Your SlideShare is downloading. ×
0
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Nhập môn HTML 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Nhập môn HTML 2

2,457

Published on

Lập trình web

Lập trình web

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
204
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Chương III Trình bày: Nguyễn Phú Trường
 • 2. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với thuộc tính cellpadding Cellpadding : số khoảng trắng từ nội dung trong ô dữ liệu đến đường viền. 24/Oct/2009 2 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 3. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với thuộc tính cellspacing Cellspacing : khoảng cách giữa các ô dữ liệu trong 1 bảng. 24/Oct/2009 3 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 4. CÁC THẺ CƠ BẢN Table với số cột không bằng nhau 24/Oct/2009 4 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 5. CÁC THẺ CƠ BẢN Dữ liệu trong Table 24/Oct/2009 5 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 6. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (List)  Có 3 dạng danh sách chính  Danh sách có thứ tự (Ordered List) : <ol>  Danh sách không thứ tự (Unordered List) : <ul>  Danh sách định nghĩa (Definition Lists) : <dl>  Danh sách sẽ gồm nhiều phần tử • Mỗi phần tử trong danh sách được đánh dấu bởi thẻ <li> • Còn trong danh sách định nghĩa (dl) là : <dt> và <dd>  Ngoài ra còn có các dạng: <menu> và <dir>  Có thể định nghĩa các danh sách lồng nhau 24/Oct/2009 6 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 7. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) Danh sách có thứ tự với nhiều định dạng khác nhau 24/Oct/2009 7 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 8. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) Danh sách không thứ tự với nhiều định dạng khác nhau 24/Oct/2009 8 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 9. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ danh sách (ví dụ) 24/Oct/2009 9 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 10. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Form  Lựa chọn dữ liệu nhập từ người sử dụng khi truy xuất Web,  Thành phần trong Form: text fields, textarea fields, drop-down menus, radio buttons, checkboxes, etc.  Form được đánh dấu bởi thẻ: <form> …. </form> • VD : <form name=“Fname" action=“Form-Action” method=“GET|POST"> …</form> 24/Oct/2009 10 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 11. Ví dụ về Text Field 24/Oct/2009 11 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 12. Ví dụ về Radio Button 24/Oct/2009 12 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 13. Ví dụ về Checkbox 24/Oct/2009 13 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 14. Ví dụ về Submit button 24/Oct/2009 14 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 15. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Form (ví dụ) 24/Oct/2009 15 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 16. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Image  Thêm vào trang web những hình ảnh dưới định dạng là *.gif hay *.jpg  Thẻ đánh dấu là : <image src=“URL”>  Các thuộc tính của thẻ Image Width = number pixels / number % Height = number pixels / number % Align = “left/right/top/middle/bottom” Alt=“Chuỗi đại diện khi không tải được hình”  Thẻ <map> và <area>: chia hình ra làm nhiều phần 24/Oct/2009 16 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 17. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Image (ví dụ) 24/Oct/2009 17 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 18. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - với thuộc tính  Nền của trang Web có thể được định dạng Màu nền : – <body bgcolor="#000000"> – <body bgcolor="rgb(0,0,0)"> – <body bgcolor="black"> Ảnh nền : – <body background="clouds.gif"> – <body background=“http://www.diachi.net/hinh.jpg"> – <body background=“/bkground.jpg"> 24/Oct/2009 18 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 19. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - thuộc tính bgcolor 24/Oct/2009 19 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 20. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Body - thuộc tính background 24/Oct/2009 20 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 21. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Head:  Giữa cặp thẻ <head> và </head> : thông tin về tiêu đề, địa chỉ nền, styles, meta, font nền, …  Thông tin khai báo trong thẻ Head không được thể hiện ra trong nội dung trang Web. VD :<head> • <title> Tieu de trang Web </title> • <link rel="stylesheet" type="text/css“ href="mystyle.css"> • <meta name="keywords" content="HTML"> • </head> 24/Oct/2009 21 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 22. CÁC THẺ CƠ BẢN Thẻ Title  Cung cấp tên tiêu đề trên thanh tiêu đề của trình duyệt khi thể hiện trang Web. 24/Oct/2009 22 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 23. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Meta:  Cung cấp thông tin tổng quát về trang Web cho các Search Engine lưu trữ.  Mô tả : • <meta name="description" content=“Trang chu cua Website Khoa CNTT – Truong DHCT">  Từ khóa tìm kiếm : • <meta name="keywords" content=“University, Cantho, Computer, Information Technology">  Chỉ định khi hiện trang Web: mở trang Web URL sau 5s • <meta http-equiv="Refresh“ content="5; url=http://www.cit.ctu.edu.vn"> 24/Oct/2009 23 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 24. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Style  Xu hướng dùng Style Sheet (CSS) để định dạng chung cho nhiều trang Web trong Website,  Có thể định dạng trong file ở ngoài, VD : <link rel="stylesheet" type="text/css“ href=“abc.css">  Có thể khai báo bên trong phần <head> trang Web, VD : <style type="text/css"> body {background-color: red} p {margin-left: 20px} </style>  Có thể sử dụng thẳng trong nội dung trang Web. VD : <p style="color: red; margin-left: 20px"> Paragraph1 </p> 24/Oct/2009 24 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 25. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ script  Có thể nhúng vào trang Web những đoạn Script viết bằng các ngôn ngữ như : JavaScript, VBScript, 24/Oct/2009 25 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 26. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Font  Định font cho cả trang Web bằng thẻ <basefont>  Định font cho 1 đoạn văn bản bằng thẻ <font> 24/Oct/2009 26 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 27. CÁC THẺ NÂNG CAO Thẻ Font  Thường sử dụng thuộc tính style để định dạng font thay cho các tag cũ. 24/Oct/2009 27 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông
 • 28. KẾT LUẬN  Nhiều thẻ HTML được định nghĩa,  Thẻ HTML được thay đổi, thêm mới và loại bỏ một số thẻ cũ bằng các định dạng khác,  Có thể tham khảo từ : http://www.w3.org  Hiện nay, còn nhiều định dạng khác được sử dụng rất nhiều trên Internet, chẳng hạn như : • XML, XHTML • WML • Các kỹ thuật DHTML, CSS, ...  Ngày nay, thường sử dụng thuộc tính style để định dạng font thay cho các tag cũ. 24/Oct/2009 28 Bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông

×