ELF Media Cover Story Marketing Week Dec12

777 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELF Media Cover Story Marketing Week Dec12

  1. 1. Cover StoryELF MEDIA GROUPΔιαφηµιστικά µέσα που παραµένουνµαζικά και αποτελεσµατικά Σε µια περίοδο που η κρίση καταβροχθίζει ότι σταθεί εµπρός της, τα διαφηµιστικά µέσα µετρούν µόνο απώλειες. Υπάρχουν όµως εξαιρέσεις που αξίζουν την προσοχή µας, εφόσον η αγορά πλέον επιβραβεύει µόνο προβολές που αποδεδειγµένα επιστρέφουν πωλήσεις. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΔΕΡΑ πενταετία δεν εκχώρησαµε απαιτήσεις µε θα αναφέρω την έκδοση των περίπου αποτέλεσµα να έχουµε µηδενικό δανει- 90.000 αποδείξεων λιανικής ηµερησίως σµό. Επίσης, η επιλογή µας για εγκατα- και τους 20.000 επισκέπτες χονδρικής- στάσεις σε σηµεία µε προφίλ επισκε- διερχόµενους-θαµώνες των 8 διάσηµων πτών το ευρύ κοινό, την τελευταία τριετία, ρεστοράν και ουζερί. Σε αυτό το περιβά- µας δικαίωσε, εφόσον η επισκεψιµότητα λον η εταιρεία µας εγκατέστησε τηλεο- στους χώρους αυτούς απογειώθηκε. πτικό δίκτυο όπου στις 3.432 (!) τηλε- οπτικές του ίντσες (66 οθόνες) προβά- Άρα να συµπεράνουµε ότι στη Βαρβά- λει καθηµερινά τις τηλεοπτικές πλατφόρ- κειο αγορά και στα ΚΤΕΛ Κηφισού συνε- µες CookTV, SeaCooκTV, µε µετρηµένηΔηµήτρης Ψύλλας, Κωνσταντίνος Γουναρίδης χίζεται η αύξηση των επισκεπτών; αυθόρµητη ανάκληση που ξεπερνά τοΈ Δηµήτρης Ψύλλας: Πράγµατι και τα δύο 55%, σε κοινό που το ηλικιακό προφίλ χουµε καθιερώσει πλέον το σηµεία, για διαφορετικούς λόγους το του σε ποσοστό µεγαλύτερο του 65% ραντεβού κάθε Δεκέµβρη µε καθένα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν είναι νέοι 18-40 µε δεδοµένη αγορα- τον Δηµήτρη Ψύλλα, Πρόε- αύξηση επισκεψιµότητας. Θα ξεκινήσω στική δύναµη. Το τελευταίο το σηµειώνω δρο της ELF Media Group, µε τη Βαρβάκειο αγορά. Η κρίση άλλαξε µε δεδοµένο ότι το κοινό στη Βαρβάκειοο οποίος και φέτος δηλώνει αισιόδο- σηµαντικά τις συνήθειες των κατανα- σε ποσοστό 90% κάνει τις αγορές τουξος εφόσον, όπως ο ίδιος λέει, «στην λωτών, µε αποτέλεσµα οι καθηµερινές µετρητοίς. Προετοιµάζουµε συσχετιζό-αρένα κατεβαίνει πάνοπλος». Σήµερα δαπάνες να προσδιο- µενη (γεµάτη bonus), ευχάριστη έκπληξηόµως δεν ήρθε µόνος του. Συνοµι- ρίζονται µε τη σχέση στους καταναλωτές και θα επανέλθουµε.λούµε επίσης µε τον σύµµαχο της ELF καλύτερης ποιότητας - Θα κλείσω την περιγραφή µου για τηMedia, Κωνσταντίνο Γουναρίδη, Σύµ- τιµής που εξ ορισµού Βαρβάκειο αναφέροντας ότι στον ίδιοβουλο Διεύθυνσης του Κολλεγίου φέρνει µόνο ο υγιής χώρο τοποθετούµε γιγαντιαία διαφηµι-Βακαλό Art&Design, που αποτελεί την ανταγωνισµός. Στη στικά λάβαρα και 2D αντικείµενα, διενερ-πρώτη σχολή εφαρµοσµένων τεχνών Βαρβάκειο αγορά υπάρ- γούµε προωθητικές ενώ «εκπέµπουµε»που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. χουν 220 καταστήµατα σχεδόν σε όλο το ιστορικό κέντρο διαφη- που εµπορεύονται σχε- µίσεις µέσω Bluetooth, που µπορούν ναMarketing Weeek: Kύριε Ψύλλα σας δόν τα ίδια προϊόντα. Ο είναι πληροφορίες για προϊόντα, ειδικέςκαλοσωρίζουµε και πάλι στο Marketing ανταγωνισµός λοιπόν προσφορές, κουπόνια, κείµενα, video,Week. Πως θα περιγράφατε σήµερα την εκεί είναι καθηµερινός MP3, εφαρµογές κ.ά. Τα προαναφερό-εταιρεία σας; και έντονος, προς όφε- µενα αγκαλιάζουν πολυεθνικοί και εγχώ-Δηµήτρης Ψύλλας: Ευχαριστώντας και λος των καταναλωτών, ριοι διαφηµιζόµενοι µε µεγάλη επιτυχίαπάλι το έγκυρο Marketing Week για τη συνεπώς 100.000 κοι- στις πωλήσεις τους.φιλοξενία θα απαντήσω ότι η ELF AEBE νού καθηµερινά επι-σήµερα είναι πιο ισχυρή από ποτέ, χωρίς σκέπτονται και αγορά- Πράγµατι, σηµαντικότερο όλων είναιυποχρεώσεις, όπως πάντα, και µε λογα- ζουν από τα καταστή- οι πωλήσεις. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού τώρα,ριθµική αύξηση αιτηµάτων από υποψή- µατα, µε κάποια βέβαια ποια είναι τα νέα δεδοµένα;φιους διαφηµιζόµενους για το 2013. Η από αυτά να ξεχωρί- Δηµήτρης Ψύλλας: Η συνεχής αύξησηεπιδεινούµενη κρίση δεν µας επηρέασε ζουν και στους τζίρους του κόστους των καυσίµων, η απαξίωσηέντονα εφόσον οι επενδύσεις µας έγι- και στην ποιότητα. Εδώ, και η νέα τιµολογιακή πολιτική του ΟΣΕ,ναν µε ίδια κεφάλαια, ενώ την τελευταία µιλώντας µε αριθµούς, καθιέρωσαν τις υπεραστικές συγκοινω-12
  2. 2. 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 επισκέπτες και ενσωµατώνουν διαφη- σπουδαστές. Για να δώσουµε νεανικό µίσεις. Επίσης το 2004 σχεδιάσαµε εκ τόνο προτείναµε στο Κολλέγιο Βακαλό νέου δίκτυο ψηφιακής σήµανσης απο- να τοποθετηθούν πλαίσια (κάδρα) στις τελούµενο από 33 οθόνες από το οποίο οθόνες, συνδυασµένα µε σποτ που θα αναγγέλονται οι αναχωρήσεις και πριν «δένουν» µε τα πλαίσια (κάδρα), όπως από αυτές προβάλλονται διαφηµιστικά και µεγάλες αυτοκόλλητες αφίσες στα σποτ. Το σύστηµά µας θεωρείται απο εκδοτήρια που θα έδιναν χρώµα στο τα τελειότερα στον κόσµο και το Υπουρ- σταθµό, µε σκοπό να αποσπάσουν την γείο Μεταφορών έχει εκθειάσει επανει- προσοχή και να εντυπώσουν το διαφη- ληµµένως τη λειτουργικότητα του. Τέλος µιστικο µήνυµα. ‘Οπερ και εγένετο. Το και εδώ «εκπέµπουµε» σε όλο το σταθµό Κολλέγιο σε συνεργασία µε το δηµιουρ- διαφηµίσεις µέσω Bluetooth που µπο- γικό γραφείο «g design studio», σχεδί- ρούν να είναι, πληροφορίες για προϊό- ασαν πλαίσια και σπoτ που πραγµατικά ντα, ειδικές προσφορές, κουπόνια, κεί- όλο το καλοκαίρι δεν άφηναν τα βλέµ- µενα, video, MP3, εφαρµογές κ.ά. µατα να ξεκολλήσουν από πάνω τους.νίες ως τον κυρίαρχο των µεταφορών. Ο Σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητακεντρικός σταθµός υπεραστικών συγκοι- Ποιο είναι το σηµερινό προφίλ των δια- ορθότερο είναι να µας απαντήσει ο κ.νωνιών Αθηνών φιλοξενεί το µεγαλύ- φηµιζοµένων στον κεντρικό σταθµό Γουναρίδης.τερο µέρος των επιβατικών µεταφορών Αθηνών και πώς µετράτε την αποτελε-στην Ελλάδα. Με τουλάχιστον 35.000 σµατικότητα των µέσων; Κύριε Γουναρίδη σας καλωρίζουµεεισητήρια ηµερησίως, 200.000 δέµατα, Δηµήτρης Ψύλλας: Οι διαφηµιζόµενοι στο Marketing Week. Πώς προέκυψε η5.500 ταξί και βέβαια εκατοντάδες οδη- στον κεντρικό σταθµό συνεργασία του Κολλεγίου Βακαλό µεγούς, εργαζόµενους και συνεργάτες των υπεραστικών συγκοι- την ELF Media Group;υπεραστικών συγκοινωνίων, παραµένει νωνιών Αθηνών παρα- Κωνσταντίνος Γουναρίδης: Πρώτα απ’το πλέον επισκέψιµο σηµείο στην επι- µένουν οι κορυφαίες όλα, πρέπει να διευκρινίσω πως η συνερ-κράτεια. Από το σταθµό δροµολογούνται πολυεθνικές και εγχώ- γασία µας δεν άρχισε τώρα. Με την ELF650 προορισµοί ηµερησίως σχεδόν για ριες εταιρείες που απευ- Media Group συνεργαστήκαµε πρώτηόλη την Ελλάδα, ενώ νέοι 17-45 ετών θύνονται στο ευρύ κατα- φορά το 2008, µε αφορµή τη µεγάληµε δεδοµένη αγοραστική δύναµη απο- ναλωτικό κοινό. Η απο- έκθεση που διοργανώσαµε στο Μουσείοτελούν ποσοστιαία το 75% των επισκε- τελεσµατικότητα σήµερα Μπενάκη, µε τίτλο «Το Ελληνικό Design:πτών του. Η καλή ψυχολογική διάθεση µετριέται µε την αύξηση του µεριδίου 50 χρόνια Σχολή Βακαλό», ύστεραλόγω του επικείµενου ταξιδιού και το των διαφηµιζοµένων σε σχέση µε τον το 2009, για την έκθεση «city.reality.στοχευµένο κοινό συνθέτουν τον πλέον ανταγωνισµό, κάτι που µέχρι σήµερα show», και πιο πρόσφατα, το Φεβρουάριοκατάλληλο χώρο για προβολή διαφηµί- το επιτυγχάνουµε. Δεν απευθυνόµα- του 2012, στην έκθεση «concept:design:σεων, µε επιρροή σχεδόν σε όλη την στε όµως µόνο εκεί. Ακόµα και όταν το inter/national» που πραγµατοποιήσαµεεπικράτεια. Όπως πιθανόν οι αναγνώ- αίτηµα του διαφηµιζοµένου είναι πιο σύν- στο χώρο About στο πλαίσιο του Designστες να θυµούνται, η εταιρεία µας έχει θετο ή το διαφηµιζόµενο προϊόν εξειδι- Walk 2012. Και στις τρεις αυτές εκδη-εξασφαλίσει κατά αποκλειστικότητα το κευµένο, λειτουργούµε αποτελεσµατικά. λώσεις µας η ELF Media Group ήταν απόσύνολο των υπηρεσιών πληροφόρησης Ένα λαµπρό παράδειγµα αποτελεί η πρό- τους βασικούς χορηγούς, παρέχοντάςκοινού (επιβατών – συνοδών - επισκε- σφατη καµπάνια του Κολλεγίου Βακαλό, µας τον ψηφιακό εξοπλισµό. Η πορείαπτών) στο σταθµό Κηφισού και τη συνδυ- για την οποία προτείναµε προβολή στον αυτής της ιδιαίτερα επιτυχηµένης συνερ-άζει µε την αντίστοιχη διαφηµιστική εκµε- κεντρικό σταθµό υπεραστικών συγκοινω- γασίας, µας οδήγησε στην απόφαση νατάλλευση. Στο δαιδαλώδη αυτό χώρο, νιών Αθηνών, λόγω της µεγάλης µετακί- συνεργαστούµε µε την εταιρεία και στηη εταιρεία µας έχει εγκαταστήσει 120 νησης νέων την καλοκαιρινή περίοδο για µεγάλη ενηµερωτική καµπάνια που διορ-εντυπωσιακές διαφηµιστικές θέσεις που διακοπές οι οποίοι σε µεγάλο ποσοστό γανώσαµε το καλοκαίρι και το φθινό-καθοδηγούν χωροταξικά τους επιβάτες- αποτελούν και «στόχο» ως υποψήφιοι πωρο του 2012. Η επιλογή µας για Τι ακριβώς είναι εκείνο που εκτιµήσατε εγκαταστάσεις σε σηµεία από την πλευρά σας και αναπτύξατε αυτή τη στενή συνεργασία; µε προφίλ επισκεπτών το ευρύ Κωνσταντίνος Γουναρίδης: Κοιτάξτε, θα κοινό, την τελευταία τριετία, µπορούσα να απαντήσω απλά στο ερώ- µας δικαίωσε, εφόσον τηµά σας και να σας πω ότι η ELF Media είναι µια ταχέα ανερχόµενη εταιρεία, η η επισκεψιµότητα στους οποία παρέχει µε συνέπεια υπηρεσίες χώρους αυτούς απογειώθηκε. που είναι πρωτοποριακές σε σχέση µε 13
  3. 3. Cover Storyτην ελληνική πραγµατικότητα. Η τεχνο- του Κολλεγίου µας, είτε πρόκειται για των υποψηφίων σπουδαστών. Εντυπω-γνωσία και η τεχνολογία των ψηφιακών εκθεσιακές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σιακή είναι η για πρώτη χρονιά µεγάληκαι διαδραστικών µέσων, ειδικά στον είτε για καθαυτή διαφηµιστική προβολή, αύξηση ενδιαφέροντος από πόλειςτοµέα της επιχειρηµατικής προβολής, ο στρατηγικός στόχος είναι διπλός. Αφε- της επαρχίας όπου συνδέονται µε τηνδεν έχουν διαδοθεί ακόµη επαρκώς στη νός η προβολή του Κολλεγίου και αφε- Αθήνα µέσω των ΚΤΕΛ του Κηφισού,χώρα µας και η ELF Media πρωτοστατεί τέρου η προβολή του design γενικώς. όπως η Καλαµάτα (µε ποσοστό αύξησηςσε αυτό το πεδίο. Αυτό ασφαλώς ισχύει. Εδώ, ακριβώς, η συνεργασία µε την ELF άνω του 400%), τα Γιαννιτσά (250%),Όµως το ζήτηµα είναι λίγο πιο σύνθετο, Media έχει για εµάς µια ιδιαίτερη σηµα- η Κοζάνη (213%), η Καβάλα (157%)καθότι αφορά αυτόν καθαυτόν τον τρόπο σία, διότι ο τοµέας των υπηρεσιών της αλλά και οι µεγαλουπόλεις της Θεσ-µε τον οποίο το Κολλέγιο Βακαλό αντι- συνδέεται άµεσα και ουσιαστικά µε το σαλονίκης και της Πάτρας µε ποσοστάλαµβάνεται και προβάλει τη δηµόσια ίδιο το αντικείµενο του design - της οπτι- άνω του 67%.εικόνα του. κής επικοινωνίας και της διαµόρφωσης Παράλληλα, λόγω των καλοκαιρινών του χώρου-, και µάλιστα µε την πιο προω- διακοπών, πολλοί νέοι από διάφορεςΑυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μπο- θηµένη εκδοχή του στις ηµέρες µας, αυτή πόλεις της χώρας χρησιµοποίησαν ταρείτε να µας το εξηγήσετε λίγο περισ- των διαδραστικών µέσων και της ψηφια- ΚΤΕΛ ώστε να ταξιδέψουν στη συνέχειασότερο; κής επικοινωνίας. Με αυτή την έννοια, η στα αγαπηµένα τους νησιά. Έτσι παρα-Κωνσταντίνος Γουναρίδης: Το Κολλέ- συνεργασία της Βακαλό µε την εταιρεία τηρήθηκε αύξηση 225% στα Χανιά καιγιό µας, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι δεν παρέχει απλώς µια πρακτική βοή- σχεδόν 300% στη Ρόδο. Ολοκληρώνω,µια ιδιωτική εταιρεία και από αυτή την θεια, αλλά εµπλέκεται µε το βαθύτερο αναφέροντας ότι αυτό το καλό αποτέλε-άποψη είναι υποχρεωµένo να υπάρξει σκεπτικό του τρόπου προβολής µας. σµα, που µετουσιώθηκε και σε αριθµόµέσα στην αγορά, ακολουθώντας τους εγγραφών -ιδίως τα τµήµατα των εργα-γενικούς κανόνες που ισχύουν για την Και πώς αξιολογείτε εκ των υστέρων στηρίων µας παρουσίασαν πληρότηταιδιωτική πρωτοβουλία. Η διαφηµιστική αυτή τη συνεργασία; 100% - επιτεύχθηκε σε µια περίοδοπροβολή ανήκει, φυσικά, στις υποχρεωτι- Κωνσταντίνος Γουναρίδης: Πέρα από κρίσης και µε µειωµένο το budget δια-κές τακτικές που καλούµαστε να ακολου- το γενικό σκεπτικό, και το ευκταίο, υπάρ- φηµιστικής προβολής κατά 20%.θήσουµε, και ως προς αυτό η συµβολή χουν αντικειµενικά δεδοµένα που δεί-των µέσων και της γνώσης που προσφέ- χνουν ότι το αποτέλεσµα είναι θετικό. Ας επιστρέψουµε στην ELF. κ. Ψύλλα.ρει η ELF Media είναι σηµαντική. Ταυτό- Εντυπωσιακά θετικό, θα έλεγα. Εκτός, Ποια είναι η επόµενή σας κίνηση;χρονα, όµως, λόγω της λοιπόν, από τα πολύ θετικά σχόλια που Δηµήτρης Ψύλλας: Ήδη σήµερα χαρά-φιλοσοφίας και της ιστο- δεχτήκαµε για την τελευταία καµπάνια ζουµε τη νέα παράλληλη πορεία µας.ρίας του, το Κολλέγιό µας µας, σύµφωνα µε τα στατιστικά της Αποφασίσαµε να συµπράξουµε µεκαλείται να διαδραµατίσει Google analytics παρατηρήθηκε πολύ τον όµιλο επιχειρήσεων Αλέξανδρουένα ρόλο, που έχει ευρύ- σηµαντική αύξηση στα ποσοστά επι- Μωραϊτάκη, συµµετέχοντας σε νέα εται-τερη κοινωνική και πολιτι- σκεψιµότητας του website µας και συνε- ρεία που δηµιουργήσαµε από κοινούστική σηµασία: να ενηµε- πώς ενδιαφέροντος από το κοινό για µε ισόποση ποσοστιαία συµµετοχή. Ηρώσει, ή ακριβέστερα, να τα όσα συµβαίνουν στο Κολλέγιό µας. νέα εταιρεία ονοµάζεται «Πρωτοπορι-εκπαιδεύσει, το ελληνικό Η αύξηση αυτή άγγιξε το 57% για το ακές ψηφιακές σηµάνσεις», έχει τηνκοινό σχετικά µε το ρόλο σύνολο της περιόδου όπου «έτρεχε» η σύγχρονη µορφή Ι.Κ.Ε., και έδρα στοτου design στη σύγχρονη καµπάνια, ενώ ξεπέρασε το 115% στο Κολωνάκι, στην Αθήνα. Στην παρούσακοινωνία και οικονοµία. διάστηµα από 10 Σεπτεµβρίου έως 10 φάση οργανώνουµε τις νέες δραστηρι-Με άλλα λόγια, σε οποια- Οκτωβρίου, το οποίο αποτελεί και την ότητες παράληλλα µε την ανάπτυξη τωνδήποτε δηµόσια ενέργεια περίοδο µεγαλύτερου ενδιαφέροντος υφιστάµενων. Ποσοστό αύξησης επισκεψιµότητας website Κολλεγίου Βακαλό την περίοδο 25/7/2012-11/10/2012 σε σχέση µε την ίδια περίοδο το έτος 2011 Πόλη Αύξηση ποσοστού Καλαµάτα 412,75% Ρόδος 296,67% Γιαννιτσά 250,00% Χανιά 225,53% Κοζάνη 213,04% Καβάλα 156,57% Θεσσαλονίκη 69,75% Πάτρα 67,23% Κέρκυρα 54,12% Κοµοτηνή 51,69% Αθήνα 46,79% 0 100 200 300 400 50014
  4. 4. 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012Κύριε Ψύλλα, συζητούµε για τον γνω- εκλογές ως βουλευτής στην Α’ Περι- Αθηνών, όπως και µε τη διαφηµιστικήστό οικονοµολόγο και χρηµατιστή Αλέ- φέρεια Αθηνών. Ήλθα 1ος επιλαχών. εκµετάλλευση νέων σηµείων που µελε-ξανδρο Μωραϊτάκη; Από τα µέσα Σεπτεµβρίου 2012 επίσης τούµε. Παράλληλα προτείνουµε σήµερα Δηµήτρης Ψύλλας: παρουσιάζω την τηλεοπτική εκποµπή στην αγορά χρήσεις νέων πρωτοπο- Βεβαίως. Είναι χαρά «Οικονοµία στο επίκεντρο» στο Extra 3 ριακών τεχνολογιών, άγνωστων στον µας που ο ευρύτατα κάθε Πέµπτη στις 20.55. Εκτός από το ανταγωνισµό, εξού και ο σχετικός τίτ- αποδεκτός στην επι- µέρος της παραγωγής του τηλεοπτικού λος. Μέχρι σήµερα υπάρχει ιδιαίτερα χειρηµατική και πολι- υλικού της εκποµπής ασχολούµαι και µε ενθαρρυντική αποδοχή στους διαφηµι-τική σκηνή, κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης το εµπορικό µέρος της, αυτό των διαφη- ζόµενους, που ανακαλύπτουν κρυφές,αποφάσισε να συµπράξει µαζί µας στην µίσεων. Παράλληλα δραστηριοποιούµαι χαµηλού κόστους και ιδιαίτερα αποτε-εκµετάλλευση διαφηµιστικών µέσων και σε άλλους επιχειρηµατικούς τοµείς, λεσµατικές λύσεις επικοινωνίας, προ-και κοινή µας απόφαση είναι να συµ- συµφέροντες επενδυτικά αλλά κυρίως βολής και διαφήµισης που µέχρι τώραµετάσχουµε και σε άλλα media (TV, γιατί µετά από τόσα χρόνια της επαγ- δεν είχαν αξιολογηθεί από την αγοράradio, έντυπα), εφόσον κριθούν κατά γελµατικής σταδιοδροµίας µου θέλω να στη σωστή τους, υπέρτερη διάστασηπερίπτωση βιώσιµα, είτε αυτόνοµα, είτε στηρίζω πρωτοβουλίες µε προοπτικές που έχουν στην πραγµατικότητα.σύµπραττοντας µε τρίτους. Στο σηµείο και νέους ανθρώπους µε όραµα, όρεξηαυτό µε την ευκαιρία της συνέντευξης για δουλειά και κέφι για δηµιουργία και Αποδοχή Κύριε Μωραϊτάκη πιστεύετε στην ανά-του, ζήτησα να µας απαντήσει σε κάποια δράση. Γνώρισα τον κ. Δηµήτρη Ψύλλα Υπάρχει καµψη της ελληνικής οικονοµίας καιερωτήµατά σας και σας παραδίδω τις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής µου ιδιαίτερα θα τοποθετούσατε τη διαφήµιση «ωςαπαντήσεις. εκστρατείας, όπου αξιοποίησα τα τηλεο- ενθαρρυντική µοχλό ανάπτυξης»; πτικά του δίκτυα για την προβολή επίκαι- αποδοχή στους Αλέξανδρος Μωραϊτάκης: Οι πρό-Κύριε Μωραϊτάκη σας καλοσωρί- ρων προσωπικών συνεντεύξεων, ενώ σφατες εξελίξεις µε την απόφαση του διαφηµιζό-ζουµε. Σας γνωρίζουµε ως οικονο- παράλληλα µε έµπειρο προσωπικό του Eurogroup οπωσδήποτε δίνουν έναν µενους, πουµολόγο και επιτυχηµένο χρηµατιστή. διεξήγαγε εντυποδιανοµές προεκλογι- τόνο αισιοδοξίας και προοπτικές στην ανακαλύπτουνΗ ενασχόλησή σας µε τα media πως κού υλικού. Με εντυπωσίασε η πρωτο- ελληνική οικονοµία. Η δηµιουργική κρυφές, χαµη-προέκυψε; ποριακή προσέγγιση των διαφηµιστι- εργασία και η αποτελεσµατικότητα τωνΑλέξανδρος Μωραϊτάκης: Όπως λέτε κών µέσων σε χώρους, όπως η Βαρβά- λού κόστους υπουργών της κυβέρνησης θα καθορί-και εσείς, κατά προτεραιότητα είµαι κειος αγορά και ο Σταθµός ΚΤΕΛ Κηφι- και ιδιαίτερα σουν το µέγεθος της επιτυχίας. Υπάρ- επιχειρηµατίας, σού, που όλοι µας έχουµε επισκεφθεί, αποτελεσµα- χουν υπουργοί χωρίς κατάλληλη πείρα οικονοµολόγος όλοι µας έχουµε κάνει αγορές ή ξεκινή- τικές λύσεις πρακτικής αγοράς και επιχειρηµατικό- και χρηµατιστής. σει ένα ταξίδι, αλλά δεν θα σκεφτόµα- επικοινωνίας, τητας στην κυβέρνηση, που δεν δικαι- Τα τελευταία 30 σταν εύκολα ότι θα αποτελούσαν τέτοια προβολής και ούνται υπουργικού θώκου και πρέπει χρόνια απέκτησα κοµβικά σηµεία για την προώθηση δια- διαφήµισης να αντικατασταθούν. Αν όλα αυτά συµ- όλες τις ελληνι- φηµίσεων. Η φαινοµενική απλότητα των που µέχρι βούν, µπορούµε να ελπίζουµε σε καλύ- κές και αµερικα- εγχειρηµάτων κρύβει τεράστιο όγκο τώρα δεν είχαν τερες µέρες για εµάς και τα παιδιά µαςνικές πιστοποιήσεις για την παροχή δουλειάς, που µεταφέρεται στην κοινή αξιολογηθείεπενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα µας εταιρεία «Πρωτοποριακές Ψηφι- από την αγορά Κύριε Μωραϊτάκη τι θα παρατηρού-και το εξωτερικό. Για 8 έτη σε 3 εκλο- ακές Σηµάνσεις ΙΚΕ». Ο επαγγελµατι- στη σωστή σατε ως επίλογο;γές διετέλεσα αιρετός Πρόεδρος του σµός και η προσήλωσή µας, κάνει τα τους, υπέρτερη Αλέξανδρος Μωραϊτάκης: Στα φοιτη-ΣΜΕΧΑ. Οµίλησα πολλές φορές στην πιο πολύπλοκα εγχειρήµατα να φαντά- διάσταση. τικά µου χρόνια είχα µάθει ότι και οΕπιτροπή Οικονοµικών της Βουλής ως ζουν απλά τόσο στις εταιρείες όσο και Θεός θέλει διαφήµιση, γι’ αυτό και χτυ-οικονοµολόγος πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ. στους καταναλωτές. Με εντυπωσίασε πούν οι καµπάνες. Τόσο αναγκαία είναιΠαραιτήθηκα για λόγους δεοντολογίας επίσης η άµεση προσέγγιση του κατα- η διαφήµιση.όταν έθεσα υποψηφιότητα στις βουλευ- ναλωτικού κοινού που µεταφράζεταιτικές εκλογές για να µην ενοχληθούν οι σε ορατή αύξηση των πωλήσεων για Κύριε Μωραϊτάκη σας ευχαριστούµεπελάτες χρηµατιστηριακών εταιρειών τις διαφηµιζόµενες εταιρείες και στους θερµά. Κύριε Ψύλλα, έχετε κάτι ναάλλης ιδεολογικής τοποθέτησης. Επί- δύο αυτούς χώρους. προσθέσετε;σης διετέλεσα αιρετό µέλος Δ.Σ. του Το όραµα και ο ενθουσιασµός και των Δηµήτρης Ψύλλας: Συµφωνώ µε τιςΕΒΕΑ, µέλος Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, δύο µας, καθώς και η πεποίθησή µας απόψεις του Αλέξανδρου. Ευχαριστούµετου ΧΠΑ και της ΕΧΑΕ, µεταξύ πολλών στην επιτυχία της νέας επιχείρησής και οι τρεις το Marketing Week για τοάλλων θέσεων που έχω καταλάβει έως µας, µας οδήγησε να δηµιουργήσουµε αφιέρωµα και πρωτίστως τους αναγνώ-σήµερα. Τώρα είµαι µέλος του Δ.Σ. του από κοινού την εταιρεία «Πρωτοπο- στες για το ενδιαφέρον τους. MWΣΜΕΧΑ και Πρόεδρος 4 εταιρειών. Η ριακές Ψηφιακές Σηµάνσεις ΙΚΕ» πουεπιθυµία µου να βοηθήσω την πατρίδα ασχολείται µε τις διαφηµίσεις εντός τηςµας µε ώθησε επίσης να θέσω υποψη- Βαρβακείου αγοράς και του κεντρικού Έχετε άποψη; dkorderas@boussias.comφιότητα για πρώτη φορά στις τελευταίες σταθµού υπεραστικών συγκοινωνιών 15

×