางเสร็จแล้วเนื้อเห็ดจะเหนียวไม่เละ รสชาติก็จะหวาน ขึนด้วย อร่อยมากเหมือนหนวดปลาหมึกทอดเลย ้สารบัญ หมายเหตุ: ตอนที่ผึ่งเห็ดค้างคืนไว้นำ้าในเห็ดก็นะระเหย
 16. 16. ประโยชน์ของ เห็ด เห็ดเป็นพชีให้สารอาหารฟลายชนิดที่เด่น ๆ ก็คือ ให้ ่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเชียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ ่ เส้นใย นอกจากนี้ เห็ดยังช่วนเสริมสร้างให้รางกายแข็งแรง ่ สร้างสมดุลและจัดว่าเป็นยาบำารุงกำาลังอย่างกนึ่งทีเดียว เห็ดยังให้คุณประโยชน์ในเชิงรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง ลดคอเลสเทอรอลในเม็ด เลือดเสริมการรักษาโรคความดันโลหิตสูง แก้โรคไอเร้อรัง และยังช่วยย่อยอาหาร ฯลฯ ดังนั้นการรับประทานเห็ด นอกจากจะบำารุงกำาลังแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคได้อกด้วย ีสารบัญ
 17. 17. บรรณานุก รม http://www.geocities.com/poy_wipa/ha1.html http://www.doae.go.th/library/html/detail/nangfa/index.htmสารบัญ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×