Leadership interview

506 views

Published on

Lees hier mijn interview voor het Leadership Magazine. Het geeft een beeld van het werk van China Impact en hoe de stichting Christelijke Leiders traint in China. Daarbij kun je lezen over hoe ik tegen leiderschap aankijk in mijn dagelijks werk bij Office Depot.

Published in: Spiritual, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
131
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leadership interview

  1. 1. RGANG 03/o9 I r E ( s r A i l i l E M t E KN t T E B o E R K E U R I G H E T A K N E T TZ A K E N M A N . E L V O O R K O MS N E L V A N T O F . IN P . E SN E , S H E T S L A S T I Z I J N O O R D E N S T R O OJ EH O U D E N .NH I JH E E FO O K I G W BI TM E T V E E L T V E R T E L L E N , R I S I E G E R A AtD ) , S R | - E S M A N A G EJO F F I C E E CH W ( 6 BI R DEPOT. OVERZIJNWERKOOKJA, MAARVOORALOVERZUN BETROKKENHEID B I JC H I N AM P A C T .I TI N T E R V I E W A T V E R I J N N Z I C H T E N T R E N T I D GA O Z I OM L E I D E R S C H N C H I N A NA A NH E T H U I S F R O N IAP E T TRAININGENIN CHINA ls salesmanager stuurt presterenen de doelstellingen halen. Wiegeraadvan sport en muziek. Dat Wiegeraadeen team aan met Daarwordje dan ookvoor beloond. eerstekomt er niet zovan, maar tijd zesKey accountmanagers bij Daarbij is er na de overnamedoor Offlce voor het spelen in zijn rockjn-rollband het grote Amerikaansebedrijf Depot ook ruimte voor investeringen True Faces maakt hij wel. Onlangs Office Depot. Zelfis hij achtjaar geleden ontstaan en die waren hard nodig." bracht de groep de cd Crashing Dovrn begonnen als Key accountmanager Uit ervaring weet Wiegeraad dat het uit. 'Ja, dat is echt ontspanningvoor New Businessen opgeklommen tot personeeler ookbij gebaatis als er mij. Iedere maandagavondlekker leidinggevendevan een team dat alle doelgericht gewerkt wordt. "Het is rossenen afen toe een optreden bij een dagen in de weer is kantoorartikelen leuk om resultaten te zien en samen festival." Op de waag hoe Wiegeraad aan de man te brengen. Of liever gezegd: ergensvoor te gaan. In de begintijd dan ook nog bij China Impact betrokken contracten te sluiten met bedrijven waren vooral overheidsinstantiesklant raakte, zegt hij: "Ik had tijd over." om voor een aantaljaren voorzien te bij ons.Vanaf2000 benaderenwe Jarenlanghield Wiegeraadzich in worden van alles wat nodig is in het bedrijven, en dan liefst grote. Daar moet zijn wije tijd bezig met kerkenwerk. kantoorhuishouden. Het is steeds weer je echt je bestvoor doen.Het is een Inmiddels heeft hij zich na een fusie op zoek gaan naar nieuwe klanten, verdringingsmarkt, hard-selling dus. van zijn kerk wat teruggeffokken. de relaties beheren van de bestaande Alle bedrijven hebben al een leverancier "Het is moeizaam om te zien dat wat klanten, en dezevasthouden.Er is veel voor kantoorartikelen, waarom zouden je opgebouwdhebt, zomaar wordt veranderd in de afgelopenjaren, vertelt ze dan bij mij moeten kopen?" veranderd of afgedaan.Ik ben me samen Wiegeraad."Ik heb de omschakeling met mijn wouw gaan afrragen wat ik nog rneegemaaktdat het bedrijf van ONTSPANNING met de overgebleven tijd zou doen en Frans,Amerikaans werd. In een super- Naasthard werken en voor zljn gezin heb hiervoor Godsleiding gewaagd. Amerikaans bedrijf moet je gewoon met twee kleine meiden zorgen,houdt Tljdens een training over het werk
  2. 2. en te trainen. Iederesessie duurt zo n cultuur. Er is daarom veel verwondheid, van de Heilige Geestben ikbewiend tweednhalvedag en Per reis worden maar ook een grote wil om te leren geraakt met een van de trainers van het drie groepen bezocht en getraind. De op een goedemanier met elkaar te huidige China Impact. Op een gegeven complete training bestaatuit negen communiceren", vertelt Wiegeraad' momentvroeg hij waarom ik niet sessies. de tussenliggende In periode "De trainersvertellenwat een leven eensmet hem meeging naar China' moeten de cursisten het geleerdein als christen inhoudt en doen het voor' Ik ben gegaanen toen wist ik dat ik 'Meestal zitten praktijk gaan brengen. Zij proberen zelfheel transparant me hiervoor wilde gaan inzetten' Mijn we in een huiskamer waar de mensen, te zUn en elkaar schuld te belijden' managementervaringinzetten om de somswel 25, als sardientjes elkaar op vergevingsgezind liefdevol te zijn, en trainers en vertalers te coachen'Het was zitten. Vooral leiders van kleine in de kracht van de Heilige Geest. broodnodig dat er gezondestructuren huisgemeenten,maar we hebben ook Een leraar brengt alleen maar leraren oPgezet werden en dat de trainers al drie keer een leider van de door de voort, het gaat dus om meer dan gewoonkonden ffainen en zich niet overheid erkende Driezelfl<erkgehad" kennis, namelijk juist het in de praktijk ook nog bezig moestenhouden met vertelt Wiegeraadenthousiast. brengen daarvan." allerlei bijzaken. Zo is het gekomen dat ik voorzitter van dezenieuwe stichting **F KEMAKTf;ftV*{T*'IiF,!G VESARilAMTHAi{ ben geworden." "Het aantal christenen in China groeit "Inhoudelijk focussenwe in de trainingen oP karaktervorming en enorm, maar er is een groot tekort aan Rlsles's in Christus Met gedrevenheidpakte hij de draad op levensheiliging.We leren de deelnemers leiders die hun identiteit dat hun identiteit in Christus ligt. hebben gevonden.Ze begrijPen de van de stichting die onlangs op eigen Gebrekaan identiteit is de bakermat boodschapover redding en verlossing kracht verder is gegaan.Losgemaakt van alle problematiek. Daarom moeten wel. maar hun cultuur dwingt hen van een Nederlandseorganisatie die we ook spreken over het Vaderhart van toch weer om hun heil te verdienen' trainingen gaf in diverselanden, want God, over wat waarheid is en hoe je De sessie over het Vaderhart van God is men zag zich vanwegede veiligheid transparant kunt zijn' Daarin komt het daarom zo belangrijk; iedereenmoet genoodzaaktzelfstandig verder te verantwoording afleggenaan elkaar weten dat God onvoorwaardelijk van gaan. "Het evangeliebrengen in China naar voren als belangrijk onderdeelvan je houdt, om wie je bent en niet om is verboden,daarom kunnen we ook transparantie." wat je doet. Er is groot gebrek aan "De Chinesecultuur is heel anders dan bijbelkennis en aan mensen die het groot de onze.Wij worstelen in Nederland ook evangelievoorleven.Het gevaaris ' D ed e e l n e m ea s nd et r a i n i n g e n ra met allerlei geestelijkeproblemen zoals dat er allerlei valse bewegingen en wantrouwen en gebrek aan eenheid, sektesontstaan.Wat we daarom graag moeten geven veel omdat risico's er maar in China kun je die met een willen, is onderlinge eenheid cre€ren gemeentes. dit Op aanvastzitten' factor 10 vermenigvuldigen' De Chinese tussen de diverse cultuur is doorspekt met wantrouwen. moment staat iedere huisgemeente Zij gaaner bij voorbaat van uit dat je op zichzelf. De Driezelfkerk wordt niemand kunt vertrouwen' Juist leiders door velen niet als serieuzekerk geen namen van trainers noemen of de vechten elkaar de Pan uit, ook in de gezien omdat daar overheidscontrole organisatiewaaruit we voortkomen. In Chinesekerken. Vergaderingenduren plaatsvindt. Als er dan wel eens China mag je gelovenwat je wilt, maar uren, omdat je nooit weet of iemand nu samensmeltingvan gemeentes er zijn beperkingen in samenkomen, de waarheid vertelt. Dat heeft te maken plaatsvindt, merk je dat ieder zijn helemaal met buitenlanders' De met een cultuur waarin je geen fouten eigen stukje werk blijft claimen. Ze deelnemersaan de trainingen moeten mag maken. Een leider die een fout zijn wat ze doen' Ook daarin missen dus veel gevenomdat er risico's aan maakt, kan geen leider blijven. Verder ze hun werkelijke identiteit'Je ziet dat vastzitten. Het is fantastisch met zulke hebben ze moeite met het dulden van overigensin Nederland ook terug' Kijk gemotiveerdemensen te werken. 'Jezusis het Hoofd', bijna alle gezagboven zich. maar naar de geschiedenis, Zeskeer per jaar reist er met zeggenze dan. Jebegrijpt dat er dus kerkscheuringen zijn ontstaan om de tussenpozenvan twee maanden een weinig openheid, laat staan eerlijkheid ego s van de voorgangers'Paulus zegt delegatievanuit Nederland naar China 'Waaruit komt nu het of vergevingsgezindheid bestaatin zo'n het zo helder: om daar de kerkleiders te ontmoeten
  3. 3. aRG^NG 03/o9 strijden voort, uit de verloklcingenen heel belangrijk datje ze leert het toe meer kans maakt op het realiserenvan verzuchtingen vanje eigen hart.' te passen. karakter maakt dat je je Je de bonus. Dat kan niet alsje alleen voor Leidersin China hebben het niet verantwoordelijkheid neemt. Denk jezelfwerkt. En dan te bedenken dat gemakkelijk", weet Wiegeraad."Velen maar aan het verhaal dat Jezusvertelt ze in eersteinstantie zeiden: o nee, nu worden financieel niet wljgezet door over de slavendie ieder een aantal krijgen we die gelovigeals baas",zegt hun kerk uit angst voor zelfverrljking. talenten in beheer kregen. De meester Wiegeraadlachend. - Ergensgaat dat een keer wringen en is bld alsje er wat mee gedaanhebt. "Een andere manier waarop ik van je ziet de pijn vaak in de gezinnen Glj goedeknecht, je hebt gedaanwat ik China Impact leer, is de overtuiging dat van voorgangers. tijd die overblijft De heb opgedragen,om maar een bijbels de resultaten die iemand persoonlijk nadat er eerst aan de eigen inkomsten voorbeeld te nemen." behaalt het meest motiveren. Niet de is gewerkt, gaat naar de gemeente. theorie, maar de ervaring.Je voelt de Je merkt dat het voor hen moeilijk is *.gHsT3AAR overwinning. Ik moet hierbij denken afhankelijk van de Heilige Geestte "Mijn team bij Office Depot is een sterk aan het getuigenisvan een Chinese werken. Mensenhouden nu eenmaal team, we verkopen goed.Ik heb me dan kerkleider die de training volgde.Hij niet van verandering." ook afgewaagdwat ik mijn mensen had, tegen alle regelsin, vier dochters nog moet leren", zegt Wiegeraad."Ik en een zoon. Een Chinesewouw moet $Tl[$S Ist g TRAIf-t l{6 EFI EE I ben een stap verder gegaanen kijk nu eensin de drie maanden naar een "Het is de bedoeling dat ik 6dn keer ook naar gedrag en talenten van mijn abortuskliniek om te laten controleren per jaar naar China zal gaan",vertelt mensen.Hoe gaan ze bijvoorbeeld om of ze rwanger is. Eenmaalhad de Wiegeraad."De rest van het werk met feedbacken tegenslag.Daarin doe ikvanuit Nederland.Ik coach de wil ik hen coachen. zodatze zichzelf Chinesevertalers en het team trainers. ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld Daarnaastben ikvoorzitter van het aan iemand die wel veel klanten bestuur van China Impact. Omdat binnenhaalt, maar geen contacten 'ln hetbedriifsleven door wordt alle activiteiten van de stichting kan volhouden. Hij krljgt steedsbonje. gefinancierd worden door giften, heb Gevolgis dat hij steedsop zoek moet de meeste gefocust managers op ik ook de zorg voor de fondswerving naar nieuwe klanten. Dat is jammer op mij genomen.Het zou mooi zijn om van de energie.Ik wil zo iemand competentie nietop karakter. en (christelijke)ondernemerste vinden coachenom op dat punt zUn karakter Hierdoor vaakburn-outs' ontstaan die jaarlijks voor dit werk een bepaald te veranderen.Als manager faciliteer je bedrag willen geven. Nu ontvangen we mensen die je op een hoger planwilt via particulieren veel kleine donaties. brengen.Je moetje dus dienstbaaraan Dit is prachtig, maar het betekent dat het team opstellen. Dan gaan ze voorje we veel administratieve handelingen lopen. Jebent voortdurend bezig met wouwvan dezepastor een abortus moeten doen die ook kosten met zich motiveren en uitdagende taken geven. moeten ondergaan,maar het kind meebrengen.Anderzijds is een grotere Je moet je mensen niet klein willen bleek nog te leven. De zwangerschap betrokkenheid van donateurs ook houden en hen dus uitdagen boven de werd uitgedragen, maar het meisjedat belangrijk als het gaat om gebed.We leider uit te komen. geborenwerd, moest stiekem elders hopen dat er deuren opengaan,want "Verder moet je maximaal drie heel worden ondergebracht.Het meisje had er worden steedsmeer trainingen duidelijke doelstellingen hebben,je wel contact met de ouders,maar kon gegeven." mensen daarop sturen en coachenen het lange tijd niet opbrengen om haar De trainingenvan China Impact zijn dan belonen wat hiervan gerealiseerd eigenvader'papa' te noemen.Dat deed voor Wiegeraadzelf ook verrijkend. wordt. Dit schept duidelijkheid hem veel verdriet en hij wilde er zelfs "Ik gebruik de uitgangspunten ook in en focus.Ik laat mijn mensen als geld voor gevenom het uit haar mond mijn dagelijks werkbij Offlce Depot.In manager ook niet altijd alleen op de te horen zeggen.Tijdens de training het bedrijfslevenwordt door de meeste klanten afgaan.Je moet meegaan.Dat leerde de man de onvoorwaardelijke managersgefocustop competentie en stimuleert." liefde van God kennen, en leerde hij niet op karakter. Hierdoor ontstaan "Een ander uitgangspunt in ons team is zijn gezin liefde te geven in de vorm vaak burnouts. Er wordt te weinig dat het teamtarget belangrijker is dan van aandacht en woorden. Op haar aandacht besteedaan de identiteit je eigen target. Als wlj ons teamtarget veertiende noemde het meisje voor 'papa'. Deze van een persoon.Vaardighedenheb halen, komt er wijheid waardoor een het eerst haar vader je en kun je ontwikkelen,maar je sfeerkan ontstaan waarin mensen iets gebeurtenisheeft zo veel betekend karakter moet je vormen. Competenties voor elkaar willen doen.Je presteert niet voor het gezin, dat zij in de kerkelljke zijn gemakkelijker aan te leren, iederjaar op hetzelfdeniveau,maar gemeenteGod hiervoor vele malen zoals in zakelijke trainingen. Je kunt ons team heeft de bereidheid gevonden dankten. Zo getuigde hij en werd hij mensen lang trainen, maar het is de targets te verdelen, zodat een ieder rolmodel voor een gezondevader." {{

×